HELNÆSPOSTEN 3. MARTS årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. Virkeligheden skaber skolen. Tøj, smykker & BrugskunsT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELNÆSPOSTEN 3. MARTS 2011 6. årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. Virkeligheden skaber skolen. Tøj, smykker & BrugskunsT"

Transkript

1 HELNÆSPOSTEN 3 MARTS årgang nr. 3 Løssalg 15,00 kr. Naturgenopretning er sat igang Se side 12 Billedforedrag om Etiopien Se side 3 Virkeligheden skaber skolen foto: hba Således siger nu fhv. højskoleforstander, Kristian Kjær Nielsen i en samtale om den udvikling, der har præget Højskolen på Helnæs siden han tiltrådte for 17 år siden. Og han fortsætter: Fremtidens udfordring er evnen til at forstå trends, flytte sig og tilpasse sig virkeligheden. Tilbageblik af Poul Dreisler Krise betyder forandring. En proces fra én tilstand til en anden. Sådan er virkelighedens finanskrise for vores økonomi og for vore institutioner, som f.eks. Højskolen på Helnæs. Ikke desto mindre må dens overlevelse siden den blev grundlagt i 1992 karakteriseres som et sjældent mirakel. Krisen de første år, der førte til at Kristian Kjær blev hentet til Helnæs i 1994, blev overvundet ved at skolen kom ind i kredsen af højskoler under højskoleloven. Det krævede først 16 måneder uden statsstøtte, lige siden har der været sorte tal på bundlinjen. Endnu et mirakel. Overlevelsen baseredes ved starten bl.a. på kurser for elever fra de Baltiske lande og Østeuropa, som nu Læs mere på side 4 t Tøj, smykker & BrugskunsT Helnæs Antik Bordbestilling kan ske på PLums gaard - østergade 38 - Assens PLUMS GAARD TeL. - ØSTERGADE ASSENS TEL Vi har møbler, belysning, glas o.m.a. Tlf indd 1 18/01/

2 2 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 Indhold Tilbageblik - Virkeligheden skaber skolen Således siger nu fhv. højskoleforstander, Kristian Kjær Nielsen i en samtale om den udvikling, der har præget Højskolen på Helnæs siden han tiltrådte for 17 år siden. Og han fortsætter: Fremtidens udfordring er evnen til at forstå trends, flytte sig og tilpasse sig virkeligheden. Forsiden og side 4 og 5 Skoleudvikling - Vi har tændt en drøm Efter en måneds ophold i landsbyer i Bangladesh, er der behov for reflektioner i halvøens stilhed. Højskolelærer Anders Lyng beskriver sit arbejde som rådgiver i Bangladesh, hvor han opholdt sig i ca. 4 uger i nov./dec Side 7 og 8 Generalforsamling - Miljø- og Energiforeningen fortsætter Efter vindmølleafstemningen for et års tid siden har bestyrelsen vurderet hvilke opgaver den kan arbejde med i fremtiden. Alternativet er nedlæggelse. Generalforsamlingen gav et klart svar. Side 9 Højskoleliv - Jeg kom til at turde! Højskoleelev på Højskolen på Helnæs, Ruth Juul, har været elev for fjerde gang og hun har udbytte af at komme igen. Ruth fortæller levende om sit liv og sin kunst og om hvordan hun gennem hele sit liv har koblet sine gerninger til det, hun har lært. Side 10 og 11 Borgermøde - Præsentation af LIFE-projektet Naturgenopretningsprojektet, der omfatter udvidelse af arealerne i Bobakkerne og på Maden, er nu på vej til at blive realiseret. Det er omfattende og vil først være afsluttet HP var med til præsentation på Helnæs Kro, torsdag den 17/2. Side 12 Vinterfest»Og så swinged de platten igen «Festen blev et succesfuldt første forsøg på samarbejde mellem Forsamlingshuset og Helnæs Kultur- og Musikforening. Side 16 Red. NÆSTE DEADLINE Sidste frist for artikler og annoncer den 29. marts eller efter aftale. HELNÆSPOSTEN UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIGE INTERESSER RYET 22 HELNÆS 5631 EBBERUP TLF MOBIL HELNÆSPOSTEN UDKOMMER HVER MÅNED. oplag 300 ekspl. omdeles gratis til SAMTLIGE HUSSTANDE PÅ HELNÆS og i sommerhusområdet. sælges i abonnement og løssalg (spar, ebberup) UDGIVER: HELNÆSPOSTEN (selvejende) REDAKTION: POUL DREISLER (ANSV.) REDAKTIONSUDVALG: ANNE K. HANSEN, ANDERS LYNG, ANDERS L. RASMUSSEN, SUSANNE B. SØRENSEN, MARIANNE S. THERP, HELLE BLUME ANDRESEN FOTO: HELLE BLUME ANDRESEN GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: HELNÆSHUS GRAFISK Webmaster: PALLE HERMANSEN DISTRIBUTION: ARNE RASMUSSEN, PREBEN HOLK, NIELS ELLEBÆK ANNONCER: NYTEGNING OG ADMINISTRATION SAMT ABONNEMENTER: ULLA DREISLER TLF / ÅRSABONNEMENT: KR. 375,- INCL. FORSENDELSE I PRISEN ER indregnet portostigning pr. 1. april 2011 Leder Hvorfor endnu en afstemning vedrørende Nationalparken. Det sydfynske Øhav? Der er endnu knap en måned i høringsperioden og det er vigtigt at ytre sig. Der er formodentlig ingen, der magter at gå ind i diskussioner om, hvem der har ret eller uret i beregninger, analyser eller processer. Det kunne i stedet for være interessant, at sætte spørgsmålet ind i en lidt anden ramme. HelnæsPosten har i de seneste numre været budbringer for mange aktiviteter med udspring i Højskolen på Helnæs. Det holder vi meget af. Det er et privilegium at have denne institution i vort lille samfund. Mange tænker sådan og med det store udbud af muligheder for at høre foredrag, og selv bidrage i debatten, er der skabt et mødested af stor betydning for mange, ikke alene de, der bor her, men mange udefra, som søger hertil. Eleverne kommer henover året, på såvel lange som korte kurser. Besøgende, undervisere og foredragsholdere får et indblik i fænomenet, at drive højskole på dette næs, langt fra alfarvej. Dette nummer af HP rummer også beretninger om højskolelærere, der drager ud i verden og medvirker til, at den danske højskoletradition omplantes til så fremmedartede kulturer som Etiopien og Bangladesh. Steder som ikke kender til den materielle og åndelige frigørelse, der er grundlaget for at skabe et liv for sig selv og for fællesskabet. Højskolen på Helnæs kalder sig en historisk-poetisk højskole. Det betyder, at man bygger sit liv og sin gerning på det, man har fælles med andre, det historiske grundlag, vi har fået fortalt gennem generationer. Det poetiske, handler om skabelse, dette at skabe noget, dette at finde ind til det, der er ens drømme og forhåbninger til fremtiden og til livet og handle ud fra det. Læs om det, som er højskolens basisfilosofi i Christian Falks artikel i februarnummeret, som også gav en forklaring på, hvordan man praktiserer undervisning på højskolen, der, som han siger i vid udstrækning bygger på dialog, samtaler og drøftelser. Derved, siger han, får man facetter, nuancer og dybder frem, som ikke kommer frem i den almindelige snak mellem mennesker, hvor det ofte er venner mod fjender. Det historiske udgangspunkt for Helnæs i forhold til Nationalparken er netop Øhavet. Det er af strand- og øboerne man skal lære sit lands historie at kende siges det. Der er vel ingen, der har læst bogen Øhavs fortælling, skrevet af en herboende forfatter, der ikke har fået en klar fornemmelse af, at øhavet har været grundlaget for det Helnæs, vi kender i dag. Derfor må vi spørge: Hvorfor kan vi ikke forvente, at få noget positivt ud af at mødes med andre? Hvorfor kan vi ikke sammen forsøge at skabe noget? Er en sådan fornyet afstemning virkelig måden at animere til at tænke nye tanker og forhåbninger til livet? Hvorfor dog ikke give det en chance? Hvorfor ikke lade strand- og øboerne fortsætte med at skabe den historie, vi har kendt så længe, og som vore efterkommere vil holde meget af at høre. Lad os sige ja til et historisk-poetisk Helnæs. pd Lejre Friluftsaktiviteter for både børn og voksne Naturvejledning Kursusvirksomhed Kanoudlejning Tlf

3 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 3 PASTORENS KLUMME Om livets mening og mål I Karen Blixens selvbiografiske fortælling Den afrikanske farm optræder to personer, som forholder sig meget forskelligt til Gud. Den ene er en svensk professor i zoologi ved navn Landgren. Han har søgt om tilladelse til at skyde 1500 aber på Elgonbjerget som led i et vigtigt videnskabeligt projekt. Han skal registrere nogle forhold vedrørende udviklingen af abernes storetå. Efter en tur i det storslåede bjerglandskab siger han til Karen Blixen: Jeg skal fortælle Dem en interessant oplevelse jeg har haft. Oppe på Elgonbjerget fandt jeg det et øjeblik muligt at tro på Guds eksistens. Hvad synes De om det? Karen Blixen svarede, at det da var en interessant oplevelse. Og samtidig tænkte hun ved sig selv, at det kunne være ligeså interessant, om det oppe på bjerget havde været muligt for Gud et øjeblik at tro på professor Landgrens eksistens? Blixen har tydeligvis ikke den store sympati for den svenske professor og hans selvovervurderende og menneskecentrerede livsbetragtning. Mere sympati har Blixen til gengæld for en anden svensk gæst; Emmanuelson, som har et helt anderledes forhold til Gud. Emmanuelson har ikke fået nogen let skæbne. Han er på flugt fra myndighederne og på vej til fods gennem et masai-reservat fuld af løver. Jeg tror egentlig ikke, at jeg kan tænke mig nogen, som (...) er vanskeligere stillet end De, siger Blixen til ham Nej, det tror jeg heller ikke selv, siger han. Men et eller andet menneske må jo være værst stillet af alle mennesker. Emmanuelson tager sin skæbne på sig, og det har Blixen respekt for. Tror De på Gud?, spørger Blixen. Han sad ganske stille en stund. Nu vil de finde, at jeg er en forfærdelig skeptiker ( ) Men med undtagelse af Gud, tror jeg ikke på noget som helst i verden. Det er som om Blixen med sin fortælling vil sige: Det er klart, at Gud er ikke til stede når man betragter livet som en tilskuer. Ligesom Landgren. Men når livet virkelig leves på godt og ondt må man tro, at Han er til stede. Ligesom Emmanuelson gør det. Spørgsmålet om Gud kan ikke være et spørgsmål man køligt overvejer for og imod, efter at have haft en interessant oplevelse. Gud må være det primære hvorfra alt andet får sin mening og betydning. Han er udgangspunktet og ikke resultatet. For Blixen er Gud den fantasifulde forfatter til tilværelsens store drama, som skaber figurer, begivenheder og forløb. Nogle gange lykkelige. Andre gange det modsatte. Anders Lundbeck Rasmussen Men forfatteren er ikke til at få øje på i bogen uanset hvor man leder. Og alligevel er han tilstede over alt, for det er ham, der fortæller historien. Uden ham ville der ikke være nogen historie. Derfor kan man - på en måde - tvivle om alt undtagen på Ham. Fordi det er Ham der gør, at livet ikke er en række meningsløse tilfældigheder - at livet har mening og mål og enhver sin plads og opgave. (Inspireret af Søren Nordentoft Livets mening og meningsløshed ) Maler og højskolelærer støtter et skoleprojekt i Etiopien Gunnar K. Hansen afholder et billedforedrag onsdag den 9. marts om landet Ethiopien, befolkningen og skolerne. Det sker på Højskolen på Helnæs. Gunnar indleder sit foredrag med spørgsmålet Nytter det noget? Han besvarer det selv med at nævne, at der er en række kendte danske kunstnere, der gennem en lille forening samler penge ind til det humanitære arbejde. Det gør de ved at stille en række malerier til rådighed for en auktion, hvis provenu bruges på stedet i Afrika. Pengene går ubeskåret til skolebyggeri. I hovedstaden Addis Abeba er der 4 skoler, som er blevet moderniseret. Det seneste skoleprojekt er anlagt ved byen Bahir Dar en dags kørsel fra Addis ved Lake Tana. Søen, hvor Den blå Nil har sit udspring. Projektet er et nybyggeri med uddannelsestilbud der rækker fra børnehaveklasser til voksenuddannelse. Arbejdet er lokalt forankret. Det udføres af den lokale arbejdskraft og med landets egne ressourcer. Gunnar K. Hansen viser også Gunnar K. Hansen illustrerer skole billeder og fortæller om selve landet Ethiopien, som er et land med store modsætninger. På den ene side et moderne samfund med mobiltelefoner og elektricitet mange steder, på den anden side et urtidssamfund, hvor folk lever stort set som her i jernalderen. Et land hvor fattigdommen fotograf: gkh er massiv, og hvor der ikke er mange tegn på forbedring, snarere tværtimod. Trods det bliver man slået af den livsglæde, man møder overalt. Gunnar K. Hansens rejse og ophold til Ethiopien er gjort muligt gennem et rejselegat fra Danida. (Se også under det sker). PETSHOP: Kvalitetsfoder til katte, hunde, heste, marsvin og kaniner Assens Dyreklinik Mette og Morten Mortensen Torø Huse Vej Assens Tlf

4 4 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 Ebberup og Omegns Begravelsesforretning v/hasse Dixen Nørregade Glamsbjerg Østergades Begravelsesforretning v/hasse Dixen Østergade Assens Tlf Vi hjælper Dem til rette med alt Hos os kan De gratis få tilsendt pjecen»min Sidste Vilje«Se: Vi svarer altid på tlf Salg af gravsten fra egen udstilling Savværksvej 2G Glamsbjerg En af vestfyns største udstillinger Fortsat fra forsiden også er blevet vore naboer i EU. Skolen for voksne Tiden og placeringen, et godt stykke fra alfarvej, krævede nytænkning. Skolen for voksne blev skabt. Ganske usædvanligt, men det var denne gruppe, den nye afsides beliggende institution skulle betjene. Sådan er det også blevet. Det måtte gerne være årige, der trængte til en åndelig optankning, en pause i arbejdslivet, et studie i forståelse af egen livssituation, ved sporskifte i tilværelsen eller blot en periode i et fællesskab med andre mennesker. Højskolen er et sted til at bygge fællesskaber, fremhæver Kristian ikke et uddannelsessted. Og ikke et behandlingssted, et sted, som han mener ikke hører hjemme under Undervisningsministeriet. Højskolens tilbud er ikke undervisning, men menneskelig og folkelig dannelse. Kristian har tit givet udtryk for, at han har savnet et større elevgrundlag fra håndværks- og industrifagenes verden. Studenter og andre bogligt orienterede har oftest været grundlaget for landets folkehøjskoler i dag. Idealet har været en mere varieret søgning. Yngre og udlændinge Skolens lange kurser har altid været præget af voksne i forskellige aldre. Kristian Kjærs forbindelser til især de tidligere østlande og til Japan har dog betydet, at yngre elever er kommet til, som har givet de danske et indblik i deres kulturer og omvendt. Endnu et eksempel på, at virkeligheden, har skabt skolen og at man har haft evnen til at gribe mulighederne og føre dem ud i livet. Begge disse forhold står overfor forandring, idet man i fremtiden generelt ønsker yngre elever og udlændingene har ikke længere de tilskudsmuligheder, de har nu. Forandringsprocessen I HP januar og februar fortalte Kristian Kjær og den nyudnævnte forstander Chris tian Falk, hvad der er besluttet om de ændringer, der skal ske. For at få økonomien til at hænge sammen efter finanskrise og nedskæringer i tilskud, er der sket ændringer. Tre lærere er i løbet af 2011 enten gået af eller vil gå af. Der er foreløbig ansat én ny og endnu en forventes ansat til efteråret. Nye faglinjer er udviklet til de lange kurser, og de korte kurser og sommerkurserne fortsætter med succes. Selvom hele nedskæringen på 17 % for branchen, falder på de korte kurser, så er nogle af de kommende korte kurser så godt som udsolgt på Helnæs. Markedsføringen, formidlingen af Højskolen, skal rette sig mod de, som har råd til at gå der og der satses nu på at appellere til yngre aldersgrupper. Kristian ser fortrøstningsfuld på fremtiden. Trods hans påpegning af, at der er en del højskoler, der i denne krisetid ikke kan klare skærerne. Et godt hold Tilbageblikket rummer også en glæde ved at kunne markere, at hele holdet bag højskolen, har været stabil og loyalt støttende gennem hele perioden. En afgørende forudsætning for sit eget vedkommende er, at Kristians kone, Birgit Marie, har holdt af stedet og har støttet op om skolen, og har accepteret, at de har måttet leve i et weekend-ægteskab. Lærerkorpset og det øvrige personale har dannet et godt og solidt fællesskab et skæbnefællesskab og lykken er, at det er en erfaren lærer som Christian Falk, der har villet påtage sig at føre skolen videre. Han var den første Kristian ansatte. Hele vejen igennem fra de første år, har den markante

5 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 5 bonde fra Kerteminde, Holger Moritz Hansen, været bestyrelsesformand. Det kan man være på mange måder, her var en mand, der kunne sin højskolesangbog udenad og vidste, hvad der forlangtes af ham og de øvrige, så der var ingen grund til at bruge meget snak på det. Han var eminent at gå i banken med, de første svære år tilføjer Kristian. Skolekredsen, dvs. medlemmerne i den forening som skolen bygger på, har nok i at godkende regnskabet og de årlige valg. Der lukkes fortsat nye medlemmer ind i kredsen, der pt. består af ca. 60 medlemmer. Nu har formanden også veget pladsen for Helnæs Sogns præst Anders Lundbæk Rasmussen. Højskolen i nærmiljøet Tanken om en højskole på Helnæs blev født i en tid, hvor der var en ledig landsbyskole til rådighed og en kreativ ildsjæl, Thomas Bruun, der overbeviste mange om idéens fortræffelighed. Vi kan spørge os selv, om det var blevet til noget i dag? Kristian Kjær havde fra starten den tanke, at skolen skulle være et sted hvor folk kunne gå ud og ind. Det har også været tilfældet, dog nok ikke i så høj grad, som han havde intentioner om, hvad der er mange grunde til. Tanken er taget op af den nye forstander, der har indledt sin gerning med et sandt fyrværkeri af tilbud til offentligheden, både fjern og nær. Det ser ud til, at det også er en måde at skabe en forståelse for, hvor vigtig højskolen er for Helnæs, både som en institution i sig selv, men som et sted, der er med til at skabe et åndeligt fællesskab, som holder sammen på og løfter stedet. Der er grund til at ønske tillykke med de 17 år Kristian Kjær holdt skruen i vandet og et stort held og lykke til det nye hold, som skal bære den stolte skoletradition videre. Reception på Højskolen 1. marts 2011 En god og festlig sammenkomst satte punktum for Kristian Kjærs tid som forstander på Højskolen på Helnæs gæster kom for at hilse på og sige tak for hans store indsats gennem 17 år. Samtidig blev Christian Falk Rønne budt velkommen som ny forstander. I spisestuen var disket op med alskens lækkerier. Første taler var Højskolens formand Anders Lundbæk Rasmussen, der på bestyrelsens vegne sagde smukke ord og overrakte gaver. Holger Moritz Hansen holdt en lille tale med udgangspunkt i søndagens tekst om sædemanden. Du har været sædemanden her og strøet ud med begge hænder. Du tog opgaven op og det lykkedes. Foto:hba En let bevæget Kristian Kjær tog derefter ordet. Det gælder om at sige noget til folk, der vækker dem. Er vokset op med Grundtvig i rygmarven og det historisk - poetiske i rygsækken. Højskolen er i stormvejr. Er glad for, at Chr. Falk vil tage opgaven på sig. Så blev det Christian Falck, der talte. En historie skal skabe en stemning. Man skal møde - det andet - de andre - i fællesskab. Chr. Falcks mor (tv) havde aldrig drømt om, at hendes Christian skulle være forstander og hun var klar over, at det kunne blive hårdt. På billedet ses også Christians datter, Camilla. ah KORT NYT Loppemarked og elevudstilling Gemmer dine skuffer og skabe på en masse spændende ting og sager, som du ikke længere bruger? Så har du muligheden for at deltage i et hyggeligt og måske indbringende loppemarked i Helnæs Borgerhus lørdag d. 30. april 2011 kl , hvor du kan sælge det, du ikke længere har brug for. Helnæs Højskole inviterer samtidig til udstilling af elevernes værker på skolens værksteder. I fællesrum og bibliotek vil der være kaffe/ kagesalg.. Loppemarkedet vil foregå ved stande i gymnastiksalen i Borgerhuset, evt. suppleret med udendørssalg, såfremt vejret tillader det. En stand består af et bord ca. 1,20 x 80 som købes for 100 kr. Har man brug for mere plads kan supplerende borde købes for 50 kr. Tilmelding til en stand sker ved henvendelse til Hanne tlf inden 1. april. Annoncering af loppemarkedet vil ske i næste nummer af Helnæsposten og muligvis i lokalavisen for Assens (afhænger af antal tilmeldte stande). Indtægter fra arrangementet går ubeskåret til Borgerhuset. Vi glæder os til en masse tilmeldinger. Bestyrelsen, Borgerhuset

6 6 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 Japansk søgen efter Grundtvigiansk praksis 22 Japanere besøgte 28. feb. Højskolen på Helnæs. 13 pædagogstuderende, lærere og tolk. HP talte med lederen, professor Katsuaki Namba, Research Institute of modern Civilization, Tokai University. (Se herom i HP 2008 nr. 7 side 12). Studietur af Poul Dreisler Tokai-universitetet har stærke relationer til Helnæs. Prof. Namba besøger ofte Danmark. Der er et Europæisk Center i Vedbæk. Programmet omfatter også besøg på friskolen i Glamsbjerg og børnehaver, bl.a. Gustavsminde. Prof. Namba er uddannet psykolog og har forsket i Grundtvigs (G) skolesyn og pædagogik i 15 år og mener, at G s tanker er brugbare i et moderne samfund, som det japanske. PISA undersøgelser betragter prof. Namba som Professor Katsuaki Namba foto: pd et tilbageskridt, politikere og økonomer har indført. Det har ikke meget med G. s pædagogiske syn at gøre. Disse målinger viser et mekanistisk menneskesyn og er ikke for levende mennesker. Når vi rejser herover, er det ikke for, at de unge skal efterligne det, de oplever. De skal tage det til sig, som de mener, er godt for dem og ellers selv tænke over, hvorledes de kan bruge det. De skal lære at tænke selv. Vi skal erkende, at der ikke sker ændringer fra dag til dag. Har set børnehave Studieturen varer otte dage og er fyldt med møder, foredrag og samtaler. Kristian Kjær har hjulpet med kontakterne og de konkrete iagttagelser er indtil nu, at man i Danmark giver børnene betydeligt større frihed end i Japan. Kontrol er meget udbredt i Japan. Her tvinger man eleverne til at læse, idet (de faglige) resultater er de vigtigste og at blive nr. 1 eller nr. 2. i PISA-undersøgelser. Vi kan fortælle prof. Namba, at det er et globalt problem, idet danske politikere og skolefolk rejser til Asien (Singapore) for at lære af deres skole. Det er han ærgerlig over at høre. Vi spørger om G. s tanker kan overleve i en verden, der er i en voldsom omstilling. Prof. Namba mener, at de (G. tanker) er mere nødvendige nu end på noget andet tidspunkt. De oprør, der er i de afrikanske og arabiske lande skyldes de store uligheder, der hersker, både materielt og uddannelsesmæssigt. Han er opmærksom på, at de samme tendenser også findes i Japan, hvor mange unge ikke kan klare kravene og skilles ud og dermed fortaber meningen med livet. Samtalen viser, at globaliseringen skaber de samme problemer i vore industrielle kulturer, men at det må gælde om at holde fast i G. s tanker. Og hvis de er blevet borte, som nålen i høstakken, skal nålen findes. Rejsen til og kontakten med Danmark er i hvert fald til stor gensidig nytte i relation til at få skærpet opmærksomheden på de Grundtvigianske pædagogiske tanker. Åbningstider: Alle dage kl Bager: Alle dage kl POSTBUTIK: Mandag til fredag kl HÅNDKØBSUDSALG Fra Assens Apotek Varetur til Helnæs HVER FREDAG DANSKE SPIL EBBERUPVEJ 75 TLF

7 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 7 Vi har tændt en drøm Efter en måneds ophold i landsbyer i Bangladesh, er der behov for reflektioner i halvøens stilhed. Højskolelærer Anders Lyng beskriver sit arbejde som rådgiver i Bangladesh, hvor han opholdt sig i ca. 4 uger i nov./dec Skoleudvikling Af Anders Lyng For 8 år siden var jeg udsendt af Folkehøjskolernes Forening og Danida som rådgiver på et højskoleprojekt med 5 højskoler. Min opgave var at tilrettelægge overgang til økonomisk selvstændighed uden støtte fra Danmark. Som opfølgning på dette, var jeg atter udsendt i november/december for at støtte endnu et højskoleprojekt til, i en 3-årig periode, at blive selvkørende. Danmark har støttet højskoleprojekter i bl.a. Bangladesh, Indien, Nigeria, Nepal, Sydafrika etc. Kvægslagtning på gaden Grundtvig på væggene Fælles for alle projekter er, at de er ønsket af lokale kræfter ofte af en ildsjæl - der har set folkeoplysningen som et nyttigt redskab i demokratiopbygningen. Det er en stor oplevelse at se billeder af Grundtvig på væggene side om side med de lokale filosoffer og markante personer som Tagore, Gandhi og Mandela m.v. Når de lokale omstændigheder er politisk ustabilitet, korruption, ekstrem fattigdom, magtmisbrug etc., bliver jeg lidt ydmyg over for de mennesker der, på trods af ekstremt vanskelige forhold, alligevel kæmper for begreber som ligeværd, solidaritet, demokratiudvikling og fattiges ret til også at leve et tåleligt liv. At skabe tålelige forhold for mennesker, der hvor de hører hjemme, er den eneste mulighed for at stoppe illegal fattigdomsindvandring til rigere dele af verden. En ulækker oplevelse Denne gang begyndte mit ophold i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. 16 mio. Indbyggere. Der var demonstrationer og gadekampe denne dag. Jeg måtte opholde mig hos en ukendt familie indtil mørkets frembrud, hvorefter jeg kom til mit gæstehus. Jeg undrede mig over, at der i gaderne blev solgt geder og stude, som blev transporteret gennem millionbyen af familiefædre. Men næste dag fandt jeg forklaringen. Ud for lejligheder og huse blev alle disse tusindvis af dyr, slagtet og parteret på gaderne. Blodet flød, indvolde lå i bunker og der var en helt ubeskrivelig lugt. Det var optakten til den muslimske Eidt-festival, der svarer til vores juleaften. Ved afslutningen på disse helligdage, blev jeg kørt ud foto: al Anders Lyng ved møde i Banglasdesh til Comilla-regionen, hvor højskolen er placeret. Højskolen i Comilla-regionen Højskolen blev etableret i 1988, med dansk støtte, af Fatema Kabir en kvinde, der ønskede at give mulighed for at udvikle landbefolkningens muligheder. Højskolen har gennem alle årene tilbudt undervisning i håndværk, almen dannelse, læse- skrivekurser altid til den fattigste del af befolkningen. Fattigdom defineres her som de, der ikke altid er sikre på et dagligt måltid. Derfor har man gennem årene frikøbt eleverne fra at tjene penge ved at arbejde i det halve år opholdet varede. Eleverne blev kompenseret med ca. 80 øre dagligt som familierne fik i stedet for arbejdsindtægt. Gennem årene har højskolen samarbejdet med 5 landsbyer, hvor kvinderne lokalt modtog undervisning i læsning og skrivning. Ca. 30% af befolkningen er totalt analfabeter og op til ca. 50 % læser kun med vanskelighed. Exitstrategi for højskoleforeningen Højskoleforeningen i Danmark har ønsket at udvikle en exitstrategi i forbindelse med ophør af dansk, økonomisk støtte. Denne exitstrategi er blevet udviklet i et samarbejde med Comilla Community School Protiggya Parishad. Ændringen betyder, at der nu foregår foto: al undervisning i 5 centre i regionen og til hvert center er der tilknyttet 5 landsbyer altså 25 landsbyer, hvor 20 kvinder 2 gange ugentligt mødes for at modtage undervisning og samtale om fælles spørgsmål. Ialt undervises således 500 kvinder. Desuden undervises 100 unge i alderen år på centrene og desuden årige og endelig 100 førskolebørn. Det er normalt at børn dropper ud af skolesystemet p.g.a. behov for børns arbejdskraft, dårlig skoleundervisning med op til 50 børn i klasserne i de offentlige skoler. For at motivere og fastholde børn og unge i uddannelse, etablerer man derfor disse aktiviteter. Ikke en højskole som på Helnæs Vi kan ikke sammenligne denne højskole med Højskolen på Helnæs. Da tilbuddet henvender sig til fortrinsvis kvinder og børn, må disse ikke i et muslimsk land, overnatte uden for hjemmet. Derfor er der nærmere tale om daghøjskoleformen. Ved siden af skoleaktiviteterne tilbyder højskolen vaccination af husdyr (kreatur og høns), vejledning i dyrkning af afgrøder etc. En tidlig morgen deltog jeg i et vaccinationsprogram i en landsby, hvor kvinderne kom vandrende til stedet med deres høns og kyllinger Læs mere på side 8 t

8 8 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 Fortsat fra side 7 i hænderne. Hønsene blev vaccinerede og fik dryppet øjne. Dette scenarie, hvor hvert dyr var dyrebart og blev håndteret med omsorg, var for mig i skærende kontrast til vort industrialiserede landbrug. En anden dag havde højskolen arrangeret en Eye-Camp. Der var lavet aftale med 3 læger om øjenundersøgelse og det blev annonceret i undervisningen, at på denne bestemte dag kunne alle med øjenproblemer møde op på højskolecentret og blive undersøgt. Jeg kunne se at folk kom vandrende langvejs fra og i løbet af 5 timer var 300 mennesker undersøgt, havde fået gratis medicin eller var blevet skrevet op til operation. 1 sten laver ingen vej, sten kan blive en vej Min opgave som rådgiver var blandt andet at være med til at danne et folkeligt bagland som støtte for højskolens aktiviteter efter at støtte fra Danmark ophører om 3 år. Højskolen har allerede mennesker, der indbetaler opsparing til en Her siges: I har tændt en drøm fælles sparekasse og der er ca der, af disse opsparede midler, modtager mikrolån til køb af husdyr, symaskine, værktøj etc. til forbedring af den økonomiske virkelighed. Alle disse initiativer skal nu forsøges bundet sammen til en fælles enhed i forbindelse med højskolens overordnede vision om en bedring af den fattige landbefolknings levevilkår. Organiseringen har fået betegnelsen MAPP (member association PP) Jeg havde møder med landsbyernes ældsteråd mændene for at forklare sammenhængene og for ikke at få dem imod projektet i dette mandsdominerede og konservative samfund. Jeg havde møder med borgmester og politikere for også her at gøde jorden og forklare sammenhængene. Det er jo interessant som dansker, med indgroet afsky for korruption, at møde politiske og administrative niveauer, hvor korruption er en selvfølge. Højskolens folkelige bagland og de aktiviteter, der udspringer heraf, er dog så synlige, at korruptionen kan holdes borte. Det er med stolthed vi fra Højskoleforeningen i Danmark foto: al Vaccination af høne og DANIDA kan fastslå, at i dette projekt er der ingen tegn på korruption. At undersøge dette er en del af opgaven for en udsendt rådgiver. I Bangladesh er der ikke tradition for samarbejde om fælles opgaver. Men i et politisk system, hvor der ingen solidaritet kan forventes fra magthaverne, SKAL der samarbejdes. Dette emne afholdt jeg flere workshops om. Bl.a. er det et stort problem at der ingen læger er i landområderne. Derfor overskriften på dette afsnit. Hvad nu hvis alle familier, der er i kontakt med højskolen, hver indbetaler 10 Tk (ca. 1 kr.) månedligt, mon der så ikke, med disse fælles midler, kan skaffes lægehjælp ude i landområderne? Argumentet er at flytte de individuelle udgifter befolkningen har til at flytte sig ind til lægehjælpen til en samlet indsats for at flytte en læge ud i landområdet. Der er tændt en drøm... Mit allersidste møde inden min hjemrejse, var med 2 kvinder fra hver af de 25 landsbygrupper. Her skulle vi snakke om nødvendigheden og muligheden for foto: al at fastholde aktiviteterne i landsbyernes kvindegrupper også efter ophøret af dansk støtte. En efter en rejste disse kvinder sig op, iført deres sari og med tildækket hår, gav de mundtligt udtryk for, at de aktiviteter som højskolen, i de 22 år der er gået, havde været afgørende for udvikling i de berørte landsbyer. At kvinderne havde fået mulighed for at få viden og indsigt, få viden om menneskerettigheder, få viden om det farlige ved at bortgifte døtre i alt for ung alder, få viden om sundhed, hygiejne og landbrug. Det var et bevægende øjeblik, da den ældste kvinde rejste sig og sagde: Vi har fået tændt en drøm, nu kan vi selv. Jeg ville ønske at denne mulighed havde været der, da jeg var ung. Da fik folkeoplysning mening for mig fordi dette var forskel på at leve i lyset eller i et formørket middelalder-menneskesyn. Som Grundtvig skriver Er lyset for de lærde blot til ret og galt at stave, nej himlen under flere godt, og lys er himlens gave. Dette menneskesyn bør muslimer og kristne kunne blive enige om, hvis vi vil udfordre den globale udvikling.

9 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 9 Miljø- og Energiforeningen fortsætter Efter vindmølleafstemningen for et års tid siden har bestyrelsen vurderet hvilke opgaver den kan arbejde med i fremtiden. Alternativet er nedlæggelse. Generalforsamlingen gav et klart svar. Generalforsamling af Poul Dreisler Ca. halvdelen af de registrerede medlemmer, (20 personer, inkl. bestyrelsen), var mødt op i Borgerhuset, hvor formanden, Anders Lyng, gennemgik forløbet af foreningens satsning på en vindmølle på Helnæs, som endte med, at et flertal af de, der afgav deres stemme, stemte imod. Anders Lyng så det positive i, at det blev en beslutning, som befolkningen på Helnæs selv har taget. Da forudsætningen for foreningens formål i meget høj grad var baseret på den fællesopgave, som vindmøllen ville have været, skulle man nu på generalforsamlingen tage stilling til, om foreningen skulle fortsætte. En vindmølle er ikke nævnt specielt i vedtægterne. Her Vindmølle til havebrug Vindmølle under truende skyer står bl.a., at foreningen skal arbejde for, at Helnæs bliver CO2-neutralt og at Helnæs kan blive energimæssigt selvforsynende med vedvarende energiformer. Fremtidige opgaver Opgaven for fremtiden må så være at arbejde for opfyldelsen af disse formål, uden at vindkraft fra en enkelt mølle er grundlaget for individuelle løsninger i husstandene. Anders Lyng pegede på de forventninger man kan have til energiforsyningen i den nære fremtid, når man betænker hvad der i øjeblikket sker i oliestaterne i Mellemøsten og Nordafrika. Ligeledes nævntes den energiplan som regeringen offentliggjorde torsdag den 24. februar. Heri vil langsigtede løsninger være lagt frem og det kan forventes, at en energiforening vil have gode muligheder for at medvirke til at pege på lokale løsninger, givet de omstændigheder, vi har på Helnæs. Det kan her tilføjes at der kan blive et problem for de, der ikke synes en vindmølle på Helnæs er et kønt syn, idet der i regeringsplanen opereres med en havvindmøllepark på 200 møller i Lillebælt et sted mellem Fyn og Als. Den vil givetvis kunne ses fra Helnæs. Kreativitet som alternativ til nedlæggelse Under debatten om nedlæggelse eller ej blev det hurtigt klart, at medlemmerne ønskede at fortsætte foreningen og en række forslag blev drøftet. Konklusionen blev, at kunne man skabe en aktivitet i det kommende år, hvor medlemmerne for sig selv eller i grupper søgte at arbejde med løsninger, man ønskede at få belyst som brugbare for sig selv og som kunne komme fællesskabet til gode. Her ville foreningen være en god ramme om en sådan arbejdsform. Ligesom de tilskud, der er knyttet til specielt dette emne, bedst kan opnås i foreningsregi. Når der er generalforsamling igen om et år, skal aktivitetsniveauet vurderes og foreningens eksistens vil så afhænge heraf. Fremvisning af etablerede anlæg, der kunne være model for andre og ikke mindst en bustur til Nordisk Folkecenter for vedvarende energi i Hurup, Nordjylland, fandt god tilslutning. Bestyrelsen fortsætter Der var genvalg på alle pladser. Eigil Kristensen, Helnæs Camping, blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen efter afdøde Gerner Bauer. Kontingentet på 100 kr. ændres ikke. Sønderby Smede- og VVS v/karsten Andersen Tlf eller »Det er aldrig for sent at blive klogere på det, der tidligere blev gjort til sandhed!«denne matrikel er forpagtet af Anders Lyng H E L N Æ S H U S Grafisk Mangler du en folder, brochure eller et nyt visitkort, så få et uforpligtende tilbud.

10 10 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 Jeg kom til at turde! Højskoleelev på Højskolen på Helnæs, Ruth Juul, har været elev for fjerde gang og hun har udbytte af at komme igen. Ruth fortæller levende om sit liv, sin kunst og om hvordan hun gennem hele sit liv har koblet sine gerninger til det, hun har lært. Højskoleliv af Poul Dreisler Jeg havde ikke tænkt på, at jeg skulle på højskole, før jeg en dag, på en togrejse, kommer til at se annoncen fra Højskolen på Helnæs i Ud at se med DSB, fortæller Ruth Juul (f. 1936). Det fængede omgående og hun meldte sig til et langt kursus, endda uden hun var klar over, at der var en stor linje Ruth Juul foran sine kunstværker Kunstværk af Ruth Juul med malekunst, bestyret af bl.a. Sasja. (Alexander Thieme). Han blev rette mand på rette sted, idet han fjernede hendes angst og usikkerhed for ikke at tegne særligt flot eller som man helst skulle kunne. Sasja fortalte hende, at det hun kunne, ville mange andre misunde hende. foto: hba Jeg skulle blot slå mig løs og skabe mig så meget, som jeg ville, han lærte mig for alvor at turde. fastslår Ruth. Uddannelse Vi sidder i en lille stue på Højskolen, hvor Ruth fortæller om sit liv med smil og glæde og med humor. Vi har aftalt, at det kunne være interessant, at hun især fortalte om, hvad højskolen havde givet hende. Hun har givet mig et meget flot visitkort, der fortæller om, at man kan læse om hende på Det siger også, at hun er billedkunstner og udstiller på Stengalleriet i Horsens. Men sådan har det ikke altid været. Ruth er datter af smeden i Ølsted (mellem Hedensted og Horsens), dvs. én, der bl.a. skoede heste. Ruth har fået smedjen lavet til bolig til sig selv, uden hun helt har fjernet indtrykket af smedje. Efter realeksamen og handelseksamen var hun på kontor et par år og meldte sig i 1955 på seminariet og blev lærer med dansk og formning som hendes fremtidige fagområder. Lærer i mange år Ruth var lærer i 37 år, med 13 år i Københavnsområdet og senere på Øvelsesskolen i Jelling. Hun fulgte sin sidste realklasse til dørs i 1978 og forlod så folkeskolen, som hun efter skoleloven af 1975 ikke ønskede at være ved mere. Herefter arbejdede hun på VUC i Vejle indtil 1996 med dansk og historie på alment niveau og som studievejleder. Sideløbende med de sidste ti år som lærer på VUC, havde Ruth meldt ÅRETS Detailkæde mad med mere mesterslagteren Leif Laustsen Østergade Assens Tlf Vinduespolering til erhverv og private Vi sætter kvalitet, stabilitet og loyalitet i højsædet. Tlf /

11 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 11 sig ind på Århus Universitets åbne uddannelser, hvor hun i 2002 blev cand.mag. med historie som hovedfag og køn, kommunikation og kultur som bifag. Hun havde stor glæde af sine VUC - klasser, de fleste med et flertal af voksne kvinder, som ville indhente det, de ikke havde fået med sig i ungdommen. Ofte rene kvindeklasser. Her kunne Ruth med sin fagkombination give eleverne en indgang til historiefaget med bl.a. et kvindeligt udgangspunkt. Da hun stoppede, hjalp hun med videreuddannelse og udvikling af historiefaget i samarbejde med fagkonsulenten. Faglig interesse Spørger man Ruth, hvilken periode i historien hun synes bedst om, svarer hun: tallet. Hendes argument for det valg overrasker, idet hun fortæller, at hun især synes, at det er spændende at studere veje, færdsel og heste i tiden før hestekræfterne blev flyttet ind i bilerne. Hun valgte at skrive den danske beslagsmeds historie som sin store opgave i hovedfaget historie. Det emne vidste man ikke så meget om på Aarhus Universitet, men så fik hun hjælp på KVL (Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole). Gennem sit bekendtskab med den kgl. dyrlæge, kom hun til at kende den kgl. beslagsmed, og så lå det lige for at fotografere professionelle beslagsmede i arbejde i den kongelige stald. Højskolen Ruth holder meget af skolen og glæder sig til at komme tilbage til en ny skole næste gang. Eller måske en anderledes skole. I år er det fjerde gang hun er her. Hun holder af alle lærerne og kan vanskeligt fremhæve den ene frem for den anden. Sasjas betydning kan ikke vurderes højt nok, eftersom han gav hende selvtillid og professionel vejledning, alt til rette tid. Hun blev så at sige mere selvkørende og fik mod til at udstille sine værker og at møde et publikum. Det skal heller ikke forbigås, at Gunnar (K. Hansen) havde en heldig hånd som Sasjas afløser. Sammenfattende mener Ruth, at lærerne hver for sig har ydet deres til at belyse fortiden, nuancere nutiden og fundere over fremtiden. Køkkenet serverer sund kost, der tillige er en fryd for øjet, og skulle man få problemer, man ikke kan håndtere, kan man trygt regne med assistance fra kontoret eller fra Bjarne (pedel), der kan alt det, andre må opgive. Hvad holder det hele sammen? Det er et stort spørgsmål og jeg tør næsten ikke sige mit svar. Men det er den ånd, der hersker her. Mødet med medmennesker. Blandingen af unge og ældre, danske og Ruth Juul. Udsmykning af dør udlændinge. Det at få kontakt og holde den. En positiv indstilling til tilværelsen og en erkendelse af, at vi er forskellige og så humoristisk sans. Uden den, ville jeg ikke være her. Jeg kommer gerne igen. Er det noget du fortæller andre? Den dame du mødte, da du kom, var min veninde, som besøgte mig for at se, om ikke det var det sted, hun kunne komme på et sommerkursus. Joh, skolen og Helnæs har et godt ry. Man føler sig velkommen overalt. foto: Michael Schacke LÆDERVARER OG HOBBYARTIKLER AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF Alt indenfor: Jord Beton Kloak (aut. kloakmester) Murerarbejde udføres Belægningsarbejder Udlejes: Minigraver Minilæsser Rendegraver Toiletvogn med bad

12 12 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 LIFE projektet er skudt igang Projektbeskrivelse (fork. red.) LIFE Helnæs har til formål at forbedre og udvide arealet af truede naturtyper samt levesteder for arter inden for Natura 2000 området. Som del af projektet genskabes et større sammenhængende naturområde ved at omlægge privatejede landbrugsarealer til naturarealer gennem en jordfordeling, hvor lodsejerne får mulighed for at få tilbudt egnet erstatningsjord på Helnæs uden for Natura 2000 området. Flere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til projektleder og biolog Annita Svendsen på telefon eller Kilde: fra_fyn Som del af projektet forventer vi, at: n hæve vandstanden på ca. 60 ha i den sydlige del af Helnæs Made n øge arealet med overdrev i Bobakkerne med 27 ha n rydde opvækst af buske og træer samt invasive arter (rynket rose) på 15 ha n øge arealet af de sårbare lysåbne naturtyper fra 66 ha til 135 ha n sikre en forbedret afgræsning af 85 ha habitatnaturtyper og 55 ha øvrige naturområder n grave / oprense 15 vandhuller til gavn for strandtudse og stor vandsalamander n øge arealet af egnet levested for orkideen mygblomst fra 1,5 ha til 8-10 ha n forbedre de besøgendes muligheder for at få gode naturoplevelser arter bl.a. strandtudse (her er der registreret 16 hanner), og stor vandsalamander. Desuden vil man gerne have den fredede orkidé mygblomst til at brede sig. Findes nu på ca. 1,5 ha. men skulle gerne op på et areal på 8-10 ha. Ligeledes ville en effektiv afgræsning ved hjælp af kvæg være en god hjælp på de mere tørre arealer. Der er allerede kvæg på arealet, men det skal intensiveres. Det primære i hele sagen er naturgenopretning, men man har desuden syslet med tanker som at etablere informationstavler, lave guidede ture i området, evt. lave et bålsted, etablere borde og bænke, og lave en shelter (meget primitiv overdækning til overnatning, bl.a. til kajakroere) Helnæs Made. Smalbladet kæruld Præsentation af LIFE-projektet Naturgenopretningsprojektet, der omfatter udvidelse af arealerne i Bobakkerne og på Maden, er nu på vej til at blive realiseret. Det er omfattende og vil først være afsluttet HP var med til præsentation på Helnæs Kro, torsdag den 17/2 Borgermøde af Susanne B. Sørensen Skovrider Søren Strandgård, der er hovedansvarlig på Helnæs LIFE- projektet, åbnede mødet med at fortælle, at dette møde havde to formål, hvorfor han havde medbragt en repræsentant fra styregruppen, biolog og projektleder Annita Svendsen, og en repræsentant fra ekspertgruppen Rambøll, der arbejder i diverse vandprojekter. Desuden var Ib Lausen, der arbejder med forhandlingerne om selve jordfordelingen, til stede. Fordelingen, der er påbegyndt, forventes afsluttet om et par år. I ombytningen vil man være opmærksom på, at tildele / fordele jorden sådan, at vejnettet belastes mindst muligt. Første formål var en orientering om projektet med efterfølgende spørgsmål, og andet formål var at få etableret en»følgegruppe«af interesserede, der kan komme med input og følge sagens udvikling, men som ikke har nogen beføjelser som sådan. I slutningen af marts måned vil der være deadline for evt. forslag, der hele tiden vil blive ajourført på nettet. Orientering om projektet Under første punkt, forklarede Annita Svendsen, at hele sagen var projekteret til 18 mill. kr., hvoraf EU dækker halvdelen. Nu forholder det sig sådan, at Naturstyrelsen i forvejen har en god del af Maen og Bobakkerne, men at man gerne ville have mere. Det kræver, at man har noget jord at bytte med, hvilket man fik i 2008, da Gudmundsdal blev købt. Selve projektet handler om, at man gerne vil have vandstanden hævet på dele af Maen (sydlige), samt oprenset / etableret vandhuller, således det giver forbedrede leveforhold for truede Følgegruppen nedsættes Efter lidt opklarende spørgsmål - og kaffe - blev der etableret en»følgegruppe«, bestående af mindst 5 og højest 12 pers. Se faktabox. Herefter lukkede Søren Strandgård mødet med en tak for god ro og orden, og vi andre siger tak for en rar og informativ aften på Helnæs Kro. Følgegruppen Jens Zimmer beboerforeningen Jørgen Storm Nielsen Peter Mygind Hansen jagtforeningen Eigil Kristensen campingpladsen Anna Nielsen Toni Reese naturfredningsforeningen Kurt Due ornitologisk forening Susan Ascot Kamma Hansen lodsejer Søren Foss Madsen Susanne Bach Sørensen samt 1 repræsentant Assens kommune

13 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 13 KORT NYT Husk dilettanten den 12. marts Dilettantstykket hedder»panik på nettet«. En farce i 5 akter af Marianne Hesselholt. De medvirkende er: Pernille Naundrup, Janus Storm, Kirsten Nielsen, Jesper Kristensen, Charlotte Foss Madsen, Pia Haahr og Marianne Therp. Billedet med 3 personer er: Marianne Therp, Jesper Kristensen og Pernille Naundrup. Der spilles lørdag den 12. marts kl. 14 og kl. 19. ah 12 UGER 16 UGER fra oktober fra januar HØJSKOLEN FOR VOKSNE KUNST IDRÆT FILOSOFI PSYKOLOGI Midt i Sydfyns enestående natur kan du sammen med andre voksne styrke din viden og få ny inspiration! Ring efter skoleplan! Jil Indramning v/jan Lind Butik Åbningstider: Torsdag - Fredag: Kl Lørdage: Kl Østergade Assens Tlf Værksted Åben efter aftale Stenløsegyden 10, Dømmestrup 5762 Årslev Tlf Foredrag på Højskolen Onsdag den 23. marts kl Igennem tale og musik, sætter Søren Høg? ved, hvad synssansen egentlig er for en størrelse. Igennem 46 år, har han været udfordret som menneske, med den ekstra sidevogn, at have mistet synet. Dette har dog langt fra fået ham til at tabe sine livsvisioner på gulvet, hvilket kan ses på hans hjemmeside på: Den 23. marts vil Søren Høg fortælle om en anden måde at se og forstå livets veje på. Det bliver en aften med smil, undren og smittende tilstedeværelse. Vel mødt i alle aldre. Efter foredraget er der kaffe med kage (30 kr). Chr. Falk, Forstander Søren Høg er elev på Højskolen. Som det fremgår af annoncen er han blind, men har ikke desto mindre en meget stor og anerkendt karriere bag sig som sanger og musiker (guitar). Læs hans hjemmeside og/eller mød op og hør et spændende menneske fortælle om sit liv og sin musik. Maxi 3 Maxi 3 Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget mere på alle materialer, Maxi 3 der tåler vand. Pris Universalrengøringsmiddel pr. liter kr. 43,75 og pletfjerner til alle hjem. Afrenser snavs, olie, sod, græs, Universalrengøringsmiddel Antibak Maxi 3 Cleaner og rødvin Maxi Kombineret Universalrengøringsmiddel og meget mere på alle 3 rengøringsmiddel og pletfjerner materialer, Universalrengøringsmiddel og pletfjerner til alle kalkfjerner til der alle hjem. tåler til badeværelset. hjem. vand. Afrenser Pris Afrenser snavs, pr. liter snavs, olie, kr. olie, 43,75 sod, sod, græs, og pletfjerner til alle protein hjem. og kalk rødvin Afrenser snavs, olie, sod, græs, rødvin og meget og meget mere mere på på alle Afrenser i rødvin bruseniche, og snavs, meget håndvask olie, mere sod, på og alle græs, toilet. materialer, materialer, rødvin materialer, Antibak der og meget Cleaner tåler der tåler der vand. tåler mere vand. Pris pr. liter kr. 43,75 på alle Pris pr. materialer, Se Pris Kombineret liter vejledninger pr. liter kr. der rengøringsmiddel og pletguide kr. 43,75 tåler 43,75 vand. på Pris og kalkfjerner pr. liter til kr. badeværelset. 43,75 Afrenser Antibak snavs, Cleaner protein og kalk Antibak i bruseniche, håndvask og toilet. Antibak Kombineret Cleaner rengøringsmiddel Antibak Kombineret Pris og kalkfjerner pr. liter Cleaner til kr. badeværelset. 43,75 Kombineret Kombineret og Afrenser rengøringsmiddel kalkfjerner snavs, rengøringsmiddel Se vejledninger og pletguide til protein og kalk på og kalkfjerner og kalkfjerner til Afrenser i bruseniche, til badeværelset. snavs, håndvask protein og og toilet. kalk Afrenser Afrenser snavs, og i Pris bruseniche, snavs, pr. liter protein håndvask kr. 43,75 og og kalk toilet. i bruseniche, bruseniche, og Pris Pris Se vejledninger pr. pr. håndvask liter liter og pletguide kr. kr. 43,75 43,75 på og toilet. Pris pr. liter kr. 43,75 Se Se vejledninger vejledninger og og pletguide pletguide på på Se vejledninger og pletguide på

14 14 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 DET SKER I MARtS 2011 Rubrikker sendes til Poul Dreisler tlf Gudstjenester i Helnæs Kirke 6. marts kl (K) 13. marts kl marts ingen 27. marts kl Menighedrådet Menighedsrådsmøde 16. marts kl. 19. I Borgerhuset. Helnæs Lokalhistoriske arkiv Der er åbent den første lørdag hver måned fra kl til Sy og Strik Ta dit sytøj, strikketøj eller andet håndarbejde med til en hyggeaften med kage og kaffe. Det sker i Borgerhuset mandag den 7 (lokale 2) og mandag den 21. marts kl Tilmelding ikke nødvendig. Evt. spørgsmål til Birgitte på tlf Ølsmagning for kneitene på Helnæs Onsdag den 23. marts kl Tilmelding Jørgen eller Dan eller Åbent hus arrangement Som omtalt tidligere i HP afholder vi det årlige Åbent hus arrangement i arkivet den 26. marts. Da vi håber, at vi må låne Langørebilleder til dagen, vil vi opfordre indehaverne til, hvis det er muligt, at aflevere billederne i arkivet den 24. marts mellem kl. 14 og kl. 16. Alle indbydes til et besøg den 26. marts mellem kl. 10 og kl. 17. Der bliver meget forskelligt at se på. Hilsen Arkivmedarbejderne Debatmøde om Nationalparken Mandag den 21. marts er der debatmøde for alle borgere i Jordløse Forsamlingshus, hvor planforslaget, Forslag til Plan for Nationalpark Det Sydfynske Øhav, præsenteres. Læs mere om nationalparken via nationalparksyddfyn.dk. Du kan som alle andre deltage i høringen ved at maile et høringssvar til Forsamlingshuset Årskalender Fastelavn 6. marts kl.13 Dilettant 12. marts Tartelet 8. april Fugleskydning 16. juli Oktoberfest 1. oktober Generalforsamling 15. nov. Juletræ 17. december Oktoberfesten erstatter høstfesten idet vi vil prøve at finde på noget nyt i år. På bestyrelsens vegne Susanne Dilettant Panik på internettet. Husk dilettanten den 12. marts kl. 14 og kl. 19 i Forsamlingshuset. For Beboerforeningen Anne Hansen Førstehjælp med hjertestarter 2. kursus i brug af de nye hjertestartere på Helnæs. (Se artikel i HP feb side 3/www.helnaesposten.dk). Kurset afholdes den 3. april kl. 10:30 til ca 15:30 på Helnæs Camping i TV-stuen Tilmelding til Eigil Kristensen på tlf / Kursusleder Birde Riis Højskolen på Helnæs Billedforedrag ved højskolelærer Gunnar Hansen Indtryk fra Etiopien: Mennesker, kultur og natur samt om udsmykningen af skolerne i Bahir Dar. Alle er velkomne. Efter billedforedraget er der kaffe og kage, pris 30 kr. (Se oplæg til foredraget på side 3) MVH Christian Falk Forstander Generalforsamling Borgerhuset Der afholdes generalforsamling i Borgerhuset den 15. marts kl Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Mvh Birgitte Elovara Åbent Hus I anledning af min 50 års fødselsdag, holder jeg åbent hus i Helnæs Forsamlingshus den 2. april kl Alle er velkommen. Hilsen Hanne (Graver). Helnæs Kultur- og Musikforening Der afholdes generalforsamling i Borgerhuset / ved Højskolen, mandag den 7. marts kl Loppemarked I Helnæs Borgerhus afholdes loppemarked lørdag den 30. april 2011 kl Her kan du sælge det, du ikke længere har brug for. Helnæs Højskole inviterer samtidig til udstilling af elevernes værker på skolens værksteder. I fællesrum og bibliotek vil der være kaffe/ kagesalg. Alle er velkomne Bestyrelsen f. Borgerhuset Tarteletfest 2011 Festen afholdes fredag den 8. april. Alt udsolgt Helnæs Tartelet Selskab Torsdagsklub Omtale af februar måneds arrangementer. Det var rigtig spændende, da formand for Beboer foreningen Jens Zimmer fortalte om sit liv og virke og familiens bosættelse på Helnæs. Der blev også tid til, at han gav et lille let forståelig og interessant foredrag om stamceller. Den 17. februar afholdt vi det årlige bankospil. Vi slutter vinterens sam menkomster den 3. marts. Det er ikke helt fastlagt, hvad der kommer på programmet. Kom og se. Som tidligere år arrangerer vi en udflugt måske to i april måned, mere derom senere. ah Helnæs Vandværk Der afholdes generalforsamling tirsdag den 29. marts kl i Borgerhuset. Bestyrelsen Gl. Brydegaard byder velkommen Mad fra bunden til glæde for munden Åbent alle dage kl Bordbestilling på tlf V INE FRA H.J.HANSEN V I N M E D S JÆ L ELARBEJDE MED GARANTI Willemoesgade Assens Tlf Aut. El-installatør John Pedersen A/S Melvej Assens Tlf

15 MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN 15 FORENINGER Køb og salg PERSONLIGE Helnæs Beboerforening Fmd. Jens Zimmer Rasmussen Tlf Arkivet og Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Borgerhuset Fmd. Birgitte Elovara Tlf / Helnæs Forsamlingshus Fmd. Jørgen Nielsen Tlf Udlejning: Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Jacob Haahr Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Peter M. Hansen Tlf Petanque Fmd. Niels Ellebæk Tlf Skolekredsen for Helnæs Højskole Anders Lundbeck Rasmussen Nørrelundsvej 4, 5683 Haarby Tlf Helnæs Kultur- og Musikforening Fmd. Merete Edlefsen Tlf I/S Maen Fmd. Finn Hemmingsen Tlf Frysehuset Fmd. Kirsten Nielsen Tlf Helnæs Vandværk Fmd. Thomas Rasmussen Tlf / Menighedsrådet Fmd. Helle Blume Andresen Tlf Sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver Hanne Albrechtslund Tlf Helnæs Tartelet Selskab Fmd. Poul Dreisler Tlf Helnæs Miljøog Energiforening Fmd. Anders Lyng Tlf / Ledig boks i frysehus Kan overtages, også gerne af beboere på sommerlandet. Henvendelse Anne Hansen Tlf Boks i frysehuset til leje En 160 liters fryseboks er til leje. Kr. 250,- i leje pr. halvår. Kontakt Annelise Larsen på Party telt udlejes Stort partytelt 5 x 12 m. Stort nok til personer. Pris 500,00 for en weekend. tlf Henning Storm Handy-man Kalle Bus / Handy-man Bus, hus, og haveservice Karl-Erik Straarup Tlf Sælges Spise- og hestegulerødder samt kartofler. Klaus Bang tlf træffes bedst efter Udlejes: Ferieappartment Sælges: Ny børnerejseseng 300 kr., 2 stk. brugte, funktionsdygtige (antikke) brændeovne 8000 kr. og 6000 kr. og Originale petroleums skibslamper pr. stk. 800 kr. Hanne Bess, Bogaarden Helnæs Byvej 3, DK-5631 Ebberup Tlf Barnevogn i rimelig stand købes Jørgen og Anna Strandbakken Tlf Sælges: Islandsk hest, sort/brun vallak 7 år gammel. Den er tilredet har gode gangarter. Faderen er Heikir fra Kjartansstødum. Moderen er Litl Emma fra Skuld-Nord. Pris: 40,000 kr. Henvendelse til Mie Andersen på tlf eller mobil Feriehus på Helnæs Dejligt hus med havudsigt, udlejes. Tlf Helnæs Antik. Kamera sælges: Canon 40 D Objektiv EFS mm.c ompapcaflsah kort 4 GB, 1 batteri med oplader. Alle originale ledninger. Dansk instruktionsmanual. UV filter til at beskytte objektivet. Sælges for 4500 kr. Henvendelse til Helle Blume Andresen, Stævnevej 22 Tlf eller Mobil Helnæs Naturlam Lammekød sælges udskåret fra fryser. Lammespegepølser sælges hele og halve. Lammeskind - på bestilling tlf / Marianne og Jørgen Therp Mikrobølgeovn kan afhentes gratis Brugbar af mrk. Home Electronics (HE) uden drejetallerken. Effekt: Max 800 W, timer til max. 30 min. l/h/b: 46, 30 og 32 cm Preben Holk, Helnæs Byvej 40, Tlf fod s db. skroget glasfiber jolle m/årer Johnson 4 hk motor med kort ben. Ophalervogn. Sælges samlet kr ,- 10 stk. rednings- og svømmeveste i str. fra 10 / 20 kg til og med 90+ kg Pris: kr. 100,- pr. stk. Dreisler, Ryet 22, Helnæs Tlf / / ZONETERAPI OG MASSAGE Bodil Stevnsbo Brydegårdsvej Graver ved Helnæs Kirke, Hanne Albrechtslund, Helnæs Byvej 47, fylder 50 år den 4. april. Vi ønsker hjertelig tillykke. Hanne inviterer i den anledning til åbent hus i Helnæs Forsamlingshus lørdag den 2. april kl. 13, hvor alle er velkomne. Go fest Go musik Søren Navntoft Tlf dalvænget Assens Tlf biltlf

16 16 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011 HELNÆSPOSTEN MARTS 2011»Og så swinged de platten igen «Vinterfest i Helnæs Forsamlingshus. Festen blev et succesfuldt første forsøg på samarbejde mellem Forsamlingshuset og Helnæs Kulturog Musikforening. Fuldt hus og en virkelig god stemning. Vinterfest af Karen Valeur Ingen kan vel benægte, at vinteren kom tidligt og at den næppe heller er overstået endnu. Derfor var det uhyre velvalgt at navngive festen 29. januar i forsamlingshuset efter årstiden. Aftenen var kommet i stand i samarbejde mellem forsamlingshuset og musikforeningen (der således startede sin nye sæson historisk tidligt). Og der var stuvende fuldt såvel Helnæsboere som fastlændinge fyldte huset til sidste plads. Arrangementer med kniv og De Thorøhusespillemænd ved Vinterfesten gaffel lokker åbenbart mange mennesker til. Man kunne medbringe madkurve, men det lod til, at alle havde bestilt Annelises platte, som var en hel symfoni i kød, fisk, æg og ost. Synsindtrykket blev højnet af garnerende salatblade, rød peber, druer og andet godt. Til at akkompagnere den ikke ringe mængde mad (og drikke) var De Thorøhu- Foto: Morten Kjærgaard se Spillemænd indforskrevet. Det CD - aktuelle orkester (som faktisk tæller et par Helnæsfolk) stillede i to besætninger: en mindre under selve spisningen og det fulde orkester, altså med alle mand - og kvinde af huse. Og det skortede hverken på sang, savspil eller harmonikassens klang. Faktisk var der også saxofon som gav et fint touch af dinérmusik. Og hvor var det hyggeligt stemningen var helt fantastisk hele aftenen. Inden bordene blev ryddet til dans, blev der drukket kaffe med hjemmebagt kringle (selvfølgelig, vi er jo på Helnæs), og bestyrelsens kvinder havde travlt med at sælge (endnu flere) lodder til lotteriet. Det synes jeg ærlig talt, at den snakkesaglige bestyrelse klarede ret godt, men mændene skal lige øve sig til næste år, før de kaster sig ud i farver og litra-serier igen. Udtrækningen foregik under stor munterhed, og præmierne fik ben at gå på. Snart var dansegulvet fyldt pænt op, og festen fortsatte langt ud på aftenen. Det store fremmøde, den gode stemning og den megen hjælp og opbakning, lover godt for foreningslivet på Helnæs. Kom gerne igen. Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis de til at sælge men vi har også ks største boligavis Vi er gode til at sælge boliger men vi har også Danmarks største boligavis Vil du - homenyt også din uddeles have ejendom gratis annonceret i homenyt hver 14. dag din ejendom til husstande i homenyt på Fyn! menyt - homenyt uddeles uddeles gratis gratis hver 14. dag - homenyt til uddeles husstande gratis hver på Fyn! 14. dag til husstande på Vi er gode til at sælge Vi boliger gode men til at vi sælge har også boliger Danmarks men største vi har boligavis også Danmarks største boligavis Vil du også have annonceret Vil kontakt din du ejendom også home have i annonceret homenyt Assens din ejendom i homenyt kontakt home Assens - homenyt kontakt uddeles home gratis Assens hver 14. dag kontakt home Assens til husstande på Fyn! Vil du også have annonceret din ejendom i homenyt kontakt home Assens Vil du også have annonceret til husstande på Fyn! Bed & Breakfast i herskabelige omgivelser Helnæsvej Ebberup Tlf

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Helnæs Mejeri under forvandling

HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Helnæs Mejeri under forvandling HELNÆSPOSTEN 2 FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Arkivets tema 2011 er Langør og området deromkring Se side 13 Oplæg til HP temaartikler 2011: Om landsbyen Se side 7 Helnæs Mejeri under forvandling

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014

Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 Referat af Generalforsamling i Foreningen Grumstrup Forsamlingshus d. 12. marts 2014 1. Valg af dirigent: Lars Søberg blev foreslået og valgt 2. Årsberetning ved formanden, Aage: Huset har fået et gaskomfur

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen.

Birthe Bjerg, Anna Pedersen, Niels Blæsbjerg, Villy Nielsen, Børge Lund Sørensen og Kent Jensen. Frivilligcentrets Styregruppe. Styregruppen består af følgende medlemmer som repræsenterer de tilknyttede foreninger/ grupper, som udfører frivilligt socialt arbejde i Egtved gl. kommune. Birthe Bjerg,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere