AIDS-Fondet Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIDS-Fondet Årsberetning"

Transkript

1

2 AIDS-Fondet Årsberetning

3 AIDS-Fondet Vestergade 18E 1456 København K Telefon: Giro: CVR-nr Ansvarshavende: Henriette Laursen, direktør Denne årsberetning er grafisk tilrettelagt med støtte fra ASAP Design og trykt med støtte fra Dystan Aps.

4 Indhold Formanden har ordet AIDS-Fondet Hiv og aids lige nu Forskning Information Patientstøtte Året i billeder Præsidium og bestyrelsen Støt AIDS-Fondet AIDS-Fondet takker Resultatopgørelse Balance

5 Foto : Bjarne Stæhr

6 Jeg er fuldstændig rystet over den fordømmelse, hiv-smittede og aids-syge bliver udsat for. De har jo kun foretaget sig én eneste ting, og det er at elske et andet menneske. Susse Wold, præsident for AIDS-Fondet

7 Formanden har ordet Lars Østergaard AIDS-Fondets formand Dr.med. professor Velkommen til AIDS-Fondet For AIDS-Fondet markerede indgangen til 2012 i høj grad begyndelsen på noget nyt. Her blev en gennemgribende beslutning ført ud i livet: en sammenlægning af en række organisationer, som arbejder med forebyggelse, oplysning, støtte og omsorg i forhold til hiv og aids. De sammenlagte organisationer er STOP AIDS, AIDS-Linien, Rådgivningen (som tidligere var en del af Hiv-Danmark), samt AIDS-Fondet og AIDS-Fondets etniske projekt Cross-Over. Fusionen er frugten af måneders hårdt arbejde for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de fire organisationer. Målet har været at skabe fundamentet til et stærkere AIDS-Fondet og dermed en forstærket indsats for de mennesker, vi skal hjælpe. Organisationerne har forskellige målgrupper, og de er skabt, når der er opstået behov for nye forebyggelsesindsatser. Med fusionen samles ekspertisen et sted, og vi har skabt fundamentet for bedre forebyggelse, støtte, omsorg og forskning. Det giver helt fantastiske perspektiver og dynamik og jeg glæder mig meget til samarbejdet. I 2011 har vi også taget favntag med en af de værste forhindringer, der er for bekæmpelse af hiv og aids. Den danske straffelov, hvor hiv-smittede kan straffes for at have sex uden kondom, er en af verdens skrappeste. Paragraffen er en alvorlig snubletråd for forebyggelsen og en væsentlig bidragyder til stigmatisering af hiv-smittede. 6 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

8 AIDS-Fondet har gennem en årrække arbejdet for at fjerne en straffelovens særbestemmelse om hiv, fordi hiv ikke længere er en livstruende sygdom. Der foreligger til dato, 15 år efter indførelsen af hivbehandling, ikke ét eneste dokumenteret tilfælde, hvor en velbehandlet hiv-positiv har smittet en anden person gennem sex. Hiv-smitte sker derimod fra de hiv-smittede, som endnu ikke kender deres hiv-status, og som derfor ikke er i medicinsk behandling. Disse personer kan på grund af deres manglende viden om, at de er hiv-positive af gode grunde ikke straffes. At straffe hiv-smittede for at dyrke sex uden kondom på trods af at velbehandlede ikke kan smitte betyder i grove træk, at dem, der kan smitte, ikke kan straffes, og dem, der kan straffes, ikke kan smittes. AIDS-Fondet har bidraget til at bestemmelsen nu er sat i bero. Det er en indledende sejr for os og for forebyggelsen og det er jeg stolt af. I skrivende stund ved ingen, hvad der bliver sat i stedet, så slaget er ikke vundet, men vi kæmper videre. I denne årsberetning kan du læse om mange flere af de forhindringer, vi arbejder på at nedbryde, hvilke resultater vi har opnået herhjemme, i Afrika og Østeuropa, om vores kampagner og nye tiltag og ikke mindst noget om den banebrydende forskning, vi støtter og som vi satser på vil bringe os nærmere målet: En verden uden hiv. God læselyst og velkommen til AIDS-Fondet! Kærlig hilsen Lars Østergaard Dr.med, Ph.D., Prof., Ledende overlæge på Skejby Sygehus og formand for AIDS-Fondet Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 7

9

10 AIDS-Fondet AIDS-Fondet er en privat indsamlingsorganisation, der arbejder for at bekæmpe hiv og aids i Danmark og de hårdest ramte områder i verden. AIDS-Fondet ønsker at mindske stigma og diskrimination, der er en alvorlig barriere for hiv-smittedes livskvalitet. AIDS-Fondet arbejder især for dem, der er mest sårbare og udsatte; herunder sexarbejdere, etniske minoriteter, stofbrugere, hiv-smittede og mænd der har sex med mænd. AIDS-Fondet har i perioden uddelt mere end XX millioner kroner til forskning, information og patientstøtte, der er AIDS-Fondets tre indsatsområder. Ved udgangen af 2011 havde AIDS-Fondet 21 medarbejdere 1251 frivillige og mere end enkeltpersoner støtter op om AIDS-Fondets arbejde. AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen, der består af syv personer, som alle arbejder ulønnet. H.K.H. Prinsesse Marie er Protektor for AIDS-Fondet og skuespiller Susse Wold er Præsident. AIDS-Fondet sammenlægges AIDS-Fondet lægges fra årsskiftet 2011/12 sammen med tre andre organisationer, der arbejder med forebyggelse af hiv og aids. Sammenlægningen skal styrke hiv-forebyggelsen og samtidig forbedre tilbuddet om rådgivning og støtte til hiv-smittede og pårørende. De tre organisationer, som er lagt sammen under AIDS-Fondet, er Aids-Linien, STOP AIDS og Rådgivningen, som hidtil har været en del af patientforeningen Hiv-Danmark. Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 9

11 Hiv og aids lige nu Danmark Antallet af danskere, som får konstateret hiv, har gennem en lang årrække ligget stabilt mellem 250 og 300. Den foreløbige opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at tallet for 2011 også kommer til at ligge på det niveau. I dag lever mennesker med hiv i Danmark. De medicinske fremskridt betyder, at man kan leve længe med hiv, hvis man kommer rettidigt i behandling. Men hver femte hiv-smittet kender ikke sin status, og næsten halvdelen af dem, bliver testet for sent. Det, at hiv-smittede ikke kommer i behandling, har store konsekvenser for den enkelte, og samtidig er det såkaldte mørketal i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning. Globalt Hvert år dør 1.8 millioner mennesker i verden af hiv. Det er mænd, kvinder og børn hver eneste måned. FN skønner, at der hvert år smittes 2.7 millioner mennesker med hiv. Det er mere end hver eneste måned. På verdensplan lever der i dag 34 millioner mennesker, som er smittet med hiv. AIDS-Fondet iværksatte i 2011 et nyt, innovativt projekt i Kenyas hovedstad, Nairobi, der går ud på at træne hiv-smittede, kvindelige sexarbejdere til selv at konfrontere fordomme og stigmatisering i deres lokalsamfund. Her går kvinderne i en World AIDS Day march for at bekæmpe stigma. 10 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

12

13 Endnu har verden ikke elimineret en alvorlig, virusbåret epidemi uden en vaccine. AIDS-Fondet støtter udviklingen af en hiv-vaccine, der skal være effektiv og tilgængelig også for dem med størst behov.

14 Forskning Formålet med AIDS-Fondets forskningslegater er at støtte forskning, der kan mindske de konsekvenser, som hiv/aids har for den enkelte hiv-smittede. Det kan være projekter, der forbedrer den eksisterende hiv-behandling, eller belyser hiv-smittedes levekår. AIDS-Fondet støtter også forskning, som kan optimere allerede eksisterende forebyggelsesmetoder eller bidrage til udvikling af nye. De senere år har AIDS-Fondet modtaget en del ansøgninger fra danske forskergrupper, som arbejder med forskellige måder at udvikle en vaccine mod hiv. Danske forskere har de senere år vist unikke og innovative tilgange til vaccineforskningen, og derfor har AIDS-Fondet prioriteret denne forskning højt. I 2011 fik forskerteams fra Københavns Universitet og Aarhus Universitetshospital støtte til forskning, der på forskellig vis kan bidrage til udvikling af en vaccine. I det ene projekt vil forskerne prøve at hjælpe de dele af immunforsvaret, som allerede delvist kan bekæmpe hiv. Det andet forskningsprojekt handler om at bekæmpe det hiv, som den medicinske behandling ikke kan nå, fordi det er skjult i de indre organer. Herfra ligger det er klar til at sprede sig, hvis patienten stopper behandlingen. Hvis det kan lade sig gøre at bekæmpe det skjulte virus, kan man potentielt helbrede hiv. AIDS-Fondet støttede også et forskningsprojekt, der sammenligner hiv-smittedes effekt af to forskellige vacciner mod Humant Papillomavirus (HPV). Hiv-smittede har højere forekomst af HPV, som kan føre til livmoderhalskræft, analcancer og kønsvorter, og samtidigt har hiv-smittede større risiko for, at en HPV-infektion udvikler sig til disse alvorlige sygdomme. Der blev i 2011 også givet støtte til etableringen af et hivbehandlingstilbud til illegale udenlandske prostituerede, som opholder sig i Midt- og Nordjylland. Udenlandske prostituerede, som opholder sig illegalt i Danmark, er ofte ofre for menneskehandel, og de har ikke adgang til det etablerede sundhedssystem. Aarhus Universitetshospital har i samarbejde med Center mod Menneskehandel oprettet et mobilt sundhedstilbud, hvor en sygeplejeske kører ud i egen bil og tilbyder illegale prostituerede på massageklinikker test og undersøgelse for en lang række sygdomme. AIDS-Fondets støtte betyder, at det mobilesundhedstilbud kan udvides, så prostituerede, som bliver testet positive for hiv, også kan komme i hiv-behandling. Det har hidtil været et problem, at alvorligt syge, som opholder sig illegalt i Danmark, ikke kan få livsvigtig medicin og særligt mht. hiv-medicin kan det vise sig fatalt. Tilbuddet om behandling ledsages af et forløb, som kan hjælpe den hiv-smittede videre til et relevant behandlingstilbud i hjemlandet. Fortaler for forskning Verden over arbejder forskere på at udvikle en ny slags prævention, der skal give kvinder mulighed for at beskytte sig mod hiv. Den nye præventionsform kaldes microbicider og, sammen med en aids-vaccine, er den vores bedste håb for at bekæmpe hiv på længere sigt. De senere år har AIDS -Fondets fortalervirksomhed ført til, at de nordiske regeringer har bidraget med mere end 250 mio. kr. til international forskning i udvikling af en microbicide og en vaccine. Med disse midler går det den rigtige vej. Men skal fokus fastholdes, er det nødvendigt at regeringer fortsat bakker op om forskningsinitiativerne. Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 13

15 Information AIDS-Fondets informationsindsats består både af støtte til informationsprojekter og af de informationsaktiviteter, AIDS-Fondet selv gennemfører. AIDS-Fondet støtter informationsprojekter, der bidrager til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv. AIDS-Fondet har i sær fokus på dem, der er særligt sårbare i forhold til hiv og aids. AIDS-Fondet arbejder endvidere for at mindske stigma og diskrimination af hiv-smittede. En vigtig del af denne indsats kan være at formidle viden om at leve med hiv. AIDS-Fondet ønsker endelig at nedbringe antallet af hiv-smittede, der ikke kender deres diagnose. I 2011 gennemførte AIDS-Fondet to landsdækkende kampagner. World AIDS Day den 1. december er den vigtigste mærkedag i den globale kamp mod aids. I 2011 benyttede AIDS-Fondet dagen til at sætte fokus på, fordomme over for hiv-smittede. Årets World AIDS Day kampagne skulle gøre op med den usikkerhed, mange danskere har, når vi møder hiv-smittede. Selvom de fleste ved, hvordan hiv smitter, og hvordan det ikke smitter, bliver vi nemlig usikre på, om der alligevel er en risiko. Det har alvorlige konsekvenser for hiv-smittede, der oplever, at andre tager afstand, og frygten for fordomme afholder folk fra at lade sig teste for hiv. Danskerne har rigtig godt styr på, hvordan hiv smitter, og på overfladen er vi tolerante overfor hivsmittede. Men faktum er, at alt for mange af os er bange for, at hiv smitter i situationer, som er helt ufarlige. Danskerne kan ikke udelukke, at hiv smitter ved at bruge samme toilet som en hiv-smittet eller ved at spise mad, som en hiv-smittet har tilberedt. Og 63 % kan ikke udelukke, at hiv smitter via spyt. Der er ikke noget, der hedder hiv-fobi. Det er en diagnose AIDS-Fondet opfandt til World AIDS Day kampagnen for at sætte fokus på den ubegrundede usikkerned mange danskerne har overfor, hvordan hiv smitter. 14 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

16 At gå rundt og være bange for at blive smittet med hiv i dagligdagen er spild af tid. Hiv smitter nemlig kun ved ubeskyttet sex eller hvis du får hiv direkte ind i dine blodårer. Og helt sikkert ikke ved at dele toilet med én, der er smittet. Test dig selv og vind fly til New York SMS TEST til 1277 eller scan koden. Det koster alm. trafiktakst. Lider du af HIVfobi? Test dig selv på HIVfobi.dk hængeskilte_06_cs5.indd 1 27/10/

17 1. april er Humor mod Aids dag og gader og torve var fyldt med sjov for en alvorlig sag. Her er det dj duo'en Nubian Ladies, der kreerede lounge-stemning på Skt. Hans Torv. Kampagnen satte tingene på spidsen og påstod, at 63 % af danskerne lider af hiv-fobi, og tilbød både at teste og helbrede folk for hiv-fobi. Der er ikke noget, der hedder hiv-fobi. Det var en diagnose, opfundet til lejligheden, men den illustrerer, at det er en ubegrundet angst og at man kan gøre noget ved den. Kampagnen brugte humor, men baggrunden er alvorlig. Hver fjerde hiv-smittede oplever nemlig, at andre er bange for dem og tager fysisk afstand. Knap 20 % har højest fortalt to andre om deres hiv-status, og familien er ofte de sidste, der hører om det. Konsekvensen af fordommene er alvorlige, fordi det afholder nogle af dem, der har størst risiko for at være smittet, fra at lade sig teste for hiv. Faktisk er en ud af fem hiv-smittede i Danmark ikke klar over sin hiv-status. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor folk ikke lader sig teste, men i en undersøgelse svarer 60 % af dem, der bliver testet meget sent, at de undgik test fordi de var nervøse for at venner og familie ville tage afstand, hvis testen var positiv. Konsekvensen af at blive testet sent er både større risiko for at blive alvorligt syg af hiv, og der er markant større risiko for at smitte andre, når man ikke er i medicinsk behandling. Faktisk reducerer den medicinske behandling mængden af virus så meget, at de fleste, der får medicinen, sandsynligvis ikke kan smitte andre. Kampagnen var økonomisk støttet af Sundhedsstyrelsen, og var en del af den overordnede forebyggelsesstrategi for at reducere hiv-mørketallet. Hiv/aids antistigma- og diskriminationskampagner er et væsentligt indsatsområde for AIDS-Fondet, med det mål at rykke danskernes holdning overfor hiv og hiv-smittede og fjerne nogle af de barrierer, der er for, at personer tilhørende risikogrupperne lader sig teste. Den 1. april gennemførte AIDS-Fondet kampagnen Humor mod Aids. Danmarks Radios P3 og et stort antal frivillige hjalp med at sætte fokus på, at børn og unge er særligt udsatte i forhold til hiv og aids. Indsamlingen gik til at hjælpe unge prostituerede kvinder i Kenya, stofbrugende gadebørn i Ukraine samt hiv-smittede børn og unge i Danmark. I 2011 støttede AIDS-Fondet via projektet Cross-Over bl.a. informationsprojekter om hiv/aids og seksuel sundhed rettet mod etniske minoriteter, der er særlig sårbare og udsatte i forhold til hiv/aids. Fra har Cross-Over samarbejdet med 55 etniske minoritetsforeninger, og gennem i alt 122 projekter er information om hiv/aids, andre seksuelt overførte infektioner og uønsket graviditet blevet formidlet til ca personer med anden etnisk baggrund end dansk og mere end 20 forskellige nationaliteter. I 2011 har Cross-Over samarbejdet med 20 etniske minoritetsforeninger om at iværksætte i alt 30 forebyggelsesaktiviteter i lokale etniske miljøer med deltagelse af i alt omkring personer med anden etnisk baggrund end dansk, der således har modtaget information om hiv/aids, andre seksuelt overførte infektioner og uønsket graviditet. Cross-Over samarbejder desuden med kommunerne Aarhus, Randers, Viborg, Holstebro, Aalborg og Rødovre om forebyggelse vedrørende reproduktiv sundhed og gennemførte i dette regi 19 projekter i samarbejde mellem kommuner og minoritetsforeninger I AIDS-Fondets kondombutik, Johnny by AIDS-Fondet (med fed), som bemandes og bestyres af frivillige, tilbyder AIDS-Fondet en særlig skoletrjeneste, hvor alle 6. til 10. klasser kan få en anerledes seksualundervisning i bl.a. hiv/aids og kondomer.

18 Foto: Stine Ludvigsen Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 17

19 Patientstøtte Cirka mennesker lever med hiv i Danmark, og hvert år bliver diagnosen givet til mellem 250 og 300 nye smittede. Heldigvis er behandlingen af hiv i dag så effektiv, at hiv-smittede kan leve et langt liv med diagnosen, men mange bliver fortsat hårdt ramt på deres økonomi, helbred og sociale liv. Som hiv-smittet kan man søge AIDS-Fondet om et patientlegat på kroner, og selv om pengene hverken kan fjerne hiv eller kurere ensomhed, kan de gøre hverdagen lidt lettere på områder, hvor det offentlige ikke hjælper. Det kan samtidig give en tiltrængt støtte og anerkendelse, og følelsen af en udstrakt hånd. AIDS-Fondet modtager hvert år mellem 200 og 300 ansøgninger om patientstøtte. Fælles for alle ansøgerne er, at de har brug for hjælp til det økonomiske, typisk fordi de ikke kan arbejde på grund af fysiske bivirkninger eller psykiske belastninger. Det er mennesker uden ressourcer økonomiske såvel som sociale der søger AIDS-Fondets patientstøtte. Det er bare ikke dem, vi møder i offentligheden. Det er ofte helt beskedne og praktiske ønsker, ansøgerne beskriver i deres ansøgninger støtte til en støvsuger, tandlægeregninger, nye gardiner eller lidt nyt tøj. Eller til en computer, så de kan møde nye mennesker på nettet. Mange har nemlig mistet venner og familie i kraft af deres diagnose eller hemmeligholdelsen af denne. Andre har brug for hjælp til at starte på en frisk Ansøgernes historier er alle meget unikke og fortæller om helt forskellige liv, men der er alligevel flere fællestræk. De fortæller om tabu og fordomme omkring hiv, problemer med at få et kærligheds- eller sexliv til at fungere, fysiske bivirkninger og alvorlige sygdomme. Og mange lever i isolation fra omverdenen, med svære depressioner og modløshed. AIDS-Fondets patientstøtteordning er til for at yde støtte og håb til nogle mennesker, der slås med hele livet. AIDS-Fondet støttede i 2011 også danske organisationer og foreninger, der arbejder for bedre vilkår for hiv-smittede, herunder Hiv-Danmark og Ungegruppen. For mange hiv-smittede er det en vej ud af ensomheden, at der findes steder, hvor man kan møde andre i samme situation. AIDS-Fondet støtter Kafe Knud i København, som er Hiv-Danmarks tilbud om netop et sådan fristed. 18 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

20 Foto: Stephen Freiheit

21 Natalia her deltog som den yngste i en march mod fordomme overfor hiv-smittede. Hendes diplom siger: "This is to certify that Natalia succesfully completed 10 kilometre 'Kick HIV and AIDS Stigma and Discrimination out of Kenya' Run held at Uhuru Park on 26th November YOUNGEST GIRL"

22 Internationalt arbejde AIDS-Fondet har i sit internationale arbejde sat særligt fokus på nogle af de mest udsatte grupper i verden, som på grund af diskrimination, stigmatisering og fattigdom har dårligst adgang til forebyggelse. Det betyder blandt andet, at AIDS-Fondet i 2011 iværksatte et nyt projekt i Kenyas hovedstad, Nairobi. Her lever tusindvis af kvinder i fattigdom i byens slum, og en meget stor del af kvinderne overlever gennem sexarbejde og mange er hivpositive. Stigmatisering er et stort problem for hiv-smittede sexarbejdere i Nairobi. De er nemlig både som kvinder, som sexarbejdere og som hiv-smittede udsat for alvorlig diskrimination og stigma i deres lokalsamfund. En del af forebyggelsen er at bekæmpe den massive stigmatisering af hiv-positive, så flere så flere udsatte mennesker tør lade sig teste. I AIDS-Fondets seneste projekt, som blev skudt i gang i 2011, griber man problematikken an på en helt ny og innovativ måde. Sammen med en lokal hjælpeorganisation, der støtter hivsmittede kvinder i Kenya, har AIDS-Fondet sat ind for at ruste hiv-positive sexarbejdere i Nairobis slum til selv at modgå den stigmatisering og diskrimination, de udsættes for hver dag. Projektet sætter dem i spidsen for banebrydende kampagner og projekter, der skal bekæmpe stigma og forebygge udbredelsen af hiv-smitte i deres eget lokalsamfund. I efteråret 2011 gennemførte medarbejdere fra AIDS-Fondet første fase af projektet. Her trænede de sammen med lokale hjælpearbejdere 20 hiv-smittede sexarbejdere i at interviewe andre kvinder ved hjælp af det nationale Stigma Index Survey. Indekset gør dem i stand til at kortlægge den stigmatisering, de er udsat for, og resultaterne danner herefter basis for det kampagnearbejde, kvinderne selv tilrettelægger. Kampagnerne i efteråret var en stor succes, og kvinderne blev hørt. Ved at ruste kvinderne til at stå frem åbent og dermed bekæmpe stigma, forventer man, at flere mennesker vil lade sig teste og således kan forebyggelsen styrkes markant. Anti-stigmaprojektet er en udbygning af et længerevarende samarbejde med den lokale organisation K-VOWRC, der giver rentefrie mikrolån til kvinder, så de kan starte egne, små virksomheder og derved få alternativ indkomst til det sexarbejde, der gør dem ekstremt udsatte for hiv. Projektet, som er støttet af Danida, fortsætter de næste tre år og vil på sigt blive udbredt til flere områder i Kenya. I 2011 iværksatte AIDS-Fondet endvidere et nyt forebyggelsesprogram, der skal hjælpe bøsser i udviklingslande til at få adgang til information om hiv og aids, kondomer, behandling og rådgivning. De to første lande, hvor bøsser fik hjælp gennem det nye forebyggelsesprogram, var Malawi og Nepal. Mænd der har sex med mænd er særlig sårbare overfor hiv, og i de lande, hvor homoseksualitet er forbudt og tabubelagt, er der ingen adgang til helt basal hiv-forebyggelse, test, behandling eller rådgivning. Det resulterer i skjulte epidemier blandt mænd, der har sex med mænd, som ofte ikke tælles med i de officielle statistikker. Det er baggrunden for AIDS-Fondets indsats, der hjælper lokale organisationer med at mobilisere hiv/aids indsats til mænd, der har sex med mænd med foreløbigt to projekter. Hensigten er, at initiativet skal brede sig til flere lande med samme problematikker. Indsatsen i Nepal er støttet af Danida og i Malawi har Det Obelske Familiefond støttet indsatsen. Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 21

23 Tusindvis af børn og unge lever på gaden i Ukraine. De er i ekstrem risiko for at blive smittet med hiv og dø af aids pga. stofmisbrug og usikker sex. Humor mod Aids samler ind til at støtte børnene i helt basale behov og at komme væk fra gaden og risikoen for hiv og aids. Foto: David Gillanders

24 01 02 Året i billeder Se mere om AIDS-Fondets aktiviteter på 01 Sjovt at gøre en forskel Pladser og Torve i København blev overtaget af et væld af gøgl og gejl til fordel for Humor mod Aids. Flaskedrengene, dj duo og showbands stillede op for at vise, at det kan være sjovt at gøre en forskel. Her er det Agent Anger fra Copenhagen Roller Derby, der rullede masser af penge ind til Humor mod Aids. Foto: Stine Ludvigsen 02 Kunstkalender 2011 "Køb samtidskunst for euro". Sådan lød invitationen fra det anerkendte østrigske Museum ESSL til ti europæiske museumsdirektører. Resultatet blev den unikke samling Direktørens Valg, der rummer samtidskunst fra hele verden, og som repræsenterer de allernyeste tendenser og retninger i kunsten. Det er fra denne samling, at AIDS-Fondet i samarbejde med ARKEN og ESSL udvalgte 12 værker til AIDS- Fondets kunstkalender Humor mod Aids vinderhold Elever fra ungdomsuddannelser over hele landet var igen på gaden med røde næser og højt humør som stærkeste våben i kampen mod hiv og aids. I samarbejde med Projekt Frivillig kunne AIDS-Fondet sende 141 Vinderhold ud for at have det sjovt og gøre en forskel. Her er fra Odense det hold, der samlede mest ind til unge med hiv i Danmark, Ukraine og Kenya Hængepartiet Special P3 ryddede traditionen tro sendefladen til fordel for Humor mod Aids og denne gang blev det til et Hængepartiet Special, som sammen med sjove gæster inviterede på fadøl og live-radio. Lytterne sendte så mange støtte sms er, at P3 ved dagens afslutning havde samlet kr. ind til Humor mod Aids. Her er det Søs Fenger og Rasmus Botoft, der gæster studiet med en duet. Foto: DR P3 05 AIDS-Fondets Årspriser Hvert år uddeler AIDS-Fondet priser til personer og organisationer, der har gjort en særlig forskel på hiv/aids området. I 2011 gik priserne til forsker Ole Schmeltz Søgaard, sekretariatschef Bent Hansen, Positivgruppen og her er det Sille Haahr- Aasmul fra ASAP Design, der modtog den særlige erhvervspris.

25 HELP ME HELP by Helena Christensen Den danske topmodel Helena Christensen har designet en T-shirt kollektion til fordel for AIDS-Fondet. Projektet hedder HELP ME HELP og består af to kollektioner med fotografier, grafik og digt af Helena Christensen. HELP ME HELP er et samarbejde mellem Helena Christensen, Brand 8, Dyhr.Hagen, 9PR og AIDS-Fondet. Foto: Jonas Bie 02 Protektor for AIDS-Fondet HKH Prinsesse Marie er indtrådt som protektor for AIDS-Fondet. Prinsessen håber med protektionen at kunne være med til at nedbryde de fordomme, der gør at mange hiv-smittede lever i ensomhed og frygt for andres reaktioner. AIDS-Fondet er meget taknemmelige over, at Prinsessen har valgt at støtte op om vores arbejde med at bekæmpe hiv og aids. Foto: Steen Brogaard 03 Kongelig Ballet mod aids Den Kgl. Ballet stillede op med to solodansere til Gallashowet i anledning af Susse Wold 25 års jubilæum som præsident for AIDS-Fondet. Her er det Caroline Baldwin, der danser yy. Pengene, der kom ind fra Gallashowet, gik til AIDS-Fondet. Foto: Bjarne Stæhr 04 Verdens Bedste Nyheder En fredag morgen i september tog frivillige fra landets udviklingsorganisationer opstilling for at dele frugt og Verdens Bedste Nyheder ud til landets morgenfriske trafikanter. Den gode nyhed er nemlig at kampen mod fattigdom bærer frugt. AIDS-Fondet deltog i kampagnen og her er det Marianne Jelved, der gør opmærksom på hvor stor forskel udviklingsbistand gør Johnny by AIDS-Fondet AIDS-Fondets kondombutik, Johnny by AIDS-Fondet, bemandes og bestyres af frivillige. Her er en frivillig af sted med Johnny cyklen for at sælge kondomer til Karnevallet i Fælledparken 06 Årets frivillige Årets frivillige blev Ove Rørmand Jensen for hans helt fantastiske og utrættelige indsats for AIDS-Fondets arbejde. Ove har dag efter dag, uge efter uge, år efter år bakket op om aids-sagen ved at sælge AIDS-Fondets røde sløjfer til alle, der kommer forbi Viby Centret i Aarhus. Med sit store engagement er Ove en inspiration for os alle. 07 Susse Wold 25 år for AIDS-Fondet Susse Wold fejrede 25 års jubilæum som præsident for AIDS-Fondet. I den anledning markerede AIDS-Fondet hendes enestående engagement ved et stort jubilæumsshow på Tivoli Hotel. Her optrådte en perlerække af danske kunstnere, blandt andre: Thomas Helmig, Sanne Salomonsen, Anisette, Lis Sørensen, Chris Minh Doky og Birthe Kjær og HKH Prinsesse Marie overværede showet. Foto: Bjarne Stæhr

26 07

27 01

28 01 Mindelys på Nytorv. Traditionen tro tænder Positivgruppen lys på Nytorv i forbindelse med Wolrd AIDS Day den 1. december. Eet lys for hver person, der er død af aids i Danmark. Foto: Michael Jensen 02 Queen Machine giver kr Det Aarhus baserede band Queen Machine markerede 20 året for forsanger Freddie Mercurys død med et brag af en støttekoncert, hvor hele billetindtægten gik til AIDS- Fondet. Freddie Mercury var den første rock superstjerne, der døde af aids, og han efterlod en arv til aids-bekæmpelsen, som må regnes for en af de vigtigste i sygdommens historie. Foto: Peterbc.dk Læbestift gav en halv million kroner På World AIDS Day fik AIDS-Fondet overrakt en halv million fra salg af læbestiften VIVA GLAM fra MAC Cosmetics. Både Peter Mygind, Hella Joof, Christiane Schaumburg, Cecile Hother og Nabia var med til at overrække pengene til AIDS-Fondets direktør. Foto: Stine Ludvigsen 04 Kirkekoncert Et af årets fineste arrangementer er den traditionsrige Julekoncert til fordel for AIDS- Fondet i Trinitatis Kirke søndagen inden World AIDS Day. Det er operasanger Jens- Christian Wandt, der arrangerer og dette år kom bl.a. Lotte Andersen og Eva Smith forbi og talte om deres yndlingssalme. Foto: Stine Ludvigsen % af danskerne lider af hiv-fobi På World AIDS Day placerede AIDS-Fondet en hiv-fobi klinik ved Rundetårn, hvor man kunne blive testet og kureret for hiv-fobi. Klinikken var en del af AIDS-Fondets World AIDS Day kampagne, der skal gøre op med den ubegrundede frygt, mange danskere har, når de møder en hiv-smittet. AIDS-Fondets frivillige delte små hiv-fobi tests ud rundt i landet. Foto: Stine Ludvigsen 06 World AIDS Day auktionen Årets store World AIDS Day auktion på Lauritz.com bød blandt meget andet på en kanalrundfart med Peter Mygind som guide, personlig annonce på Politikens lysavis, VIP koncertbilletter til Sanne Salomonsen, Nik & Jay eller Rasmus Seebach og pokerturnering med Gus Hansen. 07 World AIDS Day talen Sidse Babett Knudsen var AIDS-Fondets hovedtaler til World AIDS Day den 1. december. Ligesom en lang række andre danskere holdte hun den tale, AIDS-Fondet har skrevet for at sætte fokus på de fordomme, der gør livet svært for mange hiv-smittede. Foto: Stephen Freiheit 08 World AIDS Day på Skt. Petri En veloplagt Gus Hansen bød en helt særlig velkomst, Sidse Babett Knudsen holdte World AIDS Day talen og Peter Mygind stod for gaveregn og auktion med et grusomt tvist af pakkeleg, da Hotel Skt Petri bød indenfor til World AIDS Day arrangement. Arrangementet blev rundet af med Electric Lady Lab og DJ Thomas Madvig. Foto: Stine Ludvigsen

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

"Flere og flere bøsser fravælger kondomet" GAY GUIDE IN ENGLISH FIND ÅRETS JULEGAVER JALOUSI OG KÆRLIGHED

Flere og flere bøsser fravælger kondomet GAY GUIDE IN ENGLISH FIND ÅRETS JULEGAVER JALOUSI OG KÆRLIGHED World Aids Day Vi markerer dagen GAY GUIDE IN ENGLISH Copenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense and Malmö. life, lust & leisure DECEMBER #144 2014 FIND ÅRETS JULEGAVER Sådan bringer du lykke under juletræet

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

AArhus pride Mode: Klæd dig Af/på til sommer Rejser: Belfast Sexlinien for unge Seniorboliger + GAY GUIDE and MAp IN ENGLISH

AArhus pride Mode: Klæd dig Af/på til sommer Rejser: Belfast Sexlinien for unge Seniorboliger + GAY GUIDE and MAp IN ENGLISH Life, lust & Leisure Juli 2012 #115 AArhus pride Mode: Klæd dig Af/på til sommer Rejser: Belfast Sexlinien for unge Seniorboliger + GAY GUIDE and MAp IN ENGLISH JUli 2012 #115 And everywhere! 08 26 Simon

Læs mere

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND JUNI NR. 6/7 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND Indhold Formand på toppen...4-5 Stjerne for et par måneder...6 Brian Machon klipper Manhattans damer...8-9 DM i Negle

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN. side 4-5. side 6-7. betale sig? side 8-9 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I december 2013 SLØJFEN Didde Skov hjælper unge, der har kræft side 4-5 Unge frivillige Sådan gør du side 6-7 Kan forebyggelse betale sig? side 8-9 2 Leder Året

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I august 2011 SLØJFEN. side 10 11. side 6 7. Har du husket at melde dig til efterårets

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I august 2011 SLØJFEN. side 10 11. side 6 7. Har du husket at melde dig til efterårets Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I august 2011 SLØJFEN Få gode råd til at søge fondsmidler side 10 11 Sådan kan du arbejde politisk side 6 7 Har du husket at melde dig til efterårets kurser? Ellers

Læs mere

Indhold. Kommentaren 04 Tre skud i bøssen 06 Kultur 18 De gør en forskel 30 Rejser 32 Set & Sket 35 Hot Shots 38 Det Sker 40 Læserkonkurrencer 50

Indhold. Kommentaren 04 Tre skud i bøssen 06 Kultur 18 De gør en forskel 30 Rejser 32 Set & Sket 35 Hot Shots 38 Det Sker 40 Læserkonkurrencer 50 Life, lust & Leisure Oktober 2011 #106 TEma: Mix Copenhagen Sundhed Helena Christensen Designer Skitur med Drengene + GAY GUIDE and Articles IN ENGLISH Oktober 2011 #106 Indhold Tobias Raun 08 Tobias Raun

Læs mere

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010

Budstikken. KFUKs Sociale Arbejde. Juni 2011 35. årgang Nr. 2 ÅRSBERETNING 2010 Budstikken KFUKs Sociale Arbejde ÅRSBERETNING 2010 Juni 2011 35. årgang Nr. 2 Formandens BERETNING Endnu et år er gået med travlhed hos KFUKs Sociale Arbejde. De politiske vinde har blæst i mange forskellige

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk

Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk h u sfo r bi nr. 6 juni 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløs fra Grønland taler ikke dansk Nyt netværk for unge hjemløse Byen som dagligstue Tuberkulosebus

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

FRIVILLIG NAVIGATOR NY KAMPAGNE: HOLD ØJE, MAND NÅR SYGDOM BLIVER EN DEL AF FAMILIEN. side 4-6. side 8-9. side 10-11

FRIVILLIG NAVIGATOR NY KAMPAGNE: HOLD ØJE, MAND NÅR SYGDOM BLIVER EN DEL AF FAMILIEN. side 4-6. side 8-9. side 10-11 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I marts 2014 SLØJFEN FRIVILLIG NAVIGATOR side 4-6 NY KAMPAGNE: HOLD ØJE, MAND side 8-9 NÅR SYGDOM BLIVER EN DEL AF FAMILIEN side 10-11 2 LEDER Brydningstid på

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

Folkehjælp. Oktober 2011 nr. 97 Udgives af Dansk Folkehjælp. Feriehjælpens mange ansigter

Folkehjælp. Oktober 2011 nr. 97 Udgives af Dansk Folkehjælp. Feriehjælpens mange ansigter Folkehjælp Oktober 2011 nr. 97 Udgives af Feriehjælpens mange ansigter LEDER 4 INDHOLD: 22 14 Leder: s travleste sommer 3 Hviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin! 4-7 Dækfræs, babes og masser af skrammer 8-11

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2013 nummer 90. Nyt om forskning

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen maj 2013 nummer 90. Nyt om forskning CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen maj 2013 nummer 90 Nyt om forskning Patientstøtte Australien rundt for Colitis-Crohn Foreningen Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15

SLØJFEN 31. Succes for ny IGEN-butik i Aalborg. Landsindsamling på nettet Op med håret! marts 2008. Læs meget på side 15 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 31 marts 2008 Foto: Jason Alami, Fotogruppen Landsindsamling på nettet Op med håret! Succes for ny IGEN-butik i Aalborg Læs meget på side 15 FRA LOKALFORENINGS-

Læs mere

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren TEAM HUMAN TVILLING NY STOR AFVIKLING FANTASTISKE REPORTAGE LEGATUDDELING FRA LANDSMØDET NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 NR.5 OKTOBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren REPORTAGE FRA LANDSMØDET HUMAN AFVIKLING FANTASTISKE TEAM TVILLING NY STOR LEGATUDDELING www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 5/2014 Nu sættes slutspurten ind

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102

Folkehjælp. Håb om en bedre dag i morgen. Udgives af Dansk Folkehjælp. December 2012 nr. 102 Folkehjælp December 2012 nr. 102 Udgives af Håb om en bedre dag i morgen leder Indhold s formand Ib Jensen træder af efter mere end 20 år på posten 4-7 God jul og godt nytår 8-9 Skiftedag for afgående

Læs mere