AIDS-Fondet Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIDS-Fondet Årsberetning"

Transkript

1

2 AIDS-Fondet Årsberetning

3 AIDS-Fondet Vestergade 18E 1456 København K Telefon: Giro: CVR-nr Ansvarshavende: Henriette Laursen, direktør Denne årsberetning er grafisk tilrettelagt med støtte fra ASAP Design og trykt med støtte fra Dystan Aps.

4 Indhold Formanden har ordet AIDS-Fondet Hiv og aids lige nu Forskning Information Patientstøtte Året i billeder Præsidium og bestyrelsen Støt AIDS-Fondet AIDS-Fondet takker Resultatopgørelse Balance

5 Foto : Bjarne Stæhr

6 Jeg er fuldstændig rystet over den fordømmelse, hiv-smittede og aids-syge bliver udsat for. De har jo kun foretaget sig én eneste ting, og det er at elske et andet menneske. Susse Wold, præsident for AIDS-Fondet

7 Formanden har ordet Lars Østergaard AIDS-Fondets formand Dr.med. professor Velkommen til AIDS-Fondet For AIDS-Fondet markerede indgangen til 2012 i høj grad begyndelsen på noget nyt. Her blev en gennemgribende beslutning ført ud i livet: en sammenlægning af en række organisationer, som arbejder med forebyggelse, oplysning, støtte og omsorg i forhold til hiv og aids. De sammenlagte organisationer er STOP AIDS, AIDS-Linien, Rådgivningen (som tidligere var en del af Hiv-Danmark), samt AIDS-Fondet og AIDS-Fondets etniske projekt Cross-Over. Fusionen er frugten af måneders hårdt arbejde for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de fire organisationer. Målet har været at skabe fundamentet til et stærkere AIDS-Fondet og dermed en forstærket indsats for de mennesker, vi skal hjælpe. Organisationerne har forskellige målgrupper, og de er skabt, når der er opstået behov for nye forebyggelsesindsatser. Med fusionen samles ekspertisen et sted, og vi har skabt fundamentet for bedre forebyggelse, støtte, omsorg og forskning. Det giver helt fantastiske perspektiver og dynamik og jeg glæder mig meget til samarbejdet. I 2011 har vi også taget favntag med en af de værste forhindringer, der er for bekæmpelse af hiv og aids. Den danske straffelov, hvor hiv-smittede kan straffes for at have sex uden kondom, er en af verdens skrappeste. Paragraffen er en alvorlig snubletråd for forebyggelsen og en væsentlig bidragyder til stigmatisering af hiv-smittede. 6 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

8 AIDS-Fondet har gennem en årrække arbejdet for at fjerne en straffelovens særbestemmelse om hiv, fordi hiv ikke længere er en livstruende sygdom. Der foreligger til dato, 15 år efter indførelsen af hivbehandling, ikke ét eneste dokumenteret tilfælde, hvor en velbehandlet hiv-positiv har smittet en anden person gennem sex. Hiv-smitte sker derimod fra de hiv-smittede, som endnu ikke kender deres hiv-status, og som derfor ikke er i medicinsk behandling. Disse personer kan på grund af deres manglende viden om, at de er hiv-positive af gode grunde ikke straffes. At straffe hiv-smittede for at dyrke sex uden kondom på trods af at velbehandlede ikke kan smitte betyder i grove træk, at dem, der kan smitte, ikke kan straffes, og dem, der kan straffes, ikke kan smittes. AIDS-Fondet har bidraget til at bestemmelsen nu er sat i bero. Det er en indledende sejr for os og for forebyggelsen og det er jeg stolt af. I skrivende stund ved ingen, hvad der bliver sat i stedet, så slaget er ikke vundet, men vi kæmper videre. I denne årsberetning kan du læse om mange flere af de forhindringer, vi arbejder på at nedbryde, hvilke resultater vi har opnået herhjemme, i Afrika og Østeuropa, om vores kampagner og nye tiltag og ikke mindst noget om den banebrydende forskning, vi støtter og som vi satser på vil bringe os nærmere målet: En verden uden hiv. God læselyst og velkommen til AIDS-Fondet! Kærlig hilsen Lars Østergaard Dr.med, Ph.D., Prof., Ledende overlæge på Skejby Sygehus og formand for AIDS-Fondet Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 7

9

10 AIDS-Fondet AIDS-Fondet er en privat indsamlingsorganisation, der arbejder for at bekæmpe hiv og aids i Danmark og de hårdest ramte områder i verden. AIDS-Fondet ønsker at mindske stigma og diskrimination, der er en alvorlig barriere for hiv-smittedes livskvalitet. AIDS-Fondet arbejder især for dem, der er mest sårbare og udsatte; herunder sexarbejdere, etniske minoriteter, stofbrugere, hiv-smittede og mænd der har sex med mænd. AIDS-Fondet har i perioden uddelt mere end XX millioner kroner til forskning, information og patientstøtte, der er AIDS-Fondets tre indsatsområder. Ved udgangen af 2011 havde AIDS-Fondet 21 medarbejdere 1251 frivillige og mere end enkeltpersoner støtter op om AIDS-Fondets arbejde. AIDS-Fondets øverste myndighed er bestyrelsen, der består af syv personer, som alle arbejder ulønnet. H.K.H. Prinsesse Marie er Protektor for AIDS-Fondet og skuespiller Susse Wold er Præsident. AIDS-Fondet sammenlægges AIDS-Fondet lægges fra årsskiftet 2011/12 sammen med tre andre organisationer, der arbejder med forebyggelse af hiv og aids. Sammenlægningen skal styrke hiv-forebyggelsen og samtidig forbedre tilbuddet om rådgivning og støtte til hiv-smittede og pårørende. De tre organisationer, som er lagt sammen under AIDS-Fondet, er Aids-Linien, STOP AIDS og Rådgivningen, som hidtil har været en del af patientforeningen Hiv-Danmark. Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 9

11 Hiv og aids lige nu Danmark Antallet af danskere, som får konstateret hiv, har gennem en lang årrække ligget stabilt mellem 250 og 300. Den foreløbige opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at tallet for 2011 også kommer til at ligge på det niveau. I dag lever mennesker med hiv i Danmark. De medicinske fremskridt betyder, at man kan leve længe med hiv, hvis man kommer rettidigt i behandling. Men hver femte hiv-smittet kender ikke sin status, og næsten halvdelen af dem, bliver testet for sent. Det, at hiv-smittede ikke kommer i behandling, har store konsekvenser for den enkelte, og samtidig er det såkaldte mørketal i høj grad med til at drive den fortsatte smittespredning. Globalt Hvert år dør 1.8 millioner mennesker i verden af hiv. Det er mænd, kvinder og børn hver eneste måned. FN skønner, at der hvert år smittes 2.7 millioner mennesker med hiv. Det er mere end hver eneste måned. På verdensplan lever der i dag 34 millioner mennesker, som er smittet med hiv. AIDS-Fondet iværksatte i 2011 et nyt, innovativt projekt i Kenyas hovedstad, Nairobi, der går ud på at træne hiv-smittede, kvindelige sexarbejdere til selv at konfrontere fordomme og stigmatisering i deres lokalsamfund. Her går kvinderne i en World AIDS Day march for at bekæmpe stigma. 10 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

12

13 Endnu har verden ikke elimineret en alvorlig, virusbåret epidemi uden en vaccine. AIDS-Fondet støtter udviklingen af en hiv-vaccine, der skal være effektiv og tilgængelig også for dem med størst behov.

14 Forskning Formålet med AIDS-Fondets forskningslegater er at støtte forskning, der kan mindske de konsekvenser, som hiv/aids har for den enkelte hiv-smittede. Det kan være projekter, der forbedrer den eksisterende hiv-behandling, eller belyser hiv-smittedes levekår. AIDS-Fondet støtter også forskning, som kan optimere allerede eksisterende forebyggelsesmetoder eller bidrage til udvikling af nye. De senere år har AIDS-Fondet modtaget en del ansøgninger fra danske forskergrupper, som arbejder med forskellige måder at udvikle en vaccine mod hiv. Danske forskere har de senere år vist unikke og innovative tilgange til vaccineforskningen, og derfor har AIDS-Fondet prioriteret denne forskning højt. I 2011 fik forskerteams fra Københavns Universitet og Aarhus Universitetshospital støtte til forskning, der på forskellig vis kan bidrage til udvikling af en vaccine. I det ene projekt vil forskerne prøve at hjælpe de dele af immunforsvaret, som allerede delvist kan bekæmpe hiv. Det andet forskningsprojekt handler om at bekæmpe det hiv, som den medicinske behandling ikke kan nå, fordi det er skjult i de indre organer. Herfra ligger det er klar til at sprede sig, hvis patienten stopper behandlingen. Hvis det kan lade sig gøre at bekæmpe det skjulte virus, kan man potentielt helbrede hiv. AIDS-Fondet støttede også et forskningsprojekt, der sammenligner hiv-smittedes effekt af to forskellige vacciner mod Humant Papillomavirus (HPV). Hiv-smittede har højere forekomst af HPV, som kan føre til livmoderhalskræft, analcancer og kønsvorter, og samtidigt har hiv-smittede større risiko for, at en HPV-infektion udvikler sig til disse alvorlige sygdomme. Der blev i 2011 også givet støtte til etableringen af et hivbehandlingstilbud til illegale udenlandske prostituerede, som opholder sig i Midt- og Nordjylland. Udenlandske prostituerede, som opholder sig illegalt i Danmark, er ofte ofre for menneskehandel, og de har ikke adgang til det etablerede sundhedssystem. Aarhus Universitetshospital har i samarbejde med Center mod Menneskehandel oprettet et mobilt sundhedstilbud, hvor en sygeplejeske kører ud i egen bil og tilbyder illegale prostituerede på massageklinikker test og undersøgelse for en lang række sygdomme. AIDS-Fondets støtte betyder, at det mobilesundhedstilbud kan udvides, så prostituerede, som bliver testet positive for hiv, også kan komme i hiv-behandling. Det har hidtil været et problem, at alvorligt syge, som opholder sig illegalt i Danmark, ikke kan få livsvigtig medicin og særligt mht. hiv-medicin kan det vise sig fatalt. Tilbuddet om behandling ledsages af et forløb, som kan hjælpe den hiv-smittede videre til et relevant behandlingstilbud i hjemlandet. Fortaler for forskning Verden over arbejder forskere på at udvikle en ny slags prævention, der skal give kvinder mulighed for at beskytte sig mod hiv. Den nye præventionsform kaldes microbicider og, sammen med en aids-vaccine, er den vores bedste håb for at bekæmpe hiv på længere sigt. De senere år har AIDS -Fondets fortalervirksomhed ført til, at de nordiske regeringer har bidraget med mere end 250 mio. kr. til international forskning i udvikling af en microbicide og en vaccine. Med disse midler går det den rigtige vej. Men skal fokus fastholdes, er det nødvendigt at regeringer fortsat bakker op om forskningsinitiativerne. Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 13

15 Information AIDS-Fondets informationsindsats består både af støtte til informationsprojekter og af de informationsaktiviteter, AIDS-Fondet selv gennemfører. AIDS-Fondet støtter informationsprojekter, der bidrager til, at alle har tilstrækkelig viden og mulighed for at beskytte sig selv. AIDS-Fondet har i sær fokus på dem, der er særligt sårbare i forhold til hiv og aids. AIDS-Fondet arbejder endvidere for at mindske stigma og diskrimination af hiv-smittede. En vigtig del af denne indsats kan være at formidle viden om at leve med hiv. AIDS-Fondet ønsker endelig at nedbringe antallet af hiv-smittede, der ikke kender deres diagnose. I 2011 gennemførte AIDS-Fondet to landsdækkende kampagner. World AIDS Day den 1. december er den vigtigste mærkedag i den globale kamp mod aids. I 2011 benyttede AIDS-Fondet dagen til at sætte fokus på, fordomme over for hiv-smittede. Årets World AIDS Day kampagne skulle gøre op med den usikkerhed, mange danskere har, når vi møder hiv-smittede. Selvom de fleste ved, hvordan hiv smitter, og hvordan det ikke smitter, bliver vi nemlig usikre på, om der alligevel er en risiko. Det har alvorlige konsekvenser for hiv-smittede, der oplever, at andre tager afstand, og frygten for fordomme afholder folk fra at lade sig teste for hiv. Danskerne har rigtig godt styr på, hvordan hiv smitter, og på overfladen er vi tolerante overfor hivsmittede. Men faktum er, at alt for mange af os er bange for, at hiv smitter i situationer, som er helt ufarlige. Danskerne kan ikke udelukke, at hiv smitter ved at bruge samme toilet som en hiv-smittet eller ved at spise mad, som en hiv-smittet har tilberedt. Og 63 % kan ikke udelukke, at hiv smitter via spyt. Der er ikke noget, der hedder hiv-fobi. Det er en diagnose AIDS-Fondet opfandt til World AIDS Day kampagnen for at sætte fokus på den ubegrundede usikkerned mange danskerne har overfor, hvordan hiv smitter. 14 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

16 At gå rundt og være bange for at blive smittet med hiv i dagligdagen er spild af tid. Hiv smitter nemlig kun ved ubeskyttet sex eller hvis du får hiv direkte ind i dine blodårer. Og helt sikkert ikke ved at dele toilet med én, der er smittet. Test dig selv og vind fly til New York SMS TEST til 1277 eller scan koden. Det koster alm. trafiktakst. Lider du af HIVfobi? Test dig selv på HIVfobi.dk hængeskilte_06_cs5.indd 1 27/10/

17 1. april er Humor mod Aids dag og gader og torve var fyldt med sjov for en alvorlig sag. Her er det dj duo'en Nubian Ladies, der kreerede lounge-stemning på Skt. Hans Torv. Kampagnen satte tingene på spidsen og påstod, at 63 % af danskerne lider af hiv-fobi, og tilbød både at teste og helbrede folk for hiv-fobi. Der er ikke noget, der hedder hiv-fobi. Det var en diagnose, opfundet til lejligheden, men den illustrerer, at det er en ubegrundet angst og at man kan gøre noget ved den. Kampagnen brugte humor, men baggrunden er alvorlig. Hver fjerde hiv-smittede oplever nemlig, at andre er bange for dem og tager fysisk afstand. Knap 20 % har højest fortalt to andre om deres hiv-status, og familien er ofte de sidste, der hører om det. Konsekvensen af fordommene er alvorlige, fordi det afholder nogle af dem, der har størst risiko for at være smittet, fra at lade sig teste for hiv. Faktisk er en ud af fem hiv-smittede i Danmark ikke klar over sin hiv-status. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor folk ikke lader sig teste, men i en undersøgelse svarer 60 % af dem, der bliver testet meget sent, at de undgik test fordi de var nervøse for at venner og familie ville tage afstand, hvis testen var positiv. Konsekvensen af at blive testet sent er både større risiko for at blive alvorligt syg af hiv, og der er markant større risiko for at smitte andre, når man ikke er i medicinsk behandling. Faktisk reducerer den medicinske behandling mængden af virus så meget, at de fleste, der får medicinen, sandsynligvis ikke kan smitte andre. Kampagnen var økonomisk støttet af Sundhedsstyrelsen, og var en del af den overordnede forebyggelsesstrategi for at reducere hiv-mørketallet. Hiv/aids antistigma- og diskriminationskampagner er et væsentligt indsatsområde for AIDS-Fondet, med det mål at rykke danskernes holdning overfor hiv og hiv-smittede og fjerne nogle af de barrierer, der er for, at personer tilhørende risikogrupperne lader sig teste. Den 1. april gennemførte AIDS-Fondet kampagnen Humor mod Aids. Danmarks Radios P3 og et stort antal frivillige hjalp med at sætte fokus på, at børn og unge er særligt udsatte i forhold til hiv og aids. Indsamlingen gik til at hjælpe unge prostituerede kvinder i Kenya, stofbrugende gadebørn i Ukraine samt hiv-smittede børn og unge i Danmark. I 2011 støttede AIDS-Fondet via projektet Cross-Over bl.a. informationsprojekter om hiv/aids og seksuel sundhed rettet mod etniske minoriteter, der er særlig sårbare og udsatte i forhold til hiv/aids. Fra har Cross-Over samarbejdet med 55 etniske minoritetsforeninger, og gennem i alt 122 projekter er information om hiv/aids, andre seksuelt overførte infektioner og uønsket graviditet blevet formidlet til ca personer med anden etnisk baggrund end dansk og mere end 20 forskellige nationaliteter. I 2011 har Cross-Over samarbejdet med 20 etniske minoritetsforeninger om at iværksætte i alt 30 forebyggelsesaktiviteter i lokale etniske miljøer med deltagelse af i alt omkring personer med anden etnisk baggrund end dansk, der således har modtaget information om hiv/aids, andre seksuelt overførte infektioner og uønsket graviditet. Cross-Over samarbejder desuden med kommunerne Aarhus, Randers, Viborg, Holstebro, Aalborg og Rødovre om forebyggelse vedrørende reproduktiv sundhed og gennemførte i dette regi 19 projekter i samarbejde mellem kommuner og minoritetsforeninger I AIDS-Fondets kondombutik, Johnny by AIDS-Fondet (med fed), som bemandes og bestyres af frivillige, tilbyder AIDS-Fondet en særlig skoletrjeneste, hvor alle 6. til 10. klasser kan få en anerledes seksualundervisning i bl.a. hiv/aids og kondomer.

18 Foto: Stine Ludvigsen Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 17

19 Patientstøtte Cirka mennesker lever med hiv i Danmark, og hvert år bliver diagnosen givet til mellem 250 og 300 nye smittede. Heldigvis er behandlingen af hiv i dag så effektiv, at hiv-smittede kan leve et langt liv med diagnosen, men mange bliver fortsat hårdt ramt på deres økonomi, helbred og sociale liv. Som hiv-smittet kan man søge AIDS-Fondet om et patientlegat på kroner, og selv om pengene hverken kan fjerne hiv eller kurere ensomhed, kan de gøre hverdagen lidt lettere på områder, hvor det offentlige ikke hjælper. Det kan samtidig give en tiltrængt støtte og anerkendelse, og følelsen af en udstrakt hånd. AIDS-Fondet modtager hvert år mellem 200 og 300 ansøgninger om patientstøtte. Fælles for alle ansøgerne er, at de har brug for hjælp til det økonomiske, typisk fordi de ikke kan arbejde på grund af fysiske bivirkninger eller psykiske belastninger. Det er mennesker uden ressourcer økonomiske såvel som sociale der søger AIDS-Fondets patientstøtte. Det er bare ikke dem, vi møder i offentligheden. Det er ofte helt beskedne og praktiske ønsker, ansøgerne beskriver i deres ansøgninger støtte til en støvsuger, tandlægeregninger, nye gardiner eller lidt nyt tøj. Eller til en computer, så de kan møde nye mennesker på nettet. Mange har nemlig mistet venner og familie i kraft af deres diagnose eller hemmeligholdelsen af denne. Andre har brug for hjælp til at starte på en frisk Ansøgernes historier er alle meget unikke og fortæller om helt forskellige liv, men der er alligevel flere fællestræk. De fortæller om tabu og fordomme omkring hiv, problemer med at få et kærligheds- eller sexliv til at fungere, fysiske bivirkninger og alvorlige sygdomme. Og mange lever i isolation fra omverdenen, med svære depressioner og modløshed. AIDS-Fondets patientstøtteordning er til for at yde støtte og håb til nogle mennesker, der slås med hele livet. AIDS-Fondet støttede i 2011 også danske organisationer og foreninger, der arbejder for bedre vilkår for hiv-smittede, herunder Hiv-Danmark og Ungegruppen. For mange hiv-smittede er det en vej ud af ensomheden, at der findes steder, hvor man kan møde andre i samme situation. AIDS-Fondet støtter Kafe Knud i København, som er Hiv-Danmarks tilbud om netop et sådan fristed. 18 Årsberetning 2011 AIDS-Fondet

20 Foto: Stephen Freiheit

21 Natalia her deltog som den yngste i en march mod fordomme overfor hiv-smittede. Hendes diplom siger: "This is to certify that Natalia succesfully completed 10 kilometre 'Kick HIV and AIDS Stigma and Discrimination out of Kenya' Run held at Uhuru Park on 26th November YOUNGEST GIRL"

22 Internationalt arbejde AIDS-Fondet har i sit internationale arbejde sat særligt fokus på nogle af de mest udsatte grupper i verden, som på grund af diskrimination, stigmatisering og fattigdom har dårligst adgang til forebyggelse. Det betyder blandt andet, at AIDS-Fondet i 2011 iværksatte et nyt projekt i Kenyas hovedstad, Nairobi. Her lever tusindvis af kvinder i fattigdom i byens slum, og en meget stor del af kvinderne overlever gennem sexarbejde og mange er hivpositive. Stigmatisering er et stort problem for hiv-smittede sexarbejdere i Nairobi. De er nemlig både som kvinder, som sexarbejdere og som hiv-smittede udsat for alvorlig diskrimination og stigma i deres lokalsamfund. En del af forebyggelsen er at bekæmpe den massive stigmatisering af hiv-positive, så flere så flere udsatte mennesker tør lade sig teste. I AIDS-Fondets seneste projekt, som blev skudt i gang i 2011, griber man problematikken an på en helt ny og innovativ måde. Sammen med en lokal hjælpeorganisation, der støtter hivsmittede kvinder i Kenya, har AIDS-Fondet sat ind for at ruste hiv-positive sexarbejdere i Nairobis slum til selv at modgå den stigmatisering og diskrimination, de udsættes for hver dag. Projektet sætter dem i spidsen for banebrydende kampagner og projekter, der skal bekæmpe stigma og forebygge udbredelsen af hiv-smitte i deres eget lokalsamfund. I efteråret 2011 gennemførte medarbejdere fra AIDS-Fondet første fase af projektet. Her trænede de sammen med lokale hjælpearbejdere 20 hiv-smittede sexarbejdere i at interviewe andre kvinder ved hjælp af det nationale Stigma Index Survey. Indekset gør dem i stand til at kortlægge den stigmatisering, de er udsat for, og resultaterne danner herefter basis for det kampagnearbejde, kvinderne selv tilrettelægger. Kampagnerne i efteråret var en stor succes, og kvinderne blev hørt. Ved at ruste kvinderne til at stå frem åbent og dermed bekæmpe stigma, forventer man, at flere mennesker vil lade sig teste og således kan forebyggelsen styrkes markant. Anti-stigmaprojektet er en udbygning af et længerevarende samarbejde med den lokale organisation K-VOWRC, der giver rentefrie mikrolån til kvinder, så de kan starte egne, små virksomheder og derved få alternativ indkomst til det sexarbejde, der gør dem ekstremt udsatte for hiv. Projektet, som er støttet af Danida, fortsætter de næste tre år og vil på sigt blive udbredt til flere områder i Kenya. I 2011 iværksatte AIDS-Fondet endvidere et nyt forebyggelsesprogram, der skal hjælpe bøsser i udviklingslande til at få adgang til information om hiv og aids, kondomer, behandling og rådgivning. De to første lande, hvor bøsser fik hjælp gennem det nye forebyggelsesprogram, var Malawi og Nepal. Mænd der har sex med mænd er særlig sårbare overfor hiv, og i de lande, hvor homoseksualitet er forbudt og tabubelagt, er der ingen adgang til helt basal hiv-forebyggelse, test, behandling eller rådgivning. Det resulterer i skjulte epidemier blandt mænd, der har sex med mænd, som ofte ikke tælles med i de officielle statistikker. Det er baggrunden for AIDS-Fondets indsats, der hjælper lokale organisationer med at mobilisere hiv/aids indsats til mænd, der har sex med mænd med foreløbigt to projekter. Hensigten er, at initiativet skal brede sig til flere lande med samme problematikker. Indsatsen i Nepal er støttet af Danida og i Malawi har Det Obelske Familiefond støttet indsatsen. Årsberetning 2011 AIDS-Fondet 21

23 Tusindvis af børn og unge lever på gaden i Ukraine. De er i ekstrem risiko for at blive smittet med hiv og dø af aids pga. stofmisbrug og usikker sex. Humor mod Aids samler ind til at støtte børnene i helt basale behov og at komme væk fra gaden og risikoen for hiv og aids. Foto: David Gillanders

24 01 02 Året i billeder Se mere om AIDS-Fondets aktiviteter på 01 Sjovt at gøre en forskel Pladser og Torve i København blev overtaget af et væld af gøgl og gejl til fordel for Humor mod Aids. Flaskedrengene, dj duo og showbands stillede op for at vise, at det kan være sjovt at gøre en forskel. Her er det Agent Anger fra Copenhagen Roller Derby, der rullede masser af penge ind til Humor mod Aids. Foto: Stine Ludvigsen 02 Kunstkalender 2011 "Køb samtidskunst for euro". Sådan lød invitationen fra det anerkendte østrigske Museum ESSL til ti europæiske museumsdirektører. Resultatet blev den unikke samling Direktørens Valg, der rummer samtidskunst fra hele verden, og som repræsenterer de allernyeste tendenser og retninger i kunsten. Det er fra denne samling, at AIDS-Fondet i samarbejde med ARKEN og ESSL udvalgte 12 værker til AIDS- Fondets kunstkalender Humor mod Aids vinderhold Elever fra ungdomsuddannelser over hele landet var igen på gaden med røde næser og højt humør som stærkeste våben i kampen mod hiv og aids. I samarbejde med Projekt Frivillig kunne AIDS-Fondet sende 141 Vinderhold ud for at have det sjovt og gøre en forskel. Her er fra Odense det hold, der samlede mest ind til unge med hiv i Danmark, Ukraine og Kenya Hængepartiet Special P3 ryddede traditionen tro sendefladen til fordel for Humor mod Aids og denne gang blev det til et Hængepartiet Special, som sammen med sjove gæster inviterede på fadøl og live-radio. Lytterne sendte så mange støtte sms er, at P3 ved dagens afslutning havde samlet kr. ind til Humor mod Aids. Her er det Søs Fenger og Rasmus Botoft, der gæster studiet med en duet. Foto: DR P3 05 AIDS-Fondets Årspriser Hvert år uddeler AIDS-Fondet priser til personer og organisationer, der har gjort en særlig forskel på hiv/aids området. I 2011 gik priserne til forsker Ole Schmeltz Søgaard, sekretariatschef Bent Hansen, Positivgruppen og her er det Sille Haahr- Aasmul fra ASAP Design, der modtog den særlige erhvervspris.

25 HELP ME HELP by Helena Christensen Den danske topmodel Helena Christensen har designet en T-shirt kollektion til fordel for AIDS-Fondet. Projektet hedder HELP ME HELP og består af to kollektioner med fotografier, grafik og digt af Helena Christensen. HELP ME HELP er et samarbejde mellem Helena Christensen, Brand 8, Dyhr.Hagen, 9PR og AIDS-Fondet. Foto: Jonas Bie 02 Protektor for AIDS-Fondet HKH Prinsesse Marie er indtrådt som protektor for AIDS-Fondet. Prinsessen håber med protektionen at kunne være med til at nedbryde de fordomme, der gør at mange hiv-smittede lever i ensomhed og frygt for andres reaktioner. AIDS-Fondet er meget taknemmelige over, at Prinsessen har valgt at støtte op om vores arbejde med at bekæmpe hiv og aids. Foto: Steen Brogaard 03 Kongelig Ballet mod aids Den Kgl. Ballet stillede op med to solodansere til Gallashowet i anledning af Susse Wold 25 års jubilæum som præsident for AIDS-Fondet. Her er det Caroline Baldwin, der danser yy. Pengene, der kom ind fra Gallashowet, gik til AIDS-Fondet. Foto: Bjarne Stæhr 04 Verdens Bedste Nyheder En fredag morgen i september tog frivillige fra landets udviklingsorganisationer opstilling for at dele frugt og Verdens Bedste Nyheder ud til landets morgenfriske trafikanter. Den gode nyhed er nemlig at kampen mod fattigdom bærer frugt. AIDS-Fondet deltog i kampagnen og her er det Marianne Jelved, der gør opmærksom på hvor stor forskel udviklingsbistand gør Johnny by AIDS-Fondet AIDS-Fondets kondombutik, Johnny by AIDS-Fondet, bemandes og bestyres af frivillige. Her er en frivillig af sted med Johnny cyklen for at sælge kondomer til Karnevallet i Fælledparken 06 Årets frivillige Årets frivillige blev Ove Rørmand Jensen for hans helt fantastiske og utrættelige indsats for AIDS-Fondets arbejde. Ove har dag efter dag, uge efter uge, år efter år bakket op om aids-sagen ved at sælge AIDS-Fondets røde sløjfer til alle, der kommer forbi Viby Centret i Aarhus. Med sit store engagement er Ove en inspiration for os alle. 07 Susse Wold 25 år for AIDS-Fondet Susse Wold fejrede 25 års jubilæum som præsident for AIDS-Fondet. I den anledning markerede AIDS-Fondet hendes enestående engagement ved et stort jubilæumsshow på Tivoli Hotel. Her optrådte en perlerække af danske kunstnere, blandt andre: Thomas Helmig, Sanne Salomonsen, Anisette, Lis Sørensen, Chris Minh Doky og Birthe Kjær og HKH Prinsesse Marie overværede showet. Foto: Bjarne Stæhr

26 07

27 01

28 01 Mindelys på Nytorv. Traditionen tro tænder Positivgruppen lys på Nytorv i forbindelse med Wolrd AIDS Day den 1. december. Eet lys for hver person, der er død af aids i Danmark. Foto: Michael Jensen 02 Queen Machine giver kr Det Aarhus baserede band Queen Machine markerede 20 året for forsanger Freddie Mercurys død med et brag af en støttekoncert, hvor hele billetindtægten gik til AIDS- Fondet. Freddie Mercury var den første rock superstjerne, der døde af aids, og han efterlod en arv til aids-bekæmpelsen, som må regnes for en af de vigtigste i sygdommens historie. Foto: Peterbc.dk Læbestift gav en halv million kroner På World AIDS Day fik AIDS-Fondet overrakt en halv million fra salg af læbestiften VIVA GLAM fra MAC Cosmetics. Både Peter Mygind, Hella Joof, Christiane Schaumburg, Cecile Hother og Nabia var med til at overrække pengene til AIDS-Fondets direktør. Foto: Stine Ludvigsen 04 Kirkekoncert Et af årets fineste arrangementer er den traditionsrige Julekoncert til fordel for AIDS- Fondet i Trinitatis Kirke søndagen inden World AIDS Day. Det er operasanger Jens- Christian Wandt, der arrangerer og dette år kom bl.a. Lotte Andersen og Eva Smith forbi og talte om deres yndlingssalme. Foto: Stine Ludvigsen % af danskerne lider af hiv-fobi På World AIDS Day placerede AIDS-Fondet en hiv-fobi klinik ved Rundetårn, hvor man kunne blive testet og kureret for hiv-fobi. Klinikken var en del af AIDS-Fondets World AIDS Day kampagne, der skal gøre op med den ubegrundede frygt, mange danskere har, når de møder en hiv-smittet. AIDS-Fondets frivillige delte små hiv-fobi tests ud rundt i landet. Foto: Stine Ludvigsen 06 World AIDS Day auktionen Årets store World AIDS Day auktion på Lauritz.com bød blandt meget andet på en kanalrundfart med Peter Mygind som guide, personlig annonce på Politikens lysavis, VIP koncertbilletter til Sanne Salomonsen, Nik & Jay eller Rasmus Seebach og pokerturnering med Gus Hansen. 07 World AIDS Day talen Sidse Babett Knudsen var AIDS-Fondets hovedtaler til World AIDS Day den 1. december. Ligesom en lang række andre danskere holdte hun den tale, AIDS-Fondet har skrevet for at sætte fokus på de fordomme, der gør livet svært for mange hiv-smittede. Foto: Stephen Freiheit 08 World AIDS Day på Skt. Petri En veloplagt Gus Hansen bød en helt særlig velkomst, Sidse Babett Knudsen holdte World AIDS Day talen og Peter Mygind stod for gaveregn og auktion med et grusomt tvist af pakkeleg, da Hotel Skt Petri bød indenfor til World AIDS Day arrangement. Arrangementet blev rundet af med Electric Lady Lab og DJ Thomas Madvig. Foto: Stine Ludvigsen

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

2013 / Årsberetning. Kys fordommene farvel

2013 / Årsberetning. Kys fordommene farvel 2013 / Årsberetning Kys fordommene farvel FORSIDEFOTO: World AIDS Day-kampagnen 2013 KYS FORDOMME OM HIV FARVEL handlede om at nedbryde fordomme om hiv og hiv-smittede. Huxi Bach støttede kampagnen ved

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Aars Svømmeklub LM 2011

Aars Svømmeklub LM 2011 Hej Emilie Andersen Du skal svømme: 100 Fly Hej William Andersen Du skal svømme: 200 Fri Hej Matias Anderson Du skal svømme: 100 Fri, 100 Ryg og 200 Medley Hej Martin H. Hansen Du skal svømme: 200 Ryg,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994.

Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. Velkommen Til årets U/16 talenttræf for spillere født årgang 1993 eller 1994. DBU har den store fornøjelse at byde 64 spillere velkommen til tre dage i Vildbjerg med kampe og træning. Træningen vil være

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar

Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Det er helt naturligt at være psykisk sårbar Denne brochure er udgivet af: Foreningen Det Sociale Netværk Sankt Annæ Plads 16 1250 København K Tlf. 50 846 846 Info@detsocialenetvaerk.dk Detsocialenetvaerk.dk

Læs mere

TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII

TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII 2013 KIDSAID DONATIONERNE BETYDER NOGET Ingen syge børn/unge og deres forældre og familier vælger selv at at de skal indlægges

Læs mere

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012

Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 Resultatsliste Ryslingeløbet 7.10.2012 2,5 km piratløb Piger: Navn Klub/by Tid 1 Julie Maymann Ryslinge 00:17:43 2 Karla Andersen Ryslinge 00:21:40 3 Milla Andersen Ryslinge 00:21:40 4 Cecilie Læbel Ringe

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013

Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kære forældre På de følgende sider finder I vagtplanen for Rødspætte Cup 2013. Sæby HKs vagtplan for Rødspætte Cup - Påsken 2013 Kioskvagter Tidtagning - Resterende kioskvagter - - Resterende tidtagervagter

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser:

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Voksne: 50 kr. Børn: 25 kr. LØRDAG DEN 10. MARTS 09.00 Faneinstruktion 09.10 Faneindmarch 09.25

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS:

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS: UNGE MED HIV Ungegruppen for hiv-smittede ml 15 og 25 år i Danmark. Ungegruppen for hiv-smittede HUMOR MOD AIDS: FORDOMMENE ER DET VÆRSTE - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HIV-smittede i behandling smitter

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere