Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)"

Transkript

1 Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning:

2 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1. Kunstspil 1.2. Liturgisk orgelspil 1.3. Kammermusik 1.4. Korledelse 2. Pædagogiske fag 2.1. Teoretisk pædagogik og psykologi 2.2. Børnekorledelse 2.3. Liturgik/salme- og orgelkundskab 3. Støttefag 3.1. Kulturfag 3.2. Entreprenørskab 4. Valgfag 4.1. Valgfag

3 Forord Studieordning (bind II), fag- og eksamensbestemmelser indeholder en detaljeret beskrivelse af den undervisnings- og eksamensvirksomhed, der knytter sig til et bestemt fagområde. Studieordning (bind II), er et bilag til Studieordning (bind I), som giver en overordnet beskrivelse af konservatorieuddannelsens formål og indhold som helhed. Studieordningen er fastsat med hjemmel i Kulturministeriets gældende uddannelsesbekendtgørelse om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, der indeholder de formelle retningslinjer for studieordningen. Ordforklaringer Eksamensprogram: samlet fortegnelse over, hvad der opgives til eksamen med præcise tidsangivelser på de enkelte værker/satser. Salsprogram: koncertprogram og udførlige programnoter forfattet og sat op af eksaminanden. Normalside: 2400 anslag pr. side (ekskl. forside, indholdsfortegnelse og eventuelle bilag) Eksaminator = underviser.

4 Timeplanche Sem. 1 Sem 2. ECTS Sem. 3 Sem. 4 ECTS ECTS i alt Hovedfagskompleks Kunstspil Liturgisk spil Kandidatprojekt Vejledning til kandidatprojekt 15 Kammermusik Pædagogiske fag Korledelse (hovedfag) Teoretisk pædagogik og psykologi Børnekorledelse Liturgik/salme-/orgelkundskab Støttefag Kulturfag Entreprenørskab Valgfag Valgfag I alt ECTS Minuttal pr. uge 189,0 189,0 157,0 108,0 Gennemsnitligt ugentligt timetal 3,2 3,2 2,6 1,8 7-trinsskala, ekstern censur 7-trinsskala, intern censur Indgår i kandidatprojektet Ved instrumentalt fag (75 min.) i 25 uger - alle øvrige fag (inkl. akkompagnement) i 22 uger * Skemalægges med min. 1½ time og maks. 2 timer pr. uge

5 Fagbeskrivelser

6 1. Hovedfagskompleks Kunstspil Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået omfattende tekniske og udtryksmæssige færdigheder på sit instrument kan bidrage til udviklingen af fælles udtryk med faglig modenhed og instrumentalt overskud i relevante sammenhænge kan formidle overbevisende kunstnerisk udtryk med instrumentet baseret på personlige valg og vurderinger samt viden om professionel musikalsk praksis kan skabe koncertoplevelser på højt niveau både selvstændigt og i samspil med andre har udviklet instrumentale, kunstneriske og mentale færdigheder, der muliggør kompetent og kvalificeret deltagelse i relevante fagmiljøer. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved udvikling af dyb interpretatorisk forståelse og arbejde med instrumentaltekniske færdigheder med henblik på et professionelt kunstnerisk udtryk. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning og masterclass. Tidsmæssig placering semester. 4. semester: vejledning. Timenorm semester: 60 minutter om ugen pr. studerende. 4. semester: 45 minutter om ugen pr. studerende. 4. semester: 15 minutter om ugen pr. studerende til vejledning. ECTS semester: 10 ECTS semester: 14 ECTS Kandidatprojekt: 15 ECTS

7 1. Hovedfagskompleks Kunstspil Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamen efter 2. semester Eksamensindhold Den studerende fremfører et eller flere kammermusikværker, hvor orglet har en fremtrædende plads. Værket kan være komponeret originalt for orgel og andre instrumenter, eller orgelstemmen kan være arrangeret af den studerende selv ud fra et partitur (f.eks. en kantatesats af Bach) Eksamensmateriale Eksamensprogram. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Selve eksamen: minutter. Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram fremskaffelse af nodemateriale til censorerne tilstedeværelsen af øvrige medvirkende ved eksamen.

8 1. Hovedfagskompleks Kunstspil Eksamens- og prøvebestemmelser Kandidatprojekt efter 4. semester Eksamensindhold Den studerende fremfører ved en koncert et selvvalgt program bestående af værker fra forskellige tidsperioder. Et af værkerne skal være et større værk af Johann Sebastian Bach. Den studerende skal desuden skrive en refleksionsopgave, hvor f.eks. udvælgelsen af repertoire samt valg af formidlingsform belyses og diskuteres. Eksamensmateriale Refleksionsopgave. Eksamensprogram. Liste over værker indstuderet i studietiden. Salsprogram. Nodemateriale til censorerne. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Refleksionsopgave: min. 3 normalsider. Selve eksamen: 40 minutter. Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 75 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før eksamen) refleksionsopgave i elektronisk form samt 3 papirkopier rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af eksamensprogram rettidig aflevering (1 måned før eksamen) af liste over værker indstuderet i studietiden rettidig aflevering (1 uge før eksamen) af salsprogram i elektronisk form samt 3 papirkopier fremskaffelse af nodemateriale til censorerne.

9 1. Hovedfagskompleks Liturgisk spil Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: kan lede salmesangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger på højt musikalsk niveau kan udarbejde forspil i forskellige former og stilarter på højt musikalsk niveau kan udføre en større improvisation over opgivet salmemelodi eller tema kan improvisere forspil til en på stedet opgiven salme har opnået dybtgående kendskab til den gængse liturgiske musik i den danske folkekirke har kompetencer til at indgå hensigtsmæssigt og meningsfuldt i diverse liturgiske sammenhænge på højt musikalsk niveau. Indhold I undervisningen arbejdes med: salmespil efter relevante koralbøger udarbejdelse af forspil, modulation og evt. ledsagesatser i forskellige former og stilarter improvisation af forspil i forskellige former og stilarter transponering af salmemelodier. Undervisnings- og arbejdsformer Soloundervisning. Tidsmæssig placering: semester. Timenorm semester: 45 minutter om ugen pr. studerende. 4. semester: 60 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 10 ECTS semester: 14 ECTS

10 1. Hovedfagskompleks Liturgisk spil Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamen efter 2. semester Eksamensindhold 1. Salmespil Der fremføres 2 salmer med dertil hørende, i forberedelsestiden udfærdigede forspil. Salmerne forbindes med mellemliggende modulation. Numrene opgives både fra koralbogen og salmebogen og det fremgår, hvilke vers der skal spilles. Mindst et vers spilles som melodispil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst et vers i hver salme ved såvel koralspil som melodispil. 2. Transponering Én af koralbogsudsættelserne transponeres en hel eller halv tone op eller ned (indtil fire fortegn). Koral og toneart fremgår af opgave-formuleringen. Transponeringen må ikke være nedskrevet. 3. Improvisation Der udføres en improvisation over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder til valg. 4. Prima vista Der fremføres 2 salmer, som indledes med forspil og forbindes med mellemliggende modulation. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst et vers af hver salme. Til punkt og 3. gives 2 timers forberedelsestid. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes eget valg. Eksamensmateriale Tilstillede opgaver. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 2 timer. Selve eksamen: 30 minutter Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 60 minutter Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminator har ansvaret for: tilstillede opgaver.

11 1. Hovedfagskompleks Liturgisk spil Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold 1. Salmespil Der fremføres 2 salmer med dertil hørende, i forberedelsestiden udfærdigede forspil. Salmerne forbindes med mellemliggende modulation. Numrene opgives både fra koralbogen og salmebogen og det fremgår, hvilke vers der skal spilles. Mindst et vers spilles som melodispil. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst et vers i hver salme ved såvel koralspil som melodispil. 2. Transponering Én af koralbogsudsættelserne transporteres en hel eller halv tone op eller ned (indtil fire fortegn). Koral og toneart fremgår af opgaveformuleringen. Transponeringen må ikke være nedskrevet. 3. Improvisation Der udføres en improvisation (varighed 5-6 minutter) over en opgivet salmemelodi eller et opgivet tema. Der gives flere muligheder til valg. 4. Prima vista Der fremføres 2 salmer, som indledes med forspil og forbindes med mellemliggende modulation. Koralbogens udsættelse skal benyttes i mindst et vers af hver salme. Til punkt 1, 2 og 3 gives 2 timers forberedelsestid. Koraludsættelserne opgives fra KDS eller fra DDK + tillæg, efter den studerendes valg. Ved eksamen medvirker et antal sangere. Der gives mulighed for at prøve med koret umiddelbart før eksamen. Eksamensmateriale Tilstillede opgaver. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Forberedelse: 2 timer. Forberedelse med kor: 15 minutter. Selve eksamen: 30 minutter. Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 60 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: tilstedeværelsen af sangere ved eksamen. Eksaminator har ansvaret for: tilstillede opgaver.

12 1. Hovedfagskompleks Kammermusik Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: besidder specialiseret viden om kammermusikalsk repertoire samt musikalsk og teknisk praksis har tilegnet sig færdigheder, som danner grundlag for et velfungerende kammermusikalsk samarbejde på professionelt niveau kan kommunikere med sine medspillere på scenen ved hjælp af indbyrdes kropssprog, fælles vejrtrækning etc. har overskud til at henvende sig til sit publikum med en kontrolleret sceneoptræden har opnået en grundfæstet bevidsthed om stil og form har overblik til at kunne planlægge et indstuderingsforløb, herunder løse praktiske opgaver som at fremskaffe nodemateriale, aftale prøver etc. har opnået kendskab til relevant repertoire/ faglitteratur og CD indspilninger. Indhold Den studerende indgår i forskellige kammermusikensembler, dels i instrumentets kernerepertoire dels i repertoire, som dækker forskellige tids- og genremæssige aspekter. Undervisningen omfatter indstudering af værker med henblik på offentlig fremførelse på professionelt niveau. Under arbejdet lægges vægt på koordinering af intonation, frasering, artikulation, klang m.v., og der samarbejdes om programsammensætning med henblik på at skabe gennemtænkte programmer. I repertoirevalget tilgodeses flest mulige stilperioder. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen kan tilrettelægges som ugentlige skematimer og/eller som intensive prøveforløb førende til koncertfremførelse ved en konservatoriekoncert. Ensemblerne sammensættes i forskellige konstellationer og på tværs af årgange. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS 3. semester: 1 ECTS

13 1. Hovedfagskompleks Kammermusik Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig eller mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Afgøres af underviseren. Eksamensform Mundtlig eller skriftlig eksamen efter underviserens valg. Varighed og omfang Afgøres af underviseren. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har, i tilfælde af skriftlig opgave, ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier. Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering.

14 2. Pædagogiske fag Korledelse Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: besidder omfattende viden om repertoire fra korlitteraturen i et bredt udvalg af stilarter og genrer har opnået kompetence til at få korsangere til at indgå hensigtsmæssig og meningsfyldt i diverse liturgiske sammenhænge på professionel vis har opnået et omfattende kendskab til stemmebrug, funktion og stil samt slagteknik har opnået et omfattende kendskab til intonation, klang, frasering rytme- og puls-øvelser, balance, opvarmning og tekst-artikulation besidder omfattende viden om relevante pædagogiske, didaktiske og psykologiske teorier, begreber og metoder kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb Indhold I undervisningen arbejdes der med slagteknik, indstuderingsteknik, stemmedannelse og stilfornemmelse samt evne til formidling af et personligt kunstnerisk udsagn på et mere specialiseret plan. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 25 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 17 ECTS

15 2. Pædagogiske fag Korledelse Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamen efter 2. semester Eksamensindhold 1. Den studerende udfører med øvekoret/tilstillet kor 2 med dette i forvejen på egen hånd indstuderede, flerstemmige kirkelige eller verdslige mindre korværker det ene a cappella og det andet med obligate instrumenter. Vanskelighedsgrad (mindstekrav) som f.eks. Bjørn Hjelmborg: Hvor elskelige er dine boliger hhv. Buxtehude: Alles, was Ihr tut. Mindst et af disse værker skal være af kirkemusikalsk art. Såfremt eksaminanden ønsker at vise sine færdigheder som børnekorleder, kan den ene af disse opgaver erstattes af et værk for børnekor. Vanskelighedsgrad som f.eks. Mendelssohn: Laudate pueri. 2. Den studerende indstuderer med ovennævnte tilstillede kor et kirkeligt eller verdsligt mindre korværk, mindst firstemmigt. Vanskelighedsgrad som f.eks. Knud Jeppesen: Hvad er et menneske. Dette værk skal være af kompletterende og kontrasterende karakter i forhold til de under 1. nævnte værker. Det må ikke være gennemgået i løbet af studietiden og meddeles eksaminanden 1 uge i forvejen. I forbindelse med indstuderingen demonstrerer den studerende sin indsigt i behandling af stemmelægningsproblemer, i tekstanalyse og deklamation og i partiturspil. I en efterfølgende samtale besvarer den studerende spørgsmål fra censorerne i relation til eksamenspræstationen. Spørgsmålene kan være af direktionsteknisk eller indstuderingsteknisk art i et omfang som f.eks. Niels Møller: Korledelse. Eksamensmateriale Selvvalgte opgaver. Tilstillede opgaver. Eksamensform Praktisk eksamen. Varighed og omfang Selve eksamen: 45 minutter. Samtale: 10 minutter. Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 75 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator, ekstern censor og eksamensleder. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen ledsaget af en skriftlig udtalelse. Ansvar og tidsfrister Eksaminator har ansvaret for: tilstedeværelsen af øvekoret ved eksamen. Eksaminator og ekstern censor har i fællesskab ansvaret for: tilstillede opgaver.

16 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: besidder specialiseret viden om og indsigt i psykologiske og pædagogiske processer i forbindelse med udvikling og læring set i forhold til den praktiske undervisningssituation har udviklet færdigheder til kritisk og reflekteret at kunne analysere pædagogiske situationer ud fra flere teoretiske optikker kan selvstændigt og i samarbejde med andre fagpersoner anvende musikpædagogiske og musikpsykologiske metoder i forhold til analyse, planlægning og vurdering af konkrete, pædagogiske projekter. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved undervisning inden for områderne: læringsteorier pædagogiske teorier udviklingspsykologien almen musikdidaktik. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 5 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 3 ECTS

17 2. Pædagogiske fag Teoretisk pædagogik og psykologi Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Skriftlig opgave: 3-5 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier. Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering.

18 2. Pædagogiske fag Børnekorledelse Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: har opnået indgående kendskab til progressioner, metodikker og pædagogiske indfaldsvinkler har opnået kompetence til at undervise på begynder-, mellem- og videregående niveau har opnået specialiseret musikalsk og pædagogisk erfaring ved at lede konservatoriets korskole har indgående kendskab til børnekorlitteraturen kan udarbejde progressive, pædagogiske forløb. Indhold I den teoretiske del af undervisningen arbejdes der med at give den studerende indsigt i et alsidigt repertoire. Det tilstræbes at den studerende bliver bekendt med progressioner, metodikker og pædagogiske indfaldsvinkler, der kan stimulere og fastholde børn- og unges musikinteresse, og således give den studerende kompetence til at varetage undervisning af både børn og unge på begynder-, mellem- og videregående niveau. Praktik: Undervisningen foregår i hold. Som praktikkor benyttes Konservatoriets Korskole, bestående af piger i alderen 9 12 år. Korprøver tilrettelægges i samarbejde med fagunderviseren, og året igennem tilstræbes et realistisk forløb med små koncerter, deltagelse i korstævner, forældresamarbejde m.v. Der lægges vægt på, at den studerende har god kontakt til eleverne og at der med stor faglig kompetence kan skabes en varieret undervisning med prioritering af den musikalske såvel som den pædagogiske formidling. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Tidsmæssig placering 3. semester. Timenorm 16 minutter om ugen pr. studerende. ECTS 3. semester: 4 ECTS

19 2. Pædagogiske fag Børnekorledelse Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig eller mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Afgøres af underviseren. Eksamensform Mundtlig eller skriftlig eksamen efter underviserens valg. Varighed og omfang Afgøres af underviseren. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har, i tilfælde af skriftlig opgave, ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier. Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering.

20 2. Pædagogiske fag Liturgik/salme- og orgelkundskab Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Fagets læringsmål og indhold Liturgik har kendskab til den danske højmesse og den historiske baggrund herfor har kompetence til at indgå hensigtsmæssigt og meningsfuldt i diverse liturgiske sammenhænge Salmekundskab besidder grundlæggende kendskab til og viden om salmesangen gennem tiderne, med særlig vægt på den danske salmetradition har kendskab til den liturgiske musik i den danske folkekirke Orgelkundskab besidder kendskab til orglet teknisk og klanglige opbygning har kendskab til forskellige tiders og områders orgeltyper kan reparere simple funktionsfejl kan udarbejde registreringer ud fra kendskab til repertoire og orgeltyper. Indhold Liturgik Liturgihistorisk perspektiv. Højmessen. Kirkeretlige og praktiske henvisninger for højmessen. Salmekundskab Et repræsentativt udsnit af salmehistorien: Før-reformatorisk salmedigtning, reformationstidens salmer, ortodoksien, Kingo, Brorson, Grundtvig samt salmedigtning fra 1900-tallet, herunder salmebogstillæggene. Orgelkundskab Stemning af rørstemmer. Udbedring af simple funktionsfejl. De forskellige pibetypers opbygning og klang. Orglets mekaniske funktion. Forskellige orgeltyper gennem tiden. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Fagene samlæses for flere årgange. Der undervises særskilt i hvert af de tre fag Tidsmæssig placering semester. Timenorm 15 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 8 ECTS

21 2. Pædagogiske fag Liturgik/salme- og orgelkundskab Eksamen efter 2. semester Der eksamineres særskilt i hvert fag. Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamensindhold Liturgik Eksaminanden besvarer spørgsmål vedr. liturgik i omfang som Højmessen i den danske folkekirke. Salmekundskab Eksaminanden besvarer spørgsmål på grundlag af Den danske Salmebog og Den danske Koralbog samt Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog. Disse skal dække et repræsentativt udsnit af salmehistorien (før-reformatorisk salmedigtning, reformationstidens salmer, ortodoksien, Kingo, Brorson, Grundtvig samt salmedigtning fra 1900-tallet, herunder salmebogstillæggene). Orgelkundskab Eksaminanden besvarer spørgsmål vedr. orglets mekaniske og klanglige indretning, herunder de forskellige stemmers pibeformer og stemmeindretninger, samt i store træk om forskellige landes og tiders orgeltyper og dispositioner. Der dokumenteres endvidere kendskab til aktuelle tendenser i orgelbygningen, eksempelvis belyst gennem udvalgte artikler fra relevante fagtidsskrifter. Besvarelserne kan ske ved mundtlig eksamination med forberedelsestid eller i form af skriftlig afløsningsopgave. Til forberedelse kan anvendes litteratur efter eget valg. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eller mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig opgave: 14 dage. Forberedelse: 30 minutter. Selve eksamen: 20 minutter. Samlet varighed (inkl. sceneskift, votering m.m.): 30 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier. Eksaminator har ansvaret for: udarbejdelse af eksamensopgaver.

22 3. Støttefag Kulturfag Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: besidder en basal viden om forskellige sider af kulturlivet herunder forskellige musikalske stilarter og andre kunstneriske udtryksformer har erhvervet en basal viden om forskellige væsentlige kulturelle strømninger kan forstå og reflektere over almene termer inden for forskellige kulturelle retninger kan sætte sit eget musikalske virke ind i et større musikalsk og kulturelt perspektiv. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved undervisning indenfor områderne: kendskab til kulturlivets institutioner musikalitetsopfattelser dannelsesbegrebet musik og identitet musik og kreativitet. Faget giver en indføring i dele af den europæiske kulturhistorie, indeholdende elementer af almen historie (politisk og sociologisk), kunst-, litteratur-, filosofi- og religionshistorie. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 3 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS

23 3. Støttefag Kulturfag Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Skriftlig opgave. Eksamensform Skriftlig eksamen Varighed og omfang Skriftlig opgave: 8-10 normalsider. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for rettidig aflevering af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering.

24 3. Støttefag Entreprenørskab Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget: Har tilegnet sig viden og færdigheder, der styrker evnen til at skabe og håndtere en alsidig karriere som udøvende musiker, underviser og iværksætter, herunder: kan planlægge og gennemføre mindre projekter i samarbejde med andre kan forholde sig reflekterende til sin håndværksmæssige og kunstneriske faglighed og dertilhørende karrieremuligheder kan identificere og skabe nye muligheder for at bringe eget musikerskab i spil kan omforme idéer til målrettede aktiviteter, med henblik på at skabe værdi - det være sig kulturelt, økonomisk eller socialt. Indhold Fagets formål søges opfyldt ved både teoretisk og praktisk undervisning inden for områderne: musikbranche og arbejdsmarked i en globaliseret kontekst projektdesign og projektledelse kommunikation og præsentation (skriftlighed, PR, sociale medier, ansøgninger, formidling) økonomi, fundraising og budgettering. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning. Samlæses på tværs af uddannelsesretninger. Tidsmæssig placering semester. Timenorm 3 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 2 ECTS semester: 9 ECTS

25 2. Pædagogiske fag Entreprenørskab Eksamens- og prøvebestemmelser Eksamen efter 4. semester Eksamensindhold Den studerende laver en projektpræsentation med afsæt i 4. semesters selvvalgte projektarbejde. Fremlæggelsen skal indeholde dokumentation af projektet med relevante bilag; dette kan eksempelvis være projektbeskrivelse, CV, budget og regnskab, pressemateriale, ansøgninger, lyd/billeddokumentation og refleksioner over processen. Der lægges ved bedømmelsen vægt på projektets kvalitet, samt den studerendes evne til at reflektere over proces og egen læring, samt personlige karrieremæssige udfordringer. Eksamensmateriale Skriftlig projektpræsentation. Eksamensform Skriftlig og mundtlig eksamen. Varighed og omfang Skriftlig projektpræsentation: 5-10 normalsider og/eller link til elektronisk projektpræsentation/portfolio. Mundtlig eksamen: 15 minutter. Samlet varighed (inkl. votering, sceneskift m.m.): max. 40 minutter. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Prøven bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har ansvaret for: rettidig aflevering (1 måned før mundtlig eksamen) af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier. Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensformulering.

26 4. Valgfag Valgfag Fagets læringsmål og indhold Læringsmål At den studerende ved afslutning af faget har erhvervet færdigheder som støtter den studerendes kunstneriske og musikalske virksomhed. Indhold Fagets formål søges opfyldt gennem undervisning indenfor fagområder, omfattet af kandidatstudieordningen og/eller gennem et af fagene beskrevet i valgfagskataloget. Det er også muligt at videreføre et eller flere af bacheloruddannelsens støttefag eller pædagogiske fag. Undervisningen tilrettelægges i samråd med undervisere tilknyttet konservatoriet og forestås af disse. Valgfaget kan ikke overføres til hovedfaget og kan kun i særlige tilfælde efter koordinators/studieleders godkendelse læses af hovedfagslæreren. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen kan efter aftale forløbe enten som soloundervisning eller som holdundervisning. Tidsmæssig placering semester Timenorm 28 minutter om ugen pr. studerende. ECTS semester: 6 ECTS 3. semester: 3 ECTS

27 4. Valgfag Valgfag Eksamens- og prøvebestemmelser Attestfag Faget bestås ved fremmøde til mindst 80% af undervisningen. Ved utilstrækkelig deltagelse i undervisningen opnår den studerende ikke ECTS-point. ECTS-point kan dog opnås ved bestået eksamen. Eksamensindhold Eksamenskrav ved utilstrækkeligt fremmøde er en skriftlig eller mundtlig opgave i fagets læringsmål stillet af underviseren. Eksamensmateriale Afgøres af underviseren. Eksamensform Skriftlig eller mundtlig eksamen efter underviserens valg. Varighed og omfang Afgøres af underviseren. Censur og bedømmelse Ved eksamen medvirker eksaminator og intern censor. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået. Ansvar og tidsfrister Eksaminanden har, i tilfælde af skriftlig opgave, ansvaret for: rettidig aflevering (15. juni) af eksamensmateriale i elektronisk form samt 2 papirkopier. Eksaminator har ansvaret for: dokumentation og godkendelse af fremmødet hos den studerende evt. udarbejdelse af eksamensmateriale.

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Instrumentalist/sanger Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord og

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Elektronisk musik og lydkunst Indstillet af studienævnet den 15-09.2014 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Samtidsmusiker Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEPLAN FOR DIPLOMUDDANNELSE I KIRKEMUSIK VED DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1. Uddannelsens formål, indhold og centrale kompetencemål Diplomuddannelsen i kirkemusik er en videregående deltidsuddannelse

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Brobygning. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Brobygning har udviklet metoder og/eller materialer inden for musikpædagogik og musikformidling for børn og unge med henblik på at bygge broer og skabe større sammenhæng i den musikalske

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)... 4 Hovedfag... 5 Klaver... 5 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM

MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM MASTERUDDANNELSE I ELITE SANGPÆDAGOGIK (MVP) VED DKDM STUDIEORDNING Formål med uddannelsen: Masteruddannelsen i elite sangpædagogik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter Lov om erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 19. august 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016

Prøver i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 VIA UC Læreruddannelsen i Aarhus, april 2014 r i LU 07 gældende for perioden 2013-2016 Grundlaget for prøverne er bestemmelserne i Studieordning for Læreruddannelsen i Aarhus samt Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS normering

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: ALMEN MUSIKPÆDAGOGIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 1. april 2011 Version: April 2015 1 Indhold 1.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Supplerende Hovedfag. Godkendt i Studienævnet april 2011 samt december 2011

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2016 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag... 6 Klaver... 6 Undervisningens mål og indhold...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Uddannelseslinje MUSIKTEORI Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt af rektor den 21. december 2011 Version August 2014 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus

Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til komponist (cand. musicae) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK, KOMPOSITION/SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 15. december 2011 Version: April

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Performer, kammer- og orkestermusiker VERSION 5 290916 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER

KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER KANDIDATUDDANNELSEN SOM TONEMESTER cand. musicae / Master of Music (MMus) TONEMESTER MED RYTMISK SPECIALISERING STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2015 INDHOLD

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg

STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (Cand. Musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK IM, HOVEDINSTRU- MENT OG MUSIKLEDELSE Aalborg Gældende fra 2011 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2017 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 1. Hovedfag... 6 Hovedfag (orkesterinstrument)... 6

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Rettet 2013 Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede tilvalgsstudium på BA-niveau i Dansevidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Dance Studies

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING At den studerende: - tilegner sig relevant viden om musikformidlingstyper - tilegner sig relevant viden inden for kommunikationsog formidlingsteori - tilegner sig relevant

Læs mere

Kirkemusikeruddannelse. Basislinje Orgel

Kirkemusikeruddannelse. Basislinje Orgel Kirkemusikeruddannelse Basislinje Orgel Studieordning august 2013 Indhold 1. Basislinjens normering 2. Adgangskrav og merit 3. Basislinjens formål 4. Basislinjens opbygning 5. Basislinjens indhold Bilag:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: BROBYGGER - musikpædagog og musiker VERSION 4.1 031215 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

cand. musicae / Master of Music (MMus)

cand. musicae / Master of Music (MMus) cand. musicae / Master of Music (MMus) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014, rev 2015 Forord... 4 Planche (ECTS og undervisning)... 5 Hovedfag (orgel)... 6 Undervisningens mål

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011 Version: April 2015 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere