Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden betyder, at alle der er blevet ledige efter 1. juli 2010 maksimalt har ret til dagpenge i 2 år inden for en 3-årig periode. Dagpengemodtagere, der er blevet ledige før 1. juli 2010 har maksimalt ret til efterfølgende 2 år med dagpenge inden for 3 år. Såfremt lovforslaget var fuldt indfaset i dag, ville dagpengemodtagere stå til at miste dagpengeretten pr. december 2010, svarende til 9,5 pct. af de ledige dagpengemodtagere. Til grund for lovforslaget ligger bl.a. arbejdsmarkedskommissionens vurdering af de lediges afgangsmønstre. Arbejdsmarkedskommissionen vurderer, at 70 pct. af de personer, der forlader dagpengesystemet vil finde beskæftigelse eller blive selvforsørgede på anden måde, 10 pct. vil påbegynde en uddannelse og de resterende 20 pct. vil overgå til anden offentlig forsørgelse. 1. Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Afkortning af dagpengeperioden Med lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er der med virkning fra 1. juli 2010 sket en afkortning af den periode, indenfor hvilken et dagpengeberettiget medlem af en a-kasse kan modtage dagpenge. Der er tale om en ændring af 55 i arbejdsløshedsforsikringsloven. Før denne lovændring kunne et medlem, der havde opnået ret til dagpenge, modtage dagpenge i sammenlagt 4 år inden for en periode på 6 år. Efter lovændringen kan et medlem, der har opnået ret til dagpenge, modtage dagpenge i sammenlagt 2 år inden for en periode på 3 år. 1/10

2 Dagpengeperioden defineres efter lovændringen som den periode på sammenlagt 104 uger (ydelsesperiode) inden for 156 uger (referenceperiode), hvor et medlem kan modtage dagpenge i henhold til arbejdsløshedsforsikringslovens 55, stk Overgangsregler Det fremgår af ændringslovens 2, at en person, som før lovens ikrafttræden har påbegyndt en dagpengeperiode jf. 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bevarer retten til dagpenge efter de (på tidspunktet for ændringslovens ikrafttræden) hidtil gældende regler, dog højst sammenlagt 2 år efter lovens ikrafttræden. Hermed sikres, at ændringen af referenceperioden fra 6 til 3 år ikke begrænser retten til dagpenge for de personer, som er ledige ved lovens ikrafttræden. Afkortning af dagpengeperioden har ingen betydning for personer, der er fyldt 54 år før den 1. januar 2007, og som i medfør af 6 i lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring, kan bevare retten til dagpenge (og evt. efterløn) indtil det fyldte 60 år, fordi de var omfattet af reglerne om forlænget dagpengeret. For mere detaljeret gennemgang af overgangsregler se bekendtgørelse nr. 823 af 28. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode, samt skrivelse nr af 30. juni 2010 om ændringsbekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode overgangsordning ved nedsættelse af dagpengeperioden. Optjening og genoptjening af retten til dagpenge Ud over, at dagpengeperioden er blevet afkortet, er kravene til optjening og genoptjening af retten til dagpenge endvidere blevet harmoniseret. Hvor man tidligere skulle have 26 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år for at genoptjene retten til dagpenge, er genoptjeningskravet nu gjort ens med optjeningskravet, således at man fremover (efter lovændringen) skal have 52 ugers fuldtidsarbejde, såvel i forbindelse med optjening-, som ved genoptjening, af retten til dagpenge. Ændringerne fremgår af lov nr. 912 af 13. juli 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring. 2. Mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Den afkortede dagpengeperiode og harmoniseringen af genoptjeningsperioden forventes at have en række konsekvenser for ledigheden i Østdanmark. De forventede konsekvenser af lovændringen kan bl.a. være Færre dagpengemodtagere Flere beskæftigede Flere uden for arbejdsstyrken 1 jf. bekendtgørelse nr. 823 af 28. juni 2010 om ændring af bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpenge. 2/10

3 Flere modtagere af øvrige ydelser, særligt kontanthjælp Hvad det faktuelt vil betyde for niveauet af modtagere af de enkelte ydelser er imidlertid usikkert. Arbejdsmarkedskommissionen vurderer i deres redegørelse Velfærd kræver arbejde (august 2009), at 21 pct. af bruttoledigheden i 2008 omfattede ledige med en ledighedsanciennitet over 2 år. I december 2010 var der knap personer, der modtog dagpenge i Østdanmark. Heraf havde knap personer, svarende til 9,5 pct., modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år 2. Denne persongruppe ville alt andet lige miste dagpengene, hvis lovændringen allerede var gældende. Tabel 1. Modtagere af dagpenge i december 2008, 2009 og 2010 i Østdanmark samt andelen, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år. Modtagere af dagpenge i dec Personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for seneste 3 år Andel personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år ,8% ,9% ,5% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM. Antallet af personer med en ledighedsanciennitet over 2 år kan imidlertid ikke ses som et udtryk for hvor mange ledige, der fortsat vil være ledige ved ophøret af den nye kortere dagpengeperiode. En række studier af netop dagpengerettens effekt på dagpengeperioden (bl.a. arbejdsmarkedskommissionens arbejde) viser, at jo længere dagpengeret, desto længere bliver ledighedsperioden, jf. figur 1. 2 Dertil kommer den gruppe af ledige, som er i gang med at genoptjene dagpengeretten, som ikke er ledige i december 2010, men som har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år. 3/10

4 Figur 1. Overgang fra dagpenge til beskæftigelse eller anden selvforsørgelse, 1998 og Anm.: Opgørelsen er foretaget for nyledige, der afsluttede ledighedsforløb i årene 1998 og Kilde: Reformpakken Kontant sikring af Danmarks velfærd, april 2011, Finansministeriet. Meget tyder på, at mange ledige vil intensivere jobsøgningen og opnå beskæftigelse, når udløbet af dagpengeretten nærmer sig. Arbejdsmarkedskommissionen vurderer, at langt de fleste (omkring 70 pct.) af de, der forlader dagpengesystemet (lige før og ved dagpengerettens ophør), kommer i beskæftigelse eller bliver selvforsørgede (heraf vurderes 80 pct. at komme i reel beskæftigelse). En mindre andel (ca. 10 pct.) kommer i uddannelse, mens ca. 20 pct. overgår til anden offentlig forsørgelse (primært kontanthjælp). Med disse vurderinger in mente betyder det, såfremt lovforslaget allerede var gældende, at Knap personer, svarende til 70 pct. af de knap personer, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år, ville have fundet beskæftigelse eller blive selvforsørgede i perioden op til 2-års grænsen eller umiddelbart i forbindelse med. Knap 700 personer, svarende til 10 pct. ville påbegynde en uddannelse Knap personer, svarende til 20 pct., ville overgå til anden offentlig forsørgelse. Ud af de personer, der ikke finder reel beskæftigelse eller påbegynder en uddannelse ved ophør af dagpengeperioden, vurderer Arbejderbevægelsens erhvervsråd, 4/10

5 at 30 pct. er kontanthjælpsberettigede, Arbejdsmarkedskommissionen vurderer det dobbelte ca pct. 3. Arbejdsmarkedskommissionen vurderer, at beskæftigelsen varigt vil øges med ca personer på landsplan, som følge af afkortning af dagpengeperioden. Det øgede beskæftigelseskrav ved optjening og genoptjening af dagpengeretten vil, alt andet lige, mindske antallet af dagpengemodtagere og øge antallet af kontanthjælpsmodtagere eller selvforsørgede. 3 Begge dele kan godt være rigtige. Arbejderbevægelsens erhvervsråd undersøger kontanthjælpsretten for dagpengemodtagere med en aktuel ledighedsanciennitet på over 2 år, mens Arbejdsmarkedskommissionen beregner de ledige der oplever dagpengeperiodens ophør og som ikke allerede har fundet beskæftigelse forud for eller i forbindelse med periodens ophør. Man må derfor forvente, at restgruppen, som arbejdsmarkedskommissionen beregner kontanthjælpsretten for, alt andet lige, er svagere end tilsvarende med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvorfor man må forvente en større andel er kontanthjælpsberettigede. 5/10

6 Bilag 1. Tabel A. Modtagere af dagpenge i december 2010 i Østdanmark samt andelen, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år. Modtagere af dagpenge i dec Personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for seneste 3 år Andel personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år København ,7% Frederiksberg ,3% Ballerup ,7% Brøndby ,5% Dragør ,7% Gentofte ,8% Gladsaxe ,5% Glostrup ,8% Herlev ,5% Albertslund ,4% Hvidovre ,9% Høje-Taastrup ,0% Lyngby-Taarbæk ,6% Rødovre ,5% Ishøj ,6% Tårnby ,9% Vallensbæk ,6% Furesø ,6% Allerød ,7% Fredensborg ,7% Helsingør ,1% Hillerød ,6% Hørsholm ,3% Rudersdal ,4% Egedal ,4% Frederikssund ,8% Greve ,6% Køge ,9% Halsnæs ,8% Roskilde ,7% Solrød ,8% Gribskov ,7% Odsherred ,7% Holbæk ,2% Faxe ,3% Kalundborg ,6% Ringsted ,8% Slagelse ,9% Stevns ,6% Sorø ,4% Lejre ,5% Lolland ,9% Næstved ,0% Guldborgsund ,3% Vordingborg ,2% Bornholm ,5% Østdanmark ,5% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 6/10

7 Figur A. Andel dagpengemodtagere i december 2010, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Brøndby Dragør Helsingør Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Holbæk Egedal Sorø Kalundborg Gribskov Odsherred Ballerup Ringsted Guldborgsund Lejre Hillerød Stevns Allerød Roskilde Glostrup Frederikssund Halsnæs Køge Næstved Hørsholm Herlev Rødovre Gladsaxe Greve Lyngby-Taarbæk Fredensborg Solrød Hvidovre Vordingborg Faxe Furesø Gentofte Slagelse Frederiksberg Rudersdal Lolland Vallensbæk København Tårnby Høje-Taastrup Bornholm Ishøj Albertslund Østdanmark 7/10

8 Tabel B. Antal personer, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år i forhold til alle modtagere af dagpenge, december 2010, opgjort på køn. Personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden Andel personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for seneste 3 år for de seneste 3 år Kvinder Mænd Kvinder Mænd København % 14% Frederiksberg % 12% Ballerup % 7% Brøndby % 7% Dragør 7 6 6% 5% Gentofte % 10% Gladsaxe % 10% Glostrup % 9% Herlev % 10% Albertslund % 11% Hvidovre % 10% Høje-Taastrup % 11% Lyngby-Taarbæk % 11% Rødovre % 9% Ishøj % 12% Tårnby % 10% Vallensbæk % 11% Furesø % 11% Allerød % 6% Fredensborg % 8% Helsingør % 8% Hillerød % 8% Hørsholm % 11% Rudersdal % 13% Egedal % 5% Frederikssund % 8% Greve % 8% Køge % 10% Halsnæs % 8% Roskilde % 8% Solrød % 8% Gribskov % 8% Odsherred % 7% Holbæk % 7% Faxe % 8% Kalundborg % 7% Ringsted % 8% Slagelse % 11% Stevns % 8% Sorø % 6% Lejre % 6% Lolland % 11% Næstved % 8% Guldborgsund % 8% Vordingborg % 10% Bornholm % 12% Østdanmark % 10% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 8/10

9 Tabel C. Antal personer, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år i forhold til alle modtagere af dagpenge, december 2010, opgjort på alder. Personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for seneste 3 år Under 30 år år Over 54 år Under 30 år år Over 54 år København % 13% 20% Frederiksberg % 11% 20% Ballerup % 8% 8% Brøndby % 5% 10% Dragør % 8% 2% Gentofte % 9% 17% Gladsaxe % 9% 17% Glostrup % 7% 11% Herlev % 9% 11% Albertslund % 15% 15% Hvidovre % 9% 14% Høje-Taastrup % 14% 15% Lyngby-Taarbæk % 8% 15% Rødovre % 9% 11% Ishøj % 14% 21% Tårnby % 14% 16% Vallensbæk % 11% 18% Furesø % 11% 10% Allerød % 6% 15% Fredensborg % 9% 9% Helsingør % 6% 8% Hillerød % 8% 11% Hørsholm % 9% 10% Rudersdal % 9% 14% Egedal % 7% 7% Frederikssund % 8% 12% Greve % 8% 14% Køge % 8% 11% Halsnæs % 7% 14% Roskilde % 8% 11% Solrød % 8% 13% Gribskov % 7% 9% Odsherred % 6% 11% Holbæk % 7% 8% Faxe % 9% 15% Kalundborg % 7% 10% Ringsted % 7% 10% Slagelse % 11% 13% Stevns % 7% 14% Sorø % 7% 11% Lejre % 8% 10% Lolland % 11% 16% Næstved % 8% 13% Guldborgsund % 7% 13% Vordingborg % 8% 16% Bornholm % 12% 21% Østdanmark % 10% 14% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM Andel personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år 9/10

10 Tabel D. Antal personer, der har modtaget dagpenge i mindst 2 år inden for de seneste 3 år i forhold til alle modtagere af dagpenge, december 2010, opgjort på herkomst. Personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for seneste 3 år Andel personer, der har modtaget dagpenge i mere end 2 år inden for de seneste 3 år Danskere Efterkommere Indvandrere Danskere Efterkommere Indvandrere København % 11% 18% Frederiksberg % 12% 15% Ballerup % 5% 13% Brøndby % 2% 9% Dragør % 0% 0% Gentofte % 12% 11% Gladsaxe % 5% 13% Glostrup % 13% 17% Herlev % 0% 17% Albertslund % 5% 21% Hvidovre % 9% 15% Høje-Taastrup % 7% 20% Lyngby-Taarbæk % 10% 8% Rødovre % 3% 12% Ishøj % 2% 20% Tårnby % 7% 20% Vallensbæk % 4% 20% Furesø % 13% 15% Allerød % 0% 7% Fredensborg % 11% 16% Helsingør % 2% 9% Hillerød % 5% 9% Hørsholm % 0% 9% Rudersdal % 9% 18% Egedal % 7% 13% Frederikssund % 8% 12% Greve % 6% 15% Køge % 10% 17% Halsnæs % 13% 13% Roskilde % 9% 12% Solrød % 22% 10% Gribskov % 8% 8% Odsherred % 0% 5% Holbæk % 6% 14% Faxe % 14% 13% Kalundborg % 9% 8% Ringsted % 4% 12% Slagelse % 8% 21% Stevns % 0% 8% Sorø % 0% 17% Lejre % 0% 13% Lolland % 33% 8% Næstved % 8% 13% Guldborgsund % 0% 11% Vordingborg % 8% 15% Bornholm % 36% 16% Østdanmark % 8% 16% Kilde: BrHS på baggrund af DREAM 10/10

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne

Flest tvangsauktioner i landdistrikterne NR. 1 FEBRUAR 2013 Flest tvangsauktioner i landdistrikterne Ny analyse fra Realkreditforeningen af de 2.796 tvangsauktioner i Danmark i 2012 viser, at Lolland Falster og Syd- og Vestsjælland var hårdest

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere