Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed"

Transkript

1 Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november december 2013), og dels forslag til en væsentlig mere ambitiøs arbejdsmarkedspolitik som kan begrænse tilgangen til længerevarende ledighed. Den Sagsnr. S Dok.nr. D rc/av A. Hovedforslag Videnpilot-ordningen har potentiale til mere Trods regeringens udspil til en styrkelse af videnpilotordningen vurderer AC, at der kan afsættes endnu flere videnpiloter, hvis der laves tilstrækkelig med markedsføring over for virksomhederne. Da Akademikerkampagnen vil køre for fuldt blus i 2013, er der en ekstraordinær mulighed for at få afsat flere videnpiloter. Derfor bør der ikke være noget finansieringsloft på ordningen i Lempelse af genoptjeningskravet Vi har Nordens hårdeste genoptjeningskrav. Erfaringen viser, at tabes ledige ud af dagpengesystemet, er det svære at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal derfor blive lettere at genoptjene retten til dagpenge udråbes til efteruddannelsesår det største jobrotationsprojekt nogensinde Traditionelle jobrotationsprojekter er af praktiske grunde helt umulige til at bringe et større antal langtidsledige akademikere i job på den korte bane. Der skal med andre ord iværksættes et efteruddannelsesprojekt i langt større skala, hvis der skal opnås den ønskede effekt. Derfor foreslår AC, at der opsættes et ambitiøst måltal for, hvor mange ansatte i den offentlige sektor (og muligvis også i den private sektor), som ekstraordinært skal efteruddannes i 2013 ud over de normale efteruddannelsesplaner. Det skal frigøre plads til et stort antal vikariater af fx 9 måneders varighed, som skal udløse ret til en ny dagpengeperiode for vikarerne. Dvs. vikarperioden skal svare til en nyjusteret genoptjeningsperiode i dagpengesystemet. Samtidig oprustes kompetencerne hos de nuværende ansatte, hvilket vil højne kvaliteten i den offentlige sektors produktion. Forslaget er desuden nemt implementerbart, vil gavne alle grupper på arbejdsmarkedet og kan iværksættes hurtigt, fx pr. 1. januar 2013.

2 Omskoling og løntilskud som død periode i dagpengesystemet Der kan opstå kontraproduktive incitamenter for ledige, som skal tilbydes en aktiv indsats, når de er tæt på at falde ud af dagpengesystemet. Fx kan et omskolingsforløb eller et privat løntilskud tage 3-6 måneder, men der er kun 2 måneder tilbage af dagpengeperioden. Det kan få den ledige til at sige nej til aktive tilbud med høj jobeffekt, for i stedet at søge desperat og uden systematisk jobplan. Derfor bør omskolingsforløb og løntilskudsforløb gøres til såkaldt død periode, hvor der ikke opbruges af dagpengeperioden. Ordningen kan eventuel indføres midlertidigt for resten af Side 2 af 5 Håndholdt matchning af langtidsledige og virksomhederne Akademikerkampagnen gennemfører i mere end virksomhedsbesøg, hvor SMV ere bliver indført i højtuddannedes vækst- og udviklingskompetencer. Erfaringerne fra de første 1500 besøg viser, at der er en stor mellemgruppe af virksomheder, som er interesseret i at få en højtuddannet, men som ikke springer til ansættelse med det samme. Disse virksomheder har behov for et længerevarende sparringsforløb og ofte konkret hjælp til at finde den rigtige kandidat til jobbet. Virksomhedsbesøgene bliver i dag gennemført af mere end 150 konsulenter fra et kludetæppe af jobcentre, andre aktører, a-kasser, universiteternes karrierecentre m.fl. Der er stor variation i virksomhedskonsulenternes erfaring og afsatte tid til at kunne håndtere denne store mellemgruppe af interesserede virksomheder. De nuværende ressourcer rækker således ikke til en så håndholdt og grundig indsats til alle de interesserede virksomheder. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til et korps af virksomhedskonsulenter, som frikøbes fra deres normale ansættelsessted til intensivt at lave håndholdte match for Akademikerkampagnen med særligt fokus på at bringe de langtidsledige i spil. Kort kursus (14 dage) i forretningsforståelse skal få flere ind i SMV erne Akademikerkampagnen har lige inden sommerferien udviklet et nyt målrettet kursus for ledige akademikere, som klæder dem på til at navigere i en mindre virksomhed. Kurset er færdigdesignet og klar til opskalering. Men finansieringen mangler. Derfor bør der afsættes midler til at forbedre et stort antal ledige akademikeres muligheder for at sælge sig selv overfor SMV erne.

3 B. Øvrige forslag Side 3 af 5 Tilskud til kompetenceudvikling ved ansættelse af en akademiker Med ungepakke III fra sommeren 2011 afsatte man 10 mio. kr. til tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere, som bliver ansat i SMV er. Puljen har oplevet et regulært stormløb efter, at AC markedsførte den i maj-juni i Akademikerkampagnen (før var der ikke blevet ansøgt en kr.). Rustne og ikke-opdaterede kompetencer præger gruppen af langtidsledige. Derfor bør man afsætte nye midler samt justere kravet til virksomhedsstørrelse, så også lidt større virksomheder kan komme i betragtning. Jobrotation kan give langtidsledige ny erhvervserfaring men kan ej løse det presserende problem med det store antal udfaldstruede Traditionel jobrotation er ikke et mirakelmiddel, som kan bruges til at reducere akademikerledigheden på kort sigt. Dertil er barriererne for mange jf. nedenfor. Men på længere sigt giver det god mening at inkorporere jobrotation for akademikere i beskæftigelsespolitikken. AC foreslår, at jobrotationsordningen åbnes, så virksomheder kan modtage jobrotationsydelse i forbindelse med efter- og videreuddannelse af akademikere. Men ændringen af lovhjemlen er dog utilstrækkelig, da der stadig vil eksistere en række barrierer med at etablere jobrotation for akademikere, med mindre arbejdsgivernes incitament til at anvende jobrotation styrkes. Fx skal der stadig betales løn til den fastansatte, og arbejdsgiver afholder kursusafgiften. Vikarens løn vil heller ikke altid blive helt dækket af 160 pct. dagpengesats. Arbejdsgiveren må desuden indkalkulere en del oplæringstid for vikaren, før det er en reel erstatningsarbejdskraft. Dertil kommer, at mange akademikerstillinger er specialiststillinger, hvor man ikke for en kortere periode kan erstatte specialisten med en generalist eller en nyuddannet. Forslaget vil dog kunne bidrage med et mindre antal jobåbninger til ledige akademikere. Hvis der skal skabes jobrotation i større skala blandt akademiker-grupper, skal virksomhedernes incitament til at anvende jobrotation styrkes. Det kan gøres ved at hæve jobrotationsydelsen eller supplere med en pulje til uddannelsesfinansiering/højere refusion. En ret til orlov på fuld dagpengesats kombineret med uddannelsesbetaling vil også kunne stimulere jobrotation. Ordningen bør desuden understøttes på regionalt niveau af én eller flere konsulenter, som på fuld tid kan facilitere jobrotationsprojekter for akademikere. Iværksætter-initiativ for akademikere

4 Der etableres en stipendieordning el. lign for akademikere, der kan hjælpe vedkommende til at starte egen virksomhed eller blive freelancer. Stipendie-ordningen er relevant for både ledige og nuværende lønmodtager. Side 4 af 5 Ideen er inspireret af de af APU netop igangsatte Skift Spor-stipendier på statens område, hvor medarbejdere i opsagte stillinger og akademikere i uopsagte stillinger kan søge et stipendium på kr. til et uddannelsesforløb, der kan hjælpe vedkommende til at starte egen virksomhed eller blive freelancer. Etableringsordning for ledige Med den nuværende høje ledighed er der endnu større behov for at forbedre indsatsen for at de ledige kan anvende deres ressourcer optimalt i bestræbelsen på at finde eller skabe sig et job. Der er en række ledige, som går og tumler med en eller flere gode ideer som med lidt hjælp kunne blive til en ny virksomhed. Desværre er der ikke større hjælp at hente i beskæftigelsessystemet tværtimod er der en række barrierer for ledige, som gerne vil arbejde med deres iværksætterdrømme, mens de er ledige. Fx er den ordning i arbejdsløshedslovgivningen, der åbner for at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, eksplicit IKKE en mulighed, hvis det angives, at formålet med at starte bierhverv er at gøre det til hovederhverv. Og vi har behov for, at endnu flere realiserer deres iværksætterdrømme og skaber deres eget job og på sigt også job til andre. Det foreslås derfor, at der laves en Etableringsordning for ledige iværksættere med følgende elementer: 1. Etablering af introduktionskurser til iværksætteri for ledige, som overvejer at blive iværksætter. 2. Etablering af iværksætterkursus for ledige, som ønsker at gå iværksættervejen. Kurset afsluttes med udarbejdelse af en forretningsplan, som gennemgår en kvalitetsbedømmelse af statsautoriserede etableringsvejledere for at blive godkendt. 3. Den godkendte forretningsplan giver adgang til man kan få godkendt en jobplan, hvor man op til et år på dagpenge (etableringsydelse) kan forsøge at realisere sin forretningsplan Deltagelse i etableringsordningen tæller som død periode i forhold til dagpengesystemet. Kommunerne udarbejder fælles strategi for akademikerindsatsen Akademikerledigheden er et landsdækkende problem, som kræver en samlet og koordineret indsats. Med den nuværende organisering af beskæftigelsesindsatsen er indsatsen delt op på et stort antal jobcentre. Der er behov for, at kommunerne i fællesskab udarbejder og effektuerer

5 en strategi for akademikerindsatsen. Strategien skal forpligte kommunerne til et tværkommunalt samarbejde på driftsplan. Side 5 af 5

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

En styrket indsats overfor unge ledige

En styrket indsats overfor unge ledige En styrket indsats overfor unge ledige Dansk økonomi er igen i vækst efter det kraftige tilbageslag i kølvandet på den in- ternationale finanskrise. Væksten i det forgangne år har været kraftigere end

Læs mere

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Vækst med visioner 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Marts 2013 Forord Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører

Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. januar 2009 JM/db Sagsnr. 200300467 Foreløbige resultater af AC s analyse af Andre Aktører AC har i samarbejde med de akademiske a-kasser gennemført

Læs mere

Et dagpengesystem tilpasset nutidens arbejdsmarked

Et dagpengesystem tilpasset nutidens arbejdsmarked Et dagpengesystem tilpasset nutidens arbejdsmarked - Akademikernes indspil til den kommende dagpengekommission Den 21. oktober 2013 Sag.nr. 2013-632 Dok.nr. Rc/db Dagpengereglerne tager ikke højde for

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter Flere dimittender til den private sektor Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter 2 Denne publikation er udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Akademikerne

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere

Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Kvaliteten i Andre Aktørers beskæftigelsesindsats for ledige akademikere Undersøgelse udarbejdet af Akademikernes Centralorganisation i samarbejde med de fem akademiske a-kasser (AAK, IAK, MA, CA og AJKS)

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere