9.3 Bilag. Bilag 1: Resume. Magt og Medier. Bilag. Magt og Medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.3 Bilag. Bilag 1: Resume. Magt og Medier. Bilag. Magt og Medier"

Transkript

1 9.3 Bilag Bilag 1: Resume Magt og Medier Resumé Denne opgave handler om, hvordan den kommercielle logik og magtforhold har influeret på Ekstra Bladet og BT s mediedækning af dagpengereformen i Der undersøges, hvilke forhold der spiller ind, når nyhedsmedier producerer forsidehistorier. Ekstra Bladet skrev den 19. august 2014, at mennesker var kommet i klemme som direkte konsekvens af dagpengereformen fra Vi undersøger, hvilken betydning vendingen i klemme har. Projektet er et casestudie, hvor Ekstra Bladet og BT s mediedækning af dagpengereformen i 2014 er casen. Der redegøres for en udvikling i de danske mediers historie, hvor det fremgår, at sensationsjournalistikken tidligt blev en del af den danske medieverden. Videre fortæller den redegørende del om dagpengenes historie, at reformen blot få gange tidligere er blevet ændret siden sin oprettelse i I selve dagpengedebatten i 2014 viser vi, at debatten er blevet skildret unuanceret i Ekstra Bladet og BT, og at der ikke bliver taget forbehold for andre tolkninger af tallet Ved hjælp af Pierre Bourdieu s analyse af det journalistiske felt og teorierne om indirekte magt, bevidsthedskontrollerende magt, samt magt i en Garbage Can situation, skildrer vi, at dækningen af dagpengedebatten er udtryk for forskellige markedsmekanismer og magtforhold, som yder påvirkning på mediernes dækning. Analysen illustrerer, hvordan forståelsen af problemets omfang er perspektivistisk, og at tallet kan forstås på forskellige måder, alt efter hvilken forudfattet holdning du har til problemet. Vi konkluderer, at forståelsen af sandheder afhænger af de præmisser, som medierne stiller op, alt efter hvor prægede de er af den kommercielle logik. God læselyst Oluf, Morten og Andreas 1

2 Bilag 2: Abstract: Power and Media Abstract This project seeks to examine how commercial logic and different power relations has influenced the media covering by Ekstra Bladet and BT s on the unemployment benefit reform in We investigate which relations that influence when news media produces frontpage stories. In 19th of August, Ekstra Bladet wrote that people were directly harmed because of the unemployment benefit reform from We examine, which meaning the word harmed has and thus the goal with the project were to observe how there can be different assumptions of a problem, depending on which rationals and logics you are working under. The project is a case studio in which Ekstra Bladet and BT s covering of the unemployment benefit reform in 2014 is the case. We explain the development in the danish medias history and we conclude that sensational journalism became a part of the danish media world. Next we explain that the unemployment benefit law has only been changed a few times over the last decade. Then we show how the number has been communicated in Ekstra Bladet and BT without nuance s. Using Pierre Bourdieu's analysis on the journalistic sphere and the theories on indirect power, consciousness controlling power and power in a garbage can situation, we have described how the debate about the unemployment benefit reform is an expression of different conditions that influences the media covering. The analysis also illustrates how the understanding of the problems proportions is perspectivist and that the understanding of the number can be interpreted in different ways, depending on your preconception to the issue. We conclude that the understanding of truthness depends on the premises that the media upholds. Happy reading 2

3 Oluf, Morten, Andreas Bilag A: Ekstra Bladets forside fra

4 Bilag B: Ekstra Bladet: Åben krig om dagpenge. Udgivet af Ekstra Bladet d Åben dagpenge-krig SF-formand Pia Olsen Dyhr går i annonce-offensiv direkte henvendt til Helle Thorning - fagbevægelsen rasler også med sablen 19. aug kl. 07:32 Af: Janus Østergaard De har tidligere stået side om side som regeringspartnere, men nu er forholdet mellem formændene for SF og Socialdemokraterne, Pia Olsen Dyhr og Helle Thorning- Schmidt, anderledes køligt. 4

5 Årsagen skal findes i danskere, der har mistet retten til dagpenge et tal, der vel at mærke er stødt stigende. Det til trods har Helle Thorning-Schmidt for nylig slået fast, at der ikke vil blive ændret på reglerne på området i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger. En melding, de er særdeles utilfredse med i SF. Derfor går Pia Olsen Dyhr nu i kødet statsministeren ved at indrykke en annonce i dagens Ekstra Bladet, der er direkte henvendt til Thorning. Det er Socialdemokraterne, der skal finde en løsning for de , der har mistet retten til dagpenge. Og der er én, der sidder for bordenden det er statsministeren, siger Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet. Uret tikker I annoncen med overskriften Kære Helle Thorning- Schmidt Uret tikker appellerer Pia Olsen Dyhr til, at der findes en holdbar løsning for de mange familier, som først blev ramt af arbejdsløshed under krisen, og nu også mister deres dagpenge. Andet kan vi ikke være bekendt, lyder det videre i annoncen. Hvis der er nogen, der skulle kæmpe for den her sag internt i regeringen, så skulle det være Socialdemokraterne. Jeg regner ikke med, at Det Radikale Venstre har nogen interesser i det her, siger Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet. Socialdemokraterne er et væsentligt større parti end De Radikale, siger Pia Olsen Dyhr og tilføjer: De Radikale har den kampagne, hvor de siger, at de lytter. De kunne måske reagere på det, de hører. Og der 5

6 er ikke andre end Socialdemokraterne, der kan få de radikale til det. Ligger I ikke, som I har redt i SF. I var selv med til at gennemføre dagpengereformen? Det er ikke rigtigt. Socialdemokratiet og SF stemte imod reformen i Den blev gennemført under en borgerlig regering med Dansk Dansk Folkeparti og De radikale. Vi kunne have ændret den efter valget, men det kunne bare ikke lade sig gøre på grund af det flertal, der var i Folketinget efter valget. Stopklods SF-formanden vil ikke høre tale om, at hendes eget parti har været med til at skyde en løsning af problemerne til hjørne ved at nedsætte en dagpengekommission. Vi har lavet en dagpengekommission, som skulle varsle før folketingsvalget. Nu sker det først efter folketingsvalget, hvilket jeg synes, er ganske ærgerligt, for så kan den ikke komme med løsninger, man kan gå til valg på. Den er kun en stopklods for at gøre noget nu og her, siger Pia Olsen Dyhr. Fagbevægelsen i offensiven SF-annoncen kommer samtidig med, at fagbevægelsen intensiverer presset på Helle Thorning-Schmidt. I forbindelse Socialdemokraternes sommergruppemøde, der begynder i dag, vil LO s hovedbestyrelse troppe op for at diskutere dagpenge-spørgsmålet med Thorning og hendes partifæller. Forbundsformænd, næstformænd og forbundssekretærer fra de fleste LO-forbund vil således møde op på sommergruppemødet onsdag. Jeg går til mødet med den indstilling, at mange socialdemokrater plejer at have nogle meget veludviklede 6

7 ører og hørefornemmelser. Så må vi se, om de ikke kommer i gang nu, siger HK-formand Kim Simonsen til Ekstra Bladet. De vælger selv, men jeg vil både være ked af og overrasket over, hvis Socialdemokratiet vender fagbevægelsen ryggen på det her. Føler du, at I taler for døve øren? Det har vi da i hvert gjort indtil i dag mandag, men nu er det først på onsdag, at mødet er. Jeg har en forventning om, at der er nogle socialdemokrater, der selv tager fat i det på deres møde i morgen. Vi snakker ikke om forslag til flere storebæltsbroer. Det drejer sig ikke kun økonomi, men også om vilje. Jeg håber, at Socialdemokraterne viser deres vilje til at hjælpe nogle af de svagest stillede, siger Kim Simonsen. Fakta om dagpengestriden VK-regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale blev i 2010 enige om den omstridte dagpenge-reform. Men det blev S-R-SF-regeringen, der gennemførte den. Reformen halverer dagpengeperioden fra fire til to år og fordobler genoptjeningskravet for at opnå dagpengefra et halvt til et helt år. Oprindeligt lød vurderingen, at der ville ryge 4000 danskere ud af dagpenge-systemet, men det har vist sig at ramme langt, langt flere. I dag har i hvert fald mistet dagpengene, og ved udgangen af 2015 vil tallet ifølge AK-Samvirke være cirka Regeringen lancerede i efteråret 2012 den såkaldte akutpakke, som ifølge finansminister Bjarne Corydon (S) var en hel og dækkende løsning, men som endte som et gigantisk flop. Hårdt presset måtte regeringen i marts 2013 ty til den særlige arbejdsydelse. 7

8 Ydelsen udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ægtefællers indkomst og familiens samlede formue. Længden af den periode, man kan modtage ydelsen, afhænger af, hvornår man startede med at modtage dagpenge, og af ens forudgående forbrug af både dagpengeog særlig uddannelsesydelse. Ydelsen ophører helt i april I juni opgjorde Ugebrevet A4, at 6000 af de personer, der har mistet retten til dagpenge, stod uden både ydelse og lønindkomst. 8

9 Bilag C: B.T : Johanne presser Thorning: Vis nu at du det er forskel på dig og Løkke. Udgivet d Johanne presser Thorning:»Vis nu at der er forskel på dig og Løkke«Af Thomas Søgaard Rohde, Berlingske Nyhedsbureau Tirsdag den 19. august 2014, 14:17 Enhedslisten vil have gjort noget ved»dagpenge-katastrofen«og sender derfor en kraftig opfordring til statsministeren. Dagpengesystemet er en katastrofe, og der er brug for nye tiltag med det samme. Sådan lyder den klare opfordring til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) fra Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen (Ø). Meldingen fra det parlamentariske grundlag kommer, mens fagbevægelsen, flere partifæller og a-kasserne råber på indgreb.»helle Thorning bør lytte til de mange røster fra fagbevægelsen, fra omegnsborgmestrene og fra a-kasserne,«siger Johanne Schmidt-Nielsen i en skriftlig kommentar og uddyber:»det nytter ikke noget bare dumstædigt at holde fast i, at dagpengereformen ikke kan ændres, før dagpengekommissionen barsler i slutningen af De mange tusinde, der ryger ud inden den deadline, kan jo ikke bruge kommissionen til at betale husleje med,«siger hun. I alt har næsten ledige mistet dagpengene siden 1. januar 2013 som følge af den reform, som Venstre, de Konservative og Dansk 9

10 Folkeparti vedtog med stemmer fra de Radikale i 2010, og som den nuværende regering har videreført. En opgørelse fra a-kasserne og AK-Samvirke viser desuden, at knap personer har mistet dagpengeretten i det første halvår af 2014, hvilket overstiger det forventede antal.»hele dagpengereformen er jo vedtaget på et fejlagtigt grundlag, hvor man troede, at den kun ville ramme få tusinde mennesker. Nu ser mennesker ud til at blive ramt. Når man har taget så meget fejl, så ville det da være naturligt at annullere reformen, indtil dagpengekommissionen barsler, så vi kan tage en grundlæggende diskussion om hele dagpengesystemet,«siger Johanne Schmidt, som kræver, at Thorning træder i karakter:»kom nu, Helle Thorning. Du var imod dagpengereformen før valget. Vis nu at der er forskel på dig og Lars Løkke. At en socialdemokratisk regering lytter til lønmodtagerne og handler, når så mange mennesker kommer i klemme.«statsminister Helle Thorning-Schmidt har tirsdag i forbindelse med Socialdemokraternes sommergruppemøde i Helsingør afvist, at der er ændringer på vej lige foreløbigt.»vi lægger ikke op til, at der skal gøres yderligere, fordi vi har sikret, at der er forsørgelse til dem, der mister dagpengene,«sagde hun. 10

11 Bilag D: Børsen: Løgn på løgn om dagpenge. Udgivet af Børsen d Leder: Løgn på løgn om dagpengene 11

12 Misforstået tal skaber grundlag for forkerte beslutninger om dagpenge. Foto: Scanpix Af Anders Krab-Johansen 3. sep Danskerne er blevet givet det indtryk, at arbejdsløse er blevet efterladt uden hjælp. Men ikke nok med det, lyder advarslerne: Snart vil tallet vokse til Tallene gentages af fagforeninger som 3F og FOA, og det understøttes af tal fra a-kassernes interesseorganisation, AK Samvirke. Krisen tales op af Enhedslisten, mens det tidligere regeringsparti SF's nye formand, Pia Olsen Dyhr, laver reklamekampagne om sagen, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som stod fadder til dagpengereformen, har gjort blødere dagpengeregler til en mærkesag. Imens skriver størstedelen af den dansk presse misforståede tal i artikel efter artikel og messer fejl på fejl i nyhedsudsendelse efter nyhedsudsendelse. Problemet er, at historien om de er misforstået. Fakta er anderledes. I et demokrati er det fair at have holdninger til, hvordan man behandler arbejdsløse. Hvor mange penge skal man have og hvor 12

13 lang tid? Men det er umuligt at tage fornuftige beslutninger, hvis grundlaget for debatten er misforstået. Lad os derfor gennemgå de officielle tal for antallet af personer, som har fået stoppet udbetalingen af dagpenge i perioden 1. januar 2013 til 31. maj Tallene er fra Beskæftigelsesministeriets portal jobindsats.dk. Det er de samme tal, som også AK Samvirke benytter. Opgørelsen her viser, at der er stoppet for udbetalingen af dagpenge til danskere i løbet af de 17 måneder, siden reformen fik effekt. Så har regeringens kritikere jo ret, vil nogen indvende. Men nej. For 8255 har fået et job. Meningen med dagpengesystemet er netop, at man hurtigst muligt skal i arbejde, så det er godt har genoptjent ret til dagpenge, så de fortsætter i systemet er kommet i uddannelse med SU, mens 3076 får den særlige uddannelsesydelse. De bliver mere kvalificerede. Undskyld de mange tal, men fakta er vigtigt i denne sag, så her kommer et par til: 1913 er nu på efterløn i seniorjob, og 97 i jobrotation på sygedagpenge. Mere problematisk er situationen for de 6066, der nu får kontanthjælp. De har mistet mere end 3000 kr. i forhold til dagpengesatsen og er stadig arbejdsløse. Det samme gælder de 6243 personer på den nye arbejdsmarkedsydelse. Lad os håbe, at der kommer gang i økonomien, så de kan få et arbejde. Fælles for dem alle er, at de enten får løn eller overførselsindkomst. De er ikke blevet glemt af velfærdsstaten, som nogen prøver at give indtryk af. Noget er sket af sig selv. Noget fordi regeringen har brugt 3,3 mia. kr. på at afbøde konsekvenserne af dagpengereformen, ifølge Beskæftigelsesministeriets opgørelse. Nogen af os efterlyser, at man sænker satserne på overførselsindkomst og SU, så det bliver mere attraktivt at arbejde, og der bliver råd til skattelettelser. Men det er en anden sag. Tilbage i statistikken er 4779, som hverken får løn eller offentlig ydelse plus 13 uoplyste sager. De personer er svære at gøre sig klog på. Men en del lever formentlig af egen opsparing eller ægtefællens indkomst. Konklusionen er, at problemet med er blevet til under Det ligner politisk selvmord, når SF, Enhedslisten og fagbevægelsen river hovedet af den røde regering, som de selv foretrækker, mens de sender vælgere i favnen på Dansk Folkeparti. Måske kan Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen ikke læse tal. Måske manipulerer Kristian Thulesen Dahl med vilje. Sandheden er, at flere og flere kommer i arbejde. Faktum er, at velfærdsstaten stadig tager hånd om de arbejdsløse. Anders Krab-Johansen 13

14 Bilag E: Berlingske Tidende: Bluffnummeret om de der faldt ud d Bluffnummeret om de der faldt ud AF TOM JENSEN 4. SEPTEMBER 2014 Der findes flere måder, hvorpå politikere kan snyde vælgerne. En af de mest brugte er at love ét i en valgkamp og gøre noget helt andet efter valget. Som bekendt. Men et andet og ofte virkningsfuldt politisk bluffnummer er at kræve løsninger på problemer, der i virkeligheden slet ikke findes. Eller langt fra findes i det omfang, man påstår. Sådan en øvelse har SF og Enhedslisten gang i lige nu. Den får på alle tangenter med et slet skjult politisk mål. Bluffnummeret som de to partier udsætter vælgere og politiske modstandere for, handler om de , der har mistet retten til dagpenge. Det kan næppe have undgået nogens opmærksomhed, at dem er der af. Det er altsammen dagpengereformens skyld, må man forstå. Kombinationen af en forkortet dagpengeperiode og en forlænget genoptjeningsperiode har sendt lige lukt ud af dagpengesystemet. Hvordan skal det dog ikke gå de stakkels mennesker? Hvad bilder blå blok og de radikale sig ind at have gennemført så brutal en reform, og hvorfor har ondskaben også grebet Socialdemokraterne og især statsministeren og hendes finansminister, der på kynisk vis ikke vil gøre noget ved problemet? Konsekvenserne af det politiske bluffnummer er til at tage at føle på. Kravet om at gøre noget for de , der er faldet ud af dagpengesystemet, er SF og Enhedslistens absolutte hovedprioritet forud for finanslovsforhandlingerne med regeringen. Det kan presse regeringen ud i en situation, hvor der må udskrives valg. Der er utilfredshed langt ind i Socialdemokraterne over, at partitoppen ikke er til sinds at rokke sig i dagpengediskussionen. Senest har en gruppe LO-formænd forsøgt at lægge pres på den nye radikale leder Morten Østergaard for at gøre ham blød i knæene i dette spørgsmål. 14

15 Kort sagt: Spørgsmålet om de , der er faldet ud af dagpengesystemet, udgør det afgørende politiske drama i Danmark i disse måneder. Det kan afgøre, hvornår der bliver valg. Det kan måske afgøre også udfaldet af dette valg. Ikke desto mindre er der tale om et bluffnummer. For at anskueliggøre hvorledes bluffnummeret har foldet sig ud, skal vi et øjeblik dvæle ved, hvordan problemet med de udfaldne er blevet formuleret af politikere og interesseorganisationer: 15

16 16

17 Lad os blot et øjeblik mere opholde os ved eksempelvis udsagnet fra FOAs Dennis Kristensen. Formuleringen lyder ordret: Mere end mennesker har mistet retten til deres dagpenge og står i en økonomisk svær situation. Alligevel nægter regeringen at hjælpe ! Og regeringen nægter at hjælpe. Men netop tallet er den afgørende ingrediens i det politiske bluffnummer, hvis mål er at udøve et politisk pres ved at kræve løsninger på et problem, der i virkeligheden slet ikke eksisterer. For de eksisterer ikke. Der er ikke , der er faldet ud af dagpengesystemet. Det er der en hel stribe medier, der over de seneste uger har dokumenteret. Heriblandt Danmarks Radio, som i grafisk form har anskueliggjort, hvad der umiddelbart er sket med de , som ikke længere får dagpenge. Eller mere præcist: De ifølge DRs optælling. Lad os løbe tallene igennem i nogle hovedkategorier: Flere end af de har fået enten lønnet arbejde eller et seniorjob. De er altså på ingen måde faldet nogen steder hen. De har bragt sig ud af en situation, hvor de havde behov for dagpenge. Det er vel ikke et problem, som regeringen skal løse? Så er vi nede på Næsten af de får enten SU eller uddannelsesydelse. De er heller ikke på nogen måde faldet nogen steder hen. De har taget en uddannelse, og herved har de også bragt sig ud af en situation, hvor de havde behov for dagpenge. Det er vel heller ikke et problem, som regeringen skal løse? Så er vi nede på

18 Knap af de er gået på efterløn. Med tanke på det ramaskrig, der fulgte, da VK-regeringen indledte afskaffelsen af efterlønnen, kan det vel heller ikke anses for at være et problem, som regeringen skal løse ved at sende disse folk tilbage på dagpenge? Så er vi nede på Knap af de er på sygedagpenge. De er altså syge. Men de får dagpenge. Det lyder heller ikke som et problem, regeringen behøver at løse. I hvert fald ikke gennem ændringer i dagpengereformen. Så er vi nede på Flere end af de har genoptjent dagpengeretten eller er i jobrotation. Det er vel ikke et problem, som regeringen skal løse? Så er vi nede på Flere end af de er på kontanthjælp ELLER uddannelseshjælp. Det er og har jo været systemet i mange år. Når man ikke længere kan få dagpenge, får man kontanthjælp. Men samfundet står klar til at hjælpe én. Er det et problem, regeringen skal løse, og i givet fald hvordan? Med stadfæstelsen af en evig ret til dagpenge? Så er vi nede på Flere end af de er på den nye arbejdsmarkedsydelse. Den er lavere end dagpengene. Og den er midlertidig. Men den er en del af et forlig mellem regeringen (der da også bestod af SF) og Enhedslisten. Og regeringen har signaleret, at man senere med afsæt i de anbefalinger, den nedsatte dagpengekommission kommer med formentlig i løbet af 2015 vil diskutere permanente løsninger. Tilbage i det, der nu endegyldigt står tilbage som et afpillet politisk bluffnummer, er knap mennesker, der hverken får nogen ydelser eller synes at have en lønindkomst. Hvordan situationen er for disse mennesker, er der tilsyneladende intet overblik over. Men et kvalificeret gæt er, at en væsentlig del af dem i henhold til den nye forsørgelsespligt simpelthen bliver forsørget af eksempelvis en ægtefælle. Det kan være helt i orden eller det kan være mindre sjovt og medføre en stram økonomi i nogle familier. Men selve det, at folk forsørges af en ægtefælle og dermed ikke ligger de offentlige kasser til last er det nødvendigvis et problem, regeringen skal løse? Svaret på samtlige ovenstående spørgsmål er naturligvis nej. Der er ikke noget problem, nogen regeringen skal løse. Der er i hvert fald under ingen omstændigheder et problem i den størrelsesorden, Enhedslisten, SF, fagbevægelsen, dele af Socialdemokraterne og talrige andre forsøger at tegne. Vi skal hjælpe de , siger de. Der må gøres noget for de , der er faldet ud af dagpengesystemet, siger de. Det er en skændsel, at har mistet retten til dagpenge, siger de. 18

19 Men de findes slet ikke. De udgør et politisk bluffnummer. Som bør afsløres klarere og mere utvetydigt, end det indtil videre er sket. Hvilket er vigtigt af mindst to grunde. For det første misbruger kampagnens ledere i partier, fagbevægelse, interesseorganisationer og tænketanke en stor gruppe borgere, der i virkeligheden slet ikke står i alvorlige problemer. De udnytter dem i egen politisk interesse. Tænk at være blandt de , som er kommet i arbejde eller seniorjob, og så se sig misbrugt i en kampagne, der går ud på, at man i stedet stadig burde have været på dagpenge. For det andet er hele kampagnen frygteligt afslørende. Den afslører, at dem der nu taler for at hjælpe de , egentlig slet ikke prioriterer at hjælpe disse mennesker, så de kan komme fri af afhængigheden af offentlige ydelser og i stedet komme i arbejde. Deres prioritet er at gennemføre en politik, der i stedet fastholder disse mennesker på dagpenge. For det er jo hele omdrejningspunktet i argumentationen. Det er galt, at de ikke er på dagpenge. Det er mere galt, end at de ikke er på dagpenge. At forblive på dagpenge synes at være den bedste løsning, kampagnen stiller alle disse mennesker i udsigt. Fattigere bliver en politisk ambition vel næppe. At den samtidig har været omdrejningspunktet for store dele af den politiske dagsorden i Danmark i mange, mange måneder, og at det formentlig vil vedblive at være sådan i en rum tid endnu det nærmer sig jo det absurde. Men omvendt er det vel blot et tegn på, at bluffnummeret indtil videre lykkedes. 19

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet.

Det er helt afgørende, at man ikke bare på forhånd siger, at man skal sidde i regering for enhver pris. For selvfølgelig handler det om indholdet. PARTILEDERRUNDE SF-formand er klar til at gå i regering igen Af Gitte Redder @GitteRedder Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 14. august 2015, 05:00 Del: Drømmeriet skal tilbage i SF, og det skal

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

To be (in government) or not to be?

To be (in government) or not to be? To be (in government) or not to be? Undersøgelse af Dansk Folkepartis ageren under VK-regeringen i 00 erne Statvetenskapeliga Institutionen Statsvetenskap STVA 22: Hur stater styrs - uppsats Vejleder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder

Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder 1 Partisekretær Claus Søgaard-Richters beretning til Venstres Landsmøde 2012 Det talte ord gælder Venstre har haft et godt år Kære landsmøde, kære delegerede, kære gæster fra ind- og udland Det har været

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Vi synes, at det er rart at tjene vores penge, hvis det overhovedet er muligt.

Vi synes, at det er rart at tjene vores penge, hvis det overhovedet er muligt. PARTILEDERRUNDE Elbæk efter valgsucces: Nu skal vi tjene vores egne penge Af Allan Christensen @journallan Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Tirsdag den 25. august 2015, 05:00 Del: Alternativet kom overraskende

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

SABELRASLEN Fagbevægelse: Nyt dagpengesystem skal sikre løst ansatte Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 12. august 2015, 05:00

SABELRASLEN Fagbevægelse: Nyt dagpengesystem skal sikre løst ansatte Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 12. august 2015, 05:00 SABELRASLEN Fagbevægelse: Nyt dagpengesystem skal sikre løst ansatte Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 12. august 2015, 05:00 Del: Dagpengesystemet blev skabt, da arbejde var fast og på fuld

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN

MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN DANSK El-FORBUND MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN DEF Kongres 2014 MUNDTLIG A-KASSEBERETNING NÆSTFORMAND JAN JENSEN Velkommen til alle delegerede, ja til alle deltagere på forbundets kongres,

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger

VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger Side 1 af 5 Dansk Politik Forside Analyser Folketingskandidater I andre medier Kontakt Links Om Dansk Politik VKO løftebrud: Børn snydt for ekstra pædagoger juni 30, 2008 9:13 am Dan Holt Jensen Henning

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere