NYHEDSBREV FAGLIGT FÆLLES FORBUND. Hvad er det DE siger hvad er det DE gør? SKJERN. December 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV FAGLIGT FÆLLES FORBUND. Hvad er det DE siger hvad er det DE gør? SKJERN. December 2008"

Transkript

1 SKJERN FAGLIGT FÆLLES FORBUND NYHEDSBREV December 2008 Hvad er det DE siger hvad er det DE gør? I slutningen af oktober måned, måtte regeringen opgive at finde flertal for at forringe dagpengeperioden og gøre det sværere at optjene retten til dagpenge. Det var især 3F der satte fokus på de løfter der tidligere var givet af regeringen og det stemte ikke overens med det man var i fuld gang med at gøre. Det gav regeringen kolde fødder, at blive konfronteret med manglende troværdighed. Så blev den sag taget af bordet indtil videre men ikke uden at der skulle deles hug ud til højre og venstre, for det var jo alle andres skyld, at regeringen nu ikke kunne levere en nødvendig vare i form af dagpengereform og tilsyneladende også alle andres skyld, at de var ved at gøre det modsatte af, hvad de tidligere havde sagt. At skære to år af dagpengeperioden og gøre det svært at optjene og genoptjene dagpenge, det var medicinen der skulle sikre den nødvendige arbejdskraft hed det sig. Ingen penge til efteruddannelse Tilsyneladende strejfer den tanke knapt nok regeringen, at det måske var bedre at satse på flere midler til efteruddannelse og derved få flere uddannet til de ledige jobs. Det er i denne sag, som i mange andre sager: Pisk, pisk, pisk, tilsyneladende er det eneste middel der virker over for de ledige som ellers ikke har belastet uddannelsessystemet i så stort et omfang. Tilsyneladende strejfer den tanke knapt nok regeringen, at det måske er fordi, at de ledige stillinger der står ubesat kræver højere uddannelse, end der er at hente blandt de folk der går ledige blandt de lavtuddannede. Mangler der hænder..?? Vi mangler læger og sygeplejersker siger både statsministeren og hans vicestatsminister. Nå - det er derfor dagpengeperioden skal ned. De ledige skal tvinges, skal de. Går du ledig fordi du ikke kan klare at være fisker mere, så må du give dig til at være læge.!!

2 Fortsat fra forsiden LÆS I DETTE NUMMER: Formandes leder...side 2 Dagpengesatser Side 3 Social sikkerhedsnet.....side 4 Bestyrelsen m.m Side 5 Ændringer på kontoret. Side 6 Iris ordbank.. Side 7 Lommebøger & hjemmeside Side 8 Kontingent satser 2009.Side 9 Familieferie.. Side 10 Retshjælp og Festsalen. Side 11 Telefonnummer mv.. bagsiden De ledige skal i arbejde, de dovne hunde, og de skal blive ved til de er mindst 70 år, det skylder de samfundet bankdirektører og andet godtfolk, de må gerne holde når de nærmer sig de 60 år,. De har jo også i rigt mål lagt til side til sig selv, så de belaster jo ikke samfundets kasse, - disse ærlige og stræbsomme mennesker...!! Politisk ansvar Hvor ville det være befriende, hvis vi i stedet for en kontrol og mistillidsregering kunne få en regering, der byggede deres politik op på tillid og ansvar. Det er godt nok for naivt, kan jeg allerede høre regeringen sige, så snyder de systemet. Vi er nødt til at have kontrol, og vi skal kunne styre ned til mindste detalje, ingen sag er jo for lille, bare det kan give lidt medieomtale. 2 Der skal snydes meget, før det koster mere end det beløb, der bruges på kontrolsystemet, der i bedste Stalin stil er bygget op af en regering, der nu igen er begyndt at snakke om regelforenkling det må man give dem de kan skaffe arbejde til sig selv i disse tider, hvor EU mere og mere tager over. På den måde kan DE undgå arbejdsløshed og undgå at skulle piske sig selv. Jeg er forundret over, hvor godt regeringen slipper fra det. Siger ET og gør noget ANDET. Tænke tanker Jeg kunne godt tænke mig at folk satte sig ned, tog deres hoved mellem hænderne og tænkte dybt og inderligt hvad er det for et samfund der er skabt og som de fortsat arbejder på at udbygge. Vil VI det samfund.?? Et materielt rigt samfund, et forsikringssamfund, større skel mellem rig og fattig samfund, et usolidarisk samfund, et mig selv samfund? Er det ikke ved at være tiden, at sige NEJ så de kan høre det? Rigtig glædelig jul & godt nytår Viktor Jensen afd.formand

3 A-KASSEN Informerer om de nye dagpengesatser Pr. 5. januar 2009 Dagpenge: Max. Fuldtidforsikrede 725,00 kr. Deltidsforsikrede 483,00 kr. Fuldtidsforsik. Nyudd. 595,00 kr. Deltidsforsik. Nyudd. 396,00 kr. Arbejdsgivergodtgørelse G-dage: Hel dagpengegodtgørelse 725,00 kr. ½ dagpengegodtgørelse 363,00 kr. Omregningssats: Pr. time 195,05 kr. Efterløn, fleksibel ordning: Max. Fuldtidsforsikr. 100% sats 725,00 kr. Deltidsforsikr. 100% sats 483,00 kr. Fuldtidsforsikr. 91% sats 660,00 kr. Deltidsforsikr. 91% sats 440,00 kr. Andre: Nettobidragsbeløb, bibeskæftigelse, efterløn ,00 kr. Beløbsgrænse for ekstraordinær indbetaling til pensions ordning ved efterløn ,00 kr. Bundfradrag ved beregning af fradrag i efterløn for pension ,00 kr. Lempelig fradrag for arbejde i efterlønsperioden ,00 kr. Værdi af skattefri præmie ved efterløn Fuldtidsforsikr ,00 kr. Deltidsforsikr ,00 kr. For at være berettiget til max dagpenge sats skal man tjene mindst kr. 118,33 pr. time 3

4 Vi har da Social sikkerhedsnet I Danmark, eller..???? Mange har den opfattelse, at det ikke er nødvendigt, at være medlem af en a- kasse, eller faglig organisation. Det kan jo ikke betale sig, for man har jo altid ret til sygedagpenge/barselsdagpenge eller kontanthjælp. Vi har oplevet mange, som ikke kunne få sygedagpenge, eller kontanthjælp. Principperne for at modtage sygedagpenge/ barselsdagpenge er de samme. Man skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 13 uger og have haft mindst 120 timers arbejde, eller være berettiget til arbejdsløsheds-dagpenge i tilfælde af ledighed. På grund af den høje beskæftigelse, har mange ikke set medlemskabet af en a-kasse, som en nødvendighed, da man hurtigt kunne finde sig et nyt arbejde. Hvis vi kigger på kravet: tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 13 uger, og mindst 120 timers arbejde, så betyder det, at der ikke må have været, så meget som en eneste dag for egen regning (= en dag, hvor man ikke er på arbejde) i de 13 uger. Hvis dette er tilfældet anses man ikke for at have haft den fornødne tilknytning til arbejdsmarkedet og kan derfor ikke få sygedagpenge- / barselsdagpenge. Men hvad så? Man er henvist til kontanthjælp, hvis man opfylder betingelserne? Kontanthjælp: Men modsat sygedagpenge/barsels-dagpenge, hvor man ser på personens forhold, så skifter det til husstandens forhold. Det betyder at hele husstandens økonomiske forhold har betydning. Det har i flere tilfælde betydet, at man ikke kunne få økonomisk hjælp, og måtte låne penge i banken, og i yderste konsekvens har været nødsaget til at sælge huset. Arbejdsmarkedet: Da arbejdsmarkedet er en turbulent størrelse, og mange ønsker at klare sig selv, ved også at være tilknyttet diverse vikarbureauer, kan det have yderst ugennemtænkte konsekvenser. Konsekvenser: Vi opfordrer til, at du fortæller de unge eller andre du kender, som ikke er medlem, at der er praktisk og økonomisk gevinst ved at være medlem. Det kan være dyrt, at spare på kontingentet til a-kassen og forbundet. Karl A. Nielsen A-kasseleder Havde man været medlem af en A-kasse, og havde ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, så betyder sådanne huller ikke noget, i forhold til retten til sygedagpenge eller barselsdagpenge. 4

5 Egen opsigelse af arbejde Hvis du ønsker at opsige dit arbejde, er der flere forhold, du skal tage i betragtning. Det er en god ide, at kontakte a-kassen, inden du påtænker at opsige dit arbejde, og blive arbejdsløs. Der findes flere gyldige grunde, som kan bruges, uden at det medfører karantæne og udelukkelse fra dagpenge. Nogle af grundene kræver medvirken fra faglig afdeling, og andre kræver medvirken af egen læge, og nogle kræver, at man har forsøgt at løse problemerne på arbejdspladsen. Karantæneregler: Hvis man er selvforskyldt ledig, bliver man idømt en effektiv karantæne på 3 uger = 111 timer, såfremt man begærer dagpenge, indenfor 3 måneder efter arbejdsophøret. Karantænen kan afvikles på 2 måder, enten ved at man bliver modregnet i tilgodehavende dagpenge, eller man efterfølgende har haft mindst 185 timers ustøttet arbejde. Giver arbejdsophøret en karantæne, kan vi i a- kassen vente med at lave en evt. sagsbehandling til de 111 timer, eller 3 uger er gået, uden at der er lykkedes at finde et nyt arbejde. Hvis man derimod venter med at tilmelde sig jobcentret, indtil der er gået 3 uger, så risikerer man at miste 3 ugers dagpenge fra dette tidspunkt, fordi man ikke kan stille sin arbejdskraft til rådighed, med virkning tilbage i tiden. Husk!!! Kontakt a-kassen inden opsigelse eller senest 1. ledige dag, så vi kan hjælpe med tilmeldingen til jobcenteret. Bestyrelsen for 3F Skjern Viktor Jensen - Formand Jan Birger H. Falk-Jørgensen Birthe Søndergaard Jensen Morten Pind Kristensen Peder Elkjær Pedersen Kirsten Gade Nielsen Henry Egeriis Iversen Anna-Grethe Knudsen Henning Kirkegaard Frode Pedersen John Lauridsen Helga Rindom Sven Clausen Vagn Korshøj Henrik Blum Vi har åbent mellem jul og nytår. Mandag d. 29. dec Tirsdag d. 30. dec mellem kl

6 Ændringer i 3F Skjern Bestyrelsen i 3F Skjern har besluttet, at vi i 2009 skal holde den faglige kontingent til afdelingen i ro. Samtidigt må vi konstatere en medlemstilbagegang, som primært skyldes at de store årgange nu er begyndt at forlade arbejdsmarkedet, samtidigt med at der er lukket et par store arbejdspladser i vores område. Dertil skal lægges, at der er en almindelig løn og prisudvikling. Ansættelsesstop For at kunne holde kontingentet i ro, har bestyrelsen derfor besluttet at to stillinger ikke skal genbesættes, efter at de er blevet ledige her i De to der har forladt os, er Fin Broch, der har valgt at gå på efterløn og Egon Lauridsen, der har valgt at søge andre udfordringer. Omstrukturering Vi har derfor været nødt til at omstrukturere både det faglige arbejde og i a- kassen. Det giver nogle ændringer, hvor andre, skal klare de opgaver, som de pågældende havde. Opgavefordeling Arbejdsopgaverne på det faglige område vil i 2009 være fordelt således: Grønne område og Bygge anlæg faglig sekretær, Vagn Korshøj Transport og privat service faglig sekretær, Bent Henriksen Industri og offentlige område næstformand, Henning Kirkegaard Arbejdsskadesager varetages af formand Viktor Jensen og næstformand Henning Kirkegaard. Opdelingen på områder er ikke ubetinget alle faglige hjælper til på alle områder. Målsætninger 2009 Vi har en række målsætninger for 2009, bl.a. at der skal opprioriteres på netværk og service over for tillidsrepræsentanter og det er vores håb og ønske at vi på trods af færre resurser, kan yde en god service til alle vores medlemmer også i Viktor Jensen afd. formand Samtidigt betyder det at vi har været nødt til at samle resurserne mere på vores Skjern kontor og have mindre åbnet på Videbæk kontoret. 6

7 Brug din ret til uddannelse Du har sikkert en ret til uddannelse. I langt de fleste overenskomster, er der indgået aftale om, at du har ret til at gøre brug af uddannelse. Har du, er eller kender du en kollega, eller familiemedlem som har problemer med at læse eller skrive. Så kan Iris Ordbank, være en stor hjælp i hverdagen. Iris Ordbank Det er en CD-ROM, som blot skal lægges ind i din PC. Programmet skal registres, ellers vil talen der læser højt for dig, ikke fungerer efter 60 dage fra installeringen på din PC. Iris Ordbank som stavehjælp. Programmet fungerer lidt ligesom stavekontrol, dog ligner det lidt mere programmet som findes på mange mobiltelefoner. Det foreslår ord samtidig med, at du skriver. Det er rigtig smart, at ordene som man skriver, kan blive læst op. Man kan hente tekster både fra internet sider og skrevne tekster, samtidig kan der blive vist billeder, som har en sammenhæng med teksterne. Du kan som medlem hente en CD-ROM i afdelingen. Vi vil registrere dig og afdelingen betale licencen som hører sammen med IRIS Ordbank. Vi glæder os til at udlevere en CD-ROM til dig. Bent Henriksen Faglig sekretær Der er måske lige nu, en nedgang i aktiviteterne på den virksomhed, hvor du arbejder. Så er det jo enestående mulighed for at få brugt den ret, som du har til at gå på kursus i, for at forbedre dine muligheder for fastholdelse af din arbejdsplads. Vi er jo godt bekendt med, der de senere år ikke helt har været tid til at tage på kursus, på grund af travlhed i virksomhederne. Men med en nedgang i aktiviteterne ude i virksomhederne, er det tiden til at forbedre din skolegang eller erhvervskundskaber. Mange kursusmuligheder Kursets indhold skal som hovedregel have et fagligt indhold, som virksomheden og du kan få glæde af. Men få en snak med din arbejdsleder og tillidsrepræsentant på din arbejdsplads om hvilke kurser du kunne tænke dig, og hvilke behov der er i fremtiden. Afdelingen har erfaring for, jo mere uddannelse du har, jo større er chancerne for, at der ikke sker afskedigelse. De virksomheder der sørger for, at have deres medarbejder godt uddannede og klar til nye og spændende udfordringer, er langt bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. Bent Henriksen Faglig sekretær 7

8 Lommebøger F Skjern s hjemmeside Vidste du, at vi har en hjemmeside på internettet..????? Adressen er: På hjemmesiden kan du holde dig opdateret, og her offentliggør vi alle nyheder og arrangementer i afdelingen. Lommebogen for 2009 kan nu afhentes eller bestilles i afdelingen og på servicekontoret Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden, ved at taste navn, og adresse. Så modtager du besked direkte i din mail-box, når der sker noget nyt i afdelingen. 8

9 Kontingentet holdes i ro i 2009 kun regulerings prisstigninger til a-kassen og til efterlønsbidraget Pr. måned: Fuldtidsforsikret, forbund + a-kasse og efterlønsbidrag Fuldtidsforsikret, forbund + a-kasse uden efterløn Deltidsforsikret forbund + a-kasse og efterløn Deltidsforsikret forbund + a-kasse uden efterløn Forbund uden a-kasse og efterløn Fuldtidsforsikret, forbund + a-kasse med efterlønsbevis 1.192,50 kr. 769,50 kr. 866,50 kr. 584,50 kr. 341,50 kr. 769,50 kr. Efterløn heltid Flexibel ordning (91% sats) 583,00 kr. Efterløn heltid Gammel ordning (82% sats) 341,50 kr. Hertil kommer Fritidsulykkes forsikring 42,50 kr. Sådan anvendes kontingentet: Efterlønsbidrag Arbejdsløsheds- Forsikring Afdelingskontingent Forbundskontingent Administrationsbidrag a-kassen Gruppelivsforsikring Konfliktfonden I alt 423,00 kr. 290,00 kr. 218,50 kr. 171,50 kr. 47,50 kr. 32,50 kr. 10,00 kr ,50 kr. VELKOMMEN TIL Nye Tillidsrepræsentanter: Hans Thorø Aage Holm Marschal Jan Ratthkjen Jens G. Kristensen Skjern Kirkegård Expan A/S Bygvraa Transport Ringkøbing -Skjern kommune Nye Sikkerhedsrepræsentanter: Maj-Britt Petersen John K. Petersen Henrik M. Østergaard Michael Nielsen Kristian B. Knudsen Laugesens Have Vestas, skjern Expan A/S Arla Foods Meldgaard A/S 9

10

11 RETSHJÆLP 3F afdelingerne i Midt og Vestjylland tilbyder GRATIS RETSHJÆLP Alle har mulighed for at få rådgivning i forskellige slags sager i retshjælpen. Retshjælpen foregår i tidsrummet kl. 16 til 18. Tidsbestilling nødvendig. Lige uger: Mandag: 3F Ringkøbing, Byskellet 33, Ringkøbing, Tlf: Torsdag: 3F Holstebro, Tujavej 20 Holstebro, Tlf: Ulige uger: Mandag: 3F Vest, Storegade 23, Lemvig, Tlf: Torsdag: 3F Midtjylland, Vestergade 27, Herning, Tlf: Vi forventer i løbet af 2009 at kunne tilbyde retshjælpen i vore egne lokaler i Skjern UDLEJNING AF FESTSAL Mangler du plads til din fødselsdag, bryllup, barnedåb eller konfirmation, eller måske en helt anden fest, så har vi også lokaler til det. Udlejning og pris: Udlejning primært weekender. Pris: pr. weekend kr. 1250,00. Depositum kr. 300,00 ved indgåelse af udlejningskontrakt. Hvem kan leje?: Kun medlemmer af 3F Skjern og kun til egne private fester. Opdækning: Der kan dækkes op til max. 70 personer. Køkken: Der er køle & fryseskab, opvaskemaskine, kaffemaskine, diverse service, skåle, fade, bestik og termokander. Køkkenet er kun beregnet til anretter køkken. Ring for bestilling, eller forespørgsel på ledige datoer. 11

12 Åbningstider: Mandag 9-15 Tirsdag 9-15 Onsdag lukket Torsdag 9-17 Fredag 9-12 Telefontider: Mandag 8-16 Tirsdag 8-16 Onsdag 8-16 Torsdag 8-17 Fredag F Skjern Trykkerivej 8, 6900 Skjern Tlf: Åbnings - & telefontider: Servicekontor Videbæk Mandag Torsdag Servicekontor Videbæk Svanevej 8, 6920 Videbæk Tlf: FAGLIGT FÆLLES FORBUND

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Tillykke og farvel. 26. oktober 2012 HK HANDEL 26. oktober 2012 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Tillykke og farvel Fejring og fyring. Sådan valgte SILVAN at behandle Harly Engstrøm, som lige efter sit 25-års jubilæum gik fra at være højt

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere