NYHEDSBREV FAGLIGT FÆLLES FORBUND. Hvad er det DE siger hvad er det DE gør? SKJERN. December 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV FAGLIGT FÆLLES FORBUND. Hvad er det DE siger hvad er det DE gør? SKJERN. December 2008"

Transkript

1 SKJERN FAGLIGT FÆLLES FORBUND NYHEDSBREV December 2008 Hvad er det DE siger hvad er det DE gør? I slutningen af oktober måned, måtte regeringen opgive at finde flertal for at forringe dagpengeperioden og gøre det sværere at optjene retten til dagpenge. Det var især 3F der satte fokus på de løfter der tidligere var givet af regeringen og det stemte ikke overens med det man var i fuld gang med at gøre. Det gav regeringen kolde fødder, at blive konfronteret med manglende troværdighed. Så blev den sag taget af bordet indtil videre men ikke uden at der skulle deles hug ud til højre og venstre, for det var jo alle andres skyld, at regeringen nu ikke kunne levere en nødvendig vare i form af dagpengereform og tilsyneladende også alle andres skyld, at de var ved at gøre det modsatte af, hvad de tidligere havde sagt. At skære to år af dagpengeperioden og gøre det svært at optjene og genoptjene dagpenge, det var medicinen der skulle sikre den nødvendige arbejdskraft hed det sig. Ingen penge til efteruddannelse Tilsyneladende strejfer den tanke knapt nok regeringen, at det måske var bedre at satse på flere midler til efteruddannelse og derved få flere uddannet til de ledige jobs. Det er i denne sag, som i mange andre sager: Pisk, pisk, pisk, tilsyneladende er det eneste middel der virker over for de ledige som ellers ikke har belastet uddannelsessystemet i så stort et omfang. Tilsyneladende strejfer den tanke knapt nok regeringen, at det måske er fordi, at de ledige stillinger der står ubesat kræver højere uddannelse, end der er at hente blandt de folk der går ledige blandt de lavtuddannede. Mangler der hænder..?? Vi mangler læger og sygeplejersker siger både statsministeren og hans vicestatsminister. Nå - det er derfor dagpengeperioden skal ned. De ledige skal tvinges, skal de. Går du ledig fordi du ikke kan klare at være fisker mere, så må du give dig til at være læge.!!

2 Fortsat fra forsiden LÆS I DETTE NUMMER: Formandes leder...side 2 Dagpengesatser Side 3 Social sikkerhedsnet.....side 4 Bestyrelsen m.m Side 5 Ændringer på kontoret. Side 6 Iris ordbank.. Side 7 Lommebøger & hjemmeside Side 8 Kontingent satser 2009.Side 9 Familieferie.. Side 10 Retshjælp og Festsalen. Side 11 Telefonnummer mv.. bagsiden De ledige skal i arbejde, de dovne hunde, og de skal blive ved til de er mindst 70 år, det skylder de samfundet bankdirektører og andet godtfolk, de må gerne holde når de nærmer sig de 60 år,. De har jo også i rigt mål lagt til side til sig selv, så de belaster jo ikke samfundets kasse, - disse ærlige og stræbsomme mennesker...!! Politisk ansvar Hvor ville det være befriende, hvis vi i stedet for en kontrol og mistillidsregering kunne få en regering, der byggede deres politik op på tillid og ansvar. Det er godt nok for naivt, kan jeg allerede høre regeringen sige, så snyder de systemet. Vi er nødt til at have kontrol, og vi skal kunne styre ned til mindste detalje, ingen sag er jo for lille, bare det kan give lidt medieomtale. 2 Der skal snydes meget, før det koster mere end det beløb, der bruges på kontrolsystemet, der i bedste Stalin stil er bygget op af en regering, der nu igen er begyndt at snakke om regelforenkling det må man give dem de kan skaffe arbejde til sig selv i disse tider, hvor EU mere og mere tager over. På den måde kan DE undgå arbejdsløshed og undgå at skulle piske sig selv. Jeg er forundret over, hvor godt regeringen slipper fra det. Siger ET og gør noget ANDET. Tænke tanker Jeg kunne godt tænke mig at folk satte sig ned, tog deres hoved mellem hænderne og tænkte dybt og inderligt hvad er det for et samfund der er skabt og som de fortsat arbejder på at udbygge. Vil VI det samfund.?? Et materielt rigt samfund, et forsikringssamfund, større skel mellem rig og fattig samfund, et usolidarisk samfund, et mig selv samfund? Er det ikke ved at være tiden, at sige NEJ så de kan høre det? Rigtig glædelig jul & godt nytår Viktor Jensen afd.formand

3 A-KASSEN Informerer om de nye dagpengesatser Pr. 5. januar 2009 Dagpenge: Max. Fuldtidforsikrede 725,00 kr. Deltidsforsikrede 483,00 kr. Fuldtidsforsik. Nyudd. 595,00 kr. Deltidsforsik. Nyudd. 396,00 kr. Arbejdsgivergodtgørelse G-dage: Hel dagpengegodtgørelse 725,00 kr. ½ dagpengegodtgørelse 363,00 kr. Omregningssats: Pr. time 195,05 kr. Efterløn, fleksibel ordning: Max. Fuldtidsforsikr. 100% sats 725,00 kr. Deltidsforsikr. 100% sats 483,00 kr. Fuldtidsforsikr. 91% sats 660,00 kr. Deltidsforsikr. 91% sats 440,00 kr. Andre: Nettobidragsbeløb, bibeskæftigelse, efterløn ,00 kr. Beløbsgrænse for ekstraordinær indbetaling til pensions ordning ved efterløn ,00 kr. Bundfradrag ved beregning af fradrag i efterløn for pension ,00 kr. Lempelig fradrag for arbejde i efterlønsperioden ,00 kr. Værdi af skattefri præmie ved efterløn Fuldtidsforsikr ,00 kr. Deltidsforsikr ,00 kr. For at være berettiget til max dagpenge sats skal man tjene mindst kr. 118,33 pr. time 3

4 Vi har da Social sikkerhedsnet I Danmark, eller..???? Mange har den opfattelse, at det ikke er nødvendigt, at være medlem af en a- kasse, eller faglig organisation. Det kan jo ikke betale sig, for man har jo altid ret til sygedagpenge/barselsdagpenge eller kontanthjælp. Vi har oplevet mange, som ikke kunne få sygedagpenge, eller kontanthjælp. Principperne for at modtage sygedagpenge/ barselsdagpenge er de samme. Man skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 13 uger og have haft mindst 120 timers arbejde, eller være berettiget til arbejdsløsheds-dagpenge i tilfælde af ledighed. På grund af den høje beskæftigelse, har mange ikke set medlemskabet af en a-kasse, som en nødvendighed, da man hurtigt kunne finde sig et nyt arbejde. Hvis vi kigger på kravet: tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste 13 uger, og mindst 120 timers arbejde, så betyder det, at der ikke må have været, så meget som en eneste dag for egen regning (= en dag, hvor man ikke er på arbejde) i de 13 uger. Hvis dette er tilfældet anses man ikke for at have haft den fornødne tilknytning til arbejdsmarkedet og kan derfor ikke få sygedagpenge- / barselsdagpenge. Men hvad så? Man er henvist til kontanthjælp, hvis man opfylder betingelserne? Kontanthjælp: Men modsat sygedagpenge/barsels-dagpenge, hvor man ser på personens forhold, så skifter det til husstandens forhold. Det betyder at hele husstandens økonomiske forhold har betydning. Det har i flere tilfælde betydet, at man ikke kunne få økonomisk hjælp, og måtte låne penge i banken, og i yderste konsekvens har været nødsaget til at sælge huset. Arbejdsmarkedet: Da arbejdsmarkedet er en turbulent størrelse, og mange ønsker at klare sig selv, ved også at være tilknyttet diverse vikarbureauer, kan det have yderst ugennemtænkte konsekvenser. Konsekvenser: Vi opfordrer til, at du fortæller de unge eller andre du kender, som ikke er medlem, at der er praktisk og økonomisk gevinst ved at være medlem. Det kan være dyrt, at spare på kontingentet til a-kassen og forbundet. Karl A. Nielsen A-kasseleder Havde man været medlem af en A-kasse, og havde ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, så betyder sådanne huller ikke noget, i forhold til retten til sygedagpenge eller barselsdagpenge. 4

5 Egen opsigelse af arbejde Hvis du ønsker at opsige dit arbejde, er der flere forhold, du skal tage i betragtning. Det er en god ide, at kontakte a-kassen, inden du påtænker at opsige dit arbejde, og blive arbejdsløs. Der findes flere gyldige grunde, som kan bruges, uden at det medfører karantæne og udelukkelse fra dagpenge. Nogle af grundene kræver medvirken fra faglig afdeling, og andre kræver medvirken af egen læge, og nogle kræver, at man har forsøgt at løse problemerne på arbejdspladsen. Karantæneregler: Hvis man er selvforskyldt ledig, bliver man idømt en effektiv karantæne på 3 uger = 111 timer, såfremt man begærer dagpenge, indenfor 3 måneder efter arbejdsophøret. Karantænen kan afvikles på 2 måder, enten ved at man bliver modregnet i tilgodehavende dagpenge, eller man efterfølgende har haft mindst 185 timers ustøttet arbejde. Giver arbejdsophøret en karantæne, kan vi i a- kassen vente med at lave en evt. sagsbehandling til de 111 timer, eller 3 uger er gået, uden at der er lykkedes at finde et nyt arbejde. Hvis man derimod venter med at tilmelde sig jobcentret, indtil der er gået 3 uger, så risikerer man at miste 3 ugers dagpenge fra dette tidspunkt, fordi man ikke kan stille sin arbejdskraft til rådighed, med virkning tilbage i tiden. Husk!!! Kontakt a-kassen inden opsigelse eller senest 1. ledige dag, så vi kan hjælpe med tilmeldingen til jobcenteret. Bestyrelsen for 3F Skjern Viktor Jensen - Formand Jan Birger H. Falk-Jørgensen Birthe Søndergaard Jensen Morten Pind Kristensen Peder Elkjær Pedersen Kirsten Gade Nielsen Henry Egeriis Iversen Anna-Grethe Knudsen Henning Kirkegaard Frode Pedersen John Lauridsen Helga Rindom Sven Clausen Vagn Korshøj Henrik Blum Vi har åbent mellem jul og nytår. Mandag d. 29. dec Tirsdag d. 30. dec mellem kl

6 Ændringer i 3F Skjern Bestyrelsen i 3F Skjern har besluttet, at vi i 2009 skal holde den faglige kontingent til afdelingen i ro. Samtidigt må vi konstatere en medlemstilbagegang, som primært skyldes at de store årgange nu er begyndt at forlade arbejdsmarkedet, samtidigt med at der er lukket et par store arbejdspladser i vores område. Dertil skal lægges, at der er en almindelig løn og prisudvikling. Ansættelsesstop For at kunne holde kontingentet i ro, har bestyrelsen derfor besluttet at to stillinger ikke skal genbesættes, efter at de er blevet ledige her i De to der har forladt os, er Fin Broch, der har valgt at gå på efterløn og Egon Lauridsen, der har valgt at søge andre udfordringer. Omstrukturering Vi har derfor været nødt til at omstrukturere både det faglige arbejde og i a- kassen. Det giver nogle ændringer, hvor andre, skal klare de opgaver, som de pågældende havde. Opgavefordeling Arbejdsopgaverne på det faglige område vil i 2009 være fordelt således: Grønne område og Bygge anlæg faglig sekretær, Vagn Korshøj Transport og privat service faglig sekretær, Bent Henriksen Industri og offentlige område næstformand, Henning Kirkegaard Arbejdsskadesager varetages af formand Viktor Jensen og næstformand Henning Kirkegaard. Opdelingen på områder er ikke ubetinget alle faglige hjælper til på alle områder. Målsætninger 2009 Vi har en række målsætninger for 2009, bl.a. at der skal opprioriteres på netværk og service over for tillidsrepræsentanter og det er vores håb og ønske at vi på trods af færre resurser, kan yde en god service til alle vores medlemmer også i Viktor Jensen afd. formand Samtidigt betyder det at vi har været nødt til at samle resurserne mere på vores Skjern kontor og have mindre åbnet på Videbæk kontoret. 6

7 Brug din ret til uddannelse Du har sikkert en ret til uddannelse. I langt de fleste overenskomster, er der indgået aftale om, at du har ret til at gøre brug af uddannelse. Har du, er eller kender du en kollega, eller familiemedlem som har problemer med at læse eller skrive. Så kan Iris Ordbank, være en stor hjælp i hverdagen. Iris Ordbank Det er en CD-ROM, som blot skal lægges ind i din PC. Programmet skal registres, ellers vil talen der læser højt for dig, ikke fungerer efter 60 dage fra installeringen på din PC. Iris Ordbank som stavehjælp. Programmet fungerer lidt ligesom stavekontrol, dog ligner det lidt mere programmet som findes på mange mobiltelefoner. Det foreslår ord samtidig med, at du skriver. Det er rigtig smart, at ordene som man skriver, kan blive læst op. Man kan hente tekster både fra internet sider og skrevne tekster, samtidig kan der blive vist billeder, som har en sammenhæng med teksterne. Du kan som medlem hente en CD-ROM i afdelingen. Vi vil registrere dig og afdelingen betale licencen som hører sammen med IRIS Ordbank. Vi glæder os til at udlevere en CD-ROM til dig. Bent Henriksen Faglig sekretær Der er måske lige nu, en nedgang i aktiviteterne på den virksomhed, hvor du arbejder. Så er det jo enestående mulighed for at få brugt den ret, som du har til at gå på kursus i, for at forbedre dine muligheder for fastholdelse af din arbejdsplads. Vi er jo godt bekendt med, der de senere år ikke helt har været tid til at tage på kursus, på grund af travlhed i virksomhederne. Men med en nedgang i aktiviteterne ude i virksomhederne, er det tiden til at forbedre din skolegang eller erhvervskundskaber. Mange kursusmuligheder Kursets indhold skal som hovedregel have et fagligt indhold, som virksomheden og du kan få glæde af. Men få en snak med din arbejdsleder og tillidsrepræsentant på din arbejdsplads om hvilke kurser du kunne tænke dig, og hvilke behov der er i fremtiden. Afdelingen har erfaring for, jo mere uddannelse du har, jo større er chancerne for, at der ikke sker afskedigelse. De virksomheder der sørger for, at have deres medarbejder godt uddannede og klar til nye og spændende udfordringer, er langt bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked. Bent Henriksen Faglig sekretær 7

8 Lommebøger F Skjern s hjemmeside Vidste du, at vi har en hjemmeside på internettet..????? Adressen er: På hjemmesiden kan du holde dig opdateret, og her offentliggør vi alle nyheder og arrangementer i afdelingen. Lommebogen for 2009 kan nu afhentes eller bestilles i afdelingen og på servicekontoret Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden, ved at taste navn, og adresse. Så modtager du besked direkte i din mail-box, når der sker noget nyt i afdelingen. 8

9 Kontingentet holdes i ro i 2009 kun regulerings prisstigninger til a-kassen og til efterlønsbidraget Pr. måned: Fuldtidsforsikret, forbund + a-kasse og efterlønsbidrag Fuldtidsforsikret, forbund + a-kasse uden efterløn Deltidsforsikret forbund + a-kasse og efterløn Deltidsforsikret forbund + a-kasse uden efterløn Forbund uden a-kasse og efterløn Fuldtidsforsikret, forbund + a-kasse med efterlønsbevis 1.192,50 kr. 769,50 kr. 866,50 kr. 584,50 kr. 341,50 kr. 769,50 kr. Efterløn heltid Flexibel ordning (91% sats) 583,00 kr. Efterløn heltid Gammel ordning (82% sats) 341,50 kr. Hertil kommer Fritidsulykkes forsikring 42,50 kr. Sådan anvendes kontingentet: Efterlønsbidrag Arbejdsløsheds- Forsikring Afdelingskontingent Forbundskontingent Administrationsbidrag a-kassen Gruppelivsforsikring Konfliktfonden I alt 423,00 kr. 290,00 kr. 218,50 kr. 171,50 kr. 47,50 kr. 32,50 kr. 10,00 kr ,50 kr. VELKOMMEN TIL Nye Tillidsrepræsentanter: Hans Thorø Aage Holm Marschal Jan Ratthkjen Jens G. Kristensen Skjern Kirkegård Expan A/S Bygvraa Transport Ringkøbing -Skjern kommune Nye Sikkerhedsrepræsentanter: Maj-Britt Petersen John K. Petersen Henrik M. Østergaard Michael Nielsen Kristian B. Knudsen Laugesens Have Vestas, skjern Expan A/S Arla Foods Meldgaard A/S 9

10

11 RETSHJÆLP 3F afdelingerne i Midt og Vestjylland tilbyder GRATIS RETSHJÆLP Alle har mulighed for at få rådgivning i forskellige slags sager i retshjælpen. Retshjælpen foregår i tidsrummet kl. 16 til 18. Tidsbestilling nødvendig. Lige uger: Mandag: 3F Ringkøbing, Byskellet 33, Ringkøbing, Tlf: Torsdag: 3F Holstebro, Tujavej 20 Holstebro, Tlf: Ulige uger: Mandag: 3F Vest, Storegade 23, Lemvig, Tlf: Torsdag: 3F Midtjylland, Vestergade 27, Herning, Tlf: Vi forventer i løbet af 2009 at kunne tilbyde retshjælpen i vore egne lokaler i Skjern UDLEJNING AF FESTSAL Mangler du plads til din fødselsdag, bryllup, barnedåb eller konfirmation, eller måske en helt anden fest, så har vi også lokaler til det. Udlejning og pris: Udlejning primært weekender. Pris: pr. weekend kr. 1250,00. Depositum kr. 300,00 ved indgåelse af udlejningskontrakt. Hvem kan leje?: Kun medlemmer af 3F Skjern og kun til egne private fester. Opdækning: Der kan dækkes op til max. 70 personer. Køkken: Der er køle & fryseskab, opvaskemaskine, kaffemaskine, diverse service, skåle, fade, bestik og termokander. Køkkenet er kun beregnet til anretter køkken. Ring for bestilling, eller forespørgsel på ledige datoer. 11

12 Åbningstider: Mandag 9-15 Tirsdag 9-15 Onsdag lukket Torsdag 9-17 Fredag 9-12 Telefontider: Mandag 8-16 Tirsdag 8-16 Onsdag 8-16 Torsdag 8-17 Fredag F Skjern Trykkerivej 8, 6900 Skjern Tlf: Åbnings - & telefontider: Servicekontor Videbæk Mandag Torsdag Servicekontor Videbæk Svanevej 8, 6920 Videbæk Tlf: FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL

LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL LØN- FORSIKRING - giver dig økonomisk tryghed, hvis du mister jobbet EN STÆRK MEDLEMS- FORDEL Hvis du mister jobbet og skal leve af dagpenge, får du som fuldtidsforsikret 17.658 kroner om måneden. For

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere