Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189"

Transkript

1 Budget

2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt Budget opdelt efter funktion Bemærkninger Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Investeringsoversigt

4 2

5 Hovedoversigt 3

6 4

7 Hovedoversigt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 Hovedoversigt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

9 Tværgående artsoversigt 7

10 8

11 Tværgående artsoversigt 2015 Hele kr. Udgifter Indtægter 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerudgifter Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspension Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte tjenesteydelser Interne indtægter -424 Samlet resultat

12 10

13 Bevillingsoversigt 11

14 12

15 Bevillingsoversigt Udgifter Indtægter Nettobevilling Drift og statsrefusion Økonomiudvalget Beredskab Teknik- og Miljøforvaltning Beredskab Operativ beredskab Forebyggelse beredskab 243 Øvrige Borgerservice Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Borgerserviceydelser Andre sundhedsudgift 946 Personlige tillæg Øvrige sociale formå 13 Borgerserviceyd. - Udb. Danmark Personlig tillæg Boligydelse Boligsikring Politisk organisation Direktion Politisk organisation 298 Byrådet Vicekommunaldirektør 14 Kultur, Plan og Fritid 14 Økonomisk forvaltning Borgmesterkontor Kommissioner, råd og nævn Sundhedsforvaltning 217 Sekretariat sundhedsforvaltningen Administrativ organisation Direktion Direktion - Øvrig administration Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Fælles for administrationen Himmerlandsgade 27, Aars Frederik IX`s Plads, Farsø Torvegade 6 og 15, Løgstør Aagade 25, Aalestrup

16 Udgifter Indtægter Nettobevilling Vestre Boulevard 7, Aars Fæl. adm. - Øvr. Administration HR, Borgerservice og Kommunikation Fæl. HR,Borg.-Øv. Administration Borgerserv. Øvr. Administration Serviceled. Øvr. Administration Kantine - Øvrig administration Kommunikat. Øvr. Administration HR afdeling Øvr. Administration Elever - Øvrig administration 803 Borgerservice Myndighed Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Budget og Regnskab Boligkontor og Jurister Fælles Administration og IT Adm. pers. Øvr. adm IT Personale Drift Fælles - Øvrig adm IT IT Pers. Adm. og Udvikling Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK -47 Fælles konto Opgaver ift. Asylcen Forvaltningssekretariatet ØK Social ØK Social - Øvrig adminstration Social - Det specialiserede socialområde Jobcenter ØK Fælles Jobcenter CKA Fleksjob & Integration Job & Uddannelse Sygedagpenge Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen

17 Udgifter Indtægter Nettobevilling Visitation Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri- og handicapafdelingen Børne- og Skoleforvaltning 521 Fælles ØK 521 Det specialiserede Børneområde Fælles konto Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK 681 Plan, Sekretariat og GIS GIS Plan Sek Løn Øvr administration Plan Sekr Myndighed Tj.biler - Øvr. adm. 133 Mlv. VHK Fær Øvr. Adm. -87 Drift og anlæg Natur, Miljø og Byg Byggesagsbehandling Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Andet (udenfor) Direktion Sundhedsordning Erhvervsservice Puljer 956 Vicekommunaldirektør 9 Kultur, Plan og Fritid 9 Økonomisk forvaltning Ledelse Turisme og Erhvervsservice Budget og regnskab Fælles Ejendomme boligkontor Administration og IT Forsikringer Borgmesterkontor 518 Valg 518 Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Hyrevognsbevillinger

18 Udgifter Indtægter Nettobevilling Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Familieafdelingen Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Sikrede institutioner Fripladser Forebyggelsesafdelingen Forebyggelsesafd Sociale ydelser Ydelseskontor Merudgiftsyd. og tabt arbejdsfortj Statsrefusion Misbrugsområdet Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Misbrugsafdelingen Behandlerhuset Vest SKP-ordning 956 Døgnbehandling Botilbud særlige sociale problemer Stabiliserende omsorgstilbud Frivilligt socialt arbejde og projekter Beskæftigelses- og socialforvaltning 655 Socialafdelingen 655 Øvrige sociale formål 655 Tilskud frivilligt socialt arb. 655 Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Sundhedsforvaltning Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Sundhedscentret (Fredensvej) 441 Hjælpemiddeldepotet Himmerlandsparken 157 Kropsbårne hjælpemidler Pasning af nærtstående 119 m.v. 901 Genoptræning og hjælpemidler

19 Udgifter Indtægter Nettobevilling Kommunal og specialiseret genoptræning Fysioterapi Hjælpemidler Sundhedsfremme og forebyggelse Borger og patientrettet forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg Styrk. nær Sundh (Patientrettet forebyg) Psykiatri og handicap Sundhedsforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen Fælles handicapafdeling Myndighed Terapeutteam samt øvrige Myndighed Psykiatri Myndighed Handicap Handicap-Ledsageordninger Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere Tilbuddene i Aars Bofællesskabet Østre Boulevard Boformen, Østermarken A-Huset Bofællesskabet Hobrovej -183 Bofællesskabet Dyrskuevej Tilbuddene i Aalestrup Tilbuddene i Løgstør BV Vesthimmerland Udvikling Pleje og seniorservice Sundhedsforvaltning Pleje og seniorservice Teknisk Service Fælles pleje og seniorservice -906 Hjemme- og sygepleje, privat og kommunal Hjemme- og sygepleje Løgstør Hjemme- og sygepleje Farsø Hjemme- og sygepleje Aars Hjemme- og sygepleje Aalestrup Hjemme- og sygepleje - nat Private leverandører Egenbetaling v/midlertidig hjemmehjælp -25 Plejecentre/dagcentre

20 Udgifter Indtægter Nettobevilling Østermarken Solvang Ulstruplund Bøgely Kærbo Højgaarden Søndervang Aaglimt Røde Kors Hjemmet Dagcenter Røde Kors 452 Udviklingsafdelingen for pleje- og sen Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Boliger - køb og salg Plejeboliger Ældreboliger Andet (udenfor) Økonomisk forvaltning Budget og regnskab Ejendomme boligkontor Udlejningsbolig - Solkrogen Udlejningsbolig - Hvalpsundvej Fællesudgifter - ældreboliger Bofællesskabet Hobrovej Bofællesskabet Dyrskuevej Ældreboliger -Solkrogen Ældreboliger Østre Boulevard Ældreboliger Bøgevej Ældreboliger Østermarken Ældreboliger -Plejecenter Solvang Ældreboliger Ulstruplund Ældreboliger Kærbo Ældreboliger Bøgely Ældreboliger Højgaarden Ældreboliger - Aaglimt Plejecenter Ældreboliger - Søndervang Plejecenter Ældreboliger - Østre Boulevard Ældreboliger - Gislumvej Ældreboliger - Hvalpsundvej 14 A Ældreboliger Grønningen Bofællesskabet Rosengaarden Sundhedsforvaltning

21 Udgifter Indtægter Nettobevilling Sekretariat sundhedsforvaltningen Sekretariat Elever Statsrefusion - Ældreområdet Ledige bygninger 57 Fællesudgifter og indtægter Syn- og teknologi Tilskud til pensionistforeninger 292 Aktivitetscentre 499 Pasning af nærtstående Hospice 253 Færdigbehandlede patienter 323 NT'kørsel Patientklagenævn 83 Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Aktivitetsbestemt medfinansiering generation sundhedsaftale Ældrepuljen Sundhedsforvaltning Pleje og seniorservice Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter Sygedagpengeteam Sygedagpenge TTA Revalidering Jobafklaringsforløb Rehabiliteringsteam Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Integration Midlertidig boligplacering Familiekonsulent - Jobcentet Integrationsprogram m.v Kontanthjælp, integration Repatriering CKA Center for kompetence og afklaring

22 Udgifter Indtægter Nettobevilling CKA Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser CKA Integration Kontant/udd.hjælp og aktivering Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtage Driftsudgifter til aktivering Beskæftigelsesordninger A-dagpenge Løn forsikrede ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Førtidspension Førtidspension, Udb. Danmark Forsikrede ledige Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter A-dagpenge Dagpenge til forsikrede ledige Aktivering forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter UU Vesthimmerland Andet (udenfor) Beskæftigelses- og socialforvaltning Asylcenter Vesthimmerland Budgetforlig Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Folkeskoler Skoler Fælles skoler Fælles SFO/LBO Farsø Skole Strandby Skole V. Hornum Skole

23 Udgifter Indtægter Nettobevilling Ullits Skole Løgstør Skole Toppedalskolen Overlade Skole Ranum Skole Aalestrup Skole Gedsted Skole Aars Skole Østermarkskolen Vestrup Skole Hornum Skole Blære Skole Klassecenter Vesthimmerland Vestermarkskolen Syge- og hjemmeundervisning 900 Befordring af elever i grundskolen Betaling til specialskole Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Udviklingskonsafdelingen Tjenestemandspensioner Tværgående indsatser 626 Specialundervisning i regionale tilbud 626 Specialunderv i regi Tværgående indsatser Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser PPR Specialpædagog. bistand til børn i førsk Specialskoler Limfjordsskolen CKU Himmerland Specialundervisning i regionale tilbud 500 Betaling til specialskoler Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen Sundhed Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Tandplejen

24 Udgifter Indtægter Nettobevilling Børn i Bevægelse Sundhedsplejen Dagtilbud Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Dagtilbud Fælles formål Dagplejen Børnehaver Fælles udgifter Børnehaven Valhalla, Farsø Børnehaven Kridthuset Børnehaven Præstegårdsvej Børnehaven Troldehøjen Børnehaven Mejsevej og specialgruppe Børnehaven Bakgården Børnehaven Lillevangen Hornum Børnehave Integrerede inst. - fælles udgifter Fælles udgifter Aldersint. instit. Bakkegården Aldersint. instit. Sneglehuset Aldersint. instit. Markvænget Aldersint. instit. Børnehuset, Aalestrup Aldersint. instit. Højgården Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til privatinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Haller Museer Biografer 76 Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Faste ejendomme

25 Udgifter Indtægter Nettobevilling Haller Folkebiblioteker Teater Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidsakt. uden for folkeopl.loven 84 Turisme Turismesamarbejde, lokalt 267 Løgstør Turistkontor Udvikling af yder- og landdistriktsomr Tjenestemandspension 186 Teknik- og Miljøudvalget Bolig og erhverv Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Jord og grunde Skadedyr Arbejde for andre, regning Planlægning og -administration 341 Natur, Miljø og Byg Gebyr byggesagsbehandling Infrastruktur, fritidsområder, ejd. m.v Teknik- og Miljøforvaltning Drift og anlæg Drift og anlæg, fælles 57 Ejendomscenter Indeklimamyndighed Bygningsvedligeholdelse Energistyring Rengøringsvirksomhed -85 Vej & Trafik Park og vej Park- og vejdrift Fællesområde Vintertjeneste Park, Havne & Natur Vesthimmerlands flyveplads

26 Udgifter Indtægter Nettobevilling Havne og lystbådehavne Fritidsområder Natur, Miljø og Byg Naturvejleder Natur og miljø Teknik- og Miljøforvaltning Natur, Miljø og Byg Naturbeskyt. Persona 500 Naturforvaltningspro 233 Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse 16 Miljøtilsyn og -godkendelse Jordforurening 32 Vand og spildevand 858 Miljømål 910 Administration 364 Affald Klima og vinterberedskab Teknik- og Miljøforvaltning Drift og anlæg Park og vej Vintertjeneste Kollektiv trafik Teknik- og Miljøforvaltning Plan, Sekretariat og GIS Kollektiv trafik Affald Teknik- og Miljøforvaltning Natur, Miljø og Byg Affald Affald - fælles områder Dagrenovation Storskrald Papirindsamling Genbrugspladser

27 Udgifter Indtægter Bruttobevilling Anlæg Økonomiudvalget Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse, statstilskud -500 Indsatspulje Indsatspulje, statstilskud Områdefornyelse Områdefornyelse, statstilskud Idrætsfaciliteter for børn og unge 200 Ideudvikling for området ved Løgstør Hallerne Administrationsbygninger Tilbygnings jobcenter Socialudvalget Behandling af stofmisbruger 650 Behandlerhus Vest 650 Sundhedsudvalget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmeplejen Aalestrup 700 Socialpsykiatriens hus Sundhedens hus 500 Børne- og Skoleudvalget Folekskoler AT-Påbud 500 Masterplan 500 Renovering Vestermarkskolen Renovering Østermarkskolen Specialpædagogisk bistand til voksne Limfjordsskolen Integrerede institutioner Kridthuset Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsfaciliteter for børn og unge 430 Gedsted Hallen, varmeanlæg 330 Hornum-Ulstrup Rideklub, udendørs ridebaner Lokaletilskud 500 Lokalebookingssystem Udvikling af yder- og landdistriktsområder Landsbyudvalget, projektmidler Teknik- og Miljøudvalget Boligformål 0 25

28 Udgifter Indtægter Bruttobevilling Byggemodning Salg af grunde Erhvervsformål 0 Byggemodning 500 Salg af grunde Fællesformål Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Kloakseparering - institutioner i Aalestrup 300 Rottesikring i kommunale bygn. - ny bekendtgør Vejanlæg Forlængelse af Havnevej Løgstør Omfartsvej syd om Aars TMU rådighedspulje til anlægsarbejder Standardforbedringer af færdselsarealer Etablering af cykelsti mellem Ullits og Hvalpsund Fælles formål 600 Opgradering af busstoppesteder og -terminaler Havne Hvalpsund Marina - oprensning af slam 350 Hvalpsund færgehavn - renovering af molehoved 900 Trend strand - renovering af slæbested 200 Vester Bådhavn - bølgebryder til indsejlling Udgifter Indtægter Bruttobevilling Renter Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter Renter af kortfristede tilgodeh. iøvrigt -57 Tilgodehavender i betalingskontrol -50 Andre tilgodehavender vedr. hk Renter af langfristede tilgodehavender -86 Pantebreve -10 Udlån til beboerindskud -20 Andre langfristede udlån/tilgodehavender -56 Renter af udlæg forsyningsvirksomhed 706 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 559 Vandforsyning 60 Andre forsyningsvirksomheder 87 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 6 0 Anden kortfristet gæld indenlandsk bet

29 Udgifter Indtægter Bruttobevilling Renter af langfristet gæld Andre kommuner og regioner 73 Realkredit 96 Kommunekredit Pengeinstitutioner 448 Anden langfristet gæld indenlandsk kred. 4 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter Forskydninger i langfristede tilgodeh Pantebreve -32 Indskud i landsbyggefonden Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter 395 Mellemregningskonto Afdrag på lån Langfristet gæld Selvejende institutioner 39 Kommuner og regioner Kommunekredit Pengeinstitutter 374 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster -309 Grundskyld Langfristet gæld Kommunekredit

30 28

31 Budget opdelt efter funktion 29

32 30

33 Budget opdelt efter funktion Hele kr. Udgifter Indtægter Drift Økonomiudvalget Beredskab Redningsberedskab Borgerservice Andre sundhedsudgifter Personlige tillæg m.v Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Administrativ organisation Folkeskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Andet (udenfor) Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Valg m.v Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri

34 Hele kr. Udgifter Indtægter Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Skolefritidsordninger Dagpleje Integrerede institutioner Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sociale formål Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Frivilligt socialt arbejde og projekt Øvrige sociale formål 655 Sundhedsudvalget Sundhedsfremme og rehabilitering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Psykiatri og handicap Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål

35 Hele kr. Udgifter Indtægter 3. Pleje og seniorservice Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Andet (udenfor) Beboelse Busdrift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ældrepuljen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Beskæftigelsesudvalget Lovbestemte ydelser Beboelse Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger

36 Hele kr. Udgifter Indtægter 2. Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) Øvrige sociale formål Børne- og Skoleudvalget Folkeskolen Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Tjenestemandspension Tværgående indsatser Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Sundhed Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr

37 Hele kr. Udgifter Indtægter Kultur- og Fritidsudvalget Faste tilskud Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Øvrige kulturelle formål Erhvervsejendomme Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsområder Tjenestemandspension 338 Teknik- og Miljøudvalget Bolig og erhverv Fælles formål Boligformål Ubestemte formål Skadedyrsbekæmpelse Arbejder for fremmed regning Byggesagsbehandling Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove Fælles formål

38 Hele kr. Udgifter Indtægter Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Lufthavne Havne Lystbådehavne m.v Folkeskoler Museer Musikarrangementer Fælles formål Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Natur og miljø Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Naturbeskyttelse Klima og vinterberedskab Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer

39 Hele kr. Udgifter Indtægter Statsrefusion Økonomiudvalget Borgerservice Personlige tillæg m.v Socialudvalget Børn og unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Sociale formål Misbrugsområdet Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Sundhedsudvalget 2. Psykiatri og handicap Indtægter fra den centrale refusionsordning Sociale formål Andet (udenfor) Indtægter fra den centrale refusionsordning Beskæftigelsesudvalget 1. Lovbestemte ydelser Beboelse Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme Repatriering Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Kultur- og Fritidsudvalget 2. Øvrige kulturelle formål Teatre Musikarrangementer

40 Hele kr. Udgifter Indtægter Anlæg Økonomiudvalget Byfornyelse Idrætsfaciliteter for børn og unge Administrationsbygninger Socialudvalget Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 650 Sundhedsudvalget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Børne- og Skoleudvalget Folkeskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Integrerede institutioner Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsfaciliteter for børn og unge Lokaletilskud Udvikling af yder- og landdistriktsområder Teknik- og Miljøudvalget Fælles formål Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Fælles formål Havne Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 38

41 Hele kr. Udgifter Indtægter Balanceforskydninger Indskud i pengeinstitutter m.v Pantebreve Indskud i landsbyggefonden m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto Afdrag på lån Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Kommunekreditforeningen

42 40

43 Bemærkninger 41

44 42

45 Økonomiudvalget 43

46 44

47 Bemærkninger til Økonomiudvalget Driftsbudget Økonomiudvalgets hovedområder vedrører byfornyelse, redningsberedskab, boligydelse til pensionister, boligsikring, politikere, administration, turisme, erhvervsudvikling samt barselspuljer. Udvalget er for 2015 tildelt en nettobevilling på 276,4 mio. kr., der fordeler sig med 306,2 mio. kr. i udgifter og 29,8 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Beredskab Borgerservice Politisk organisation Administrativ organisation Andet (udenfor) I alt brutto I alt netto og som nettoudgifter. 5. Andet (udenfor), Beredskab, Borgerservice, Politisk organisation, Administrativ organisation,

48 Udvalgets driftsramme er fremkommet således: I hele kr Fremskrevet budget Lovgivning Tekniske korrektioner - Tilretning af udgifter på ejendomme under Boligkontoret Tekniske korrektioner - Økonomisk tilsyn med opholdssteder overført til Socialudvalget Tekniske korrektioner Ny løn overført fra Sundhedsudvalget Råderum Driftsønsker Vedtaget budget i alt = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt 1. Beredskab Hele kr Teknik- og Miljøforvaltning Beredskab Operativ beredskab Forebyggelse beredskab Øvrige I alt Forandringens vinde blæser over Beredskab Vesthimmerland I forbindelse med Regeringen og Kommunernes Landsforenings (KL) forhandling om de kommunale budgetter, blev parterne enige om, at de nuværende 87 kommunale beredskabsenheder senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Regeringen og KL er enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Isoleret set betyder det en reduktion i Beredskab Vesthimmerlands budget på kr i 2015 og i 2016 og frem. Besparelsen på kr. i 2015 findes ved at nedlægge ½ stilling som beredskabsplanlægger og foretage tilpasninger i materielsammensætningen i Beredskabet. Ifølge Beredskabsloven skal kommunens risikobaserede dimensionering og beredskabsplan revideres i hver valgperiode, dette er sket i Vesthimmerlands Kommune, idet beredskabsplanen blev godkendt i 2013, derfor reduceres ressourcerne til planlægningen i

49 I Nordjylland har Kommunernes Kontaktråd (KKR) sat et arbejde i gang, der skal afdække muligheden for at etablere et forpligtende samarbejde blandt de nordjyske beredskaber. Der er nedsat en styregruppe, en række arbejdsgrupper og en følgegruppe. Der arbejdes efter en model, hvor en række fællesopgaver kan løses centralt, andre opgaver løses i klynger bestående af 3-4 beredskaber, og nogle opgaver løses i de enkelte beredskaber. Arbejdet skal være afsluttet og implementeret inden 1. januar Operativ Beredskab Budgettet for det operative beredskab viser en stigning på kr. fra 2014 til 2015, hvilket bl.a. skyldes flytning af lønningerne for to medarbejdere fra Teknik- og miljøforvaltningen, konto 06 til beredskabets budget samt at reduktionen er fratrukket her Forebyggende Beredskab I budgetår 2015 og 2016 er der tilført kr. til delvis dækning af beredskabets udgifter i forbindelse med at skabe tryghed og sikkerhed under afviklingen af golfturneringen Made In Denmark. 2. Borgerservice Hele kr Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Borgerserviceydelser Andre sundhedsudgifter Personlige tillæg Øvrige sociale formål Borgerserviceydelser Udbetaling Danmark Personlige tillæg Boligydelse Boligsikring I alt Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter, herunder bl.a. udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp vil pr. 1. maj 2015 overgå til Udbetaling Danmark. Der er afsat i alt kr. i til andre sundhedsudgifter. 47

50 2.1.1 Begravelseshjælp Vesthimmerlands Kommune yder minimum kr. i begravelseshjælp, men beløbet kan være op til kr., hvis personen er over 18 år og har en formue under kr. I 2014 er der ydet begravelseshjælp til ca. 309 personer. Den gennemsnitlige udgift har været kr. pr. person i perioden januar oktober. Der forventes den samme udvikling i Der er afsat kr. i til begravelseshjælp. Budgettet er blevet formindsket med kr. i overslagsårene Befordringsgodtgørelse I 2014 er der ydet denne befordringsgodtgørelse til ca. 245 personer. Den gennemsnitlige udgift har været 378 kr. pr. person i perioden januar oktober. Samme udvikling forventes i overslagsårene Der er afsat kr. i til befordringsgodtgørelse. Budgettet er blevet formindsket med kr. i overslagsårene Personlige tillæg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredstillæg. I henhold til ny lovgivning reduceres budget på personlige tillæg med kr. Budgettet er yderligere blevet reduceret med kr., da der forventes fald i udgiftsniveauet på personlige tillæg. Der er afsat i alt kr. i til personlige tillæg m.v Medicin Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der er afsat kr. netto i til medicin. Budgettet er blevet formindsket med kr. netto i overslagsårene i henhold til ny lovgivning samt øvrig budgettilpasning Tandlægebehandling Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der har været i alt 408 brugere, som har modtaget tilskud i perioden januar - oktober. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger har været 578 kr. netto i perioden januar oktober. Der er afsat kr. netto i til tandlægebehandling. Budgettet er blevet forhøjet med kr. netto i overslagsårene

51 2.2.3 Fysioterapi og psykolog Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der har været i alt 211 brugere, som har modtaget tilskud i perioden januar oktober. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger har været 831 kr. netto i perioden januar oktober. Der er afsat kr. netto i til fysioterapi og psykolog. Budgettet er blevet forhøjet med kr. netto i overslagsårene Briller Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der har været i alt 162 brugere, som har modtaget tilskud i perioden januar - oktober. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger har været 465 kr. netto i perioden januar oktober. Der er afsat kr. netto i til briller. Budgettet er blevet formindsket med kr. netto i overslagsårene Tandprotese Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der har været i alt 94 brugere, som har modtaget tilskud i perioden januar - oktober. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger har været kr. netto i perioden januar oktober. Der er afsat kr. netto i til tandprotese. Budgettet er blevet formindsket med kr. netto i overslagsårene Fodbehandling Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der har været i alt 698 brugere, som har modtaget tilskud i Den gennemsnitlige udgift pr. bruger har været 399 kr. netto i perioden januar oktober. Der er afsat kr. netto i til fodbehandling. Budgettet er blevet formindsket med kr. netto i overslagsårene Varmetillæg Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der er afsat kr. netto i til varmetillæg. Budgettet er blevet formindsket med kr. i overslagsårene Andre personlige tillæg Udgiftsniveauet forventes at ligge på ca. samme niveau i som i Der er afsat kr. netto i til andre personlige tillæg. Budgettet er blevet formindsket med kr. netto i overslagsårene

52 2.3 Boligydelser til pensionister Her budgetteres boligydelser til pensionister. Niveauet i forventes at stige sammenlignet med Der er afsat i alt kr. i til boligydelser. Budgettet er forøget med kr. i overslagsårene Boligsikring På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. I henhold til ny lovgivning reduceres budget med kr. Budgettet er yderligere blevet reduceret med kr., da der forventes fald i udgiftsniveauet på boligsikring. Der er afsat i alt kr. i til boligsikring Almindelig boligsikring Niveauet i forventes at ligge på næsten samme niveau som i Der er afsat kr. i til almindelig boligsikring. Budgettet er blevet formindsket med kr. i overslagsårene i henhold til ny lovgivning Boligsikring som tilskud Niveauet i forventes at ligge på næsten samme niveau som i Der er afsat kr. i til boligsikring som tilskud. Budgettet er blevet formindsket med kr. i overslagsårene Efterreguleringer Niveauet i forventes at ligge på samme niveau som i Der er afsat kr. i til efterreguleringer. Budgettet er blevet formindsket med kr. i overslagsårene Betalinger til/fra kommuner Der er afsat kr. i til betalinger til kommuner. 2.5 Øvrige sociale formål Herunder budgetteres udgifter til tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Budget er blevet reduceret med i alt kr. da der forventes fald i udgiftsniveauet på øvrige sociale formål. Der er afsat kr. i til øvrige sociale formål. 50

53 3. Politisk organisation Hele kr Direktion Politisk organisation, fælles formål Byrådet Vicekommunaldirektør Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Social Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen I alt Direktion Politisk organisation Herunder hører budget afsat til venskabsbybesøg og partitilskud. Til venskabsbybesøg er der afsat kr., og der er afsat kr. til partitilskud eller i alt kr Byrådet På dette område er der budgetteret med udgifter til byrådet, herunder vederlag, godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, pension til tidligere borgmestre, udgifter til kurser, it samt møder, rejser og repræsentation. Til byrådet er der i alt afsat ca. 7,8 mio. kr. Budget 2015 er forhøjet med kr., da det faste vederlag til politikerne steg med 30 % pr. 1. juni Desuden er budgettet til pensioner til tidligere borgmestre forhøjet med kr., således at der nu er 9 personer, der får borgmesterpension enten som egenpension eller udbetalt som ægtefællepension. 3.2 Vicekommunaldirektør Der er afsat kr. til udgifter til folkeoplysningsudvalget. 3.3 Økonomisk forvaltning På dette område er der budgetteret med udgifter til hegnssyn, beboerklagenævn samt huslejenævn på i alt kr. 51

54 3.4 Beskæftigelses- og socialforvaltning Budget til Børne- og ungeudvalget er indeholdt i forvaltningens budget under afsnit Sundhedsforvaltningen Her budgetteres med udgifter til ældreråd og handicap. Der er i alt afsat kr. i Administrativ organisation Hele kr Direktion Direktion - Øvrig administration Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Fælles for administrationen HR, Borgerservice og Kommunikation Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Budget og Regnskab Boligkontor og Jurister Fælles Administration og IT Administrations personale - Øvrig adm IT Personale Drift Fælles - Øvrig administration IT IT Personale Administration og Udvikling Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Fælles konto 06 - Øvrig administration Fælleskonto Opgaver ift. Asylcenter Forvaltningssekretariatet ØK Ydelseskontor 1 sygedagpenge ØK Forvaltningssekretariatet

55 Hele kr Social ØK Social - Øvrig administration Social - Myndighedsudøvelse Social - Øvrig administration Social - Det specialiserede børneområde Jobcenter ØK Jobcenter - Øvrig administration Jobcenter - Myndighedsudøvelse Fælles Jobcenter CKA Fleksjob & Integration Job & Uddannelse Sygedagpenge Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Sekretariat Sekretariat Personale konto 6 (ØK) Voksen-, ældre- og handicapområdet Visitation Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri- og handicapafdelingen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Det specialiserede børneområde Fælles konto Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS Drift og anlæg Natur, Miljø og Byg I alt Direktion Under dette område hører personaleudgifter vedrørende direktionen, så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefon og repræsentation. Derudover er der afsat budget til diverse konsulentydelser, kompetenceudvikling, personalepleje, annoncering i de lokale dagblade, markedsføring samt kommunens kontingent til KL og andre foreninger. 53

56 I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budgettet til annoncer er reduceret med kr. Annoncer bringes kun som en kort annonce, som henviser til kommunens hjemmeside. Der var fra 2014 afsat 1 mio. kr. til markedsføring af Vesthimmerlands Kommune i forbindelse med golfturneringen Made in Denmark i Gatten i var 1. år golfturneringen fandt sted i Gatten, og der var derfor behov for mange nyanskaffelser, som kan anvendes i de kommende år. Fra budget 2015 er budgettet reduceret med kr. Det samlede budget udgør herefter 6,1 mio. kr. 4.2 Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Fælles for administrationen Bygninger Budgettet anvendes til drift af rådhuset i Aars, administrationsbygningerne i Løgstør, Farsø og Aalestrup samt jobcentret i Aars. Udgifterne omfatter indvendig vedligeholdelse, el, vand og varme, rengøring og alarmer. Derudover er der huslejeindtægter på administrationsbygningerne i Løgstør og Farsø, da politiet har til huse i Løgstør og Vesthimmerlands Vand i Farsø. Der er fra 1. august 2014 overført 2 medarbejdere fra rengøring til kantinepersonale. Budgettet udgør herefter 5,2 mio. kr Fælles for administrationen Under området hører en række fælleskonti for hele administrationen. Herunder hører bl.a. diplom- og kommunomkurser, arbejdsmiljøuddannelse, Med-uddannelse, skærmbriller, kontorhold, kantinedrift, tjenestevogne, internet, intranet samt indkøb af inventar til rådhuset og til administrationsbygningerne. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budgettet til lønadministration er fra budget 2015 reduceret med 1 mio. kr. Det forventes, at der ved konkurrenceudsættelse kan opnås en markant reduktion af omkostningerne til lønadministration. ATP meddelte i juli 2014 størrelsen på kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for Beløbet var højere end det, der oprindeligt var afsat i budgettet. Ved vedtagelsen af budget 2015 blev budgettet derfor forhøjet med kr. Det vedtagne budget udgør herefter 12,1 mio. kr. 54

57 HR, Borgerservice og Kommunikation Under dette område hører personaleudgifter vedrørende personale i HR, Borgerservice, Kommunikation, servicemedarbejdere, kantinepersonale og elever. Budgettet skal dække lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefoner, møder, og kompetenceudvikling. Derudover er der afsat budget til indkøb af faglitteratur, konsulentydelser samt annoncering af ledige stillinger. Der er budgetteret med indtægter på gebyrer for udstedelse af sygesikringsbeviser samt for folkeregisteroplysninger. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Reduktion af lønbudget i Borgerservice med kr. som følge af effekt af øget digitalisering og ydelsers overgang til Udbetaling Danmark. Der er overført kr. fra Kommunikation til digitaliseringskonsulent. Der er fra 1. august 2014 overført 2 medarbejdere fra rengøring til kantinepersonale. Budget til mobiltelefoner er reduceret med kr. som følge af billigere abonnementer. Budgettet hertil udgør 20,1 mio. kr Kultur, plan og fritid Under dette område hører personaleudgifter vedrørende personale i Kultur, Plan og Fritidsafdelingen, så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefoner, møder og kompetenceudvikling. Derudover er det afsat budget til indkøb af faglitteratur, konsulentydelser samt annoncering af ledige stillinger. Det samlede budget udgør 5,9 mio.kr. 4.3 Økonomisk forvaltning Ledelse Budgettet udgør 5,5 mio. kr Egen forvaltning På dette område hører personaleudgifter til ledelsen i Økonomisk forvaltning, så som lønninger, uddannelse, tjenestekørsel, mobiltelefoner og møder. Herudover er der afsat budget til kompetenceudvikling og indkøb af faglitteratur. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budget til mobiltelefoner er reduceret med kr. som følge af billigere abonnementer. 55

58 Fælles for administrationen Under forvaltningen er der også budgetteret med en række udgifter gældende for hele administrationen. Her kan nævnes; Udgifter til elektronisk lovstof og elektronisk blanketter, arbejdsskadeforsikringer, sekretariat for rammeaftaler på det specialiserede socialområde, sundhedssekretariat samt udgifter til revisionsopgaver. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budget til revision er reduceret med kr Budget og Regnskab Budgettet er netto på i alt 5,9 mio. kr Egen afdeling Her budgetteres med lønninger til personale ansat i Budget- og regnskabsafdelingen samt budget til uddannelse og tjenestekørsel. Afdelingen omfatter Budget og Regnskab, Boligkontor og 3 jurister. Økonomisk tilsyn med botilbud/opholdssteder er fra 1. januar 2004 overgået til Tilsyn Nord. Som en følge heraf er lønbudgettet reduceret med 0,75 stilling svarende til kr. Beløbet er overført til Socialudvalget, da udgiften til Tilsyn Nord afholdes her. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: I Budget og Regnskab har der ved indførelse af OPUS Økonomi og Løn været et stort ressourceforbrug ved implementeringen heraf. Systemet er nu kørt ind, og herved viser det sig, at der kan indhøstes et effektiviseringspotentiale. Afdelingen reduceres med 1 stilling svarende til kr Fælles for administrationen Under dette område hører budgettering af leasingudgifter til IT, kopimaskiner samt udgifter til PBS gebyrer. Derudover er der budgetteret med indtægter i form af administrationsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhederne og boligkontorets administration af ældreboliger. Administrationsbidraget for forsyningsvirksomheder er fastsat til 7 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter. Bidraget vil således ændre sig i takt med størrelsen på udgifterne. Forsyningsvirksomhederne omfatter håndtering af affald. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budgettet til afholdelse af leasingudgifter er fra 2015 reduceret med kr., da aftalen vedrørende videokonferenceudstyr og IP-telefoni er indfriet i

59 4.3.3 Administration og IT Budgettet er netto på 45,7 mio. kr Egen afdeling På dette område er budgetteret med lønninger til personale ansat i IT- og administrationsafdelingen samt budget til uddannelse og tjenestekørsel. Der er overført kr. fra Kommunikation til digitaliseringskonsulent Fælles for administrationen Indtægter Her budgetteres indtægter opkrævet i forbindelse med rekvirering af ejendomsoplysninger, gebyrer ved opkrævning af diverse betalinger samt skorstensfejergebyr. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Fra budget 2015 er de budgetterede indtægter reduceret med kr. pga. faldende forespørgsel på ejendomsvurderinger og faldende indtægter fra rykkerkørsler. Flere ydelser er overgået til Udbetaling Danmark og dermed er der også færre ydelser, som kommunen kan rykke for IT Under IT området hører indkøb og driftsudgifter til alle fælles IT-systemer, herunder også betaling for brug af KMD-systemer samt udgift til out-sourcing af serverdrift. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budgettet er reduceret med kr., der var afsat til anvendelse af NEM-SVAR. Løsningen anvendes stort set ikke Borgmesterkontor Det vedtagne budget udgør 2,4 mio. kr Egen afdeling Her budgetteres med lønninger til medarbejdere på Borgmesterkontoret samt budget til uddannelse Fælles for administrationen Under dette område er der budgetteret med udgifter til scanning af indgået post til Vesthimmerlands Kommune samt budget til annoncering af ledige stillinger i Økonomisk forvaltning. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budget til scanning af indgået post er, som led i besparelserne, reduceret med kr. 57

60 4.4 Beskæftigelses- og socialforvaltning Der er fra budget 2015 udarbejdet en ny kontoplan, der afspejler den organisation, der nu er i forvaltningen. Budgettet dækker udgifter til lønninger og uddannelse af medarbejdere i Beskæftigelsesog socialforvaltningen. Budgettet indeholder derudover udgifter til kompetenceudvikling i forvaltningen, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur og annoncering ved ledige stillinger, budget til konsulentydelser, tolkebistand, budget til rekvirerede lægeerklæringer til brug i sagsbehandlingen og Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tilsyn med botilbud/opholdssteder er fra 1. januar 2004 overgået til Tilsyn Nord. Som en følge heraf er lønbudgettet reduceret med 3 stillinger og budgetteret administrationsindtægt for tilsynene er fjernet. Netto er der overført kr. til Socialudvalget, da udgiften til Tilsyn Nord afholdes her. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Med indførelse af reform af førtidspension og fleksjob betyder det merudgifter til administration, primært samtaler med personer i ressourceforløb samt merudgiftsydelse, hvilket er en yderligere udgift på kr. Budget til mobiltelefoner er reduceret med kr. som følge af billigere abonnementer. Budget til tjenestekørsel er reduceret med kr. Der er taget beslutning om indkøb af biler til medarbejdere, der har stort kørselsbehov. Det vedtagne budget udgør herefter 51,0 mio. kr. 4.5 Sundhedsforvaltningen Budgettet dækker udgifter til lønninger og uddannelse af medarbejdere i Sundhedsforvaltningen. Budgettet indeholder derudover udgifter til kompetenceudvikling i forvaltningen, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur og annoncering ved ledige stillinger og budget til rekvirerede lægeerklæringer til brug i sagsbehandlingen. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Budget til mobiltelefoner er reduceret med kr. fra 2015 som følge af billigere abonnementer. Der budgetteres med 7 % i overhead vedrørende institutioner under rammeaftalen. Indtægten er fra 2015 hævet med kr., så der her budgetteres med en indtægt på 6,2 mio. kr. Området er budgettet med udgifter for 19,5 mio. kr. og indtægter for 6,2 mio. kr. eller et netto budget på 13,3 mio. kr. 58

61 4.6 Børne- og skoleforvaltningen Budgettet dækker udgifter til lønninger og uddannelse af medarbejdere i Børne- og skoleforvaltningen. Budgettet indeholder derudover udgifter til kompetenceudvikling i forvaltningen, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur og annoncering ved ledige stillinger. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Der budgetteres med 7 % i overhead vedrørende institutioner under rammeaftalen. Indtægten er fra 2015 hævet med kr., således at der budgetteres med en indtægt på 4,9 mio. kr. Budget til mobiltelefoner er reduceret med kr. fra 2015 som følge af billigere abonnementer. Området er budgettet med 5,4 mio. kr. i udgifter og 4,9 mio. kr. indtægter eller et netto budget på 0,5 mio. kr. 4.7 Teknik- og miljøforvaltningen Budgettet dækker udgifter til lønninger og uddannelse af medarbejdere i Teknik- og miljøforvaltningen. Budgettet indeholder derudover udgifter til kompetenceudvikling i forvaltningen, mobiltelefoner, hjemmearbejdspladser, tjenestekørsel, indkøb af faglitteratur, annoncering ved ledige stillinger samt udgifter til drift af GIS. Indtægt for administration af Hvalpsund-Sundsøre færgen budgetteres ligeledes her. I forhold til budget 2014 er der sket følgende ændringer: Lønningerne for to medarbejdere er overført til Beredskabet. Budget til mobiltelefoner er reduceret med kr. som følge af billigere abonnementer. Budgettet udgør herefter i alt 31,9 mio. kr. 59

62 5. Andet (udenfor) Hele kr Direktion Sundhedsordning Erhvervsservice Puljer Vicekommunaldirektør HR, Borgerservice og Kommunikation Kultur, Plan og Fritid Økonomisk forvaltning Ledelse Budget og regnskab Administration og IT Borgmesterkontor Beskæftigelses- og socialforvaltning Fælles ØK Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Børne- og Skoleforvaltning Fælles ØK Teknik- og Miljøforvaltning Fælles ØK Plan, Sekretariat og GIS I alt Alle forvaltninger Som en del af besparelserne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev budgettet afsat til 6. ferieuge fjernet. Dette medfører, at såfremt der udbetales beløb vedrørende ikke afholdt 6. ferieuge, skal afdelingen/institutionen selv finansiere denne udgift. 5.2 Direktion Sundhedsordning Der er afsat midler til Sundhedsordning. Med ordningen er det hensigten at sætte fokus på information og forebyggelse i forhold til "Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress" - de såkaldte KRAMS faktorer. Sundhedsordningen baserer sig på frivillighed, og giver dermed de ansatte i Vesthimmerlands Kommune mulighed for at modtage forskellige sundhedsfremmende tilbud. Midlerne til Sundhedsordningen er blevet fordelt i forskellige puljer, der enten knytter sig til de enkelte eller de samlede KRAMS faktorer. 60

63 HR Afdelingen står for den overordnede planlægning af de aktiviteter, der vil udspringe af Sundhedsordningen. De enkelte aktiviteter udbydes i samarbejde med relevante partnere såvel interne som eksterne. I budget 2015 er der afsat 2,1 mio. kr. til aktiviteterne Erhvervsservice Herunder er der budgetteret med tilskud til de 4 handelsstandsforeninger, Væksthus Nordjylland, Nordjysk Messecenter, Himmerlands Udviklingsråd, Nordjysk Iværksætter Netværk, EU kontoret og Business Region North Denmark. Tilskuddene udgør i alt 5,7 mio. kr. Business Region North Denmark er et nyt tiltag og er budgetteret med kr. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har foråret 2014 i regi af KKR og Kontaktudvalget drøftet muligheden for at etablere et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme. På den baggrund har der været nedsat en gruppe på tværs af kommuner og region, som har udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan et sådant samarbejde kunne realiseres. Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen ønskes et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. januar Alle kommuner og regionen bidrager til samarbejdet med et basisbidrag, der består af: Deltagelse i møder i bestyrelse og direktion Udpegning af medlemmer til ErhvervsForum Medarbejdertimer til det fælles sekretariat 15 kr. pr. indbygger fra hver kommune/9 kr. pr. indbygger fra regionen, hvoraf en andel disponeres af bestyrelsen til fælles initiativer, og resten disponeres af den enkelte kommune/regionen til deltagelse i konkrete projekter efter ønske Puljer Stop socialt bedrageri På denne konto resterer der et puljebeløb, der skal udmøntes i takt med, at kontrolteamet finder områder, hvor der uberettiget har været udbetalt ydelser til borgerne. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev dette beløb hævet med kr., således at puljebeløbet nu er på ca. 1 mio. kr. Det kommunale provenu der opnås, overføres til nedbringelse af puljebeløbet. Rent teknisk overføres 1/3 af provenuet til puljebeløbet og 2/3 til fagområderne Omstillingspuljen Omstillingspuljen blev ved budgetvedtagelsen reduceret med kr., således at der nu er afsat 1,5 mio. kr., der senere kan fordeles. 61

64 Pulje til kurser for chefer/afdelingschefer Der er fra budget 2015 oprettet en pulje til kurser for chefer/afdelingschefer. Puljen er på kr. 5.3 Vicekommunaldirektør Kultur, plan og fritid Endvidere er der afsat tilskud til Byfonden i Aalestrup. Det udbetalte beløb til fonden afhænger af hvor mange m 2 jord, der sælges i Aalestrup by. 5.4 Økonomisk forvaltning Ledelse Herunder er der afsat budget til udlejning af 2 ejendomme: Ungdomskollegiet og Søndergade 22, begge i Aars. Budgettet er på kr Budget og regnskab Tjenestemandspensioner Ansatte tjenestemænd For tjenestemænd indbetales en procentvis andel af lønsummen til Sampension i ansættelsesperioden. Kommunen skal hvert år tage stilling til, hvilken sats, der skal afregnes i det kommende år. For budget 2015 er der uændret sats på 28,63 % Pensionister (tidligere ansatte tjenestemænd) Udbetalingerne vedrører tjenestemandspensioner. Alle tidligere tjenestemand får udbetalt pension fra denne konto uanset tidligere ansættelsessted. Der er afsat budget til ca. 110 personer, hvoraf 5 tidligere har været ansat ved amtet. Tidligere tjenestemænd ved amtet er ikke forsikret i Vesthimmerlands Kommune, hvorfor kommunen her har den fulde udgift til pensionen. For de øvrige gælder, at der modtages en andel af pensionen i refusion afhængig af, hvor meget der er blevet indbetalt i ansættelsesperioden. Ønske om forhøjelse af budgettet med kr. blev imødekommet. Der er nu netto afsat 8,1 mio. kr. Posten dækker over en udgift på 18,3 mio. kr. til udbetaling af pensioner samt en indtægt på 10,6 mio. kr Barselspuljen Puljen dækker 80 % af forskellen mellem lønudgift og dagpengerefusion. Budgettet overføres til respektive områder under fagudvalgene og Økonomiudvalget, når medarbejderen er på orlov. Der er i budget 2015 afsat 6,3 mio. kr. til fordeling. 62

65 Byfornyelse Budgettet på denne område anvendes til afdrag på lån vedrørende Busgade 10, Aalestrup. Der er afsat kr Driftssikring af boligbyggeri Til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, almene- og ungdomsboliger efter lov om almene boliger. Budget 2015 er reduceret med ca kr. i forhold til Der er afsat 1,4 mio. kr Administration og IT Udgifterne består af præmier og erstatninger til alle kommunens forsikringer. Alle præmier betales fra denne konto, hvorfra der sker en udkontering til fagudvalgene og Økonomiudvalget som deres betaling af præmier. Vesthimmerlands Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet, de øvrige områder er forsikrede. Budgettet dækker også tiltag i forbindelse med risikostyring og udgifter til forsikringsmægler. Forsikringsbudgettet blev med vedtagelsen af budget 2015 reduceret med 1 mio. kr. på grund af forventede færre udgifter til forsikringsselskab og færre udgifter til skader. Netto er der budgetteret med et overskud på 2,4 mio. kr Borgmesterkontor På dette område budgetteres med udgifter til afholdelse af valg. Der budgetteres med 1 valg pr. år. I 2015 skal der afholdes folketingsvalg. Der er et budget på kr. 5.5 Teknik- og miljøforvaltningen Her budgetteres med udgifter og indtægter vedrørende hyrevognsbevillinger. Der er budgetteret med kr. til køb af materialer og et salg på kr. 63

66 6. Anlægsbudget Hele kr Byfornyelse Byfornyelse Områdefornyelse Indsatspulje Folkeskoler Budgetramme til kvalitetsfondsområder Idrætsfaciliteter for børn og unge Ideudvikling for området ved Løgstør Hallerne Administrationsbygninger Tilbygnings jobcenter I alt Byfornyelse Byfornyelse 2015 Af den ordinære byfornyelsespulje forventes Vesthimmerlands Kommune at få tildelt 1,0 mio. kr. Der ydes 50 % tilskud fra staten af de afholdte udgifter, derudover er der automatisk låneadgang til 95 % af den kommunale andel. Der er i budget 2015 afsat en anlægsudgift på 1 mio. kr., 0,5 mio. kr. i tilskud fra staten og en forventet låneoptagelse på kr Områdefornyelse 2015 Der er modtaget meddelelse fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter om, at der som ansøgt er reserveret en udgiftsramme på 1 mio. kr. til gennemførelse af områdefornyelse i Hornum. Et vilkår for reservationen, er at kommunens eget bidrag skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme. Til projektet er der automatisk låneadgang til 95 % af den kommunale andel. Der er i budget 2015 afsat en anlægsudgift på 3,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. i tilskud fra staten og en forventet låneoptagelse på 1,9 mio. kr Indsatspulje 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt, at kommunen har fået tildelt en ramme på 4,5 mio. Til projektet er der automatisk låneadgang til 95 % af den kommunale andel. Der er i budget 2015 afsat en anlægsudgift på 7,5 mio. kr., 4,5 mio. kr. i tilskud fra staten og en forventet låneoptagelse på 2,85 mio. kr. 64

67 Budgettet vil kunne anvendes til: Istandsættelse af nedslidte boliger. Nedrivning af nedslidte boliger. Nedrivning af private erhvervsbygninger. Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. 6.2 Idrætsfaciliteter for børn og unge Idéudvikling for området ved Løgstør Hallerne I byudviklingsplanen for Løgstør Lad Løgstør blomstre er visionen, at byen fremadrettet skal styrke sin profil som oplevelses- og leveby med tilbud på mange områder for både turister og lokale. For at opretholde en bæredygtig udvikling og en optimal fordeling af et attraktivt boligudbud, bør den fremtidige anvendelse af Løgstør Hallerne revurderes, herunder anvendelse til f.eks. ferie- og fritidsformål. Der blev ved budgetvedtagelsen afsat kr. til et udviklingsprojekt for Løgstør Hallerne og de omkringliggende arealer, hvori der indgår en vurdering af, hvorvidt andre formål end boliger er bæredygtigt. 6.3 Administrationsbygninger Tilbygning til jobcenter På baggrund af byrådets tidligere drøftelser om flytning af Rådhuset i Aars, blev der afsat 2 mio. kr. i 2015 og 14,225 mio. kr. i Personalet på Rådhuset flyttes til en ny tilbygning til jobcentret på Vestre Boulevard i Aars. Projektet igangsættes i Der forventes i alt en anlægsudgift på 35,165 mio. kr., hvoraf der i 2014 er afsat 18,940 mio. kr. Kommunen er i 2014 tildelt en låneramme på 8,409 mio. kr. fra puljen til investeringer med effektiviseringspotentiale. Der forventes årlige driftsbesparelser i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. ved stordrift og mindreudgift til pedeller, energiforbrug, fælles køkken, fælles kantine og mindre kørsel for medarbejderne. 65

68 66

69 Socialudvalget 67

70 68

71 Bemærkninger til Socialudvalget Driftsbudget Socialudvalgets hovedområder vedrører tilbud til børn og unge med særlige behov, udsatte grupper, sociale ydelser, samt støtte til frivilligt socialt arbejde og projekter. Afdelingernes arbejde udføres efter politisk godkendte serviceniveauer, ydelseskataloger og kompetenceplaner. Udvalget er for 2015 tildelt en nettobevilling på 118,3 mio. kr., der fordeler sig med 149,1 mio. kr. i udgifter og 30,8 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Børn og unge med særlige behov Misbrugsområdet Frivilligt socialt arbejde I alt brutto I alt netto og som nettoudgifter. 2. Misbrugsområdet, Frivilligt socialt arbejde, Børn og unge med særlige behov,

72 Udvalgets driftsramme er fremkommet således: I hele kr Fremskrevet budget Lovgivning Tekniske korrektioner Råderum Vedtaget budget i alt = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Råderum Med baggrund i vedtaget råderumspulje i forbindelse med budgetforliget 2015 er budgettet reduceret med i alt kr. Råderum - Sikrede institutioner, Familieafdelingen, kr. De seneste år har der været et fald i den objektive finansiering på området, budgettet er derfor reduceret med kr. Råderum - Anbringelser, Familieafdelingen, kr. Der bliver arbejdet på at anbringe flere børn og unge i plejefamilier for hermed at undgå de noget dyre institutionsanbringelser. Det område der især vil blive arbejdet med i 2015 er, at få de lettere handicappede anbragt i en plejefamilie i stedet for på en institution. Disse initiativer forventes at kunne betyde et fald i udgifterne, hvorfor budgettet kan reduceres med 1 mio. kr. Råderum Forebyggende foranstaltninger, kr. De seneste år er der gennemført effektiviseringer vedr. forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Effektiviseringerne handler primært om hjemtagelse af opgaver fra andre aktører vedr. praktisk pædagogisk støtte, kontaktpersonsordning, familiebehandling, psykologbehandling samt psykologiskundersøgelser. Investeringerne i psykologkompetencer har medført yderligere effektiviseringsmuligheder, samt buskørsel er samlet hos kørselskoordinator, hvorfor budgettet er reduceret med 2 mio. kr. 70

73 1. Børn og unge med særlige behov Hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Familieafdelingen Anbringelser Anbringelser 0-17, egne Anbringelser 18-22, egne Anbringelser 0-17, andre Anbringelser 18-22, andre Forsikringer Egenbetaling Statsrefusion Advokatbistand Tilgang Socialtilsyn Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger, egne Forebyggende foranstaltninger, andre Forsikring Statsrefusion Børnehus Nord Sikrede institutioner Fripladser Forebyggelsesafdelingen Sociale ydelser Ydelseskontor Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion I alt Familieafdelingen Anbringelser Her budgetteres udgifter og indtægter (inkl. evt. egenbetaling) vedrørende anbringelser i plejefamilier, netværksplejefamilier, private opholdssteder, eget værelse, kost- og efterskoler. Derudover budgetteres udgifter og indtægter vedrørende anbringelse af børn og unge i regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner. Udgifter og indtægter vedrørende de sidstnævnte er grupperet i 2 områder: 1) Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 2) Børn og unge med sociale adfærdsproblemer. 71

74 Der er tale om anbringelser for 0-17 årige samt efterværn for årige. Der budgetteres også med udgifter til anbringelser, hvor Vesthimmerlands Kommune er betalingskommune, men ikke handlekommune. Desuden budgetteres indtægter fra den centrale refusionsordning samt indtægter i forbindelse med 100 % refusion for flygtninge. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af eksisterende anbringelser samt kendt afgang og tilgang. Budgettet beregnes ikke ud fra pris x mængde, men ud fra konkret beregning af udgift til hver enkelt anbringelse, dvs. disponering på cpr-nummer-niveau. Budgetforudsætningerne er: 84 anbringelser i plejefamilier. Udgift til vederlag, kost/logi, lomme-/tøjpenge, diverse. 9 anbringelser i netværksplejefamilier. 30 anbringelser på opholdssteder. 5 anbringelser (i gennemsnit) på eget værelse. 10 anbringelser på døgninstitutioner. 5 anbringelser på kost-/efterskole. I alt 143 anbringelser. Udgiften til de enkelte anbringelser årligt er placeret i udgiftsintervaller á kr., jf. tabellen nedenfor undtagen sager over 1 mio. kr. Udgift i 2015 kr. Antal over I alt

75 1.1.2 Forebyggende foranstaltninger Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder udgifter til unge fra 18 til 22 år i forbindelse med efterværn. Der er tale om udgifter til opgaver, som løses af andre samt forvaltningens egen forebyggelsesafdeling i form af takstfinansiering. Udgifterne fordeler sig på følgende områder: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien. Aflastningsordninger. Fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning for et barns eller den unges særlige behov for støtte. Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med et barns eller en unges anbringelse uden for hjemmet. Budgetforudsætningerne er bevillingsniveauet for 2014 tilrettet med kendte til- og afgange som følge af ændrede bevillinger. Pr. 1. januar 2015 skal der anvendes takstfinansiering, hvilket betyder, at Forebyggelsesafdelingen ikke har et budget, men der vil hver måned blive lavet en intern afregning mellem Familieafdelingen og Forebyggelsesafdelingen baseret på takster. Der er sket justering af budgettet i forbindelse med, at et stigende antal opgaver løses af Forebyggelsesafdelingen. Med baggrund i vedtaget råderumspulje i forbindelse med budgetforlig 2015 er budgettet reduceret med 2 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger Sikrede institutioner ( ) Her budgetteres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge herunder også udgifter til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Derudover bruges området også til registrering af udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Der er budgetteret med betaling til 9 sikrede døgninstitutioner for børn og unge u/18 år. Finansieringsmodellen for sikrede døgninstitutioner er delt i to: Objektiv finansiering dvs. afregning med udgangspunkt i antal årige i kommunen. Faktisk forbrug af sikrede pladser til unge fra 14 til 17 år. Med baggrund i vedtaget råderumspulje i forbindelse med budgetforlig 2015 er budgettet reduceret med kr. 73

76 1.1.4 Fripladser ( , , ) Her budgetteres udgifter til Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger samt betaling for skolefritidsordninger ud over 3. klasse. Sidstnævnte primært børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Socialpædagogiske fripladser i dagpleje. Socialpædagogiske fripladser i børnehave. 1.2 Forebyggelsesafdelingen Forebyggelsesafdelingen Forebyggelsesafdelingen har et indtægtsbudget for Congo-team, som er fuldt ud finansieret via 100 % statsrefusion for flygtninge. Forebyggelsesafdelingen består af 21 medarbejdere. De ansatte har forskellig uddannelsesbaggrund f.eks. pædagoger, socialrådgivere, terapeuter, psykologer, socialog sundhedsfaglig uddannelse. Størstedelen af budgettet er løn. Derudover er der udgifter til uddannelse, tjenestekørsel, administration, aktiviteter m.v. Afdelingens opgaver er beskrevet i politisk godkendt ydelseskatalog og består blandt andet af: Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet og/eller anden socialpædagogisk støtte. Intensiv socialpædagogisk støtte, hvor krav og kontrol er et væsentligt element. Familiebehandling. Støttende og overvåget samvær. Fast kontaktperson til barn/ung eller til hele familien. Gruppeforløb (pigegruppe, drengegruppe og forældregruppe). Terapeutiske samtaleforløb. Fælles aktiviteter. Visitation. Straksfunktion. Psykolog samtaler Forældreevne undersøgelser Som nævnt under Forebyggende foranstaltninger, har Forebyggelsesafdelingen ikke noget budget fra 2015, men vil være takstfinansieret Ungehuset Ungehuset er et værelsesprojekt i Vesthimmerlands Kommune til unge i alderen år med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Ungehuset har plads til 7 unge. Målgruppen er unge under uddannelse eller i beskæftigelse, som skal udsluses fra anden foranstaltning, eller som ikke kan bo hjemme af forskellige årsager, men som har brug for støtte i dagligdagen for at sikre sund og hensigtsmæssig udvikling til voksenlivet. 74

77 Ungehuset har en politisk godkendt døgntakst, og der sker intern afregning mellem Familieafdelingen og Ungehuset, ligesom der i enkelte tilfælde kan blive tale om salg af pladser til andre kommuner. 1.3 Sociale ydelser Ydelseskontor ( ) Her budgetteres udgifter i forbindelse med samværsret med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Bevilling og udbetalinger af ydelserne sker via beskæftigelsesafdelingens ydelsesmedarbejdere Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ( ) Her budgetteres udgifter vedrørende hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk og langvarig lidelse Statsrefusion ( ) Her budgetteres indtægter vedrørende de to ovennævnte, da der ydes 50 % statsrefusion på hele området. 2. Misbrugsområdet Hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Misbrugsafdelingen Behandlerhuset Vest SKP-ordning Døgnbehandling Botilbud særlige sociale problemer Stabiliserende omsorgstilbud I alt Misbrugsafdelingen Behandlerhuset Vest Her budgetteres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Behandlerhuset Vest, som består af forskellige behandlingstilbud i huset i Aars samt klinikken i Løgstør. Der tilbydes dagsbehandling af forskellig intensitet, individuelt og/eller i gruppe. Derudover tilbydes efterbehandling, substitutionsbehandling og åben rådgivning. 75

78 Der er ansat 14 personer i Behandlerhuset Vest inkl. medarbejderne under støttekontaktpersonordningen, medarbejderne til projekt Retur og Udsatterådet. Medarbejderne har forskellig uddannelsesbaggrund. Størstedelen af budgettet går til løn. Derudover er der udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, administration og aktiviteter ligesom der budgetteres med udgifter til medicin og sygeplejeartikler Støttekontaktperson-ordning Her budgetteres med udgift til støtte- og kontaktpersonordning for stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse. Der er budget til en normering på 2 personer. Personalet er organisatorisk placeret i Behandlerhuset Vest Døgnbehandling Her budgetteres med udgifter til døgnbehandling til: Alkoholmisbrugere og behandlingshjem for alkoholskadede. Stofmisbrugere Botilbud særlige sociale problemer Udgifter og indtægter vedrørende botilbud til borgere med særlige sociale problemer, primært ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. 50 % af udgifterne dækkes via statsrefusion. Da kommunen ikke selv visiterer til disse tilbud, kan der ikke opstilles egentlige budgetforudsætninger. Udgiften svinger fra år til år alt efter behov Stabiliserende omsorgstilbud Budgettet dækker udgifter til midlertidigt ophold, jf. Servicelovens 107, dvs. stabiliserende omsorgstilbud til misbrugere. 3. Frivilligt socialt arbejde og projekter Hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Socialafdelingen Øvrige sociale formål Tilskud frivilligt socialt arbejde I alt

79 3.1 Øvrige sociale formål Tilskud frivilligt socialt arbejde Her budgetteres udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18-midler). Budgettet administreres af Frivilligrådet. Socialudvalget træffer den endelige beslutning vedrørende uddeling af midler Projekter Projekter under Misbrugsafdelingen Projekt Return En udadgående forebyggende indsats til unge med rusmiddelproblemer. Indsatsen iværksættes på de lokale produktionsskoler og erhvervsskolen inden den unge måske opgiver sin uddannelse og søger kontanthjælp. Indsatsen har stor betydning for den enkelte unges videre fremtidsmuligheder og vil positivt kunne ændre det samlede billede af kommunens udsatte ungegruppe. Projektet fortsætter 2 år endnu Udsatterådet Udsatterådet i Vesthimmerlands Kommune har til formål at styrke den lokalpolitiske viden om udsatte gruppers forhold og vilkår i kommunen. Udsatterådet fungerer som et talerør for de udsatte grupper, samt bidrager med idéer til en forbedret indsats. Projektet fortsætter 1 år endnu Projekter under Forebyggelsesafdelingen Projekt Forældrehuset Forældrehuset er et 4 årigt projekt støttet af Socialstyrelsen. Forældrehuset er et frivilligt tilbud til unge gravide/forældre uden uddannelse, der er ledige eller i stor risiko for at falde ud af uddannelse eller job. Der arbejdes med at styrke forældrekompetencen, netværksdannelse blandt brugerne, og med at brugerne etablerer sig som varigt selvforsørgende på sigt. Projektet fortsætter 1 år endnu. 4. Anlægsbudget Hele kr Behandling af stofmisbrugere Behandlerhus Vest I alt Behandlerhus Vest Til anlæg er der afsat kr. til renovering af Løgstør gamle skole til brug for klinikken under Behandlerhus Vest, som flyttes fra tidligere lokaler på Torvegade 6 i Løgstør. Arbejdet forventes afsluttet i 1. halvår

80 78

81 Sundhedsudvalget 79

82 80

83 Bemærkninger til Sundhedsudvalget Driftsbudget Sundhedsudvalgets hovedområder vedrører udgifter i forbindelse med sundhed og forebyggelse samt ældre, handicap- og psykiatriområdet. Udvalget er for 2015 tildelt en nettobevilling på 642,5 mio. kr., der fordeler sig med 786,5 mio. kr. i udgifter og 144,1 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri og handicap Pleje og seniorservice Andet (udenfor) Ældrepuljen I alt brutto I alt netto og som nettoudgifter. 4. Andet (udenfor), Sundhedsfremme og rehabilitering, Psykiatri og handicap, Pleje og seniorservice,

84 Udvalgets driftsramme er fremkommet således: I hele kr Fremskrevet budget Lovgivning Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner - Boligkontoret Tekniske korrektioner ny løn overført til Økonomiudvalget Råderum Råderum - Økonomiudvalget Driftsønsker Aktivitetsbestemt medfinansiering ny opgørelse Vedtaget budget i alt = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Ovenstående ændringer til det vedtagne budget er beskrevet under de enkelte politikområder. Dog skal bemærkes, at Råderum økonomiudvalget på -0,328 mio. kr. er fordelt på baggrund af fordelingsnøgle på samtlige politikområder og ikke er nærmere beskrevet. 82

85 1. Sundhedsfremme og rehabilitering Hele kr Sundhedsforvaltning Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Sundhedscentret (Fredensvej) Hjælpemiddeldepotet Himmerlandsparken Kropsbårne hjælpemidler Pasning af nærtstående 119 m.v Genoptræning og hjælpemidler Kommunal og specialiseret genoptræning Fysioterapi Hverdagsrehabilitering Hjælpemidler Biler Andre hjælpemidler Forbrugsgoder Bolig Støtte til individuel befordring Administration Sundhedsfremme og forebyggelse Borger og patientrettet forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg Styrk. nær Sundhed (Patientrettet forebyg) Løft på sundhed - patientrettet forebyg I alt Fælles Sundhedscenter Vesthimmerland (Fredensvej) Bygningen rummer flere funktioner inden for Sundhed og forebyggelse Hjælpemiddeldepotet Kommunens hjælpemiddeldepot er beliggende på Hjortskjærsvej 28, hvor også Beskyttet beskæftigelse i Aars har til huse. I forhold til oprindeligt budget 2014 er budgettet forhøjet med 0,100 mio. kr., som skal finansiere lønudgifter til reparation af hjælpemidler Himmerlandsparken Budgettet dækker over bygningsdriftsudgifter. 83

86 1.1.4 Kropsbårne hjælpemidler I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen reduceret med henholdsvis -0,2 mio. kr. jf. SUNrå017 Ny indkøbsaftale diabetes. Denne nye indkøbsaftale kan medvirke til at skabe besparelse under forudsætning af, at diabetikerne kun kan få tilskud til de billigste diabetesstrimler, eller at der sættes begrænsning på antallet af fx teststrimler pr. bevilling til borgere, der insulinbehandles samt -0,5 mio. kr. jf. SUNrå018 Ny indkøbsaftale stomi og urologi, som udgør den besparelse, som Indkøbsafdelingen forventer på baggrund af den nye indkøbsaftale Pasning af nærtstående 119 I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen reduceret med -0,1 mio. kr. jf. SUrå019 Reduktion af budget til plejevederlag SEL 119. Besparelsen udgør 10 % af budgettet og er udtryk for budgettilpasning på baggrund af regnskabserfaringer. I foråret 2014 har der kun været en enkelt henvendelse for ansøgning om plejevederlag for pasning af døende mod ca bevillinger i tidligere år. 1.2 Genoptræning og hjælpemidler Kommunal genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven Budgettet vedrører udgifter i forbindelse med indsatsen til såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140), samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Det samlede budget på 10,853 mio. kr. fordeles med 9,368 mio. kr., som anvendes til genoptræning til afhjælpning af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse samt genoptræning til borgere, som udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan til almen genoptræning, 1,432 mio. kr. til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus samt kr. til dækning af befordring af ambulant specialiseret genoptræning Fysioterapi Budgettet vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning efter Sundhedslovens kapitel 39 a. 84

87 1.2.3 Hverdagsrehabilitering Budgettet er flyttet til Pleje og Seniorservice, idet det på Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2014 punkt 97, blev besluttet, at terapeuterne ledelsesmæssigt og budgetmæssigt skulle forankres i de enkelte hjemme- og sygeplejedistrikter Hjælpemidler Støtte til køb af bil, SEL 114 Budgettet er uændret i forhold til 2014 og udgør i ,754 mio. kr. Det påregnes, at næsten alle potentielle borgere forventes at søge om udskiftning af bil efter 6 år, hvilket loven giver mulighed for. Derudover er der på baggrund af regnskabserfaringer budgetteret med uændret driftsindtægt på -1,715 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af borgerens egen andel af støtte til køb af bil Andre hjælpemidler, SEL 112 Til formålet er der budgetteret med 5,710 mio. kr., heraf 0,922 mio. kr. til betaling for APV hjælpemidler til borgere, som vi har givet refusionstilsagn til. Budgettet er reduceret med -0,1 mio. kr., som er flyttet til Hjælpemiddeldepotet til dækning af lønudgifter i forbindelse med reparation af hjælpemidler. Derudover er der budgetteret med en indtægt på -0,416 mio. kr., som vedrører andre kommuners betaling for APV hjælpemidler for borgere med refusionstilsagn Forbrugsgoder, SEL 113 Til hjælp til køb af forbrugsgoder som kommunen yder efter SEL 113 er der uændret afsat 0,142 mio.kr Hjælp til boligindretning, SEL 116 Budgettet udgør 1,246 mio. kr. og er i lighed med budgetaftalen for 2014 reduceret. I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen reduceret med -0,5 mio. kr. jf. SUrå020 - Reduktion af budget til hjælpemidler SEL 116. Der har i de seneste år været et mindre forbrug på boligændringer på baggrund af, at der ikke har været ansøgninger om store boligændringer. Området er svært at frembudgettere såvel i forhold til hvor mange sager, der vil komme, men ikke mindst omfanget af de konkrete sager Støtte til individuel befordring 117 Budgettet er uændret i forhold til 2013 og udgør i alt kr Administration Budgettet udgør 0,459 mio. kr. og dækker udgifter til 1,0 koordinerende terapeut. 1.3 Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelse og Sundhedsfremmetilbud Budgettet udgør uændret 4,753 mio. kr. og dækker udgifter til borgerrettet forebyggelse, det vil sige tilbud i forhold til rygning, alkohol, overvægt m.v., samt patientrettet 85

88 forebyggelse/sammenhængende sundhedsindsats for kronisk syge, herunder bl.a. hjertekarsygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes og kræft Forebyggende hjemmebesøg Budgettet udgør uændret 1,027 mio. kr. Tilbuddet har til formål at fremme sundhed og trivsel blandt ældre og forebygge, at ældre udvikler sundhedsproblemer. Ældrerådgiverne informerer om, inspirerer og rådgiver borgerne til at tage vare på egen sundhed og trivsel, personligt og i fællesskaber. Der arbejdes efter en model, hvor ressourcerne er prioriteret til særligt at tilgodese de 80+ årige og er inkluderet i et frikommuneforsøg på området. Vesthimmerlands kommune ligger på lovens minimumskrav Styrkelse af det nære Sundhedsvæsen. Budgettet udgør i alt 0,873 mio. kr. og er i forhold til budget 2014 jf. aftalen med regeringen forhøjet med 0,234 mio. kr. Beløbet udgør Vesthimmerlands Kommunes andel af 134 mio. kr. afsat på landsplan fordelt på årene til en styrket rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne. Beløbet skal ses i sammenhæng med Kræftplan III, og skal anvendes til rehabilitering af kræftramte og kan efter behov omfatte træning, hjælp til at vende tilbage til evt. arbejde, praktisk bistand i hjemmet, hjælpemidler og rådgivning i forhold til borgerens livssituation i det hele taget, herunder psykosocial støtte. Samlet er der afsat 0,631 mio. kr. til en styrket rehabilitering af kræftpatienter. Derudover er budgettet fordelt på 0,127 mio. kr. til samarbejde med patientforeninger samt 0,115 mio. kr. til træning i naturen Løft på sundhed patientrettet forebyggelse. Budgettet på 1,980 mio. kr. vedrører Vesthimmerland Kommunes andel af 300 mio. kr., som på landsplan blev afsat på baggrund af aftalen i 2014 mellem KL og regeringer til et løft til patientrettet forebyggelse. Jf. Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2014 blev det på baggrund af erfaringer i forhold til organiseringen af terapeuterne besluttet, at flytte terapeuterne ledelses- og budgetmæssigt fra træningsenheden til de enkelte hjemme- og sygeplejedistrikter under Pleje og Seniorservice. 86

89 2. Psykiatri og handicap Hele kr Sundhedsforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen Fælles handicapafdeling Myndighed Terapeutteam samt øvrige Myndighed Psykiatri Myndighed Handicap Handicap-Ledsageordninger Handicap-tilsk. til ans.af hjælpere Tilbuddene i Aars Tilbuddene i Aalestrup Tilbuddene i Løgstør BV Vesthimmerland Udvikling I alt Generelt for området skal bemærkes, at takstberegningerne hviler på fællesaftale indgået mellem de 11 kommuner og Region Nordjylland, således at der er aftaler vedrørende reguleringer af tidligere års over-/underskud med henblik på at lave driftssikkerhed for institutioner med et stort salg til andre kommuner. Dette bevirker, at indtægten på flere institutioner er større end udgiften. Vesthimmerlands Kommune indarbejder i taksterne en overheadprocent på 7 %, som anvendes til etablering af de grundlæggende/fælles administrative opgaver. Antallet af personer, der bliver diagnosticeret som havende en alvorlig og langvarig psykisk lidelse er stigende i disse år. Dette bevirker øget pres på specialrådgivning og særforanstaltninger og deraf affødte udgiftsstigninger. 87

90 I nedenstående tabel er vist pladsnormeringen på de forskellige tilbud fordelt på borgere fra hhv. Vesthimmerlands Kommune og andre kommuner. Bofællesskaber Pladsnorm. i alt Budget 2014 Egne Andre kommuner Pladsnorm. i alt Budget 2015 Egne Andre kommuner Købmagergade Højvej Hobrovej Dyrskuevej Havnevej/Købmagergade Byen i Byen - bofællesskaberne i Aalestrup Byen i Byen - Borgergade 23 projekt Øster Boulevard Bofællesskabet Bøgevej Bofællesskabet Rosengaarden Bofællesskabet Svalegangen Bofællesskabet Solkrogen Pladstal i alt Længerevarende botilbud ( 108) Boformen Østermarken Pladstal i alt Midlertidige botilbud ( 107) Støttecenter Aars Beskyttet beskæftigelse ( 103) BV Løgstør BV Aars Pladstal i alt Aktivitets- og samværstilbud ( 104) A-Huset Aktivitet Løgstør (BV) Aktivitet Aalestrup Aktivitet Aars (Daghus Aars) Pladstal i alt Da der er tale om projekter vil antallet af beboere variere. 2 Støttecentret er under opbygning. Aktuelt er der 10 borgere, men der forventes pladsnormering på pladser. Alle pladserne benyttes af Vesthimmerlands Kommune. 88

91 2.1 Fælles handicapafdeling Budgettet vedrører fællesudgifter til bl.a. fælles IT-system, udgifter til specialfunktioner eks. psykolog- og psykiaterbistand og lignende til borgere. I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen tilført 0,525 mio. kr. jf. SUNdr004 Tilbud om ferieafholdelse til beboere, der bor i et kommunalt botilbud. Driftsønsket er med baggrund i, at KL i januar 2014 udsendte en administrativ information til alle kommuner, hvor de indskærpede regelsættet omkring ledsagelse og støtte i ferie, weekender m.v. Jf. budgetaftalen er midlerne dog foreløbigt reserveret til en afklaring af de driftsmæssige udgifter ved at brugerne på handicap og psykiatriområdet fortsat kan have mulighed for at modtage hjælp til ferieafholdelse. Det endelige serviceniveau, som beskrives i Ydelseskataloget for handicap og psykiatriområdet, fastsættes og besluttes efter behandling i Sundhedsudvalget samt i Byrådet, 0,5 mio. kr., som er overført fra Pleje og Seniorservice. Beløbet er en andel af SUND-002 Midler til sundhed på 2,0 mio. kr., som blev tilført udvalget i forbindelse med budgetaftalen for Midlerne skal anvendes til ansættelse af sundhedsperson på psykiatriområdet. Derudover er budgettet i forhold til 2014 reduceret med - 0,230 mio. kr. til finansiering af 0,5 hjerneskadekoordinator til terapeutteamet samt - 0,281 mio. kr., som var en afsat pulje til ny løn til fordeling mellem de enkelte tilbud. 2.2 Myndighed psykiatri og handicap Myndighed m.v Statsrefusion Indtægten vedrører den statsrefusion, som Vesthimmerlands Kommune kan hjemtage for så vidt angår særlig dyre enkeltsager på handicap- og psykiatriområdet. Beløbsgrænserne for statsrefusion bliver jf. bekendtgørelsen om særlig dyre enkeltsager reguleret med satsreguleringsprocenten, hvilket betyder, at kommunen i 2015 kan hjemtage 25 % refusion for beløb, der overstiger 1,0 mio. kr. og 50 % refusion for beløb, der overstiger 1,860 mio. kr. Budgettet for 2015 vedrørende særligt dyre enkeltsager på handicap- og psykiatriområdet udgør samlet -12,675 mio. kr. Budgettet er fordelt med -5,863 mio. kr. på Myndighed Psykiatri samt -6,812 mio. kr. på Myndighed Handicap, heraf -0,812 mio. kr., som vedrører merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, jf. SEL 100. Budgettet er i forhold til 2014 reduceret med 2,0 mio. kr., idet den oprindelig budgetterede statsrefusion på psykiatri- og handicapområdet dækkede hele udvalgets område incl. 89

92 borgere, der har plejebolig i en anden kommune. Dette budget er i stedet tilført politikområde 4. Andet Terapeutteam samt øvrige Terapeutteamet leverer fysio- og ergoterapeutydelser til beboerne i bl.a. bofællesskaberne. Derudover er der afsat budget til bl.a. administrativ medarbejder. I forhold til budget 2014 er der tilført 0,5 hjerneskadekoordinator, 2 x 0,5 konsulent samt 0,81 jurist svarende til 1,058 mio. kr. Stillingerne er finansieret henholdsvis af centrale midler jf. ovenfor samt Myndighed Handicap Myndighed Psykiatri Budgettet for 2015 udgør i alt 37,094 mio. kr. excl. budget til statsrefusion, og vedrører mellemkommunale betalinger vedrørende køb af dag- og døgnpladser i andre kommuner, regionale tilbud eller tilbud i privat eller selvejende regi. Endvidere er der budgetteret med intern afregning for brug af pladser til egne borgere i kommunens egne tilbud. I nedenstående tabeller er der vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal personer er vist for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal Psykiatri - Botilbud SEL 85 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud 1 1 I alt Psykiatri - Botilbud SEL 107 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud 9 8 Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) 9 7 Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud 0 0 I alt

93 Psykiatri - Botilbud SEL 108 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud (VHK har ikke egne 108 tilbud på psykiatriområdet) 0 0 Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud (VHK har ikke egne 108 tilbud på psykiatriområdet) 0 0 I alt Psykiatri Beskyttet beskæftigelse SEL 103 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud 5 6 Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) 6 4 Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud 1 1 I alt Psykiatri Aktivitet og samvær SEL 104 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) 3 5 Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud 1 1 I alt Myndighed Handicap Budgettet for 2015 udgør i alt 139,912 mio. kr. excl. statsrefusion på -6,812 mio. kr. og vedrører mellemkommunale betalinger vedrørende køb af dag- og døgnpladser i andre kommuner, regionale tilbud eller tilbud i privat eller selvejende regi. Endvidere er der budgetteret med intern afregning for brug af pladser til egne borgere i kommunens egne tilbud. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 100. I forhold til budget 2014 budgettet jf. budgetaftalen tilført 4,0 mio. kr. vedrørende SUNdr002 Tilgang af sager til voksenområdet, således at foranstaltninger kan videreføres for de allerede iværksatte overførte sager fra familieområdet til voksenområdet Psykiatri og handicap samt nytilkomne sager i øvrigt. 91

94 I overslagsårene forhøjes budgettet med yderligere 3,0 mio. kr. til i alt 7,0 mio. kr. Som beskrevet under Terapeutteam samt øvrige har Myndighed Handicap delvist finansieret normeringsudvidelsen. Endvidere er det Myndighed Handicap, der bærer resultatet af de samlede indtægter ved salg af pladser på kommunens tilbud, som en konsekvens af takstberegninger for 2015 i alt en mindreindtægt på -1,168 mio. kr. I nedenstående tabeller er der vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal personer er vist for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal Handicap Botilbud SEL 85 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud I alt Handicap Botilbud SEL 107 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud 6 4 Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud 1 0 I alt Handicap Botilbud SEL 108 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) 10 9 Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud 3 3 I alt Handicap Beskyttet beskæftigelse SEL 103 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud I alt

95 Handicap Aktivitet og samvær SEL 104 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i egne tilbud Egne borgere i øvrige tilbud (kommunale, regionale, private el. selvejende) Borgere fra andre kommuner i VHK tilbud I alt Handicap ledsageordninger 97 Budgettet for 2015 udgør uændret i alt 1,583 mio. kr. og vedrører udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, jf. SEL 97. Ledsagelse til fysisk, psykisk handicappede borgere gives enten i form af hjælp fra kommunens ledsagerkorps eller ved, at borgeren selv antager sin ledsager. I nedenstående tabel er der vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal personer er vist for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal Handicap Ledsagerordning SEL 97 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i kommunen med Ledsagerordning Egne borgere i andre kommuner med Ledsagerordning 7 8 Borgere fra andre kommuner med Ledsagerordning 1 1 I alt Gennemsnitlig visiteret tid i timer pr. måned pr. borger Egne borgere 14,3 14,6 Gennemsnitlig visiteret tid i timer pr. måned pr. borger Andre borgere i VHK 14,1 14, Handicap tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Budgettet for 2015 udgør uændret i alt 7,052 mio. kr. og vedrører udgifter til ansættelse af hjælpere 96. I nedenstående tabel er der vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal personer er vist for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal Handicap BPA-ordning SEL 96 Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere i kommunen med BPA-ordning 8 7 Egne borgere i andre kommuner med BPA-ordning 0 0 Borgere fra andre kommuner med BPA-ordning 0 0 I alt 8 7 Gennemsnitlig visiteret tid i timer pr. måned pr. borger 486,9 486,9 93

96 2.3 Institutionerne i Aars Institutionerne i Aars Bofællesskaberne Østreboulevard, Hobrovej samt Dyrskuevej, Boformen Østermarken samt A-Huset. Det samlede budget for 2015 dækker driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud. I forhold til budget 2014 er budgettet reduceret jf. budgetaftalen med -0,750 mio. kr. jf. SUNrå011 Besparelse på normering ved A-huset, svarende til 2,0 fuldtidsnormeringer. Besparelsen er begrundet i, at tilbuddet har en merindskrivning på 3-4 borgere i forhold til det normerede. Denne merindskrivning har ikke har udløst personaleansættelse, og tilbuddet har på denne baggrund udvist regnskabsmæssigt overskud. 2.4 Byen i Byen Byen i Byen omfatter Bofællesskaberne i Aalestrup, Borgergade 23, Bofællesskabet Rosengaarden samt projektafdelingen. Pladsnormeringen på Bofællesskaberne i Aalestrup (Bøgen og Rosenvænget) er reduceret med 1 plads med virkning fra Tilbuddene i Løgstør Tilbuddene i Løgstør omfatter Bofællesskaberne Bøgevej, Købmagergade 15 og 17 samt Højvej. Det samlede budget for 2015 dækker driftsudgifter og driftsindtægter til ovennævnte tilbud. I forhold til budget 2014 er budgettet reduceret jf. budgetaftalen med -0,565 mio. kr. jf. SUNrå015 Besparelse på normering i 3 af husene i Bofællesskabet Bøgevej. Besparelsen udmøntes ved at reducere grundnormeringen i weekends i HUS A, B og C og svarer til 1,5 stilling. Endvidere er Bofællesskabet Bøgevej udvidet med det 6. hus med plads til 6 beboere. Pladserne blev taget i brug medio 2014, og det samlede budget er tilrettet med driftsudgifter og driftsindtægter til disse pladser. 94

97 2.6 BV Vesthimmerland BV Vesthimmerland omfatter kommunens beskæftigelsestilbud, jf. SEL 103 samt kommunens aktivitetstilbud, jf. SEL 104. Tilbuddene er beliggende i Løgstør, Aars samt Aalestrup. I forhold til budget 2014 er budgettet reduceret -0,750 mio. kr. jf. SUNrå012 Besparelse på vikarer, BV Vesthimmerland. Det i budgettet afsatte budget til vikardækning i alt 1,75 mio. kr. svarende til 4 ugers ferie og 6 % sygefravær er erstattet af 2 puljer til ekstraordinære personaleudgifter på 0,282 mio. kr. på henholdsvis BV Løgstør samt BV Aars samt driftstilskud på 0,5 mio. kr. til BV Aars, idet det har vist sig vanskeligt for produktionen at opretholde de i budgettet målsatte indtægter. Derudover er der afsat budget til Teknisk Service (pedelfunktion) dækkende samtlige de kommunale bygninger på psykiatri- og handicapområdet. 2.7 Udviklingsafdelingen Det samlede budget udgør 10,547 mio. kr., og skal dække udgifter til - støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende. Støtte- og kontaktpersonkorpset for sindslidende dækker hjælp efter SEL 85/bostøtte samt 99 støtte- og kontaktperson, - Hjemmevejledning 85. Kommunens hjemmevejlederkorps yder hjemmevejledning til selvstændigt boende udviklingshæmmede borgere, - Støttecentret i Aars, - Bofællesskaberne Solkrogen og Svalegangen samt - Værestederne i henholdsvis Løgstør og Aars. I forhold til budgettet 2014 er budgettet reduceret jf. budgetaftalen med kr. jf. ØK-110 Administrativt personale vedrørende anskaffelse af biler til erstatning for udbetaling af tjenestekørsel. I nedenstående tabeller er der vist fordelingen af borgere i egne og øvrige tilbud samt antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerlands Kommune opdelt på de enkelte paragraffer. Antal personer er vist for 3. kvartal 2013 i forhold til 3. kvartal Psykiatri Hjemmevejledning/Bostøtte SEL 85 (Eget korps) Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere med støtte fra eget korps Egne borgere i tilbud i andre kommuner (disse vil være registreret som botilbud 85) - - Borgere fra andre kommuner med støtte fra eget korps 0 0 I alt Gennemsnitlig visiteret tid i timer pr. måned pr. borger 7,6 6,7 95

98 Psykiatri SKP-støtte SEL 99 (Eget korps) Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere med støtte fra eget korps 4 5 Egne borgere i tilbud i andre kommuner 0 0 Borgere fra andre kommuner med støtte fra eget korps 0 0 I alt 4 5 Gennemsnitlig visiteret tid i timer pr. måned pr. borger 2,8 2,2 Handicap Hjemmevejledning/Bostøtte SEL 85 (Eget korps) Antal personer 3. kvt kvt. 14 Egne borgere med støtte fra eget korps Egne borgere i tilbud i andre kommuner (disse vil være registreret som botilbud 85) - - Borgere fra andre kommuner med støtte fra eget korps 0 0 I alt Gennemsnitlig visiteret tid i timer pr. måned pr. borger 6,0 5,3 3. Pleje og seniorservice Hele kr Sundhedsforvaltning Pleje og seniorservice Teknisk Service Fælles pleje og seniorservice Hjemme- og sygepleje, privat og kommunal Plejecentre/dagcentre Røde Kors Hjemmet Dagcenter Røde Kors Udviklingsafdelingen for pleje- og sen Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Boliger - køb og salg I alt Teknisk Service Budgettet er uændret i forhold til 2014 og vedrører pedelfunktion, som leverer pedelydelser til hjemmeplejen, bildrift m.v. samt pedeldrift på plejecentrene eksklusiv den andel, som vedrører boligdelen. 96

99 3.2 Fælles pleje og seniorservice Fællesadm. for pleje og seniorservice Budgettet udgør 2,018 mio. kr. og dækker bl.a. lønudgift til 1,0 sundhedsfaglig udviklingskonsulent, driftsudgifter til dækning af ekstraordinære løn- eller driftsudgifter inden for Pleje- og Seniorservice. Derudover indeholder budgettet en restbesparelse på -0,228 mio. kr. i 2015 og -0,249 mio. kr. i overslagsårene , som skal udmøntes i forbindelse med den nye tildelingsmodel på hjemme- og sygeplejens område. Beløbet fremkommer bl.a. på baggrund af tidligere ikke udmøntede besparelser jf. budgetaftalen fra 2014 samt SUNrå003 Mulighed for rengøring af fællesarealer m.v. jf. budgetaftalen Fælles dag- og aktivitetstilbud Budgettet udgør kr. og er afsat til fælles aktiviteter for samtlige dagcentre Sundhedsklinikker Budgettet udgør -1,510 mio. kr. og skal udmøntes i forbindelse med den nye tildelingsmodel på hjemme- og sygeplejeområdet, som implementeres med virkning fra Budgettet er fremkommet på baggrund af budgetaftalerne for henholdsvis 2014 og ,5 mio. kr. jf. SUND Sundhedsklinikker samt -1,0 mio. kr. jf. SUNrå008 - Optimeret anvendelse af sundhedsklinikker i hjemme- og sygeplejen. Besparelsen indhentes ved at indfri potentialet ved optimering af anvendelsen af sundhedsklinikker. Besparelsen skal opnås ved, at der sker en mere konsekvent visitering af borgere til sundhedsklinikker, hvorved der kan spares på transporttiden og hertil knyttede transportomkostninger. For borgeren øger det fleksibiliteten med mulighed for selv af have indflydelse på tidspunkt for modtagelse af sundhedsydelsen, og for personalet kan opgaver leveres i fagligt mere optimale rammer end hos borgeren Implementering af hverdagsrehabilitering Budgettet udgør -1,0 mio. kr. og skal i lighed med besparelsen vedrørende Sundhedsklinikker udmøntes i forbindelse med den ny tildelingsmodel på hjemme- og sygeplejeområdet. Budgettet er fremkommet på baggrund af budgetaftalen ,0 mio. kr. jf. SUNrå009 Økonomisk rationale ved implementering af hverdagsrehabilitering i Pleje og Seniorservice. Vurderingen er, at såvel de organisatoriske ændringer med terapeuter i tæt dialog med Pleje og Seniorservice kombineret med kompetenceløft i hele organisationen kan indfri et årligt driftsrationale. Desuden skal flere ældre fremadrettet modtage et hverdagsrehabiliteringsforløb på 8 uger, hvoraf det forventes, at størstedelen efterfølgende vil være helt eller delvist selvhjulpne. 97

100 Derudover er der i overslagsårene budgetteret med -0,250 mio. kr. jf. SUNrå002 Oplæring af borgere i øjendrypning. Forudsætningen er, at 1/3 af alle borgere, der får hjælp til øjendrypning ca. 21 borgere, kan oplæres til selv at dryppe øjne. For at det lykkes, kræver det en struktureret og målrettet indsats fra medarbejdernes side og en investering i ekstra tid i starten af forløbet Midler til sundhed Budgettet udgør 1,029 mio. kr. og er restbudgettet af SUND-002 Midler til sundhed på 2,0 mio. kr. jf. budgetaftalen for Det oprindelige budgetbeløb har finansieret TOKS/TOPS i hjemme- og sygeplejen jf. beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2014 samt en sundhedsperson på psykiatriområdet Velfærdsteknologi Budgettet udgør -1,5 mio. kr. og er fremkommet på baggrund af budgetaftalen ,5 mio. kr. jf. SUNrå010 Økonomisk rationale ved øget anvendelse af ny teknologi og velfærdsteknologi i Pleje og Seniorservice. I 2014 bliver der foretaget investeringer i ny velfærdsteknologi og nye IT-baserede arbejdsredskaber, som skal understøtte en mere effektiv opgavevaretagelse. Investeringen på over 4 mio. kr. er muliggjort gennem Ældremilliarden samt kommunens egne midler, og det forventes, at disse investeringer vil frigøre et driftsrationale. 3.3 Hjemme- og sygepleje, privat og kommunal Budgettet på 111,298 mio. kr. dækker over driftsudgifter til - den kommunale hjemmepleje samt til de private leverandører, som leverer personlig hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet jf. SEL 83, - borgeres egenbetaling ved midlertidig hjemmehjælp samt - hjemmesygeplejen, som er omfattet af Sundhedsloven samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen udfører, planlægger, leder og formidler og udvikler sygeplejen og medvirker ved sammenhængende borger- og patientforløb. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Hjemmesygepleje ydes til alle patienter i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom uanset boform. Sygepleje er gratis, og sygeplejen modtager henvisninger fra den kommunale hjemmepleje, plejecentre, læger, speciallæger, sygehuse, samarbejdspartnere og henvendelser fra borgere og pårørende. 98

101 Kommunens hjemme- og sygepleje er opdelt i 4 distrikter samt en natgruppe: - Hjemme- og sygeplejen i Løgstør - Hjemme- og sygeplejen i Farsø - Hjemme- og sygeplejen i Aars - Hjemme- og sygeplejen i Aalestrup samt - Hjemme- og sygepleje nat På baggrund af udbud på rengøring er der endvidere oprettet et kommunalt Rengøringsteam, som regnskabsmæssigt er forankret under Hjemme- og sygeplejen i Farsø. I samarbejde med BDO er der ultimo 2014 igangsat et projektarbejde i forhold til udarbejdelse af en ny ressourcetildelingsmodel for hjemmeplejen. Modellen skal på enkel og intuitiv vis afregne aktivitet mellem visitation/myndighed og de udførende distrikter samt understøtte ledelsen i hjemmeplejen. Endvidere skal modellen afgrænse de økonomiske rammer i forhold til sygepleje efter Sundhedsloven, så det er tydeligt, hvilke opgaver der falder under dette område. Den nye tildelingsmodel får virkning fra I forhold til budget 2014 er hjemme- og sygeplejen på baggrund af beslutning på Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2014 tilført ressourcer til hverdagsrehabilitering, idet det på baggrund af erfaringer i forhold til organiseringen af terapeuterne ses mere hensigtsmæssigt, at de fremadrettet ledelses- og budgetmæssigt flyttes fra træningsenheden til de enkelte hjemme- og sygeplejedistrikter. 3.4 Pleje- og dagcentre samt daghjem Budgettet vedrører drift af kommunens pleje- og dagcentre samt 2 daghjem. I tabellen nedenfor er vist pladsnormering på de enkelte plejecentre incl. Røde Kors. Somatiske pladser Aflastning, ventepladser samt stillestuer Demenspladser Hjerneskadede Aflastningshuset Pladsnormering i alt Østermarken Solvang Ulstruplund Bøgely Kærbo Højgaarden Søndervang Aaglimt Røde Kors Aflastningshuset Kærbo Pladstal i alt

102 Budgettet er i forhold til budget 2014 tilrettet på baggrund af den nye tildelingsmodel, som blev effektueret primo I tildelingsmodellen blev der bl.a. taget højde for ændringerne som følge af organisationsændringen inden for Pleje og seniorservice, herunder bl.a. budget til sygeplejersker på de enkelte plejecentre. Røde Kors hjemmets 37 pladser indgår i driftsoverenskomsten med Vesthimmerlands Kommune. Budgettet vedrører drift af Røde Kors Hjemmets 37 pladser, hvilke indgår i kommunens grundlag for overholdelse af 2 måneders garantien for plejepladser. Budgetterne til Dagcenter Røde Kors samt kommunens 2 daghjem har uændrede budgetter i forhold til Derudover er budgettet reduceret med -0,230 mio. kr. jf. SUNrå004 Udbredelse af velfærdsteknologi/antal personer ved betjening af lift. Forflytning af en borger er en arbejdsopgave, som medarbejderne typisk foretager flere gange dagligt. Besparelsen er udregnet med udgangspunkt i det nuværende antal forflytninger om ugen med det mål, at der ved anvendelse af hjælpemidler kan opnås, at 60 % af forflytningerne fremover vil kunne varetages af 1 medarbejder. I overslagsårene er ovennævnte besparelser indlagt med helårseffekt på -0,3 mio. kr. 3.5 Udviklingsafdelingen Budgettet dækker udgifter til - Funktionsleder - Specialistsygeplejersker samt - Demenskoordinatorer I forhold til budget 2014 er det afsatte budget jf. aftalen fra 2014 mellem KL og regeringen til den ældre medicinske patient på 1,98 mio. kr. flyttet fra Sundhedsfremme og rehabilitering. Disse ressourcer er jf. Sundhedsudvalgets møde den 3. juni 2014 besluttet udmøntet i forhold til følgende områder: - Implementering af KL Partnerskabsprojekt Dokumentation i hjemmesygeplejen - Implementering af Fælles Medicin Kort (FMK) - Kvalitetssikring af medicinhåndtering i Vesthimmerlands Kommune samt - Forløbskoordinering i primær sektor. Endelig er der budgetteret med 0,158 mio. kr. jf. lov- og cirkulæreprogrammet fra Beløbet er Vesthimmerlands Kommunes andel af 23 mio. kr., som er afsat på landsplan og er til fælles udmøntning af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. 100

103 3.6 Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Budgettet er uændret i forhold til 2014 og dækker udgifter til borgere, der får hjælp efter hhv. 95 samt 94. Den visiterede hjælp ligger mellem 5 og 80 timer pr. uge. Derudover dækker budgettet udgifter til 2 respiratorbrugere, hvor der ydes refusion fra Region Nordjylland. 3.7 Boliger - køb og salg Budgettet er uændret i forhold til 2014 og er et område under stærkt økonomisk pres, idet der ses en stigning i antallet af borgere, der efter visitering ønsker en pleje- eller ældrebolig i en anden kommune eller region. Samtidig ses der et fald i antallet af borgere fra andre kommuner i Vesthimmerland Kommunes pleje- og ældreboliger. Udgiften vedrører betalinger til andre kommuner og Region Nordjylland for borgere fra Vesthimmerlands Kommune, som har ophold på et plejecenter eller i en ældrebolig i en anden kommune/region. Ved udgangen af 2014 var der 17 borgere, som havde ophold i ældreboliger og 25 borgere, som havde ophold i plejeboliger. Indtægten vedrører betaling fra andre kommuner, hvor der ultimo 2014 var 17 borgere, der har ophold i Vesthimmerlands kommunes plejeboliger, men hvor Vesthimmerlands Kommune ikke en betalingskommune. I overslagsårene er budgettet tilført 2,0 mio. kr. jf. budgetaftalen SUNdr001 Finansiering til Friplejehjemmet Hesselvang. Friplejehjemmet Hesselvang forventes ibrugtaget maj 2015 med i alt 24 pladser. Erfaringer fra de kommuner, hvor der er etableret friplejeboliger, viser, at taksten er betydeligt højere end kommunernes gennemsnitlige udgifter pr. kommunal plejebolig. Budgetkorrektionen svarer til den forventede merudgift pr. plads på årsbasis. 101

104 4. Andet (udenfor) Hele kr Økonomisk forvaltning Budget og regnskab Ejendomme boligkontor Sundhedsforvaltning Sekretariat sundhedsforvaltningen Sekretariat Elever Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Pers. og praktisk hjælp 83-køb v/andre Statsrefusion -Ældreområdet Andre bygninger Fællesudgifter og indtægter Syn- og teknologi Tilskud til pensionistforeninger Aktivitetscentre Pasning af nærtstående Hospice Færdigbehandlede patienter NT'kørsel Patientklagenævn Visitation Sundhedsfremme og rehabilitering Fælles Aktivitetsbestemt medfinansiering generation sundhedsaftale I alt Økonomisk forvaltning Budgettet vedrører driftsudgifter og indtægter vedrørende 481 ældre- og plejeboliger, 24 aflastningsboliger og 7 udlejningsboliger. Huslejen i den enkelte afdeling beregnes efter balancelejeprincippet. Huslejeindtægten skal dække afdelingens driftsomkostninger til lån, forbrugsafgifter, vedligeholdelse og henlæggelser til bl.a. periodiske/planlagte udskiftninger og udgifter ved fraflytning. Udgifterne til renter, afdrag og henlæggelser er placeret på henholdsvis 770, 887 og 859. I forhold til 2014 er Hesselvang i Hvalpsund, efter overgang til friplejehjem, gledet ud af budgettet. Fra Fælles udgifter dækkes omkostninger til lejetab for både kommunens og boligforeningernes ældreboliger. 102

105 4.2 Sundhedsforvaltning Sekretariat Sundhedsforvaltning Sekretariat Budgettet vedrører hovedsagelig lønudgifter til administrative medarbejdere i Sundhedssekretariatet, som løser opgaver på tværs i forvaltningen, eksempelvis arbejdsmiljøkonsulent, IT-sygeplejerske, uddannelseskoordinator samt medarbejdere, som løser opgaver i forhold til NT-kørselsordningen, utilsigtede hændelser, evaluering osv. I forhold til budget 2014 er budgettet reduceret med en central lønpulje på 0,261 mio. kr., som er fordelt på baggrund af konkrete forhandlinger inden for Sundhedsudvalgets område Elever Budgettet er uændret i forhold til 2014 og dækker lønudgifter samt øvrige personaleudgifter til SOSU-elever svarende til dimensioneringen jf. KKR-aftalen Tilskud og ansættelse af hjælpere ( 95) Budgettet er flyttet til politikområde 3 Pleje- og seniorservice Personlig og praktisk hjælp 83 køb v/andre Budgettet er flyttet til politikområde 3 Pleje- og seniorservice Statsrefusion Ældreområdet Budgettet vedrører refusion for særligt dyre enkeltsager på ældreområdet Andre bygninger Budgettet vedrører bygningsudgifter til bl.a. el og varme til det tidligere Hjælpemiddeldepot, Sdr. Ringvej 39, Løgstør Fællesudgifter og indtægter Budgettet dækker driftsudgifterne til - leasing af biler i hjemme- og sygeplejen - drift af omsorgssystem - udgifter i forbindelse med tilsyn og - tolkebistand Den resterende del af en tidligere afsat harmoniseringspulje, en besparelse jf. budgetaftalen fra 2013 vedrørende SUND-025a Personlig hjælp, nedgang i andel af borgere +65 årige, der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/ landsgennemsnit med en besparelse på -3,554 mio. kr. samt en besparelse jf. budgetaftalen 2014 vedrørende SUND-202 Udbud rengøring på -0,567 mio. kr. er flyttet til politikområde 3 Pleje og Seniorservice med henblik på udmøntning i forbindelse med ny tildelingsmodel på hjemmeplejeområdet. Budgettet til drift af biler er uændret i forhold til budget 2014 og dækker driftsudgifter i forbindelse med leasing af flere biler til den kommunale hjemme- og sygepleje. 103

106 Budgettet til drift af omsorgssystem er jf. budgetaftalen forhøjet med 0,323 mio. kr. jf. SUNdr005 Omsorgssystemet. Beløbet skal dækker merudgifter i forbindelse med overgang til Smart Care samt FMK (fælles medicinkort). Budgettet til tilsyn er jf. budgetaftalen forhøjet med 0,4 mio. kr. jf. SUNdr003 Udgifter til socialtilsyn. Med virkning fra 1. januar 2014 trådte lov om Socialtilsyn i kraft, hvilket bevirker, at Socialtilsyn Nord fremadrettet skal godkende botilbud på det specialiserede område og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. Udførelsen og finansieringer af disse opgaver sker efter objektive kriterier og ved opkrævning af omkostningsbaserede takster, hvilket for Sundhedsforvaltningens område vil medføre en udgiftsstigning fra 0,200 mio. kr. til 0,6 mio. kr. årligt. Budgettet til tolkebistand er jf. budgetaftalen og på baggrund af regnskabserfaringer reduceret med kr. jf. SUNrå027 Tolkebistand Syn- og teknologi Budgettet er uændret i forhold til budget 2014 og vedrører objektiv finansiering, som er udgifter til kommunikationsinstitutterne Tilskud til pensionistforeninger Budgettet er uændret i forhold til budget 2014 og vedrører tilskud til pensionistforeninger Aktivitetscentre Budgettet dækker driftsudgifter i forbindelse med aktivitetscenter i Overlade, Klubben Østergade i Løgstør, Aktivitetscenter Bymidten i Aars samt Farsø Pensionistklub. I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen og på baggrund af regnskabserfaringer reduceret med -0,2 mio. kr. jf. SUNrå026 Aktivitetscenter Pasning af nærtstående Budgettet dækker udgifter vedrørende ansættelse til pasning af nærtstående, jf. SEL 118. Plejevederlag er en retsydelse. I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen og på baggrund af regnskabserfaringer reduceret med -0,1 mio. kr. jf. SUNrå024 Pasning af nærtstående SEL

107 Hospice-ophold I forhold til budget 2014 er budgettet jf. budgetaftalen og på baggrund af regnskabserfaringer reduceret med -0,250 mio. kr. jf. SUNrå022 Hospice Færdigbehandlede patienter Budgettet dækker plejetakst for færdigbehandlede patienter og er i forhold til budget 2014jf. budgetaftalen og på baggrund af regnskabserfaringer reduceret med -1,0 mio. kr. jf. SUNrå023 Færdigbehandlede patienter NT kørsel Budgettet vedrører udgifter til NT s samordnede kørsel hhv. - lægekørsel samt - flex handicap Budgettet til lægekørsel er i forhold til budget 2014 jf. budgetaftalen og på baggrund af regnskabserfaringer reduceret med -0,3 mio. kr. jf. SUNrå025 NT kørsel. Besparelsen forventes, idet der ses et faldende antal bevillinger og antal kørsler. Opgaven omkring flex-handicap (individuel handicapkørsel) er med virkning fra 2015 flyttet fra Forvaltningen for Miljø og Teknik til Sundhedsforvaltningen. Begrundelsen for opgaveflytningen er, at det vil blive muligt at foretage en faglig vurdering i forbindelse med visitationen. Det forudsættes, at denne faglige vurdering vil kunne medføre en økonomisk gevinst, hvorfor det oprindelige budget på 1,4 mio. kr. jf. budgetaftalen reduceres med -0,140 mio. kr. jf. SUNrå028 Flex handicap Patientklagenævn Budgettet vedrører udgifter til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og er uændret i forhold Visitation Budgettet, som vedrørte udgifter til de private leverandører, er flyttet til politikområde 3 Pleje og seniorservice. 105

108 4.2.3 Sundhedsfremme og rehabilitering Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet fordeler sig til stationær somatik, stationær psykiatri samt praksissektoren (sygesikring) og dækker den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter og skal finansiere udgifterne til indlæggelse, genoptræning under indlæggelse og ambulant behandling inden for psykiatrien og somatikken samt borgernes brug af ydelser fra almen praksis. Da det er de praktiserende læger og det regionale sundhedsvæsen, der er henvisende myndighed, er den kommunale økonomi direkte afhængig af sundhedspolitiske beslutninger på regionsniveau. Udgiften til den aktivitetsbestemte medfinansiering fastlægges i økonomiaftalen mellem KL og regeringen og sker ved, at der foretages et teknisk skøn for medfinansieringsudgifterne i 2014 samt virkningen af den regionale aktivitetsudvikling for 2015, der er fastlagt i regionernes økonomiaftale. Derudover er budgettet jf. budgetaftalen reduceret med -1,621 mio. kr. jf. SUNrå021 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Besparelsen er fastsat jf. den Økonomiske politik afsnit Mål for økonomisk råderum, hvor der i fordelingen af besparelserne på de enkelte udvalgsområder er forudsat, at reduktionen for aktivitetsbestemt medfinansiering vægtes med 50 % i forhold til serviceudgifter. Begrundelsen for denne vægtning er, at bl.a. dette område er sværere regulerbart end kommunens serviceområder Den kommende 3. generations sundhedsaftaler De nye sundhedsaftaler, der skal udarbejdes for perioden , indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner, der skal sikre bedre sammenhæng for patienter med behandlingsforløb på tværs af sektorerne. Jf. regeringen og KL afsættes der i 2015 yderligere 350 mio. kr. på landsplan med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for den patientrettede forebyggelse (færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser samt færre færdigbehandlede patienter). Vesthimmerland Kommunes andel af de 350 mio. kr. udgør 2,293 mio. kr. 5. Ældrepuljen Med finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til ældreområdet. I 2015 udgør Vesthimmerland Kommunes andel heraf 7,910 mio. kr. Beløbet skal medtages både som udgift og indtægt. Jf. aftale mellem regeringen og KL skal disse midler anvendes til et permanent løft af ældreplejen, eksempelvis inden for bedre praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Sundhedsforvaltningen har fremsendt projektansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og kan forvente svar på ansøgningen ultimo november

109 6. Anlægsbudget Hele kr Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmeplejen Aalestrup Udbygning og renovering af bygning - Dalgårdsvej Sundhedens hus Socialpsykiatriens hus I alt I forbindelse med budget 2015 blev der afsat rådighedsbeløb på i alt 3,2 mio. kr. for 2015 og i alt 15,8 mio. kr. for 2016 på Sundhedsudvalgets område. De samlede beløb er fordelt på funktionsområdet under Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. Tidligere har området herunder delvist været dækket ved kvalitetsfondsmidler, men dette er ikke tilfældet for budget Anlægget omkring Socialpsykiatriens hus vil efterfølgende blive yderligere opsplittet, idet det fordeler sig på andre funktionsområder, der beløbsmæssigt endnu ikke er afklaret. Samlet set er der afsat rådighedsbeløb til fire nye anlæg, nærmere beskrevet nedenfor. Hvor midler afsat til hjemmepleje Aalestrup anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen. Derudover har Sundhedsudvalget igangværende projekter, der forventes at løbe i Her kan bl.a. nævnes: Boligbyggerierne på Højgården i Farsø, Rosengården i Aalestrup og Bøgevej 1 i Løgstør. Byggerierne mangler endelig regnskabsmæssig afslutning, hvorfor disse videreføres. Tilbygning/ombygning af Plejecenter Østermarken, der blev vedtaget ifm. vedtagelsen af budget Taget forventes færdiglagt sidst på foråret 2015, hvorefter regnskabs afslutning kan finde sted. Midler stående til etablering af akutpladser i Farsø. Kælderen på Rosengården i Aalestrup. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 6.1. Hjemmeplejen Aalestrup I forbindelse med budgetaftalen for budget 2015, blev det besluttet at afsætte kr. til klargøring af lokaler til hjemme- og sygeplejen på Plejecenter Åglimt, Aalestrup samt flytning af genoptræning fra plejecenter Åglimt til Rosengården i Aalestrup. Dette på baggrund af skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen til omklædningsfaciliteterne samtidig med krav om at der skal være mulighed for adgang til badefaciliteter. De skærpede krav har i de øvrige distrikter været mulige at håndtere inden for eksisterende, med undtagelse af Aalestrup distriktet. 107

110 Hjemme- og sygeplejen i distrikt Aalestrup har tidligere haft til huse på Knabergården i Aalestrup. Overvejelser omkring egnede lokaler så omkostningseffektiv som muligt, har derfor udmøntet sig i en anbefaling om at flytte hjemme- og sygeplejen ind på Plejecenter Åglimt. Dog således, at sundhedsklinikken og sygeplejedepotet fortsat har til huse på Knabergården af hensyn til dens centrale placering i byen. Flytningen indebærer, at genoptræningstilbuddet flytter ind i egnede lokaler på Rosengården. 6.2 Udbygning og renovering af bygning Dalgårdsvej På baggrund af ønske er der afsat midler på 1 mio. kr. til 2016 budgettet til optimering af aktivitetslokalerne på Dalgårdsvej. Lokalerne synes ikke tidssvarende eller optimale for brugerne, hvoraf nogle funktionsmæssigt er svage og kræver afskærmning fra støj og andre forstyrrelser. 6.3 Sundhedens hus Til budget 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af et analyse- og udviklingsarbejde for Sundhedens hus i Farsø, hvor private, kommunale og regionale aktører på sundhedsområdet etablerer sig side om side og dermed opnår styrket samarbejde og skaber et stærkt sundhedsfagligt miljø, der kan: sikre et sammenhængende patientforløb og bedre overgange mellem de forskellige behandlingstilbud øge samarbejdet og den gensidige henvisning, så borgerne får bedst muligt sundhedstilbud skabe et sundhedsfagligt stærkt miljø, der kan styrke rekrutteringen af sundhedsprofessionelle og kan tiltrække nye funktioner til kommunen herunder speciallæger mindske omkostningerne ved bedre udnyttelse af lokaler, sekretariatsfunktioner og andre fællesfunktioner Interessenter i Sundhedens hus Praktiserende læger tovholder for og gatekeeper til mange tilbud. Borgerens primære indgang til sundhedsvæsenet. Privat fysioterapiklinik - vederlagsfri fysioterapi, genoptræningstilbud til ældre, fysioterapi over sygesikringen, privat behandling Kommunale genoptræningstilbud genoptræning efter sygehusindlæggelse på hold og individuelt Kommunale forebyggelsestilbud - rehabilitering af diabetes, kræft m.v., rygestop, vægtstop, patientuddannelse Regionale patientrettede sundhedsfremmetilbud - rygestop, diætistvejledning, motionsvejledning og undervisning i medicin og sygdomsindsigt for KOL og diabetespatienter Kommende speciallæger, Regionalt Vesthimmerland har en af landets ringeste dækninger af speciallæger Yderligere interessenter vil kunne komme på tale. Der er til budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til formålet til grund samt projektering, yderligere er der i 2016 budgettet afsat 2 mio. kr. til det videre etableringsforløb. 108

111 6.4 Socialpsykiatriens hus Anlægget er til budget 2015 afsat med 2 mio. kr. og til budget 2016 med 12,8 mio. kr. Anlægget drejer sig om etablering af et samlet tilbud indenfor psykiatrien med såvel regionale socialpsykiatriske botilbud, kommunale botilbud samt et fælleshus med aktivitets- og behandlingstilbud for borgerne. Anlægget ift. boligdelen i kommunalt regi er estimeret til 20 boliger bygget etapevis fra 2016 parallelt med fælleshuset. Hele projektet sker i et samarbejde kommunen og Regionen i mellem. Det regionale botilbud er estimeret til 40 pladser opført ligeledes parallelt med fælleshuset. Fælleshuset tænkes forankret med ca. 1/3 i regionalt regi og 2/3 i kommunalt regi. Boenhederne ejes af hver af de respektive parter. Fælleshuset ejes af parterne i sameje og tænkes fordelt ud fra ovenstående fordeling. For den fremtidige drift udarbejdes en fælles drifts- og samarbejdsaftale parterne i mellem. De afsatte midler i 2015 anvendes til planlægning, projektering, jordbundsundersøgelser og arkæologiske undersøgelser som det forberedende arbejde for projektets igangsættelse. 109

112 110

113 Beskæftigelsesudvalget 111

114 112

115 Bemærkninger til Beskæftigelsesudvalget Driftsbudget Beskæftigelsesudvalgets hovedområder vedrører tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger, førtidspensioner, ungdomsuddannelser samt ungdommens uddannelsesvejledning. Udvalget er for 2015 tildelt en nettobevilling på 462,9 mio. kr., der fordeler sig med 672,0 mio. kr. i udgifter og 209,1 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Lovbestemte ydelser Forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) I alt brutto I alt netto og som nettoudgifter. 2. Forsikrede ledige, Ungdommens Uddannelsesvejled ning, Andet (udenfor), Lovbestemte ydelser,

116 Udvalgets driftsramme er fremkommet således: I hele kr Fremskrevet budget Lovgivning Tekniske korrektioner Råderum Driftsønsker Vedtaget budget i alt = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Effektiviseringer Sygedagpenge, kr. Indsatsen kombineret med en faglig støtte til beskæftigelsesmedarbejderne ved ekstern konsulent og fastholdelse af personaleressourcer svarende til nuværende antal i 2014 vil bevirke, at antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger forventes at falde. Det skal dog nævnes, at der kom en ny sygdagpengereform pr. 1. juli 2014, som er ved at blive implementeret, og på nuværende tidspunkt er de økonomiske konsekvenser ikke kendte. Revalidering, kr. Fra 1. januar 2014 blev den nye kontanthjælpsreform implementeret, hvilket har bevirket, at der i 2014 forventes, at der ikke vil blive så mange visiteret til revalidering som først antaget. Samtidig kom der pr. 1. juli 2014 en ny sygedagpengereform, som også umiddelbart vil bevirke, at der vil ske et fald af visiterede til revalidering. Ressourceforløb, kr. Med udgangspunkt i regnskab 2013 og implementeringen af den nye sygedagpengereform pr. 1. juli 2014 vurderes det, at antallet af borgere, der vil komme i ressourceforløb vil blive mindre. Ligeledes vurderes det, at de estimater, som blev lagt i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen har vist sig at være for høje. Uddannelseshjælp unge under 30 år, kr. Pr. 1. januar 2014 blev den nye kontanthjælpsreform implementeret. For unge under 30 år var den grundlæggende intention, at flest mulige af de unge skulle i uddannelse, en øget andel skulle være uddannelsesparate og en mindre andel visiteres til aktivitetsparate og til at komme i aktivering. Samtidig blev ydelserne nedsat til SU-niveau. Det vurderes med udgangspunkt i forventet regnskab 2014, at der vil være færre unge under 30 år på uddannelseshjælp i 2015, hvorfor der forventes en besparelse på området. 114

117 1. Lovbestemte ydelser Hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter Sygedagpengeteam Sygedagpenge Jobafklaringsforløb TTA Revalidering Rehabiliteringsteam Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Integration Midlertidig boligplacering Familiekonsulent - Jobcentret Integrationsprogram m.v Kontanthjælp, integration CKA Center for kompetence og afklaring CKA Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser CKA Integration Kontant/udd.hjælp og aktivering Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodtager Driftsudgifter til aktivering Beskæftigelsesordninger Pulje ifm. budgetlægning A-dagpenge Løn forsikrede ledige Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Førtidspension Førtidspension, Udb. Danmark - 50% Førtidspension, Udb. Danmark - 35% Førtidspension, Udb. Danmark - 35% (NY) I alt

118 1.1 Sygedagpengeteam Sygedagpenge Her budgetteres udgifter til sygedagpenge efter 4. uge. Den budgetterede udgift på området er beregnet ud fra satsen, der svarer til maks. dagpenge. Pr. 1. juli 2014 trådte den nye sygedagpengereform i kraft. Varighedsbegrænsningen på sygedagpenge afskaffes, og samtidig skal borgerne have en hurtigere og bedre indsats end i dag. Reformen skal være med til at sikre en økonomisk sikkerhed for borgerne således, at de ikke risikerer at stå uden forsørgelse. Med reformen er der blevet indført jobafklaringsforløb. En borger kan som udgangspunkt modtage sygedagpenge i 5 måneder, hvorefter der skal foretages en revurdering. Hvis borgeren ikke kan forlænges efter nuværende forlængelsesregler, skal borgeren deltage i et jobafklaringsforløb, hvor borgeren vil modtage en ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen, og denne er ikke afhængig af formue eller ægtefælles indkomst. Med implementeringen af den nye sygedagpengereform forventes der et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Budget til sygedagpenge svarer til 313 helårspersoner, som fordeles således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Sygedagpenge efter 52 uger (ingen refusion) Sygedagpenge med 50% ref. (uge 5-8) Sygedagpenge alvorligt syge børn med 50% ref Sygedagpenge med 50% ref. (Aktiverede, uge 9-52) Sygedagpenge med 30% ref. (Passive, uge 9-52) Sygedagpenge i alt Jobafklaringsforløb Som nævnt under sygedagpenge er der pr. 1. juli 2014 trådt en ny sygedagpengereform i kraft, og i den forbindelse er der blevet indført jobafklaringsforløb. Når en borger ikke længere kan modtage sygedagpenge, påbegyndes et jobafklaringsforløb, som er en individuel tilpasset, helhedsorienteret og længerevarende indsats. Denne styrkede indsats skal være med til at hjælpe de personer, der har brug for det, tilbage til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt skal et jobafklaringsforløb være så kort som muligt, og derfor kan det maksimalt løbe i 2 år ad gangen. Når de 2 år er gået, er der mulighed for forlængelse, hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig. Refusionen på passiv ydelse er 30%, og der er 50% refusion på aktiv ydelse. Der er refusion på sygedagpenge og ressourceforløbsydelse i alt 52 uger, hvorefter der efterfølgende ingen refusion er. Der er 50% refusion af driftsudgifter og mentorudgifter. Der er ved beregning af takst til ressourceforløbsydelse anvendt en gennemsnitstakst. 116

119 Der er budgetteret med i alt 30 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Ressourceforløbsydelse efter 52 uger (ingen refusion) Ressourceforløbsydelse med 30% ref. (Passive) Ressourceforløbsydelse med 50% ref. (Aktive) Ressourceforløbsydelse i alt TTA TTA - Tidlig Tværfaglig Afklaring (TTA) har fokus på, at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig tværfaglig indsats. TTA-indsatsen, som er en del af den faste indsats i sygedagpengeafdelingen, sikrer beskæftigelsesmedarbejderne en hurtig og effektiv arbejdsgang samt understøtter den helhedsorienterende indsats i forhold til borgeren. Erfaringen viser, at TTA-indsatsen har bevirket, at varigheden i sygedagpengesagerne bliver nedbragt Revalidering Her budgetteres udgifter til revalidering. Udgifter til revalidering kan for eksempel være udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser, jobindslusningsprojekter samt revalideringsydelse. Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Revalideringsydelse, 30% ref. (Vejl./opkvalificering) Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik, 65% ref Revalideringsydelse, 50% ref. (Ordinær udd.) Revalideringsydelse i alt Der er afsat kr. til løntilskud, hvilket vil svare til ca. 4 helårspersoner. Der er 65% refusion på løntilskud. 1.2 Rehabiliteringsteam (Ledighedsydelse/fleksjob) Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob Her budgetteres udgifter til løntilskud, fleksløntilskud til personer med en varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob samt løntilskud til borgere i skånejob. 117

120 Pr. 1. januar 2013 blev der indført en ny fleksjob- og førtidspensionsreform, hvilket bevirker, at borger aflønnes direkte af arbejdsgiver i henhold til aftalte timer, og de resterende timer udbetales af kommunen som fleksløntilskud til borger. De borgere, som er ansat efter den gamle ordning fortsætter uændret indtil ophør af ansættelsesforholdet således, at kommunen fortsat udbetaler henholdsvis 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Det forventes, at udgifterne efter den gamle ordning vil reduceres i takt med ansættelsesophør, idet der ikke etableres nye fleksjob efter denne ordning mere. Derudover forventes det, som følge af den nye reform, at der vil være flere borgere, som kommer i fleksjob, idet reformen lægger op til, at borgere skal i fleksjob fremfor at få bevilliget førtidspension, ligesom der kan etableres fleksjob på meget få timer. Der er ved beregning af takst for fleksjobbene anvendt en gennemsnitstakst. Der er budgetteret med i alt 438 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Fleksjob, ½ løntilskud med 65% ref Fleksjob, 2/3 løntilskud med 65% ref Fleksjob til selvstændige, ½ løntilskud med 65% ref Fleksjob til selvstændige, 2/3 løntilskud med 65% ref Fleksløntilskud (15t) med 65% ref Fleksløntilskud (6t) med 65 % ref Fleksjob i alt I budgettet er der afsat kr. i en kommunal fleksjobpulje. Puljen er tiltænkt personer, der i mindst 18 måneder har modtaget ledighedsydelse, og som har flere forskellige og massive skånehensyn, som det kan være svært at tilgodese på arbejdspladserne Ledighedsydelse Her budgetteres udgifter til ledighedsydelse til borgere, som er visiteret til fleksjob samt udgifter til sygedom, barsel og ferie i forbindelse med fleksjob. Der er refusion på ledighedsydelse i 18 mdr. Når en borger har modtaget ledighedsydelse i 18 mdr. inden for 24 mdr., er der ikke længere refusion på ydelsen. Dette betyder, at udgiften vil være en ren kommunal udgift. Der er budgetteret med i alt 123 helårspersoner fordelt således: Ydelse 118 Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse, før første fleksjob, 30% ref Ledighedsydelse, mellem fleksjob, 30% ref Ledighedsydelse, sygdom/barsel og ferie, 30% ref Ledighedsydelse, aktiverede, 30% ref. (Vejl./opkvalificering) Ledighedsydelse, aktiverede, 50% ref. (Ordinær udd. og virksomhedspraktik) Ledighedsydelse i alt

121 1.2.2 Ressourceforløb Pr. 1. januar 2013 trådte en ny fleksjob- og førtidspensionsreform i kraft, som blandt andet har medført, at der fremover tilkendes færre førtidspensioner. De færre førtidspensioner betyder, at Jobcentret har flere borgere, som nu skal henvises til enten fleksjob eller ressourceforløb. Et ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. Personer under 40 år, der allerede er på førtidspension, men som har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan også få et ressourceforløb. Ressourceforløbet har en varighed på minimum 1 år og kan maksimum vare 5 år. Ydelsen på et ressourceforløb er den samme ydelse, som borgeren havde forinden. Taksten vedrørende sygedagpenge er anvendt ved budgetlægningen, idet de økonomiske konsekvenser ved den nye sygedagpengereform pr. 1. juli 2014 ikke var kendte på budgetlægningstidspunktet. Der er budgetteret med i alt 46 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Sygedagpenge, 30% ref. (Passiv) Kontanthjælp forsørger, 30% ref. (Passiv) Ledighedsydelse, 30% ref. (Passiv) Ressourceforløbsydelse passiv i alt Sygedagpenge, 50% ref. (Aktiv) Kontanthjælp forsørger, 50% ref. (Aktiv) Andet (revalidering, integration), 50% ref. (Aktiv) Ressourceforløbsydelse i alt Integration Midlertidig boligplacering Hvis kommunen ikke ved overtagelse af integrationsansvaret for en flygtning kan anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Når en flygtning er anvist et midlertidigt opholdssted, kan kommunen opkræve betaling fra flygtningen. Denne betaling afhænger af husstandens størrelse og sammensætning, og taksten er en fast takst, som fastsættes af ministeriet og reguleres en gang om året. Under dette område er der budgetteret med udgifter til husleje samt indtægter i form af huslejeopkrævning af flygtningen. Det er Vesthimmerlands Kommunes intention, at permanent boligplacere flygtninge så hurtigt som muligt, men med den store tilgang af flygtninge i 2014, har det givet udfordringer at finde boliger nok. Dette skal også ses i lyset af, at en stor del af de modtagne flygt- 119

122 ninge har været enlige, som efterfølgende har søgt om familiesammenføring, hvilket har betydning for boligens størrelse Familiekonsulent Jobcentret Her er budgetteret udgifter og indtægter vedrørende familiekonsulent tilknyttet integration, ordningen er omfattet af 100% statsrefusion Integrationsprogram m.v. Herunder budgetteres introduktionsprogram for udlænding omfattet af integrationsloven samt udgifter til danskuddannelse. Udlændingeservice har udmeldt kommunekvoten for 2015 for flygtninge, der visiteres til boligplacering i kommunerne. Kvoten for Vesthimmerlands Kommune er i 2015 på 39. Udlændingestyrelsen har i september 2014 udmeldt, at det kan forventes, at kvoten for 2015 bliver højere grundet den uforudsete stigning i antal asylansøgere i Vesthimmerlands Kommune havde i 2014 en kvote på 50, som blev opjusteret til 66. Det har dog vist sig, grundet den store stigning i antal asylansøgere, at antal flygtninge i 2014 blev højere end de 66. En del af de modtagene flygtninge har været enlige, som umiddelbart efter ankomst til kommunen har søgt om familiesammenføring. Der er 50% refusion indenfor rådighedsbeløb på kommunens udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb. Rådighedsbeløbet opgøres som en sats gange antallet af helårspersoner. Den anvendte sats for 2015 er kr. vedrørende integrationsprogram og kr. vedrørende introduktionsforløb. Der er budgetteret med i alt 130 helårspersoner i Tilskud vedr. udlændinge Indtægt i kr. Tilskud til mindreårige uledsagede 31 måneder á kr Grundtilskud måneder á kr Resultattilskud Uddannelse 1 resultattilskud á kr Resultattilskud Bestået danskprøve 18 resultattilskud á kr Resultattilskud Ordinær beskæftigelse 7 resultattilskud á kr Kontanthjælp integration Herunder budgetteres kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Der ydes 50% refusion for ydelsen. Kontanthjælp Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Kontanthjælp til udlændinge

123 1.3.5 Repatriering Herunder budgetteres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge, hjælp til frivillig tilbagevenden til hjemlandet. Der er budgetteret med en udgift på kr. Ordningen er omfattet af 100% statsrefusion. 1.4 CKA Center for kompetence og afklaring CKA Center for Kompetence og Afklaring (CKA) er kommunens egen projektenhed, hvor alle projekter er forankret. Der er i budget 2015 budgetteret med kr. Budgettet indeholder både udgifter og indtægter til driften af aktiveringen på CKA Produktionsskoler Det samlede budget for produktionsskoler består af to dele henholdsvis betaling af kommunalt bidrag til staten for ordinære elever og grundtilskud til produktionsskoler. Vesthimmerlands Kommune betaler grundtilskud til to produktionsskoler Kongshøjgård beliggende i Hvalpsund og Næsbyhus beliggende i Næsby ved Ranum. Der er budgetteret et grundtilskud til de to produktionsskoler på kr. Det kommunale bidrag til staten er et bidrag, som Vesthimmerlands Kommune skal afregne for de elever, der går på landets produktionsskole i foregående år, og som er bosat i kommunen pr. 5. september i kalenderåret forud for det år, hvor aktiviteten afholdes. Vesthimmerlands Kommune har ikke bevillingskompetencen for de elever, som kommunen afregner for. Optagelsen sker på den enkelte produktionsskole i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i den aktuelle kommune. EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelse) er ikke omfattet af kommunalt bidrag til staten. Takst for 2015 er: Unge under 18 år: kr. pr. årselev (2014-takst) Unge over 18 år: kr. pr. årselev (2014-takst) Erhvervsgrunduddannelser Her budgetteres skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser EGU. EGU henvender sig til unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse. Der er i budget 2015 afsat kr. til EGU-uddannelse, og heraf er kr. til 4 kommunale praktikpladser. Den ugentlige skoleydelse udgør i kr. pr. uge for unge over 18 år og 680 kr. for unge under 18 år. 121

124 1.4.4 CKA Integration CKA Integration er kommunens eget tilbud til flygtninge, som skal deltage i en aktivering udover danskuddannelsen. Der er i budget 2015 budgetteret med kr. på området. 1.5 Jobcenter fælles Kontanthjælp og aktivering Pr. 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Kontanthjælpsmodtagerne deles op i grupperne: de unge under 30 år og personer over 30 år, og målet med reformen er overordnet at få flere i uddannelse og job således, at de bliver en del af arbejdsmarkedet. For de unge under 30 år er den grundlæggende intention i reformen, at flest mulige af de unge kommer i uddannelse, en øget andel uddannelsesparate og en mindre andel visiteres som aktivitetsparate og skal i aktivering. For personer over 30 år er intentionen, at de skal i ordinært arbejde. Samtidig med, at den kendte matchvurdering forsvinder, og der kommet nye målgrupper, ændres ydelserne således, at kontanthjælpen for unge under 30 år bliver ændret til uddannelseshjælp og er svarende til SU-niveau. De nye målgrupper vil være uddannelseshjælpsmodtagere (under 30 år), som opdeles i åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate. Derudover er der kontanthjælpsmodtagere (over 30 år), som opdeles i jobparate og aktivitetsparate. Ligeledes vil aktiveringsdelen også blive berørt af kontanthjælpsreformen. Der bliver en øget indsats overfor unge på uddannelseshjælp således, at de unge åbenlyst uddannelsesparate starter på uddannelse så hurtigt som muligt. De uddannelsesparate forventes at kunne påbegynde uddannelse indenfor ca. 1 år, og indsatsen for dem vil være at gøre dem klar til uddannelse. Den sidste gruppe aktivitetsparate er unge, der har brug for en mere intensiveret indsats, som blandt andet kan bestå af aktivering kombineret med en støtteindsats. Med hensyn til de jobparate forventes det, at de vil kunne komme i arbejde inden for en relativ kort tidshorisont, hvorfor indsatsen overfor dem vil være aktivering i form af nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskud. De aktivitetsparate har brug for en mere helhedsorienteret og joborienteret indsats og har ligeledes mulighed for at få en støtteindsats Kontant- og uddannelseshjælp Med kontanthjælpsreformen bliver satsen for kontanthjælpsmodtagere under 30 år på SUniveau, hvilket skal være et incitament for den unge til at påbegynde uddannelse. Det forventes derfor, at en del af de nuværende unge ikke kommer på kontanthjælp, hvorfor det forventes, at antallet af unge helårspersoner vil være færre i 2015 end tidligere år. Der ydes 30% refusion på området. 122

125 Der er ved beregning af takst for uddannelseshjælp anvendt en gennemsnitstakst. Der er budgetteret med i alt 299 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Uddannelseshjælp Kontanthjælp, forsørgere Kontanthjælp, ikke-forsørgere Kontanthjælp, unge udeboende Kontanthjælp, unge hjemmeboende Kontant- og uddannelseshjælp i alt Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Her budgetteres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, løntilskud m.v. til kontanthjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Den nye kontanthjælpsreform vil påvirke aktiveringsdelen, idet reformens intention er, at der skal ydes en intensiv indsats overfor de borgere, der har behov for det. Der er budgetteret med i alt 362 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Uddannelseshjælp, 50% Uddannelseshjælp, 30% Kontanthjælp, 30% - forsørgere Kontanthjælp, 30% - ikke-forsørgere Kontanthjælp, 30% - unge udeboende Kontanthjælp, 30% - unge hjemmeboende Forrevalidering, 30% - forsørger/ikke-forsørger Forrevalidering, 50% - forsørger/ikke-forsørger Kontanthjælp, 50% - forsørgere Kontanthjælp, 50% - ikke-forsørgere Kontanthjælp, 50% - unge udeboende Kontanthjælp, 50% - unge hjemmeboende Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp i alt Der er afsat kr. til løntilskud. Reglerne om løntilskud er i forbindelse med kontanthjælpsreformen blevet ændret således, at der fremover kun kan etableres løntilskud i maksimalt 6 måneder. Lønnen under offentlig løntilskudsansættelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er svarende til den pågældendes individuelle kontanthjælpssats. Arbejdstiden fastsættes ud fra kontanthjælpssats, og det betyder, at arbejdstiden vil blive kortere end hidtil. 123

126 Antal helårspladser vil afhænge af, hvilken sats de enkelte kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere modtager Driftsudgifter til aktivering Her budgetteres driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for de målgrupper, hvor jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen. Driftsudgifterne er udgifter til ordinært uddannelsesforløb, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter, anden aktør, danskundervisning, produktionsskole, 6-ugers selvvalgt uddannelse. I forbindelse med den nye kontanthjælpsreform, der er trådt i kraft den 1. januar 2014, er der sket en ændring af driftsloftet. Der er nu 2 driftslofter, som er opdelt henholdsvis med et for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge, og et for modtagere af revalideringsydelse, ledighedsydelse og sygedagpenge. Udover at driftsloftet er opdelt i 2 er satserne også nedsat. Satsen er nedsat med ca kr. pr. helårsperson, hvilket får konsekvenser for driftsudgifterne, idet der vil blive en større kommunal udgift. Det er ligeledes også sådan, at et eventuelt overskud under det ene driftsloft ikke kan udnyttes i det andet driftsloft. Driftsudgifterne finansieres med 50% refusion indenfor 2 beregnede driftslofter. De 2 driftslofter beregnes ud fra antal helårspersoner ganget med en udmeldt takst. Der er i budget 2015 afsat i alt brutto kr. til driftsudgifter. Disse er fordelt således: Målgruppe Bruttoudgift i kr. Godtgørelse 83 kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge Kontanthjælp Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Seks ugers selvvalgt uddannelse Der er fremsat lovforslag om en ny beskæftigelsesreform, hvoraf det fremgår, at seks ugers selvvalgt uddannelse ændres til et andet tilbud, men der er i budgetfasen ikke taget højde for lovændringer på området, da loven endnu ikke er vedtaget på budgetlægningstidspunktet Beskæftigelsesordninger Herunder budgetteres udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesordninger samt mentorer. 124

127 I forbindelse med at kontanthjælpsreformen trådte i kraft pr. 1. januar 2014, blev finansieringen af mentorer ændret. Hidtil har kommunen modtaget 50% i refusion, men med kontanthjælpsreformen er denne ændret til, at der i stedet er udmeldt en ramme. Ved budgetlægning for 2015 er der anvendt den samme ramme som i 2014, hvilket er netto kr. (brutto kr.). Rammen for 2015 var ikke kendt på budgetlægningstidspunktet, men er efterfølgende blevet udmeldt således, at rammen for Vesthimmerlands Kommune udgør netto kr. (brutto kr.). Dette betyder, at der i 2015 vil blive en udfordring på området, idet tildeling af mentorer ligeledes er blevet ændret i forbindelse med reformen. Tildelingen af mentor er ændret således, at der fremover bevilliges til bestemte målgrupper (for eksempel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere, personer udskrevet fra psykiatrisk indlæggelse samt afsonere). Der er ikke længere en mulighed for bevilling af mentor men et tilbud til de svageste og kan anvendes som et beskæftigelsestilbud. 1.6 A-dagpenge På budgetlægningstidspunktet blev der indgået forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen har som mål, at flere ledige kommer så hurtigt som muligt i varigt job, og samtidig skal den sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling. Kommunerne får flere frihedsgrader til at tilrettelægge en individuel tilpasset indsats for den ledige med et klart jobsigte. Dette betyder blandt andet, at ledige skal have et fælles og intensiveret kontaktforløb, alle får ret og pligt til et aktivt tilbud, individuel indsats med fokus på virksomhedsrettede tilbud, mulighed for et reelt uddannelsesløft (blandt ændring af seks ugers selvvalgt uddannelse), målrettet og styrket voksenlærlingeordning, styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser, ret til af få vurderet uformelle kvalifikationer, mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed etc. Nogle af de ovennævnte punkter vil få indflydelse på budget 2015, men der er i budgetfasen ikke lavet beregning af de økonomiske konsekvenser, idet forliget om reformen ikke er lovgivningsmæssigt vedtaget på budgetlægningstidspunktet Løn forsikrede ledige Her budgetteres udgifter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner. Der er budgetteret med 45 helårspersoner Servicejob Her er budgetteret tilskud til personer ansat i servicejob. Der er budgetteret med tilskud til 1 person. Der vil ikke komme tilgang, idet loven om servicejob er ophævet Seniorjob Herunder budgetteres løn og tilskud til personer ansat i seniorjob. 125

128 Der er budgettet med kr. på området, hvilket svarer til 19 helårspersoner. 1.7 Førtidspensioner Førtidspension med 50 pct. refusion Herunder budgetteres førtidspension med 50 pct. refusion, som er tilkendt i perioden 1. januar januar Der kommer ingen nye tilkendelser, altså budgetteres der kun med afgang, dog forekommer forhøjelser i allerede eksisterende sager. Ny lov vedr. førtidspension er trådt i kraft i 2013 (Lov nr. 218 af 5. marts 2013). Loven giver mulighed for at skifte fra gammel førtidspensionsordning til ny førtidspensionsordning Der er budgetteret med en udgift på kr Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Herunder budgetteres førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende indtil 1. januar Der kommer ingen ny tilkendelser, altså budgetteres der kun med afgang, dog forekommer forhøjelser i allerede eksisterende sager. Ny lov vedr. førtidspension er trådt i kraft i 2013 (Lov nr. 218 af 5. marts 2013). Loven giver mulighed for at skifte fra gammel førtidspensionsordning til ny førtidspensionsordning Der er budgetteret med en udgift på kr Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Herunder budgetteres førtidspension med 35 pct. refusion, som er tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 altså alle nye tilkendelser af førtidspension. Der budgetteres med, at der tildeles 40 førtidspensioner i løbet af Det antages, at der tilflytter og fraflytter lige mange førtidspensionister. Dødelighed og anden afgang forventes at ligge på samme niveau som i Der forventes en nettotilgang i 2015 på 12 førtidspensionister. Der benyttes en gennemsnitsudgift pr. førtidspensionsmodtager på kr. i 2015 priser. Der forventes ca førtidspensionister i løbet af Ny lov vedr. førtidspension er trådt i kraft i 2013 (Lov nr. 218 af 5. marts 2013). Loven giver mulighed for at skifte fra gammel førtidspensionsordning til ny førtidspensionsordning Der er budgetteret med en udgift på kr. 126

129 2. Forsikrede ledige I hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter A-dagpenge Midl. arbejdsmarkedsydelse Dagpenge til forsikrede ledige Aktivering forsikrede ledige I alt Job- og Uddannelse A-dagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Pr. 1. januar 2014 trådte loven om midlertidig arbejdsmarkedsydelse i kraft. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for borgere, der har opbrugt retten til uddannelsesydelse og har mistet retten til dagpenge. Ordningen er midlertidig, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod 3. juli Ydelsen udgør 60% af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ægtefællens indkomst og familiens samlede formue. Den samlede periode, man kan modtage dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, er maksimalt fire år. For at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal man være medlem af en a-kasse og tilmeldt jobcentret som ledig. Det betyder også, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, blandt andet ved at være aktivt jobsøgende. Herudover gælder det, at personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, efter senest fire uger har ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Den kan bestå af løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation og nyttejob. Vesthimmerlands Kommune skal medfinansieres henholdsvis 50% og 30%. Den anvendte takst er en beregnet gennemsnitstakst. Der er budgetteret med i alt 50 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Midt. arbejdsmarkedsydelse, aktiv 50% Midt. arbejdsmarkedsydelse, passiv 30% Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt

130 2.1.2 Dagpenge til forsikrede ledige Her budgetteres kommunens andel af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Budgettet er udarbejdet på grundlag af det udmeldte beskæftigelsestilskud fra KL på kr. samt en teknisk korrektion på kr. Kommunerne har nu overtaget medfinansieringen af A-dagpenge således, at kommunen skal medfinansiere fra uge 5. Perioden fra uge 1-4 er karensperiode, hvor kommunen ikke har nogen medfinansiering. Vesthimmerlands Kommune skal medfinansiere henholdsvis 70% og 50%, og i henhold til lovgivningen skal kommunerne ligeledes medfinansiere 100% ved manglende rettidighed, men da Vesthimmerlands Kommune er med i frikommuneforsøget på området, er den 100% medfinansiering suspenderet, og der medfinansieres i stedet med 70%. Der er i buget 2015 budgetteret med i alt 400 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Befordringsgodtgørelse 50% medfinansiering Dagpenge manglende rettidighed 70% medfinansiering Dagpenge i aktive perioder 50% medfinansiering Dagpenge i aktive perioder 70% medfinansiering Dagpenge i passive perioder 70% medfinansiering Dagpenge forsikrede ledige i alt Aktivering forsikrede ledige Som nævnt under a-dagpenge blev der på budgetlægningstidspunktet indgået forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Nogle af de nævnte punkter vil få indflydelse på budget 2015, men der er i budgetfasen ikke lavet beregning af de økonomiske konsekvenser vedrørende aktiveringsdelen, idet forliget om reformen ikke er lovgivningsmæssigt vedtaget. Under aktivering forsikrede ledige budgetteres udgifter og indtægter vedrørende beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er budgetteret med i alt 45 helårspersoner fordelt således: Ydelse Takst Helårspersoner Bruttoudgift i kr. Løntilskud, statslige virksomheder Løntilskud, private virksomheder Løntilskud, over 55 år Løntilskud, ansat i kommuner Aktivering forsikrede ledige i alt

131 Der er afsat kr. til jobrotation, kr. til voksenlærlinge og kr. til personlig assistance. Der er 50% refusion af udgifter til løntilskud, 100% refusion af udgifter til jobrotation og voksenlærlinge samt 50% refusion af udgifter til personlig assistance. Det fremgår af forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen, at der sker en ændring af finansiering af jobrotation samt tilskud voksenlærlinge. Refusionssatsen vedrørende jobrotation ændres fra 100% til 60%, og tilskuddet til virksomheder som ansætter voksenlærlinge forhøjes fra 30 kr. til 40 kr. i timen. Derudover afskaffes kvotesystemet for offentlige løntilskud, og løntilskudssatsen reduceres fra 141,02 kr. pr. time til 105,96 kr. pr. time. Varigheden af private løntilskud ændres fra maksimalt 12 måneder til maksimalt 6 måneder og for offentlige løntilskud ændres varigheden fra maksimalt 6 måneder til maksimalt 4 måneder. Ovennævnte ændringer er ikke indarbejdet i budget Ungdommens Uddannelsesvejledning Hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Jobcenter UU Vesthimmerland I alt Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Vesthimmerland Her er budgetteret udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning i Vesthimmerlands Kommune. Der er i 2014 vedtaget en EUD-reform, der blandt andet betyder, at kommunerne som udgangspunkt ikke længere skal give individuel- og gruppevejledning til uddannelsesparate unge i 8. og 9. klasse, hvilket indebærer en reduktion i kapaciteten i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne reduktion betyder, at budget 2015 er reduceret med 1 stilling. Derudover sker der yderligere reduktion i overslagsårene, hvilket svarer til, at der skal ske reduktion af 1 stilling. Dette betyder, at der med overslagsårene sker en reduktion af ressourcerne på Ungdommens Uddannelsesvejledning med 2 stillinger. 129

132 4. Andet (udenfor) Hele kr Beskæftigelses- og socialforvaltning Asylcenter Vesthimmerland I alt I oktober 2012 blev Vesthimmerlands Kommune driftsherre for et Asylcenter Vesthimmerland med asylcenter i Ranum. Efterfølgende er der etableret asylcenter i Randers, Frederikshavn, Skørping hvor der både er voksen- og børnecenter, Langå og til december 2014 etableres der et børnecenter i Østrup. Asylcenter Vesthimmerland er takstfinansieret af Udlændingestyrelsen ud fra antal beboere og beboernes sammensætning på de enkelte asylcentre. Det forventes, at Asylcenter Vesthimmerland i 2015 kan bidrage med et overskud på driften på kr., hvorfor dette er medtaget i budget

133 Børne- og Skoleudvalget 131

134 132

135 Bemærkninger til Børne- og skoleudvalget Driftsbudget Børne- og skoleudvalgets hovedområder vedrører Folkeskolen, Ungdomsuddannelser, Sundhedsudgifter, Dagtilbud for børn og unge samt Folkeoplysning (Ungdomsskolevirksomhed). Udvalget er for 2015 tildelt en nettobevilling på 565,6 mio. kr., der fordeler sig med 697,4 mio. kr. i udgifter og 131,8 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist, hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt brutto I alt netto og som netto udgifter. 3. Sundhed, Dagtilbud, Tværgående indsatser, Folkeskolen,

136 Udvalgets driftsramme er fremkommet således: I hele kr Fremskrevet budget Lovgivning Tekniske korrektioner Råderum Driftsønsker Vedtaget budget i alt = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt 1. Folkeskolen Hele kr Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Folkeskoler Skoler Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Betaling til specialskole Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Lukkede skoler Udviklingskonsulentafdelingen Tjenestemandspensioner Tværgående indsatser Specialundervisning i regionale tilbud I alt Skoler Samlet budget udgør 311,915 mio. kr. i Omfatter drift af 15 folkeskoler med tilhørende SFO/LBO, 10. Klassecenter Vesthimmerland, Vestermarkskolen med tilhørende SFO samt fællesudgifter Folkeskoler Omfatter drift af 15 folkeskoler, ADHD Farsø Skole, K-klasserne Ranum Skole, 10. Klassecenter Vesthimmerland, Vestermarkskolen samt fællesudgifter. 134

137 Fællesudgifter og indtægter omfatter pulje til længerevarende sygdom over 30 dage, hvor skolen får dækket nettoudgiften, tolkebistand, inklusionsmidler, pulje til forvaltningsledelse og uforudsete udgifter samt betalinger til/fra kommuner. I forbindelse med Folkeskolereformen er tildelingen ændret, således at der tildeles i forhold til antal klasser på de enkelte klassetrin. I beregningerne er der taget udgangspunkt i gennemsnitsløn til lærere på kr. (2015-lønniveau). ADHD, AKT og K-klasserne tildeles i forhold til antal elever. Tildelingen ser således ud: Almen + generelle. + SL pr. klasse ADHD pr. elev AKT pr. elev K-klasse u/sfo pr. elev K-klasse m/elev pr. klasse 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Der tildeles med 7/12 af skoleåret 2014/2015 og 5/12 af det forventede skoleår 2015/2016. Medio 2015 reguleres der i forhold til det faktiske antal elever og klasser til skoleåret 2015/2016. Udover den almindelige tildeling sker der følgende reguleringer: Inklusionsmidler på kr. fordeles med grundbeløb på kr. pr. skole og resten fordeles i forhold til elevtal i almenklasserne. Holddeling på kr. fordeles i forhold til klasser med hhv elever, elever, elever og 26- elever. Samlæsning. Når 2 på hinanden følgende klasser har 28 elever eller færre, reduceres budgettet med kr. i skoleåret 2014/2015, stigende til kr. i skoleåret 2015/2016. Uddannelse på kr. fordeles i forhold til antal medarbejdere i skoledelen. Læringscenter på kr. fordeles med grundbeløb på kr. pr. skole, og resten fordeles i forhold til elevtal på skolerne. Supplerende undervisning på kr. fordeles i forhold til elevtal i klasse i almenklasserne. Undervisningstillæg på kr. som fordeles 2 gange årligt i forhold til andel af samlet udgift. Herudover tildeles der løn til ledelse, administration, teknisk serviceleder og flexjob i pulje, bygningsdrift, undervisningsmidler, IT/inventar samt øvrige driftsudgifter. 135

138 Nedenstående tabel viser antal klasser og antal elever på de enkelte skoler, der ligger til grund for beregning af budget 2015: Almen klasser Almen elever Spec.kl., SL, modtagekl.elever K-klasse elever ADHD/AKT elever Toppedalskolen Blære Skole Farsø Skole Gedsted Skole Hornum Skole Løgstør Skole Overlade Skole Ranum Skole Strandby Skole Ullits Skole Vestrup Skole Vester Hornum Skole Østermarkskolen Aalestrup Skole Aars Skole Klassecenter Vesthimmerland I alt Undervisning af børn fra Asylcenter Ranum foregår på Farsø Skole. Her sker der afregning i forhold til faktisk antal børn. Ultimo 2014 starter UMI-skole (Uledsagede Mindreårige Asylansøgere) i Simested. Her vil der være undervisning af de børn, som bor på asylcenter for børn i Østrup. Her sker der afregning i forhold til faktisk antal børn. Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelse på samlæsning, hvor beløbet hæves fra kr. til kr. pr. samlæsningsmulighed. I 2015 er besparelsen på kr., mens det stiger til kr. i overslagsårene. Pausetiden er forhøjet fra 15,05% til 18%, hvilket giver et provenu på kr. i 2015 og 2 mio. kr. i overslagsårene Vestermarkskolen Vestermarkskolen er i 2015 budgetteret til 55,5 helårselever med et udgiftsbudget på 18,2 mio. kr. SFO Vestermarkskolen er i 2015 budgetteret til 47 helårsbørn med et udgiftsbudget på 5,480 mio. kr. Årstaksten er for skoledelen kr. mod kr. i 2014 og SFO kr. mod kr. i Stigningen på skoledelen og faldet i SFO skyldes implementeringen af Folkeskolereformen, som har betydet længere skoledage og færre timer i SFO en. Hertil kommer udgift til befordring, som hjemkommunen betaler i forhold til faktisk udgift. Vesthimmerlands Kommune planlægger kørslen. 136

139 Overheadprocenten er uændret 7% i Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som driftsherre. Der er i 2015 budgetteret med et overheadprovenu på 1,657 mio. kr Skolefritidsordninger Omfatter udgifter til SFO2 (fordeles 2 gange årligt i forhold til antal indskrevne), søskenderabat, fripladstilskud, forældrebetaling, central pulje til bedre kvalitet i dagtilbud (0-5 år) og inklusionspulje, normeringsforskydninger samt betalinger til/fra andre kommuner. I forbindelse med Folkeskolereformen august 2014 er åbningstiden reduceret fra 33 til 23 timer ugentlig for SFO-børn, hvilket har medført ændret ressourcetildeling. Taksten er uændret i forhold til takst fra august 2014, således at prisen for heldagsmodul er kr. pr. måned, eftermiddagsmodul koster kr. pr. måned og morgenmodul 575 kr. pr. måned. For alle 3 satser gælder det at juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingsandelen er beregnet til 55%. En heldagsplads udløser 1,837 time pr. uge, eftermiddagsplads udløser 1,746 time pr. uge, mens en morgenplads udløser 0,642 time pr. uge. Budget 2015 er reguleret i forhold til det forventede antal indskrevne børn og fremskrevet med de af Byrådet vedtagne pris- og lønfremskrivninger Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelse på SFO2 med kr., mens LBO Strandby Skole blev tilført kr. i garantinormering i Ressourcetildeling kr. Antal 0-2 årige Antal LBO-børn Antal SFO-børn Antal Mini-SFO SFO Farsø Skole ,75 10,00 SFO Løgstør Skole ,33 3,50 SFO Aalestrup Skole ,16 5,00 SFO Aars Skole ,91 7,50 SFO Østermarkskolen ,33 10,25 SFO Hornum Skole ,17 0 LBO Toppedalskolen ,58 69,25 - LBO V. Hornum Skole ,92 42,33 - LBO V. Hornum Skole ,50 21,75 34,92 - LBO Strandby Skole ** ,00 10,92 23,58 - LBO Ullits Skole * ,25 39,66 - LBO Overlade Skole ,75 23,75 44,17 - LBO Vestrup Skole ,83 28,58 49,00 - LBO Blære Skole * ,58 30,00 39,75 - LBO Gedsted Skole * ,08 29,92 32,09 - I alt ,74 268, ,40 36,25 Ressourcetildeling: Institutionens samlede lønbudget. * LBO Ullits Skole og LBO Blære Skole er inkl. budget til familiestuer. ** LBO Strandby Skole er inkl. garantinormering på kr. 137

140 1.2 Syge- og hjemmeundervisning Samlet budget udgør 0,900 mio. kr. i Budget dækker udgifter til sygehusundervisning, syge- og hjemmeundervisning samt undervisning af elever, som har ophold på Julemærkehjemmet i Hobro. Budgettet er i forhold til 2014 hævet til kr. på baggrund af regnskabserfaringer. 1.3 Befordring af elever i grundskolen Samlet budget udgør 8,159 mio. kr. i Budget dækker transport af elever i folkeskolen med NT, transport af elever til specialklasser, tilskud til elevers egen befordring samt sygetransport af egne elever samt elever på Vesthimmerlands Gymnasium og Erhvervsskolerne i Aars. Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på kr. ( kr. i ) vedr. kørsel fra 5. kl. i stedet for 12 år, kr. ( kr. i ) vedr. bortfald af obligatorisk kørsel til og fra SFO samt kr. (samme beløb i ) på regnskabserfaringer. Besparelser på kr. og kr. iværksættes pr. 1. august Betaling til specialskoler Samlet budget udgør 28,298 mio. kr. i Omfatter betaling af elever på interne skoler, specialskoler + SFO (0.-3. kl.) i andre kommuner, elever på Vestermarkskolen og SFO Vestermarkskolen samt kørsel til/fra specialskoler. Udgift til elever i SFO over 3. kl. i andre kommuner afholdes af Socialforvaltningen. I hele kr Helårselever, skole 63,18 58,58 57,58 58,00 56,16 Gennemsnitspris Helårselever, SFO 38,83 34,00 34,42 35,58 35,58 Gennemsnitspris Interne skoler 5,00 6,00 6,00 6,00 6, Bidrag til statslige og private skoler Samlet budget udgør 22,077 mio. kr. i Omfatter udgifter til elever på friskoler. Taksten fastsættes i forbindelse med Finansloven. Der sker betaling for de elever som har folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune den 5/9 året forud for budgetåret. 138

141 Der er indgået driftsaftale med Aalestrup Realskole, som fungerer som overbygningsskole (7.-9. kl.) for elever i Aalestrup og Gedsted skoledistrikter Friskoleelever SFO, antal Friskoleelever, antal Heraf Aalestrup Realskole, antal Friskoleelever SFO kr. Friskoleelever kr Driftsaftale Aalestrup Realskole kr Note: Enhedspriserne er efter afløftning af 5% moms I forbindelse med Folkeskolereformen pr. 1. august 2014 er der lavet tillæg til aftale med Aalestrup Realskole som følge af flere timers undervisning pr. uge. Dette sammenholdt med en stigning i antallet af friskoleelever i skoleåret 2014/2015 medfører en stigning til budget 2015 på godt 2 mio. kr. 1.6 Efterskoler og ungdomskostskoler Samlet budget udgør 10,692 mio. kr. i Omfatter udgifter til elever på efterskoler. Taksten fastsættes i forbindelse med Finansloven. Der sker betaling for de elever, som har folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune den 5/9 året forud for budgetåret Efterskoleelever, antal Ekstratilskud, antal Efterskoleelever, kr Ekstratilskud, kr Note: Enhedspriserne er efter afløftning af 5% moms Ekstratilskud gives til elever på efterskoler for elever med læse- og stavevanskeligheder. 1.7 Idrætsfaciliteter for børn og unge Samlet budget udgør 2,361 mio. kr. i Dækker udgifter til leje af Dr. Ingridhallerne i Farsø og V. Hornum Hallen samt drift af Hornum Hallen. Fra 2015 er der også budgetsat udgifter til driftstilskud til Blære Multicenter og Vestrup Multicenter. 139

142 1.8 Udviklingskonsulentafdelingen Samlet budget udgør 6,805 mio. kr. i Dækker udgifter til uddannelse på skoler, børnehaver og SFO/LBO, IT i folkeskolen, skolebibliotek samt løn til 2½ konsulentstillinger. 1.9 Tjenestemandspensioner Samlet budget udgør 2,609 mio. kr. i Der betales pension til sygepensionerede tjenestemænd til de fylder 63½ år, hvorefter udgiftsforpligtelsen overgår til Staten Antal helårspersoner 10,92 9,75 8,66 7,92 7, Specialundervisning i regionale tilbud Samlet budget udgør 0,626 mio. kr. i Omfatter udgifter til 0-18 årige på Taleinstituttet og Hjerneskadecentret samt hjælpemidler efter indstilling fra PPR eller Børn i Bevægelse. Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på kr. på baggrund af regnskabserfaringer fra tidligere år. 2. Tværgående indsatser Hele kr Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser PPR Specialpædagog. bistand til børn i førskolealder Specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Betaling til specialskoler Ungdomsuddannelser Ungdomsskolen I alt

143 2.1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Samlet budget udgør 9,326 mio. kr. i Omfatter løn til ledende psykolog, 10 psykologer, 2 tale-/hørekonsulenter, 2 inklusionskonsulenter til skole/dagtilbud samt 1½ administrativ stilling. I forhold til 2014 er der flyttet 4 tale-/hørekonsulenter til nyoprettet funktion Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (se 2.2 nedenfor). Pædagogisk Psykologisk Rådgivning leverer ydelser til dagtilbud og skoler, herunder specialskoler og specialbørnehaver samt visitation til STU og rehabilitering til børn og voksne. 2.2 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Samlet budget udgør 2,082 mio. kr. i Omfatter løn til 4 tale-/hørekonsulenter samt udgifter til tjenestekørsel, uddannelse og arbejdsskadeforsikring. Udgifterne er fra budget 2015 flyttet fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der er tale om en flytning af budget fra 2.1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, i henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets konteringsvejledning. 2.3 Specialskoler Samlet budget udgør netto 0 mio. kr. i Omfatter drift af Limfjordsskolen og CKU Himmerland. Der er tale om rammetaleinstitutioner, hvor udgiften modsvares af indtægter for salg af pladser, således at nettobudgettet er Limfjordsskolen Tilbyder STU-uddannelsen med tilhørende bo-del. Der er budgetteret med 35 helårselever, hvoraf størstedelen kommer fra andre kommuner. Tilbuddet er et 3-årigt boog undervisningstilbud for unge udviklingshæmmede. Eleverne kan optages fra de er år. Taksten fastholdes på 2014-niveau på trods af pris- og lønfremskrivning. Dette som følge af nye arbejdstidsregler. Limfjordsskolen har i 2015 et budget til STU på 6,456 mio. kr., mens bo-delen har et budget på 13,242 mio. kr. Budgettet er beregnet med udgangspunkt i 35 helårselever. Projektværkstedet har et budget på 1,255 mio. kr., som er beregnet med udgangspunkt i 9,5 helårselever. STU Bodel u/18 år Bodel o/18 år Bodel o/18 år egenbetaling Projektværksted Årstakst 2014 i kr Årstakst 2015 i kr

144 Overheadprocenten er uændret 7% i Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som driftsherre. Der er i 2015 budgetteret med et overheadprovenu på 1,378 mio. kr CKU Himmerland Tilbyder STU-uddannelse. Der er budgetteret med 35 helårselever og et budget på 6,804 mio. kr. i Årstaksten er i 2015 på kr. mod kr. i Taksten er nedsat som følge af nye arbejdstidsregler. CKU Himmerland tilbyder også kompenserende specialundervisning for voksne. Her er der afsat budget på 6,834 mio. kr. Finansieringen sker ved, at Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune hver afholder 40% af de budgetterede udgifter, svarende til 2,733 mio. kr., mens de resterende 20% kommer fra andre kommuner. Andre kommuner betaler i forhold til de ydelser, de modtager, mens Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune frit kan henvise borgere til tilbuddene. Timeprisen for andre kommuner er i 2015 på kr. pr. mod kr. i Prisen er inkl. forberedelse/efterbehand-ling, administration og kørsel. CKU Himmerland driver Asylskolen for voksne på Louns Alstrup Skole som en selvstændig enhed. Her afregnes i forhold til det faktiske antal voksne. Overheadprocenten er uændret 7% i Provenuet tilgår Vesthimmerlands Kommune som driftsherre. Der er i 2015 budgetteret med et overheadprovenu på 0,954 mio. kr. 2.4 Specialundervisning i regionale tilbud Samlet budget udgør 0,500 mio. kr. i Omfatter udgifter for over 18-årige på Taleinstituttet og Hjerneskadecentret. I forhold til 2014 er udgifter til CKU Himmerland, kørsel samt betaling til andre kommuner flyttet til betaling til specialskoler (se 2.5 nedenfor). Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på kr. på baggrund af regnskabserfaringer fra tidligere år. 2.5 Betaling til specialskoler Samlet budget udgør 3,496 mio. kr. i Dækker udgifter til CKU Himmerland, hvor Vesthimmerlands Kommune betaler 40% af udgifterne til kompenserende specialundervisning for voksne, kørsel samt betaling til andre kommuner. Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på kr. på baggrund af regnskabserfaringer fra tidligere år. 2.6 Ungdomsuddannelser Samlet budget udgør 8,050 mio. kr. i

145 Omfatter udgifter til elever på den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) på institutioner i andre kommuner samt på Limfjordsskolen og CKU Himmerland. Visiteringen til den 3-årige uddannelse sker gennem visitationsudvalget. Udover betaling til STU er der afsat 1,3 mio. kr. til befordring Antal helårspersoner 30,00 27,00 27,00 27,00 27,00 Gennemsnitspris kr Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på kr. på kørsel og kr. på færre elever og lavere gennemsnitspris i forhold til Ungdomsskolevirksomhed Samlet budget udgør 7,820 mio. kr. i Omfatter drift af ungdomsskolen, SSP, ungeteam samt klubvirksomhed. I budget 2015 er der afsat kr. til nyoprettet Ungeråd i Vesthimmerlands Kommune. Ungerådet kan høres, inddrages samt selv stille forslag til politisk behandling og kan derved være med til at sætte sit præg på udviklingen af kommunen, med udgangspunkt i det at være ung i Vesthimmerland. Ungerådet er for unge mellem år. 3. Sundhed Hele kr Børne- og Skoleforvaltning Tværgående indsatser Tandplejen Børn i Bevægelse Sundhedsplejen I alt Tandplejen Samlet budget udgør 15,891 mio. kr. i Budgettet dækker tandpleje for 0-18 årige hos private tandlæger, special- og omsorgstandpleje samt drift af tandlægeklinikken i Aars. Der er forhandlet nye kontrakter med privat praksis, hvilket har betydet en nedsættelse af takstafregning pr. bruger med 100 kr. pr. år. I 2015 afregnes der med kr. pr. tilmeldt bruger pr. år. 143

146 3.2 Børn i Bevægelse Samlet budget udgør 4,821 mio. kr. i Budget dækker driften af Børn i Bevægelse (BIB). Målet er sundhedsfremme og forebyggelse, udviklings- og undervisningsrelateret fysioterapi og ergoterapi. Budgettet er steget som følge af tilgang af opgaverne med vederlagsfri FYS, ridefys og genoptræningsplaner. Her er der tilført kr., som opgaven var opgjort til i forbindelse med overflytning fra Sundhedsforvaltningen til Børn i Bevægelse. Ved budgetforliget blev der godkendt ekstrabevilling til vederlagsfri FYS på kr. i Bevillingen er givet på baggrund af regnskabserfaringer. Der blev samtidig vedtaget besparelser på kr., som skal effektueres ved ophør af holdundervisning til alle nybagte forældre i motorisk udvikling og relationers dannelse samt ophør af særlig indsats til en lille gruppe børn på Vestermarkskolen. 3.3 Sundhedsplejen Samlet budget udgør 6,148 mio. kr. i Sundhedsplejen giver råd og vejledning i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde rettet mod spædbørns-, familie- og skoleområdet samt til daginstitutioner. Sundhedsplejen er opdelt med 5 medarbejdere på skoleområdet, 6 medarbejdere på småbørnsområdet, en leder af sundhedsplejen samt ½ administrativ stilling. Udover budget til løn, er der afsat budget til arbejdsskadeforsikring, uddannelse, tjenestekørsel, administration, kontorhold samt tolkebistand. 4. Dagtilbud Hele kr Børne- og Skoleforvaltning Dagtilbud og skoler Dagtilbud Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede inst. - fælles udgifter Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til privatinstitutioner I alt

147 4.1 Fælles formål Samlet budget udgør 10,394 mio. kr. i Omfatter udgifter til søskendetilskud til dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner og privatinstitutioner, løn til konsulent og PAU-elever samt tilskud til forældre, der vælger privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven. I 2015 er der budgetteret med tilskud til 125 helårsbørn i privat pasning 80. Tilskud pr. år er beregnet til kr. Søskendetilskud beregnes som procentuel andel af forældrebetalingen. For dagplejen er andelen 2,10%, for børnehavebørn 15,15% og for integrerede institutioner 10,75% af forældrebetalingen. Ved budgetforliget blev der vedtaget besparelser på kr. på baggrund af demografiudviklingen i 2015 på 0-5 års området. 4.2 Dagplejen Samlet budget udgør 43,963 mio. kr. i Omfatter løn til dagplejere og tilsynsførende, dagplejeleder, fripladstilskud, forældrebetaling, betaling til/fra kommuner samt øvrige driftsudgifter i dagplejen. Taksten er steget fra kr. pr. måned i 2014 til kr. pr. måned i Der er budgetteret med pasning af 510 børn i den kommunale dagpleje. Belægningen er uændret 3,75. Juli måned er betalingsfri. Fripladstilskud er beregnet som procentuel andel af forældrebetalingen og udgør i ,0% mod 17,0% i Andel af midler til Bedre kvalitet i dagtilbud udgør kr. og er ikke indregnet i forældrebetalingen. Forventet fald i antal børn i den kommunale dagpleje er budgetteret under 4.1 Fælles formål, hvor der er indlagt en besparelse på kr. 4.3 Børnehaver Samlet budget udgør 28,866 mio. kr. i Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, pulje til inklusion, midler til Bedre kvalitet i dagtilbud, kørsel specialgrupper, løn FTR, betalinger til/fra kommuner, forældrebetaling) samt drift af 8 børnehaver og 1 specialbørnehave. I forhold til budget 2014 er Bh. Legehuset lagt sammen med SFO Frihuset og er nu en landsbyordning under Toppedalskolen. Højgårdens børnehave og børnehaven Højtoften passer nu også 0-2 årige og er derfor med under 4.4 Integrerede institutioner. 145

148 Ressourcetildeling kr. Antal børn Antal stillinger Specialgr. stillinger Øget åbningstid Bh. Valhalla ,33 7,715 0 Ja Bh. Kridthuset ,34 10,965 0,507 - Ressourcetildeling kr. Antal børn Antal stillinger Specialgr. stillinger Bh. Præstegårdsvej ,42 4, Bh. Troldehøjen ,08 6, Bh. Mejsevej ,58 6,057 1,014 - Bh. Bakgården ,83 6, Bh. Lillevangen ,72 8, Hornum bh ,75 6, I alt ,04 57,868 1,52 - Øget åbningstid Belastningsgraden er uændret i forhold til tidligere år, nemlig 10,6, og åbningstiden er ligeledes uændret 51 timer ugentlig. Det betyder, at hvert barn i børnehave udløser 4,811 time pr. uge. Taksten er steget fra kr. pr. måned i 2014 til kr. pr. måned i Deltids modulet er steget fra kr. pr. måned i 2014 til kr. pr. måned i Juli måned er betalingsfri. Fripladstilskud er beregnet som procentuel andel af forældrebetalingen. Der er til 2015 regnet med 15,89%. Blå Stue på Bh. Mejsevej drives som en rammeaftaleinstitution under Region Nord. Der er afsat budget til 6 helårsbørn. Den mellemkommunale betaling er steget fra kr. pr. år i 2014 til kr. pr. i Andel af midler til Bedre kvalitet i dagtilbud til børnehaverne udgør kr., som fordeles ud primo 2015 samt kr. vedr. øget åbningstid i bh. Kridthuset. Pulje til inklusion udgør kr. og fordeles til institutionerne i januar og juni måned. 4.4 Integrerede institutioner Samlet budget udgør 19,546 mio. kr. i Omfatter fællesudgifter (fripladstilskud, pulje til inklusion, midler til Bedre kvalitet i dagtilbud, betaling til/fra kommuner) samt drift af 5 integrerede institutioner. Ressourcetildeling kr. 146 Antal 3-5 årige Antal 0-2 årige Antal stillinger Øget åbningstid Bakkegårdens bh ,75 10,92 7,795 Ja Bh. Sneglehuset ,33 10,33 8,644 - Bh. Markvænget ,33 18,42 12,958 Ja Aalestrup Børnehus ,50 11,92 13,628 Ja Højgårdens bh ,33 8,75 6,282 - I alt ,24 60,34 49,307 -

149 Belastningsgraden er uændret i forhold til 2014, nemlig 10,6 og åbningstid på 51 timer ugentlig for børn 3-5 år, mens 0-2 årige har faktor 1,85. Det betyder, at der gives ressource svarende til 4,811 time pr. uge pr. 3-5 årig fuldtidsbarn og 8,9 time pr. uge pr. 0-2 årig fuldtidsbarn. Taksterne følger hhv. børnehavetakst og dagplejetakst. Fripladstilskud er beregnet som procentuel andel af forældrebetalingen. Der er til 2015 regnet med 16,0%. Andel af midler til Bedre kvalitet i dagtilbud til integrerede institutioner udgør kr. som fordeles ud primo 2015 samt kr. vedr. øget åbningstid i 3 institutioner. Pulje til inklusion udgør kr. og fordeles til institutionerne i januar og juni måned. 4.5 Særlige dagtilbud og klubber Samlet budget udgør 1,804 mio. kr. i Udgifter til betaling af børn på Blå Stue på Bh. Mejsevej jf. SEL 32. Der er budgetteret med 4 helårsbørn i 2015 til en enhedspris på kr. pr. år. 4.6 Tilskud til privatinstitutioner Samlet budget udgør 8,411 mio. kr. i Omfatter tilskud til privat institutioner, fripladstilskud, forældrebetaling samt betaling til/fra kommuner. Budgettet er beregnet med udgangspunkt i årige, årige og årige. I forhold til 2014 er budgettet reduceret som følge af, at Snøvsen og Brobissen er lukket i løbet af Børnene fra Snøvsen er for størstedelens vedkommende flyttet på LBO Overlade Skole, mens en del af børnene fra Brobissen har søgt pasning i Jammerbugt Kommune. Dette medfører en forventet øget udgift i betaling til andre kommuner. 147

150 5. Anlægsbudget Hele kr Folkeskoler Renovering Østermarkskolen Aars By Masterplan AT-Påbud Renovering Vestermarkskolen Specialpædagogisk bistand til voksne Limfjordsskolen Integrerede institutioner Kridthuset I alt Folkeskoler Til anlæg er der i 2015 afsat 30,05 mio. kr. til følgende projekter: 167 Renovering Østermarkskolen Der er afsat 13,860 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringsprojekt på Østermarkskolen. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 204 Aars By Der er afsat 12,100 mio. kr. i 2016 og 21,000 mio. kr. i 2017 til opførelse af nyt dagtilbud 0-5 år i Aars Vest. 226 Masterplan Med udgangspunkt i den masterplan Teknisk Forvaltning har udarbejdet, prioriteres det hvilke renoveringsprojekter der bør iværksættes. Der er afsat 0,500 mio. kr. i 2015 og 1,000 mio. kr. i overslagsårene AT-Påbud Pulje til imødegåelse af AT-påbud i Børne- og Skoleforvaltningen. Der er afsat 0,500 mio. kr. i 2015 og 1,000 mio. kr. i overslagsårene Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 240 Renovering Vestermarkskolen Der er afsat 5,000 mio. kr. i 2015 og 1,600 mio. kr. i 2016 til PCB-renovering på Vestermarkskolen. Renoveringen omfatter alle bygningerne hus 1-6 og gymnastiksalen. Arbejdet er igangsat i 2014 hvor Byrådet har bevilget 1,700 mio. kr. Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 148

151 252 Limfjordsskolen Renovering af bo delen på Limfjordsskolen. Elevernes faciliteter gøres tidssvarende. Der er afsat 3,000 mio. kr. i årene Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 201 Kridthuset Flytning af børnehaven Kridthuset til Løgstør Skole. Arbejdet er påbegyndt i 2014 hvor der var afsat 5,000 mio. kr. til formålet. Der er afsat 7,190 mio. kr. i Beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Generelt for anlæg Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er der endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. 149

152 150

153 Kultur- og Fritidsudvalget 151

154 152

155 Bemærkninger til Kultur- og fritidsudvalget Driftsbudget Kultur- og fritidsudvalgets hovedområder vedrører i stor udstrækning tilskud til foreninger, haller, museer og Folkeoplysning. Herudover består Kultur- og Fritidsudvalgets budget af drift af kommunal svømmehal, Kulturskolen, Folkebiblioteket og Turisme. Udvalget er for 2015 tildelt en nettobevilling på 55,7 mio. kr., der fordeler sig med 60,4 mio. kr. i udgifter og 4,7 mio. kr. i indtægter. Nedenfor er vist hvordan budgettet er fordelt på de forskellige politikområder, oplyst som bruttoudgifter og bruttoindtægter, Politikområder - i hele kr. Udgifter Indtægter 1. Faste tilskud Øvrige kulturelle formål I alt brutto I alt netto og som nettoudgifter 1. Faste tilskud, Øvrige kulturelle formål,

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 195 Budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

REGNSKAB 2014 1 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 1 Tværgående artsoversigt... 5 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter profitcenter... 9 Regnskabsoversigt udvalgsopdelt efter funktion 3. niveau... 33

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budget 2017-2020 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 31 Bemærkninger... 43 Økonomiudvalget... 45 Socialudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere