Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015"

Transkript

1 1 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 10. januar 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 til generalforsamlingen den 10. januar Indledning. Kære medlemmer. Det er nu 7. gang jeg står her på en ordinær generalforsamling her i vores partiforening på Nordfyn, og skal aflægge en beretning for året der er gået, samt fortælle lidt om hvad der skal ske i det kommende år. Jeg synes stadig, jeg oplever det som var det i går vi tog initiativ til og gennemførte en sammenlægning af alle partiforeningerne i den nye Nordfyns kommune. Jeg bliver også mere og mere overbevist om, at det var det rigtige vi gjorde dengang. Vi bruger de ressourcer vi har til rådighed, så vi får mest muligt ud af dem, og ikke bare bruger dem til en masse møder i flere organisatoriske lag, hvor der bliver snakket om de samme ting. Vi plejer at starte med at kigge lidt ud i den store verden, og det synes jeg også vi skal gøre denne gang. Borgerkrigen i Syrien fortsætter, og det ser ikke ud til der er en løsning på vej. Mange har mistet livet, mange lever i store flygtningelejre og endnu flere flygter ud af landet. Det giver desværre mulighed for, at menneskesmuglere tjener store penge på at få folk ud af landet på den ene eller anden måde. Det sidste og værste vi har set, er udrangerede fragtskibe, der bliver sendt afsted fyldt med flygtninge. Besætningen smutter og lader bare skibet sejle videre med autopiloten slået til. En del af disse flygtninge kommer også til Danmark, og der ligger en stor opgave for kommunerne med at finde boliger til dem, og få dem integreret eller sendt tilbage, når der er mulighed for det. Krisen i Ukraine har også fået betydning for Danmark. Russerne har sendt militær til halvøen Krim, og de blander sig også i forholdene i Ukraine, efter de var ved at nærme sig Europa og fjerne sig fra Rusland. Det har fået EU til at lave en række sanktioner mod russerne, og de har svaret igen ved at stoppe for import af en række varer fra EU, blandt andet landbrugsvarer fra Danmark. Det kan landbruget mærke, da det ikke er let at finde alternative markeder til landbrugsvarerne. Klimaet er generelt blevet køligere mellem Putin og vesten, og russerne er igen begyndt at provokere nabolandene og vise deres militær frem ligesom under den kolde krig tilbage i halvtredserne. Vi oplever også stadig nogle forfærdelige terroraktioner, hvor adskillige mennesker bliver dræbt. Islamister der angriber vores ytrings- og pressefrihed, værdier som vi vil gøre alt for at forsvare. Det har været tre forfærdelige dage i Frankrig, men det lykkedes som bekendt at få gidselaktionerne afsluttet i går, og de tre terrorister blev skudt.

2 2 Men der er ingen tvivl om, at kampen fortsætter. Bliver der skudt nogen, kommer der nye til ligeså hurtigt. Landspolitisk. Sidste år på generalforsamlingen sagde jeg, at meningsmålingerne var helt i bund. De har siden kørt lidt op og ned, men der er stadig et godt stykke vej til rød blok kan mønstre de 90 mandater igen. Lars Løkke har ganske vist hjulpet os lidt ind imellem, men det er alligevel ikke rigtigt slået igennem. Regeringen har gennemført en række reformer, men det er ikke dem alle der har været lige populære. Helle kom ind på det i sin nytårstale, hvor hun igen slog fast, at regeringen ville gøre det der var bedst for landet, også selvom hun godt vidste det ikke var det hele, der var lige populært. Der er dog heller ingen tvivl om, at det langsomt går den rigtige vej. Der er kommet flere i arbejde, boligmarkedet går den rigtige vej, og virksomhederne er også begyndt at få mere at lave. Men det går trægt, og det er nok tvivlsomt, om det kan nå at få virkning på meningsmålingerne inden folketingsvalget. Et af de områder, hvor regeringen har fået stor kritik, er dagpengesystemet. De overtog en dagpengereform efter den forrige regering. Der var flere uheldige elementer i den. De har dog fået rettet op på flere af dem, men der er stadig mange der falder ud af systemet og stort set ikke har mulighed for at genoptjene retten til dagpenge igen. De har nedsat en kommission til at komme med et oplæg til et helt nyt dagpengesystem, men den er først færdig med sit arbejde sidst på året, selvom Helle fremrykkede den et år på kongressen, og dermed bliver den alligevel først færdig efter folketingsvalget. Der er ingen tvivl om, at det er mulighederne for genoptjening af dagpengeretten igen der er problemet, og det kan godt være lidt svært at se, at der skal et helt nyt system til for at rette op på det. Det vil være en stor hjælp, hvis det bliver løst inden valget. Helle kom også i sin nytårstale ind på flygtninge og indvandrer politikken, og det problem at det ikke var lykkedes med at få alle integreret og i job. Alt for mange er stadig på kontanthjælp. Der skal gøres en større indsats for dem, og så mange som muligt skal i gang på en arbejdsplads. Kan det ikke blive i et rigtigt job er der mange andre opgaver, der skal løses. Og hun nævnte konkret at rydde op på vores strande eller reparere sandkasser i børnehaver. Det har igen medført en diskussion om hvad der er nyttejob og hvornår det er reelle job de overtager. Jeg synes man skulle sætte sig ned sammen med fagforeningerne og en gang for alle blive enige om, hvad der er hvad. Der er dog ingen tvivl om, at hvis Løkke får gennemført sin nulvækst, bliver der mange flere opgaver, der ikke bliver udført af det offentlige. Vi er som bekendt inde i et valgår, og der skal afholdes valg til folketinget senest den 14. september, men kun Helle ved hvornår det kommer.

3 3 Kredsbestyrelsen. Det er jo kredsen, der har det overordnede ansvar for at planlægge valgkampen og få valgt kredsens kandidat. Men partiforeningerne deltager naturligvis med alt det praktiske arbejde, såsom ophængning af plakater, afvikling af møder, omdeling af materialer og meget andet. Vi har tidligere i dag været ind på folketingsvalget og den kommende valgkamp for at få Dan valgt, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på nu. Efter sidste folketingsvalg har vi jo været gennem en periode med skiftende kredsformænd, og jeg sagde sidste år, at det var mit håb, at vi kunne finde en kredsformand på repræsentantskabsmødet i februar, der var en mere langtidsholdbar løsning. Med valget af Bernt Nicolaysen er jeg sikker på, det er lykkedes. Der er kommet meget mere styr på arbejdet i kredsen, og i har også set der er styr på den kommende valgkamp, så det er jeg helt tryg ved. Den eneste ulempe ved det er desværre, at han har valgt at stoppe her i bestyrelsen, og prioritere kræfterne i kredsen. EU Søndag den 25. maj var der valg til EU parlamentet. Efter Dan var det Jeppe Koefod, der blev vores spidskandidat, og Christel var igen vores kandidat her i regionen og opstillet som nr. 3 på listen. Vi gennemførte en valgkamp med plakater, politiske møder og omdeling af materialer. Christel fik et flot valg, og blev genvalgt med næsten stemmer. Til sammenligning fik Jeppe Koefod Vi fik desværre kun valgt 3 mandater, hvor vi havde haft fire i den foregående periode. Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os med Bernt Nicolaysen som næstformand og Anette Lykke som sekretær. Efterfølgende er Bruno Staffensen valgt til næstformand, da Bernt blev valgt til kredsformand. Der har ikke været nogen udskiftning i bestyrelsen i løbet af året, så der har ikke været brug for suppleanter denne gang. Vi er 15 i bestyrelsen og 4 suppleanter. Suppleanterne deltager stort set på lige fod med bestyrelsen. De får tilsendt de samme materialer til bestyrelsesmøderne og har også mulighed for at deltage i møderne. De deltager også når de har mulighed for det, og det fungerer fint. Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året og et par af dem har været sammen med A gruppen. Vi har også prøvet at få flere politiske drøftelser på møderne, og det har været et fast punkt på dagsordenen. Det er dog ikke altid blevet til så meget, men det kræver nok lidt mere forberedelse til et sådant punkt, hvis vi skal have noget mere ud af det. Det kommunale budget for 2014 blev jo lavet et par måneder før kommunalvalget. Det var som bekendt lykkedes at få samlet et flertal udenom venstre, hvilket især borgmesteren ikke var tilfreds med. Der blev selvfølgelig betalt tilbage i september, og budgettet for i år 2015 blev lavet med Mortens helt udenom de øvrige partier. Et budget med skattelettelser og besparelser på mange områder. Det hænger overhovedet ikke sammen, og vi får en opgave med at fortælle borgerne hvorfor der kommer be-

4 4 sparelser i år. Men det kommer Kim nok lidt mere ind på, også lidt om hvordan vi har besluttet at agere på det i år. Vi har deltaget i partiets kongres den september i Ålborg. Det var Bruno, Jan og jeg der deltog. Helle aflagde som sædvanlig en flot beretning, og der var også denne gang langt over 100, der var på talerstolen og kommentere den. Men ellers var det det nye debatoplæg Alle skal med der var temaet. Mange havde arbejdet med det på forhånd, og der var også mange konkrete ændringsforslag til det. Det blev godkendt, men det var den sidste del af programmet på kongressen, og flere mente, at oplægget godt kunne have fortjent lidt mere tid til en seriøs drøftelse. Men kongressen var som altid en god oplevelse, og man kommer hjem med fornyet energi og lyst til det politiske arbejde. Vi har gennem de sidste par år arbejdet på, at få etableret nogle arbejdsgrupper i forhold til de stående udvalg i kommunalbestyrelsen. De skulle arbejde med de emner der kommer op i udvalgene, og være sparringspartnere og komme med input til vores medlemmer i disse grupper. Der har kørt enkelte grupper, men der mangler stadig nogen, så vi håber i har lyst til at deltage i dette arbejde. Der er nedsat fem grupper. Arbejdsmarkedsudvalget har været samlet nogle gange, og er godt i gang med arbejdet, og det er allerede mundet ud i nogle konkrete forslag, der er fremsat. Børne- og ungeudvalget og Erhvervs- og kulturudvalget er også i gang med arbejdet, mens vi stadig har til gode at få gang i Social- og sundhedsudvalget og Teknik- og miljøudvalget. Vi prøver at få de sidste samlet her efter generalforsamlingen, så de kan få en snak om hvad de vil arbejde med og hvordan. I kan stadig nå at tilmelde jer en arbejdsgruppe, og vi har listerne med, som i kan skrive jer på. Sidste år snakkede vi om, at der skulle kigges på vores arbejdsprogram i løbet af perioden. Det vil vi prøve at få gjort i løbet af De arbejdsgrupper, der udarbejdede det, får til opgave at gennemgå det, og se om der er behov for at opdatere det på nogle områder. Evt. lave en status på det. Det vil så blive fremlagt på generalforsamlingen i januar KPU Vi har et kommunalpolitisk udvalg her i kommunen. Det er et udvalg under LO Fyn. I udvalget sidder repræsentanter fra de forskellige fagforeninger og nogle tilforordnede. I udvalget har vi Bruno, som er udpeget af 3F og undertegnede fra Dansk Jernbaneforbund. Derudover har vi netop udpeget Klaus Hummelhoff, som tilforordnet fra Socialdemokratiet. Udvalget har ført en stille tilværelse de sidste par år, men vi er enige om, at få lidt gang i det i år, og få nogle aktiviteter stablet på benene. 1. maj. Vi deltager også traditionelt i 1. maj arrangementer, og de har helt deres eget udvalg. Her sidder repræsentanter fra LO, 3F, AOF, SF, EL og så os.

5 5 Sidste år var der som sædvanlig morgenappel hos 3F i Søndersø kl. 7 med kaffe og flere talere, samt 1. maj arrangement i Bogense til middag. Som noget nyt prøvede vi at lave et mindre arrangement i Otterup ved biblioteket hen under aften, og det var også godt besøgt. Det var et forsøg på at komme rundt i hele kommunen og samtidig tilgodese flest mulige ved at lave dem på forskellige tidspunkter på dagen. Det første planlægningsmøde blev afholdt i torsdags, så arbejdet er godt i gang frem mod 1. maj i år. Aktivitetsudvalget. Det har traditionelt altid været et stille år lige efter et kommunalvalg og en hektisk valgkamp henover hele efteråret. Det har heller ikke været nogen undtagelse denne gang, og vi må desværre nok erkende, at vi ikke helt nåede alt det vi havde sat os for. Vi var dog på gaden i Søndersø og vores medlemsmøde om budget blev også afholdt. I valgkampen havde vi besluttet, at det var bestyrelsen der var valgudvalg og også stod for alle aktiviteterne. Det skulle dog gerne være vores aktivitetsudvalg, der nu får en mere fremtrædende rolle igen, og det skal vi have en snak i bestyrelsen om. Vi har lavet en aktivitetsplan, som vi skal drøfte senere på mødet. Informationsudvalget. Det er lykkedes at få de to aftalte medlemsblade udsendt i løbet af året. Det første udkom op til 1. maj og det andet kom sidst i oktober. Vi besluttede jo sidste år, at der kun skulle komme to blade, men samtidig ville vi arbejde med et elektronisk nyhedsbrev med mere aktuelt stof. Vores blad har ca. 3 ugers produktionstid, og derfor kan stoffet ikke være helt op to date. Nyhedsbrevet er også udkommet nogle gange, men det vil vi gerne gøre bedre endnu. Det er også en udfordring at få nyhedsbrevet ud til de medlemmer, der ikke har oplyst en mailadresse. Bladet får vi trykt hos Blæsbjerghus i Morud, og det har været i den samme høje kvalitet som sædvanlig. Vores blad har nu været lavet over nogenlunde samme skabelon de sidste 6-7 år, og vi vil gerne have nogle tilbagemeldinger om, hvad i mener om form og indhold. Medlemsudvalget. Vi har pt 225 medlemmer, og det er faktisk 3 mere end for et år siden. Det er positivt med de meningsmålinger vi har. Vi har stort set ingen udmeldelser, men enkelte dør og nogle flytter til en anden kommune og dermed en anden forening. Heldigvis har vi haft flere indmeldelser. Medlemsudvalget gør en indsats for at besøge nye medlemmer, og der er fokus på at fastholde dem vi har. Vi vil gerne informerer mere og mere pr. mail, og derfor er det vigtigt, at vi får alle jeres mailadresser, så i kan komme med på listen, når vi sender noget ud. Der er kommet lidt flere med i løbet af året, og lige nu er der 43, vi mangler mailadresser på. Vi ved der er 24, der ikke har en mailadresse, men vi mangler stadig at spøge de sidste 19. Det er også noget partikontoret går meget op i, og vi får jævnligt statistik over, hvor vi i Middelfartkredsen ligger.

6 6 Mødeudvalget. Vores mødeudvalg er et udvalg der fungerer fint. De laver bare det de får besked på. De sørger for de praktiske ting til vores arrangementer såsom mad og drikkevarer. Det er en fornøjelse man ikke skal tænke på de ting samtidig med at holde styr på mødet. Tak for det. Afslutning. Til slut vil bestyrelsen og jeg gerne sige tusind tak til alle der støtter os og vores arbejde. En stor tak til vores samarbejdspartnere kredsbestyrelsen, LO, 3F, AOF samt vores folkevalgte i kommunalbestyrelsen, Regionsrådet og Christiansborg for et godt samarbejde gennem året, og også tak for lån af lokaler hos 3F. Og sidst men ikke mindst vil jeg også rette en stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde gennem året. Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer. Jeg synes vores møder foregår i en positiv ånd, og vi har altid en god og konstruktiv dialog omkring tingene. Tak for det.

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere