No. 2 April Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening

2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag torsdag fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Ansvarshavende redaktør: Arnfred Weber Toftekær 41, 5471 Søndersø PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Forsidebillede: Poul Berg Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Chikane eller uvidenhed? Listen over Claus Hjort Frederiksens tiltag for at få flere i arbejde tæller efterhånden en del eksempler på noget, der ligner ren chikane. Tilskuddet til voksenlærlinge fjernes, ledige skal søge mindst fire jobs hver uge, også selv om det er direkte tåbeligt i nogle tilfælde, og så den såkaldte 300-timers regel. Overskriften refererer til den sidste regel. Det har nemlig vist sig, at Claus Hjort Frederiksen ikke forstod sin egen lov, da han påstod, at reglen også skulle ramme et ægtepar fra Århus, hvor kun den ene var på kontanthjælp. Den anden havde et almindeligt arbejde. Loven siger, at hvis begge ægtefæller modtager kontanthjælp, og de ikke begge har haft mindst 300 timers arbejde indenfor to år, så mister den ene sin kontanthjælp. Alligevel gav Beskæftigelsesministeriet den vejledning i sagen fra Århus, at kontanthjælpen skulle tages fra den, der ikke var i arbejde. Eftersom loven var opfundet af Claus Hjort Frederiksen, måtte han jo om nogen vide, hvordan den skulle fortolkes, så derfor fratog Århus Kommune den ikke arbejdende sin kontanthjælp. LEDER I slutningen af januar slog Ankestyrelsen imidlertid fast, at det var en fejlfortolkning af loven. Der var ikke lovhjemmel for den fortolkning af reglen, som beskæftigelsesministeren har sendt til kommunerne, udtaler Jan Henriksen fra ankestyrelsen. Ups! Hr. Frederiksen havde misforstået sin egen lov. Det skønnes, at op mod 300 kan have mistet kontanthjælpen uberettiget. Det bliver også spændende at se nogle afgørelser vedrørende reglen om, at ledige skal søge mindst fire jobs om ugen. I nogle tilfælde virker det direkte tåbeligt. En ledig, der skal på efterløn om en måned, skal søge fire jobs om ugen de sidste fire uger, hvis han ikke skal miste arbejdsløshedsunderstøttelsen. Gad vide hvem der vil ansætte ham? Et firma, der i en periode er nødt til at indføre fordeling ved, at de ansatte arbejder hver anden uge, risikerer at miste gode medarbejdere, da de skal søge fire jobs hver anden uge. Disse to eksempler er fra det virkelige liv. Hvordan kan de tre love (ingen støtte til voksenlærlinge, søg fire jobs hver uge og 300 timers reglen) overhovedet skaffe flere i arbejde? Det er komplet uforståeligt for de fleste. Idegrundlag Danmarks Frie Fagforening støtter hverken politiske partier, religiøse bevægelser eller kulturelle formål. Vi er kun til for medlemmerne og kan tilbyde god service og sikkerhed til en pris, der hører til blandt landets laveste. Som medlem af DFF behøver du ikke tænke på ny fagforening, hvis du skifter job. Vi er tværfaglige, hvilket betyder, at alle lønmodtagere uanset job eller uddannelse kan forblive medlemmer. Efter sejren ved Menneskerettighedsdomstolen arbejder vi fortsat for, at din ret til frit fagforeningsvalg ikke hindres af lokale aftaler eller nationale love. Eksklusivaftaler er nu ulovlige, men vi ser stadig mange forsøg på at fastholde gamle tvangs-normer. Vi ønsker at sikre medlemmerne størst mulighed tryghed i ansættelsen og størst mulig realløn. Historie Vor historie begyndte, da Danmarks Frie Fagforening stiftedes den 3. september Stiftelsen førte i firserne til store konflikter, hvor kampene var hårde og uden nåde. Alle midler blev taget i brug i den fagbevægelse, som kalder sig solidarisk, demokratisk og agerende i frihedens navn. Selv om det også dengang var lovligt at skifte det røde fagforeningsmedlemskab ud med et til Danmarks Frie Fagforening, førte skiftet ofte til chikane, mobning og offentlig og politisk forfølgelse med alvorlige følger for den enkelte. Flere og flere fik øjnene op for det absurde i, at en lønmodtager i et frit og demokratisk land ikke selv måtte vælge fagforening. Den typiske socialdemokratiske lønmodtager er en saga blot, og borgerlige lønmodtagere bliver sværere at samle til kamp. LO mister medlemmer og kæmper fortsat indædt for at beholde fagforeningstvangen. Efter ti års kamp gennem de danske retsinstanser fik Danmarks Frie Fagforening endelig 11. januar 2006 medhold hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i, at det er ulovligt at tvinge et menneske til at være medlem af en bestemt fagforening for at kunne arbejde på en bestemt arbejdsplads. Eksklusivaftalerne var med et slag uacceptable, og den danske lovgivning er nu i overensstemmelse med dette. Som medlem af Danmarks Frie Fagforening har du valgt en fagforening, der ikke går ind for klassekamp. Vi går ind for lige løn for lige arbejde, og vi arbejder mod enhver form for diskrimination. Vi er en landsdækkende organisation, der står til rådighed med vejledning, konsulentbistand og juridisk assistance afhængig af, hvad dine behov er.

3 Uddrag af formandens beretning ved Danmarks Frie Fagforenings landsmøde 15. marts Året 2007 har været et stabilt år med en pæn fremgang for foreningen. Det har ligeledes været året, hvor der kom flere sager, der måtte prøves for retten. Faktum er, at hver gang vi taber en sag, er der ikke noget mærkeligt i, at det koster foreningen penge. Men det er nok de færreste, der ved, at når vi vinder en sag for et medlem, ja, så taber foreningen sagen økonomisk, fordi de af retten pådømte sagsomkostninger ikke dækker sagens faktiske omkostninger. Vi har flere gange i hovedbestyrelsen drøftet, om vi, på samme måde som flere andre fagforeninger gør, ved en vundet sag skulle indeholde et mindre beløb til at imødegå denne udgift for foreningen. Det har der imidlertid ikke været stemning for, da bestyrelsen mener, at det vundne beløb inkl. renter ubeskåret bør tilgå vort medlem. Igen i år har der været en række henvendelse fra arbejdsgivere der ville indgå overenskomst med os. Men efter at politikerne har skrinlagt lovforslaget, der skulle begrænse konfliktretten, således at faglige organisationer uden for LO kunne få lov til at beholde deres overenskomster, har vi afslået enhver henvendelse i den retning. Det giver ikke mening at indgå overenskomster med firmaer, når man rent fagpolitisk ikke kan få lov til at have dem i fred og ikke kan give firmaet den aftalte ro, der kræves. For os som faglig organisation er det mildest talt spildte kræfter, og vi risikerer at lokke firmaet ind i en aftalefælde, som kan betyde lukning eller udflagning til udlandet. Det er jo på en måde trist, at man kan sige, at vi nu har kæmpet os frem til fagforeningsfriheden; men endnu ikke har fået en tilsvarende anstændig aftalefrihed! I årets løb har der været mange forskellige faglige sager, hvoraf mange er blevet prøvet for retten. I nogle tilfælde skynder firmaerne sig at erklære sig konkurs, inden sagen når til retten. Det skete f.eks. for en af vores chauffører i Nørresundby, som var ansat hos Express Trans Aalborg. Pengene måtte i stedet hentes hos Lønmodtagernes Garantifond. I et andet tilfælde erklærede firmaet sig konkurs, to dage før dommen faldt ved retten i Randers. Stevenstrup Transport blev dømt til at betale vores chauffør næsten kr. inkl. sagsomkostninger. Indehaveren af H.H. Tømrer & Snedkerforretning Aps i Varde blev meget sur, da en af hans dygtige svende efter mange års ansættelse sagde sit job op, fordi han ville prøve kræfter som selvstændig. Han nægtede simpelthen at udbetale den sidste indtjente løn under henvisning til, at vort medlem havde startet op som selvstændig, da han endnu var ansat som tømrer hos H.H. Firmaet kom med den ene forklaring efter den anden på, hvor mange beviser man havde på, at det forholdt sig sådan. Vi fulgte alle sporene, talte med de personer, der blev henvist til og gravede annoncerne frem fra de lokale ugeaviser. Til sidst stod det klart, at firmaets anklager mod vort medlem var grundløse, og vi skruede bissen på. Efter dette betalte tømrerfirmaet prompte de sidste skyldige ugers løn. Hos Thermo King i Padborg blev vort medlem, der først var ansat som mekaniker, forfremmet til værkfører. Desværre fulgte der ikke penge med i det nye job, og han ønskede derfor kun i et begrænset omfang at påtage sig overarbejde. Dette medførte, at han blev bortvist. Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom såedes, at vort medlem blev tilkendt erstatning på kr. Rengøringsfirmaet Trekantens Medarbejder Service i Almind blev ved retten i Kolding dømt til at betale ca kr. inkl. omkostninger til vores medlem, som var blevet afskediget med tilbagevirkende kraft. Trods dette ville firmaet ikke betale. Ejeren fik påbud om at møde frem i fogedretten; men han kom ikke. Først da Politiet kom ind i sagen, skete der noget. Pengene kom ret hurtigt ind på vor advokats konto. Dette var et lille udpluk af de sager, der er afsluttet i Vi venter stadig på, at den næste foreningssag, SAS-sagen, kommer for Københavns byret. Den allerseneste melding fra vores advokat lyder, at dommeren overvejer, om sagen skal afvises, da den er rettet mod den forkerte. Hvordan det kan være forkert, ved vi ikke, da vort medlem var ansat hos SAS, og ulovlighederne fandt sted på et kursus, som firmaet afholdt. Vi venter spændt på, hvad der sker. Jeg vil afslutte denne beretning og minde om, at vi i år - 3. september - fylder 25 år. Ikke dårlig, når vi, for jeg ved snart ikke hvor mange gange, er blevet erklæret døde i pressen og blandt vore konkurrenter. Sidst ved LO-fagbevægelsens seneste analyse af alternative fagforeninger. Skulle nogen være i tvivl, så er vi her endnu. Om vi er store eller små, er ikke så afgørende. Det vigtigste er, at nogen vil være medlem hos os, at vi bliver flere og flere, og at vi har en redelig profil, sådan at vi med god samvittighed kan se os selv i spejlet hver morgen. Denne forening er ikke kommet til veje på grundlag af fup, svindel eller mafiametoder, men ved benhårdt arbejde og stribevis af sager, der tilsammen virkelig har rykket på noget i samfundet. Vores historie, som snart bør skrives, fortæller mere end noget andet, hvem vi er, og hvad det er, vi står for. Det kan I som medlemmer og vi som bestyrelse være rigtig stolte af. Fremtiden børe være en stadig bedre medlemsservice og en nøje og mere præcis markedsføring. 3

4 Uddrag af jobplan Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance indgik 28. februar en aftale om en jobplan. Af Morten Sørensen Partierne bag planen skriver, at jobplanen indeholder følgende hovedpunkter: Sikkerhed for retten til førtidspension Folkepensionister skal have bedre muligheder for at arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Reglerne om supplerende dagpenge justeres samtidig med, at der arbejdes for flere fuldtidsstillinger Øget indsats for international rekruttering Nedbringelse af sygefravær Flere voksenlærlinge Mest relevant for DFF s medlemmer er nok skattenedslaget for 64-årige i arbejde, ændringen i reglerne for supplerende dagpenge samt forslaget om flere voksenlærlinge. Fagligt Alternativ bringer herunder et uddrag. Skattenedslaget Skattenedslaget gives til 64-årige i arbejde, der har været fuldtidsbeskæftigede, siden de var 60 år dog med mulighed for korterevarende ledighed. Skattenedslaget beregnes af grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget. Skattenedslaget kan højst udgøre kr. svarende til kr. for hvert af indkomstårene fra det 60. år til og med det år, hvor personen fylder 64 år. Ordningen gælder dog kun for personer med et gennemsnitligt årligt grundlag for arbejdsmarkedsbidraget på under kr. (2008-niveau) i de tre indkomstår, hvor personen fylder henholdsvis 57 år, 58 år og 59 år. Skattenedslaget træder i kraft for personer, der fylder 64 år i perioden Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år efter 1. januar 2006, har mulighed for at blive berettiget til skattenedslaget. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen. Under forudsætning af, at kravet om fuldtidsbeskæftigelse opfyldes i alle årene fra det 60. til og med det 64. år, tilbagebetales det opgjorte arbejdsmarkedsbidrag i to portioner i forbindelse med årsopgørelserne for de indkomstår, hvor personen fylder 64 år og 65 år. 4 Personer, der fylder 64 år i 2010 eller 2011, kan opfylde kravet ved at have været i fuldtidsbeskæftigelse fra og med Det maksimale tilbagebetalingsbeløb udgør for disse to årgange kr., henholdsvis kr. For at være fuldtidsbeskæftiget skal man have en indtægt på 80 pct. af den maksimale dagpengesats på årsniveau (dvs. et lønniveau på ca kr. i 2008), og man skal arbejde mindst 27 timer om ugen. Reglerne om supplerende dagpenge ændres Retten til supplerende dagpenge begrænses til 30 uger inden for 104 uger (2 år), dvs.: Antallet af uger, den enkelte kan få supplerende dagpenge, nedsættes fra 52 uger til 30 uger. Perioden, inden for hvilken den enkelte kan få 30 ugers supplerende dagpenge, udvides fra 70 uger til 104 uger. Justeringerne omfatter både fuldtids- og deltidsforsikrede. Personer, der allerede har brugt af perioden med supplerende dagpenge på 52 uger, har fremadrettet ret til det antal uger, de har tilbage af de 52 uger. Herved sikres, at de i overgangsperioden bevarer retten til supplerende dagpenge i alt 52 uger. Der ændres ikke på reglerne om genoptjening af retten til supplerende dagpenge. En fuldtidsforsikret person kan fortsat med 26 ugers arbejde med en arbejdstid på minimum 30 timer i hver uge inden for en periode på 12 måneder genoptjene retten til at modtage supplerende dagpenge. Voksenlærlinge Med henblik på at genoptage optaget til voksenlærlingeordningen er der enighed om at udvide ordningen med yderligere ekstra voksenlærlinge i 2008 og 500 ekstra voksenlærlinge i Da de nye voksenlærlinge først løbende vil påbegynde ordningen efter finanslovens vedtagelse, svarer de nye pladser til yderligere 500 helårspersoner i 2008, helårspersoner i 2009, helårspersoner 2010 og 750 helårspersoner i Merbevillingen vil blive fordelt til driftsregionerne, der efter ansøgning og først til mølle - princippet vil blive disponeret af jobcentrene. Jobplanen i sin fulde længde kan læses på hr. Jensen. Det er da vist fjerde gang i denne uge, vi ser Dem! Gå nu hjem og hils Hjorten fra mig.«

5 Strejken Mens dette skrives, er flere faggrupper gået i strejke for at få mere i løn. I den anledning følger her nogle generelle betragtninger om strejkevåbenet. Denne gang er det områderne omsorg og sundhed, der rammes, og det giver selvsagt en del problemer, hvis livstruende situationer skal undgås. Nogen har den opfattelse, at regeringen bør gribe ind omgående, og andre mener, at strejker som våben ikke er tidssvarende. Medlemmer af Danmarks Frie Fagforening deltager ikke i strejken, og det har fået nogen til at konkludere, at vi er imod strejkeretten. Det er ikke tilfældet! Vi anerkender, at det kan være et sidste våben, lønmodtagere er nødt til at bruge, hvis alle andre muligheder er udtømte. Vi er imod ulovlige strejker, men da denne er lovlig varslet, er medlemmer af de strejkende forbund i deres gode ret til at nedlægge arbejdet. Hvorfor deltager DFF da ikke i strejken? Af den simple grund at vi ikke er med i den overenskomst, der er blevet forhandlet, forhandlinger, der nu er brudt sammen. Derfor vil medlemmer af DFF passe deres arbejde, hvis det er muligt. Hvis vi nedlægger arbejdet, vil det være en ulovlig arbejdsnedlæggelse, og det ønsker vi ikke at medvirke til. Det irriterer naturligvis dem, der strejker, men da LO ønsker at beholde forhandlingsretten for sig selv, er der ikke rigtig noget at gøre ved det. I øvrigt er der denne gang langt flere end tidligere, der slet ikke er medlem af nogen fagforening, og de er naturligvis heller ikke en del af konflikten. Vindere og tabere Normalt er det vel sådan, at der næsten altid kun er tabere, når der strejkes. Det koster fagforeningerne penge, det koster medlemmerne penge, det koster samfundet penge, og ofte er resultatet blevet, at regeringen alligevel til sidst ophæver det seneste mæglingsforslag til lov, så pengene kommer ikke ind igen. På plejeområdet har der dog denne gang været en vinder fra første dag, nemlig kommunerne. De sparer lønnen til de strejkende, da fagforeningen betaler strejkegodtgørelsen. Resultatet denne gang kan meget vel blive, at regeringen griber ind, og hvis det bliver tilfældet, er det kun kommunerne og privathospitalerne, der får økonomisk gevinst. Lad os så håbe, det bliver uden tab af menneskeliv! AW Landsmødet Vi må endnu engang konstatere, at det ikke just er pladsmangel, der præger denne årligt tilbagevendende begivenhed. Dette er ikke sagt for at bebrejde nogen noget. Det er ganske almindeligt for rigtig mange foreninger, at der ikke er den store interesse for at få indflydelse på de beslutninger, der træffes. Og ofte ønsker bestyrelsen heller ikke for megen opmærksomhed om landsmøder og generalforsamlinger, da det giver mindre magt til bestyrelsen. Sådan er det ikke i Danmarks Frie Fagforening! Vi elsker, når der er en livlig debat, og for en gangs skyld var der da også lidt liv i kludene, da der skulle vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Der var nemlig flere, der stillede op, end der var ledige pladser, så vi måtte have gang i debatten, inden alt blev ordnet på fredelig vis. Bestyrelsen ser nu sådan ud: Formand: Jørgen Mikkelsen Næstformand: Michael Pedersen Kasserer: Marianne Therp Bestyrelsesmedlemmer: Morten Sørensen, Yth Troldvad, Arnfred Weber og Henrik Rasmussen. Ønsket om at løse dem til frokosten burde være indsendt som indkomne forslag, og så skulle det have været mig i hænde for tre uger siden. Hvis du skulle få lyst til at deltage næste år, skal du være rigtig velkommen. Normalt kan der arrangeres transport ved hjælp af samkørsel, og foreningen er vært ved morgenmad og frokost. Beslutninger: Den vigtigste beslutning for de fleste er nok, at kontingentet holdes uændret. Derudover var der kun nogle småting vedrørende regnskabet og kontorhold, som vi ikke skal trætte med her. Bestyrelsen 5

6 SAGSMAPPEN I forrige numre af Fagligt Alternativ har vi nævnt sagen om Vodskov Bolighus, hvor vort medlem, Henrik B. Rasmussen, siden oktober 2005 havde været ansat som sælger og var blevet afskediget og bortvist under sygdom. Som Vodskov Bolighus s bedste og mest sælgende medarbejder var det en fuldstændig uværdig måde, hvor på chefen, Per Færch Thomsen, søgte at chikanere vort medlem ud ad bagdøren. Årsagen til chikanerierne var af privat karakter og havde intet med arbejdsforholdet at gøre. Per Færch Thomsen var personlig årsag til, at Henrik blev syg, og at han gennem længere tid havde gået til læge. I samråd med Henrik har vi valgt ikke at nævne detaljerne af hensyn til Per Færch Thomsen. Selv om Henrik var sælgeren med de bedste salgstal, manglede der ikke store ord i bortvisningsbrevet fra Per Færch Thomsen. Ved din udeblivelse fra arbejdet i - og ved din illoyale optræden over for Vodskov Bolighus findes du at have gjort dig skyldig i så væsentlig misligholdelse af dine Småt men godt forpligtelser over for Vodskov Bolighus, at du hermed bortvises med øjeblikkelig virkning. Naturligvis var Henrik udeblevet. Han havde jo meldt sig syg! Både Henrik og vi i DFF har efterfølgende ved møde og brevveksling med Per Færch Thomsen søgt at få en mindelig løsning på sagen, men vi blev mødt med en hård og flinteskarp kynisme, som vi sjældent har set, og det på trods af, at vi i DFF stod med alle trumferne på hånden. Så der var kun rettens vej tilbage! Da byretten i Aalborg skulle behandle sagen, mente modparten åbenbart ikke, at hans argumenter kunne klare en prøvelse for retten, da Per Færch Thomsen simpelthen udeblev fra retsmødet! Derfor blev der afsagt dom efter påstanden: Thi kendes for ret: Sagsøgte Vodskov Bolighus A/S skal inden 14 dage til sagsøgeren, Henrik B. Rasmussen, betale kr. med procesrente fra 29. oktober 2007, jfr. rentelov gældende efter 01/ samt sagens omkostninger med 5.695,00 kr. (citat slut). Den samlede udgift for Vodskov Bolighus blev næsten kr Et af vore medlemmer har beklaget sig: Jeg blev fyret allerede efter en enkelt dags sygdom! Vi: Hvorfor dog det? Han: Jo, jeg mødte chefen ved hul nr. 11! Lønmodtagernes Garantifond snyder fyrede LG har i flere år snydt fyrede medarbejdere i konkursramte virksomheder for deres feriepenge. I 2005 sendte LG en forespørgsel til Arbejdsdirektoratet om udbetaling af feriepenge, og på den baggrund ændrede LG pludselig praksis. I årevis havde man ellers udbetalt feriepenge til dem, der var blevet fyret efter en konkurs. Alle har nemlig ret til 3 ugers sammenhængende ferie, men det er jo svært at få råd til, hvis man ikke har nogen feriepenge fra tidligere ansættelse. Det blev pludselig ændret i Ingeniørforeningen (IDA) anlagde sag mod LG og vandt i første omgang sagen ved landsretten. LG appellerede imidlertid til højesteret. Højesteret har nu afgjort, at selv om du er blevet fyret, fordi firmaet gik konkurs, har du alligevel ret til at holde ferie og få udbetalt feriepenge. Hvis du på den måde er blevet snydt af LG, så henvend dig til sekretariatet i Danmarks Frie Fagforening, hvis du er medlem, så hjælper vi dig med at rejse kravet. Hvis du tidligere har fået afslag på feriepenge, kan du blot henvende dig til LG, så vil sagen blive genoptaget. Vi kan endnu en gang konstatere, at en etat under beskæftigelsesministeren har prøvet at ramme lønmodtagere gennem forskellige kunstgreb. Det gik altså ikke denne gang. AW Claus Hjort Frederiksen mener, han har fået vendt strømmen. Sagt på godt dansk betyder det, at alle de ledige fra nu af kun har modstrøm. Helle (efternavnet kendt af red.) har søgt optagelse i A-kassen, da hun frygter at blive arbejdsløs i den nærmeste fremtid. Jeg føler efterhånden, at jeg bevæger mig i en søvnda(h)l! Folketingets præsidium ønsker at stramme reglerne for påklædningen på tinge. Det medfører bl.a., at politikerne nu bliver nødt til at lade maskerne falde. Hvad mon der egentlig er inde under? 6 Claus Hjort Frederiksen vil fjerne tilskuddet til voksenlærlinge. Det nytter alligevel ikke noget, siger han. Trist! Han burde ellers gå i lære som politiker! Bare rolig, hr. Petersen. Vi har jo fået ny mobbepolitik. Nu vil jeg gerne prøve at gøre Dem glad i stedet for. Det er en slags mokkapolitik.

7 Vi kender da funktionærloven! Der var så dejligt ude på landet. Sådan begynder et H.C. Andersen eventyr. Og derude ligger AV Forlaget Den Grimme Ælling. Med deres opfattelse af funktionærloven tror vi aldrig, forlaget bliver en smuk svane. Af Arnfred Weber Den 12. februar sidste år blev vort medlem, Evy Juel Nilsson, ansat i en funktionærstilling hos AV Forlaget Den Grimme Ælling. Den 10. maj blev Evy pludselig opsagt til fratrædelse 14 dage senere. Hverken hun eller kollegerne forstod fyringen. Arbejdsgiveren troede sikkert, at opsigelsen var sket indenfor prøvetiden på 3 måneder. Men da A-kassen skulle behandle dagpengesagen, gjorde de opmærksom på, at noget var galt. Opsigelsesperioden er inkluderet Opsigelsesperioden skal nemlig regnes med i prøvetidens længde, og dermed var opsigelsen sket 12 dage for sent. Det korrekte varsel den 10. maj ville have været 1 måned regnet fra den første i en måned, altså den 30. juni. Derfor afkrævede vi naturligvis AV Forlaget Den Grimme Ælling løn til dette tidspunkt. Firmaets svar var at sætte deres advokat på sagen, selv om det egentlig burde have været en ren ekspeditionssag. Stævning udtaget Forlagets advokat fastholdt, at det givne varsel var korrekt, og desuden mente han, at indsigelsen var sket for sent og nægtede derfor at betale. Heldigvis for Evy var vores advokat klogere, og der blev udtaget stævning mod forlaget med påstand om indbetaling af den manglende løn på kr. inklusiv feriepenge. Forlaget opgav Tilsyneladende havde forlagets advokat indset, at han havde taget fejl, for hverken han eller arbejdsgiveren mødte op i retten, og de havde heller ikke svaret på stævningen. Vi fik derfor det, vi havde krævet, og Evy har nu fået sine penge, næsten kr. med påløbne renter. Jeg har været meget tilfreds med fagforeningens håndtering af sagen, udtaler Evy Juel Nilsson, og jeg har i dag et arbejde, jeg er rigtig glad for. Søg, og du skal finde! Claus Hjort Frederiksen har i sin uendelige visdom fundet ud af, at ledige skal søge 4 jobs om ugen. Der har været mange kreative forslag fremme om, hvordan det kan gøres. Senest forlyder det, at man kan hente et program til computeren, der klarer sagen automatisk. Af Arnfred Weber Nogle har foreslået, at ledige sender deres ansøgninger til beskæftigelsesministeriet, så de på den måde kommer til at drukne i uopfordrede ansøgninger. Man kan også tage telefonbogen, starte ved A og arbejde sig igennem firmaerne med fire om ugen. En mulighed er, at du henvender dig ved jobformidlingen og beder dem hjælpe med at finde 4 jobs, du kan søge. Og så er der snyderne, der skriver ansøgningerne, men aldrig sender dem. En kopi gemmes så som bevis på at de har søgt. Lad det være sagt med det samme: Vi går naturligvis ind for, at de ledige gør, hvad de kan for at finde et job, og det indbefatter naturligvis, at der må sendes nogle ansøgninger. Ovennævnte forslag er blot løsrevne udpluk fra diverse aviser, og bestemt ikke forslag fra Danmarks Frie Fagforening. Husk også, at de jobs, der søges, skal være relevante. Det er f.eks. ikke en gyldig ansøgning, hvis du søger job som chauffør, hvis du ikke har kørekort. På den anden side kan ingen kræve af dig, at du køber en avis, hvis du ikke har råd til det. En lille advarsel: Pas på med jobs på nedsat tid. Du kan nemlig kun få supplerende dagpenge i et halvt år efter den seneste lovændring. Undertegnede har selv haft gode erfaringer med at tage cyklen og køre rundt i et industrikvarter og spørge efter ledige jobs. En mundtlig ansøgning er ofte mere effektiv end en skriftlig. For at opfylde ovennævnte lovkrav, skal du blot huske at notere dato og klokkeslæt for din henvendelse, og hvem du har talt med. Hører du til dem, der har svært ved at formulere sig skriftligt, så få hjælp til ansøgningen på jobformidlingen. Til uopfordrede ansøgninger kan man sagtens bruge den samme ansøgning og blot ændre nogle få ord eller sætninger, så den passer til det pågældende firma. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Formanden har ordet: Det danske aftalesystem er kommet under pres fra en uventet kant - nemlig EF-domstolen i Luxemburg En af sagerne handler om et lettisk byggefirma, der i 2004 vandt en licitation om et byggeprojekt ved en skole i den svenske by Vaxholm. Firmaet ville ikke indgå overenskomst med en svensk fagforening, da de havde en lettisk overenskomst. Den svenske fagforening Byggnads indledte blokade mod firmaet, som til sidst endte med at gå konkurs. Inden konkursen gik firmaet med støtte fra bl.a. svenske arbejdsgiverorganisationer til den svenske Arbejdsdomstol for at få kendt blokaden ulovlig under henvisning til EU s regler om den fri bevægelighed og Udstationeringsdirektivet. Arbejdsdomstolen afsagde en foreløbig kendelse om, at blokaden og sympatiblokaden ikke er ulovlig, men valgte alligevel at sende to spørgsmål til prøvelse for EF-domstolen. Den dom faldt i december sidste år, sådan at blokaden og sympatiblokaden er i strid med EU-retten. Dommen fastslår retten til at konflikte mod udenlandske virksomheder, hvis man holder sig til det, der står i EU s udstationeringsdirektiv. Det betyder, at der ikke kan kræves mere end mindstelønnen! Ikke andre overenskomstgoder som fx pension, uddannelsesbidrag og feriepenge mv. En dom, der ligner den seneste, har tændt de store advarselslamper hos LO-fagbevægelsen. Der var både underskriftindsamlinger og mødeaktivitet hos beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og dommedagslignende profetier fra Junibevægelsen og FTF-formand Bente Sorgenfrey. Parterne var et polsk firma og Tyskland, og dommen fastslog blandt andet, at en offentlig myndighed ikke kan kræve en gældende overenskomst overholdt, når en opgave sendes i udbud. Der søges nu at få ændret Lissabon-traktaten, så der bliver garanti for, at EU ikke blander sig i konfliktretten. Alternativt søges indflydelse på Udstationeringsdirektivet. På de indre linjer i Danmark ser vi fortsat, hvordan faglige alternativer trampes ned, hvis der gøres forsøg på at lave egne overenskomster. Ud over vore egne forsøg på området har vi senest set Kristelig Fagbevægelse med frisørerne og Bryghuset på Nørrebro! Vi ser Frie Funktionærer, som via domstolene søger at få ret til at lave overenskomst for de funktionærer, de har på Risø, indtil videre fuldstændig resultatløst, selvom det er staten, der er parten i den anden ende. Og vi har set, at Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen viser sin modstand mod frie faglige alternativer ved at bremse Venstre og konservatives lovforslag, der skulle begrænse konfliktretten på steder hvor der i forvejen var en ordentlig overenskomst! Sådan køre det hele i ring! Derfor må vi nok erkende, at vores sympati for, at der nu er opstået panik i LO omkring aftaleretten grundet EU-dommene, kan ligge på et meget lille sted; men vi vil naturligvis følge med i udviklingen på området. Og lige til sidst! Jo! Vi ville gerne have at EU ville blande sig i konfliktretten, sådan at vi som fagligt alternativ også kunne medvirke til og få lov til at lave overenskomster. Jørgen Mikkelsen

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere