Beskæftigelseseffekten af fremrykket aktivering i gode og dårlige tider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelseseffekten af fremrykket aktivering i gode og dårlige tider"

Transkript

1 Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 27 Beskæftigelseseffekten af fremrykket aktivering i gode og dårlige tider Johannes Kaalby Clausen og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013

2 Beskæftigelseseffekten af fremrykket aktivering i gode og dårlige tider Arbejdspapir 27 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed i kommission hos Syddansk Universitetsforlag Adresse: Rockwool Fondens Forskningsenhed Sølvgade 10, 2.tv København K Telefon Fax Hjemmeside ISBN ISSN April 2013 Pris: 60 kr. inklusive 25% moms

3 Beskæftigelseseffekten af fremrykket aktivering i gode og dårlige tider af Johannes Kaalby Clausen og Torben Tranæs Abstract: I dette notat undersøges det, om den motiverende effekt af, at den passive dagpengeperiode stopper, og den aktive begynder, afhænger af, om det er gode eller dårlige tider økonomisk. Dette undersøges ved at studere to arbejdsmarkedsreformer, som begge forkortede passivperioden ved at fremrykke tidspunktet for tvungen aktivering. Den ene reform blev gennemført i 1996, hvor den generelle ledighed i samfundet var 10 pct., og den anden reform blev gennemført i perioden 1998 til 2001, hvor ledigheden i gennemsnit var på 5 pct. Vi fandt en både økonomisk og statistisk signifikant positiv effekt af begge reformer. Udsigten til aktivering motiverer med andre ord de ledige til at finde arbejde, som også andre tidligere undersøgelser har fundet: Jo tættere i tid den ledige kommer tvungen aktivering, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende selv finder noget at lave. Men effekten afhænger af, hvor godt det går i økonomien generelt. Er den økonomiske aktivitet høj, og ledigheden lav, så er effekten af passivperiodens ophør større end i perioder, hvor ledigheden er høj. Vi finder de samme resultater for faglærte og ufaglærte hver for sig, mens billedet for ledige med en videregående uddannelse er mere uklart.

4 1 Indledning 1 Indledning Formålet med dette arbejdspapir er at belyse, hvorvidt udsigten til, at den passive dagpengeperiode afløses af den aktive, påvirker sandsynligheden for, at den ledige kommer i arbejde, og om denne sandsynlighed afhænger af, om de økonomiske konjunkturer er gode eller dårlige. Spørgsmålet er, om udsigten til snart at skulle i aktivering motiverer ledige til at finde job hurtigere end uden denne udsigt til snarlig aktivering. Den øgede motivation kan vise sig ved, at den ledige søger job mere intensivt og begynder at søge job, som lønnes lavere, end de job vedkommende tidligere søgte. Men i hvor høj grad den øgede motivation resulterer i, at den ledige kommer hurtigere i beskæftigelse end ellers, kunne tænkes at afhænge af, om den generelle beskæftigelsessituation er god eller dårlig. Det spørgsmål analyseres i studiet her. Der er en omfattende litteratur, som viser, at udsigten til, at arbejdsløshedsdagpengene stopper, har en betydelig effekt på sandsynligheden for, at ledige finder arbejde. I månederne op til, at dagpengene løber ud, stiger overgangen til beskæftigelse dramatisk (Meyer 1990, Ham og Rea 1987). En ligeledes omfattende, men nyere litteratur har dokumenteret, at udløbet af passivperioden har en tilsvarende effekt på sandsynligheden for, at ledige kommer i beskæftigelse; effekten er ikke så kraftig, som når pengene løber ud, men den er stadig ganske betydelig. Mekanismen er beskrevet i van den Berg et al. (2008), hvor der argumenteres for, at når tiden for tvungen aktivering nærmer sig, vil nogle ledige øge deres jobsøgning de, som anser aktivering som en uønsket aktivitet. Denne effekt kaldes ofte motivationseffekten (eller trusselseffekten), og en række forfattere har påvist, at selve udsigten til aktivering har en positiv effekt på de lediges overgang til beskæftigelse (Geerdsen 2005, Geerdsen og Holm 2006, Rosholm og Svarer 2008, Graversen og Van Ours 2008, Graversen og Larsen 2012). Det spørgsmål, vi stiller i dette arbejdspapir, er, om denne effekt afhænger af konjunktursituationen; om den beskæftigelses-motiverende effekt af at skulle aktiveres for dagpengene afhænger af, om det er gode eller dårlige tider i økonomien. Når der er lavkonjunktur, er mange almindelige lønmodtagere ledige. Det er personer, som almindeligvis har relativt let ved at finde arbejde; men det sker i mindre grad, fordi jobbene er få. Omvendt når tiderne er gode for økonomien, så er der mange gode jobmuligheder, men mange af de ledige er nogle, som generelt har svært ved at finde 2

5 1 Indledning beskæftigelse. Økonomisk teori vil derfor ikke pege entydigt på, om motivationseffekten er størst under en lav- eller under en højkonjunktur. Det, at der er mange stærke ledige under en lavkonjunktur, trækker i retning af, at man vil forvente den største effekt her, mens de svage jobmuligheder trækker i den modsatte retning. Tilsvarende gør de mange gode jobmuligheder under en højkonjunktur, at man vil forvente den stærkeste effekt her, mens få stærke ledige i den situation trækker i retning af en svagere effekt, når tiderne er gode. Det er med andre ord et åbent empirisk spørgsmål, hvornår effekten er størst, i gode eller i dårlige økonomiske tider, og målet med denne analyse er at besvare dette spørgsmål med udgangspunkt i de arbejdsmarkedsreformer, som blev gennemført i 1990 erne. I 1990 erne blev der gennemført omfattende reformer af arbejdsformidling, aktivering og dagpengesystem. Disse arbejdsmarkedsreformer deles ofte ind i tre faser, Arbejdsmarkedsreform 1, 2 og 3. Første fase blev implementeret 1. januar 1994 og fastsatte dagpengeperioden til 7 år, hvoraf de 4 første år var den såkaldte passivperiode uden aktiveringskrav. Reformernes anden fase blev implementeret 1. juli 1996 og forkortede dagpengeperioden til 5 år; heraf var de 2 første år en passivperiode uden aktiveringskrav. Reformernes tredje fase reducerede gradvist passivperioden fra 2 til 1 år over perioden 1998 til Geerdsen og Holm (2006) analyserer arbejdsmarkedsreformernes anden fase, som blev implementeret i Vi udvider denne analyse til også at inkludere den tredje fase, som blev gradvist implementeret mellem 1998 og Udover den selvstændige interesse, der ligger i at undersøge, hvordan motivationseffekten afhænger af konjunkturerne, er der også en mere metodisk grund til denne udvidelse. Det kan være svært at skille effekten af en arbejdsmarkedsreform fra konjunkturudviklingen inden for rammerne af den samme model. En enklere tilgang er at estimere effekten af samme type politik på to forskellige tidspunkter i konjunkturforløbet. Konjunkturerne udviklede sig positivt gennem 1990'erne, og var altså mere fordelagtige i slutningen end i begyndelsen af perioden. Efterspørgslen efter arbejdskraft var højere under arbejdsmarkedsreformernes tredje fase end under den anden. I dette arbejdspapir vil Arbejdsmarkedsreformerne 2 og 3 blive brugt som kvasieksperimenter til at finde motivationseffekten til beskæftigelse i hhv. gode og dårlige økonomiske tider. Den lovbetingede ændring i dagpengereglerne giver en eksogen 3

6 2 Arbejdsmarkedsreformerne i 90 erne variation i sandsynligheden for at blive aktiveret, og dermed er det muligt at estimere en kausal effekt. Notatet er opbygget således: Først gennemgås arbejdsmarkedsreformernes tre faser, hvorefter data beskrives. Dernæst gennemgås den statistiske metode, og slutteligt vil resultaterne blive præsenteret og diskuteret. 2 Arbejdsmarkedsreformerne i 90 erne Det danske dagpengesystem har gennemgået drastiske reformer i perioden 1994 til Før 1994 var det muligt at være på dagpenge i 9 år med aktive perioder på 6 måneder efter hver 2 ½ års passivperiode. I 1994 implementeredes Arbejdsmarkedsreform 1, som indebar, at dagpengeperioden blev fastsat til 7 år, hvoraf de første 4 år var en passivperiode, og de sidste 3 år var tvungen aktivering. Ancienniteten i indeværende ledighedsperiode blev påvirket af tidligere ledighedsperioder. Tidligere ledighedsperioder talte simpelthen med i indeværende periode, så den ledige nu havde det mindre at gå ledig i. En person, der ved påbegyndelse af en ledighedsperiode tidligere havde været ledig i 2 år, havde således kun en passivperiode på 2 år. Det var dog muligt at genoptjene retten til en fuld ledighedsperiode ved at have haft 26 ugers ustøttet beskæftigelse inden for en periode på 3 år. Arbejdsmarkedsreform 2 blev implementeret i juni Reformen påvirkede ledige og ikke-ledige forskelligt. De personer, der var i gang med en ledighedsperiode i udgangen af juni 1996, fik reduceret passivperioden fra 4 til 3 år. Personer, der påbegyndte en ny ledighedsperiode efter juni 1996, havde blot 2 års passivperiode. Desuden blev genoptjeningskravet ændret, så kravet til en ny fuld dagpengeperiode blev 52 ugers ustøttet beskæftigelse over en periode på 3 år. Arbejdsmarkedsreform 3 blev gradvist implementeret i perioden 1998 til Alle nye ledighedsperioder i 1999 havde en passivperiode på 1 år og 9 måneder. Alle nye ledighedsperioder i 2000 havde en passivperiode på 1 år og 3 måneder. Slutteligt blev passivperioden reduceret til 1 år for ledighedsperioder, der blev påbegyndt i Samlet set blev der med reformerne gennemført en ganske betydelig ændring af aktiverings- og dagpengesystemet. Reformerne 2 og 3 alene reducerede den samlede 4

7 dagpengeperiode fra 7 til 4 år og passivperioden fra 4 til 1 år. Se også Bjørn, Geerdsen og Jensen (2005) samt Rosholm og Jensen (2011) for en detaljeret gennemgang af reformerne. 2.1 Reformernes forventede virkning Det teoretiske grundlag for motivationseffekten stammer primært fra søgemodellen. Fx demonstrerer Mortensen (1977) i et pionerende bidrag, hvordan nytten ved at forblive arbejdsløs falder jo mindre tid, der er tilbage i dagpengesystemet, hvilket skyldes, at mængden af fremtidige dagpengeudbetalinger falder med tiden pga. den maksimale dagpengeperiode. Derfor vil den ledige både øge sin søgeintensitet og sænke sin reservationsløn, efterhånden som han eller hun nærmer sig det tidspunkt, hvor dagpengene stopper. Noget tilsvarende gælder mod slutningen af passivperioden, dvs. den der ligger lige inden aktivperioden. Når man overgår til aktivering, sænkes ens nytte, ikke pga. en nedgang i indkomst som ved dagpengeophør, men fordi man mister noget af sin fritid. Se fx van den Berg et al. (2008) for et eksempel herpå. Det, der evt. motiverer til øget indsats for at finde arbejde, er ikke den formelle overgang til aktivering, men den reelle. Så hvis reglerne forvaltes forskelligt lokalt, er det den relevante lokale udsigt til, at passivperioden holder op, som må forventes at have en effekt. Derfor ser bidrag fra fx Geerdsen og Holm (2006) og Rosholm og Svarer (2008) ikke på det i henhold til lovgivningen givne sluttidspunkt for passivperioden, men på effekten af sandsynligheden for aktivering, som den opleves lokalt af den enkelte ledige. Den sandsynlighed vil i meget høj grad afhænge af den regionale og senere kommunale praksis der, hvor den ledige bor. Den model, som skal estimeres, består derfor af to simultane ligninger: Én ligning bestemmer sandsynligheden for at blive aktiveret og én ligning sandsynligheden for at finde beskæftigelse. 3 Data Til estimationsmodellen er konstrueret to datasæt: et til analysen af Arbejdsmarkedsreform 2 og et til analysen af Arbejdsmarkedsreform 3. Datasættet til 5

8 3 Data analyse af Arbejdsmarkedsreform 2 er baseret på en 5 pct. stikprøve af alle dagpengeperioder påbegyndt mellem 1. januar 1994 og 31. december Datasættes til analyse af Arbejdsmarkedsreform 3 er baseret på en 5 pct. stikprøve af alle dagpengeperioder påbegyndt mellem 1. januar 1998 og 31. december Dagpengereglerne afhænger af ens alder, og vi betragter udelukkende dagpengeperioder, der begynder, mens den ledige er mellem 25 og 50 år gammel. På tværs af denne aldersgruppe er reglerne de samme gennem hele perioden. Når en person bliver 50 år, ser vi bort fra hans videre forløb. Aktiveringsindsatsen intensiveres i flere omgange for ledige under 25 år, ligesom der også indføres særlige regler for ledige over 50 år. Desuden begrænses analysen til kun at omfatte mænd. Dagpengeoplysninger hentes fra DREAM-databasen, som vedligeholdes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. DREAM indeholder ugentlige oplysninger om alle offentlige ydelser udbetalt siden uge 30 i Ud fra DREAM er det muligt at konstruere et paneldatasæt over ledige personers dagpengeforløb. Dette gøres ved at finde alle uger med enten passiv dagpengeudbetaling eller med aktivering. Uger med dagpengeudbetalinger og aktivering behandles som sammenhængende, hvis der ikke er mere end 3 uger uden dagpenge imellem. Der konstrueres en tælle-variabel, der tæller antal uger i indeværende dagpengeforløb, og der konstrueres en indikatorvariabel for deltagelse i aktivering i en given uge, Akt. En dagpengeperiode klassificeres som afsluttet, når der er 4 uger uden modtagelse af nogen ydelser overhovedet. En afsluttet dagpengeperiode betyder derfor enten, at individet har fundet beskæftigelse eller er selvforsørgende i øvrigt (dvs. uden hverken registreret løn eller offentlig ydelse, hvilket er ca. 5 pct.). Indikatorvariablen, Besk, er lig med 1 i den sidste uge i et dagpengeforløb, der ender med enten beskæftigelse eller selvforsørgelse. Idet dagpengerettighederne er konstrueret som et klippekort, laves der også en variabel, Histled, som tæller antal uger på dagpenge over de sidste 3 år. Denne variabel er konstant over hele dagpengeforløbet. Variablen sættes lig 0, når der over de sidste 3 år har været 26 eller 52 ugers ustøttet beskæftigelse hhv. før og efter implementeringen af Arbejdsmarkedsreform 2 den 1. juli Datasættet suppleres med kontrolvariabler hentet fra Danmarks Statistiks registre. Samlevende er en dummy for, om man bor sammen med en anden voksen af modsat køn. Børn er en dummy for, om man har børn, der bor i husstanden. Højest fuldførte uddannelse indikeres med dummyerne Faglig, Kort V, Mellem V og Lang V, som indikerer hhv. erhvervsfaglige, korte videregående, mellemlange videregående og 6

9 3 Data lange videregående uddannelser. Ufaglærte er referencegruppen. Desuden bruger vi information om alder og ledighedsgrad i hjemkommunen, Alder og Led. Alle disse variable er knyttet til kalenderåret bortset fra ledighedsgraden, som medtages på månedsniveau. Valget af variable lægger sig tæt op ad Geerdsen og Holm (2006). Tabel 1 og 2 viser beskrivende statistik for datasættet for analyse af hhv. Arbejdsmarkedsreform 2 og 3. Tabel 1: Deskriptiv statistik for personer, der påbegynder ledighed mellem 1994 og 1998 Gns. SD Min Max Alder 33,7 7, Samlevende 0,57 0, Børn 0,38 0, Faglig 0,45 0, Kort 0,04 0, Mellem 0,07 0, Lang 0,07 0, Historisk ledighed 25,22 29, Antal forløb 3,52 2, Længde af forløb 27,67 34, Tid i aktivering 10,82 25, Individer Der er individer, som i snit har 3,52 dagpengeforløb á 27,67 uger. Af de 27,67 uger er 10,82 i aktivering. Ved påbegyndelse af ledighed har individerne haft 25,22 uger i dagpengesystemet de foregående 3 år. Bemærk, at individer med en videregående uddannelse udgør 18 pct., 45 pct. har en faglig uddannelse, og dermed er hele 37 pct. ufaglærte. Tabel 2: Deskriptiv statistik for personer, der påbegynder ledighed mellem 1998 og 2001 Gns. SD Min Max Alder 34,94 7, Samlevende 0,58 0, Børn 0,39 0, Faglig 0,43 0, Kort 0,04 0, Mellem 0,07 0, Lang 0,06 0, Historisk ledighed 22,72 36, Antal forløb 1,93 1, Længde af forløb 19,9 22, Tid i aktivering 4,8 13, Individer

10 3 Data Mellem 1998 og 2001 er der færre ledige, nærmere bestemt 9.451, som i snit har 1,93 dagpengeforløb á 19,9 uger. Af disse uger er 4,8 i aktivering. Ledigheden over de sidste 3 år, 22,72, er lavere end for perioden Fordelingen på uddannelser er relativt uændret, dog er der lidt flere ufaglærte. Ledigheden er samlet set lavere i denne periode, hvilket både kan tilskrives ændringerne i dagpengesystemet og konjunkturerne. Arbejdsmarkedsreform 2, der trådte i kraft 1. juli 1996, medførte, at den maksimale længde af passivperioden blev reduceret fra 4 til 2 år. I figur 1 vises aktiveringshazarden 1 for dagpengeforløb, der begyndte før og efter reformen. Aktiveringshazarden angiver den betingede sandsynlighed for at overgå fra at være passiv til at være aktiv dagpengemodtager, dvs. givet at en ledig har været i passivperioden i uafbrudt fx 104 uger (1. aksen), så er sandsynligheden for, at han i den følgende uge er i aktivering under ½ promille før reformen og ca. 1,5 promille efter reformen (2. aksen). Hazardraten er den midterste linje og de omkringliggende linjer repræsenterer et 95 pct. konfidensinterval. Figuren er kun lavet for personer, der har optjent retten til en fuld dagpengeperiode, hvorfor kurverne kan sammenlignes direkte. Sandsynlighederne kan synes at være meget små, hvilket skyldes at tidspunktet for tvungen aktivering før reformen er hhv. 156 og 208 uger. Tidspunktet for tvungen aktivering efter reformen er ved 104 uger. Figur 1 viser tydeligt, at de nye aktiveringsregler er slået igennem aktiveringshazarden er i udgangspunktet ens, men øges dramatisk frem til punktet for tvungen aktivering, som er efter 104 ugers ledighed efter reformen. Hazarden er ikke øget uniformt over perioden, hvilket der skal tages højde for ved modelberegninger. Figur 2 viser aktiveringshazards for dagpengeforløb, der begyndte i år 1998, 1999, 2000 og Igen er figuren kun vist for personer, der har optjent retten til et fuldt dagpengeforløb. 1 Hazardraten i en periode er sandsynligheden for at afgå til en anden tilstand, betinget på at man ikke er afgået i perioderne op til denne periode. 8

11 3 Data Figur 1: Aktiveringshazard for Arbejdsmarkedsreform 2 for personer med ret til fuld dagpengeforløb Hazard-rate til aktivering Antal uger i dagpengeforløb Dagpengeforløb påbegyndt 1994 til juni 1996 Dagpengeforløb påbegyndt juli 1996 til 1998 Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata fra Danmarks Statistik Note: Hazardraten er den midterste linje og de omkringliggende linjer repræsenterer et 95 pct. konfidensinterval. Figur 2: Aktiveringshazard for Arbejdsmarkedsreform 3 for personer med ret til fuld dagpengeforløb Hazardrate til aktivering Antal uger i dagpengeforløbet Kilde: Egne beregner baseret på registerdata fra Danmarks Statistik Note: Hazardraten er den midterste linje og de omkringliggende linjer repræsenterer et 95 pct. konfidensinterval. 9

12 Her findes igen en øget overgang til aktivering for hver forkortelse af passivperioden. Læg mærke til, at overgangen til aktivering i alle tre tilfælde først øges efter ca. 1 års ledighed. Det gælder for begge reformer, at de har påvirket afgangen til aktivering, og dermed kan de bruges som eksogen variation for sandsynligheden for aktivering. 4 Den empiriske model Det er muligt at udnytte den store mængde information, der ligger i data i en overlevelses-analyse, hvor sandsynligheden for at afgå til beskæftigelse udregnes for alle uger. Det er imidlertid ikke kun muligt at afgå til beskæftigelse, det er også muligt at indgå i et aktiveringsforløb, og det er netop vores hypotese, at sandsynligheden for at blive aktiveret påvirker sandsynligheden for at finde beskæftigelse. Det er denne motivationseffekt eller trusselseffekt, som modellen skal identificere. Resultaterne i næste afsnit er estimeret ved hjælp af en varighedsmodel med to ligninger: En som beskriver sandsynligheden for aktivering som funktion af, hvor længe den ledige har været ledig, og en som beskriver sandsynligheden for at overgå til beskæftigelse som funktion af sandsynligheden for at komme i aktivering, og hvor længe den ledige har været ledig. Det er den estimerede sandsynlighed for at blive aktiveret fra første ligning, som bruges i den sidste ligning til at estimere sandsynligheden for at komme i beskæftigelse. Selv om vi råder over mange informationer om de berørte personer fra diverse registre, er der stadig en del relevant information, som vi ikke har. For at tage højde for denne uobserverede heterogenitet er modellen suppleret med en Heckman-Singerkorrektion. Korrektionen tillader, at modellen suppleres med et fejlled, som følger en diskret fordeling. Heckman og Singer (1984) viser, at varighedsmodeller er ekstremt følsomme over for valg af fejlleddets fordeling men viser, at en diskret fordeling for fejlleddet imidlertid giver middelrette estimater. Endelig er den nødvendige eksogene variation, som skal til for at kunne identificere beskæftigelseseffekten af udsigten til aktivering, tilvejebragt via de to reformer, som netop er blevet gennemgået ovenfor. I Appendix A gennemgås estimationen af modellen i detaljer. 10

13 5 Resultater 5 Resultater Der er gennemført otte estimationer i alt: 4 for hver af arbejdsmarkedsreformerne 2 og 3. Dels er der gennemført estimationer på hele samplet, det er dem, som vises nedenfor her, dels er modellerne blevet estimeret separat for ufaglærte ledige, faglærte ledige og for ledige med en videregående uddannelse. Vi har valgt at køre modellen separat for udannelsesgrupper, idet Geerdsen og Holm (2006) viser, at sandsynligheden for aktivering ikke er ens for personer med forskellig uddannelse, og ikke mindst fordi man kan tænke, at man deltager i et lokalt arbejdsmarked baseret på ens uddannelse. En ufaglært og en person med en videregående uddannelse søger ikke de samme jobs. Resultaterne for de tre uddannelsesniveauer findes i Appendix B Arbejdsmarkedsreform 2 I tabel 3 vises estimationsresultaterne for Arbejdsmarkedsreform 2; estimeret over perioden fra 1994 til Tidsdummierne viser, at sandsynligheden for aktivering stiger, jo længere tid man er ledig. Reform-dummierne, D1996 og D1998, samt interaktionerne med tiden, viser at sandsynligheden for aktivering stiger, når man rammes af reformen. Sandsynligheden for at finde beskæftigelse falder, jo længere tid man er ledig. Dette er et udtryk for, at de personer, som hurtigt finder arbejde, er forsvundet fra samplet, efterhånden som tiden går, og der er derfor en større og større andel af personer tilbage, som har svært ved at finde arbejde. Reformeffekten, dvs. den øgede overgang til beskæftigelse som følge af højere sandsynlighed for aktivering, er på 0,35, og denne effekt er signifikant på et 1 pct. niveau. Desuden ses en lock-in-effekt ved aktivering, idet parameteren til Akt er negativ og signifikant. Fortolkningen af det resultat er, at når først de ledige er kommet i gang med aktivering, så er de længere om at komme i beskæftigelse, end hvis ikke de havde været i aktivering. Heckman-Singer-korrektionen giver to mass points, hvor det ene er normeret til (0,0). Det andet masspoint er estimeret til (μ Besk, μ Akt ) = (0,62 ; -3,61), hvilket svarer til odds ratios på 1,86 og 0,03 for hhv. beskæftigelse og aktivering i forhold til at fortsætte som ledig. 11

14 5 Resultater Tabel 3: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 2 Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk) uge ,22*** -0,87*** Historisk Led. 0,012*** -0,004*** uge ,98*** -1,21*** Samlevende 0,08*** 0,24*** uge ,57*** -1,53*** Børn -0,015 0,10*** uge ,90*** -1,86*** Faglig 0,24*** 0,20*** uge ,60*** -2,03*** Kort 0,17*** 0,03 uge ,31*** -2,09*** Mellemlang 0,13*** 0,18*** uge ,61*** -1,82*** Lang -0,31*** -0,03 D1996-0,33*** Alder -0,09*** 0,02+ D1998 0,05+ Alder kvadreret 0,0008*** -0,0005** D1996 * uge ,36*** Led. grad -0,10*** -0,016*** D1996 * uge ,50*** Akt -0,63*** D1996* uge ,48*** P(Akt)(1-Akt) 0,35** D1996 * uge ,52*** Konstant 1,28*** -3,17*** D1996 * uge ,51*** D1996 * uge ,13+ D1996 * uge ,60*** D1998 * uge ,03 D1998 * uge ,18*** D1998* uge ,08+ D1998 * uge ,03 D1998 * uge ,00 D1998 * uge ,16* D1998 * uge ,86*** N μ Besk 0,77 μ Akt -4,41 a 1,65 *** repræsenterer et signifikansniveau på 0.1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 % 12

15 5 Resultater 5.2 Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3 I tabel 4 vises estimationsresultaterne fra Arbejdsmarkedsreform 3. Disse er gennemført over perioden 1998 til Tabel 4: Beskæftigelseseffekt for Arbejdsmarkedsreform 3 Variabel P(Akt) P(Besk) Variabel P(Akt) P(Besk) uge ,28*** -0,39*** D2001 * uge ,001 uge ,77*** -0,71*** D2001 * uge ,11+ uge ,28*** -1,05*** D2001 * uge ,34*** uge ,56*** -1,08*** D2001 * uge ,52*** uge ,56*** -1,39*** D2001 * uge ,50*** uge ,60*** -1,52*** D2001 * uge ,33* uge ,26*** -1,72*** D2001 * uge ,52*** D1999-0,04 Historisk Led. 0,012*** -0,005*** D2000-0,16*** Samlevende 0,18*** 0,16 D2001 0,007 Børn 0,07*** 0,05* D1999 * uge ,20*** Faglig 0,029 0,27*** D1999 * uge ,27*** Kort 0,12*** 0,04 D1999 * uge ,20** Mellemlang 0,33*** 0,02 D1999 * uge ,39*** Lang 0,08** -0,11** D1999 * uge ,12*** Alder -0,12*** 0,01 D1999 * uge ,27*** Alder kvadreret 0,001*** 0 D1999 * uge ,21*** Led. grad -0,07*** 0,003 D2000 * uge ,20*** Akt 0,02 D2000 * uge ,12+ P(Akt)(1-Akt) 0,82*** D2000 * uge ,05 Konstant 1,15*** -4,09*** D2000 * uge ,58*** D2000 * uge ,22*** D2000 * uge ,70*** D2000 * uge ,44*** N μ Besk 1,06*** μ Akt -4,18*** a 1,5 *** repræsenterer et signifikansniveau på 0,1 %, ** er 1 %, * er 5 % og + er 10 % Ligesom for resultaterne ovenfor vedrørende Arbejdsmarkedsreform 2 stiger sandsynligheden for aktivering, jo længere tid man er ledig. Desuden ses reformen at slå igennem som en stigende sandsynlighed for aktivering. Dog sker denne stigning 13

16 6 Konklusion først fra uge 53 og frem. Faktisk er der en mindre sandsynlighed for aktivering i ugerne op til uge 53 for dagpengeforløb, der starter i 1999 og Herefter ses dog en tydelig stigning i aktiveringshazarden. For Arbejdsmarkedsreform 3 finder vi en motivationseffekt på 0,82, igen signifikant på et 0,1 pct. niveau. Heckman-Singerkorrektionen giver igen to mass points. Det ene er normeret til (0; 0) og det andet mass point er estimeret til (μ Besk, μ Akt ) = (1,06 ; -4,18), hvilket svarer til odds ratios på 2,89 og 0,02 for hhv. beskæftigelse og aktivering. 5.3 Effekter for uddannelsesgrupper Det kan tænkes, at der findes forskellige motivationseffekter for ledige med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Derfor har vi estimeret modellenerne for hver uddannelsesgruppe for sig. Motivationseffekten for ledige med erhvervsfaglig uddannelse, videregående uddannelse og ingen kompetencegivende uddannelse (ufaglærte) fremgår af tabel 5. Det fulde estimationsoutput kan ses i tabel 6 til 11 i Appendix B. Tabel 5: Beskæftigelseseffekt for uddannelsesgrupper Arbejdsmarkedsreform 2 Arbejdsmarkedsreform 3 Ufaglært 0,54** 0.98*** Faglig 0,38* 0.65* Videregående 0,26 0,50 Motivationseffekten for ufaglærte og faglærte er positiv og signifikant på mindst et 5 pct. niveau for begge reformer. Anderledes ser det ud med ledige med en videregående uddannelse. Her findes en positiv effekt, men den er ikke signifikant, end ikke på et 10 pct. niveau. 6 Konklusion Der findes en positiv, signifikant beskæftigelseseffekt for begge quasi-eksperimenter, Arbejdsmarkedsreform 2 og 3. Udsigten til aktivering motiverer med andre ord de ledige til at finde arbejde: Jo tættere i tid den ledige kommer tvungen aktivering, desto større er sandsynligheden for, at vedkommende selv finder noget at lave. Men 14

17 effekten afhænger af, hvor godt det går i økonomien generelt. Vi fandt den kraftigste effekt af en kortere passivperiode i årene fra 1998 til 2001, hvor ledigheden var lav, hvor de ledige havde gået ledig i kortere tid og var lidt ældre, men til gengæld også lidt dårligere uddannet. Men der var stadig en betydelig effekt af reformen i 1996, skønt ledigheden var høj på det tidspunkt, og der var flere langtidsledige. En opdeling på uddannelsesgrupper genfandt effekten for de faglærte og ufaglærte, mens effekten for ledige med en videregående uddannelse ikke er signifikant. Dette kan skyldes, at denne gruppe ikke er lige så homogen som de to andre. Videregående uddannelser varer mellem 2 og 6 år, og nogle retter sig specifikt mod arbejdsmarkedet, og nogle er rent teoretiske. Svaret på det indledende spørgsmål er således, at udsigten til aktivering den passive dagpengeperiode holder op og erstattes af tvungen aktivering generelt virker beskæftigelsesfremmende; de ledige finder hurtigere jobs. Effekten er stærkest i gode tider med lav ledighed, og hvor de ledige i gennemsnit har gået ledige i kortere tid, og svagest i dårlige tider med høj ledighed og for ledige med længere ledighedsanciennitet. Men selv i dårlige økonomiske tider er der en positiv effekt. 15

18 Litteratur Berg, Gerard J. van den, Annette Bergemann, og Marco Caliendo. The effect of active labor market programs on not-yet treated unemployed individuals. IZA Discussion Paper, (3825), Bjørn, Niels H., Lars Pico Geerdsen og Peter Jensen. The Threat of Compulsory Participation in Active Labour Market Programmes a Survey. Upubliceret forskningsoversigt, Ham, John C. og Samuel A. Rea, Jr. Unemployment Insurance and Male Unemployment Duration in Canada. Journal of Labor Economics, 5, Heckmann, James og Burton Singer. A Method for Minimizing the Impact of Distributional Assumptions in Econometric Models for Duration Data. Econometrica, Vol. 52, 2, Geerdsen, Lars Pico og Anders Holm. Duration of the ui period and percieved threat effect from labour market programmes. Labour Economics, 14, Graversen, Brian K. og Jan C. Van Ours. How to help unemployed find jobs quickly: Experimental evidence from a mandatory activation program. Journal of Public Economics, 92, Graversen, Brian K. og Brian Larsen. Is there a threat effect of mandatory activation programmes for the long-term unemployed? Empirical Economics, Jensen, Peter og Michal Rosholm. Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke? Samfundsøkonomen, 1, Meyer, Bruce D.. Unemployment Insurance and Unemployment Spells. Econometrica, Vol. 58, Mortensen, Dale T. Unemployment insurance and job search decisions. Industrial and Labor Relations Review, (4), Ham, John C. og Samuel A. Rea, Jr.. Unemployment Insurance and Male Unemployment Duration in Canada. Journal of Labor Economics, 5, Rosholm, Michael og Michael Svarer. The Threat Effect of Active Labour Market Programmes. The Scandinavian Journal of Economics, 110,

19 Appendix A Appendix A Som nævnt i afsnit 4 er modellen estimeret ved hjælp af en varighedsmodel med to ligninger: en beskæftigelses- og en aktiveringsligning: A.1 Beskæftigelsesmodellen Beskæftigelseseffekten estimeres vha. følgende simultane ligninger: PP(BBBBBBBB = 1 TT jj) = eeeeee ββ BBBBBBBBXX iiii 1+eeeeee ββ BBBBBBBB XX iiii, PP(AAAAAA = 1 TT jj) = eeeeee ββ AAAAAAXX iiii 1+eeeeee ββ AAAAAA XX iiii hvor T er længden på dagpengeforløbet, j er ugenummeret, og i indikerer individnummer. Besk indikerer, at dagpengeforløbet er endt i beskæftigelse, og Akt indikerer, at man deltager i aktivering. Ligningerne er formuleret som hazards eller betingede sandsynligheder, dvs. hvad er sandsynligheden for, at der findes beskæftigelse i denne uge givet, at vi ved, at der ikke er fundet beskæftigelse i ugerne op til denne uge? Ligningerne bindes sammen ved at vælge følgende parametrisering for beskæftigelsesligningen: tt=7 ββ BBBBBBBB XX = αα EEEEEE + δδ BBBBBBBB tt DDii tt + λλ 1 PP(AAAAAA = 1)(1 AAAAAA) + λλ 2 AAAAAA + λλ 3 XX tt tt=1 Her indgår sandsynligheden for aktivering som en forklarende variabel. Motivationseffekten til beskæftigelse fanges med λλ 1, hørende til sandsynligheden for aktivering, givet at man endnu ikke er aktiveret. Til aktiveringsligningen vælges følgende parametrisering for Arbejdsmarkedsreform 2: tt=7 tt=7 ββ AAAAAA XX AA = αα AAAAAA + δδ AAAAAA tt DDii tt + γγ AAAAAA tt DDii tt (DD DD1998) + ηη 1 HHHHHHHHHHHHHHHH tt tt=1 tt=1 +ηη 2 DD ηη 3 DD ηη 4 XX tt Og for Arbejdsmarkedsreform 3 vælges følgende parametrisering af aktiveringsligningen: 17

20 Appendix A tt=7 tt= ββ AAAAAA XX AA = αα AAAAAA + δδ AAAAAA tt DDii tt + γγ AAAAAA tt DDii tt DDDD + ηη 1 HHHHHHHHHHHHHHHH tt tt=1 tt= ηη 2 DD ηη 3 DD ηη 4 DD ηη 5 XX tt For alle ligninger gælder, at DDii tt er tidsdummier med cut-off points ved 13 uger, 26 uger osv., og hvor den sidste dummy indikerer alle varigheder over 102 uger. Histled er antallet af uger på dagpenge over en periode på 3 år denne sættes lig med 0, hvis man har genoptjent retten til en fuld dagpengeperiode. Dummyen D1996 indikerer dagpengeforløb, der er påbegyndt inden reformen, og som rammes af denne, samt dagpengeforløb, der er påbegyndt efter reformen, men hvor der ikke er genoptjent retten til en fuld dagpengeperiode. D1998 indikerer dagpengeforløb påbegyndt efter reformen, og hvor der er optjent ret til en fuld dagpengeperiode samt dagpengeforløb, som allerede er ramt af reformen i 1996 og så oplever en yderligere reduktion i passivperioden til 2 år i Dummyerne slår kun ud i de perioder, hvor reglerne gælder, dvs. at D1996 f.eks. først tændes, når dagpengeforløbet krydser 1. juli Dummierne D1999, D2000 og D2001 indikerer kalenderåret for dagpengeforløbets start. Akt er en indikatorvariabel for, om man deltager i aktivering i den pågældende uge. XX tt er en tidsafhængig vektor med socioøkonomiske variable, herunder en dummy for, om man har en partner, en dummy for om der er børn i huset, alder, alder kvadreret, arbejdsløshedsgraden i kommunen og dummier for uddannelsesniveau. Det bemærkes, at reformen, både for reform 2 og 3, er interageret med tidsdummierne. Dette skyldes, som vi så på figur 1 og 2, at reformerne påvirker hazarden forskelligt, alt efter hvilken uge man befinder sig i. Dette skyldes i høj grad, at tidspunktet for tvungen aktivering rykkes frem, men indtil da er der ingen lovmæssige krav om aktivering. A.2 Detaljerede modelbetragtninger Begge modeller estimeres vha. maximum likelihood. Beskæftigelsesligningen giver følgende likelihood-bidrag: L BBBBBBBB = eeeeee(ββ BBBBBBBB BBBBBBBBXX) 1 + eeeeee(ββ BBBBBBBB XX) jj 1 1 BBBBBBBB eeeeee(ββ BBBBBBBB XX) eeeeee(ββ BBBBBBBB XX) kk=1 18

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger?

Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger? Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger? Mette Ejrnæs og Stefan Hochguertel EPRN konference 19. juni 2015 19. juni 2015 1 / 25 Motivation I Danmark har vi en arbejdsløshedsforsikringsordning

Læs mere

Effektmåling 2. Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats

Effektmåling 2. Hurtigt i gang. Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats Effektmåling 2 Hurtigt i gang Evaluering af et forsøg med en tidlig og intensiv beskæftigelsesindsats Effektmålinger Formål med pjecerne Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser,

Læs mere

Effekten af aktivering

Effekten af aktivering Effekten af aktivering på køn, alder, uddannelsesniveau, regioner og ledighedstidspunkt Lene Kjærsgaard Working Paper 2009:1 Sekretariatet udgiver arbejdspapirer, hvori der redegøres for tekniske, metodemæssige

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus

A N A LYSE. Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus A N A LYSE Analyse af personer i målgruppen for akutpakken og deres sygedagpengestatus Formålet med denne analyse er at se på de personer, der er i målgruppen for akutpakkerne. Analysen vil fokusere på,

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07

ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste 20 07 20 07 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Litteraturliste Litteraturliste Ankestyrelsen (2007), www.ankestyrelsen.dk. Arbejdsdirektoratet (2007a), Rapport om det kommunale rådighedstilsyn 2005/2006, Arbejdsdirektoratet

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede

Jobcentrenes samspil med virksomhederne. fakta om den virksomhedsrettede Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats Jobcentrenes samspil med virksomhederne fakta om den virksomhedsrettede indsats KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet 30. April 2015 Indledning I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2013 fik jobcentrene fra 1. januar 2014 pligt til, at lade de stærkeste

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer

Langtidsledighed og initiativer Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed Ledighedens anatomi Konsekvenser af langtidsledighed Danmark og langtidsledighed Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

FRA AKTIVERING TIL BESKÆFTIGELSE

FRA AKTIVERING TIL BESKÆFTIGELSE 06:20 Peter Pico Geerdsen Lars Pico Geerdsen FRA AKTIVERING TIL BESKÆFTIGELSE EN GENNEMGANG AF AKTIVERINGSINDSATSEN I DET DANSKE DAGPENGESYSTEM 06:20 FRA AKTIVERING TIL BESKÆFTIGELSE EN GENNEMGANG AF AKTIVERINGSINDSATSEN

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

AGL-model til vurdering af effekten af ændringer i dagpengesystemet. Teknisk baggrundsnotat.

AGL-model til vurdering af effekten af ændringer i dagpengesystemet. Teknisk baggrundsnotat. 6.10.2014 David Tønners (DØRS) AGL-model til vurdering af effekten af ændringer i dagpengesystemet. Teknisk baggrundsnotat. I dette notat beskrives den AGL-model, der anvendes til at vurdere konsekvenserne

Læs mere

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden d. 6.10.2016 De Økonomiske Råds Sekretariat Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden Dette notat redegør for de stabilitetstest af forskellige tidsserier vedrørende investeringsadfærden i

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Analyse 20. august 2015

Analyse 20. august 2015 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen

Læs mere

Dagpengesystemet formål og incitamenter

Dagpengesystemet formål og incitamenter Dagpengesystemet formål og incitamenter Økonomisk Institut Aarhus Universitet Flexicurity og det danske arbejdsmarked Jobbeskyttelsesregler Arbejdsløshedsunderstøttelse Aktiv arbejdsmarkedspolitik Dagpengesystemet

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Aktivering kan reducere uligheden i samfundet

Aktivering kan reducere uligheden i samfundet Nyt fra Maj 2013 Aktivering kan reducere uligheden i samfundet Den økonomiske ulighed i det danske samfund mindskes som følge af, at der bruges penge på en række aktive arbejdsmarkedsprogrammer. Arbejdsløshed

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

ANALYSE DAGPENGEMODTAGERE I FARE FOR AT FALDE FOR DEN FOR- KORTEDE DAGPENGEPERIODE

ANALYSE DAGPENGEMODTAGERE I FARE FOR AT FALDE FOR DEN FOR- KORTEDE DAGPENGEPERIODE Til Københavns Kommunes Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato August, 2011 ANALYSE DAGPENGEMODTAGERE I FARE FOR AT FALDE FOR DEN FOR- KORTEDE

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse

Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse Mads Rahbek Jørgensen Anne Kristine Høj Kapitalisering af grundskylden i enfamiliehuse I dette notat redegøres for resultaterne af estimationen af kapitaliseringen af grundskylden i ejendomspriserne som

Læs mere

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året.

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året. Analyse Aktivering af unge forsikrede ledige I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud for aktivering af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for at disse

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Langtidsledighed og initiativer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Ledighedsudfordringen Hvad skal vi gøre ved langtidsledighedssituationen? Kickstart? Ydelsesreform? Beskæftigelsesindsats?

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? WORKSHOP 6: HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi INDHOLD Formålet har været at undersøge, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke?

Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke? 31 Arbejdsmarkedet hvad virker og hvad virker ikke? Vi gennemgår og diskuterer kvantitative evalueringer af den aktive arbejdsmarkedspolitik, metodemæssig status på området, hvad der virker, for hvem og

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd September 2009 Notat Rockwool Fondens Forskningsenhed og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Risikoen for at flygtninge og indvandrere sættes ud af deres bolig Flygtninge og indvandrere lever

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Den forlængede dagpengeret og merledighed blandt årige

Den forlængede dagpengeret og merledighed blandt årige Den forlængede dagpengeret og merledighed blandt -9- årige Sammenfatning Siden starten af 198 erne har -9-årige haft en markant merledighed i forhold til yngre aldersgrupper. Fra begyndelsen af 7 er denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt.

Sammenhængsanalyser. Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. Sammenhængsanalyser Et eksempel: Sammenhæng mellem rygevaner som 45-årig og selvvurderet helbred som 51 blandt mænd fra Københavns amt. rygevaner som 45 årig * helbred som 51 årig Crosstabulation rygevaner

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere