BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

2

3 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET

4 2

5 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Udviklingen i beskæftigelsen Beskæftigelsesfrekvenser Forventninger til beskæftigelsesudviklingen Udviklingen i ledigheden Udviklingen i den aktive beskæftigelsesindsats Aktivering af forsikrede ledige Den kommunale indsats Flaskehalssituationen Flaskehalse i den offentlige sektor Flaskehalse i den private sektor Et arbejdsmarked for alle Udviklingen i antal deltagere i fleksjob Udvikling i antal personer på ledighedsydelse 27 Del 3 3. Status for AF s beskæftigelsesindsats i Status for resultater i 2004, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelsesrådets vurdering af resultaterne i Del 4 4. Status på kommunernes beskæftigelsesindsats i

6 Del 5 5. Året der gik i Beskæftigelsesrådet Den kommunale aktiveringsindsats Inddragelse af andre aktører Samarbejdsforsøgene mellem AF og kommunerne Uddannelsesaktivering Overvågningen af arbejdsmarkedet 67 Del 6 6. Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg 73 Del 7 7. Essay: Når man indstiller sig til globaliseringen.af Mikkel Bo Madsen, Socialforskningsinstituttet 79 Bilag a. Oversigt over væsentlige justeringer i Beskæftigelsespolitikken siden b. Beskæftigelsesrådets opgaver og kompetencer 17 c. De regionale arbejdsmarkedsråd 119 d. Koordinationsudvalgene 121 e. Beskæftigelsesrådets medlemmer, tilforordnede og suppleanter f. Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg g. Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg

7 DEL 1 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

8 6

9 Forord År 2004 kan kaldes konsolideringens år Efter et år som var præget af harmoniseringen af beskæftigelsespolitikken i AF og kommunerne og af sammenlægningen af Det Sociale Råd og Landsarbejdsrådet - har 2004 været året, hvor det sammentænkte system for alvor skulle stå sin prøve. I forbindelse med "Flere i Arbejde" blev der afsat midler til etablering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner. Formålet med samarbejdsforsøgene er, at de skal bidrage med viden og erfaring til brug for design af et nyt beskæftigelsessystem. Den første delevaluering kom i 2004, og de foreløbige erfaringer viser, at der er et potentiale ved et øget samarbejde og ved at udnytte det bedste fra de to systemer. Men evalueringen viser også, at der er en række udfordringer i samarbejdet, der skal tages hånd om, før en sådan struktur og organisering kan fungere optimalt. Og 2004 var året, hvor der blev lavet en aftale om en kommunalreform og en deraf følgende ny struktur på beskæftigelsesområdet, som er et yderligere skridt hen i mod et enstrenget system. Den nye struktur er først planlagt til at træde i kraft i 2007, men den har allerede nu været debatteret meget også i Beskæftigelsesrådet. Og det er et emne, som vi kommer til at bruge rigtigt meget tid på i de næste år. Dette års essay handler om et andet vigtigt tema: Globaliseringen og arbejdsmarkedet i Danmark. Dette tema fylder meget i det daglige mediebillede, og det har derfor været naturligt at vælge dette som årets tema. Det er indtrykket, at den meget omtale af globaliseringens konse- 7

10 kvenser giver anledning til en del bekymring. Men som essayet beskriver, har globaliseringen flere sider, og det er måske ikke helt så enkelt at give et entydigt billede af konsekvenserne for det danske arbejdsmarked. Ninna Würtzen Formand for Beskæftigelsesrådet 8

11 DEL 2 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

12 10

13 Udviklingen på arbejdsmarkedet i 2004 I første halvdel af 2004 var det danske arbejdsmarked fortsat påvirket af sløje internationale konjunkturer, hvilket medførte faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Dermed fortsatte udviklingen fra 2003, hvor der ligeledes blev registreret færre beskæftigede og flere ledige. Fra slutningen af 2004 har der været kraftige indikationer på, at udviklingen er ved at vende. Den internationale økonomi er i bedring, hvilket blandt andet har haft en positiv afsmittende virkning på ledigheden. Samlet set er det danske arbejdsmarked fortsat karakteriseret ved høj beskæftigelse og lav ledighed sammenlignet med niveauet i midten af 1990 erne. Den positive udvikling i 2004 har medført, at der fortsat meldes om mangel på arbejdskraft inden for en række sektorer. 2.1 Udviklingen i beskæftigelsen Den samlede beskæftigelse er steget med ca personer for perioden Det dækker over et forløb, hvor den faktiske beskæftigelse var stigende fra 1997 til Fra 2002 til 2004 er beskæftigelsen faldet, jf. tabel 2.1. I perioden fra 1997 til 2002 er den samlede beskæftigelse steget med ca personer svarende til en stigning på 4,2 pct. Fra 2002 til 2004 er registreret et fald på ca personer, hvilket svarer til 2,7 pct. 11

14 Tabel 2.1: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på AF-regioner, Pr. 1. januar personer. Ændring Antal beskæftigede i procent Storkøbenhavn 590,2 599,9 617,1 626,5 633,8 637,9 624,0 616,7 4,5-3,3 Frederiksborg Amt 191,7 193,2 196,6 197,4 198,3 199,1 195,9 193,0 0,7-3,1 Roskilde Amt 126,8 127,8 129,7 130,4 130,8 131,0 129,0 127,2 0,3-2,9 Vestsjællands Amt 143,0 144,7 147,1 148,0 149,2 150,8 149,4 148,2 3,6-1,8 Storstrøms Amt 121,0 122,1 123,5 124,3 125,1 125,8 123,8 122,9 1,6-2,3 Bornholm (excl. Christiansø) 20,6 20,2 20,4 20,3 20,3 20,3 19,8 19,4-5,5-4,4 Fyns Amt 229,9 231,7 234,6 233,2 234,1 234,1 230,3 227,3-1,1-2,9 Sønderjyllands Amt 126,1 127,0 128,5 127,3 127,6 126,9 124,5 122,1-3,2-3,8 Ribe Amt 115,6 116,8 118,0 117,1 117,0 116,9 115,2 113,8-1,5-2,6 Vejle Amt 177,5 179,4 182,4 183,6 184,6 184,7 183,7 181,7 2,4-1,6 Ringkøbing Amt 145,3 146,0 142,9-1,6-3.3 Århus Amt ,3 333,2 332,4 333,3 334, ,1 3,1-1,4 Viborg Amt 119,6 121,2 122,8 122,7 122,7 122,9 121,7 119,8 0,2-2,5 Nordjyllands Amt 242,4 244,9 248,9 248,2 248,0 249,2 245,8 241,4-0,4-3,1 Hele landet 2669,7 2699,3 2747,5 2759,3 2772,9 2782,3 2741,4 2706,4 1,4-2,7 Kilde: Danmarks Statistik, RAS. 9 ud af i alt 14 AF-regioner har oplevet stigende beskæftigelse fra 1997 til Storkøbenhavn har efterfulgt af Vestsjælland, Århus og Vejle haft den største relative fremgang. Den største nedgang er registreret på Bornholm, hvor beskæftigelsen er faldet med 5,5 pct., jf. tabel 2.1. Fra 2002 til 2004 har samtlige regioner haft faldende beskæftigelse. Mest markant har udviklingen været på Bornholm, hvor beskæftigelsen er faldet med over 4 pct. Fordelt på brancher har finansierings- og forretningsservice oplevet den største vækst i beskæftigelsen i perioden fra 1997 til Således er beskæftigelsen steget med ca personer svarende til en stig- 12

15 ning på knap 25 pct. Der er ligeledes registreret stigende beskæftigelse inden for den offentlige sektor, bygge- og anlægsområdet samt handel, hotel- og restaurationsbranchen, jf. figur 2.1. Landbrugs- og fiskerierhvervene samt energi- og vandforsyningsområdet har med henholdsvis 22 pct. og 18 pct. haft det største relative fald i beskæftigelsen fra 1997 til I samme periode har industrisektoren med et fald på over personer oplevet den største absolutte tilbagegang i beskæftigelsen. Figur 2.1: Ændring i beskæftigelsen fra henholdsvis 1997 til 2004 og 2002 til 2004, fordelt på brancher. Absolutte ændringer er angivet over eller under søjlerne. Kilde: Danmarks Statistik, RAS. Opdelt på køn har beskæftigelsesudviklingen været mest gunstig for kvinder, jf. tabel 2.2. Således er antallet af beskæftigede mænd faldet med over personer for perioden fra 1997 til 2004 svarende til et fald på 1,1 pct. I samme periode er antallet af beskæftigede kvinder steget med ca personer svarende til en stigning på 4,3 pct. Faldet i antallet af beskæftigede mænd skal ses i sammenhæng med faldet i industribeskæftigelsen, hvor størstedelen er mænd. 13

16 Tabel 2.2: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på køn, personer. Antal beskæftigede Ændring i procent Mænd 1452,8 1465,3 1482,9 1482,5 1485,3 1483,6 1460,0 1437,3-1,1-1,6 Kvinder 1216,8 1234,1 1264,6 1276,8 1287,6 1298,7 1281,4 1268,7 4,3-1,0 Kilde: Danmarks Statistik, RAS. I perioden 1997 til 2004 er den samlede beskæftigelse steget med 1,4 pct. For gruppen over 50 år er beskæftigelsen steget med over 24 pct. svarende til ca personer, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på aldersgrupper, personer. Antal beskæftigede Ændring i procent år 42,9 40,4 40,5 40,8 40,8 39,0 38,0 37,0-13, år 152,9 148,6 144,8 139,4 135,8 135,0 133,4 132,0-13, år 568,4 565,7 569,1 563,1 554,3 537,1 503,5 482,4-15, år 653,7 670,6 685,1 687,0 688,7 690,6 678,3 663,4 1, år 629,7 624,5 626,4 626,3 629,8 635,1 631,8 631,8 0, år 483,0 510,5 538,5 558,9 573,6 588,3 587,9 585,4 21, år 87,2 89,0 92,6 93,2 99,3 106,4 118,0 123,2 41,3 Over 66 år 51,8 49,9 50,6 50,6 50,6 50,8 50,5 50,8-2,0 Kilde: Danmarks Statistik, RAS Beskæftigelsesfrekvenser Beskæftigelsesfrekvensen for hele landet var i 2004 på 72,5 pct., jf. tabel 2.4. Fra 1997 til 2004 er beskæftigelsesfrekvensen for hele landet steget med 0,6 procentpoint. 14

17 Figur 2.2: Beskæftigelsesfrekvenser 2004 fordelt på regioner. Pct ,1 68,6 69,6 71,0 71,4 71,6 72,0 72,5 73,4 74,2 74,2 75,4 75,9 75,9 77,0 Bo nh olms Regionskommune StorstrømsAmt r Fyns Amt Nordjyllands Amt Vestsj lla æ nds Amt Sønderjyllands Amt Århus Amt Hele landet Storkøbenhavn Ribe Amt Vejle Amt Viborg Amt Frederi s k b org Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Kilde: Danmarks Statistik, RAS. Anm: Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som antal beskæftigede i arbejdsstyrken (16-66 årige) i procent af befolkningen (16-66 årige). Fordelt på regioner ligger syv regioner Storkøbenhavn, Frederiksborg, Roskilde, Ribe,Vejle, Ringkøbing og Viborg - over den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for hele landet, jf. figur 2.2. Roskilde har den højeste beskæftigelsesfrekvens på 77 pct. svarende til 4,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Blandt regioner under landsgennemsnittet har Bornholm den laveste beskæftigelsesfrekvens på 66,1 pct. svarende til 6,4 procentpoint under landsgennemsnittet. Fordelt på alder har befolkningsgruppen over 50 år haft den mest gunstige udvikling i beskæftigelsesfrekvensen fra 1997 til 2004, jf. tabel 2.4. Således har aldersgruppen år oplevet en stigning på 6,0 procentpoint, hvilket bl.a. kan forklares ved afskaffelsen af overgangsydelsen. I samme periode har aldersgruppen år derimod oplevet et fald, hvilket blandt andet kan tilskrives, at flere gennemfører en videregående uddannelse. 15

18 Tabel 2.4: Beskæftigelsesfrekvenser fordelt på aldersgrupper, Ændring i procentpoint år 61,0 61,2 61,8 61,4 61,1 60,3 58,8 56,8-4,2-3, år 74,7 76,0 77,5 77,7 77,7 77,3 74,6 73,4-1,3-3, år 81,5 82,5 83,8 84,0 84,4 84,5 83,0 82,0 0,5-2, år 83,3 83,7 84,5 84,6 84,9 85,1 84,0 83,2-0,1-1, år 71,5 72,7 74,8 76,1 76,9 78,0 77,7 77,4 6,0-0, år 26,2 26,4 27,0 26,6 27,6 28,9 30,9 30,9 4,7 2,0 71,9 72, ,2 74,5 74,7 73,5 72,5 0,6-2, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Forventninger til beskæftigelsesudviklingen I 2005 og 2006 forventes en fremgang i beskæftigelsen i Danmark, jf. Økonomisk Redegørelse maj I den private sektor skønnes fremgangen at være på personer i 2005 og personer i Den offentlige sektors beskæftigelse ventes at stige med personer i hhv og I henhold til de regionale arbejdsmarkedsråds vurderinger findes de mest positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i 2005 på det private område, jf. figur 2.3. De positive forventninger gælder især for serviceerhvervene - forretningsservice, transportvirksomhed samt engros- og detailhandel - samt for bygge- og anlægssektoren. Inden for fremstillingserhvervene og den offentlige sektor er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen mere moderate. Dog forventes svagt stigende beskæftigelse inden for jern- og metalindustrien, møbelindustrien og sundheds- 16

19 Figur 2.3: De regionale arbejdsmarkedsråds forventninger til beskæftigelsesudviklingen i 1. kvartal Anm. Figuren viser et vægtet gennemsnit af rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen i hver enkelt branche. Eks.: For "Sociale institutioner." er anført forventninger om 10 pct.»større«, 68 pct.»uændret«og 21 pct.»mindre«. Det betyder, at råd, som repræsenterer 10 pct. af beskæftigelsen, forventer større beskæftigelse, mens råd, der repræsenterer 68 pct. af den samlede beskæftigelse, forventer uændret beskæftigelse, og råd, der repræsenterer 21 pct. af den samlede beskæftigelse inden for dette område, forventer mindre beskæftigelse sammenlignet med samme kvartal Kilde:Arbejdsmarkedsstyrelsen 2.2 Udviklingen i ledigheden I perioden fra 1997 til 2004 er ledighedsprocenten samlet set faldet fra 8,6 pct. til 6,4 pct. Perioden dækker over faldende ledighed frem til 2001, hvorefter udviklingen stagnerede i Store dele af 2003 og 2004 var præget af stigende ledighed, men fra slutningen af 2004 er der dog indikationer på, at udviklingen er ved at vende. Således blev 17

20 der ved udgangen af 2004 registreret en svag nedgang i ledigheden på personer. Figur 2.4: Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighedsprocent fra 1997 til 2004 Anm. Opgjort på månedsbasis. Kilde: Danmarks Statistik Kvinder er generelt mere ledige end mænd. Dog har den mandlige del af arbejdsstyrken været mest berørt af den seneste ledighedsstigning i 2003 og 2004, jf. figur 2.4. I 2004 blev den højeste ledighed registreret på Bornholm, hvor ledighedsprocenten nåede op på 11. pct., jf. figur 2.5. Frederiksborg havde med en ledighedsprocent på 4,5 pct. den laveste andel ledige af arbejdsstyrken, men også for henholdsvis Roskilde og Viborg registreres en ledighed på under 5 pct. 18

21 Figur 2.5: Ledige i procent af arbejdsstyrken i 2004 fordelt på regioner. Kilde: Danmarks Statistik Alle regioner har oplevet faldende ledighed i perioden fra 1997 til Ledighedsudviklingen har været mest positiv i Storstrøm og Storkøbenhavn, hvor der er registreret fald på henholdsvis 3,1 og 3,0 procentpoint, jf. figur 2.6. I perioden fra 2002 til 2004 har alle regioner oplevet en stigning i ledigheden. Mest markant har udviklingen været i Nordjylland, hvor der er registreret en ledighedsstigning på næsten 2 procentpoint. 19

22 Figur 2.6: Ændring i ledighedsprocenten for perioderne og fordelt på regioner. Kilde: Danmarks Statistik Fordelt på alder har gruppen af årige været mindst berørt af ledighed i perioden fra 1997 til 2004, jf. figur 2.7. Fra begyndelsen af 1998 har ledigheden blandt årige således udgjort under 5 pct. af arbejdsstyrken. Gruppen af årige er generelt mest ledige. I perioden fra 1997 til 2004 har de årige dog haft den mest positive ledighedsudvikling blandt samtlige aldersgrupper. Således er ledigheden for de årige faldet med næsten 4 procentpoint fra 1997 til

23 Figur 2.7: Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed fra 1997 til 2004 fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik 2.3 Udviklingen i den aktive beskæftigelsesindsats Aktivering af forsikrede ledige I 2004 udgjorde aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige over fuldtidspersoner. Det er over flere personer end i 2003, hvorfor en faldende tendens i aktiveringsomfanget synes vendt, jf. tabel 2.5. Stigningen i aktiveringsomfanget i 2004 skyldes primært, at den nedadgående udvikling i brugen af offentlig og især privat jobtræning er ophørt. I perioden fra 2003 til 2004 er der sket næsten en fordobling i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i privat jobtræning, hvorved offentlig og privat jobtræning tilsammen er blevet det mest udbredte aktiveringsredskab. 21

24 Tabel 2.5: Aktiveringsomfanget forsikrede ledige fordelt på redskaber, Jobtræning heraf offentlig heraf privat Puljejob Etablering Uddannelse Intensiv jobsøgning Voksenlærling Øvrige Ialt Kilde: Danmarks Statistik Det næststørste aktiveringsområde er uddannelse, hvor der dog siden 1999 er registreret et fald i aktiveringsomfanget på næsten fuldtidspersoner svarende til en tilbagegang på 54 pct. Den øvrige aktiveringsindsats består fortrinsvist af vejledning, intensiv jobsøgning og arbejdspraktik Den kommunale indsats Antallet af kommunalt aktiverede i de beskæftigelsespolitiske foranstaltninger udgjorde i 2004 gennemsnitligt ca fuldtidspersoner, hvilket udgør et fald på ca personer sammenlignet med 2003, jf. tabel 2.6. Kommunernes aktiveringsomfang ligger dog stadig på et højere niveau end i slutningen af halvfemserne. 22

25 Tabel 2.6: Aktiveringsomfanget i kommunerne fordelt på redskaber fra 1997 til Jobtræning Individuel jobtræning Frivillige uløn. aktiviteter Igangsætning Særlige udd.forløb Voksen- og efteruddannelse Kursus i samfundsforstøelse Danskundervisning Særskilt tilrettelagt danskundervisning Særligt aktiverende forløb Kortvarig vejl./intro Forsøg I alt Anm. Da årsopgørelsen for det kommunale aktiveringsomfang i 2004 endnu ikke foreligger, er tallet for 2004 gennemsnittet af kvartalsopgørelserne. Kilde: Danmarks Statistik Særligt aktiverende forløb var med over fuldtidspersoner det mest anvendte kommunale aktiveringsredskab i 2004.Traditionelt har individuel jobtræning været det mest brugte tilbud, men siden 2001 er der sket et fald på knap fuldtidspersoner, hvilket svarer til en nedgang på næsten 50 pct Flaskehalssituationen I 2004 har de regionale arbejdsmarkedsråd kunnet konstatere, at der fortsat er flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Rådene har dog i deres løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarke- 23

26 det observeret et lille fald i flaskehalsproblemerne på det private arbejdsmarked i 2004, hvorimod situationen i den offentlige sektor er uændret Flaskehalse i den offentlige sektor På det offentlige arbejdsmarked var flaskehalsproblemerne i ligesom i koncentreret om social- og sundhedssektoren. I sundhedssektoren var der primært problemer med at rekruttere sygeplejersker og læger. Sekundært var der mangel på jordmødre, lægesekretærer, audiologiassistenter, bioanalytikere og radiografer. I den sociale sektor blev der registreret flaskehalsproblemer for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialrådgivere og socialformidlere m.fl Flaskehalse i den private sektor På det private arbejdsmarked blev der i 2004 meldt om aktuelle og forventede flaskehalsproblemer i fremstillingssektoren, byggeog anlægssektoren samt servicesektoren. Der har især været flaskehalsproblemer for industri- og maskinsnedkere med CNCkundskaber, plastmagere og plastoperatører, glarmestre, murere og bagere. I fremstillingssektoren blev der registreret flaskehalsproblemer i ti regioner i Den største efterspørgsel var i møbelbranchen, hvor der var mangel på industri- og maskinsnedkere med CNCkendskab. I jern- og metalindustrien var der blandt andet problemer med at rekruttere industrielektrikere, klejnsmede, smede, blikkenslagere, svejsere, maskinarbejdere, værktøjsmagere og kølemontører. I plast- og glasfiberindustrien var der hele året flaske- 24

27 halsproblemer for plastmagere og plastoperatører i to regioner. I alt meldte tre regioner om flaskehalsproblemer i denne industri. Inden for bygge- og anlægssektoren meldte syv regioner om aktuelle flaskehalsproblemer i løbet af Mest udtalt var problemerne i Storkøbenhavn, hvor der i løbet af året var efterspørgsel på arbejdskraft blandt en stor del af bygge- og anlægssektorens branchekategorier. På landsplan blev den største mangel konstateret for glarmestre, hvor der var aktuelle flaskehalsproblemer i to regioner hele året. Endvidere blev ved årets udgang meldt om flaskehalsproblemer for murere i tre regioner. Inden for servicesektoren meldte ni regioner i 2004 om aktuelle flaskehalsproblemer. Der var størst mangel på bagere, men også for kokke, tjenere, slagtere og autolakerere m.fl. blev registreret aktuelle flaskehalsproblemer. 2.5 Et arbejdsmarked for alle For de fleste mennesker er livskvalitet nært forbundet med muligheden for at deltage i fællesskabet på en arbejdsplads. "Et arbejdsmarked for alle" bygger på visionen om, at personer, som ikke umiddelbart kan yde 100 procent, stadig får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet. Beskæftigelse - herunder beskæftigelse i fleksjob - er et mål i sig selv, der samtidig mindsker risikoen for social marginalisering Udviklingen i antal deltagere i fleksjob Fleksjob er et tilbud til mennesker, der ellers ville være henvist til at stå uden for arbejdsmarkedet, fordi arbejdsevnen ikke rækker til et job på ordinære vilkår. Siden fleksjobordningen trådte i kraft i 1998, er der 25

28 sket en betydelig udvikling i antallet af personer ansat i fleksjob, jf. figur 2.8. Figur 2.8: Udviklingen i antal deltagere i fleksjob fra 3. kvartal 1999 til 4. kvartal 2004 Kilde: Danmarks Statistik Alene i perioden fra 2000 til 2004 er antallet af deltagere i fleksjob således steget med over personer, jf. tabel 2.7. Fordelt på køn fremgår det, at antallet af kvinder i fleksjob er steget med over personer, hvilket svarer til en firedobling i perioden fra 2000 til Stigningen for mænd har derimod ikke været nær så markant. Således er der i perioden fra 2000 til 2004 registreret en stigning på mandlige deltagere i fleksjob, hvilket svarer til en tredobling. Tabel 2.7: Udviklingen i antallet af deltagere i fleksjob fordelt på køn fra 2000 til Ændring Mænd Kvinder Ialt Kilde: Danmarks Statistik 26

29 Udvikling i antal personer på ledighedsydelse Modtagere af ledighedsydelsen er for hovedpartens vedkommende personer, der endnu ikke har fået et fleksjob. Der kan gives ledighedsydelse ved ledighed fra fleksjob. Det gælder både før og mellem ansættelse i fleksjob. Herudover kan der gives ledighedsydelse ved ferie, sygdom, barsel m.v. Siden ordningens indførelse i 2001 har antallet af personer på ledighedsydelse været kraftigt stigende, jf. figur 2.9.Antallet af berørte personer, der modtager ledighedsydelse, er steget fra små personer i begyndelsen af 2001 til over personer ved udgangen af Figur 2.9: Udviklingen i antallet ledighedsydelsesmodtagere Kilde: Danmarks Statistik. Anm. Antallet af berørte ledighedsydelsesmodtagere falder fra december til januar. Årsagen til dette er, at tallene stammer fra kommunernes økonomisystemer, og at kommunerne retter fejlkonterede beløb i december måned. 27

30 Udviklingen i antallet af berørte ledighedsydelsesmodtagere har været jævnt stigende, når der ses bort fra sommerperioden. Ledigheden for personer visiteret til fleksjob har således været markant stigende. Den tilbagevendende "pukkel" i juni, juli og august kan henføres til, at deltagere i fleksjob modtager ledighedsydelse ved ferieafholdelse. 28

31 DEL 3 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

32 30

33 Status for AF s beskæftigelsesinsats i Status for resultater i 2004, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelsesrådet udmelder hvert år en række centrale resultatkrav for Arbejdsformidlingens indsats. For 2004 har der været udmeldt 5 resultatkrav. I nedenstående skematiske oversigt er status for de centralt udmeldte mål og resultatkrav for arbejdsmarkedsindsatsen angivet. Mål 1. De regionale arbejdsmarkedsråd skal sikre at virksomhederne på kort og lang sigt får den arbejdskraft de har brug for. Resultatkrav 1: Arbejdsmarkedsrådet/AF skal forbedre effekten af virksomhedsbesøg i forhold til 2003 til minimum x pladser, samtidig med at samarbejdsgraden med virksomhederne som minimum fastholdes i forhold til (Niveauet fastsættes regionalt.) Målopfyldelse På landsplan har AF opnået 2,3 pladser pr. besøgt virksomhed set i forhold til et måltal på 2,8 pladser. Regionerne har opnået en samarbejdsgrad på 45,0 pct. set i forhold til et måltal på 39,9 pct. 3 regioner opfylder kravet vedrørende effekten af virksomhedsbesøgene, mens 13 regioner opfylder kravet om at samarbejdsgraden som minimum skal fastholdes i forhold til På landsplan er resultatkravet er således opfyldt, hvad angår samarbejdsgrad, mens effektkravet kun delvist er opfyldt. 2: Udbud af arbejdskraft i regionen på egne flaskehalsområder samt på flaskehalsområder i tilstødende naboregioner skal efter indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb være x procentpoint højere end før indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb (Niveauet samt definitionen af naboregioner fastlægges regionalt) På landsplan har AF opnået en forøgelse af udbuddet af arbejdskraft på 6,1 pct. point. Måltallet var 11,1 pct. point. Kun 1 region opfylder resultatkravet og resultatkravet er således ikke opfyldt. Resultatkrav Målopfyldelse 31

34 Mål 2. De regionale arbejdsmarkedsråd skal medvirke til at forebygge og afhjælpe langtidsledighed Resultatkrav 3: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres med x pct. efter 4 måneder og med y pct. efter 10 måneder i det første ledighedsår. (Niveauerne fastsættes regionalt). 4: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres med x pct. efter 6 måneder og med y pct. efter 18 måneder efter overgang til minimumsaktivering. (Niveauerne fastsættes regionalt). 5: Højst x pct. af de ledige i bruttogruppen (ledige der potentielt kan miste dagpengeretten i 2004) må miste dagpengeretten i 2004 (Niveauet fastlægges regionalt) Målopfyldelse På landsplan er resultatet efter 4 måneder på 36,3 pct. og efter 10 måneder på 49,0 pct. Måltallene er hhv. 40,0 pct. og 51,7 pct. Ingen regioner opfylder resultatkravet og kravet er således ikke opfyldt. På landsplan er resultatet efter 6 måneder på 33,6 pct. og efter 18 måneder på 39,3 pct. Måltallet er hhv. 32,8 pct. og 37,7 pct. 11 regioner opfylder resultatkravet, mens 3 regioner næsten opfylder kravet. Resultatkravet er opfyldt. På landsplan har 8,6 pct. af bruttogruppen mistet dagpengeretten. Måltallet var højst 9,7 pct. 12 regioner opfylder kravet, mens 2 regioner er meget tæt på målopfyldelse. Resultatkravet er opfyldt. 3.2 Beskæftigelsesrådets vurdering af resultaterne i 2004 Det er Beskæftigelsesrådets vurdering, at AF s opfyldelse af de centrale resultatkrav for 2004 kun er delvist tilfredsstillende. Det er positivt, at AF har gode resultater for de resultatkrav, der måler på 32

35 indsatsen sidst i ledighedsforløbet. Der er en god effekt af indsatsen i 2. ledighedsperiode, og færre ledige end forventet har mistet dagpengeretten. Til gengæld er resultatet for den tidlige indsats dårligere end forventet, og resultatkravet er ikke opfyldt. Dette giver anledning til overvejelser om, hvorvidt AF s vægtning af indsatsen først og sidst i ledighedsforløbet er hensigtsmæssig samt overvejelser om behov for justeringer i anvendelsen af og indholdet i kontaktforløbet. En af intentionerne med "Flere i arbejde" var, at de ledige skulle hurtigere og mere direkte i arbejde, bl.a. gennem et intensiveret kontaktforløb. Men resultatet kan tyde på, at indsatsen ikke lever op til denne målsætning. Resultatkravet i forhold til den virksomhedsvendte indsats er kun delvist opfyldt. Samarbejdsgraden har været højere end planlagt, men effekten af virksomhedsbesøgene har været noget lavere. Beskæftigelsesrådet finder det positivt, at AF har et bredt samarbejde med virksomhederne, hvilket er en forudsætning for en effektiv overvågningsindsats. Men samarbejdet skulle også gerne give resultater i form af konkrete job, både ordinære og støttede. AF har generelt set haft meget vanskeligt ved at opfylde kravet om flaskehalsindsatsen. Kun én region lever op til måltallet. Dette skyldes bl.a., at opgørelsesmetoden for resultatkravet gør det vanskeligere at opfylde i en periode, hvor omfanget af flaskehalse er begrænset. Beskæftigelsesrådet kan konstatere, at der for nogle resultatkrav er relativt store regionale forskelle i måltallene. Beskæftigelsesrådet er klar over, at der kan være relevante arbejdsmarkedspolitiske grunde til de regionale udsving, men forskellene kan også skyldes forskelligt ambitionsniveau. 33

36 34

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2 ! "## $ % &% '! ()!"# '*! +#! *&#% $%%& "## %)!! '%()% & Rapporten er udarbejdet af: Partner Morten Ry Manager Lone Dawe Seniorkonsulent Heidi Carlsen Seniorkonsulent Johan Toft Sørensen Student Hans Christian

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet Evaluering af arbejdsmarkedsreformen III Mona Larsen Klaus Langager København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:13 Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere