BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

2

3 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET

4 2

5 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Udviklingen i beskæftigelsen Beskæftigelsesfrekvenser Forventninger til beskæftigelsesudviklingen Udviklingen i ledigheden Udviklingen i den aktive beskæftigelsesindsats Aktivering af forsikrede ledige Den kommunale indsats Flaskehalssituationen Flaskehalse i den offentlige sektor Flaskehalse i den private sektor Et arbejdsmarked for alle Udviklingen i antal deltagere i fleksjob Udvikling i antal personer på ledighedsydelse 27 Del 3 3. Status for AF s beskæftigelsesindsats i Status for resultater i 2004, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelsesrådets vurdering af resultaterne i Del 4 4. Status på kommunernes beskæftigelsesindsats i

6 Del 5 5. Året der gik i Beskæftigelsesrådet Den kommunale aktiveringsindsats Inddragelse af andre aktører Samarbejdsforsøgene mellem AF og kommunerne Uddannelsesaktivering Overvågningen af arbejdsmarkedet 67 Del 6 6. Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg 73 Del 7 7. Essay: Når man indstiller sig til globaliseringen.af Mikkel Bo Madsen, Socialforskningsinstituttet 79 Bilag a. Oversigt over væsentlige justeringer i Beskæftigelsespolitikken siden b. Beskæftigelsesrådets opgaver og kompetencer 17 c. De regionale arbejdsmarkedsråd 119 d. Koordinationsudvalgene 121 e. Beskæftigelsesrådets medlemmer, tilforordnede og suppleanter f. Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg g. Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg

7 DEL 1 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

8 6

9 Forord År 2004 kan kaldes konsolideringens år Efter et år som var præget af harmoniseringen af beskæftigelsespolitikken i AF og kommunerne og af sammenlægningen af Det Sociale Råd og Landsarbejdsrådet - har 2004 været året, hvor det sammentænkte system for alvor skulle stå sin prøve. I forbindelse med "Flere i Arbejde" blev der afsat midler til etablering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner. Formålet med samarbejdsforsøgene er, at de skal bidrage med viden og erfaring til brug for design af et nyt beskæftigelsessystem. Den første delevaluering kom i 2004, og de foreløbige erfaringer viser, at der er et potentiale ved et øget samarbejde og ved at udnytte det bedste fra de to systemer. Men evalueringen viser også, at der er en række udfordringer i samarbejdet, der skal tages hånd om, før en sådan struktur og organisering kan fungere optimalt. Og 2004 var året, hvor der blev lavet en aftale om en kommunalreform og en deraf følgende ny struktur på beskæftigelsesområdet, som er et yderligere skridt hen i mod et enstrenget system. Den nye struktur er først planlagt til at træde i kraft i 2007, men den har allerede nu været debatteret meget også i Beskæftigelsesrådet. Og det er et emne, som vi kommer til at bruge rigtigt meget tid på i de næste år. Dette års essay handler om et andet vigtigt tema: Globaliseringen og arbejdsmarkedet i Danmark. Dette tema fylder meget i det daglige mediebillede, og det har derfor været naturligt at vælge dette som årets tema. Det er indtrykket, at den meget omtale af globaliseringens konse- 7

10 kvenser giver anledning til en del bekymring. Men som essayet beskriver, har globaliseringen flere sider, og det er måske ikke helt så enkelt at give et entydigt billede af konsekvenserne for det danske arbejdsmarked. Ninna Würtzen Formand for Beskæftigelsesrådet 8

11 DEL 2 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

12 10

13 Udviklingen på arbejdsmarkedet i 2004 I første halvdel af 2004 var det danske arbejdsmarked fortsat påvirket af sløje internationale konjunkturer, hvilket medførte faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Dermed fortsatte udviklingen fra 2003, hvor der ligeledes blev registreret færre beskæftigede og flere ledige. Fra slutningen af 2004 har der været kraftige indikationer på, at udviklingen er ved at vende. Den internationale økonomi er i bedring, hvilket blandt andet har haft en positiv afsmittende virkning på ledigheden. Samlet set er det danske arbejdsmarked fortsat karakteriseret ved høj beskæftigelse og lav ledighed sammenlignet med niveauet i midten af 1990 erne. Den positive udvikling i 2004 har medført, at der fortsat meldes om mangel på arbejdskraft inden for en række sektorer. 2.1 Udviklingen i beskæftigelsen Den samlede beskæftigelse er steget med ca personer for perioden Det dækker over et forløb, hvor den faktiske beskæftigelse var stigende fra 1997 til Fra 2002 til 2004 er beskæftigelsen faldet, jf. tabel 2.1. I perioden fra 1997 til 2002 er den samlede beskæftigelse steget med ca personer svarende til en stigning på 4,2 pct. Fra 2002 til 2004 er registreret et fald på ca personer, hvilket svarer til 2,7 pct. 11

14 Tabel 2.1: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på AF-regioner, Pr. 1. januar personer. Ændring Antal beskæftigede i procent Storkøbenhavn 590,2 599,9 617,1 626,5 633,8 637,9 624,0 616,7 4,5-3,3 Frederiksborg Amt 191,7 193,2 196,6 197,4 198,3 199,1 195,9 193,0 0,7-3,1 Roskilde Amt 126,8 127,8 129,7 130,4 130,8 131,0 129,0 127,2 0,3-2,9 Vestsjællands Amt 143,0 144,7 147,1 148,0 149,2 150,8 149,4 148,2 3,6-1,8 Storstrøms Amt 121,0 122,1 123,5 124,3 125,1 125,8 123,8 122,9 1,6-2,3 Bornholm (excl. Christiansø) 20,6 20,2 20,4 20,3 20,3 20,3 19,8 19,4-5,5-4,4 Fyns Amt 229,9 231,7 234,6 233,2 234,1 234,1 230,3 227,3-1,1-2,9 Sønderjyllands Amt 126,1 127,0 128,5 127,3 127,6 126,9 124,5 122,1-3,2-3,8 Ribe Amt 115,6 116,8 118,0 117,1 117,0 116,9 115,2 113,8-1,5-2,6 Vejle Amt 177,5 179,4 182,4 183,6 184,6 184,7 183,7 181,7 2,4-1,6 Ringkøbing Amt 145,3 146,0 142,9-1,6-3.3 Århus Amt ,3 333,2 332,4 333,3 334, ,1 3,1-1,4 Viborg Amt 119,6 121,2 122,8 122,7 122,7 122,9 121,7 119,8 0,2-2,5 Nordjyllands Amt 242,4 244,9 248,9 248,2 248,0 249,2 245,8 241,4-0,4-3,1 Hele landet 2669,7 2699,3 2747,5 2759,3 2772,9 2782,3 2741,4 2706,4 1,4-2,7 Kilde: Danmarks Statistik, RAS. 9 ud af i alt 14 AF-regioner har oplevet stigende beskæftigelse fra 1997 til Storkøbenhavn har efterfulgt af Vestsjælland, Århus og Vejle haft den største relative fremgang. Den største nedgang er registreret på Bornholm, hvor beskæftigelsen er faldet med 5,5 pct., jf. tabel 2.1. Fra 2002 til 2004 har samtlige regioner haft faldende beskæftigelse. Mest markant har udviklingen været på Bornholm, hvor beskæftigelsen er faldet med over 4 pct. Fordelt på brancher har finansierings- og forretningsservice oplevet den største vækst i beskæftigelsen i perioden fra 1997 til Således er beskæftigelsen steget med ca personer svarende til en stig- 12

15 ning på knap 25 pct. Der er ligeledes registreret stigende beskæftigelse inden for den offentlige sektor, bygge- og anlægsområdet samt handel, hotel- og restaurationsbranchen, jf. figur 2.1. Landbrugs- og fiskerierhvervene samt energi- og vandforsyningsområdet har med henholdsvis 22 pct. og 18 pct. haft det største relative fald i beskæftigelsen fra 1997 til I samme periode har industrisektoren med et fald på over personer oplevet den største absolutte tilbagegang i beskæftigelsen. Figur 2.1: Ændring i beskæftigelsen fra henholdsvis 1997 til 2004 og 2002 til 2004, fordelt på brancher. Absolutte ændringer er angivet over eller under søjlerne. Kilde: Danmarks Statistik, RAS. Opdelt på køn har beskæftigelsesudviklingen været mest gunstig for kvinder, jf. tabel 2.2. Således er antallet af beskæftigede mænd faldet med over personer for perioden fra 1997 til 2004 svarende til et fald på 1,1 pct. I samme periode er antallet af beskæftigede kvinder steget med ca personer svarende til en stigning på 4,3 pct. Faldet i antallet af beskæftigede mænd skal ses i sammenhæng med faldet i industribeskæftigelsen, hvor størstedelen er mænd. 13

16 Tabel 2.2: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på køn, personer. Antal beskæftigede Ændring i procent Mænd 1452,8 1465,3 1482,9 1482,5 1485,3 1483,6 1460,0 1437,3-1,1-1,6 Kvinder 1216,8 1234,1 1264,6 1276,8 1287,6 1298,7 1281,4 1268,7 4,3-1,0 Kilde: Danmarks Statistik, RAS. I perioden 1997 til 2004 er den samlede beskæftigelse steget med 1,4 pct. For gruppen over 50 år er beskæftigelsen steget med over 24 pct. svarende til ca personer, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på aldersgrupper, personer. Antal beskæftigede Ændring i procent år 42,9 40,4 40,5 40,8 40,8 39,0 38,0 37,0-13, år 152,9 148,6 144,8 139,4 135,8 135,0 133,4 132,0-13, år 568,4 565,7 569,1 563,1 554,3 537,1 503,5 482,4-15, år 653,7 670,6 685,1 687,0 688,7 690,6 678,3 663,4 1, år 629,7 624,5 626,4 626,3 629,8 635,1 631,8 631,8 0, år 483,0 510,5 538,5 558,9 573,6 588,3 587,9 585,4 21, år 87,2 89,0 92,6 93,2 99,3 106,4 118,0 123,2 41,3 Over 66 år 51,8 49,9 50,6 50,6 50,6 50,8 50,5 50,8-2,0 Kilde: Danmarks Statistik, RAS Beskæftigelsesfrekvenser Beskæftigelsesfrekvensen for hele landet var i 2004 på 72,5 pct., jf. tabel 2.4. Fra 1997 til 2004 er beskæftigelsesfrekvensen for hele landet steget med 0,6 procentpoint. 14

17 Figur 2.2: Beskæftigelsesfrekvenser 2004 fordelt på regioner. Pct ,1 68,6 69,6 71,0 71,4 71,6 72,0 72,5 73,4 74,2 74,2 75,4 75,9 75,9 77,0 Bo nh olms Regionskommune StorstrømsAmt r Fyns Amt Nordjyllands Amt Vestsj lla æ nds Amt Sønderjyllands Amt Århus Amt Hele landet Storkøbenhavn Ribe Amt Vejle Amt Viborg Amt Frederi s k b org Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Kilde: Danmarks Statistik, RAS. Anm: Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som antal beskæftigede i arbejdsstyrken (16-66 årige) i procent af befolkningen (16-66 årige). Fordelt på regioner ligger syv regioner Storkøbenhavn, Frederiksborg, Roskilde, Ribe,Vejle, Ringkøbing og Viborg - over den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for hele landet, jf. figur 2.2. Roskilde har den højeste beskæftigelsesfrekvens på 77 pct. svarende til 4,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Blandt regioner under landsgennemsnittet har Bornholm den laveste beskæftigelsesfrekvens på 66,1 pct. svarende til 6,4 procentpoint under landsgennemsnittet. Fordelt på alder har befolkningsgruppen over 50 år haft den mest gunstige udvikling i beskæftigelsesfrekvensen fra 1997 til 2004, jf. tabel 2.4. Således har aldersgruppen år oplevet en stigning på 6,0 procentpoint, hvilket bl.a. kan forklares ved afskaffelsen af overgangsydelsen. I samme periode har aldersgruppen år derimod oplevet et fald, hvilket blandt andet kan tilskrives, at flere gennemfører en videregående uddannelse. 15

18 Tabel 2.4: Beskæftigelsesfrekvenser fordelt på aldersgrupper, Ændring i procentpoint år 61,0 61,2 61,8 61,4 61,1 60,3 58,8 56,8-4,2-3, år 74,7 76,0 77,5 77,7 77,7 77,3 74,6 73,4-1,3-3, år 81,5 82,5 83,8 84,0 84,4 84,5 83,0 82,0 0,5-2, år 83,3 83,7 84,5 84,6 84,9 85,1 84,0 83,2-0,1-1, år 71,5 72,7 74,8 76,1 76,9 78,0 77,7 77,4 6,0-0, år 26,2 26,4 27,0 26,6 27,6 28,9 30,9 30,9 4,7 2,0 71,9 72, ,2 74,5 74,7 73,5 72,5 0,6-2, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Forventninger til beskæftigelsesudviklingen I 2005 og 2006 forventes en fremgang i beskæftigelsen i Danmark, jf. Økonomisk Redegørelse maj I den private sektor skønnes fremgangen at være på personer i 2005 og personer i Den offentlige sektors beskæftigelse ventes at stige med personer i hhv og I henhold til de regionale arbejdsmarkedsråds vurderinger findes de mest positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i 2005 på det private område, jf. figur 2.3. De positive forventninger gælder især for serviceerhvervene - forretningsservice, transportvirksomhed samt engros- og detailhandel - samt for bygge- og anlægssektoren. Inden for fremstillingserhvervene og den offentlige sektor er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen mere moderate. Dog forventes svagt stigende beskæftigelse inden for jern- og metalindustrien, møbelindustrien og sundheds- 16

19 Figur 2.3: De regionale arbejdsmarkedsråds forventninger til beskæftigelsesudviklingen i 1. kvartal Anm. Figuren viser et vægtet gennemsnit af rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen i hver enkelt branche. Eks.: For "Sociale institutioner." er anført forventninger om 10 pct.»større«, 68 pct.»uændret«og 21 pct.»mindre«. Det betyder, at råd, som repræsenterer 10 pct. af beskæftigelsen, forventer større beskæftigelse, mens råd, der repræsenterer 68 pct. af den samlede beskæftigelse, forventer uændret beskæftigelse, og råd, der repræsenterer 21 pct. af den samlede beskæftigelse inden for dette område, forventer mindre beskæftigelse sammenlignet med samme kvartal Kilde:Arbejdsmarkedsstyrelsen 2.2 Udviklingen i ledigheden I perioden fra 1997 til 2004 er ledighedsprocenten samlet set faldet fra 8,6 pct. til 6,4 pct. Perioden dækker over faldende ledighed frem til 2001, hvorefter udviklingen stagnerede i Store dele af 2003 og 2004 var præget af stigende ledighed, men fra slutningen af 2004 er der dog indikationer på, at udviklingen er ved at vende. Således blev 17

20 der ved udgangen af 2004 registreret en svag nedgang i ledigheden på personer. Figur 2.4: Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighedsprocent fra 1997 til 2004 Anm. Opgjort på månedsbasis. Kilde: Danmarks Statistik Kvinder er generelt mere ledige end mænd. Dog har den mandlige del af arbejdsstyrken været mest berørt af den seneste ledighedsstigning i 2003 og 2004, jf. figur 2.4. I 2004 blev den højeste ledighed registreret på Bornholm, hvor ledighedsprocenten nåede op på 11. pct., jf. figur 2.5. Frederiksborg havde med en ledighedsprocent på 4,5 pct. den laveste andel ledige af arbejdsstyrken, men også for henholdsvis Roskilde og Viborg registreres en ledighed på under 5 pct. 18

21 Figur 2.5: Ledige i procent af arbejdsstyrken i 2004 fordelt på regioner. Kilde: Danmarks Statistik Alle regioner har oplevet faldende ledighed i perioden fra 1997 til Ledighedsudviklingen har været mest positiv i Storstrøm og Storkøbenhavn, hvor der er registreret fald på henholdsvis 3,1 og 3,0 procentpoint, jf. figur 2.6. I perioden fra 2002 til 2004 har alle regioner oplevet en stigning i ledigheden. Mest markant har udviklingen været i Nordjylland, hvor der er registreret en ledighedsstigning på næsten 2 procentpoint. 19

22 Figur 2.6: Ændring i ledighedsprocenten for perioderne og fordelt på regioner. Kilde: Danmarks Statistik Fordelt på alder har gruppen af årige været mindst berørt af ledighed i perioden fra 1997 til 2004, jf. figur 2.7. Fra begyndelsen af 1998 har ledigheden blandt årige således udgjort under 5 pct. af arbejdsstyrken. Gruppen af årige er generelt mest ledige. I perioden fra 1997 til 2004 har de årige dog haft den mest positive ledighedsudvikling blandt samtlige aldersgrupper. Således er ledigheden for de årige faldet med næsten 4 procentpoint fra 1997 til

23 Figur 2.7: Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed fra 1997 til 2004 fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik 2.3 Udviklingen i den aktive beskæftigelsesindsats Aktivering af forsikrede ledige I 2004 udgjorde aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige over fuldtidspersoner. Det er over flere personer end i 2003, hvorfor en faldende tendens i aktiveringsomfanget synes vendt, jf. tabel 2.5. Stigningen i aktiveringsomfanget i 2004 skyldes primært, at den nedadgående udvikling i brugen af offentlig og især privat jobtræning er ophørt. I perioden fra 2003 til 2004 er der sket næsten en fordobling i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i privat jobtræning, hvorved offentlig og privat jobtræning tilsammen er blevet det mest udbredte aktiveringsredskab. 21

24 Tabel 2.5: Aktiveringsomfanget forsikrede ledige fordelt på redskaber, Jobtræning heraf offentlig heraf privat Puljejob Etablering Uddannelse Intensiv jobsøgning Voksenlærling Øvrige Ialt Kilde: Danmarks Statistik Det næststørste aktiveringsområde er uddannelse, hvor der dog siden 1999 er registreret et fald i aktiveringsomfanget på næsten fuldtidspersoner svarende til en tilbagegang på 54 pct. Den øvrige aktiveringsindsats består fortrinsvist af vejledning, intensiv jobsøgning og arbejdspraktik Den kommunale indsats Antallet af kommunalt aktiverede i de beskæftigelsespolitiske foranstaltninger udgjorde i 2004 gennemsnitligt ca fuldtidspersoner, hvilket udgør et fald på ca personer sammenlignet med 2003, jf. tabel 2.6. Kommunernes aktiveringsomfang ligger dog stadig på et højere niveau end i slutningen af halvfemserne. 22

25 Tabel 2.6: Aktiveringsomfanget i kommunerne fordelt på redskaber fra 1997 til Jobtræning Individuel jobtræning Frivillige uløn. aktiviteter Igangsætning Særlige udd.forløb Voksen- og efteruddannelse Kursus i samfundsforstøelse Danskundervisning Særskilt tilrettelagt danskundervisning Særligt aktiverende forløb Kortvarig vejl./intro Forsøg I alt Anm. Da årsopgørelsen for det kommunale aktiveringsomfang i 2004 endnu ikke foreligger, er tallet for 2004 gennemsnittet af kvartalsopgørelserne. Kilde: Danmarks Statistik Særligt aktiverende forløb var med over fuldtidspersoner det mest anvendte kommunale aktiveringsredskab i 2004.Traditionelt har individuel jobtræning været det mest brugte tilbud, men siden 2001 er der sket et fald på knap fuldtidspersoner, hvilket svarer til en nedgang på næsten 50 pct Flaskehalssituationen I 2004 har de regionale arbejdsmarkedsråd kunnet konstatere, at der fortsat er flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Rådene har dog i deres løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarke- 23

26 det observeret et lille fald i flaskehalsproblemerne på det private arbejdsmarked i 2004, hvorimod situationen i den offentlige sektor er uændret Flaskehalse i den offentlige sektor På det offentlige arbejdsmarked var flaskehalsproblemerne i ligesom i koncentreret om social- og sundhedssektoren. I sundhedssektoren var der primært problemer med at rekruttere sygeplejersker og læger. Sekundært var der mangel på jordmødre, lægesekretærer, audiologiassistenter, bioanalytikere og radiografer. I den sociale sektor blev der registreret flaskehalsproblemer for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialrådgivere og socialformidlere m.fl Flaskehalse i den private sektor På det private arbejdsmarked blev der i 2004 meldt om aktuelle og forventede flaskehalsproblemer i fremstillingssektoren, byggeog anlægssektoren samt servicesektoren. Der har især været flaskehalsproblemer for industri- og maskinsnedkere med CNCkundskaber, plastmagere og plastoperatører, glarmestre, murere og bagere. I fremstillingssektoren blev der registreret flaskehalsproblemer i ti regioner i Den største efterspørgsel var i møbelbranchen, hvor der var mangel på industri- og maskinsnedkere med CNCkendskab. I jern- og metalindustrien var der blandt andet problemer med at rekruttere industrielektrikere, klejnsmede, smede, blikkenslagere, svejsere, maskinarbejdere, værktøjsmagere og kølemontører. I plast- og glasfiberindustrien var der hele året flaske- 24

27 halsproblemer for plastmagere og plastoperatører i to regioner. I alt meldte tre regioner om flaskehalsproblemer i denne industri. Inden for bygge- og anlægssektoren meldte syv regioner om aktuelle flaskehalsproblemer i løbet af Mest udtalt var problemerne i Storkøbenhavn, hvor der i løbet af året var efterspørgsel på arbejdskraft blandt en stor del af bygge- og anlægssektorens branchekategorier. På landsplan blev den største mangel konstateret for glarmestre, hvor der var aktuelle flaskehalsproblemer i to regioner hele året. Endvidere blev ved årets udgang meldt om flaskehalsproblemer for murere i tre regioner. Inden for servicesektoren meldte ni regioner i 2004 om aktuelle flaskehalsproblemer. Der var størst mangel på bagere, men også for kokke, tjenere, slagtere og autolakerere m.fl. blev registreret aktuelle flaskehalsproblemer. 2.5 Et arbejdsmarked for alle For de fleste mennesker er livskvalitet nært forbundet med muligheden for at deltage i fællesskabet på en arbejdsplads. "Et arbejdsmarked for alle" bygger på visionen om, at personer, som ikke umiddelbart kan yde 100 procent, stadig får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet. Beskæftigelse - herunder beskæftigelse i fleksjob - er et mål i sig selv, der samtidig mindsker risikoen for social marginalisering Udviklingen i antal deltagere i fleksjob Fleksjob er et tilbud til mennesker, der ellers ville være henvist til at stå uden for arbejdsmarkedet, fordi arbejdsevnen ikke rækker til et job på ordinære vilkår. Siden fleksjobordningen trådte i kraft i 1998, er der 25

28 sket en betydelig udvikling i antallet af personer ansat i fleksjob, jf. figur 2.8. Figur 2.8: Udviklingen i antal deltagere i fleksjob fra 3. kvartal 1999 til 4. kvartal 2004 Kilde: Danmarks Statistik Alene i perioden fra 2000 til 2004 er antallet af deltagere i fleksjob således steget med over personer, jf. tabel 2.7. Fordelt på køn fremgår det, at antallet af kvinder i fleksjob er steget med over personer, hvilket svarer til en firedobling i perioden fra 2000 til Stigningen for mænd har derimod ikke været nær så markant. Således er der i perioden fra 2000 til 2004 registreret en stigning på mandlige deltagere i fleksjob, hvilket svarer til en tredobling. Tabel 2.7: Udviklingen i antallet af deltagere i fleksjob fordelt på køn fra 2000 til Ændring Mænd Kvinder Ialt Kilde: Danmarks Statistik 26

29 Udvikling i antal personer på ledighedsydelse Modtagere af ledighedsydelsen er for hovedpartens vedkommende personer, der endnu ikke har fået et fleksjob. Der kan gives ledighedsydelse ved ledighed fra fleksjob. Det gælder både før og mellem ansættelse i fleksjob. Herudover kan der gives ledighedsydelse ved ferie, sygdom, barsel m.v. Siden ordningens indførelse i 2001 har antallet af personer på ledighedsydelse været kraftigt stigende, jf. figur 2.9.Antallet af berørte personer, der modtager ledighedsydelse, er steget fra små personer i begyndelsen af 2001 til over personer ved udgangen af Figur 2.9: Udviklingen i antallet ledighedsydelsesmodtagere Kilde: Danmarks Statistik. Anm. Antallet af berørte ledighedsydelsesmodtagere falder fra december til januar. Årsagen til dette er, at tallene stammer fra kommunernes økonomisystemer, og at kommunerne retter fejlkonterede beløb i december måned. 27

30 Udviklingen i antallet af berørte ledighedsydelsesmodtagere har været jævnt stigende, når der ses bort fra sommerperioden. Ledigheden for personer visiteret til fleksjob har således været markant stigende. Den tilbagevendende "pukkel" i juni, juli og august kan henføres til, at deltagere i fleksjob modtager ledighedsydelse ved ferieafholdelse. 28

31 DEL 3 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

32 30

33 Status for AF s beskæftigelsesinsats i Status for resultater i 2004, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelsesrådet udmelder hvert år en række centrale resultatkrav for Arbejdsformidlingens indsats. For 2004 har der været udmeldt 5 resultatkrav. I nedenstående skematiske oversigt er status for de centralt udmeldte mål og resultatkrav for arbejdsmarkedsindsatsen angivet. Mål 1. De regionale arbejdsmarkedsråd skal sikre at virksomhederne på kort og lang sigt får den arbejdskraft de har brug for. Resultatkrav 1: Arbejdsmarkedsrådet/AF skal forbedre effekten af virksomhedsbesøg i forhold til 2003 til minimum x pladser, samtidig med at samarbejdsgraden med virksomhederne som minimum fastholdes i forhold til (Niveauet fastsættes regionalt.) Målopfyldelse På landsplan har AF opnået 2,3 pladser pr. besøgt virksomhed set i forhold til et måltal på 2,8 pladser. Regionerne har opnået en samarbejdsgrad på 45,0 pct. set i forhold til et måltal på 39,9 pct. 3 regioner opfylder kravet vedrørende effekten af virksomhedsbesøgene, mens 13 regioner opfylder kravet om at samarbejdsgraden som minimum skal fastholdes i forhold til På landsplan er resultatkravet er således opfyldt, hvad angår samarbejdsgrad, mens effektkravet kun delvist er opfyldt. 2: Udbud af arbejdskraft i regionen på egne flaskehalsområder samt på flaskehalsområder i tilstødende naboregioner skal efter indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb være x procentpoint højere end før indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb (Niveauet samt definitionen af naboregioner fastlægges regionalt) På landsplan har AF opnået en forøgelse af udbuddet af arbejdskraft på 6,1 pct. point. Måltallet var 11,1 pct. point. Kun 1 region opfylder resultatkravet og resultatkravet er således ikke opfyldt. Resultatkrav Målopfyldelse 31

34 Mål 2. De regionale arbejdsmarkedsråd skal medvirke til at forebygge og afhjælpe langtidsledighed Resultatkrav 3: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres med x pct. efter 4 måneder og med y pct. efter 10 måneder i det første ledighedsår. (Niveauerne fastsættes regionalt). 4: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres med x pct. efter 6 måneder og med y pct. efter 18 måneder efter overgang til minimumsaktivering. (Niveauerne fastsættes regionalt). 5: Højst x pct. af de ledige i bruttogruppen (ledige der potentielt kan miste dagpengeretten i 2004) må miste dagpengeretten i 2004 (Niveauet fastlægges regionalt) Målopfyldelse På landsplan er resultatet efter 4 måneder på 36,3 pct. og efter 10 måneder på 49,0 pct. Måltallene er hhv. 40,0 pct. og 51,7 pct. Ingen regioner opfylder resultatkravet og kravet er således ikke opfyldt. På landsplan er resultatet efter 6 måneder på 33,6 pct. og efter 18 måneder på 39,3 pct. Måltallet er hhv. 32,8 pct. og 37,7 pct. 11 regioner opfylder resultatkravet, mens 3 regioner næsten opfylder kravet. Resultatkravet er opfyldt. På landsplan har 8,6 pct. af bruttogruppen mistet dagpengeretten. Måltallet var højst 9,7 pct. 12 regioner opfylder kravet, mens 2 regioner er meget tæt på målopfyldelse. Resultatkravet er opfyldt. 3.2 Beskæftigelsesrådets vurdering af resultaterne i 2004 Det er Beskæftigelsesrådets vurdering, at AF s opfyldelse af de centrale resultatkrav for 2004 kun er delvist tilfredsstillende. Det er positivt, at AF har gode resultater for de resultatkrav, der måler på 32

35 indsatsen sidst i ledighedsforløbet. Der er en god effekt af indsatsen i 2. ledighedsperiode, og færre ledige end forventet har mistet dagpengeretten. Til gengæld er resultatet for den tidlige indsats dårligere end forventet, og resultatkravet er ikke opfyldt. Dette giver anledning til overvejelser om, hvorvidt AF s vægtning af indsatsen først og sidst i ledighedsforløbet er hensigtsmæssig samt overvejelser om behov for justeringer i anvendelsen af og indholdet i kontaktforløbet. En af intentionerne med "Flere i arbejde" var, at de ledige skulle hurtigere og mere direkte i arbejde, bl.a. gennem et intensiveret kontaktforløb. Men resultatet kan tyde på, at indsatsen ikke lever op til denne målsætning. Resultatkravet i forhold til den virksomhedsvendte indsats er kun delvist opfyldt. Samarbejdsgraden har været højere end planlagt, men effekten af virksomhedsbesøgene har været noget lavere. Beskæftigelsesrådet finder det positivt, at AF har et bredt samarbejde med virksomhederne, hvilket er en forudsætning for en effektiv overvågningsindsats. Men samarbejdet skulle også gerne give resultater i form af konkrete job, både ordinære og støttede. AF har generelt set haft meget vanskeligt ved at opfylde kravet om flaskehalsindsatsen. Kun én region lever op til måltallet. Dette skyldes bl.a., at opgørelsesmetoden for resultatkravet gør det vanskeligere at opfylde i en periode, hvor omfanget af flaskehalse er begrænset. Beskæftigelsesrådet kan konstatere, at der for nogle resultatkrav er relativt store regionale forskelle i måltallene. Beskæftigelsesrådet er klar over, at der kan være relevante arbejdsmarkedspolitiske grunde til de regionale udsving, men forskellene kan også skyldes forskelligt ambitionsniveau. 33

36 34

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2003 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse ISBN 87-7703-754-5 Print: Holbæk Eksprestrykkeri a-s Design: INSIDE

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESRÅDET

BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESRÅDET Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2006 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2006 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESRÅDET 2006 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs -, Beskæftigelses - og kulturudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere