BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

2

3 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET

4 2

5 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Udviklingen i beskæftigelsen Beskæftigelsesfrekvenser Forventninger til beskæftigelsesudviklingen Udviklingen i ledigheden Udviklingen i den aktive beskæftigelsesindsats Aktivering af forsikrede ledige Den kommunale indsats Flaskehalssituationen Flaskehalse i den offentlige sektor Flaskehalse i den private sektor Et arbejdsmarked for alle Udviklingen i antal deltagere i fleksjob Udvikling i antal personer på ledighedsydelse 27 Del 3 3. Status for AF s beskæftigelsesindsats i Status for resultater i 2004, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelsesrådets vurdering af resultaterne i Del 4 4. Status på kommunernes beskæftigelsesindsats i

6 Del 5 5. Året der gik i Beskæftigelsesrådet Den kommunale aktiveringsindsats Inddragelse af andre aktører Samarbejdsforsøgene mellem AF og kommunerne Uddannelsesaktivering Overvågningen af arbejdsmarkedet 67 Del 6 6. Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg 73 Del 7 7. Essay: Når man indstiller sig til globaliseringen.af Mikkel Bo Madsen, Socialforskningsinstituttet 79 Bilag a. Oversigt over væsentlige justeringer i Beskæftigelsespolitikken siden b. Beskæftigelsesrådets opgaver og kompetencer 17 c. De regionale arbejdsmarkedsråd 119 d. Koordinationsudvalgene 121 e. Beskæftigelsesrådets medlemmer, tilforordnede og suppleanter f. Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg g. Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg

7 DEL 1 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

8 6

9 Forord År 2004 kan kaldes konsolideringens år Efter et år som var præget af harmoniseringen af beskæftigelsespolitikken i AF og kommunerne og af sammenlægningen af Det Sociale Råd og Landsarbejdsrådet - har 2004 været året, hvor det sammentænkte system for alvor skulle stå sin prøve. I forbindelse med "Flere i Arbejde" blev der afsat midler til etablering af samarbejdsforsøg mellem AF og kommuner. Formålet med samarbejdsforsøgene er, at de skal bidrage med viden og erfaring til brug for design af et nyt beskæftigelsessystem. Den første delevaluering kom i 2004, og de foreløbige erfaringer viser, at der er et potentiale ved et øget samarbejde og ved at udnytte det bedste fra de to systemer. Men evalueringen viser også, at der er en række udfordringer i samarbejdet, der skal tages hånd om, før en sådan struktur og organisering kan fungere optimalt. Og 2004 var året, hvor der blev lavet en aftale om en kommunalreform og en deraf følgende ny struktur på beskæftigelsesområdet, som er et yderligere skridt hen i mod et enstrenget system. Den nye struktur er først planlagt til at træde i kraft i 2007, men den har allerede nu været debatteret meget også i Beskæftigelsesrådet. Og det er et emne, som vi kommer til at bruge rigtigt meget tid på i de næste år. Dette års essay handler om et andet vigtigt tema: Globaliseringen og arbejdsmarkedet i Danmark. Dette tema fylder meget i det daglige mediebillede, og det har derfor været naturligt at vælge dette som årets tema. Det er indtrykket, at den meget omtale af globaliseringens konse- 7

10 kvenser giver anledning til en del bekymring. Men som essayet beskriver, har globaliseringen flere sider, og det er måske ikke helt så enkelt at give et entydigt billede af konsekvenserne for det danske arbejdsmarked. Ninna Würtzen Formand for Beskæftigelsesrådet 8

11 DEL 2 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

12 10

13 Udviklingen på arbejdsmarkedet i 2004 I første halvdel af 2004 var det danske arbejdsmarked fortsat påvirket af sløje internationale konjunkturer, hvilket medførte faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Dermed fortsatte udviklingen fra 2003, hvor der ligeledes blev registreret færre beskæftigede og flere ledige. Fra slutningen af 2004 har der været kraftige indikationer på, at udviklingen er ved at vende. Den internationale økonomi er i bedring, hvilket blandt andet har haft en positiv afsmittende virkning på ledigheden. Samlet set er det danske arbejdsmarked fortsat karakteriseret ved høj beskæftigelse og lav ledighed sammenlignet med niveauet i midten af 1990 erne. Den positive udvikling i 2004 har medført, at der fortsat meldes om mangel på arbejdskraft inden for en række sektorer. 2.1 Udviklingen i beskæftigelsen Den samlede beskæftigelse er steget med ca personer for perioden Det dækker over et forløb, hvor den faktiske beskæftigelse var stigende fra 1997 til Fra 2002 til 2004 er beskæftigelsen faldet, jf. tabel 2.1. I perioden fra 1997 til 2002 er den samlede beskæftigelse steget med ca personer svarende til en stigning på 4,2 pct. Fra 2002 til 2004 er registreret et fald på ca personer, hvilket svarer til 2,7 pct. 11

14 Tabel 2.1: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på AF-regioner, Pr. 1. januar personer. Ændring Antal beskæftigede i procent Storkøbenhavn 590,2 599,9 617,1 626,5 633,8 637,9 624,0 616,7 4,5-3,3 Frederiksborg Amt 191,7 193,2 196,6 197,4 198,3 199,1 195,9 193,0 0,7-3,1 Roskilde Amt 126,8 127,8 129,7 130,4 130,8 131,0 129,0 127,2 0,3-2,9 Vestsjællands Amt 143,0 144,7 147,1 148,0 149,2 150,8 149,4 148,2 3,6-1,8 Storstrøms Amt 121,0 122,1 123,5 124,3 125,1 125,8 123,8 122,9 1,6-2,3 Bornholm (excl. Christiansø) 20,6 20,2 20,4 20,3 20,3 20,3 19,8 19,4-5,5-4,4 Fyns Amt 229,9 231,7 234,6 233,2 234,1 234,1 230,3 227,3-1,1-2,9 Sønderjyllands Amt 126,1 127,0 128,5 127,3 127,6 126,9 124,5 122,1-3,2-3,8 Ribe Amt 115,6 116,8 118,0 117,1 117,0 116,9 115,2 113,8-1,5-2,6 Vejle Amt 177,5 179,4 182,4 183,6 184,6 184,7 183,7 181,7 2,4-1,6 Ringkøbing Amt 145,3 146,0 142,9-1,6-3.3 Århus Amt ,3 333,2 332,4 333,3 334, ,1 3,1-1,4 Viborg Amt 119,6 121,2 122,8 122,7 122,7 122,9 121,7 119,8 0,2-2,5 Nordjyllands Amt 242,4 244,9 248,9 248,2 248,0 249,2 245,8 241,4-0,4-3,1 Hele landet 2669,7 2699,3 2747,5 2759,3 2772,9 2782,3 2741,4 2706,4 1,4-2,7 Kilde: Danmarks Statistik, RAS. 9 ud af i alt 14 AF-regioner har oplevet stigende beskæftigelse fra 1997 til Storkøbenhavn har efterfulgt af Vestsjælland, Århus og Vejle haft den største relative fremgang. Den største nedgang er registreret på Bornholm, hvor beskæftigelsen er faldet med 5,5 pct., jf. tabel 2.1. Fra 2002 til 2004 har samtlige regioner haft faldende beskæftigelse. Mest markant har udviklingen været på Bornholm, hvor beskæftigelsen er faldet med over 4 pct. Fordelt på brancher har finansierings- og forretningsservice oplevet den største vækst i beskæftigelsen i perioden fra 1997 til Således er beskæftigelsen steget med ca personer svarende til en stig- 12

15 ning på knap 25 pct. Der er ligeledes registreret stigende beskæftigelse inden for den offentlige sektor, bygge- og anlægsområdet samt handel, hotel- og restaurationsbranchen, jf. figur 2.1. Landbrugs- og fiskerierhvervene samt energi- og vandforsyningsområdet har med henholdsvis 22 pct. og 18 pct. haft det største relative fald i beskæftigelsen fra 1997 til I samme periode har industrisektoren med et fald på over personer oplevet den største absolutte tilbagegang i beskæftigelsen. Figur 2.1: Ændring i beskæftigelsen fra henholdsvis 1997 til 2004 og 2002 til 2004, fordelt på brancher. Absolutte ændringer er angivet over eller under søjlerne. Kilde: Danmarks Statistik, RAS. Opdelt på køn har beskæftigelsesudviklingen været mest gunstig for kvinder, jf. tabel 2.2. Således er antallet af beskæftigede mænd faldet med over personer for perioden fra 1997 til 2004 svarende til et fald på 1,1 pct. I samme periode er antallet af beskæftigede kvinder steget med ca personer svarende til en stigning på 4,3 pct. Faldet i antallet af beskæftigede mænd skal ses i sammenhæng med faldet i industribeskæftigelsen, hvor størstedelen er mænd. 13

16 Tabel 2.2: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på køn, personer. Antal beskæftigede Ændring i procent Mænd 1452,8 1465,3 1482,9 1482,5 1485,3 1483,6 1460,0 1437,3-1,1-1,6 Kvinder 1216,8 1234,1 1264,6 1276,8 1287,6 1298,7 1281,4 1268,7 4,3-1,0 Kilde: Danmarks Statistik, RAS. I perioden 1997 til 2004 er den samlede beskæftigelse steget med 1,4 pct. For gruppen over 50 år er beskæftigelsen steget med over 24 pct. svarende til ca personer, jf. tabel 2.3. Tabel 2.3: Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på aldersgrupper, personer. Antal beskæftigede Ændring i procent år 42,9 40,4 40,5 40,8 40,8 39,0 38,0 37,0-13, år 152,9 148,6 144,8 139,4 135,8 135,0 133,4 132,0-13, år 568,4 565,7 569,1 563,1 554,3 537,1 503,5 482,4-15, år 653,7 670,6 685,1 687,0 688,7 690,6 678,3 663,4 1, år 629,7 624,5 626,4 626,3 629,8 635,1 631,8 631,8 0, år 483,0 510,5 538,5 558,9 573,6 588,3 587,9 585,4 21, år 87,2 89,0 92,6 93,2 99,3 106,4 118,0 123,2 41,3 Over 66 år 51,8 49,9 50,6 50,6 50,6 50,8 50,5 50,8-2,0 Kilde: Danmarks Statistik, RAS Beskæftigelsesfrekvenser Beskæftigelsesfrekvensen for hele landet var i 2004 på 72,5 pct., jf. tabel 2.4. Fra 1997 til 2004 er beskæftigelsesfrekvensen for hele landet steget med 0,6 procentpoint. 14

17 Figur 2.2: Beskæftigelsesfrekvenser 2004 fordelt på regioner. Pct ,1 68,6 69,6 71,0 71,4 71,6 72,0 72,5 73,4 74,2 74,2 75,4 75,9 75,9 77,0 Bo nh olms Regionskommune StorstrømsAmt r Fyns Amt Nordjyllands Amt Vestsj lla æ nds Amt Sønderjyllands Amt Århus Amt Hele landet Storkøbenhavn Ribe Amt Vejle Amt Viborg Amt Frederi s k b org Amt Ringkøbing Amt Roskilde Amt Kilde: Danmarks Statistik, RAS. Anm: Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som antal beskæftigede i arbejdsstyrken (16-66 årige) i procent af befolkningen (16-66 årige). Fordelt på regioner ligger syv regioner Storkøbenhavn, Frederiksborg, Roskilde, Ribe,Vejle, Ringkøbing og Viborg - over den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for hele landet, jf. figur 2.2. Roskilde har den højeste beskæftigelsesfrekvens på 77 pct. svarende til 4,5 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Blandt regioner under landsgennemsnittet har Bornholm den laveste beskæftigelsesfrekvens på 66,1 pct. svarende til 6,4 procentpoint under landsgennemsnittet. Fordelt på alder har befolkningsgruppen over 50 år haft den mest gunstige udvikling i beskæftigelsesfrekvensen fra 1997 til 2004, jf. tabel 2.4. Således har aldersgruppen år oplevet en stigning på 6,0 procentpoint, hvilket bl.a. kan forklares ved afskaffelsen af overgangsydelsen. I samme periode har aldersgruppen år derimod oplevet et fald, hvilket blandt andet kan tilskrives, at flere gennemfører en videregående uddannelse. 15

18 Tabel 2.4: Beskæftigelsesfrekvenser fordelt på aldersgrupper, Ændring i procentpoint år 61,0 61,2 61,8 61,4 61,1 60,3 58,8 56,8-4,2-3, år 74,7 76,0 77,5 77,7 77,7 77,3 74,6 73,4-1,3-3, år 81,5 82,5 83,8 84,0 84,4 84,5 83,0 82,0 0,5-2, år 83,3 83,7 84,5 84,6 84,9 85,1 84,0 83,2-0,1-1, år 71,5 72,7 74,8 76,1 76,9 78,0 77,7 77,4 6,0-0, år 26,2 26,4 27,0 26,6 27,6 28,9 30,9 30,9 4,7 2,0 71,9 72, ,2 74,5 74,7 73,5 72,5 0,6-2, Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Forventninger til beskæftigelsesudviklingen I 2005 og 2006 forventes en fremgang i beskæftigelsen i Danmark, jf. Økonomisk Redegørelse maj I den private sektor skønnes fremgangen at være på personer i 2005 og personer i Den offentlige sektors beskæftigelse ventes at stige med personer i hhv og I henhold til de regionale arbejdsmarkedsråds vurderinger findes de mest positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i 2005 på det private område, jf. figur 2.3. De positive forventninger gælder især for serviceerhvervene - forretningsservice, transportvirksomhed samt engros- og detailhandel - samt for bygge- og anlægssektoren. Inden for fremstillingserhvervene og den offentlige sektor er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen mere moderate. Dog forventes svagt stigende beskæftigelse inden for jern- og metalindustrien, møbelindustrien og sundheds- 16

19 Figur 2.3: De regionale arbejdsmarkedsråds forventninger til beskæftigelsesudviklingen i 1. kvartal Anm. Figuren viser et vægtet gennemsnit af rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen i hver enkelt branche. Eks.: For "Sociale institutioner." er anført forventninger om 10 pct.»større«, 68 pct.»uændret«og 21 pct.»mindre«. Det betyder, at råd, som repræsenterer 10 pct. af beskæftigelsen, forventer større beskæftigelse, mens råd, der repræsenterer 68 pct. af den samlede beskæftigelse, forventer uændret beskæftigelse, og råd, der repræsenterer 21 pct. af den samlede beskæftigelse inden for dette område, forventer mindre beskæftigelse sammenlignet med samme kvartal Kilde:Arbejdsmarkedsstyrelsen 2.2 Udviklingen i ledigheden I perioden fra 1997 til 2004 er ledighedsprocenten samlet set faldet fra 8,6 pct. til 6,4 pct. Perioden dækker over faldende ledighed frem til 2001, hvorefter udviklingen stagnerede i Store dele af 2003 og 2004 var præget af stigende ledighed, men fra slutningen af 2004 er der dog indikationer på, at udviklingen er ved at vende. Således blev 17

20 der ved udgangen af 2004 registreret en svag nedgang i ledigheden på personer. Figur 2.4: Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighedsprocent fra 1997 til 2004 Anm. Opgjort på månedsbasis. Kilde: Danmarks Statistik Kvinder er generelt mere ledige end mænd. Dog har den mandlige del af arbejdsstyrken været mest berørt af den seneste ledighedsstigning i 2003 og 2004, jf. figur 2.4. I 2004 blev den højeste ledighed registreret på Bornholm, hvor ledighedsprocenten nåede op på 11. pct., jf. figur 2.5. Frederiksborg havde med en ledighedsprocent på 4,5 pct. den laveste andel ledige af arbejdsstyrken, men også for henholdsvis Roskilde og Viborg registreres en ledighed på under 5 pct. 18

21 Figur 2.5: Ledige i procent af arbejdsstyrken i 2004 fordelt på regioner. Kilde: Danmarks Statistik Alle regioner har oplevet faldende ledighed i perioden fra 1997 til Ledighedsudviklingen har været mest positiv i Storstrøm og Storkøbenhavn, hvor der er registreret fald på henholdsvis 3,1 og 3,0 procentpoint, jf. figur 2.6. I perioden fra 2002 til 2004 har alle regioner oplevet en stigning i ledigheden. Mest markant har udviklingen været i Nordjylland, hvor der er registreret en ledighedsstigning på næsten 2 procentpoint. 19

22 Figur 2.6: Ændring i ledighedsprocenten for perioderne og fordelt på regioner. Kilde: Danmarks Statistik Fordelt på alder har gruppen af årige været mindst berørt af ledighed i perioden fra 1997 til 2004, jf. figur 2.7. Fra begyndelsen af 1998 har ledigheden blandt årige således udgjort under 5 pct. af arbejdsstyrken. Gruppen af årige er generelt mest ledige. I perioden fra 1997 til 2004 har de årige dog haft den mest positive ledighedsudvikling blandt samtlige aldersgrupper. Således er ledigheden for de årige faldet med næsten 4 procentpoint fra 1997 til

23 Figur 2.7: Udviklingen i den sæsonkorrigerede ledighed fra 1997 til 2004 fordelt på aldersgrupper Kilde: Danmarks Statistik 2.3 Udviklingen i den aktive beskæftigelsesindsats Aktivering af forsikrede ledige I 2004 udgjorde aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige over fuldtidspersoner. Det er over flere personer end i 2003, hvorfor en faldende tendens i aktiveringsomfanget synes vendt, jf. tabel 2.5. Stigningen i aktiveringsomfanget i 2004 skyldes primært, at den nedadgående udvikling i brugen af offentlig og især privat jobtræning er ophørt. I perioden fra 2003 til 2004 er der sket næsten en fordobling i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i privat jobtræning, hvorved offentlig og privat jobtræning tilsammen er blevet det mest udbredte aktiveringsredskab. 21

24 Tabel 2.5: Aktiveringsomfanget forsikrede ledige fordelt på redskaber, Jobtræning heraf offentlig heraf privat Puljejob Etablering Uddannelse Intensiv jobsøgning Voksenlærling Øvrige Ialt Kilde: Danmarks Statistik Det næststørste aktiveringsområde er uddannelse, hvor der dog siden 1999 er registreret et fald i aktiveringsomfanget på næsten fuldtidspersoner svarende til en tilbagegang på 54 pct. Den øvrige aktiveringsindsats består fortrinsvist af vejledning, intensiv jobsøgning og arbejdspraktik Den kommunale indsats Antallet af kommunalt aktiverede i de beskæftigelsespolitiske foranstaltninger udgjorde i 2004 gennemsnitligt ca fuldtidspersoner, hvilket udgør et fald på ca personer sammenlignet med 2003, jf. tabel 2.6. Kommunernes aktiveringsomfang ligger dog stadig på et højere niveau end i slutningen af halvfemserne. 22

25 Tabel 2.6: Aktiveringsomfanget i kommunerne fordelt på redskaber fra 1997 til Jobtræning Individuel jobtræning Frivillige uløn. aktiviteter Igangsætning Særlige udd.forløb Voksen- og efteruddannelse Kursus i samfundsforstøelse Danskundervisning Særskilt tilrettelagt danskundervisning Særligt aktiverende forløb Kortvarig vejl./intro Forsøg I alt Anm. Da årsopgørelsen for det kommunale aktiveringsomfang i 2004 endnu ikke foreligger, er tallet for 2004 gennemsnittet af kvartalsopgørelserne. Kilde: Danmarks Statistik Særligt aktiverende forløb var med over fuldtidspersoner det mest anvendte kommunale aktiveringsredskab i 2004.Traditionelt har individuel jobtræning været det mest brugte tilbud, men siden 2001 er der sket et fald på knap fuldtidspersoner, hvilket svarer til en nedgang på næsten 50 pct Flaskehalssituationen I 2004 har de regionale arbejdsmarkedsråd kunnet konstatere, at der fortsat er flaskehalsproblemer på det danske arbejdsmarked. Rådene har dog i deres løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarke- 23

26 det observeret et lille fald i flaskehalsproblemerne på det private arbejdsmarked i 2004, hvorimod situationen i den offentlige sektor er uændret Flaskehalse i den offentlige sektor På det offentlige arbejdsmarked var flaskehalsproblemerne i ligesom i koncentreret om social- og sundhedssektoren. I sundhedssektoren var der primært problemer med at rekruttere sygeplejersker og læger. Sekundært var der mangel på jordmødre, lægesekretærer, audiologiassistenter, bioanalytikere og radiografer. I den sociale sektor blev der registreret flaskehalsproblemer for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialrådgivere og socialformidlere m.fl Flaskehalse i den private sektor På det private arbejdsmarked blev der i 2004 meldt om aktuelle og forventede flaskehalsproblemer i fremstillingssektoren, byggeog anlægssektoren samt servicesektoren. Der har især været flaskehalsproblemer for industri- og maskinsnedkere med CNCkundskaber, plastmagere og plastoperatører, glarmestre, murere og bagere. I fremstillingssektoren blev der registreret flaskehalsproblemer i ti regioner i Den største efterspørgsel var i møbelbranchen, hvor der var mangel på industri- og maskinsnedkere med CNCkendskab. I jern- og metalindustrien var der blandt andet problemer med at rekruttere industrielektrikere, klejnsmede, smede, blikkenslagere, svejsere, maskinarbejdere, værktøjsmagere og kølemontører. I plast- og glasfiberindustrien var der hele året flaske- 24

27 halsproblemer for plastmagere og plastoperatører i to regioner. I alt meldte tre regioner om flaskehalsproblemer i denne industri. Inden for bygge- og anlægssektoren meldte syv regioner om aktuelle flaskehalsproblemer i løbet af Mest udtalt var problemerne i Storkøbenhavn, hvor der i løbet af året var efterspørgsel på arbejdskraft blandt en stor del af bygge- og anlægssektorens branchekategorier. På landsplan blev den største mangel konstateret for glarmestre, hvor der var aktuelle flaskehalsproblemer i to regioner hele året. Endvidere blev ved årets udgang meldt om flaskehalsproblemer for murere i tre regioner. Inden for servicesektoren meldte ni regioner i 2004 om aktuelle flaskehalsproblemer. Der var størst mangel på bagere, men også for kokke, tjenere, slagtere og autolakerere m.fl. blev registreret aktuelle flaskehalsproblemer. 2.5 Et arbejdsmarked for alle For de fleste mennesker er livskvalitet nært forbundet med muligheden for at deltage i fællesskabet på en arbejdsplads. "Et arbejdsmarked for alle" bygger på visionen om, at personer, som ikke umiddelbart kan yde 100 procent, stadig får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet. Beskæftigelse - herunder beskæftigelse i fleksjob - er et mål i sig selv, der samtidig mindsker risikoen for social marginalisering Udviklingen i antal deltagere i fleksjob Fleksjob er et tilbud til mennesker, der ellers ville være henvist til at stå uden for arbejdsmarkedet, fordi arbejdsevnen ikke rækker til et job på ordinære vilkår. Siden fleksjobordningen trådte i kraft i 1998, er der 25

28 sket en betydelig udvikling i antallet af personer ansat i fleksjob, jf. figur 2.8. Figur 2.8: Udviklingen i antal deltagere i fleksjob fra 3. kvartal 1999 til 4. kvartal 2004 Kilde: Danmarks Statistik Alene i perioden fra 2000 til 2004 er antallet af deltagere i fleksjob således steget med over personer, jf. tabel 2.7. Fordelt på køn fremgår det, at antallet af kvinder i fleksjob er steget med over personer, hvilket svarer til en firedobling i perioden fra 2000 til Stigningen for mænd har derimod ikke været nær så markant. Således er der i perioden fra 2000 til 2004 registreret en stigning på mandlige deltagere i fleksjob, hvilket svarer til en tredobling. Tabel 2.7: Udviklingen i antallet af deltagere i fleksjob fordelt på køn fra 2000 til Ændring Mænd Kvinder Ialt Kilde: Danmarks Statistik 26

29 Udvikling i antal personer på ledighedsydelse Modtagere af ledighedsydelsen er for hovedpartens vedkommende personer, der endnu ikke har fået et fleksjob. Der kan gives ledighedsydelse ved ledighed fra fleksjob. Det gælder både før og mellem ansættelse i fleksjob. Herudover kan der gives ledighedsydelse ved ferie, sygdom, barsel m.v. Siden ordningens indførelse i 2001 har antallet af personer på ledighedsydelse været kraftigt stigende, jf. figur 2.9.Antallet af berørte personer, der modtager ledighedsydelse, er steget fra små personer i begyndelsen af 2001 til over personer ved udgangen af Figur 2.9: Udviklingen i antallet ledighedsydelsesmodtagere Kilde: Danmarks Statistik. Anm. Antallet af berørte ledighedsydelsesmodtagere falder fra december til januar. Årsagen til dette er, at tallene stammer fra kommunernes økonomisystemer, og at kommunerne retter fejlkonterede beløb i december måned. 27

30 Udviklingen i antallet af berørte ledighedsydelsesmodtagere har været jævnt stigende, når der ses bort fra sommerperioden. Ledigheden for personer visiteret til fleksjob har således været markant stigende. Den tilbagevendende "pukkel" i juni, juli og august kan henføres til, at deltagere i fleksjob modtager ledighedsydelse ved ferieafholdelse. 28

31 DEL 3 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

32 30

33 Status for AF s beskæftigelsesinsats i Status for resultater i 2004, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelsesrådet udmelder hvert år en række centrale resultatkrav for Arbejdsformidlingens indsats. For 2004 har der været udmeldt 5 resultatkrav. I nedenstående skematiske oversigt er status for de centralt udmeldte mål og resultatkrav for arbejdsmarkedsindsatsen angivet. Mål 1. De regionale arbejdsmarkedsråd skal sikre at virksomhederne på kort og lang sigt får den arbejdskraft de har brug for. Resultatkrav 1: Arbejdsmarkedsrådet/AF skal forbedre effekten af virksomhedsbesøg i forhold til 2003 til minimum x pladser, samtidig med at samarbejdsgraden med virksomhederne som minimum fastholdes i forhold til (Niveauet fastsættes regionalt.) Målopfyldelse På landsplan har AF opnået 2,3 pladser pr. besøgt virksomhed set i forhold til et måltal på 2,8 pladser. Regionerne har opnået en samarbejdsgrad på 45,0 pct. set i forhold til et måltal på 39,9 pct. 3 regioner opfylder kravet vedrørende effekten af virksomhedsbesøgene, mens 13 regioner opfylder kravet om at samarbejdsgraden som minimum skal fastholdes i forhold til På landsplan er resultatkravet er således opfyldt, hvad angår samarbejdsgrad, mens effektkravet kun delvist er opfyldt. 2: Udbud af arbejdskraft i regionen på egne flaskehalsområder samt på flaskehalsområder i tilstødende naboregioner skal efter indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb være x procentpoint højere end før indgåelse af jobplan og voksenlærlingeforløb (Niveauet samt definitionen af naboregioner fastlægges regionalt) På landsplan har AF opnået en forøgelse af udbuddet af arbejdskraft på 6,1 pct. point. Måltallet var 11,1 pct. point. Kun 1 region opfylder resultatkravet og resultatkravet er således ikke opfyldt. Resultatkrav Målopfyldelse 31

34 Mål 2. De regionale arbejdsmarkedsråd skal medvirke til at forebygge og afhjælpe langtidsledighed Resultatkrav 3: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres med x pct. efter 4 måneder og med y pct. efter 10 måneder i det første ledighedsår. (Niveauerne fastsættes regionalt). 4: Gennemsnittet af alle lediges selvforsørgelse skal forbedres i forhold til gennemsnittet året før. Selvforsørgelsen skal forbedres med x pct. efter 6 måneder og med y pct. efter 18 måneder efter overgang til minimumsaktivering. (Niveauerne fastsættes regionalt). 5: Højst x pct. af de ledige i bruttogruppen (ledige der potentielt kan miste dagpengeretten i 2004) må miste dagpengeretten i 2004 (Niveauet fastlægges regionalt) Målopfyldelse På landsplan er resultatet efter 4 måneder på 36,3 pct. og efter 10 måneder på 49,0 pct. Måltallene er hhv. 40,0 pct. og 51,7 pct. Ingen regioner opfylder resultatkravet og kravet er således ikke opfyldt. På landsplan er resultatet efter 6 måneder på 33,6 pct. og efter 18 måneder på 39,3 pct. Måltallet er hhv. 32,8 pct. og 37,7 pct. 11 regioner opfylder resultatkravet, mens 3 regioner næsten opfylder kravet. Resultatkravet er opfyldt. På landsplan har 8,6 pct. af bruttogruppen mistet dagpengeretten. Måltallet var højst 9,7 pct. 12 regioner opfylder kravet, mens 2 regioner er meget tæt på målopfyldelse. Resultatkravet er opfyldt. 3.2 Beskæftigelsesrådets vurdering af resultaterne i 2004 Det er Beskæftigelsesrådets vurdering, at AF s opfyldelse af de centrale resultatkrav for 2004 kun er delvist tilfredsstillende. Det er positivt, at AF har gode resultater for de resultatkrav, der måler på 32

35 indsatsen sidst i ledighedsforløbet. Der er en god effekt af indsatsen i 2. ledighedsperiode, og færre ledige end forventet har mistet dagpengeretten. Til gengæld er resultatet for den tidlige indsats dårligere end forventet, og resultatkravet er ikke opfyldt. Dette giver anledning til overvejelser om, hvorvidt AF s vægtning af indsatsen først og sidst i ledighedsforløbet er hensigtsmæssig samt overvejelser om behov for justeringer i anvendelsen af og indholdet i kontaktforløbet. En af intentionerne med "Flere i arbejde" var, at de ledige skulle hurtigere og mere direkte i arbejde, bl.a. gennem et intensiveret kontaktforløb. Men resultatet kan tyde på, at indsatsen ikke lever op til denne målsætning. Resultatkravet i forhold til den virksomhedsvendte indsats er kun delvist opfyldt. Samarbejdsgraden har været højere end planlagt, men effekten af virksomhedsbesøgene har været noget lavere. Beskæftigelsesrådet finder det positivt, at AF har et bredt samarbejde med virksomhederne, hvilket er en forudsætning for en effektiv overvågningsindsats. Men samarbejdet skulle også gerne give resultater i form af konkrete job, både ordinære og støttede. AF har generelt set haft meget vanskeligt ved at opfylde kravet om flaskehalsindsatsen. Kun én region lever op til måltallet. Dette skyldes bl.a., at opgørelsesmetoden for resultatkravet gør det vanskeligere at opfylde i en periode, hvor omfanget af flaskehalse er begrænset. Beskæftigelsesrådet kan konstatere, at der for nogle resultatkrav er relativt store regionale forskelle i måltallene. Beskæftigelsesrådet er klar over, at der kan være relevante arbejdsmarkedspolitiske grunde til de regionale udsving, men forskellene kan også skyldes forskelligt ambitionsniveau. 33

36 34

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2003 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse ISBN 87-7703-754-5 Print: Holbæk Eksprestrykkeri a-s Design: INSIDE

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 3. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarkedsservice

Fremtidens arbejdsmarkedsservice Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fremtidens arbejdsmarkedsservice Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf.: 35 24 60 00 December

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere