Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende bruttoliste vedr. ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er udgangspunktet for det videre arbejde med udvikling af ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er opdelt i tabelform på følgende områder: o o o o o o o o o Kontanthjælp/starthjælp Ungeindsatsen Sygedagpenge Revalidering/forrevalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Integration Økonomi 1

24 Kontanthjælp/starthjælp Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 1A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 30% af alle borgere, der henvender sig i jobbutikken vendes i døren Hvor mange af de personer, som henvender sig og får 2 jobs i hånden kommer ikke efterfølgende på kontanthjælp. Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registreringer i Opera. KMD undersøger, hvordan registreringen kan foregå mest hensigtsmæss igt og giver en tilbagemeldin g. 2A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 90% af borgerne i matchkategori 1-3 skal aktiveres Opgørelse af aktiveringsgraden (der skal aktiveres i 90% af tiden, hvor der modtages kontanthjælp). Personer på barsel medtages ikke i aktiveringsgruppen. OK 3A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 75% af borgerne i matchkategori 4-5 skal aktiveres Opgørelse af aktiveringsgraden (der skal aktiveres i 75% af tiden, hvor der modtages kontanthjælp). OK Personer på barsel medtages ikke i aktiveringsgruppen. 4A Resultatkrav i Lokalpolitiske Maksimalt 128 match 1-3 visioner og mål 2009: Der kontanthjælpssager opgjort forventes gennemsnitligt at være ultimo måned. maksimalt 128 match 1-3 kontanthjælpssager Der skal medtages løbende gennemsnit. Alder + køn medtages. 5A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 238 match 4-5 kontanthjælpssager Maksimalt 238 match 4-5 kontanthjælpssager opgjort ultimo måned. Der skal medtages løbende gennemsnit. Alder + køn medtages. 2

25 Ungeindsatsen Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 6A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: 90% af alle uddannelsesegnede unge under 25 år skal i gang med en uddannelse inden for 3 måneder 90% af alle uddannelsesegnede unge under 25 år skal i gang med en uddannelse inden for 3 måneder. Uddannelse = SU-berettiget uddannelse eller erhvervsuddannelse Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registreringer i Opera. KMD undersøger, hvordan registreringen kan foregå mest hensigtsmæss igt og giver en tilbagemeldin g. Sygedagpenge Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 7A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 120 sager på over 52 uger Opgørelse af antallet af sygedagpengesager over 52 uger opgjort ultimo uge og ultimo måned. Løbende gennemsnit opgjort ultimo måned medtages. 8A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 485 sygedagpengesager med en varighed på under 52 uger. Opgørelse af antallet af sygedagpengesager over 52 uger opgjort ultimo uge og ultimo måned. Løbende gennemsnit opgjort ultimo måned medtages. Revalidering/forrevalidering Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 9A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes behov for igangsætning af min. 100 revalideringsbevillinger Opgørelse af antallet af revalideringsbevillinger opgjort ultimo måned. Forrevaliderin g fjernes. 3

26 Fleksjob Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 10A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Antallet af sager forventes gennemsnitligt at stige med maksimalt 3 pr. måned i 2009 Opgørelse af antallet af personer visiteret til fleksjob opgjort ultimo måned samt gennemsnit år til dato. Anden (udenfor persongruppe) skal defineres. Linje med den maksimale stigningstakst = 3 pr. måned. Ledighedsydelse Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 11A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Antallet af ledighedsydelsessager forventes gennemsnitligt at udgøre maksimalt 90 Opgørelse af antallet af ledighedsydelsessager ultimo måned samt gennemsnit år til dato. Personer på ferie på ledighedsydelse fraregnes i opgørelsen. Sammenlagt med 25B OK Førtidspension Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 12A Resultatkrav i Lokalpolitiske Opgørelse af antallet visioner og mål 2009: Antallet førtidspensionstilkendelser af førtidspensionsbevillinger opgjort ultimo måned. forudsættes maksimalt at stige med 3 sager pr. måned i 2009 Nej mangler data. - Integration Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 4

27 13A Resultatkrav i Lokalpolitiske Opgørelse af, hvor mange der visioner og mål 2009: 80 % af ved afslutning af de arbejdsmarkedsparate over introduktionsperioden (3 år 18 år, har efter 3 år opnået fast senere) er i beskæftigelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet er under uddannelse. eller er under uddannelse (introduktionsydelse/starthjælp) Er under udvikling Det undersøges, om der indberettes en afslutningsårs ag på introduktionsp erioden. Økonomi Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 14A Gennemsnitsberegning på kontanthjælpsforsørgelse (brutto) Gennemsnitsberegninger på kontanthjælp inden for hver kontogruppe. Forsørger/ikke forsørger osv. Udvikling i antal personer Gennemsnitspriser pr. modtager Det er aftalt, at denne rapport ikke er færdig til præsentation på testmødet. Medtages i fase 2. Udarbejdes gennem KMD Aktiv 15A Udgift pr. person pr. gruppering Hvad er driftsudgiften indenfor de enkelte grupperede tilbud? , gr. 3, og gr , gr. 3 og gr , gr. 4, gr. 5, gr. 6, gr. 7, gr. 11, gr. 12, gr. 13, gr. 14, gr. 18, gr. 19 og gr. 20 Det er aftalt, at denne rapport ikke er færdig til præsentation på testmødet. Medtages i fase 2. 5

28 Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Jobcenterchef og teamledere På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende bruttoliste vedr. ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er udgangspunktet for det videre arbejde med udvikling af ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er opdelt i tabelform på følgende områder: o o o o o o Kontanthjælp/starthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalidering/forrevalidering Integration Selvforsørgende 1

29 Kontanthjælp/starthjælp Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 1B Ministermål: Reduktion af arbejdskraftreserven Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nedbringes med 15% fra 362 til 308 personer fra december 2007 til december Per, Jesper og Gitte forsøger at finde data tilbage til december Deadline: Udgangen af næste uge. Besked til Birthe. 2B Ministermål: Reduktion af ungeledigheden Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelseog a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 12% fra 196 til 177 personer fra december 2007 til december Per, Jesper og Gitte forsøger at finde data tilbage til december Deadline: Udgangen af næste uge. Besked til Birthe. 3B Mål i beskæftigelsesplan: Arbejdsmarkedsparate kvindelige kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antallet af kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere end tre måneders ledighed, skal nedbringes med 10 % fra 33 til 30 personer fra december 2007 til december Kolonne: Ændring i pct. justeres. 4B Mål i beskæftigelsesplan: Unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes med 15% fra 50 til 42 personer fra december 2007 til december Birte laver graf med måltal ligesom grafen i 3B. Kolonne: Ændring i pct. justeres. Bemærkning fra Per medtages. 2

30 5B 6B Mål i beskæftigelsesplan: Antallet af unge ikkearbejdsmarkedsparate Unge ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal kontanthjælpsmodtagere under reduceres 30 år, skal nedbringes med 10% fra 75 til 68 personer fra december 2007 til december Mål i beskæftigelsesplan: Ikke-Antallearbejdsmarkedsparatarbejdsmarkedsparate af ikke- Kontanthjælpsmodtagere skal kontanthjælpsmodtagere skal reduceres nedbringes med 20 % fra 172 til 138 personer fra december 2007 til december Se ovenstående bemærkninger. Bemærkning fra Gitte medtages (STU). 7B Mål i beskæftigelsesplan: Rettidighed på kontaktforløb og tilbud for kontanthjælpsmodtagere 75% af alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i Kan ikke udarbejdes pt. pga. forkert tidsstemplin g i Opera. Det forventes at rapporten kan udarbejdes ultimo B Den samme rapport som nr. 1A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009 : Min. 30% af alle borgere, der henvender sig i jobbutikken vendes i døren Hvor mange af de personer, som henvender sig og får 2 jobs i hånden kommer ikke efterfølgende på kontanthjælp. Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registrering er i Opera. KMD undersøger, hvordan registrering en kan foregå mest hensigtsmæ ssigt. 9B Opfølgningsrapport: Jobplaner på aktiviteter Rapport, der viser om der er udarbejdet jobplaner for alle aktiviteter med en varighed over 2 uger. Sygeopfølgnin gsplan medtages. 10B Opfølgningsrapport: Antal, varighed og afslutningsårsager på kontanthjælp Rapport, der viser antallet af kontanthjælpsmodtagere, varighed på kontanthjælp samt afslutningsårsager på afsluttede kontaktforløb. OK 3

31 11B Opfølgningsrapport: Kontanthjælpsmodtagere i aktivitet og udenfor aktivitet Rapport, der viser antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivitet samt kontanthjælpsmodtagere udenfor aktivitet (sygemeldte, barsel og passive). 11B = rapport 2A 2A = bemærkning om forsinkelse i ansøgning om kontanthjælp/ kontanthjælp med tilbagevirkend e kraft. Skel i juli måned. 12B Opfølgningsrapport: Fordelingen af kontanthjælpsmodtagere på aktiviteter samt aktivitetslængde. Rapport, der viser fordelingen af kontanthjælpsmodtagerne på forskellige aktiviteter samt aktivitetslængden. OK 13B 14B Opfølgningsrapport: Forrevalidender på kontanthjælp fordelt på aktiviteter Rapport, der viser antal kontanthjælpsmodtagere på forrevalidering (LAB 2.3) fordelt på aktiviteter. Opfølgningsrapport: Rapport, der viser Sygeopfølgningsplaner fordelt på sygeopfølgningsplaner fordelt på projektmedarbejdere projektmedarbejdere. Problemer med resultatet. Pt. kan denne rapport ikke udarbejdes pga. manglende registrering i Opera. Gitte tjekker, hvilken persongruppe og giver tilbagemelding. Sygedagpenge Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 4

32 15B Ministermål: Reduktion af sygedagpengesager over 26 uger Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 25% fra 329 til 246 forløb fra december 2007 til december Det undersøges om antallet + 52 uger skal medtages? Kontakt evt. Regionen. Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 16B Mål i beskæftigelsesplan: Reduktion i antallet af mellemlange sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger nedbringes med 10% fra 151 til 136 fra december 2007 til december Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 17B Mål i beskæftigelsesplan: Antallet af sygedagpengeforløb Reduktion i antallet af langvarige over 52 uger nedbringes med sygedagpengeforløb 33% fra 178 til 120 fra december 2007 til december 2009 Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 18B Opfølgningsrapport: Fordelingen af sygedagpengemodtagere på aktiviteter samt aktivitetslængde. Rapport, der viser fordelingen af sygedagpengemodtagere på aktiviteter, aktivitetslængde samt afslutningsårsager. Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. ( ) Steen ved, hvordan rapporten skal se ud. 19B Opfølgningsrapport: Til- og afgange på aktiviteter pr. dag samt aktivitetslængde for sygedagpengemodtagere Rapport, der viser til- og afgange på aktiviteter pr. dag + aktivitetslængde (LAB 2.5) Rapporten skal udarbejdes for følgende tilbudsid: , , , , , , , , , , , , , Steen ved, hvordan rapporten skal se ud. 5

33 20B Opfølgningsrapport: Kategori, Rapport, der viser kategori, varighed og seneste varighed og seneste opfølgningsdato fordelt på opfølgningsdato i kontaktforløbet sygedagpengemodtagere fordelt på sygedagpengemodtagerne. Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. Steen og Jesper kigger nærmere på seneste opfølgningsdato 21B Opfølgningsrapport: Afslutningsårsager og varighed på sygedagpenge Afslutningsårsager samt varigheden på sygedagpenge fordelt på følgende ugeintervaller: 0-4, 5-13, 14-20, 21-28, 29-36, 37-44, (herefter hver 6 uge) Skal nærmere afklares Intervaller, jf. administrationsg rundlag Afslutningsårsag er på +52 uger (personnummer niveau) opgjort for de seneste 3 mdr. 22B Opfølgningsrapport: Forlængelsesårsager over 52 uger Rapport, der viser forlængelsesårsagerne/ydelsesår sagerne på langvarige sygedagpengemodtagere. OK Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. 23B Opfølgningsrapport: Hvor kommer sygedagpengemodtagerne fra? Rapport, der viser hvor sygedagpengemodtagere kommer fra eks. beskæftigelse, A-kasse osv. ( ) Jesper får af Preben at vide, hvilke koder, der dækker over hvad. 24B Opfølgningsrapport: Rettidighed på opfølgningssamtaler Rapport, der viser rettigheden på opfølgningssamtaler. Kan ikke udarbejdes pt. pga. forkert tidsstemplin g i Opera. Det forventes at rapporten kan udarbejdes ultimo 2008 Note: Pga. af manglende registreringer af sygemeldtes diagnoser er det ikke muligt at udarbejde en rapport på dette. Ledighedsydelse Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 6

34 25B Mål i beskæftigelsesplan: Reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes med 25% fra 121 til 90 fra december 2007 til december 2009 Hvad dækker Andet (udenfor persongruppe) over? Der skal sættes en definition ind! Tallene skal tjekkes. Umiddelbart er der for mange. Liste over visiteret til fleksjob fordelt på sagsbehandlere. 26B Opfølgningsrapport: Personer i fleksjob, der mister fleksjobbet inden 9 måneder Rapport, der viser personer i fleksjob, der mister fleksjobbet inden 9 måneder Er under udvikling Rapporten skal handle om de personer, der afventede et fleksjob på kontanthjælp, og ikke når at optjene retten til ledighedsydelse. 27B Opfølgningsrapport: Varighed Rapport, der viser varigheden på på personer, som er visiteret til personer, som er visiteret til et fleksjob fordelt på forsørgelse fleksjob fordelt på forsørgelsesgrundlag (ledighedsydelse, kontanthjælp og særlig ydelse). Det skal afklares, om man i Opera kan skelne ml. de forskellige forsørgelses grundlag Kan trækkes via aktiviteten. 28B Opfølgningsrapport: Antal ledighedsydelsesmodtagere i aktivitet + aktivitetsoversigt Rapport, der viser antal ledighedsydelsesmodtagere samt aktivitetsoversigt. Den samlede sagsstamme for den enkelte sagsbehandler skal medtages. Revalidering/forrevalidering Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 7

35 29B Opfølgningsrapport: Antal virksomheds- og uddannelsesrevalidender Rapport, der viser antal og fordeling af revalidender på uddannelses- og virksomhedsrevalidering. Rapporten skal rettes. LAB 2.3, persongruppe: forrevalidender. Det skal undersøges, hvor SDP registrerer forrevalidender. Integration Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 30B 31B Opfølgningsrapport: Afslutningsårsager for introduktionsydelsesmodtagere Rapport, der viser afslutningsårsager for introduktionsydelsesmodtagere. Opfølgningsrapport: Fravær Rapport, der viser fravær hos de hos aktiverede (særlig fokus på introduktionsydelsesmodtagere i ulovligt fravær) opgjort på timer aktivitet eller procent på personnummerniveau samt fravær i procent af aktiverede. Birthe og superbrugerne undersøger, hvad der kan trækkes i integrationsmod ulet i KM Opera, og hvad der evt. skal udvikles derudover. Kan teknisk ikke lade sig gøre 32B Opfølgningsrapport: Udløb af introduktionsperioden Rapport, der viser hvornår den 3- årige periode udløber for introduktionsydelsesmodtagere (startdato + 3 år frem). Er under udvikling Bilag m. bruttoliste opdelt på sagsbehandlere (mindste slutdato først). Selvforsørgende Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 33B Opfølgningsrapport: Ambulancetjenesten (finansieres af LBR) Rapport, der viser resultatet af indsatsen med arbejdspladsfastholdelse (varighed, aktivitet, aktivitetens længde og afslutningsårsag). Per Siggaard er registret som primær sagsbehandler for denne målgruppe (LAB-målgruppe: Uden ydelse) Der sættes et filter ind med kun Per Siggaard. Igangværende sager skal medtages i rapporten. 8

36 34B Opfølgningsrapport: Start og stop på aktiviteter samt afslutningsårsager for LAB 2.10 Rapport, der viser start- og stopdato på aktiviteten samt afslutningsårsag for LABmålgruppe B Opfølgningsrapport: Forsikrede ledige Rapport, der viser varighed, aktivitet, aktivitetens længde og afslutningsårsag for forsikrede ledige. Mangler data 9

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 FÆRRE MODTAGERE AF FØRTIDSPENSION? UDVIKLINGEN I FØRTIDSPENSION Beskæftigelsesregion Nordjylland Oktober 2008

50

51 INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION? 2 Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et omfang, der ikke gør selvforsørgelse muligt OMFANG OG UDVIKLING I FØRTIDSPENSION I NORDJYLLAND færre fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar flere i fleksjob og på ledighedsydelse i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 Flere helt unge på førtidspension i Nordjylland UDVIKLINGEN I FØRTIDSPENSION I DE NORDJYSKE JOBCENTRE 8 Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antallet af personer på førtidspension ÅRSAGER BAG TILKENDELSE AF FØRTIDSPENSION 11 Flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser 1

52 I denne analyse sættes der fokus på førtidspension i Nordjylland. Der ses blandt andet på udviklingen og omfanget af førtidspension i Nordjylland og de nordjyske jobcentre fra januar 2004 og frem til august SAMMENFATNING I august 2008 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. Det svarer til, at 6,6 procent af den årige befolkning er på førtidspension i Nordjylland - den samme andel som på landsplan. Kvinderne udgør 55 procent af den samlede gruppe på førtidspension. Knap 40 procent er i aldersgruppen år. Siden januar 2004 er antallet af fuldtidspersoner faldet med godt fuldtidspersoner i Nordjylland, svarende til et fald på 9,2 procent. På landsplan har faldet været på 7,4 procent. I samme periode er antallet af nordjyder i fleksjob og ledighedsydelse steget med ca fuldtidspersoner. Det største fald i antal personer på førtidspension i Nordjylland er sket for aldersgruppen over 65 år. Et fald på ca fuldtidspersoner. Den udvikling kan i høj grad forklares ved nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65, som først er blevet fuldt indfaset i juli Trækkes aldersgruppen over 65 år ud af opgørelsen, så har faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland kun været på 130 fuldtidspersoner. Antallet af unge under 30 år på førtidspension er stigende i Nordjylland. Stigningen har dog ikke været så stor i Nordjylland som på landsplan. Går man bag om tallene ses det, at det er helt unge under 25 år, der i højere grad tilkendes førtidspension i Nordjylland. Til trods for stigningen udgør unge under 30 år på førtidspension kun ca. 4 procent af den samlede gruppe på førtidspension. Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Faldet varierer dog fra 13 procent i Thisted til kun 1 procent i Jammerbugt. Ses der på den procentvise udvikling i de nordjyske jobcentre opgjort på alder, er den mest markante forskel i udviklingen, når der ses på antallet af unge under 30 år på førtidspension. Det varierer fra en stigning af unge på førtidspension på hele 58,5 procent i Jammerbugt til et fald på 15,3 procent i Hjørring. Der er stor forskel mellem de 10 nordjyske jobcentre på, hvor stor en andel af den årige befolkning, der er på førtidspension. I Rebild er andelen kun 4,9 procent, mens den er hele 10,7 procent på Mors. Jobcentre med den største andel af befolkningen uden kompetencegivende uddannelse er i store træk også jobcentrene med den højeste andel af befolkningen på førtidspension og vice versa. Uddannelsesniveauet synes således at spille en væsentlig rolle på andelen af befolkningen på førtidspension. Flere og flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser. I 2. kvartal 2008 var det således 47,1 procent af de nytilkendte førtidspensioner, der havde psykisk lidelse som årsag. Den næst hyppigste årsag er bevægeapparatsygdomme, som lå bag ved 22,1 procent af de nytilkendte sager i 2. kvartal Der er stor forskel mellem de nordjyske jobcentre på, hvilke diagnoser der ligger bag ved nytilkendelserne af førtidspension. For eksempel er det i Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg over halvdelen af de nytilkendte førtidspensioner, der har psykiske lidelser som årsag, mens det kun er godt hver fjerde i Brønderslev og Jammerbugt. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 1

53 Data vedrørende udvikling og omfanget af førtidspension er hentet på Der anvendes data for perioden januar 2004 og frem til august Der er på jobindsats ikke mulighed for at trække data, der er længere tilbage end januar 2004 for førtidspension. Data vedrørende diagnoserne, der ligger bagved nytilkendelser af førtidspension, kommer fra Ankestyrelsen og kan hentes på HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION? Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et omfang, der ikke gør selvforsørgelse mulig 1. januar 2003 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Formålet med reformen var blandt andet: at styrke indsatsen for at hjælpe personer til at forblive på arbejdsmarkedet. Det vil blandt andet sige, at personer med en varig nedsættelse af arbejdsevnen visiteres til fleksjob, mens kun personer, der ikke kan varetage et fleksjob, kan tilkendes førtidspension at sikre personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, en forsørgelsesydelse, der kompensere for den manglende arbejdsevne at styrke retssikkerheden i sagsbehandlingen ved blandt andet at sikre en veldokumenteret og ensartet sagsbehandling samt øget borgerinddragelse at få et mere gennemskueligt pensionssystem Førtidspension kan tilkendes til personer i alderen fra år. Der er to vigtige betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan få tilkendt førtidspension 1 : personens arbejdsevne skal være varigt nedsat og den nedsatte arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde Det betyder derfor også, at førtidspension ikke kan tilkendes personer, vis arbejdsevne kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og/eller behandlingsmæssige foranstaltninger. En sag om førtidspension kan derfor først påbegyndes, når det er konstateret, at alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet. For at sikre ensartet og veldokumenteret sagsbehandling og derved sikre retssikkerheden for borgeren anvendes arbejdsevnemetoden 2. Arbejdsevnemetoden kan sikre, at alle relevante oplysninger indhentes, og at personen medinddrages i sagsbehandlingen. I den forbindelse udarbejdes der en ressourceprofil, der omfatter 12 elementer som for eksempel uddannelse, arbejdsmarkedserfaring og helbred. Emner, der alle repræsenterer emner i personens liv, som kan have relevans i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Den samlede ressourceprofil danner grundlag for vurderingen af personens arbejdsevne. Udarbejdelsen af ressourceprofilen skal tage udgangspunkt i en samtale med borgeren. Samta- 1 Bekendtgørelse af lov om social pension 2 Læs mere om arbejdsevnemetoden i Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne udgivet af Socialministeriet i år 2001 eller på 2 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

54 len med borgeren er afgørende for, hvilke elementer i ressourceprofilen der er relevant at arbejde videre med samt, i hvilket omfang elementerne skal beskrives og vurderes i forhold til kravene på arbejdsmarkedet. 3 Sagen overgår til behandling i Kommunalbestyrelsen efter reglerne for førtidspension, når de relevante muligheder for at forbedre arbejdsevne har været afprøvet i praksis, og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling. OMFANG OG UDVIKLING I FØRTIDSPENSION I NORDJYLLAND færre fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 Antal fuldtidspersoner 4 på førtidspension i Nordjylland er faldet fra fuldtidspersoner i januar 2004 til fuldtidspersoner i august Et fald på ca fuldtidspersoner svarende til et fald på 9,2 procent. Faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension har været større i Nordjylland end på landsplan, hvor faldet i samme periode har været på 7,4 procent. Der har været et fald i antal kvinder, opgjort som fuldtidspersoner, der modtager førtidspension på 11, 4 procent. I samme periode har faldet for mænd været på 6,3 procent. Kvinderne er dog fortsat overrepræsenteret i gruppen, der modtager førtidspension. Kvinderne udgjorde i august 2008 ca. 55 procent af det samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. På landsplan udgjorde kvinderne ca. 54 procent. I august 2008 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland og fuldtidspersoner i hele landet. Nordjylland tegner sig dermed for 10,5 procent af det samlede antal fuldtidspersoner i Danmark på førtidspension, hvilket svarer til regionens andel af den årige befolkning i Danmark. Ses der på den løbende udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra januar 2004 til august 2008, så ses der et forholdsvis stort fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra januar 2004 og frem til oktober Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension steg i slutningen af 2006, hvorefter der var et fald igen fra januar 2007 til september 2007, hvor antallet af fuldtidspersoner på førtidspension nåede bunden. Den udvikling er formentlig påvirket af implementeringen af det ny beskæftigelsessystem. Her har jobcentrene haft travlt med at implementerer nye jobcentre, arbejdsgange, nye arbejdsopgaver m.v. 3 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 4 Fuldtidspersoner opgøres som antal uger, hver enkelt har modtaget førtidspension inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 3

55 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - Nordjylland Antal fuldtidspersoner jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Kilde: Førtidspension Implementeringen af det nye beskæftigelsessystem har blandt andet resulteret i et stort fald i antal påbegyndte førtidspensionsforløb i begyndelsen af 2007, hvilket ses af nedenstående figur. Siden januar 2007 har der været en stigende tendens i antal påbegyndte forløb på førtidspension. I samme periode har der også været en stigning i de længerevarende sygedagpengeforløb. Forløb, hvoraf nogen formentlig efterfølgende er eller vil blive afsluttet til førtidspension. Analyser viser, at næste hver femte, der har været syge i 1 år eller mere, ender på førtidspension. 5 Den udvikling afspejles i den stigende tendens i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra september 2007 og frem til august Udvikling i antal påbegyndte forløb på førtidspension - Nordjylland Antal forløb jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Kilde: Førtidspension Udviklingen i antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland følger udviklingen på landsplan, hvilket ses af nedenstående figur. Faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension har dog været større i Nordjylland end på landsplan. 5 Beskæftigelsesministeriets Analyse af sygefraværet April BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

56 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - Januar 2004 = Index Index jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Hele landet Nordjylland Kilde: - Førtidspension I august 2008 var 6,6 procent af den årige befolkning i Nordjylland på førtidspension, den samme andel som der er på landsplan flere i fleksjob og på ledighedsydelse i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 En af hensigterne med den nye førtidspensionsreform var blandt andet, at flere personer med en restarbejdsevne skal bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det interessant at se på udviklingen i antal personer visiteret og ansat i fleksjob 6 i samme periode, hvor antallet af personer på førtidspension har været faldende. I nedenstående figur ses det, at der er siden januar 2004 og frem til august 2008 har været en konstant stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob. En stigning på ca fuldtidspersoner. Fra januar 2004 og frem til juli 2005 var der ligeledes en stigning i antallet af personer på ledighedsydelses, som herefter frem til august 2008 har ligget på godt fuldtidspersoner. Fra januar 2004 til august 2008 har der været en stigning på ca. 600 fuldtidspersoner. 6 For uddybning af udviklingen i fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere henvises til analyserne Tid til et fleksjob? og Lang vej til fleksjob en analyse af ledighedsydelsesmodtagere udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland og findes på BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 5

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed

Notat om unge i Nordjylland. - uddannelse og ledighed Notat om unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed November 2007 1 Indholdsfortegnelse Resume...4 De unges socioøkonomiske status...5 Uddannelsesniveauet for den 16-24 årige befolkning i Nordjylland...8

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ INDSATSEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser STATUS PÅ INDSATSEN 1. KVT. 20 Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere falder fortsat og er nu nede på ca. 21.500. Aktiveringsgraden er fra januar til februar 20 steget fra 36%

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord september Status på unge RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord september 2016 Status på unge RAR Nordjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun.

Læs mere

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Thisted Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Thisted Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Nordjylland. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: 1 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat i 8. 8. 7. 7.......

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling I tabel 1-4 indgår data for sygedagpengemodtagere, der er registreret med et åbent kontaktforløb i sagsbehandlingssystemet Opera den sidste dag i måneden. Aktive sygedagpengeforløb

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Morsø Kommune. Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Fakta ark: Morsø Kommune 212 Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere bosat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND

SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND, JUNI 2009 Indholdsfortegnelse Vigtigste konklusioner... 3 Sygedagpengeforløb over 26 uger andel og udvikling... 4 Antal sygedagpengeforløb

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Hjørring Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

UNGE FØRTIDSPENSIONISTER

UNGE FØRTIDSPENSIONISTER UNGE FØRTIDSPENSIONISTER STATUS OG UDVIKLING Beskæftigelsesregion Nordjylland Februar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 INDLEDNING... 4 Analysens fokus...6 BAGGRUNDSVIDEN: HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION?...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

LANG VEJ TIL FLEKSJOB

LANG VEJ TIL FLEKSJOB LANG VEJ TIL FLEKSJOB EN ANALYSE AF LEDIGHEDSYDELSEMODTAGERE Beskæftigelsesregion Nordjylland September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 Fokus på en arbejdskraftreserve? HVAD ER EN LEDIGHEDSYDELSESMODTAGER?

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere