Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende bruttoliste vedr. ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er udgangspunktet for det videre arbejde med udvikling af ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er opdelt i tabelform på følgende områder: o o o o o o o o o Kontanthjælp/starthjælp Ungeindsatsen Sygedagpenge Revalidering/forrevalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Integration Økonomi 1

24 Kontanthjælp/starthjælp Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 1A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 30% af alle borgere, der henvender sig i jobbutikken vendes i døren Hvor mange af de personer, som henvender sig og får 2 jobs i hånden kommer ikke efterfølgende på kontanthjælp. Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registreringer i Opera. KMD undersøger, hvordan registreringen kan foregå mest hensigtsmæss igt og giver en tilbagemeldin g. 2A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 90% af borgerne i matchkategori 1-3 skal aktiveres Opgørelse af aktiveringsgraden (der skal aktiveres i 90% af tiden, hvor der modtages kontanthjælp). Personer på barsel medtages ikke i aktiveringsgruppen. OK 3A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 75% af borgerne i matchkategori 4-5 skal aktiveres Opgørelse af aktiveringsgraden (der skal aktiveres i 75% af tiden, hvor der modtages kontanthjælp). OK Personer på barsel medtages ikke i aktiveringsgruppen. 4A Resultatkrav i Lokalpolitiske Maksimalt 128 match 1-3 visioner og mål 2009: Der kontanthjælpssager opgjort forventes gennemsnitligt at være ultimo måned. maksimalt 128 match 1-3 kontanthjælpssager Der skal medtages løbende gennemsnit. Alder + køn medtages. 5A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 238 match 4-5 kontanthjælpssager Maksimalt 238 match 4-5 kontanthjælpssager opgjort ultimo måned. Der skal medtages løbende gennemsnit. Alder + køn medtages. 2

25 Ungeindsatsen Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 6A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: 90% af alle uddannelsesegnede unge under 25 år skal i gang med en uddannelse inden for 3 måneder 90% af alle uddannelsesegnede unge under 25 år skal i gang med en uddannelse inden for 3 måneder. Uddannelse = SU-berettiget uddannelse eller erhvervsuddannelse Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registreringer i Opera. KMD undersøger, hvordan registreringen kan foregå mest hensigtsmæss igt og giver en tilbagemeldin g. Sygedagpenge Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 7A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 120 sager på over 52 uger Opgørelse af antallet af sygedagpengesager over 52 uger opgjort ultimo uge og ultimo måned. Løbende gennemsnit opgjort ultimo måned medtages. 8A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 485 sygedagpengesager med en varighed på under 52 uger. Opgørelse af antallet af sygedagpengesager over 52 uger opgjort ultimo uge og ultimo måned. Løbende gennemsnit opgjort ultimo måned medtages. Revalidering/forrevalidering Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 9A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes behov for igangsætning af min. 100 revalideringsbevillinger Opgørelse af antallet af revalideringsbevillinger opgjort ultimo måned. Forrevaliderin g fjernes. 3

26 Fleksjob Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 10A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Antallet af sager forventes gennemsnitligt at stige med maksimalt 3 pr. måned i 2009 Opgørelse af antallet af personer visiteret til fleksjob opgjort ultimo måned samt gennemsnit år til dato. Anden (udenfor persongruppe) skal defineres. Linje med den maksimale stigningstakst = 3 pr. måned. Ledighedsydelse Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 11A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Antallet af ledighedsydelsessager forventes gennemsnitligt at udgøre maksimalt 90 Opgørelse af antallet af ledighedsydelsessager ultimo måned samt gennemsnit år til dato. Personer på ferie på ledighedsydelse fraregnes i opgørelsen. Sammenlagt med 25B OK Førtidspension Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 12A Resultatkrav i Lokalpolitiske Opgørelse af antallet visioner og mål 2009: Antallet førtidspensionstilkendelser af førtidspensionsbevillinger opgjort ultimo måned. forudsættes maksimalt at stige med 3 sager pr. måned i 2009 Nej mangler data. - Integration Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 4

27 13A Resultatkrav i Lokalpolitiske Opgørelse af, hvor mange der visioner og mål 2009: 80 % af ved afslutning af de arbejdsmarkedsparate over introduktionsperioden (3 år 18 år, har efter 3 år opnået fast senere) er i beskæftigelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet er under uddannelse. eller er under uddannelse (introduktionsydelse/starthjælp) Er under udvikling Det undersøges, om der indberettes en afslutningsårs ag på introduktionsp erioden. Økonomi Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 14A Gennemsnitsberegning på kontanthjælpsforsørgelse (brutto) Gennemsnitsberegninger på kontanthjælp inden for hver kontogruppe. Forsørger/ikke forsørger osv. Udvikling i antal personer Gennemsnitspriser pr. modtager Det er aftalt, at denne rapport ikke er færdig til præsentation på testmødet. Medtages i fase 2. Udarbejdes gennem KMD Aktiv 15A Udgift pr. person pr. gruppering Hvad er driftsudgiften indenfor de enkelte grupperede tilbud? , gr. 3, og gr , gr. 3 og gr , gr. 4, gr. 5, gr. 6, gr. 7, gr. 11, gr. 12, gr. 13, gr. 14, gr. 18, gr. 19 og gr. 20 Det er aftalt, at denne rapport ikke er færdig til præsentation på testmødet. Medtages i fase 2. 5

28 Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Jobcenterchef og teamledere På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende bruttoliste vedr. ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er udgangspunktet for det videre arbejde med udvikling af ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er opdelt i tabelform på følgende områder: o o o o o o Kontanthjælp/starthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalidering/forrevalidering Integration Selvforsørgende 1

29 Kontanthjælp/starthjælp Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 1B Ministermål: Reduktion af arbejdskraftreserven Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nedbringes med 15% fra 362 til 308 personer fra december 2007 til december Per, Jesper og Gitte forsøger at finde data tilbage til december Deadline: Udgangen af næste uge. Besked til Birthe. 2B Ministermål: Reduktion af ungeledigheden Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelseog a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 12% fra 196 til 177 personer fra december 2007 til december Per, Jesper og Gitte forsøger at finde data tilbage til december Deadline: Udgangen af næste uge. Besked til Birthe. 3B Mål i beskæftigelsesplan: Arbejdsmarkedsparate kvindelige kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antallet af kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere end tre måneders ledighed, skal nedbringes med 10 % fra 33 til 30 personer fra december 2007 til december Kolonne: Ændring i pct. justeres. 4B Mål i beskæftigelsesplan: Unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes med 15% fra 50 til 42 personer fra december 2007 til december Birte laver graf med måltal ligesom grafen i 3B. Kolonne: Ændring i pct. justeres. Bemærkning fra Per medtages. 2

30 5B 6B Mål i beskæftigelsesplan: Antallet af unge ikkearbejdsmarkedsparate Unge ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal kontanthjælpsmodtagere under reduceres 30 år, skal nedbringes med 10% fra 75 til 68 personer fra december 2007 til december Mål i beskæftigelsesplan: Ikke-Antallearbejdsmarkedsparatarbejdsmarkedsparate af ikke- Kontanthjælpsmodtagere skal kontanthjælpsmodtagere skal reduceres nedbringes med 20 % fra 172 til 138 personer fra december 2007 til december Se ovenstående bemærkninger. Bemærkning fra Gitte medtages (STU). 7B Mål i beskæftigelsesplan: Rettidighed på kontaktforløb og tilbud for kontanthjælpsmodtagere 75% af alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i Kan ikke udarbejdes pt. pga. forkert tidsstemplin g i Opera. Det forventes at rapporten kan udarbejdes ultimo B Den samme rapport som nr. 1A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009 : Min. 30% af alle borgere, der henvender sig i jobbutikken vendes i døren Hvor mange af de personer, som henvender sig og får 2 jobs i hånden kommer ikke efterfølgende på kontanthjælp. Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registrering er i Opera. KMD undersøger, hvordan registrering en kan foregå mest hensigtsmæ ssigt. 9B Opfølgningsrapport: Jobplaner på aktiviteter Rapport, der viser om der er udarbejdet jobplaner for alle aktiviteter med en varighed over 2 uger. Sygeopfølgnin gsplan medtages. 10B Opfølgningsrapport: Antal, varighed og afslutningsårsager på kontanthjælp Rapport, der viser antallet af kontanthjælpsmodtagere, varighed på kontanthjælp samt afslutningsårsager på afsluttede kontaktforløb. OK 3

31 11B Opfølgningsrapport: Kontanthjælpsmodtagere i aktivitet og udenfor aktivitet Rapport, der viser antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivitet samt kontanthjælpsmodtagere udenfor aktivitet (sygemeldte, barsel og passive). 11B = rapport 2A 2A = bemærkning om forsinkelse i ansøgning om kontanthjælp/ kontanthjælp med tilbagevirkend e kraft. Skel i juli måned. 12B Opfølgningsrapport: Fordelingen af kontanthjælpsmodtagere på aktiviteter samt aktivitetslængde. Rapport, der viser fordelingen af kontanthjælpsmodtagerne på forskellige aktiviteter samt aktivitetslængden. OK 13B 14B Opfølgningsrapport: Forrevalidender på kontanthjælp fordelt på aktiviteter Rapport, der viser antal kontanthjælpsmodtagere på forrevalidering (LAB 2.3) fordelt på aktiviteter. Opfølgningsrapport: Rapport, der viser Sygeopfølgningsplaner fordelt på sygeopfølgningsplaner fordelt på projektmedarbejdere projektmedarbejdere. Problemer med resultatet. Pt. kan denne rapport ikke udarbejdes pga. manglende registrering i Opera. Gitte tjekker, hvilken persongruppe og giver tilbagemelding. Sygedagpenge Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 4

32 15B Ministermål: Reduktion af sygedagpengesager over 26 uger Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 25% fra 329 til 246 forløb fra december 2007 til december Det undersøges om antallet + 52 uger skal medtages? Kontakt evt. Regionen. Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 16B Mål i beskæftigelsesplan: Reduktion i antallet af mellemlange sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger nedbringes med 10% fra 151 til 136 fra december 2007 til december Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 17B Mål i beskæftigelsesplan: Antallet af sygedagpengeforløb Reduktion i antallet af langvarige over 52 uger nedbringes med sygedagpengeforløb 33% fra 178 til 120 fra december 2007 til december 2009 Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 18B Opfølgningsrapport: Fordelingen af sygedagpengemodtagere på aktiviteter samt aktivitetslængde. Rapport, der viser fordelingen af sygedagpengemodtagere på aktiviteter, aktivitetslængde samt afslutningsårsager. Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. ( ) Steen ved, hvordan rapporten skal se ud. 19B Opfølgningsrapport: Til- og afgange på aktiviteter pr. dag samt aktivitetslængde for sygedagpengemodtagere Rapport, der viser til- og afgange på aktiviteter pr. dag + aktivitetslængde (LAB 2.5) Rapporten skal udarbejdes for følgende tilbudsid: , , , , , , , , , , , , , Steen ved, hvordan rapporten skal se ud. 5

33 20B Opfølgningsrapport: Kategori, Rapport, der viser kategori, varighed og seneste varighed og seneste opfølgningsdato fordelt på opfølgningsdato i kontaktforløbet sygedagpengemodtagere fordelt på sygedagpengemodtagerne. Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. Steen og Jesper kigger nærmere på seneste opfølgningsdato 21B Opfølgningsrapport: Afslutningsårsager og varighed på sygedagpenge Afslutningsårsager samt varigheden på sygedagpenge fordelt på følgende ugeintervaller: 0-4, 5-13, 14-20, 21-28, 29-36, 37-44, (herefter hver 6 uge) Skal nærmere afklares Intervaller, jf. administrationsg rundlag Afslutningsårsag er på +52 uger (personnummer niveau) opgjort for de seneste 3 mdr. 22B Opfølgningsrapport: Forlængelsesårsager over 52 uger Rapport, der viser forlængelsesårsagerne/ydelsesår sagerne på langvarige sygedagpengemodtagere. OK Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. 23B Opfølgningsrapport: Hvor kommer sygedagpengemodtagerne fra? Rapport, der viser hvor sygedagpengemodtagere kommer fra eks. beskæftigelse, A-kasse osv. ( ) Jesper får af Preben at vide, hvilke koder, der dækker over hvad. 24B Opfølgningsrapport: Rettidighed på opfølgningssamtaler Rapport, der viser rettigheden på opfølgningssamtaler. Kan ikke udarbejdes pt. pga. forkert tidsstemplin g i Opera. Det forventes at rapporten kan udarbejdes ultimo 2008 Note: Pga. af manglende registreringer af sygemeldtes diagnoser er det ikke muligt at udarbejde en rapport på dette. Ledighedsydelse Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 6

34 25B Mål i beskæftigelsesplan: Reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes med 25% fra 121 til 90 fra december 2007 til december 2009 Hvad dækker Andet (udenfor persongruppe) over? Der skal sættes en definition ind! Tallene skal tjekkes. Umiddelbart er der for mange. Liste over visiteret til fleksjob fordelt på sagsbehandlere. 26B Opfølgningsrapport: Personer i fleksjob, der mister fleksjobbet inden 9 måneder Rapport, der viser personer i fleksjob, der mister fleksjobbet inden 9 måneder Er under udvikling Rapporten skal handle om de personer, der afventede et fleksjob på kontanthjælp, og ikke når at optjene retten til ledighedsydelse. 27B Opfølgningsrapport: Varighed Rapport, der viser varigheden på på personer, som er visiteret til personer, som er visiteret til et fleksjob fordelt på forsørgelse fleksjob fordelt på forsørgelsesgrundlag (ledighedsydelse, kontanthjælp og særlig ydelse). Det skal afklares, om man i Opera kan skelne ml. de forskellige forsørgelses grundlag Kan trækkes via aktiviteten. 28B Opfølgningsrapport: Antal ledighedsydelsesmodtagere i aktivitet + aktivitetsoversigt Rapport, der viser antal ledighedsydelsesmodtagere samt aktivitetsoversigt. Den samlede sagsstamme for den enkelte sagsbehandler skal medtages. Revalidering/forrevalidering Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 7

35 29B Opfølgningsrapport: Antal virksomheds- og uddannelsesrevalidender Rapport, der viser antal og fordeling af revalidender på uddannelses- og virksomhedsrevalidering. Rapporten skal rettes. LAB 2.3, persongruppe: forrevalidender. Det skal undersøges, hvor SDP registrerer forrevalidender. Integration Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 30B 31B Opfølgningsrapport: Afslutningsårsager for introduktionsydelsesmodtagere Rapport, der viser afslutningsårsager for introduktionsydelsesmodtagere. Opfølgningsrapport: Fravær Rapport, der viser fravær hos de hos aktiverede (særlig fokus på introduktionsydelsesmodtagere i ulovligt fravær) opgjort på timer aktivitet eller procent på personnummerniveau samt fravær i procent af aktiverede. Birthe og superbrugerne undersøger, hvad der kan trækkes i integrationsmod ulet i KM Opera, og hvad der evt. skal udvikles derudover. Kan teknisk ikke lade sig gøre 32B Opfølgningsrapport: Udløb af introduktionsperioden Rapport, der viser hvornår den 3- årige periode udløber for introduktionsydelsesmodtagere (startdato + 3 år frem). Er under udvikling Bilag m. bruttoliste opdelt på sagsbehandlere (mindste slutdato først). Selvforsørgende Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 33B Opfølgningsrapport: Ambulancetjenesten (finansieres af LBR) Rapport, der viser resultatet af indsatsen med arbejdspladsfastholdelse (varighed, aktivitet, aktivitetens længde og afslutningsårsag). Per Siggaard er registret som primær sagsbehandler for denne målgruppe (LAB-målgruppe: Uden ydelse) Der sættes et filter ind med kun Per Siggaard. Igangværende sager skal medtages i rapporten. 8

36 34B Opfølgningsrapport: Start og stop på aktiviteter samt afslutningsårsager for LAB 2.10 Rapport, der viser start- og stopdato på aktiviteten samt afslutningsårsag for LABmålgruppe B Opfølgningsrapport: Forsikrede ledige Rapport, der viser varighed, aktivitet, aktivitetens længde og afslutningsårsag for forsikrede ledige. Mangler data 9

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 FÆRRE MODTAGERE AF FØRTIDSPENSION? UDVIKLINGEN I FØRTIDSPENSION Beskæftigelsesregion Nordjylland Oktober 2008

50

51 INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION? 2 Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et omfang, der ikke gør selvforsørgelse muligt OMFANG OG UDVIKLING I FØRTIDSPENSION I NORDJYLLAND færre fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar flere i fleksjob og på ledighedsydelse i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 Flere helt unge på førtidspension i Nordjylland UDVIKLINGEN I FØRTIDSPENSION I DE NORDJYSKE JOBCENTRE 8 Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antallet af personer på førtidspension ÅRSAGER BAG TILKENDELSE AF FØRTIDSPENSION 11 Flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser 1

52 I denne analyse sættes der fokus på førtidspension i Nordjylland. Der ses blandt andet på udviklingen og omfanget af førtidspension i Nordjylland og de nordjyske jobcentre fra januar 2004 og frem til august SAMMENFATNING I august 2008 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. Det svarer til, at 6,6 procent af den årige befolkning er på førtidspension i Nordjylland - den samme andel som på landsplan. Kvinderne udgør 55 procent af den samlede gruppe på førtidspension. Knap 40 procent er i aldersgruppen år. Siden januar 2004 er antallet af fuldtidspersoner faldet med godt fuldtidspersoner i Nordjylland, svarende til et fald på 9,2 procent. På landsplan har faldet været på 7,4 procent. I samme periode er antallet af nordjyder i fleksjob og ledighedsydelse steget med ca fuldtidspersoner. Det største fald i antal personer på førtidspension i Nordjylland er sket for aldersgruppen over 65 år. Et fald på ca fuldtidspersoner. Den udvikling kan i høj grad forklares ved nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65, som først er blevet fuldt indfaset i juli Trækkes aldersgruppen over 65 år ud af opgørelsen, så har faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland kun været på 130 fuldtidspersoner. Antallet af unge under 30 år på førtidspension er stigende i Nordjylland. Stigningen har dog ikke været så stor i Nordjylland som på landsplan. Går man bag om tallene ses det, at det er helt unge under 25 år, der i højere grad tilkendes førtidspension i Nordjylland. Til trods for stigningen udgør unge under 30 år på førtidspension kun ca. 4 procent af den samlede gruppe på førtidspension. Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Faldet varierer dog fra 13 procent i Thisted til kun 1 procent i Jammerbugt. Ses der på den procentvise udvikling i de nordjyske jobcentre opgjort på alder, er den mest markante forskel i udviklingen, når der ses på antallet af unge under 30 år på førtidspension. Det varierer fra en stigning af unge på førtidspension på hele 58,5 procent i Jammerbugt til et fald på 15,3 procent i Hjørring. Der er stor forskel mellem de 10 nordjyske jobcentre på, hvor stor en andel af den årige befolkning, der er på førtidspension. I Rebild er andelen kun 4,9 procent, mens den er hele 10,7 procent på Mors. Jobcentre med den største andel af befolkningen uden kompetencegivende uddannelse er i store træk også jobcentrene med den højeste andel af befolkningen på førtidspension og vice versa. Uddannelsesniveauet synes således at spille en væsentlig rolle på andelen af befolkningen på førtidspension. Flere og flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser. I 2. kvartal 2008 var det således 47,1 procent af de nytilkendte førtidspensioner, der havde psykisk lidelse som årsag. Den næst hyppigste årsag er bevægeapparatsygdomme, som lå bag ved 22,1 procent af de nytilkendte sager i 2. kvartal Der er stor forskel mellem de nordjyske jobcentre på, hvilke diagnoser der ligger bag ved nytilkendelserne af førtidspension. For eksempel er det i Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg over halvdelen af de nytilkendte førtidspensioner, der har psykiske lidelser som årsag, mens det kun er godt hver fjerde i Brønderslev og Jammerbugt. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 1

53 Data vedrørende udvikling og omfanget af førtidspension er hentet på Der anvendes data for perioden januar 2004 og frem til august Der er på jobindsats ikke mulighed for at trække data, der er længere tilbage end januar 2004 for førtidspension. Data vedrørende diagnoserne, der ligger bagved nytilkendelser af førtidspension, kommer fra Ankestyrelsen og kan hentes på HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION? Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et omfang, der ikke gør selvforsørgelse mulig 1. januar 2003 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Formålet med reformen var blandt andet: at styrke indsatsen for at hjælpe personer til at forblive på arbejdsmarkedet. Det vil blandt andet sige, at personer med en varig nedsættelse af arbejdsevnen visiteres til fleksjob, mens kun personer, der ikke kan varetage et fleksjob, kan tilkendes førtidspension at sikre personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, en forsørgelsesydelse, der kompensere for den manglende arbejdsevne at styrke retssikkerheden i sagsbehandlingen ved blandt andet at sikre en veldokumenteret og ensartet sagsbehandling samt øget borgerinddragelse at få et mere gennemskueligt pensionssystem Førtidspension kan tilkendes til personer i alderen fra år. Der er to vigtige betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan få tilkendt førtidspension 1 : personens arbejdsevne skal være varigt nedsat og den nedsatte arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde Det betyder derfor også, at førtidspension ikke kan tilkendes personer, vis arbejdsevne kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og/eller behandlingsmæssige foranstaltninger. En sag om førtidspension kan derfor først påbegyndes, når det er konstateret, at alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet. For at sikre ensartet og veldokumenteret sagsbehandling og derved sikre retssikkerheden for borgeren anvendes arbejdsevnemetoden 2. Arbejdsevnemetoden kan sikre, at alle relevante oplysninger indhentes, og at personen medinddrages i sagsbehandlingen. I den forbindelse udarbejdes der en ressourceprofil, der omfatter 12 elementer som for eksempel uddannelse, arbejdsmarkedserfaring og helbred. Emner, der alle repræsenterer emner i personens liv, som kan have relevans i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Den samlede ressourceprofil danner grundlag for vurderingen af personens arbejdsevne. Udarbejdelsen af ressourceprofilen skal tage udgangspunkt i en samtale med borgeren. Samta- 1 Bekendtgørelse af lov om social pension 2 Læs mere om arbejdsevnemetoden i Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne udgivet af Socialministeriet i år 2001 eller på 2 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

54 len med borgeren er afgørende for, hvilke elementer i ressourceprofilen der er relevant at arbejde videre med samt, i hvilket omfang elementerne skal beskrives og vurderes i forhold til kravene på arbejdsmarkedet. 3 Sagen overgår til behandling i Kommunalbestyrelsen efter reglerne for førtidspension, når de relevante muligheder for at forbedre arbejdsevne har været afprøvet i praksis, og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling. OMFANG OG UDVIKLING I FØRTIDSPENSION I NORDJYLLAND færre fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 Antal fuldtidspersoner 4 på førtidspension i Nordjylland er faldet fra fuldtidspersoner i januar 2004 til fuldtidspersoner i august Et fald på ca fuldtidspersoner svarende til et fald på 9,2 procent. Faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension har været større i Nordjylland end på landsplan, hvor faldet i samme periode har været på 7,4 procent. Der har været et fald i antal kvinder, opgjort som fuldtidspersoner, der modtager førtidspension på 11, 4 procent. I samme periode har faldet for mænd været på 6,3 procent. Kvinderne er dog fortsat overrepræsenteret i gruppen, der modtager førtidspension. Kvinderne udgjorde i august 2008 ca. 55 procent af det samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. På landsplan udgjorde kvinderne ca. 54 procent. I august 2008 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland og fuldtidspersoner i hele landet. Nordjylland tegner sig dermed for 10,5 procent af det samlede antal fuldtidspersoner i Danmark på førtidspension, hvilket svarer til regionens andel af den årige befolkning i Danmark. Ses der på den løbende udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra januar 2004 til august 2008, så ses der et forholdsvis stort fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra januar 2004 og frem til oktober Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension steg i slutningen af 2006, hvorefter der var et fald igen fra januar 2007 til september 2007, hvor antallet af fuldtidspersoner på førtidspension nåede bunden. Den udvikling er formentlig påvirket af implementeringen af det ny beskæftigelsessystem. Her har jobcentrene haft travlt med at implementerer nye jobcentre, arbejdsgange, nye arbejdsopgaver m.v. 3 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 4 Fuldtidspersoner opgøres som antal uger, hver enkelt har modtaget førtidspension inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 3

55 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - Nordjylland Antal fuldtidspersoner jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Kilde: Førtidspension Implementeringen af det nye beskæftigelsessystem har blandt andet resulteret i et stort fald i antal påbegyndte førtidspensionsforløb i begyndelsen af 2007, hvilket ses af nedenstående figur. Siden januar 2007 har der været en stigende tendens i antal påbegyndte forløb på førtidspension. I samme periode har der også været en stigning i de længerevarende sygedagpengeforløb. Forløb, hvoraf nogen formentlig efterfølgende er eller vil blive afsluttet til førtidspension. Analyser viser, at næste hver femte, der har været syge i 1 år eller mere, ender på førtidspension. 5 Den udvikling afspejles i den stigende tendens i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra september 2007 og frem til august Udvikling i antal påbegyndte forløb på førtidspension - Nordjylland Antal forløb jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Kilde: Førtidspension Udviklingen i antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland følger udviklingen på landsplan, hvilket ses af nedenstående figur. Faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension har dog været større i Nordjylland end på landsplan. 5 Beskæftigelsesministeriets Analyse af sygefraværet April BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

56 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - Januar 2004 = Index Index jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Hele landet Nordjylland Kilde: - Førtidspension I august 2008 var 6,6 procent af den årige befolkning i Nordjylland på førtidspension, den samme andel som der er på landsplan flere i fleksjob og på ledighedsydelse i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 En af hensigterne med den nye førtidspensionsreform var blandt andet, at flere personer med en restarbejdsevne skal bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det interessant at se på udviklingen i antal personer visiteret og ansat i fleksjob 6 i samme periode, hvor antallet af personer på førtidspension har været faldende. I nedenstående figur ses det, at der er siden januar 2004 og frem til august 2008 har været en konstant stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob. En stigning på ca fuldtidspersoner. Fra januar 2004 og frem til juli 2005 var der ligeledes en stigning i antallet af personer på ledighedsydelses, som herefter frem til august 2008 har ligget på godt fuldtidspersoner. Fra januar 2004 til august 2008 har der været en stigning på ca. 600 fuldtidspersoner. 6 For uddybning af udviklingen i fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere henvises til analyserne Tid til et fleksjob? og Lang vej til fleksjob en analyse af ledighedsydelsesmodtagere udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland og findes på BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 5

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen?

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Anvendelsen af revalidering er faldet med 40 fra 2005 til 2011. Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 3 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN... 3 1.2. JOBCENTER FREDERIKSSUNDS RESULTATMÅL

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere