Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Beskæftigelseschef og Jobcenterchef På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende bruttoliste vedr. ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er udgangspunktet for det videre arbejde med udvikling af ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er opdelt i tabelform på følgende områder: o o o o o o o o o Kontanthjælp/starthjælp Ungeindsatsen Sygedagpenge Revalidering/forrevalidering Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Integration Økonomi 1

24 Kontanthjælp/starthjælp Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 1A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 30% af alle borgere, der henvender sig i jobbutikken vendes i døren Hvor mange af de personer, som henvender sig og får 2 jobs i hånden kommer ikke efterfølgende på kontanthjælp. Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registreringer i Opera. KMD undersøger, hvordan registreringen kan foregå mest hensigtsmæss igt og giver en tilbagemeldin g. 2A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 90% af borgerne i matchkategori 1-3 skal aktiveres Opgørelse af aktiveringsgraden (der skal aktiveres i 90% af tiden, hvor der modtages kontanthjælp). Personer på barsel medtages ikke i aktiveringsgruppen. OK 3A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Min. 75% af borgerne i matchkategori 4-5 skal aktiveres Opgørelse af aktiveringsgraden (der skal aktiveres i 75% af tiden, hvor der modtages kontanthjælp). OK Personer på barsel medtages ikke i aktiveringsgruppen. 4A Resultatkrav i Lokalpolitiske Maksimalt 128 match 1-3 visioner og mål 2009: Der kontanthjælpssager opgjort forventes gennemsnitligt at være ultimo måned. maksimalt 128 match 1-3 kontanthjælpssager Der skal medtages løbende gennemsnit. Alder + køn medtages. 5A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 238 match 4-5 kontanthjælpssager Maksimalt 238 match 4-5 kontanthjælpssager opgjort ultimo måned. Der skal medtages løbende gennemsnit. Alder + køn medtages. 2

25 Ungeindsatsen Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 6A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: 90% af alle uddannelsesegnede unge under 25 år skal i gang med en uddannelse inden for 3 måneder 90% af alle uddannelsesegnede unge under 25 år skal i gang med en uddannelse inden for 3 måneder. Uddannelse = SU-berettiget uddannelse eller erhvervsuddannelse Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registreringer i Opera. KMD undersøger, hvordan registreringen kan foregå mest hensigtsmæss igt og giver en tilbagemeldin g. Sygedagpenge Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 7A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 120 sager på over 52 uger Opgørelse af antallet af sygedagpengesager over 52 uger opgjort ultimo uge og ultimo måned. Løbende gennemsnit opgjort ultimo måned medtages. 8A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes gennemsnitligt at være maksimalt 485 sygedagpengesager med en varighed på under 52 uger. Opgørelse af antallet af sygedagpengesager over 52 uger opgjort ultimo uge og ultimo måned. Løbende gennemsnit opgjort ultimo måned medtages. Revalidering/forrevalidering Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 9A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Der forventes behov for igangsætning af min. 100 revalideringsbevillinger Opgørelse af antallet af revalideringsbevillinger opgjort ultimo måned. Forrevaliderin g fjernes. 3

26 Fleksjob Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 10A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Antallet af sager forventes gennemsnitligt at stige med maksimalt 3 pr. måned i 2009 Opgørelse af antallet af personer visiteret til fleksjob opgjort ultimo måned samt gennemsnit år til dato. Anden (udenfor persongruppe) skal defineres. Linje med den maksimale stigningstakst = 3 pr. måned. Ledighedsydelse Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 11A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009: Antallet af ledighedsydelsessager forventes gennemsnitligt at udgøre maksimalt 90 Opgørelse af antallet af ledighedsydelsessager ultimo måned samt gennemsnit år til dato. Personer på ferie på ledighedsydelse fraregnes i opgørelsen. Sammenlagt med 25B OK Førtidspension Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 12A Resultatkrav i Lokalpolitiske Opgørelse af antallet visioner og mål 2009: Antallet førtidspensionstilkendelser af førtidspensionsbevillinger opgjort ultimo måned. forudsættes maksimalt at stige med 3 sager pr. måned i 2009 Nej mangler data. - Integration Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 4

27 13A Resultatkrav i Lokalpolitiske Opgørelse af, hvor mange der visioner og mål 2009: 80 % af ved afslutning af de arbejdsmarkedsparate over introduktionsperioden (3 år 18 år, har efter 3 år opnået fast senere) er i beskæftigelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet er under uddannelse. eller er under uddannelse (introduktionsydelse/starthjælp) Er under udvikling Det undersøges, om der indberettes en afslutningsårs ag på introduktionsp erioden. Økonomi Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 14A Gennemsnitsberegning på kontanthjælpsforsørgelse (brutto) Gennemsnitsberegninger på kontanthjælp inden for hver kontogruppe. Forsørger/ikke forsørger osv. Udvikling i antal personer Gennemsnitspriser pr. modtager Det er aftalt, at denne rapport ikke er færdig til præsentation på testmødet. Medtages i fase 2. Udarbejdes gennem KMD Aktiv 15A Udgift pr. person pr. gruppering Hvad er driftsudgiften indenfor de enkelte grupperede tilbud? , gr. 3, og gr , gr. 3 og gr , gr. 4, gr. 5, gr. 6, gr. 7, gr. 11, gr. 12, gr. 13, gr. 14, gr. 18, gr. 19 og gr. 20 Det er aftalt, at denne rapport ikke er færdig til præsentation på testmødet. Medtages i fase 2. 5

28 Bruttoliste Bruttoliste til udarbejdelse af ledelsesinformationsrapporter Jobcenterchef og teamledere På baggrund af workshoppen om behovsafklaring den 20. oktober 2008 er der udarbejdet følgende bruttoliste vedr. ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er udgangspunktet for det videre arbejde med udvikling af ledelsesinformationsrapporter. Bruttolisten er opdelt i tabelform på følgende områder: o o o o o o Kontanthjælp/starthjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse Revalidering/forrevalidering Integration Selvforsørgende 1

29 Kontanthjælp/starthjælp Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 1B Ministermål: Reduktion af arbejdskraftreserven Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nedbringes med 15% fra 362 til 308 personer fra december 2007 til december Per, Jesper og Gitte forsøger at finde data tilbage til december Deadline: Udgangen af næste uge. Besked til Birthe. 2B Ministermål: Reduktion af ungeledigheden Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelseog a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 12% fra 196 til 177 personer fra december 2007 til december Per, Jesper og Gitte forsøger at finde data tilbage til december Deadline: Udgangen af næste uge. Besked til Birthe. 3B Mål i beskæftigelsesplan: Arbejdsmarkedsparate kvindelige kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antallet af kvindelige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år med mere end tre måneders ledighed, skal nedbringes med 10 % fra 33 til 30 personer fra december 2007 til december Kolonne: Ændring i pct. justeres. 4B Mål i beskæftigelsesplan: Unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres Antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes med 15% fra 50 til 42 personer fra december 2007 til december Birte laver graf med måltal ligesom grafen i 3B. Kolonne: Ændring i pct. justeres. Bemærkning fra Per medtages. 2

30 5B 6B Mål i beskæftigelsesplan: Antallet af unge ikkearbejdsmarkedsparate Unge ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal kontanthjælpsmodtagere under reduceres 30 år, skal nedbringes med 10% fra 75 til 68 personer fra december 2007 til december Mål i beskæftigelsesplan: Ikke-Antallearbejdsmarkedsparatarbejdsmarkedsparate af ikke- Kontanthjælpsmodtagere skal kontanthjælpsmodtagere skal reduceres nedbringes med 20 % fra 172 til 138 personer fra december 2007 til december Se ovenstående bemærkninger. Bemærkning fra Gitte medtages (STU). 7B Mål i beskæftigelsesplan: Rettidighed på kontaktforløb og tilbud for kontanthjælpsmodtagere 75% af alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får opfyldt deres minimumsrettigheder rettidigt i forhold til jobsamtaler og aktivering i Kan ikke udarbejdes pt. pga. forkert tidsstemplin g i Opera. Det forventes at rapporten kan udarbejdes ultimo B Den samme rapport som nr. 1A Resultatkrav i Lokalpolitiske visioner og mål 2009 : Min. 30% af alle borgere, der henvender sig i jobbutikken vendes i døren Hvor mange af de personer, som henvender sig og får 2 jobs i hånden kommer ikke efterfølgende på kontanthjælp. Rapporten kan ikke udarbejdes pt. pga. manglende registrering er i Opera. KMD undersøger, hvordan registrering en kan foregå mest hensigtsmæ ssigt. 9B Opfølgningsrapport: Jobplaner på aktiviteter Rapport, der viser om der er udarbejdet jobplaner for alle aktiviteter med en varighed over 2 uger. Sygeopfølgnin gsplan medtages. 10B Opfølgningsrapport: Antal, varighed og afslutningsårsager på kontanthjælp Rapport, der viser antallet af kontanthjælpsmodtagere, varighed på kontanthjælp samt afslutningsårsager på afsluttede kontaktforløb. OK 3

31 11B Opfølgningsrapport: Kontanthjælpsmodtagere i aktivitet og udenfor aktivitet Rapport, der viser antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivitet samt kontanthjælpsmodtagere udenfor aktivitet (sygemeldte, barsel og passive). 11B = rapport 2A 2A = bemærkning om forsinkelse i ansøgning om kontanthjælp/ kontanthjælp med tilbagevirkend e kraft. Skel i juli måned. 12B Opfølgningsrapport: Fordelingen af kontanthjælpsmodtagere på aktiviteter samt aktivitetslængde. Rapport, der viser fordelingen af kontanthjælpsmodtagerne på forskellige aktiviteter samt aktivitetslængden. OK 13B 14B Opfølgningsrapport: Forrevalidender på kontanthjælp fordelt på aktiviteter Rapport, der viser antal kontanthjælpsmodtagere på forrevalidering (LAB 2.3) fordelt på aktiviteter. Opfølgningsrapport: Rapport, der viser Sygeopfølgningsplaner fordelt på sygeopfølgningsplaner fordelt på projektmedarbejdere projektmedarbejdere. Problemer med resultatet. Pt. kan denne rapport ikke udarbejdes pga. manglende registrering i Opera. Gitte tjekker, hvilken persongruppe og giver tilbagemelding. Sygedagpenge Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 4

32 15B Ministermål: Reduktion af sygedagpengesager over 26 uger Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 25% fra 329 til 246 forløb fra december 2007 til december Det undersøges om antallet + 52 uger skal medtages? Kontakt evt. Regionen. Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 16B Mål i beskæftigelsesplan: Reduktion i antallet af mellemlange sygedagpengeforløb Antallet af sygedagpengeforløb mellem 26 og 52 uger nedbringes med 10% fra 151 til 136 fra december 2007 til december Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 17B Mål i beskæftigelsesplan: Antallet af sygedagpengeforløb Reduktion i antallet af langvarige over 52 uger nedbringes med sygedagpengeforløb 33% fra 178 til 120 fra december 2007 til december 2009 Måltal i Beskæftigelsespl anen rettes til. Der tages udgangspunkt i antal bevillinger i Dagpengesyste met. 18B Opfølgningsrapport: Fordelingen af sygedagpengemodtagere på aktiviteter samt aktivitetslængde. Rapport, der viser fordelingen af sygedagpengemodtagere på aktiviteter, aktivitetslængde samt afslutningsårsager. Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. ( ) Steen ved, hvordan rapporten skal se ud. 19B Opfølgningsrapport: Til- og afgange på aktiviteter pr. dag samt aktivitetslængde for sygedagpengemodtagere Rapport, der viser til- og afgange på aktiviteter pr. dag + aktivitetslængde (LAB 2.5) Rapporten skal udarbejdes for følgende tilbudsid: , , , , , , , , , , , , , Steen ved, hvordan rapporten skal se ud. 5

33 20B Opfølgningsrapport: Kategori, Rapport, der viser kategori, varighed og seneste varighed og seneste opfølgningsdato fordelt på opfølgningsdato i kontaktforløbet sygedagpengemodtagere fordelt på sygedagpengemodtagerne. Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. Steen og Jesper kigger nærmere på seneste opfølgningsdato 21B Opfølgningsrapport: Afslutningsårsager og varighed på sygedagpenge Afslutningsårsager samt varigheden på sygedagpenge fordelt på følgende ugeintervaller: 0-4, 5-13, 14-20, 21-28, 29-36, 37-44, (herefter hver 6 uge) Skal nærmere afklares Intervaller, jf. administrationsg rundlag Afslutningsårsag er på +52 uger (personnummer niveau) opgjort for de seneste 3 mdr. 22B Opfølgningsrapport: Forlængelsesårsager over 52 uger Rapport, der viser forlængelsesårsagerne/ydelsesår sagerne på langvarige sygedagpengemodtagere. OK Opdeles i sygedagpengeteam og specialteam. 23B Opfølgningsrapport: Hvor kommer sygedagpengemodtagerne fra? Rapport, der viser hvor sygedagpengemodtagere kommer fra eks. beskæftigelse, A-kasse osv. ( ) Jesper får af Preben at vide, hvilke koder, der dækker over hvad. 24B Opfølgningsrapport: Rettidighed på opfølgningssamtaler Rapport, der viser rettigheden på opfølgningssamtaler. Kan ikke udarbejdes pt. pga. forkert tidsstemplin g i Opera. Det forventes at rapporten kan udarbejdes ultimo 2008 Note: Pga. af manglende registreringer af sygemeldtes diagnoser er det ikke muligt at udarbejde en rapport på dette. Ledighedsydelse Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 6

34 25B Mål i beskæftigelsesplan: Reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes med 25% fra 121 til 90 fra december 2007 til december 2009 Hvad dækker Andet (udenfor persongruppe) over? Der skal sættes en definition ind! Tallene skal tjekkes. Umiddelbart er der for mange. Liste over visiteret til fleksjob fordelt på sagsbehandlere. 26B Opfølgningsrapport: Personer i fleksjob, der mister fleksjobbet inden 9 måneder Rapport, der viser personer i fleksjob, der mister fleksjobbet inden 9 måneder Er under udvikling Rapporten skal handle om de personer, der afventede et fleksjob på kontanthjælp, og ikke når at optjene retten til ledighedsydelse. 27B Opfølgningsrapport: Varighed Rapport, der viser varigheden på på personer, som er visiteret til personer, som er visiteret til et fleksjob fordelt på forsørgelse fleksjob fordelt på forsørgelsesgrundlag (ledighedsydelse, kontanthjælp og særlig ydelse). Det skal afklares, om man i Opera kan skelne ml. de forskellige forsørgelses grundlag Kan trækkes via aktiviteten. 28B Opfølgningsrapport: Antal ledighedsydelsesmodtagere i aktivitet + aktivitetsoversigt Rapport, der viser antal ledighedsydelsesmodtagere samt aktivitetsoversigt. Den samlede sagsstamme for den enkelte sagsbehandler skal medtages. Revalidering/forrevalidering Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 7

35 29B Opfølgningsrapport: Antal virksomheds- og uddannelsesrevalidender Rapport, der viser antal og fordeling af revalidender på uddannelses- og virksomhedsrevalidering. Rapporten skal rettes. LAB 2.3, persongruppe: forrevalidender. Det skal undersøges, hvor SDP registrerer forrevalidender. Integration Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 30B 31B Opfølgningsrapport: Afslutningsårsager for introduktionsydelsesmodtagere Rapport, der viser afslutningsårsager for introduktionsydelsesmodtagere. Opfølgningsrapport: Fravær Rapport, der viser fravær hos de hos aktiverede (særlig fokus på introduktionsydelsesmodtagere i ulovligt fravær) opgjort på timer aktivitet eller procent på personnummerniveau samt fravær i procent af aktiverede. Birthe og superbrugerne undersøger, hvad der kan trækkes i integrationsmod ulet i KM Opera, og hvad der evt. skal udvikles derudover. Kan teknisk ikke lade sig gøre 32B Opfølgningsrapport: Udløb af introduktionsperioden Rapport, der viser hvornår den 3- årige periode udløber for introduktionsydelsesmodtagere (startdato + 3 år frem). Er under udvikling Bilag m. bruttoliste opdelt på sagsbehandlere (mindste slutdato først). Selvforsørgende Rapport nr. Rapportoverskrift Indhold Status Test 33B Opfølgningsrapport: Ambulancetjenesten (finansieres af LBR) Rapport, der viser resultatet af indsatsen med arbejdspladsfastholdelse (varighed, aktivitet, aktivitetens længde og afslutningsårsag). Per Siggaard er registret som primær sagsbehandler for denne målgruppe (LAB-målgruppe: Uden ydelse) Der sættes et filter ind med kun Per Siggaard. Igangværende sager skal medtages i rapporten. 8

36 34B Opfølgningsrapport: Start og stop på aktiviteter samt afslutningsårsager for LAB 2.10 Rapport, der viser start- og stopdato på aktiviteten samt afslutningsårsag for LABmålgruppe B Opfølgningsrapport: Forsikrede ledige Rapport, der viser varighed, aktivitet, aktivitetens længde og afslutningsårsag for forsikrede ledige. Mangler data 9

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 FÆRRE MODTAGERE AF FØRTIDSPENSION? UDVIKLINGEN I FØRTIDSPENSION Beskæftigelsesregion Nordjylland Oktober 2008

50

51 INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION? 2 Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et omfang, der ikke gør selvforsørgelse muligt OMFANG OG UDVIKLING I FØRTIDSPENSION I NORDJYLLAND færre fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar flere i fleksjob og på ledighedsydelse i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 Flere helt unge på førtidspension i Nordjylland UDVIKLINGEN I FØRTIDSPENSION I DE NORDJYSKE JOBCENTRE 8 Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antallet af personer på førtidspension ÅRSAGER BAG TILKENDELSE AF FØRTIDSPENSION 11 Flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser 1

52 I denne analyse sættes der fokus på førtidspension i Nordjylland. Der ses blandt andet på udviklingen og omfanget af førtidspension i Nordjylland og de nordjyske jobcentre fra januar 2004 og frem til august SAMMENFATNING I august 2008 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. Det svarer til, at 6,6 procent af den årige befolkning er på førtidspension i Nordjylland - den samme andel som på landsplan. Kvinderne udgør 55 procent af den samlede gruppe på førtidspension. Knap 40 procent er i aldersgruppen år. Siden januar 2004 er antallet af fuldtidspersoner faldet med godt fuldtidspersoner i Nordjylland, svarende til et fald på 9,2 procent. På landsplan har faldet været på 7,4 procent. I samme periode er antallet af nordjyder i fleksjob og ledighedsydelse steget med ca fuldtidspersoner. Det største fald i antal personer på førtidspension i Nordjylland er sket for aldersgruppen over 65 år. Et fald på ca fuldtidspersoner. Den udvikling kan i høj grad forklares ved nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65, som først er blevet fuldt indfaset i juli Trækkes aldersgruppen over 65 år ud af opgørelsen, så har faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland kun været på 130 fuldtidspersoner. Antallet af unge under 30 år på førtidspension er stigende i Nordjylland. Stigningen har dog ikke været så stor i Nordjylland som på landsplan. Går man bag om tallene ses det, at det er helt unge under 25 år, der i højere grad tilkendes førtidspension i Nordjylland. Til trods for stigningen udgør unge under 30 år på førtidspension kun ca. 4 procent af den samlede gruppe på førtidspension. Alle 10 nordjyske jobcentre har haft fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension. Faldet varierer dog fra 13 procent i Thisted til kun 1 procent i Jammerbugt. Ses der på den procentvise udvikling i de nordjyske jobcentre opgjort på alder, er den mest markante forskel i udviklingen, når der ses på antallet af unge under 30 år på førtidspension. Det varierer fra en stigning af unge på førtidspension på hele 58,5 procent i Jammerbugt til et fald på 15,3 procent i Hjørring. Der er stor forskel mellem de 10 nordjyske jobcentre på, hvor stor en andel af den årige befolkning, der er på førtidspension. I Rebild er andelen kun 4,9 procent, mens den er hele 10,7 procent på Mors. Jobcentre med den største andel af befolkningen uden kompetencegivende uddannelse er i store træk også jobcentrene med den højeste andel af befolkningen på førtidspension og vice versa. Uddannelsesniveauet synes således at spille en væsentlig rolle på andelen af befolkningen på førtidspension. Flere og flere tilkendes førtidspension på grund af psykiske lidelser. I 2. kvartal 2008 var det således 47,1 procent af de nytilkendte førtidspensioner, der havde psykisk lidelse som årsag. Den næst hyppigste årsag er bevægeapparatsygdomme, som lå bag ved 22,1 procent af de nytilkendte sager i 2. kvartal Der er stor forskel mellem de nordjyske jobcentre på, hvilke diagnoser der ligger bag ved nytilkendelserne af førtidspension. For eksempel er det i Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg over halvdelen af de nytilkendte førtidspensioner, der har psykiske lidelser som årsag, mens det kun er godt hver fjerde i Brønderslev og Jammerbugt. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 1

53 Data vedrørende udvikling og omfanget af førtidspension er hentet på Der anvendes data for perioden januar 2004 og frem til august Der er på jobindsats ikke mulighed for at trække data, der er længere tilbage end januar 2004 for førtidspension. Data vedrørende diagnoserne, der ligger bagved nytilkendelser af førtidspension, kommer fra Ankestyrelsen og kan hentes på HVEM KAN FÅ FØRTIDSPENSION? Arbejdsevnen skal være varigt nedsat i et omfang, der ikke gør selvforsørgelse mulig 1. januar 2003 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Formålet med reformen var blandt andet: at styrke indsatsen for at hjælpe personer til at forblive på arbejdsmarkedet. Det vil blandt andet sige, at personer med en varig nedsættelse af arbejdsevnen visiteres til fleksjob, mens kun personer, der ikke kan varetage et fleksjob, kan tilkendes førtidspension at sikre personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv, en forsørgelsesydelse, der kompensere for den manglende arbejdsevne at styrke retssikkerheden i sagsbehandlingen ved blandt andet at sikre en veldokumenteret og ensartet sagsbehandling samt øget borgerinddragelse at få et mere gennemskueligt pensionssystem Førtidspension kan tilkendes til personer i alderen fra år. Der er to vigtige betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan få tilkendt førtidspension 1 : personens arbejdsevne skal være varigt nedsat og den nedsatte arbejdsevne skal være af et sådant omfang, at pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde Det betyder derfor også, at førtidspension ikke kan tilkendes personer, vis arbejdsevne kan forbedres ved aktiverings-, revaliderings- og/eller behandlingsmæssige foranstaltninger. En sag om førtidspension kan derfor først påbegyndes, når det er konstateret, at alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger har været afprøvet. For at sikre ensartet og veldokumenteret sagsbehandling og derved sikre retssikkerheden for borgeren anvendes arbejdsevnemetoden 2. Arbejdsevnemetoden kan sikre, at alle relevante oplysninger indhentes, og at personen medinddrages i sagsbehandlingen. I den forbindelse udarbejdes der en ressourceprofil, der omfatter 12 elementer som for eksempel uddannelse, arbejdsmarkedserfaring og helbred. Emner, der alle repræsenterer emner i personens liv, som kan have relevans i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Den samlede ressourceprofil danner grundlag for vurderingen af personens arbejdsevne. Udarbejdelsen af ressourceprofilen skal tage udgangspunkt i en samtale med borgeren. Samta- 1 Bekendtgørelse af lov om social pension 2 Læs mere om arbejdsevnemetoden i Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne udgivet af Socialministeriet i år 2001 eller på 2 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

54 len med borgeren er afgørende for, hvilke elementer i ressourceprofilen der er relevant at arbejde videre med samt, i hvilket omfang elementerne skal beskrives og vurderes i forhold til kravene på arbejdsmarkedet. 3 Sagen overgår til behandling i Kommunalbestyrelsen efter reglerne for førtidspension, når de relevante muligheder for at forbedre arbejdsevne har været afprøvet i praksis, og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling. OMFANG OG UDVIKLING I FØRTIDSPENSION I NORDJYLLAND færre fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 Antal fuldtidspersoner 4 på førtidspension i Nordjylland er faldet fra fuldtidspersoner i januar 2004 til fuldtidspersoner i august Et fald på ca fuldtidspersoner svarende til et fald på 9,2 procent. Faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension har været større i Nordjylland end på landsplan, hvor faldet i samme periode har været på 7,4 procent. Der har været et fald i antal kvinder, opgjort som fuldtidspersoner, der modtager førtidspension på 11, 4 procent. I samme periode har faldet for mænd været på 6,3 procent. Kvinderne er dog fortsat overrepræsenteret i gruppen, der modtager førtidspension. Kvinderne udgjorde i august 2008 ca. 55 procent af det samlede antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland. På landsplan udgjorde kvinderne ca. 54 procent. I august 2008 var der fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland og fuldtidspersoner i hele landet. Nordjylland tegner sig dermed for 10,5 procent af det samlede antal fuldtidspersoner i Danmark på førtidspension, hvilket svarer til regionens andel af den årige befolkning i Danmark. Ses der på den løbende udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra januar 2004 til august 2008, så ses der et forholdsvis stort fald i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra januar 2004 og frem til oktober Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension steg i slutningen af 2006, hvorefter der var et fald igen fra januar 2007 til september 2007, hvor antallet af fuldtidspersoner på førtidspension nåede bunden. Den udvikling er formentlig påvirket af implementeringen af det ny beskæftigelsessystem. Her har jobcentrene haft travlt med at implementerer nye jobcentre, arbejdsgange, nye arbejdsopgaver m.v. 3 Bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne 4 Fuldtidspersoner opgøres som antal uger, hver enkelt har modtaget førtidspension inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som hele perioden dækker. BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 3

55 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - Nordjylland Antal fuldtidspersoner jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Kilde: Førtidspension Implementeringen af det nye beskæftigelsessystem har blandt andet resulteret i et stort fald i antal påbegyndte førtidspensionsforløb i begyndelsen af 2007, hvilket ses af nedenstående figur. Siden januar 2007 har der været en stigende tendens i antal påbegyndte forløb på førtidspension. I samme periode har der også været en stigning i de længerevarende sygedagpengeforløb. Forløb, hvoraf nogen formentlig efterfølgende er eller vil blive afsluttet til førtidspension. Analyser viser, at næste hver femte, der har været syge i 1 år eller mere, ender på førtidspension. 5 Den udvikling afspejles i den stigende tendens i antal fuldtidspersoner på førtidspension fra september 2007 og frem til august Udvikling i antal påbegyndte forløb på førtidspension - Nordjylland Antal forløb jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Kilde: Førtidspension Udviklingen i antal fuldtidspersoner på førtidspension i Nordjylland følger udviklingen på landsplan, hvilket ses af nedenstående figur. Faldet i antal fuldtidspersoner på førtidspension har dog været større i Nordjylland end på landsplan. 5 Beskæftigelsesministeriets Analyse af sygefraværet April BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

56 Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - Januar 2004 = Index Index jan- 04 apr- 04 jul- 04 okt- 04 jan- 05 apr- 05 jul- 05 okt- 05 jan- 06 apr- 06 jul- 06 okt- 06 jan- 07 apr- 07 jul- 07 okt- 07 jan- 08 apr- 08 jul- 08 Hele landet Nordjylland Kilde: - Førtidspension I august 2008 var 6,6 procent af den årige befolkning i Nordjylland på førtidspension, den samme andel som der er på landsplan flere i fleksjob og på ledighedsydelse i Nordjylland i august 2008 i forhold til januar 2004 En af hensigterne med den nye førtidspensionsreform var blandt andet, at flere personer med en restarbejdsevne skal bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det interessant at se på udviklingen i antal personer visiteret og ansat i fleksjob 6 i samme periode, hvor antallet af personer på førtidspension har været faldende. I nedenstående figur ses det, at der er siden januar 2004 og frem til august 2008 har været en konstant stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob. En stigning på ca fuldtidspersoner. Fra januar 2004 og frem til juli 2005 var der ligeledes en stigning i antallet af personer på ledighedsydelses, som herefter frem til august 2008 har ligget på godt fuldtidspersoner. Fra januar 2004 til august 2008 har der været en stigning på ca. 600 fuldtidspersoner. 6 For uddybning af udviklingen i fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere henvises til analyserne Tid til et fleksjob? og Lang vej til fleksjob en analyse af ledighedsydelsesmodtagere udarbejdet af Beskæftigelsesregion Nordjylland og findes på BESKÆFTIGELSESREGION Nordjylland/ Færre modtagere på førtidspension? 5

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats Styring, regulering eller retssikkerhed? John Klausen adjunkt, cand. jur., ph.d. 2010 John Klausen Finansieringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere