Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark Bornholm Slagelse Kalundborg Lolland Odsherred Guldborgsund Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Bornholm Slagelse Østdanmark Vordingborg Oktober 2008

2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling juni juni Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i juni 2008 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke 6 Mål 2A Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i procent af hele målgruppen ved udgangen af 2. kvartal Mål 2B Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal Mål 2C Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal Mål 3C Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere, juni juni Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner juni 2008 efter ydelsesgruppe, i procent af det samlede antal unge og udvikling i forhold til juni Målinger vedrørende øvrige fokusområder i Beskæftigelsesregionens kontrakt Delmål 2 (III) Antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande, 3. kvartal kvartal Delmål 2 (II) Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande Delmål 3 (IV og V) Antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Udvikling juni juni Sygedagpengeforløb ultimo juni Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 26 og 52 uger i procent af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb 15 De enkelte målgrupper Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2008 og udvikling i forhold til samme kvartal året før 16 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for arbejdsløshedsdagpengemodtagere, 2. kvartal Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 2. kvartal Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent 21 Passivandel (aktivering) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent 22 Rådighedssanktioner for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontant- og starthjælp, 2. kvartal 2008 i procent af antal fuldtidsmodtagere af ydelsen 23 Personer i fleksjob og på ledighedsydelse, 2. kvartal * Tal- og bogstavsbetegnelserne (1A, 2B mv.) henviser til kontraktmål mellem Beskæftigelsesregionen og Beskæftigelsesministeren. gruppe 6

3 Effekt af indsatsen Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 1-3, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af kontant- eller starthjælp i matchkategori 4-5, 2. kvartal Andel selvforsørgende (i procent) 52 uger efter modtagelse af sygedagpenge, 2. kvartal Det har ændringerne af ledighedsstatistikken betydet for nøgletalsrapporten 29 Bilag - uddybende tabeller om Arbejdskraftreserven 30 Ny chance til alle 31 Beskæftigelsesfrekvenser 32 Overførselsindkomster 33 Overførselsindkomstmodtagere fra ikke-vestlige lande 34 Matchkategorier 35 Minimumsindsats (rettidighed) 36 Passivandele 37 Rådighedssanktioner 38 Effekter (mænd) 39 Effekter (kvinder) 40 gruppe 6

4 Forord Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland følger op på resultaterne af jobcentrenes indsats i Østdanmark. Det sker via en kvartalsvis opfølgning på en række elementer i indsatsen. Som en del af grundlaget for opfølgningen udarbejdes denne nøgletalsrapport. Rapporten indeholder de seneste mulige data for målinger på jobcenterniveau på følgende 7 temaer: Opfølgning på resultatkravene i regionens kontrakt med beskæftigelsesministeren Udvikling i antallet af modtagere af overførselsindkomster Opfølgning på minimumsrettigheder Aktiveringsomfang Indsatsen over for udsatte grupper (sygedagpengemodtagere m.fl.) Sanktioner i forbindelse med rådighedssager Effekt af indsatsen. Som bilag til figurerne er der udarbejdet tabeller, som uddyber de fleste af de målinger, der indgår i rapporten. Nøgletalsrapporten er udarbejdet for 6 grupper af jobcentre. Grupperne er sammensat af jobcentre med nogenlunde sammenlignelige rammebetingelser og forudsætninger. Denne rapport omfatter jobcentergruppe 6, som består af følgende jobcentre: Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg. Side 4 gruppe 6

5 Mål 1A. Arbejdskraftreserven: Ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed. Udvikling juni 2007 juni % Guldborg- Gruppe 6 Øst- Bornholm sund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg i alt danmark Hele landet -10% -20% -19,7% -30% -26,1% -40% -41,2% -40,0% -37,5% -41,0% -38,2% -36,9% -39,4% -50% -60% -70% -64,7% Udvikling i arbejdskraftreserven Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Aktiverede ledige regnes som ledige. I statistikken indgår modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere. Bemærk: 1) Opgørelse af udvikling i arbejdskraftreserven er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter, som opgjorde antal personer med mindst 13 ugers sammenhængende ledighed i rullende årsperioder. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere er revideret i forhold til de første opgørelser. Den bygger nu på matchkategorisering i kategori 1-3 eller straksmatch i stedet for tilmelding til den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal. Det bevirker dog, at der kun kan sammenlignes med opgørelser i nøgletalsrapporter fra 3. kvartal 2007 og senere. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 1. gruppe 6 Side 5

6 Den aktuelle arbejdskraftreserve: Personer, som i juni 2008 har været ledige de seneste 13 uger i procent af antal ledige og arbejdsstyrke Modtagere af Modtagere af I alt arbejdsløshedsdagpenge kontant- og starthjælp I procent af I procent af I procent af I procent af Antal ledige Antal ledige Antal ledige arbejdsstyrken Bornholm ,8% ,1% ,2% 2,7% Guldborgsund ,4% ,9% ,8% 1,2% Kalundborg ,9% ,7% 69 47,3% 0,7% Lolland ,3% ,5% ,3% 2,3% Odsherred ,5% 61 26,9% ,8% 1,1% Slagelse ,9% ,0% ,6% 1,5% Vordingborg ,2% ,1% ,5% 1,7% Gruppe 6 i alt ,7% ,4% ,8% 1,6% Østdanmark ,8% ,5% ,9% 1,4% Hele landet ,4% ,0% ,3% 1,1% Den aktuelle arbejdskraftreserve består af ledige, som i opgørelsesugen (sidste uge i måneden) har mindst 13 ugers sammenhængende ledighed. Aktiverede ledige tælles med som ledige. I statistikken indgår dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Tabellen viser også den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af antallet af ledige i den pågældende uge. Endvidere vises den aktuelle arbejdskraftreserve i procent af arbejdsstyrken. Bemærk: 1) I gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som indgår i arbejdskraftreserven, medregnes af tekniske årsager personer, der er syge eller på barselsorlov. 2) Opgørelsen for kontant- og starthjælpsmodtagere i arbejdskraftreseven er revideret i forhold til de første opgørelser. Den bygger nu på, hvorvidt man er placeret i matchkategori 1-3 eller straksmatch. Tidligere byggede opgørelserne på, hvorvidt man var tilmeldt den statslige del af jobcenteret. De nye opgørelsesmetoder er indført for at opnå mere retvisende tal, men bevirker samtidig, at der kun kan sammenlignes med opgørelser i nøgletalsrapporter fra 3. kvartal 2007 og senere. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger. Arbejdsstyrkens størrelse er fra Danmarks Statistik. Side 6 gruppe 6

7 Mål 2A. Job eller uddannelse for målgruppen for Ny chance til alle. Personer, der er i job eller ordinær uddannelse, i procent af hele målgruppen ved udgangen af 2. kvartal 2008 Andel i job eller ordinær uddannelse 60% 50% 40% 30% 24,9% 20% 19,7% 17,2% 19,7% 21,4% 20,7% 20,2% 20,4% 19,7% 19,6% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvartal 2006 eller senere. Denne måling viser, hvor stor en andel af målgruppen, der er i beskæftigelse eller ordinær uddannelse ved udgangen af det kvartal, som målingen vedrører. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet med en vandret rød linie - skal 25 % af målgruppen være i job eller ordinær uddannelse ved udgangen af 2. kvartal Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af ny metode og kildegrundlag for Danmarks Statistiks opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 2. gruppe 6 Side 7

8 Mål 2B. Selvforsørgelse for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger i målgruppen, 3. kvartal kvartal 2008 Andel af perioden med selvforsørgelse 30% 25% 20% 18,0% 15% 12,0% 15,2% 12,6% 14,2% 15,8% 15,2% 14,6% 13,6% 13,7% 10% 5% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvartal 2006 eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor målgruppen i gennemsnit er i beskæftigelse eller i ordinær uddannelse. Som beskæftigede regnes personer, som er i fleksjob eller ikke modtager nogen offentlig ydelse. Som ordinær uddannelse tæller SU-godkendt uddannelse, hvis personen ikke samtidig modtager kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse. Kun den tid, hvori hver enkelt person indgår i målgruppen, medregnes i opgørelsen. Det vil sige, der måles på det samlede antal uger for målgruppen i måleperioden. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en rød linie - skal målgruppen være i job eller ordinær uddannelse i mindst 15 % af perioden 3. kvartal kvartal Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 2. Side 8 gruppe 6

9 Mål 2C. Aktivering for målgruppen for Ny chance til alle. Antal uger i procent af det samlede antal uger med kontant- eller starthjælp, 3. kvartal kvartal 2008 Andel af perioden med aktivitet 60% 50% 40% 30% 26,6% 29,0% 26,8% 26,9% 24,2% 25,1% 23,7% 25,0% 20% 20,2% 16,6% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Målgruppen for Ny chance til alle består af kontant- og starthjælpsmodtagere, der ikke har været aktiveret i 65 ud af de seneste 69 uger. Målgruppen indeholder de personer, der opfyldte betingelserne for at være i målgruppen ultimo 2. kvartal 2006 eller senere. Denne måling viser den andel af tiden, hvor personerne i målgruppen i gennemsnit er i aktivering (aktiveringsgrad). Ved aktivering forstås vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelse, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, forrevalidering og revalidering. Kun den tid (målt i antal uger), hvori hver enkelt person indgår i målgruppen og modtager kontant- eller starthjælp, medregnes i opgørelsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen reviderede samtlige resultater for Ny chance til alle ultimo juni 2007 på grund af en datafejl. Resultater offentliggjort før dette tidspunkt kan derfor ikke sammenlignes med de senere opgjorte resultater. Ifølge det landsdækkende mål - angivet ved en vandret rød linie - skal målgruppen være i aktivering i 40 % af den del af perioden 3. kvartal kvartal 2008, hvor de pågældende modtager kontant- eller starthjælp. Jobindsats.dk og egne beregninger Se uddybende tabel i bilag 2. gruppe 6 Side 9

10 Mål 3C. Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Udvikling juni 2007 juni % Guldborg- Gruppe 6 Øst- Bornholm sund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg i alt danmark Hele landet 10% 8,8% 5% 4,8% 2,8% 0% -5% -0,5% -5,1% -3,1% -10% -10,4% -8,1% -11,0% -10,3% -15% -20% -25% Udvikling i antal unge ydelsesmodtagere Der måles på antal modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år (inklusive aktiverede). Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antallet i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af udvikling i antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Tidligere blev der sammenlignet på rullende årsperioder. Ændringen skyldes, at den nye opgørelsesmetode giver mere retvisende tal. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger Side 10 gruppe 6

11 Unge arbejdsløshedsdagpenge-, kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Fuldtidspersoner juni 2008 efter ydelsesgruppe, i procent af det samlede antal unge og udvikling i forhold til juni 2007 Antal helårspersoner Ændring i procent Modtagere af Modtagere af arbejdsløsheds- Modtagere I procent af alle arbejdsløsheds- Modtagere dagpenge af øvrige ydelser I alt årige dagpenge af øvrige ydelser Bornholm ,9% -10,2% 8,2% Guldborgsund ,2% -32,4% -5,3% Kalundborg ,2% -36,9% 6,2% Lolland ,0% -14,3% -3,3% Odsherred ,5% -39,4% 11,5% Slagelse ,5% -29,9% -2,0% Vordingborg ,2% -27,9% 17,9% Gruppe 6 i alt ,8% -27,3% 2,3% Østdanmark ,6% -33,6% -3,0% Hele landet ,8% -33,2% -2,3% Der måles på modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse i alderen år. Såvel aktiverede, som ikke-aktiverede indgår i målingen. Der regnes i fuldtidspersoner, som er det samlede antal uger med ydelsen delt med antallet af uger i perioden. Derudover indgår antal unge ydelsesmodtagere som procent af det samlede antal årige borgere i kommunen. Endelig vises ændringen for dagpengemodtagere og øvrige ydelsesmodtagere (kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) i forhold til samme måned året før. Bemærk: Opgørelse af antal af unge ledige under 30 år er ændret i forhold til tidligere nøgletalsrapporter. Tidligere blev der målt på antal personer i rullende årsperioder. Den nye opgørelsesmetode anvendes for at få mere retvisende tal. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk og egne beregninger. Data for antallet af årige i alt er fra Danmarks Statistik. gruppe 6 Side 11

12 Delmål 2 (III) Andel modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp i procent af antal årige fra ikke-vestlige lande, 3. kvartal kvartal 2008 Andel på overførselsindkomst 1. kvt kvt kvt kvt % 35% 30% 26,7% 25% 20% 15% 17,7% 15,7% 14,5% 14,6% 22,1% 19,4% 23,4% 17,8% 14,2% 20,3% 18,0% 17,3% 16,1% 20,4% 17,9% 16,9% 15,1% 17,3% 15,4% 10% 5% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Andel af ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst beregnes ved at tage antallet af fuldtidspersoner i forhold til den samlede befolkning i alderen år i rullende år. Tallet for fuldtidspersoner er fra Jobindsats, mens tal for den erhvervsaktive befolkningsgruppe (16-66 år) er fra Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) og egne beregninger. RAS-tallet viser antallet af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Den ubrudte vandrette linie viser målsætningen i Beskæftigelsesregionens kontrakt (14,5%). Den stiplede linie markerer, at målsætningen ikke gælder for det enkelte jobcenter. Bemærk: Siden udarbejdelsen af Beskæftigelsesregionens kontrakt er målsætningen ændret fra en andel på 20% til en andel på 14,5%. Ændringen skyldes den reviderede ledighedsopgørelse. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats, Danmarks Statistik (RAS) og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 5. Side 12 gruppe 6

13 Delmål 2 (II) Beskæftigelsesfrekvens for mænd og kvinder fra ikke-vestlige lande 2007 Beskæftigelsesfrekvens Mænd Kvinder 70% 60% 50% 40% 50,5% 52,7% 56,5% 40,0% 54,2% 44,2% 47,7% 55,2% 49,1% 57,9% 41,6% 48,5% 39,0% 54,3% 41,3% 61,8% 48,9% 60,8% 47,6% 32,9% 30% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Beskæftigelsesfrekvensen er den andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som ifølge Danmarks Statistiks Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS) er beskæftiget. RAS består af personer bosiddende i landet pr. 1. januar fordelt efter arbejdsmarkedsstatus ultimo november året før. Personer fra ikke-vestlige lande omfatter indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. De ubrudte vandrette linier viser målsætningerne for regionen som helhed i De stiplede linier refererer til, at de regionale målsætninger ikke gælder for det enkelte jobcenter. Danmarks Statistik (RAS). Se uddybende tabel i bilag 3. gruppe 6 Side 13

14 Delmål 3 (IV og V) Sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Udvikling juni 2007 juni 2008 Udvikling i sygedagpengeforløb 26 uger 52 uger 80% 60% 59,4% 71,6% 40% 29,1% 20% 0% 1,3% 2,6% 19,7% 20,9% 15,4% 5,8% 15,1% 8,3% 2,0% 15,9% 9,0% 7,4% 1,4% -2,8% -3,5% -20% -40% -38,1% -60% -80% -65,2% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Der måles på antal sygedagpengeforløb over henholdsvis 26 og 52 ugers varighed. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Udviklingen beregnes som ændring af antal i forhold til samme måned året før. Jobindsats og egne beregninger. Side 14 gruppe 6

15 Sygedagpengeforløb ultimo juni Aktuelle forløb, udvikling i forhold til året før, aktuelle forløb over 26 og 52 uger i procent af aktuelle forløb og gennemsnitlig varighed af aktuelle forløb Gennemsnitlig Udvikling i forhold Andel forløb Andel forløb varighed i uger Antal aktuelle forløb til året før over 26 uger over 52 uger (3.kvt kvt 2008) Bornholm 758-3,1% 46% 22% 10,7 Guldborgsund 950 2,0% 42% 16% 10,0 Kalundborg 740-0,8% 33% 11% 9,6 Lolland 795-6,5% 47% 23% 11,1 Odsherred ,6% 45% 25% 10,4 Slagelse ,5% 27% 5% 8,9 Vordingborg 758-3,9% 41% 16% 11,0 Gruppe 6 i alt ,3% 39% 16% 10,0 Østdanmark ,7% 40% 18% 10,5 Hele landet ,6% 41% 18% 10,7 Tabellen viser antallet af aktuelle sygedagpengeforløb ultimo måneden. Der sammenlignes med samme periode året før. Endvidere opgøres antallet af aktuelle forløb over henholdsvis 26 og 52 uger i procent af det samlede antal aktuelle forløb og den gennemsnitlige varighed af aktuelle forløb i uger. Varigheden af sygedagpengeforløbene er opgjort som antallet af ubrudte uger, hvor personerne har modtaget sygedagpenge opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Den gennemsnitlige varighed viser, hvor lang tid en person i gennemsnit har modtaget sygedagpenge inden for det seneste år. Målingen opgør det gennemsnitlige antal uger med sygedagpenge pr. person pr. år. Gennemsnitlig antal uger pr. person pr. år = Det samlede antal uger med sygedagpenge inden for den valgte årsperiode Antallet af personer, der har modtaget sygedagpenge i perioden Eksempel: Hvis en person har modtaget sygedagpenge i to gange 13 uger inden for det valgte år, vil personen tælle med en gennemsnitlig varighed på 26 uger. Jobindsats og egne beregninger. gruppe 6 Side 15

16 Modtagere af udvalgte overførselsindkomster 2. kvartal 2008 og udvikling i forhold til samme kvartal året før Arbejds- Alle ydelser løsheds- Kontant- og Syge- Ledigheds- (ekskl. førtids- Førtids- dagpenge starthjælp dagpenge Revalidering ydelse pension) pension Bornholm Antal Udvikling -30,2% -4,1% 7,4% 1,0% -4,8% -11% 0,2% Guldborgsund Antal Udvikling -37,6% -7,4% 5,5% -17,2% 6,7% -12% -0,6% Kalundborg Antal Udvikling -41,1% -0,4% 1,3% 20,2% -6,8% -9% 0,0% Lolland Antal Udvikling -34,5% -10,5% -1,4% -25,0% -14,7% -14% 0,5% Odsherred Antal Udvikling -42,7% -1,2% -5,3% -19,5% -22,5% -15% -0,1% Slagelse Antal Udvikling -31,9% -9,6% -13,1% 102,4% -41,8% -14% -0,6% Vordingborg Antal Udvikling -33,4% 0,1% 1,8% -23,2% -5,7% -9% 0,6% Gruppe 6 i alt Antal Udvikling -34,8% -6,2% -1,1% 9,8% -12,2% -12% 0,0% Østdanmark Antal Udvikling -36,4% -6,7% -0,1% -15,3% -8,3% -13% -1,5% Hele landet Antal Udvikling -39,2% -7,4% 0,4% -11,7% -6,1% -14% 0,2% Tabellen viser det gennemsnitlige antal personer, som har modtaget forskellige overførselsindkomster i perioden. Endvidere vises udviklingen i antallet i forhold til samme periode året før. Hvis én person i én uge modtager mere end én ydelse, vil personen kun optræde én gang i statistikken i den pågældende uge. Statistikken omfatter både passive og aktive modtagere af ydelsen - det vil sige, at aktiverede er inkluderet. Se endvidere tillægget side 29 om betydningen af Danmarks Statistiks ændringer i metode og kildegrundlag for opgørelse af ledighed. Jobindsats.dk. Se uddybende tabel i bilag 4. Side 16 gruppe 6

17 Matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal 2008 Andel i matchkategorierne i procent Match 1-3 Match 4-5 Ingen 100% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 90% 80% 70% 50,7% 68,0% 59,7% 57,0% 64,0% 48,4% 61,9% 60,1% 65,4% 60% 81,4% 50% 40% 30% 20% 49,2% 31,9% 40,2% 43,0% 36,0% 51,5% 38,0% 39,8% 34,5% 10% 18,6% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Målingen tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontant- og starthjælpsmodtagere, som enten er registreret i matchkategori 1-3, i matchkategori 4-5 eller mangler kategori i det pågældende kvartal. Figuren viser, hvor meget disse grupper udgør i procent af det samlede antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Personer registreret i matchgruppe 25 (straksmatch) medregnes i matchgruppe 1-3. Jobindsats.dk egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 6. gruppe 6 Side 17

18 Opfyldelse af minimumsindsatsen for arbejdsløshedsdagpengemodtagere, 2. kvartal 2008 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering 100% 95% 90% 85% 80% 96% 95% 88% 92% 95% 94% 94%93% 88% 94% 83% 77% 94% 79%79% 95%95% 92% 95% 85% 93% 95% 91% 88% 91% 81% 83% 93% 86% 84% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Jobsamtaler til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start henholdsvis siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som er blevet aktiveret første gang senest efter 6 eller 12 måneders sammenlagt ledighed. Gentagen aktivering til tiden er andelen af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 7. Side 18 gruppe 6

19 Opfyldelse af minimumsindsatsen for kontant- og starthjælpsmodtagere, 2. kvartal 2008 Samtale og aktivering til tiden Jobsamtale Første aktivering Gentagen aktivering 100% 90% 80% 70% 60% 63% 54% 77% 79% 69% 72% 70% 61% 55% 72% 67% 67% 59% 66% 81% 82% 68% 53% 70% 72% 65%69%69% 70% 56% 63% 75% 63% 59% 50% 40% 38% 30% 20% 10% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Jobsamtaler til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som har fået en jobsamtale (kontaktsamtale) senest efter 13 ugers sammenlagt offentlig forsørgelse siden ledighedsforløbets start henholdsvis siden seneste jobsamtale. Første aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret første gang senest på det tidspunkt, hvor de pågældende har ret og pligt til aktivering. Gentagen aktivering til tiden er andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere, som er blevet aktiveret, senest når den ledige har haft 6 måneders offentlig forsørgelse efter at have afsluttet foregående aktivering. Tallene inkluderer ledige, som er henvist til anden aktør. I opgørelsen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontant- og starthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedsstyrelsens krav om opfyldelse af minimumsindsatsen på 90% er angivet med en vandret rød linje. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 7. gruppe 6 Side 19

20 Aktiveringsgrad for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og starthjælp, 2. kvartal 2008 Aktiveringsgrad Arbejdsløshedsdagpenge Kontant- og starthjælp 50% 45% 43% 40% 35% 30% 25% 37% 21% 31% 39% 33% 38% 28% 30% 24% 32% 35% 27% 39% 32% 36% 26% 27% 30% 28% 20% 15% 10% 5% 0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark Antallet af aktiverede fremkommer ved at trække antallet af ikke-aktiverede fuldtidsmodtagere af ydelsen fra antallet af fuldtidsmodtagere af ydelsen inklusive aktiverede i perioden. Det beregnes derefter, hvor stor en andel de aktiverede udgør af det samlede antal modtagere af ydelsen. Aktiveringsgrad = Fuldtidsmodtagere inkl. aktivererede (bruttoledighed) - Fuldtidsmodtagere (nettoledighed) x 100 Fuldtidsmodtagere inkl. aktiverede (bruttoledighed) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobindsats.dk og egne beregninger. Side 20 gruppe 6

21 Passivandel (kontakt) for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, 2. kvartal 2008 i procent Passivandel Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp 20% 18% 16% 14% 12% 12,0% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 0,0% 2,2% 0,0% 6,3% 5,2% 2,8% 0,0% 2,3% 2,0% 6,0% Bornholm Guldborg- Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Vordingborg Gruppe 6 Øst- Hele landet sund i alt danmark 3,5% 1,1% 0,0% 1,4% 4,0% 1,2% 2,9% 2,9% 1,4% Målingen opgør antallet af personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, og som ikke har haft en jobsamtale (kontaktsamtale) inden for den periode, hvor personen opnår 52 ugers sammenlagt ledighed. Dette tal opgøres i procent af det samlede antal personer, der har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger. Passivandel = Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden samtale (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) x 100 Antal dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere ialt (i minimum 52 uger ud af de seneste 65 uger) I målingen indgår af tekniske årsager syge og barslende kontanthjælpsmodtagere, som ikke er omfattet af kontaktforløbet. Jobindsats.dk og egne beregninger. Se uddybende tabel i bilag 8. gruppe 6 Side 21

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse

Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse Ind på arbejdsmarkedet Fakta og analyse KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere