Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009"

Transkript

1 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer seks til syv gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelserne kan meddele sig til hinanden. Redaktion: Lars Eg (ansv.) Jens Skriver Foto: Kontakt Lars eller Jens, hvis du ønsker at få taget billeder. Trykning og Uddeling Herman Nielsen Indlæg og fotos kan mailes til: Sidste frist for aflevering af indlæg og fotos: Deadline og Redaktionsmøde: onsdag d. 8 juli 2009 kl Redaktionsmøde i Afdelingslokalet i Holmstrup 8. juli 2009 kl. 16. Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke! Mere information se: Information Brabrand Boligforening Administration Gudrunsvej 10 A Åbningstider: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Hjemmeside: Beboerrådgivningen I Holmstrup 245, 1, Lejl. 6 Åben rådgivning: Tirsdage kl Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th.: Tirsdage kl Torsdage kl Du er altid velkommen til at dukke op, uden aftale. Møder uden for tidsrum, kontakt: Jens Høgh Hjemmeside: Totalservice På dette nr. kan du taste dig frem til en personlig betjening af servicemedarbejder. Personlig betjening er åben i tidsrum: Mandag torsdag kl Fredag kl Lørdag samt søn - og helligedage hele døgnet Genbrugspladsen Jernaldervej/Stenaldervej Åbningstider: Mandage fredage kl Bemanding: Lørdag Søndag kl Varmemester Kontor: Jernaldervej 277 st. Åbningstider: Mandag kl Tirs-, ons- og fredag kl Torsdage kl Stofa Antenneservice

2 Selskabslokale Valhalla, Odinsgården Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Selskabslokale, Holmstrup Jernaldervej 245 Service til: 72 pers. Lejes gennem boligforeningens administration. Reservation: Afhentning af nøgler: Helle Månsson Kun bestilling i hverdage kl Selskabslokalet Stenhytten, Thorsbjerg Stenaldervej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Telefon i lokalet: Reservation: Lise Ledet Kun i tidsrummet kl Desuden afholdes der møde i boligteknisk udvalg hver anden måned, den sidste mandag i måneden - efter behov kl Mødet er åbent for alle beboere. Tlf. i mødelokalet: Hjemmeside: eller: Afd. Bestyrelsens medlemmer: Rudolf Bay, 253 B Svend Ove Bøhm Lars Eg, 239 B Peter Iversen, Edvin Juhl, 241 A Anette Knight, 221 A Elly Lindved, 275 A Leder Postkassen Tømmes: Hverdage: Søn & helligdage Posthuset Anelystparken 16, 8381 Tilst Tlf Hverdage Lørdage Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup: Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned kl Mødet er åbent for alle beboer fra kl Den vakse har registreret, at vi i redaktionen er gået tilbage til det tidligere navn SOFUS og har droppet DET NY. Samarbejdet med folkene i Thorsbjerg og Odinsgård, som reelt var et samarbejde med et par stykker fra Odinsgård, er stoppet, samtidig med at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen her og afdelingsbestyrelserne der også er blevet tonet ned. De, der deltager i et samarbejde, skal selvfølgelig opleve det som en gevinst i forhold til bare at lave noget alene. Sådan har det altså ikke været, og derfor falder vi tilbage i den gamle gænge, som jo nu engang er det, der kendetegner os. Vi bestemmer ikke nødvendigvis, at det skal være sådan, men så længe, det er os, der laver bladet, bliver det på den måde. Vil du ha det anderledes, så bland dig og lav noget 3

3 Oplæg om øget tilgængelig i Holmstrup Der er aktuelt en god bestræbelse i den almene boligsektor på at gøre boliger lettere tilgængelige og nemmere at leve i for alle mennesker. Lettere tilgængelige betyder for eksempel elevatorer, og nemmere at leve i betyder for eksempel reduktion af dørtrin. Børnefamilier, svagt gående og gamle vil ha gavn af øget tilgængelighed. For mange er det allerede eller bliver det en forudsætning for at kunne bo her og altså også for at kunne blive boende her Derfor dette oplæg, som vi håber andre beboere vil være med til at arbejde videre med de kommende måneder, så Holmstrup med de aktuelle, gode financieringsbetingelser kan blive meget mere tilgængeligt for alle. Herman Nielsen, 263 B stuen & Hilkka Troelsgaard, 237 A 3. Noget om den aktuelle økonomi Landsbyggefonden, som er de almene boligers fælles finansieringskilde, har en ledelse, som ønsker tilgængeligheden øget i den almene sektor. Kun omkring 10 % af de boliger har den elevator, som er et krav i nybyggeri. Bygningsreglementet fordrer elevatorer efter stuen og første sal, hvilket så også vil komme første sal til gavn. Gamle byggerier uden elevator som til eksempel Holmstrup fra 1975, er derfor vanskeligt tilgængeligt for mange mennesker allerede på første sal med vores stejle trappe og høje trin. Ved godkendelse af et projekt i år, vil betalingen være 1,8 % pr. år af prisen frem for de sædvanlige 3,4 %. Vi har aktuelt en husleje på omkring 592 kr. / m2 / årligt. I år kan vi lave et projekt for øget tilgængelighed, hvor vi for 1 kr. / m2 / årligt kan lave arbejde for 1½ mio. kr. Det er imponerende, og det tilbud bør vi bruge til gavn for os selv, byggeriet og kommende beboere. Menneskelige grunde for øget tilgængelighed En del mennesker og nok især ældre ønsker ikke at bo ved jorden, hvor der er et umiddelbart indkig, og hvor der også er langt flest indbrud. Udluftning kan endvidere virke som en åbning af lejligheden for uvedkommende. At bo oppe kan kræve elevator. En del beboere ønsker at blive boende oppe i deres ofte gennem mange år indrettede lejlighed og plejede terrasse. Med alder eller svaghed kan elevator være nødvendig, for at ønsket kan opfyldes. At kende beboere der, hvor man har boet længe, er også af stor menneskelig værdi og især med alderen. Elevatorer havde kunnet forhindre adskillige katastrofeflytninger i fortiden og vil kunne det i fremtiden. At fastholde nuværende beboere i den udstrækning, de godt vil blive boende her, og at øge kredsen af mulige og kommende beboere, er to gode målsætninger. Konkret om elevatorer Det er relativt let at indarbejde elevatorer i A- blokkene og i syd (245). Den ene elevator i syd vil alene kunne bringe os tæt på det nuværende, ovennævnte snit på 10 % med elevatorer i den almene sektor! Den gunstige finansiering har til formål at øge denne %, og det er også vores intention. Det et oplagt, at i et etableret byggeri uden elevatorer må beboerne finde deres balance mellem ønsket om tilgængelighed og en økonomi, der er acceptabel. Ideelt bør alle ha elevator men hvor langt kommer vi med en stadigvæk acceptabel økonomi? De tre møder, vi vil arrangere, skal komme med bud på det spørgsmål. 27 elevatorer vil (næsten) dække alle lejligheder. Det er 13 i hver side (øst og vest) og så den tidligere omtalte i syd. 4

4 Tager vi udgangspunkt i en elevator, der starter i stuen og stopper på 3. sal, så er prisen kr. (ca.). At komme ind på de tre niveauer koster det samme, altså samlet kr. (ca.) + moms. Vi kan altså etablere 2 elevatorer (1,5 mio. kr.) for hver gang, vi vil hæve huslejen med 1 kr. / m2 / år. Regnestykket er sådan her: 1 mio. kr. koster 1,8 % årligt = kr. 1 kr. / m2 / år gir godt kr. altså næsten nok til 2 mio. kr. Henlæggelser + drift sætter vi også til 1 kr. / m2 / år. Samlet bliver regnestykket 2 elevatorer for 2 kr. / m2 / år. Efter disse møder vil vi ta kontakt til afdelingsbestyrelsen for at få arrangeret et mere almindeligt beboermøde kl. 19. Endelig er vores intention af få en urafstemning om det eller de fremkomme forslag. Herman Nielsen & Hilkka Troelsgaard. Kattefri Med denne opstilling er der en simpel sammenhæng mellem kr. / m2 / år i husleje og elevator, nemlig 1 til 1! /////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// For at kunne snakke ovenstående oplægning igennem med interesserede beboere er der to møder i Pensionistklubbens lokale i 277 lørdag d. 16. maj kl. 14 & mandag d. 25. maj kl. 14 Dagsorden: 1. Oplæg v/ Herman og Hilkka 2. Andre oplæg 3. Debat 4. Eventuelle konklusioner Afdelingens dyreklub har på opfordring fra en af vores mange kattevenner anskaffet et miljøvenligt ( økologisk!) pulver, som kan holde katte væk. Det udleveres til interesserede af varmemesteren. Der går mange katte rundt i Holmstrup, og det er nærliggende at henvise utilfredse, som der findes en del af, til afdelingens ordensreglement for dyrehold. Katte skal faktisk sidestilles med hunde så meget utilfredse beboere behøver ikke at æde deres utilfredshed, som kan være ganske berettiget. Da vi lavede dyrereglementet valgte vi kattehold på denne måde og håbede så, at folk indbyrdes ville finde ud af det. Alternativet var ingen katte, og sådan er det stadig. Herman Nielsen. Interesserede beboere, der har brug for hjælp for at kunne deltage i et af møderne, kan kon-takte os på

5 Fugle i A-opgange økonomiske sikkerhedsnet, med forslaget ikke mere gælder alle. Lovforslaget er sendt til behandling i Arbejdsmarkedsud-valget, og der ligger det nu. Det bliver med 99,9 % sikkerhed vedtaget, uden at der rettes et komma, og det sker inden sommerferien. Det sker jævnligt, at en fugl forvilder sig op i toppen af en opgang og så ikke kan komme ud. Nogle finder dog ud i løbet af natten, når der bliver ro, og fordi der er lys i opgangene. Varmemesteren har et stort net, som man kan låne og så forsigtigt fange fuglen og lempe den ud. Det kan imidlertid godt være vanskeligt, indtil man har gjort fuglen træt og måske endda har lige så mange fjer på sig som fuglen. Lad os håbe, at de overlevende fugle enten har lært selv at finde ud eller fortæller deres unger, at vi mennesker alligevel ikke altid er så slemme Herman Nielsen TIMERS REGLEN, KONTANTHJÆLP Det skal være uinteressant at komme til Danmark af økonomiske årsager begrunder Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti et lovforslag med. Forslaget betyder at en gift kontanthjælpsmodtager skal arbejde 450 timer indenfor 2 år for at få kontanthjælp. Lovforslaget er fremsat af tidl. beskæftigelsesminister, Claus Hjorth Frederiksen. Han indfrier hermed et løfte afgivet til Dansk Folkeparti. Forslaget er regeringens betaling for, at DF stemte for finansloven i efteråret ,2 mill. kr. regner ministeriet med at ændringen vil betyde i besparelse om året. De, der mister deres kontanthjælp, og dermed står uden forsørgelse, betaler. Mange organisationer har indgivet skriftlige protester mod forslaget. Ved 1. behandlingen talte fra Folketingets talerstol ordfører fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre imod forslaget ud fra forskellige betragtninger. Nogle talte om fattigdommen, man skaber ved forslaget, og at det er børnene, der kommer til at betale prisen. Andre talte om det uønskelige i nyskabelsen, at det sociale og Loven gælder fra 1. juli Her følger en gennemgang af reglerne. DET NYE Pr. 1. juli 2011 skal gifte kontanthjælpsmodtagere hver dokumentere at have arbejdet 450 timer de seneste 2 år, for at begge kan bevare kontanthjælpen. Indtil 1. juli 2009 er det 300 timer i 2 år. Efter 1. juli 2009 er modsat tidligere - også par hvor den ene er fuldt selvforsørgende via lønarbejde, dagpenge eller revalideringsydelse omfattet. Fra 1. juli 2011 mister ægtefællen, i et sådant par sin kontanthjælp, hvis denne ikke dokumenterer 450 timers beskæftigelse på ordinære og ustøttede vilkår. FAKTA NYE BETINGELSER FOR AT MODTAGE KONTANTHJÆLP FRA 1. JULI 2009 FOR ÆGTEPAR For hvem? Gælder for ægtepar, altså gifte, hvor enten den ene eller begge ægtefæller (ÆF) modtager kontanthjælp (Aktivloven), beregnet ud fra 2 x voksensats og stående til rådighed for arbejdsmarkedet. Det sidste er også tilfældet under aktivering. Arbejdskrav? Begge skal dokumentere at have haft mindst 450 timers ustøttet, ordinært arbejde inden for de seneste 2 år, mod hidtil 300 timer. Konsekvenser? Hvis en eller begge ÆF ikke dokumenterer 450 timers arbejde mister den ene af ægtefællerne sin kontanthjælp. Det er den, der opfylder kravet om arbejde, der bevarer kontanthjælpen. Er det begge, der ikke opfylder kravet, er det den, der er tættest på arbejdsmarkedet, der får beregnet og udbetalt kontanthjælp. Undtagelser for den ene ÆF: Hvis den, der ikke opfylder kravet om 450 timers arbejde har en arbejdsevne, der er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, skal denne (og kun denne) ikke opfylde kravet om 450 timers arbejde. 6

6 Det er f.eks. ÆF i matchgruppe 5, i forrevalidering, eller hvor kommunen har påbegyndt vurdering af arbejdsevnen. Ægtepar, hvor begge er undtaget for arbejdskravet: Hvis den ene eller begge ægtefæller modtager kontanthjælp på - ungesats - starthjælp - introduktionsydelse skal ingen af dem dokumentere 450 timers arbejde. Hvor den ene ægtefælle modtager en offentlig ydelse, der ikke er betinget af at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder er dennes ÆF fritaget for at dokumentere de 450 timer. om 300 timer. Fra 1. juli 2011 skal de yderligere dokumentere 450 timers arbejde. Kravet til genoptjening af retten til kontanthjælp hæves således først fra 300 timer til 450 timer med virkning fra den 1. juli Venlig hilsen Jens Høgh og Abelone Asingh Beboerrådgivere Orme til kompostbeholder Det drejer sig om ydelserne: - SU - Førtids- og folkepension - 27 a ydelse til brøkpensionister - Særlig ydelse under fængsling - ÆF, skal dokumentere 450 timers arbejde: hvis den han / hun er gift med får - løn fra arbejde - arbejdsløshedsunderstøt-telse - sygedagpenge - revalideringsydelse - ledighedsydelse - fleksjob - kontanthjælp med voksensats - kontanthjælp, matchgruppe 5 Dette er nyt i forhold til 300 timers reglen, hvor disse var undtaget Forlængelse af 2 års perioden: Optjeningsperioden på 2 år forlænges med den tid, som kontanthjælpsmodtageren kan dokumentere at have været syg, på barsel, fået tabt arbejdsfortjeneste via Serviceloven, aftjent værnepligt, tilhørt match 5, været i uddannelse m.v. Genoptjening af ret til kontanthjælp: Har den ene ægtefælle mistet retten til kontanthjælp får denne ret til kontanthjælp igen, når der dokumenteres 450 timers arbejde indenfor de seneste 2 år. Arbejdet skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte. Perioden forlænges af samme grunde som optjeningsperioden forlænges med. Se ovenfor. Overgangsordninger: Reglerne om 450 timer på 2 år gælder fra 1. juli 2009 således at de ægtepar, der først fra denne dato bliver omfattet af reglerne tidligst mister deres kontanthjælp pr. 1. juli Ægtepar, der allerede nu er omfattet af 300 timers reglen og opfylder den, skal løbende opfylde kravet Jeg har registreret et voldsomt leben i min kompostbeholder og vil godt sprede det lidt til andre beholdere, hvor den nødvendige ynglen er gået i stå. Det er som bekendt kombinationen af madaffald og grønt fra haven, som ormene æder sig igennem og dermed omdanner til den herligste gødning. Måske er jeg med alderen blevet lidt sippet, men jeg synes nu altså også, det går for vildt for sig i min beholder! Ved at få nogle af ormene flyttet, kan der komme mere gang i den andre steder og hos mig måske lidt mere ro. Det under jeg nu og da mine små venner Herman Nielsen Karens Klumme For nylig var jeg til et meget spændende foredrag med en ældre dansk kvinde, Rita Makkannaw som i 20 år har været gift med en indiansk medicinmand og boet blandt hans Cree stamme i Alberta Canada. Rita fortalte bla. om. frihed og om altid at leve i harmoni med sig selv og sin omverden. som er grundværdien i hele Cree stammens liv, udover respekt for alt levende i nord, syd, øst, vest, det som er forneden og det foroven. 7

7 I Cree stammen ejer man ikke noget personligt, og skal dele alt med andre. Som den danske kvinde hun var, og bekendt med Janteloven og dansk humor var det en ordentlig opgave at tage fat på. Hun måtte kun tage en personlig ting med hjemmefra og ellers kun det hun gik og stod i. Valget var svært men beslutningen faldt på et lille meget smuk udsmykket sølvskrin som hun havde arvet fra sin farfar. Der blev holdt et stort fest for hende for at byde hende velkommen, og hun viste sølvskrinet frem som hun var så glad for. Et par dage senere mens snakken gik, sagde en pige at det dog var et utrolig smuk skrin, hun havde aldrig set sådan noget før. Og så startede læreskolen. Hvis nogen roser det du har, er man hos Cree stammen forpligtet til at forære det væk og samtidig ikke bære nag, men se det positive i det for at opretholde harmonien i ens liv. Sikke en opgave. Rita blev langt om længe enig med sig selv om at det var godt at pigen fik sølvskrinet, for så havde hun gjort et andet menneske glad, og så blev skrinet værdsat i mange flere år end hun ville leve. Rita havde mange flere eksempler og det gav mig meget stof til eftertanke. For hvordan kan jeg i mit eget liv vedligeholde følelsen af fuldkommen harmoni og samtidig sørge for at mit forhold til alle dem jeg møder på min vej også bliver harmoniske, selvom jeg oplever respektløshed, egoisme, racisme, hadefulde blikke og andre misstemninger rund omkring mig? Jeg hører ofte det udsagn at man skal behandle andre som man vil behandles selv. Det tror jeg ikke længere på. Der er for mange mennesker som behandler sig selv dårlig og dermed uden respekt for sig selv. Hvilken værdier har du? Hvad tror du andre siger om dig den dag du ikke er her mere? Har du opnået det du vil og har du respekt for dig selv og alle dine handlinger, eller er der hele tiden noget andet du vil, eller vil have mere af. Er græsset altid grønnere på den anden side? Ritas mand døde for to år siden og hun flyttede tilbage til Danmark. Hun sagde om sig selv at hun var et fantastisk rigt og frit menneske, og større værdier fandtes ikke i hendes liv. Hun har lejet et værelse til et par hundrede kroner. Det ene væg er hendes stue, det andet hendes soveværelse, det tredje hendes køkken, det fjerde hendes garderobe og så har hun et spisebord hun kan spise ved. Der er intet af værdi, hun kan gå og stå hvor og hvornår hun vil. Der er ingen rigtige eller forkerte mennesker eller beslutninger, meninger eller holdninger, hun undres over intet og tager livet som det kommer, og føler sig enormt privilegeret fordi hun får lov til at dele sit liv med os. Jeg tror at vi kan lære meget af natur mennesket, deres enkelhed. Hvad må det være rart at kunne sige sig fri for misundelse, jalousi, diskriminering, egoisme, manglende respekt, had, stress, jag og selvhævdende adfærd og altid føle sig i harmoni med sin omverden og sig selv Lidt mere ydmyghed, respekt og accept overfor andres forskellighed vil klæde os alle. Det kunne være at man ville opleve en følelse af rigdom og frihed. Med venlig hilsen Karen Gade - Hvad gør man så? Hvordan er mit liv? 8

8 Vi søger amatørarkæologer Har du lyst, så giv os et kald. Med venlig hilsen Brabrand Boligforening Ring til Brabrand Boligforening, Marianne Stenberg, tlf BUSSEN Har du lyst til at hjælpe Moesgård Museum med arkæologiske udgravninger på Brabrand Boligforenings grund i Tranbjerg? Moesgård Museum har fundet arkæologiske fund på vores grund i Tranbjerg. Det betyder, at før vi kan gå i gang med at bygge, skal museet først lave en større udgravning. Moesgård Museum har tilbudt beboere og interesserede i at deltage i udgravningen. Har du lyst til at være med, så beder vi dig kontakte os. Ring til Brabrand Boligforening, Marianne Stenberg, tlf Skattefund I den østlige del af grunden er der ud fra fundene at dømme tale om en mindre bebyggelse fra yngre bronzealder. I det store vestlige område er der en bebyggelse fra ældre romersk jernalder og yngre jernalder. Det anslås, at der er spor efter 25 langhuse. Der er ved prøveudgravningen fundet en urne, og man tror, at der i området måske er op til 10 urner. Med detektor er der fundet to romerske denarer fra tiden omkring Kr. f., hvilket indikerer, at der er tale om skattefund. Går i gang i maj Udgravningen kommer til at foregå ved, at overjorden fjernes, og der undersøges med detektor, inden det sidste lag jord tages af. Arbejdet går i gang midt i maj og frem til sommerferien i uge 27, og hvis man ikke er færdig på det tidspunkt, fortsætter man efter efterårsferien. Der arbejdes hver dag mellem Du er ikke forpligtet til at deltage under hele forløbet. Der kan blive sammensat hold, som arbejder en uge eller to ad gangen. Et digt om bl.a. linje 14 med hvad dertil hører, når den var kørt i Aarhus Sporveje regi På vej gennem byen, fra Skjoldhøj til Skejby bag rattet, bag frontrudens panorama blandt gadens trafikanter, på ny og på ny han bevæger sig i storbyens drama Bag ham sidder der mennesker og tænker mennesker, der ser gennem en rude på et lys en mor, der er på vej, til sine egne, i lænker et par unge, er på vej mod et kys Mennesker der står af, og mennesker der står på en fulderik, der synger lidt hæst mennesker, der blot ikke ønsker at gå mennesker, på vej til en fest I højtalerens helt anonyme univers annonceres det kommende stop et brems for en cyklist, som nu kom på tværs med et undskyld i sit smil, ser han op Nu kommer Mølleparken, hvor han gør holdt en mand i sit arbejdstøj, står på træt, skuttende og uoplagt, det er koldt ser op på uret, der er noget han skal nå På banegården, står nu de fleste af bussen tilbage er kun ham i sit arbejdstøj på vej til sit job, på havnen i Slusen på vej mod en nat, med fugt og med støj 9

9 Der kaldes over radioen, en kollega med nummer han skal kalde tilbage til centralen, engang chaufføren der sidder i sit aflukkede hummer lytter til bussen, til byen og dens sang Snart er tilbagelagt den rutelange tur han er nået til endestationen her er han endt, helt alene i sit skur hvor han grubler, lidt over nationen Den glæde der bar ham, da han begyndte sin tur den fred, der engang fyldte hans sind forsvandt lidt efter lidt, med kravenes kur han erkendte, at håbet var blindt Løftet om fællesskab, som en blomst er det sart hans ønsker og drømme, om at handle helt ret den enkeltes gave, netop hans egenart som en vind blev den borte, langt før den var set Der skal spares, ændres og handles korrekt i forhold til politiske vinde hvor er mon glæden, når det skabte bli r defekt hvor bli r mon glæden herefter at finde Pauseoptimering, sygesamtale, omlægning af jobbet er værktøjer der nu tages i brug de stunder der skulle hele sår, bli r droppet bli r til krav, bli r til stress som et åg Man kapper en hæl, man hugger en tå hjerteløst man lemlæster en fod uden fodens bevægelse, intet mål kan han nå det er meget at betale i bod Når de der skal løfte, når de der skal bære bliver drevet, som får i en fold så mister han det, som før var en ære så mistes det kit, der skaber et hold Når det at stemme tal, i mangel på respekt bli r resultat af at tækkes politik så dør da glæden, og alt den gi r vægt tilbage han står, da blot med et nik Den glæde der bærer, det at befordre passagerer og brugere frem er den glæde der dør, når man beordrer at følge parolen, før han atter ta r hjem Når det der var, det at trække på en hammel blot bliver mål, der tjener det han spiser bli r han kun en hånd på et rat, kun fod på en skammel der var ikke engang råd til aviser Så er det bøjet i neon, så er det skåret i pap trods umage tider, med frygt og med hvisken for stunder alene i skuret, var ingen opmuntrende klap de løfter kun arven, når de får af pisken Af: Poul-Erik Østergaard tidligere buschauffør hos Aarhus Sporveje Muskelhundene snart væk i Holmstrup Af Birger Agergaard Sakset fra Borgerportalen aarhusvest.dk Denne pitbull-terrier og en række andre hunderacer er ikke velkomne på Holmstrup Mark. Problemet med de letantændelige muskelhunde på Holmstrup Mark er ved at være overstået, idet der er meget få af slagsen tilbage. Beboerne besluttede i efteråret at forbyde hunderacer, der har let ved at blive aggressive. Nuværende muskelhunde, der hurtigt blev registreret, fik lov at blive, til de dør, men ingen måtte anskaffe nye hunde af slagsen. Et par beboere er siden rejst med deres hunde på grund af forbuddet, mens andre har skaffet sig af med dem. Det siger afdelingsformand i Odinsgård, Lene Olm, til Lokalavisen. 10

10 maj 2009 Røde hunde De tre afdelingsbestyrelser følger nu op på de strammede hunderegler ved at forlange farvebrikker og lejlighedsnummer på alle hunde. Løsgående hunde er ikke noget stort problem, understreger Lene Olm, men det er en fordel at have styr på, hvilken afdeling de enkelte hunde hører til. Hunde i Thorsbjerg skal have røde hundetegn, blå tegn til hunde i Holmstrup, mens Odinsbjergs hunde skal markeres gule. Populært mødested for børn åbent igen Jens B. Skriver Fra Borgerportalen aarhusvest.dk Svend-Ove Boehm foran baren med mange herligheder. Det er vist halvandet år siden, at træfpunktet Smølfen for børn i Holmstrup lukkede. Men der blev ved med at dukke børn op foran lokalerne, som flere aktiviteter er fælles om. Beboerrådgiveren spurgte, om han skulle lukke dem ind. Da borgerportalen er på besøg, er det anden gang, aktiviteten er åben igen. Rigtig dejligt at se børnene. De søde piger stod udenfor, siger Annette Knight, som sammen med Svend-Ove Boehm foreløbig passer stedet. Ind til videre er der dukket syv børn op, men alle børn, som har lyst til spille spil, sidde og snakke, mødes med andre børn eller hænge ud, er meget velkomne. Her skal altid være to voksne, men andre voksne er mere end velkomne. Vi sørger for saftevand til hver gang og ofte saltstænger. Resten af slikket kan købes. Børnehøjde Det er godt nok billigt, siger en dreng. Han har 20 kr. med, men finder ud af, at dem har han slet ikke brug for. I aktiviteten er der en playstation og billard, men alt skal undersøges. Børnene morer sig dejligt. Det er vigtigt med et mødested for børn, understreger aktivisterne, og det skulle gerne hvile i sig selv. Stedet lukkede i sin tid, fordi de frivillige, som havde stået for det i mange år, stoppede. Der er igen åbent i Smølfen hver torsdag kl til 21. Den 30. april 2009 Nu kan huslejen stige kraftigt i den almene boligsektor Boligaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre kan føre til store lejestigninger og ødelægge det lokale beboerdemokrati. Afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken og lejerorganisationen BOSAM konstaterer, at risikoen for voldsomme huslejestigninger i mange almene udlejningsejendomme er stor, hvis et nyt lovforslag fra indenrigs- og socialministeren bliver gennemført. Med lovforslaget mister lejerne deres ret til fælles medbestemmelse ved større bygge- og moderniseringsprojekter i deres ejendom. Lovforslaget sigter til en yderligere centralisering af væsentlige beslutninger i den almene boligsektor, mens lejernes medindflydelse i de enkelte boligafdelinger bliver minimeret. I dag skal lejerne på det årlige beboermøde godkende de overordnede rammer for større moderniserings- og renoveringsarbejder i boligafdelingen. Det er en betingelse for, at boligorganisationen som udlejer kan iværksætte større byggeprojekter. Et sundt princip, for det er netop lejerne i den enkelte boligafdeling, der skal betale alle omkostningerne gennem forhøjelser af lejen efter lovens princip om såkaldt balanceleje i den almene boligsektor. Med lovforslaget bliver den afgørende beslutningskompetence overladt til den centrale boligorganisation. Boligorganisationen vil ikke 11

11 længere være forpligtet til at respektere lejernes nej til ombygningsplanerne. Det er meget uheldigt, for det lokale beboerdemokrati og lejernes medindflydelse fungerer mange steder i den almene boligsektor som et afgørende værn mod unødvendige og meget fordyrende bygge- og moderniseringsprojekter. I private udlejningsejendomme er lejerne beskyttet mod større huslejestigninger gennem et fintmasket net af beskyttelsesregler i lejelovgivningen. Den beskyttelse har lejerne i alment udlejningsbyggeri ikke. Til gengæld har lejerne i almene udlejningsejendomme et beboerdemokrati og en medbestemmelsesret. Retten til medbestemmelse er blandt andet med til at sikre, at meget dyre og ufornuftige ombygningsprojekter kan blive bremset eller begrænset, og at boligernes kvalitet følger med i takt med huslejestigningerne. Pengene får hurtigt ben at gå på, når alle væsentlige beslutninger om moderniseringer for lejernes penge overlades til boligorganisationerne uden om det lokale beboerdemokrati. For boligorganisationerne og deres ejendomsadministratorer betyder flere byggeopgaver større byggesagshonorarer og større indtjening. Og boligorganisationerne og deres ejendomsadministratorer har sjældent kvaler det er jo lejerne, der betaler. De ændrede styringsprincipper vil med lovforslaget betyde, at det kan blive endnu dyrere at bo i alment boligbyggeri, uden at kvaliteten og brugsværdien følger med op. Faktisk er det ikke kun lejerne, der er med til at betale. Hver 2. lejer modtager individuel boligstøtte fra det offentlige, og den dækker i gennemsnit halvdelen af huslejen i det almene boligbyggeri. Så når huslejerne stiger i den almene sektor, så bidrager landets øvrige skatteborgere pænt til overforbruget. Bekymringen for lejernes økonomi har fået forligsparterne i Folketinget til at efterlade en mindre rest af lejernes medbestemmelsesret i loven. Det vil efter lovforslaget fortsat være sådan, at der ikke uden lejernes godkendelse på beboermødet kan gennemføres projekter, der hovedsagligt tager sigte på udskiftning af køkken og bad. Derimod bliver beslutninger om de største og ofte dyreste ombygninger nu centraliseret og rykket væk fra det lokale beboerdemokrati. Det gælder eksempelvis beslutninger om Isolering af ejendommen Etablering af altaner Etablering af grønne områder Istandsættelse af trapper Nye vinduer Kabel TV, bredbåndskabling og internetforbindelse. Lejlighedssammenlægninger, hvor lejere skal siges op Det kræver ingen lang uddannelse for at regne ud, at sådanne ombygninger kan få voldsom indflydelse for den enkelte lejers boligforhold og økonomi, men ifølge indenrigs- og socialministeren er lovændringen nødvendig, hvis den almene sektor skal bevares som en sektor med gode, tidssvarende boliger. Det er dog ikke korrekt, og det er en fejl at tro, at gode, tidssvarende boliger opnås ved at ødelægge det nære beboerdemokrati i den almene boligsektor. Boligorganisationen kan i dag henvende sig til kommunen, hvis boligorganisationen mener, at lejerne og beboerdemokratiet står i vejen for en fornuftig og forsvarlig drift boligafdelingen. Med de nugældende regler har kommunen så mulighed for at skride ind med et påbud, hvis boligorganisationen ønsker at gennemføre rimelige forbedringer eller renoveringer af bebyggelsen uden om den enkelte boligafdeling og det lokale beboerdemokrati. Det er derfor både unødvendigt og urimeligt at forringe lejernes ret til medbestemmelse. Der er ingen rimelige begrundelser for at give boligorganisationerne mulighed for at tromle henover det lokale beboerdemokrati, når det gælder beslutninger, der har en så stor betydning for den enkelte lejers boligforhold og økonomi. 12

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015

skræppebladet med andre øjne nr. juni 2015 Kontant repræsentantskabsmøde - side 4 Forsvarsministeren læser også Skræppebladet - side 9 Boligsocialt arbejde skal tænkes på langt sigt - side 12 Verdens mest berejste pølsevogn - side 15 t 4 9 12 15

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig.

lederen Spørg ikke om, hvad dit land kan gøre for dig. Højt hurra for højstyrkebeton - side 3 Esbjerg fortæller om boligsocialt arbejde - side 5 Folketingsmedlem er flyttet til Gellerup - side 6 Afdelingerne - side 14 t 3 5 6 14 nr. 9 nov. 2012 skræppebladet

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

SKRfiPPE BLADET. På bustur med linie 26

SKRfiPPE BLADET. På bustur med linie 26 A P R I L 2 0 0 5 SKRfiPPE BLADET På bustur med linie 26 N U M M E R 3 K O L O F O N LEDEREN Valg eller fravalg ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1.

Læs mere

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15

SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB. Mølleparken fejrede 10-års jubilæum. Efterårets afdelingsmøder - se side 15 J U L I 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET JUBILÆUM I SENIORBOFÆLLESSKAB Mølleparken fejrede 10-års jubilæum Efterårets afdelingsmøder - se side 15 N U M M E R 6 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 26 Maj 2015 Bitterhed kan man ikke bruge til noget Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv 11 Ældreråd Medlemmerne klædt på til arbejdet 15 Tema Transport Din arv kan redde dyr Betænker

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Vi Lejere. Han blev lagt for had - nu investeres 100 mio. kr. Første kvinde bliver formand for LLO. Kosmetik frem for tag og vinduer. 6 kr.

Vi Lejere. Han blev lagt for had - nu investeres 100 mio. kr. Første kvinde bliver formand for LLO. Kosmetik frem for tag og vinduer. 6 kr. n r. 4 n o v e m b e r 2 0 0 9 l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d Vi Lejere Første kvinde bliver formand for LLO Kosmetik frem for tag og vinduer 6 kr. for 6 huse Der mangler 187.000 boliger Han

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer

Vi Lejere. Dejligt at bo til leje, siger ung bolig-politiker. www.lejerneslo.dk. LLO overtager radiostation. Beviset for de alt for dyre huslejer NR.1 FEBRUAR 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere LLO overtager radiostation Beviset for de alt for dyre huslejer To kommuner som benhårde udlejere Nyt netværk omkring Dan-Ejendomme Seks nye boligpolitiske

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere