Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009"

Transkript

1 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer seks til syv gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelserne kan meddele sig til hinanden. Redaktion: Lars Eg (ansv.) Jens Skriver Foto: Kontakt Lars eller Jens, hvis du ønsker at få taget billeder. Trykning og Uddeling Herman Nielsen Indlæg og fotos kan mailes til: Sidste frist for aflevering af indlæg og fotos: Deadline og Redaktionsmøde: onsdag d. 8 juli 2009 kl Redaktionsmøde i Afdelingslokalet i Holmstrup 8. juli 2009 kl. 16. Bemærk: Anonyme indlæg optages ikke! Mere information se: Information Brabrand Boligforening Administration Gudrunsvej 10 A Åbningstider: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Hjemmeside: Beboerrådgivningen I Holmstrup 245, 1, Lejl. 6 Åben rådgivning: Tirsdage kl Åbent på Gudrunsvej 16, 1. th.: Tirsdage kl Torsdage kl Du er altid velkommen til at dukke op, uden aftale. Møder uden for tidsrum, kontakt: Jens Høgh Hjemmeside: Totalservice På dette nr. kan du taste dig frem til en personlig betjening af servicemedarbejder. Personlig betjening er åben i tidsrum: Mandag torsdag kl Fredag kl Lørdag samt søn - og helligedage hele døgnet Genbrugspladsen Jernaldervej/Stenaldervej Åbningstider: Mandage fredage kl Bemanding: Lørdag Søndag kl Varmemester Kontor: Jernaldervej 277 st. Åbningstider: Mandag kl Tirs-, ons- og fredag kl Torsdage kl Stofa Antenneservice

2 Selskabslokale Valhalla, Odinsgården Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Selskabslokale, Holmstrup Jernaldervej 245 Service til: 72 pers. Lejes gennem boligforeningens administration. Reservation: Afhentning af nøgler: Helle Månsson Kun bestilling i hverdage kl Selskabslokalet Stenhytten, Thorsbjerg Stenaldervej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Telefon i lokalet: Reservation: Lise Ledet Kun i tidsrummet kl Desuden afholdes der møde i boligteknisk udvalg hver anden måned, den sidste mandag i måneden - efter behov kl Mødet er åbent for alle beboere. Tlf. i mødelokalet: Hjemmeside: eller: Afd. Bestyrelsens medlemmer: Rudolf Bay, 253 B Svend Ove Bøhm Lars Eg, 239 B Peter Iversen, Edvin Juhl, 241 A Anette Knight, 221 A Elly Lindved, 275 A Leder Postkassen Tømmes: Hverdage: Søn & helligdage Posthuset Anelystparken 16, 8381 Tilst Tlf Hverdage Lørdage Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup: Afdelingsbestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned kl Mødet er åbent for alle beboer fra kl Den vakse har registreret, at vi i redaktionen er gået tilbage til det tidligere navn SOFUS og har droppet DET NY. Samarbejdet med folkene i Thorsbjerg og Odinsgård, som reelt var et samarbejde med et par stykker fra Odinsgård, er stoppet, samtidig med at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen her og afdelingsbestyrelserne der også er blevet tonet ned. De, der deltager i et samarbejde, skal selvfølgelig opleve det som en gevinst i forhold til bare at lave noget alene. Sådan har det altså ikke været, og derfor falder vi tilbage i den gamle gænge, som jo nu engang er det, der kendetegner os. Vi bestemmer ikke nødvendigvis, at det skal være sådan, men så længe, det er os, der laver bladet, bliver det på den måde. Vil du ha det anderledes, så bland dig og lav noget 3

3 Oplæg om øget tilgængelig i Holmstrup Der er aktuelt en god bestræbelse i den almene boligsektor på at gøre boliger lettere tilgængelige og nemmere at leve i for alle mennesker. Lettere tilgængelige betyder for eksempel elevatorer, og nemmere at leve i betyder for eksempel reduktion af dørtrin. Børnefamilier, svagt gående og gamle vil ha gavn af øget tilgængelighed. For mange er det allerede eller bliver det en forudsætning for at kunne bo her og altså også for at kunne blive boende her Derfor dette oplæg, som vi håber andre beboere vil være med til at arbejde videre med de kommende måneder, så Holmstrup med de aktuelle, gode financieringsbetingelser kan blive meget mere tilgængeligt for alle. Herman Nielsen, 263 B stuen & Hilkka Troelsgaard, 237 A 3. Noget om den aktuelle økonomi Landsbyggefonden, som er de almene boligers fælles finansieringskilde, har en ledelse, som ønsker tilgængeligheden øget i den almene sektor. Kun omkring 10 % af de boliger har den elevator, som er et krav i nybyggeri. Bygningsreglementet fordrer elevatorer efter stuen og første sal, hvilket så også vil komme første sal til gavn. Gamle byggerier uden elevator som til eksempel Holmstrup fra 1975, er derfor vanskeligt tilgængeligt for mange mennesker allerede på første sal med vores stejle trappe og høje trin. Ved godkendelse af et projekt i år, vil betalingen være 1,8 % pr. år af prisen frem for de sædvanlige 3,4 %. Vi har aktuelt en husleje på omkring 592 kr. / m2 / årligt. I år kan vi lave et projekt for øget tilgængelighed, hvor vi for 1 kr. / m2 / årligt kan lave arbejde for 1½ mio. kr. Det er imponerende, og det tilbud bør vi bruge til gavn for os selv, byggeriet og kommende beboere. Menneskelige grunde for øget tilgængelighed En del mennesker og nok især ældre ønsker ikke at bo ved jorden, hvor der er et umiddelbart indkig, og hvor der også er langt flest indbrud. Udluftning kan endvidere virke som en åbning af lejligheden for uvedkommende. At bo oppe kan kræve elevator. En del beboere ønsker at blive boende oppe i deres ofte gennem mange år indrettede lejlighed og plejede terrasse. Med alder eller svaghed kan elevator være nødvendig, for at ønsket kan opfyldes. At kende beboere der, hvor man har boet længe, er også af stor menneskelig værdi og især med alderen. Elevatorer havde kunnet forhindre adskillige katastrofeflytninger i fortiden og vil kunne det i fremtiden. At fastholde nuværende beboere i den udstrækning, de godt vil blive boende her, og at øge kredsen af mulige og kommende beboere, er to gode målsætninger. Konkret om elevatorer Det er relativt let at indarbejde elevatorer i A- blokkene og i syd (245). Den ene elevator i syd vil alene kunne bringe os tæt på det nuværende, ovennævnte snit på 10 % med elevatorer i den almene sektor! Den gunstige finansiering har til formål at øge denne %, og det er også vores intention. Det et oplagt, at i et etableret byggeri uden elevatorer må beboerne finde deres balance mellem ønsket om tilgængelighed og en økonomi, der er acceptabel. Ideelt bør alle ha elevator men hvor langt kommer vi med en stadigvæk acceptabel økonomi? De tre møder, vi vil arrangere, skal komme med bud på det spørgsmål. 27 elevatorer vil (næsten) dække alle lejligheder. Det er 13 i hver side (øst og vest) og så den tidligere omtalte i syd. 4

4 Tager vi udgangspunkt i en elevator, der starter i stuen og stopper på 3. sal, så er prisen kr. (ca.). At komme ind på de tre niveauer koster det samme, altså samlet kr. (ca.) + moms. Vi kan altså etablere 2 elevatorer (1,5 mio. kr.) for hver gang, vi vil hæve huslejen med 1 kr. / m2 / år. Regnestykket er sådan her: 1 mio. kr. koster 1,8 % årligt = kr. 1 kr. / m2 / år gir godt kr. altså næsten nok til 2 mio. kr. Henlæggelser + drift sætter vi også til 1 kr. / m2 / år. Samlet bliver regnestykket 2 elevatorer for 2 kr. / m2 / år. Efter disse møder vil vi ta kontakt til afdelingsbestyrelsen for at få arrangeret et mere almindeligt beboermøde kl. 19. Endelig er vores intention af få en urafstemning om det eller de fremkomme forslag. Herman Nielsen & Hilkka Troelsgaard. Kattefri Med denne opstilling er der en simpel sammenhæng mellem kr. / m2 / år i husleje og elevator, nemlig 1 til 1! /////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// For at kunne snakke ovenstående oplægning igennem med interesserede beboere er der to møder i Pensionistklubbens lokale i 277 lørdag d. 16. maj kl. 14 & mandag d. 25. maj kl. 14 Dagsorden: 1. Oplæg v/ Herman og Hilkka 2. Andre oplæg 3. Debat 4. Eventuelle konklusioner Afdelingens dyreklub har på opfordring fra en af vores mange kattevenner anskaffet et miljøvenligt ( økologisk!) pulver, som kan holde katte væk. Det udleveres til interesserede af varmemesteren. Der går mange katte rundt i Holmstrup, og det er nærliggende at henvise utilfredse, som der findes en del af, til afdelingens ordensreglement for dyrehold. Katte skal faktisk sidestilles med hunde så meget utilfredse beboere behøver ikke at æde deres utilfredshed, som kan være ganske berettiget. Da vi lavede dyrereglementet valgte vi kattehold på denne måde og håbede så, at folk indbyrdes ville finde ud af det. Alternativet var ingen katte, og sådan er det stadig. Herman Nielsen. Interesserede beboere, der har brug for hjælp for at kunne deltage i et af møderne, kan kon-takte os på

5 Fugle i A-opgange økonomiske sikkerhedsnet, med forslaget ikke mere gælder alle. Lovforslaget er sendt til behandling i Arbejdsmarkedsud-valget, og der ligger det nu. Det bliver med 99,9 % sikkerhed vedtaget, uden at der rettes et komma, og det sker inden sommerferien. Det sker jævnligt, at en fugl forvilder sig op i toppen af en opgang og så ikke kan komme ud. Nogle finder dog ud i løbet af natten, når der bliver ro, og fordi der er lys i opgangene. Varmemesteren har et stort net, som man kan låne og så forsigtigt fange fuglen og lempe den ud. Det kan imidlertid godt være vanskeligt, indtil man har gjort fuglen træt og måske endda har lige så mange fjer på sig som fuglen. Lad os håbe, at de overlevende fugle enten har lært selv at finde ud eller fortæller deres unger, at vi mennesker alligevel ikke altid er så slemme Herman Nielsen TIMERS REGLEN, KONTANTHJÆLP Det skal være uinteressant at komme til Danmark af økonomiske årsager begrunder Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti et lovforslag med. Forslaget betyder at en gift kontanthjælpsmodtager skal arbejde 450 timer indenfor 2 år for at få kontanthjælp. Lovforslaget er fremsat af tidl. beskæftigelsesminister, Claus Hjorth Frederiksen. Han indfrier hermed et løfte afgivet til Dansk Folkeparti. Forslaget er regeringens betaling for, at DF stemte for finansloven i efteråret ,2 mill. kr. regner ministeriet med at ændringen vil betyde i besparelse om året. De, der mister deres kontanthjælp, og dermed står uden forsørgelse, betaler. Mange organisationer har indgivet skriftlige protester mod forslaget. Ved 1. behandlingen talte fra Folketingets talerstol ordfører fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre imod forslaget ud fra forskellige betragtninger. Nogle talte om fattigdommen, man skaber ved forslaget, og at det er børnene, der kommer til at betale prisen. Andre talte om det uønskelige i nyskabelsen, at det sociale og Loven gælder fra 1. juli Her følger en gennemgang af reglerne. DET NYE Pr. 1. juli 2011 skal gifte kontanthjælpsmodtagere hver dokumentere at have arbejdet 450 timer de seneste 2 år, for at begge kan bevare kontanthjælpen. Indtil 1. juli 2009 er det 300 timer i 2 år. Efter 1. juli 2009 er modsat tidligere - også par hvor den ene er fuldt selvforsørgende via lønarbejde, dagpenge eller revalideringsydelse omfattet. Fra 1. juli 2011 mister ægtefællen, i et sådant par sin kontanthjælp, hvis denne ikke dokumenterer 450 timers beskæftigelse på ordinære og ustøttede vilkår. FAKTA NYE BETINGELSER FOR AT MODTAGE KONTANTHJÆLP FRA 1. JULI 2009 FOR ÆGTEPAR For hvem? Gælder for ægtepar, altså gifte, hvor enten den ene eller begge ægtefæller (ÆF) modtager kontanthjælp (Aktivloven), beregnet ud fra 2 x voksensats og stående til rådighed for arbejdsmarkedet. Det sidste er også tilfældet under aktivering. Arbejdskrav? Begge skal dokumentere at have haft mindst 450 timers ustøttet, ordinært arbejde inden for de seneste 2 år, mod hidtil 300 timer. Konsekvenser? Hvis en eller begge ÆF ikke dokumenterer 450 timers arbejde mister den ene af ægtefællerne sin kontanthjælp. Det er den, der opfylder kravet om arbejde, der bevarer kontanthjælpen. Er det begge, der ikke opfylder kravet, er det den, der er tættest på arbejdsmarkedet, der får beregnet og udbetalt kontanthjælp. Undtagelser for den ene ÆF: Hvis den, der ikke opfylder kravet om 450 timers arbejde har en arbejdsevne, der er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, skal denne (og kun denne) ikke opfylde kravet om 450 timers arbejde. 6

6 Det er f.eks. ÆF i matchgruppe 5, i forrevalidering, eller hvor kommunen har påbegyndt vurdering af arbejdsevnen. Ægtepar, hvor begge er undtaget for arbejdskravet: Hvis den ene eller begge ægtefæller modtager kontanthjælp på - ungesats - starthjælp - introduktionsydelse skal ingen af dem dokumentere 450 timers arbejde. Hvor den ene ægtefælle modtager en offentlig ydelse, der ikke er betinget af at vedkommende udnytter sine arbejdsmuligheder er dennes ÆF fritaget for at dokumentere de 450 timer. om 300 timer. Fra 1. juli 2011 skal de yderligere dokumentere 450 timers arbejde. Kravet til genoptjening af retten til kontanthjælp hæves således først fra 300 timer til 450 timer med virkning fra den 1. juli Venlig hilsen Jens Høgh og Abelone Asingh Beboerrådgivere Orme til kompostbeholder Det drejer sig om ydelserne: - SU - Førtids- og folkepension - 27 a ydelse til brøkpensionister - Særlig ydelse under fængsling - ÆF, skal dokumentere 450 timers arbejde: hvis den han / hun er gift med får - løn fra arbejde - arbejdsløshedsunderstøt-telse - sygedagpenge - revalideringsydelse - ledighedsydelse - fleksjob - kontanthjælp med voksensats - kontanthjælp, matchgruppe 5 Dette er nyt i forhold til 300 timers reglen, hvor disse var undtaget Forlængelse af 2 års perioden: Optjeningsperioden på 2 år forlænges med den tid, som kontanthjælpsmodtageren kan dokumentere at have været syg, på barsel, fået tabt arbejdsfortjeneste via Serviceloven, aftjent værnepligt, tilhørt match 5, været i uddannelse m.v. Genoptjening af ret til kontanthjælp: Har den ene ægtefælle mistet retten til kontanthjælp får denne ret til kontanthjælp igen, når der dokumenteres 450 timers arbejde indenfor de seneste 2 år. Arbejdet skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen ophørte. Perioden forlænges af samme grunde som optjeningsperioden forlænges med. Se ovenfor. Overgangsordninger: Reglerne om 450 timer på 2 år gælder fra 1. juli 2009 således at de ægtepar, der først fra denne dato bliver omfattet af reglerne tidligst mister deres kontanthjælp pr. 1. juli Ægtepar, der allerede nu er omfattet af 300 timers reglen og opfylder den, skal løbende opfylde kravet Jeg har registreret et voldsomt leben i min kompostbeholder og vil godt sprede det lidt til andre beholdere, hvor den nødvendige ynglen er gået i stå. Det er som bekendt kombinationen af madaffald og grønt fra haven, som ormene æder sig igennem og dermed omdanner til den herligste gødning. Måske er jeg med alderen blevet lidt sippet, men jeg synes nu altså også, det går for vildt for sig i min beholder! Ved at få nogle af ormene flyttet, kan der komme mere gang i den andre steder og hos mig måske lidt mere ro. Det under jeg nu og da mine små venner Herman Nielsen Karens Klumme For nylig var jeg til et meget spændende foredrag med en ældre dansk kvinde, Rita Makkannaw som i 20 år har været gift med en indiansk medicinmand og boet blandt hans Cree stamme i Alberta Canada. Rita fortalte bla. om. frihed og om altid at leve i harmoni med sig selv og sin omverden. som er grundværdien i hele Cree stammens liv, udover respekt for alt levende i nord, syd, øst, vest, det som er forneden og det foroven. 7

7 I Cree stammen ejer man ikke noget personligt, og skal dele alt med andre. Som den danske kvinde hun var, og bekendt med Janteloven og dansk humor var det en ordentlig opgave at tage fat på. Hun måtte kun tage en personlig ting med hjemmefra og ellers kun det hun gik og stod i. Valget var svært men beslutningen faldt på et lille meget smuk udsmykket sølvskrin som hun havde arvet fra sin farfar. Der blev holdt et stort fest for hende for at byde hende velkommen, og hun viste sølvskrinet frem som hun var så glad for. Et par dage senere mens snakken gik, sagde en pige at det dog var et utrolig smuk skrin, hun havde aldrig set sådan noget før. Og så startede læreskolen. Hvis nogen roser det du har, er man hos Cree stammen forpligtet til at forære det væk og samtidig ikke bære nag, men se det positive i det for at opretholde harmonien i ens liv. Sikke en opgave. Rita blev langt om længe enig med sig selv om at det var godt at pigen fik sølvskrinet, for så havde hun gjort et andet menneske glad, og så blev skrinet værdsat i mange flere år end hun ville leve. Rita havde mange flere eksempler og det gav mig meget stof til eftertanke. For hvordan kan jeg i mit eget liv vedligeholde følelsen af fuldkommen harmoni og samtidig sørge for at mit forhold til alle dem jeg møder på min vej også bliver harmoniske, selvom jeg oplever respektløshed, egoisme, racisme, hadefulde blikke og andre misstemninger rund omkring mig? Jeg hører ofte det udsagn at man skal behandle andre som man vil behandles selv. Det tror jeg ikke længere på. Der er for mange mennesker som behandler sig selv dårlig og dermed uden respekt for sig selv. Hvilken værdier har du? Hvad tror du andre siger om dig den dag du ikke er her mere? Har du opnået det du vil og har du respekt for dig selv og alle dine handlinger, eller er der hele tiden noget andet du vil, eller vil have mere af. Er græsset altid grønnere på den anden side? Ritas mand døde for to år siden og hun flyttede tilbage til Danmark. Hun sagde om sig selv at hun var et fantastisk rigt og frit menneske, og større værdier fandtes ikke i hendes liv. Hun har lejet et værelse til et par hundrede kroner. Det ene væg er hendes stue, det andet hendes soveværelse, det tredje hendes køkken, det fjerde hendes garderobe og så har hun et spisebord hun kan spise ved. Der er intet af værdi, hun kan gå og stå hvor og hvornår hun vil. Der er ingen rigtige eller forkerte mennesker eller beslutninger, meninger eller holdninger, hun undres over intet og tager livet som det kommer, og føler sig enormt privilegeret fordi hun får lov til at dele sit liv med os. Jeg tror at vi kan lære meget af natur mennesket, deres enkelhed. Hvad må det være rart at kunne sige sig fri for misundelse, jalousi, diskriminering, egoisme, manglende respekt, had, stress, jag og selvhævdende adfærd og altid føle sig i harmoni med sin omverden og sig selv Lidt mere ydmyghed, respekt og accept overfor andres forskellighed vil klæde os alle. Det kunne være at man ville opleve en følelse af rigdom og frihed. Med venlig hilsen Karen Gade - Hvad gør man så? Hvordan er mit liv? 8

8 Vi søger amatørarkæologer Har du lyst, så giv os et kald. Med venlig hilsen Brabrand Boligforening Ring til Brabrand Boligforening, Marianne Stenberg, tlf BUSSEN Har du lyst til at hjælpe Moesgård Museum med arkæologiske udgravninger på Brabrand Boligforenings grund i Tranbjerg? Moesgård Museum har fundet arkæologiske fund på vores grund i Tranbjerg. Det betyder, at før vi kan gå i gang med at bygge, skal museet først lave en større udgravning. Moesgård Museum har tilbudt beboere og interesserede i at deltage i udgravningen. Har du lyst til at være med, så beder vi dig kontakte os. Ring til Brabrand Boligforening, Marianne Stenberg, tlf Skattefund I den østlige del af grunden er der ud fra fundene at dømme tale om en mindre bebyggelse fra yngre bronzealder. I det store vestlige område er der en bebyggelse fra ældre romersk jernalder og yngre jernalder. Det anslås, at der er spor efter 25 langhuse. Der er ved prøveudgravningen fundet en urne, og man tror, at der i området måske er op til 10 urner. Med detektor er der fundet to romerske denarer fra tiden omkring Kr. f., hvilket indikerer, at der er tale om skattefund. Går i gang i maj Udgravningen kommer til at foregå ved, at overjorden fjernes, og der undersøges med detektor, inden det sidste lag jord tages af. Arbejdet går i gang midt i maj og frem til sommerferien i uge 27, og hvis man ikke er færdig på det tidspunkt, fortsætter man efter efterårsferien. Der arbejdes hver dag mellem Du er ikke forpligtet til at deltage under hele forløbet. Der kan blive sammensat hold, som arbejder en uge eller to ad gangen. Et digt om bl.a. linje 14 med hvad dertil hører, når den var kørt i Aarhus Sporveje regi På vej gennem byen, fra Skjoldhøj til Skejby bag rattet, bag frontrudens panorama blandt gadens trafikanter, på ny og på ny han bevæger sig i storbyens drama Bag ham sidder der mennesker og tænker mennesker, der ser gennem en rude på et lys en mor, der er på vej, til sine egne, i lænker et par unge, er på vej mod et kys Mennesker der står af, og mennesker der står på en fulderik, der synger lidt hæst mennesker, der blot ikke ønsker at gå mennesker, på vej til en fest I højtalerens helt anonyme univers annonceres det kommende stop et brems for en cyklist, som nu kom på tværs med et undskyld i sit smil, ser han op Nu kommer Mølleparken, hvor han gør holdt en mand i sit arbejdstøj, står på træt, skuttende og uoplagt, det er koldt ser op på uret, der er noget han skal nå På banegården, står nu de fleste af bussen tilbage er kun ham i sit arbejdstøj på vej til sit job, på havnen i Slusen på vej mod en nat, med fugt og med støj 9

9 Der kaldes over radioen, en kollega med nummer han skal kalde tilbage til centralen, engang chaufføren der sidder i sit aflukkede hummer lytter til bussen, til byen og dens sang Snart er tilbagelagt den rutelange tur han er nået til endestationen her er han endt, helt alene i sit skur hvor han grubler, lidt over nationen Den glæde der bar ham, da han begyndte sin tur den fred, der engang fyldte hans sind forsvandt lidt efter lidt, med kravenes kur han erkendte, at håbet var blindt Løftet om fællesskab, som en blomst er det sart hans ønsker og drømme, om at handle helt ret den enkeltes gave, netop hans egenart som en vind blev den borte, langt før den var set Der skal spares, ændres og handles korrekt i forhold til politiske vinde hvor er mon glæden, når det skabte bli r defekt hvor bli r mon glæden herefter at finde Pauseoptimering, sygesamtale, omlægning af jobbet er værktøjer der nu tages i brug de stunder der skulle hele sår, bli r droppet bli r til krav, bli r til stress som et åg Man kapper en hæl, man hugger en tå hjerteløst man lemlæster en fod uden fodens bevægelse, intet mål kan han nå det er meget at betale i bod Når de der skal løfte, når de der skal bære bliver drevet, som får i en fold så mister han det, som før var en ære så mistes det kit, der skaber et hold Når det at stemme tal, i mangel på respekt bli r resultat af at tækkes politik så dør da glæden, og alt den gi r vægt tilbage han står, da blot med et nik Den glæde der bærer, det at befordre passagerer og brugere frem er den glæde der dør, når man beordrer at følge parolen, før han atter ta r hjem Når det der var, det at trække på en hammel blot bliver mål, der tjener det han spiser bli r han kun en hånd på et rat, kun fod på en skammel der var ikke engang råd til aviser Så er det bøjet i neon, så er det skåret i pap trods umage tider, med frygt og med hvisken for stunder alene i skuret, var ingen opmuntrende klap de løfter kun arven, når de får af pisken Af: Poul-Erik Østergaard tidligere buschauffør hos Aarhus Sporveje Muskelhundene snart væk i Holmstrup Af Birger Agergaard Sakset fra Borgerportalen aarhusvest.dk Denne pitbull-terrier og en række andre hunderacer er ikke velkomne på Holmstrup Mark. Problemet med de letantændelige muskelhunde på Holmstrup Mark er ved at være overstået, idet der er meget få af slagsen tilbage. Beboerne besluttede i efteråret at forbyde hunderacer, der har let ved at blive aggressive. Nuværende muskelhunde, der hurtigt blev registreret, fik lov at blive, til de dør, men ingen måtte anskaffe nye hunde af slagsen. Et par beboere er siden rejst med deres hunde på grund af forbuddet, mens andre har skaffet sig af med dem. Det siger afdelingsformand i Odinsgård, Lene Olm, til Lokalavisen. 10

10 maj 2009 Røde hunde De tre afdelingsbestyrelser følger nu op på de strammede hunderegler ved at forlange farvebrikker og lejlighedsnummer på alle hunde. Løsgående hunde er ikke noget stort problem, understreger Lene Olm, men det er en fordel at have styr på, hvilken afdeling de enkelte hunde hører til. Hunde i Thorsbjerg skal have røde hundetegn, blå tegn til hunde i Holmstrup, mens Odinsbjergs hunde skal markeres gule. Populært mødested for børn åbent igen Jens B. Skriver Fra Borgerportalen aarhusvest.dk Svend-Ove Boehm foran baren med mange herligheder. Det er vist halvandet år siden, at træfpunktet Smølfen for børn i Holmstrup lukkede. Men der blev ved med at dukke børn op foran lokalerne, som flere aktiviteter er fælles om. Beboerrådgiveren spurgte, om han skulle lukke dem ind. Da borgerportalen er på besøg, er det anden gang, aktiviteten er åben igen. Rigtig dejligt at se børnene. De søde piger stod udenfor, siger Annette Knight, som sammen med Svend-Ove Boehm foreløbig passer stedet. Ind til videre er der dukket syv børn op, men alle børn, som har lyst til spille spil, sidde og snakke, mødes med andre børn eller hænge ud, er meget velkomne. Her skal altid være to voksne, men andre voksne er mere end velkomne. Vi sørger for saftevand til hver gang og ofte saltstænger. Resten af slikket kan købes. Børnehøjde Det er godt nok billigt, siger en dreng. Han har 20 kr. med, men finder ud af, at dem har han slet ikke brug for. I aktiviteten er der en playstation og billard, men alt skal undersøges. Børnene morer sig dejligt. Det er vigtigt med et mødested for børn, understreger aktivisterne, og det skulle gerne hvile i sig selv. Stedet lukkede i sin tid, fordi de frivillige, som havde stået for det i mange år, stoppede. Der er igen åbent i Smølfen hver torsdag kl til 21. Den 30. april 2009 Nu kan huslejen stige kraftigt i den almene boligsektor Boligaftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre kan føre til store lejestigninger og ødelægge det lokale beboerdemokrati. Afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken og lejerorganisationen BOSAM konstaterer, at risikoen for voldsomme huslejestigninger i mange almene udlejningsejendomme er stor, hvis et nyt lovforslag fra indenrigs- og socialministeren bliver gennemført. Med lovforslaget mister lejerne deres ret til fælles medbestemmelse ved større bygge- og moderniseringsprojekter i deres ejendom. Lovforslaget sigter til en yderligere centralisering af væsentlige beslutninger i den almene boligsektor, mens lejernes medindflydelse i de enkelte boligafdelinger bliver minimeret. I dag skal lejerne på det årlige beboermøde godkende de overordnede rammer for større moderniserings- og renoveringsarbejder i boligafdelingen. Det er en betingelse for, at boligorganisationen som udlejer kan iværksætte større byggeprojekter. Et sundt princip, for det er netop lejerne i den enkelte boligafdeling, der skal betale alle omkostningerne gennem forhøjelser af lejen efter lovens princip om såkaldt balanceleje i den almene boligsektor. Med lovforslaget bliver den afgørende beslutningskompetence overladt til den centrale boligorganisation. Boligorganisationen vil ikke 11

11 længere være forpligtet til at respektere lejernes nej til ombygningsplanerne. Det er meget uheldigt, for det lokale beboerdemokrati og lejernes medindflydelse fungerer mange steder i den almene boligsektor som et afgørende værn mod unødvendige og meget fordyrende bygge- og moderniseringsprojekter. I private udlejningsejendomme er lejerne beskyttet mod større huslejestigninger gennem et fintmasket net af beskyttelsesregler i lejelovgivningen. Den beskyttelse har lejerne i alment udlejningsbyggeri ikke. Til gengæld har lejerne i almene udlejningsejendomme et beboerdemokrati og en medbestemmelsesret. Retten til medbestemmelse er blandt andet med til at sikre, at meget dyre og ufornuftige ombygningsprojekter kan blive bremset eller begrænset, og at boligernes kvalitet følger med i takt med huslejestigningerne. Pengene får hurtigt ben at gå på, når alle væsentlige beslutninger om moderniseringer for lejernes penge overlades til boligorganisationerne uden om det lokale beboerdemokrati. For boligorganisationerne og deres ejendomsadministratorer betyder flere byggeopgaver større byggesagshonorarer og større indtjening. Og boligorganisationerne og deres ejendomsadministratorer har sjældent kvaler det er jo lejerne, der betaler. De ændrede styringsprincipper vil med lovforslaget betyde, at det kan blive endnu dyrere at bo i alment boligbyggeri, uden at kvaliteten og brugsværdien følger med op. Faktisk er det ikke kun lejerne, der er med til at betale. Hver 2. lejer modtager individuel boligstøtte fra det offentlige, og den dækker i gennemsnit halvdelen af huslejen i det almene boligbyggeri. Så når huslejerne stiger i den almene sektor, så bidrager landets øvrige skatteborgere pænt til overforbruget. Bekymringen for lejernes økonomi har fået forligsparterne i Folketinget til at efterlade en mindre rest af lejernes medbestemmelsesret i loven. Det vil efter lovforslaget fortsat være sådan, at der ikke uden lejernes godkendelse på beboermødet kan gennemføres projekter, der hovedsagligt tager sigte på udskiftning af køkken og bad. Derimod bliver beslutninger om de største og ofte dyreste ombygninger nu centraliseret og rykket væk fra det lokale beboerdemokrati. Det gælder eksempelvis beslutninger om Isolering af ejendommen Etablering af altaner Etablering af grønne områder Istandsættelse af trapper Nye vinduer Kabel TV, bredbåndskabling og internetforbindelse. Lejlighedssammenlægninger, hvor lejere skal siges op Det kræver ingen lang uddannelse for at regne ud, at sådanne ombygninger kan få voldsom indflydelse for den enkelte lejers boligforhold og økonomi, men ifølge indenrigs- og socialministeren er lovændringen nødvendig, hvis den almene sektor skal bevares som en sektor med gode, tidssvarende boliger. Det er dog ikke korrekt, og det er en fejl at tro, at gode, tidssvarende boliger opnås ved at ødelægge det nære beboerdemokrati i den almene boligsektor. Boligorganisationen kan i dag henvende sig til kommunen, hvis boligorganisationen mener, at lejerne og beboerdemokratiet står i vejen for en fornuftig og forsvarlig drift boligafdelingen. Med de nugældende regler har kommunen så mulighed for at skride ind med et påbud, hvis boligorganisationen ønsker at gennemføre rimelige forbedringer eller renoveringer af bebyggelsen uden om den enkelte boligafdeling og det lokale beboerdemokrati. Det er derfor både unødvendigt og urimeligt at forringe lejernes ret til medbestemmelse. Der er ingen rimelige begrundelser for at give boligorganisationerne mulighed for at tromle henover det lokale beboerdemokrati, når det gælder beslutninger, der har en så stor betydning for den enkelte lejers boligforhold og økonomi. 12

12 Gennemføres lovforslaget, kan det også betyde, at lejernes aktive interessere for forholdene i bebyggelsen går mod et nulpunkt. Hvorfor bruge tid på at deltage i møder og frivilligt lokalt arbejde, når der ikke længere er nogen bestemmende medindflydelse på de aktiviteter og ombygninger, som boligorganisationen beslutter at gennemføre for lejernes regning? Vi må konstatere, at også Boligselskabernes Landsforeningen, der er interesseorganisation for de større boligselskaber, støtter umyndiggørelsen af lejerne i almene udlejningsejendomme. Boligselskabernes Landsforening har effektivt medvirket til at fjerne sloganet beboerdemokrati uden grænser fra den almene boligsektor. Hvis den almene boligsektor også for eftertiden skal kunne tilbyde gode, fremtidssikrede boliger til en rimelig husleje, så bør Folketingets partier undlade at gennemføre den del af lovforslaget, der forringer det lokale og direkte beboerdemokrati. BOSAM, Jørgen Hemmingsen & Afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken, M. Aslam Holmstrup haver beretning haveåret 2008 Bestyrelsen - Simon, Ragnhild, Rigmor, Anette, Hans Martin suppleanter Anna og Marianne. Simon Holse udtrådte 29. april og Anna indtrådt i stedet. Vi har organiseret os med Rigmor som kontaktperson og haveudlejer, mens Hans Martin har ført regnskab. Vi har holdt ca. 9 bestyrelsesmøder incl. 2 haverundgange og 1 møde med udvalgte haveholdere. Økonomi: Bestyrelsen har brugt penge. Formuen er nedbragt fra til Heraf dog 7800 brugt på at lave sneglehegn 513 stk. A 15 kr. Penge vi forventer at få ind igen ved salg af hegnene. Væsentlige udgifter har været fræser 5000,00, vandnøgler 1000,00 Sand 1300, hestemøg 1000, nummerskilte Fræseren har voldt problemer men også været til gavn. Efter et værkstedsbesøg til almindelig service viste det sig at det blev nødvendigt at skifte kædekassen. Bestyrelsen besluttede at bruge godt 4000 kr på dette, som et alternativ til at købe en tilsvarende ny fræser til en højere pris. Vi håber at resultatet bliver at vi har fræseren til rådighed hele forårssæsonen hvor behovet er der. Indtægter ved udlejning har betalt benzin og det meste af den almindelige service. Men værkstedsbesøgene har desværre betydet at fræseren ikke altid har været der når behovet var. Vi håber at vi kan få megen glæde af fræseren i den kommende sæson Udlejning. Der har været udskiftning formentlig svarende til det normale men derudover har der været en stor interesse for haverne, således at vi ikke alene har fået fuldt udlejet, men også udlejet 2 yderligere havenr. 10 ved skuret og det nederste stykke mod ridestien ved Havesøen. Have nr. 2 er blevet opdelt hvilket har givet mulighed for endnu en have i Det har været en fornøjelse at se hvordan nogle af de nye haveholdere har taget fat og fået has på tilvoksede haver. Havefred. Sidste års generalforsamlingsbeslutning om at håndhæve maks. 300 m2 reglen er blevet effektueret efter forhandlinger med Flemming. Almindelig orden: Der er blevet foretaget oprydning, og vi har forsøgt at holde det ikke-udlejede frit for affald. Det har fungeret med en aflægningsplads for grenaffald ved haveskuret med et par afbrændinger er der nu klar til ny beskæring. Det skal fortsat indskærpes at trykimprægneret træ skal afleveres til vores containerplads -Må ikke afbrændes. Bestyrelsen har tildels ført en aktivistisk politik med hensyn til ordensreglernes bestemmelse om at man skal holde sin have, så den ikke bare gror til, og så andre måske kan komme til fra ventelisten. I sensommeren indkaldte bestyrelsen til et møde med de haveholdere, hvis haver efter bestyrelsens skøn ikke blev holdt. Et antal mødte op og gav udtryk for at ville tage fat, resten forventes at tage endelig stilling ved indgangen til det nye haveår. Bestyrelsen har forsøgt at stoppe etablering af flere havehuse, med begrænset held. Konflikten går dels på hvorvidt der overhovedet skal bygges og hvorvidt det der er bygget i tidens løb bør have lov til at være der, fordi det grundlæggende ikke er kønt. De historisk etablerede huse bruges som argument for at så må andre også bygge. Ud over at indskærpe reglerne for de havelejere der har bygget i sidste sæson har vi diskuteret hvordan vi kan bremse byggeriet, og resultatet er de to forslag vi fremlægger til årsmødet ang. Havehuse. Første forslag drejer sig om at tydeliggøre at Holmstrup Haver ikke er ansvarlig for de byggerier der allerede er etableret. I den fremlagte version gælder det alt byggeri der ikke overholder reglen om redskabsskur en regel der ikke fremgår af vores ordensregler, men som det refereres at kommunens tilsyn har accepteret. 13

13 Andet forslag drejer sig om at forhindre fremtidigt byggeri simpelthen ved at sikre at alle haveholdere underskriver et dokument hvoraf det fremgår at de fraskriver sig muligheden for at bygge. Men som åbner for at der kan bygges et lille skur til redskaber og deslige. Havesæsonen 2008 var en god sæson hvad angår iberiske skovsnegle også kaldet dræbersnegle. Først frost og så en meget tør maj. Men sneglene er der og de kan blive en massiv trussel mod mange af vore grønsager. Bestyrelsen har derfor spurgt afdelingsbestyrelsen om vi kunne overtage en stak zinkplader, autoklubben havde efterladt og fået OK. Pladerne har vi fået klippet og bukket, og kan nu tilbyde dem som sneglehegn til havelejerne. Ikke alle havelejere er formentlig interesseret i sneglehegn, da de ikke dyrker grønsager. Men alligevel er der sikkert ikke elementer nok til alle. Bestyrelsen har derfor stillet forslag således at der kan ske en ligelig fordeling af de elementer vi har,men således at man kan bestille yderligere, alt efter om der bliver nogen til overs. Vi understreger at pladerne er en gave fra afdelingen til Holmstrup Haver, så hegnene er ikke til privat brug eller anvendelse andetsteds end i Holmstrup Haver. 3. marts 2009/Bestyrelsen Holmstrup Haver referat årsmøde 8. marts 2009 Tilstede: Kurt, Ali, Hooshan, Recep, Rigmor, Keld, Mahmut, Suleyman, Flemming Madsen, Catharina, Elly, Poul Erik Østergaard, Ragnhild, Hans, Lucyna, Poul Erik Hansen, Pia, Marianne, Liem, Hans Martin. Keld dirigent, Hans Martin referent Beretning og regnskab Hans Martin gennemgik kort den udsendte beretning og det tilhørende regnskab. Hans Martin havde bedt Kurt Møller revidere regnskabet, da Mikkel, der blev valgt på sidste generalforsamling, i mellemtiden havde forladt foreningen. Dette blev accepteret. Med hensyn til regnskabet var det vigtigste budskab at næsten kr. er brugt på sneglehegn og fræser-reparation. Rigmor supplerede med oplysning om at bestyrelsen arbejder på at få noget af det stabilgrus, der graves op i forbindelse med at der lægges flisebelægning på Holmstrups parkeringsarealer, for at lægge det på stien nede omkring havesøen, hvor der i vinterhalvåret er meget mudret. Poul Erik Østergaard: Er I sikre på at den jord ikke foruerener søen, den har ligget som parkeringsplads i mange år? Rigmor undersøger videre. Det blev kommenteret at der mangler trillebør, der er for tiden kun to. Hvis der skal købes ny foreslog Kurt den dybe model, den er lettere at styre. Og man skal ikke bare lade trillebøren stå i sin have, så den ikke er til rådighed for andre. PE Østergaard foreslog at man kunne finde en der mod betaling f. Eks. haveleje betalt vil passe værktøjet. Sikre at det er der og i ordentlig stand. Ud over disse bemærkninger blev beretning og regnskab godkendt. 5. Indkomne forslag Forslag 5A og 5B blev i store træk behandlet sammen, og var en diskussion om hvorvidt haveforeningen skal gøre noget for at håndhæve ordensreglernes ord om byggeri. Keld understregede at den allervigtigste grænse går ved fast sokkel, for med fast sokkel bliver byggeri til kolonihavebyggeri. Det blev helt tydeligt i forbindelse med sidste inspektion fra kommunen. Det blev indvendt at de to forslag betyder at der gøres forskel på dem der har bygget, og dem der ikke har. Og at det ikke er bestyrelsens opgave at fastholde kommunens krav om at der ikke bygges. Omvendt hvis der ikke er ret præcise regler for byggeri, har det vist sig at der bygges ret omfattende. Marianne spurgte om det ville betyde at der kunne komme på tale at skulle betale for et hus i forbindelse med at skulle overtage en have med hus. Hans Martin svarede at netop dette spørgsmål var en grund til at begrænse byggeriet. VEND! VEND! VEND! Holmstrup Haver referat årsmøde 8. marts A blev vedtaget med en stemme imod de som har bygget skriver under på at de accepterer at at de selv skal rydde huset væk, hvis den næste haveholder ikke vil overtage. 5B blev vedtaget med 8 for og 5 imod. Forslag 5C om salg af sneglehegn blev godkendt med 1 stemme imod. Det blev understreget at hegnene er til brug i Holmstrup Haver især fordi de sælges til en meget favorabel pris forslagets 25 kr.. Der blev udleveret bestillingsseddel, som også er vedlagt referatet. Poul Erik Hansen modtager bestillinger Jernaldervej 257 A 2. th. Ligesom man kan aftale udlevering med Poul Erik. 6. Fastsættelse af kontingent, haveleje, gebyr mv. Nuværende kontingent, haveleje og gebyr blev fastholdt. Til næste årsmøde skal vi overveje om der skal forhøjes, da den i givet fald først kan blive gældende fra Valg af bestyrelse og suppleanter. 14

14 Anette ønskede ikke at fortsætte, de øvrige fire ville gerne genopstille. Ali Karahan blev valgt som 5. medlem. Catharina Østergaard blev valgt som 1. suppleant, Marianne Krogh fortsætter som 2. suppleant. 8. Valg af intern revisor Kurt Møller blev foreslået og accepterede valg. 9. Eventuelt Suleyman spurgte om det var muligt at en fra afdeling IV Gellerup kunne komme med i hans have, for senere at overtage den. Ordensreglementet siger at det kun er beboere i Holmstrup der kan komme ind og få en have på denne måde de skal deltage aktivt i haven et år. Det blev diskuteret om denne forskelsbehandling er rimelig en af grundene til reglen er at Holmstrup giver tilskud til Holmstrup Haver ved at betale for vand. Der er altid mulighed for at stille forslag til næste generalforsamlingn om at reglen skal ændres. Hans Martin nævnte ønske om at leje fræser til at fræse uden for Holmstrup Haver. Der var fuld opbakning til bestyrelsens holdning om at fræseren kun skal bruges i HH. /11. marts 2009 Hans Martin Gårdhus Kan vi så få ordnede forhold på Jernaldervej. (Åbent brev tilsendt Århus Kommune) Til Århus Kommune. Vi har for nogle måneder siden igen haft en frygtelig ulykke ved vores busstoppested ved Holmstrup, lige 14 på Jernaldervej i Århus Vest. Forholdene ved udstigning, når man kommer inde fra centrum, er miserable til det uanstændige og vil uden udbedring til stadighed afstedkomme frygtelige ulykker. Dagligt styrter skolebørn og tripper dårligt gående voksne over Jernaldervej på ganske uansvarlig vis, når biltrafikken tages i betragtning. Det er i sig selv uløseligt, sådan som forholdene er, og når de hårde trafikanter i bilerne kontant henviser de bløde trafikanter på gåben til at vente og vente. På et tidspunkt brister tålmodigheden, og de store ulykker er som nævnt så forprogrammeret. Til eksempel står 15 mennesker af bussen, og bilerne hober sig op bag den med enkelte forsøg på at overhale på den smalle vej, mens bussen holder. Når bussen så kører, kommer bilerne i en nærmest uendelig række lige efter, og med alt for stærk bilkørsel ind mod byen er det reelt ganske farligt at vove sig ud på vejen og over. Vi har en tunnel under Jernaldervej, men tunnelen er uhumsk, mørk og så beskidt, at kun få ønsker at bruge den. Hertil kommer, at adgangen til og fra tunnelen på modsatte side af Holmstrup er farlig at gå på for de mennesker, som absolut burde gå den vej til modsatte side. Kommunens folk må kigge på forholdene og så lave en gangbar trappe og shine tunnelen op. Som det er nu, er vi aktive lokale og de ansvarlige i Århus Kommune hægtet op på alt for ringe trafikforhold for de mennesker, som skal hjælpes, og som reelt har krav på hjælp. Herman Nielsen. Referat fra beboermøde den 15. april 2009 Tid: Onsdag den. 15. april 2009 kl Sted: Afdelingens selskabslokale Deltagere:40 beboere Administration: Robert Sørensen, Bent Mikkelsen og Mogens Rasmussen Foreningsbest.: Herman Nielsen og Keld Albrechtsen Andre: Vagn Eriksen, afdeling 3 Skovgårdsparken Jesper Fræer, afdelingsformand i afdeling 3 Skovgårdsparken Der udleveredes grå stemmesedler Referent: 1. Dirigent: Bent Mikkelsen. Vagn Eriksen Vagn Eriksen blev valgt uden modkandidater. Vagn Eriksen indledte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet. Herefter gennemgik dirigenten den udsendte dagsorden, og dirigenten konstaterede, at forslag 1 under punkt 4 15

15 ved sin ordlyd, er i strid med lovgivningen, og det kan derfor ikke bringes til afstemning, men der er intet til hinder for at forslaget debatteres. 2.a. Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden. Edvin Juhl indledte med, at henvise til den nedenstående udsendte skriftlige beretning. Beretninger indeholder ofte de samme emner, da mange ting ikke kan afklares på kort tid. Denne beretning er ingen undtagelse. Også i år skal vi beskæftige os med emner, som vi har omtalt i tidligere beretninger. Nogen sager havde vi dog gerne set afsluttet, men det er ikke altid muligt. Det gælder især vores sag om udskiftning af varmemålere. Videoovervågning. Afdelingsbestyrelsen har ved flere lejligheder fået tilkendegivelser fra beboere om, at de ønskede overvågning af carportanlægget. Dels af hensyn til hærværk på biler men også af hensyn til indbrud i kælderrum. En sidegevinst ville så være, at vi kunne se, hvem der lavede graffiti og hvem, der ikke kan ramme affaldscontainerne eller synes, at andre nok har lyst til at gå på genbrugspladsen med storskrald. Vi har derfor drøftet mulighederne flere gange og flere er positive indstillet herpå. I forbindelse med debatten om videoovervågning i Gellerup blev der lagt op til, at man fra politisk side ville ændre på lovgivningen, så det også blev tilladt at lave overvågning med optagelse af parkeringsområder i boligområder, hvor det ikke var et lukket område som i parkeringskældre ved indkøbscentre. Vi luftede derfor muligheden i et indlæg i Sofus i starten af året. Imidlertid ser det ud til, at lovgivningen ikke bliver ændret lige med det samme, idet der mangler lidt politisk opbakning på Christiansborg. En beboer har indsendt et forslag rettidigt om, at vi på vores beboermøde skal vedtage at opsætte videoovervågning i vores carport. Forslaget er i strid med den gældende lovgivning på området, så det kan ikke gennemføres. Emnet indgår nu i afdelingsbestyrelsens beretning, hvorfor der er lagt op til en debat herom. Så kan vi i afdelingsbestyrelsen også i god tid få tilkendegivelser på, om det er et generelt ønske fra beboerne. B-ordning. Holmstrup har tidligere haft nogle regler om brug af B-kontoen til vedligeholdelse, som ikke fremgik af vejledningen til lov om almene boliger. Vi havde tolket, at det kunne være tilladt, at lave nogle tilstødende arbejder, når man nu alligevel var i gang med at male lofter og vægge. Det har i mange år kunne fungere til alles tilfredshed. I årenes løb er ministeriet blevet spurgt om udvidelser eller dispensationer på området, som alle er blevet afvist på nær et forsøg, som kører i KAB. Og som der åbenbart ikke kommer en regelændring ud af. I hvert fald har ministeriet ved alle svar afvist udvide ordningen og i stedet indskærpet bestemmelserne. Det fik boligforeningens administration til at annullere vores og andre afdelings tillæg til B- ordning med dags varsel med virkning fra Siden har vi sammen med afdelingsbestyrelsen fra afdeling 3 forsøgt at få foreningsbestyrelsen til at tilbageføre vores regler, men det vil de ikke røre ved. På budgetmødet i efteråret vedtog vi derfor nogle ændringer af B-ordningen. Vi nedsatte det beløb, som beboerne betaler til ordningen fra 33 kr. til 21 kr. pr. m2. Endvidere afsatte vi 12 kr. pr. m2 på en lejlighedsspecifik konto på konto Det har administrationen haft noget besvær med at få oprettet. Efter et års henvendelser har vi nu fået foreningsbestyrelsen med på, at vi forespørger Tilsynet om de har indvendinger mod vores ordning. Og der ligger den sag så nu. Ansøgning om LBF pulje. Holmstrup har i gennem årenes løb haft perioder, hvor vi har været plaget af uro og hærværk fra grupper af unge. Det har både været nogen udefra og nogle egne børn. I 2006 og 2007 havde vi igen en længere periode, hvor vi blev generet voldsomt med hærværk, indbrud og vold. Ovenpå urolighederne i sommeren 2007 tog afdelingsbestyrelsen derfor kontakt til både SSP og Nærpolitiet. Samtidig lavede vi i hast en ansøgning til Landsbyggefondens (LBF) pulje til udsatte områder sammen med afdeling 11 og 12. Vi havde en meget kort frist til at lave ansøgningen, da vi var tæt på deadline. Alligevel fik vi i foråret 2008 et forhåndstilsagn om bevilling af et projekt til 1,3 mio. kroner. Samtidig bad LBF os om at lave en færdig projektbeskrivelse. Et par måneder efter meldte LBF så ud, at man ville prioritere projekter over 4-5 årige forløb i stedet for de hidtidige 2 år. Hen over sommeren og efteråret i 2008 har vi så sammen med administrationen og afdeling 11 og 12 skrevet på ansøgningen. I efteråret måtte vi erkende, at afdeling 11 og 12 ikke ville det samme som os, hvorfor afdeling 6 alene indgav en ansøgning i oktober måned på et 5 årigt projekt. LBF midlerne er afsat til afhjælpning af problemramte boligområder. Det er de samme midler, hvor afdeling 4 og 5 søger penge til gennemførelse af deres helhedsplan, som har været meget omtalt i medierne. I afdeling 6 har vi søgt om midler til aktiviteter for børn og voksne. Vi har 2 16

16 hovedområder, som vi har søgt penge til. Det ene hovedområde er penge, der skal sikre husleje og aktivitetsmidler til en videreførelse af Værestedet. Det andet hovedområde er aktivitetsmidler til børn og unge. Det var på børn og unge området, hvor vi ikke kunne blive enige med afdeling 11 og 12. Efter vores henvendelse i efteråret 2007 til SSP og nærpoliti kom der nærmest mandsopdækning på de urolige unge, og derfor har vi ikke mærket så meget til dem i Afdeling 6 vil fortsat have en indsats på dette område, så vi undgår en lillebroreffekt. Vi vil således lave forebyggende aktivitetsarbejde, så vi undgår nye uroligheder. Når først grupperne er dannet, så hjælper det ikke så meget med forebyggende arbejde, så er det en politiopgave. Afdeling 11 og 12 ønskede ikke, at vores ansøgning skulle indeholde fokus på dette, når nu der var blevet ro. I skrivende stund har vi endnu ikke fået svar fra Landsbyggefonden på vores endelige ansøgning. Det forventes at vi får svar inden udgangen af april måned. Indtil videre er det således afdelingen, som hæfter for den fulde husleje til Værestedet. Får vi ikke et positivt svar fra LBF, skal vi i gang med at søge om huslejedækning i andre puljer. Smølfen. Jens Høgh fra Beboerrådgivnigen fortalte os, at nogle børn stadig spurgte efter Smølfen. Vi (Annette Knight og Sved Ove Bøhm) syntes ikke børnene skulle gå forgæves og besluttede at genåbne Smølfen. I begyndelsen af Februar sendte vi sedler ud i Holmstrup, og nu har vi åben hver torsdag fra kl Vi er altid 2 voksne tilstede, men vil blive meget glad for andre voksne, der har lyst til at give en hånd med. Det er meget hyggeligt. Der er en del spil, kort, playstation og pool m.m. Der bliver nogle gange spurgt om vi også yder lektiehjælp, men der henviser vi til Lektiehjælpen i Thorsbjerg. Aktiviteter. Aktiviteterne i Holmstrup har for langt de flestes vedkommende klaret sig fremragende. Endda er Smølfen som bukkede under i 2007 genopstået her i det tidlige forår (Se andet afsnit herom). Beboerforeningen Holmstrup er arealmæssigt blevet udvidet med det rum som tidligere blev brugt til vægtløftning mv., og i dette lokale er det virkelig lykkedes foreningen at etablere en velorganiseret internatcafe. Pensionistklubben, Vægtvogterne, Porcelænsmalerne og Loppen der alle deler lokale trives også, ligesom Genbrugsen har i løbet af 2008 fået en helt ny aktiv besætning, der støt kører aktiviteten videre med mange besøgende. Læsehesten har efterhånden fået så mange bøger ind, at man helst skal tage mere med, end man kommer med. Astronomiklubben Capella, Hønse- og Bi-avlerne, og Somalisk Lektieklub er alle aktiviteter der lever et stille liv. I haveforeningerne Persillerækken, Holmstrup Haver samt Cykelværkstedet er der i bogstaveligste forstand forår. Og hvis man skal have rørt kroppen så er der rig mulighed for det hos Seniordanserne eller hos Linedanserne. Og så er der jo alle dem, vi evt. måtte have glemt her. Socialudvalget. I socialudvalget har det været et stille år. Abelone som blev ansat i stedet for Anita, fungerer godt sammen med Jens. Arbejdet i rådgivningen fungerer således godt. Der er indimellem en praktikant i rådgivningen og dem møder I, der kommer i rådgivningen også. Vores oplevelse er, at det ikke giver væsentlige gener for beboerne. Boligteknisk udvalg. Vi er ved af have afsluttet renovering af området omkring selskabslokalet, med belægninger og espalier. Der har der været nogen snak, om vi skal overdække dele af de nye espalier. Den diskussion er vi ikke færdige med eller enige om, men de personer, der bruger espalierne til f.eks sommerfesten må melde ud i forhold til behov / ønsker. Det næste, der skulle tales om i dette område, må være nye grill anordninger. Der er ved at blive lagt sidste hånd på belægninger under carportdækket. Der mangler lidt arbejder med udskiftning af kloakdæksler samt belægningerne omkring disse som pågår. Nu kan man stige ud af sin bil og opdage det, inden man træder i en hunde!!!!. Ved B-rækken vest er der opstillet hegn ved trapper ned til stueetagen, disse er kraftigt nedbrudte og skal skiftes. Der har den sidste tid været opstillet en prøve ved 251 B, med stålstolper og ståludfyldning. Ståludfyldningen kan ikke opfylde de krav, der er til indkig i haverne, og vil blive skiftet. Det er besluttet at hente priser hjem på en model, hvor stålstolper bibeholdes, hvor der monteres vandrette brædder i lærketræ som en enkel løsning. Der er det sidste års tid fældet mange træer i Holmstrup, da de havde nået en alder, hvor de var til gene for beboerne og skyggede for sol og lys. Der vil langs med gangstierne blive genplantet nye træer af en sort, der ikke bliver så stor. Der vil fortsat være behov for udskiftning af træer, når de står så tæt på vore boliger. Træerne i midtarealet langs vejen blev for et par år siden skåret til i toppen og på siderne. Dette vil vi gøre igen i år, så vi over tid får nogle fine trimmede 17

17 træer, så disse ikke skal fældes fordi de bliver for store. Måske en ide til træerne i vore gangarealer. I området ved B er der tyndet kraftig ud i beplantningen det ser pt. lidt voldsom ud med nogle enkelte træer, der står og stritter, men det gror til igen, bliver der udmeldt fra driften. Der er i løbet af vinteren brugt en del penge på ændringer i beboerforeningens lokaler, der er væltet vægge og ændret i facaden ud mod vejen for at få mere lys og luft. Der er blevet indrettet et dejlig lyst lokale, hvor der er opstillet computere til medlemmerne. Det skal tilføjes, at beboerforeningens medlemmer har lagt et stor arbejde i at få lokalet brugbar men maling, opstilling af computere mv. Værestedet har haft ønske om ændringer i deres køkken og måske ændring af rumdeling ved køkkenet. Dette er dog blevet trukket lidt, da der ventes på midlerne fra LBF puljen og se om midler derfra vil kunne anvendes til dette arbejde. Selskabslokalet. Vi har fået ændret adgangen til lokalet med ny trappe med større synlighed, når der kommer gæster udefra. Der er opsat lys og skilt ved trappen. Der er monteret mere lys i området foran selskabslokalet, vægge er blevet malet og der er kommet en ny dør i. Postkasserne for beboerne i 245 er flyttet om på siden ved trappen til 1 sal. Det hele er blevet lidt mere venligt og imødekommende. Indendørs er vort selskabslokale frisket op med maling. Der er indkøbt lidt ekstra udstyr til køkkenet i form af skåle, fade, karafler til vin mv. Vi er ved at nå et punkt hvor inventaret, borde og stole skal skiftes, der er for mange borde og stole der går i stykke. Men der er først afsat penge til inventar i selskabslokalet i 2011, dette vil vi fremrykke og begynde at se på ny i løbet af dette år, og indkøbe i I forhold til udskiftning/tilkøb af tallerkener, kopper og andet udstyr til køkkenet, vil dette pågå løbende, og ønsker til udstyr til køkkenet afleveres til Helle der står for udlevering af nøgler og rengøring af lokalet. Udskiftning af varmemålere. Ved den store renovering af Holmstrup for nu mere end 10 år siden fik lejlighederne installeret varmemålere leveret af Siemens. Det er dem, der nu er udskiftet i alle lejlighederne til en ny og lovet forbedret udgave. De første 10 år gamle målere har der været mange problemer med. Og bedre blev det ikke da Brabrand Boligforening ikke fik sørget for at 5 års eftersynet, der skulle udføres på målerne, blev foretaget. Det har derfor ikke været muligt at rejse et økonomisk krav overfor Siemens om erstatning for dårlige målere. Med andre ord har det kostet afdelingen og dermed beboerne penge, som har kunnet mærkes på huslejen. I 2005 lagde den daværende afdelingsbestyrelse op til en forkastelse af den klækkelige huslejeforhøjelse, som Brabrand Boligforening mente, skulle vedtages så der kunne gennemføres udskiftning af varmemålerne. På et stormfuldt beboermøde stillede Brabrand Boligforenings direktør os i udsigt, at såfremt Boligforeningen havde handlet forkert og havde påført beboerne omkostninger, så ville vi blive holdt skadesløse. Vi kan nu konstatere efter at sagen har bølget frem og tilbage gennem flere år, at Brabrand Boligforenings bestyrelse ikke er af den samme opfattelse, at fejl fører til erstatning. Boligforeningens bestyrelse har nu langt om længe erkendt at der er begået fejl af Boligforeningen, men man har ikke ønsket at vi her i Holmstrup skal have kompensation for de fejl som Boligforeningen har påført os beboere her i Holmstrup og som har betydet, at vi betaler en højere husleje, fordi Siemens slap for let udenom sit ansvar. Når Brabrand Boligforenings bestyrelse ganske vist erkender at der er begået fejl, men at der ikke skal gives økonomisk kompensation for disse fejl, kan vi ikke komme længere i denne sag. Skuffende. På samme beboermødet i foråret 2008 blev det besluttet, at udskifte varmemålerne til en ny 3-delt målertype. Dette er sket i løbet af efteråret Da vi alligevel snart stod for at skulle udskifte vandmålerne, kom de med i samme omgang. I begyndelsen gik udskiftningen også efter planen, men så blev Siemens tekniker syg i 14 dage, hvilket medførte, at VVS-folkene kom langt foran med udskiftningen af målerne. Teknikeren skulle indlæse data og få målerne i drift i CTS anlægget. Efterfølgende viste det sig så, at softwaren ikke passede til de nye målere, da vi kørte på et gammelt system. Dette betød, at der måtte 2 nye servere til. Nu gik det så for alvor i udu. Der blev ikke afregnet forbrug for november og december over huslejerne, hvilket blev meddelt ved en beboerskrivelse lige før jul. Afregningen for de 2 måneder er sket over huslejen for marts måned. Det skulle således være på plads nu. Tilbage står nu, at administrationen ikke er fuldt færdige med forhandlingerne med Siemens om, hvordan man fremover skal håndtere fejludskrifterne fra CTS anlægget hvem, der skal tage sig af hvilke fejltyper. Desuden mangler vi at se den endelige pris for udskiftningen. Det kan således allerede nu konstateres, at et nyt afsnit kan skrives om denne føljeton i afdelingsbestyrelsens beretning til efterårsmødet. Ud over den skriftlige beretning fokuserede Edvin Juhl i bestyrelsens mundtlige beretning på følgende 3 emner: - B-ordningen 18

18 - Varmesagen - Landsbyggefondsansøgningen Edvin Juhl kommenterede kort men grundigt de 3 ovenstående emner Der var enkelte korte supplerende bemærkninger omkring B-ordningen fra Herman Nielsen. Herefter sendte dirigenten den samlede beretning til afstemning. Bestyrelsen beretning blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning 3. Afdelingens regnskab for 2008 til godkendelse. Edvin Juhl redegjorde for afdelingens regnskab. Afdelingens regnskab for 2008 kommer ud med et overskud på ,92 kr. Et meget stort beløb men det er nu også mere et teknisk overskud. Det indeholder nemlig nogle reguleringer af prioritetsudgifter mellem 2 år, hvorfor det ikke er et reelt overskud. Vores reelle overskud lyder på kr., som i lighed med 2007 overskuddet bliver hensat til betalingen af udskiftningen af varmemålere. I 2006 fik vi et påkrav fra Landsbyggefonden om at omlægge 5 af vores oprindelige kreditforenings lån fra byggeriets opførelse. Det har medført en væsentlig lavere ydelse, som vi ikke mærker noget til, da vores rentesikring bliver nedsat med et tilsvarende beløb. Det er således LBF, som sparer nogle millioner hvert år i rentesikring til os. Det skal vi ikke være så kede af, da vi jo har en årlig nedtrapning af rentesikringen. Så på længere sigt vil vi altså spare penge herpå. En anden fordel er, at et par af lånene er helt væk ved omlægningen, hvorved vi undgår at betale byggefonds tilsvar heraf. Nogle af reguleringerne gik galt i bogføringen i 2007 regnskabet, hvorfor de er rettet i 2008 regnskabet. Det er derfor vi i regnskabet har et beløb på kr., som skal dække et underskud fra Det reelle er derfor, at vi har brugt ca kr. mindre i 2008 end budgetteret. Endvidere har vi fået en ekstra indtægt på kr. fra fælles formueforvaltning. I varmeregnskabet for perioden (ja, det er for 2 år siden) er der ifølge administrationen anvendt en lav afregningspris overfor beboerne i afdeling 4, 5 og 6. Der er derfor en udækket varmeregning på kr. for vores del. Da man ikke kan regulere dette over det næste års varmeregnskab (så ville man jo også anvende en forkert afregningspris idet år og til nogle andre lejere), så er beløbet udgiftsført på konto 119 i Der er således ikke et reelt overforbrug på konto 119, som afdelingsbestyrelsen har ansvaret for. På baggrund af ovenstående indstiller afdelingsbestyrelsen derfor til afdelingsmødet, at man forkaster det udsendte regnskab. Dirigenten indstiller herefter regnskabet til afstemning. For det udsendte regnskab stemte 2 Imod det udsendte regnskab stemte 64 Hverken for eller imod stemte Forslag. Forslag 1. Opsætning af video-overvågning i vores P-areal m.m., da der ofte bliver stjålet biler og andre bilejere bliver udsat for hærværk. Dette er ret irriterende, da man jo indkøber en bil fordi man har brug for den i det daglige. Samtidig vil det løse problemerne med affald der bliver stillet ved containerne, som jo skal afleveres på genbrugspladsen. Det ville også være en tryghed for vores beboere og måske også mindske indbrud m.m. Med venlig hilsen Kim Birk Jernaldervej 269 A.2. Forslag 2. Afdelingsbestyrelsens forslag angående videoovervågning: Så snart folketinget har vedtaget en lov, der åbner op for videoovervågning i boligforeninger, vil afdelingsbestyrelsen igangsætte et arbejde, der vil udmunde i et forslag til videoovervågning i Holmstrup. Forslaget vil indeholde finansiering og økonomiske konsekvenser for beboerne. Forslaget vil blive offentliggjort og forelagt til beslutning på det førstkommende beboermøde efter en evt. lovændring er blevet gennemført. Forslagsstillere: Afdelingsbestyrelsen Dirigenten præciserede igen, at forslag 1 ikke kunne komme til afstemning, men at begge forslag kunne debatteres. Efter en del debat om for-og-imod videoovervågning blev forslag 2 sat til afstemning. For forslag 2 stemte 62 Imod forslag 2 stemte 10 Hverken for eller imod stemte 8 19

19 5. Valg Stemmeudvalg: Robert Sørensen, Mogens Rasmussen, Jesper Fræer Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter Vandaler angriber picnichytte på Holmstrup Mark Tekst og Foto: Ulrik Ricco Hansen/ Skræppebladet På valg Annette Knight ønsker genvalg Lars Eg ønsker genvalg Rudolf Bay ønsker genvalg Elly Lindved ønsker genvalg Niels Jensen ønsker ikke genvalg (1. suppl) Karen Hammer forslag Simon Holse forslag Valgt blev: Annette Knight Lars Eg Rudolf Bay Elly Lindved Karen Hammer Simon Holse 63 stemmer 73 stemmer 68 stemmer 57 stemmer 21 stemmer 2.suppleant 28 stemmer 1.suppleant 6. Debatindlæg fra Hilkka Troelsgaard og Herman Nielsen om øget tilgængelighed i Holmstrup. Herman Nielsen indledte emnet med en kort orientering om, hvad man skulle forstå ved øget tilgængelighed. Det handlede om, at man gerne vil have etableret nogle elevatortårne, således det bliver lettere for ældre og gangbesværede at skifte lejlighed i afdelingen. Samtidig efterlyste men idéer til hvordan man kan gøre lejlighederne bedre til ældre og gangbesværede. Der planlægges indkaldt til et, måske to møder, hvor man vil prøve at udarbejde et forslag, der efterfølgende skal sendes til urafstemning. 7. Eventuelt Karen Hammer. Indbyde politiet til at informere om kriminalitetsforebyggelse - Edvin Juhl. Orientering fra møde med Stofa - Lars Eg. Oplysninger om afdelingens hjemmeside - Svend Bøhm. B-ordningen - Tom. Er der kommet en løsning på problematikken om stenen Dirigenten erklærede herefter mødet for slut, og takkede for god ro og orden. En nyopført, overdækket picnic-plads i naturområdet mellem Jernaldervej og Edwin Rahrsvej blev i løbet af går udsat for kraftige ødelæggelser. En eller flere ukendte gerningsmænd har sparket den åbne hyttes sider i stykker og skrevet graffiti på vægge og tag. Idrætssamvirket har i samarbejde med Århus Kommunes Naturforvaltning i løbet af de seneste måneder opført forskellige pladser, idrætsudfordrende legeredskaber og små picnichytter med to hold bord med bænke i naturområdet på Holmstrup Mark. Området ligger som et grønt bælte mellem Jernaldervej og Edwin Rahrsvej, og bl.a. Brabrand Boligforenings afdelinger Toveshøj, Bronzealdervænget, Holmstrup, Thorsbjerg og Odinsgård ligger klos op ad området. Gårsdagens vandalisme gik ud over picnichytten ved den mest befærdede sti mellem bebyggelsen Holmstrup på Jernaldervej og Tovshøjskolens boldbaner. Med udsigt til Holmstrup Bassin og et metal-legeredskab, der minder om en bugtet søslange, var picnic-hytten nummer to, der stod færdig i marts. Idrætssamvirket kalder den cirkelrunde plads 20

20 med picnic-hytten for Alfa (se kort på Hasle Bakkers hjemmeside) Straks efter opførelsen har picnic-hytten været flittigt brugt. Stort set hver weekend har der været gæster, som har medbragt engangs-griller, hvilket tydeligt ses på bordenes forkullede områder. Da der er langt til en affaldsspand er der i stor omkreds spor efter weekendens sammenkomster med flasker, plastic, grillbakker, glasskår, madrester og andet affald. En af de lokale beboere i Holmstrup har rettet henvendelse, og hun kender flere, der forgæves har gjort det samme. Naturforvaltningen vil ikke opstille affaldsspande i område: Der kan måske højst blive tale om affaldsspande udenfor - ved indgangen til naturområdet. Den kvindelige beboer har taget sagen i egen hånd og medbringer hver morgen en bærepose på din morgen-hunde-luftetur. - Så samler jeg selv affald, og det er let hver dag at få posen fyldt op med bl.a. plastic-affald fortæller hun, da hun forfærdet ser resultatet af søndagens hærværk mandag morgen. Søndagens graffiti lyder bl.a.: Biblo fuck Biblo kusemak, Biblo jeg skal bolle din mor og DSK - Biblo fuck din mor din bøsse. Indkaldelse til møde i boligpolitisk udvalg for Holmstrup (mark) Onsdag den 10. juni 2009 kl. 19:30 i Afdelingslokalet i Holmstrup. Mødet er åbent for alle. Der er (foreløbeligt) følgende punktet på Dagsordenen: c) Stierne øst og vest for Holmstrup d) Busdriften i området. e) Jernaldervej! g) De ny-etablerede "motorveje" mellem Holmstrup og Toveshøj. For udvalget: Lars Eg På hjemmesiden kan man få mange gode råd Snyd Tyven Når hjemmet ser forladt ud, er det et let offer for indbrudstyvene. Snyd tyven og sørg for, at det altid ser ud som om, at du er hjemme, også når du er på arbejde eller er bortrejst. Sådan får du hjemmet til at virke beboet Friske potteplanter i vindueskarmen En tømt postkasse Tændt lys om aftenen En tændt radio Nyslået græs Vasketøj på snoren Udendørs belysning med føler Andre gode råd Lad det fremgå af telefonsvareren, at du er lige i nærheden og snart vender tilbage. Sig aldrig, at du er bortrejst. Lad ikke haveredskaber og værktøj ligge fremme. Mange tyve benytter haveredskaber til at bryde døre og vinduer op med. Lås stigen inde i garagen eller i redskabsskuret. a) Krydset ved Netto. ( som der er skrevet rigtig mange gange om i NySofus) b) Gang/cykel og måske knallert-stierne mellem Holmstrupgårdsvej/Ringvejen- og mod Toveshøj 21

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde (ekstraordinær generalforsamling) d. 21. 08. 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Robin 2-13 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl.

Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: 4. maj 2009 kl. 18.00. Næste møde: 8. juni kl. 19:15. Dirigent: Signe H. Nielsen (SHN). Referent: Sara Saxild. Til stede: Signe Hinz, Sara, Asbjörn,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent.

Flemming Sørensen, Steffen Beck og Bo Mølgaard Espenhain blev valgt til stemmeudvalg. Charlotte Konstantin-Hansen blev valgt til referent. Ordinært afdelingsmøde i afd. 6, Boelholm II 28. september 2016 Afholdt den: 30. august 2016 Til stede: 20 husstande ved 27 beboere Fra SØB: Torben Tingstrup og Bo Mølgaard Espenhain Fra KAB: Christian

Læs mere