INDHOLD! 1!INDLEDNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD! 1!INDLEDNING..."

Transkript

1

2 2

3 INDHOLD! 1!INDLEDNING... 5! 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM...7! 1.2!LÆSEVEJLEDNING... 10! 2!TEORI...13! 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET... 15! 2.1.1$Betingelser$for$at$modtage$kontanthjælp... 15! 2.1.2$Ydelsernes$størrelse... 16! 2.1.3$Matchgrupper... 16! 2.1.4$De$forskellige$kontanthjælpsmodtagere... 17! 2.1.5$Hvor$længe$bliver$kontanthjælpsmodtagerne$i$systemet?... 18! 2.1.6$Barrierer$for$de$ikkeIarbejdsmarkedsparate... 19! 2.1.7$Barrierer$for$de$arbejdsmarkedsparate... 22! 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING... 24! 2.2.1$Fra$partipresse$til$omnibuspresse... 24! 2.2.2$Fra$omnibuspresse$til$segmentpresse... 25! 2.2.3$Politikens$medialisering... 26! 2.2.4$Medierne$og$dagordenen... 27! 2.2.5$Medier$og$politik$ $et$gensidigt$forhold... 28! 29! 2.3.1$Den$oprindelige$agendaIsetting$teori... 29! 2.3.2$Nyere$agendaIsetting$teori... 35! 2.3.3$Opsamling... 38! 3!METODE!OG!FORSKNINGSDESIGN...39! 3.1!VIDENSKABSTEORI... 41! 3.1.1$Den$hermeneutiske$fortolkning... 42! 3.1.2$Forforståelsen... 42! 3.1.3$Den$hermeneutiske$cirkel... 43! 3.1.4$Vores$forforståelse... 43! 3.2!INDHOLDSANALYSEN!SOM!METODE... 45! 3.2.1$Mixed$methods... 45! 3.2.2$Indholdsanalysen$generelt... 46! 3.2.3$Den$kvantitative$indholdsanalyse... 47! 3.2.4$Den$kvalitative$indholdsanalyse... 48! 3.3!FORSKNINGSDESIGN... 50! 3.3.1$Forskningsstrategi... 50! 3.3.2$Afgrænsning$af$empiri... 50! 3.3.3$Analysestrategi$for$første$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 55! 3.3.4$Analysestrategi$for$andet$niveau$af$dagsordensfastsættelsen... 59! 3.3.5$Analysestrategi$for$den$forklarende$analyse... 65! 3.4!RELIABILITET,!VALIDITET!OG!GENERALISERBARHED... 67! 3.4.1$Reliabilitet... 67! 3.4.2$Validitet... 69! 3.4.3$Generaliserbarhed... 71! 4!ANALYSE...75! 4.1!ANALYSEÅRET... 77! 4.2!KONTANTHJÆLP!PÅ!DAGSORDENEN... 80! 4.2.1$Artikler$fordelt$på$medier... 80! 4.2.2$Salience:$Synlighed$i$dagbladene... 81! 4.2.3$Issue$proponents:$Dagbladenes$valg$af$kilder... 91! 4.2.4$Real$world$indicators:$Dagbladenes$brug$af$fakta... 95! 4.2.5$Trigger$events:$Dagbladenes$brug$af$personsager... 97! 4.2.6$Opsamling... 99! 3

4 4.3!DAGBLADENES!FREMSTILLING!AF!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE...101! 4.3.1$Værdige$eller$uværdige$kontanthjælpsmodtagere...101! 4.3.2$Den$rationelle$kontanthjælpsmodtager...104! 4.3.3$Den$umoralske$kontanthjælpsmodtager...112! 4.3.4$Den$udstødte$kontanthjælpsmodtager...120! 4.3.5$Opsamling...127! 4.4!FORKLARENDE!ANALYSE:!MORALSK!PANIK...128! 4.4.1$Carina$og$Robert$vækker$dagbladenes$opmærksomhed...129! 4.4.2$Lønmodtageren$og$kontanthjælpsmodtageren...132! 4.4.3$Konsensus$blandt$eliten...133! 4.4.4$En$skæv$mediedækning...134! 4.4.5$Genoplivning$af$gamle$myter...137! 4.4.6$Politiske$implikationer...139! 4.5!DELKONKLUSION:!ANALYSENS!RESULTATER...140! 5!DISKUSSION ! 5.1!KONTANTHJÆLPSREFORMEN!SOM!DEL!AF!NEOLIBERAL!UDVIKLING...144! 5.2!KRISESTEMNING!I!BEFOLKNINGEN...146! 5.3!SOCIALDEMOKRATERNE!KAN!NEMMERE!LEGITIMERE!VELFÆRDSREFORMER...148! 5.3.1$Politisk$konsensus...149! 5.3.2$Nixon$goes$to$China...150! 5.4!MEDIEDÆKNINGEN!HAR!DEN!STØRSTE!FORKLARINGSKRAFT...151! 5.4.1$Mediefremstillinger$påvirker$befolkningen...152! 5.4.2$Mediedækningen$har$ramt$mange$og$bredt...152! 6!KONKLUSION!OG!PERSPEKTIVERING ! 6.1!KONKLUSION...156! 6.2!OPLÆG!TIL!VIDERE!FORSKNING...158! 6.3!SPECIALET!EMPIRISKE!IMPLIKATIONER...160! 7!ABSTRACT ! 8!LITTERATUR ! 9!BILAG ! BILAG!1:!KODEBOG...178! BILAG!2:!EKSEMPEL!PÅ!IDENTIFICERING!AF!FRAMES!OG!MENNESKESYN...180! BILAG!3:!ARTIKLER!OM!KONTANTHJÆLP!I!FORHOLD!TIL!SAMLET!MEDIEDÆKNING...184! BILAG!4:!ARTIKLER!MED!POLITISKE!KILDER!INDEN!FOR!ARTIKLER!MED!FRAMES...186! BILAG!5:!ARTIKLER!DER!FREMSTILLER!KONTANTHJÆLPSMODTAGERNE!SOM!UVÆRDIGE!FORDELT! PÅ!UGER...187! BILAG!6:!ARTIKLER!BRUGT!I!DEN!KVALITATIVE!ANALYSE...188! 10!ANSVARSFORDELING ! 4

5 ! 1!INDLEDNING! 5

6 6

7 1.1!EN!NY!KONTANTHJÆLPSREFORM! I!foråret!2013!indgik!regeringen!en!aftale!med!alle!Folketingets!partier! undtagen!enhedslisten!om!en!reform!af!kontanthjælpssystemet.!reformen! involverer!blandt!andet!en!halvering!af!ydelsen!for!unge!fra!26!til!30!år,!krav!om! at!arbejde!for!kontanthjælpen,!flere!økonomiske!sanktioner!og!gensidig! forsørgerpligt!for!samlevende!par!over!25!år.!reformen!skriver!sig!ind!i!en! historisk!udvikling,!hvor!der!løbende!har!været!stramninger!på! kontanthjælpsområdet!blandt!andet!ved!en!indførsel!af!ungdomsydelsen!i!1990! og!et!stadigt!stigende!krav!om!aktivering.!!! har!der!i!befolkningen!været!bred!opbakning!til!den.!en!undersøgelse!fra! Ugebrevet!A4,!der!blev!gennemført!i!slut!2012,!viste,!at!kun!17!pct.!af!danskerne! var!direkte!imod!en!reform!af!kontanthjælpen,!og!at!mere!end!hver!anden! dansker!bakker!op!om!vigtige!reformelementer!som!for!eksempel! uddannelseskrav!til!de!unge,!straksaktivering!og!gensidig!forsøgerpligt!for! samlevende!par.!undersøgelsen!viste!desuden,!at!befolkningens!opbakning!går! på!tværs!af!politiske!skel.!næsten!halvdelen!af!dem,!der!ved!sidste!valg!stemte! på!danmarks!mest!venstreorienterede!parti,!enhedslisten,!bakker!op!om! kontanthjælpsreformen!(ugebrevet!a4!2012a).!! Opbakningen!til!kontanthjælpsreformen!kan!undre,!eftersom!undersøgelser! viser,!at!der!i!befolkningen!er!en!udbredt!modvilje!over!for!at!reformere! velfærdsstaten,!og!i!2010!stod!en!reform!af!kontanthjælpssystemet!ikke!højt!på! befolkningens!reformønskeliste!(valgundersøgelsen!2007;!ugebrevet!a4!2010).! Derudover!er!danskerne!generelt!tilhængere!af!en!omfattende!velfærdsstat,! hvor!de!bredeste!skuldre!bærer!de!tungeste!byrder!(ploug!et!al.!2004:!15).! Blandt!velfærdsteoretikere!er!der!også!overvejende!enighed!om,!at! tilbagerulning!af!velfærd!langt!fra!er!en!vindersag!for!politikere!i!samfund,!hvor! der!er!opbakning!til!velfærdsstaten!(starke!2006:!1;!pierson!1996:!348f).!af! samme!grund!har!historien!vist,!at!velfærdsreformer!!hvis!de!ikke!skal!få! befolkningen!på!barrikaderne!!helst!skal!sniges!ind!ad!bagdøren!med!så!lidt! opmærksomhed!som!muligt!(pierson!1996:!348f).!det!har!dog!ikke!været! tilfældet!med!kontanthjælpsreformen,!som!har!haft!stor!bevågenhed!i!medierne.!! 7

8 I!følge!nyere!teorier!om!medier!og!politik!spiller!netop!medierne!en!stor!rolle!i! den!politiske!meningsdannelse.!medierne!besidder!en!selvstændig!magt!til!at! sætte!en!dagsorden,!men!det!er!også!gennem!medierne,!at!politikerne!ofte! henter!legitimitet!til!deres!politiske!forslag!(hjarvard!2008:!65).!specifikt!inden! for!velfærdsområdet!har!flere!studier!!danske!såvel!som!udenlandske!!påvist,! at!mediernes!fremstilling!af!forskellige!velfærdsmodtagere!påvirker! befolkningens!holdning!til!politiske!reformer.!medierne!spiller!dermed!en!aktiv! rolle!i!at!forme!befolkningens!opfattelse!af!forskellige!velfærdsområder.!et! studie!fra!70'ernes!storbritannien!viser!desuden,!at!mediernes!massive!fokus!på! personsager,!i!form!af!kontroversielle!velfærdsmodtagere,!kan!få!konsekvenser! for!befolkningens!opfattelse!af!velfærdsmodtagerne!som!samlet!gruppe!og!være! med!til!at!legitimere!omfattende!politiske!reformer!(golding!og!middleton! 1982).!!!! Hvis!man!vil!forstå,!hvorfor!danskerne!nu!bakker!op!om!en!reform!af! kontanthjælpen,!kan!det!derfor!være!relevant!at!rette!fokus!mod! mediedækningen.!året!hvor!kontanthjælpsreformen!blev!debatteret!i!medierne! var!også!året,!hvor!to!upopulære!kontanthjælpsmodtagere!gjorde!deres!entré!i! kontanthjælpsmodtageren! Carina!for!at!demonstrere,!at!der!i!Danmark!findes! fattige.!men!sagen!endte!med!at!vende!180!grader!og!blive!et!eksempel!på!det! modsatte!!at!kontanthjælpsmodtagerne!er!alt!andet!end!fattige.!mindre!end!et! år!senere!dukkede!en!anden!kontanthjælpsmodtager!op!i!medierne,!nemlig! Robert!der!i!DR2's!program! På!den!2.!side!åbent!erklærede,!at!han!var! et! dovent!svin,!der!ikke!gad!have!et! skod!job.!med!studiet!fra!storbritannien!in! mente!kan!man!have!en!formodning!om,!at!disse!personsager!har!formet! mediedækningen!og!dermed!påvirket!befolkningens!opfattelse!af! kontanthjælpsområdet!generelt.!! Flere!forskere!har!da!også!offentligt!ytret!en!mistanke!om,!at!mediernes!massive! kontanthjælpsområdet:! Medierne!har!en!meget!stor!rolle!i!denne!sammenhæng!ved!at!flashe!bestemte! sager.!medierne!overspillede!helt!bestemt.!i!stedet!for!at!gå!efter!repræsentative! sager!gik!man!udelukkende!efter!en!case,!som!er!sensationel,!udtalte!jørgen! 8

9 Elm!Larsen,!professor!ved!Københavns!Universitet!til!Ugebrevet!A4$(Ugebrevet! A4!2012b).$ I!en!artikel!fra!Journalisten!udtaler!John!Andersen,!professor!ved!Institut!for! Miljø,!Samfund!og!Rumlig!Forandring!på!RUC,!om!mediedækningen!af!Carina:! Jeg!synes,!det!kørte!helt!skævt.!Det!var!ret!skræmmende,!hvordan!viden! spillede!en!helt!marginal!rolle!i!mediedebatten $(Journalisten!2012). Så!vidt!vides!er!der!dog!ikke!foretaget!en!systematisk!undersøgelse!af,!hvordan! medierne!har!dækket!kontanthjælpsområdet!op!til!reformen,!og!hvordan!det! kan!have!påvirket!befolkningens!holdning.!det!er!afsættet!for!nærværende! speciale.!i!dagens!danmark!er!det!dagbladene,!der!har!den!største! egenproduktion!af!nyheder,!og!det!er!ofte!de!historier,!der!har!kørt!i! dagbladene,!som!tv,!radio!og!web!følger!op!på!i!løbet!af!dagen.!derfor!er!det!i! særlig!grad!interessant!at!undersøge!disse!mediers!dækning!af! kontanthjælpsområdet.!specialets!problemformulering!er!derfor:! Hvordan$kan$dagbladenes$dækning$af$kontanthjælpsområdet$være$med$til$at$ forklare$danskernes$opbakning$til$kontanthjælpsreformen?$ Problemformuleringen!vil!blive!besvaret!med!en!indholdsanalyse!af!den! samlede!mediedækning!i!syv!større!dagblade!i!perioden!fra!carina!første!gang! optræder!i!medierne!og!et!år!frem,!det!vil!sige!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!! Teorien!om!dagsordensfastsættelse!danner!den!analytiske!ramme!for! besvarelsen!af!specialets!problemformulering.!det!medfører,!at!vi!i!vores! analyse!både!vil!undersøge,!hvad!der!optræder!på!dagbladenes!dagsorden,!og! hvordan!det!fremstilles.!vi!vil!desuden!også!forklare,!hvorfor$mediedækningen! ser!ud!som!den!gør.!!analysen!er!derfor!delt!i!tre,!hvor!første!del!er!et! kvantitativt!overblik!over!dagbladenes!dækning!af!kontanthjælpsområdet.!her! spørger!vi!blandt!andet:!hvilke!emner!indenfor!kontanthjælpsområdet!dækkes?! Hvilke!kilder!citeres?!Hvor!ofte!refereres!der!til!personsager?!Og!hvor!meget! fakta!er!der!i!debatten?!anden!del!af!analysen!har!en!mere!kvalitativ!karakter!og! fremstilles!i!dagbladene.!tredje!del!bevæger!sig!på!tværs!af!de!to!foregående! 9

10 analyser!og!giver!et!bud!på,!hvorfor!mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.!! Samlet!set!er!det!specialets!formål!at!bidrage!til!at!afklare!forholdet!mellem! medierne!og!befolkningens!politiske!meningsdannelse!på!velfærdsområdet.!vi! lægger!ud!med!en!gennemgang!af!specialets!dele:! 1.2!LÆSEVEJLEDNING! I!kapitel$2!præsenteres!specialets!teori.!Her!redegør!vi!for! kontanthjælpssystemets!opbygning!og!lovgivning!samt!for!de!karakteristika,! der!knytter!sig!til!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!vi!gennemgår! desuden!den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge! mediernes!rolle!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!centrale! at!besvare!specialets!problemformulering.! I!kapitel$3$gennemgås!specialets!metode.!Her!redegør!vi!for!alle!metodiske!valg! og!fravalg,!hvilket!indebærer!en!gennemgang!af!specialets!videnskabsteoretiske! forskellige!analyser.!kapitlet!afsluttes!med!overvejelser!om!specialets! reliabilitet,!validitet!og!generaliserbarhed.!! I!kapitel$4!udfoldes!specialets!analyser.!Første!del!giver!svar!på,!hvad!der!er!på! dagbladenes!kontanthjælpsdagsorden.!anden!del!svarer!på,!hvordan! kontanthjælpsområdet!fremstilles!i!mediedækningen!og!hvilke!menneskesyn,! der!ligger!bag.!tredje!del!har!en!mere!forklarende!og!perspektiverende! karakter,!når!den,!ud!fra!teorien!om!moralsk!panik,!giver!svar!på,!hvorfor$ mediedækningen!ser!ud!som!den!gør.! I!kapitel$5$diskuterer!vi,!hvor!stor!en!vægt!vi!kan!tillægge!vores!resultater!i! forhold!til!at!forklare!befolkningens!opbakning!til!kontanthjælpsreformen.!det! gør!vi!ved!at!gennemgå!andre!mulige!forklaringer,!herunder!en!øget! krisebevidsthed!i!befolkningen,!den!historiske!udvikling!på! kontanthjælpsområdet!og!betydningen!af,!at!reformen!er!gennemført!under!en! socialdemokratisk!ledet!regering.!vi!afslutter!med!en!argumentation!for,! hvorfor!vi!mener,!at!medierne!har!den!største!forklaringskraft.! 10

11 I!kapitel$6$sammenfattes!analysens!konklusioner,!og!specialets! problemformulering!besvares!hermed.!kapitlet!afsluttes!med!perspektiverende! bemærkninger!om!specialets!empiriske!implikationer!samt!et!oplæg!til!videre! forskning.!! Rigtig!god!læselyst!!! 11

12 12

13 2!TEORI! I!det!følgende!afsnit!gennemgås!den!teori,!som!specialet!tager!sit!afsæt!fra.! Først!vil!vi!redegøre!for!kontanthjælpssystemets!opbygning!og!den!viden,!der! foreligger!om!kontanthjælpsmodtagerne!som!gruppe.!derefter!gennemgås! den!danske!avispresses!udvikling!med!det!formål!at!klarlægge!mediernes! rolle!og!betydning!i!dagens!danmark.!afslutningsvis!præsenteres!en!samlet! teoretisk!ramme!for!at!besvare!specialets!problemformulering:!teorien!om! 13

14 14

15 2.1!KONTANTHJÆLPSOMRÅDET!! Dette!afsnit!skal!give!et!overblik!over!kontanthjælpsområdet,!som!det!så!ud!i! vores!analyseår,!der!strækker!sig!fra!d.!28.!november!2011!til!d.!27.! november!2012.!det!skal!tjene!til!viden!om,!hvem!der!er!på!kontanthjælp!og!i! hvor!lang!tid,!hvordan!systemet!er!organiseret,!og!hvilke!visitationskrav!der! er!for!at!modtage!kontanthjælp.!derudover!beskriver!vi!nogle!af!de!barrierer,! som!kontanthjælpsmodtagerne!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! 2.1.1!Betingelser!for!at!modtage!kontanthjælp! Kontanthjælp!er!en!offentlig!ydelse!til!personer,!der!ikke!er!i!stand!til!at! forsørge!sig!selv!eller!deres!familie.!for!at!være!berettiget!til!kontanthjælp! arbejdsløshed!eller!samlivsophør!!som!har!medført,!at!man!ikke!længere! kan!forsørge!sig!selv!eller!sin!familie.!det!er!dog!ikke!muligt!at!modtage! kontanthjælp,!hvis!ens!ægtefælle!kan!forsørge!en!eller!har!en!formue!på!over! !kr.!Dette!omfatter!også!værdier,!som!let!kan!omsættes!til!penge!for! eksempel!en!bil!eller!ejendom!(beskæftigelsesministeriet!1) 1.!!! Hvis!man!søger!om!kontanthjælp!alene!på!grund!af!arbejdsløshed,!skal!man! stå!til!rådighed!for!arbejdsmarkedet.!det!indebærer,!at!man!skal!møde!op!til! de!samtaler,!som!kommunen!indkalder!til,!at!man!tager!imod!de!tilbud!om! aktivering!eller!arbejde,!som!kommunen!giver,!og!at!man!aktivt!søger!arbejde! (Beskæftigelsesministeriet!1).! Kontanthjælpsmodtagerne!kan!udsættes!for!sanktioner!i!form!af!nedsættelse! af!ydelsen,!hvis!de!udebliver!fra!for!eksempel!en!jobsamtale,!en!samtale!i! jobcenteret!eller!afviser!et!jobtilbud!uden!en!rimelig!grund.!kontanthjælpen! kan!også!fratages!helt,!hvis!den!pågældende!gentagne!gange!afviser!tilbud!om! eller!udebliver!fra!aktivering!(beskæftigelsesministeriet!1).! 1! Det!er!desuden!ikke!muligt!at!modtage!kontanthjælp,!hvis!man!i!forvejen!modtager!en! anden!overførselsindkomst.!det!er!dog!muligt!at!supplere!kontanthjælpen!med! tillægsydelser.!! 15

16 2.1.2!Ydelsernes!størrelse! Størrelsen!af!kontanthjælpsydelsen!afhænger!blandt!andet!af,!om!man!er! over!eller!under!25!år,!og!om!man!har!forsørgelsespligt!over!for!børn.! Ydelserne!fra!2012!skildres!i!figur!1:!! FIGUR!1:!KONTANTHJÆLPENS!STØRRELSE!I!2012.! BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2)! Hjælp!til!forsørgelse! Fyldt!25!år,!forsøger!børn! Fyldt!25!år,!andre! Under!25!år,!udeboende! Under!25!år,!udeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!udeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!hjemmeboende! Under!25!år,!hjemmeboende,!nedsat!hjælp! Under!25!år,!hjemmeboende,!behovsbestemt!tillæg!(maks.)! Under!25!år,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!børn! Under!25!år,!psykisk!syg,!udeboende! Under!25!år,!gravid! Under!25!år,!bidragspligt,!max!hjælp!inkl.!tillæg! Kontanthjælpsnedsættelse! Sats!per!måned! !kr.! !kr.! 6.660!kr.! 5.662!kr.! 998!kr.! 3.214!kr.! 2.815!kr.! 399!kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! !kr.! 652!kr.! 2.1.3!Matchgrupper! Siden!2010!er!kontanthjælpsmodtagerne!af!de!forskellige!jobcentre!blevet! indplaceret!i!én!ud!af!tre!forskellige!matchgrupper,!der!skal!afspejle!den! pågældendes!beskæftigelsespotentiale,!det!vil!sige!en!samlet!vurdering!af! vedkommendes!arbejdsmarkedsrelevante!ressourcer,!kompetencer!og! udviklingsmuligheder!(retsinformation!1!).!! Matchgruppe$1!dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! jobklar.!det!indebærer,!at!de!er!parate!til!at!tage!et!arbejde!og!forsørge!sig! selv!inden!for!tre!måneder,!idet!de!tilsyneladende!ikke!har!andre!problemer! 16

17 end!at!være!ledige.!! Matchgruppe$2$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! indsatsklar.!heri!ligger,!at!de!ikke!er!parate!til!at!tage!et!ordinært!arbejde! inden!for!tre!måneder,!så!de!er!i!stand!til!at!forsørge!sig!selv.!til!gengæld!er! de!i!stand!til!at!deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats.!$ Matchgruppe$3$dækker!over!de!kontanthjælpsmodtagere,!der!vurderes!som! midlertidigt!passive.!det!betyder,!at!de!hverken!er!jobklar!eller!i!stand!til!at! deltage!i!en!beskæftigelsesrettet!indsats!(retsinformation!1!).! 2.1.4!De!forskellige!kontanthjælpsmodtagere! Kontanthjælpssystemet!rummer!mange!forskellige!borgere!med!meget! forskellige!!problemer.!systemet!indeholder!personer,!som!ikke!har!haft! tilstrækkelig!tilknytning!til!arbejdsmarkedet!til!at!blive!berettiget!til! dagpenge!eller!er!faldet!ud!af!disse!ydelsessystemer,!for!eksempel!på!grund! af!varighedsbegrænsningen.!men!systemet!indeholder!også!borgere!med! væsentlige!begrænsninger!i!arbejdsevnen!på!grund!af!psykiske!eller!fysiske! helbredsproblemer!og!borgere!med!komplekse!og!sammensatte!sociale! problemer,!herunder!misbrugsproblemer!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012!2:!45).!! Som!det!fremgår!af!figur!2,!var!der!i!2012!cirka! !personer,!der! modtog!kontanthjælp.!73!pct.!af!dem!placerer!sig!i!matchgruppe!2!eller!3!og! er!dermed!ikke!direkte!arbejdsmarkedsparate.!kun!27!pct.!vurderes!til!ikke! at!have!andre!problemer!end!at!være!ledige!og!derfor!som!parate!til!at!tage!et! job.!! 17

18 ! FIGUR!2:!KONTANTHJÆLPSMODTAGERE!FORDELT!EFTER!MATCHGRUPPE,!4.! KVARTAL!2012!(BESKÆFTIGELSESMINISTERIET!2013)! Matchgruppe! Andel!af!alle!kontanthjælpsmodtagere!(pct.)! Fuldtidspersoner! Matchgruppe!1! 27! ! Matchgruppe!2! 51! ! Matchgruppe!3! 22! ! I!alt! 100! ! Når!vi!senere!i!specialet!gennemgår!dagbladenes!dækning!af,!hvordan!man! kan!give!kontanthjælpsmodtagere!et!større!økonomisk!incitament!til!at!finde! et!arbejde,!er!det!værd!at!have!for!øje,!at!det!altså!kun!er!27!pct.!af!den! samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe,!som!reelt!er!arbejdsmarkedsparate.!! Over!90!pct.!af!den!samlede!kontanthjælpsmodtagergruppe!har!desuden!ikke! en!erhvervskompetencegivende!uddannelse,!og!75!pct.!har!højst!gennemført! folkeskolen.!mere!end!50.000!af!kontanthjælpsmodtagerne!er!unge!under!30! år,!hvilket!er!en!stigning!fra!2007,!hvor!antallet!var!27.000!(regeringen! 2013:!1;!Beskæftigelsesministeriet!2013:!1).!! Hvis!man!ser!på!kontanthjælpsmodtagernes!familiestruktur,!er!de!fleste! enlige!uden!børn.!i!2011!var!der! !enlige!kontanthjælpsmodtagere.! Den!næststørste!gruppe!inden!for!kontanthjælpsmodtagerne!er!enlige! kvinder!med!børn,!som!samme!år!udgjorde!36.200!(casa!&!socialpolitisk! Forening!2012:!86).!! 2.1.5!Hvor!længe!bliver!kontanthjælpsmodtagerne!i!systemet?! Der!er!stor!forskel!på,!hvor!lang!tid!de!forskellige!personer!bliver!i! kontanthjælpssystemet.!men!der!er!sket!en!stigning!i!antallet!af!langvarige! kontanthjælpsmodtagere 2!fra! !personer!i!2007!til! !personer!i! 2011.!En!stigning!som!blandt!andet!kan!forklares!med!den!økonomiske!krise! 2!!Langvarige!modtagere!af!kontanthjælp!er!her!defineret!som!personer,!der!har!modtaget! inden!for!det!enkelte!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012).!! 18

19 (CASA!&!Socialpolitisk!Forening!2012:!11).! CASA!og!Socialpolitisk!Forening!har!lavet!en!undersøgelse!af! kontanthjælpsmodtagerne!i!alderen!18!til!50!år,!der!på!et!eller!andet! tidspunkt!modtog!kontanthjælp!i!2001.!denne!gruppe!af! kontanthjælpsmodtagere!har!de!fulgt!i!perioden!2002!til!2012!for!at!belyse,! hvor!stor!en!del!der!forbliver!i!kontanthjælpssystemet,!hvor!længe!de!typisk! modtager!kontanthjælp,!og!om!de,!der!forlader!kontanthjælpssystemet,! kommer!i!beskæftigelse,!i!uddannelse!eller!på!førtidspension.!! Undersøgelsen!viser,!at!efter!de!11!år!er!35!pct.!af!gruppen!i!beskæftigelse!og! dermed!selvforsørgende!(yderligere!3!pct.!er!i!fleksjob).!21!pct.!har!forladt! arbejdsmarkedet!ved!at!overgå!til!førtidspension,!mens!8!pct.!har!forladt! landet!eller!er!døde.!14!pct.!er!fortsat!modtagere!af!offentlige!ydelser,!men!er! overgået!til!dagpenge!eller!er!i!aktivering.!15!pct.!af!gruppen!!svarende!til! kontanthjælpsmodtagere!i!over!10!år!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:! 48). 3! Det!er!især!de!unge,!der!forlader!kontanthjælpssystemet!hurtigt.!Mens!47!pct.! af!de!unge!er!selvforsørgende!i!2012,!gælder!det!samme!kun!for!27!pct.!af!de! kontanthjælpsmodtagere!med!sociale!og!sundhedsmæssige!problemer,!der! bliver!i!kontanthjælpssystemet.!blandt!de!personer,!som!har!modtaget! kontanthjælp!i!10!år!(13.000!personer),!er!der!en!del,!som!er!karakteriseret! som!hjemløse!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!56).!!det!ser!derfor!ud! til,!at!omfanget!af!de!sociale!problemer!er!afgørende!for,!hvor!længe!man! bliver!i!!systemet!(casa!&!socialpolitisk!forening!201:!50).!! 2.1.6!Barrierer!for!de!ikkecarbejdsmarkedsparate! udgør!den!største!gruppe!af!kontanthjælpsmodtagere!i!systemet,!er!det! 3! De!resterende!procent!indeholder!enten!personer,!der!er!ledige!uden!at!være!på! offentlige!ydelser!eller!personer,!der!ikke!har!oplyst!deres!situation.!! 19

20 relevant!at!gennemgå!nogle!af!de!karakteristika,!der!knytter!sig!til!denne! gruppe.!! Anvendt!Kommunal!Forskning!(AKF)!har!foretaget!en!systematisk! kontanthjælpsmodtagere!(i!akf s!undersøgelse!er!det!de! kontanthjælpsmodtagere,!der!blev!placeret!i!de!historiske!matchkategorier!4! og!5.!disse!matchgrupper!svarer!til!matchgruppe!2!og!3!i!den!nye! matchmodel)!(akf!2011:!6).!kortlægningen!viser,!at!otte!ud!af!ti!i!denne! helbredsproblemer,!der!står!i!vejen!for,!at!de!kan!komme!i!job 4!(AKF!2011:! 6).!! De!socioøkonomiske!karakteristika!for!denne!gruppe!tegner!et!billede!af! kontanthjælpsmodtageren!som!en,!der!er!uuddannet,!ensom,!og!som!har!en! ringe!mulighed!for!at!komme!ud!af!kontanthjælpssystemet.!syv!ud!af!ti!har! kun!folkeskolen!som!højeste!fuldførte!uddannelse,!og!gruppen!har!i! gennemsnit!kun!fire!års!erhvervserfaring!på!trods!af!en!gennemsnitsalder!på! 40!år!(AKF!2011:!6).!!Seks!ud!af!ti!bor!alene,!og!over!hver!fjerde!vurderes!af! sagsbehandlerne!til!at!have!problemer!med!økonomi!og!sociale!netværk! dermed!stærkt!overrepræsenteret!i!kontanthjælpssystemet!sammenlignet! med,!hvor!lille!en!andel!de!udgør!af!den!samlede!befolkning!(akf!2011:!6).!! Kortlægningen!inkluderer!også!sagsbehandlernes!vurderinger.!De!har! kontanthjælpsmodtagere!til!at!mangle!faglige!og!praktiske!kompetencer,!og! omkring!halvdelen!er!vurderet!til!at!mangle!personlige!kompetencer,!f.eks.! manglende!evne!til!at!koncentrere!sig!(akf!2011:!7).!derudover!er!otte!ud!af! ti!i!matchkategori!4!og!ni!ud!af!ti!i!matchkategori!5!vurderet!til!at!have!så! omfattende!helbredsmæssige!problemer,!at!det!står!i!vejen!for!beskæftigelse.! Og!hver!fjerde!i!matchkategori!5!har!misbrugsproblemer!i!et!omfang,!så!det! 4! Undersøgelsen!er!gennemført!på!de!knap! !individer,!der!var!på!kontanthjælp!i! januar!2007.!! 20

21 står!i!vejen!for!beskæftigelse!(akf!2011:!7).! Hvis!man!ser!på!deres!konkrete!helbredsmæssige!tilstand,!ser!den!da!også! problematisk!ud.!30!pct.!i!matchkategori!5!og!22!pct.!i!matchkategori!4!har! fået!diagnosticeret!en!psykisk!lidelse.!knap!hver!tiende!har!fået! diagnosticeret!en!alkoholrelateret!lidelse,!og!hver!femte!har!fået! diagnosticeret!en!lidelse!i!knogler!eller!bindevæv,!som!b.la.!dækker!over! har!næsten!halvdelen!i!matchkategori!5!på!et!tidspunkt!henvendt!sig!med!en! lidelse,!der!ikke!har!kunnet!klassificeres!!de!såkaldte!diffuse!lidelser.!dette! kunne!for!eksempel!dreje!sig!om!smerter!i!brystet!eller!svimmelhed.!for! matchkategori!4!drejer!det!sig!om!fire!ud!af!ti!(akf!2011:!8).! $Sprogkundskaber$ Forskellige!undersøgelser!peger!desuden!på,!at!manglende!sprogkundskaber! kan!være!en!barriere!for!arbejdsmarkedsparatheden.!casa!og!socialpolitisk! Forening!har!målt!og!sammenlignet!erhvervsfrekvensen!for!tre!grupper!1)! folk!med!dansk!baggrund!(casa!&!socialpolitisk!forening!2012:!75).!! Sammenligningen!viser,!at!erhvervsfrekvensen!er!størst!blandt!personer!med! dansk!oprindelse.!den!var!i!2011!77,7!pct.!for!mænd!og!74,2!pct.!for!kvinder.! Derefter!kommer!indvandrere!fra!vestlige!lande!med!en!erhvervsfrekvens!på! 64,4!pct.!for!mænd!og!58,0!pct.!for!kvinder.!Den!laveste!erhvervsfrekvens! på!57,3!pct.!og!kvindernes!var!på!46,6!pct.!(casa!&!socialpolitisk!forening! 2012:!75) Tendensen!bakkes!op!af!en!anden!undersøgelse!baseret!på!tal!fra! personer,!der!har!været!på!kontanthjælp!i!mere!end!10!år,!er!knap!6.000! indvandrerkvinder!(agenda!2013).!at!indvandrere!er!overrepræsenterede!i! kontanthjælpssystemet!indikerer,!at!manglende!sprogkundskaber!kan!være! en!barriere!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.! 21

22 Ovenstående!gennemgang!viser!de!vigtigste!barrierer!for! kontanthjælpsmodtagere!i!matchgruppe!2!og!3!i!forhold!til!at!komme!i! arbejde.!for!nogle!kontanthjælpsmodtagere!er!flere!af!disse!barrierer!til! stede!på!samme!tid.!det!kunne!for!eksempel!være!en!flygtning,!der!ikke!taler! det!danske!sprog,!og!som!lider!af!krigstraumer.!! 2.1.7!Barrierer!for!de!arbejdsmarkedsparate! Som!vi!så!i!fordelingen!af!personer!i!de!tre!matchgrupper,!er!det!kun!38.636! kontanthjælpsmodtagere!ud!af!de!samlede! ,!der!vurderes!til!at!være! arbejdsmarkedsparate.!det!er!altså!denne!gruppe,!som!for!eksempel! incitamentstrukturer!kan!gøre!en!forskel!for.!vi!vil!i!dette!afsnit!gennemgå!de! barrierer,!denne!gruppe!møder!i!forhold!til!at!komme!i!arbejde.!! En!analyse!fra!Arbejderbevægelsens!Erhvervsråd!(AE!2013a)!argumenterer! for,!at!den!økonomiske!krise!er!forklaringen!på,!at!mere!end!50.000!danskere! er!overgået!fra!arbejdsmarkedet!til!kontanthjælpssystemet!(ae!2013a:!1).! Tænketanken!har!med!baggrund!i!tal!fra!Arbejdsmarkedsstyrelsen,!ADAM's! databank!og!dream!set!på!udviklingen!i!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere! over!tid.!kortlægningen!viser,!at!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!har! Under!lavkonjunkturen,!som!fulgte!i!kølvandet!på!kartoffelkuren!i!1986,!var! der!en!kraftig!stigning!på!over!57.500!personer!i!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere,!mens!antallet!faldt!betydeligt!igen!i!1990'erne,! konverteringsmuligheder!for!boliglån!og!satte!ind!med!en!mere!aktiv! arbejdsmarkedspolitik.!i!slutningen!af!1990'erne!blev!dansk!økonomi!ramt!af! og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!steg!atter.!det!økonomiske!boom!i! I!2008!faldt!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!inklusiv!aktiverede!således! til!under! !personer.!den!nuværende!krise!har!dog!øget!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!kraftigt,!og!antallet!af!kontanthjælpsmodtagere!er!i! 22

23 kontanthjælpsmodtagere!er!dybt!påvirket!af!konjunkturerne.!! CASA!&!Socialpolitisk!Forening!bemærker!da!også!i!Social!Årsrapport!2012,! at!den!økonomiske!krise!i!midten!af!2008!har!fået!antallet!af! kontanthjælpsmodtagere!til!at!stige!kraftigt!frem!mod!2012!(casa!&! Socialpolitisk!Forening!2012:!46),!og!historien!viser,!at!mange!kommer!i! arbejde!når!krisen!stopper!(casa!1995:!36).!! stillinger!udfyldes!ekstremt!effektivt!i!disse!år,!og!at!antallet!af!forgæves! rekrutteringsforsøg!er!historisk!lav!(ae!2013b:!1).!det!undersøges!blandt! sådan,!at!jo!højere!arbejdsløsheden!har!været,!jo!lavere!har!andelen!af!ledige! stillinger!i!forhold!til!den!samlede!arbejdsstyrke!været.!! Samlet!viser!undersøgelserne,!at!den!økonomiske!krise!spiller!en!rolle!for! antallet!af!ledige!stillinger.! 23

24 2.2!MEDIERNES!UDVIKLING! De!sidste!hundrede!års!udvikling!inden!for!medier!og!journalistik!har!ført!til! en!dansk!nyhedspresse,!der!spiller!en!selvstændig!rolle!i!forhold!til!at!påvirke! befolkningens!holdning!og!den!politiske!dagsorden.!i!det!følgende!afsnit! skitseres!denne!udvikling.! 2.2.1!Fra!partipresse!til!omnibuspresse! Når!man!skal!skitsere!mediernes!historiske!udvikling,!tales!der!ofte!om!en! til!mellemkrigstiden!blomstrede!en!partiafhængig!presse,!som!der!ofte! fire!blade,!der!svarede!til!de!fire!største!partier:!venstre,!socialdemokratiet,! Konservative!og!Radikale!(Schultz!2007:!2).!Pressen!fungerede!på!daværende! tidspunkt!som!talerør!for!partierne,!som!på!det!tidspunkt!ikke!havde!de! moderne!partiers!omfattende!partiapparat!at!trække!på!(ørsten!2003:!21).! Fra!starten!af!anden!verdenskrig!og!frem!fik!aviserne!en!ny!rolle.!Det! ensartet!journalistik,!der!skulle!tjene!som!en!uafhængig!kontrollant!af! lovgivningen!(lund!2013:!12).!denne!samfundsrolle!som! fjerde!statsmagt! kunne!begrunde!en!mere!kritisk!holdning!til!de!folkevalgte!på!christiansborg! og!politik!i!bred!forstand.!de!fleste!aviser!begyndte!at!arbejde!ud!fra!det! såkaldte!omnibuskoncept,!der!betyder!en!presse! for!alle!(lund!2013:!12;! Schultz!2007:!2).!Omnibuskonceptets!indførelse!betød!en!satsning!på!en!ny! form!for!objektiv!journalistik,!der!skulle!gøre!aviserne!attraktive!for!læsere! med!alle!partitilhørsforhold.!det!førte!blandt!andet!til!en!professionalisering,! herunder!indførelsen!af!nyhedskriterierne!og!en!klar!adskillelse!af! objektive!nyheder!og!subjektive!kommentarer,!for!eksempel!med!en! placering!i!forskellige!sektioner!(schultz!2007:!4).!aviserne!vedkendte!sig! altså!fortsat!deres!oprindelige!ideologiske!ståsted!!det!har!for!eksempel! aldrig!været!nogen!hemmelighed,!at!politiken!er!en!socialliberal!avis,!der! oprindeligt!var!forankret!i!partiet!radikale!venstre,!og!at!berlingske!og! 24

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Væksthuset årsrapport 2005 Side

Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side 5 Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset årsrapport 2005 Side Væksthuset

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen

Studiets metoder. Pia Bøgelund & Søren Hansen Studiets metoder Pia Bøgelund & Søren Hansen Dagsorden 1. Hvad er videnskabelighed? 1. En gruppediskussion efterfulgt af fælles opsamling 2. Hvilke metoder, teorier og modeller kender I fra jeres projektarbejde?

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Debat i gråtoner. EU i danske medier med politikernes ord

Debat i gråtoner. EU i danske medier med politikernes ord Debat i gråtoner EU i danske medier med politikernes ord En kvantitativ og kvalitativ analyse af EU emners optræden på den danske mediedagsorden samt danske politikeres framing heraf Af Marie Hauberg Pedersen

Læs mere

Følg%rytmen%og%gå%RASk!%

Følg%rytmen%og%gå%RASk!% Følg%rytmen%og%gå%RASk% Et%kvantitativt%eksperimentelt%studie%af%rytmisk%auditiv% stimulation%til%facilitering%af%gangkinematik%hos%tidlig%stadie% Parkinson%patienter% Udarbejdetaf: DanielSkakMazhari5Jensen

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet

300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet 300-timers reglen har klippet hul i det sociale sikkerhedsnet Med 300-timers reglen, som nu er skærpet til en 450-timers regel, har man klippet et gevaldigt hul i det sociale sikkerhedsnet. Omkring en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012

KLIMAET PÅ DAGSORDENEN. Dansk klimadebat 1988-2012 OLUF DANIELSEN KLIMAET PÅ DAGSORDENEN Dansk klimadebat 1988-2012 UNIVERSITÅTSBIBLtOTHEK KIEL - ZENTPAL3IBLIOTHEK - Mul ti ver s INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 9 INDLEDNING II FORKORTELSER, FIGURER OG TABELLER

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene

Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Temadag om evaluering - Branchemiljørådene Hvordan kan BAR og andre aktører dokumentere effekter af sine aktiviteter? Flemming Pedersen EFFEKTEVALUERING KAN VI DET? Ønsket om at dokumentere indsatser fører

Læs mere

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode

ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab metode ipads i Folkeskolen Et studie om læreres holdninger til ipads som undervisningsredskab Q metode Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse 2. semester 2014 Roskilde Universitet Af Simon Kragh Engholm,

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

1. Indledning Abstract Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Specialets opbygning...

1. Indledning Abstract Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Specialets opbygning... Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 6 1.1 Abstract... 6 1.2 Problemfelt... 7 1.3 Problemformulering... 8 1.4 Afgrænsning... 9 1.5 Specialets opbygning... 9 1.6 Specialedesign... 11 1.7 Forskningsreview...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Medarbejdere og Medborgerskab

Medarbejdere og Medborgerskab MedarbejdereogMedborgerskab EtspecialeommedarbejdernesstrategiskerolleiDanfoss samfundsansvarligeprofil. AalborgUniversitet August2011 Kommunikation Af CamillaStigaard Anslag:168045 Sidetal:70,02 Noteverythingthatcanbecountedcounts,and

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2013-14 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN&

I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& SOCIOLOGISK&INSTITUT,&KØBENHAVNS&UNIVERSITET& I&KAMP&MOD&KRITIKKEN& 2&ARBEJDSLØSE&OG&SELVKRITIK& [TYPE&THE&COMPANY&NAME] 24.$JANUAR$2014$ VEJLEDERE:&BELLA&MARCKMANN&OG&EMIL&BEGTRUP2BRIGHT&& & & ANTAL&TEGN:&83.350&

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20 Indhold Forord 9 kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11 Sociologiske problemstillinger 13 Et eksempel på et socialt fænomen: selvmordet 14 Betydningen af metodebevidsthed 16 Hvad forstås

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 1/2012 ALBERTSLUND HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.

I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate. kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2010

Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate. kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2010 Beretning til Statsrevisorerne om effekten af aktivering af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2010 BERETNING OM EFFEKTEN AF AKTIVERING AF IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2015 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

BETALINGSRINGEN I MEDIERNE

BETALINGSRINGEN I MEDIERNE BETALINGSRINGEN I MEDIERNE - Et casestudy af mediernes indflydelse på de politiske beslutninger RUC - Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie Hus 20.2 - gruppe 2 2. Semester 2012 Vejleder: Hanne Marlene

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Torsdag den 13. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:24 Mødelokale: Ungeindsatsen, Hvidovrevej 510 Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm,

Læs mere

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER!

BOLIGMANGEL!OG!ØKONOMISKE!INCITAMENTER! Abstract ThisthesisaimstoexaminehomelessnessamongyoungpeopleinDenmark,whichhasbeena growingproblemthelastfewyears.throughqualitativeinterviewswith7youngadults,who haveexperiencedhomelessnessorarehomelessatthemoment,iwishtofindouthowand

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. September 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev September 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune 29. april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 4 ANALYSE...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Ledelsesinformation. Kommentarer Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen.

Ledelsesinformation. Kommentarer Det forventes at udgifter til kommunale løntilskud, servicejob og øvrige social formål holdes inden for rammen. 4 Arbejdsmarkedsudvalget, Arbejdsmarked Rammebelagt nettodrift i mio. kr. Akkumuleret 0,4 1,0 1,6 2,2 2,8 3,4 4,0 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,5 Akkumuleret forbrug 0,4-0,5 0,0 Afvigelse -0,1-1,6-1,6 Per. Forbrug

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Thisted Kommune - Udgivet februar 214 - Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer og

Læs mere