Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden 1 2. Orientering fra forvaltningen Energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse 3 4. Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler - GENOPTAGET 7 5. Fjerritslev Tennisklub - ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg Ansøgning om nye redskaber til motionscentret i Aabybro Hallen Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om at få tilført kr. ekstra i tilskud i Udmøntning af budget 2011 for Jammerbugt Kulturskole Åbne biblioteker Oprettelse af Danseskole Globalt udsyn og lokal inspiration Status / afslutning på projekt sundhedsfarlige og faldefærdige boliger - Indsatspuljen Punkter på lukket møde: 14. Indstilling om kondemnering og nedrivning og evt. køb på tvangsauktion Afbud: Inge Pedersen (A)

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 3 1. Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden orienterer bl.a. om følgende: LAG for Jammerbugt- og Vesthimmerland kommuner Fiskeri-LAG Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Mødet i marts afholdes den 14. marts kl Fraværende: Tilbage til toppen

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 4 2. Orientering fra forvaltningen / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen orienterer bl.a. om følgende sager: Investering i Conventus-program proces Aftale omkring madpakkehus Temamøde om biblioteksudvikling Aabybro Hallen H. H. Fritidscenter Møde om Kulturaftalen den 2. marts Indvielse af i Egnssamlingen den 28. januar Kulturpulje Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 5 3. Energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse / Claus Eriksen Beslutningstema Forslag om tiltag til energibesparende foranstaltninger i foreningsejede klubhuse. Perspektivet er, at der indenfor en femårsperiode kan opnås væsentlige besparelser på lokaletilskudsudgifterne til opvarmning af foreningsejede lokaler. Sagsbeskrivelse Folkeoplysningslovens 25 forpligter kommuner til at yde minimum 65% i lokaletilskud til godkendte driftsuddgifter i godkendte folkeoplysende foreningers egne lokaler, i forhold til hvor mange af foreningens medlemmer der er 0 25 år. Der er ikke krav om, at der ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I Jammerbugt Kommune gives der 100% i lokaletilskud til de 0-25 årige og til de over 65 årige. Til mellemgruppen i intervallet år gives der fra og med %. En af de driftsudgifter, der er tilskudsberettigede, er udgifter til el og varme budgettet til folkeoplysning var på i alt kr., heraf kr. til lokaletilskud. Andelen heraf givet til el, vand og varme udgjorde jf. de godkendte foreningsregnskaber for 2009, kr. Skønsmæssigt udgør udgiften til belysning kr. af de kr er det seneste år hvorfra der foreligger godkendte foreningsregnskaber. De 47 foreninger som får udgifter til el og varme betalt over lokaletilskuddet, har udgifter for i alt kr. De 10 foreninger der har de største udgifter til el/varme, har udgifter mellem kr. og kr. årligt. De modtager 53% af det samlede tilskud til el, vand og varme i alt kr. Lokaletilskudsprocenten på 100% for størstedelen af foreningsmedlemmerne i Jammerbugt Kommune og på 85% for de årige, betyder at foreningerne har et meget lille økonomisk incitament til at investere i energibesparende foranstaltninger, da foreningerne normalt vil få dækket størstedelen af udgiften til energi over lokaletilskuddet. De væsentligste elementer der indgår i, hvor stor varmeudgiften er i det enkelte klubhus er: Varmesystem, antal kvadratmeter, antal medlemmer, forbrugs- vaner og isoleringsstand.

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 6 Mange klubhuse opvarmes i dag med el, hvilket er en uforholdsmæssig dyr opvarmningsform. Udviklingsafdelingen peger på, at der som grundlag for en energibesparende indsats i klubhuse, bør udarbejdes energirapporter for de aktuelle bygninger. Udviklingsafdelingens bemærkninger I forbindelse med den lovpligtige energibesparende indsats i kommunalt ejede bygninger, udarbejdes der en energirapport med energimærkning. Energi- rapporterne udarbejdes af ekstern konsulent, da Jammerbugt Kommune ikke har medarbejdere der er uddannet til dette. Der vælges foranstaltninger med energibesparelser der kan forrentes indenfor fem år. Udviklingsafdelingen vurderer, at det vil være mest rentabelt, at fokusere på de foreninger der har de største energiudgifter, og som derfor vil give det største besparelsesprovenu. Ud over de besparelser der opnås over forholdsvis kort tidshorisont, vil en energibesparende indsats påvirke det samlede CO 2 regnskab i positiv retning. Endvidere vil en række af de foreninger hvor ny opvarmningsteknologi, varmestyring m.v. etableres, få mere tilfredsstillende opvarmning af lokalerne. Hvis der tages udgangspunkt i, at fokusere på foreninger fra og med kr. i energiudgift i 2009 regnskabstal, er der 22 foreninger med udgifter over kr. Udgiften beløb sig til kr. Oversigt over energiudgifter betalt til foreninger over lokaletilskud i 2009 Forening El, vand, varme Forening El, vand, varme Pandrup Skytteforening 20 Schæferhundeklubben 67, 5 Aabybro Renegades MC 12 KFUM Spejderne Skovsgaard 3 Pandrup Billardklub 27 KFUM Spejderne i Tranum 9 Danske Baptistspejdere Pandrup 6 Brovst IF 9 Ingstrup Sportsforening 27 Brovst Tennis og Cykelklub 5 Pandrup Modelflyveklub 5 Tranum GF 42 Pandrup Gymnastik og 41 KFUM Spejderne Øland 19 Ungdomsforening Moseby Jagtforening 6 Tranum IT Landsbyforening 15 FDF Pandrup 43 DCH Han Herred 1 Saltum Idrætsforening 64 Dansk Politihundeforening 12 Jetsmark Idrætsforening 106 De grønne Pigespejdere Brovst 3 Aabybro Idrætsforening 145 Hjortdal Ungdoms og 17 Idrætsforening Nørhalne Rideklub 4 Vester Han Herred Skytteforening 8 KFUM Spejderne Aabybro 19 Thorup-Klim Boldklub 43 Vedsted Gymnastikforening 8 KFUM Spejderne Bonderup 52 Biersted IF 12 Han Herred Motorklub 9 KFUM Spejderne Gjøl 8 Bokseklubben Orion 17

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 7 Gjøl Ro- og Kajakklub 6 KFUM Spejderne i Fjerritslev 24 Birkelse IF 64 Fjerritslev Gymnastikforening 3 FDF Aabybro Vedsted 45 Fjerritslev Tennisklub 8 FDF Biersted 3 Fjerritslev IF 95 Gjøl Sejlklub 12 KFUM Spejderne i Kettrup 37 Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne 67 Han Herred MC Klub 8 Gjøl Gymnastik- og Boldklub 52 Ørebro Boldklub 36 total Energirapporterne skal blandt andet indeholde: Generel vurdering af energiforholdene i bygningen. Pege på hvilke energibesparende foranstaltninger der kan forrentes på maksimalt fem år. Prisen på etableringen af den enkelte foranstaltning Beregnet årlig besparelse på den enkelte foranstaltning Erfaringsmæssigt koster energirapporterne kr. pr. stk., hvilket med udgangspunkt i 22 bygninger, svarer til ca kr. Model 1 Energikonsulent udarbejder energirapport ved foreninger med energiudgifter over kr. i takt med at der indgås aftaler med den enkelte forening. Foreningen tilbydes de energibesparende foranstaltninger der giver den bedste forrentning, dog skal foranstaltningen kunne forrentes på højst 5 år. Foreningen optager et lån til betaling af investeringen, eller afholder selv udgiften over egne midler. Foreningen får samme tilskud til energiudgifter som før etableringen af de energibesparende investeringer, indtil udgiften er betalt, dog maksimalt i 5 år. Styrker og svagheder ved model 1: er afprøvet med enkelte foreninger kan finansieres over det aktuelle budget til Folkeoplysning kræver at en forening er indstillet på selv at stå for finansieringen ingen realkreditinstitutter vil p.t. låne til en forening afhængig af om en forening over egne midler kan finansiere etableringen, eller at det er muligt at optage et lån i pengeinstitut Model 2 Energikonsulent udarbejder energirapporter ved foreningsklubhuse med udgifter over kr. I alt 22 foreninger. Jammerbugt Kommune finansierer som et anlægstilskud udgifterne til energibesparende foranstaltninger, der kan forrentes på maksimalt 5 år, jf. energikonsulentens konklusioner. Det kan ske enten via lån eller via træk på kassen. Hvor vidt der er låneadgang, kan Statsforvaltningen først tage stilling til, når det konkrete låneprojekt er på plads.

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 8 Budget til folkeoplysende virksomhed nedsættes årligt med et beløb, der svarer til den opgjorte årlige besparelse. Styrker og svagheder ved model 2: flere foreninger vil have mulighed for at sige ja til modellen, da foreningerne ikke selv skal finansiere etableringen. man kan ikke tvinge foreninger til at modtage tilbud om energibesparende foranstaltninger, med mindre der sker ændring i Regelsæt for tilskud til Folkeoplysende Virksomhed i Jammerbugt kommune. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Model 1 Finansieres over det aktuelle budget til Folkeoplysning. Model 2 Finansieres ved optagelse af lån/træk på kassen til energibesparende foranstaltninger. Budget til Folkeoplysning beskæres årligt med et beløb svarende til besparelsesprovenuet fra de udførte energibesparende foranstaltninger. Udgift til energikonsulent skønnet kr., indgår i låneoptagelsen/træk på kassen. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med model 2. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Udsat til næste møde. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 9 4. Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler - GENOPTAGET / Noël Mignon Beslutningstema Drøftelse af principper for ansøgninger til Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget (FOU) eller Landdistriktsrådet, som ikke umiddelbart falder ind under et af de respektive områder. Sagsbeskrivelse I forbindelse med ansøgningsrunderne til Kultur- og Landdistriktsmidlerne har der været ansøgninger, som er blevet henvist til f.eks. FOU, men som alligevel er blevet afvist her, da der enten ikke er flere penge, fordi den falder udenfor området, eller fordi ansøgninger af den type normalt henvises til budgetforhandlingerne. Et par friske eksempler er ansøgninger om vandingsanlæg til Starkærbanen og køb af jordareal til Dansk Politihundeforening. Disse søgte og blev i første omgang behandlet under- kultur- og landdistriktsmidlerne, hvorfra de fik afslag og blev henvist til FOU. Der er imidlertid ikke afsat midler til denne type ansøgninger under FOU. FOU kan søges om tilskud til lokaler og vedligehold ifølge Folkeoplysningsloven og det lokale regelsæt for Jammerbugt Kommune, og administrerer en Start og Udviklingspulje, hvorunder denne type ansøgninger heller ikke er støtteberettigede. Hvis Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fremover ønsker at have mulighed for at støtte den type projekter, som typisk er projekter fra sportsforeninger, er der flere muligheder Der kan afsættes en ramme til det på FOU s budget. Der kan afsættes en ramme til det på Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget s budget. Man kan revidere støttekriterierne for kultur- og landdistriktsmidlerne. Ad.1. Ønsker Kommunalbestyrelsen, at FOU skal kunne behandle og bevilge penge til denne type ansøgninger, kan Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen afsætte en ramme på FOUs budget til formålet

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 (ifølge Folkeoplysningslovens 6 stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk.1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område). Ved at godkende det lokale regelsæt for området har Kommunalbestyrelsen i forvejen afsat et beløb til Start- og Udviklingspuljen og til Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse. Praksis for behandlingen af den omtalte type ansøgninger har hidtil været som nedenfor beskrevet: Ansøgningen behandles i det udvalg, som området hører under. Er det en ansøgning, som vedrører fritidsområdet, behandles ansøgningen i FOU, som tilkendegiver hvorvidt udvalget kan anbefale ansøgningen. Ansøgningen sendes videre til KFL med FOU s indstilling. Hvis FOU ser positivt på ansøgningen, indstilles det, at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for det efterfølgende år. Ansøgningen behandles derefter i KFL-udvalget. Hvis FOUs positive indstilling godkendes, oversendes ansøgningen som budgetønske til de førstkommende budgetforhandlinger. Dilemmaet ved denne model er, at FOU formentlig ikke vil prioritere denne type ansøgninger Ad 2. Ønskes det, at der er en ramme, som Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget kan disponere over, kan rammen findes på udvalgets budget. Dilemmaet ved denne model er, at der formentlig vil være et overlap mellem de midler, som FOU disponerer over og de midler Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget disponerer over, når der er tale om ansøgninger på mindre beløb at FOU så ikke vil blive hørt ved den type projekter at der formentligt åbnes op for rigtig mange ansøgninger Ad 3. Ønskes det, at støttekriterierne for kultur- og landdistriktsmidlerne revideres, så det bliver muligt at støtte den type projekter her, skal man blot ændre politikken på området. Dilemmaet ved denne model er, at hverken Landdistriktsrådet eller Kulturelt Samråd repræsenterer området og derfor heller ikke meningsfuldt kan foretage indstilling af sager af denne type.

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 at der formentligt åbnes op for rigtig mange ansøgninger at FOU så ikke vil blive hørt ved den type projekter Endelig er der også den mulighed, at ansøgninger af denne type kan henvises til de kommende budgetdrøftelser. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget drøfter, hvordan den type ansøgninger skal behandles fremover. Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget den Udvalget afsætter en ramme til disse ansøgninger. Der udarbejdes et forslag til rammens størrelse og beskrivelse af overordnede kriterier Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Afbud GENOPTAGET DEN 13. JANUAR 2011 KFL-udvalget har ønsket at afsætte en ramme til støtte af initiativer i idrætsog fritidslivet, som ikke har mulighed for at få tilskud via enten Start- og Udviklingspuljen eller Kultur- og Landdistriktsmidlerne, og som ikke dækkes via tilskud givet over folkeoplysningsloven (aktivitetstilskud og grundtilskud). Udvalget har ønsket forslag til rammens størrelse. Det forudsættes, at rammen skal afsættes af Kultur- og Landdistriktsmidlerne, og det foreslås, at rammen udgør kr. i Udviklingsafdelingen foreslår at følgende tre overordnede kriterier skal være opfyldt for at kunne komme i betragtning til støtte via rammen:

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Der skal være tale om initiativer, som falder udenfor det, der normalt kan støttes via puljerne start- og udviklingspuljen og kultur- og landdistriktsmidlerne, Der skal være tale om initiativer, som ikke i forvejen nyder tilskud via de almindelige tilskudsordninger under Folkeoplysningsudvalget (aktivitetstilskud og lokaletilskud). Dvs. at der ikke via rammen ydes støtte til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Der skal være tale om initiativer som er i overensstemmelse med ånden i Jammerbugt Kommunes Kultur- og Fritidspolitik og Landdistriktspolitik, men som pga. kriterierne for støtte til de konkrete projekter på den ene eller anden måde falder udenfor. Ud fra en opfattelse af, at rammen ønskes afsat for at imødekomme en eksisterende problematik, og ikke for at skabe nye behov, foreslår udviklingsafdelingen følgende model til administration af rammen: Udviklingsafdelingen sender indkomne ansøgninger videre til KFL-udvalget til behandling under rammen, uanset om ansøgningerne er indkommet uopfordret eller indkommet i forbindelse med ansøgningsrunder til Start- og Udviklingsmidlerne eller Kultur- og Landdistriktsmidlerne (hvis de efter udviklingsafdelingens vurdering falder udenfor rammerne af disse). Dermed vil der både være løbende behandling af ansøgninger og (sandsynligvis) også behandling i forbindelse med ansøgningsrunder. Dette for at sikre en smidig og fleksibel sagsbehandling for ansøgeren (der er ind imellem tale om akut -sager), og for at sikre en ikke alt for ressourcekrævende administration (ingen store sagspukler). I modsætning til en model, hvor der annonceres efter ansøgninger og holdes ansøgningsrunder, er denne model enkel at administrere samtidig med, at den mødekommer de behov og situationer, der har medført ønsket om en sådan ramme. Der er med andre ord tale om den enklest mulige løsning på den problematik, der ønskes løst. Skemaet nedenfor illustrerer fordele (med grønt) og ulemper (med rødt) ved fire forskellige administrationsmodeller: 1. Ingen annoncering - løbende behandling (den anbefalede model) 2. Ingen annoncering - ansøgningsrunde(r) 3. Annoncering - løbende behandling 4. Annoncering - ansøgningsrunde(r) Løbende behandling Ansøgningsrunde(r)

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 13 Ingen annoncering Annoncering Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik uden at åbne op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Fleksibelt for ansøgere med løbende behandling Let at administrere Uretfærdig hvis nogen får kendskab til rammen og andre ikke har mulighed for at få kendskab til den. Ingen overblik alle ansøgninger inden bevilling. Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik. Retfærdig idet alle har mulighed for at få kendskab til rammen. Fleksibelt for ansøgere med løbende behandling Lettere ressource-krævende at administrere. Åbner op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Ingen overblik over andre mulige ansøgninger inden eventuel bevilling. Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik uden at åbne op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Opsamlingsheat(s) giver overblik over flere ansøgninger inden bevilling Kun lidt ressource-krævende at administrere. Uretfærdig hvis nogen får kendskab til rammen og andre ikke har mulighed for at få kendskab til den. Mindre fleksibelt for ansøgere med opsamlingsheats Opfanger og imødekommer den eksisterende problematik. Retfærdig idet alle har mulighed for at få kendskab til rammen. Ansøgningsrunde(r) giver overblik over flere ansøgninger inden bevilling Forholdsvis ressourcekrævende at administrere Åbner op for et hav af mere eller mindre relevante ansøgninger. Mindre fleksibelt for ansøgere med ansøgningsrunder Fordele med grønt - ulemper med rødt Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at rammen udgør 10% af Kultur- og Landdistriktsmidlerne at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender de listede kriterier for at kunne komme i betragtning til støtte under rammen at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at rammen administreres som beskrevet Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt - således at puljen udgør kr. i Fraværende:

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fjerritslev Tennisklub - ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg / Helle Harlund Beslutningstema Stillingtagen til ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlæg i Fjerritslev. Sagsbeskrivelse Fjerritslev Tennisforening har fremsendt ansøgning om tilskud til renovering af tennisanlægget i Fjerritslev. Der søges om et tilskud på kr. til renoveringen. Foreningen ønsker at omlægge en eksisterende grustennisbane til kunststofbane i fyldt rødtennisgrus. Foreningen oplyser, at den pågældende bane er anlagt i 1976, og at banen er langt over den normale levetid for en grusbane. Foreningen oplyser, at udgiften til omlægning til en normal grusbane vil være ca kr. mens udgiften til omlægning til den ønskede kunstbane vil være kr. Foreningen oplyser, at der vil være en lang række fordele ved at omlægge til en kunstbane: mulighed for at spille tennis på banen hele året, hvor banen nu er lukket fra november til midt i april. mulighed for at spille tennis umiddelbart efter regnvejr. mindre støvgener for naboer. mindre vedligehold. bedre teknisk bane, hvor der ikke opstår huller mv. Foreningens budget for projektet: Udgifter: Samlet pris for omlægning til kunstbane inkl. moms Indtægter: Foreningens bidrag via opsparede midler Forventet tilskud fra Jammerbugt Kommune Forventet tilskud fra sponsorer kr kr kr kr. Tennisanlægget i Fjerritslev ligger på kommunal jord. I lejeaftalen er det aftalt, at Fjerritslev Tennisklub forestår vedligehold at banerne, dog er kommunen forpligtet til at betale for grus til to baner. Ved en omlægning af den ene bane kan Jammerbugt Kommune spare ca kr. årligt til grus.

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 Retsgrundlag Økonomi og finansiering Budget: se sagsfremstilling. Udgiften kan alt efter beslutning i sag om principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet hvortil der ikke er afsat budgetmidler finansieres af puljen her. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgning i henhold retningsliner som vedtages under punktet Principper for behandling af ansøgninger på kultur- og fritidsområdet, hvortil der ikke er afsat budgetmidler. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der bevilges kr. - dog maks. 19% af udgiftern Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om nye redskaber til motionscentret i Aabybro Hallen / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Behandling af henvendelse fra brugerne af motionscentret i Aabybro Hallen. Brugerne gør opmærksom på behovet for nye redskaber i motionscentret: Løbebånd, ski crosser og motionscykel. Sagsbeskrivelse På vegne at brugere af motionscentret i Aabybro Hallen, har Ole Kaas Ishøy den 6. december 2010 fremsendt brev til KFL-udvalget og Aabybro Hallens Brugerråd. I brevet, som er underskrevet af i alt 50 brugere af motionscentret, gør han opmærksom på behovet for nyere og bedre redskaber. Brugerne vurderer, at det største behov er et løbebånd mere (der er pt. ét løbebånd i hallens motionscenter), en ski crosser (en crosstrainer) og en motionscykel. Brugerne peger på, at antallet af brugere af motionscentret er steget efter renoveringen af svømmehallen med varmtvandsbassinet (billet til motionscentret gælder også til svømmehallen og omvendt). Henvendelsen fra brugerne blev vendt på brugerrådsmødet i Aabybro Hallen den 8. december Her kunne medlemmerne af brugerrådet nikke genkendende til problematikken og videre oplyse, at det har været nødvendigt at sætte tidsbegrænsning på løbebåndet i motionscentret alligevel er der ofte lang ventetid på at komme til på løbebåndet. Halinspektøren oplyser, at den gruppe af brugere, som har underskrevet henvendelsen, er faste brugere af motionscentret i den offentlige åbningstid hver mandag, onsdag og fredag formiddag. Der er hovedsageligt tale om seniorer. Halinspektøren oplyser, at andre faste brugere af motionscentret er Ældre i Bevægelse (20-25 personer), som har motionscentret til rådighed for sig selv en time om ugen, Gjøl Roklub (ca. 10 personer), som fast bruger motionscentret 1 timer hver tirsdag i den offentlige åbningstid og Jammerbugt Kommunes Sundhedsafdeling, som har motionscentret til rådighed i 11 timer om ugen (5 ½ time tirsdag og 5 ½ time torsdag) i forbindelse med genoptræning af sygemeldte. Sundhedsafdelingen har i denne forbindelse også behov for et ekstra

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 18 løbebånd. Behovet er så stort, at sundhedschefen den 21. december oplyser, at sundhedsafdelingen netop har besluttet at indkøbe et sådant til hallen. Dermed er den del af den beskrevne problematik imødekommet. Tilbage står brugernes ønske om en ski crosser og en motionscykel. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Anslået pris for de ønskede redskaber er kr. for en crosstrainer og kr. for en motionscykel. Hvis Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan den finansieres af Udvalgets uforbrugt midler. Høring/borger- og brugerinvolvering Henvendelsen har været drøftet på brugerrådsmøde i Aabybro Hallen, hvor brugerne gav udtryk for opbakning til ansøgningen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Der indkøbes en motionscykel. Udvalget accepterer, hvis underskuddet hermed øges. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning fra Han Herred Fritidscenter om at få tilført kr. ekstra i tilskud i / Mette Ankjær Jensen Beslutningstema Behandling af ansøgning fra Han Herred Fritidscenter (HHF). HHF ansøger om at få tilført ekstra kr. i tilskud i Sagsbeskrivelse Han Herred Fritidscenter har fremsendt ansøgning om at få tilført ekstra kr. i tilskud i Baggrunden er, at Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) har opsagt et pantebrev, hvorfor HHF skal betale kr. HHF forventer dog, at beløbet bliver delt op i 2 tilbagebetalinger over 2 år. Opsigelsen af pantebrevet kommer i forbindelse med, at HHF søgt omlægning af Nykredits lån til et nyt 20-årigt lån. AFF meddeler, at AFF ikke har mulighed for at imødekomme anmodningen om at beholde den nuværende prioritet bag Nykredit, da den vurderer, at der vil være tale om støtte til overnatningsfaciliteter, som ikke er i overensstemmelse med AFFs vedtægter. HHF har EBH-bank som samarbejdspartner på udlånssiden, og oplyser, at det ikke er muligt at låne flere penge i den nuværende situation. En udgift på kr. vil ødelægge Fritidscentrets likviditet. HHF oplyser, at der arbejdes på at få hjælp fra et andet pengeinstitut, og at Fritidscentret foreløbig har været i forhandling med 8 banker og 2 kreditforeninger, uden det er lykkedes. Derfor kan HHF ikke rejse den nødvendige kapital for at indfri pantebrevet. HHF oplyser, at AFF ved direktør Nina Löwe Krarup har oplyst, at konsekvensen af manglende betaling vil være en konkursbegæring. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten giver mulighed for at yde kommunalt tilskud til Han Herred Fritidscenter, herunder vandrehjemsdelen, dog således at denne støtte holdes adskilt fra vandrehjemmets kursusaktiviteter. Økonomi og finansiering Der er ikke afsat midler til yderligere driftstilskud til hallerne.

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Udviklingschefen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes, da der ikke kan anvises finansiering via budgettet. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt Bestyrelsen opfordres til at optage forhandling med AFF med henblik på lempeligere afviklingsbetingelser og til at bringe balance i hallens budget. Bestyrelsen tilbydes sparring fra kommunen i denne forbindelse. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Udmøntning af budget 2011 for Jammerbugt Kulturskole / Noël Mignon Beslutningstema Stillingtagen til forslag fra Jammerbugt Kommunes Musikskole til udmøntning af de kr., som er tilført budget Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2011 blev der afsat kr. ekstra til Jammerbugt Kommune Kulturskole. Pengene skal bruges til dels gennemførelse af forbedret billedskoletilbud, og dels til nedbringelse af ventelisten. Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget har efterfølgende diskuteret, hvordan det skal udmøntes og var enige om at føje følgende bemærkning til anvendelsen: Prioritet er at nedbringe ventelisten Prioritet er igangsættelse / relancering af billedskolen på nye vilkår (med nedsat brugerbetaling). Bestyrelsen for Jammerbugt Kommune Kulturskole har efterfølgende drøftet ventelisteudfordringen på følgende måde: 1. På grundskoleområdet er der fra denne sæson igangsat nogle hold med et mindre deltagerantal end det normale gennemsnitlige deltagerantal. Det har man gjort af to årsager. For det første satses der på, at der kommer flere deltagere til, når der lokalt laves ekstra PR på det igangsatte tilbud. For det andet har det i praksis vist sig at være vanskeligt at få undervisere til de hold, der bliver dannet efter sæsonstart, da underviserne typisk har planlagt til anden side og har svært ved at passe ekstra hold ind i skemaet. Denne satsning har teknisk flyttet 52 elever fra en aktuel venteliste til aktive elever. 2. Den aktuelle venteliste fratrukket ovenstående grundskolesats blev fremlagt og drøftet. Man blev enige om at spørge de oplistede elever og deres forældre om de stadig betragtede sig som aktive på ventelisten. Resultatet sendes til bestyrelsen og medtages i en ny drøftelse ved bestyrelsesmøde i januar måned 2011.

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 22 På mødetidspunktet var ventelisten på 48 elever. Efter en rundspørge og aktivering af enkelte elever som erstatning for udmeldte/frarejste elever, er ventelisten pt. på ca. 40 elever. Ventelisten er en elastisk størrelse, idet der i løbet af sæsonen (løbende) sker til og fragang af elever. Af skema- og ansættelsesmæssige årsager er det en fordel med en mindre teknisk venteliste, men det er omvendt ønskeligt at tilbyde så mange elever som muligt den ønskede undervisning. Det er bestyrelsens opfattelse, at man på den måde ved årsskiftet nedbringer størstedelen af den aktuelle venteliste og dernæst prøver en satsning på billedskoleområdet for de tiloversblevne midler. På den måde leves der op til den prioritering, som man politisk har lavet. Retsgrundlag Musikskoleloven. Økonomi og finansiering Der er ikke yderligere finansiering forbundet med forslaget. Høring/borger- og brugerinvolvering Forslaget har været hørt i bestyrelsen for Jammerbugt Kommune Kulturskole. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget godkender, at de tilførte midler udmøntes som foreslået. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Godkendt. Fraværende: Jørn Krogsgaard (V) Tilbage til toppen

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 09.06.2011 kl. 15:00 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 kl. 17:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 9. Ansøgning

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl.

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. Referat Landdistriktsrådet 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. 12:00 Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 2 2 BEHANDLING AF ANSØGNINGER TIL

Læs mere

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Dagsorden. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Dagsorden Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 142. Orientering fra formanden

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Lokale 77, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 10. Ansøgning om støtte til Maratonløb

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 INTERNAT... 2 3 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I LANDDISTRIKTSRÅDET... 3 4 OPLÆG FRA BONDERUP OG

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune Referat Landdistriktsrådet 4. februar 2014 kl. 19:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsordenspunkter 1. Tilskud til lokalsamfund... 3 2. Valg til Landdistriktsrådet... 5 Af stående skema fremgår Landdistriktsrådet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Folkeoplysningsrådet

Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Mødedato: 23. april 2014 Mødetid: 16:30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: 1 Valg af formand og næstformand 2 2 Folkeoplysningsrådet, budget 2015 3 3 Folkeoplysningsrådets

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl

Dagsorden. Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2017 Dragør rådhus, Havnestuen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 2 3. Konstituering af udvalget... 3 4. Tilskudsregler

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 15:00 Jammerbugt Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 219. Orientering fra formanden

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 25. april 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 41. Lukket punkt: Valg af ESCO-leverandør for DGI-Huset Aabybro 88.04.12-P20-1-13/

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006 DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR torsdag, den 9. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 2, Pandrup Rådhus, kl. 15.00 INDHOLD Punkt nr. 7 - Mødekalender...3 Punkt nr. 8 - Opsamling

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Per Hansen, Geert Jakobsen, Claus Palm Ole Svendsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere