Kom i gang med at bruge Designlogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom i gang med at bruge Designlogen"

Transkript

1 Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden 3. Udprinte de tre opgaver til eleverne (opgave 1, opgave 2 og opgave 3). 4. IT-udstyr 5. Papir og blyant og farver til skitser (evt. flere materialer) 6. Quiz - som forberedende opgave (valgfri) (ca. 10 min) 7. Sådan opretter du et undervisningsforløb Oversigt over klasseforløbet, Designlogen Designlogen I ca. 90 min. 8. Brainstorm (lærerstyret) (ca min.) (valgfri) 9. Quiz-logeinddeling af eleverne (ca. 10 min.) 10. Film1 fra computer eller interaktiv tavlen (3:15 min.) 11. Eleverne får adgang til deres logerum 12. Opgave 1: Designnøglen 13. Opgave 2: Skatkammeret Designlogen II ca. 90 min. 14. Film 2 (1 min.) 15. Opgave 3: Designtopmødet (læreren kan tilpasse selv) 16. Brev fra Silvia til eleverne 17. Spørgsmål til eleverne (valgfri) 18. Quiz eller afsluttende diskussion (valgfri) 1

2 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre. Det anbefales, at du som lærer gennemgår lærermanualen som forberedelse til klasseforløbet, Designlogen, så du kender universet og kan præsentere eleverne for opgaverne. Situationen i klassen er, at eleverne skal optages i Designmuseets hemmelige Designloge og hjælpe Designlogens overhoved, Silvia Rosenbusk, med at løse forskellige problemstillinger. Eleverne inddeles i tre underloger, som hver har et digitalt logerum og et skatkammer. Fortællingen og universet bliver introduceret for eleverne i de små film. Og adgangen til de tre digitale logerum styrker indlevelsen i universet. 2. Opbygning af hjemmesiden består primært at de tre logesrum med skatkamre, der både kan være aflåst og åbne. Derudover består hjemmesiden af en quiz, to film, opgaver samt manualen, Kom i gang. De eneste interaktive opgaver er quizzen samt opgave 2, hvor eleverne skal sortere deres skatkamre. Resten af opgaverne, der hører til Designlogen, skal laves fysisk som individuelle designopgaver, gruppearbejde og præsentationer i klassen. 3. Udprinte opgave 1, opgave 2 og opgave 3 til eleverne Det er en god idé, at printe alle opgaverne på forhånd meget gerne i farver. Opgave 1 findes i tre forskellige udgaver, da opgaverne er tilpasset hver sin loge. Opgave 2 og 3 er ens for hele klassen. 4. IT-udstyr Læreren: Som minimum skal du i klassen have en computer med en projektor eller en interaktiv tavle, som er tilsluttet internettet. Lærerens computer skal bruges til at vise film på og til at oprette undervisningsforløb på. Eleverne: For elevernes vedkommende anbefales det, at hver logegruppe har en computer (gerne en bærbar eller en tablet) i klassen. Elevernes 2

3 computer skal bruges til at arbejde med logerum og skatkamre. Hvis logerne inddeles i mindre grupper, anbefales det, at hver gruppe har en computer. 5. Papir, blyant og farver Flere af opgaverne går ud på, at eleverne skal designe ting. Som minimum skal de lave skitser til design på papir med blyant og farver. Det er denne version, der kalkuleres med i det tidsforbrug, som er angivet her. Hvis I vil arbejde videre med opgaverne i en forlænget udgave af læringsspillet, kan eleverne arbejde videre med deres skitser i model, i fx ler, papirler eller i ståltrådskonstruktioner med avispapir og gips, som males. 6. Quiz Til Designlogen hører en quiz, som eleverne også kan tage forud for klasseforløbet, Designlogen, fx som hjemmeopgave. Hvis du vælger at tage quizzen som en del af klasseforløbet, anbefales det at tage den efter brainstormen om design. Quizzen består af ti spørgsmål. Eleverne bliver inddelt i de tre loger ud fra deres personlige værdier, når de har udfyldt quizzen online. Quizzen kan evt. vælges fra. Men i så fald skal læreren inddele eleverne i loger. Tip! Hvis quizzen tages dagen før (flere dage før) Designlogen gennemgås i klassen, kan du som lærer evt. bede eleverne om at tage noget tøj på i skole, som de mener passer til deres loge. 7. Sådan opretter du undervisningsforløbet For at oprette et nyt forløb på hjemmesiden, skal du klikke på linket Opret nyt forløb. Du vil så få en kode, som eleverne skal indtaste. 1. Bed eleverne om at gå til hjemmesiden 2. Eleverne skal nu klikke på knappen Elevindgang. 3

4 3. Eleverne indtaster den 6-cifrede kode, som læreren får, når man klikker på Opret nyt forløb. De kan nu komme ind i deres logerum med lukkede døre til skatkamrene. 4

5 Klasseforløbet, Designlogen I 8. Brainstorm Hvis det er første gang, eleverne beskæftiger sig med design, er det en god idé at starte undervisningen med en brainstorm om, hvad design er. I kan fx tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: -Hvad synes I er design? -Hvad i dette lokale er designet? -Hvad er ikke design? -Kan noget design kaldes godt? -Kan andet design kaldes dårligt? -Hvad er forskellen på godt og dårligt design? -Har I nogle ting derhjemme, eller kender I til nogle ting, der kunne stå på et designmuseum? 9. Quiz (10 min.) og logeinddeling af eleverne Af tidsmæssige årsager anbefaler vi, at man tager quizzen forud for forløbet eller som hjemmeopgave, men den kan også tages som en del af i klasseforløbet, Designlogen. Selve quizzen bør ikke tage mere end 10 minutter, hvis al computerudstyr er klar på forhånd. Quizzen består af ti spørgsmål. Eleverne bliver inddelt i de tre loger ud fra deres personlige værdier, når de har udfyldt quizzen online. Quizzen ligger på elevsiden. Quizzen kan evt. vælges fra. Men i så fald skal læreren inddele eleverne i de tre loger. Eleverne skal notere hvilken loge, de tilhører. 10. Film 1 (3:15 min.) afspilles fra computer/ interaktiv tavle Undervisningsforløbet starter med, at klassen i fællesskab ser introduktionsfilmen til Designlogen. Her præsenteres eleverne for fire forskellige tilgange til design. Tilgangene fremstilles som loger, der har hver sin leder og syn på, hvad der er godt design. Eleverne møder Logerne for Bæredygtighed, Form og Funktion og for Skønhed. De tre loger har en fælles fjende: Logen for Storforbrug, som kun har øje for penge, profit og masseproduktion. Eleverne 5

6 kan optages i de tre første loger, mens Logen for Storforbrug fungerer som elevernes modstander i rammefortællingen. NB: Vær opmærksom på, at computeren skal være forbundet til internettet for at kunne afspille filmen. 11. Eleverne får adgang til deres logerum Inden eleverne går i gang med at løse opgave 1, skal de have adgang til deres logerum. Det får de på følgende måde: Eleverne indtaster deres kode og trykker på den loge, de tilhører fra forsiden. 12. Opgave 1: Designnøglerne (ca. 45 min.) Tidsforbrug og opdeling af forløb: Alle elever er placeret i deres loger og har adgang til deres logerum. Læreren uddeler opgave 1, som er printet på forhånd. Opgave 1 findes i tre versioner: En til hver loge. Læreren gennemgår opgaven med eleverne (maks. 5 min). Læreren uddeler også papir og blyant/farver. Eleverne læser opgaven op for hinanden i deres grupper og tegner hver i sær et forslag til en designnøgle ud fra deres loges værdier (ca.10 min.). Eleverne voterer i deres grupper om, hvilken nøgle, der skal repræsenterer deres loge (ca. 2 min.). Repræsentanter fra logerne præsenterer de valgte nøgler (1-2 min. pr. fremlæggelse) samt logens værdier og logerum for resten af klassen. Logerummet kan vises på storskærm. Efter fremlæggelserne giver læreren eleverne en kode, som de kan åbne logernes skatkamre med. Efter eleverne er blevet inddelt i de tre loger, udleveres opgave 1: Designnøglerne. På opgave 1 bliver eleverne præsenteret for deres loges værdier. For eksempel er der i Logen for Skønhed et krav til godt design, der går ud på, at det skal være smukt og tidløst. Til gengæld behøver det ikke at 6

7 være bæredygtigt eller funktionelt. Ud fra logernes værdier og krav til design, skal eleverne designe en nøgle en designnøgle. Hvis designnøglerne opfylder logernes værdier, vil de kunne åbne logernes skatkamre (læreren giver eleverne en kode, så de kan åbne skatkamrene). Tip! Det er en god idé at gennemgå de enkelte opgaver med eleverne, inden de laver dem. 13. Opgave 2: Sortering af skatkammeret (ca. 45 min.) Tidsforbrug og forløb: Eleverne har nu fået adgang til logernes skatkamre. De får adgang ved, at læreren udleverer en kode. Læreren uddeler opgaven til logegrupperne og gennemgår opgaven med eleverne (ca. 5. min.). Eleverne læser opgaven op for hinanden i deres respektive logegruppe. Eleverne skal udvælge seks genstande til logens skatkammer og skal læse små tekster om genstandene inden, de udvælger ting til deres loge. Genstandene skal passe til logens værdier (ca. 20 min.). Når eleverne har valgt deres seks genstande, skal de gemme deres opdaterede skatkamre og give dem et navn på maks. 10 bogstaver. Grupperne præsenterer deres valg af genstande til skatkamrene for resten af klassen, og de argumenterer for, hvordan deres valgte genstande passer til deres loges værdier (15. min. for alle grupper). Det virker godt at vise elevernes logerum på storskærm, når de præsenterer deres skatkamre. Logernes skatkamre har været låst i 100 år, og trænger til en opdatering. I hvert logerum står 12 designgenstande, som eleverne skal sortere, fordi skatkamrene kun kan rumme seks ting. Eleverne arbejder sammen i deres logegruppe om opgaven. Det er vigtigt, at de diskuterer hvilke ting, de vil have med og hvorfor, da gruppen til sidst skal fremlægge de sorterede skatkamre for resten af klassen. Til hver genstand i logen hører en beskrivelse, som 7

8 kommer frem, hvis man holder musen over genstanden. Genstande kan forstørres på forstørrelsesglasset og kan flyttes til og fra skatkamrene. 8

9 Klasseforløbet Designlogen II 14. Film 2 (ca. 1 min.) I film 2 henvender logens overhoved, Silvia Rosenbusk, sig til klassen med en ny opgave. Eleverne skal samle alle tre logers værdier og selv skabe superdesign ud fra disse. Eleverne bliver orienterede om et nært forestående designtopmøde, hvor de skal deltage. Designtopmødet finder sted én gang hvert 100. år. 15. Opgave 3 Designtopmøde. Elevernes eget design. (ca. 90 min) 1. Eleverne opdeles i grupper på tværs af logerne, fordi de skal forene de tre logers værdier. 2. Læreren uddeler Opgave 3 og gennemgår opgaven med eleverne samt uddeler papir og blyanter/farver. Eleverne skal lave design, der skal med på Designtopmødet. Designet skal passe ind i alle tre loger. Læreren kan evt. repetere med klassen, hvad Designtopmødet går ud på og hvorfor, det er vigtigt, at eleverne hjælper Silvia med at lave godt design (ca. 10 min.) 3. Eleverne skal selv designe en ting. De må gerne tegne den fra flere vinkler, og de skal redegøre for, hvordan den passer ind i alle tre loger. (ca min.) 4. Eleverne udstiller deres skitser og går rundt i klassen og nominerer de tre bedste forslag. Der kan foretages en hemmelig afstemning (10 min.) 5. Designerne bag de tre bedste forslag præsenterer deres design for resten af klassen og fortæller, hvordan designet passer til alle tre logers værdier (ca. 6 min.) 6. Læreren fortæller eleverne, at disse tre designs kommer med på designtopmødet. 7. Eleverne modtager et brev fra Silvia. Det printes ud og uddeles til hver bordgruppe. Alternativt kan læreren selv læse det højt for eleverne. 9

10 8. Diskuter evt. i klassen om I vil hjælpe Silvia Rosenbusk med at udbrede Designlogens værdier i verden? Jf. spørgsmål. 9. Hvis der er tid, kan eleverne tage quizzen igen og se, om de har flyttet sig i forhold til deres personlige værdier. I opgave 3 bliver de tre loger forenede. Eleverne skal nu hver især designe en genstand, som Designlogen skal fremvise på det kommende designtopmøde. Elevernes design skal kunne passe til alle tre loger: Det skal både være smukt, brugbart og miljøvenligt. Inden opgaverne udleveres, afspilles filmklippet Film 2. Tips til opgave 3, der kan justeres efter behov I opgave 3 skal eleverne selv prøve kræfter med designprocessen. De skal bevæge sig fra idéfase til endelig udformning. I den helt korte version af denne opgave, laver eleverne skitser. Hvis der er tid og materialer tilgængelig, kan eleverne bygge modeller af deres design. Små modeller kan fx laves af ståltråd og malertape. Til større modeller kan bruges ler, papirler eller avispapir, der omvikles med ståltråd og efterfølgende beklædes med gipsgaze, som males når det er tørt. Eleverne kan arbejde individuelt eller i små grupper på tre evt. på tværs af logerne. Nominering af tre bedste designs til Designtopmødet Eleverne skal selv nominere de tre bedste designforslag til Designtopmødet. Et krav, de skal tage hensyn til, er, at designet skal leve op til alle tre logers værdier. Eleverne kan enten nominere ved håndsoprækning eller ved hemmelig afstemning. Hvis I har tid og mulighed for det, kan eleverne forud for nomineringen fremlægge deres design, og/eller de kan lave en udstilling med deres modeller eller skitser. De tre nominerede ting indstilles til Designtopmødet. 10

11 16. Brev fra logens leder, Silvia Rosenbusk Efter nomineringen modtager eleverne et brev fra Silvia om, at hun, takket være elevernes superdesign, har vundet århundredets designtopmøde! 17. Spørgsmål til eleverne Vil I hjælpe Silvia med at udbrede 100-årslogens værdier? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilke værdier synes I er vigtigst i 100-årslogen? Hvilke ting i jeres egen hverdag - derhjemme og i skolen - skal I lave om på, for at leve efter 100-årslogens værdier? Hvilke ting mener I, at jeres forældre skal lave om på? Kunne I tænke jer at lære andre børn og voksne om 100- årslogen? Hvordan vil I gøre det? 18. Quiz og/eller afsluttende diskussion valgfri Hvis eleverne tog quizzen i begyndelsen af forløbet, er det desuden interessant at snakke med dem om hvorvidt de har flyttet sig med hensyn til valg af loge og værdier, og hvorfor. Hvis der er tid, kan klassen tage quizzen igen. Forslag til afslutning på forløb på museet Mysteriet på Designmuseet Forslag til videre arbejde i klassen Bæredygtighed. Se Designprocessen. Se Skriv en utopi eller en dystopi 11

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere