Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013"

Transkript

1 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

2 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde Tirsdag d. 24. sep.: kursus Tirsdag d. 1. okt.: Internettet Tirsdag d. 8. okt.: kursus Torsdag d. 17. okt.: klubmøde

3 Arkivskabere a. Præsterne, kirkebøger, regnskabsbøger b. Sognefogeder, sogneråd. c. Herreder d. Amt e. Militæret f. Godserne g. Brandforsikringer h. By- Herreds- og Landsting

4 Arkiverne

5 Arkiverne

6 Arkiverne

7 Emner til kurset Lægdsruller Skifter Ejendomshistorie Godsarkiver Faderskbssager/familiesager, Amtsarkiver

8 Sted: amt før 1793

9 Sted: amt efter 1793

10 Sted: Herred, Sogn

11 Skifter Skiftejurisdiktioner Amtet indtil omk Godset indtil omk Herredsfogeden ca Byfogeden indtil 1919 Dommere 1919-

12 Skifter, indhold 1. Arvingerne Enke/Enkemand Evt. tidligere ægteskaber. Børn og evt. disses ægtefælle, samt bopæl Evt. børnebørn, hvor disses forældre er døde. Laugværge og formyndere (ofte familie) (Almindeligvis IKKE uægte børn) 2. Kreditorer og debitorer 3. Alt indbo med vurdering 4. Gårdens tilstand 5. Evt. købere ved en auktion over indboet 6. Divers ekstra-fund!

13 Skifter, amter Gammel amtsinddeling fra 1662 til Kalø Amt skiftearkivalier Selvejere, indsiddere, godsejere, aftægtsfolk mv.

14 Skifter, Amter

15 Skifter, Amter

16 Skifter, Amter

17 Skifter, godser Primo 1700-tallet til primo 1800 (1850) Fæstebønder, godsets personale. Nørre Djurs: Krogerup, Meilgaard, Scheel(Sostrup), Skærvad, Ørbækgaard, Østergaard, Fannerupgaard, Kristiansminde, Stensmark Sønder Djurs: Fævejle, Hessel, Høgholm, Ingvorstrup, Katholm, Lykkesholm, Møllerup, Rugaard, Søholt,

18 Skifter, Godser

19 Skafføgaard Skifter, Godser

20 Skifter, Godser

21 Skifter, Herredet/Retsbetjentene Primo 1800 til Alle udenfor købstæderne. Djurs Nørre Herred (og dele af Sønder Her.) Djurs Sønder Herred Mols herred

22 Skifter, Herredet/Retsbetjentene

23 Skifter, Retsbetjente. Djurs Sdr. B55A

24 Skifter, Byfogeden Borgere og andre bosiddende i Købstaden Indtil Grenaa, skifteprotokol , dok Ebeltoft, skifteprotokol

25 Skifter på nettet. djursslaegt.dk/ familysearch.org/ norddjursarkiver.dk/

26 Godsarkiver Programmet 2.

27 Godsarkiver. Fæsteprotokoller Jordebøger Ruller Synsforretninger Diverse dokumenter/ rodekasser

28 Fæstebrev Godsarkiver

29 Godsarkiver Syns- Forretning

30 Danske matrikuleringer 1662 Kommissionsmatrikuleringen, udarbejdet på grundlag af jordebøgerne Amtstuematrikuleringen, udarbejdet på baggrund af landgilden Den gamle matrikulering, udarbejdet på baggrund af opmåling og bonitet Den nye matrikulering, også udarbejdet på baggrund af opmåling og bonitet. Ved matrikuleringerne skete hartkornsansættelsen. Hartkorn (hårdt korn) er ikke et flademål over et bestemt areal, men et udtryk for dels jordens ydeevne, også kaldet bonitet, og dels tilliggende jords areal. Hartkorn er dermed et udtryk for, hvor stort et skattetryk en gård kunne bære.

31 Jordebøger og hartkornsspecifikationer Hvis man vil følge en ejendom tilbage til 1600-årene kan man benytte jordebøgerne, der dels ligger i gods- og amtstuearkiverne, dels i Rentekammerarkivet eller Danske Kancellis arkiv. I Rentekammerarkivet findes også en række hartkornsspecifikationer fra slutningen af 1700-årene. De er ordnet efter amt, herred, sogn og ejerlav. For hvert sogn indeholder de efter 1788 en liste over udflyttede gårde og huse med hartkorn og oplysninger om det ejerlav, de er udflyttet fra. De jordløse huse er også nævnt i listerne. Disse huse kan ellers være vanskelige at følge. Listerne henviser ofte til matriklen 1688 og oplyser ejernes navne.

32 Historisk baggrund Landskabslovene (Jyske-, Sjællandske- og Skånske Lov) påbød, at alle skøder skulle læses på tinge, dvs. bekendtgøres, for at have juridisk gyldighed. Tingbøgerne Alle skøder og hæftelser i fast ejendom skulle indføres i tingbøgerne. Skøde- og panteprotokoller indførtes i starten af 1700-årene og indeholder de ældste tinglæste adkomster og skøder. Faktisk indført 1683 og indskærpet i 1738 pga. manglende efterlevelse. Realregistrene Ført sognevis og efter ejerlav, jf. nedenfor. Tinglysningsreform Indførsel af løsbladesystem, så ejendommene kunne stå i matrikelnummer-orden, uanset udstykningstidspunkt. Samtidig omdøbes realregistre til tingbøger (ikke at forveksle med de gamle tingbøger!). Tinglysningsreform Tinglysningen påbegyndes på EDB.

33 Den nye matrikulering 1844 Matrikelnumrene er anlagt sognevis. De største sogne blev dog inddelt i flere ejerlav, der fik navn efter en landsby eller en hovedgård. Herefter fik hver parcel et nummer. Præstegårde eller hovedgårde er gerne nummer 1 og degnejorden nummer 2, herefter følger gårdene og til sidst husene. Ved senere udstykninger føjes et bogstav til matrikelnummeret, så stamparcellen fik bogstavet a og første udstykning fik bogstavet b osv. Systemet gælder endnu! Vær opmærksom på, at købstæderne var opdelt i bygrunde og markjorden.

34 Realregistrene 1845 I 1845 indførtes realregistrene, der er ført sognevis og efter ejerlav og matrikelnumre. I købstæderne findes realregistrene fra 1790 erne, men vær opmærksom på, at de nuværende matrikelnumre først blev indført med matriklen fra 1863 (København dog fra 1759). I realregistrene har hver ejendom sit opslag, hvor der er opført: - Sognets navn. - Ejerlavets navn. - Matrikelnummer. - Ejendommens hartkornstilliggende. - Evt. frasalg eller tilkøb, herunder udstykninger.

35 Adkomst og hæftelser efter 1845 Nederst til venstre i realregistrene findes adkomsterne, dvs. kort notits om hvem, der ejede ejendommen og hvornår den er erhvervet. Nederst til højre i realregistrene findes hæftelserne på ejendommen, dvs. lån optaget i ejendommen (private, banker og kreditforeninger), foruden oplysninger om hvornår lånet blev optaget og tinglæst, samt aflyst (overstreget). Under hæftelserne findes oplysninger om aftægtskontrakter, forpagtningskontrakter og lejekontrakter, der var tinglyst på ejendommen. Her findes også oplysninger om servitutter og deklarationer, f.eks. vejret, græsningsret og hegnspligt mv.

36 Skøde- og pantevæsenet før 1845 Den fulde ordlyd af skøderne blev indført i skøde- og panteprotokollerne, der i modsætning til realregistrene dækkede hele herredet, birket eller købstaden. Det er nødvendigt, at benytte personregistre til skøde- og panteprotokoller eller topografiske registre. I personregistret, der er ført på enten for- eller efternavne, henvises der til den side i skøde- og panteprotokollen, hvor dokumentet er indført. I det topografiske register er ejendommen ført efter ejerlav og sogn med angivelse af ejers navn og henvisning til skøde- og panteprotokollen. Man kan også følge en ejendom tilbage i tiden ved hjælp af skøde- og panteprotokollen, da der ofte i et skøde bliver oplyst, hvornår det foregående skøde er tinglæst.

37 Links Den Offentlige Informationsserver. Kendes adressen kan ejerlav og matriklen findes i vejvisere eller på nettet på (vælg søg adresse, indtast kommune og adresse). På Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside kan der scrolles frem og tilbage på skærmen imellem moderne kort og flere historiske kort. Hjemmesiden har adressen (vælg historiske kort på forsiden og indtast vejnavn).

38 Realregistre

39 Realregistre

40 Programmet 4. Matrikler Bygninger, brandforsikringer Tingbøger Skøde-panteprotokoller Politiprotokoller Amtets arkiver Kommunale arkiver Skoleprotokoller Fattigvæsen

41 Retsbetjente By- og herredsfogeder indtil 1919 Skifter Justitsprotokoller Faderskabssager (ved dom) Tingbøger Dokumenter til sager

42 Foredrag I tirsdags

43 Faderskabssager Dommen ved Retsbetjenten (til 1919) eller dommeren. Bidrag mv. ved amtet.

44 Lægdsruller. Hvad er lægsruller Hvorfor blev de indført Hvem kan vi finde i dem Hvor findes lægdsrullerne Anvendelse i slægtsforskning.

45 Lægdsruller Kalø Amt 1789

46 Lægdsruller Kalø Amt 1789 Lægd 33, Lyngby

47 Lægdsruller Randers Amt 1800

48 Lægdsruller Randers Amt 1800 Lægd 21 Hyllested

49 Lægdsruller

50 Lægdsruller 4.udsk.kr. ca Lægd 342

51

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL

LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL LILLE ORDBOG FOR SLÆGTSFORSKERE FREMMEDORD OG GAMLE UDTRYK ÆLDRE MÅL- OG VÆGTANGIVELSER PENGEVÆSEN ROMERTAL Ordbog 7bris... 8bris... 9bris... 10bris... september oktober november december A A latin - efter

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere