TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Jan R. Jakobsen, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup, Lars Hein, Louis Hjelmsø, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Stig Brenøe, Vibeke Rasmussen Lars Brandstrup

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i Ny betalingsvedtægt for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Tårnbyhuse, salg af sommerhus Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den Spørgetid Valg af leverandør ang. levering af voksenbleer mv. - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 13/34390 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Mathias Grøning BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/34390 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Mathias Grøning BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Afbud fra Lars Brandstrup. 3

5 3. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32196 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har på baggrund af et høringsudkast fra det statslige forsyningssekretariat udarbejdet et budget og fastsat anlægs- og driftsbidrag, gældende for Anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Da der fra forsyningssekretariatet endnu ikke er truffet endelig afgørelse for prisloft 2014, er der tale om foreløbige takster for Der kan derfor ske ændringer i forbindelse med forsyningssekretariatets endelige afgørelse. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med at Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at de for 2014 fastsatte takster godkendes, og at TÅRNBYFORSYNING VAND A/S forpligtes til at fremsende fornyede takster for 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse, såfremt forsyningssekretariatets endelige afgørelse for prisloft 2014 afstedkommer et ændret grundlag. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for vand i /13 2 Åben Driftsbudget for vand i /13 3 Åben Anlægsbudget for vand i /13 4

6 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 5

7 4. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32973 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet et etableringsbudget og udarbejdet takster for tømningsordningerne for bundfældnings- og samletanke, gældende for Taksterne skal i henhold til tømningsregulativerne fremgå af takstblad, som godkendes af kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med tømningsregulativernes bestemmelser, hvilket forvaltningen har vurderet, at de er. Der er således fastsat takst for henholdsvis ordinære tømninger og akutte tømninger. En detaljeret beskrivelse af baggrunden for taksterne fremgår af vedlagte kopi af forsyningsselskabets indstilling af 7. november INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at de af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S fastsatte takster godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse /13 2 Åben Takster for tømningsordning i /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 6

8 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 7

9 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32195 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har, på baggrund af et høringsudkast fra det statslige forsyningssekretariat udarbejdet et budget og fastsat takster for spildevand gældende for Den fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til 3 stk. 1 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen kan alene godkende eller afvise taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at de for 2014 fastsatte takster for spildevand godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Takster for spildevand i /13 2 Åben Driftsbudget for spildevand i /13 3 Åben Anlægsbudget for spildevand i /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 8

10 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 9

11 6. Ny betalingsvedtægt for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Åben sag Sagsnr.: 13/32194 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har udarbejdet ny betalingsvedtægt. Der er tale om en konsekvensrettelse af den gældende betalingsvedtægt i forhold til ny lovgivning for fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og efterfølgende offentliggøres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er med Lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber indført en trappemodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. Trappemodellen består af 3 trin. I henhold til bekendtgørelsen om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget skal trappemodellen gælde for spildevandstakster fra 2014, hvilket forudsætter ændring i eksisterende betalingsvedtægt. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har konsekvensrettet betalingsvedtægten med baggrund i de lovgivningsmæssige ændringer og i overensstemmelse med ordlyden i forslag til standardbetalingsvedtægten for spildevandsselskaber, udarbejdet af DANVA. De nye bestemmelser fremgår af kapitel 3.2 til 3.4. I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 3 stk. 2 skal betalingsvedtægten godkendes af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres i lokale medier. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den af TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S udarbejdede betalingsvedtægt godkendes og offentliggøres i lokalavisen

12 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Betalingsvedtægt /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 11

13 7. Tårnbyhuse, salg af sommerhus Åben sag Sagsnr.: 03/229 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: RESUMÉ Tårnbyhuse har på møde den besluttet at igangsætte salg af ejendommen beliggende Stampen Vej 7, 4, 3700 Rønne. Der søges nu i forbindelse med tinglysningen om kommunens godkendelse af salget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med fusionen af boligselskaberne Tårnby 44, Flyverbo, og Amager Boligadministration til Boligorganisationen Tårnbyhuse overtog man sommerhuset på Bornholm. Sammen med det tidligere selskab har organisationen ejet sommerhuset i 20 år. Det har været anvendt til udlejning til lejere i boligafdelingerne. Boligorganisationen har oplyst, at man ikke længere ønsker at eje sommerhuset, da drift af dette ikke hører under kerneområdet for almen boligvirksomhed. Boligorganisationen har indgået aftale med en privat køber. Der er indberettet et skøde i tingslysningssystemet. Salgssummen er kr. Provenuet vil indgå i boligorganisationens regnskab som en ekstra indtægt. Afhændelse af en ejendom tilhørende en almen boligorganisation kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, og godkendelsen skal indberettes i tinglysningssystemet. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 27, stk. 7. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 12

14 at godkende at Tårnby Kommune giver samtykke til, at Boligorganisation Tårnbyhuse sælger ejendommen beliggende Stampen Vej 7, 4, 3700 Rønne. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Tårnbyhuse /13 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 13

15 8. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den Åben sag Sagsnr.: 13/34390 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for mødet den INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at Økonomiudvalgets beslutninger fra mødet den for åbne døre godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget /13 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 14

16 9. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 13/34390 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Efter kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ingen tilhørere stillede spørgsmål. 15

17 10. Valg af leverandør ang. levering af voksenbleer mv. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/16700 Sagsansvarlig: sxa.sf Fraværende: 16

18 11. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34390 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: 17

19 Bilagsoversigt 3. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - takster for vand i Takster for vand i 2014 ( /13) 2. Driftsbudget for vand i 2014 ( /13) 3. Anlægsbudget for vand i 2014 ( /13) 4. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster tømningsordning i Kopi af indstilling til forsyningsselskabets bestyrelse ( /13) 2. Takster for tømningsordning i 2014 ( /13) 5. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - takster for spildevand i Takster for spildevand i 2014 ( /13) 2. Driftsbudget for spildevand i 2014 ( /13) 3. Anlægsbudget for spildevand i 2014 ( /13) 6. Ny betalingsvedtægt for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S 1. Betalingsvedtægt ( /13) 7. Tårnbyhuse, salg af sommerhus 1. Ansøgning fra Tårnbyhuse ( /13) 2. (Lukket bilag) 8. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget ( /13) 18

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere