Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol"

Transkript

1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1

2 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring. Med DLBR NorFor Foderkontrol har du det optimale værktøj til fodervurdering og en effektiv beregning af næringsstofomsætning og udnyttelse. NorFor tager hensyn til samspillet mellem dyr og foderrationen. Foderværdien er afhængig af foderrationens sammensætning og af, hvor meget dyret æder. Det betyder, at næringsstoffernes indbyrdes påvirkning får stor betydning, mens foderværdien af det enkelte fodermiddel får mindre betydning. I hæftet er der mange skærmbilleder, hvor de forskellige funktioner i skærmbillederne er forklaret med nummererede henvisninger til teksten. Udgivet September 2010 Redigeret September 2013 Redaktør Tryk Udgiver Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug, KvægIT Support Se eller ring på Link til European Agricultural Fund for Rural Development. 2

3 Indhold Start programmet 4 Valg af bedrift 5 Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler 9 Foderregistrering 10 Fanebilledet Foderforbrug Fanebilledet Gyldighedsperioder Fanebilledet Hjemmeforbrug Fanebilledet Observationer Udskriv Foderregistrering Foderkontrol 24 Fanebladet Generelt Fanebladet Dyre Grundlag Fanebladet Foderkontrol Udskriv Foderkontrol

4 Start programmet Start programmet Når programmet er installeret korrekt, skal du starte programmet fra skrivebordet på computeren og logge ind med dit brugernavn og password (samme som til Landbrugsinfo og Landmand.dk). 4

5 Valg af bedrift Valg af bedrift A. Legaliseret til en bedrift Programmet starter, og du bliver mødt af nedenstående velkomstbillede. Har du adgang til en enkelt bedrift (f.eks. landmand med en bedrift), har du ikke mulighed for at vælge bedrift, og knappen er ikke synlig i skærmbilledet. 5

6 Valg af bedrift B. Legaliseret til mellem 2 og 25 bedrifter Hvis du har adgang til mellem 2 og 25 bedrifter, vil du blive mødt af en liste med de bedrifter, du er legaliseret til, som vist herunder. 6

7 Valg af bedrift C. Legaliseret til flere end 25 bedrifter Hvis du er legaliseret til flere end 25 bedrifter, skal du fremsøge bedriften via søgefelterne i dialogen, der fremkommer, når du starter programmet. Der er mulighed for at søge på CVR-navn, CVR-nr. og besætningsnr. Hvis søgningen giver mere end 25 bedrifter, bliver du bedt om at specificere søgningen. Vælg bedrift på listen og klik på ok. Herefter markerer du på den ønskede bedrift med et venstreklik og vælger Ok. Du får så velkomstbilledet, som vist under punkt A. 7

8 Valg af bedrift Når du logger på DLBR KvægIT næste gang, åbner programmet i den bedrift, du arbejdede i sidste gang, du brugte programmet. Hvis du ønsker at skifte bedrift, skal du klikke på knappen Vælg Bedrift øverst i skærmbilledet. 8

9 Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler Foderregistrering er et modul, hvor al fodertildeling til en kvægbedrift kan registreres. Foderregistreringen sker på bedriftsniveau, og data gemmes pr. dyregruppe pr. besætning. Det vil sige, der arbejdes ikke i driftsenheder i Foderregistrering. I vejledningen er beskrevet to fremgangsmåder til registrering af fodertildeling. Når foderdata er registreret og gemt på bedriftsniveau, kan registreringerne anvendes til foderkontrol i hvilken som helst driftsenhed i bedriften. Det er vigtigt, at der er defineret de driftsenheder, som er nødvendige på bedriften. Hjælp til dette kan fås i vejledningen om Bedriftsbegrebet I vejledningen er det beskrevet, hvordan foderdata i en Foderregistrering anvendes til Foderkontrol. I Foderkontrollen er der mulighed for at lave foderkontrol for malkende køer, goldkøer, kælvekvier, kvier og tyre. Alle, der er legaliseret til besætninger indenfor bedriften, kan indberette og redigere i Foderregistreringer og foderkontroller. 9

10 Foderregistrering Foderregistrering Skærmbilledet viser indgangsbilledet. 1 Første gang programmet åbnes på bedriften, skal der defineres Fodringsafsnit. Et fodringsafsnit er defineret som en gruppe dyr, der fodres adskilt fra de øvrige dyr i besætningen For hver besætning er der standard oprettet Fodringsafsnit for seks dyregrupper: Malkende køer Goldkøer Kælvekvier (standard 42 dage før forventet kælvning) Kvier Tyre Småkalve (standard 0-8 uger) Hvis en kviegruppe er fordelt i to stalde, men har samme fodring, kan man fint nøjes med et fodringsafsnit opgørelsen bliver alligevel lavet på hele dyregruppen. 10

11 Foderregistrering Fodringsafsnittene skal gøres besætningsspecifikt. Besætninger kan have meget forskellige antal fodringsafsnit Fodringsafsnittets navn kan gøres entydigt indenfor bedriften. Der kan skrives et specifikt navn i Langt navn. Navnet fremgår af tooltip på registreringsfanen ved at klikke på Kort navn. I Kort navn kan navn overskrives til et mere sigende navn. Pr. fodringsafsnit kan det angives hvilke(n) dyregruppe der indgår. Det er kun dyregruppen kælvekvier, som kan indgå sammen med andre dyregrupper, som kan være malkende, goldkøer eller kvier. Det vil sige, at der er i alt ni muligheder for at koble dyregrupper til Fodringsafsnit. For at et Fodringsafsnit skal medtages i en Foderregistrering, skal registreringsperioden overlappe med den periode, der er gældende for fodringsafsnittet. Den tidligste dag, der er mulig at vælge, er den startdato, hvor besætningen er tilknyttet bedriften Der kan tilføjes nye Fodringsafsnit ved brug af det grønne kryds. Bemærk Navne kan altid redigeres (både lang og kort navn). Dyregrupper der indgår i Fodringsafsnittet, kan kun redigeres, hvis der ikke tidligere er registreret foder til Fodringsafsnittet. Fodringsafsnit kan fjernes/slettes (eksempelvis ved ændring i stalden eller fodringspraksis). Linjen er væk fra brugerfladen, men Fodringsafsnit med foderregistreringer slettes ikke fra databasen. 11

12 Foderregistrering I tidligere versioner af DMS er foderregistrering foregået i Foderkontrol. I Foderkontroller, der er lavet i tidligere versioner af DMS, kan der stadig laves opslag i, men ikke redigeres. Efter fodringsafsnittet er defineret, skal hjemmeforbrug af mælk opsættes. Det sker under modulet Grundopl. og mål under Bedrift 6 For hver besætning, skal der tages stilling til Liter sødmælk pr. dag, kvier - Standard 6 liter Liter sødmælk pr. dag, tyre - Standard 6 liter Slutalder for sødmælk, kvier - Standard 42 dage Slutalder for sødmælk, tyre - Standard 42 dage Kasseret mælk - Standard 0 liter Mælk til husholdning og salg - Standard 0 liter Ved rettelse af antal dage kvier og tyrekalve får sødmælk, slår rettelsen først igennem dagen efter. 12

13 Foderregistrering Ved oprettelse af en Foderregistrering foreslås altid d.d. som start- og slutdato. Hvis foderregistreringen skal anvendes til en foderopgørelse, skal der sættes flueben ved oprettelsen. Det er altid muligt at vælge om foderregistreringen skal anvendes til en foderopgørelse i Foderregistreringsoversigtsbilledet. Indgangsbilledet til Foderregistrering er 13

14 Foderregistrering Fanebilledet Foderforbrug Her kan du 1 Se et vejledende antal dyr i de forskellige dyregrupper og selv skrive det aktuelle antal dyr i gruppen. Beregning af antal ud fra data fra Kvægdatabasen og grundoplysningerne for goldperiode 1. kalvs køer og øvrige køer, start forberedelse kælvekvier og slut småkalveperiode for kvier og tyre. Standard værdier for Goldperiode 1. kalve er 56 dage Goldperiode øvrige er 42 dage Start forberedelse kælvekvier er 42 dage Slut småkalveperiode, kvier og tyre er 56 dage Værdierne kan ændres i modulet Grundopl. og mål, og ændringer vil slå igennem i programmet dagen efter. Før der kan tastes fodertildelinger til fodringsafsnittet skal der være dyr i fodringsafsnittet. 14

15 Foderregistrering Genindlæse dyr fra Kvægdatabasen. Genindlæs antal dyr, KDB sletter indberetninger vedr. antal dyr. Efter Foderregistreringen er gemt, kan der oprettes en Foderkontrol med udgangspunkt i den aktuelle Foderregistrering. For Fodringsafsnit, hvor der indgår kælvekvier sammen med en anden dyregruppe (Malkende, Goldkøer eller Kvier) Visning Kolonne 1 Sumkolonne. Til registrering af udfodringen for hele fodringsafsnittet og antal dyr i alt. Kolonne 2 Primær dyregruppe f.eks. goldkøer. Fodringsafsnittets fodertildeling fordeles mellem kælvekvier og golde. Men vil altid give den totale fodertildeling. Kolonne 3 Kælvekvier Ved oprettelse af ny foderregistrering vises alle 3 kolonner (klar til indtastning). Ved opslag på tidligere foderregistreringer vises kun 1 kolonne (kan foldes ud) Indtastning Ved indtastning af foder indtastes i sumkolonnen Herefter beregnes fordelingen mellem de 2 dyregrupper af programmet. Kan redigeres, men summen fastholdes. Faktor til fordeling af foder mellem Goldkøer og kælvekvier er 0,8 pr. dyr Malkende og kælvekvier 0,4 pr. dyr Kvier og kælvekvier 1,1 pr. dyr Vigtigt at vide om fanen Foderforbrug: Indtastningsrækkefølge er Antal dyr i fodringsafsnittet Læsset mængde af fodermidler Fordeling af blandingen/fodermidlet pr. fodringsafsnit Afgræsningsfodermidler er altid i kg TS/dyr/dag Ved tooltip på kort navn vises langt navn (som er defineret i Fodringsafsnit) Ved oprettelse af Foderregistrering huskes fodermidler, der blev brugt fra sidste registrering Det er muligt at registrere kg foder/dyr/dag (f.eks. ved tildeling i malkestald) Det er muligt pr. fodringsafsnit at vise i alt tildelt kg tørstof/dyr/dag. Kan bl.a. anvendes til sikring af, at alle registreringer er kommet med 15

16 Foderregistrering Vejl. antal dyr fra Kvægdatabasen. Hvis der er mere end et fodringsafsnit for dyregruppen, står alle dyr under det første fodringsafsnit, mens øvrige fodringsafsnit indenfor dyregruppen markeres med - Alle, der er legaliseret til besætningen, kan ændre i en dannet foderregistrering. Det betyder, at hvis en anden bruger end den, der har lavet registreringen, opdager en fejltastning, kan fejltastningen rettes med det sammen uden, at der skal oprettes en ny registrering I det følgende beskrives, hvordan Foderregistreringen håndteres. Der er flere måder at registrere fodertildelingen på. Her i vejledningen er der beskrevet 2 måder: 1. Tast alle fodermidler direkte 2. Brug blandinger fra fodermiddeltabellen. 1. Tast alle fodermidler direkte Alle fodermidler, der skal bruges i Foderregistreringen, vælges via På samme måde som ved Foderplan er der adgang til bedriftsfodermidlerne og NorFor fodermiddeltabellen. Marker de fodermidler, der indgår i fodringen. Dette gøres ved at holde ctrl-tasten nede samtidig med, at fodermidlerne markeres med musen eller ved at dobbeltklikke på fodermidlet. Når alle fodermidler er valgt, kan der dannes/redigeres/opløses en blanding. Ved tryk på Ny blanding fås nedenstående skærmbillede, hvor der er mulighed for at vælge hvilke fodermidler, der er i blandingen, og om fodermidlet også udfodres separat. 16

17 Foderregistrering Skærmbilledet viser, hvordan der kan dannes foderblanding(er) i Foderforbrug fanen Blandinger oprettet i Foderregistreringen gemmes ikke i besætningsfodermiddeltabellen Blandinger oprettet i Foderregistreringen kan oprettes af to eller flere fodermidler og/eller andre blandinger Når blandingerne er oprettet, fås nedenstående billede. 17

18 Foderregistrering Eksempel på Foderregistrering, hvor der er registreret blanding 1 til malkende køer og småkalve. Blanding 2 til kvier, tyre og småkalve og blanding 3 til golde og kælvekvier I kolonnen Læsset tastes, hvad der totalt er kommet i fodervognen af de enkelte fodermidler (200 roepiller, slæt osv.) Når alle fodermidler er tastet med de kg, som indgår i blandingen, summeres den samlede foderblanding. Derefter kan blandingen fordeles med, hvad hver dyregruppe har optaget. Affaldsfoder fremgår som rest. Herefter beregnes, hvad hver dyregruppe får tildelt af de enkelte fodermidler. Hvis der, efter blandingen er oprettet, skal tilføjes et nyt fodermiddel til blandingen, vælges fodermidler under Tilføj fodermiddel. Fodermidlet går ind som et separat udfodret fodermiddel, men ved højreklik med musen kan fodermidlet flyttes, tilføjes eller kopiers til blandingen. Modsat kan fodermidler i blandinger ved højreklik udfodres separat. 18

19 Foderregistrering 2. Brug blandinger fra Fodermiddeltabellen Blandinger, som er oprettet via Foderplan, findes i fodermiddeltabellen via Blandingen vises i skærmbilledet med de fodermidler, der indgår. Eksempel på Foderregistrering der er lavet ud fra tre blanding i Foderplan. Under foderblandingens navn fremgår, hvilke fodermidler, der er i blandingen. I kolonnen Læsset tastes, hvad der totalt er kommet i fodervognen af de enkelte fodermidler (250 kg roepiller, 600 kg 2. slæt osv.). Når alle fodermidler er tastet med de kg, som indgår i blandingen, summeres den samlede foderblanding. Hvis blandingen er gemt som et fodermiddel, f.eks. ved lagkage-stakke, tastes det som et fodermiddel og ikke pr. ingrediens i fodermidlet. Ved beregninger opsplittes svarende til recepten. Hvis der er brugt fodermidler, som ikke indgår i blandingen skal de tilføjes. Vær opmærksom på, at det er de fodermidler, der fodres med, som også er i blandingen. Eksempelvis hvis der er skiftet ensilage. 19

20 Foderregistrering Sammenhæng mellem foderregistrering og blandinger i fodermiddeltabellen 1. Blandingen der indgår i en Foderregistrering kan ikke slettes i fodermiddeltabellen 2. Ændringer i en blanding, foretaget i fodermiddeltabellen (via foderplan) slår kun igennem fremadrettet, og der rettes ikke i tidligere Foderregistreringer 3. Ændringer i en blanding kan ske via Foderregistrering ved, at der dobbeltklikkes på blandingen, lav ændringer, gem og luk og derefter gælder ændringen fremadrettet Derefter kan blandingen fordeles med, hvad hver dyregruppe har optaget. Affaldsfoder fremgår som rest. Herefter beregnes, hvad hver dyregruppe får tildelt af de enkelte fodermidler. 20

21 Foderregistrering Fanebilledet Gyldighedsperioder Denne fane er kun tilgængelig hvis der er sat flueben for, at Foderregistreringen skal anvendes til en Foderopgørelse For at kunne anvende foderregistreringer til modulet Foderopgørelse skal der pr. dyregruppe pr. besætning registreres en gyldighedsperiode for foderregistreringen. Gyldighedsperiode er standard udfyldt med midtvejs mellem to foderregistreringer. Fanen viser: 1. Kvittering for sidste foderregistreringsperiode 2. Den aktuelle foderregistreringsdato og hvilken periode, den skal gælde for 21

22 Foderregistrering Fanebilledet Hjemmeforbrug I fanen er der en kolonne pr. besætning, hvori der er beregnet liter sødmælk til kalve ud fra Grundop. og mål fanen og antal kalve, der indgår i foderregistreringen. Ligeledes er Eget forbrug og Kassation forudfyldt fra grundmodulet. Alle tal kan rettes. Fanebilledet Observationer Fanen kan f.eks. bruges til informationer fra landmand til rådgiver, som er nyttige i en foderkontrol. 22

23 Foderregistrering Udskriv Foderregistrering For at udskrive Foderregistreringen skal Foderregistreringen åbnes. 1. Klik på Udskriftsikonet eller ikonet Vis Udskrift 2. Skriv evt. kommentar Udskrift kan bruges som notatpapir forudfyldt med fodermidler, der anvendes. 23

24 Foderkontrol Foderkontrol Skærmbilledet viser indgangsbilledet til Foderkontrol. Der vises Foderkontol pr. dyretype, og hvis der er flere driftsenheder kan der vælges, hvilke driftsenheder der skal vises foderkontroller for. Der kan kun laves en foderkontrol pr. dyregruppe indenfor driftsenheden pr. foderregistreringsopgave. En foderkontrol opgave kan redigeres af alle brugere, der er legaliseret til alle besætninger indenfor driftsenheden. En Foderkontrol kan oprettes to steder - direkte fra modulet Foderregistrering eller i modulet Foderkontrol. Lige meget hvorfra Foderkontrollen oprettes, kommer følgende skærmbillede frem. 24

25 Foderkontrol I skærmbilledet er det muligt, at 1. Navngive Foderkontrollen 2. Vælge driftsenhed 3. Kvittering for besætninger 4. Vælge hvilken foderregistreringsperiode Foderkontrollen skal tilknyttes. Hvis Foderkontrol oprettes direkte fra Foderregistrering, er der forudfyldt med den nyeste Foderregistrering 5. Vælge dyretype 25

26 Foderkontrol Fanebladet Generelt Her kan du give Foderkontrollen et navn, skrive kommentarer (kommer ikke med på udskriften) og se, hvornår Foderkontrollen er oprettet og evt. ajourført. Samt se, hvilken foderplan der evt. er tilknyttet Foderkontrollen. 26

27 Foderkontrol Fanebladet Dyregrundlag Efter oprettelse af Foderkontrol er indgangsbillede fanebladet Dyregrundlag. Race og opstaldning hentes fra Grundopl. og mål. Opstaldningen kan enten være løse eller bundne. Grundlaget fra køer, kvier og tyre fremkommer ved opnåede nøgletal for de sidste 12 mdr. De opnåede nøgletal bruges til at beregne aktuel vægt og tilvækst. Nøgletallene har stor betydning for resultatet. Derfor skal tallene vurderes og rettes hvis nødvendig 27

28 Foderkontrol Fanebladet Foderkontrol Skærmbillede: Fanen Foderkontrol På foderkontrolfanen er der fire hovedlinjer. Hovedlinjerne kan sammenfoldes/åbnes ved at klikke på den lille firkant med enten eller. 28

29 Foderkontrol På fanebladet Foderkontrol er der flere funktioner: Viser fodertildelingen i kg, kg ts eller både kg og kg ts 1. Genvejen til foderregistreringen, hvis den skal redigeres Genindlæsning af mælkedata eller genberegne mælkepris. Ved tryk på genberegning betyder det, at en evt. indtastet mælkepris overskrives uden varsel Der beregnes automatisk en mælkepris ud fra Arlas afregningsmodel Beregningsgrundlaget er følgende: 1. Fedt/protein pct. i Foderkontrol 2. Data fra Kvægdatabasen Celletal, kimtal og sporetal (kvalitetstillæg) 29

30 Foderkontrol Årsleverance til mejeri (logistiktillæg) Økolog (ja/nej) 3. Fra Grundopl. og mål modul Lærkevang (ja/nej) Uafhængig afhentning (buffertank, ja/nej) Øko-tillæg type Ekstra tillæg/fradrag Leverandør til Arla (ja/nej). (Hvis ja, medtages logistiktillæg ud fra Arla s satser) 5 Fodertildeling Du kan ikke redigere i fodermidler eller forbrug. Begge dele hentes fra Foderregistrering. Se pkt. 1, hvis der skal ændres fodermidler eller kg der udfodres. Prisen på fodermidlet kan redigeres. Blandinger bliver altid opsplittet i enkeltfodermidler Der kan ikke redigeres i antal dyr. Disse hentes fra Foderregistreringen. Hvis antallet skal ændres, skal det ske der. 6 Rationsparametre For at tilføje/fjerne Rationsparametre og Nøgletal - klik på den relevante knap. Der er mulighed for redigering af rækkefølge for rationsparametre og nøgletal Der vises de samme Rationsparametre og Nøgletal som på den sidst oprettede foderkontrol. Rationsparametre og Nøgletal vælges ved at dobbeltklikke på Rationsparameteren eller bruge pilene. 30

31 Foderkontrol 7 8 Nøgletal Under Nøgletal medtages evt. min./maks.-grænser fra Målsætning fra grundopl. og mål fanen Klik på Beregn for at få beregnet Rationsparametre og Nøgletal Udskriv Foderkontrol For at udskrive Foderkontrollen skal foderkontrollen åbnes. 1. Klik på Udskriftsikonet eller ikonet Vis Udskrift 2. Skriv evt. kommentar til foderkontrollen 31

32 Foderkontrol Udskriften er opdelt pr. dyretype (Køer, Kvier, Tyre), herunder kvittering af beregningsgrundlag. 2 sider for Køer og 1 side for Kvier og Tyre Ved udskrift medtages kun fodermidler, rationsparametre og nøgletal, der er anvendt/relevant for dyretypen 32

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen.

Mejerileveringsdata til brug for modulet med kvoteberegning skal indtastes manuelt, da de ikke kan tages med i overførslen fra Kvægdatabasen. UNIFORM Agri DK Produktnavn Sælges som Uniform-Basis, hvor der ikke er kobling til procesudstyr (mælkemålere, kraftfoderautomater, aktivitetsmålere) eller Uniform-Professionel, der kobles til det eksisterende

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion.

Opmærksomhedsvinduet er ofte startvinduet. Her ses de køer, der er alarm på, eller der skal tages aktion på med hensyn til reproduktion. DeLaval Produktnavn Sælges som ALPRO Windows 6.50. Det samme program kan anvendes både til malkning i AMS og konventionel malkning. Programmet sælges som et samlet grundmodul, hvortil der findes et tillægsmodul

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser

Brugermanual for ledere til RMUK. - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Brugermanual for ledere til RMUK - Region Midtjyllands system til registrering af udviklingssamtaler og kurser Version Februar 2014 Denne manual beskriver de funktioner der er relevant for dig som leder.

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop Vejledning i brug af BI-Håndbold Webshop Indholdsfortegnelse: Side Forord 3 1. Oprettelse af ny bruger / nyt medlem 4-5 2. Log ind i webshoppen 6-8 3. Betale kontingent (handle i webshoppen) kræver at

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22

STRANGKO. Herd Managementprogrammer 22 STRANGKO Produktnavn Sælges som STRANGKOFARM CONTROL II MANAGEMENTSYSTEM. Programmet sælges som et grundmodul, hvilket indeholder kalender og foderprogram, samt delmoduler til aktivitetsmåling, kommunikation

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere