Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol"

Transkript

1 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderregistrering og Foderkontrol 1

2 Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderstyring Dette hæfte er en introduktion til Foderkontrol og Foderregistrering i DLBR NorFor Foderstyring. Med DLBR NorFor Foderkontrol har du det optimale værktøj til fodervurdering og en effektiv beregning af næringsstofomsætning og udnyttelse. NorFor tager hensyn til samspillet mellem dyr og foderrationen. Foderværdien er afhængig af foderrationens sammensætning og af, hvor meget dyret æder. Det betyder, at næringsstoffernes indbyrdes påvirkning får stor betydning, mens foderværdien af det enkelte fodermiddel får mindre betydning. I hæftet er der mange skærmbilleder, hvor de forskellige funktioner i skærmbillederne er forklaret med nummererede henvisninger til teksten. Udgivet September 2010 Redigeret September 2013 Redaktør Tryk Udgiver Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug, KvægIT Support Se eller ring på Link til European Agricultural Fund for Rural Development. 2

3 Indhold Start programmet 4 Valg af bedrift 5 Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler 9 Foderregistrering 10 Fanebilledet Foderforbrug Fanebilledet Gyldighedsperioder Fanebilledet Hjemmeforbrug Fanebilledet Observationer Udskriv Foderregistrering Foderkontrol 24 Fanebladet Generelt Fanebladet Dyre Grundlag Fanebladet Foderkontrol Udskriv Foderkontrol

4 Start programmet Start programmet Når programmet er installeret korrekt, skal du starte programmet fra skrivebordet på computeren og logge ind med dit brugernavn og password (samme som til Landbrugsinfo og Landmand.dk). 4

5 Valg af bedrift Valg af bedrift A. Legaliseret til en bedrift Programmet starter, og du bliver mødt af nedenstående velkomstbillede. Har du adgang til en enkelt bedrift (f.eks. landmand med en bedrift), har du ikke mulighed for at vælge bedrift, og knappen er ikke synlig i skærmbilledet. 5

6 Valg af bedrift B. Legaliseret til mellem 2 og 25 bedrifter Hvis du har adgang til mellem 2 og 25 bedrifter, vil du blive mødt af en liste med de bedrifter, du er legaliseret til, som vist herunder. 6

7 Valg af bedrift C. Legaliseret til flere end 25 bedrifter Hvis du er legaliseret til flere end 25 bedrifter, skal du fremsøge bedriften via søgefelterne i dialogen, der fremkommer, når du starter programmet. Der er mulighed for at søge på CVR-navn, CVR-nr. og besætningsnr. Hvis søgningen giver mere end 25 bedrifter, bliver du bedt om at specificere søgningen. Vælg bedrift på listen og klik på ok. Herefter markerer du på den ønskede bedrift med et venstreklik og vælger Ok. Du får så velkomstbilledet, som vist under punkt A. 7

8 Valg af bedrift Når du logger på DLBR KvægIT næste gang, åbner programmet i den bedrift, du arbejdede i sidste gang, du brugte programmet. Hvis du ønsker at skifte bedrift, skal du klikke på knappen Vælg Bedrift øverst i skærmbilledet. 8

9 Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler Foderregistrering er et modul, hvor al fodertildeling til en kvægbedrift kan registreres. Foderregistreringen sker på bedriftsniveau, og data gemmes pr. dyregruppe pr. besætning. Det vil sige, der arbejdes ikke i driftsenheder i Foderregistrering. I vejledningen er beskrevet to fremgangsmåder til registrering af fodertildeling. Når foderdata er registreret og gemt på bedriftsniveau, kan registreringerne anvendes til foderkontrol i hvilken som helst driftsenhed i bedriften. Det er vigtigt, at der er defineret de driftsenheder, som er nødvendige på bedriften. Hjælp til dette kan fås i vejledningen om Bedriftsbegrebet I vejledningen er det beskrevet, hvordan foderdata i en Foderregistrering anvendes til Foderkontrol. I Foderkontrollen er der mulighed for at lave foderkontrol for malkende køer, goldkøer, kælvekvier, kvier og tyre. Alle, der er legaliseret til besætninger indenfor bedriften, kan indberette og redigere i Foderregistreringer og foderkontroller. 9

10 Foderregistrering Foderregistrering Skærmbilledet viser indgangsbilledet. 1 Første gang programmet åbnes på bedriften, skal der defineres Fodringsafsnit. Et fodringsafsnit er defineret som en gruppe dyr, der fodres adskilt fra de øvrige dyr i besætningen For hver besætning er der standard oprettet Fodringsafsnit for seks dyregrupper: Malkende køer Goldkøer Kælvekvier (standard 42 dage før forventet kælvning) Kvier Tyre Småkalve (standard 0-8 uger) Hvis en kviegruppe er fordelt i to stalde, men har samme fodring, kan man fint nøjes med et fodringsafsnit opgørelsen bliver alligevel lavet på hele dyregruppen. 10

11 Foderregistrering Fodringsafsnittene skal gøres besætningsspecifikt. Besætninger kan have meget forskellige antal fodringsafsnit Fodringsafsnittets navn kan gøres entydigt indenfor bedriften. Der kan skrives et specifikt navn i Langt navn. Navnet fremgår af tooltip på registreringsfanen ved at klikke på Kort navn. I Kort navn kan navn overskrives til et mere sigende navn. Pr. fodringsafsnit kan det angives hvilke(n) dyregruppe der indgår. Det er kun dyregruppen kælvekvier, som kan indgå sammen med andre dyregrupper, som kan være malkende, goldkøer eller kvier. Det vil sige, at der er i alt ni muligheder for at koble dyregrupper til Fodringsafsnit. For at et Fodringsafsnit skal medtages i en Foderregistrering, skal registreringsperioden overlappe med den periode, der er gældende for fodringsafsnittet. Den tidligste dag, der er mulig at vælge, er den startdato, hvor besætningen er tilknyttet bedriften Der kan tilføjes nye Fodringsafsnit ved brug af det grønne kryds. Bemærk Navne kan altid redigeres (både lang og kort navn). Dyregrupper der indgår i Fodringsafsnittet, kan kun redigeres, hvis der ikke tidligere er registreret foder til Fodringsafsnittet. Fodringsafsnit kan fjernes/slettes (eksempelvis ved ændring i stalden eller fodringspraksis). Linjen er væk fra brugerfladen, men Fodringsafsnit med foderregistreringer slettes ikke fra databasen. 11

12 Foderregistrering I tidligere versioner af DMS er foderregistrering foregået i Foderkontrol. I Foderkontroller, der er lavet i tidligere versioner af DMS, kan der stadig laves opslag i, men ikke redigeres. Efter fodringsafsnittet er defineret, skal hjemmeforbrug af mælk opsættes. Det sker under modulet Grundopl. og mål under Bedrift 6 For hver besætning, skal der tages stilling til Liter sødmælk pr. dag, kvier - Standard 6 liter Liter sødmælk pr. dag, tyre - Standard 6 liter Slutalder for sødmælk, kvier - Standard 42 dage Slutalder for sødmælk, tyre - Standard 42 dage Kasseret mælk - Standard 0 liter Mælk til husholdning og salg - Standard 0 liter Ved rettelse af antal dage kvier og tyrekalve får sødmælk, slår rettelsen først igennem dagen efter. 12

13 Foderregistrering Ved oprettelse af en Foderregistrering foreslås altid d.d. som start- og slutdato. Hvis foderregistreringen skal anvendes til en foderopgørelse, skal der sættes flueben ved oprettelsen. Det er altid muligt at vælge om foderregistreringen skal anvendes til en foderopgørelse i Foderregistreringsoversigtsbilledet. Indgangsbilledet til Foderregistrering er 13

14 Foderregistrering Fanebilledet Foderforbrug Her kan du 1 Se et vejledende antal dyr i de forskellige dyregrupper og selv skrive det aktuelle antal dyr i gruppen. Beregning af antal ud fra data fra Kvægdatabasen og grundoplysningerne for goldperiode 1. kalvs køer og øvrige køer, start forberedelse kælvekvier og slut småkalveperiode for kvier og tyre. Standard værdier for Goldperiode 1. kalve er 56 dage Goldperiode øvrige er 42 dage Start forberedelse kælvekvier er 42 dage Slut småkalveperiode, kvier og tyre er 56 dage Værdierne kan ændres i modulet Grundopl. og mål, og ændringer vil slå igennem i programmet dagen efter. Før der kan tastes fodertildelinger til fodringsafsnittet skal der være dyr i fodringsafsnittet. 14

15 Foderregistrering Genindlæse dyr fra Kvægdatabasen. Genindlæs antal dyr, KDB sletter indberetninger vedr. antal dyr. Efter Foderregistreringen er gemt, kan der oprettes en Foderkontrol med udgangspunkt i den aktuelle Foderregistrering. For Fodringsafsnit, hvor der indgår kælvekvier sammen med en anden dyregruppe (Malkende, Goldkøer eller Kvier) Visning Kolonne 1 Sumkolonne. Til registrering af udfodringen for hele fodringsafsnittet og antal dyr i alt. Kolonne 2 Primær dyregruppe f.eks. goldkøer. Fodringsafsnittets fodertildeling fordeles mellem kælvekvier og golde. Men vil altid give den totale fodertildeling. Kolonne 3 Kælvekvier Ved oprettelse af ny foderregistrering vises alle 3 kolonner (klar til indtastning). Ved opslag på tidligere foderregistreringer vises kun 1 kolonne (kan foldes ud) Indtastning Ved indtastning af foder indtastes i sumkolonnen Herefter beregnes fordelingen mellem de 2 dyregrupper af programmet. Kan redigeres, men summen fastholdes. Faktor til fordeling af foder mellem Goldkøer og kælvekvier er 0,8 pr. dyr Malkende og kælvekvier 0,4 pr. dyr Kvier og kælvekvier 1,1 pr. dyr Vigtigt at vide om fanen Foderforbrug: Indtastningsrækkefølge er Antal dyr i fodringsafsnittet Læsset mængde af fodermidler Fordeling af blandingen/fodermidlet pr. fodringsafsnit Afgræsningsfodermidler er altid i kg TS/dyr/dag Ved tooltip på kort navn vises langt navn (som er defineret i Fodringsafsnit) Ved oprettelse af Foderregistrering huskes fodermidler, der blev brugt fra sidste registrering Det er muligt at registrere kg foder/dyr/dag (f.eks. ved tildeling i malkestald) Det er muligt pr. fodringsafsnit at vise i alt tildelt kg tørstof/dyr/dag. Kan bl.a. anvendes til sikring af, at alle registreringer er kommet med 15

16 Foderregistrering Vejl. antal dyr fra Kvægdatabasen. Hvis der er mere end et fodringsafsnit for dyregruppen, står alle dyr under det første fodringsafsnit, mens øvrige fodringsafsnit indenfor dyregruppen markeres med - Alle, der er legaliseret til besætningen, kan ændre i en dannet foderregistrering. Det betyder, at hvis en anden bruger end den, der har lavet registreringen, opdager en fejltastning, kan fejltastningen rettes med det sammen uden, at der skal oprettes en ny registrering I det følgende beskrives, hvordan Foderregistreringen håndteres. Der er flere måder at registrere fodertildelingen på. Her i vejledningen er der beskrevet 2 måder: 1. Tast alle fodermidler direkte 2. Brug blandinger fra fodermiddeltabellen. 1. Tast alle fodermidler direkte Alle fodermidler, der skal bruges i Foderregistreringen, vælges via På samme måde som ved Foderplan er der adgang til bedriftsfodermidlerne og NorFor fodermiddeltabellen. Marker de fodermidler, der indgår i fodringen. Dette gøres ved at holde ctrl-tasten nede samtidig med, at fodermidlerne markeres med musen eller ved at dobbeltklikke på fodermidlet. Når alle fodermidler er valgt, kan der dannes/redigeres/opløses en blanding. Ved tryk på Ny blanding fås nedenstående skærmbillede, hvor der er mulighed for at vælge hvilke fodermidler, der er i blandingen, og om fodermidlet også udfodres separat. 16

17 Foderregistrering Skærmbilledet viser, hvordan der kan dannes foderblanding(er) i Foderforbrug fanen Blandinger oprettet i Foderregistreringen gemmes ikke i besætningsfodermiddeltabellen Blandinger oprettet i Foderregistreringen kan oprettes af to eller flere fodermidler og/eller andre blandinger Når blandingerne er oprettet, fås nedenstående billede. 17

18 Foderregistrering Eksempel på Foderregistrering, hvor der er registreret blanding 1 til malkende køer og småkalve. Blanding 2 til kvier, tyre og småkalve og blanding 3 til golde og kælvekvier I kolonnen Læsset tastes, hvad der totalt er kommet i fodervognen af de enkelte fodermidler (200 roepiller, slæt osv.) Når alle fodermidler er tastet med de kg, som indgår i blandingen, summeres den samlede foderblanding. Derefter kan blandingen fordeles med, hvad hver dyregruppe har optaget. Affaldsfoder fremgår som rest. Herefter beregnes, hvad hver dyregruppe får tildelt af de enkelte fodermidler. Hvis der, efter blandingen er oprettet, skal tilføjes et nyt fodermiddel til blandingen, vælges fodermidler under Tilføj fodermiddel. Fodermidlet går ind som et separat udfodret fodermiddel, men ved højreklik med musen kan fodermidlet flyttes, tilføjes eller kopiers til blandingen. Modsat kan fodermidler i blandinger ved højreklik udfodres separat. 18

19 Foderregistrering 2. Brug blandinger fra Fodermiddeltabellen Blandinger, som er oprettet via Foderplan, findes i fodermiddeltabellen via Blandingen vises i skærmbilledet med de fodermidler, der indgår. Eksempel på Foderregistrering der er lavet ud fra tre blanding i Foderplan. Under foderblandingens navn fremgår, hvilke fodermidler, der er i blandingen. I kolonnen Læsset tastes, hvad der totalt er kommet i fodervognen af de enkelte fodermidler (250 kg roepiller, 600 kg 2. slæt osv.). Når alle fodermidler er tastet med de kg, som indgår i blandingen, summeres den samlede foderblanding. Hvis blandingen er gemt som et fodermiddel, f.eks. ved lagkage-stakke, tastes det som et fodermiddel og ikke pr. ingrediens i fodermidlet. Ved beregninger opsplittes svarende til recepten. Hvis der er brugt fodermidler, som ikke indgår i blandingen skal de tilføjes. Vær opmærksom på, at det er de fodermidler, der fodres med, som også er i blandingen. Eksempelvis hvis der er skiftet ensilage. 19

20 Foderregistrering Sammenhæng mellem foderregistrering og blandinger i fodermiddeltabellen 1. Blandingen der indgår i en Foderregistrering kan ikke slettes i fodermiddeltabellen 2. Ændringer i en blanding, foretaget i fodermiddeltabellen (via foderplan) slår kun igennem fremadrettet, og der rettes ikke i tidligere Foderregistreringer 3. Ændringer i en blanding kan ske via Foderregistrering ved, at der dobbeltklikkes på blandingen, lav ændringer, gem og luk og derefter gælder ændringen fremadrettet Derefter kan blandingen fordeles med, hvad hver dyregruppe har optaget. Affaldsfoder fremgår som rest. Herefter beregnes, hvad hver dyregruppe får tildelt af de enkelte fodermidler. 20

21 Foderregistrering Fanebilledet Gyldighedsperioder Denne fane er kun tilgængelig hvis der er sat flueben for, at Foderregistreringen skal anvendes til en Foderopgørelse For at kunne anvende foderregistreringer til modulet Foderopgørelse skal der pr. dyregruppe pr. besætning registreres en gyldighedsperiode for foderregistreringen. Gyldighedsperiode er standard udfyldt med midtvejs mellem to foderregistreringer. Fanen viser: 1. Kvittering for sidste foderregistreringsperiode 2. Den aktuelle foderregistreringsdato og hvilken periode, den skal gælde for 21

22 Foderregistrering Fanebilledet Hjemmeforbrug I fanen er der en kolonne pr. besætning, hvori der er beregnet liter sødmælk til kalve ud fra Grundop. og mål fanen og antal kalve, der indgår i foderregistreringen. Ligeledes er Eget forbrug og Kassation forudfyldt fra grundmodulet. Alle tal kan rettes. Fanebilledet Observationer Fanen kan f.eks. bruges til informationer fra landmand til rådgiver, som er nyttige i en foderkontrol. 22

23 Foderregistrering Udskriv Foderregistrering For at udskrive Foderregistreringen skal Foderregistreringen åbnes. 1. Klik på Udskriftsikonet eller ikonet Vis Udskrift 2. Skriv evt. kommentar Udskrift kan bruges som notatpapir forudfyldt med fodermidler, der anvendes. 23

24 Foderkontrol Foderkontrol Skærmbilledet viser indgangsbilledet til Foderkontrol. Der vises Foderkontol pr. dyretype, og hvis der er flere driftsenheder kan der vælges, hvilke driftsenheder der skal vises foderkontroller for. Der kan kun laves en foderkontrol pr. dyregruppe indenfor driftsenheden pr. foderregistreringsopgave. En foderkontrol opgave kan redigeres af alle brugere, der er legaliseret til alle besætninger indenfor driftsenheden. En Foderkontrol kan oprettes to steder - direkte fra modulet Foderregistrering eller i modulet Foderkontrol. Lige meget hvorfra Foderkontrollen oprettes, kommer følgende skærmbillede frem. 24

25 Foderkontrol I skærmbilledet er det muligt, at 1. Navngive Foderkontrollen 2. Vælge driftsenhed 3. Kvittering for besætninger 4. Vælge hvilken foderregistreringsperiode Foderkontrollen skal tilknyttes. Hvis Foderkontrol oprettes direkte fra Foderregistrering, er der forudfyldt med den nyeste Foderregistrering 5. Vælge dyretype 25

26 Foderkontrol Fanebladet Generelt Her kan du give Foderkontrollen et navn, skrive kommentarer (kommer ikke med på udskriften) og se, hvornår Foderkontrollen er oprettet og evt. ajourført. Samt se, hvilken foderplan der evt. er tilknyttet Foderkontrollen. 26

27 Foderkontrol Fanebladet Dyregrundlag Efter oprettelse af Foderkontrol er indgangsbillede fanebladet Dyregrundlag. Race og opstaldning hentes fra Grundopl. og mål. Opstaldningen kan enten være løse eller bundne. Grundlaget fra køer, kvier og tyre fremkommer ved opnåede nøgletal for de sidste 12 mdr. De opnåede nøgletal bruges til at beregne aktuel vægt og tilvækst. Nøgletallene har stor betydning for resultatet. Derfor skal tallene vurderes og rettes hvis nødvendig 27

28 Foderkontrol Fanebladet Foderkontrol Skærmbillede: Fanen Foderkontrol På foderkontrolfanen er der fire hovedlinjer. Hovedlinjerne kan sammenfoldes/åbnes ved at klikke på den lille firkant med enten eller. 28

29 Foderkontrol På fanebladet Foderkontrol er der flere funktioner: Viser fodertildelingen i kg, kg ts eller både kg og kg ts 1. Genvejen til foderregistreringen, hvis den skal redigeres Genindlæsning af mælkedata eller genberegne mælkepris. Ved tryk på genberegning betyder det, at en evt. indtastet mælkepris overskrives uden varsel Der beregnes automatisk en mælkepris ud fra Arlas afregningsmodel Beregningsgrundlaget er følgende: 1. Fedt/protein pct. i Foderkontrol 2. Data fra Kvægdatabasen Celletal, kimtal og sporetal (kvalitetstillæg) 29

30 Foderkontrol Årsleverance til mejeri (logistiktillæg) Økolog (ja/nej) 3. Fra Grundopl. og mål modul Lærkevang (ja/nej) Uafhængig afhentning (buffertank, ja/nej) Øko-tillæg type Ekstra tillæg/fradrag Leverandør til Arla (ja/nej). (Hvis ja, medtages logistiktillæg ud fra Arla s satser) 5 Fodertildeling Du kan ikke redigere i fodermidler eller forbrug. Begge dele hentes fra Foderregistrering. Se pkt. 1, hvis der skal ændres fodermidler eller kg der udfodres. Prisen på fodermidlet kan redigeres. Blandinger bliver altid opsplittet i enkeltfodermidler Der kan ikke redigeres i antal dyr. Disse hentes fra Foderregistreringen. Hvis antallet skal ændres, skal det ske der. 6 Rationsparametre For at tilføje/fjerne Rationsparametre og Nøgletal - klik på den relevante knap. Der er mulighed for redigering af rækkefølge for rationsparametre og nøgletal Der vises de samme Rationsparametre og Nøgletal som på den sidst oprettede foderkontrol. Rationsparametre og Nøgletal vælges ved at dobbeltklikke på Rationsparameteren eller bruge pilene. 30

31 Foderkontrol 7 8 Nøgletal Under Nøgletal medtages evt. min./maks.-grænser fra Målsætning fra grundopl. og mål fanen Klik på Beregn for at få beregnet Rationsparametre og Nøgletal Udskriv Foderkontrol For at udskrive Foderkontrollen skal foderkontrollen åbnes. 1. Klik på Udskriftsikonet eller ikonet Vis Udskrift 2. Skriv evt. kommentar til foderkontrollen 31

32 Foderkontrol Udskriften er opdelt pr. dyretype (Køer, Kvier, Tyre), herunder kvittering af beregningsgrundlag. 2 sider for Køer og 1 side for Kvier og Tyre Ved udskrift medtages kun fodermidler, rationsparametre og nøgletal, der er anvendt/relevant for dyretypen 32

Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol

Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol Vejledning til Foderregistrering og Foderkontrol Indhold Foderregistrering og Foderkontrol sker i forskellige moduler 2 Foderregistrering 3 Fanebilledet Foderforbrug... 7 Fanebilledet Gyldighedsperioder...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning til ungdyr i DLBR NorFor Foderstyring. Med DLBR

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Kødkvæg i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Fanen Dyre og Grundoplysninger...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og til en effektiv

Læs mere

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer

Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Vejledning til dataudveksling mellem DMS Dyreregistrering og eksterne foderprogrammer Indhold Udlevering af Agri Business Id... 2 Dataudveksling kort og godt... 2 Opstart af Foderplan... 3 Opret en Foderplan...

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Malkekøer i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Rediger foderplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudget Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering

Læs mere

Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering Indhold Vejledning til Foderplan for Ungdyr i DMS Dyreregistrering... 1 Opstart af Foderplan... 2 Opret en Foderplan... 3 Kvier... 4 Rediger foderplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Opstart af Grundoplysninger og Mål

Opstart af Grundoplysninger og Mål Opstart af Grundoplysninger og Mål Grundoplysninger og mål findes under menupunktet Bedrift i menuen i venstre skærmbillede. Under menupunktet Grundopl. Og mål findes to faneblade hhv. Grundoplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Prognose

Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Dette hæfte er en introduktion til prognoseværktøjet. Prognoseværktøjet er beregnet til, på grundlag af registreringer på Kvægdatabasen,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter

Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter Kom godt i gang med DLBR Analyseudskrifter DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Introduktion til Bedriftsbegrebet

Introduktion til Bedriftsbegrebet Introduktion til Bedriftsbegrebet Det er vigtigt at du læser dette dokument grundigt inden du anvender DMS! Udgivet September 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER

GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER GOD LEDELSE OG GODE PRODUKTIONSRESULTATER BRUG AF DMS VÆRKTØJER PÅ TAVLEMØDER TAVLEMØDE Tavlemøder kan bestå af enten weekplanner og/eller forbedringstavle. WEEKPLANNER FORBEDRINGSTAVLE Struktur ved det

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek

Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek Kom godt i gang med DLBR Nøgletalstjek DLBR KvægIT - DMS Kort beskrivelse Udgivet Februar 2014 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring

Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring Kom godt i gang med Kritiske Målepunkter (KMP) Overvågning af Mælk Reproduktion Sundhed Fodring Kom godt i gang med Kritiske Målepunkter (KMP) Dette hæfte er en introduktion til programmet Kritiske Målepunkter

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Opret en ny foderplan helt fra bunden.

Opret en ny foderplan helt fra bunden. Opret en ny foderplan helt fra bunden. Måden som softwaren arbejder på er i nævnt rækkefølge: 1. Alle fodermidler vi har til rådighed oprettes med individuelle navne. Altså, oprettes MAJS som MAJS 2016,

Læs mere

Vejledning til foderstoffirmaer oploading af tilskudsfoderblandinger

Vejledning til foderstoffirmaer oploading af tilskudsfoderblandinger Vejledning til foderstoffirmaer oploading af tilskudsfoderblandinger Hjemmeside og NorFor Feed Table NorFor hjemmeside findes på følgende adresse http://www.norfor.info/. NorFor Feed Table er "Den offentlige

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Best Practice Kort Periodisk Opgørelse

Best Practice Kort Periodisk Opgørelse Best Practice Kort Periodisk Opgørelse 1 Best Practice Kort Periodisk Opgørelse Dette hæfte er en beskrivelse af de anbefalede arbejdsrutiner til udarbejdelse af en Kort Periodisk Opgørelse samt en beskrivelse

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik DMS Dyreregistrering Vejledning i brug af Dagligt overblik Vejledning i brug af Dagligt overblik Dette hæfte er en vejledning i brug af Dagligt overblik i DMS Dyreregistrering. Med Dagligt overblik kan

Læs mere

Kom godt i gang med. DLBR Kortperiodisk opgørelse. Modulerne Foderopgørelse Lager Ø90 data Kortperiodisk opgørelse KPO-rapport

Kom godt i gang med. DLBR Kortperiodisk opgørelse. Modulerne Foderopgørelse Lager Ø90 data Kortperiodisk opgørelse KPO-rapport Kom godt i gang med DLBR Kortperiodisk opgørelse Modulerne Foderopgørelse Lager Ø90 data Kortperiodisk opgørelse KPO-rapport Kom godt i gang med Kort Periodisk Opgørelse (KPO) Dette hæfte er en introduktion

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Introduktion af DMS til Landmænd

Introduktion af DMS til Landmænd DLBR KvægIT Introduktion af DMS til Landmænd Formålet med dagen At sætte kunden i centrum At blive klædt på som kontaktperson (SPOC) så alle kunderne (kvægbruger og kolleger på centrene) får en gode oplevelse

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver Kap. 4 Foderkurver 1 FODERKURVER... 2 1.1 VIRKEMÅDE.... 2 1.2 ÅBEN OVERSIGT FODERKURVE.... 3 1.3 ÅBEN FODERKURVE.... 3 1.4 ÅBEN GRAFISK FODERKURVE.... 4 1.5 ÅBEN ANVENDT FODERPLAN... 5 2 OPRET/RET FODERKURVE....

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS En introduktion til Foderplanlægning Kvæg (Konventionel/Økologisk) en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Peter Hvid Laursen, VFL. Foderplanlægning Kvæg (konventionel/økologisk) Moduler i FMS

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Tjek grundlag: - Sikre at rigtig driftsenhed anvendes - Sikre at samme driftsenhed anvendes til hhv. prognose og foderbudget og produktionsbudget

Tjek grundlag: - Sikre at rigtig driftsenhed anvendes - Sikre at samme driftsenhed anvendes til hhv. prognose og foderbudget og produktionsbudget Tjek grundlag: - Sikre at rigtig driftsenhed anvendes - Sikre at samme driftsenhed anvendes til hhv. prognose og foderbudget og produktionsbudget - Sikre at rigtigt datagrundlag anvendes hhv. prognose,

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Indledning Græsplanlægning er et værktøj til planlægning af slæt og afgræsning. Det er udviklet som en hjælp til

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning til Kritiske Målepunkter (KMP) i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Kritiske Målepunkter (KMP) i DMS Dyreregistrering Vejledning til Kritiske Målepunkter (KMP) i DMS Dyreregistrering Indhold Oversigtsbillede... 2 Mælk... 7 EKM leveret (Kg/dag)... 8 Mælk leveret (Kg/dag)... 10 Dagsydelse pr. malkende ko (kg EKM)... 12

Læs mere

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering

Næsgaard MOBILE Tid. Næsgaard MOBILE Tid. Login. Registrering Næsgaard MOBILE Tid Generelt Næsgaard MOBILE Tid er et tillægsmodul og skal anvendes sammen med modulet Næsgaard MARK Online i PC programmet. Næsgaard MOBILE Tid kan anvendes separat eller sammen med Næsgaard

Læs mere

Vejledning til Rottehullet

Vejledning til Rottehullet Vejledning til Rottehullet Inddatering af giftforbrug og sikringsordninger for bekæmpelsesfirmaer Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort beskrivelse af, hvordan bekæmpelsesfirmaer inddaterer

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning til Kritiske Målepunkter (KMP) i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Kritiske Målepunkter (KMP) i DMS Dyreregistrering Vejledning til Kritiske Målepunkter (KMP) i DMS Dyreregistrering Indhold Indhold... 1 Oversigtsbillede... 2 Mælk... 7 EKM leveret (Kg/dag)... 9 Mælk leveret (Kg/dag)... 11 Dagsydelse pr. malkende ko (kg

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang

Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang Tæt opfølgning skaber økonomisk fremgang V/ konsulent Bjarne Christensen, S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt 1 Spredning i det økonomiske resultat bliver større S:\Prodsyst\Kongres2003\BJCoverheads.ppt

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Vejledning til Prognose i DMS Dyreregistrering

Vejledning til Prognose i DMS Dyreregistrering Vejledning til Prognose i DMS Dyreregistrering Indhold Funktionsbåndet i Prognose... 2 Opret prognose... 5 Arbejdsgang i udarbejdelse af prognose... 7 Fanen Generelt... 8 Fanen Prognosegrundlag, køer...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre Generelt Generelt I programmodulet Organiske gødninger opretter man bedriftens gødningslagre for husdyrgødning. Modtager du husdyrgødning eller slam angives dette også i modulet ved at oprette et gødningslager

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere