PLE XUS vol. 40 nummer 4 september / 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLE XUS vol. 40 nummer 4 september / 2008"

Transkript

1 PLEXUS vol. 40 nummer 4 september / 2008

2 plexus / vol. 40 / nummer 4 / september / 2008 En varm velkomst til vores nye studerende Hjertelig velkommen til de nye studerende her på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Det gælder både de studerende, der starter på den farmaceutiske bacheloruddannelse og de studerende, der har valgt at afslutte deres universitetsuddannelse med en kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab. Jeg håber, at I alle vil få jeres forventninger indfriet og vil finde glæde og udfordringer i jeres valg af studium. Studiemiljøet har altid haft en høj prioritet på FARMA, og vi har længe villet forbedre de fysiske rammer for de studerende. Lige nu er vi i fuld gang med at indrette nye læsepladser, grupperum og lokaler til de studerendes sociale aktiviteter. Jeg håber, at de nye faciliteter vil blive brugt flittigt. I de seneste par måneder har rekrutteringen til universiteterne været et varmt emne såvel i pressen som internt på universiteterne. Det har ikke skortet på forklaringer/bortforklaringer bl.a. gymnasiereformen og de skærpede adgangsbetingelser, som er indført på en række uddannelser har fået skylden. De videregående uddannelser kæmper om jer unge. Ikke alene er I selve grundlaget for vores samfundsmæssige berettigelse som uddannelsesinstitution, men også helt afgørende for vores finansielle grundlag, idet taxameterprincippet virker således, at den væsentligste del af vores midler til uddannelse og forskning følger antallet af studerende, der optages og gennemfører studiet. I vores rekruttering af nye studerende har vi i modsætning til tendensen på en række andre institutioner ikke valgt at deltage i en titelinflation ved at udbyde nye uddannelse med mere sexappeal. Jeg er heller ikke sikker på, at vi ved f.eks. at udbyde en uddannelse som bachelor i designer drugs vil kunne appellere til netop de studerende, som vi og samfundet har mest brug for. Vi er glade for at så mange, til trods for faldet i det generelle optag på universiteterne, har valgt en uddannelse her på FARMA. Målet for os er, at vi også fremover vil være en helt central medspiller i udviklingen af den akademiske platform, hvorfra industrien, apotekervæsnet, sygehusvæsnet og den øvrige offentlige sektor skal hente fremtidens lægemiddeleksperter. Den arbejdskraft som bl.a. skal sikre, at danske farmaceutiske, medicotekniske og bioteknologiske virksomheder kan udvikle nye og bedre lægemidler og andre produkter til gavn for patienter og det danske samfund. Jeg er overbevist om, at vi med vores medarbejderstab er rigtig godt rustet til at give jer en akademisk uddannelse, som lever op til de krav, som både I som studerende og samfundet stiller. Dermed sikrer vi, at I med jeres eksamensbevis i hånden det være sig som cand.pharm. er eller cand.scient. er vil være efterspurgte på arbejdsmarkedet.. Velkommen til et universitet med traditioner, men også til et universitet, der er levende og fortsat inde i en utrolig spændende udvikling. Sven Frøkjær Dekan Plexus nummer 4 september 2008 volume 40: Udgives af Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) Stine Rasmussen / Redaktionsudvalg: Hanne Mørck Nielsen (A), Lene Jørgensen (A), Rasmus Prætorius Clausen (M), Klaus Bahl Andersen (B), Lene Gudiksen (M), Kristian Borgholm (stud.) / Forside: Foto: Jesper Munck / Layout: Mads Frederik/ Graphic Design / Tryk: Centraltrykkeriet Skive. Deadline for næste nummer er den 3. oktober 2008 udkommer den 17. oktober 2008 / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Fakultetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. Indlæg sendes elektronisk. Illustrationer sendes som separate grafikfiler. / Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved hen vendelse til Jesper Munck / ISSN: Annoncer: DG Media as, telefon , fax , og web:

3 Kandidatafslutning Færre studerende til farmaceut uddannelsen Velkommen fra studie vejledningen Kan gift fra hvepse gavne? Nyt fra Biblioteket Nej til Nintendobryg Klimastress har konsekvenser på lægemiddelområdet Netværksmøde i neurovidenskab NYT FRA DSR FARMA på vej mod INDRE MARKED Planter uden økonomisk rodfæste 1,2 millioner til aktionsforskning Forskerspirer bag kulisserne Kulturnat på FARMA Udvidelse af studenter faciliteter Nyt om navne Forandring fryder forårsrengøring på ph.d.-området Stor bevilling til innovativ drug delivery Vi vil ha Plexus på papir! Den globale landsby Lad os begynde forfra Blå blink på Nørre Campus: Med designpolitiet i hælene plexus 4 september

4 Lån til 2,02 % om året i variabel rente i op til otte år Nyhed for studerende med børn Danske ForældreStudielån er en del af vores Program for finansiel forståelse og investering i uddannelse. Lånet gør det nemmere at studere og være forældre på samme tid. Du skal være i gang med en SU-berettiget uddannelse, have forældremyndigheden over et barn under 18 år og oprette en af vores selvbetjeningskonti, f.eks. en Danske Basis konto, for at kunne få Danske ForældreStudielån. Desuden må du ikke være opført i et register for dårlige betalere. Udbetalingsperiode Hver måned i resten af din normerede studietid får du udbetalt kr. (dog højst i 6 år). Renten er for tiden 2,02 % p.a. Den er variabel og tilskrives fire gange om året. Afdragsfri periode Du behøver ikke at afdrage på lånet op til to år efter, at du er færdig med studierne. Det giver dig tid til at komme i gang med dit første job. Renten er stadig lav og er for tiden 2,02 % p.a. Den er variabel og tilskrives fire gange om året. Læs vilkår og betingelser og ansøg online på Tilbagebetalingsperiode Her skal du tilbagebetale lånet med månedlige afdrag over typisk tre år. På dette tidspunkt ændrer renten sig til bankens til en enhver tid laveste rente for forbrugslån til private kunder, som i dag er 8,10 % p.a. Renten tilskrives fire gange om året. Hvis du tager lånet i 3 år, vil du have fået udbetalt kroner. Med 2 års afdragsfrihed og tilbagebetaling over 3 år vil du skulle betale ,04 kroner tilbage. Det svarer til en ÅOP på 3,88 %. Program for finansiel forståelse og investering i uddannelse

5 Farvel til FARMA En broget flok af nyudklækkede kandidater, mastere og specialister i sygehusfarmaci dukkede talstærkt op på Fakultetet den 22. august til en festlig markering af overgangen til det pulserende arbejdsliv. Tekst og foto: Stine Rasmussen Det nye kuld kandidater fra FARMA kan trække i arbejdstøjet med en bred lægemiddelfaglig uddannelse i tæt kontakt til virkeligheden. Jobmulighederne er stadig gode for nyuddannede farmaceuter og kandidater i Lægemiddelvidenskab: I er blevet udstyret med de bedste redskaber fra lægemiddelekspertens værktøjskasse, og går en spændende tid i møde i en branche, der ekspanderer hele tiden, sagde en kappeklædt Sven Frøkjær blandt andet. Lykkelige farmaceuter I har fået viden til innovation i det ukendte rum det har I fået, fordi forskning og uddannelse går hånd i hånd på FARMA. I ved det måske ikke, men det er faktisk sådan, at mere end 75 % af den undervisning I har modtaget er blevet givet af undervisere, som er aktive forskere. Men viden forpligter I skal medvirke til at fastholde det gode renommé, som vores profession og institution har i samfundet. Og via fusionen er I nu kandidater fra et af Europas top-10-universiteter. Det forpligter også, sagde Sven Frøkjær, som sluttede sin tale med mange lovord om det unikke og traditionsrige studiemiljø på FARMA. Studiemiljøet på vores fakultet har de fleste af jer sikkert værdsat. Det er et stort aktiv for vores institution og vi har netop i en landsdækkende avis læst om de lykkelige farmaceuter i forbindelse med vores undervisningsmiljøvurdering. Det gode studiemiljø er helt sikkert medvirkende til den høje gennemførelsesprocent. Efter Sven Frøkjærs tale blev ordet givet til festtaleren Gitte Søndergaard Nielsen, nyudnævnt apoteker på Aalborg Sygehusapotek. Ikke mos på mig Gitte Søndergaard Nielsen blev uddannet cand.pharm. i Da hun sad i auditoriet og beundrede sit eksamensbevis for 18 år siden, var hun overbevist om, at hun skulle skrive en ph.d.- afhandling, men ad omveje kom hun til fødebyen Randers et kort vikariat banede vejen for en lang karriere på sygehusapotek. Efter mere end 12 år på Næstved Sygehus rykkede hun til Aalborg per 1. august 2008: Så spørger I måske gror der ikke mos på hende dér?! Er det ikke meningen, at man skal skifte job hvert andet år? Ikke hvis man sidder i et spændende job. Jeg har været længe på Næstved Sygehus, men det har været en arbejdsplads i rivende udvikling vi er vokset, og nye opgaver er kommet til undervejs, sagde Gitte Søndergaard Nielsen og opfordrede til efter- og videreuddannelse også for at bevare dynamikken i arbejdslivet. Gitte har plexus 4 september

6 Årets festtaler er nyuddannet specialist i sygehusfarmaci og nyudnævnt sygehusapoteker i Aalborg. 6 selv videreuddannet sig til erhvervsdiplomleder og efter festtalen kunne dekan Sven Frøkjær overrække hende det synlige bevis på specialistuddannelsen i farmaci, som hun har taget sideløbende med fuldtidsjobbet på Næstved Sygehusapotek: Den der betragter sig selv som færdiguddannet er mere færdig end uddannet, erklærede hun. Jobtilbud fra talerstolen Sygehusfarmaci handler om meget mere end et overskueligt medicinskab. Gitte Søndergaard Nielsen kunne berette om en spændende verden med masser af samarbejde mellem forskellige Lena Sørensen modtag H. C. Ørsted-medaljen i bronze for et himmelhøjt karaktersnit og en fremragende studieindsats. Med medaljen fulgte et legat. Helle Østergren Nielsen og Louise Elsa Svenningsen modtog begge et legat for deres store studenterpolitiske indsats. plexus 4 september 2008 faggrupper og faglig sparring på tværs af regionerne. I dag er der ansat cirka 250 akademikere og 700 farmakonomer på landets sygehusapoteker: I øjeblikket har jeg faktisk en ledig stilling som farmaceut på Aalborg sygehusapotek, hvis nogle skulle være interesserede, spøgte festtaleren og dekanen lovede velvilligt at stille kontor til en eventuel jobsamtale i løbet af eftermiddagen hvis én af de nyuddannede kandidater kunne klemme en stilling ned før festmiddagen på Café Ketchup. Slut med specialistuddannelsen i sygehusfarmaci Specialistuddannelsen blev i sin tid oprettet for at imødekomme farmaceuter ansat på sygehusapotek og tager udgangspunkt i en bred palet af kurser i bl.a. ledelse, logistik, klinisk farmaci og produktion. Der har desværre ikke været den store tilgang til uddannelsen som derfor afsluttes med udgangen af Årets festtaler Gitte Søndergaard Nielsen var den ene af de to specialister, der ved kandidatafslutningen modtog det synlige bevis på endt uddannelse de øvrige studerende skal være færdige ved årsskiftet. Specialistuddannelsen har været struktureret som et individuelt forløb, og det har krævet stor selvstændighed og megen planlægning af den enkelte, det har måske afholdt nogen fra at lade sig indskrive, funderer lektor Lona Christrup, som er leder af uddannelsen: Det er jo også folk med fuldtidsjob ved siden af. Det kan være vanskeligt at få en hverdag til at hænge sammen under et videreuddannelsesforløb, fortsætter hun. Lona Christrup er dog ikke i tvivl om, at de 10 personer, der ved årsskiftet kan kalde sig specialister i sygehusfarmaci, har opnået en række kernekompetencer, som er guld værd i arbejdet på sygehusapoteket. Det var da i høj grad også det indtryk man fik af årets festtaler.

7 cand.pharm. Heidi Aasted Delavar Khaled Ajgeiy Friederieke Albrecht Marianne Ammitzbøll Anne Kirstine Andersen Baris Atalay Helene Skjøt Bennedsen Mika Linette Bohlbro Alex Boje Maja Kirstine Brøns Signe Bærentzen Ferhat Celik Christine Riskjær Christensen Jan Christophersen Sarah Daaskov Egelund Charlotte Maria Estrup Stine Fabricius Bodil Svanholm Fogh Sidsel Ullerup Frølund Anne Sophie Grandvuinet Signe Kiib Gundersen Mette Heidi Haar Rikke Bradstrup Haladyn Christina Maja Røddik Hansen Christina Møller Hansen Louise Valentin Hansen Marianne Bodil Hansen Salli Houmark Hansen Louise Himmelstrup Agnete Debois Hjelmar Jes Gitz Holler Heidi Marie Holt Ditte Marie Krohn Jensen Henrik Tor Jensen Lars Holm Jensen Mette Arnum Jensen Thilde Warrer Jensen Dennis Jespersen Morten Jonassen Rie Bak Jäpelt Louise Lindved Karkov Ismail Nayef Khdeir Jeppe Egedal Kirchhoff Maria Elisabeth Suhr Kirketerp Louise Anker Knudsen Dorte Søndergaard Kudsk Trine Kvist Lone Wolf Larsen Karina Lassen Thi Nhu Nguyen Le Christina Kjærgaard Madsen Niklas Medin Karina Morell Tommy Peter Munk Helle Østergren Nielsen Mathias Torpet Nielsen Trine Rune Høgh Nielsen Jakob Dahl Nissen Ingrid Vedsted Notlevsen Ditte Nygaard Elisabet Óladóttir Gar Fai Pang Gabriel Kristian Pedersen Jeppe Trudslev Pedersen Martin Møller Pedersen Stine Maria Pedersen Søren Emil Pedersen Marion Line Rames Christine Rasmussen Lone Rasmussen Tina Rasmussen Jannie Rebø Martin Ulrik Røder Lasse Saaby Roza Özgecan Sarisaltik Signe Ørum Schou Soheyla Shahhosseini Pour Jeddi Bodil Johanne Simonsen Anna Stentebjerg-Andersen Louise Elsa Svenningsen Helle Dalgaard Sørensen Lena Sørensen Tavri Taib Ibrahim Leila Soumeya Taouti Inge-Lise Tolderlund Søren Toubro Kamilla Juel Vagtborg Stefan Andreas Kildegaard Vangsøe Kasper Hallestad Wennike Ahmed Osman Yusuf Urtzi Urionabarrenetxea Zarrabe cand.scient.pharm. Morten Persson cand.scient. Jesper Christensen Mikkel Pandrup Duer-Jensen Christina Beathe Hartøft Tejs Skarregaard Pedersen Master Marianne Gundel Jesper Hansen Ellen Nagato Watanabe specialist i Sygehusfarmaci Anne Dagmar Bertelsen Gitte Søndergaard Nielsen Tre i én! Bella Center København september 2008 Under ScanLab 2008 mødes tusindvis af repræsentanter fra hele din branche. Ligesom tidligere vil vi have BioTech Forum som nærmeste nabo, og i 2008 hilser vi desuden Nanotech Northern Europe varmt velkommen. Samlet set får vi et større udbud af kundskabsoverførsel end nogensinde tidligere. Så tag det første skridt, og reservér face time med hele dit marked! Arrangeres af: Bella Center og Stockholmsmässan.

8 Færre studerende til farmaceut UDDAnnelsen 8 Nedgang i antallet af ansøgere til uddannelserne på landets universiteter rammer også farmaceutuddannelsen. tekst og foto: Jesper Munck Hånden på hjertet: Det gik ikke helt som vi havde håbet på og budgetteret med men nogenlunde som præsten havde prædiket siden det tidlige forår, da tal for kvote 2-ansøgere og fremmødte til åbent hus var en sørgelig kendsgerning. Det betyder, at FARMA for første gang i historien ikke kan melde alt udsolgt til farmaceutuddannelsen. Der foreligger i skrivende stund ikke det helt nøjagtige tal for studiestartere pr. 1. september, men mellem 200 og 205 ligner et kvalificeret bud. Syv hold At tallet er usikkert, og i princippet vil være det frem til studiestart, skyldes bl.a. muligheden for at tilmelde sig studier med ledige pladser efter den officielle ansøgningsfrist. FARMA har udfoldet et stort stykke arbejde via hjemmeside, svensk studieportal, artikler og annoncer for at oplyse om denne mulighed. En opgørelse den 18. august viser, at 15 personer har søgt om og fået tilbudt studieplads på FARMA efter udløbet af den officielle ansøgningsfrist den 5. juli. Afhængig af det endelige antal studiestartere er der tale om en nedgang på mellem 10 og 13 pct. i forhold til Det betyder syvholdsdrift i stedet for de otte hold, som har været normen siden Tilbagegangen kan lyde voldsom, og den kommer til at gøre ondt i økonomien i årene fremover, men den er alligevel for intet at regne mod den tilbagegang, som f.eks. Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU har måttet lægge ryg til: Her starter mellem 25 og 30% færre studerende end i Biokemi må notere en tilbagegang på 71%, de fysiske fag på 38%, biologi på 45%. De kemiske fag slap nådigere med en tilbagegang på 6%, men det skal ses i lyset af flere års tilbagegang, som betyder, at kun 29 har fået tilbudt studieplads i år. Tilfredsstillende trods alt Antallet af unge, der er optaget på landets universiteter i år er faldet med 12%. Værst ser det ud for Syddansk Universitet, som i år optager 26% færre studerende end sidste år, mens Københavns Universitet og Aalborg Universitet mister henholdsvis 15 og 16% studerende. De sundhedsvidenskabelige (herunder farmaceutuddannelsen) uddannelser på universiteterne noterer sig samlet set for en tilbagegang på 4%. Men da der i forvejen er adgangsbe plexus 4 september 2008 grænsning på f.eks. lægevidenskab, og en nedgang i ansøgertallet dermed ikke påvirker antallet af optagne (men derimod karaktergennemsnittet for at blive optaget), så giver det samlede antal førsteprioritetsansøgninger et bedre overblik over interessen for de forskellige områder. Her kunne LIFE konstatere et fald i ansøgertallet på 21%, SUND på 35%, NAT på 19%, HUM 24%, JUR 11%, SAMF 25%, TEOL 21% og endelig FARMA 10%. Samlet set var faldet i førsteprioritetsansøgninger på KU på hele 24%. Set på baggrund af marts måneds kvote 2-tal, er det fra en snæver FARMA-betragtning yderst tilfredsstillende at konstatere, at vi fra at være det KU-fakultet med den største tilbagegang i antallet af kvote 2-ansøgere (en tilbagegang på 40%) efter en massiv markedsføringsindsats endte med at være KU-fakultetet med den mindste tilbagegang i forhold til året før. Men tilbagegang er selvfølgelig ikke godt nok og da slet ikke, når tilbagegangen prompte giver sig udslag i ledige studiepladser. De beslægtede uddannelser Hvordan gik det så med de konkurrerende og beslægtede uddannelse på landets øvrige universiteter? På DTU, som efter en økonomisk markedsføringsindsprøjtning i millionklassen kan notere en samlet fremgang i antallet af optagne på 9%, faldt antallet af optagne til uddannelsen i medicin og teknologi med 29% (fra 65 til 46). På SDU betød en tilbagegang fra 27 til 22 optagne et fald på 18% til uddannelsen i lægemiddelvidenskab. Aarhus melder om en tilbagegang på 13% (fra 71 til 60) til uddannelsen i molekylær biomedicin og 33% (fra 55 til 37) i medicinalkemi. Endelig halveredes antallet af optagne i Aalborg til uddannelsen medicin med industriel specialisering (99 i 2007 og 49 i 2008). Samlet set er farmaceutuddannelsen i 2008 den fjerde Der kan forventes lidt mindre trængsel på FARMA i det kommende år.

9 største uddannelse på KU kun overgået af lægevidenskab (medicin), jura og statskundskab. Bedre sammenhæng Hvor blev de så af alle de manglende studerende på landets universiteter? Det er jo ikke fordi landets unge i stedet har kastet sig over folkeskolelærer-, pædagog- eller sygeplejeområderne. En del af årsagen skal ses i lyset af en kombination af ændrede adgangskrav til universiteternes uddannelser og resultatet af gymnasiereformen, hvor de første studenter sprang ud i år desværre i alt for mange tilfælde med fagkombinationer, som ikke åbner døre på universitetet. Således er det mest populære naturfag i gymnasiet biologi ikke anvendeligt i optagelsessammenhæng, hverken når det gælder farmaceutuddannelsen, idræt eller biologi for den sags skyld. Her hedder adgangskravet matematik A, kemi B og fysik B (samt dansk på A- og engelsk på B-niveau) og den kombination er svær at opfylde, når og hvis man, som mange har gjort det, har valgt en linje med biologi på A-niveau i gymnasiet. De er altså et eller andet sted derude de kommende studerende. Og forhåbentlig får de suppleret, så vi ser dem på universitetet næste år. Og forhåbentlig vil der blive set med kritiske øjne på adgangskravene til de enkelte uddannelser på universiteterne, så kravene i højere grad kommer til af afspejle uddannelsernes faglige indhold. Og forhåbentlig kommer adgangskravene på universiteterne i højere grad fremover til af afspejle sig i valgmulighederne i gymnasiet. Endelige immatrikulationstal med kønsfordeling, statsborgerskab etc. vil blive bragt i næste nummer af Plexus. Foto: SR Studievejledningen består af fire studerende det femte hjul på billedet er Morten. Han stopper som studievejleder den 1. september. Øverst fra venstre: Niels Andersen, Morten Pedersen og Sarah Thygesen. Nederst fra venstre ses Julie Kristiansen og Louise Søe Bak. Velkommen fra studievejledningen Studievejledningen vil gerne byde de nye studerende rigtig hjertelig velkommen på Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet. Vi håber, at I vil få en række gode år her på Fakultetet, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at hjælpe med diverse spørgsmål og problemer i løbet af jeres studietid. Vi vil især her i studiestartsperioden, indtil Ruskurset (uge 41), tilbringe en stor del af vores tid på studievejledningen, og her er I selvfølgelig velkomne til at komme ind med alle de spørgsmål I måtte have, så skal vi prøve at svare jer efter bedste evne. I den forbindelse vil vi opfordre alle til at tilmelde sig Ruskurset, så turen i år kan blive lige så god som de foregående ture. Tilmelding foregår ved indbetaling på kontonummeret, der er angivet i rusbogen, eller betaling hos DSR. I år skal vi igen gang byde velkommen til nye studerende på vores toårige kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab. Disse vil følge studieenheder fra forskellige årgange, og vi håber at alle vil hjælpe dem til rette på FARMA. Hvis I ikke ved, hvor I skal henvende jer med et konkret problem, er I også meget velkomne til at komme herned på studievejledningen, så kan vi højst sandsynlig finde ud af, hvem I skal snakke med. Vi er at finde på administrationsgangen overfor studiekontoret. Vi glæder os alle fire til de næste uger med fest og halløj, og vi vil alle være til stede i så stort et omfang som muligt. Åbningstider I perioden september til og med december har studievejledningen åbent på følgende tidspunkter: Personlig henvendelse: Mandag, onsdag og fredag kl Telefontid: Mandag, onsdag og fredag kl Man kan også aftale en tid med én af os uden for åbningstiden. Studievejledningen plexus 4 september

10 Kan gift fra hvepse gavne? edderkopper. Stofferne er interessante i forbindelse med udvikling af lægemidler til at modvirke den fremadskridende nervedød i Alzheimers syge og Parkinsons syge. Nervedøden skyldes blandt andet overaktivitet i nogle af nervecellernes signalsystemer, hvilket giftstofferne kan dæmpe i forsøg med cellekulturer. De danske hvepse er en sand plage i sommerlandet men giftstoffer fra en gravehveps rummer måske nøglen til behandling af Alzheimers. Det stof som visse gravehvepse bruger til at lamme deres bytte med kan måske hjælpe mennesker med sygdomme i centralnervesystemet. Det er i hvert fald tesen på Det Farmaceutiske Fakultet, hvor man i flere år har forsket i giftstoffer fra det plagsomme insekt. Gravehvepsen er almindelig i Nordafrika og Europa, hvor den trives særlig godt i varme og tørre somre. Men gravehvepsen er en ensom ulv. I modsætning til sine artsfæller, der bygger rede sammen, lever den alene i et hul i jorden. Dens foretrukne bytte er honningbier. På FARMA forsker man i videreudvikling af visse hvepsegiftstoffer, som i øvrigt har en stor strukturel lighed med giftstoffer fra Naturen skyder med spredehagl Forskerne tager udgangspunkt i naturstoffer, som derefter gennemgår en udviklingsproces, hvor man forsøger at fremstille nye stoffer med den helt rigtige selektivitet og dermed minimale bivirkninger i hvepsetilfældet har man altså syntetisk fremstillet stoffer, hvis kemiske sammensætning er inspireret af hvepsenes gift. Naturen vil gerne dække så bredt som muligt et insekt for eksempel skal kunne lamme mange forskellige former for bytte hurtigt og effektivt. Hvepsen skyder med spredehagl, kan man sige dens gift indeholder flere forskellige stoffer, og det enkelte stof kan påvirke flere forskellige receptorer i byttets krop. Men lægemidler skal ramme med kirurgisk præcision for at have en gavnlig effekt. Vi skal altså få haglbøssens spredte ammunition til at ramme selektivt på udvalgte receptorer i hjernen. Med udgangspunkt i det naturlige toksin fremstiller vi analoger, hvis virkning er finjusteret til et bestemt formål, siger Jerzy W. Jaroszewski, professor på Institut for Medicinalkemi og forsker i naturstofkemi han samarbejder med kollegerne lektor Henrik Franzyk og professor Kristian Strømgaard om projektet. SR Find Harald Er din lærer eller kollega klog som en ugle og en ørn til undervisning? Københavns Universitets undervisningspris, Årets Harald, uddeles af rektor en gang om året til en af universitetets fastansatte lærere for god og inspirerende undervisning. Årets underviser modtager en porcelænsugle og kroner ved universitetets årsfest den 20. november Med prisen (opkaldt efter matematikeren Harald Bohr) ønsker Bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond at fremhæve og påskønne undervisning af den højeste kvalitet. Er du studerende eller ansat på Københavns Universitet, og kender du årets bedste underviser? Indsend senest 17. september 2008 dit motiverede forslag (max 1 side) til: Kommunikationsafdelingen Att.: Anna Christine Schmidt Nørregade 10 Postboks København K Forslag indsendes i lukket kuvert, mærket Årets Harald. 10 plexus 4 september 2008

11 Nyt fra Biblioteket Henover sommeren er der sket forandringer på bibliotekets hjemmeside. Hele hjemmesiden er set efter i sømmene, så menuer, tekster og link er blevet opdateret. Dette arbejde har givet en mere overskuelig hjemmeside. Det grundlæggende layout er der ikke ændret på. De største ændringer er sket på venstremenuen og på bibliotekets engelske net, der er blevet kraftigt udvidet til gavn for FARMA s udenlandske ansatte og studerende. Fremover vil bibliotekets aktiviteter blive præsenteret i Det sker -rubrikken på forsiden. Da hjemmesiden er et levende medie, vil der stadig ske løbende ændringer. Har du forslag eller kommentarer er du velkommen til at skrive til bibliotekar Dorthe Kristiansen på Åbningstider Biblioteket byder nye studerende velkommen, og vi glæder os til et gensyn med de af jer, som vi kender i forvejen. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på bibliotekets åbningstider. Fra 1. september er biblioteket åbent: Mandag torsdag fra Fredag fra Bemærk, at fra kl er biblioteket bemandet med studentermedhjælpere, og dermed er der begrænset service i dette tidsrum. Vær opmærksom på, at biblioteket er lukket fra onsdag d. 3. september, torsdag d. 4. september, fredag d. 5. september, mandag d. 8. september og tirsdag d. 9. september. Der er adgang til grupperum 3 og 4 samt læsesal fra kl. 8 de pågældende dage. På lukkedagene vil der foregå undervisning i biblioteket mellem kl , så besøgende må påregne en del uro i det tidsrum. Netversion af Scifinder Scholar Den kemiske database Scifinder Scholar findes nu i en netversion, med de samme funktioner som den gamle klientudgave. For at få adgang kræves en personlig registrering via punkt.ku. Adgang til Scifinder Scholar er kun for KU-ansatte og studerende. På bibliotekets pc er er der fortsat adgang til klient-versionen. Har du spørgsmål til databasen, så kontakt forskningsbibliotekar Annemette Møller Hansen, eller på tlf.: Link til vejledninger kan findes på bibliotekets hjemmeside. Kurser i informationssøgning. Biblioteket tilbyder litteratursøgning i databaserne Embase, IPA og PubMed på følgende datoer: Mandag Tirsdag Der undervises i PubMed fra klokken og i Embase/ IPA klokken kl Tilmelding til mandagshold skal ske senest onsdag ugen før undervisningen, og for tirsdagshold er det senest torsdag i ugen før undervisningen. Biblioteket forbeholder sig ret til at aflyse, hvis der er for få tilmeldte. Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket på tlf eller via hjemmesiden. Dorthe Kristiansen, bibliotekar TILMELDINGSFRISTER I EFTERÅRET 2008 Øvelseskurser i foråret 2009: oktober 2008 Tilmelding skal ske via selvbetjeningssystemet fra den 15. september. Afmelding efter tilmeldingsfristen skal ske skriftligt til studiekontoret. Studieophold i foråret 2009: oktober 2008 Tilmeldingsblanketter vil blive lagt frem på administrationsgangen i begyndelsen af september. Tilmelding kan ikke foretages elektronisk. Dispensationsansøgning vedrørende forhåndstildeling af særlige pladser under studieopholdet på apotek: 10. september 2008 Vintereksamen december 2008/januar november 2008 Tilmelding skal ske via selvbetjeningssystemet fra den 15. oktober. Afmelding efter tilmeldingsfristen skal ske skriftligt til studiekontoret. 1. årsprøven: Prøve i almen og uorganisk kemi Prøve i organisk kemi I For alle nye 1. årsstuderende er tilmelding til de 2 ordinære delprøver obligatorisk og udeblivelse fra prøverne må ikke forekomme. Studiekontoret plexus 4 september

12 Nej til Nintendobryg Morten tog springet og blev selvstændig. Farmaceutuddannelsen blev lagt på hylden for en tid og i foråret 2008 kunne Amager Bryghus fejre sin 1 års fødselsdag med 29- årige Morten som de ene af to ejere. Her er ingen computerkemi. Alting foregår som i gamle dage. Tekst og foto: Stine Rasmussen Et familiemedlem med humor forærede Morten Valentin Lundsbak TV-serien Bryggeren på DVD i julegave men han har endnu ikke haft tid til at se et eneste afsnit. En kort arbejdsuge i det amagerkanske bryghus er på 60 timer. 29-årige Morten og hans 31-årige medejer Jacob Storm knoklede først med byggeri nu er det bryggeri, teknologi, indkøb, bogholderi, rengøring, salg og markedsføring. Fra vognmanden aflæsser malten i indkørslen til ølflasken sættes på hylden i supermarkedet er der kun to mennesker på arbejde. Det er hårdt, og det vil det være en rum tid endnu. Har de aldrig fortrudt? Jeg vil være ærlig nok til at sige, at det kommer an på, hvilken dag, du fanger mig men der går ikke en dag, hvor jeg ikke i et lynglimt længes efter lønslaveriet. Når jeg om mange år kan sidde i direktørstolen med en cigar og en øl, er jeg glad. Men for levnedsmiddelbranchen er de første tre år som iværksætter de allerhårdeste. Vi har heldigvis allerede passeret det kritiske punkt. Det er dejligt og giver håb for projektet. Men så får man lyst til at bruge flere penge på teknik bedre og større maskiner. Man bliver nørdet af at brygge det er nok også en farmaceutisk miljøskade, som kommer af de lange ophold i øvelseslaboratorierne, griner Morten. Tværfagligt gymnasieprojekt Morten og Jacob er stadig gode venner: Heldigvis ser vi vidt forskelligt på det meste, og jeg tror, at kompromisets kunst gør, at vi kan tage bedre beslutninger, siger Morten. De to venner mødtes på HTX i 1990 erne, hvor tværfaglighed og projektarbejde var mindst lige så hot som i dag. Det resulterede i et bryggeprojekt med udgangspunkt i fagene kemi og biologi: Vi fik ideen i fredagsbaren. Gæring er en anaerob forbrænding, og så havde vi ligesom biologien på plads. Destillering er kemi, og så var vi kørende. Projektet resulterede i et aldeles miserabelt bryg, men processen med at udvælge råvarer var spændende. Vi var hooked og drømmen om eget mikrobryggeri var vakt, fortæller Morten. De to venner bryggede i fritiden Jacob læste til laborant og Morten læste til farmaceut. Omkring 2006 begyndte en forretningsplan at tage form med hjælp fra venner på Handelshøjskolen. Planlægningen foregik mest for sjov, men pludselig var forretningsplanen 60 sider lang: Vi tænkte, hvis det skal være, skal det være nu. Vi ville ikke ligge indebrændte i kisten. Jacob var 30, jeg var 28 vi har endnu ikke stiftet familie, og så tog vi chancen. Vi tog planen under armen og gik rundt til de forskellige pengeinstitutter. Amagerbanken mente ironisk nok, at vi var helt tossede, griner Morten. Men drengene fik deres lån og den 13. april 2007 kunne Amager bryghus åbne efter måneders hårdt arbejde. Som i gamle dage Med hjælp fra venner og familie har Morten og Jacob klaret hele etableringsfasen selv: Lokalerne her i Tårnby lignede Magasins parkeringskælder, da vi overtog. Til gengæld var det billigt. Dog måtte vi revurdere vores 12 plexus 4 september 2008

13 Man bliver nørdet af at brygge det er nok også en farmaceutisk miljøskade, siger brygmester Morten Valentin Lundsbak. romantiske forestilling om et landligt bryggeri i bindingsværk med stille røg op ad skorstenen, griner Morten. Vi har revet ned og bygget om selv. Alt du ser, har vi selv købt og sat op. Vi har købt brygkar og sikar i det gamle Østtyskand, gærtankene er gamle mejeritanke fra Slovenien, de seks lagertanke er italienske, flaskemaskinen er fra Ungarn så bryggeriet er på en måde sammensat af hele Europa, fortæller han. Øllet brygges som i 1800-tallet og alt foregår ved gamle principper: Men nu skal vi altså også snart have en automattapper, ellers ender jeg med at springe ud fra Langebro, griner brygmesteren og forklarer den naturlige proces: Vi lader øllet lave kulsyre naturligt med en lille sukkerblanding og gær, og vi bruger flasken som tryktank. Der er ingen hjælpestoffer og ingen tilsætningsstoffer. Men når vi brygger så lidt, som vi gør, så bliver hvert bryg også unikt i smagen. Det kan ikke lade sig gøre at alting smager ens, når man kun brygger liter om året. Vi laver ikke Big Mac, og variationen er en del af charmen. Men alt kan gå galt det er jo en naturlig proces, fortæller Morten. Iværksætterdrømme på SU Det er tidskrævende at være herre i eget hus, så Morten har orlov fra farmaceutuddannelsen på ubestemt tid. Men han er meget glad for de kompetencer han har opnået på Det Farmaceutiske Fakultet, som han bruger direkte i sit arbejde på bryggeriet: Når man søger rådgivning i det her fag, gør min FARMAbaggrund, at jeg kan tale med om gærgenerationer og procesteknologi, fortæller Morten. Han og Jacob har desuden begge taget Carlsbergs diplomuddannelse som brygmester i tre moduler med skoleforløb og krav om praktisk erfaring. Jeg har altid været praktisk anlagt, og vil gerne have fingrene i suppen. På FARMA elskede jeg laboratorieøvelserne, teknikken, pumperne. Mine yndlingsfag var organisk syntesekursus, mikrobiologi og samfundsfarmaci. Fysisk kemi forstod jeg til gengæld aldrig meningen med, smiler Morten. Han har stadig kontakt til sit gamle hold, selvom de sidste måneder på uddannelsen gik med forretningsudvikling: Pludselig blev farmakologi meget verdensfjernt. Det blev mere interessant at regne på ølsalg i excel-ark. Men Amager bryghus er ikke startet af kærlighed til kronen men kærlighed til øllet, siger han. I dag står Væksthuset Katapult klar i kulissen til at hjælpe studerende med iværsætterdrømme. Da Morten startede fik han ingen hjælp af universitetet, men kastede sig ud i projektet på egen hånd: Den bedste uddannelse er at starte selv, men man skal gøre sig helt klart, hvor ekstremt hårdt det er. plexus 4 september

14 Storytelling Vi brygger ikke i nærheden af, hvad andre bryggerier gør. Vi kan producere liter øl om året, hvis stenen ligger lunt i vindueskarmen, og vi har solen i nakken og vinden i ryggen. Til sammenligning brygger Carlsberg liter per bryg. Men den lokale forankring er klart en styrke for os det er god storytelling. Vores kunder er glade for råvaretanken, og det er også derfor et økologisk supermarked kan løbe rundt i dagens Danmark. I 1980 erne var der kun seks bryggerier i Danmark, nu er der plads til skæve mikrobryggerier med snæver målgruppe. Vores øl skal smage af mere for den koster 500 procent mere end Carlsbergs. Det er derfor vi ikke laver pilsner, for den kan vi simpelthen ikke lave fem gange bedre, siger Morten. Han og Jacob har været gode til at udnytte netværket og slå hårdt på den gode historie, der ligger i at være et lokalt bryghus: Flaskeetiketterne er prydet med billeder fra de lokalhistoriske foreninger på Amager vi får etiketterne, de får lidt reklame. Det er en win-win-situation, fortæller Morten og fortsætter: Vi havde Brygmesterforeningen på besøg for nylig mange har været på Carlsberg i umindelige tider. De synes, at vi er så nuttede og autentiske, fordi vi er med i hele processen. De er vant til at lave nintendobryg på computer, hvor man på skærmen ser væsker flytte sig fra tank til tank. Stadig på kravlestadiet Amager Bryghus udvidede med 400 m 2 den 1. august men mikrobryggerierne er hårdt spændt for i øjeblikket. Forbruget er stagneret, og der er mange øl at vælge i mellem for de kræsne kunder. Kan Morten og Jacob leve af deres virksomhed?: Ja, men du ville ikke skrive under på kontrakten med de vilkår. Jo, vi får da løn i øjeblikket ligger den på cirka 14 kroner i timen. Men vi skal ikke brokke os, det ser pænt ud, blandt andet fordi vi har sparet enormt ved at stå for etableringen selv. Og så arbejder vi altså meget. Måske er det derfor, vi stadig sover godt om natten, griner Morten. De to gutter har lånt et etcifret millionbeløb i banken, men det giver ikke uro i kroppen det har hele tiden været vigtigt for de to brygmestre, at de ikke behøvede at gå fra hus og hjem, hvis projektet ikke holder hele vejen: Vi har købt billigt ind, og vi gør tingene som for 100 år siden. Det betyder, at evolutionen går langsomt, og man kravler, før man går. Til gengæld har vi hverken bestyrelse eller medejere. Vi bliver aldrig presset til mainstream af emsige folk i kulissen. Vi er her, fordi vi elsker friheden vi vil ikke reduceres til medarbejdere. Vores øl. Vores egen lille virksomhed. Vi kommer aldrig til at nintendobrygge! Klim har konsek på lægemid Debatten raser, men det er nok de færreste der tænker på, hvad global opvarmning og smeltet indlandsis betyder for forskning i og forbrug af lægemidler. Af Stine Rasmussen Farmaceutisk forskning hænger sammen med klima og miljø på flere måder. I et varmere klima vil vi for eksempel være mere eksponerede for nye bakterie- og virusbaserede sygdomme, der kræver nytænkning i udviklingen af lægemidler fortæller Bent Halling-Sørensen, professor på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi på Det Farmaceutiske Fakultet. Tropiske tilstande Der er risiko for, at flere tropesygdomme som malaria, gul feber og centraleuropæisk hjernebetændelse ikke vil være et særsyn i Danmark om år, hvis prognoserne om øgede sommertemperaturer holder. Sygdommene er allerede set i øget forekomst i blandt andet Holland, Canada og USA. Men de eksisterende lægemidler til forebyggelse og behandling af tropesygdomme er ikke gode nok i dag. Det gælder eksempelvis malariamedicin. Malariamedicin Bent Halling-Sørensen påpeger problemerne ved de eksisterede malariamidler. Især når det handler om behandling af børn og gravide: Hånden på hjertet hvem i Danmark vil fodre deres børn med malariamedicin dagligt som forebyggende behandling. Det har store humantoksikologiske konsekvenser med de lægemidler, der findes på markedet i dag og jeg er sikker på, at malariaforskningen pludselig vil opleve et sandt boom. Der er stort behov for nye tropelægemidler, man kan indtage dagligt uden bivirkninger. Solfaktor Global opvarmning giver flere soltimer og øger derfor risikoen for hudcancer, hvis man ikke beskytter sig. Det har man set i lande 14 plexus 4 september 2008

15 astress venser delområdet som Australien, og det vil kræve udvikling af nye og bedre lægemidler end de eksisterende eksempelvis cremer der stimulerer immunforsvaret. I den mindre dramatiske afdeling kan den vestlige verden formentlig forvente vækst i tilfældene af høfeber og andre allergiformer: Øget luftforurening øger risikoen for allergi, og en øget vandstand grundet længere perioder med regn vil give øget eksponering af en lang række vandbårne bakterier, der også vil kræve nytænkning på lægemiddelområdet, siger Bent Halling-Sørensen. Temperaturens betydning Både et koldere og et varmere klima kan få indflydelse på lægemiddelforbrugsmønstre: Sydeuropa har set flere voldsomme hedebølger i de senere år, og det har betydet, at ældre mennesker simpelthen er omkommet i varmen ofte fordi de glemmer at drikke, samtidig med deres behandling af hjerte- eller lungesygdom ikke reguleres i takt med temperaturen, fortæller Bent Halling-Sørensen. Øget kuldeeksponering kan give øget risiko for blodpropper kuldestress kan nemlig resultere i, at blodet løber langsommere gennem kroppen. Klimastress og kønshormoner Global opvarmning kan give højere koncentration af hormonforstyrrende stoffer i udløb på rensningsanlæg på grund af lavere vandtilførsel. Ud over de industrielt fremstillede kemiske stoffer, der mistænkes for at kunne forstyrre hormonbalancen og nedsætte frugtbarheden, så udskiller mennesker og dyr også naturlige hormoner med urinen, som kan påvirke naturen i høje koncentrationer. Forskerne har den hypotese, at såkaldt klimatisk stress påvirker både mennesker og dyr, så de bliver mere sårbare for eksponering af netop hormonforstyrrende stoffer. Vi er i gang med et projekt, hvor vi vil undersøge eksponering af dyr og mennesker med hormonforstyrrende stoffer under ændrede klimatiske forhold pludselig varme- eller kuldestress. Hormoner og hormonreceptorer er nemlig væsentlige for regulering af kroppens tilpasninger eksempelvis til varme og kulde, fortæller Bent Halling-Sørensen. Perspektiver Han ser masser af perspektiver for klimaforskning med farmaceutisk sigte: Det er vigtigt, at de forskellige videnskabelige områder supplerer hinanden på klimaområdet. Det vil styrke forskningen og vise nye veje, at der hele tiden præsenteres nye vinkler på stoffet. plexus 4 september

16 Netværksmøde i neurovidenskab Det tværfaglige forskningsnetværk Brain, Mind and Medicines mødtes til seminar den juni for at udveksle ideer og diskutere visioner for fremtiden. og The biology of consciousness er til høring på fakulteterne i den våde klynge netop nu, fortalte FARMA-professoren. De fire våde fakulteter skal desuden i nærmeste fremtid tage stilling til anbefalingen om både eliteuddannelse og kandidatuddannelse i neuroscience. tekst og foto: Stine rasmussen Det ulmer af initiativ i det neurovidenskabelige netværk, der udspringer af universitetsfusionen sidste år med deltagere fra seks fakulteter på Københavns Universitet: FARMA, SUND, NAT, SAMF, HUM og LIFE. Efter forårets succes med et stort symposium i anledning af Hjerneugen er der nye ideer på tapetet, og nye faglige profiler lukkes hele tiden ind i varmen. Brain, Mind and Medicines er ikke længere et KU-eksklusivt selskab aktører i den farmaceutiske industri havde også fundet vej til netværksmøde på Pharmakon i Hillerød. Nye uddannelser? Faglig koordinator i netværket, Kristian Strømgaard fra Det Farmaceutiske Fakultet berettede blandt andet om uddannelsesinitiativer på det neurovidenskabelige område: Der er nedsat en gruppe, som har udarbejdet anbefalinger om tværfakultære kurser og nye uddannelser inden for neuroscience. Forslag om fælleskurser i Animal models in neuroscience Målsætning Målsætningen for Brain, Mind and Medicines er at styrke grundforskning i hjernen for at udvikle bedre behandlingsformer mod neurologiske og psykiatriske lidelser og samtidig skabe en dybere forståelse af den menneskelige intelligens, adfærd og psykologi. Netværket har tre ankerpunkter. Vi beskæftiger os både med den normale hjerne, den syge hjerne og lægemidler. Områderne overlapper hinanden, og navnlig i forhold til hjerne og bevidsthed er det interessant at indgå i et samarbejde med folk, der har en helt anden forskerbaggrund, fortæller lektor på Det farmaceutiske Fakultet, Lennart Bunch, som også havde en stor finger med i spillet, da Brain, Mind and Medicines så dagens lys sidste år. Vi spoler frem til biljagten Det tværfaglige samarbejde er netop forskernetværkets styrke, og på seminaret var der rig mulighed for at se kommende samarbejdspartnere an. Ib Ravn fra Learning Lab, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole stod i spidsen for en workshop, der målrette 16 plexus 4 september 2008

17 Det tværfaglige samarbejde er netop forskernetværkets styrke, og på seminaret var der rig mulighed for at se kommende samarbejdspartnere an. de netværks-snik-snakken med hjælp fra rundkredspædagogiske tricks og en stram tidsplan. Vi spoler frem til biljagten, sagde Ib Ravn og lod forskerne fremlægge deres arbejde på under et minut. Ud fra de rappe input og den enkelte forskers hastigt nedkradsede noter var der derefter rig mulighed for at netværke med potentielle samarbejdspartnere om blandt andet klokkegener, ionkanaler, blod-hjernebarrierer, elektrofysiologi, visuel opmærksomhed og celleselvmord i strukturerede 7-minutters-samtaler. Fremtidsvisioner Forskernetværkets nye hjemmeside er gået i luften, og en del af mødet gik med at fremlægge visionerne for den nye portal, der vil rumme diskussionsfora, kalender, mulighed for efterlysning af samarbejdspartnere og nyt fra styregruppen. Den dynamiske platform har adressen En walk and talk-seance sparkede mandag eftermiddag gang i en diskussion af fremtiden for forskernetværket: Vi diskuterede både formidling, uddannelse og forskning. Formidlingsdelen er vigtig for netværket. Hjerneforskning er et samfundsanliggende, og det er vigtigt, at vi er synlige også for den brede offentlighed, fortæller Kristian Strømgaard. Synligheden kan muligvis få indflydelse på støttemulighederne for netværket, og seminarets deltagere blev af eksterne oplægsholdere inspireret til at indgå i ansøgningsalliancer om økonomisk støtte til neuroscience-projekter. plexus 4 september

18 NYT FRA DSR Af Mette Lykke Rathje, formand for DSR og SOP 2007/2008 På vegne af SOP vil jeg gerne byde velkommen til både gamle og nye studerende. Vi glæder os meget til det nye semester, og vi håber, at mange igen i år vil finde vej til FARMA s foreninger og studenterpolitiske liv. De nye studerende møder mange aktive ældre studerende i deres første måneder på Fakultetet, og jeg håber de vil lade sig inspirere til at gå samme vej. Derfor også en stor tak til alle de ældre studerende, der bidrager til Fakultetets puls. Nørre Campus Festival 2008 Tid: 12/9-08 Kl Sted: Pris: På græsplænen ved Zoologisk Museum Kr. 75,- i forsalg Kr. 100,- i døren Carpark North, Peter & De Andre Kopier, The State og PPOT Konferencier: Per Vers Har du lyst til at feste med nye studerende, skåle med rusvejledere og tutorer, hilse på ældre studerende og måske endda se hvem der læser på den anden side af gaden? Så er festivalen noget for dig! Arrangementer en masse Denne sommer har igen stået i det internationale tegn. EPSA Summer university i Manchester, TWIN-projekt i Portugal og IPSFkongres i Rumænien. Alle disse spændende aktiviteter kan du læse om i næste nummer af Plexus, når deltagerne har haft mulighed for at fordøje oplevelserne og har sat sig til tasterne. Derudover planlægges der i øjeblikket en kongres for farmaceut- og medicinstuderende, som skal afholdes i Egypten i 2009, og derfor har jeg selv været i Amsterdam for at bidrage til planlægningen. Her i løbet af den første tid vil der være en del arrangementer for de studerende. Der er blandt andet semesterstartsfestivalen den 12/9 og Semester Kick Off på KU den 11/9. Semester Kick Off er et tilbud til de studerende om deltagelse i en debat om klimapolitik og globale problemer. Design og layout: Paw Bak Aktørerne er Bjørn Lomborg og Sven Auken og ordstyreren er prorektor Lykke Friis. Du kan læse mere om arrangementet i eventkalenderen på KU s hjemmeside. Hjælp til at holde dig opdateret Som ny studerende på FARMA får du kastet et hav af oplysninger i hovedet hele tiden, så jeg vil lige benytte lejligheden til at give dig lidt, som du kan læse i ro og mag. DSR varetager de daglige problemstillinger for SOP (Students of Pharmaceutical Sciences), derfor vil du ofte få information fra DSR på vegne af SOP. Studenterforeningen har en hjemmeside: www. student.farma.ku.dk, hvor du kan finde oplysninger om alle foreningerne med tilknytning til DSR/SOP. Det vil sige Vinklubben, frebar, Runners, IPSF og mange flere. På siden har du også mulighed for at gøre din indflydelse som studerende gældende, der har vi nemlig ofte vigtige afstemninger, der vedrører dig, dit studiemiljø eller dit faglige miljø. På siden findes der også et link så du lynhurtigt kan komme ind på Fakultetets hjemmeside. For at holde dig opdateret som studerende kan du følge med i Plexus (fakultetsbladet), Pipetten (farmaceutstuderendes nyhedsbrev) og Universitetsavisen (hele KU s blad). noerrecampus.ku.dk/festival Endnu en gang velkommen til jeg glæder mig meget til det nye semester, og håber I har fået ladet batterierne op over sommeren. 18 plexus 4 september 2008

19 Allerede CBB kunde? Log ind på cbb.dk og se hvad vi har til dig Tilmeld dig på cbb.dk/su og få 50 kr. i taletid hver måned resten af studieåret for kun 99 kr. Tilbuddet gælder fra d. 1. sept. til og med d. 14. sept.

20 FARMA på vej mod INDRE MARKED Foto: Mikal Schlosser FARMA s mål og køreplan for udrulning af det indre marked for uddannelse er nu på plads. På et informationsmøde den 4. september præsenteres projektet for ansatte og studerende. af Tommy N. Johansen og Helle S. Waagepetersen, studieledere Et af KU s centrale ønsker med fusionen i 2007 har været at skabe et indre marked for uddannelse med det formål at give KU s studerende større frihed til at tilrettelægge deres uddannelse bl.a. gennem inddragelse af tværfakultære elementer. Et skridt på vejen mod en bedre udnyttelse af KU s faglige mangfoldighed på uddannelsesområdet er at gøre det fysisk muligt for studerende at følge kurser på flere fakulteter i samme semester. Derfor har KU s Ledelsesteam nu fastlagt overordnede og ensartede rammer for fakulteternes års- og skemastruktur, som skal være gældende fra september Den udvidede fakultetsledelse på FARMA har i løbet af foråret behandlet emnet og har på et møde i juli måned truffet endelig beslutning om i hvilket omfang og i hvilket tempo, FARMA s BKuddannelser og -kurser skal tilpasses KU s indre marked for uddannelse. Trinvis tilpasning Først er det vigtigt at gøre opmærksom på, at bacheloruddannelsen i farmaci afholdes uændret. Det store omfang af eksperi mentel undervisning i uddannelsen og kravet om, at stort set hele bacheloruddannelsen er obligatorisk, gør at bacheloruddannelsen i hvert fald indtil videre står uden for det indre marked for uddannelse. I stedet ønsker FARMA s ledelse at lægge fokus på udvikling og en trinvis tilpasning af de tre kandidatuddannelser: I 2009/10 er 1. og 2. semester tilpasset indre marked. I 2009/10 udbydes tillige de specialfag/valgfag, som institutterne ønsker hurtigt at tilpasse til indre marked-format. I 2010/2011 udbydes de resterende specialfag/valgfag i indre marked-format. FARMA s overordnede mål med omlægningen er dels at give kandidatstuderende bedre muligheder for at følge kurser på andre fakulteter og dels at forbedre muligheden for, at såvel danske som udenlandske gæstestuderende kan deltage i de kurser, som udgør FARMA s særlige fagområder. Med den besluttede køreplan vil studerende, der påbegynder en kandidatuddannelse i 2009, således opleve, at deres uddannelse i langt overvejende grad vil være kompatibel med studiestrukturen på eksempelvis NAT og LIFE. Lægemiddelvidenskab mere sammenhængende Specifikt for lægemiddelvidenskabsuddannelsen vil der ske en del ændringer bl.a. som følge af at bacheloruddannelsen i farmaci friholdes fra den kommende omlægning. Der åbnes op for en interessant udvikling af uddannelsen. Den hidtige samlæsning med bachelorstuderende på visse kurser vil ophøre, og der vil blive etableret nye kandidatkurser primært målrettet lægemiddelvidenskabsstuderende inden for disse mere grundlæggende fagområder. På 20 plexus 4 september 2008

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 Flere vil være farmaceut Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008

cbsobserver.dk cbs OBSERVER 1 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen september 2008 2008 cbs OBSERVER cbsobserver.dk Nyt navn. Ny webavis. Det seneste nummer af Kræmmerhuset før sommerferien var det sidste nummer

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 5 / oktober / 2004 Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Fra idé til. virksomhed. Eliteroer søsatte sin iværksætteridé med succes

Fra idé til. virksomhed. Eliteroer søsatte sin iværksætteridé med succes KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Hele dette tillæg er en annonce fra Københavns Universitet og partnere Fra idé til virksomhed Initiativtager til EmP group: Et almindeligt arbejde kunne aldrig komme

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

pillernyt // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK

pillernyt // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK // MICHAEL KNUDSEN OM AT LYTTE TIL EN SKADET KROP // SPORTSALUMNI.DK NYT NETVÆRK TIL SPORTSFOLK // HÅNDBOLDAGENTER HAR DU VIRKELIG BRUG FOR DEM? pillernyt HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN 13. ÅRGANG MARTS

Læs mere

til arbejdsmarked En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik.

til arbejdsmarked En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik. En toneangivende forsker Læs interviewet med Torben Sangild, som forsker i elektronisk musik. Humanisten som hofnar? Hvilken rolle skal humaniora spille i fremtiden? Læs reportagen fra debatarrangementet.

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken

minerva nr. 7 november 2004 dansk magisterforening dmstud. Mmagasinet for universitetsstuderende Flere studerende målretter praktikken Flere studerende målretter praktikken At vælge praktik kræver selverkendelse, men belønningen kan være en unik faglig profil. Ensomhed: Du er ikke alene Ræk hånden ud, så er hjælpen nær. Hos studenterrådgivningen,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere