investorskolens master class

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "investorskolens master class"

Transkript

1 Sådan udnytter du de øko Kan økonomiens historie lære os at sammensætte en portefølje? Få svaret i denne masterclass, hvor du kan læse, hvordan du skal investere i de forskellige konjunktur-faser. Af Jesper Lund Direktør Dansk Finansservice INVESTORSkolens Master ClaSS er Aktionærens Artikelserie, der går bag om investeringsmarkederne. Artiklerne er skrevet til erfarne investorer. Men nybegyndere, som gerne vil blive klogere i en fart, må også gerne læse med. Årstiderne fortæller os noget om det forventede vejr på et givent tidspunkt af året. Det kan vi forholde os til. Derfor er det logisk, at vi klæder os i vintertøj om vinteren og sommertøj om sommeren. Indimellem arter vejret sig dog anderledes, end årstiderne tilsiger. Derfor tjekker vi som regel vejrudsigten og ser ud af vinduet og tilpasser påklædningen efter, om solen skinner, eller om det regner. Det samme bør selvfølgelig gælde for vores investeringer. Konjunkturerne er økonomiens årstider, og du bør sammensætte din portefølje efter den forventede økonomiske udvikling ved eksempelvis at investere (mest) i aktier, når økonomien historisk set vil belønne dette, og investere (mest) i obligationer, når dette forventes at blive belønnet. Men du skal også være i stand til at imødekomme ændringer i økonomien på kort sigt. Det er her, at kendskab til de økonomiske konjunkturer kan komme dig til gavn. Du skal kunne læse den økonomiske vejrudsigt, så du kan klæde din portefølje rigtigt på, både på kort og lang sigt. De økonomiske konjunkturer er opkaldt efter deres ophavsmænd:, Kitchin-cyklen varer 3-5 år, Juglar-cyklen varer 7-11 år, Kuznets-cyklen varer år, Kondratiev-cyklen varer år Det vil være for omfattende at beskrive alle fire cykler grundigt i denne artikel, men de beskrives kort i tabel 1. I arbejdet med at styre en portefølje på kort til mellemlang sigt er det Kitchin-cyklen, som er den vigtigste. Derfor har jeg valgt at beskrive denne. Konjunkturerne er de økonomiske årstider - er du klædt rigtigt på? Foto: olaser/istockphoto Bliv din egen meteorolog kend økonomiens fire faser For at vi kan udnytte konjunkturerne, er det et must at kunne se nogle basale mønstre og at kunne sortere i den ofte forvirrende nyhedsstrøm. For at lette dette arbejde opdeles de økonomiske konjunkturer i fire faser: 1 Tidligcyklisk - lavkonjunktur eller begyndende opsving 2 Midtcyklisk - konjunkturstigning eller ekspansion 3 Sencyklisk - højkonjunktur eller opbremsning 4 Recession - konjunkturnedgang eller kontraktion. I det følgende beskrives den typiske økonomiske og psykologiske tilstand i de fire forskellige faser af Kitchincyklen. Kitchin-cyklens fire faser 1 Tidligcyklisk - Lavkonjunktur Efterhånden som efterspørgslen tager fart, må selskaberne til at øge deres lagre. Det fører til flere nye ordrer og giver derved ekstra stimuli til økonomien. I denne fase når renten, beskæftigelsen og lønningerne bunden. Økonomien er dårlig, investeringerne ringe og arbejdsløsheden stigende. Ejendomsmarkedet ligger underdrejet, og liggetiderne for ejendomme er lange. Bankerne er skræmte og vil nærmest ikke tale med kunderne om lån. Med tiden vokser virksomheders og privates indeståender, men ingen er særlig vilde med at investere eller øge forbruget. Medierne fokuserer mest på økonomiens negative elementer, og hvad der kan gå galt. Man hører stadig om elendighed. Dommedag er aflyst, men man ser 30, Aktionæren, november 2013

2 nomiske konjunkturer Tabel 1: De fire konjunkturcykler Cykel Længde Drivkraft og årsager til cyklerne Kitchin 3-5 år Udsving i lagre, kapacitetsudnyttelse og beskæftigelsen. Denne cykel påvirker ikke samfundet i alvorlig grad, selvom nedgangene er mærkbare. Juglar 7-11 år Udsving i industriens anlægsinvesteringer såsom bygninger, maskiner og skov. Udsving i denne cykel kan have stor betydning for økonomien, som vi f.eks. så det med stigninger og fald i IT-investeringer fra 1998 til Mit bud er, at denne cykel nåede bunden i 2009/2010. Kuznets år Udsving i byggeriet, demografi og infrastrukturelle investeringer. Variationerne inden for byggeriet er som regel alvorlige og kan føre til store udsving i bankernes indtjening. Crash i ejendomsmarkedet fører nemlig ofte til, at adskillige banker går ned. Kondratiev år Udsving i verdensøkonomiens aktivitet, som skyldes innovation eller tekniske fremskridt, såsom jernbanen, dampmaskinen og internettet. Kondratiev-cyklen kaldes også for en supercykel. Supercyklerne er så langvarige, at det er svært at benytte dem som styringsmekanismer. Kilde: Wikipedia stadig familier knibe tårer i TV-udsendelser som for eksempel Luksusfælden. Aktierne er begyndt at stige. I begyndelsen er det især forbrugsrettede papirer som byggeaktier, detailhandelskæder og producenter af kortvarige forbrugsgoder, som stiger stærkt. De finansielt stærke byggerelaterede selskabers aktier er steget meget siden 2009 for eksempel Brdr. A. O. Johansen og Rockwool. Men nogle knækkede halsen, blandt andet Sjælsø Gruppen. Andre som for eksempel DLH og Sanistål sidder stadigvæk fast i økonomisk kviksand, fordi de ikke var stærke nok finansielt, da krisen ramte i 2008/09. Samme tendens sås indenfor finanssektoren, hvor alle banker tog et dyk, men hvor de stærkeste og mest tilpasningsdygtige steg vold- Fortsættes på side 32 b november 2013, Aktionæren, 31

3 bfortsat fra side 31 somt i kurs fra foråret 2009 og stadig er her i dag. Ser vi tilbage på forrige konjunkturbund i cirka 2002/03, ser vi det samme billede. Fra steg flere danske banker mange hundrede procent- herunder Jyske Bank, Spar Nord og Sydbank. Vi ser denne tendens igen fra 2009 frem til i dag. I denne fase ligger mineaktier og producenter af kapitalvaregoder i bund, blandt andet var FLS i bund i 2009, men steg voldsomt derefter. Aktiestigningen vækker undren, fordi indtjeningen i de pågældende aktieselskaber fortsat kan være faldende. Råvarepriserne falder. Det samme gælder guld, som er kulmineret noget før den egentlige lavkonjunktur. 2 Midtcyklisk konjunkturstigning Med en accelererende økonomi forsøger virksomhederne at øge deres lagre, men fordi deres eget salg stiger, kan de komme bagud med lageropbygningen. Efterhånden som økonomien ekspanderer, bliver leveringstiderne længere, hvilket kan få virksomhederne til at hamstre varer. Man vil i denne fase se en række industriaktier stige i kurs. I denne fase er renten og beskæftigelsen svagt stigende. Økonomien får sit første opsving på grund af stigende købelyst blandt forbrugerne. Nybyggeri og køb af forbrugsgoder går i vejret, ligesom efterspørgslen efter forbrugslån stiger. Industri og detail har relativt store lagre, men disse reduceres efterhånden. I den modne fase af opsvinget begynder industrien for alvor at registrere stigende ordreindgang, og måske ser man for første gang en forhøjelse af diskontoen. Inflationen har nået bunden. Ejendomspriserne for private boliger stiger, mens det professionelle ejendomsmarked stagnerer. Opsparingen falder. Medierne er i opsvingets begyndelse fortsat pessimistiske og vender først til større optimisme, når opsvinget er midtvejs. Men annoncer for nye investeringsforeninger og børsintroduktioner er stadig fåtallige. Aktierne har tillige været stigende i længere tid, måske fra seks til ni måneder, før det økonomiske opsving startede. I opsvingsfasen er det især industriaktierne, som stiger stærkt. Medvirkende til stigningerne er, at der opkøbes flere og flere virksomheder. Denne såkaldte take-over aktivitet er med til at presse kurserne/værdierne på virksomheder op. Man ser nu flere børsintroduktioner. Råvarer har nået bunden, og der er i opsvingets første faser ingen tegn på stigninger. Men senere i opsvinget begynder stadig flere råvarer at stige. Guldprisen når bunden efter længere tids fald. 3 Sencyklisk højkonjunktur I den sidste fase af konjunkturen har virksomhederne store- måske for store -lagre. Dette fører til, at nogle virksomheder for en tid holder inde med at bestille varer. I 2009 talte jeg med flere leverandører, der meldte om nærmest totalt stop for ordrer. Her vender den lagerdrevne cykel, og i de næste 9-12 måneder nebringes lagrene til næsten ingenting. I denne fase er renten normalt høj og/eller stigende. Økonomien er blomstrende, og industriens kapacitetsudnyttelse er høj, men mange steder er der flaskehalse. Inflationen og den korte rente stiger. Industrien er begyndt at udvide kapaciteten. Vi så for eksempel, at H+H og Rockwool i byggede fabrikker som rasende, og ejendomsdeveloperen Sjælsø Gruppen havde mere end nok at se til. H+H havde lav soliditet og røg ind i en hård turn-around. Rockwool havde stor soliditet og kørte videre uden skrammer, mens for eksempel Sjælsø Gruppen bukkede under. I denne fase går efterspørgslen på arbejdskraft, kapital og råvarer i vejret. Stadig flere virksomheder begynder at sælge ud af deres værdipapirbeholdninger for at skaffe likviditet til kapacitetsudvidelse. Der er flere børsintroduktioner og emissioner end tidligere. Medierne og stemningen i samfundet er positiv. Samtidig annonceres der for nye investeringsforeninger, og mere eller mindre lødige investeringsprojekter og kapitaludvidelser er ikke usædvanlige. Økonomer snakker nu om udsigt til lavere vækst eller sågar om en blød landing. Ejendomsmæglere siger, at det kører, og at de ikke forventer deciderede prisfald. Det vil sige, at ejendomsmæglerne vrøvler, har glemt historien eller begge dele. Aktierne begynder at falde, nogle måneder før økonomien når sin 32, Aktionæren, november 2013

4 top. Kursfaldene begynder først og rammer hårdest i forbrugsaktierne og sidst i virksomheder inden for råvareforarbejdning, minedrift samt kemikalie- og medicinalindustri. Internationalt begynder kursfaldene sandsynligvis først i de toneangivende markeder som eksempelvis USA, Storbritannien og Tyskland. Børsintroduktioner enten aflyses eller flopper. Råvarer er nu i en klart stigende trend. Det gælder også prisen på transport, herunder Baltic Dry-indekset og fragtfutures, der toppede midt i Det efterfølgende fald i fragtraterne sås tydeligt i kurserne på rederiaktier som for eksempel D/S Norden, Golden Ocean Group og Jinhui Shipping. Guld bryder op fra en bundformation og starter en stigende trend, som den vi så fra 2009 til Recession/nedgang konjunkturfald I den sene fase af en recession er lagrene lavere end normalt, fordi selskaberne gennem et stykke tid ikke har afgivet ordrer på noget. I september 2013 kom Nykredit med en analyse, som viste, at de danske virksomheders lagre stadig ligger langt under det historiske gennemsnit gennem de sidste 20 år. Toppen lå i Den absolutte bund i lagrene indfandt sig sidst i Virksomhedernes lagre er for tiden cirka ti procent mindre end gennemsnitligt. Renten er sandsynligvis faldende i denne fase. Beskæftigelsen er stærkt faldende i begyndelsen, mens den sent i fasen er svagt stigende. I USA har beskæftigelsen længe været stigende, og nu ser vi i Danmark, at beskæftigelsen har nået bunden og er svagt stigende. Konjunkturerne i Danmark er forskudt cirka et til to år i forhold til i USA. Det har historisk været sådan at konjunkturnedgange og opgange sætter ind i USA før end i resten af Vesten. Den opmærksomme investor ved, at ejendomspriserne og bankaktierne stagnerede i 2006/07- det vil sige noget før end i Danmark og andre lande i Europa Økonomien er præget af drastiske fald i det private forbrug, og industrien får stigende overkapacitet. Inflationen er i en periode stigende men topper midt i konjunkturfaldet. I denne periode rammes mange rentefølsomme brancher af konkurser, og ejendomsmarkedet præges af tvangsauktioner. En stigende del af bankernes udlån bliver ufrivillige forlængelser af gamle engagementer. Mange oplever presset likviditet, og konkurser er derfor hyppige, som vi har set det i de senere år. Tabel 2: Økonomiske indikatorer De ledende og samtidige indikatorer skal helst være stigende, før man investerer i aktier. Når de efterfølgende indikatorer er faldende, er det generelt set hverken sikkert eller givtigt at købe aktier. LEDENDE INDIKATORER Gennemsnitlig arbejdsuge for produktionsarbejdere i fremstillingsindustrien Indekset for oprettelse af nye virksomheder Aktieindekser (f.eks. C20 og S&P 500) Antal udstedet byggetilladelser for opførelse af private boliger Antal nye beskæftigede i fremstillingsindustrien Nye ordrer, forbrugsgoder og materialer Kontrakter og ordrer på anlæg og udstyr Nettoændring i varebeholdninger på lager og på ordrer Procentvise ændringer i engrospriser for råmaterialer, for eksempel føde varer og foder M1-pengemængden, det vil sige den cirkulerende pengemængde Rentestrukturen diskontoen og korte renter stiger Samtidige indikatorer Beskæftigelsen ( det vil sige ledighed) Personlige indkomster/reallønnen Antal ansatte uden for landbrug og fiskeri Industriproduktion og handel Efterfølgende indikatorer Inflationsudviklingen i serviceerhvervene Bankernes gennemsnitlige udlånsrente til sunde låntagere Udlån til industri- og handelsvirksomheder Enhedsomkostning (labour cost) per produceret enhed Produktion og varebeholdninger Gennemsnitlig ansættelsesvarighed (tegn på, at økonomien har klaret sig dårligt) Forholdet mellem forbrugernes gæld og deres personlige indkomst (voksende gæld) Kilde: Businesscykle.com Medierne bliver pessimistiske. I begyndelsen tales der om en blød landing eller kortvarig tilbagegang. Ingen vil rigtig sige, at bjørnen kommer, selvom der stinker af bjørn. Ord som rentedød, hård landing, krak og depression bliver almindelige. Man ser stadig flere annoncer for opkøb af sølvtøj og smykker til smeltning. De fleste aviser skriver om elendighed, dommedag, og at det aldrig bliver det samme igen. Familier tuder på TV og i ugeblade på grund af fyringer, konkurs og tvangsauktioner. Aktierne falder. Der er ingen børsintroduktioner, men muligvis emissioner for at reetablere egenkapital. Dette billede så vi blandt andet i B&O, H+H, Sanistål, TK Development og i en lang række banker. Råvarerne har toppet og er nu begyndt at falde. Guldet er begyndt at falde samtidig med eller kort efter råvarerne. Guldet toppede i august Det er klart, at det ikke er altid går som beskrevet. Men det beskrevne forløb er, hvad man normalt kan forvente over en hel konjunkturcyklus. Men kan man også måle konjunkturerne mere præcist? Ja, der findes en lang række anerkendte metoder til at vurdere de økonomiske konjunkturer - nemlig de økonomiske indikatorer. De økonomiske indikatorer Det er ikke blot konjunkturerne, som er interessante for os. Man skal også forsøge at identificere de forskellige økonomiske indikatorer, der virker som termometre på den økonomiske aktivitet:, De ledende økonomiske indikatorer, De samtidige økonomiske indikatorer, De efterfølgende økonomiske indikatorer. De økonomiske indikatorer kan ses i tabel 2. Det specielle for os aktieinvestorer er, at aktiemarkedet i sig selv er en Fortsættes på side 34 b Vidensbanken shareholders.dk Du kan også læse mere om konjunkturerne i Aktionæren, november 2012, side 28. november 2013, Aktionæren, 33

5 bfortsat fra side 33 af de ledende indikatorer for realøkonomien eller bruttonationalproduktet (BNP). I gennemsnit topper aktiemarkedet ni måneder før BNP og bevæger sig derpå sidelæns eller falder. Ved konjunkturbunde er det lidt anderledes, for aktierne begynder i gennemsnit at stige, fem måneder før BNP når bunden. Det er ikke desto mindre en stor mental udfordring at købe (eller beholde) nær bunden og fastholde sin investering, mens man ser realøkonomien forværres. Alle investorer er forskellige, så der kan ikke gives en generel anbefaling, hvordan man skal agere. Lad os simplificere tingene ved at antage, at man investerer langsigtet og ikke kan tjene på kursfald, det vil sige uden mulighed for at shorte. Da vil investorer købe aktier, når de forventer, at aktierne vil stige, og sælge, når de forventer, at aktierne vil falde. I en sådan verden er kunsten at købe aktier, når der er et voksende antal beviser på, at økonomien er i fremgang eller kommer i fremgang. Dette kan aflæses i de økonomiske indikatorer se tabel 2. Omvendt skal man rebe sejlene, når det går den modsatte vej. Såfremt man kan og vil shorte, kan man også tjene penge på de økonomiske nedkørsler eller i det mindste beskytte hele eller dele af sin portefølje. Brugen af finansielle instrumenter til risikoafdækning er relevant og interessant, men det er uden for artiklens rammer at komme nærmere ind på anvendelsen af finansielle instrumenter. Hvornår skal man så investere og i hvilke selskaber? Forskellige sektorer og de selskaber, som ligger i dem, udvikler sig forskelligt, alt efter hvor i konjunkturerne vi befinder os. Ifølge den anerkendte Global Industry Classification Standard (GICS) er der ti sektorer. Under disse ti sektorer findes der 24 industrigrupper. Sektorinddelingen, som også ses i Jyllands-Posten, er ikke perfekt, da nogle selskaber opererer i flere sektorer, og derfor er svære at placere optimalt. På aktiemarkedet ekspanderer de forskellige sektorer normalt i nævnte rækkefølge: Først stiger Finans og Forbrugsgoder. Derpå stiger Materialer og Industri. Så følger IT og Telekommunikationsservices. Og når økonomien topper, så stiger Konsumentvarer først, og derpå Forsyning. De defensive sektorer Energi, Konsumentvarer og Sundhedspleje er forholdsvis stabile, idet indtjeningen i selskaberne i disse sektorer normalt ikke svinger ret meget hen over en konjunktur. Se tabel 3. Tabel 3: Inddelingen i sektorer og industrigrupper* Timing Sektor Industrigruppe (branche) Defensive Tidlig cyklisk Energi Konsumentvarer Sundhedspleje Finans Forbrugsgoder Materialer Industri Midtcyklisk Sencyklisk Informationsteknologi Telekom.-service Forsyning Energi Jeg vurderer, at vi i oktober 2013 befinder os et sted fra sidst i den tidligcykliske til begyndelsen af den midtcykliske fase. Vi er altså i ekspansionsfasen. Derfor har jeg blandt andet investeret i Finans, Forbrugsgoder og Materialer. For at have en Fødevarer, drikkevarer og tobak Husholdning og personlige plejeprodukter Healthcare-udstyr og -services Farma, bioteknologi og medico Banker og pengeinstitutter Realkredit, finansieringsselskaber Forsikring Byggeri Biler og komponenter Varige forbrugsgoder, tekstil med videre Forbrugerservices (underholdning, hotel) Medier Detailhandel (fødevarekæder), fødevare- og emballageproducenter Materialer (som papir, kemi, enzymer) Kapitalgoder (industrivarer), maskinproduktion Kommercielle og professionelle services, entreprenører Transport, herunder luftfart Software og services Teknologi, hardware og udstyr Halvledere og halvlederudstyr Telekommunikationsservice Forsyning (kan inddeles i el- og vandforsyning) * Jævnfør Global Industry Classification Standard (GICS) Kilde: Wikipedia og Dansk Aktiehåndbog Illustration af økonomiske konjunkturer Kilde: Wikipedia buffer til at stabilisere porteføljen med har jeg desuden investeret tungt i defensive sektorer. Det eneste, der nu er tilbage, er at vælge de enkelte aktier ved hjælp af fundamental og teknisk analyse og det er din udfordring. n 34, Aktionæren, november 2013

6 april 2013, Aktionæren, 35

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Er der udsigt til bedre tider?

Er der udsigt til bedre tider? Er der udsigt til bedre tider? Nu har vi haft krise i 5 år. Vender det ikke snart? Måske skal vi på længere sigt vende os til at verden ser anderledes ud og hvad skal man så gøre i sin privatøkonomi/med

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

LudInvest - status ultimo 2013

LudInvest - status ultimo 2013 LudInvest - status ultimo 2013 2013 har været et fint LI år med en stigning på ca. 40% imod sølle 27% for C20 vi kan således takke vores egen genialitet (og en anelse held) for de ca. DKK 15.000.- ekstra

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Growth Cycles/Momentum

Growth Cycles/Momentum Dagens program: 1. Konjunkturudviklingen i den sekundære trend 2. Case i hvede/cykler. Svinecykler 3. Jordpriser 4. Nye realkreditlån 5. Finansielt nyt fra Demetra Growth Cycles/Momentum Positivt Output-gab

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 9 2009

ØkonomiNyt nr. 9 2009 ØkonomiNyt nr. 9 2009 Indledning til denne Økonominyt: Hvilken betydning har de kommende udviklingstendenser i bruttonationalproduktet (BNP) og dermed væksten i forskellige lande og geografiske områder,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter:

Som opfølgning på dette udsendes denne skrivelse som kort gennemgår følgende punkter: Opdatering Solen skinner, Novo har igen igen brudt 1000 og selv Vestas er nu steget så meget at vi er knap 30% over aktionsgrænsen. MEN vigtigst af alt er at vi nu tjener penge: Break Even blev midt i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning

Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Dyb krise i byggeriet ingen risiko for overophedning Bygge- og anlægssektor befinder sig i en meget dyb krise. Byggeriets beskæftigelse er det seneste år faldet med hele 25. fuldtidspersoner, svarende

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om GA s konjunkturbarometer GA s konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere