investorskolens master class

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "investorskolens master class"

Transkript

1 Sådan udnytter du de øko Kan økonomiens historie lære os at sammensætte en portefølje? Få svaret i denne masterclass, hvor du kan læse, hvordan du skal investere i de forskellige konjunktur-faser. Af Jesper Lund Direktør Dansk Finansservice INVESTORSkolens Master ClaSS er Aktionærens Artikelserie, der går bag om investeringsmarkederne. Artiklerne er skrevet til erfarne investorer. Men nybegyndere, som gerne vil blive klogere i en fart, må også gerne læse med. Årstiderne fortæller os noget om det forventede vejr på et givent tidspunkt af året. Det kan vi forholde os til. Derfor er det logisk, at vi klæder os i vintertøj om vinteren og sommertøj om sommeren. Indimellem arter vejret sig dog anderledes, end årstiderne tilsiger. Derfor tjekker vi som regel vejrudsigten og ser ud af vinduet og tilpasser påklædningen efter, om solen skinner, eller om det regner. Det samme bør selvfølgelig gælde for vores investeringer. Konjunkturerne er økonomiens årstider, og du bør sammensætte din portefølje efter den forventede økonomiske udvikling ved eksempelvis at investere (mest) i aktier, når økonomien historisk set vil belønne dette, og investere (mest) i obligationer, når dette forventes at blive belønnet. Men du skal også være i stand til at imødekomme ændringer i økonomien på kort sigt. Det er her, at kendskab til de økonomiske konjunkturer kan komme dig til gavn. Du skal kunne læse den økonomiske vejrudsigt, så du kan klæde din portefølje rigtigt på, både på kort og lang sigt. De økonomiske konjunkturer er opkaldt efter deres ophavsmænd:, Kitchin-cyklen varer 3-5 år, Juglar-cyklen varer 7-11 år, Kuznets-cyklen varer år, Kondratiev-cyklen varer år Det vil være for omfattende at beskrive alle fire cykler grundigt i denne artikel, men de beskrives kort i tabel 1. I arbejdet med at styre en portefølje på kort til mellemlang sigt er det Kitchin-cyklen, som er den vigtigste. Derfor har jeg valgt at beskrive denne. Konjunkturerne er de økonomiske årstider - er du klædt rigtigt på? Foto: olaser/istockphoto Bliv din egen meteorolog kend økonomiens fire faser For at vi kan udnytte konjunkturerne, er det et must at kunne se nogle basale mønstre og at kunne sortere i den ofte forvirrende nyhedsstrøm. For at lette dette arbejde opdeles de økonomiske konjunkturer i fire faser: 1 Tidligcyklisk - lavkonjunktur eller begyndende opsving 2 Midtcyklisk - konjunkturstigning eller ekspansion 3 Sencyklisk - højkonjunktur eller opbremsning 4 Recession - konjunkturnedgang eller kontraktion. I det følgende beskrives den typiske økonomiske og psykologiske tilstand i de fire forskellige faser af Kitchincyklen. Kitchin-cyklens fire faser 1 Tidligcyklisk - Lavkonjunktur Efterhånden som efterspørgslen tager fart, må selskaberne til at øge deres lagre. Det fører til flere nye ordrer og giver derved ekstra stimuli til økonomien. I denne fase når renten, beskæftigelsen og lønningerne bunden. Økonomien er dårlig, investeringerne ringe og arbejdsløsheden stigende. Ejendomsmarkedet ligger underdrejet, og liggetiderne for ejendomme er lange. Bankerne er skræmte og vil nærmest ikke tale med kunderne om lån. Med tiden vokser virksomheders og privates indeståender, men ingen er særlig vilde med at investere eller øge forbruget. Medierne fokuserer mest på økonomiens negative elementer, og hvad der kan gå galt. Man hører stadig om elendighed. Dommedag er aflyst, men man ser 30, Aktionæren, november 2013

2 nomiske konjunkturer Tabel 1: De fire konjunkturcykler Cykel Længde Drivkraft og årsager til cyklerne Kitchin 3-5 år Udsving i lagre, kapacitetsudnyttelse og beskæftigelsen. Denne cykel påvirker ikke samfundet i alvorlig grad, selvom nedgangene er mærkbare. Juglar 7-11 år Udsving i industriens anlægsinvesteringer såsom bygninger, maskiner og skov. Udsving i denne cykel kan have stor betydning for økonomien, som vi f.eks. så det med stigninger og fald i IT-investeringer fra 1998 til Mit bud er, at denne cykel nåede bunden i 2009/2010. Kuznets år Udsving i byggeriet, demografi og infrastrukturelle investeringer. Variationerne inden for byggeriet er som regel alvorlige og kan føre til store udsving i bankernes indtjening. Crash i ejendomsmarkedet fører nemlig ofte til, at adskillige banker går ned. Kondratiev år Udsving i verdensøkonomiens aktivitet, som skyldes innovation eller tekniske fremskridt, såsom jernbanen, dampmaskinen og internettet. Kondratiev-cyklen kaldes også for en supercykel. Supercyklerne er så langvarige, at det er svært at benytte dem som styringsmekanismer. Kilde: Wikipedia stadig familier knibe tårer i TV-udsendelser som for eksempel Luksusfælden. Aktierne er begyndt at stige. I begyndelsen er det især forbrugsrettede papirer som byggeaktier, detailhandelskæder og producenter af kortvarige forbrugsgoder, som stiger stærkt. De finansielt stærke byggerelaterede selskabers aktier er steget meget siden 2009 for eksempel Brdr. A. O. Johansen og Rockwool. Men nogle knækkede halsen, blandt andet Sjælsø Gruppen. Andre som for eksempel DLH og Sanistål sidder stadigvæk fast i økonomisk kviksand, fordi de ikke var stærke nok finansielt, da krisen ramte i 2008/09. Samme tendens sås indenfor finanssektoren, hvor alle banker tog et dyk, men hvor de stærkeste og mest tilpasningsdygtige steg vold- Fortsættes på side 32 b november 2013, Aktionæren, 31

3 bfortsat fra side 31 somt i kurs fra foråret 2009 og stadig er her i dag. Ser vi tilbage på forrige konjunkturbund i cirka 2002/03, ser vi det samme billede. Fra steg flere danske banker mange hundrede procent- herunder Jyske Bank, Spar Nord og Sydbank. Vi ser denne tendens igen fra 2009 frem til i dag. I denne fase ligger mineaktier og producenter af kapitalvaregoder i bund, blandt andet var FLS i bund i 2009, men steg voldsomt derefter. Aktiestigningen vækker undren, fordi indtjeningen i de pågældende aktieselskaber fortsat kan være faldende. Råvarepriserne falder. Det samme gælder guld, som er kulmineret noget før den egentlige lavkonjunktur. 2 Midtcyklisk konjunkturstigning Med en accelererende økonomi forsøger virksomhederne at øge deres lagre, men fordi deres eget salg stiger, kan de komme bagud med lageropbygningen. Efterhånden som økonomien ekspanderer, bliver leveringstiderne længere, hvilket kan få virksomhederne til at hamstre varer. Man vil i denne fase se en række industriaktier stige i kurs. I denne fase er renten og beskæftigelsen svagt stigende. Økonomien får sit første opsving på grund af stigende købelyst blandt forbrugerne. Nybyggeri og køb af forbrugsgoder går i vejret, ligesom efterspørgslen efter forbrugslån stiger. Industri og detail har relativt store lagre, men disse reduceres efterhånden. I den modne fase af opsvinget begynder industrien for alvor at registrere stigende ordreindgang, og måske ser man for første gang en forhøjelse af diskontoen. Inflationen har nået bunden. Ejendomspriserne for private boliger stiger, mens det professionelle ejendomsmarked stagnerer. Opsparingen falder. Medierne er i opsvingets begyndelse fortsat pessimistiske og vender først til større optimisme, når opsvinget er midtvejs. Men annoncer for nye investeringsforeninger og børsintroduktioner er stadig fåtallige. Aktierne har tillige været stigende i længere tid, måske fra seks til ni måneder, før det økonomiske opsving startede. I opsvingsfasen er det især industriaktierne, som stiger stærkt. Medvirkende til stigningerne er, at der opkøbes flere og flere virksomheder. Denne såkaldte take-over aktivitet er med til at presse kurserne/værdierne på virksomheder op. Man ser nu flere børsintroduktioner. Råvarer har nået bunden, og der er i opsvingets første faser ingen tegn på stigninger. Men senere i opsvinget begynder stadig flere råvarer at stige. Guldprisen når bunden efter længere tids fald. 3 Sencyklisk højkonjunktur I den sidste fase af konjunkturen har virksomhederne store- måske for store -lagre. Dette fører til, at nogle virksomheder for en tid holder inde med at bestille varer. I 2009 talte jeg med flere leverandører, der meldte om nærmest totalt stop for ordrer. Her vender den lagerdrevne cykel, og i de næste 9-12 måneder nebringes lagrene til næsten ingenting. I denne fase er renten normalt høj og/eller stigende. Økonomien er blomstrende, og industriens kapacitetsudnyttelse er høj, men mange steder er der flaskehalse. Inflationen og den korte rente stiger. Industrien er begyndt at udvide kapaciteten. Vi så for eksempel, at H+H og Rockwool i byggede fabrikker som rasende, og ejendomsdeveloperen Sjælsø Gruppen havde mere end nok at se til. H+H havde lav soliditet og røg ind i en hård turn-around. Rockwool havde stor soliditet og kørte videre uden skrammer, mens for eksempel Sjælsø Gruppen bukkede under. I denne fase går efterspørgslen på arbejdskraft, kapital og råvarer i vejret. Stadig flere virksomheder begynder at sælge ud af deres værdipapirbeholdninger for at skaffe likviditet til kapacitetsudvidelse. Der er flere børsintroduktioner og emissioner end tidligere. Medierne og stemningen i samfundet er positiv. Samtidig annonceres der for nye investeringsforeninger, og mere eller mindre lødige investeringsprojekter og kapitaludvidelser er ikke usædvanlige. Økonomer snakker nu om udsigt til lavere vækst eller sågar om en blød landing. Ejendomsmæglere siger, at det kører, og at de ikke forventer deciderede prisfald. Det vil sige, at ejendomsmæglerne vrøvler, har glemt historien eller begge dele. Aktierne begynder at falde, nogle måneder før økonomien når sin 32, Aktionæren, november 2013

4 top. Kursfaldene begynder først og rammer hårdest i forbrugsaktierne og sidst i virksomheder inden for råvareforarbejdning, minedrift samt kemikalie- og medicinalindustri. Internationalt begynder kursfaldene sandsynligvis først i de toneangivende markeder som eksempelvis USA, Storbritannien og Tyskland. Børsintroduktioner enten aflyses eller flopper. Råvarer er nu i en klart stigende trend. Det gælder også prisen på transport, herunder Baltic Dry-indekset og fragtfutures, der toppede midt i Det efterfølgende fald i fragtraterne sås tydeligt i kurserne på rederiaktier som for eksempel D/S Norden, Golden Ocean Group og Jinhui Shipping. Guld bryder op fra en bundformation og starter en stigende trend, som den vi så fra 2009 til Recession/nedgang konjunkturfald I den sene fase af en recession er lagrene lavere end normalt, fordi selskaberne gennem et stykke tid ikke har afgivet ordrer på noget. I september 2013 kom Nykredit med en analyse, som viste, at de danske virksomheders lagre stadig ligger langt under det historiske gennemsnit gennem de sidste 20 år. Toppen lå i Den absolutte bund i lagrene indfandt sig sidst i Virksomhedernes lagre er for tiden cirka ti procent mindre end gennemsnitligt. Renten er sandsynligvis faldende i denne fase. Beskæftigelsen er stærkt faldende i begyndelsen, mens den sent i fasen er svagt stigende. I USA har beskæftigelsen længe været stigende, og nu ser vi i Danmark, at beskæftigelsen har nået bunden og er svagt stigende. Konjunkturerne i Danmark er forskudt cirka et til to år i forhold til i USA. Det har historisk været sådan at konjunkturnedgange og opgange sætter ind i USA før end i resten af Vesten. Den opmærksomme investor ved, at ejendomspriserne og bankaktierne stagnerede i 2006/07- det vil sige noget før end i Danmark og andre lande i Europa Økonomien er præget af drastiske fald i det private forbrug, og industrien får stigende overkapacitet. Inflationen er i en periode stigende men topper midt i konjunkturfaldet. I denne periode rammes mange rentefølsomme brancher af konkurser, og ejendomsmarkedet præges af tvangsauktioner. En stigende del af bankernes udlån bliver ufrivillige forlængelser af gamle engagementer. Mange oplever presset likviditet, og konkurser er derfor hyppige, som vi har set det i de senere år. Tabel 2: Økonomiske indikatorer De ledende og samtidige indikatorer skal helst være stigende, før man investerer i aktier. Når de efterfølgende indikatorer er faldende, er det generelt set hverken sikkert eller givtigt at købe aktier. LEDENDE INDIKATORER Gennemsnitlig arbejdsuge for produktionsarbejdere i fremstillingsindustrien Indekset for oprettelse af nye virksomheder Aktieindekser (f.eks. C20 og S&P 500) Antal udstedet byggetilladelser for opførelse af private boliger Antal nye beskæftigede i fremstillingsindustrien Nye ordrer, forbrugsgoder og materialer Kontrakter og ordrer på anlæg og udstyr Nettoændring i varebeholdninger på lager og på ordrer Procentvise ændringer i engrospriser for råmaterialer, for eksempel føde varer og foder M1-pengemængden, det vil sige den cirkulerende pengemængde Rentestrukturen diskontoen og korte renter stiger Samtidige indikatorer Beskæftigelsen ( det vil sige ledighed) Personlige indkomster/reallønnen Antal ansatte uden for landbrug og fiskeri Industriproduktion og handel Efterfølgende indikatorer Inflationsudviklingen i serviceerhvervene Bankernes gennemsnitlige udlånsrente til sunde låntagere Udlån til industri- og handelsvirksomheder Enhedsomkostning (labour cost) per produceret enhed Produktion og varebeholdninger Gennemsnitlig ansættelsesvarighed (tegn på, at økonomien har klaret sig dårligt) Forholdet mellem forbrugernes gæld og deres personlige indkomst (voksende gæld) Kilde: Businesscykle.com Medierne bliver pessimistiske. I begyndelsen tales der om en blød landing eller kortvarig tilbagegang. Ingen vil rigtig sige, at bjørnen kommer, selvom der stinker af bjørn. Ord som rentedød, hård landing, krak og depression bliver almindelige. Man ser stadig flere annoncer for opkøb af sølvtøj og smykker til smeltning. De fleste aviser skriver om elendighed, dommedag, og at det aldrig bliver det samme igen. Familier tuder på TV og i ugeblade på grund af fyringer, konkurs og tvangsauktioner. Aktierne falder. Der er ingen børsintroduktioner, men muligvis emissioner for at reetablere egenkapital. Dette billede så vi blandt andet i B&O, H+H, Sanistål, TK Development og i en lang række banker. Råvarerne har toppet og er nu begyndt at falde. Guldet er begyndt at falde samtidig med eller kort efter råvarerne. Guldet toppede i august Det er klart, at det ikke er altid går som beskrevet. Men det beskrevne forløb er, hvad man normalt kan forvente over en hel konjunkturcyklus. Men kan man også måle konjunkturerne mere præcist? Ja, der findes en lang række anerkendte metoder til at vurdere de økonomiske konjunkturer - nemlig de økonomiske indikatorer. De økonomiske indikatorer Det er ikke blot konjunkturerne, som er interessante for os. Man skal også forsøge at identificere de forskellige økonomiske indikatorer, der virker som termometre på den økonomiske aktivitet:, De ledende økonomiske indikatorer, De samtidige økonomiske indikatorer, De efterfølgende økonomiske indikatorer. De økonomiske indikatorer kan ses i tabel 2. Det specielle for os aktieinvestorer er, at aktiemarkedet i sig selv er en Fortsættes på side 34 b Vidensbanken shareholders.dk Du kan også læse mere om konjunkturerne i Aktionæren, november 2012, side 28. november 2013, Aktionæren, 33

5 bfortsat fra side 33 af de ledende indikatorer for realøkonomien eller bruttonationalproduktet (BNP). I gennemsnit topper aktiemarkedet ni måneder før BNP og bevæger sig derpå sidelæns eller falder. Ved konjunkturbunde er det lidt anderledes, for aktierne begynder i gennemsnit at stige, fem måneder før BNP når bunden. Det er ikke desto mindre en stor mental udfordring at købe (eller beholde) nær bunden og fastholde sin investering, mens man ser realøkonomien forværres. Alle investorer er forskellige, så der kan ikke gives en generel anbefaling, hvordan man skal agere. Lad os simplificere tingene ved at antage, at man investerer langsigtet og ikke kan tjene på kursfald, det vil sige uden mulighed for at shorte. Da vil investorer købe aktier, når de forventer, at aktierne vil stige, og sælge, når de forventer, at aktierne vil falde. I en sådan verden er kunsten at købe aktier, når der er et voksende antal beviser på, at økonomien er i fremgang eller kommer i fremgang. Dette kan aflæses i de økonomiske indikatorer se tabel 2. Omvendt skal man rebe sejlene, når det går den modsatte vej. Såfremt man kan og vil shorte, kan man også tjene penge på de økonomiske nedkørsler eller i det mindste beskytte hele eller dele af sin portefølje. Brugen af finansielle instrumenter til risikoafdækning er relevant og interessant, men det er uden for artiklens rammer at komme nærmere ind på anvendelsen af finansielle instrumenter. Hvornår skal man så investere og i hvilke selskaber? Forskellige sektorer og de selskaber, som ligger i dem, udvikler sig forskelligt, alt efter hvor i konjunkturerne vi befinder os. Ifølge den anerkendte Global Industry Classification Standard (GICS) er der ti sektorer. Under disse ti sektorer findes der 24 industrigrupper. Sektorinddelingen, som også ses i Jyllands-Posten, er ikke perfekt, da nogle selskaber opererer i flere sektorer, og derfor er svære at placere optimalt. På aktiemarkedet ekspanderer de forskellige sektorer normalt i nævnte rækkefølge: Først stiger Finans og Forbrugsgoder. Derpå stiger Materialer og Industri. Så følger IT og Telekommunikationsservices. Og når økonomien topper, så stiger Konsumentvarer først, og derpå Forsyning. De defensive sektorer Energi, Konsumentvarer og Sundhedspleje er forholdsvis stabile, idet indtjeningen i selskaberne i disse sektorer normalt ikke svinger ret meget hen over en konjunktur. Se tabel 3. Tabel 3: Inddelingen i sektorer og industrigrupper* Timing Sektor Industrigruppe (branche) Defensive Tidlig cyklisk Energi Konsumentvarer Sundhedspleje Finans Forbrugsgoder Materialer Industri Midtcyklisk Sencyklisk Informationsteknologi Telekom.-service Forsyning Energi Jeg vurderer, at vi i oktober 2013 befinder os et sted fra sidst i den tidligcykliske til begyndelsen af den midtcykliske fase. Vi er altså i ekspansionsfasen. Derfor har jeg blandt andet investeret i Finans, Forbrugsgoder og Materialer. For at have en Fødevarer, drikkevarer og tobak Husholdning og personlige plejeprodukter Healthcare-udstyr og -services Farma, bioteknologi og medico Banker og pengeinstitutter Realkredit, finansieringsselskaber Forsikring Byggeri Biler og komponenter Varige forbrugsgoder, tekstil med videre Forbrugerservices (underholdning, hotel) Medier Detailhandel (fødevarekæder), fødevare- og emballageproducenter Materialer (som papir, kemi, enzymer) Kapitalgoder (industrivarer), maskinproduktion Kommercielle og professionelle services, entreprenører Transport, herunder luftfart Software og services Teknologi, hardware og udstyr Halvledere og halvlederudstyr Telekommunikationsservice Forsyning (kan inddeles i el- og vandforsyning) * Jævnfør Global Industry Classification Standard (GICS) Kilde: Wikipedia og Dansk Aktiehåndbog Illustration af økonomiske konjunkturer Kilde: Wikipedia buffer til at stabilisere porteføljen med har jeg desuden investeret tungt i defensive sektorer. Det eneste, der nu er tilbage, er at vælge de enkelte aktier ved hjælp af fundamental og teknisk analyse og det er din udfordring. n 34, Aktionæren, november 2013

6 april 2013, Aktionæren, 35

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Er der udsigt til bedre tider?

Er der udsigt til bedre tider? Er der udsigt til bedre tider? Nu har vi haft krise i 5 år. Vender det ikke snart? Måske skal vi på længere sigt vende os til at verden ser anderledes ud og hvad skal man så gøre i sin privatøkonomi/med

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Dansk lavkonjunktur er i gang

Dansk lavkonjunktur er i gang Dansk lavkonjunktur er i gang Opbremsningen i dansk økonomi fortsætter for fuld kraft, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i mere end fire år. Landets topchefer forventer

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Tysk økonomi og finanskrise

Tysk økonomi og finanskrise Tysk økonomi og finanskrise Konklusion Vækstforventningerne nedjusteres voldsomt Tysk økonomi står foran hård opbremsning. Virksomhedernes forventninger falder til et 15 års minimum. Tysk eksport er årsagen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

KAN MAN KLIPPE HÅRET AF EN SKALDET?

KAN MAN KLIPPE HÅRET AF EN SKALDET? KAN MAN KLIPPE HÅRET AF EN SKALDET? KONTAKT Jens Schjerning Teamchef & Cheføkonom, HD-F Rådgiver og skribent Finansiel risikoafdækning og konvertering Konjunkturanalyser Specialist i tekniske analyser

Læs mere

Negativ vækst i 4. kvartal

Negativ vækst i 4. kvartal Negativ vækst i Nedtur over hele linjen det er det billede dansk erhvervsliv tegner af fremtiden. Landets topchefer spår fald i væksten, forbruget, beskæftigelsen, ordrerne og i overskuddet. Dermed ser

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren?

Vending på vej i bygge- og anlægssektoren? Arbejdsløsheden for de byggefaglærte er begyndt at stige igen efter et lille fald omkring årsskiftet. I juni 1 var hele 13½ pct. af de forsikrede i a-kasserne for byggefaglærte arbejdsløse, når man medregner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI. 7. april 2017

BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI. 7. april 2017 BUSINESS CYCLE & AKTIE STRATEGI 7. april 2017 OVERBLIK 3 AMERIKANSK ØKONOMI 4 AMERIKANSK ØKONOMI (FORTSAT) De amerikanske konjunkturer er langt fra ligevægt. Stigende renter fører normalt til afslutningen

Læs mere