investorskolens master class

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "investorskolens master class"

Transkript

1 Sådan udnytter du de øko Kan økonomiens historie lære os at sammensætte en portefølje? Få svaret i denne masterclass, hvor du kan læse, hvordan du skal investere i de forskellige konjunktur-faser. Af Jesper Lund Direktør Dansk Finansservice INVESTORSkolens Master ClaSS er Aktionærens Artikelserie, der går bag om investeringsmarkederne. Artiklerne er skrevet til erfarne investorer. Men nybegyndere, som gerne vil blive klogere i en fart, må også gerne læse med. Årstiderne fortæller os noget om det forventede vejr på et givent tidspunkt af året. Det kan vi forholde os til. Derfor er det logisk, at vi klæder os i vintertøj om vinteren og sommertøj om sommeren. Indimellem arter vejret sig dog anderledes, end årstiderne tilsiger. Derfor tjekker vi som regel vejrudsigten og ser ud af vinduet og tilpasser påklædningen efter, om solen skinner, eller om det regner. Det samme bør selvfølgelig gælde for vores investeringer. Konjunkturerne er økonomiens årstider, og du bør sammensætte din portefølje efter den forventede økonomiske udvikling ved eksempelvis at investere (mest) i aktier, når økonomien historisk set vil belønne dette, og investere (mest) i obligationer, når dette forventes at blive belønnet. Men du skal også være i stand til at imødekomme ændringer i økonomien på kort sigt. Det er her, at kendskab til de økonomiske konjunkturer kan komme dig til gavn. Du skal kunne læse den økonomiske vejrudsigt, så du kan klæde din portefølje rigtigt på, både på kort og lang sigt. De økonomiske konjunkturer er opkaldt efter deres ophavsmænd:, Kitchin-cyklen varer 3-5 år, Juglar-cyklen varer 7-11 år, Kuznets-cyklen varer år, Kondratiev-cyklen varer år Det vil være for omfattende at beskrive alle fire cykler grundigt i denne artikel, men de beskrives kort i tabel 1. I arbejdet med at styre en portefølje på kort til mellemlang sigt er det Kitchin-cyklen, som er den vigtigste. Derfor har jeg valgt at beskrive denne. Konjunkturerne er de økonomiske årstider - er du klædt rigtigt på? Foto: olaser/istockphoto Bliv din egen meteorolog kend økonomiens fire faser For at vi kan udnytte konjunkturerne, er det et must at kunne se nogle basale mønstre og at kunne sortere i den ofte forvirrende nyhedsstrøm. For at lette dette arbejde opdeles de økonomiske konjunkturer i fire faser: 1 Tidligcyklisk - lavkonjunktur eller begyndende opsving 2 Midtcyklisk - konjunkturstigning eller ekspansion 3 Sencyklisk - højkonjunktur eller opbremsning 4 Recession - konjunkturnedgang eller kontraktion. I det følgende beskrives den typiske økonomiske og psykologiske tilstand i de fire forskellige faser af Kitchincyklen. Kitchin-cyklens fire faser 1 Tidligcyklisk - Lavkonjunktur Efterhånden som efterspørgslen tager fart, må selskaberne til at øge deres lagre. Det fører til flere nye ordrer og giver derved ekstra stimuli til økonomien. I denne fase når renten, beskæftigelsen og lønningerne bunden. Økonomien er dårlig, investeringerne ringe og arbejdsløsheden stigende. Ejendomsmarkedet ligger underdrejet, og liggetiderne for ejendomme er lange. Bankerne er skræmte og vil nærmest ikke tale med kunderne om lån. Med tiden vokser virksomheders og privates indeståender, men ingen er særlig vilde med at investere eller øge forbruget. Medierne fokuserer mest på økonomiens negative elementer, og hvad der kan gå galt. Man hører stadig om elendighed. Dommedag er aflyst, men man ser 30, Aktionæren, november 2013

2 nomiske konjunkturer Tabel 1: De fire konjunkturcykler Cykel Længde Drivkraft og årsager til cyklerne Kitchin 3-5 år Udsving i lagre, kapacitetsudnyttelse og beskæftigelsen. Denne cykel påvirker ikke samfundet i alvorlig grad, selvom nedgangene er mærkbare. Juglar 7-11 år Udsving i industriens anlægsinvesteringer såsom bygninger, maskiner og skov. Udsving i denne cykel kan have stor betydning for økonomien, som vi f.eks. så det med stigninger og fald i IT-investeringer fra 1998 til Mit bud er, at denne cykel nåede bunden i 2009/2010. Kuznets år Udsving i byggeriet, demografi og infrastrukturelle investeringer. Variationerne inden for byggeriet er som regel alvorlige og kan føre til store udsving i bankernes indtjening. Crash i ejendomsmarkedet fører nemlig ofte til, at adskillige banker går ned. Kondratiev år Udsving i verdensøkonomiens aktivitet, som skyldes innovation eller tekniske fremskridt, såsom jernbanen, dampmaskinen og internettet. Kondratiev-cyklen kaldes også for en supercykel. Supercyklerne er så langvarige, at det er svært at benytte dem som styringsmekanismer. Kilde: Wikipedia stadig familier knibe tårer i TV-udsendelser som for eksempel Luksusfælden. Aktierne er begyndt at stige. I begyndelsen er det især forbrugsrettede papirer som byggeaktier, detailhandelskæder og producenter af kortvarige forbrugsgoder, som stiger stærkt. De finansielt stærke byggerelaterede selskabers aktier er steget meget siden 2009 for eksempel Brdr. A. O. Johansen og Rockwool. Men nogle knækkede halsen, blandt andet Sjælsø Gruppen. Andre som for eksempel DLH og Sanistål sidder stadigvæk fast i økonomisk kviksand, fordi de ikke var stærke nok finansielt, da krisen ramte i 2008/09. Samme tendens sås indenfor finanssektoren, hvor alle banker tog et dyk, men hvor de stærkeste og mest tilpasningsdygtige steg vold- Fortsættes på side 32 b november 2013, Aktionæren, 31

3 bfortsat fra side 31 somt i kurs fra foråret 2009 og stadig er her i dag. Ser vi tilbage på forrige konjunkturbund i cirka 2002/03, ser vi det samme billede. Fra steg flere danske banker mange hundrede procent- herunder Jyske Bank, Spar Nord og Sydbank. Vi ser denne tendens igen fra 2009 frem til i dag. I denne fase ligger mineaktier og producenter af kapitalvaregoder i bund, blandt andet var FLS i bund i 2009, men steg voldsomt derefter. Aktiestigningen vækker undren, fordi indtjeningen i de pågældende aktieselskaber fortsat kan være faldende. Råvarepriserne falder. Det samme gælder guld, som er kulmineret noget før den egentlige lavkonjunktur. 2 Midtcyklisk konjunkturstigning Med en accelererende økonomi forsøger virksomhederne at øge deres lagre, men fordi deres eget salg stiger, kan de komme bagud med lageropbygningen. Efterhånden som økonomien ekspanderer, bliver leveringstiderne længere, hvilket kan få virksomhederne til at hamstre varer. Man vil i denne fase se en række industriaktier stige i kurs. I denne fase er renten og beskæftigelsen svagt stigende. Økonomien får sit første opsving på grund af stigende købelyst blandt forbrugerne. Nybyggeri og køb af forbrugsgoder går i vejret, ligesom efterspørgslen efter forbrugslån stiger. Industri og detail har relativt store lagre, men disse reduceres efterhånden. I den modne fase af opsvinget begynder industrien for alvor at registrere stigende ordreindgang, og måske ser man for første gang en forhøjelse af diskontoen. Inflationen har nået bunden. Ejendomspriserne for private boliger stiger, mens det professionelle ejendomsmarked stagnerer. Opsparingen falder. Medierne er i opsvingets begyndelse fortsat pessimistiske og vender først til større optimisme, når opsvinget er midtvejs. Men annoncer for nye investeringsforeninger og børsintroduktioner er stadig fåtallige. Aktierne har tillige været stigende i længere tid, måske fra seks til ni måneder, før det økonomiske opsving startede. I opsvingsfasen er det især industriaktierne, som stiger stærkt. Medvirkende til stigningerne er, at der opkøbes flere og flere virksomheder. Denne såkaldte take-over aktivitet er med til at presse kurserne/værdierne på virksomheder op. Man ser nu flere børsintroduktioner. Råvarer har nået bunden, og der er i opsvingets første faser ingen tegn på stigninger. Men senere i opsvinget begynder stadig flere råvarer at stige. Guldprisen når bunden efter længere tids fald. 3 Sencyklisk højkonjunktur I den sidste fase af konjunkturen har virksomhederne store- måske for store -lagre. Dette fører til, at nogle virksomheder for en tid holder inde med at bestille varer. I 2009 talte jeg med flere leverandører, der meldte om nærmest totalt stop for ordrer. Her vender den lagerdrevne cykel, og i de næste 9-12 måneder nebringes lagrene til næsten ingenting. I denne fase er renten normalt høj og/eller stigende. Økonomien er blomstrende, og industriens kapacitetsudnyttelse er høj, men mange steder er der flaskehalse. Inflationen og den korte rente stiger. Industrien er begyndt at udvide kapaciteten. Vi så for eksempel, at H+H og Rockwool i byggede fabrikker som rasende, og ejendomsdeveloperen Sjælsø Gruppen havde mere end nok at se til. H+H havde lav soliditet og røg ind i en hård turn-around. Rockwool havde stor soliditet og kørte videre uden skrammer, mens for eksempel Sjælsø Gruppen bukkede under. I denne fase går efterspørgslen på arbejdskraft, kapital og råvarer i vejret. Stadig flere virksomheder begynder at sælge ud af deres værdipapirbeholdninger for at skaffe likviditet til kapacitetsudvidelse. Der er flere børsintroduktioner og emissioner end tidligere. Medierne og stemningen i samfundet er positiv. Samtidig annonceres der for nye investeringsforeninger, og mere eller mindre lødige investeringsprojekter og kapitaludvidelser er ikke usædvanlige. Økonomer snakker nu om udsigt til lavere vækst eller sågar om en blød landing. Ejendomsmæglere siger, at det kører, og at de ikke forventer deciderede prisfald. Det vil sige, at ejendomsmæglerne vrøvler, har glemt historien eller begge dele. Aktierne begynder at falde, nogle måneder før økonomien når sin 32, Aktionæren, november 2013

4 top. Kursfaldene begynder først og rammer hårdest i forbrugsaktierne og sidst i virksomheder inden for råvareforarbejdning, minedrift samt kemikalie- og medicinalindustri. Internationalt begynder kursfaldene sandsynligvis først i de toneangivende markeder som eksempelvis USA, Storbritannien og Tyskland. Børsintroduktioner enten aflyses eller flopper. Råvarer er nu i en klart stigende trend. Det gælder også prisen på transport, herunder Baltic Dry-indekset og fragtfutures, der toppede midt i Det efterfølgende fald i fragtraterne sås tydeligt i kurserne på rederiaktier som for eksempel D/S Norden, Golden Ocean Group og Jinhui Shipping. Guld bryder op fra en bundformation og starter en stigende trend, som den vi så fra 2009 til Recession/nedgang konjunkturfald I den sene fase af en recession er lagrene lavere end normalt, fordi selskaberne gennem et stykke tid ikke har afgivet ordrer på noget. I september 2013 kom Nykredit med en analyse, som viste, at de danske virksomheders lagre stadig ligger langt under det historiske gennemsnit gennem de sidste 20 år. Toppen lå i Den absolutte bund i lagrene indfandt sig sidst i Virksomhedernes lagre er for tiden cirka ti procent mindre end gennemsnitligt. Renten er sandsynligvis faldende i denne fase. Beskæftigelsen er stærkt faldende i begyndelsen, mens den sent i fasen er svagt stigende. I USA har beskæftigelsen længe været stigende, og nu ser vi i Danmark, at beskæftigelsen har nået bunden og er svagt stigende. Konjunkturerne i Danmark er forskudt cirka et til to år i forhold til i USA. Det har historisk været sådan at konjunkturnedgange og opgange sætter ind i USA før end i resten af Vesten. Den opmærksomme investor ved, at ejendomspriserne og bankaktierne stagnerede i 2006/07- det vil sige noget før end i Danmark og andre lande i Europa Økonomien er præget af drastiske fald i det private forbrug, og industrien får stigende overkapacitet. Inflationen er i en periode stigende men topper midt i konjunkturfaldet. I denne periode rammes mange rentefølsomme brancher af konkurser, og ejendomsmarkedet præges af tvangsauktioner. En stigende del af bankernes udlån bliver ufrivillige forlængelser af gamle engagementer. Mange oplever presset likviditet, og konkurser er derfor hyppige, som vi har set det i de senere år. Tabel 2: Økonomiske indikatorer De ledende og samtidige indikatorer skal helst være stigende, før man investerer i aktier. Når de efterfølgende indikatorer er faldende, er det generelt set hverken sikkert eller givtigt at købe aktier. LEDENDE INDIKATORER Gennemsnitlig arbejdsuge for produktionsarbejdere i fremstillingsindustrien Indekset for oprettelse af nye virksomheder Aktieindekser (f.eks. C20 og S&P 500) Antal udstedet byggetilladelser for opførelse af private boliger Antal nye beskæftigede i fremstillingsindustrien Nye ordrer, forbrugsgoder og materialer Kontrakter og ordrer på anlæg og udstyr Nettoændring i varebeholdninger på lager og på ordrer Procentvise ændringer i engrospriser for råmaterialer, for eksempel føde varer og foder M1-pengemængden, det vil sige den cirkulerende pengemængde Rentestrukturen diskontoen og korte renter stiger Samtidige indikatorer Beskæftigelsen ( det vil sige ledighed) Personlige indkomster/reallønnen Antal ansatte uden for landbrug og fiskeri Industriproduktion og handel Efterfølgende indikatorer Inflationsudviklingen i serviceerhvervene Bankernes gennemsnitlige udlånsrente til sunde låntagere Udlån til industri- og handelsvirksomheder Enhedsomkostning (labour cost) per produceret enhed Produktion og varebeholdninger Gennemsnitlig ansættelsesvarighed (tegn på, at økonomien har klaret sig dårligt) Forholdet mellem forbrugernes gæld og deres personlige indkomst (voksende gæld) Kilde: Businesscykle.com Medierne bliver pessimistiske. I begyndelsen tales der om en blød landing eller kortvarig tilbagegang. Ingen vil rigtig sige, at bjørnen kommer, selvom der stinker af bjørn. Ord som rentedød, hård landing, krak og depression bliver almindelige. Man ser stadig flere annoncer for opkøb af sølvtøj og smykker til smeltning. De fleste aviser skriver om elendighed, dommedag, og at det aldrig bliver det samme igen. Familier tuder på TV og i ugeblade på grund af fyringer, konkurs og tvangsauktioner. Aktierne falder. Der er ingen børsintroduktioner, men muligvis emissioner for at reetablere egenkapital. Dette billede så vi blandt andet i B&O, H+H, Sanistål, TK Development og i en lang række banker. Råvarerne har toppet og er nu begyndt at falde. Guldet er begyndt at falde samtidig med eller kort efter råvarerne. Guldet toppede i august Det er klart, at det ikke er altid går som beskrevet. Men det beskrevne forløb er, hvad man normalt kan forvente over en hel konjunkturcyklus. Men kan man også måle konjunkturerne mere præcist? Ja, der findes en lang række anerkendte metoder til at vurdere de økonomiske konjunkturer - nemlig de økonomiske indikatorer. De økonomiske indikatorer Det er ikke blot konjunkturerne, som er interessante for os. Man skal også forsøge at identificere de forskellige økonomiske indikatorer, der virker som termometre på den økonomiske aktivitet:, De ledende økonomiske indikatorer, De samtidige økonomiske indikatorer, De efterfølgende økonomiske indikatorer. De økonomiske indikatorer kan ses i tabel 2. Det specielle for os aktieinvestorer er, at aktiemarkedet i sig selv er en Fortsættes på side 34 b Vidensbanken shareholders.dk Du kan også læse mere om konjunkturerne i Aktionæren, november 2012, side 28. november 2013, Aktionæren, 33

5 bfortsat fra side 33 af de ledende indikatorer for realøkonomien eller bruttonationalproduktet (BNP). I gennemsnit topper aktiemarkedet ni måneder før BNP og bevæger sig derpå sidelæns eller falder. Ved konjunkturbunde er det lidt anderledes, for aktierne begynder i gennemsnit at stige, fem måneder før BNP når bunden. Det er ikke desto mindre en stor mental udfordring at købe (eller beholde) nær bunden og fastholde sin investering, mens man ser realøkonomien forværres. Alle investorer er forskellige, så der kan ikke gives en generel anbefaling, hvordan man skal agere. Lad os simplificere tingene ved at antage, at man investerer langsigtet og ikke kan tjene på kursfald, det vil sige uden mulighed for at shorte. Da vil investorer købe aktier, når de forventer, at aktierne vil stige, og sælge, når de forventer, at aktierne vil falde. I en sådan verden er kunsten at købe aktier, når der er et voksende antal beviser på, at økonomien er i fremgang eller kommer i fremgang. Dette kan aflæses i de økonomiske indikatorer se tabel 2. Omvendt skal man rebe sejlene, når det går den modsatte vej. Såfremt man kan og vil shorte, kan man også tjene penge på de økonomiske nedkørsler eller i det mindste beskytte hele eller dele af sin portefølje. Brugen af finansielle instrumenter til risikoafdækning er relevant og interessant, men det er uden for artiklens rammer at komme nærmere ind på anvendelsen af finansielle instrumenter. Hvornår skal man så investere og i hvilke selskaber? Forskellige sektorer og de selskaber, som ligger i dem, udvikler sig forskelligt, alt efter hvor i konjunkturerne vi befinder os. Ifølge den anerkendte Global Industry Classification Standard (GICS) er der ti sektorer. Under disse ti sektorer findes der 24 industrigrupper. Sektorinddelingen, som også ses i Jyllands-Posten, er ikke perfekt, da nogle selskaber opererer i flere sektorer, og derfor er svære at placere optimalt. På aktiemarkedet ekspanderer de forskellige sektorer normalt i nævnte rækkefølge: Først stiger Finans og Forbrugsgoder. Derpå stiger Materialer og Industri. Så følger IT og Telekommunikationsservices. Og når økonomien topper, så stiger Konsumentvarer først, og derpå Forsyning. De defensive sektorer Energi, Konsumentvarer og Sundhedspleje er forholdsvis stabile, idet indtjeningen i selskaberne i disse sektorer normalt ikke svinger ret meget hen over en konjunktur. Se tabel 3. Tabel 3: Inddelingen i sektorer og industrigrupper* Timing Sektor Industrigruppe (branche) Defensive Tidlig cyklisk Energi Konsumentvarer Sundhedspleje Finans Forbrugsgoder Materialer Industri Midtcyklisk Sencyklisk Informationsteknologi Telekom.-service Forsyning Energi Jeg vurderer, at vi i oktober 2013 befinder os et sted fra sidst i den tidligcykliske til begyndelsen af den midtcykliske fase. Vi er altså i ekspansionsfasen. Derfor har jeg blandt andet investeret i Finans, Forbrugsgoder og Materialer. For at have en Fødevarer, drikkevarer og tobak Husholdning og personlige plejeprodukter Healthcare-udstyr og -services Farma, bioteknologi og medico Banker og pengeinstitutter Realkredit, finansieringsselskaber Forsikring Byggeri Biler og komponenter Varige forbrugsgoder, tekstil med videre Forbrugerservices (underholdning, hotel) Medier Detailhandel (fødevarekæder), fødevare- og emballageproducenter Materialer (som papir, kemi, enzymer) Kapitalgoder (industrivarer), maskinproduktion Kommercielle og professionelle services, entreprenører Transport, herunder luftfart Software og services Teknologi, hardware og udstyr Halvledere og halvlederudstyr Telekommunikationsservice Forsyning (kan inddeles i el- og vandforsyning) * Jævnfør Global Industry Classification Standard (GICS) Kilde: Wikipedia og Dansk Aktiehåndbog Illustration af økonomiske konjunkturer Kilde: Wikipedia buffer til at stabilisere porteføljen med har jeg desuden investeret tungt i defensive sektorer. Det eneste, der nu er tilbage, er at vælge de enkelte aktier ved hjælp af fundamental og teknisk analyse og det er din udfordring. n 34, Aktionæren, november 2013

6 april 2013, Aktionæren, 35

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

1Investering i aktier

1Investering i aktier 1Investering i aktier et godt tilbud? De fleste danskere interesserer sig for deres privatøkonomi, og hvordan man får pengene til at række længst muligt. Mange går efter det gode tilbud i supermarkedet.

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne

Formue. realistiske bud på et godt 2014. Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3 faser. Russiske aktier kan forgylde investorerne Aktionærmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2014 // 28. årgang Formue 10 realistiske bud på et godt 2014 Russiske aktier kan forgylde investorerne Formueplejes udvikling gennem 28 år og 3

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje

Formue. Erik Møller den ukuelige fighter. Formuepleje låner gratis. Fokus på investorbeskyttelse. Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 4. kvartal 2012 // indhold 27. årgang Formue Formuepleje låner gratis Fokus på investorbeskyttelse Et af europas bedste aktieteams bag Formuepleje Erik Møller

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Januar 2006. 2. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Formuepleje Fokus A/S.

Januar 2006. 2. kvartal 2009 24. årgang. Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE. Formuepleje Fokus A/S. Januar 2006 A 2. kvartal 2009 24. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Formuepleje Fokus A/S Nyt skattefrit investeringsselskab Hvad har vi lært af finanskrisen? Når det

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere