JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS"

Transkript

1 JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage af øvrige dækshøjder 4.6 Montage af gelænder 4.7 Afstivning og fastgørelse 5. Montagegelænder 6. Specialopstillinger 6.1 Konsol 6.2 Trapper 6.3 Fortovsrammer 6.4 Tagarbejde 7. Komponenter & tilbehør 8. Egne noter 9. Advarsler & misbrug 10. Forhandler JUMBO JUMBO Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 Vi takker for Deres valg af et JUMBO produkt. Vi er overbeviste om, at stilladset vil være Dem til nytte fremover, og glæder os til at rådgive Dem ved andre stilladsløsninger. Før facadestilladset tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning læses grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug. 30/04/2014

2 1. Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale. Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads.JUMBO Stillads frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning. 2. Garantibestemmelser Der er 10 års fabriksgaranti på facadestilladset. JUMBO Stillads frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på facadestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Facadestilladset levetid anslås til min. 10 år (jf. garantien). Kombidæk skal kontrolleres hvert 2. år jf. Mærkning & kontrol af kombidæk BEMÆRK: Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads bortfalder garanti, ansvar og godkendelse. 3. Generelt Denne montagevejledning gælder udelukkende for facadestillads opbygget af JUMBOs originalkomponenter Etager kan monteres med 0,5, 0,75, 1,0 og 2,0 m interval i højden. Faglængden for denne type stillads er max. 3,05 m. Hvis platformen befinder sig 2 m eller mere over underlaget, skal der monteres hånd- og knælister ( i henholdsvis 1 og 0,5 m højde over platform), endestop og fodspark (skal være minimum 15 cm højt og 3,2 cm tykt). VIGTIGT: Opstillet stillads skal jævnligt efterses af fagkyndige eller tilsvarende, således at eventuelle fejl og mangler opdages hurtigst muligt. Eftersynet omfatter også stilladsets underlag, samt tilspænding af fodplader. Max. tilladte byggehøjde Uden konsoller: 30 m Med konsoller: 20 m Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO Facadestillads. Stilladskomponenterne skal kontrolleres visuelt før brug (for ex. skader og sprækkedannelse i svejsninger). Komponenter som er kraftigt skadet skal kasseres. Der må aldrig foretages ændringer af komponenterne ( ex. påsvejsning, afkortning eller bøjning) uden ny godkendelse / kontrol af komponenten. Hvis smøring skønnes nødvendigt anbefales JUMBO Stilladssmøremiddel. Brug IKKE olie på JUMBO Facadestillads. Hop IKKE ned på dæk fra højere niveau! 3.1 Ergonomi Sørg for at pladsen / adgangsvejen er ryddet, ikke glat og veloplyst. Løft så vidt muligt med dine ben m/ret ryg og undgå vrid og drej i løftet. Sørg for at planlægge arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden, benyt så vidt muligt de letteste komponenter til stilladset, indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne egnede tekniske hjælpemidler (feks. diverse elspil og hejs) for at mindske byrden. Vi henviser iøvrigt til Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser (findes på www. bar-ba.dk) samt Arbejdets udførelse (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde. Koblinger skal spændes med 50Nm. Det betyder at kraften der skal bruges er på 0,25 kn ved arm/ skafte på stilladsnøglen, hvis denne er 0.2 m lang. Klasselast: 200 Kg/m 2 Max. tilladt nyttelast: Vindhastigheder op til 18 m/s: 1 dækniveau med klasselast 1 dækniveau med 50% af klasselast Vindhastigheder over 18 op til 34,7 m/s: 1 dækniveau med klasselast Højest tilladte nyttelast (personer, materialer, værktøj), på belastede etager i stilladset.

3 4. Montage 4.1 Bunden For korrekt udformning og placering af bunden, bør der tages hensyn til følgende faktorer: Formål og anvendelse af stilladset. Bygningens højde. Niveauforskelle ved terræn (opstilling bør påbegyndes på højeste sted Facadens beskaffenhed - dvs. indgangspartier, el-ledninger, bæretråde, skilte, kviste, gesimser, markiser, udhæng, fremspring, m.m. Stilladsets underlag skal være stabilt og bæredygtigt. Kontroller stilladset for fejl og mangler inden brug. Hvis underlaget ikke er tilstrækkeligt stabilt, opstilles de justérbare fodplader på planker eller anden egnet trykudligning. Fodplader og opklodsningen skal være fuldt understøttet på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være højere end 20 cm. Fodpladerne skal have minimum 10 cm indstik i søjlerne. Det skal sikres at opstillingen er i lod og vater. I takt med opbygningen af stilladset, skal der fortløbende monteres gelænder og fodspark Bunden lægges. Montagen påbegyndes ved terrænnets højeste niveau. Der opstilles 2 fodplader med spindlerne skruet i bund. Afstanden til væggen skal være mindre end 30 cm. De næste fodplader placeres langs væggen - afstanden udmåles ved at udlægge gelænderrør. Om nødvendigt afrettes underlaget og strøer udlægges De to første rammer opstilles. Sæt to bundrammer op på fodpladerne. Brug en håndliste til at forbinde de to rammer og montér sidst en diagonal. Montér første dæk på bundrammerne. Husk at skyde stormlåsen på plads. Indstil rammerne i lod og vatter, samt i flugt med facaden. BEMÆRK: Man kan benytte rammer fra smalt JUMBO Rullestillads (2 trins, 50x74 cm, varenr: og 4-trins, 100x74 cm, varenr: ) som bundrammer i JUMBO Flex 2 mm Facadestilads. Benyttes rammer med 2 trin (50x74 cm) afstives der i diagonalfeltet med JUMBO 2-trins diagnoal, varenr: Ved brug af rammer med 4 trin (100x74 cm) afstives der i diagonalfeltet med JUMBO 4-trins diagonal, varenr:

4 4.1.3 Bunden udbygges. Fortsæt med at montere rammer og dæk til den planlagte længde af stilladset. Brug håndlister til at holde rammerne på plads indtil dæk er monteret. Når dæk er oplagt kan hånddlisterne fjernes pånær i diagonalfelter, hvor der skal være en håndliste i bunden i henhold til punkt Diagonaler monteres i hvert 5. fag i henhold til figur 1 under punkt Adgangsvej etableres. Etabler adgang til 1. platform med en stilladsstige. Stigens kroge hægtes overliggeren på rammen i enden af stilladset 4.2 Montage af 1. dækhøjde Skal stilladset ikke være højere end én ramme i højden afsluttes der med gelænder i henhold til punkt 4.6. Ellers fortsættes som følger: Montér de første to toprammer. HUSK at sikre alle rammer med clips! BEMÆRK: Per 1. januar 2014 skal montagegelænder (opskydeliget rækværk) jf. den danske stilladshandleplan benyttes. Se punkt 5 for vejledning i brugen af JUMBO Montagegelænder Montér hånd- og knælister mellem de to toprammer. De skal monteres på de lodrette søjle - lige over de påsvejsede ringe, indefra og ud Rækken færdiggøres i rækkefølgen ramme, gelænder, ramme, gelænder osv Montér endestop Monter diagonal(er) i henhold til punkt Før videre opbygning monteres fodlister i hele længden

5 4.3 Montage af fodlister Fodlister monteres. Klem røde fodlistebeslag på hver søjle der vender væk fra væggen, samt en i hver ende af stilladset ind mod væggen. Sæt fodlisterne ned i beslagene i hele længden. Slut af med korte fodlister i enden af stilladset (lad siden hvor stigen sættes til stilladset være fri). 4.4 Montage af 2. dækhøjde Anden dækhøjde monteres ved udlægning af dæk i hele længden. Ét dæk skal være med lem således der kan etableres adgang til dæklaget. HUSK at sikre alle dæk ved at skubbe storlåsen ind under rammernes overligger Adgang til 2. platform etableres Stigen hægtes på tværpingden der sidder på undersiden af dækket med lem VIGTIG: Før videre montage og færdsel på platformen monteres fastgørelse af stillads til væg - i henhold til punkt Montage af øvrige dækhøjder Øvrige dækhøjder monteres efter mønsteret i punkt Det vil sige: Adgangsvej etableres til dækhøjden. Dernæst monteres rammer, gelænder, endestop og diagonal. Næste dæklag monteres. Fodlister (punkt 4.3) og fastgørelser (punkt 4.7.2) monteres løbende på det dæklag man arbejder på.

6 4.6 Montage af gelænder Monter en gelænderramme i den ene ende af platformen og monter som det næste en pibe på det næste horn. Husk at sikre rammer og piber med en clips! Monter en hånd- og knælister mellem ramme og pibe De monteres indefra og ud på gelænderrammens lodrette søjle og på piben lige over de påsvejste ringe Fortsæt med at montere gelænder i hele længde i rækkefølgen pibe, gelænder, pibe gelænder og slut af i enden af stilladset med en gelænderramme. HUSK løbende at sikre med clips! Monter fodspark. Følg anvisningerne i punkt 4.3 og monter fodlistebeslag og fodlister i hele længden. 4.7 Afstivning og fastgørelse Afstivning Diagonal afstivning monteres for hver 5. felt (se figur 1). Husk at der i bunden af hvert diagonalfeldt skal være en vandret afstivning (en håndliste). Figur 1 Diagonalerne monteres på de diagonalholdere der sidder på rammerne. Montage foretages skiftevis mod højre og venstre (se figur 1). = Diagonaler = Forankring = Hånd- og knælister Fastgørelse For at fastgøre stilladset til væggen skal der først skrues en øjebolt i væggen. Dernæst føres murankerets krog gennem øjet og koblingen lægges omkring rammens lodrette sølje. Spænd koblingen til med gevindhåndtaget. BEMÆRK: Fastgørelserne må ikke monteres vinkelret på stilladset, men skal monteres skiftevis pegende mod højre og venstre (se figur 2). Fastgørelserne skal monteres så færdsel kan foregå uhindret. Figur 2 Ved uindækket stillads monteres der ALTID fastgørelse på hvert knudepunkt (rammesamling) på ydersøljerne, samt under øverste platform. Der ud over monteres fastgørelserne forskudt ved hverandet knudepunkt i højden (se figur 1) Ved indækket stillads SKAL der monteres fastgørelser på ALLE knudepunkter! Benyttes der konsoller SKAL der benyttes fastgørelser på samtlige knudepunkter i niveau med konsollaget

7 5. Montagegelænder 5.1 Montage af montagegelænder Før en platform betrædes, monteres montagegelænderet. gelænderet befæstiges på de lodrette søjler ét trin under den ønskede platformshøjde. Koblingerne spændes om søjlen i begge sider, lige over trinnet 5.2 Hånd- og knælister Når montagegelænderet er på plads, kan platformen betrædes i sikkerhed og den videre montage af hånd- og knælister og selve stilladset fortsætte i henhold til punkt Efter montage af hånd- og knælister på den pågældende platform, må montagegelænderet afmonteres Videre montage Når platformen er udstyret med komplet gelænder, kan montagegelænderet afmonteres og re-monteres til næste platform i stilladset. Igen befæstiges montagegelænderet et trin under ønskede platformshøjde - med koblingerne lige over trinnet. Fortsæt videre montage af stilladser jf. punkt 5 samt indtil den ønskede stilladshøjde er opnået. Platform kan monteres såvel før som efter montage af montagegelænderet. Betræd IKKE platformen, før montageglænder er sikkert monteret!

8 6. Specialopstillinger 6.1 Konsol Skal der monteres konsoller på stilladset, skal du vende det rigtigt fra start - der kan ikke monteres konsoller på den side af rammerne hvor horn til diagnoal sidder! Ved udvendige konsoller - vend rammens horn ind mod væggen. Ved indvendige konsoller - vend rammens horn væk fra væggen BEMÆRK: Ind mod væg monteres konsol med horn, pibe og endestop i hver ende af konsollaget. De mellemliggende konsoller kan være uden horn (gelænder er ikke påkrævet ind mod væg) Ved konsollag der vender væk fra væggen skal hver konsol være med horn og der skal monteres fuldt rækværk! Ved udvendige konsoller er konsolunderstøtning påkrævet! Ved brug af konsoller skal der benyttes fastgørelser på samtlige knudepunkter i niveau med konsollaget Montage af konsoller. På JUMBO 2mm facadestillads skal konsoller altid monteres i niveau med dækla- Konsolunderstøtning Figur 1 get. Overliggeren på konsollen skal flugte Understøtningen monteres med facaderammens ved først at sætte ringbeslaget overligger. omkring den underste del af konsollens horn. Sørg for at U-profilen nederst på konsollen ligger omkring rammens lodrette rør og spænd koblingen omkring rammens lodrette rør. Herefter føres understøtningen ind på rammen hvorpå konsollen er monteret og koblingen spændes fast. BEMÆRK: Ved montage af udvendige konsoller SKAL understøtning (varenr HU) benyttes! Fortsæt med at montere konsoller i den ønskede længde. Figur Monter dæklag på konsollerne. Skub dækket ind over den ene konsol og træk det derefter på plads, så krogene på dækket hviler med krogene på konsollernes overliggere. HUSK at dreje stormlåsen på plads. Forsæt med at lægge dæk op i hele længden.

9 6.1.3 Monter rækværk. Vender konsollaget mod væggen monteres der konsol med horn yderst i hver ende af konsollaget. Pibe og endestop monteres på de yderste konsoller. HUSK at sikre piberne med clips. De mellemliggende konsoller kan være uden horn da et gelænder ikke er påkrævet ind mod væggen (max. afstand til væg 30 cm). Vender konsollaget bort fra væggen er rækværk påkrævet i konsollagets fulde længde - sæt først piber på samtlige horn på konsollerne. HUSK at sikre piberne med clips. Monter et endestop i hver ende at konsollaget. Flyt dernæst hånd- og knælister fra dæklaget og ud på piberne på konsollerne - i hele konsollagets længde Monter fodspark. Sæt først de røde fodsparkholede på piberne samt den yderste søjle ud om konsollaget. Monter fodspark mellem beslagene - i hver ende af konsollaget, samt i hele længden.

10 6.2 Trapper Start med at montere en 60 cm konsol m/horn på yderste søjle i den side trappen ønskes monteret. Skal trappen fortsætte til næste dæklag, monteres straks endnu en konsol ved næste knudepunkt. HUSK: Konsollerne ska flugte med overliggeren på rammen Monter en starttrappe på den yderste konsol. Krogene på trappen skal ligge over konsollens overligger - HUSK at låse med stormlåsen Monter fodplader på starttrappen i de to holdere nederst på trappen. Brug spindlerne til at få trappen i lod og vater Monter startgelænder på trappen. Gelænderets gafler sættes på trappens udvendige vange HUSK at sikre gelænderet med bolte.

11 6.2.5 Monter rækværk på trappen. Sæt først en pibe på konsollens horn og monter derefter et endestop. Endestoppets kløer skal monteres på indvendig side. HUSK at sikre piben med en clips Monter næste konsol. Skal trappen fortsætte, monteres nu endnu en konsol på yderste søjle. Konsollen skal flugte med overliigeren på rammen. HUSK at spænde møtrikken på konsollen Monter trappe. Trappens kroge skal hvile på de to konsollers overliggere. HUSK at låse med stormlåsen i begge ender af trappen!

12 6.2.8 Monter rækværk ved trappens nederste platform. Sæt først en pibe på, dernæst et endestop. HUSK at sikre piben med en clips Monter gelænder. Sæt først det udvendige gelænder på, dernæst det indvendige. HUSK at sikre gelænderne med bolte Monter rækværk ved trappens øverste platform. Sæt først en pibe på, dernæst et endestop. HUSK at sikre piben med en clips. Skal trappen fortsætte højere op gentages montage af konsoller, trapper, ræværk og gelænder (punkt ) fortsættes i stilladset fulde højde. Er øverste dæklag nået, afsluttes der nu med topgelænder (punkt )

13 Monter topgelænder. Fjern håndlisterne og monter istedet et topgelænder. Gaflen på topgelænderet monteres på vangen ved trappens øverste trin - koblingen monteres på den modstående pibe. HUSK at sikre topgelænderet med en bolt på gaflen, samt at spænde koblingen. 6.3 Fortovsramme Fortovsrammer muliggør fri passsage under stilladset Bunden lægges. Montagen påbegyndes ved terrænnets højeste niveau. Der opstilles 2 fodplader med spindlerne skruet i bund. Afstanden til væggen skal være mindre end 30 cm. De næste fodplader placeres langs væggen - afstanden udmåles ved at udlægge gelænderrør. Om nødvendigt afrettes underlaget og strøer udlægges De to første rammer opstilles. Sæt to bundrammer op på fodpladerne. HUSK: Skal der senere monteres konsoller, skal stilladset vendes korrekt fra starten. Brug en håndliste til at forbinde de to rammer og montér sidst en diagonal. Montér første dæk på rammerne - sørge for det er skubbet ind mod væggen. Husk at skyde stormlåsen på plads. Indstil rammerne i lod og vatter, samt i flugt med facaden Bunden udbygges. Fortsæt med at montere rammer og ét dæk per fag, indtil den planlagte længde af stilladset er nået. Brug håndlister til at holde rammerne på plads indtil dæk er monteret. Når dæk er oplagt kan hånddlisterne fjernes pånær i diagonalfelter, hvor der skal være en håndliste i bunden i henhold til punkt Diagonaler monteres i hvert 5. fag i henhold til figur 1 under punkt 4.7.1

14 6.3.4 Monter koblingshorn. på hver rammes overligger. De skal sidde op mod det allerede monterede dæk. Undlad at spænde koblingshornet for hårdt, da det skal tilpasses når næste lag rammer skal monteres. Herefter oplægges nr. 2 dæk monteres i hvert fag i stilladset fulde længde Toprammer monteres med den ene søjle på fortovsrammens horn og den anden på koblingshotnets horn.passer rammen ikke præcist på løsnes koblingshornet en smule og tilpasses. HUSK at spænde koblingshornet godt igen bagefter og sikre alle rammer med clips! Når der er monteret facederammer i hele stilladsets længde udføres den fortsatte montage i henhold til punkt Med hensyn til befæstigelse og diagonaler er beskrivelserne under punkt 4.7 gældende. 6.4 Tagarbejde Tæt afdækning max. 30 mm 1,0 meter Skærmkasse max. 0,5 meter Murankre min. 1,2 meter min. 1,0 meter Benyttes facadestilladset som faldsikring i forbindelse med tagarbejde, skal følgende overholdes: Bredden af øverste dækslag skal være min. 1,2 m. Stilladset skal fastgøre til væg med murankre. Der skal monteres to murankre på hver søjle umiddelbart under den øverste platform. Murankrene fastgøres til væg med en øjeskrue. Der skal benyttes skærmkasser (afdækning af mellemrummet ved gelænderet) - enten af krydsfiner eller net. Afstanden fra tagrende til øverste platform må max. udgøre 50 cm. Stilladset skal monteres med tæt afdækning, dvs. afstand fra væg til platform må max udgøre 30 mm. Gelænderet skal flugte med skæringslinien beregnet 1 meter over tagets hældning (dog minimum 1 meter).

15 7. Komponenter og tilbehør Varenr. TUN-nr. Figur Beskrivelse Vægt i kg Fortovsramme - Ø50x4mm 13, Bundramme 74x200 cm 5, Topramme 74x200 cm 5, Gelænderramme 2, Endestop 2, Diagonal 351 cm 4, Diagonal 314 cm 3, Håndliste 305 cm 3, Håndliste 250 cm 3, Håndliste 178 cm 2, Fodliste 305 cm (150x32mm) 5, Fodliste 250 cm (150x32mm) 4, Fodliste 178 cm (150x32mm) 3, Fodliste 74 cm (150x32mm) 2,50 FLB Fodlistebeslag 0, Clips (grisehale) 0,12 26ST Fodplade 80 cm (justerbar 65 cm) 5,00 26ST Fodplade 65 cm (justerbar 50 cm) 4,00 26ST Fodplade 50 cm (justerbar 30 cm) 3, Dæk u/lem 305 cm 20, Dæk u/lem 250 cm 15, Dæk u/lem 178 cm 8, Dæk m/lem 305 cm 21, Dæk m/lem 250 cm 16, Dæk m/lem 178 cm 11, Stige 212 cm 3, Stige 312 cm 5, Pibe 1,60 26ST Fastgørelse 0,90 m 2,60 26ST Fastgørelse 0,60 m 2,00 26ST Fastgørelse 0,30 m 2, Øjeskrue 0, Rawplugs 0, S Starttrappe 4 trin 11, S Starttrappe 8 trin 17, Trappe til 305 cm dæk 26, Trappe til 250 cm dæk 22, G Startgelænder til startrappe 4 trin 4, G Startgelænder til starttrappe 8 trin 6, i Indvendigt gelænder til 305 cm 6, i Indvendigt gelænder til 250 cm 3, u Udvendigt gelænder til 305 cm 8, u Udvendigt gelænder tiil 250 cm 6, top Topgelænder til 305 cm 4, top Topgelænder til 250 cm 4, Koblingshorn 1, H Konsol - 60 cm m/horn 2, Konsol - 60 cm u/horn 2, HU Konsolunderstøttelse 3,00

16 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 6 Figur 4 Figur 7 Figur 5 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Figur 14 Figur 15 Figur 13 Figur 16 Figur 17 Figur 11 Figur 12 Figur 19 Figur 18 Figur 20 Figur 21 Figur 22 Figur 24 Figur 23 Figur 25 Figur 26 Figur 27 Figur 28 Figur 29

17 8. Egne noter

18

19

20 9. Advarsler & misbrug Facadestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug. Facadestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.! Må kun opstilles på stabil og fast grund. Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen. Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l. Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele. Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle passager under stilladset skal afskærmes effektivt. Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter. Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand. Facadestilladset må kun monteres med andet udstyr, der er godkendt af JUMBO Stillads A/S. Konstruktionsændringer er på eget ansvar. Livline/personforankring må IKKE fastgøres på JUMBO Facadestillads. Beskyt stormlås og sammenkoblingsklo imod slag og snavs. Ved yderligere tekniske spørgsmål kontakt: JUMBO Stillads A/S Stålvej 9 DK 6000 Kolding Tlf: Forhandler JUMBO JUMBO

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO. JUMBO 4MM facadestillads MONTAGEVEJLEDNING MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM facadestillads 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI

DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI September 2013 DIREKTE SALG TIL HÅNDVÆRKERE OG INDUSTRI Stillads Gangbro Barsystem Overdækning Båndtransportør Sikkerhedsrækværk Tvangsblander Skaktrør Telthal og meget mere! Telefon 9744 1466 Industrivej

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2014 STIGER STILLADSER LIFTE. www.jumbo.as. Besøg os på. www.jumbo.as. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2014 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, se nyheder og find montagevejledninger. EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

JUMBO 2013 STIGER STILLADSER LIFTE. Besøg os på. se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger.

JUMBO 2013 STIGER STILLADSER LIFTE.  Besøg os på.  se nyheder og find. læs mere om JUMBO, montagevejledninger. N Å R T O P P E N S K A L N Å S 2013 STIGER STILLADSER LIFTE Besøg os på www..as læs mere om, montagevejledninger. se nyheder og find EN SIKKER OG STABIL ARBEJDSPLADS PÅ DANSK PRODUCERET KVALITETSMATERIEL

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL HAKI A/S 2014 Vigtig information HAKIs produktansvar og monteringsinstruktion gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning

Facadestillads i stål/alu - kl. 4. Brochure og monteringsanvisning Facadestillads i stål/alu - kl. 4 Brochure og monteringsanvisning Marts 2008 Facadestillads kl. 4 Facadestillads. kl. 4 søjlestillads med alu-plydæk. Søjler i galvaniseret stål. Bjælker, hegn og konsoller

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse

Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse Montagevejledning for TofKo Litho- og Grafikpresse TofKo - P. O. Box 101 - Nørremarksvej 27-9270 Klarup - Denmark Tel: +45 98317711 - Fax: +45 98 317755 - E-mail: tofko@tofko.dk - www.tofko.com Tillykke

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads

Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads Monteringsvejledning til ENHAK murerstillads 1 Generelt Denne montage- og brugervejledning indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt og sikkert at kunne montere ENHAK murerstillads. Bemærk, at

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S BROCHURE 2010. alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 BROCHURE 2010 www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 -

bilindretning Dansk samle- og montagevejledning - 1 - bilindretning Dansk samle- og montagevejledning Download English version on www.raaco.com Download nederlandse versie op www.raaco.com Ladda ned den svenska versionen på www.raaco.com Last ned norsk versjon

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Redskabsskur Model Classic

Redskabsskur Model Classic Redskabsskur Model Classic Behold Monteringsvejledninger, hvis du skulle få brug for den fremover Contents 1 2 22 3 MADE IN GREATBRITAIN Advarsel Der er gjort et stort arbejde for At undgå splinter i træet,

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Kimba Neo. Til et aktivt liv

Kimba Neo. Til et aktivt liv Kimba Neo Til et aktivt liv Til et aktivt liv: Den nye Kimba Neo Kun det bedste er godt nok til ens børn. Handicapklapvognen skal tilpasses barnets særlige behov og familiens situation, yde optimal støtte

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo

SAMLEVEJLEDNING Quatro silo SAMLEVEJLEDNING Quatro silo Version 2.0 Nørrevangen 7 DK-9631 Gedsted Tlf. +45 98645222 Fax. +45 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk 1 Denne vejledning henvender sig alene til fagfolk

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Elite. Allround Standard

Elite. Allround Standard Elite Allround Standard Mustang byder på gennemførte løsninger fra Mustang hestetrailer er konstrueret til komfortabel og sikker transport under alle forhold. Der ligger mange beregninger og forsøg med

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Træning til patienter med nyt hofteled

Træning til patienter med nyt hofteled Træning til patienter med nyt hofteled Før operationen Jo bedre fysisk form du er i før operationen, des hurtigere kommer du i gang med daglige gøremål efter operationen. Musklerne er ofte svage på grund

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016 max. 10 cm / 4 inch GMG009 version 09-2016 DK Monteringsvejledning Yepp Easyfit bærer XL Yepp Easyfit bæreren XL er egnet til fastgørelse på standard bagagebærere, som er egnet til op til maksimal 35 kg

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

Solift Klovbeskæringsboks

Solift Klovbeskæringsboks Brugsanvisning Varenr.: 9042790 Solift Klovbeskæringsboks Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Solift klovbeskæringsboks Varenr.: 9042790 Beskrivelse: Klovbeskæringsboksen

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk

Materielhuset A/S. alt i stiger og stilladser. Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG. www.materielhuset.dk alt i stiger og stilladser Tlf. 70 222 402 HOVEDKATALOG www.materielhuset.dk Materielhuset A/S Samarbejdspartnere Custers alustilladser er et Hollansk kvalitetsstilladssystem. Systemet inde - holder 3

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere