Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune"

Transkript

1 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1

2 Indhold Forord Målsætninger for Handleplan Kulturlivets aktører Fokus i 2015 på de kommunale kulturinstitutioner Udvikling af kulturlivet Ny kulturpolitik Puljer Børnekultur Campus Bindslevs Plads RETHINK LÆRING (2017-projekt) Regionalt spillested i Kedelhuset Fælles markedsføring (FACE) Formidling af Tollundmanden Europæisk Kulturhovedstad Kulturaftale Østjysk Vækstbånd Jorn som særlig markør for Silkeborg

3

4 Forord Silkeborg Kommune ønsker at være en attraktiv kommune, hvor kulturlivet prioriteres. Kultur giver kommunen puls, liv og indhold og bidrager til, at området er et godt sted at bo, arbejde og leve. Byrådet vedtog derfor i juni 2012 en Kulturpolitik for for Silkeborg Kommune. Gennem kulturpolitikken igangsættes en fokuseret udvikling af kulturlivet i Silkeborg Kommune. Handleplanen er et aktivt værktøj, hvor nye indsatser udpeges årligt for at sikre udviklingen med særligt fokus på følgende 6 indsatsområder: Kultur til alle Ungekultur Samspil og partnerskaber Formidling og synlighed Internationalt samarbejde Kulturel byudvikling Nye partnerskaber, samspil, netværksdannelse og dialog mellem udviklere, foreninger, borgere, uddannelsessektor og erhvervsliv vil være væsentlige initiativer, der skal i spil for at skabe fortsat udvikling af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv. Kataloget er resultatet af en proces, der med overordnet udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 og konkret i konferencerne Kunstens Maskinrum i 2011 og Kulturworkshop i 2012, opsamler forslag og input fra borgere, politikere, administrationen, kulturfolk, erhvervsfolk, Silkeborg Kulturråd og Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner. Alle input og idéer er opsamlet i Idékataloget i en række uprioriterede temaer. Alle forslag kan ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. De mange forslag afspejler et stort ønske om og vilje til - på et ambitiøst niveau - at skabe forandringer og udvikling på kulturområdet. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udarbejder og vedtager i forbindelse med den årlige budgetlægning en handleplan, der blandt andet med inspiration fra idéerne i Idékataloget sætter handling på indsatsområderne. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med Silkeborg Kulturråd og de kommunale kulturinstitutioner. De årlige handleplaner og implementeringen heraf bygger på kulturpolitikkens værdier: mangfoldighed, dynamik, kvalitetsbevidsthed, identitet, frivillighed og internationalt udsyn. Til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik er der udarbejdet et Idékatalog. 4

5 5

6 Målsætninger for Handleplan 2016 Silkeborg Kommune har et rigt facetteret kulturliv, der skabes af såvel amatører som professionelle aktører, markante kulturinstitutioner, et engageret foreningsliv og et meget stort antal frivillige. Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv tager derfor afsæt i kommunens eksisterende rige kulturliv med kulturinstitutionerne, foreningsliv og engagerede frivillige som bærende fundament. Konkrete indsatser på lokalt og regionalt plan skal i 2016 bringe Silkeborg Kommune videre med realiseringen af den kulturpolitiske vision for ; nemlig at være en kommune med et mangfoldigt kulturliv, der skabes af kvalitetsbevidste frivillige og professionelle, og et stærkt internationalt udsyn, der øger dynamikken i kulturlivet, så det udvikler sig i åben dialog med omverdenen. Fokus for 2016 bliver derfor nedenstående målsætninger, som søges indfriet gennem konkrete handlinger, der er beskrevet i denne handlingsplan. Vi vil styrke og omsætte vores oplevelsesøkonomiske potentiale inden for musik og andre events til endnu flere oplevelser og større omsætning (Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024) Derfor vil vi i 2016 arbejde målrettet for at styrke det rytmiske musikmiljø ved at ansøge Statens Kunstråds Projektstøtteudvalg om, at Kedelhuset bliver udpeget til regionalt spillested. Vi vil også være frontløbere på indsatser inden for rytmisk musik i regi af den europæiske kulturhovedstad 2017, og vi vil opdyrke et østjysk samarbejde blandt de rytmiske musikaktører. Dynamik er den værdi, som betoner, at kulturlivet skal være i en stadig udvikling gennem samarbejder på tværs af privat og offentlig, amatør og professionel. Det dynamiske kulturliv støtter nye idéer og nye samarbejdspartnere, så institutioner og foreninger fornys (Silkeborg Kommunes Kulturpolitik ) 6

7 Derfor vil vi også i 2016 understøtte processer, hvor foreninger og institutioner mødes for at udvikle det lokale og regionale kulturmiljø som eksempelvis Europæisk Kulturhovedstad 2017, Kedelhuset, Kongeremisen og Campus Bindslevs Plads. Silkeborg Kommune ønsker at sikre, at alle borgere i alle aldre kan tage del i kommunens varierede kulturliv som deltagere, udøvere og tilskuere (Silkeborg Kommunes Kulturpolitik ) Som et vigtigt tiltag igangsættes en proces for udarbejdelse af en børnekulturpolitik sideløbende med udviklingen af kommunens overordnede kulturpolitik for Nye partnerskaber på det kulturelle område skal tænkes ud over de lokale og nationale grænser. Globaliseringen skaber mulighed for at danne nye netværk og nå ud til nye kulturforbrugere og hente inspiration internationalt (Silkeborg Kommunes Kulturpolitik ) Derfor opretter vi i 2016 en pulje til støtte for professionelle og upcoming kunstneres inddragelse i internationale samarbejder. Kulturlivet skal favne bredt i forhold til udbud, udøvere og brugere. En mangfoldighed af genrer og kunstformer, som giver plads til mange forskellige kulturelle udtryk. Kulturlivet skal appellere bredt, så alle borgere har mulighed for at deltage, være udøvende eller tilskuer (Silkeborg Kommunes Kulturpolitik ) Derfor understøtter vi kulturinstitutionernes fælles satsning FACE i 2016 og 2017, der vil kunne opleves som en mangfoldig kulturbegivenhed med en række forskellige udtryksformer og dialogskabende elementer om menneskets ansigt. 7

8 Kulturlivets aktører De kommunale kulturinstitutioner Silkeborg Bibliotekerne og Silkeborg Arkiv Den Kreative Skole De selvejende kulturinstitutioner KunstCentret Silkeborg Bad Museum Jorn Museum Silkeborg, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Jysk Musikteater og Kedelhuset AQUA Fora for udvikling og samarbejde Silkeborg Kulturråd Samarbejdsforum for Børne- og Ungekultur amrådet af Lokalhistoriske Arkiver Foreningslivet Festivaler og events Kulturhuset Rampelys Teaterforeninger Kor og orkestre Arrangørforeninger Arbejdende værksteder inden for musik og billedkunst Kulturhus Silkeborg Lokalhistoriske foreninger Mødesteder Medborgerhuset i Silkeborg Medborgerhuset Toftebjerg i Them Mosaikken i Kjellerup Lunden 31 forsamlingshuse og 2 sognegårde De selvorganiserede grupper Ungekultur Skatere Facebookgrupper 8

9 Fokus i 2015 på de kommunale kulturinstitutioner Silkeborg Bibliotekerne, medborgerhusene og Silkeborg Arkiv Silkeborg Bibliotekerne er med næsten ½ million brugere igennem dørene den mest besøgte kulturinstitution i byen. For at fastholde denne position skal biblioteket være under konstant forandring og udvikling. I 2016 vil nogle af bibliotekets fokusområder være: Biblioteket vil være markør for Silkeborg Kommune som både studie- og kulturkommune. Biblioteket skal spille en væsentlig rolle som studieunderstøttende partner i samarbejde med skole- og uddannelsesmiljøet i byen. Biblioteket vil udvikle sin Campus -værtsfunktion sammen med partnerne omkring Campus Bindslevs Plads. Biblioteket vil skærpe borgernes læselyst med et fokus på børns møde med litteraturen. Biblioteket vil understøtte borgernes deltagelse i demokratiet. Biblioteket vil udvikle Medborgerhusets og Lundens kursus- og konferenceprofiler. Silkeborg Arkiv er Silkeborgs fælles hukommelse. Gennem indsamling og registrering af den lokale kulturarv fra såvel borgere, foreninger og virksomheder som Silkeborg Kommune sikres det, at viden, kilder og sammenhænge videregives til eftertiden. Arkivet har de senere år arbejdet aktivt på at være til stede på forskellige digitale platforme og sociale medier. I 2016 vil nogle af arkivets fokusområder være: Udbygning af hjemmesidens indhold og muligheder. Tilstedeværelse og tilgængelighed på sociale medier som Facebook og på nettet via portaler såsom danskebilleder.dk og arkiv.dk. Formidling via lokalhistoriske artikler, foredrag og byvandringer. Fortsat udvikling af Historien på Gaden hvor det gennem fotos, video, kort, dokumenter, tekst og lyd bliver muligt at opleve det sted, hvor man står lige nu i en historisk sammenhæng. Implementering af Tidskapsler, der har som mål at synliggøre og formidle de nære værdier og historier, der gemmer sig i børnenes hverdag. 9

10 Den Kreative Skole Den Kreative Skole tilbyder undervisning i musik, dans, teater, tekst- og billedmedier til alle i hele Silkeborg Kommune og har omkring 1400 elever. Skolen er en kommunal musik- og kulturskole hvor undervisningen finder sted med stats- og kommunestøtte via lov om musik. I 2016 vil nogle af Den Kreative Skoles fokusområder være: Gennemføre talentudviklingsprojekter på skolen samt i samarbejde med Ungdomsskole, Gymnasiet, Th. Langs VUC, Jysk Musikteater samt lokale frivillige foreninger. Samarbejde med folkeskolen omkring de kreative fag under den nye skolereform samt finde konkrete kreative projekter og udtryksmuligheder for eleverne. Indgå partnerskaber med regionale musik og kulturskoler om udbygget samarbejde omkring talentfulde elever og orkestre. Søge internationale samarbejdspartnere omkring de regionale projekter Strygere i Midten og Rethink Folk Music. Deltage i realisering af Campus Bindslev Plads og samarbejdet omkring læring, kultur og kreativitet. 10

11 Udvikling af kulturlivet Kulturworkshop Til inspiration og kvalificering af udviklingen af kulturlivet i henhold til handleplanen for 2016 afholdes en workshop med deltagelse af Repræsentanter fra Silkeborg Kommunes kulturinstitutioner Samarbejdsforum for børne- og ungekultur Silkeborg Kulturråd Repræsentanter fra Ungdomsplatformen Repræsentanter fra Kultur- og Fritidsafdelingen Repræsentanter fra Analyse og Udvikling Repræsentanter fra Byplanafdelingen Repræsentanter fra VisitSilkeborg 2-3 repræsentanter fra det kreative laginvitere af Silkeborg Kulturråd Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Workshoppen indeholder aktuelle oplæg. 11

12 Nye partnerskaber og samarbejdsformer Udviklingen af Silkeborg Kommunes kunst- og kulturliv skal støttes aktivt og kvalificeres gennem etablering af nye partnerskaber og nye samarbejdsformer. I samarbejde med Silkeborg Kulturråd, kulturinstitutionerne og udøvende kunstnere skal der etableres dialogfora og netværk til støtte for udviklingen af kunst- og kulturlivet. Formidling og synlighed I udviklingen af kulturlivet prioriterer vi en øget synliggørelse af nye og eksisterende kunst- og kulturtilbudgennem udvikling af nye formidlingsformer i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner og VisitSilkeborg og med inddragelse af faglig viden. Internationale samarbejder Vi prioriterer at udvide vores internationale forbindelser gennem konkrete projekter og særligt i regi af Europæisk Kulturhovedstad 2017 og i relation til Asger Jorn ved bl.a. at invitere aktører til Silkeborg, udvide det virtuelle netværk, fokusere på internationale målgrupper og søge inspiration i udlandet. Vi vil udvikle nye internationale partnerskaber med en ambition om, at det kan løftes til et niveau, hvor der er mulighed for at tiltrække ekstern finansiering som eksempelvis EU-midler, større fonde eller midler fra Vækstforum. 12

13 Ny kulturpolitik I 2016 gennemfører vi en proces for udvikling af Kulturpolitik Processen besluttes af Kultur-, Fritidsog Idrætsudvalget i efteråret 2015 jf. Handleplan Kultur- og Fritidsafdelingen evaluerer sammen med Silkeborg Kulturråd arbejdet med implementering af Kulturpolitik til brug for processen med udarbejd else af ny kulturpolitik. Forslag til Kulturpolitik godkendes i Byrådet efter udtalelse i de relevante politiske udvalg. Egnsteater Der har i regi af Handleplan 2013 og Handleplan 2014 været gennemført en proces for etablering af et egn s- teater i Silkeborg Kommune. Den videre vurdering af opbakningen og interessen for et egnsteater i Silkeborg Kommune inddrages i den udviklingsproces, der gennemføres i 2016 som grundlag for fastlæggelse af Silkeborg Kommunes kulturpolitik og kommende kulturpolitiske handleplaner Billedkunst Der har i regi af Handleplan 2014 været gennemført en undersøgelse af behovet for udstillingsfaciliteter i Silkeborg Kommune. Undersøgelsen viser, at der er et stort behov for faciliteter, hvor udstilling er den primære aktivitet. Den videre udvikling af billedkunstens vilkår ind drages i den udviklingsproces, der gennemføres i 2016 som grundlag for fastlæggelse af Silkeborg Kommunes kulturpolitik og kommende kulturpolitiske handleplaner 13

14 Puljer Pulje til støtte for kulturelle aktiviteter i forsamlingshusene I Silkeborg Kommune er der 31 selvejende forsamlingshuse. Husene er meget forskellige, hvad angår alder, størrelse, standard og økonomi. Flere forsamlingshuse er økonomisk trængte, og det er derfor svært at igangsætte kulturelle aktiviteter, som kan styrke det lokale fællesskab af borgere i lokalsamfundene og som kan have positiv indflydelse på forsamlingshusenes eksistens. Der etableres også i 2016 en pulje på kr., der giver forsamlingshusene mulighed for at udbyde flere kulturelle aktiviteter. Pulje til støtte for nye initiativer til udvikling af kunst- og kulturlivet Der etableres i 2016 en pulje på kr. til støtte for nye forsøgsbaserede initiativer til udvikling af kunst- og kulturlivet. Der sættes dermed fokus på nye partnerskaber, der kan understøtte en realisering af samarbejdsprojekter/partnerskaber mellem udviklere, foreninger, borgere, udøvende kunstnere og andre aktører. Aktiviteten, der ønskes gennemført, skal indeholde elementer af afprøvning af nye samarbejdsformer/partnerskaber. Ungepulje til nye aktiviteter Puljen, der er etableret i 2011, giver mulighed for tilskud på max kr. til kulturelle aktiviteter for, med og af unge under 30 år. Puljen giver også mulighed for tilskud til udlandsrejser, hvor unge søger ny inspiration til deres kunst. Puljen på kr. administreres af Silkeborg Kulturråd. Pulje til støtte for professionelle og upcoming kunstneres inddragelse i internationale samarbejder Som noget nyt etableres i 2016 en pulje på kr., der giver professionelle og upcoming kunstnere mulighed for at søge om tilskud til eksempelvis rejse, ophold, materialer og honorarer i forbindelse med en kulturel udveksling med internationale samarbejdspartnere. Der udarbejdes retningslinjer for puljen i Pulje til pilotprojekter inden for teater Som noget nyt etableres i 2016 en pulje på kr. til pilotprojekter, der udvikler det lokale teatermiljø og underbygger processen frem mod eventuel etablering af et egnsteater. Der udarbejdes retningslinjer for puljen i

15 Børnekultur Samarbejdsforum for Børne- og Ungekultur udarbejder særskilt handleplan for børnekulturen, hvor der især lægges vægt på samarbejdet mellem kulturinstitutioner, daginstitutioner og folkeskoler i forbindelse med bl.a. implementeringen af pædagogiske læreplaner og folkeskolereformen. Campus Bindslevs Plads Parterne bag Campus Bindslevs Plads vil skabe et tværgående og åbent læringsmiljø med kreativitet og kultur som særlige drivkræfter. Visionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur. Byggeriet, der skal koble de 6 institutioner på Bindslevs Plads sammen er planlagt med forventet færdiggørelse medio Campus Bindslevs Plads skal være et spændingsfelt mellem læring, kultur og kreativitet. De oplagte synergimuligheder mellem samarbejdsinstitutioners forskellige ressourcer, faglige kompetencer og nye fysiske rammer skal udnyttes som platform for nye læringsformer og kulturproduktion. Campus Bindslevs Plads skal bygge bro mellem elever, studerende, borgere, foreninger og erhvervslivet, hvis man har lyst til at udnytte faciliteterne i et arbejde med kreativitet og innovation i en erhvervskontekst fx som iværksætter. På kort og lang sigt vil partnerskaber med erhvervslivet hjælpe til med at skabe og løbende udvikle Campus Bindslevs Plads samarbejdet. Brugerne vil på den måde få mulighed for at prøve deres evner af med en erhvervsprofessionel samarbejdspartner. De 6 partnere omkring Campus Bindslevs Plads er: Silkeborg Bibliotekerne og Medborgerhuset Den Kreative Skole Th Langs HF og VUF Th Langs Skole Silkeborg Handelsskole Folkeskolerne i Silkeborg 15

16 RETHINK LÆRING (2017-projekt) I projektet RETHINK LÆRING vil parterne udforske, udvikle og implementere nye læringsformer og krea tive læringsmiljøer. I processen vil parterne opsøge og udvikle forbindelser til europæiske aktører, der kan være til inspiration for campusprojektet. I 2016 gennemføres et laboratorium, hvor parterne samarbejder om temaet Entreprenørskab. Samarbejde med Silkeborg Kulturråd Kulturrådet vil gennem sine netværk og brede berøringsflade med kulturlivet i Silkeborg indgå i et forpligtende samarbejde med partnerne omkring Campus Bindslevs Plads for at medvirke til en realisering af visionen om hele og gode liv for unge mennesker. Kulturrådet vil med forslag til en aktiv inddragelse af udøvende kunstnere sætte strøm til spændingsfeltet mellem læring, kultur og kreativitet. Regionalt spillested i Kedelhuset I begyndelsen af 2016 igangsættes en proces med henblik på ansøgning til statens kunstfonds projektstøtteudvalg for musik om udpegning til regionalt spillested. Fælles markedsføring (FACE) Det tre-årige fælles markedsføringsprojekt ( ) med deltagelse af Jysk Musikteater, AQUA, Silkeborg Bibliotekerne, KunstCentret Silkeborg Bad, Museum Jorn og Museum Silkeborg har affødt en fælles satsning med titlen FACE. FACE kan i 2016 og 2017 opleves som et fælles kulturprojekt, som institutionerne med hver deres faglighed kan byde ind på og dermed række ud til et mangfoldigt og bredt publikum. FACE understøttes med procesledelse fra kulturkonsulenten. Formidling af Tollundmanden Museum Silkeborg har i de kommende år planer om at udvikle ny formidling af Tollundmanden. Vi bakker op om denne udvikling og efter nærmere aftale kan kulturkonsulenten bidrage med processtøtte til udviklingen af en vision og strategi for ny iscenesættelse af Tollundmanden og hans samtid. Frist for ansøgning om at være regionalt spillested i perioden 1. januar december 2020 er fastsat til den 29. februar

17 17 Foto: Arne Mikkelsen

18 Europæisk Kulturhovedstad 2017 Aarhus Kommune er Europæisk Kulturhovedstad i Silkeborg Kommune har valgt sammen med regionens øvrige kommuner at spille en meget aktiv rolle i denne satsning. Overskriften for satsningen er Rethink altså Gentænk. Det handler f.eks. om at gentænke vore festivaler og vore kulturinstitutioner, om at sætte vores kulturpolitik ind i en europæisk sammenhæng, om at skabe nye, spændende fora for kulturel aktivitet. Kommunikation Silkeborg Kommunes deltagelse i den Europæiske Kulturhovedstad skal synliggøres over for borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og politikere. Projektvejledning Kulturkonsulenten yder vejledning og sparring til lokale 2017-projekter; herunder The Independent AIR, Rethink Læring (CBP) og Regatta/RiverArt (Fuldmånebegivenhed) samt lokale aktørers deltagelse i regionale projekter. Kulturkonsulenten vejleder desuden potentielle projekter til ansøgning hos Fonden Aarhus Open call rytmisk musik Fonden Aarhus 2017 forventer at udbyde et open call for rytmisk musik i Silkeborg Kommunes rytmiske musikmiljø engageres i mulighederne for at blive en del af den Europæiske Kulturhovedstad. 18

19 Kulturaftale Østjysk Vækstbånd Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der forener kommunerne Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på nytænkning og udvikling samt udveksling og videndeling. Kulturaftalen er forlænget i årene Visionen i Kulturaftalen er at gøre Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg til levende byer, der emmer af kulturelle aktiviteter og æstetiske oplevelser for alle borgere. Kulturaftalen har i særligt fokus på to indsatsområder: Levende ungekultur Levende byrum For hvert indsatsområde har en faglig koordinator ansvaret for udviklingen af projekter, der gennemføres i de enkelte aftaleår. Evaluering af Sdr. Street Zone Projektet med en Street Zone på Søndertorv evalueres i 2016 med henblik på politisk stillingtagen til en permanent placering. Udvikling omkring havnen I samarbejde med aktørerne omkring havnen gennemføres planerne om en superlegeplads på havnen. I udviklingen inddrages også den nye fiskerestaurant, Museum Silkeborg og Hjejlen for at åbne op for et nyt kulturelt miljø på havnen. Strategi for udvikling af ungekultur Ungekulturkoordinatoren gennemfører i 2016 en strategiproces med inddragelse af relevante aktører i og omkring ungekulturmiljøet. Ungekulturstrategien skal fungere som styringsredskab for fremtidige indsatser og prioriteringer. Samarbejde inden for rytmisk musik Vi vil i regi af kulturaftalen opdyrke et samarbejde mellem de fire kommuners rytmiske musikaktører. Flere aktører har givet udtryk for, at et større samarbejde vil kunne give bedre muligheder for at booke større navne og samtidig være en platform for videndeling og nye samarbejder på musikområdet. Jorn som særlig markør for Silkeborg Jorn som markør for Silkeborg Kommune er en af 24 satsninger i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi for Satsningens grundidé er, at Jorns univers, idéer, kunst og kunstsamling indeholder et potentiale, der kan omsættes til flere arbejdspladser, flere turister, nye former for kulturformidling og kulturaktiviteter samt styrket branding. Samarbejde med Comune di Albissola Marina Der er i det forløbne år skabt kontakt til Comune di Albissola Marina i forbindelse med istandsættelse og åbning af Asger Jorn House Museum. Både Museum Jorn, kultur- og fritidsadministrationen samt byrådspolitikere har besøgt Asger Jorns hus i Albissola og mødt nøglepersoner i Comune di Albissola Marina. Der er stor interesse for at udvikle et samarbejde omkring Asger Jorn og formidlingen af hans keramiske kunst. 19

20 Layout og tryk: K&F

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune1 Indhold Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Fokus i 2015...................... 8 Den Kreative Skole.................

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Handleplan 2014. Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2014 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Indhold Kultur giver puls, liv og indhold... 4 Om Handleplan 2014... 6 1. Udvikling af kulturlivet KulturWorkshop...

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2015 Kultur og Fritid, Silkeborg Kommune Silkeborg Arkiv flyttede historien op i glascontaineren på Torvet, 2014. 2 Indhold Forord...4 Målsætninger

Læs mere

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016

IDÉKATALOG. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 IDÉKATALOG til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune Udgave # 01 Januar 2013 1 Foto: Lars Bay Preben Stentoft Paw Friis Peter

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Status på Handleplan 2013. Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013

Status på Handleplan 2013. Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013 Status på Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Kultur & Fritid, november 2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 4 2 Kulturworkshop maj 2013... 6 3 Skaterpark... 7 4 Dialogfora og

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6

SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 SILKEBORG KOMMUNE KULTURPOLITIK 2 0 1 3-2 0 1 6 Indhold Hvorfor en kulturpolitik?...05 En attraktiv kommune...06 Udviklingsstrategi 2024 særligt fokus på det vi lever for...10 Kulturpolitisk vision for

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

GRAUBALLE IDRÆTSHAL INDLEDENDE PROCES d.a.i. arkitekter ingeniører. Sags. nr 12575-01, 29. April 2014

GRAUBALLE IDRÆTSHAL INDLEDENDE PROCES d.a.i. arkitekter ingeniører. Sags. nr 12575-01, 29. April 2014 GRAUBALLE IDRÆTSHAL INDLEDENDE PROCES d.a.i. arkitekter ingeniører 1 Sags. nr 12575-01, 29. April 2014 DAGENS PROGRAM / INDHOLD ØKONOMI, NICE TO HAVE - NEED TO HAVE RUMPROGRAM PRINCIPSKITSE SPØRGSMÅL Materialet

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere

Projektbeskrivelse. Ungekulturrådet synliggøres som vigtig sparringspartner for lokale beslutningstagere Projektbeskrivelse Ungekulturråd og Projektmagerforløb i Kulturregion Fyn 2015-18 Baggrund Udvikling af et ungekulturråd har været, og er fortsat, en indsats under den fynske kulturaftale. I perioden 2015-18

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej...

Campus Bindslevs Plads. - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads - en fortælling på vej... Campus Bindslevs Plads er en fortælling på vej om... At booste læringsglæden hos børn og unge - blandt andet ved inddrage kultur og kreativitet. At lære

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af?

KulturKANten 2013-2016. Afrapportering - hvad faldt der af? KulturKANten 2013-2016 Afrapportering - hvad faldt der af? FORORD - Fire år med kant Afrapportering ordet har i sig selv en formel og måske lidt kedelig klang. Men det gælder ikke for denne afrapportering.

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere