- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte"

Transkript

1 1 Øvelse 4 Min nære verden - At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte Formål med øvelsen At give indsigt i betydningen af sociale netværk i livet med kronisk sygdom. At skabe overblik over, hvordan deltageren oplever at få støtte i hverdagen fra sit sociale netværk (familie, venner og kolleger). At tale om, hvordan relationen eventuelt kan forbedres, og hvilken rolle deltageren selv spiller i kontakten. At få idéer til, hvordan man kan fortælle andre, hvad man har brug for og hvilken hjælp, man ønsker eller ikke ønsker. Konceptet/Idéen med øvelsen Socialt netværk har stor betydning for, hvordan man oplever at leve med kronisk sygdom og for, hvor godt man klarer sig. Det kan være svært for mange at bede andre om hjælp. Omvendt kan man også opleve en misforstået hjælp fra nære relationer, som ikke støtter med det, man ønsker sig. Eller støtten kan være for overvældende, så man kan føle sig omklamret. Denne øvelse italesætter positive og negative oplevelser omkring dét at bede om, at modtage og/eller at afvise støtte samt muligheder for at forbedre ens sociale netværk. Tidsramme: Ca. 30 minutter Materiale til ti deltagere (fem grupper á to deltagere): Fem stk. cirkler med MIG i midten, fem sæt bordkort med ikoner af personlige relationer og nogle tomme kort. Lav evt. selv flere egne kort. Hvis man kører grupper á to deltagere, udleveres Trin for trin beskrivelse II til deltagerne 1:1 deltager/sundhedsprofessionel eller gruppeundervisning (maks. ti deltagere) med inddeling i fem grupper af to deltagere Kan bruges, når det er hensigtsmæssigt i kursusforløb, og kan med fordel efterfølges af øvelser, der handler om målsætning f.eks. Hvor er jeg, eller Vi rykker. Ikoner med fagfolk fra øvelse 5, Min kontakt til fagpersoner kan evt. inddrages i denne øvelse

2 2 TRIN FOR TRIN 1 Kort version 1. Præsenterer formålet med øvelsen. 2. Læg cirklen på bordet, og læg bordkort med relationer ved siden af cirklen. Der findes tomme kort som man selv kan udfylde. 3. Introducerer øvelsens fremgangsmåde. Bordkort på personlige relationer i hverdagen. Grønne og røde felter (betydning af relationer). 4. Bed deltageren om at nævne personer fra sit personlige netværk, som har en betydning/rolle i hans/hendes liv. 5. For hver person, der bliver nævnt, findes bordkort, som placeres på cirklen i forhold til, hvordan deltageren synes, at relationen er. 6. Øvelsen fortsætter, til alle relevante relationer i deltagerens netværk er identificeret og placeret. 7. Spørg derefter ind til, hvordan deltageren kan forbedre en relation eller gøre relationen mindre tæt, hvis han/hun ønsker dette. 8. Slut øvelsen af ved at spørge, hvordan det var at gennemgå netværket på denne måde. Nære relationer mor FAR DATTER SØN SØSTER BROR MAND KONE Kæreste KÆRESTE VENINDE BEKENDT NABO HUSDYR

3 3 TRIN FOR TRIN 1 Detaljeret version Det er vigtigt, at underviseren på forhånd har gjort sig klart, hvad formålet med øvelsen er i den konkrete situation/kontekst. Det er ligeledes vigtigt, at formålet forklares tydeligt, og at deltageren får lejlighed til at stille opklarende spørgsmål. 1. Underviseren præsenterer formålet med øvelsen. Underviseren kan sige: - Formålet med denne øvelse er at tale om, hvordan personer i dit netværk har betydning og spiller en rolle i dit liv og om, hvordan kontakten til nogle personer eventuelt kan forbedres, hvis du ønsker det. 2. Cirklen lægges på bordet, og alle bordkort med ikoner af det personlige netværk lægges udenfor cirklen. Der findes tomme kort, som man selv kan udfylde. 3. Underviseren introducerer øvelsens fremgangsmåde. - Forstil dig, at du er her i midten af cirklen (MIG). - I dit personlige netværk har du nogle relationer, der betyder noget forskelligt for dig, og du skal nu placere dem i cirklerne. - Når du placerer et bordkort indenfor de grønne cirkler, oplever du en god relation til vedkommende. - Når du placerer et bordkort inden for de røde cirkler, oplever du, at relationen ikke er god for dig. - Farven har ikke noget at gøre med, hvor ofte du ser personen, men om du har en god relation eller god støtte fra denne person. - Jo tættere på midten du placerer personen jo tættere oplever du kontakten mellem dig og personen. De grønne felter = at du oplever at have en god relation eller får god støtte fra denne person. De røde felter = at denne person har en rolle i dit liv, men relationen er mindre god eller dårlig. 4. Underviseren beder nu deltageren om at nævne personer fra sit personlige netværk, som har en eller anden rolle i hans/hendes liv. 5. For hver person, der bliver nævnt, findes bordkortet med den pågældende relation og det placeres på cirklen i forhold til, hvordan deltageren synes, at relationen er. Underviseren spørger ind til, hvad det er, der gør den enkelte relation god eller mindre god i forhold til den støtte, som deltageren oplever at have brug for i hverdagen. 6. Øvelsen fortsætter, til alle relevante relationer i deltagerens netværk er identificeret. 7. Derefter drøftes, hvordan deltageren kan forbedre en relation eller gøre relationen mindre tæt, hvis han/hun ønsker dette. Deltageren prøver selv at komme med idéer til, hvad der skal ske for at få den ønskede kontakt eller støtte. Nogle hjælpespørgsmål fra underviseren i dialogen kan være: Hvilke glæder/udfordringer/problemer oplever du i relationen? Hvis kontakten er mindre god eller dårlig, hvordan kan den gøres bedre? Hvem kan du få støtte fra og til hvad? har brug for?

4 4 TRIN FOR TRIN 1 Detaljeret version forventer af vedkommende? Hvordan kan du fortælle personen, at du ikke ønsker råd fra vedkommende? 8. Underviseren afrunder øvelsen ved at spørge, hvordan det var at gennemgå netværket på denne måde. Variation af øvelsen Afhængig af deltagerne i en gruppeundervisning, kan øvelsen anvendes til gruppeundervisning i to-mandsgrupper, hvor de to deltagere skiftes til at være på og at være udspørger. Underviseren instruerer deltagerne i henhold til Trin for Trin beskrivelsen for individuel vejledning og Trin for Trin beskrivelsen på næste side udleveres til deltagerne. Efter at hver deltager har prøvet at være på og være udspørger, samler underviseren op på erfaringerne fra øvelsen i plenum.

5 5 TRIN FOR TRIN 2 Udleveres til deltagerne Deltagerne skiftes til at være på og at være udspørger. 1. Cirklen lægges på bordet. Den der er på, skal forestille sig, at være i midten af cirklen (MIG). 2. Alle bordkort stilles uden for cirklen. Der findes tomme kort, som man selv kan udfylde. 3. Den der er på vælger det/de bordkort fra sit personlige netværk, som har en rolle/betydning i hans/hendes liv. Bordkortene placeres et efter et på cirklens grønne og røde felter. Jo tættere på feltet MIG du placerer personen, des tættere oplever du, at kontakten er mellem dig og personen, eller den støtte du får fra personen. 4. For hver person, der bliver nævnt, spørger udspørgeren : - Hvad er det, der gør relationen god eller mindre god? - Hvordan kan relationen forbedres, hvis du ønsker det? Andre hjælpespørgsmål i dialogen kan være: Hvem kan du få støtte af og til hvad? Hvilke glæder/udfordringer/problemer oplever du i relationen? har brug for og forventer af vedkommende? 5. Øvelsen fortsætter til alle relevante relationer i deltagerens netværk er på cirklen. 6. Rollerne byttes om, så det er udspørger, der er på.

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere