Den personlige samtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den personlige samtale"

Transkript

1 Den personlige samtale e r e ri ng r a K ivni g råd

2 Forventninger og afklaring Det er naturligvis dejligt at blive indkaldt til en jobsamtale. Inden samtalen handler det om, at du forbereder dig bedst muligt. Indhent relevant information om virksomheden: Produkter, Organisation, Historie, Regnskaber m.v. Husk at der kan være forskel på det fortalte og det oplevede! Ring til virksomheden og spørg ind til: s Hvilken type samtale er det? Blot en samtale, der skal afklare om kemien passer? s Vil der være test og tilbagemelding? Du har krav på en tilbagemelding på en test ellers er det useriøst. s Hvilken test er der tale om? s Hvem og hvor mange deltager til samtalen? Et kundemøde En samtale kan sidestilles med et kunde/samarbejdspartner møde og jo bedre forberedt, du er, jo større chance har du for at samtalen går godt. Du har kun én chance, så vær velforberedt, 100 procent koncentreret og opmærksom fra starten. Det er under jobsamtalen, at du skal overbevise virksomheden om, at det lige præcis er dig, den har brug for. Det er også under samtalen, at du finder ud af, om jobbet og virksomheden er interessant for dig og om kemien passer. Et positivt udfald af en jobsamtale er derfor ikke nødvendigvis, at du får stillingen. Det kan lige så godt være, du finder ud af, at jobbet ikke er noget for dig. Derfor er det meget vigtigt, at du forsøger at få samlet så mange oplysninger om virksomheden og om jobbet som overhovedet muligt.

3 Den mentale forberedelse Hvilke ønsker har du til jobsamtalen? Hvad tænker du om jobsamtalen - hvilke billeder får du i hovedet: s er det en fodboldkamp der ender uafgjort, hvor begge parter er tilfredse med indsatsen? s er det en cafésnak om løst og fast, hvor I skilles med følelsen af, at I bare må mødes igen? Øvelsen går ud på, at du tænker på, hvad målet for samtalen skal være, og at du fokuserer på, hvad du kan gøre for at nå det ønskede resultat. For at hjælpe dig selv bedst muligt kan du bruge følgende forberedelsesteknik: s Hvem skal du til samtale hos? Din kommende chef/en HR medarbejder? s Hvad ved du om virksomheden? Spørg kunder, leverandører, medarbejdere og tidligere medarbejdere. s Hvilke udfordringer ser du, virksomheden står over for? - hvilken rolle kan du spille i den proces? - Hvilke kompetencer vil du bruge? Forbered spørgsmål Stil de spørgsmål, du ikke fik stillet, inden du sendte din ansøgning: s Er stillingen nyoprettet? Hvis ja, hvorfor? s Hvilken procentfordeling er der ml. de forskellige arbejdsopgaver? s Mødeaktivitet? s Hvorfor stoppede den tidligere medarbejder? s Hvordan forventer virksomheden at udvikle sig? s Ansvarsområder budgetansvar? s Introduktionsplan? s Forventninger på kort og lang sigt? - til jobbet / til dig? s Udviklingsmuligheder? s Hvordan fungerer samarbejdet i det daglige? s Efteruddannelse? s Nærmeste kolleger/overordnede hvem er de? s Hvordan er du som chef? s Hvad siger medarbejderne om dig? s De mere generelle spørgsmål i forhold til virksomheden og jobbet - produktansvar - projektansvar - nye produkter - hjemmearbejdsplads kontra hjemmeopkobling. Forbered svar på spørgsmål om dig I enhver samtale skal du naturligvis svare på en række spørgsmål - også nærgående spørgsmål. Det er vigtigt, at du er konkret i din forberedelse. Det kan du gøre ved at komme med eksempler. Den trænede interviewer kan vurdere dig som uærlig, hvis du ikke kan give eksempler og dermed argumentere for det, du siger. Forbered evt. en 2-3 min. elevatortale, hvor du ser din hidtidige karriere i helikopterperspektiv.

4 Den mentale forberedelse Her er nogle eksempler på nærgående spørgsmål: s Hvorfor ønsker du at skifte job? s Hvilke opgaver kan du bedst lide? s Hvorfor har du søgt netop dette job? Fortæl med dine egne ord, hvad du forestiller dig, at du skal lave i jobbet? s Hvordan tilrettelægger du din arbejdsdag? s Hvorfor har du ikke taget efteruddannelse? s Hvor mange udedage har du? s Hvad er dine stærke og svage sider? (Nævn fem). Det kan være en fordel at nævne fem svage sider, der ikke har betydning for jobbet. På den måde kan de fremstå positive. s Kan du dokumentere gode salgsresultater? s Hvad er dine personligt stærke sider? - Nævn tre af dem. s På hvilke områder ønsker du at styrke din personlighed og faglighed? - Nævn tre af dem. s Hvordan vil dine venner/familie beskrive dig? s Hvordan vil tidligere kolleger beskrive dig? s Hvilken rolle har du typisk i gruppesammenhæng? s Hvilket råd tror du dine rigtig gode venner ville give dig med på vejen? s Hvilke referencer kan du henvise til? s Hvordan fungerer du i din nuværende stilling? s Hvor megen tid bruger du på opsøgende salgsarbejde? s Hvorfor fratrådte du efter kun x måneders ansættelse hos xxxxxx? s Hvis du er ledig, hvor længe har du så været det? Og hvad har du gjort for at få et nyt job? s Hvorfor blev du afskediget fra dit job? Øv dig på selve samtalen især hvis du gerne vil styre forløbet. Lav f.eks. din præsentation over for en god ven/tidligere kollega på den måde kan du bedre høre, om præsentationen virker efter hensigten. Eksempler der illustrerer dine kompetencer Find eksempler på arbejdssituationer hvor du har brugt dine kompetencer og vælg gerne nogle andre eksempler end dem, du har beskrevet i din ansøgning. Find også eksempler på situationer du har håndteret godt, og eksempler på situationer du gerne vil håndtere anderledes, hvis du får chancen. Spørgsmålene fra intervieweren kunne lyde således: s Beskriv en konfliktsituation du har befundet dig i - hvad gjorde du for at løse konflikten? s Hvordan oplevede modparten den måde, du løste konflikten på? s Hvordan oplever du at modtage kritik fra andre? s Hvilke typer personer foretrækker du at arbejde sammen med? s Hvilke typer personer finder du irriterende at arbejde sammen med? s Er du et ordensmenneske? Beskriv. s Er du kreativ? Giv nogle eksempler. s Handler du analytisk eller intuitivt? Hvornår begynder samtalen? Det gør den aftenen før jobsamtalen find tøj frem (i niveau med virksomheden), vask bilen og ryd op i den, vær sikker på, hvilken vej, du vil køre ect.

5 Samtalen - med eller uden test Selve samtalen består oftest af følgende faser: Velkomst Infofasen Interview evt. test og tilbagemelding Spørgsmål Afslutning Nogle gange kommer test og tilbagemelding før interview. Uanset hvilken metode virksomheden/intervieweren bruger for at bedømme dig som ansøger, handler det om at metoden skal afdække, hvem du er og hvad du kan. Sammenfattet kan man sige, at test, interview og referencetagning er de tre metoder, der oftest bruges for at få et så varieret billede af ansøgeren som muligt. Velkomstfasen Husk godt fast håndtryk og kig intervieweren i øjnene! Infofasen Intervieweren skitserer kort agendaen for mødet eller du får lov til at begynde med at præsentere dig selv, og hvorfor du har søgt stillingen. Præsentation af dig selv Vær opmærksom på, at det er en meget anvendt procedure, at du bliver bedt om at fortælle om dig selv og din baggrund. Og derfor er det godt, når du har forberedt dig og øvet dig forinden. Det er faktisk sværere, end du tror, at finde den rigtige balance mellem enten at lyde alt for selvoptaget eller alt for beskeden. En præsentation af dig selv bør ikke vare meget længere end fem til ti min. Undlader du at forberede dig, kan du stå tilbage med følelsen af, at du afleverede det forkerte indtryk. Du kan være ret sikker på, at du efter jobsamtalen tænker: Sørens også, jeg fik slet ikke fortalt det eller det om mig selv og min baggrund - og lød det nu overbevisende, det jeg sagde? Medbring kopi af: - din ansøgning - dit CV - stillingsopslaget - materiale, du har været med til at udvikle - anbefalinger, - referencer - e v t. d i t e k s a mensbevis, - din kalender - dine spørgsmål/ Interviewfasen Her søger intervieweren at lære dig endnu bedre at kende i forhold til både din personlighed og dine faglige kompetencer. Og det er her, det er relevant, at du har forberedt dig i forhold til forskellige spørgsmål. Den gode interviewer aflæser dig Den gode interviewer har forberedt sig mindst lige så godt som dig, og han/hun er god til at aflæse den ubevidste kommunikation der hvor du siger noget med kroppen og i bestemte tonefald.

6 Samtalen - med eller uden test Hvad med kropssprogets betydning? Og det du siger? Og måden du siger det på? Stemmeføring betyder 35% Kropssprog betyder 58% Indhold betyder 7% Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du virker utroværdig, hvis der er disharmoni mellem dit kropssprog og det, du siger! De ubevidste signaler kommer tydeligt til udtryk i pressede situationer. Du kan typisk mærke det ved at du: s Taler hurtigt, rømmer dig meget s Gnider tommelfinger mod pegefinger s Har korslagte arme (lukket holdning) Signal: I må ikke komme mig for nær s Har urolige fødder s Trommer med blyanten eller klikker med kuglepennen s Retter meget på brillerne s Vrider hænderne s Har flakkende blik. Testfasen Ofte indleder intervieweren med at spørge, hvordan du har det med at blive testet dette er en del af testen, og derfor er det relevant, at du har tænkt det igennem inden samtalen. De test du kan komme igennem kan være: s Færdighedstest, som regel på tid: beskriver diverse almene færdigheder som f.eks. talfærdighed, stavning mm. s IQ-test, som regel på tid: beskriver din intelligens kapacitet. s Persontest - oftest uden tidsbegrænsning: beskriver karakteristika hos dig som person, for eksempel i form af præferencer i forhold til orientering af omverdenen, informationer, beslutninger, struktur/fleksibilitet etc. Testene kan tage alt fra 15 min. til flere timer og derfor er det godt, hvis du på forhånd har forberedt dig. Alt efter hvilke test, du kommer igennem, vil de give et godt personbillede af dig, eller testen viser, om du kan bruges i forhold til det specifikke job. For at testen kan bruges seriøst af virksomheden, vil det være naturligt, at du får en tilbagemelding efter testen og får mulighed for at give en forklaring på nogle af dine valg i testen.

7 Samtalen - med eller uden test De afsluttende spørgsmål Nu er samtalen ved at være slut, og det er nu, du opsummerer de væsentlige kompetencer/ egenskaber, du gerne vil have, står tilbage. Alt efter hvordan samtalen har udviklet sig, kan du eller intervieweren spørge: Er der noget du gerne vil sige? Er der noget virksomheden kan spørge mere til? Hvad sker der nu hvornår får jeg besked om, hvorvidt jobbet er mit eller ej? Har I brug for referencer til den videre vurdering? Opsummering: Som ansøger kan du begå en række uheldige fejl ved ansættelsessamtalen - derfor: s Vær forberedt til samtalen s Kend navnet på den, du skal tale med s Kom til tiden s Vær velsoigneret med passende påklædning s Hold øjenkontakt med intervieweren, når du hilser og taler s Tal let forståeligt. Lad være med at forsøge at dupere med fremmedord og tekniske udtryk s Lad personen tale færdig uden at afbryde. Lyt til hvad der bliver spurgt om s Brug ikke bandeord s Omtal tidligere arbejdsgivere neutralt, hvis I har været uenige. Afslutning på samtalen Det er her, du kan efterlade et sidste positivt indtryk nogle mennesker kigger væk, når de siger farvel det efterlader et dårligt indtryk. Giv hånd, sig farvel og jeg glæder mig til at høre fra jer og kontakt mig, hvis der dukker spørgsmål op.

8 Evaluering af samtalen Gik samtalen som du ønskede? Hvad gik godt, hvad gik skidt? Er der noget, du kommer i tvivl om, kan du sagtens ringe til den/de person(er) du var til samtale hos. Når du evaluerer samtalen, er det vigtigt, at du får gjort op med dig selv, om du stadig er interesseret i jobbet eller ej. Finder du ud af, at jobbet var anderledes end det, du havde troet, og ønsker du at gå andre veje, vil det være naturligt, at du kontakter virksomheden og fortæller, at du ikke længere ønsker at komme i betragtning til jobbet. Når du får tilbudt jobbet Når du er klar til at underskrive kontrakten, er det en fordel at få en af Business Danmarks jurister til at læse kontrakten igennem. Det handler om din sikkerhed, og kan spare dig for både tid og penge. Bed derfor om mulighed for - i fred og ro - at se kontrakten igennem derhjemme. Det giver dig mulighed for, at Juridisk Service kan rådgive og vejlede dig bedst muligt. Du kan med fordel benytte den standardkontrakt, som vi har udarbejdet. Den er et godt udgangspunkt, når du skal forhandle ansættelsesvilkår. Du finder den på businessdanmark.dk under Jura. Kontakt Karriere & Udvikling Ønsker du at vide mere om, hvordan du bedst muligt forbereder dig til en jobsamtale så kontakt en af vores konsulenter - det er det, vi er her for. Vi er eksperter i at rådgive og vejlede om, hvordan du bedst muligt sælger dig selv også til lønforhandlinger. Send en mail til eller ring Nørre Farimagsgade København K Tlf Fax businessdanmark.dk BD-228

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem?

Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem? Hvordan bedømmer vi andre mennesker i vores første møde med dem? Baggrund Der er lavet mange studier på, hvordan vi som mennesker lynhurtigt aflæser hinanden og danner os et førstehåndsindtryk af hinanden.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Lützen Management aps. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden.

Lützen Management aps. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden. . Lützen Management aps. Artikel til tidsskriftet Erhvervspsykologi. Hvor svært kan det være? - om rekrutteringsstrategier og anvendelige ansættelsesmetoder nu og i fremtiden. Konsulent Dorte Cohr Lützen,

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere