NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K."

Transkript

1 NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. Ved ILLUM A/S forstås i det følgende selskabet ILLUM A/S, CVR nr , Østergade 52, 1100 København K, der administrerer den overordnede drift af ILLUM (dog ikke den enkelte Koncessionshavers drift), herunder ILLUM Key Fordelskort og den fælles markedsføring på egne og Koncessionshavernes vegne. Ved Koncessionshavere forstås i det følgende de selvstændige erhvervsdrivende, der fra stande, shops in shops eller andre afgrænsede arealer sælger varer, ydelser mv. i ILLUM. Det bemærkes, at ikke alle Koncessionshavere er tilknyttet ILLUM Key Fordelskort. Ved henvendelse til ILLUM A/S Servicecenter kan kortindehaver få oplyst hvilke Koncessionshavere, der er tilknyttet bonusordningen. Ved Kortindehavere forstås personer til hvem det private ILLUM Key Fordelskort er udstedt. Kortet er personligt og må ikke overdrages eller overleveres til tredjemand. ILLUM Silver Key. Det bonusniveau alle medlemmer starter på. Ved optjening af mere end bonuspoint inden for en optjeningsperiode opgraderes medlemskabet til ILLUM Purple Key. ILLUM Purple Key. Det bonusniveau man bliver opgraderet til, hvis man inden for en optjeningsperiode optjener mere end bonuspoint. Optjeningsperiode: 12 måneders periode regnet fra indmeldelsestidspunktet. 1. Deltagelse 1.1. Alle Kortindehavere deltager automatisk i optjeningen af bonus. Bonusprogrammet ejes og drives af ILLUM A/S. Alle krav på optjent bonus skal rettes mod ILLUM A/S.

2 1.2. ILLUM A/S har på vegne af Koncessionshaverne til enhver tid ret til at bringe bonusoptjeningen til ophør med 3 måneders varsel. ILLUM A/S er ligeledes berettiget til at ændre nærværende betingelser med 2 måneders varsel til Kortindehaverne, jfr. endvidere pkt Bonusoptjening/-overførsel /-udbetaling 2.1. Bonus optjenes på køb af varer hos de Koncessionshavere i ILLUM A/S, der deltager i ILLUM Key bonusprogram. Dersom der ved købet af en vare er ydet bonuspoint, vil der ved returneringen af den pågældende vare ske et tilsvarende fradrag af bonuspoint. Det er Kortindehaverens ansvar at medbringe sit ILLUM Key kort ved indkøb i ILLUM og i umiddelbar forbindelse med købet at få registreret bonusgivende point. Såfremt en Kortindehaver ikke får registreret bonuspoint i forbindelse med købet, kan Kortindehaveren efterregistrere bonuspoint ved personligt fremmøde hos Koncessionshaveren forudsat dette sker senest 30 kalenderdage efter købsdatoen og ved fremvisning af original kvittering for købet. Kortindehaveren er afskåret fra at optjene bonus på køb, hvor efterregistreringen finder sted senere end 30 kalenderdage efter købet, 2.2. Betalingstransaktioner, der modtages efter at ILLUM A/S, jf. pkt har givet meddelelse om, at ILLUM A/S i henhold til pkt. 1.2 stopper for yderligere optjening af bonus, er ikke bonusgivende Bonusoptjening: Purple Key kunde > point Silver Key kunde point KORT ILLUM Key fordelskort ILLUM Key fordelskort BONUSPOINT VED 1 DKKS FORBRUG 1,5 point 1 point Der henvises til hjemmesiden hvor der til stadighed er en oversigt over alle tilknyttede bonusoptjeningsmuligheder.

3 2.4. I særlige kampagneperioder kan værdien af bonus, der optjenes pr. DKK 1, forhøjes. På tilsvarende vis kan der i kampagneperioder ydes bonus på omsætning, der normalt ikke berettiger til bonus Bonus opspares på en ILLUM Key konto. Ved at oprette din egen personlige adgang til under min side kan du løbende se dine køb og din bonuspointsaldo på ILLUM Key Optjent bonus i ILLUM kan bruges dagen efter optjeningen er registreret til betaling for varer hos ILLUM A/S og Koncessionshaverne. Ved anvendelse til betaling har 1 bonuspoint en værdi af 2 øre. Ved købet reduceres bonuskundens bonussaldo med det antal point, der svarer til prisen for varen, respektive den del af varens pris der ønskes betalt med bonuspoint. Den resterende del af varens pris betales da på anden måde, f.eks. via kontanter eller Dankort Kortindehaveren er ikke berettiget til at konvertere bonuspoint til kontanter. 2.8 Ved optjening eller forbrug af bonuspoint er ILLUM A/S eller Koncessionshaveren berettiget til at udbede sig billedlegitimation for at sikre, at ILLUM Key kortet ikke misbruges. 2.9 ILLUM A/S er ikke ansvarlig for tredjemands misbrug af bonuspoint medmindre Kortindehaveren kan dokumentere, at misbruget skyldes ILLUM A/S misligholdelse af sine forpligtelser. 3. Opgradering / nedgradering 3.1. Optjeningsperioden starter på indmeldelsesdatoen og slutter med udgangen af kalendermåneden, 12 måneder senere. Herefter starter en ny 12-måneders optjeningsperiode. Alle bonuskunder starter på Silver niveau. Så snart der er optjent bonuspoint inden for en 12-måneders optjeningsperiode, opgraderes bonuskunden til ILLUM Purple Key bonuskunde 4. Bortfald af bonuspoint 4.1. Ubrugte bonuspoint forældes ved udgangen af optjeningsperioden + 3 år fra registreringstidspunktet, hvorefter de fjernes fra bonuskontoen. Ved anvendelse af bonuspoint anvendes de tidligst optjente bonuspoint forud for senere optjente bonuspoint.

4 4.2 Såfremt Kortindehaveren i en sammenhængende periode på 3 år ikke har optjent bonuspoint og såfremt samtlige Kortindehaverens optjente bonuspoint er forældet efter pkt. 4.1, så er ILLUM A/S berettiget til at nedlægge Kortindehaverens bonuskonto og med den virkning, at Kortindehaveren ikke kan anvende sit ILLUM Key kort til optjening af bonuspoint. ILLUM A/S er ikke forpligttet til at give Kortindehaveren særskilt meddelelse herom. Ønsker Kortindehaveren på ny at optjene bonuspoint, skal der ansøges om et nyt ILLUM Key kort. 4.3 Ved mistanke om Kortindehaverens misligholdelse af ILLUM Key vilkårene eller misbrug af rettigheder herunder overladelse af ILLUM Key kortet til andre, er ILLUM A/S berettiget til uden varsel at inddrage ILLUM Key kortet og lukke bonuspoint kontoen for fremtidig indtjening. 5. Generelt 5.1. Med sin tilmelding til ILLUM Key Bonusprogram accepterer bonuskunden: - at det registreres hvilke varer bonusmedlemmerne har købt - herunder varernes specifikke EAN nummer (stregkode). - at oplysningerne kan bruges til at sende tilbud fra ILLUM A/S inklusive de til enhver tid værende Koncessionshavere i ILLUM Kortindehaverne accepterer, at ILLUM A/S og Koncessionshaverne i ILLUM er berettigede til at anvende de under 6.1. nævnte oplysninger som led i markedsføringstiltag iværksat af ILLUM A/S og/eller Koncessionshaverne i ILLUM. 6. Overdragelse af rettigheder 6.1. ILLUM A/S er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende aftale med kortindehaveren uden at skulle indhente forudgående samtykke fra Kortindehaverne. Kortindehaverne accepterer at kundeinformationer, personlige oplysninger samt oplysninger om indkøb videregives til vedkommende, der overtager og/eller indtræder i ILLUM A/S rettigheder og forpligtelser. 7. Ændringer 7.1. ILLUM A/S er berettiget til når som helst at foretage ændringer af nærværende betingelser dog således, at sædvanlige ændringer skal meddeles med mindst 1 måneds varsel mens væsentlige ændringer skal meddeles med 2 måneders varsel. 8. Reklamationer 8.1. Kortindehaverne accepterer, at ILLUM A/S ikke hæfter for fejl og mangler ved varer og services købt

5 hos Koncessionshavere. Der kan ikke reklameres over for ILLUM A/S for varer og services købt hos Koncessionshavere, idet Koncessionshaverne udgør selvstændige erhvervsdrivende i ILLUM. Koncessionshaverne hæfter derfor alene for samtlige fejl og mangler ved solgte varer og services. Henvendelse vedrørende varer og services, klager og reklamation skal derfor rettes direkte til Koncessionshaveren, hvor varen eller servicen er købt. ILLUM A/S Servicecenter vil være behjælpelig med at lokalisere rette Koncessionshaver. 9. Force Majeure 9.1. ILLUM A/S er bundet af sine forpligtelser i henhold til nærværende bestemmelser medmindre opfyldelse heraf besværlig- eller umuliggøres af force majeure lignende omstændigheder.

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel

Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår ved ikke fysisk handel Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved ikke fysisk handel 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Generelle vilkår for Klubliv Mobil

Generelle vilkår for Klubliv Mobil Generelle vilkår for Klubliv Mobil Gældende fra 1. juni 2015 Du har indgået en eller flere aftaler med Klubliv Mobil. Her er detaljerne om din brug af Klubliv Mobils tjenester. 1. Generelt Disse vilkår

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere