Cybercrime. når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cybercrime. når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG"

Transkript

1 Cybercrime når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG 1

2 Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej Glostrup dkr.dk Ansvarshavende redaktør: Anna Karina Nickelsen Forsidetegning og vignetter: Lars Bjørstrup DKR nr.: ISBN: Juni 2015 Kopiering tillladt med angivelse af kilde 2

3 Indhold Hvad er it-kriminalitet? 4 Hvor mange udsættes for it-kriminalitet? 4 Betalingkortsmisbrug 6 Identitetstyveri 7 Misbrug af digitale profiler (chikane) 8 Handelsbedrageri 8 Afpresning og forskudsbedrageri (nigeriabreve & datingbedrageri) 10 Fire situationer hvor du altid bør være opmærksom 12 1) Når du bliver bedt om at oplyse konto-nr., NemId, CPR-nr. 12 2) Når du skal logge på netbank 12 3) Når du handler på internettet 13 4) Når du skal åbne links 13 Sådan beskytter du dig - gode råd 15 Generelle gode råd 15 Gode råd til forældre 16 Gode råd til børn og unge 17 Ordbog 17 3

4 HVAD ER IT-KRIMINALITET? It-kriminalitet er forbrydelser, hvor computerbaseret teknologi spiller en central rolle for at svindlere kan udføre kriminelle handlinger. Man kan skelne mellem tre kategorier af it-kriminalitet: 1. Computer-integritetsforbrydelser er forbrydelser, hvor det er selve computeren, der angribes. Det kan fx dreje sig om hacking, distribuering af malware (vira, orme, trojanske heste) eller såkaldte DDoS-angreb (overbelastning af en internetside). 2. Computer-assisterede forbrydelser henviser til kendte kriminalitetsformer såsom tyveri og bedrageri, der begås ved hjælp af internetteknologi. Det kan fx være nigeriabreve, phishing, indbrud i netbank mv. Computer-assisterede forbrydelser har ofte et økonomisk sigte. Når man taler om borgerrettet it-kriminalitet, er det tit computer-assisterede forbrydelser, man henviser til. 3. Computer-indholdsforbrydelser har at gøre med ulovligt indhold i filer, beskeder eller andre informationer, der sendes ud på internettet. Ulovligt indhold kan fx være børnepornografisk, racistisk eller voldeligt materiale. Kilde: Kruize, HVOR MANGE UDSÆTTES FOR IT KRIMINALITET? Der anmeldes kun et begrænset antal lovovertrædelser om it-kriminalitet til politiet, og det reelle omfang og udvikling af kriminalitet på internettet kendes derfor ikke. DKR har udgivet en undersøgelse 1 om it-forbrydelser, hvor et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år er blevet spurgt, om de har været udsat for kriminalitet på internettet i løbet af det seneste år. Ifølge undersøgelsen blev ca. 3,6 % af danskerne udsat for it-kriminalitet i 2014, når man spørger til identitetstyveri, bedrageri, chikane og forskellige former for afpresning. Dette svarer til ca danskere. Risikoen for at blive udsat for it-kriminalitet i 2014 var nogenlunde den samme som året før, hvor en lignende undersøgelse pegede på, at 4,0 % af danskerne i 2012/2013 blev udsat for it-kriminalitet. 4 1 Data er indsamlet fra august 2014 til og med januar I undersøgelsen er spurgt til, om man har været udsat for kriminalitet inden for de seneste 12 måneder. Dvs. at undersøgelsen primært dækker 2014, men også medtager information fra personer, der blev udsat i perioden fra august 2013 og frem til januar I denne pjece anvendes termen 2014 dog forsimplende for den omtalte tidsperiode, da der hovedsagligt er tale om 2014.

5 Selvom man kan få indtrykket af, at borgerrettet it-kriminalitet generelt er steget voldsomt, viser undersøgelsen, at nogle kriminalitetstyper er faldende og andre er stigende, men at det samlede antal forbrydelser de sidste totre år har ligget nogenlunde stabilt. Berigelseskriminalitet i den virtuelle verden er uden tvivl udbredt og noget, vi skal tage meget alvorligt. På trods af dette er berigelseskriminalitet dog fortsat mere hyppigt i den fysiske verden. Til sammenligning blev 11 % af danskerne mellem 16 og 74 år udsat for tyveri generelt i Kilder:Kruize, 2015; Boesen Pedersen, Kyvsgaard & Balvig, Tabel 1. Danskernes udsathed for forskellige typer af internetkriminalitet Misbrug af betalingskortmisbrug Andel af danskerne (16-74 år), 0,74 % 1,78 % der udsættes Antal ofre i Danmark (estimat) danskere (mellem og danskere) (mellem og danskere) Misbrug af identitetsoplysninger (identitetstyveri) Andel af danskerne (16-74 år), der udsættes 0,75 % 0,82 % Antal ofre i Danmark (estimat) danskere (mellem og danskere) Misbrug af digitale profiler (chikane) Andel af danskerne (16-74 år), der udsættes Antal ofre i Danmark (estimat) danskere (mellem og danskere) Nethandelsbedrageri Andel af danskerne (16-74 år), der udsættes Antal ofre i Danmark (estimat) danskere (mellem og danskere) danskere (mellem og danskere) 0,29 % 0,38 % danskere (mellem og danskere) 2,40 % 0,54 % danskere (mellem og danskere) Kilde: Kruize, 2013; Kruize,

6 Betalingskortmisbrug Den mest udbredte form for borgerrettet it-kriminalitet i 2014 var betalingskortmisbrug. Det anslås, at 1,78 % af danskerne mellem 16 og 74 år blev udsat for denne form for it-kriminalitet i Det svarer til ca personer. Misbruget skyldes ofte, at svindlere har fået adgang til kortoplysninger på en af følgende måder: 1) Kortoplysningerne er blevet kopieret med en maskine, eksempelvis ved at sætte en falsk front foran en hævemaskine (skimming). 2) Kortoplysningerne er blevet stjålet fra en virksomhed, hvor man har brugt sine kortoplysninger. 3) Kortoplysningerne er blevet tilgængelige for kriminelle i forbindelse med, at man har fået stjålet sin pung. Heldigvis er misbrug af betalingskort et område, hvor man som borger er godt beskyttet, fordi man holdes økonomisk skadesfri i følgende to tilfælde: 1) Hvis navn, kortnummer og udløbsdato er blevet opsnappet af svindlere, som herefter bruger oplysningerne til at hæve penge på din konto eller købe varer over nettet. 2) Hvis kortet bliver stjålet og derefter brugt uden pinkode. I andre tilfælde kan der være en selvrisiko, som man vil skulle betale. Sådan nedsætter du risikoen for, at dit betalingskort misbruges Tjek, at betalingen foregår over en krypteret forbindelse (kig efter hængelåslogoet eller https i browserens adressefelt). Beskyt din pinkode, når du anvender dit betalingskort. Sørg for ikke at opbevare din pinkode sammen med dit betalingskort. Kig jævnligt på din netbank og tjek, om der er posteringer, du ikke kender til. 6

7 Identitetstyveri Det anslås, at ca. 0,82 % af danskerne mellem 16 og 74 år, blev udsat for identitetstyveri i Det svarer til ca danskere. Identitetstyveri er her defineret som, at en anden person har anvendt ens personoplysninger (fx navn, CPR-nr., mailkonto) eller identitetsbeviser (fx kørekort, sygesikringsbevis) uden tilladelse for at opnå en økonomisk gevinst. Identitetstyveri kan både finde sted på internettet og i den fysiske verden. Det er ikke identitetstyveri, hvis en person misbruger dine betalingskortoplysninger eller personoplysninger for at chikanere dig. Eksempler på identitetsmisbrug er, når identitetstyve ved hjælp af dine personlige oplysninger fx opretter abonnementer eller lån i dit navn, eller køber varer på kredit ved at bruge dit CPR-nr. Identitetstyveri er typisk meget ubehageligt for den, der får misbrugt sine oplysninger. Heldigvis er man stillet relativt godt, hvis man har været udsat for, at ens identitetsoplysninger er blevet misbrugt. I de fleste tilfælde, hvor id-misbruget medfører et økonomisk tab, hæfter man nemlig som hovedregel ikke selv for dette tab det gør kreditgiveren, altså typisk banken. Sådan nedsætter du risikoen for identitetstyveri Undlad at opgive personlige oplysninger som fx CPR-nr. i mails eller på sociale medier. Sørg for ikke at opbevare alle dine personlige kort i samme pung. Hermed kan du forhindre, at kriminelle får adgang til fx både CPRnr. og kontooplysninger og dermed får lettere ved at misbruge din identitet. Undlad at smide fysiske breve i skraldespanden, hvor personlige oplysninger, som fx CPR.-nr., er synlige. Hvis du vil smide breve ud, kan du fx rive papiret itu eller overstrege de personlige oplysninger. Tøm din fysiske postkasse jævnligt, så breve med personlige oplysninger ikke ligger der i længere tid. 7

8 Misbrug af digitale profiler (chikane) Det anslås, at 0,38 % af danskerne mellem 16 og 74 år blev udsat for chikane på internettet i Det svarer til knap borgere. Med chikane menes her, at nogen har brugt internettet til at chikanere en. Det kan fx være ved at skrive negative beskeder om offeret på sociale medier, sende beskeder fra offerets mailkonto, chatte i vedkommendes navn eller ændre på personens Facebookprofil uden at have fået tilladelse. Med andre ord - at forskellige digitale profiler misbruges - ikke for at opnå en økonomisk gevinst - men for at chikanere offeret. Sådan nedsætter du risikoen for at blive udsat for chikane Undlad at bruge samme adgangskode til alle dine profiler, mailkonti mm. Et godt password består af mindst otte tegn, både store og små bogstaver og tal og specialtegn. Kontakt din mailudbyder, hvis nogen har overtaget din mailkonto. Dette kan du gøre via simple formularer på udbyderens hjemmeside, hvor du oplyser, at din mail-konto er blevet hacket. Du kan hos mange mailudbydere knytte dit telefonnummer til din mailkonto. På den måde øger du sikkerheden betydeligt. Hvis du tjekker din mail eller Facebook-profil på offentlige computere, skal du huske at logge af og eventuelt slette browserens historik, inden du forlader computeren. Handelsbedrageri I 2013 var e-handelsbedrageri den mest udbredte form for borgerrettet it-kriminalitet, men allerede i 2014 var antallet af ofre heldigvis faldet betydeligt. Det anslås, at det i 2014 var 0,54 % af danskerne i alderen år, der blev udsat for handelsbedrageri på internettet. Det svarer til omkring personer. I 2013 var tallet knap personer - altså betydeligt højere. Dette peger på, at folk er blevet gode til at spotte de faresignaler, der er i forbindelse med nethandel, og som du også kan læse mere om her. Hvis man udsættes for handelsbedrageri hæfter man i de fleste tilfælde selv for tabet. Dette gælder både, hvis man sælger en vare, som man aldrig modta- 8

9 ger betaling for, eller hvis man køber en vare, som man aldrig modtager, eller som viser sig at være en billig kopi. Undersøgelsen viste, at ca. 70 procent af de personer, der havde lidt et tab, selv hæftede for (en del af) tabet. Sådan undgår du at blive snydt, når du handler på internettet Undlad at handle i webbutikker med mange sprogfejl og skæve priser. Det er ofte udenlandske bedragere, der står bag de falske webbutikker, og de benytter tit computerprogrammer til at oversætte priser og tekst. Derfor er fupbutikker ofte kendetegnet ved at været skrevet på ukorrekt dansk med mange grammatiske fejl. Samtidig afrunder valutaomregningsmaskiner tit ikke den omregnede pris til tal, man normalt kender i forbindelse med køb i Danmark. Tal som 399 kroner eller 149 kroner optræder derfor sjældent på de falske webbutikker, som derimod ofte indeholder skæve priser som fx 531,72 kroner. Vær skeptisk, hvis butikken sælger mærkevarer, der er alt for billige. Falske webbutikker sælger ofte internationalt kendte mærkevarer til en pris, der er væsenligt lavere end prisen i andre butikker. Selv om en god pris er fristende, kan et køb på en fupbutik ende med at blive en dyr fornøjelse. En god huskeregel er derfor, at hvis et tilbud er for godt til at være sandt, så er det sikkert heller ikke sandt. Undersøg sælgeren. Du kan fx google den webbutik, du overvejer at køber varer fra og undersøge, om der er kontaktoplysninger på sælgeren (fx telefonnummer, adresse og mailadresse). Se efter et CVR-nummer på webbutikkens hjemmeside og tjek eventuelt efterfølgende dette på Vær skeptisk, hvis en webbutik, der fremstår professionel, har en mistænkelig mailadresse som kontaktoplysning, dvs. en mailadresse, som ikke er knyttet til virksomheden, men til en privatperson. Se efter e-mærket, når du handler på internettet. Webbutikker certificeret med e-mærket kontrolleres løbende, og e-mærket er dermed en indikator for, at butikken er sikker at handle i. Se mere på og på fup, hvor du kan tage quizzen og se, om du kan spotte en fupbutik. 9

10 Afpresning og forskudsbedrageri (Nigeriabreve & datingbedrageri) Den seneste undersøgelse af danskernes udsathed for it-kriminalitet ser også på, hvor mange danskere, der har oplevet at blive narret og fx mistet penge som et resultat af afpresning på internettet, eller er blevet udsat for forskudsbedrageri. Forskudsbedrageri er når offeret på forhånd betaler et pengebeløb for at opnå et eller andet ønskværdigt, som imidlertid aldrig bliver indfriet. Det kan fx være, at vedkommende betaler et beløb for senere at modtage et større beløb (nigeriabreve), eller at offeret betaler penge til en person i udlandet, som vedkommende troede han/hun datede, men som viser sig at være en bedrager (datingbedrageri). I undersøgelsen var der så få personer, der angav, at de var blevet bedraget som resultat af forskudsbedrageri eller at de var blevet afpresset, at det er vanskeligt at sige noget præcist om risikoen for hele befolkningen. Undersøgelsen viser, at der uden tvivl er nogle, der udsættes for disse former for bedrageri, men at problemet heldigvis ikke er så udbredt, som man kunne frygte. For dem, der udsættes for afpresning og forskudsbedrageri, er denne form for bedrageri dog typisk meget ubehagelig. Ved datingbedrageri er der tale om en form for bedrageri, hvor det ikke kun er penge, men også følelser, der kommer i klemme. Tilsvarende er såkaldt sexafpresning også en form for it-kriminalitet, der ofte er meget traumatiserende for offeret. Sexafpresning er typisk, når gerningspersonen har skaffet sig adgang til seksuelle billeder eller lignende af offeret, og bruger dem til at true offeret til enten at sende flere billeder eller til at betale et beløb, hvis offeret vil undgå, at billederne offentliggøres. Selvom undersøgelsen peger på, at disse former for it-kriminalitet heldigvis ikke er meget udbredte i Danmark, er det godt at vide, hvordan man undgår at komme i de ubehagelige situationer. 10

11 Sådan nedsætter du risikoen for at blive udsat for afpresning og forskudsbedrageri: Undgå at sende nøgenbilleder eller lignende over mobilen eller internettet. Hvis du sender nøgenbilleder af dig selv, er det en god idé, at du ikke kan genkendes på billederne. Fx kan du tage billeder, hvor dit ansigt ikke er synligt. Vær sikker på, hvem du overfører penge til, inden du gør det. Vær skeptisk, hvis en person, du dater over internettet, og som du ikke har mødt, beder dig om at overføre penge. Vær skeptisk, når nogen du ikke kender uopfordret sender dig en mail, og lad være med at åbne links i mails, med mindre du har fuld tillid til afsenderen, og mailen ikke er mistænkelig. 11

12 Fire SITUATIONER HVOR DU ALTID BØR VÆRE OPMÆRKSOM 1) Når du bliver bedt om at oplyse konto-nr., NEM-ID, CPR-nr. Hvis du modtager en mail fra en virksomhed, du umiddelbart har tillid til, fx din bank, SKAT eller en kendt online-forretning skal du være opmærksom. Hvis du bliver bedt om personlige eller økonomiske oplysninger eller lokkes til at logge ind på en hjemmeside for at løse et konkret og troværdigt problem, er det ofte en form for bedrageri, hvor der fiskes oplysninger til kriminelle aktiviteter som fx betalingskortmisbrug. Det kaldes phishing. Vær derfor skeptisk, når nogen uopfordret sender dig en mail og lad være med at åbne links i mails, med mindre du har fuld tillid til afsenderen, og mailen ikke virker mistænkelig. Ingen reelle virksomheder eller myndigheder anmoder om kortoplysninger, kontooplysninger eller passwords over mail. 2) Når du skal logge på netbank Sikkerheden på netbank i Danmark er meget høj, og særligt siden NemID og nøglekortet blev indført er sikkerheden blevet øget betydeligt. Man skal derfor generelt føle sig tryg ved at bruge netbank. Ikke desto mindre er det altid godt at være opmærksom, når man benytter netbank, og huske nedenstående tommelfingerregler. Log aldrig på netbank eller lignende ved at trykke på et link i en . Indtast i stedet altid selv adressen i browserens adressefelt. Du kan risikere at komme ind på en falsk hjemmeside, som udnytter dit password og den kode fra nøglekortet, som du taster ind, til at få adgang til din netbank. Hvis der dukker en meddelelse op, når du er logget på din netbank, der fx angiver, at der er opstået en fejl, som gør, at du skal indtaste dit password og nøglekortskode igen, skal du ikke gøre dette. I stedet skal du lukke browseren ned og kontakte din netbank og gøre dem opmærksom på meddelelsen. Det kan muligvis være it-kriminelle, der forsøger at få dig til at indtaste din kode igen i et falsk vindue, hvorefter de får adgang til din netbank (real time phishing). Hvis du som privatperson bliver udsat for et netbankindbrud med tab, dækker banken imidlertid tabet, med mindre du har udvist grov uagtsomhed. Erhvervskunder hæfter selv for tabet. Sørg for jævnligt at tjekke din netbank og se, om der er posteringer, du ikke kender til. Dette gælder også for mindre beløb, da nogle it-kriminel- 12

13 le er så snedige, at de trækker ganske små beløb fra offerets konto, så vedkommende ikke opdager det. Over tid kan mange små beløb dog blive til rigtig mange penge. 3) Når du handler på internettet Det er nemt at handle på internettet, og flere og flere benytter internettet til at foretage indkøb på. Langt de fleste handler på internettet foregår heldigvis helt problemfrit, og køberen modtager med tilfredshed den bestilte vare, mens sælgeren modtager sin betaling. De mange nye muligheder på internettet åbner dog også nye muligheder for kriminelle, der udnytter internettets anonymitet til at bedrage og franarre penge eller varer fra dem der handler. Man kan dog som forbruger gøre rigtigt meget selv for at beskytte sig mod at blive bedraget i forbindelse med internetkøb, dels ved at holde øje med skæve priser, sprogfejl og alt for billige mærkevarer, og dels ved at undersøge sælgeren og benytte sig af webbutikker, der er mærket med e-mærket. 4) Når du skal åbne links Hyperlinks er en naturlig del af internettet, da links giver os adgang til nye internetsider og dermed ny information. Mange af os åbner derfor ofte adskillige links, hver gang vi navigerer rundt på internettet. I langt de fleste tilfælde er de links, vi klikker på, helt reelle og ufarlige, og de giver os problemfrit adgang til de hjemmesider, filer eller informationer, som vi ønsker. It-kriminelle kan imidlertid finde på at gemme skadelig malware bag ved links, som kan inficere ens computer, når man klikker på linket. De kan også finde på at narre en til at trykke på et link, som man tror fører hen til en troværdig hjemmeside, men som i stedet fører hen til en falsk hjemmeside, hvor man lokkes til at opgive personlige oplysninger såsom bankoplysninger (phishing). Ved kun at klikke på links på hjemmesider eller fra afsendere, du har fuld tillid til, og som ikke virker mistænkelige, kan du dog gøre meget for at beskytte dig selv. Dette gælder både for links på hjemmesider, og hvis du modtager mails med links i. Som hovedregel bør du aldrig åbne links i mails fra personer, du ikke kender. Selv mails, der er afsendt fra en person du kender, kan have skadeligt indhold, hvis mailkontoen er blevet hacket af it-kriminelle. 13

14 Hvis en mail, der kommer fra en du kender, virker mistænkelig bør du derfor undlade at åbne den og i stedet kontakte afsenderen for at gøre opmærksom på, at vedkommendes konto muligvis er blevet hacket. Hvis du har modtaget en mail, som ser ægte ud, fra en myndighed såsom fx SKAT, og som indeholder links, skal du kontakte SKAT og høre, om de kan bekræfte, at de har sendt den pågældende mail ud, inden du klikker på linket. Hvis du er i tvivl om en hjemmeside er ægte, kan du eventuelt tjekke URL en i browserens adressefelt og se om navnet stemmer overens med navnet på den rigtige hjemmeside. Endelig er det en god idé aldrig at klikke på pop-up-vinduer på hjemmesider, der fx fortæller, at du har vundet en konkurrence, som du ikke har deltaget i, eller at din computer er i stykker. 14

15 SÅDAN BESKYTTER DU DIG - gode råd tekniske løsninger 1) Sørg for, at alle programmer på din computer er opdaterede. Brug evt. programmer, der tjekker, at din computer hele tiden er opdateret. 2) Din computer skal altid have et antivirusprogram, som opdateres ofte. 3) Sørg for, at dit trådløse netværk er krypteret. Du kan se, hvordan du gør i vejledningen til din trådløse router eller kontakt din internetudbyder. netbank, handler på internettet og overførsel af penge 1) Tjek jævnligt din netbank om der er posteringer, du ikke kender til. 2) Log aldrig på netbank eller lignende ved at trykke på et link i en . Indtast i stedet altid selv adressen i browseren. 3) Når du handler på nettet, så undersøg om forbindelsen på betalingssiden er sikker, før du betaler. Det kan du gøre ved at se om URL en (den tekst, som står i browserens adressefelt) indeholder et hængelåslogo eller https. 4) Vær sikker på, hvem du overfører penge til, inden du gør det. 5) Undlad at handle i webbutikker med mange sprogfejl og skæve priser. 6) Vær skeptisk over for webbutikker med alt for billige mærkevarer. Hvis et tilbud er for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke sandt. 7) Tjek sælgeren eller virksomheden, før du handler. Er der tale om en virkelig person/en officielt virksomhed? phishing, afpresning og malware (fx virus) 1) Tjek om URL en stemmer overens med den rigtige ejer eller afsender af en hjemmeside/link. 2) Vær skeptisk, hvis nogen uopfordret sender dig en mail, og lad være med at åbne links i mails, med mindre du har fuld tillid til afsenderen, og mailen ikke virker mistænkelig. 3) Hav altid en backup af dine vigtigste billeder og dokumenter liggende. Så er du mindre sårbar over for vira og for at blive afpresset for penge for at få adgang til dine dokumenter på computeren (ransomware). 4) Vær skeptisk over for popup advarsler, som fx angiver, at din computer er i stykker eller har nedsat ydeevne. 5) Vær skeptisk, hvis noget er gratis på internettet, eller hvis du vinder en konkurrence, du ikke har deltaget i. identitetstyveri, betalingskortmisbrug og hacking af mailkonti 1) Brug aldrig mail til at oplyse CPR-nr., passwords eller betalingskortoplysninger. Ingen reelle virksomheder eller myndigheder anmoder om kortoplysninger, kontooplysninger eller passwords over mail. 15

16 2) Undgå at opbevare alle dine personlige kort i din pung. Bliver pungen stjålet, får identitetstyvene lettere ved at misbruge dine id-oplysninger. 3) Pas på din pinkode. Den er personlig, og du må aldrig give den til nogen. Opbevar aldrig din pinkode sammen med dit dankort, og brug pinkodehusker i stedet for at skrive den ned. 4) Undlad at smide fysiske breve i skraldespanden, hvor personlige oplysninger, som fx CPR-nr., er synlige. Inden du smider breve ud, kan du fx rive papiret itu eller overstrege de personlige oplysninger. 5) Tøm din fysiske postkasse ofte, så breve med private oplysninger ikke er tilgængelige. 6) Undlad at bruge samme adgangskode til alle dine profiler, mailkonti mm. Et godt password består af mindst otte tegn, store og små bogstaver og tal og specialtegn. 7) Hvis du tjekker din mail eller Facebookprofil på offentlige computere, skal du huske at logge af og slette browserens historik, inden du forlader computeren. 8) Hvis nogen har overtaget din mailkonto, kan du kontakte din mailudbyder via simple formularer på udbyderens hjemmeside og fortælle dem, at din mailkonto er blevet hacket. 9) Du kan hos mange mailudbydere knytte dit telefonnummer til mailkontoen og dermed øge sikkerheden betydeligt. Gode råd til forældre 1) Tal med dine børn om deres netadfærd. Selv hvis du ikke kender den nyeste app eller nyeste chatplatform, kan du sagtens have en generel snak om god og sikker adfærd på internettet. 2) Sørg for at orientere dig på de internetsider, som dine børn færdes på, og få gerne dine børn til at vise dig rundt på siderne og forklare om dem. 3) Husk at lytte, hvis dine børn fortæller om oplevelser, de har haft på nettet, og tag dine børns bekymringer alvorligt. 4) Hjælp dine børn til at indstille privatlivsindstillingerne i Facebook, så deres profil er lukket, og så det kun er deres venner, der kan se deres opslag, billeder osv. 5) Tal med dine børn om deres behov for onlineadgang til musik og film. Der findes løsninger, som kan dække deres mediebehov uden, at de kommer til at downloade film, musik mm. ulovligt. Se lovlige tjenester på siden der er også gratis tjenester. 16

17 Gode råd til børn og unge 1) Hvis du deler eller skriver noget på nettet, så bliver det på nettet! Overvej i situationen om du ønsker, at din opdatering skal kunne ses til alle tider og af alle. 2) Undgå at sende nøgenbilleder eller lignende over mobilen eller internettet. Hvis du sender nøgenbilleder eller lignede af dig selv, er det en god idé, at du ikke kan genkendes på billederne. Fx kan du tage billedet, så dit ansigt ikke er synligt. 3) Husk, at du kan indstille Facebook, så din profil er privat, og det kun er dine venner, der kan se dine opslag, billeder osv. Det er okay at spørge om hjælp. 4) Tal med dine forældre eller andre, hvis du oplever noget ubehageligt på internettet. De kan hjælpe. Måske kan du hjælpe med at forhindre, at andre bliver udsat for det samme. 5) Spørg dine forældre til råds, når du handler på internettet. Kig efter e-mærket, når du handler. 6) Hvis et tilbud i en onlinebutik lyder for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke sandt. De gode råd er blevet indsamlet og formuleret i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og en række andre centrale aktører på feltet. Derfor en stor tak til: Rigspolitiet, Digitaliseringsstyrelsen, Forbrugerrådet Tænk, Rettighedsalliancen og DI ITEK. Endvidere er enkelte af ovenstående råd formuleret med udgangspunkt i gode råd fra Medierådet og e-mærket. ordbog Antivirusprogram er et program, der kan opfange og blokere vira på din computer, inden de kan nå at gøre skade på computeren. Der findes både gratis antivirusprogrammer og programmer, som man kan købe. Computervirus er et program, som kan skade andre programmer. Virusprogrammer kan fx slette vigtige data eller programfiler på den inficerede computer. En computervirus skal aktiveres manuelt, ved at brugeren fx åbner en fil, som man havde tillid til. Datingbedrageri er, når en person indleder et virtuelt forhold, og vedkommende lokkes til at overføre penge til den anden eller til rejseudgifter med 17

18 det formål at kunne møde hinanden i virkeligheden. Efterfølgende viser det sig at være bedrageri. En firewall beskytter mod uønsket adgang til dit private netværk fra et ubeskyttet offentligt netværk. På nogle computere er firewall en automatisk slået til, når du køber computeren. Spørg eventuelt i den butik, hvor du køber/ har købt din computer, om det er tilfældet med din computer. Forskudsbedrageri er når offeret lokkes til at betale et beløb for at kunne modtage et eller andet ønskværdigt. Det kan fx være nigeriabreve, hvor man anmodes om et pengebeløb til gengæld for senere at modtage en stor arv fra en ukendt person. Det kan også være betaling for at modtage en stor lotterigevinst fra et lotteri, man ikke har deltaget i. Der er også tale om forskudsbedrageri, hvis man lokkes til at overføre penge til en person, man dater i udlandet, men som i virkeligheden er en bedrager. Ved forskudsbedrageri opnår man ikke det, man er blevet lovet, men mister i stedet de overførte penge. Grooming henviser til børnelokkeri på internettet. Dette vil typisk være tilfældet, hvor en voksen skaber en form for tillidsrelation til et barn over internettet, fx i et chatforum, med det formål senere at forgribe sig seksuelt på barnet. Hævnporno (revenge porn) er når materialet med seksuelt indhold deles på internettet uden tilladelse fra personen på billedet. Hævnporno udføres ofte af ekskærester, der deler privat seksuelt materiale på nettet som hævn. Identitetstyveri er når en persons identitetsoplysninger bliver misbrugt med henblik på, at gerningspersonen opnår en økonomisk gevinst. Identitetsmisbruget kan fx bestå i, at der optages lån, købes ting eller oprettes abonnementer i offerets navn. De personlige oplysninger kan fx være CPR-nr., adgangskoder, sundhedsoplysninger eller andre følsomme persondata. En keylogger er et program, der registrerer, hvad der skrives på tastaturet. Det bruges til at spionere mod brugeren af den inficerede computer oftest for at opsnappe passwords, kontonumre og andre følsomme oplysninger. Et nigeriabrev er typisk en fra en ukendt person, som har til formål at få modtageren til at overføre et mindre beløb mod at vedkommende efterfølgende modtager en stor økonomisk genvist - enten i form af en lotterigevinst, en arv fra et ukendt familiemedlem, et godt forretningstilbud eller et 18

19 større beløb, som tak for, at man har hjulpet en person med fx at smugle guld eller kontanter ud af et afrikansk land. Svindlen består i, at offeret aldrig modtager den lovede gevinst, men derimod blot mister de penge, vedkommende har overført. Phishing er en metode, hvor svindlere forsøger at narre internetbrugere til at oplyse brugernavn, adgangskode, kreditkort- eller netbankoplysninger m.v. Brugeren får tilsendt en , hvor afsenderen tilsyneladende er en virksomhed, som man generelt har tillid til, eksempelvis ens bank, SKAT, fragtvirksomhed etc. I mailen opfordres modtageren til at indsende oplysningerne pr. eller logge ind på en falsk internetside, der til forveksling ligner bankens eller SKATs rigtige hjemmeside. En orm minder om en computervirus, men til forskel fra en virus kan en orm sprede sig fra computer til computer automatisk. En orm skal dermed ikke aktiveres af en person for at kunne inficere en computer og skabe ødelæggelser og funktionsforstyrrelser. Ransomware er en form for virus, der gør skade på den inficerede computer ved at kryptere og dermed spærre brugerens data. Herefter modtager offeret en meddelelse om, at vedkommende kun kan få sine data frigjort, hvis man betaler en løsesum (løsesum = ransom). Sexafpresning er når gerningspersonen har skaffet sig adgang til seksuelle billeder eller lignende af offeret, som bruges til at true offeret til enten at sende flere billeder eller til at betale et pengebeløb, hvis offeret vil undgå, at billederne offentliggøres. Sexting henviser til det at sende seksuelt udfordrende beskeder, billeder eller videoer over en mobiltelefon. Spyware er et program, som indsamler oplysninger om brugerens aktiviteter på internettet, hvilke hjemmesider man besøger, og hvilke søgeord man anvender. Disse oplysninger sendes derefter tilbage til personen, der står bag programmet. En trojansk hest er et skadeligt computerprogram (malware), der er gemt i et softwareprogram, som virker godartet, hvorfor offeret dermed narres til at downloade programmet. 19

Cybercrime. når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG

Cybercrime. når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG Cybercrime når kriminaliteten rykker online IT-KRIMINALITET OG GODE RÅD TIL, HVORDAN DU KAN BESKYTTE DIG 1 Indhold Hvad er IT-kriminalitet 3 Betalingskortmisbrug, netbankindbrud og phishing 4 Undgå at

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Du kan trygt bruge it i din hverdag

Du kan trygt bruge it i din hverdag Du kan trygt bruge it i din hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 1 Brug et langt kodeord, og log ind i to trin Dit brugernavn eller din e-mailadresse og dit kodeord fungerer tilsammen som nøglen

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus

Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Mini-guide: Sådan sikrer du din computer mod virus Efter Java-hullet: Væn dig til det din computer bliver aldrig 100 % sikker. Men derfor kan vi jo godt prøve at beskytte den så vidt mulig alligevel. Vi

Læs mere

guide til it-sikkerhed

guide til it-sikkerhed Codans guide til it-sikkerhed Hvad du som virksomhed bør vide om it-kriminalitet og hvordan du kan forebygge det Indhold Side 3...Forord Side 4...Virksomhedernes tanker om it-kriminalitet Side 5...Sådan

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

O Guide til it-sikkerhed

O Guide til it-sikkerhed It-kriminalitet O Guide til it-sikkerhed Hvad din virksomhed bør vide om it-kriminalitet, og hvordan du kan forebygge det codan.dk 2 Forord 3 o Er I ordentligt sikret mod it-kriminalitet? Mange virksomheder

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

Sådan beskytter du din computer mod angreb

Sådan beskytter du din computer mod angreb Sådan beskytter du din computer mod angreb It-kriminelle har fundet et hul i sikkerheden, så de lige nu kan stjæle din net-identitet. Her bliver du klogere på, hvordan du garderer dig. Af Kenan Seeberg

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske

IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske IT kriminelle bruger mange metoder: Virus små programmer der kan ødelægge computerens styresystem, data og programmer Crimeware som regel trojanske heste som aflæser tastatur eller skærmen for at aflæse

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

7 uundværlige IT-sikkerhedsråd. Minimer risikoen for, at din virksomhed bliver den næste, der bliver udsat for IT-kriminalitet

7 uundværlige IT-sikkerhedsråd. Minimer risikoen for, at din virksomhed bliver den næste, der bliver udsat for IT-kriminalitet 7 uundværlige IT-sikkerhedsråd Minimer risikoen for, at din virksomhed bliver den næste, der bliver udsat for IT-kriminalitet 01 Brug stærke passwords og to-faktor godkendelse Du har sikkert hørt det før.

Læs mere

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt.

Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Sagde du virus? Ofte benyttes betegnelsen virus om alle former for skadelig kode, men det er ikke helt korrekt. Af Erik Jon Sloth 21/02-2003 (http://sikkerhed.tdconline.dk) Det kan være fristende bare

Læs mere

Sikker forretning i en digitaliseret tid!

Sikker forretning i en digitaliseret tid! Sikker forretning i en digitaliseret tid! St ar t Justin Det kan være svært at følge med udviklingen, der sker inden for sikkerhedsområdet, hvis man er en mindre virksomhed. Ikke mindst nu, hvor digitaliseringens

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Borgernes informationssikkerhed 2014

Borgernes informationssikkerhed 2014 Borgernes informationssikkerhed 2014 Januar 2015 1. Indledning Formålet med denne rapport er at afdække to sider af danskernes forhold til informationssikkerhed. Den ene side handler om, hvilke sikkerhedshændelser

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

IT-sikkerhed MED CODING PIRATES

IT-sikkerhed MED CODING PIRATES IT-sikkerhed MED CODING PIRATES Hvad er truslerne? Hygiejne er ikke god nok, patching, backup, kodeord og oprydning efter stoppede medarbejdere. Det er for let, at finde sårbare systemer. Brugere med for

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT 1 CODEX INTERNETTETS HISTORIE Internettet er i dag en helt almindelig del af langt de fleste danske børn og unges hverdag. Internettet består af flere hundrede millioner

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen)

Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) Sådan bør Løsningscenter se ud ingen advarsler alt er slået til. (klik på flaget nederst til højre på skærmen) De væsentligste sikkerhedstiltag: Windows Update skal være slået til (hvis det ikke er advarer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed

YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed YouSee Udvidet Foreningsbredbånd med indbygget sikkerhed YouSee Udvidet Foreningsbredbånd - inkl. Sikkerhedspakke Garanteret hastighed 2/0,5 4/0,5 10/10* 25/25 50/50 80/10* 100/20 150/30* 300/60 129 kr.

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Internetkriminalitet 2014 offerundersøgelse om Identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace

Internetkriminalitet 2014 offerundersøgelse om Identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace Peter Kruize, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Internetkriminalitet 2014 offerundersøgelse om Identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul Sik: Sikkerhed Lidt om antivirusprogrammer mm. Vejen til et websted Forbindelse til din leverandør Din pc Din leverandør TDC el.lign. Forbindelse gennem internettet

Læs mere

Informationssikkerhed regler og råd

Informationssikkerhed regler og råd Informationssikkerhed regler og råd TAP-området Kære kollegaer Formålet med denne folder er at oplyse dig om RMCs regler og råd inden for informationssikkerhed. Folderen skal være med til at sikre, at

Læs mere

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede Velkommen til 4. omgang af IT for let øvede I dag NemId, E-boks, borger.dk Hjemmeopgave 3 Pause Internet Hjemmeopgave 3 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Og et par af de andre

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP

TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Swipp Kundeservice kan kontaktes på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00, helligdage kl. 10.00 15.00 eller ved at sende mail til kundeservice@swipp.dk. TILMELDING

Læs mere

De Studerendes Idræt Odense

De Studerendes Idræt Odense Vejledning til Danske spil. DSIO Håndbold har gennem FHF og DHF et samarbejde med Danske spil, dette går ud på følgende: Danske spil støtter klubben med et kontant beløb til klubben for hver oprettet konto,

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente

hackere guide Sådan beskytter du dig mod sider Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Sådan beskytter du dig mod hackere Så galt kan det gå Kendt dj: Ikke megen hjælp at hente CPR-tyveri INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT

ELEVFOLDER CODEX CODE OF CONDUCT ELEVFOLDER CODE OF CONDUCT 1 INTERNETTETS HISTORIE Internettet er i dag en helt almindelig del af langt de fleste danske børn og unges hverdag. Internettet består af flere hundrede millioner små og store

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion...3

Kapitel 1: Introduktion...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Indhold 2 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Hvad du skal gøre efter installationen...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åbne produktet...4 1.2 Hvordan sikrer

Læs mere

Guide. Guide: Sådan beskytter du dig mod computer-virus. sider. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Guide: Sådan beskytter du dig mod computer-virus. sider. April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: 12 sider Sådan beskytter du dig mod computer-virus Guide: Sådan beskytter du dig mod virus Forskellige typer computervirus

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Lidt om Virus og Spyware

Lidt om Virus og Spyware Lidt om Virus og Spyware INDHOLD Malware... 2 Hvordan virker det... 2 Hvad skal man gøre... 2 Spam... 3 Hvordan virker det... 3 Hvad skal man gøre... 3 Phishing... 4 Hvordan virker det... 4 Sårbarheder...

Læs mere

Digitaliseringstyrelsen DKCERT DelC Danskernes informationssikkerhed

Digitaliseringstyrelsen DKCERT DelC Danskernes informationssikkerhed Digitaliseringstyrelsen DKCERT DelC Danskernes informationssikkerhed Marts 2017 Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT, DelC Redaktion: Henrik Larsen og Torben B. Sørensen Design: Kiberg & Gormsen DKCERT,

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Sikkerhed i Praksis Michael Hein, Adm. Direktør Hvem er jeg Navn: Michael Hein 42 år Beskæftigelse: Administrerende direktør i CGM, tidligere bl.a. chef for Drift, teknik og support. Herunder

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

MOBILAPP FLEXTUR HVORDAN DU OPRETTER DIG SOM KUNDE OG BESTILLER FLEXTUR

MOBILAPP FLEXTUR HVORDAN DU OPRETTER DIG SOM KUNDE OG BESTILLER FLEXTUR MOBILAPP FLEXTUR HVORDAN DU OPRETTER DIG SOM KUNDE OG BESTILLER FLEXTUR 1 Download af mobilapp en 2 Om mobilapp en Mobilapp en kan downloades til både Android og ios. Fremsøg og download app en Flextrafik

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side

Guide. Foto: Scanpix. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sådan betaler du let med. mobilen. side Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan betaler du let med mobilen 12 r side Guide til de forskellige muligheder Guide: Sådan betaler du let med mobilen INDHOLD:

Læs mere

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller.

OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Sikkerhed på Android OBS! Der kan være forskellige fremgangsmåder for de forskellige Androidmodeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede Velkommen til 5. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 4 Internet Hjemmeopgave 4 Internet Kablede forbindelser og trådløse forbindelser. Både ude i verden og inde hos jer selv Internet Internetadresser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug

Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug 2015/1 BSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. april 2016 af Peter Kofod Poulsen (DF), Kenneth Kristensen Berth (DF), Tilde Bork (DF),

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Det farlige Internet (?)

Det farlige Internet (?) Det farlige Internet (?) Farum Bibliotek 21. Oktober 2008 Peter Krüger 21-10-2008 Peter Krüger 1 Hvem og hvorfor? Trusler på internettet. Disposition Virus og orme Trojanske heste og bagdøre SPAM mail

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Brugervejledning til Merkurs Netbank

Brugervejledning til Merkurs Netbank Brugervejledning til Merkurs Netbank 1. GENERELT OM MERKURS NETBANK... 2 2. ÅBNINGSTIDER... 2 3. ADGANG... 2 4. OPBYGNING AF NETBANK... 4 5. ANVENDELSE AF MERKURS NETBANK FRA FLERE COMPUTERE... 4 6. SIKKERHED...

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Wallet-regler og privatlivspolitik

Wallet-regler og privatlivspolitik Wallet-regler og privatlivspolitik Indledning og brug Denne wallet er en app til din mobiltelefon, som gør det muligt at opbevare en virtuel version af dit allerede eksisterende fysiske betalingskort på

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra den 21. marts 2014 MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan

Læs mere

Gode tips fra Sparekassen

Gode tips fra Sparekassen Gode tips fra Sparekassen Mobilbank Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9793-9011 eller direkte til en medarbejder. Du finder vores direkte nr. på www.sdrhaa.dk Netbank App s Betalingsservice

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Farvel til de irriterende mails

Farvel til de irriterende mails FJERN UØNSKET MAIL, FØR DET NÅR DIN INDBAKKE: Farvel til de irriterende mails Spamfilteret Mailwasher rydder dit mailprogram for spam, før du overhovedet åbner din indbakke. Journalist Peter Skovbjerg

Læs mere