Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11."

Transkript

1 Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune Referat af spørgemøde den 11. november 2014 Indkøbskonsulent Pia Rossen byder velkommen. Dagsordenen for mødet præsenteres. Nedenstående punkter fremgår også af præsentationen på Fredericia Kommunes hjemmeside. Dagsorden 1. Kort orientering om baggrunden for annonceringen 2. Kort præsentation af mødedeltagerne 3. Konditionsmæssigt tilbud 4. Udvælgelseskriterier - rettelse 5. Spørgsmål/ Kommentarer Ad 1. Kort orientering om baggrunden for annonceringen Pleje og sundhedschef Mona Nederby Larsen orienterer kort om baggrunden for annoncering vedrørende frit leverandørvalg inden for personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Ad 2. Kort præsentation af mødedeltagerne Fra Fredericia Kommune og Bech-Bruun deltager følgende: Pleje og Sundhed Mona Nederby Larsen, Pleje og Sundhedschef Marianne Hansen, Plejechef, Hanne Rasmussen, Visitationschef, Pia Asmussen, Visitator, Hanne Bylov, Specialkonsulent Team Udbud og Indkøb Sofie Greve Klaaborg, Indkøbskonsulent Pia Rossen, Indkøbskonsulent Bech-Bruun Christian Nielsen, Specialistadvokat Ad. 3 konditionsmæssige tilbud Pia Rossen gennemgår hvilke forhold tilbudsgiver særlig skal være opmærksom på i forhold til at afgive et konditionsmæssigt tilbud (se den vedhæftede præsentation). Ad. 4 Udvælgelseskriterier rettelse Pia Rossen gennemgår rettelser til udbudsmaterialet. Rettelserne vedrører udvælgelseskriterierne (pkt ) i udbudsbetingelserne. Rettelserne fremgår af nedenstående samt rettelsesbladet dateret den 19. november Pkt. 10. Økonomisk og finansiel formåen Omsætningen i seneste afsluttede regnskabsår på mindst 10 mio. kr. skal omfatte både både (i) praktisk hjælp og (ii) personlige plejeopgaver døgnet rundt samt evt. (iii) udvalgte delegerede.

2 11. Teknisk og faglig formåen Det er et krav at den anførte reference (kontrakt) både vedrøre (i) praktisk hjælp og (ii) personlige plejeopgaver døgnet rundt samt evt. (iii) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere. Den månedlige kontraktsum skal i perioden fra 1. januar 2012 og til kontrakten ophørte, alternativt indtil tilbudsfristen, gennemsnitligt have været på mindst kr. (se rettelsesbladet på Fredericia Kommunes hjemmeside dateret den 19. november). Ad. 5 Spørgsmål/ kommentarer Nr. Spørgsmål Svar 1 Tæller decideret sygeplejeydelser og ikke kun delegeret med i de kr. i teknisk og faglig formåen? Ja. 2 Hvad tænkes der på, når der skal laves en beskrivelse af samarbejdet i henhold til SAM:BO aftalen? Er det i forhold til sygeplejeydelserne? Det er ikke kun i forhold til sygeplejeydelser, men også i forhold til modtagelse af borgere der udskrives og som modtager eller som skal modtage hjælp. Det skal beskrives, hvordan Leverandøren vil afdække døgnet i forhold til modtagelse af borgere døgnet rundt. Det skal beskrives, hvordan leverandøren vil sikre dette. Gælder også opdaterede indlæggelsesrapporter, der skal fremsendes til sygehuset ved indlæggelser. 3 Rehabiliterende tilgang er det kommunen, der laver borgerens plan/beskriver målene for borgeren eller skal leverandøren have en ergoterapeut/fysioterapeut ansat, eller kan man evt. købe ydelsen eksternt? Det er ikke kommunen, der laver borgerens plan når det drejer sig om borgere, der har valgt en privat leverandør. Leverandøren skal have et tværfagligt team ansat. Eller købe ydelserne ved en underleverandør. Underleverandøren skal jfr. udbudsmaterialet godkendes af Fredericia Kommune. Alle borger, der modtager hjælp skal have en Borgerens plan. Beskrivelsen af hvordan man vil sikre opfyldelse af kravene til organisering, indsatser og metodeanvendelse skal eksempelvis angive - hvordan Leverandøren sikre, at der følges op på målene i borgernes plan, herunder at udviklende mål skal der følges op hver 14. dag og vedligeholdende mål hver 3. måned. 4 Skal der være en fysioterapeut eller ergoterapeut ansat og ikke bare en sygeplejerske, der er vant til Ja, der skal være terapeuter ansat. I kan dog købe ydelserne udefra v. underleverandør og

3 arbejde? 5 Hvor stor en andel af borgerne har en rehabiliteringsplan liggende? 6 Er det kommunen fysioterapeut / ergoterapeut, der bestemmer planen, eller er det leverandørens fysioterapeut / ergoterapeut? 7 Hvem foretager sideoplæring af leverandørens medarbejdere i forhold til delegerede sygeplejeydelser beskrive dette i udbudsmaterialet. Underleverandøren skal jfr udbudsmaterialet godkendes af Fredericia Kommune. Alle. Der kan både være udviklende mål og/ eller fastholdende mål. Det er leverandøren sammen med borgeren. Det gør kommunens sygeplejersker, hos borgeren i dennes hjem. Der tilbydes evt. også noget mere generel undervisning. Det forventes dog også, at personalet eks som SSA har basiskompetencer. Procedurerne vil blive tilgængelige for Leverandøren. 8 Adgang til kommunens procedurer? Det kan skaffes til leverandøren. 9 Må SSH varetage de ydelser, når de er i borgerens hjem? 10 Hvem kontaktes ved akut opståede problemer i forbindelse med sygeplejeydelser? 11 Skal borgerne fortsat gennem det rehabiliterende team inden de får det frie valg eller kommer de ud i det frie valg med det samme så leverandøren kan forvente at skulle bruge ansatte ergoterapeuter til denne opgave? 12 Hvis en borger kommer hjem fra sygehuset og der er behov for sygepleje, hvordan forholder leverandøren sig så? Der er kompetenceplaner som bilag til udbudsmaterialet. Deraf fremgår hvilke opgaver SSH er må varetage. Det gør Fredericia kommunes sygeplejersker. Der er en vagttelefon, der kan ringes til døgnet rundt. Der er ny lovgivning på vej, der muligvis betyder, at borgerne skal direkte ud i det frie valg/til de private Leverandører. Der er nok en afklaring omkring årsskiftet. Pt. er det sådan at: 1/3 af nye borgere kommer omkring hverdagrehabilitering ( 86) og af dem kommer ca. 60 % ud til det frie valg til mindre eller samme hjælp, mens 40 % rehabiliteres til at kunne klare sig selv. 2/3 kommer direkte ud i det frie valg. Kommunens sygeplejersker læser alle advis er om udskrivelser også på borgere der har en privat leverandør. I advis erne er beskrevet, om der er behov for sygeplejeydelser og er det tilfældet, tager sygeplejersken ud til borgeren og vurderer situationen. Der tages ikke nødvendigvis

4 kontakt til den private leverandør forud for sygeplejerskens besøg. Hvis sygehuset er kommet til at udskrive en borger, der har brug for sygepleje, uden at skrive det i advis en, så skal leverandørens personale, som kommer i hjemmet, ringe til kommunens sygeplejerske efter hjælp. 13 I udbudsmaterialet er det anført, at tildelingskriteriet er "Laveste pris" Borgmesteren (Jacob Bjerregaard) har imidlertid offentligt udtalt, at man ikke vil begå samme fejl som i Kolding, hvor flere leverandører er gået konkurs, da den vindende pris var så lav, at de ikke kunne matche den. Så i Fredericia ville man derfor ikke udelukkende se på prisen, men også på kvaliteten. Hvordan hænger det sammen?? Der er lavet en meget detaljeret kravspecifikation, der alt sammen er mindstekrav, herunder krav om dokumentation. Der er således lagt vægt på, at de faglige vinkler prioriteres dvs. at prisen skal afspejle, at der er ressourcer til at løse de opgaver, fx den rehabiliterende tilgang, uddelegerede sygeplejeydelser, APV og arbejde med utilsigtede hændelser mv. som er beskrevet i kravspecifikationen. Kommunen vil tjekke op på forskellige typer dokumentation, og udtalelser fra fx sygehuset. Der er desuden taget forbehold for, at en pris, der er urealistisk lav, vil blive afvist. 14 Hvor stor en besparelse regner kommunen med? Ca. 1,3 mio. er KL s minimum vurdering i potentialeafklaringen. 15 Hvem afgør, hvem der vinder udbuddet? Faggruppen bag kravspecifikationerne vurderer om beskrivelser lever op til kravene. Derefter kigger man på prisen. Det kan være, at der ikke er 3 leverandører. Det kan også være, at vi stiller opklarende spørgsmål til beskrivelserne. 16 Skal den offentlige leverandør tilpasse den vundne pris? 17 Kvalitetsstandarter - er der udsigt til væsentlige ændringer i serviceniveauet/ kvalitetsstandarderne? 18 I udbudsmaterialet omtales og beskrives både det at give medicin, som det at administrere (dosere medicin) - skal dette forstås således, at private leverandører kan udføre begge typer opgaver? Ikke endnu, men mon ikke der vil komme noget i kølvandet på udbudsresultatet. Lige nu er der ikke udsigt til ændringer og der kommer formentlig ikke noget i 2015, da budgettet er vedtaget. Men der kan ikke udstedes garantier om det og på det lidt længere sigt, kan der komme en politisk beslutning om ændringer. I så fald vil leverandøren blive informeret herom. Nej, de private leverandører kommer ikke til at dosere medicin, men udelukkende at give doseret medicin.

5 19 I udbudsmaterialet er det anført, at det er sygeplejersken, der har ansvaret for de sygeplejefaglige opgaver der uddelegeres til de private leverandører. Skal det forstås således, at en sygeplejerske fra den kommunale pleje, vil forestå oplæring/undervisning af personale fra den private leverandør? 20 Hvor mange af de borgere der aktuelt modtager hjemmehjælp, skønner Fredericia kommune, vil blive i stand til at klare sig selv efter et rehabiliterende forløb? 21 Hvor mange borgere er der aktuelt i Fredericia kommune, der modtager hjemmehjælp? 22 Hvor mange borgere skønnes, at miste hjælpen efter den bebudede re visitering? Sygeplejerskerne oplærer ansatte hos de private leverandører til at udføre de delegerede sygeplejeindsatser. Det ved vi ikke. Vi kender tallene fra hverdagsrehabilitering jf ovenstående (pkt. 11). Ca. 730 borgere modtager hjælp til personlig pleje, heraf har 140 valgt en privat leverandør Ca borgere modtager hjælp til praktisk bistand heraf har 670 valgt en privat leverandør. (september tal). Der kan ikke siges noget om, hvorvidt der er nogen, der mister hjælpen. De borgere der er ude af stand til, kan visiteres til den pågældende hjælp. Der er umiddelbart en forventning om, at de borgere der i dag er visiteret til hjælp, fortsat er ude af stand til at varetage den opgave de ydes hjælp til.

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling

Til Tilbudsgiverne. Udbud af fodbehandling Til Tilbudsgiverne Udbud af fodbehandling Den 08.01.2015 Kommunen har modtaget spørgsmål til ovennævnte udbud. Spørgsmålene gengives ordret nedenfor sammen med svarene herpå. Sagsnummer 14/15300 Der gøres

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere