Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet."

Transkript

1 Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer disse mål, og at man har så meget selvværd, at man tør og vil gøre en indsats for at skabe sig en god fremtid. For at kunne tage stilling og vælge uddannelse og erhverv er det vigtigt at have kendskab til de eksisterende muligheder både lokalt og globalt. Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i elevernes personlige målsætning og planlægning samt deres samfundsmæssige og erhvervsmæssige fremtid. Læringsmål Er bevidste om muligheder og begrænsninger i forhold til egne ønsker og drømme. Er bevidste om ændringer i egne personlige egenskaber, interesser og evner. Kan vurdere faktorer, der kan have indflydelse på deres uddannelse, erhvervsvalg og personlige planlægning med henblik på at foretage hensigtsmæssige valg. Opstiller mål og delmål for deres videre skolegang og personlige planlægning. Løbende evaluerer og reviderer både mål og delmål og tager de nødvendige skridt til at disse realiseres. Opsøger viden og bruger de ressourcer, der er i samfundet, som kan hjælpe dem til at nå deres mål. Søger at nå forskellige delmål i samarbejde med andre, giver respons på andres handleplaner samt modtager respons på egne handleplaner og forholder sig aktivt hertil. Har viden om de forskellige karrieremuligheder, der eksisterer inden for lokalsamfundet, i landet som helhed og i andre lande. Har viden om, på hvilke områder der er mest brug for uddannet arbejdskraft lokalt og globalt, og hvilke uddannelser og erhverv der er mindre udbud efter. Har stiftet bekendtskab med et erhverv efter eget valg og har evalueret deres udbytte heraf og deres fortsatte interesse herfor. Personlig udvikling Side 1

2 Arbejdspladser i din by (pararbejde) Hvilke arbejdspladser findes der i din by? Sæt kryds. (Tilføj evt. andre arbejdspladser i de tomme felter) Sygehus Butik Havn Fabrik Hotel Skole Politi Brandvæsen Værksted Kommunekontor / Rådhus Radio / TV / Avis Byggeplads Kirke Lufthavn / Heliport Alderdomshjem Børneinstitution Hjemmet Fordel arbejdspladserne imellem jer og find ud af, hvilke jobs man kan få på de forskellige steder. Fx: Sygehus: Læge Sygeplejerske Jordemor Sundhedsmedhjælper Laborant Økonoma Osv. Fremlæg jeres liste for resten af klassen. Hvis der mangler nogle jobs, tilføjes disse. I fællesskab skal I lave en samlet liste over alle de jobs, I er nået frem til. Listen ordnes alfabetisk. Personlig udvikling Side 2

3 Job-kartotek (individuelt eller pararbejde ) Tegn og skriv i skemaet om, hvad der har med jobbet at gøre. Se kopiside. Brug oplysninger fra bøger, fx Hvad kan jeg blive og internet, fx De færdige skemaer kan evt. lamineres og bruges til klassens eget job-kartotek. Læge Hvad laver personen? Lægen undersøger og behandler mennesker, der er syge. Der findes forskellige specialister, fx medicinsk læge, kirurg, røntgenlæge, psykiater osv Tegn her. Hvilke redskaber bruges? Stetoskop, pandelampe, blodtryksmåler osv. Hvor lang tid tager uddannelsen? 6½ år Hvor foregår uddannelsen? Universitet i Danmark Hvad kræves der af skolegang for at starte på uddannelsen? GU-eksamen med høje karakterer Personlig udvikling Side 3

4 Kopiside Hvad laver personen? Tegn her. Hvilke redskaber bruges? Hvor lang tid tager uddannelsen? Hvor foregår uddannelsen? Hvad kræves der af skolegang for at starte på uddannelsen? Personlig udvikling Side 4

5 Mellemtrinnet Jobtræ (individuelt) Hvilke jobs findes i din familie? (mor, far, tanter, onkler osv) Findes de jobs i job-kartoteket, eller skal de evt. tilføjes? Lav et familie-jobtræ. Skriv på tegningen, hvilket job de forskellige familiemedlemmer har. Tilføj evt. de familiemedlemmer, der mangler. Personlig udvikling Side 5

6 Hvad er du god til? (individuelt) Svar på alle spørgsmålene. Jeg er god til matematik Jeg er god til grønlandsk Jeg er god til dansk Jeg er god til at spille skuespil Jeg kan tale flere sprog Jeg er god til at spille computer Jeg bestemmer tit, hvad vi skal lege Jeg hjælper tit mine kammerater med opgaver Jeg kan spille på et instrument Jeg er god til at løfte tunge ting Jeg kan godt lide at samle flasker og sælge dem Jeg rydder tit op på mit værelse Jeg kan godt lide at skrive breve Jeg kan godt lide at sove hos en kammerat Jeg kan godt lide at rejse Jeg leger meget ude, også når det regner eller sner Jeg er god til at tegne Jeg er god til at sy Jeg kan godt lide idræt Jeg kan godt lide dyr Jeg kan godt lide at lave mad Jeg kan godt lide at passe små børn Jeg kan godt lide, at andre bestemmer, hvad jeg skal lave Jeg kan godt lide at tage billeder Jeg kan godt lide at sejle Jeg kan godt lide at gå på jagt Jeg kan godt lide at lave min cykel JA NEJ VED IKKE Find derefter et job, du kunne tænke dig. Personlig udvikling Side 6

7 Når du har et overblik over, hvad du er god til, skal du prøve at finde et job, du kunne tænke dig. Tegn og fortæl i klassen om, hvorfor du gerne vil have netop det job. Skriv Tegn Find et job, du ikke kunne tænke dig Tegn og fortæl i klasen om, hvorfor du ikke kunne tænke dig det job. Skriv Tegn Personlig udvikling Side 7

8 Hvad laver du derhjemme? (individuelt) Skriv og tegn om det arbejde, du laver derhjemme. Skriv Tegn Forestil dig, at du skal have en anden til at lave dette arbejde. Lav en jobannonce enten i hånden eller på computer. Annonce Personlig udvikling Side 8

9 Job-plakat (pararbejde) Find et job, I begge kunne tænke jer. Find oplysninger om jobbet i job-kartoteket, på internettet eller på biblioteket. Find billeder på internettet eller i blade og aviser. Lav en flot plakat om jeres job, og hæng den op i klassen. Lav derefter opgaver til plakaten, som jeres klassekammerater skal løse. Eksempel Receptionist En receptionist arbejder på et hotel. Han/hun tager imod gæsterne og sørger for, at de får et værelse, som passer til deres behov. Det er vigtigt at kunne tale flere sprog, så man kan hjælpe gæsterne til rette, lige meget hvor de kommer fra. En receptionist samarbejder med rejsebureauer og turistkontorer, og som receptionist skal man kende sin by godt, så man kan anbefale butikker og restauranter til gæsterne. Det er vigtigt, at man er udadvendt, høflig og velklædt. Receptionisten skal også passe telefon og tage imod beskeder til gæsterne. Han/hun skal ordne regnskaber og sørge for, at der er værelser parat til gæster, der har bestilt i forvejen. Når gæsterne rejser fra hotellet, er det receptionisten, der tager imod betaling. Man skal være forberedt på at have natarbejde en gang imellem. For at blive receptionist skal man have Folkeskolens Afgansprøve. Uddannelsen varer 3 år og 2 måneder. Man skifter mellem skoleophold og praktik. Personlig udvikling Side 9

10 Opgaver til eksemplet Besvar spørgsmålene? 1. Hvor arbejder en receptionist? 2. Hvad laver en receptionist? 3. Hvor lang tid tager uddannelsen? 4. Hvad skal man være god til for at blive receptionist? Sandt eller falsk? Sæt kryds. sandt falsk En receptionist arbejder på et hotel. Man skal være en mand, for at blive receptionist En receptionist bærer gæsternes kufferter til værelset En receptionist taler meget i telefon. En receptionist arbejder på skiftehold. Personlig udvikling Side 10

11 4-kort (gruppearbejde) Lave et spil kort: 1. Klip A-4 karton i 4 stykker Lave 13 sæt á 4 stykker. 2. Kort 1 skal vise et billede/tegning af en person i arbejde. 3. Kort skal vise redskaber, der har med arbejdet at gøre. Ex.: Lærer, kridt, tavle, skoletaske 4. Spil spillet. 5. Regler: a. Kortene blandes b. 7 kort deles ud til hver spiller (4 spillere) resten lægges i en bunke på bordet med billedsiden nedad. c. Hvis en spiller har 4 kort, der hører sammen (et stik), lægges det ned. d. Spillerne skal altid have 7 kort på hånden. e. Først trækkes der kort fra bunken, og når der ikke er flere, trækkes der fra de andre spillere. f. Den, der har flest stik, har vundet. Personlig udvikling Side 11

12 Mime-spil (par- og gruppearbejde) 1. Hvert par skal bruge 10 kort lavet af karton. 2. Skriv navne på 10 forskellige jobs på jeres kort 3. Gå sammen med et andet par, så i danner grupper á 4 hver gruppe har 20 kort. 4. Bland kortene. 5. I skal skiftes til at trække et kort. 6. Den, der trækker kortet, skal uden at sige et ord forklare (mime) de andre i gruppen, hvilket job der står på kortet. 7. Den i gruppen, der gætter jobbet, får et point. 8. Hvis ingen gætter jobbet, lægges kortet tilbage i bunken. 9. Spillet er slut, når alle 20 kort er gættet eller efter aftalt tid. Et job til din klassekammerat (individuelt eller pararbejde) Find et job i job-kartoteket, som du/i synes passer godt til en af dine/jeres klassekammerater. Skriv nogle stikord om jobbet og om, hvorfor du/i synes, det passer til din/jeres klassekammerat. Fremlæg mundtligt for klassen. Rollespil om job (gruppearbejde) Dan grupper á fire personer. Hver gruppe vælger en arbejdsplads, hvor der er fire forskellige jobs, der arbejder sammen eller Hvor der er fire forskellige jobs/personer, der møder hinanden på en arbejdsplads. Lav et lille rollespil, der viser de fire forskellige jobs og deres arbejde/samarbejde. Vis rollespillet for resten af eleverne i klassen. Hver elev skal skrive på en seddel, hvilke job de tror, der er tale om. Hvem mon gætter flest rigtige? Personlig udvikling Side 12

13 Fire familier og deres jobs (gruppearbejde) Hver gruppe tegner et stort hus, som man kan kigge ind i og hænger det op på væggen. Der tegnes møbler til huset. De personer, der bor i huset, tegnes, og af tegningen skal man kunne se, hvilket arbejde de har (påklædning eller andet). Giv personerne navn. Hver gruppe skal fortælle resten af klassen om deres familie både hvad de laver på arbejdet, og hvad de laver derhjemme. Fire forskellige arbejdspladser (gruppearbejde) Hver gruppe vælger en arbejdsplads, som de tegner i stort format. Redskaber, maskiner o.l., der bruges på arbejdspladsen, tegnes og klæbes på tegningen af arbejdspladsen. De jobs, der er på arbejdspladsen, skrives/tegnes ind på billedet. Hver gruppe skal fortælle resten af klassen om arbejdspladsen og de forskellige jobs, man kan have der. Mennesker i arbejde (gruppearbejde) Der indsamles så mange billeder som muligt af mennesker i arbejde. Opslagstavlen eller væggen opdeles i forskellige arbejdspladser. Billederne klippes ud og placeres på de arbejdspladser, hvor de hører hjemme. Hver gruppe vælger et billede og fortæller resten af klassen om, hvad de arbejder med. - Hvorfor arbejder de? - Hvordan laves arbejdet? - Hvor er personen? Ude eller inde? - Hvad laver personen? - Hvornår sker det? I gamle dage eller nu? - Er det morgen-, nat- eller aftenarbejde? - Hvordan ser personen ud? Tøj m.m. - Det er en god ide at invitere en forælder/bedsteforælder, der kan fortælle om arbejde i gamle dage. Personlig udvikling Side 13

14 Undersøgelse af drømmejob (individuelt og klassen) Alle elever i klassen skriver om et eller to jobs, de drømmer om at få en dag. Hæng drømmene op på opslagstavlen. Lav i fællesskab en undersøgelse over de store elevers ( klasserne) drømmejobs. Sammenlign med jeres egne drømme. Er der forskelle / ligheder? Inviter en eller flere af de store elever ind og fortælle om drømmejobbet og om, hvordan han/hun vil nå sit mål. Job-spil (klassen) Alle elever tegner i fællesskab en stor spilleplade med gader og huset set ovenfra. Der indtegnes forskellige arbejdspladser på spillepladen. Gaderne opdeles i felter, og nogle af felterne omkring arbejdspladserne markeres med et spørgsmålstegn. Der udarbejdes gruppevis spørgsmålskort (?-kort) med spørgsmål og svar til hver enkelt arbejdsplads.?-kortene placeres på spillepladen på området ved den arbejdsplads, de passer til. Læreren udarbejder generelle?-kort med spørgsmål og svar om job og arbejdsliv, som passer til målgruppen. Lad eleverne arbejde med sikkerhed og miljø på arbejdspladsen og derefter udabejde skæbne-kort, (!-kort), der handler om uheld på arbejdspladsen. (fx: Du har glemt at bruge høreværn, ryk 2 felter tilbage) Lad endelig eleverne udarbejde S-felter (sjove felter) Felterne med? -! S markeres på spillepladen. Klassen bliver enige om regler til spillet og inddeles i grupper á 2-3 elever. Spil spillet med terning og brikker, og løs spørgsmål, skæbner og sjove opgaver undervejs. GOD FORNØJELSE Personlig udvikling Side 14

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Undervisningsforløb. af rejselærer Ida Roholm 2008/2009

Undervisningsforløb. af rejselærer Ida Roholm 2008/2009 Undervisningsforløb af rejselærer Ida Roholm 2008/2009 1 Emner til 7. klasse Husk: Introduktion fortælletid Mig Kroppen Tøj Farver Familien Skolen Tal Klokken Navn, hvor kommer jeg fra, hvor gammel er

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere