Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)"

Transkript

1 Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019

2 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august 2019 Web-adresse Titel Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Rapport kan frit refereres med tydelig kildeangivelse Version 1, 30. august / 12

3 Indhold Formål med denne introduktion...3 Baggrund Introduktion til dosisdispenseret medicin... 5 Begreber og ordforklaringer... 5 Hvad er dosisdispenseret medicin... 5 Hvem laver dosispakket medicin... 5 Hvem og hvor mange får dosispakket medicin Dosisdispensering i FMK... 7 Dosisdispensering as is... 7 Dosisdispensering to be Opret lægemiddelordination Juster eller seponer lægemiddelordination Se start og slut for dosisperiode og tidfrister Alle sundhedspersoner kan se dosisdispenseringskortet Bero og genoptag i eget system Påmindelse om receptfornyelse Borgervalgt dosisdispensering Formål med denne introduktion Denne introduktion har til formål at give især klinikere med kendskab til Fælles medicinkort (FMK) en introduktion til den nye dosisdispenserings funktionalitet på Fælles medicinkort. Med fokus på det tværsektorielle samarbejde, giver dokumenteten introduktion til dosisdispenseret medicin og overblik over de nye funktionaliteter og arbejdsgange. Baggrund Fælles medicinkort (FMK) er en it-løsning, hvor alle danskeres medicinoplysninger gemmes i en central database hos Sundhedsdatastyrelsen. Databasen indeholder oplysninger om alle danske borgeres elektroniske recepter samt udleverede receptpligtige lægemidler igennem de seneste to år. Fra 1. januar 2020 introduceres dosisdispensering som en ny funktionalitet i FMK. FMK vil indeholde et digitaliseret dosisdispenseringskortet, som apotekerne vil dosispakke efter. Lægemidlerne på dosisdispenseringskortet, vil ske på baggrund af en dosisrecept. Den nye Version 1, 30. august / 12

4 funktionalitet vil påvirke nogle eksisterende arbejdsgange, i de systemer der har integration med FMK. Version 1, 30. august / 12

5 2. Introduktion til dosisdispenseret medicin Dette afsnit indleder med beskrivelse af begreber vedr. dosisdispensering og giver en indføring til hvad området indeholder. Begreber og ordforklaringer Bero af dosisdispenseringskort: Et dosisdispenseringskort med status BERO i FMK, betyder at der ikke vil blive dosispakket af apoteket. Dosisrecept: Recept, der er markeret at lægemidlet skal dosispakkes. Dosisrulle: Dosisposer med medicin sidder sammenhængende i en dosisrulle. Dosispose: Medicin pakkes i engangsposer kaldet dosisposer og sidder sammenhængende i en dosisrulle. Lægens medhjælp: Sundhedsperson, der er bemyndiget til at arbejde på vegne af lægen. Pakkeapotek: Apotek, der pakker dosisrullerne ud fra dosisdispenseringskortet. Senest udleveret: Dato for hvornår apoteket har ekspederet dosisdispenseret medicin. Start på dosisperiode: Første dato i dosisrullen. Slut på dosisperiode: Sidste dato i dosisrullen. Stabil borger: Borger, der er vurderet egnet til dosisdispensering. Tidsfrist for ændringer: Apotekets dato for hvornår de fastlåser kortet og forbereder pakning af næste dosisrulle. Udleveringsapotek: det apotek, der ekspederer dosisrullen til borgeren. Hvad er dosisdispenseret medicin Dosisdispensering betyder, at et lægemiddel pakkes i doseringsposer. Doseringsposerne kan indeholde en eller flere doseringer af et eller flere lægemidler. Dosisdispensering kan ordineres til personer, institutioner og virksomheder, som del af patientbehandling. Det er muligt at dosispakke tabletter og kapsler. Det er ikke muligt at dosispakke fx øjendråber eller creme. Informationen om hvilke lægemidler, der er egnet til at blive dosispakket kan ses på promedicin.dk. Hvem laver dosispakket medicin Der findes 8 såkaldte pakkeapoteker i Danmark, dvs. apoteker som har fået tilladelse til at have en pakkefunktion med henblik på salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker. Den dosispakkede medicin kan udleveres til en institution, borgeren, eller afhentes på udleveringsapoteket. Version 1, 30. august / 12

6 Hvem og hvor mange får dosispakket medicin Pr. 1. april 2019 modtager borgere dosisdispensering. Ved dosisdispensering bliver medicinen på apoteket fordelt i små engangsposer for hvert tidspunkt, den skal indtages, fx morgen, middag og aften. Det hjælper borgere, til at få taget den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Dosisdispenseret medicin vil ofte blive anvendt af personer, der ellers ville få medicinen fordelt i åbne enkeltdosisbeholdere af fx en hjemmesygeplejerske. Version 1, 30. august / 12

7 3. Dosisdispensering i FMK I dette afsnit beskrives hvordan dosisdispensering håndteres i dag og hvordan det skal håndteres i fremtiden. Desuden beskrives de nye arbejdsgange og funktionaliteter vedrørende dosisdispensering i FMK. Dosisdispensering as is I dag ordinerer lægen dosisdispensering til borgere i FMK, og apoteket kan se dosisrecepter i FMK. Apoteket opretter et dosisdispenseringskort for hver borger i deres eget system på baggrund af de dosisrecepter, lægen har ordineret. Apoteket kigger ikke på FMK, for at validere om doseringen på ordinationen er identisk med doseringen på recepten. Dosisdispenseringskortet er i papirversion på apoteket suppleret med en fysisk kopi til borger og egen læge. Når en læge skal fortage ændringer til doseringen på en ordination, oprette ny ordination eller stoppe en ordination skal lægen tage kontakt til apoteket ved enten at sende en fax eller ringe til apoteket, for at gøre opmærksom på ændringer til næste dosisrulle. Ved indlæggelse af en borger skal behandlingsansvarlige læge ringe til apoteket, hvis lægen ønsker at dosisdispenseringskortet skal sættes i bero, således at der ikke pakkes dosispakker. Når en borger bliver udskrevet fra et sygehus skal sygehuslægen udstede recepter til medicin i almindelige medicinpakker indtil egen læge vurderer om dosisdispensering skal genoptages. Hvis der er ændringer til lægemiddelordinationer skal egen læge udstede nye dosisdispenseringsrecepter. Dosisdispensering to be Med den nye funktionalitet foregår dosisdispensering i FMK. Når lægen ordinerer dosisdispensering til en borger laver lægen en lægemiddelordination i FMK hvortil der kobles en dosisrecept, og denne afspejles på dosisdispenseringskortet i FMK. Lægen kan også lave en eksisterende lægemiddelordination med tilhørende recept om til en dosisdispenseringsrecept. Ved oprettelse af ny ordination, ændring af dosering på ordination, eller seponering af ordination med en åben dosisrecept, vil apoteket få disse informationer direkte ind på dosisdispenseringskortet, således at kommende dosisruller bliver tilpasset. Dvs. når en borger har en åben dosisrecept på FMK bliver det automatisk afspejlet på dosisdispenseringskortet. Det er altså nyt, at dosisdispenseringskortet bliver elektronisk på FMK, således at alle sundhedspersoner kan hente den samme pdf-version af dosisdispenseringskortet fra deres eget system. Det giver øget tilgængelighed til dosisdispenseringskortet, og en transparens for alle parter for hvad der er i nuværende og kommende dosisrulle. Når en borger bliver indlagt på sygehuset kan den behandlingsansvarlige læge sætte dosisdispenseringskortet i bero via eget system, og det bliver via FMK synligt for alle sundhedspersoner, at dosisdispenseringskortet er i bero. Når dosisdispenseringskortet er i bero betyder det, at apoteket ikke pakker nye dosispakker til borgeren. Ved udskrivelse fra sygehus, Version 1, 30. august / 12

8 skal der udstedes recepter til udlevering af medicin. Både egen læge og den udskrivende læge kan genoptage dosisdispensering. Lægen skal være opmærksom på de tidsfrister der er, der kan være en periode hvor borgeren ikke har dosispakket medicin ved hjemkomst efter udskrivelse. Ligeledes kan der være tidligere gamle dosisruller, der ikke er pakket med nuværende korrekt medicineringen, som borgeren skal gøres opmærksom på. Dosisdispensering i FMK I dette afsnit beskrives nedenstående nye funktioner og arbejdsgange vedrørende dosisdispensering i FMK, med fokus på det tværsektorielle samarbejde: Opret lægemiddelordination Juster eller seponer lægemiddelordination Start og slut for dosisperiode og tidfrister Alle sundhedspersoner kan se dosisdispenseringskortet Bero og genoptag i eget system Påmindelse om receptfornyelse Borgervalgt dosisdispensering Opret lægemiddelordination Dette afsnit beskriver arbejdsgangen fra lægen opretter en lægemiddelordination der skal dosisdispenseres, til den leveres hos borgeren. Lægen opretter lægemiddelordination på Fælles medicinkort og der udstedes en tilhørende dosisrecept. Ved udstedelse af dosisrecept bliver lægemiddelordinationen overført til det elektroniske dosisdispenseringskort på FMK. Når tidsfristen for ændringer er passeret klargører apoteket dosisdispenseringskortet til pakning, og sikrer at medicinen pakkes korrekt efter de instrukser, der er givet på lægemiddelordinationen, eksempelvis at fordelingen af medicin i poserne er korrekt i forhold til doseringstidspunkter. Apoteket pakker og leverer dosisruller, typisk af 14 dages varighed, til borger eller den kommune der varetager medicinadministrationen for borgeren. Et dosisdispenseringskort indgår oftest i en pakkegruppe. En pakkegruppe leveres altid til samme lokation og kan fx være dosisruller til flere borgere som bor på samme plejehjem. Det er apotekerne der opretter og vedligeholder pakkergrupperne. Version 1, 30. august / 12

9 Illustrationen viser hvem der kan se og opdatere informationer på dosisdispenseringskortet Juster eller seponer lægemiddelordination Når en læge skal justere eller seponere en lægemiddelordination der dosisdispenseres, foretages det på FMK. Lægen eller lægens medhjælp kan orienterer sig på dosiskortet om tidsfrist for ændringer og oplysninger om dosisrul. Systemer, der anvender snitfladen 1.4.4E4, vil få understøttelse beslutning af hvornår en justering kan træde i kraft på dosisdispenseringskortet, således at der oprettes doseringsperioder, der følger planlagt dosisdispenserings rullestart- og slut. Skal justeringen træde i kraft før den næste dosisrulle pakkes, skal dette håndteres som akut ændring, dvs. at såfremt tidsfristen for ændringer til apoteket er overskrevet skal lægen ringe direkte til pakkeapoteket for at foretage akutte ændringer. At lægens eget system kan understøtte tilpasning til kommende dosisruller der pakkes, skyldes af apoteket indberetter tidsfrist for ændringer til dosisdispenseringskortet, samt oplysning om kommende rullestart- og slutdato. Ved justering af lægemiddelordinationen er det ikke nødvendigt for lægen at foretage ændringer på dosisrecepten, da ændringen afspejles automatisk på dosisdispenseringskortet. Ved seponering af en dosisdispenseret lægemiddelordination afspejles det ligeledes automatisk på dosisdispenseringskortet, af hensyn til generel oprydning bør lægen annullere den tilhørende åbne dosisrecept. Version 1, 30. august / 12

10 3.2.3 Se start og slut for dosisperiode og tidfrister Lægen kan på dosisdispenseringskortet se i hvilke perioder de ordinerede ændringer vil blive håndteret. Dvs. at lægen kan se fra hvilken dato en ændring vil blive udført i dosisrullerne, samt at en aktuel dosering på FMK, passer med hvad der er i dosisrullerne. Når lægen opretter eller seponerer en lægemiddelordination kan lægen se start og slut for dosisperioden i FMK, og apotekets tidsfrister for ændringer til næste dosisperiode. Det betyder, at lægen kan vurdere hvorvidt en ændring af dosisdispensering til den næste periode kan vente, eller om en ændring af dosispakkerne er akut. Hvis det drejer sig om en akut ændring, skal lægen kontakte apoteket telefonisk samt informere de relevante parter der varetager medicinadministrationen (borger eller kommune, bosted, etc.). At kunne se tidsfrister giver lægen og andre sundhedspersoner tryghed og gennemsigtighed den nye funktionalitet i FMK kan sundhedspersoner i eget system se det samme opdaterede dosisdispenseringskort, og følge med i hvad der er i nuværende dosisrulle samt hvilke ordinationer, der er planlagt til kommende dosisruller. Dvs. at alle har adgang til de samme data Alle sundhedspersoner kan se dosisdispenseringskortet Alle sundhedspersoner kan se dosisdispenseringskortet som en pdf-fil i deres eget system. Dvs. at alle sundhedspersoner får adgang til at se hvad der er pakket i dosisrullerne, og skal ikke kontakte apotek eller læge eller se på udleverede dosisdispenseringskort hos borgeren. Ligeledes vil borgere kunne få vist en pdf- fil med dosisdispenseringskortet via Sundhed.dk. Dosisdispenseringskortet indeholder oplysninger om patientens navn og cpr. nummer hvilket udleveringsapotek der har ansvaret for dosisdispenseringskortet hvorvidt dosisdispenseringskortet er sat i bero eller ej tidsfrist for ændringer start og slut på dosisperiode hvorvidt der er åbne dosisrecepter hvornår der senest er udleveret dosisruller Bero og genoptag i eget system Når lægen vil sætte dosisdispensering i bero, eller genoptage dosisdispensering kan lægen gøre det i deres eget system. Når lægen vurderer, at der ikke skal dosispakkes til borgeren pga. evt. indlæggelse eller ustabil fase, kan lægen sætte pakning af dosisruller i bero. Hvis status er i bero når apoteket skal pakke dosisrullen, betyder det, at apoteket ikke pakker dosisruller. Apoteket vil sættes en ny tidsfrist for hvornår de igen kigger på om dosisdispenseringskortet er i bero. Version 1, 30. august / 12

11 Der henvises til gældende lovgivning for bero og genoptag dosisdispensering, jvf. receptbekendtgørelsen. Skal dosisdispensering genoptages akut, skal lægen fjerne markering for bero, ringe til apotek og aftale akut dosispakning. Følgende kan overvejes når lægen vurderer om dosisdispenseringskortet skal sættes i bero og der ikke pakkes dosisruller: Ved indlæggelse: o varighed af indlæggelse Ved fjernelse af markering af bero, eller ved udskrivelse: o mangler borgere dosispakket medicin i en periode o genoptagelse af dosispakket medicin så der igen kan pakkes dosisruller o hvem hjælper med medicinadministration og sikre korrekt medicinering Påmindelse om receptfornyelse Alle dosisrecepter er elektroniske og har en udløbsdato på maksimalt 2 år jvf. Receptbekendtgørelsen. Der skal være en gyldig recept i hele dosisrullens periode, når der klargøres til pakning af dosisrullen. FMK tjekker gyldighed af datoen på recepten, og når der ved klargøring til pakning er 4 uger til udløb af gyldighedsperioden sender FMK automatisk en receptfornyelsesanmodning til borgerens egen læge. Egen læge vurderer om receptanmodningen skal fornyes. Ved fornyelse kan lægen angive hvor længe recepten skal være gyldig til. Såfremt egen læge afviser receptfornyelsen, vil lægemiddelordinationen fortsat være aktiv på FMK, men der vil ikke blive dosispakket efter receptudløb. Version 1, 30. august / 12

12 3.2.7 Borgervalgt dosisdispensering Borgere kan anmode egen læge eller behandlerfarmaceuter om at medicinen dosisdispenseres. Læge skal oprette dosisrecepter i dette tilfælde og der ydes tilskud til dosisdispensering efter gældende regler. Behandlerfarmaceut kan ligeledes vurdere borger egnet til dosisdispensering, der ydes tilskud til dosisdispensering efter gældende regler. Behandlerfarmaceut konverterer eksisterende pakningsrecepter om til dosisrecepter, med en gyldighed der svarer til pakningsstørrelsen. Borgere kan bede apoteket om at pakke håndkøbslægemidler, kosttilskud, vitaminer o.l. til dosisdispensering. Disse produkter vil fremgå af dosisdispenseringskortet, og der er ingen recept tilknyttet disse. Version 1, 30. august / 12

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Dokumenterne er målrettet læge, apotek og hjemmesygeplejen, og der er lavet et supplement til sygehuslæger.

Dokumenterne er målrettet læge, apotek og hjemmesygeplejen, og der er lavet et supplement til sygehuslæger. Dosisdispensering Opsamling af kommentarer Introduktion I løbet af Q2 2016 er der skrevet en række dokumenter, også omtalt som pixibøger, der omhandler en løsningsmodel til dosisdispensering. Disse dokumenter

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed.

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed. Formanden Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 13-08-2018 BIS/TAN/412/00061 Svar på høring om udkast

Læs mere

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1

22. maj Best Pratice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 22. maj 2018 Best Pratice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.1 Indhold Forord 3 Henvisning...3 Kontakt...3 Arbejdsgange i forbindelse med ordinationer... 4 Hvilke ordinationer

Læs mere

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version 0.3 2017-06-12 Dokumenthistorik Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 2017-05-22 TKN Arbejdsversion - oprettet 0.2 2017-06-07 TKN Opdateret

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom 2. Supportforummøde 07.03.2017 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Velkomst og beskeder v. Alice Datosæt i FMK v. Marianne Behandling start og slut Dosering start og slut LPS-vejledninger

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER

FYRAFTENSMØDE FMK OG FORLØBSPLANER Velkommen FYRAFTENSMØDE med fokus på FMK OG FORLØBSPLANER XMO 11.10.18 Præsentation Kirsten Wengler, Læge Kjeld Gandrup, XMO Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Vi hjælper praksis med IT og data Vejleder

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Indgåelse af aftale om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 031-14 (genfremsendes tidligere ved fejl udsendt som 033-14)

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Referat fra 2. FMK-supportforummøde

Referat fra 2. FMK-supportforummøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 08.03.17 Vor ref. IBS Referat fra 2. FMK-supportforummøde Tidspunkt: Tirsdag, den 7. marts 2017 Sted:

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Vejledning FMK-online

Vejledning FMK-online VEJLEDNING 2019 Vejledning FMK-online 1 / 45 Udgiver FMK programmet Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design [Tekst] Copyright [Tekst] Version [#] Versionsdato 7. februar 2019 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

FMK Supportforummøde. MedCom. 20. September 2017

FMK Supportforummøde. MedCom. 20. September 2017 FMK Supportforummøde MedCom 20. September 2017 2 Dagsorden Velkomst og beskeder Opsamling fra sidste møde samt indkommende spørgsmål Info om borgerkampagne, Region Sjælland Kommende release s på app en

Læs mere

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 Pilotkriterier Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 2016-07-01 Side 1 af 11 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 1. juli 2016 BIDR Pilotkriterier Certificeringskrav

Læs mere

Høringssvar til Godkendelseskriterierne 1.4.4E2

Høringssvar til Godkendelseskriterierne 1.4.4E2 27. juni 2018 FMK AAGS/ FMK PROGRAMMET Høringssvar til Godkendelseskriterierne 1.4.4E2 Sundhedsdatastyrelsen, FMK programmet har d. 17. april 2018 udgivet FMK Godkendelseskriterierne 1.4.4E2 på høringsportalen

Læs mere

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert Dosispakket medicin Har du svært ved at holde styr på din medicin? Glemmer du nogle gange at tage den? Tager du meget forskelligt medicin? Apoteket kan hjælpe dig, så du får din medicin både nemt og sikkert.

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dato 11. september 2013 HJO 7222 7522 Sundhedsstyrelsens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Hermed fremsendes Sundhedsstyrelsens bemærkninger til det fremsendte

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Tirsdag den 15. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted

Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Digital Medicinhåndtering i EG Sensum Bosted Louisa H. Rasmussen, Konsulent, EG Team Online lohra@eg.dk +45 7220 7698 Agenda den 26-02-2018 Medicinmodul i EG Sensum Bosted FMK (Fælles Medicinkort) DLI

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5

Indhold. Valg af effektuering...4. Ændring af effektuering midt i en dispenseringsperiode...5. Ved seponering...5 Indhold Oprette og opdatere FMK...2 Tilretning af medarbejder fejl ved FMK-opdatering...2 Lokal ordination...3 Dispensering...3 Flytning af ordinationer mellem Anden medicin og Medicin dispenseret til

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Medicininstruks for sundhedsfaglige medarbejdere i

Medicininstruks for sundhedsfaglige medarbejdere i Medicininstruks for sundhedsfaglige medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive kommune Definitioner: De enkelte faggruppers kompetence i forbindelse med håndtering: Lægen: Har ansvaret for at behandlingen kan

Læs mere

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-møde. Onsdag den 15. marts Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-møde Onsdag den 15. marts 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom Agenda 1. Velkomst 2. Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? 3. Orientering fra de

Læs mere

FMK og andre tips WinPLC (A-Data)

FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Velkommen FMK og andre tips WinPLC (A-Data) Fyraftensmøde 23.01.18 Præsentation Birthe Daugaard, Læge Ulla Frederiksen, A-Data Lenike Gilhøj Vemmelund, Datakonsulent Bo Christensen, Datakonsulent. Program

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Anbefalinger til dosisdispenseringsordningen

Anbefalinger til dosisdispenseringsordningen Kort om projektet Sundhedsministeriet udmeldte en del af Compliancepuljen til projekter om dosisdispensering i 2009. På den baggrund udarbejdede Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Pharmakon og Det Farmaceutiske

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

FMK Ven eller fjende? (Session 10)

FMK Ven eller fjende? (Session 10) FMK Ven eller fjende? (Session 10) Præsentation Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent i Region Syddanmark Palle Mark Christensen Speciallæge i alm medicin, klinisk farmakologi, ph.d. Lægerne Lærkevej,

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

3. møde i følgegruppen for implementering af FMK på rusmiddelområdet. Tirsdag den 5. marts 2019

3. møde i følgegruppen for implementering af FMK på rusmiddelområdet. Tirsdag den 5. marts 2019 3. møde i følgegruppen for implementering af FMK på rusmiddelområdet Tirsdag den 5. marts 2019 Dagsorden Velkomst og præsentationsrunde v. Karina Hasager Hedevang, MedCom Status fra MedCom v. Karina Hasager

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Syddanmark Onsdag den 27. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Kl. 10.10-10.30 Kl. 10.30-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-12.45 Kl.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK E2. Version 1.8

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK E2. Version 1.8 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK 1.4.4.E2 Version 1.8 2018-07-01 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist 22.2.2013

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Instruks vedrørende medicinhåndtering

Instruks vedrørende medicinhåndtering Instruks vedrørende medicinhåndtering Udgiver Omsorgscentret Breelteparken Dokumenttype Lokal instruks Målgruppe og anvendelsesområde Medarbejdere der håndterer medicin på Breelteparken: Social - og sundhedsassistenter

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere