UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN"

Transkript

1 KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

2 Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser 6 videreuddannelse OG CFU 12 Forskning og udvikling 18 Campus 20 Institutionsoplysninger 24 Kort og Adresser 26

3 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC leverer uddannelser OG VIDEN, DER STYRKER velfærden UCC er en af Danmarks største udbydere af lærer- og pædagoguddannelser og efterog videreuddannelser inden for vores felt. Vi uddanner desuden sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, tegnsprogstolke og tekstilformidlere. UCC s opgave er at uddanne kvalificerede medarbejdere og ledere til landets folkeskoler, institutioner og sundhedssektor. Vi er med til at præge den virkelighed, vi er en del af og arbejder målrettet med forskningsbaseret viden om, hvad der virker i praksis. Vi er med til at styrke respekten for og anerkendelsen af de professioner vi uddanner til, så vi også i fremtiden kan tiltrække flere og bedre studerende. Gennem forskning og udviklingsprojekter er UCC med til at løse nogle af de konkrete velfærdsproblematikker, som vores kandidater møder i hverdagen. Rektor Laust Joen Jakobsen Med i hele karriereforløbet Det er vores ambition at være den foretrukne uddannelsesinstitution fra professionsbacheloruddannelse til efter- og videreuddannelse. Vi dækker hele spektret og sikrer alle vores studerende og kursister opdateret faglig viden og stærke personlige kompetencer, uanset hvor de befinder sig på karrierestigen. 4 5

4 professionsbacheloruddannelser VITAL KOMBINATION AF TEORI OG PRAKSIS UCC tilbyder professionsbacheloruddannelser til unge, som vil arbejde med mennesker. Vi klæder vores studerende fagligt på til at kunne uddanne, udvikle og tage hånd om andre. UCC s syv professionsbacheloruddannelser er rettet mod bestemte erhverv inden for læring, pædagogik, sundhed og formidling. Uddannelserne består af en teoretisk og en praktisk del og varer mellem 3,5 og 4 år. Den praktiske del af uddannelserne foregår som praktikophold på en arbejdsplads. Uddannelser Lærer Pædagog Sygeplejerske Fysioterapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler Psykomotorisk terapeut Akademiuddannelser Pædagogisk assistent - PAU PERSONLIG UDVIKLING VIDERE- UDDANNELSE UCC S UDDANNELSER JOB/ ARBEJDSLIV PRAKTIK DK/UDLAND KONSULENT/ RÅDGIVER ARBEJDE I UDLANDET VIDERE- UDDANNELSE FORSKNING FAGLIG UDVIKLING LEDER Dynamisk studieforløb På UCC har al læring relevans til den virkelighed, som vores studerende møder efter uddannelsen. Gennem tætte relationer til skoler, institutioner, klinikker og sygehuse inddrager vi løbende viden og eksempler fra praksis i den teoretiske undervisning, og vi bygger videre på de studerendes erfaringer fra perioderne i praktik. Det giver en god dynamik og et levende studiemiljø, at vores studerende prøver deres viden af i virkeligheden og tager nye input med hjem fra praktikperioderne. 6 STUDIEOPHOLD 7

5 HER ER BÅDE FAGLIGE OG MENNESKELIGE KOMPETENCER I FOKUS Vores uddannelser kræver både hjerne og hjerte. Vi skal ruste vores studerende fagligt og menneskeligt til de udfordringer, de møder i skoler, institutioner og sundhedssektoren. Jeg har store ambitioner med min læreruddannelse. Det at arbejde med børn og unge er fantastisk i sig selv, men læreruddannelsen åbner også op for en masse andre muligheder, som jeg er klar til at gribe, når chancerne byder sig! Sofie Lærerstuderende, UCC Krav om høj faglighed Der stilles stadig større krav til velfærdssamfundets kernemedarbejdere. Pædagogen skal dokumentere børnehavebørnenes udvikling og skoleparathed, læreren skal lede klassen og inkludere flere elever med særlige behov, og sygeplejersken får større ansvar for patientforløb. Det kræver et højt fagligt niveau at kunne leve op til kravene fra både samfundet og egen leder, forældre og pårørende. Her bor UCC UCC har uddannelsessteder i Københavnsområdet, Nordsjælland og på Bornholm. Samtidig kræver det mod at turde bruge sine menneskelige og personlige ressourcer i sit arbejdsliv. Særligt på den måde, der er nødvendig i mange af de professioner, UCC uddanner til. Man er tæt på mennesker og kan have afgørende betydning for andres liv. UCC tilbyder uddannelser baseret på viden og høj faglighed, tæt på den praktiske virkelighed. Vi gør en indsats for at skabe kvalitet i undervisningen og hjælper vores studerende til at blive afklarede, ressourcestærke og engagerede medarbejdere i velfærdssamfundet. 8 9

6 PÅ TVÆRS AF FAG OG PROFESSIONER UCC skaber ny stolthed om de professioner vi uddanner til gennem motiverende arbejds- og studiemiljøer, inspirerende undervisning og ikke mindst en ånd, hvor vi tør have høje mål og ambitioner for vores fælles velfærd Det er fælles for de professioner, UCC uddanner til, at tværfagligt samarbejde er en naturlig del af hverdagen. Antal studerende fordelt på uddannelsestyper Det tværprofessionelle UCC s uddannelser har obligatoriske tværprofessionelle forløb, hvor de studerende skal vælge fag på tværs af uddannelserne fx mellem sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. Studerende på UCC har også mulighed for at tone deres uddannelse i særlige retninger ved at supplere med kurser fra andre uddannelser på UCC. Scan koden og se film eller læs interviews med nogle af vores studerende Internationalt netværk På UCC lægger vi vægt på, at alle studerende får et internationalt perspektiv på deres uddannelse. Vi har et bredt netværk til uddannelsesinstitutioner og praktiksteder i udlandet og en række internationale uddannelsestilbud. Det giver vores studerende rig mulighed for at styrke deres interkulturelle kompetencer, så de er bedre rustet til de udfordringer, de møder i et mere og mere multikulturelt samfund. Læreruddannelsen (4.100) Pædagoguddannelsen (4.900) Sygeplejerskeuddannelsen (470) Tekstilformidleruddannelsen (160) Psykomotorisk terapeut (190) Tegnsprogstolkeuddannelsen (170) Fysioterapeutuddannelsen (150) 10 11

7 VIDEREUDDANNELSER og cfu KOMPETENCEUDVIKLING INDEN FOR SKOLE, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG LEDELSE UCC tilbyder en bred vifte af kurser og videreuddannelser, der alle styrker fagligheden hos lærere, pædagoger, sygeplejersker og offentlige ledere. Vi går altid i dialog med den enkelte medarbejder, leder eller skole om, hvilke udfordringer de står overfor og i givet fald, hvilke kompetencer, der mangler eller forbedringer, som skal foretages. Üzeyir, konsulent i Videreuddannelsen Når skoler, institutioner og sundhedssektor bliver mødt med stigende krav til kvalitet og effektiviseringer, stiger behovet for dygtigere ledere og medarbejdere. For eksempel bliver der etableret flere store institutioner, der er fokus på læring og inklusion af flere børn og unge og på inddragelse af den enkelte borger. Udvikler kvaliteten af det professionelle arbejde UCC s kurser og videreuddannelser giver ny viden og inspiration til arbejdet med børn, unge og voksne. Diplomstuderende får værktøjer til at udvikle det daglige professionelle arbejde, og uddannelserne kan være med til at åbne døre for nye opgaver og arbejdsfunktioner

8 FAGLIGHED, FORDYBELSE OG FORNYELSE UCC tilbyder kurser og diplomuddannelser inden for skoleudvikling, didaktik, inklusion, ledelse, organisation, vejledning, voksenpædagogik, sundhed, børn og unge. planlægning og gennemførelse af projekter til evaluering og dokumentation. UCC arbejder med at undersøge, beskrive og analysere praksis i samarbejde med skoler, institutioner og kom- UCC har ca studerende på kurser og diplomuddannelser. De fleste studerende er offentlige ledere, lærere, I UCC s online kursuskatalog kan man finde oplysninger om alle Vores kurser og videreuddannelser henvender sig til offentlige ledere og medarbejdere på lærer-, pædagogog sundhedsområdet samt til ledige inden for samme muner. Vi udvikler ny viden til offentlige arbejdspladser, indgår partnerskaber og tilbyder konsulentbistand til løsning af konkrete udfordringer. pædagoger eller sygeplejersker. uddannelser og kurser. fagområder. UCC tilrettelægger særlige uddannelsesforløb i tæt samarbejde med skoler, institutioner og kommuner - tilpasset konkrete ønsker og behov. Vi laver for eksempel forløb inden for inklusion, skoleudvikling, ledelse og digitale medier, og vi er med i processen fra behovsafklaring, Unikt forløb til unik situation UCC s videreuddannelser tager udgangspunkt i, hvordan de professionelle kan løse deres opgaver ud fra de helt konkrete udfordringer og behov, som medarbejdere, offentlige ledere og afdelinger står overfor. Derfor spænder UCC s opgaver også meget bredt og er ofte sammensat af flere samtidige indsatser, fx uddannelsesforløb kombi- 14 neret med ledercoaching. 15

9 LÆREMIDLER, VEJLEDNING OG KURSER Center for Undervisningsmidler (CFU) udlåner og formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. Konsulenter på skolerne CFU s pædagogiske konsulenter er både ansat i skolen og på CFU og har et bredt kendskab til CFU s læremidler. Konsulenterne tager bl.a. ud til rekvirerede opgaver på skoler og i kommuner; fx med oplæg om innovative metoder i undervisningen, gratisprogrammer på nettet, faglig læsning, den internationale dimension eller årsplaner. CFU betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og i København. Fokus på hvad der virker CFU s kurser har i disse år ekstra fokus på transferværdien af læreres efteruddannelse altså hvordan den sætter sig spor i den daglige undervisning. CFU udbyder særlige kurser, hvor faktorer, som fremmer transferværdien, integreres. Foruden faglige kurser, kurser om læringsmiljø, lærerrollen, coaching, elevteam samt Ny Nordisk Skole tilbyder CFU inspiration og rådgivning om brug af eksempelvis ipads og smartboards i undervisningen

10 FORSKNING & UDVIKLING UCC DRIVER TVÆRGÅENDE FORSKNINGSPROGRAMMER Forskning på UCC tager afsæt i de konkrete velfærdsproblematikker, som lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre professionelle møder i hverdagen. UCC har fire forskningsprogrammer: Didaktik og Læringsrum Diversitet og Social Innovation Ledelse og Organisatorisk Læring Sundhed og Krop Ud fra et mål om bedre løsninger på aktuelle problemstillinger udfordrer vi vanetænkning og skaber forskningsbaseret viden om professionernes praksis og uddannelser. Det kan fx være viden om unge og uddannelse, om teamsamarbejde i folkeskolen eller viden, der kan omsættes til nye ledelsesværktøjer. UCC inviterer til bredt samarbejde Gennem tæt dialog mellem forskere og praktikere, både nationalt og internationalt, skaber vi robuste løsninger og relevant viden om, hvad der virker i praksis. Vi tilbyder fx følgeforskning og sparring i forbindelse med igangværende projekter, ligesom vi deltager i formulering af fælles forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med blandt andre kommuner, professionshøjskoler og universiteter. Eksempel på projekt Når etniske minoritetsunge møder lærere og pædagoger Blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er der en gruppe, som ikke trives med uddannelse og har vanskeligere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse end majoritetsunge. Projektet Anerkendelse eller miskendelse kortlægger, hvorfor denne gruppe ikke trives med de sociale og faglige forhold i institutioner og skoler og hvordan de oplever at blive mødt af lærere og pædagoger. Projektet er en del af Ungesatsningen, som er en større satsning rettet mod at undersøge unge og uddannelse i forhold til UCC s professioner og praksisfelter

11 CAMPUS VI SAMLER VORES UDDANNELSER FOR AT STYRKE DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE 20 21

12 CAMPUSOMRÅDER SKAL I FREMTIDEN DANNE RAMMEN OM UCC S UDDANNELSER UCC etablerer campus på Carlsberg i 2016 UCC etablerer en attraktiv uddannelsescampus på mere end kvadratmeter i København. Den nye uddannelsescampus bliver centralt placeret direkte ved den kommende Carlsberg S-togstation. Mere end studerende og omkring 800 medarbejdere vil få deres daglige gang på Campus Carlsberg. Vi samler vores uddannelser for at skabe nye, levende og attraktive læringsmiljøer. I august 2012 åbnede Campus Nordsjælland i Hillerød, og i 2016 kan UCC s uddannelser i Københavnsområdet flytte ind i campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København. Campusområderne giver helt nye muligheder for læring og skal danne rammerne om et nyt centrum for viden om og for vores professioner. Målet er: Nye og bedre uddannelser med kort vej fra viden til praksis Nye og stærkere faglige miljøer med en international profil Nye attraktive miljøer for studerende og medarbejdere UCC s visioner for campus er at: Skabe et nyt centrum for viden om vores professioner Styrke det tværfaglige samarbejde mellem uddannelserne Skabe nye muligheder for læring 22 23

13 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INFORMATION OM PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC UCC har mere end dimittender om året og en omsætning på ca. 750 millioner. 24 UCC er en af i alt syv professionshøjskoler i Danmark. UCC er en selvejende institution for videregående uddannelse, og professionshøjskolernes ressortministerium er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Uddannelse og forskning UCC udbyder syv professionsbacheloruddannelser og en bred vifte af diplomuddannelser inden for det pædagogisk-didaktiske område, sundhedsområdet samt området for organisation og ledelse. Derudover omfatter UCC bl.a. et center for undervisningsmidler, der primært tager sig af efteruddannelse af lærere, kursusvirksomhed, videnudvikling og konsulentbistand. UCC arbejder målrettet med udvikling og anvendt forskning og leverer både konsulentydelser og individuelt tilrettelagte uddannelses- og udviklingsforløb til fx skoler, institutioner, kommuner og virksomheder. Studerende og ansatte UCC har ca studerende, hvoraf ca er tilknyttet en af de syv professionsbacheloruddannelser. Det svarer til en samlet studieaktivitet på ca fuldtidsstuderende (STÅ). I alt har UCC ca studerende på kurser og diplomuddannelser. UCC har ca ansatte, hvoraf ca. 65 % er knyttet til undervisning, mens 35 % er knyttet til ledelse og øvrig administration. UCC udbyder netbaserede uddannelser til pædagog og sygeplejerske. Den engelske betegnelse for en professionshøjskole er University College. 25

14 Professionshøjskolen UCC s adresser Pædagoguddannelsen Frøbel Grundtvigsvej Frederiksberg C froebel.ucc.dk Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Ejbyvej Skovlunde ps.ucc.dk Pædagoguddannelsen København Strandvejen København Ø paedkbh.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød paednord.ucc.dk Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads København SV sydhavn.ucc.dk Pædagoguddannelsen Bornholm Snorrebakken Rønne paedbornholm.ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkalle Søborg blaagaard-kdas.ucc.dk Læreruddannelsen Zahle Linnésgade København K zahle.ucc.dk Læreruddannelsen Bornholm Snorrebakken Rønne laererbornholm.ucc.dk Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød sygeplejerske.ucc.dk Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød fysioterapeut.ucc.dk Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød psykomotorik.ucc.dk Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen Ejbyvej Skovlunde & Peter Sabroes Gade Århus C tegnsprog.ucc.dk Tekstilformidleruddannelsen Frederiksborggade 32, København K tekstilformidler.ucc.dk Videreuddannelse & CFU Titangade København N Direktion og administration Buddinge Hovedgade Søborg 26 27

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

EAN-Numre Professionshøjskolen UCC Pr

EAN-Numre Professionshøjskolen UCC Pr EAN-Numre Professionshøjskolen UCC Pr. 1.9.2016 Oversigt EAN-nummer Område 5798000560444 Rektorat, Sekretariat, Kommunikation, Udvikling og analyse 5798000560390 Pædagogområdet, direktør (pædsund), vicedirektør,

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde NOTAT Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Flere muligheder end du tror. Professionshøjskolen UCC

Flere muligheder end du tror. Professionshøjskolen UCC Flere muligheder end du tror pædagog lærer sygeplejerske fysioterapeut psykomotorisk terapeut tegnsprogstolk tekstilformidler Side 29 INDHOLD 4 pædagog 6 lærer 10 sygeplejerske 14 fysioterapeut 16 psykomotorisk

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

LÆRER PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SYGEPLEJERSKE FYSIOTERAPEUT PSYKOMOTORISK TERAPEUT TEGNSPROGSTOLK TEKSTILFORMIDLER

LÆRER PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SYGEPLEJERSKE FYSIOTERAPEUT PSYKOMOTORISK TERAPEUT TEGNSPROGSTOLK TEKSTILFORMIDLER LÆRER PÆDAGOG PÆDAGOGISK ASSISTENT SYGEPLEJERSKE FYSIOTERAPEUT PSYKOMOTORISK TERAPEUT TEGNSPROGSTOLK TEKSTILFORMIDLER Professionshøjskolen UCC har lærer- og pædagoguddannelser samt sundheds- og formidlingsuddannelser

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne UCSJ tilbyder samarbejde 2 Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder

Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Velkommen til en uddannelse med mening, mennesker og muligheder UNIVERSITY COLLEGE University college? Betegnelsen university college bruges verden over om videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området

mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området mini MASTER Ledelse, Didaktik & Udvikling Mastermodul for ledere og ressourcepersoner på børn og unge-området Hvorfor Ledelse, Didaktik og Udvikling? Det aktuelle pres på udvikling af skolens undervisning

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan?

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? NETVÆRK og Den internationale dimension Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? PROGRAM Præsentation Baggrund - den internationale dimension Internationalisering, IT og Fælles

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5 ÅR) PAKKE 35 HAR START

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den Kompetenceudvikling og professionsudvikling Temadrøftelse i BUU den 28.5.2014 1 Agenda Prioritering af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Økonomi og budget 2015 Strategisk professions- og kompetenceudvikling

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Videreuddannelse på UCC

Videreuddannelse på UCC Pædagogik Ledelse Sundhed Skole 2012/2013 Videreuddannelse på UCC www.mereviden.ucc.dk UCC tilbyder Målrettet videreuddannelse til skole-, institutions- og sundhedsområdet og inden for offentlig ledelse.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere