UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN"

Transkript

1 KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

2 Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser 6 videreuddannelse OG CFU 12 Forskning og udvikling 18 Campus 20 Institutionsoplysninger 24 Kort og Adresser 26

3 PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC leverer uddannelser OG VIDEN, DER STYRKER velfærden UCC er en af Danmarks største udbydere af lærer- og pædagoguddannelser og efterog videreuddannelser inden for vores felt. Vi uddanner desuden sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, tegnsprogstolke og tekstilformidlere. UCC s opgave er at uddanne kvalificerede medarbejdere og ledere til landets folkeskoler, institutioner og sundhedssektor. Vi er med til at præge den virkelighed, vi er en del af og arbejder målrettet med forskningsbaseret viden om, hvad der virker i praksis. Vi er med til at styrke respekten for og anerkendelsen af de professioner vi uddanner til, så vi også i fremtiden kan tiltrække flere og bedre studerende. Gennem forskning og udviklingsprojekter er UCC med til at løse nogle af de konkrete velfærdsproblematikker, som vores kandidater møder i hverdagen. Rektor Laust Joen Jakobsen Med i hele karriereforløbet Det er vores ambition at være den foretrukne uddannelsesinstitution fra professionsbacheloruddannelse til efter- og videreuddannelse. Vi dækker hele spektret og sikrer alle vores studerende og kursister opdateret faglig viden og stærke personlige kompetencer, uanset hvor de befinder sig på karrierestigen. 4 5

4 professionsbacheloruddannelser VITAL KOMBINATION AF TEORI OG PRAKSIS UCC tilbyder professionsbacheloruddannelser til unge, som vil arbejde med mennesker. Vi klæder vores studerende fagligt på til at kunne uddanne, udvikle og tage hånd om andre. UCC s syv professionsbacheloruddannelser er rettet mod bestemte erhverv inden for læring, pædagogik, sundhed og formidling. Uddannelserne består af en teoretisk og en praktisk del og varer mellem 3,5 og 4 år. Den praktiske del af uddannelserne foregår som praktikophold på en arbejdsplads. Uddannelser Lærer Pædagog Sygeplejerske Fysioterapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler Psykomotorisk terapeut Akademiuddannelser Pædagogisk assistent - PAU PERSONLIG UDVIKLING VIDERE- UDDANNELSE UCC S UDDANNELSER JOB/ ARBEJDSLIV PRAKTIK DK/UDLAND KONSULENT/ RÅDGIVER ARBEJDE I UDLANDET VIDERE- UDDANNELSE FORSKNING FAGLIG UDVIKLING LEDER Dynamisk studieforløb På UCC har al læring relevans til den virkelighed, som vores studerende møder efter uddannelsen. Gennem tætte relationer til skoler, institutioner, klinikker og sygehuse inddrager vi løbende viden og eksempler fra praksis i den teoretiske undervisning, og vi bygger videre på de studerendes erfaringer fra perioderne i praktik. Det giver en god dynamik og et levende studiemiljø, at vores studerende prøver deres viden af i virkeligheden og tager nye input med hjem fra praktikperioderne. 6 STUDIEOPHOLD 7

5 HER ER BÅDE FAGLIGE OG MENNESKELIGE KOMPETENCER I FOKUS Vores uddannelser kræver både hjerne og hjerte. Vi skal ruste vores studerende fagligt og menneskeligt til de udfordringer, de møder i skoler, institutioner og sundhedssektoren. Jeg har store ambitioner med min læreruddannelse. Det at arbejde med børn og unge er fantastisk i sig selv, men læreruddannelsen åbner også op for en masse andre muligheder, som jeg er klar til at gribe, når chancerne byder sig! Sofie Lærerstuderende, UCC Krav om høj faglighed Der stilles stadig større krav til velfærdssamfundets kernemedarbejdere. Pædagogen skal dokumentere børnehavebørnenes udvikling og skoleparathed, læreren skal lede klassen og inkludere flere elever med særlige behov, og sygeplejersken får større ansvar for patientforløb. Det kræver et højt fagligt niveau at kunne leve op til kravene fra både samfundet og egen leder, forældre og pårørende. Her bor UCC UCC har uddannelsessteder i Københavnsområdet, Nordsjælland og på Bornholm. Samtidig kræver det mod at turde bruge sine menneskelige og personlige ressourcer i sit arbejdsliv. Særligt på den måde, der er nødvendig i mange af de professioner, UCC uddanner til. Man er tæt på mennesker og kan have afgørende betydning for andres liv. UCC tilbyder uddannelser baseret på viden og høj faglighed, tæt på den praktiske virkelighed. Vi gør en indsats for at skabe kvalitet i undervisningen og hjælper vores studerende til at blive afklarede, ressourcestærke og engagerede medarbejdere i velfærdssamfundet. 8 9

6 PÅ TVÆRS AF FAG OG PROFESSIONER UCC skaber ny stolthed om de professioner vi uddanner til gennem motiverende arbejds- og studiemiljøer, inspirerende undervisning og ikke mindst en ånd, hvor vi tør have høje mål og ambitioner for vores fælles velfærd Det er fælles for de professioner, UCC uddanner til, at tværfagligt samarbejde er en naturlig del af hverdagen. Antal studerende fordelt på uddannelsestyper Det tværprofessionelle UCC s uddannelser har obligatoriske tværprofessionelle forløb, hvor de studerende skal vælge fag på tværs af uddannelserne fx mellem sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. Studerende på UCC har også mulighed for at tone deres uddannelse i særlige retninger ved at supplere med kurser fra andre uddannelser på UCC. Scan koden og se film eller læs interviews med nogle af vores studerende Internationalt netværk På UCC lægger vi vægt på, at alle studerende får et internationalt perspektiv på deres uddannelse. Vi har et bredt netværk til uddannelsesinstitutioner og praktiksteder i udlandet og en række internationale uddannelsestilbud. Det giver vores studerende rig mulighed for at styrke deres interkulturelle kompetencer, så de er bedre rustet til de udfordringer, de møder i et mere og mere multikulturelt samfund. Læreruddannelsen (4.100) Pædagoguddannelsen (4.900) Sygeplejerskeuddannelsen (470) Tekstilformidleruddannelsen (160) Psykomotorisk terapeut (190) Tegnsprogstolkeuddannelsen (170) Fysioterapeutuddannelsen (150) 10 11

7 VIDEREUDDANNELSER og cfu KOMPETENCEUDVIKLING INDEN FOR SKOLE, PÆDAGOGIK, SUNDHED OG LEDELSE UCC tilbyder en bred vifte af kurser og videreuddannelser, der alle styrker fagligheden hos lærere, pædagoger, sygeplejersker og offentlige ledere. Vi går altid i dialog med den enkelte medarbejder, leder eller skole om, hvilke udfordringer de står overfor og i givet fald, hvilke kompetencer, der mangler eller forbedringer, som skal foretages. Üzeyir, konsulent i Videreuddannelsen Når skoler, institutioner og sundhedssektor bliver mødt med stigende krav til kvalitet og effektiviseringer, stiger behovet for dygtigere ledere og medarbejdere. For eksempel bliver der etableret flere store institutioner, der er fokus på læring og inklusion af flere børn og unge og på inddragelse af den enkelte borger. Udvikler kvaliteten af det professionelle arbejde UCC s kurser og videreuddannelser giver ny viden og inspiration til arbejdet med børn, unge og voksne. Diplomstuderende får værktøjer til at udvikle det daglige professionelle arbejde, og uddannelserne kan være med til at åbne døre for nye opgaver og arbejdsfunktioner

8 FAGLIGHED, FORDYBELSE OG FORNYELSE UCC tilbyder kurser og diplomuddannelser inden for skoleudvikling, didaktik, inklusion, ledelse, organisation, vejledning, voksenpædagogik, sundhed, børn og unge. planlægning og gennemførelse af projekter til evaluering og dokumentation. UCC arbejder med at undersøge, beskrive og analysere praksis i samarbejde med skoler, institutioner og kom- UCC har ca studerende på kurser og diplomuddannelser. De fleste studerende er offentlige ledere, lærere, I UCC s online kursuskatalog kan man finde oplysninger om alle Vores kurser og videreuddannelser henvender sig til offentlige ledere og medarbejdere på lærer-, pædagogog sundhedsområdet samt til ledige inden for samme muner. Vi udvikler ny viden til offentlige arbejdspladser, indgår partnerskaber og tilbyder konsulentbistand til løsning af konkrete udfordringer. pædagoger eller sygeplejersker. uddannelser og kurser. fagområder. UCC tilrettelægger særlige uddannelsesforløb i tæt samarbejde med skoler, institutioner og kommuner - tilpasset konkrete ønsker og behov. Vi laver for eksempel forløb inden for inklusion, skoleudvikling, ledelse og digitale medier, og vi er med i processen fra behovsafklaring, Unikt forløb til unik situation UCC s videreuddannelser tager udgangspunkt i, hvordan de professionelle kan løse deres opgaver ud fra de helt konkrete udfordringer og behov, som medarbejdere, offentlige ledere og afdelinger står overfor. Derfor spænder UCC s opgaver også meget bredt og er ofte sammensat af flere samtidige indsatser, fx uddannelsesforløb kombi- 14 neret med ledercoaching. 15

9 LÆREMIDLER, VEJLEDNING OG KURSER Center for Undervisningsmidler (CFU) udlåner og formidler viden om læremidler, tilbyder faglig, didaktisk vejledning og kurser i faglige, didaktiske og pædagogiske emner. Konsulenter på skolerne CFU s pædagogiske konsulenter er både ansat i skolen og på CFU og har et bredt kendskab til CFU s læremidler. Konsulenterne tager bl.a. ud til rekvirerede opgaver på skoler og i kommuner; fx med oplæg om innovative metoder i undervisningen, gratisprogrammer på nettet, faglig læsning, den internationale dimension eller årsplaner. CFU betjener grundskoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden og har afdelinger på Bornholm og i København. Fokus på hvad der virker CFU s kurser har i disse år ekstra fokus på transferværdien af læreres efteruddannelse altså hvordan den sætter sig spor i den daglige undervisning. CFU udbyder særlige kurser, hvor faktorer, som fremmer transferværdien, integreres. Foruden faglige kurser, kurser om læringsmiljø, lærerrollen, coaching, elevteam samt Ny Nordisk Skole tilbyder CFU inspiration og rådgivning om brug af eksempelvis ipads og smartboards i undervisningen

10 FORSKNING & UDVIKLING UCC DRIVER TVÆRGÅENDE FORSKNINGSPROGRAMMER Forskning på UCC tager afsæt i de konkrete velfærdsproblematikker, som lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre professionelle møder i hverdagen. UCC har fire forskningsprogrammer: Didaktik og Læringsrum Diversitet og Social Innovation Ledelse og Organisatorisk Læring Sundhed og Krop Ud fra et mål om bedre løsninger på aktuelle problemstillinger udfordrer vi vanetænkning og skaber forskningsbaseret viden om professionernes praksis og uddannelser. Det kan fx være viden om unge og uddannelse, om teamsamarbejde i folkeskolen eller viden, der kan omsættes til nye ledelsesværktøjer. UCC inviterer til bredt samarbejde Gennem tæt dialog mellem forskere og praktikere, både nationalt og internationalt, skaber vi robuste løsninger og relevant viden om, hvad der virker i praksis. Vi tilbyder fx følgeforskning og sparring i forbindelse med igangværende projekter, ligesom vi deltager i formulering af fælles forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med blandt andre kommuner, professionshøjskoler og universiteter. Eksempel på projekt Når etniske minoritetsunge møder lærere og pædagoger Blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er der en gruppe, som ikke trives med uddannelse og har vanskeligere ved at gennemføre en ungdomsuddannelse end majoritetsunge. Projektet Anerkendelse eller miskendelse kortlægger, hvorfor denne gruppe ikke trives med de sociale og faglige forhold i institutioner og skoler og hvordan de oplever at blive mødt af lærere og pædagoger. Projektet er en del af Ungesatsningen, som er en større satsning rettet mod at undersøge unge og uddannelse i forhold til UCC s professioner og praksisfelter

11 CAMPUS VI SAMLER VORES UDDANNELSER FOR AT STYRKE DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE 20 21

12 CAMPUSOMRÅDER SKAL I FREMTIDEN DANNE RAMMEN OM UCC S UDDANNELSER UCC etablerer campus på Carlsberg i 2016 UCC etablerer en attraktiv uddannelsescampus på mere end kvadratmeter i København. Den nye uddannelsescampus bliver centralt placeret direkte ved den kommende Carlsberg S-togstation. Mere end studerende og omkring 800 medarbejdere vil få deres daglige gang på Campus Carlsberg. Vi samler vores uddannelser for at skabe nye, levende og attraktive læringsmiljøer. I august 2012 åbnede Campus Nordsjælland i Hillerød, og i 2016 kan UCC s uddannelser i Københavnsområdet flytte ind i campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København. Campusområderne giver helt nye muligheder for læring og skal danne rammerne om et nyt centrum for viden om og for vores professioner. Målet er: Nye og bedre uddannelser med kort vej fra viden til praksis Nye og stærkere faglige miljøer med en international profil Nye attraktive miljøer for studerende og medarbejdere UCC s visioner for campus er at: Skabe et nyt centrum for viden om vores professioner Styrke det tværfaglige samarbejde mellem uddannelserne Skabe nye muligheder for læring 22 23

13 INSTITUTIONSOPLYSNINGER INFORMATION OM PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC UCC har mere end dimittender om året og en omsætning på ca. 750 millioner. 24 UCC er en af i alt syv professionshøjskoler i Danmark. UCC er en selvejende institution for videregående uddannelse, og professionshøjskolernes ressortministerium er Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Uddannelse og forskning UCC udbyder syv professionsbacheloruddannelser og en bred vifte af diplomuddannelser inden for det pædagogisk-didaktiske område, sundhedsområdet samt området for organisation og ledelse. Derudover omfatter UCC bl.a. et center for undervisningsmidler, der primært tager sig af efteruddannelse af lærere, kursusvirksomhed, videnudvikling og konsulentbistand. UCC arbejder målrettet med udvikling og anvendt forskning og leverer både konsulentydelser og individuelt tilrettelagte uddannelses- og udviklingsforløb til fx skoler, institutioner, kommuner og virksomheder. Studerende og ansatte UCC har ca studerende, hvoraf ca er tilknyttet en af de syv professionsbacheloruddannelser. Det svarer til en samlet studieaktivitet på ca fuldtidsstuderende (STÅ). I alt har UCC ca studerende på kurser og diplomuddannelser. UCC har ca ansatte, hvoraf ca. 65 % er knyttet til undervisning, mens 35 % er knyttet til ledelse og øvrig administration. UCC udbyder netbaserede uddannelser til pædagog og sygeplejerske. Den engelske betegnelse for en professionshøjskole er University College. 25

14 Professionshøjskolen UCC s adresser Pædagoguddannelsen Frøbel Grundtvigsvej Frederiksberg C froebel.ucc.dk Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Ejbyvej Skovlunde ps.ucc.dk Pædagoguddannelsen København Strandvejen København Ø paedkbh.ucc.dk Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød paednord.ucc.dk Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads København SV sydhavn.ucc.dk Pædagoguddannelsen Bornholm Snorrebakken Rønne paedbornholm.ucc.dk Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkalle Søborg blaagaard-kdas.ucc.dk Læreruddannelsen Zahle Linnésgade København K zahle.ucc.dk Læreruddannelsen Bornholm Snorrebakken Rønne laererbornholm.ucc.dk Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød sygeplejerske.ucc.dk Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej Hillerød fysioterapeut.ucc.dk Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød psykomotorik.ucc.dk Center for Tegnsprog Tolkeuddannelsen Ejbyvej Skovlunde & Peter Sabroes Gade Århus C tegnsprog.ucc.dk Tekstilformidleruddannelsen Frederiksborggade 32, København K tekstilformidler.ucc.dk Videreuddannelse & CFU Titangade København N Direktion og administration Buddinge Hovedgade Søborg 26 27

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse

IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel. www.ibc.dk. Skræddersy din elevs uddannelse IBC International Business College Hovedforløb Virksomhedshold - Detailhandel www.ibc.dk Skræddersy din elevs uddannelse Et bedre sted at lære 1 "Nøgleordene for os er værdiskabelse, innovation og videndeling"

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere