adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven."

Transkript

1 Databehandling adat_dk Kort Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven. DM send mail kun med specifikke samtykke. Systemet kan også sende en besked uden. De data gemmes så sikkert som muligt. Personlige oplysninger til tredjemand videregive lille bidrag. Føjes nogen oplysninger til de data, der er lagret på den, hvis der anmodes ved at skrive til adressen Kan rekvireres sletning af personoplysninger på Introduktion BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163 Budapest, Cziráki street, Ungarn, registreringsnummer , momsnummer: ) (i det følgende benævnt Provider, data) kaster sig under følgende prospekt. Data håndtering registreringsnummer: Naihan-73260/2014. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Lov 20 (1), at den registrerede (i dette tilfælde brugeren med en webshop, i det følgende benævnt bruger), der skal meddeles forud for starten af databehandlingen, datastyring, der er baseret på samtykke eller obligatorisk. Den registrerede skal underrettes før starten af databehandlingen er klart og detaljeret alle kendsgerninger vedrørende forvaltning af data, især data management formål og retsgrundlag af data management og databehandling af støtteberettigede personer, varigheden af data management. Den registrerede skal underrettes om Info-TV. Baseret på 6 (1), der også gør brug af personoplysninger, selv om køb af samtykke ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger og håndtering af personoplysninger For at opfylde den retlige forpligtelse for registeransvarlige påkrævet, eller Det er nødvendigt for at controlleren eller legitime interesser tredjeparten validering og validering af disse interesser er begrænser retten til beskyttelse af personoplysninger datahastigheder. Oplysningerne bør omfatte rettigheder og retsmidler i forbindelse med datahåndtering involveret. Hvis personlige oplysninger om pågældende ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger (som i dette tilfælde en webshop) dem, kan foretages følgende oplysninger til videregivelse af oplysninger er: en beskrivelse af de rettigheder og retsmidler og f) påvirkede datahåndtering g) hvis databehandlingen er, hvor registreringen databeskyttelse, registreringsnummer databehandling. Hvem kontrollerer data management information til at håndtere data følgende hjemmesider: banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu og indholdsmæssige krav på grundlag af ovenstående. Prospektet er tilgængelig fra følgende websted: De ændringer vil træde i kraft i offentliggørelse af oplysninger på ovennævnte adresse. Bag oplysende vise titlerne på hvert kapitel juridisk forbindelse. Definitioner Begreber (afsnit 3) 1. oldal

2 1 spørgsmål / User nogen specifik eller identificeret på grundlag af personoplysninger - identificerbar fysisk person - enten direkte eller indirekte; Data 2 personer: interessenternes tilhørende data - især den pågældende betegnelse, identifikation, og en eller flere karakteristiske fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af viden - og disse data er fradragsberettiget afslutning af den registrerede; 3. Specifikke oplysninger: a) racemæssige oprindelse, nationalitet, politisk anskuelse eller partitilhørsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning, advocacy organisation medlemskab, personoplysninger om sexliv, b) helbredstilstand, personoplysninger vedrørende afhængighed og kriminel personoplysninger 4. bidrag: vilje og beslutsomhed af relevant frivillig erklæring, baseret på relevante oplysninger, og som utvetydigt samtykke til de personoplysninger om dem - styre - fuld eller dækker bestemte operationer; 5. protest: Erklæring fra parterne, der kritiserer håndteringen af personoplysninger og opfordrer til afskaffelse af data management og data sletning behandles; 6. controller er en fysisk eller juridisk person eller juridisk enhed uden et organ, der, eller som alene eller sammen med andre, at formålet med data bestemmer, at tage beslutninger om data management (herunder instrumenter, der anvendes), og henrettet, eller en kontrakt data processor håndhæve; 7. Data Management: Uanset hvilken metode der anvendes udført på data fra enhver operation eller række af operationer, især indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, brug, polling, transmission, offentliggørelse, koordinering, samkøring samt blokering, slettelse eller tilintetgørelse og for at forhindre yderligere brug af data, fotos, lyd eller billede optagelse, samt identifikation af personer fysiske karakteristika (såsom fingeraftryk og palmer prints, DNA-prøver og iris billeder.) Optagelse; 8. 'dataoverførsel til en tredjepart for at gøre data tilgængelige for specificeret; 9. afsløring: videregivelse af data til nogen; Sletning 10 data: gør data uigenkendelig på en sådan måde, at restaureringen er ikke længere muligt; 11. Data, betegnelse: de oplysninger, der forelægges med henblik på identifikationsmærker at skelne; 12. adatzárolás: for yderligere at begrænse forvaltningen af udbuddet af identifikationsdata markeringer endelig eller konkret tidsrum 13. datadestruktion: fuldstændig fysisk ødelæggelse af medier, der indeholder de data; 14. Databehandling: tekniske opgaver i forbindelse med behandling af oplysninger, metoder eller midler, og uanset hvilket program der anvendes til at udføre operationen site, hvis de tekniske opgaver på data; 15. Databehandling: enhver fysisk eller juridisk person eller enhed uden juridisk personlighed, der eller som ifølge sin kontrakt med controlleren - herunder på grundlag af bestemmelserne i aftaleret samt - behandler data; 16. Data, ansvarlig: de organer, der udfører offentlige opgaver, som blev produceret af elektronisk data, der kræves for at blive offentliggjort i offentlighedens interesse, eller hvor driften af de data, der genereres i denne; 17 informanter: de organer, der udfører offentlige funktioner, som - hvis oplysningerne ikke er ansvarlige for selve dataene vil blive offentliggjort - den modtager data fra de data ejere offentliggøre stedet; 18 filer: alle data er behandlet i et register; 19. Tredjemand: en fysisk eller juridisk person eller enhed uden juridisk personlighed, der, eller som er forskellig fra den registrerede, den dataansvarlige eller data-processor; Retsgrundlaget for data management (5th afsnit 6) 1. Personoplysninger må kun behandles, hvis samtykke fra den registrerede eller ved lov eller - baseret på en retsakt, som defineret i cirklen - en lokal regeringsdekret formål af offentlig interesse. 2. Personoplysninger skal være, selv om køb af samtykke ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger og håndtering af personoplysninger a) er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse for registeransvarlige 2. oldal

3 eller begrænsende b) med henblik på den registeransvarlige eller tredjemand berettigede interesse i at håndhæve og gennemføre disse interesser i forbindelse med beskyttelsen af personlige oplysninger rettigheder andel. 3. Hvis gennem eller andre uundgåelige årsager ikke er i stand til at samtykke til handicap pågældende kan beskytte sig selv eller andre vitale interesser og livet for de mennesker, fysiske integritet eller aktiver for umiddelbar fare for fejlfinding eller i det nødvendige omfang for at forhindre løbet udtrykket af bidrag hindringer for, at spørgsmål Personlige data kan håndteres. 4. ansvarsfraskrivelse for at indeholde 16 år fyldt med unge samtykke til at være gyldigt samtykke eller efterfølgende godkendelse af den juridiske repræsentant er ikke påkrævet. 5. Hvis databehandlingen er baseret på samtykke sigter controlleren indgået en skriftlig udførelse af en kontrakt, skal kontrakten indeholde alle de nødvendige oplysninger om behandling af personoplysninger, skal den registrerede navnlig anerkende, at definitionen af behandlede data, varigheden af behandlingen, anvendelsesformål, datatransmission faktisk modtagere processor udnyttelse kendsgerning. Kontrakten skal indeholde utvetydige vendinger, at underskrivelsen af samtykke til at håndtere data, som anført i kontrakten. 6. Hvis det har været inddragelse af personoplysninger samtykke controlleren af de data, der er opnået i mangel af en bestemmelse i loven, undtagen at sikre overholdelse af de gældende retlige forpligtelser, eller Til den registeransvarlige eller den tredje person med en legitim interesse, som forfølges, hvis det er af interesse at håndhæve denne begrænsning af retten til beskyttelse af personoplysninger forholdet Datastyring er tildelt ( 4 [1] - [2]) 1. For at bruge personlige oplysninger til specifikke formål, at udøvelsen af rettigheder og forpligtelser. På hvert trin i databehandlingen skal opfylde målene for databehandling, datalagring og forvaltning bør være fair og lovlig. 2. Ingen personlige data skal behandles andre end dem, hvortil, at data er afgørende for at nå målet. De personoplysninger kun i det omfang og for den nødvendige tid til at nå at brugen formål. De øvrige principper datastyring ( 4 [3] - [4]) De personlige data bevarer sin kvalitet under databehandlingen, så længe dataforbindelse kan gendannes. Den pågældende person vil blive genoprettet forbindelsen, hvis den registeransvarlige har de tekniske betingelser for restaurering. Ledelsen data skal sikres nøjagtighed, fuldstændighed, og - om nødvendigt med henblik på data management view - ajour, og som kan identificeres kun så længe det er nødvendigt for at behandle den registrerede. Funktionel Data Management 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20 (1), fastsættes i webshoppen funktionalitet web drift på følgende måde: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Den omstændighed, dataindsamling, intervallet lykkedes data: Faktura navn, navn på kontaktperson, faktureringsadresse, -adresse, telefonnummer, skibsfart navn, skibsfart kontakt telefonnummer i tilfælde af levering i 3. oldal

4 tilfælde af levering adresse, købsdato, købstidspunktet IP-adresse. 3. række interessenter: alle interessenter registreret webshoppen site. 4. Formålet med dataindsamlingen: Website fuld brug af Tjenesten, for eksempel. Opret en kontrakt om tjenesteydelser, bestemmelse af indholdet, redigering, overvågning af udførelsen af de fakturerede gebyrer i henhold hertil, samt validering af krav og håndtere personlige oplysninger for at kunne sende nyhedsbreve tildelte. 5. Varighed af data management, fristen for sletning af data: Sletningen af registreringen med det samme. Undtagen i tilfælde af regnskaber, som C fra 2000 på grundlag af lovens 169 om Accounting (2) af disse oplysninger skal opbevares i 8 år. Regnskab dokument direkte og indirekte støtte bogholderi regnskaber (herunder generelle finanskonti, analytiske og detaljerede optegnelser samt) være læselig form i mindst 8 år, baseret på de regnskaber, der holdes til henvisning sporbar måde. 6. Dataene er berettiget til at kende den mulige identitet controllere: personoplysninger om controlleren til at styre personale, for så vidt angår disse principper. 7. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Den sletning af personoplysninger, kan indlede eller modificere berørte på følgende måder: - Stillingen 1163 Budapest, Cziráki gaden. adresse - via -adresse. 8. Retsgrundlaget for datastyring: brugerens samtykke, det Infotv. CVIII 2001 om visse aspekter 5 (1) og elektronisk handel tjenester og informationssamfundstjenester. (Steer herefter klar tv.) Act 13 / A. (3): Tjenesten for levering af tjenesteydelser til at håndtere de personoplysninger, der leverer tjenesten er teknisk uundværlige. Tjenesten i tilfælde af andre forhold er identiske, de vælges under alle omstændigheder forpligtet til at drive udstyr, der anvendes inden for levering af informationssamfundstjenester, således at behandling af personoplysninger kun gives, hvis det er at levere tjenesteydelser og opfylder de øvrige mål fastsat i denne lov har krævet, men i dette tilfælde kun i det omfang og tid, der kræves. Principper for funktionel datahåndtering (styre fri af fjernsynet. 13 / A) 1. tjenesteyderen kan administrere personlig identifikation oplysninger, adresse og dato for brug tjeneste data om varighed og placering-relaterede informationssamfundstjenester for at tage hensyn til gebyrer fra en kontrakt om levering af informationssamfundstjenester fakturering. 2. tjenesteudbyder for levering af tjenesteydelser til at håndtere de personoplysninger, der leverer tjenesten er teknisk uundværlige. Tjenesten i tilfælde af andre forhold er identiske, de vælges under alle omstændigheder forpligtet til at drive udstyr, der anvendes inden for levering af informationssamfundstjenester, således at behandling af personoplysninger kun gives, hvis det er at levere den service og opfyldelse af andre mål i styre fri af loven nødvendigvis, men i dette tilfælde kun i det omfang og tid, der kræves. 3. Tjenesten til ethvert formål andre data om brugen af tjenesten - og dermed øge effektiviteten af bestemte tjenester, rettet til modtagerens elektroniske reklamer eller anden modtager levering af indhold, til markedsundersøgelser - kun håndterbare basis med forudgående definition af data flow målet og modtagerens samtykke. Før og under brug af tjenesten modtageren 4. brug af informationssamfundets tjenester skal sikres, at databehandlingen forbyde. 5. Den behandlede oplysninger fra fiasko oprettelsen kontrakt, opsigelse af kontrakten, og efter fakturering. Oplysninger skal slettes, hvis datastrømmen 4. oldal

5 målet mistes eller når modtageren giver. Lov medmindre andet er fastsat i de data, tørre skal udføres øjeblikkeligt. 6. Tjenesteyderen skal sikre, at før og under brugen af modtageren af belastningen af informationssamfundets tjenester kan få at vide, at tjenesten er datastyring formål, som datatyper, herunder ledelsen af en modtager ikke er relateret direkte til data. Cookies (cookies) Behandling 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20 (1), fastsættes i webshoppen cookie datastyring følgende websted: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Webáruházakra typiske cookie kaldes "brug password-beskyttet session cookie", "bør Indkøbskurv Cookies" og "sikkerhedsmæssige cookies", som ikke er nødvendige for at bruge til at bede om forudgående samtykke fra de registrerede. 3. Den omstændighed, at data management, intervallet lykkedes data: de unikke identifikationsnumre, datoer, tider 4. Den berørte befolkning: alle relevante besøgende. 5. Formålet med datastyring: brugere identificerer "indkøbskurven" registrering og sporing af besøgende. 6. Varighed af data management, sletning af data Fristen for varigheden af data management for sessionscookies afslutningen af de besøgte websteder, mens der i tilfælde af vedvarende cookies sidste 2 år. 7. data er berettiget til at kende den mulige identitet controllere: personoplysninger om controlleren til at styre personale, for så vidt angår disse principper. 8. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Den registrerede skal have mulighed for at slette dine cookies i browserens Værktøj / menupunkter, som regel under Privatindstillinger menuen. 9. Data Management Juridisk grundlag af kontakter fra samtykke er påkrævet, hvis det eneste formål med at bruge cookies specifikt anmodet via et elektronisk kommunikationsnet overføring af kommunikation eller at abonnenten eller brugeren af en informationssamfundstjeneste leveres til operatøren nødvendigvis. 10. Hyppigheden af besøgende på internettet ved hjælp af Google Analytics til at måle Tjenesten. Når du bruger tjenesten overføres data. De overførte data, der identificerer den pågældende person ikke er egnet. Den Goggle privat politik for yderligere information, se 11. Brugen af internettet, efter Google Adwords fornyet kode. Fornyet markedsføring er en funktion, der lader internettet for brugere, som tidligere har besøgt webstedet til at vise relevante annoncer, mens Google displaysites i andre browsere. Remarketing kode bruger cookies for besøgende til at underskrive. De besøgende webshop brugere kan deaktivere disse cookies, og andre oplysninger relateret til forvaltning af data Goggle kan læse følgende adresser: og https://support.google. dk / analytics / svar / Hvis brugeren deaktiverer fornyet markedsføring cookies, vises de ikke i webáruháztól personlige tilbud. Nyhedsbrev aktivitet DM 5. oldal

6 1. XLVIII af 2008 om grundlæggende betingelser for business reklame og begrænsninger af hver. Bruger udtrykkeligt i forvejen og kan bidrage til betydningen af 6 i lov er at tilbyde sine reklamevirksomhed, andre forsendelser under registrering specificeret søgning disponible. 2. Endvidere kunden holde disse oplysninger i tankerne bestemmelserne kan bidrage til at håndtere personlige oplysninger, der kræves for Tjenesten til at sende tilbud. 3. Tjenesten sender ikke uopfordrede kommercielle beskeder og bruger begrænsning og uden begrundelse, at vælge gratis for at sende tilbud. I dette tilfælde, alle tjenester - er reklame forpligtet til at sende beskeder - personlige oplysninger slettes fra registeret af reklamer og andre tilbud er ikke på udkig efter en bruger. Bruger afmelde ved at klikke på linket reklamer i meddelelsen. 4. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20, (1) skal defineres inden for data management nyhedsbrevet sendes til: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 5. Data management Faktisk sortiment af forvaltet data: navn, -adresse, dato, klokkeslæt. 6. Den berørte befolkning: alle involverede i nyhedsbrev abonnenter. 7. Formålet med behandlingen: Sende elektroniske meddelelser, der indeholder reklamer for de berørte, at give oplysninger om aktuelle oplysninger, produkter, kampagner, nye funktioner, etc. 8. Varighed af data management, sletning af data Fristen for tilbagetrækning af samtykke erklæring, at afmelde er data management. 9. data potentielle controllere har ret til at vide: De personlige data for data management personale til at styre med hensyn til disse principper. 10. En beskrivelse af de registreredes rettigheder i relation til datastyring: Spørgsmålet til enhver tid gratis afmelde nyhedsbrevet. 11. Retsgrundlaget for data management: frivillig samtykke Infotv. XLVIII af 2008 om 5 (1) i reklame og markedsføring af visse grundlæggende betingelser og begrænsninger. Lov 6 (5): Annoncøren, reklame operatør og reklame udgiver - vil føre dem til den person, de erklæring bidragyder personlig dataposter - bredt angivet i tilladelsen. Reklame for modtageren - - optaget i registret over data kan kun overføres efter forudgående samtykke fra den pågældende kun for deres bidrager personen erklæret sin tilbagetrækning håndterbare og tredjemand. Transmission 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20, (1), fastsættes i webshoppen stedet for transmission, følgende aktiviteter: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Den omstændighed, at ledelsen data rækken af administrerede data. Omfanget af 6. oldal

7 de indberettede data til at styre levering: navn, adresse, telefonnummer, modelnavn, skyldige beløb. Omfanget af de indberettede til online betalingstransaktion data: Navn, adresse, transaktionsbeløbet, transaktionsomkostninger poster. 3. række interessenter: alle interessenter anmoder hjem levering / online shopping. 4. Formålet med datastyring: mad ud af huset af den bestilte vare / online shopping transaktion. 5. Perioden for data håndtering, sletning af data Fristen for levering / online abonnement varer partier. 6. Dataene er berettiget til at kende den mulige controllere personen: De personlige data håndteres i forhold til disse principper: DPD Hungária Kft Budapest, Késmárk gaden. 14 Tlf: Fax: Vilkår og betingelser: GLS General Logistics Systems Ungarn Parcel Logistics Kft. H-2351 Alsónémedi, Europa u. 2nd Fortrolighedspolitik: UPS Hungary Kft. 2220, vej Lőrinci 61st Tlf: (fra Ungarn kun) Tlf: Fax: CIB Bank Zrt. Adresse: 1027 Budapest, Medve U Postadresse: 1537 Budapest, Pf Tlf: (36-1) adresse: Hjemmeside: Fortrolighedspolitik: Server Hosting: Ltd. Deninet Budapest, Bercsényi u. 79 / b. Telefon: , Mobil: , Fax: , adresse: Tekniske spørgsmål: 7. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Forsikringsselskabet kan anmode hjem levering / online abonnementsservice controller, så snart sletning af personoplysninger. 8. Retsgrundlaget for transmission af data: brugerens samtykke, det Infotv. CVIII 2001 om visse aspekter 5 (1) og elektronisk handel tjenester og informationssamfundstjenester. Lov 13 / A. (3). Privatlivets fred ( 7) 1. Den registeransvarlige er forpligtet til at databehandlinger udformes og gennemføres for at sikre beskyttelsen af den private sfære af de pågældende personer. 2. Den registeransvarlige og aktivitetsområde af behandlingen skal sikre sikkerheden af data, skal også træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger og etablere forretningsordenen, der er nødvendige for Info-tv., Samt andre data og hemmeligheder beskyttelsesregler træde i kraft. 7. oldal

8 3. Data bør beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger, navnlig mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse, sletning eller tilintetgørelse samt utilsigtet ødelæggelse og skader, og bliver utilgængelige som følge af ændringer i den teknik, der anvendes imod. Det skal give passende tekniske løsninger for at beskytte 4. De forskellige registre elektronisk administrerede datasæt, at de data, der er indeholdt i registrene - undtagen hvis det er tilladt ved lov - ikke er direkte knyttet sammen, og spørgsmålet for først. 5. Under den automatiserede behandling af personoplysninger for at sikre den dataansvarlige og databehandleren yderligere foranstaltninger a. forhindre uautoriseret dataindtastning; b. forhindre brugen af edb-systemerne ved datatransmission udstyr af uautoriserede personer ved hjælp af; c. det er muligt at kontrollere og fastslå, til brug af personlige data kommunikationsudstyr, som blev fremsendt til myndigheder eller fremad; d. at undersøge og fastslå, hvilke personoplysninger, hvornår og af hvem de automatiske databehandlingssystemer; e. nyttiggørelse af de installerede systemer og i tilfælde af funktionsfejl f. at forekomsten af fejl i automatiseret behandling rapport er lavet. 6. Den registeransvarlige og databehandler skal være teknikken med at bestemme det nuværende udvikling og anvendelse af foranstaltninger for sikkerheden i datavisningen. Flere data management løsninger, der er mulige bør vælges for at sikre en højere grad af beskyttelse af personoplysninger, medmindre uforholdsmæssige vanskeligheder for controlleren. Registreredes rettigheder (14 19) 1. Den sygdomsramte kan ansøge om Service Provider til at give behandlingen af deres personlige oplysninger data, anmodning korrektion af personlige oplysninger og anmode om personlige oplysninger - med undtagelse af obligatoriske data management - sletning eller blokering. 2. På anmodning af den pågældende giver information controller, den vedrører behandlet eller behandles af en kontrakt data processor data, deres kilde og formålet med ledelse, grunde og varighed databehandling navn data, adresse og aktiviteter i forbindelse med data ledelse, og - det personlige engagement Ved overførsel af data - retsgrundlaget for overførslen og modtager af. 3. Styringen af lovligheden verifikation datatransmission og for de pågældende oplysninger fører til transmission post, der indeholder datoen for den personlige data, den styrer transmissionen af data til retsgrundlaget og modtageren af definitionen af anvendelsesområdet for personoplysninger, der overføres, og de data, der foreskriver andre oplysninger påkrævet ved lov. 4. Den registeransvarlige skal kortest tid fra indgivelsen af ansøgningen, men senest inden for 30 dage, på en forståelig måde, at anmodning herom til den pågældende til at give oplysningerne skriftligt. Oplysningerne er gratis. 8. oldal

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Uanmodet kommerciel kommunikation og databeskyttelse Resumé af konklusionerne af undersøgelsen (*) - Januar 2001 Serge Gauthronet og Étienne Drouard Europa-Parlamentet

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere