adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven."

Transkript

1 Databehandling adat_dk Kort Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven. DM send mail kun med specifikke samtykke. Systemet kan også sende en besked uden. De data gemmes så sikkert som muligt. Personlige oplysninger til tredjemand videregive lille bidrag. Føjes nogen oplysninger til de data, der er lagret på den, hvis der anmodes ved at skrive til adressen Kan rekvireres sletning af personoplysninger på Introduktion BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163 Budapest, Cziráki street, Ungarn, registreringsnummer , momsnummer: ) (i det følgende benævnt Provider, data) kaster sig under følgende prospekt. Data håndtering registreringsnummer: Naihan-73260/2014. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Lov 20 (1), at den registrerede (i dette tilfælde brugeren med en webshop, i det følgende benævnt bruger), der skal meddeles forud for starten af databehandlingen, datastyring, der er baseret på samtykke eller obligatorisk. Den registrerede skal underrettes før starten af databehandlingen er klart og detaljeret alle kendsgerninger vedrørende forvaltning af data, især data management formål og retsgrundlag af data management og databehandling af støtteberettigede personer, varigheden af data management. Den registrerede skal underrettes om Info-TV. Baseret på 6 (1), der også gør brug af personoplysninger, selv om køb af samtykke ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger og håndtering af personoplysninger For at opfylde den retlige forpligtelse for registeransvarlige påkrævet, eller Det er nødvendigt for at controlleren eller legitime interesser tredjeparten validering og validering af disse interesser er begrænser retten til beskyttelse af personoplysninger datahastigheder. Oplysningerne bør omfatte rettigheder og retsmidler i forbindelse med datahåndtering involveret. Hvis personlige oplysninger om pågældende ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger (som i dette tilfælde en webshop) dem, kan foretages følgende oplysninger til videregivelse af oplysninger er: en beskrivelse af de rettigheder og retsmidler og f) påvirkede datahåndtering g) hvis databehandlingen er, hvor registreringen databeskyttelse, registreringsnummer databehandling. Hvem kontrollerer data management information til at håndtere data følgende hjemmesider: banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu og indholdsmæssige krav på grundlag af ovenstående. Prospektet er tilgængelig fra følgende websted: De ændringer vil træde i kraft i offentliggørelse af oplysninger på ovennævnte adresse. Bag oplysende vise titlerne på hvert kapitel juridisk forbindelse. Definitioner Begreber (afsnit 3) 1. oldal

2 1 spørgsmål / User nogen specifik eller identificeret på grundlag af personoplysninger - identificerbar fysisk person - enten direkte eller indirekte; Data 2 personer: interessenternes tilhørende data - især den pågældende betegnelse, identifikation, og en eller flere karakteristiske fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af viden - og disse data er fradragsberettiget afslutning af den registrerede; 3. Specifikke oplysninger: a) racemæssige oprindelse, nationalitet, politisk anskuelse eller partitilhørsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning, advocacy organisation medlemskab, personoplysninger om sexliv, b) helbredstilstand, personoplysninger vedrørende afhængighed og kriminel personoplysninger 4. bidrag: vilje og beslutsomhed af relevant frivillig erklæring, baseret på relevante oplysninger, og som utvetydigt samtykke til de personoplysninger om dem - styre - fuld eller dækker bestemte operationer; 5. protest: Erklæring fra parterne, der kritiserer håndteringen af personoplysninger og opfordrer til afskaffelse af data management og data sletning behandles; 6. controller er en fysisk eller juridisk person eller juridisk enhed uden et organ, der, eller som alene eller sammen med andre, at formålet med data bestemmer, at tage beslutninger om data management (herunder instrumenter, der anvendes), og henrettet, eller en kontrakt data processor håndhæve; 7. Data Management: Uanset hvilken metode der anvendes udført på data fra enhver operation eller række af operationer, især indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, brug, polling, transmission, offentliggørelse, koordinering, samkøring samt blokering, slettelse eller tilintetgørelse og for at forhindre yderligere brug af data, fotos, lyd eller billede optagelse, samt identifikation af personer fysiske karakteristika (såsom fingeraftryk og palmer prints, DNA-prøver og iris billeder.) Optagelse; 8. 'dataoverførsel til en tredjepart for at gøre data tilgængelige for specificeret; 9. afsløring: videregivelse af data til nogen; Sletning 10 data: gør data uigenkendelig på en sådan måde, at restaureringen er ikke længere muligt; 11. Data, betegnelse: de oplysninger, der forelægges med henblik på identifikationsmærker at skelne; 12. adatzárolás: for yderligere at begrænse forvaltningen af udbuddet af identifikationsdata markeringer endelig eller konkret tidsrum 13. datadestruktion: fuldstændig fysisk ødelæggelse af medier, der indeholder de data; 14. Databehandling: tekniske opgaver i forbindelse med behandling af oplysninger, metoder eller midler, og uanset hvilket program der anvendes til at udføre operationen site, hvis de tekniske opgaver på data; 15. Databehandling: enhver fysisk eller juridisk person eller enhed uden juridisk personlighed, der eller som ifølge sin kontrakt med controlleren - herunder på grundlag af bestemmelserne i aftaleret samt - behandler data; 16. Data, ansvarlig: de organer, der udfører offentlige opgaver, som blev produceret af elektronisk data, der kræves for at blive offentliggjort i offentlighedens interesse, eller hvor driften af de data, der genereres i denne; 17 informanter: de organer, der udfører offentlige funktioner, som - hvis oplysningerne ikke er ansvarlige for selve dataene vil blive offentliggjort - den modtager data fra de data ejere offentliggøre stedet; 18 filer: alle data er behandlet i et register; 19. Tredjemand: en fysisk eller juridisk person eller enhed uden juridisk personlighed, der, eller som er forskellig fra den registrerede, den dataansvarlige eller data-processor; Retsgrundlaget for data management (5th afsnit 6) 1. Personoplysninger må kun behandles, hvis samtykke fra den registrerede eller ved lov eller - baseret på en retsakt, som defineret i cirklen - en lokal regeringsdekret formål af offentlig interesse. 2. Personoplysninger skal være, selv om køb af samtykke ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger og håndtering af personoplysninger a) er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse for registeransvarlige 2. oldal

3 eller begrænsende b) med henblik på den registeransvarlige eller tredjemand berettigede interesse i at håndhæve og gennemføre disse interesser i forbindelse med beskyttelsen af personlige oplysninger rettigheder andel. 3. Hvis gennem eller andre uundgåelige årsager ikke er i stand til at samtykke til handicap pågældende kan beskytte sig selv eller andre vitale interesser og livet for de mennesker, fysiske integritet eller aktiver for umiddelbar fare for fejlfinding eller i det nødvendige omfang for at forhindre løbet udtrykket af bidrag hindringer for, at spørgsmål Personlige data kan håndteres. 4. ansvarsfraskrivelse for at indeholde 16 år fyldt med unge samtykke til at være gyldigt samtykke eller efterfølgende godkendelse af den juridiske repræsentant er ikke påkrævet. 5. Hvis databehandlingen er baseret på samtykke sigter controlleren indgået en skriftlig udførelse af en kontrakt, skal kontrakten indeholde alle de nødvendige oplysninger om behandling af personoplysninger, skal den registrerede navnlig anerkende, at definitionen af behandlede data, varigheden af behandlingen, anvendelsesformål, datatransmission faktisk modtagere processor udnyttelse kendsgerning. Kontrakten skal indeholde utvetydige vendinger, at underskrivelsen af samtykke til at håndtere data, som anført i kontrakten. 6. Hvis det har været inddragelse af personoplysninger samtykke controlleren af de data, der er opnået i mangel af en bestemmelse i loven, undtagen at sikre overholdelse af de gældende retlige forpligtelser, eller Til den registeransvarlige eller den tredje person med en legitim interesse, som forfølges, hvis det er af interesse at håndhæve denne begrænsning af retten til beskyttelse af personoplysninger forholdet Datastyring er tildelt ( 4 [1] - [2]) 1. For at bruge personlige oplysninger til specifikke formål, at udøvelsen af rettigheder og forpligtelser. På hvert trin i databehandlingen skal opfylde målene for databehandling, datalagring og forvaltning bør være fair og lovlig. 2. Ingen personlige data skal behandles andre end dem, hvortil, at data er afgørende for at nå målet. De personoplysninger kun i det omfang og for den nødvendige tid til at nå at brugen formål. De øvrige principper datastyring ( 4 [3] - [4]) De personlige data bevarer sin kvalitet under databehandlingen, så længe dataforbindelse kan gendannes. Den pågældende person vil blive genoprettet forbindelsen, hvis den registeransvarlige har de tekniske betingelser for restaurering. Ledelsen data skal sikres nøjagtighed, fuldstændighed, og - om nødvendigt med henblik på data management view - ajour, og som kan identificeres kun så længe det er nødvendigt for at behandle den registrerede. Funktionel Data Management 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20 (1), fastsættes i webshoppen funktionalitet web drift på følgende måde: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Den omstændighed, dataindsamling, intervallet lykkedes data: Faktura navn, navn på kontaktperson, faktureringsadresse, -adresse, telefonnummer, skibsfart navn, skibsfart kontakt telefonnummer i tilfælde af levering i 3. oldal

4 tilfælde af levering adresse, købsdato, købstidspunktet IP-adresse. 3. række interessenter: alle interessenter registreret webshoppen site. 4. Formålet med dataindsamlingen: Website fuld brug af Tjenesten, for eksempel. Opret en kontrakt om tjenesteydelser, bestemmelse af indholdet, redigering, overvågning af udførelsen af de fakturerede gebyrer i henhold hertil, samt validering af krav og håndtere personlige oplysninger for at kunne sende nyhedsbreve tildelte. 5. Varighed af data management, fristen for sletning af data: Sletningen af registreringen med det samme. Undtagen i tilfælde af regnskaber, som C fra 2000 på grundlag af lovens 169 om Accounting (2) af disse oplysninger skal opbevares i 8 år. Regnskab dokument direkte og indirekte støtte bogholderi regnskaber (herunder generelle finanskonti, analytiske og detaljerede optegnelser samt) være læselig form i mindst 8 år, baseret på de regnskaber, der holdes til henvisning sporbar måde. 6. Dataene er berettiget til at kende den mulige identitet controllere: personoplysninger om controlleren til at styre personale, for så vidt angår disse principper. 7. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Den sletning af personoplysninger, kan indlede eller modificere berørte på følgende måder: - Stillingen 1163 Budapest, Cziráki gaden. adresse - via -adresse. 8. Retsgrundlaget for datastyring: brugerens samtykke, det Infotv. CVIII 2001 om visse aspekter 5 (1) og elektronisk handel tjenester og informationssamfundstjenester. (Steer herefter klar tv.) Act 13 / A. (3): Tjenesten for levering af tjenesteydelser til at håndtere de personoplysninger, der leverer tjenesten er teknisk uundværlige. Tjenesten i tilfælde af andre forhold er identiske, de vælges under alle omstændigheder forpligtet til at drive udstyr, der anvendes inden for levering af informationssamfundstjenester, således at behandling af personoplysninger kun gives, hvis det er at levere tjenesteydelser og opfylder de øvrige mål fastsat i denne lov har krævet, men i dette tilfælde kun i det omfang og tid, der kræves. Principper for funktionel datahåndtering (styre fri af fjernsynet. 13 / A) 1. tjenesteyderen kan administrere personlig identifikation oplysninger, adresse og dato for brug tjeneste data om varighed og placering-relaterede informationssamfundstjenester for at tage hensyn til gebyrer fra en kontrakt om levering af informationssamfundstjenester fakturering. 2. tjenesteudbyder for levering af tjenesteydelser til at håndtere de personoplysninger, der leverer tjenesten er teknisk uundværlige. Tjenesten i tilfælde af andre forhold er identiske, de vælges under alle omstændigheder forpligtet til at drive udstyr, der anvendes inden for levering af informationssamfundstjenester, således at behandling af personoplysninger kun gives, hvis det er at levere den service og opfyldelse af andre mål i styre fri af loven nødvendigvis, men i dette tilfælde kun i det omfang og tid, der kræves. 3. Tjenesten til ethvert formål andre data om brugen af tjenesten - og dermed øge effektiviteten af bestemte tjenester, rettet til modtagerens elektroniske reklamer eller anden modtager levering af indhold, til markedsundersøgelser - kun håndterbare basis med forudgående definition af data flow målet og modtagerens samtykke. Før og under brug af tjenesten modtageren 4. brug af informationssamfundets tjenester skal sikres, at databehandlingen forbyde. 5. Den behandlede oplysninger fra fiasko oprettelsen kontrakt, opsigelse af kontrakten, og efter fakturering. Oplysninger skal slettes, hvis datastrømmen 4. oldal

5 målet mistes eller når modtageren giver. Lov medmindre andet er fastsat i de data, tørre skal udføres øjeblikkeligt. 6. Tjenesteyderen skal sikre, at før og under brugen af modtageren af belastningen af informationssamfundets tjenester kan få at vide, at tjenesten er datastyring formål, som datatyper, herunder ledelsen af en modtager ikke er relateret direkte til data. Cookies (cookies) Behandling 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20 (1), fastsættes i webshoppen cookie datastyring følgende websted: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Webáruházakra typiske cookie kaldes "brug password-beskyttet session cookie", "bør Indkøbskurv Cookies" og "sikkerhedsmæssige cookies", som ikke er nødvendige for at bruge til at bede om forudgående samtykke fra de registrerede. 3. Den omstændighed, at data management, intervallet lykkedes data: de unikke identifikationsnumre, datoer, tider 4. Den berørte befolkning: alle relevante besøgende. 5. Formålet med datastyring: brugere identificerer "indkøbskurven" registrering og sporing af besøgende. 6. Varighed af data management, sletning af data Fristen for varigheden af data management for sessionscookies afslutningen af de besøgte websteder, mens der i tilfælde af vedvarende cookies sidste 2 år. 7. data er berettiget til at kende den mulige identitet controllere: personoplysninger om controlleren til at styre personale, for så vidt angår disse principper. 8. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Den registrerede skal have mulighed for at slette dine cookies i browserens Værktøj / menupunkter, som regel under Privatindstillinger menuen. 9. Data Management Juridisk grundlag af kontakter fra samtykke er påkrævet, hvis det eneste formål med at bruge cookies specifikt anmodet via et elektronisk kommunikationsnet overføring af kommunikation eller at abonnenten eller brugeren af en informationssamfundstjeneste leveres til operatøren nødvendigvis. 10. Hyppigheden af besøgende på internettet ved hjælp af Google Analytics til at måle Tjenesten. Når du bruger tjenesten overføres data. De overførte data, der identificerer den pågældende person ikke er egnet. Den Goggle privat politik for yderligere information, se 11. Brugen af internettet, efter Google Adwords fornyet kode. Fornyet markedsføring er en funktion, der lader internettet for brugere, som tidligere har besøgt webstedet til at vise relevante annoncer, mens Google displaysites i andre browsere. Remarketing kode bruger cookies for besøgende til at underskrive. De besøgende webshop brugere kan deaktivere disse cookies, og andre oplysninger relateret til forvaltning af data Goggle kan læse følgende adresser: og https://support.google. dk / analytics / svar / Hvis brugeren deaktiverer fornyet markedsføring cookies, vises de ikke i webáruháztól personlige tilbud. Nyhedsbrev aktivitet DM 5. oldal

6 1. XLVIII af 2008 om grundlæggende betingelser for business reklame og begrænsninger af hver. Bruger udtrykkeligt i forvejen og kan bidrage til betydningen af 6 i lov er at tilbyde sine reklamevirksomhed, andre forsendelser under registrering specificeret søgning disponible. 2. Endvidere kunden holde disse oplysninger i tankerne bestemmelserne kan bidrage til at håndtere personlige oplysninger, der kræves for Tjenesten til at sende tilbud. 3. Tjenesten sender ikke uopfordrede kommercielle beskeder og bruger begrænsning og uden begrundelse, at vælge gratis for at sende tilbud. I dette tilfælde, alle tjenester - er reklame forpligtet til at sende beskeder - personlige oplysninger slettes fra registeret af reklamer og andre tilbud er ikke på udkig efter en bruger. Bruger afmelde ved at klikke på linket reklamer i meddelelsen. 4. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20, (1) skal defineres inden for data management nyhedsbrevet sendes til: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 5. Data management Faktisk sortiment af forvaltet data: navn, -adresse, dato, klokkeslæt. 6. Den berørte befolkning: alle involverede i nyhedsbrev abonnenter. 7. Formålet med behandlingen: Sende elektroniske meddelelser, der indeholder reklamer for de berørte, at give oplysninger om aktuelle oplysninger, produkter, kampagner, nye funktioner, etc. 8. Varighed af data management, sletning af data Fristen for tilbagetrækning af samtykke erklæring, at afmelde er data management. 9. data potentielle controllere har ret til at vide: De personlige data for data management personale til at styre med hensyn til disse principper. 10. En beskrivelse af de registreredes rettigheder i relation til datastyring: Spørgsmålet til enhver tid gratis afmelde nyhedsbrevet. 11. Retsgrundlaget for data management: frivillig samtykke Infotv. XLVIII af 2008 om 5 (1) i reklame og markedsføring af visse grundlæggende betingelser og begrænsninger. Lov 6 (5): Annoncøren, reklame operatør og reklame udgiver - vil føre dem til den person, de erklæring bidragyder personlig dataposter - bredt angivet i tilladelsen. Reklame for modtageren - - optaget i registret over data kan kun overføres efter forudgående samtykke fra den pågældende kun for deres bidrager personen erklæret sin tilbagetrækning håndterbare og tredjemand. Transmission 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20, (1), fastsættes i webshoppen stedet for transmission, følgende aktiviteter: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Den omstændighed, at ledelsen data rækken af administrerede data. Omfanget af 6. oldal

7 de indberettede data til at styre levering: navn, adresse, telefonnummer, modelnavn, skyldige beløb. Omfanget af de indberettede til online betalingstransaktion data: Navn, adresse, transaktionsbeløbet, transaktionsomkostninger poster. 3. række interessenter: alle interessenter anmoder hjem levering / online shopping. 4. Formålet med datastyring: mad ud af huset af den bestilte vare / online shopping transaktion. 5. Perioden for data håndtering, sletning af data Fristen for levering / online abonnement varer partier. 6. Dataene er berettiget til at kende den mulige controllere personen: De personlige data håndteres i forhold til disse principper: DPD Hungária Kft Budapest, Késmárk gaden. 14 Tlf: Fax: Vilkår og betingelser: GLS General Logistics Systems Ungarn Parcel Logistics Kft. H-2351 Alsónémedi, Europa u. 2nd Fortrolighedspolitik: UPS Hungary Kft. 2220, vej Lőrinci 61st Tlf: (fra Ungarn kun) Tlf: Fax: CIB Bank Zrt. Adresse: 1027 Budapest, Medve U Postadresse: 1537 Budapest, Pf Tlf: (36-1) adresse: Hjemmeside: Fortrolighedspolitik: Server Hosting: Ltd. Deninet Budapest, Bercsényi u. 79 / b. Telefon: , Mobil: , Fax: , adresse: Tekniske spørgsmål: 7. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Forsikringsselskabet kan anmode hjem levering / online abonnementsservice controller, så snart sletning af personoplysninger. 8. Retsgrundlaget for transmission af data: brugerens samtykke, det Infotv. CVIII 2001 om visse aspekter 5 (1) og elektronisk handel tjenester og informationssamfundstjenester. Lov 13 / A. (3). Privatlivets fred ( 7) 1. Den registeransvarlige er forpligtet til at databehandlinger udformes og gennemføres for at sikre beskyttelsen af den private sfære af de pågældende personer. 2. Den registeransvarlige og aktivitetsområde af behandlingen skal sikre sikkerheden af data, skal også træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger og etablere forretningsordenen, der er nødvendige for Info-tv., Samt andre data og hemmeligheder beskyttelsesregler træde i kraft. 7. oldal

8 3. Data bør beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger, navnlig mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse, sletning eller tilintetgørelse samt utilsigtet ødelæggelse og skader, og bliver utilgængelige som følge af ændringer i den teknik, der anvendes imod. Det skal give passende tekniske løsninger for at beskytte 4. De forskellige registre elektronisk administrerede datasæt, at de data, der er indeholdt i registrene - undtagen hvis det er tilladt ved lov - ikke er direkte knyttet sammen, og spørgsmålet for først. 5. Under den automatiserede behandling af personoplysninger for at sikre den dataansvarlige og databehandleren yderligere foranstaltninger a. forhindre uautoriseret dataindtastning; b. forhindre brugen af edb-systemerne ved datatransmission udstyr af uautoriserede personer ved hjælp af; c. det er muligt at kontrollere og fastslå, til brug af personlige data kommunikationsudstyr, som blev fremsendt til myndigheder eller fremad; d. at undersøge og fastslå, hvilke personoplysninger, hvornår og af hvem de automatiske databehandlingssystemer; e. nyttiggørelse af de installerede systemer og i tilfælde af funktionsfejl f. at forekomsten af fejl i automatiseret behandling rapport er lavet. 6. Den registeransvarlige og databehandler skal være teknikken med at bestemme det nuværende udvikling og anvendelse af foranstaltninger for sikkerheden i datavisningen. Flere data management løsninger, der er mulige bør vælges for at sikre en højere grad af beskyttelse af personoplysninger, medmindre uforholdsmæssige vanskeligheder for controlleren. Registreredes rettigheder (14 19) 1. Den sygdomsramte kan ansøge om Service Provider til at give behandlingen af deres personlige oplysninger data, anmodning korrektion af personlige oplysninger og anmode om personlige oplysninger - med undtagelse af obligatoriske data management - sletning eller blokering. 2. På anmodning af den pågældende giver information controller, den vedrører behandlet eller behandles af en kontrakt data processor data, deres kilde og formålet med ledelse, grunde og varighed databehandling navn data, adresse og aktiviteter i forbindelse med data ledelse, og - det personlige engagement Ved overførsel af data - retsgrundlaget for overførslen og modtager af. 3. Styringen af lovligheden verifikation datatransmission og for de pågældende oplysninger fører til transmission post, der indeholder datoen for den personlige data, den styrer transmissionen af data til retsgrundlaget og modtageren af definitionen af anvendelsesområdet for personoplysninger, der overføres, og de data, der foreskriver andre oplysninger påkrævet ved lov. 4. Den registeransvarlige skal kortest tid fra indgivelsen af ansøgningen, men senest inden for 30 dage, på en forståelig måde, at anmodning herom til den pågældende til at give oplysningerne skriftligt. Oplysningerne er gratis. 8. oldal

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Oplysninger om databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse Oplysninger om databeskyttelse Beskyttelse af dine data er et væsentligt anliggende for os Hvad er personoplysninger? Princippet om anonym behandling Vi byder dig velkommen til vores hjemmeside og sætter

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

EasyParks Datapolitik

EasyParks Datapolitik EasyParks Datapolitik Gældende fra 16. December 2016 1. Om EasyParks Datapolitik Når du anvender Easy Park A/S, Jægersborg Alle 16, 3. th., DK-2920 Charlottenlund ( EasyPark ) tjenester, afgiver du visse

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden

Persondatapolitik. for MyLyconet Hjemmesiden Persondatapolitik for MyLyconet Hjemmesiden Lyoness og ejeren ("Ejer") af denne MyLyconet hjemmeside ("Hjemmesiden") [navn på Ejer] tror på vigtigheden af at beskytte dine persondata. Følgende information

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER GROUPON DANMARK - ERKLÆRING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 13.06.2014 Denne erklæring om behandling af personoplysninger ("erklæring om behandling af personoplysninger) beskriver,

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K P R I V A T L I V S P O L I T I K 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Neat Meal IVS ( Neat Meal, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabs ApS ( Chabs, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter indhentede

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger

Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls' erklæring om beskyttelse af personoplysninger Johnson Controls, Inc. og dets associerede selskaber (under ét betegnet som Johnson Controls, vi, os eller vores) varetager beskyttelsen

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Erklæring & samtykke samt fortroligheds- og cookiepolitik

Erklæring & samtykke samt fortroligheds- og cookiepolitik Erklæring & samtykke samt fortroligheds- og cookiepolitik ERKLÆRING OM OG SAMTYKKE TIL BRUG AF PERSONOPLYSNINGER - BEKRÆFTELSE AF Dansk Sundhedssikring s ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER Når du benytter

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse

Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Aktindsigt i dokumenter og databeskyttelse Baggrundspapirserien Sammenfatning Juli 2005 Nr. 1 Indledning Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

Databeskyttelsesregler

Databeskyttelsesregler Databeskyttelsesregler Almindelige databeskyttelsesregler for benyttelse af PARSHIP.dk - version 10.05.2011 1. Sikkerhed og anonymitet PARSHIP tager spørgsmålet om sikkerhed meget alvorligt. PARSHIP gør

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår

Handelsvilkår. Generelle Oplysninger. Kontraktsindgåelsen. Priser & Betalingsvilkår Handelsvilkår Generelle Oplysninger www.vvsmester.dk er en del af Solar Danmark A/S. Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer af Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen,

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse ARTIKEL 29 -GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5058/00/DA/endelig WP 33 Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Udtalelse 5/2000 om Brugen af offentlige registre til reverse- eller flerkriterie-søgetjenester

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. INDHENTNING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER DATAPOLITIK Introduktion Denne datapolitik beskriver, hvordan vi bruger og beskytter dine personlige oplysninger med udgangspunkt i dansk lovgivning. Politikken anvendes generelt på websiderne ahandyhand.dk

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Rådets fælles holdning (15396/2/2001 C5-0035/ /0189(COD)) Ændringsforslag af The Earl of Stockton

EUROPA-PARLAMENTET. Rådets fælles holdning (15396/2/2001 C5-0035/ /0189(COD)) Ændringsforslag af The Earl of Stockton EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10. april 2002 PE 311.019/20-37 ÆNDRINGSFORSLAG 20-37 Udkast til indstilling ved andenbehandling

Læs mere

Ordbog. Forside. Adware

Ordbog. Forside. Adware Forside Ordbog Adware Et lille program som placeres på en brugers pc, og som derefter henter reklamer fra internettet, uden at brugeren har bedt om det. Artikel 29-gruppen Den særlige gruppe vedrørende

Læs mere

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge.

2.4 Disse spil og tjenester er kun beregnet til brugere på 18 år og derover. Mindreårige skal indhente samtykke fra deres værge. 1. Anvendelsesområde wwg worldwidegames GmbH driver en online-spilportal ved hjælp af forskellige toplevel-domæner (playnik.com, play-nick.com, playnik.de m.fl.) samt forskellige underdomæner og kaldenavne

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST Følgende betingelser gælder for brugen af Genvej (www.genvej.gentofte.dk) herunder e- mailløsningen NemPost (www.nempost.dk), som er en integreret del af Genvej.

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE

VIRKSOMHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGERE Disse Virksomhedsregler vedrørende brugere er tilgængelige for Brugere til hver en tid via et link i den gældende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Tjenesten. I. FORMÅL ebays mål er

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Hvem kan handle hos Trendypet For at foretag køb hos Trendypet skal du være fyldt 18 år, aftaler med børn og unge under 18, kan alene indgås af forældre eller andre der er lovligt

Læs mere

Lidt om mig selv. Konsulentstillinger hos hhv. KMD og WM-data. Uddannelse: Data Protection Officer, IT & digitaliseringsledelse, Cand. Merc.

Lidt om mig selv. Konsulentstillinger hos hhv. KMD og WM-data. Uddannelse: Data Protection Officer, IT & digitaliseringsledelse, Cand. Merc. Lidt om mig selv 2015 nu Konsulent/DPO med fokus på informationssikkerhed og persondatasikkerhed 2007 2015 IT-chef og sikkerhedsansvarlig i Haderslev Kommune 2003 2007 Chef for fælles Udviklings og Driftscenter

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk

Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S's politik om personlige oplysninger på rejsekort.dk Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at bruge vores hjemmeside. Derfor har vi en

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Privatlivs- og fortrolighedspolitik til Mobilbank

Privatlivs- og fortrolighedspolitik til Mobilbank Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 83-16273-CNO Privatlivs- og fortrolighedspolitik til Mobilbank Denne privatlivs- og fortrolighedspolitik gælder for app en

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Handelsbetingelser Design Til Børn

Handelsbetingelser Design Til Børn Handelsbetingelser Generelle oplysninger Enkeltmandsvirksomhed Webshop Etableringsår: 2015 CVR.: 36 86 61 52 7400 Herning Kontakt: e-mail: hello@designtilboern.dk Telefon: 81 61 24 66 Website: www.designtilboern.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere