adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "adat_dk Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven."

Transkript

1 Databehandling adat_dk Kort Personoplysninger skal indsamles og behandles i overensstemmelse med loven. DM send mail kun med specifikke samtykke. Systemet kan også sende en besked uden. De data gemmes så sikkert som muligt. Personlige oplysninger til tredjemand videregive lille bidrag. Føjes nogen oplysninger til de data, der er lagret på den, hvis der anmodes ved at skrive til adressen Kan rekvireres sletning af personoplysninger på Introduktion BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163 Budapest, Cziráki street, Ungarn, registreringsnummer , momsnummer: ) (i det følgende benævnt Provider, data) kaster sig under følgende prospekt. Data håndtering registreringsnummer: Naihan-73260/2014. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Lov 20 (1), at den registrerede (i dette tilfælde brugeren med en webshop, i det følgende benævnt bruger), der skal meddeles forud for starten af databehandlingen, datastyring, der er baseret på samtykke eller obligatorisk. Den registrerede skal underrettes før starten af databehandlingen er klart og detaljeret alle kendsgerninger vedrørende forvaltning af data, især data management formål og retsgrundlag af data management og databehandling af støtteberettigede personer, varigheden af data management. Den registrerede skal underrettes om Info-TV. Baseret på 6 (1), der også gør brug af personoplysninger, selv om køb af samtykke ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger og håndtering af personoplysninger For at opfylde den retlige forpligtelse for registeransvarlige påkrævet, eller Det er nødvendigt for at controlleren eller legitime interesser tredjeparten validering og validering af disse interesser er begrænser retten til beskyttelse af personoplysninger datahastigheder. Oplysningerne bør omfatte rettigheder og retsmidler i forbindelse med datahåndtering involveret. Hvis personlige oplysninger om pågældende ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger (som i dette tilfælde en webshop) dem, kan foretages følgende oplysninger til videregivelse af oplysninger er: en beskrivelse af de rettigheder og retsmidler og f) påvirkede datahåndtering g) hvis databehandlingen er, hvor registreringen databeskyttelse, registreringsnummer databehandling. Hvem kontrollerer data management information til at håndtere data følgende hjemmesider: banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com, penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu og indholdsmæssige krav på grundlag af ovenstående. Prospektet er tilgængelig fra følgende websted: De ændringer vil træde i kraft i offentliggørelse af oplysninger på ovennævnte adresse. Bag oplysende vise titlerne på hvert kapitel juridisk forbindelse. Definitioner Begreber (afsnit 3) 1. oldal

2 1 spørgsmål / User nogen specifik eller identificeret på grundlag af personoplysninger - identificerbar fysisk person - enten direkte eller indirekte; Data 2 personer: interessenternes tilhørende data - især den pågældende betegnelse, identifikation, og en eller flere karakteristiske fysiske, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af viden - og disse data er fradragsberettiget afslutning af den registrerede; 3. Specifikke oplysninger: a) racemæssige oprindelse, nationalitet, politisk anskuelse eller partitilhørsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning, advocacy organisation medlemskab, personoplysninger om sexliv, b) helbredstilstand, personoplysninger vedrørende afhængighed og kriminel personoplysninger 4. bidrag: vilje og beslutsomhed af relevant frivillig erklæring, baseret på relevante oplysninger, og som utvetydigt samtykke til de personoplysninger om dem - styre - fuld eller dækker bestemte operationer; 5. protest: Erklæring fra parterne, der kritiserer håndteringen af personoplysninger og opfordrer til afskaffelse af data management og data sletning behandles; 6. controller er en fysisk eller juridisk person eller juridisk enhed uden et organ, der, eller som alene eller sammen med andre, at formålet med data bestemmer, at tage beslutninger om data management (herunder instrumenter, der anvendes), og henrettet, eller en kontrakt data processor håndhæve; 7. Data Management: Uanset hvilken metode der anvendes udført på data fra enhver operation eller række af operationer, især indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, brug, polling, transmission, offentliggørelse, koordinering, samkøring samt blokering, slettelse eller tilintetgørelse og for at forhindre yderligere brug af data, fotos, lyd eller billede optagelse, samt identifikation af personer fysiske karakteristika (såsom fingeraftryk og palmer prints, DNA-prøver og iris billeder.) Optagelse; 8. 'dataoverførsel til en tredjepart for at gøre data tilgængelige for specificeret; 9. afsløring: videregivelse af data til nogen; Sletning 10 data: gør data uigenkendelig på en sådan måde, at restaureringen er ikke længere muligt; 11. Data, betegnelse: de oplysninger, der forelægges med henblik på identifikationsmærker at skelne; 12. adatzárolás: for yderligere at begrænse forvaltningen af udbuddet af identifikationsdata markeringer endelig eller konkret tidsrum 13. datadestruktion: fuldstændig fysisk ødelæggelse af medier, der indeholder de data; 14. Databehandling: tekniske opgaver i forbindelse med behandling af oplysninger, metoder eller midler, og uanset hvilket program der anvendes til at udføre operationen site, hvis de tekniske opgaver på data; 15. Databehandling: enhver fysisk eller juridisk person eller enhed uden juridisk personlighed, der eller som ifølge sin kontrakt med controlleren - herunder på grundlag af bestemmelserne i aftaleret samt - behandler data; 16. Data, ansvarlig: de organer, der udfører offentlige opgaver, som blev produceret af elektronisk data, der kræves for at blive offentliggjort i offentlighedens interesse, eller hvor driften af de data, der genereres i denne; 17 informanter: de organer, der udfører offentlige funktioner, som - hvis oplysningerne ikke er ansvarlige for selve dataene vil blive offentliggjort - den modtager data fra de data ejere offentliggøre stedet; 18 filer: alle data er behandlet i et register; 19. Tredjemand: en fysisk eller juridisk person eller enhed uden juridisk personlighed, der, eller som er forskellig fra den registrerede, den dataansvarlige eller data-processor; Retsgrundlaget for data management (5th afsnit 6) 1. Personoplysninger må kun behandles, hvis samtykke fra den registrerede eller ved lov eller - baseret på en retsakt, som defineret i cirklen - en lokal regeringsdekret formål af offentlig interesse. 2. Personoplysninger skal være, selv om køb af samtykke ville være umuligt eller uforholdsmæssigt store omkostninger og håndtering af personoplysninger a) er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse for registeransvarlige 2. oldal

3 eller begrænsende b) med henblik på den registeransvarlige eller tredjemand berettigede interesse i at håndhæve og gennemføre disse interesser i forbindelse med beskyttelsen af personlige oplysninger rettigheder andel. 3. Hvis gennem eller andre uundgåelige årsager ikke er i stand til at samtykke til handicap pågældende kan beskytte sig selv eller andre vitale interesser og livet for de mennesker, fysiske integritet eller aktiver for umiddelbar fare for fejlfinding eller i det nødvendige omfang for at forhindre løbet udtrykket af bidrag hindringer for, at spørgsmål Personlige data kan håndteres. 4. ansvarsfraskrivelse for at indeholde 16 år fyldt med unge samtykke til at være gyldigt samtykke eller efterfølgende godkendelse af den juridiske repræsentant er ikke påkrævet. 5. Hvis databehandlingen er baseret på samtykke sigter controlleren indgået en skriftlig udførelse af en kontrakt, skal kontrakten indeholde alle de nødvendige oplysninger om behandling af personoplysninger, skal den registrerede navnlig anerkende, at definitionen af behandlede data, varigheden af behandlingen, anvendelsesformål, datatransmission faktisk modtagere processor udnyttelse kendsgerning. Kontrakten skal indeholde utvetydige vendinger, at underskrivelsen af samtykke til at håndtere data, som anført i kontrakten. 6. Hvis det har været inddragelse af personoplysninger samtykke controlleren af de data, der er opnået i mangel af en bestemmelse i loven, undtagen at sikre overholdelse af de gældende retlige forpligtelser, eller Til den registeransvarlige eller den tredje person med en legitim interesse, som forfølges, hvis det er af interesse at håndhæve denne begrænsning af retten til beskyttelse af personoplysninger forholdet Datastyring er tildelt ( 4 [1] - [2]) 1. For at bruge personlige oplysninger til specifikke formål, at udøvelsen af rettigheder og forpligtelser. På hvert trin i databehandlingen skal opfylde målene for databehandling, datalagring og forvaltning bør være fair og lovlig. 2. Ingen personlige data skal behandles andre end dem, hvortil, at data er afgørende for at nå målet. De personoplysninger kun i det omfang og for den nødvendige tid til at nå at brugen formål. De øvrige principper datastyring ( 4 [3] - [4]) De personlige data bevarer sin kvalitet under databehandlingen, så længe dataforbindelse kan gendannes. Den pågældende person vil blive genoprettet forbindelsen, hvis den registeransvarlige har de tekniske betingelser for restaurering. Ledelsen data skal sikres nøjagtighed, fuldstændighed, og - om nødvendigt med henblik på data management view - ajour, og som kan identificeres kun så længe det er nødvendigt for at behandle den registrerede. Funktionel Data Management 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20 (1), fastsættes i webshoppen funktionalitet web drift på følgende måde: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Den omstændighed, dataindsamling, intervallet lykkedes data: Faktura navn, navn på kontaktperson, faktureringsadresse, -adresse, telefonnummer, skibsfart navn, skibsfart kontakt telefonnummer i tilfælde af levering i 3. oldal

4 tilfælde af levering adresse, købsdato, købstidspunktet IP-adresse. 3. række interessenter: alle interessenter registreret webshoppen site. 4. Formålet med dataindsamlingen: Website fuld brug af Tjenesten, for eksempel. Opret en kontrakt om tjenesteydelser, bestemmelse af indholdet, redigering, overvågning af udførelsen af de fakturerede gebyrer i henhold hertil, samt validering af krav og håndtere personlige oplysninger for at kunne sende nyhedsbreve tildelte. 5. Varighed af data management, fristen for sletning af data: Sletningen af registreringen med det samme. Undtagen i tilfælde af regnskaber, som C fra 2000 på grundlag af lovens 169 om Accounting (2) af disse oplysninger skal opbevares i 8 år. Regnskab dokument direkte og indirekte støtte bogholderi regnskaber (herunder generelle finanskonti, analytiske og detaljerede optegnelser samt) være læselig form i mindst 8 år, baseret på de regnskaber, der holdes til henvisning sporbar måde. 6. Dataene er berettiget til at kende den mulige identitet controllere: personoplysninger om controlleren til at styre personale, for så vidt angår disse principper. 7. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Den sletning af personoplysninger, kan indlede eller modificere berørte på følgende måder: - Stillingen 1163 Budapest, Cziráki gaden. adresse - via -adresse. 8. Retsgrundlaget for datastyring: brugerens samtykke, det Infotv. CVIII 2001 om visse aspekter 5 (1) og elektronisk handel tjenester og informationssamfundstjenester. (Steer herefter klar tv.) Act 13 / A. (3): Tjenesten for levering af tjenesteydelser til at håndtere de personoplysninger, der leverer tjenesten er teknisk uundværlige. Tjenesten i tilfælde af andre forhold er identiske, de vælges under alle omstændigheder forpligtet til at drive udstyr, der anvendes inden for levering af informationssamfundstjenester, således at behandling af personoplysninger kun gives, hvis det er at levere tjenesteydelser og opfylder de øvrige mål fastsat i denne lov har krævet, men i dette tilfælde kun i det omfang og tid, der kræves. Principper for funktionel datahåndtering (styre fri af fjernsynet. 13 / A) 1. tjenesteyderen kan administrere personlig identifikation oplysninger, adresse og dato for brug tjeneste data om varighed og placering-relaterede informationssamfundstjenester for at tage hensyn til gebyrer fra en kontrakt om levering af informationssamfundstjenester fakturering. 2. tjenesteudbyder for levering af tjenesteydelser til at håndtere de personoplysninger, der leverer tjenesten er teknisk uundværlige. Tjenesten i tilfælde af andre forhold er identiske, de vælges under alle omstændigheder forpligtet til at drive udstyr, der anvendes inden for levering af informationssamfundstjenester, således at behandling af personoplysninger kun gives, hvis det er at levere den service og opfyldelse af andre mål i styre fri af loven nødvendigvis, men i dette tilfælde kun i det omfang og tid, der kræves. 3. Tjenesten til ethvert formål andre data om brugen af tjenesten - og dermed øge effektiviteten af bestemte tjenester, rettet til modtagerens elektroniske reklamer eller anden modtager levering af indhold, til markedsundersøgelser - kun håndterbare basis med forudgående definition af data flow målet og modtagerens samtykke. Før og under brug af tjenesten modtageren 4. brug af informationssamfundets tjenester skal sikres, at databehandlingen forbyde. 5. Den behandlede oplysninger fra fiasko oprettelsen kontrakt, opsigelse af kontrakten, og efter fakturering. Oplysninger skal slettes, hvis datastrømmen 4. oldal

5 målet mistes eller når modtageren giver. Lov medmindre andet er fastsat i de data, tørre skal udføres øjeblikkeligt. 6. Tjenesteyderen skal sikre, at før og under brugen af modtageren af belastningen af informationssamfundets tjenester kan få at vide, at tjenesten er datastyring formål, som datatyper, herunder ledelsen af en modtager ikke er relateret direkte til data. Cookies (cookies) Behandling 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20 (1), fastsættes i webshoppen cookie datastyring følgende websted: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Webáruházakra typiske cookie kaldes "brug password-beskyttet session cookie", "bør Indkøbskurv Cookies" og "sikkerhedsmæssige cookies", som ikke er nødvendige for at bruge til at bede om forudgående samtykke fra de registrerede. 3. Den omstændighed, at data management, intervallet lykkedes data: de unikke identifikationsnumre, datoer, tider 4. Den berørte befolkning: alle relevante besøgende. 5. Formålet med datastyring: brugere identificerer "indkøbskurven" registrering og sporing af besøgende. 6. Varighed af data management, sletning af data Fristen for varigheden af data management for sessionscookies afslutningen af de besøgte websteder, mens der i tilfælde af vedvarende cookies sidste 2 år. 7. data er berettiget til at kende den mulige identitet controllere: personoplysninger om controlleren til at styre personale, for så vidt angår disse principper. 8. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Den registrerede skal have mulighed for at slette dine cookies i browserens Værktøj / menupunkter, som regel under Privatindstillinger menuen. 9. Data Management Juridisk grundlag af kontakter fra samtykke er påkrævet, hvis det eneste formål med at bruge cookies specifikt anmodet via et elektronisk kommunikationsnet overføring af kommunikation eller at abonnenten eller brugeren af en informationssamfundstjeneste leveres til operatøren nødvendigvis. 10. Hyppigheden af besøgende på internettet ved hjælp af Google Analytics til at måle Tjenesten. Når du bruger tjenesten overføres data. De overførte data, der identificerer den pågældende person ikke er egnet. Den Goggle privat politik for yderligere information, se 11. Brugen af internettet, efter Google Adwords fornyet kode. Fornyet markedsføring er en funktion, der lader internettet for brugere, som tidligere har besøgt webstedet til at vise relevante annoncer, mens Google displaysites i andre browsere. Remarketing kode bruger cookies for besøgende til at underskrive. De besøgende webshop brugere kan deaktivere disse cookies, og andre oplysninger relateret til forvaltning af data Goggle kan læse følgende adresser: og https://support.google. dk / analytics / svar / Hvis brugeren deaktiverer fornyet markedsføring cookies, vises de ikke i webáruháztól personlige tilbud. Nyhedsbrev aktivitet DM 5. oldal

6 1. XLVIII af 2008 om grundlæggende betingelser for business reklame og begrænsninger af hver. Bruger udtrykkeligt i forvejen og kan bidrage til betydningen af 6 i lov er at tilbyde sine reklamevirksomhed, andre forsendelser under registrering specificeret søgning disponible. 2. Endvidere kunden holde disse oplysninger i tankerne bestemmelserne kan bidrage til at håndtere personlige oplysninger, der kræves for Tjenesten til at sende tilbud. 3. Tjenesten sender ikke uopfordrede kommercielle beskeder og bruger begrænsning og uden begrundelse, at vælge gratis for at sende tilbud. I dette tilfælde, alle tjenester - er reklame forpligtet til at sende beskeder - personlige oplysninger slettes fra registeret af reklamer og andre tilbud er ikke på udkig efter en bruger. Bruger afmelde ved at klikke på linket reklamer i meddelelsen. 4. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20, (1) skal defineres inden for data management nyhedsbrevet sendes til: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 5. Data management Faktisk sortiment af forvaltet data: navn, -adresse, dato, klokkeslæt. 6. Den berørte befolkning: alle involverede i nyhedsbrev abonnenter. 7. Formålet med behandlingen: Sende elektroniske meddelelser, der indeholder reklamer for de berørte, at give oplysninger om aktuelle oplysninger, produkter, kampagner, nye funktioner, etc. 8. Varighed af data management, sletning af data Fristen for tilbagetrækning af samtykke erklæring, at afmelde er data management. 9. data potentielle controllere har ret til at vide: De personlige data for data management personale til at styre med hensyn til disse principper. 10. En beskrivelse af de registreredes rettigheder i relation til datastyring: Spørgsmålet til enhver tid gratis afmelde nyhedsbrevet. 11. Retsgrundlaget for data management: frivillig samtykke Infotv. XLVIII af 2008 om 5 (1) i reklame og markedsføring af visse grundlæggende betingelser og begrænsninger. Lov 6 (5): Annoncøren, reklame operatør og reklame udgiver - vil føre dem til den person, de erklæring bidragyder personlig dataposter - bredt angivet i tilladelsen. Reklame for modtageren - - optaget i registret over data kan kun overføres efter forudgående samtykke fra den pågældende kun for deres bidrager personen erklæret sin tilbagetrækning håndterbare og tredjemand. Transmission 1. CXII af 2011 om retten til oplysende selvbestemmelse og informationsfrihed. Baseret på lov 20, (1), fastsættes i webshoppen stedet for transmission, følgende aktiviteter: Beskrivelse af f rettigheder) af den påvirkede datastyring. 2. Den omstændighed, at ledelsen data rækken af administrerede data. Omfanget af 6. oldal

7 de indberettede data til at styre levering: navn, adresse, telefonnummer, modelnavn, skyldige beløb. Omfanget af de indberettede til online betalingstransaktion data: Navn, adresse, transaktionsbeløbet, transaktionsomkostninger poster. 3. række interessenter: alle interessenter anmoder hjem levering / online shopping. 4. Formålet med datastyring: mad ud af huset af den bestilte vare / online shopping transaktion. 5. Perioden for data håndtering, sletning af data Fristen for levering / online abonnement varer partier. 6. Dataene er berettiget til at kende den mulige controllere personen: De personlige data håndteres i forhold til disse principper: DPD Hungária Kft Budapest, Késmárk gaden. 14 Tlf: Fax: Vilkår og betingelser: GLS General Logistics Systems Ungarn Parcel Logistics Kft. H-2351 Alsónémedi, Europa u. 2nd Fortrolighedspolitik: UPS Hungary Kft. 2220, vej Lőrinci 61st Tlf: (fra Ungarn kun) Tlf: Fax: CIB Bank Zrt. Adresse: 1027 Budapest, Medve U Postadresse: 1537 Budapest, Pf Tlf: (36-1) adresse: Hjemmeside: Fortrolighedspolitik: Server Hosting: Ltd. Deninet Budapest, Bercsényi u. 79 / b. Telefon: , Mobil: , Fax: , adresse: Tekniske spørgsmål: 7. Præsentation af rettighederne for de registrerede i forbindelse med datastyring: Forsikringsselskabet kan anmode hjem levering / online abonnementsservice controller, så snart sletning af personoplysninger. 8. Retsgrundlaget for transmission af data: brugerens samtykke, det Infotv. CVIII 2001 om visse aspekter 5 (1) og elektronisk handel tjenester og informationssamfundstjenester. Lov 13 / A. (3). Privatlivets fred ( 7) 1. Den registeransvarlige er forpligtet til at databehandlinger udformes og gennemføres for at sikre beskyttelsen af den private sfære af de pågældende personer. 2. Den registeransvarlige og aktivitetsområde af behandlingen skal sikre sikkerheden af data, skal også træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger og etablere forretningsordenen, der er nødvendige for Info-tv., Samt andre data og hemmeligheder beskyttelsesregler træde i kraft. 7. oldal

8 3. Data bør beskyttes ved hjælp af passende foranstaltninger, navnlig mod uautoriseret adgang, ændring, videregivelse, sletning eller tilintetgørelse samt utilsigtet ødelæggelse og skader, og bliver utilgængelige som følge af ændringer i den teknik, der anvendes imod. Det skal give passende tekniske løsninger for at beskytte 4. De forskellige registre elektronisk administrerede datasæt, at de data, der er indeholdt i registrene - undtagen hvis det er tilladt ved lov - ikke er direkte knyttet sammen, og spørgsmålet for først. 5. Under den automatiserede behandling af personoplysninger for at sikre den dataansvarlige og databehandleren yderligere foranstaltninger a. forhindre uautoriseret dataindtastning; b. forhindre brugen af edb-systemerne ved datatransmission udstyr af uautoriserede personer ved hjælp af; c. det er muligt at kontrollere og fastslå, til brug af personlige data kommunikationsudstyr, som blev fremsendt til myndigheder eller fremad; d. at undersøge og fastslå, hvilke personoplysninger, hvornår og af hvem de automatiske databehandlingssystemer; e. nyttiggørelse af de installerede systemer og i tilfælde af funktionsfejl f. at forekomsten af fejl i automatiseret behandling rapport er lavet. 6. Den registeransvarlige og databehandler skal være teknikken med at bestemme det nuværende udvikling og anvendelse af foranstaltninger for sikkerheden i datavisningen. Flere data management løsninger, der er mulige bør vælges for at sikre en højere grad af beskyttelse af personoplysninger, medmindre uforholdsmæssige vanskeligheder for controlleren. Registreredes rettigheder (14 19) 1. Den sygdomsramte kan ansøge om Service Provider til at give behandlingen af deres personlige oplysninger data, anmodning korrektion af personlige oplysninger og anmode om personlige oplysninger - med undtagelse af obligatoriske data management - sletning eller blokering. 2. På anmodning af den pågældende giver information controller, den vedrører behandlet eller behandles af en kontrakt data processor data, deres kilde og formålet med ledelse, grunde og varighed databehandling navn data, adresse og aktiviteter i forbindelse med data ledelse, og - det personlige engagement Ved overførsel af data - retsgrundlaget for overførslen og modtager af. 3. Styringen af lovligheden verifikation datatransmission og for de pågældende oplysninger fører til transmission post, der indeholder datoen for den personlige data, den styrer transmissionen af data til retsgrundlaget og modtageren af definitionen af anvendelsesområdet for personoplysninger, der overføres, og de data, der foreskriver andre oplysninger påkrævet ved lov. 4. Den registeransvarlige skal kortest tid fra indgivelsen af ansøgningen, men senest inden for 30 dage, på en forståelig måde, at anmodning herom til den pågældende til at give oplysningerne skriftligt. Oplysningerne er gratis. 8. oldal

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN)

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) VILKÅR VEDRØRENDE ELEKTRONISK KOMMUNIKATION TIL OG FRA HARMONISERINGSKONTORET I FORBINDELSE MED USER AREA (BRUGEROMRÅDET), JF. AFGØRELSE nr. EX-13-2 (Grundlæggende afgørelse om elektronisk kommunikation)

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Databeskyttelsesregler

Databeskyttelsesregler Databeskyttelsesregler Almindelige databeskyttelsesregler for benyttelse af PARSHIP.dk - version 30.09.2014 1 Sikkerhed og anonymitet PARSHIP tager spørgsmålet om sikkerhed meget alvorligt. PARSHIP gør

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace Persondataloven Den danske lov om behandling af persondataoplysninger kaldes PERSONDATALOVEN og det er Datatilsynet, som fører tilsyn ang. loven!! Desværre voldsomt underbemandet men de gør jo, hvad de

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://www.west-pack.de/ http://www.westpack.com.pl/ http://www.westpack.com/ http://www.westpack.dk/ http://www.westpack.fr/

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE. Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00727/12/DA WP 192 Udtalelse nr. 02/2012 om ansigtsgenkendelse i online- og mobiltjenester Vedtaget den 22. marts 2012 Gruppen er nedsat ved artikel 29 i direktiv

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere