- 2 - Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 2 - Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb."

Transkript

1 D O M Afsagt den 18. november 2013 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Søren Schou Frandsen (kst.), Olaf Tingleff og Birgitte Grønborg Juul) 1. afd. nr. B : Dansk Jernbaneforbund som mandar for A (advok Mikkel Bensby Nøhr) mod DSB (advok Ulrik Christrup) Denne sag, der anlagt den 28. juni 2011 ved Københavns Byret, er ved kendelse af 28. september 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt A som følge af en arbejdsulykke den 31. marts 2008 er berettiget til erstning for tabt arbejdsfortjeneste og erstning for tab af erhvervsevne efter erstningsansvarsloven. I medfør af retsplejelovens 253 har landsretten udskilt to spørgsmål i relion til opgørelsen af de to erstningsposter til særskilt forhandling. Landsretten har i den forbindelse i kendelse afsagt den 9. november 2012 truffet afgørelse om, der ved opgørelsen af kravet på tabt arbejdsfortjeneste skal frrækkes kr. i henhold til erstningsansvarslovens 2, stk. 2, og der ved opgørelsen af det beløb, der i henhold til arbejdsskadesikringslovens 77 skal frrækkes ved opgørelsen af erstning for tab af erhvervsevne, skal tages udgangspunkt i en månedlig ydelse på kr.

2 - 2 - Herefter resterer spørgsmålene, om A overhovedet er berettiget til erstning for tabt arbejdsfortjeneste samt som følge af arbejdsudygtighed, om han har pådraget sig et varigt erhvervsevnetab og i givet fald i hvilket omfang. Vedrørende erhvervsevnetabet skal det afgøres, hvor mange månedlige ydelser, der i henhold til arbejdsskadesikringslovens 77 skal fradrages erstningen. Der er endvidere uenighed om, hvorvidt DSB under parternes korrespondance har afgivet bindende tilsagn i relion til disse spørgsmål. Sagsøgeren, Dansk Jernbaneforbund som mandar for A, har nedlagt endelig påstand om, DSB tilpligtes betale ,81 kr. med tillæg af renter i medfør af erstningsansvarslovens 16 af ,65 kr. fra den 10. januar 2011 og af ,16 kr. fra den 18. juni Sagsøgte, DSB, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Sagsfremstilling A blev i 1981 ans i DSB som stionsbetjent. Den 31. marts 2008 blev han uds for en arbejdsulykke, idet han under passage under en port til en hal blev ramt af porten, der lukkede ned. I journalen hos As praktiserende læge, Lone Malmkjær Willumsen, anføres herefter blandt andet: Følger efter skade se UK fra skadestuen Har koncentrionsbesvær, føler sig træt. Spændinger i nakken, lidt hovedpine. Obj: udtalte spændinger i nakke-skulder-muskuluren. Bevægelighed i nakken: Neds rotion og sidebøjning til hø. Henv. Fys Sygemeldt fra Var på arbejde i går og i dag, men har fået tiltagende smerter i nakke og skuldre. Går forts til fys. Tilrådes være sygemeldt forløbig næste uge incl. Læge Lone Malmkjær Willumsen anførte i lægeerklæring af 26. maj 2008, A på grund af arbejdsskade for øjeblikket kun kunne arbejde få timer dagligt og ikke kunne magte fysisk belastende arbejde. I lægejournalen er videre anført:

3 Har været ved ørelæge, som har henvist pt. videre til udr./behandling i hosp. regi. Pt. var iht. tidl. journalnoter uds for støjtraume i Beskriver selv, han før i tiden havde fod på det hele. Kunne klare alt og alle fik hjælp af ham, derfor var han tillidsmand på arbejde og havde i øvrigt et stort arbejdspres, som gjorde hans tinnitus brød ud. Fik en overgang antidepressiv behandling og gk hos terapeut ved ørelægen, som gav ham nogle stregier til tackle det. Var sygemeldt 3 mdr. I mange år forts uden energi, men i løbet af det senest ½ år har han fået det en del bedre. Fik så en port i hovedet Er psykisk helt slået ud. Er grådlabil. plaget af selvbebrejdelser. Kort lunte overfor børn og hustru. 3 kernesymptomer, 4 ledsagesymptomer. Starter 10 mg. Cipralex... Ulykken blev den 17. juni 2008 anmeldt som en arbejdsulykke til DSBs forsikringsselskab. Hændelsesforløbet beskrives i anmeldelsen således: Under passage af port til skydebrohallen lukkede porten ned og rammer skadelidte. A vælter og får en lille hjernerystelse samt et vrid i rygge. Læge Lone Malmkjær Willumsen anførte i test om mulighed for varetage et arbejde af 19. august 2008, hun forventede, sygeperioden ville vare 8-10 uger. Om årsagen til sygemeldingen blev oplyst: Pt. har for år tilbage været uds for støjtraume, hvilket bevirkede langvarig sygemelding. Han fik kraftig tinnitus, som han har været plaget af i mange år. Nu uds for hovedtraume på arbejde. Mange smerter i nakken samt hovedpine. Er nu påny svært plaget af tinnitus. Har en række depressive symptomer. Aktuelt starter han psykologbehandling. Er derudover henvist til tinnitusklinikken på øreafdelingen. Har påny depressive symptomer, er i antidepressiv behandling. Samme læge skrev i helbredstest af 21. september 2008 blandt andet: Efter ulykken træthed, hovedpine, koncentrionsbesvær samt svær tinnitus. Der er mange muskelspændinger i nakken Har siden ulykken været i behandling hos fysioterapeut Udvikler på ny svære depressive symptomer. Er plaget af selvbebrejdelser. Maget grådlabil. Meget kort lunte overfor den øvrige familie. Har suicidal impulser om nogle brædder der svømmer ude i vandet. Han befinder sig ved den sidste planke. Isolerer sig påny i hjemmet. Starter antidepressiv behandling med tbl. Cipralex 10 mg daglig. Er i forbindelse med dagens undersøgelse øget til 20 mg. Er via ørelæge henvist til tinnituskliniken på Århus Sygehus. Endnu ikke modtaget indkaldelse. Er startet i behandling med praktiserende psykolog Annette Morsing Jørgensen. Pienten oplevede i forbindelse med sommerferien en kortvarig bedring. Efter sommerferien genoptag han arbejdet på neds tid (20 timer). Symptomerne recidiverede hurtigt. Han føler sig ringeagtet på arbejde. Får ofte kommentarer om, han ser skidt ud. Føler pres fra chef om øge sin arbejdstid. Det vurderes pientens muligheder for blive bedre er væsentlig forringet, såfremt han ikke er sygemeldt på fuld tid, hvorfor vi har aftalt det for en ikke nærmere defineret periode

4 - 4 - Diagnoser Depression Tinnitus følger efter hjernerystelse recidiverende hold i lænden. slidgigt i nakken seneforkalkning i hø. skulder Beskrivelse af funktionsevnen Som pienten har det nu har han svære symptomer med opblussen af sin tidligere tinnitus. Har været uds for [h]ovedtraume der har givet hovedpine, træthed og koncentrionsbesvær. Er plaget af svær depression. Hans funktionsevne er for tiden svært neds I læge Lone Malmkjær Willumsens journal hedder det herefter blandt andet: Er for 4 dage siden startet på arbejde 4 timer/dag. Har lært nogle stregier af psykolog ifht sige fra. Har dog allerede nu oplevet let knugen i maven. Mht. nakken er der bedre bevægelighed er af fys. tiltrådet kiropraktor. Vil opsøge denne. Må kun øge sit ugentlige timetal med få timer/uge. Idet der ellers er stor sandsynlighed for tilbagefald Er træt. Kan ikke magte arbejde mere end 20 timer/uge. Han synes det er nakken, der pt. volder de største problemer. Skal via forsikringen us. af Michael albeck i morgen. Går forts ved kiropraktor. Har været til opf. samtale med Kommunen, han kan ikke rigtig erindre indholdet Forts mange problemer med nakken. Har været til spec. lægeundersøgelse, afventer svar på scanning. Synes han er blevet mere støjfølsom igen. Bør nedsætte sit ugentlige timetal. Arbejder aktuelt 4 timer/dag. Bør sætte det ned til 4 timer 3 gange ugentlig. Opfordret til rundbordssamtale mhp. omplacering på arbejdspladsen. Alternivet vil være et andet arbejde med mindre støj og mindre fysisk belastning. Af læge Lone Malmkjær Willumsen erklæring af 16. februar 2009, afgivet i henhold til arbejdsskadesikringslovens 35 og 37, fremgår blandt andet: Diagnose forstuvning af nakken, tinnitus, depression klager Forts svært plaget af nakkesmerter, indskrænket bevægelighed, konc.besvær og støjoverfølsom. Depressive symptomer objektive forandringer mimikftig, grådlabil, neds stemningleje. Indskrænket

5 - 5 - bevægelighed i nakken Tidligere symptomer Har tidl. fået konsteret tinnitus, denne kraftigt forværret ifm. aktuelle skade... sygemeldt [-] forts deltidssygemeldt behandlet med medicin Cipralex Ibumelin Først behandlende læge Århus Sygehus, Afd. Nørrebrogade Hvilke klager/symptomer oplyser tilskadekomne, der har været i perioden fra den første lægebehandling og indtil den første konsultion/behandling hos Dem? Nakkesmerter, hovedpine, konc.besvær, tinnitus, depressive symptomer As kiropraktor, Iben Hilding-Hamann, skrev den 16. marts 2009: Pienten har 20/2-09 pådraget sig akut lændehold. Har tidligere haft lignende som han normalt kan holde på afstand ved hjælp af øvelser. Han er ved US meget bevægelseshæmmet med afværgescoliose, men ingen neurologiske udfald. Hans nakke er generelt mere mobil men yderst sårbar, og han oplever periodisk balanceproblemer. Ved undersøgelse og behandling den 13/3-09 vurderer han lænden er ca. 50% bedre end ved debut, men føles så ustabil han ikke tør gå på job. Med hensyn til nakken er der gode og dårlige dage, og han kan efter min mening under ingen omstændigheder varetage arbejde på fuld tid I læge Lone Malmkjær Willumsen journal er anført: Skal til møde i morgen med Kommunen, tillidsmand samt soc.rådgiver ved DSB. Er forts fuldtidssygemeldt pga. ryggen. Vil næppe kunne vende tilbage til jobbet(pakker kit) ved DSB som er både ryg- og nakkebelastende samt støjfyldt. Er fortvivlet over, der ikke snart findes en løsning på fremtiden I stustest af 26. marts 2009 har lægen skrevet: A er forts svært plaget af følger efter sit hovedtraume for 1 år siden. Det vurderes, der har været god effekt af den antidepresive behandling, således de suicidale impulser ikke længere er til stede. Er nu mere præget af afmagt over sin situion. Har svært ved begrænse sig i forhold til arbejdsopgaver og deltagelse i de hjemlige aktiviteter. Får så aggravering af de legemlige symptomer med støjoverfølsomhed, hovedpine konc.besvær og nakkesmerter. Jeg oplever, A er ved komme til en erkendelse, hans helbred ikke tillader beskæftigelse i fuldt omfang på normale vilkår. Jeg vurderer også det er vigtigt, vi begrænser ham både tids- og arbejdsmæssigt. Jeg vurderer ikke pienten vil kunne profitere af behandling hos en psykier iht. ovennævnte.

6 - 6 - Min vurdering er det er vigtigt A forts har afgrænsede ikke lænde og nakkebelastende arbejde i et miljø der ikke er støjfyldt. Det forekommer usandsynligt, han bliver i stand til arbejde på normale vilkår. Læge Lone Malmkjær Willumsen anførte i henvisning til speciallæge Erik Michael Lehfeldt af 15. april 2009 følgende under anamnetiske oplysninger: Får i marts 2008 en nedadgående port i hovedet. Efter ulykken træthed hovedpine og koncentrionsbesvær. Mange muskulære forandringer i nakken. Udvikler i efterforløbet svær depression som behandles medikamentielt samt vha psykologsamtaler. Forts svært plaget af øget trætbarhed, hovedpine, nakkesmerter og manglende koncentrion. Er gennem forløbet behandlet både hos kiropraktor og fysioterapeut. Kan kun med stort besvær passe sit arbejde med 12 timer pr. uge. Af smertestillende behandling får han Ibumetin samt Pamol I læge Lone Malmkjær Willumsen journal er anført: Er nu gået op på en ugentlig arbejdstid på 12 timer. Det magter han næsten ikke. Må gå hjem efter 2 timer. Det er planlagt den ugentlige arbejdstid skal øges til i hvert fald 16 timer. Det forekommer urealistisk...trænger meget til en afklaring. Virker mere og mere som om det ender med pension Speciallæge i neuromedicin Erik Michael Lehfeldt anførte i epikrise af 4. maj 2009 blandt andet, pienten var i behandling for en depression samt konkluderede således: 48-årig mand, der efter han fik en port i hovedet i marts 2008, klager over nakkesmerter og hovedpine. Endvidere har han lænderygsmerter. Den neurologiske undersøgelse er uden fokale udfald tydende på CNS-sygdom. Jeg finder cervikale facetledslåsninger, som pt. jævnligt går til kiropraktor for. Endvidere er der en bækkenskævstand, som kiropraktoren bør vurdere. Som neurogen smertebehandling forsøgsvis rp. tabl. Imipramin 10 mg til aften Diagnose: posttraumisk cephalalgi obs., cervikale facetledslåsninger, bækkenskævstand En lægekonsulent hos Arbejdsskadestyrelsen skrev den 12. maj 2009 således til styrelsen: det betyder, vi ikke mener, der er årsagssammenhæng mellem [ulykkestilfældet] og [symptomerne]. Tinnitus kan optræde i forb. m. forvridning i nakken, men giver ikke selvstændigt men. Depressionen har ikke årsagssammenhæng med en evt. forvridning i nakke. I brev af 24. maj 2009 skrev læge Lone Malmkjær Willumsen blandt andet:

7 - 7 - A var i marts 2008 udst for en arbejdsulykke hvor han fik en nedadgående port i hovedet. Umiddelbart efter ulykken svære nakkesmerter, hovedpine, koncentrionsbesvær samt kraftig forværring af tinnitus. Udvikler i efterforløbet en ret svær depression, som dels behandles medikamentielt dels via samtaler hos psykolog. Det forekommer urealistisk, Avil kunne vende tilbage til sit nuværende arbejde i et støjfyldt lokale, hvor arbejdet er nakkebelastende, ej heller på neds tid, som har været afprøvet i en længere periode... I samme læges journal er anført: Fyringssagen endnu uafsluttet. Er via arbejdet sendt til psykirisk speciallæge. Skal dertil om 2 dage. Er utryg ved det. Derudover jobafklaringsforløb i kommunalt regi. Synes han har det en smule bedre. Lidt færre smerter efter være startet på Imipramin. Forts meget skrøbelig. Efter få timer i Djurs Sommerland fuldstændig ødelagt. Må sætte sig ud i bilen og sove. I erklæring af 5. august 2009 fra Søren Juul-Nielsen, der er overlæge og speciallæge i psykiri, hedder det blandt andet: Efter ulykken har A ikke været i stand til genoptage sit arbejde på normale betingelser. A har således to gange forsøgt genoptage arbejdet på neds arbejdstid, men uden det har kunnet lade sig gøre, og aktuelt er han igen fuldt sygemeldt fra d pga. tiltagende smerter. Aktuelle medicin Ibumetin 600 mg. Cipralex 20 mg. Imipramin 10 mg x 4. Nuværende psykiske sygdom Relerer sig til de arbejdsmæssige stressbelastninger der beskrives af A som efterhånden blivende forværret og kompliceret i forhold til tinnitus. Angående depressive symptomer Har oplevet en stor del af velkendte depressionssymptomer i form af nedtrykthed, glædesløshed, interessetab og i høj grad neds energi, indimellem også lidt håbløshedsfølelse især med hensyn til angsten for ikke kunne komme i gang med arbejde igen Angående belastningsreaktioner af somisk art A beskriver til stadighed værende nakkesmerter og hovedpine Diagnoser ifølge WHO ICD-10 kriterier /F 43.21, depressiv reaktion, længerevarende F 43.9, belastningsreaktion, uspecificeret/ Konklusion MB s symptomer relerer sig tydeligvis til belastningsmæssige påvirkninger med udgangspunkt i arbejdsbetingede skader. Dels langvarig støjbelastning og heraf følgende tinnitus og hørenedsættelse. Dels den senere arbejdsskade med blive ramt i hovedet af en nedadgående port...

8 - 8 - Af autoriseret psykolog Annette Morsings erklæring af 13. august 2009 fremgår blandt andet: A påbegyndte psykologbehandling i august 2008 og har indtil do haft 20 samtaler, senest den A er henvist af egen læge gennem sygesikringen, da han før første konsultion havde været uds for en arbejdsskade, hvor han havde fået en port i hovedet. I 2001 blev A sygemeldt med alvorlig stress og depression med efterfølgende svær tinnitus. Han havde det både fysisk og psykisk meget dårligt, men kom sig ganske langsomt i en sådan grad, han kunne genoptage sit arbejde ved DSB. Han var kommet sig over sit stress, var ude af depressionen og havde lært nogle stregier til tackle sin tinnitus med. A var således ved have kæmpet sig tilbage til et nogenlunde godt liv, men stadig med en del begrænsninger. Det er almindeligt, mennesker efter en så alvorlig stresstilstand, som A havde været i, får neds stresstolerance. A er i starten af 2008 uds for en stærkt stressende hændelse, da han får porten i hovedet og han bliver med et slået helt tilbage. Hans gamle symptomer forværres, hans tinnitus bliver igen uudholdelig og der udvikler sig hurtigt en stressudløst, kronisk depression med symptomerne: energiforladthed, uoverkommelighedsfølelse, hurtig udtrætning, grådtendens, anspændthed, angst, skyldfølelse, manglende lyst og overskud til selv små opgaver, stærk lydoverfølsomhed, mareridt, søvnforstyrrelser, håbløshed samt en række invaliderende fysiske symptomer fra ryg og nakke. De kognitive funktioner rammes, så A får hukommelsessvigt, koncentrionsbesvær, vanskeligt ved planlægge og problemløse. Selvværdet fik et knæk, idet A følte det som et nederlag, han igen måtte sygemeldes fra sit arbejde. Han har forts store problemer med fungere både socialt og familiært. I løbet af den tid der er gået siden arbejdsulykken, har A været tilbage i sit arbejde hos DSB på neds tid. Hans fysiske og psykiske tilstand har hele tiden været så alvorlig, sandsynligheden for symptomerne ville forværres, når han kom i arbejde, var ret stor. Det har vist sig være en korrekt antagelse, idet det efter et stykke tid stod klart, et tilbagefald var under hurtig udvikling. Det kulminerede i et totalt sammenbrud både fysisk og psykisk, så A midt i april igen blev sygemeldt på fuld tid Arbejdsskadestyrelsen traf den 14. august 2009 afgørelse om, A skulle tilkendes kr. i godtgørelse for varigt mén på 15 %. Afgørelsen er begrundet således: Vi har fasts dit varige mén efter vores vejlende méntabel. Efter tabellens punkt B vurderes svære, daglige nakkesmerter med middelsvær bevægelsesindskrænkning, eventuelt med udstående armsmerter og middelsvære somiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer, til 15 procent I autoriseret psykolog ph.d. Ole Nørby Hansens erklæring af 23. september 2009 er anført: Undersøgte er henvist til Jobcenter Skanderborg med henblik på psykologisk udredning Undersøgte er aktuelt præget af både fysiske og psykiske problemstillinger. Han har hovedpine og smerter i lænd og nakke og har desuden kronisk depression, og der er beskrevet neds stresstolerance og neds kognitive funktioner.

9 - 9 - Han var på arbejde i 2 dage og forsøgte passe de normale arbejdsfunktioner. Han havde svært ved overskue opgaverne, kunne ikke koncentrere sig og var alment utilpas. På 3. dagen måtte han gå hjem og sygemelde sig. Var sygemeldt i 5 uger. Han var i perioden i behandling med fysioterapi. Det pinte ham, han ikke kunne passe arbejdet, han følte sig træt og havde svært ved koncentrerer sig om selv lette opgaver. Oplevede sig ligeledes hukommelsessvækket. Han kunne herudover ikke tage sig sammen til lave noget. Han genoptog arbejdet på halv tid I februar 2009 fik han lændehold, da han skulle skovle sne uden for hjemmet. Blev sygemeldt 2½ uge, hvorefter han genoptog arbejdet. Han indtog store mængder smertestillende medicin for klare et halvdagsarbejde, hvor han kun udførte lettere arbejdsopgaver. På daværende tidspunkt havde han svært ved klare selv mindre belastende arbejdsfunktioner. Han fik samtidig tiltagende belastninger på hjemmefronten, da ægteskabet knagede og der var optræk til skilsmisse. Han blev i den forbindelse endeligt sygemeldt i april Efter arbejdsulykke i 2008 udviklede undersøgte kroniske smerter i nakken med periodevis udstråling til fingrene. Han oplever følelsesløshed. Der er neds bevægelighed af nakken. Han har hovedpine, der intensiveres, når han bliver træt, der er tale bifrontal hovedpine af trykkende karakter. Undersøgte oplever, funktionsniveauet er væsentligt reduceret. Har tinnitus for begge ører, der er tale om 2 forskellige hyletoner. Undersøgte er blevet udtalt støjoverfølsom, når han udsættes for selv mindre lyd, oplever han det, som om en rude knuses, og han får det udtalt dårligt psykisk. Har ligeledes svært ved forholde sig til pludselige lyde Undersøgte er trist med sænket stemningsleje. Der er reduceret energimobilisering. Har periodevist suicidaltanker, disse tanker er dog aftaget efter sygemelding. Han er præget af en negiv tankegang og sortsyn... Han er præget af udtalt træthed og uoverkommelighedsfølelse Konklusion Bedømt ud fra testprofilen findes undersøgtes præmorbide begavelsesniveau, inden for middelområdet. Hvad angår det neuropsykologiske funktionsniveau fremstår undersøgte med udtalte opmærksomheds- og koncentrionsvanskeligheder, reduceret hukommelse samt reduceret psykomotorisk tempo. Samlet er der tale om kognitive vanskeligheder efter hovedtraume. Undersøgte har igennem mange år været kronisk stressbelastet på arbejdspladsen. Han havde i en længere periode depression. Var i 2008 uds for arbejdsulykke, hvor han pådrog sig hovedtraume samt whiplashlignende påvirkning. Han har efterfølgende haft kroniske smerter i nakken samt kronisk hovedpine. Han har ligeledes følt sig hukommelsessvækket samt præget af opmærksomheds- og koncentrionsvanskeligheder. Har udviklet kronisk depression med sænket stemningsleje, sortsyn, uoverkommelighedsfornemmelse og reduceret energimobilisering. Diagnoser F43.9 Svær arbejdsbetinget belastningsreaktion (bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen). F43.21 Depressiv reaktion, længerevarende, som følge af multiple arbejdsmæssige belastninger. (bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen). F07.2 Posttraumisk hjernesyndrom forårsaget af arbejdsulykke i 2008 (denne tilstand bør anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen)...

10 I læge Lone Malmkjær Willumsen journal er anført: Pienten er forts meget påvirket af den uafklarede erstningssag ved DSB. Der er med kommunen aftalt et afklarende kompetencekursus om 2-3 mdr.. Forts mange smerter i nakken, vil gerne prøve fys. igen. Virker meget nedtrykt i dag, svarer undvigende. Har det skidt og har på ny fornemmelse af gå ud af en planke. Ikke konkrete planer. Aftaler henv. lokalpsykirien. Det fremgår af journaltilførsel den 22. januar 2010, A denne dag blev ambulant indlagt på Regionspsykirien Horsens og Odder på grund af svær depression. Af journalen fremgår videre, Regionspsykirien den 27. januar 2010 foreslog, A blev behandlet med Efexor depot i stedet for Cipralex. A blev afskediget som uarbejdsdygtig og blev med virkning fra den 1. februar 2010 tilkendt tjenestemandspension. En lægekonsulent hos Arbejdsskadestyrelsen skrev den 23. februar 2010 således til styrelsen: Kære sagsbehandler. Jeg ved ikke af, sk.l. har fået tilkendt noget men. Iflg. B 1 er et evt. hovedtraume af mindre omfang, medens forvridning i kroppen er mere fremtrædende. Den tilhørende LGI er udf. 11 mdr. senere. der er ingen seqv. efter noget hovedtraume. Psykologen fejlvurderer sk.l. fordi der er givet urigtige opl.. Imidlertid viset både den alm. psykologiske undersøgelse og de neuropsykologiske prøver, der ikke er tale om en hjerneskade. Hele sagen er forplumret af alle de opl. om stress og arbejdsmiljø. Jeg kan ikke se, der er noget men efter den anm. hændelse. Tinnitus og rygsm. var forudbestående. DSB anerkendte ved forsikringsmægler Willis I/S brev af 23. februar 2010 erstningspligten for uheldets følger. I brevet bad Willis I/S om modtage kopi af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i arbejdsskadesagen samt de lægelige oplysninger, der ligger til grund herfor. Advok Mikkel Nøhr besvarede dagen efter på As vegne brevet således: Som ønsket fremsender jeg hermed, hvad jeg betragter som relevante oplysninger fra arbejdsskadesikringssagen. Der er ikke i relion til selve ménafgørelsen indhentet en speciallægeerklæring. Som det ses, er den baseret på en test om nakke/hals modtaget den 5. august Jeg har endvidere vedlagt en aktoversigt, der dog alene relerer sig til de akter, som er indhentet til og med den 10. november 2009 I læge Lone Malmkjær Willumsens stustest af 11. marts 2010 er blandt andet anført:

11 De meget svære psykiske følger er tiltaget gennem de seneste 3-4 måneder, således han nu ter har suicidale impulser Det er min vurdering, A har så svære følger på både det fysiske og [psykiske] plan, han ikke bliver arbejdsfør igen ej heller med nødvendige skånehensyn. Det fremgår af læge Lone Malmkjær Willumsens journal, der den 13. marts 2010 blev rettet henvendelse til lægevagten, da A havde det psykisk dårligt, samt A den 26. marts 2010 blev tilset på psykirisk skadestue på grund af en moder til svær depression. Den 12. maj 2010 anførtes, den depressive tilstand var lettet efter skiftet til Efexor, men A stadig havde betydelige problemer. I psykirisk speciallægeerklæring af 8. juni 2010 fra overlæge Søren Juul-Nielsen er konkluderet således: På baggrund af den allerede udførte undersøgelse fra august 09 kan det konkluderes, tilstanden er forværret især på det kognitive funktionsniveau. Der er således ikke længere noget håb for, behandlingsmæssige tiltag afgørende vil kunne ændre på den kronificerede og stionære inhabile tilstand, som A er præget af. Der er tendens til lettere forværring inden for alle områder, også det affektive med tendens til yderligere labilitet og følsomhed overfor nye belastninger som f.eks. forsøg på presse A ind i nye og håbløse aktiveringsforsøg. Det er markant konstere, As kognitive funktionsniveau synes være tydeligt mere svækket både med hensyn til overblik og hukommelse samt sproglige funktioner. Han føler sig decideret hjælpeløs, og den beskrevne neuropsykologiske vurdering kan fuldt ud bekræftes. Med hensyn til de spørgsmål der stilles, kan det anføres, der findes ikke nogen forudbestående psykisk sygdom forud for de aktuelle traumiske skader. Den afgørende traumiske skade er som tidligere anført traumet ved arbejdsulykken i 2008, men, som også anført i tidligere undersøgelser, tillige mangeårig kronisk stressbelastning på arbejdspladsen og heraf følgende sårbarhed og depression. Som sagt må det fastholdes, A forud for disse traumiske begivenheder ikke har frembudt symptomer på psykisk sygdom men været velfungerende Advok Mikkel Nøhr oplyste ved brev af 1. september 2010, A som følge af arbejdsskaden var overgået til førtidspension med virkning fra den 1. september Arbejdsskadestyrelsen traf den 4. november 2010 afgørelse om, As erhvervsevnetab var på 65%, samt han var berettiget til erstning fra den 12. august 2010 med et beløb, hvis størrelse var afhængig af, om han vil modtage tilskadekomstpension. As årsløn blev i afgørelsen fasts til kr.

12 Afgørelsen er begrundet således: I vurderingen er indgået, du pådrog dig en skade i nakken med et varigt mén på 15 procent. Dine følger i form af middelsvære til svære nakkesmerter, neds bevægelighed i nakken, daglig middelsvær hovedpine, middelsvær abnorm træthed samt følelsesmæssige og kognitive ændringer anses for medføre et større skånebehov i ethvert erhverv. Du har gennem knapt 10 år arbejdet som banebetjent, og kunne trods forsøg på deltidsansættelse ikke genoptage dit arbejde. Arbejdet er fysisk belastende og ikke foreneligt med dine skånehensyn. Din erhvervserfaring er primært opnået gennem jobbet hos DSB. Du har efter skaden udviklet en depression. Det er bemærket, du siden 2001 har haft psykiske problemer, men tilstanden var gradvist bedret, og forud for skaden havde du et godt liv. Derudover har du fra 1985 og frem flere gange været sygemeldt med rygproblemer. Vi har imidlertid lagt vægt på, det var arbejdsskaden i 2008 som endeligt medførte stop på arbejdsmarkedet, og du fra august 2010 blev tilkendt førtidspension Advok Mikkel Nøhr opgjorde herefter ved brev af 29. november 2010 As krav på erstning for tabt arbejdsfortjeneste således: Skadelidte er berettiget til en månedsløn på ,18, inklusiv pension, Derudover kræves der også mistet resultløn. For perioden: til ,35 måneder á kr ,18 kr ,39 13,5 % i feriepenge og kr ,94 kr ,33 ferietillæg Manglende resultløn, kr ,32 13,5 % i feriepenge og ferietillæg kr ,00 kr ,32 Forventet indtægt i sygeperioden kr ,65 Indtægt i sygeperioden Sygedagpenge, kr ,00 kr ,00 ERSTATNING I ALT kr ,65 Der er mellem parterne enighed om, As forventede indtægt i sygeperioden ville have været ,65 kr., og han i denne periode modtog kr. i sygedagpenge. I Willis I/S brev af 1. februar 2011 til advok Mikkel Nøhr anføres blandt andet:

13 Jeres klient modtager svagelighedspension fra den , fordi hans helbredsmæssige følger af uheldet den har medført, han ikke kan opretholde sit lønnede arbejde, og vi finder ikke, ydelsen kan betragtes som en summaforsikring. Da jeres klient i perioden den til og med den har modtaget i alt ,61 kr. i svagelighedspension, finder vi herefter, der tilkommer ham yderligere erstning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af uheldet på kr. DSB betalte herefter kr. til A. Arbejdsskadestyrelsen traf den 20. april 2011 afgørelse om, A i erstning for tab af erhvervsevne blandt andet henset til størrelsen af hans forhøjede tjenestemandspension (tilskadekomstpension) skal have udbetalt et sktepligtigt månedligt beløb på kr. fra den 1. april Beløbet fremkommer således: 65% løbende ydelse: ,79 kroner årligt Tilskadekomstpension: ,30 kroner årligt Ordinær pension: ,09 kroner årligt Pensionen er forhøjet med: ,21 kroner årligt Frrækket (2/3 af forhøjelsen) udgør ,81 kroner årligt Årligt beløb: ,98 kroner årligt Årligt beløb (afrundet): kroner Månedligt beløb: kroner A er ifølge afgørelsen tillige berettiget til et månedligt beløb for perioden fra den 12. august 2010 til den 31. marts 2011 på: 65% løbende ydelse: ,79 kroner årligt Tilskadekomstpension: ,30 kroner årligt Ordinær pension: ,09 kroner årligt Pensionen er forhøjet med: ,21 kroner årligt Frrækket (2/3 af forhøjelsen) udgør ,14 kroner årligt Årligt beløb: ,65 kroner årligt Årligt beløb (afrundet): kroner Månedligt beløb: kroner Ved brev af 2. maj 2011 opgjorde As advok herefter kravet på erstning for tab af erhvervsevne således: Erhvervsevnetab: 65 %, jf. afgørelse af 4. november Årsløn i år 2007 fasts til kr ,48, jf. afgørelse af 4. november 2010.

14 Årsløn i år 2007 er opreguleret til 2011 med årlige reguleringer i henhold til Erstningsansvarslovens 15, stk. 3 på 3,2 %, 3,4 %, 4,0 %, og 1,9 % og herefter afrundet til nærmeste 500 svarende til ,00. Månedlig ydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven: kr ,00 jf. afgørelse af 20. april Den månedlige ydelse er tilkendt med tilbagevirkende kraft fra den 12. august 2010 til doen for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 4. november 2010, jf. afgørelsen. Kapitaliseringsfaktor på afgørelsestidspunktet (for ulykker sket efter den 1. juli 2007):8,843 Erhvervsevnetabserstning i h.t. erstningsansvarslovens 5-7: 10 x kr ,00 x 65 % = kr ,00 Aldersreduktion, jf. 9: 18 % x kr ,00 kr ,00 kr ,00 Fradrag af erstningsydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven: Ydelser med tilbagevirkende kraft: 2,74 måneder á kr ,00 = kr ,16 Kapitalisering af løbende ydelse: 12 x kr ,00 x 8,843 = kr ,620,30 kr ,46 Resterstning kr ,54 Willis I/S svarede herpå ved sålydende brev af 21. juni 2011: Vi har modtaget jeres klients erstningsopgørelse for erhvervsevnetab med dokumention, hvoraf det fremgår, kravet udgør ,54 kr. Vi er imidlertid ikke enige i opgørelsen. Idet vi henviser til U V og bemærkninger hertil i den kommenterede Erstningsansvarslov s. 599 mener vi, der ved beregningen af den erstning for tab af erhvervsevne, der tilkommer jeres klient efter Arbejdsskadesikringsloven, - og med hvilket beløb erstningen for tab af erhvervsevne efter Erstningsansvarsloven skal nedsættes, - skal tages udgangspunkt i den erstning, der tilkommer jeres klient inden fradrag som følge af den tilskadekomstpension, som hans tjenestemandspension er forhøjet med pga. af uheldet.

15 Endvidere mener vi, årslønnen alene skal opreguleres til 2010-tal, idet jeres klients erstningsopgørelse er beregnet ud fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af , og der herunder alene er frrukket løbende ydelse frem til dette tidspunkt. På baggrund af ovenstående mener vi herefter, der tilkommer jeres klient kr. i erstning for tab af erhvervsevne efter Erstningsansvarsloven, og vi beder derfor DSB udbetale dette beløb til jeres klient. Vores beregning: Erhvervsevnetabserstning i h.t. erstningsansvarsloven: Årsløn i 2007 på ,48 kr. opreguleret til 2010 = kr x 10 x 65% = kr. aldersreduktion 18% = kr. Fradrag af erstningsydelse i h.t. arbejdsskadesikringsloven: Ydelse med tilbagevirkende kraft: 2,74 måneder á kr. = Kapitalisering af løbende ydelse: 12x kr. x = ,30 kr ,00 kr ,00 kr kr kr. = kr. Da jeres klients samlede erstning efter Erstningsansvarsloven således udgør ca kr., afventer vi herefter jeres krav på rimelige advokomkostninger opgjort ud fra dette. DSB betalte herefter til A omhandlede kr. og efter udtagelse af stævning yderligere kr. vedrørende erhvervsevnetabet. Den seneste journalnotering, der er fremlagt under sagen, er for den 13. oktober Retslægerådet har til brug for sagen den 13. juni 2012 svaret således på 8 spørgsmål: Spørgsmål 1: Har A i perioden 1. februar 11. august 2010 haft lidelser og gener i form af a. middelsvære til svære nakkesmerter, b. neds bevægelighed i nakken c. daglig middelsvær hovedpine, d. middelsvær abnorm træthed, e. følelsesmæssig og kognitive gener, f. depression a. Sagsøger blev den til den behandlet hos fysioterapeut. Henvisningsårsagen er angivet som nakkesmerter. I maj måned 2010 blev sagsøger igen henvist til fysioterapi; der er ikke journalført nogen henvisningsårsag. Ellers er der i den angivne periode kun sporadisk omtale af nakkesmerter, og de forelig-

16 gende oplysninger tillader ikke Retslægerådet bedømme genernes sværhedsgrad b. Der ses ikke i den omhandlede periode være journalført oplysninger om objektiv undersøgelse, hvor nakkens bevægelighed er beskrevet. c. I udtalelse fra psykirisk speciallæge, deret 08.0[6].10, er anført, sagsøger efter hændelsen i 2008 har haft kroniske smerter i nakken samt kronisk hovedpine. Hovedpine ses ikke angivet som eksplicit årsag til konsultion/behandling hos den praktiserende læge. Det foreliggende kan ikke lægges til grund for en saglig bedømmelse af hyppighed og sværhedsgrad. d. Begrebet træthed kan vanskeligt kvantiteres objektivt. Fænomener som træthed og uoverkommelighedsfølelse vil hyppigt være almindelige ledsagefænomener til depressive tilstande. Sådan træthed, som ikke udspringer af fysisk anstrengelse eller søvnmangel kan godt benævnes: abnorm træthed. e. Ja. f. Ja. Spørgsmål 2: Har A varige lidelser og gener i form af a. middelsvære til svære nakkesmerter, b. neds bevægelighed i nakken, c. daglig middelsvær hovedpine, d. middelsvær abnorm træthed, e. følelsesmæssige og kognitive gener, f. depression Retslægerådet udtaler sig ikke om prognoser. Der er i de foreliggende lægelige akter referencer af vekslende tydelighed, som peger i retning af, de omtalte gener har været langvarigt til stede over en årrække; men Retslægerådet kan ikke vide, om enkelte af eller alle de omtalte gener vil være permanente. Spørgsmål 3: Er der overensstemmelse mellem de objektive fund og de subjektive klager, for så vidt angår de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelsen af spørgsmål 1 og 2? Ad litra a - c: Journalførte oplysninger om objektive fund har et beskedent omfang. Den praktiserende læge har noteret indskrænket bevægelighed i halshvivelsøjlen og det samme har speciallæge Lehfeldt Disse fund er i god overensstemmelse med subjektive klager over muskelsmerter i nakken og tilbøjelighed til hovedpine. Ad litra d - f: Af journalnoter fra sagsøgers alment praktiserende læge fra 2010 fremgår, lægen objektivt fandt sagsøger med kognitive gener og depression. Af not fra psykirisk skadestue fremgår, han objektivt havde forsænket stemningsleje, lenstid, let hæmning og mimikftigdom, alt tegn på depression. Der var desuden tegn på neds energi. I psykirisk erklæring er ligeledes beskrevet pessimisme, grådtendens og følelse af håbløshed som tegn på depression, dertil manglende evne til samle sig, til formulere sig og til tage stilling som tegn på kognitive gener, og grådtendens som tegn på følelsesmæssige gener. Samlet er der således objektivt beskrevet tegn på træthed, følelsesmæssige og kognitive gener samt depression nogenlunde svarende til sagsøgers subjektive klager. Spørgsmål 4: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelsen af spørgsmål 1, forårsaget af hændelsen den 31. marts 2008?

17 Ad litra a - c: Det fremgår af den praktiserende læges journal, sagsøger var i konsultion i oktober 2007 på grund af hovedpine. Der var ikke på det tidspunkt gener med nakken, og set i lyset af episodisk hovedpine er almindeligt forekommende i befolkningen, så kan dette forhold ikke tillægges særskilt betydning for det efterfølgende. Det betyder efter Retslægerådets opftelse, den tilstand, som er beskrevet med lokalsymptomer fra halshvirvelsøjlen ledsaget af hovedpine, og som er dokumenteret med umiddelbar tidsmæssig relion til begivenheden , mest nærliggende også er forårsaget af den aktuelle begivenhed. Ad litra d - f: Hvad angår de under d-f nævnte gener skal bemærkes, sagsøger tidligere, i 1985 og 2001, har reageret på belastninger med forskellige, herunder psykiske klager. En sammenhæng mellem traumet og den efterfølgende tilstand kan herefter hverken udelukkes eller anses for fuldstændig. Det er ikke muligt angive nogen procentuel sandsynlighed. Spørgsmål 5: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelse af spørgsmål 1, blevet forværret som følge af hændelsen de 31. marts 2008? Rådet bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet angive omfanget af den forværring lidelserne og generne, som med sandsynlighed måtte være sket som følge af hændelsen den 31. marts 2008? Ad litra a - c: For så vidt angår generne nævnt under litra a-c finder Retslægerådet som anført i svar på spørgsmål 4, generne godt kan årsagsforklares ved begivenheden ; i den kontekst bliver det vanskeligt også tale om hændelsen som årsag til forværring. Ad litra d - f: Hvad angår generne i d-f skal anføres, den psykiske tilstand forud for ikke er velbelyst, ud over det er anført, der efter forskellige, herunder psykiske symptomer i 1985 og i 2001 er beskrevet fremgang frem til Retslægerådet finder det herefter mest sandsynligt, de i besvarelsen af spørgsmål 3 nævnte objektivt beskrevne gener er tilkommet, det vil sige opstået efter Det er derfor også for disse gener vanskeligt opfte hændelsen som årsag til forværring. Spørgsmål 6: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelse af spørgsmål 2, forårsaget af hændelsen den 31. marts 2008? Der henvises til besvarelsen af de forudgående spørgsmål. Spørgsmål 7: Med hvilken grad af sandsynlighed (angivet i %) er de lidelser og gener, som rådet har anført under besvarelsen af spørgsmål 2, blevet forværret som følge af hændelsen den 31. marts 2008? Rådet bedes i forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet angive omfanget af den forværring lidelserne og generne, som med sandsynlighed måtte være sket som følge af hændelsen den 31. marts 2008?

18 Der henvises til besvarelsen af de foregående spørgsmål. Dernæst ønsker Retslægerådet henlede opmærksomheden på, de helbredsmæssige forhold som hovedregel ikke er undersøgt med kvantitive metoder, der tillader en medicinsk velfunderet vurdering af udviklingen i genernes omfang over tid. Spørgsmål 8: Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger? Nej. Forklaring A har under sagen forklaret blandt andet, han har været ans hos DSB siden Han fik tinnitus i midten af 1980 erne. I 2001 blev han sygemeldt i en periode på grund af stress. Da han kom tilbage på arbejde, blev hans arbejdsopgaver ændret, idet han ophørte med sit arbejde som sikkerhedsrepræsentant og fik beskæftigelse på lageret. Arbejdet var både manuelt og pc-arbejde. Han beholdt denne beskæftigelse indtil ulykken den 31. marts Så vidt han husker, var han ikke sygemeldt på grund af tinnitus i perioden indtil ulykken i Han husker ikke meget fra selve ulykken, hvor han blev ramt i hovedet af en port. Han stoppede arbejdet umiddelbart efter og var dagen efter hos lægen. Herefter har han kun været på arbejde fuld tid forsøgsvis et par dage. I 2009 måtte han sygemeldes på grund af lændehold og arbejdede herefter 3-4 timer om dagen. Han er stadig mærket af symptomerne efter ulykken, herunder træthed, men det er gået op og ned. Han går til fysioterapeut og genoptræning en gang om ugen. Han er ikke længere plaget af lændehold. Han er ophørt med den antidepressive medicin for ca. en måned siden, men går stadig til psykolog en gang om måneden. Procedure Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit reviderede påstandsdokument af 13. september 2013, hvoraf fremgår blandt andet: Østre Landsret har ved kendelse af 9. november 2012 fastslået, sagsøgers erstning for erhvervsevnetab efter erstningsansvarsloven skal beregnes med fradrag af den ydelse, månedlig kr ,00, som han er blevet tilkendt i erhvervsevnetabserstning efter arbejdsskadesikringsloven. Østre Landsret har i samme kendelse fastslået, der ved opgørelsen af sagsøgers krav på tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. februar 2010 til den 11. august 2010 alene skal frrækkes kr ,00. Landsretten skal nu tage stilling til,

19 hvorvidt sagsøger er berettiget til erhvervsevnetabserstning med udgangspunkt i en erhvervsevnetabsprocent på 65, 2. hvor mange løbende ydelser af kr ,00, som skal frrækkes ved opgørelsen af erhvervsevnetabserstningen, og 3. hvorvidt sagsøger er berettiget til erstning for tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra den 1. februar 2010 til den 11. august Til støtte for påstanden gør sagsøger principalt gældende, sagsøgte har afgivet bindende tilsagn om, a. den periode, der skal betales erstning for tabt arbejdsfortjeneste i, b. fastsættelsen af sagsøgers erhvervsevnetabsprocent efter erstningsansvarsloven, og c. hvor mange erhvervsevnetabsydelser, som skal frrækkes ved opgørelsen af erhvervsevnetabserstningen. Subsidiært gøres det gældende, sagsøgers opgørelser af erstningskravene er korrekte, idet sagsøger som følge af ulykken har været uarbejdsdygtig i perioden fra den 1. februar 2010 til den 11. august 2010, idet sagsøger har pådraget sig et erhvervsevnetab på 65% som følge af ulykken, og idet opgørelsen af sagsøgers erhvervsevnetabserstning kunne opgøres den 4. november Vedrørende afgivelsen af bindende tilsagn: Det gøres overordnet gældende, der såvel generelt som konkret har foreligget et fuldmagtsforhold, hvorefter Willis I/S har haft fuldmagt til indgå retshandler om skadesager med bindende virkning for sagsøgte Willis I/S ved skrivelse af 1. februar 2011 har anerkendt, der skulle betales erstning for tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. februar 2010 til den 31. august 2010 Willis I/S ved skrivelse af 21. juni 2011 har anerkendt, der skulle udbetales erstning for tab af erhvervsevne svarende til et erhvervsevnetab på 65% og

20 Willis I/S ved skrivelse af 1. juni 2011 har anerkendt, opgørelsen af tab af erhvervsevne alene skulle ske med fradrag af løbende erhvervsevnetabsydelser frem til den 4. november Det gøres endvidere gældende, der med [Willis I/S skrivelse af 1. februar 2011] er afgivet et for sagsøgte bindende tilsagn om dækning af tabt arbejdsfortjeneste for perioden 1. februar til den 31. august 2010, jf. aftalelovens 10, stk. 1, der af ovenstående grunde med [Willis I/S skrivelse af 21. juni 2011] er afgivet et bindende tilsagn om dækning af tab af erhvervsevne med udgangspunkt i 65%, jf. aftalelovens 10, stk. 1, sagsøgte er afskåret fra under nærværende retssag fremsætte anbringender om, der ikke er grundlag for yde erstning for tab af erhvervsevne som følge af manglende årsagssammenhæng, der også er afgivet et for sagsøgte bindende tilsagn om dækning af tab af erhvervsevne opgjort med fradrag af løbende ydelser frem til den 4. november 2010, jf. aftalelovens 10, stk. 1, sagsøgte er afskåret fra under nærværende retssag fremsætte anbringender om, der skal ske fradrag af ydelser frem til den 20. maj 2011, og sagsøgte under alle omstændigheder er bundet af Willis I/S tilkendegivelse da sagsøgte efterfølgende har godkendt disposition med udbetalinger i overensstemmelse med viljeserklæringerne, jf. aftalelovens 25, stk. 1, 2. punktum. Subsidiære anbringender vedrørende tabt arbejdsfortjeneste: Til støtte for påstanden om tabt arbejdsfortjeneste gøres det subsidiært gældende, ulykken den 31. marts 2008 har forårsaget sagsøgers uarbejdsdygtighed i perioden fra den 1. februar 2010 til den 11. august 2010, der er en klar tidsmæssig sammenhæng mellem ulykken og sagsøgers sygemelding, det i relion til kravet på tabt arbejdsfortjeneste er tilstrækkeligt, ulykken har været udløsende og senere medvirkende årsag til sygeperioden, og Retslægerådet ved besvarelsen af spørgsmål 4 har fastslået, ulykken må anses for den mest nærliggende årsag til de efterfølgende helbredsmæssige klager i form af smerter og neds bevægelighed fra halshvirvelsøjlen samt hovedpine, som var årsagen til sygemeldingen.

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 26. januar 2015 i sag nr. BS Z- : mod Codan Forsikring A/S c/o Codanhus Gl. Kongevej 60 1850 Frederiksberg C Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1706004 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. juni 2017 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Michael Kistrup og Peter Hammershaimb (kst.)). 20. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. januar 2010 Sag 523/2007 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr.

D O M. Indstævnte, Tryg Forsikring A/S, har påstået principalt stadfæstelse og subsidiært frifindelse mod betaling af 78.651,98 kr. D O M Afsagt den 23. april 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Birgitte Grønborg Juul og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.)). 15. afd. nr. B-2226-12: A (advokat Erik Bo

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod

D O M. Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud, København) mod D O M afsagt den 13. oktober 2016 af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Bjerg Hansen, Peter Buhl og John Lundum) i ankesag V.L. B 2113 15 Ankestyrelsen Aalborg (Kammeradvokaten ved advokat Kristine

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-04-2013 31-05-2013 76-13 1202767-12 Status: Gældende Principafgørelse arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning

Læs mere

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 24. juni 2015 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Vogter og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 3026 13 Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Sanne Christensen,

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil.

Tryg Forsikring A/S anerkendte den 9. februar 2005 erstatningspligten som ansvarsforsikrer for den skadevoldende bil. DOM Afsagt den 21. juni 2012 i sag nr. BS 11-2116/2011: A Xvej 13 mod Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 14. marts

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.

D O M. afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst. D O M afsagt den 25. august 2016 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Elisabeth Mejnertz og Jacob Hinrichsen (kst.)) i ankesag V.L. B 0166 15 Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. februar 2011 Sag 36/2008 (2. afdeling) Boet efter A (advokat Bjarne Skøtt Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Mikkel Holm Nielsen) I

Læs mere

MODTAGET 15MAJ2017. Forberedelsesafdeflngen. Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således:

MODTAGET 15MAJ2017. Forberedelsesafdeflngen. Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet besvare de stillede spørgsmål således: RETSLÆGERÅDET Adelgade 13 1304 København K Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39 20 45 05 J.nr. 50E/E3-02477-2016 /alp Dato: I 0. maj 2017 Retten i Odense Albanigade 28 5000 Odense C MODTAGET 15MAJ2017 Forberedelsesafdeflngen

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed

Ankestyrelsens principafgørelse om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed KEN nr 9883 af 08/09/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-09-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

- 2 - Aarhus Sporveje har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at erstatningen fastsættes til et mindre beløb.

- 2 - Aarhus Sporveje har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at erstatningen fastsættes til et mindre beløb. D O M afsagt den 4. december 2014 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Henrik Estrup, Dorte Jensen og Gitte Bækgaard Jensen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1900 10 A (advokat Christian Riewe, København)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr.

B der afgik ved døden den 18. juni Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. marts 2014 i sag nr. Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. marts 2014 i sag nr. BS 2-1452/2013: (ved advok Palle Viuff, Fredericia) mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg (ved Karnrneradvoken

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Sagsøgerens påstand er betaling af 683.597,50 kr. med tillæg af procesrente, jf. erstatningsansvarslovens 16, fra den 15. februar 2012.

Sagsøgerens påstand er betaling af 683.597,50 kr. med tillæg af procesrente, jf. erstatningsansvarslovens 16, fra den 15. februar 2012. DOM Afsagt den 10. oktober 2012 i sag nr. BS 10B-3980/2010: A mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der er anlagt den 24. september 2010,

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 25-13 1201086-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - oplysningspligt - videooptagelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. november 2012 Sag 35/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen)

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 316/2009 (1. afdeling) Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf retsplejelovens 218 a, stk. 2. RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. september 2015 i sag nr. BS 1-758/2014: mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.)

H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) H.D. 1. september 2016 i sag 270/2015 (1. afd.) Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at der forelå en arbejdsskade. (Hovedresumé) Ankestyrelsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen Faglig chef Pernille Hershøj Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø. Sendt pr. mail: phe@ask.dk og ask@ask.

Arbejdsskadestyrelsen Faglig chef Pernille Hershøj Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø. Sendt pr. mail: phe@ask.dk og ask@ask. Arbejdsskadestyrelsen Faglig chef Pernille Hershøj Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt pr. mail: phe@ask.dk og ask@ask.dk Høringssvar - udkast til ny vejledende méntabel m.m. 29.08.2011

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde

Ankestyrelsens principafgørelse om sygedagpenge - forlængelse - lægelig vurdering - helhedsvurdering - forventning om genoptagelse af arbejde KEN nr 9700 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3312-03288 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 295/2010 (1. afdeling) Super Dæk Service Odense Havn ApS (advokat Ulrik Christrup) mod A (advokat Mikkel Nøhr, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere