VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!"

Transkript

1 Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk», før dette apparat tages i brug. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når sycomputeren ikke er i brug. FARE Beskyttelse mod elektriske stød: 1. Lad ikke sycomputer og broderimodul stå uden opsyn, når strømmen er sat til. 2. Efter endt brug og før rengøring af sycomputer og broderimodul, træk stikket ud af stikkontakten. BEMÆRK Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød eller personskader: 1. Brug ikke sycomputeren og broderimodulet som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når sycomputeren bruges af børn eller i nærheden af børn. 2. Anvend kun sycomputeren og broderimodulet til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun tilbehør anbefalet af BERNINA. 3. Anvend ikke sycomputeren, hvis: ledning eller stik er beskadiget den ikke fungerer ordentligt den har været tabt på gulvet, den er blevet beskadiget den har været i berøring med vand. Indlever sycomputer og broderimodul til din BERNINA-forhandler for kontrol eller reparation. 4. Under syningen må sycomputerens og broderimodulets lufthuller ikke blokeres. De skal holdes fri for trævler, støv og stofrester. 5. Hold fingrene langt fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af symaskinenålen. 6. Anvend altid en original BERNINA-stingplade. En forkert stingplade kan forårsage knækkede nåle. 7. Anvend aldrig krumme nåle. 8. Træk eller skub aldrig stoffet under syning. Det kan medføre knækkede nåle. 9. Sæt hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver inden for nålens område: f.eks. trådning, udskiftning af nål, trykfod osv. 10. Ved de i brugsanvisningen nævnte vedligeholdelsesopgaver, så som udskiftning af pære osv., skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten. 11. Kom aldrig nogen form for genstand i sycomputerens åbninger. 12. Anvend ikke sycomputeren og broderimodulet udendørs. 13. Anvend ikke sycomputeren og broderimodulet, hvor der bruges freon (spray) eller oxygen. 14. Sluk sycomputeren ved at sætte hovedafbryderen på «0» og trække stikket ud af stikkontakten. 15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man altid trække i stikket og ikke i ledningen. 16. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået på grund af fejlagtig betjening af sycomputeren og broderimodulet. 17. Når man bruger broderramme, må sycomputeren aldrig stå uden opsyn. 18. For at beskytte de elektroniske komponenter: Tag aldrig en diskette ud af broderimodulet, medens der broderes. VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to isoleringsenheder i stedet for en jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt har ikke jordstik og et sådant skal heller ikke sættes i. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhyggelighed og godt kendskab til systemet og skal derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originalt tilbehør til service og reparation. Et dobbeltisoleret produkt har følgende kendettegn: «dobbeltisolering» eller «dobbeltisoleret». Symbolet kendetegner et sådant produkt. OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Denne sycomputer og dette broderimodul er kun beregnet til husholdningsbrug.

2 2 BERNINA Valget af BERNINA s Sy- og Broderisystem er en beslutning, der vil have en positiv effekt på din syning i mange år fremover. I mere end 100 år har vor familie lagt stor vægt på tilfredse kunder. For mig er det et personligt anliggende at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detalje, fremtidsorienteret syteknologi og omfattende kundeservice. Den nye BERNINA sycomputer-generation gør det muligt, på verdensplan à la carte Velkommen i BERNINAfamilien at vælge nøjagtigt det, du har brug for efter dine helt individuelle sybehov. Nyd den nye, kreative syning med BERNINA. Vort alsidige tilbehør samt idérige sy-publikationer, fyldt med praktiske tips, hjælper dig på vej. Det glæder mig at kunne byde dig velkommen i BERNINA syfamilien. H.P. Ueltschi Indehaver af BERNINA- Nähmaschinenfabrik Fritz Gegauf AG BERNINA Nähmaschinenfabrik CH-8266 Steckborn/Schweiz

3 Indhold Sikkerhedsforskrifter Forord Broderimodul: Betegnelser/Tilbehør Tilslutning af broderimodul Betjening Meddelelser Broderi-indlæg Spænde stoffet i broderrammen Montere/fjerne broderrammen Justering af broderrammen Broderrammekodning Broderimotiver/Bogstaver/Tal Broderibegyndelse Broderimotiv og funktioner Kombinere motiver og/eller bogstaver Gemme motiver Slette et Memorylager Friarmsbroderi Trådbrud under broderiarbejdet Brodertråd/Broderimotiver samlet oversigt Ekstratilbehør Stikordsregister

4 4 Betegnelser Detaljer på broderimodulet Broderimodulet set forfra Broderimodulet set bagfra Broderiflade Broderarm Sammenkobling til fastgørelse af broderrammen Tilbehørsskuffe Tap til højre Tap i midten Tilslutningsledning til sycomputeren Ledningsholdere Drev til motivdisketter Udløsertast til motivdisketter Broderimodulets venstre side

5 Betegnelser 5 Standard tilbehør Stor broderiramme og skabelon (145 x 255 mm) Mellem broderiramme og skabelon (til almindeligt og friarms broderi 72x50 mm) Blå skabelon til almindeligt brug Rød skabelon til friarmsbroderi Broderi trykfod nr. 15 Taske til broderimodul Net til trådspoler (træk nettet over trådspolen og få en jævn spoling) Ekstratilbehør Mellem broderiramme (incl. skabelon) Ligestingsstingplade Et stort udvalg af broderikort BERNINA artista broderisoftware Kuffertsystem til sycomputer og broderimodul Flerspoleholder

6 6 Tilslutning af broderimodul Broderimodul sluttes til sycomputeren Fastgøre broderimodulet til sycomputeren Sluk sycomputeren Fjern sycomputerens tilbehørsæske Placér broderimodulet bag på sycomputerens friarm Skub broderimodulet ind mod sycomputeren fra venstre, indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i sycomputerens bundplade Tilslutningsledning løsnes Tilslutningsledningen er forbindelsen fra broderimodulet til sycomputeren Træk tilslutningsledningen ud af ledningsholderne bag på broderimodulet Sætte ledningen fast på broderimodulet Læg ledningen over de to ledningsholdere Tryk ledningen ind Tilslutte ledningen til sycomputeren Sæt stikket i den dertil indrettede tilslutning på sycomputerens højre side Den flade side af stikket skal vende ind mod dig selv Trække ledningen ud Hold i ledningens sorte stik Træk muffen tilbage Træk derefter stikket ud Afmontere modulet tag fat i bagerste højre hjørne for at løfte modulet og tag det af mod venstre Bemærk: Vigtigt at fladen er plan, når broderimodul og/eller friarmsadapter monteres Bemærk: Skil altid broderimodul og sycomputer ad før transport! (Må aldrig transporteres som en enhed). Broderimodulets stik må kun sættes i eller tages ud, hvis sycomputeren er slukket!

7 Tilslutning af broderimodul 7 Tilslutning af adapter til friarmsbroderi Adapteren gør det muligt at brodere lukkede beklædningsdele (ærmer, bukseben, sokker osv.) på sycomputerens friarm. Fastgøre adapteren til sycomputeren Fjern sycomputerens tilbehørsæske Placér adapteren bag på sycomputerens friarm Skub adapteren ind mod sycomputeren fra venstre, indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i sycomputerens bundplade Fastgøre broderimodulet til adapteren Placér broderimodulets forreste kant så tæt på adapterens L-formede, forhøjede føring som muligt Skub broderimodulet ind mod føringen, indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i adapterens bundplade Broderramme til friarmsbroderi Den lille, ovale broderramme er konstrueret til friarmsbroderi Bemærk: Til friarmsbroderi må man KUN bruge den lille broderramme KUN med den lille broderramme broderes motiverne fejlfrit Fjerne adapteren fra sycomputeren Fjern broderimodulet fra adapteren Adapterens bageste højre hjørne er udformet som et hulrum: et greb Hold adapteren i grebet og fjern den fra sycomputerens bundplade

8 8 Betjening Forberede sycomputeren til broderi Trykfod nr. 15 til broderi Sæt Broderi fod nr. 15 på til broderi Løft trykfoden, så broderrammen senere kan fastgøres Symaskinenål til broderi Brug tykkelse 80 eller 90, alt efter brodergarn Speciel brodernål (705 H E) til broder- eller metaltråd Brug en fejlfri nål Nål i højeste position, så broderrammen senere kan fastgøres Sænke transportøren Sænk transportøren med tryktasten på sycomputerens højre side Note: For mere information om nåle se brugsanvisningen side Hvis transportøren ikke er sænket, kan sycomputeren ikke startes. Meddelelsen Sænk transportøren kommer frem Ligesømsstingsplade (ekstratilbehør) Fjern standardstingpladen Ligesømsstingpladen har kun et lille hul, hvor nålen arbejder stingdannelsen forbedres ved at reducere stingpladens hul til visse teknikker. Dette kan forbedre stingkvaliteten i broderi og til nogle quilteteknikker. Sycomputeren trådes Se brugsanvisningen til sycomputeren på side 10 Ved meget glat brodertråd skal der evt. trækkes et net ned over trådspolen med overtråd Overtråden vikles derved mere regelmæssigt af spolen og filtrer ikke Tip: Til metal- eller anden specialtråd skal man bruge den lodrette trådrulleholder

9 Betjening 9 Indstille/justere trådspændingen Se i sycomputerens brugsanvisning artista 180/185 er udstyret med automatisk trådspænding. Når et motiv vælges, indstilles trådspændingen automatisk. Justeringer til vanskelige eller usædvanlige materialer kan evt. foretages. Ændring af overtrådens spænding se sycomputerens brugsanvisning, side artista 165/170 har begge manuel indstilling af trådspændingen Trådspændingen til det samlede broderiområde skal stilles på 4 6. Det er til enhver tid muligt at foretage tilpasninger til bestemte, usædvanlige materialer. Undertrådsspænding Ved broderi føres tråden igennem øjet i spolekapslens horn (til venstre i billedet artista 165/170) eller ind i fjederen (til højre i billedet artista 180/185). Ændring af overtrådens spænding se sycomputerens brugsanvisning s. 12 Kalde broderimotiv frem «artista» sy- & broderisystemet betjenes via tryktasterne på sycomputeren og et berøringsdisplay en «touchscreen» Sycomputeren tændes Hovedafbryder på «1» Velkomst Velkomstbilledet vises i ca. 3 sekunder Kan efter ønske slås fra i sycomputerens Setup-program

10 10 Betjening Menu Den samlede oversigt har to muligheder: Broderimodul Motivdiskette Kalde broderimodulets indhold frem Trykker man i feltet «broderimodul» (modulsymbol) aktiveres de broderimotiver, der ligger i broderimodulet (forudsat at broderimodulet er tilsluttet) Åbn eller slet en gemt motiv Tryk på den eksterne mem knap Hukommelses skærmen kommer frem Kalde motivdiskettens indhold frem Trykker man i feltet «motivdiskette» (bamsen) aktiveres motivdiskettens motiver (forudsat at der er sat en diskette i) Når man trykker på et symbol første gang efter at sycomputeren er tændt, kommer der en meddelelse frem om at sænke transportøren Tryk på «esc» for at lukke meddelelsen Åbn eller slet den valgte motiv fra broderimodulet eller den personlige motivdiskette Motiv fra broderimodulet Efter at man har trykket i feltet vises broderimotiverne i displayet Hvert motiv har et nummer Man kan se hele oversigten ved at trykke på rullepilene Øverst til venstre i displayet vises symbolet for broderimodulet Dette symbol tilkendegiver at det drejer sig om motiver fra broderimodulet Vælg et broderimotiv ved at trykke i det pågældende felt I det grå felt under rullepilene vises symbolet for motivdiskette (bamsen) Tryk i feltet Motivdiskettens broderimotiver kaldes frem (man kan skifte mellem broderimodul og diskette, hvis der er sat en diskette i) Tryk på «esc» Man kan igen se den samlede oversigt (menu) Aktivere motivdiskette Tryk i feltet «motivdiskette» (bamsen) Motivdiskettens motiver aktiveres og vises i displayet (kun hvis der er sat en diskette i broderimodulet) Broderimotiver fra motivdisketten Motivdiskettens motiver vises i displayet Hvert motiv har et nummer Man kan se hele oversigten ved at trykke på rullepilene Øverst til venstre i displayet vises symbolet for motivdiskette Dette symbol tilkendegiver at det drejer sig om motiver fra en motivdiskette Vælg et broderimotiv ved at trykke i det pågældende felt I det grå felt under rullepilene vises symbolet for broderimodulet Tryk i feltet Broderimodulets broderimotiver kaldes frem (man kan skifte mellem diskette og broderimodul, hvis der er sat en diskette i broderimodulet) Tryk på «esc» Man kan igen se den samlede oversigt (menu)

11 Betjening 11 Funktioner ved broderi Broderibegyndelse med hæftetasten på lampehuset Tryk på hæftetasten på lampehuset ved broderibegyndelse (ca. 3 sek., indtil biplyden er forsvundet) Efter ca. 6 sting stopper sycomputeren, så begyndelsestrådene kan klippes væk Layout 1 og layout 2 Tryk «layout 1» eller «layout 2» for at skifte imellem de to layout skærme Det er ikke muligt at brodere i layout skærmene Menu Vises i normaldisplayet, i layout 1- og i layout 2-displaysiden Tryk i feltet Der vises en oversigt over alle broderimodulets eller motivdiskettens motiver Flerfarvede motiver vist på skærmen det valgte trådmærke** farvenavn farvenummer Manuel ændring af farverækkefølgen Når man ruller tilbage i farverækkefølgen vises altid slutningen af foregående farve. tallet, der kommer frem til venstre, viser den nuværende farve tallet, der kommer frem til højre viser antallet af farver Det store tal til venstre i rektanglet ændres fra sort til grå Enkelt/fler farvet broderi/broderitid Normal skærm Tryk i feltet Hvid baggrund = flerfarvet motiv, hver farve broderes for sig Broderitiden for den enkelte farve vises Grå baggrund ensfarvet motiv Den fulde (tilbageværende) broderitid vises i venstre side af skærmen Broderiforløb Vises i normaldisplayet Tryk i feltet Displayet skifter til den specielle visning Kontrol af broderiforløbet (ved trådbrud) Tryk på højre eller venstre pil Motivets broderirækkefølge kan kontrolleres skridt for skridt Tryk kort på en af piletasterne ved trådbrud Broderihastighed Tryk «M» = proportionel reduktion af broderihastigheden Trik «M+» =proportionel forøgelse af broderihastigheden Nålen følger broderiforløbet i små skridt frem eller tilbage (pil til venstre = tilbage, pil til højre = frem) Den procentvise hastighed (%) vises i symbolet «M+» Broderitiden er altid relateret til en hastighed på 100% Memory tryk på den eksterne mem tast en særlig memoryskærm kommer frem enkelte motiver eller kombinationer kan gemmes, åbnes eller slettes ** trådmærkerne kan vælges i Setup Programmet under Skifte trådmærke. Når feltet Ingen er valgt, vises ingen information

12 12 Betjening Start Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet Broderrammen bringes i startposition, dvs. det sted, hvor nålen stikker ned første gang Motivmidte Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet Motivets midte angives nøjagtigt Broderrammen skubbes, således at nålen er nøjagtigt i motivets midte Check motivplacering indenfor den ovale rammes mål hvis den viste firkant er placeret delvist udenfor rammen, bliver motivet udregnet på ny for at vurdere om det kan være indenfor rammens mål og dermed give et godt broderiresultat Check størrelse Dobbelt funktion 1. funktion kontrollere den maksimale rammeposition motivet læses Størrelsesændre motiv Vises i layout 1-displayet Tryk i venstre felt Broderimotivet formindskes Tryk i højre felt Broderimotivet forstørres Show Vises i layout 1 og layout 2-displayet Efter forstørrelse eller formindskelse af broderimotivet vises motivets nye størrelse i displayet Tryk i feltet Timeglas Timeglasset angiver, at et motiv, som er blevet flyttet eller ændret i størrelsen, beregnes på ny hvis et eller flere sting er udenfor rammen, kommer en meddelelse frem denne genberegning sker også ved tryk på ok-symbolet, forudsat at check-funktionen ikke har været aktiveret før 2. funktion hold tasten nede og referencepositionen læses også Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen Det ændrede broderimotiv vises i ændret form Under opbygningen af visningen vises et timeglas ved siden af «show»-feltet Beregningstiden er ca minutter, alt efter broderimotiv Medens timeglasset blinker, må man ikke foretage manipulationer på sycomputeren! Spejlbillede højre-venstre Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet Sycomputeren syr det valgte motiv spejlvendt, sideværts Rotér motiv Layout skærm 1 Tryk i det venstre symbol Motivet roteres 5 i urets retning Tryk i det højre symbol Motivet roteres 5 imod urets retning Rotationsgraden ( ) vises i det højre symbol ok = bekræftelse af indtastningen Tryk i feltet Det indtastede bekræftes Skifter til normaldisplay med farverækkefølgen Broderimotivrektanglets afmærkede hjørne skifter fra højre til venstre Broderimotivet kan roteres i 72 forskellige retninger Motivrektanglet forskubbes i displayet Nederste, højre hjørne af broderimotivet er afmærket = orientering i motivet Motivet beregnes nu, timeglasset blinker

13 Betjening 13 Piletaster Vises i layout 1-displayet Tryk på en af piletasterne Det aktive broderimotiv flyttes i den ønskede retning Med «center»-feltet placeres broderimotivet igen i midten Rammeforskydning Vises i normaldisplayet Gør det lettere at tråde, når tråden skal skiftes og broderrammen befinder sig meget tæt på nålen Tryk i feltet = symbolet får grå baggrund Rammen bevæger sig vandret mod centrum Mellemlager Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet = gemmer et motiv i et mellemlager (i layout), medens man kombinerer motiver Skift inden for mønsterkombinationen Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet, skifter inden for de forskellige motiver, der blev kombineret sammen Delete (slette) Vises i layout 1-displayet Sletter et motiv fra mellemlageret Vælg det ønskede motiv: tryk i omskifter -feltet Tryk på «del» Ændre broderimotiv på tværs Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt Broderimotivet skubbes sammen på tværs Tryk i højre felt Broderimotivet trækkes fra hinanden på tværs Ændre broderimotiv på langs Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt Broderimotivet skubbes sammen på langs Tryk i højre felt Broderimotivet trækkes fra hinanden på langs Tråd på ny Tryk på hæftetasten for at starte maskinen igen (maskinen flytter automatisk rammen tilbage til den rigtige placering) Tryk på «start» = tilbage til sidste placering, sycomputeren broderer videre Motivet kan kaldes frem igen og kombineres på ny med andre motiver Det aktiverede broderimotiv bliver sort Motiverne aktiveres i samme rækkefølge som ved programmeringen Det pågældende motiv slettes og det næste bliver sort Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen

14 14 Betjening Ændre stingtæthed Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt Stingene bliver tættere (flere sting) Tryk i højre felt Stingene bliver mere åbne (færre sting) Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen Ændre stinglængde Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt = stinget bliver kortere Tryk i højre felt = stinget bliver længere Ændringen vises i procent i midterste felt Delte sting Omdan Lange Sting til korte (lige) sting: Layout 2 skærm Tryk i det højre symbol stinglængden øges Tryk i det venstre symbol stinglængden mindskes Tryk i midterste felt = grundindstilling (100%) Vedrører kun fyldsting, ingen indramninger Ændringer kan tilpasses trådtykkelsen Stinglængden vises i mm i midtersymbolet Tryk i midtersymbolet = tilbage til grundindstilling (funktionen slukkes) Displaysymboler Disse symboler vises til venstre i normaldisplayet og i layout 1 og layout 2-displayet Trykfodsindikator Nummeret på den anbefalede trykfod til broderi (nr. 15) Broderrammekodning Der vises den lille, mellemstore og store ramme Den egnede rammestørrelse fremhæves med sort Broderitid for det valgte motiv Broderimotivet bygges op i displayet Derefter vises broderitiden for det valgte motiv i minutter Den resterende broderitid for et motiv eller en individuel farve vises mens man broderer Broderistørrelse for det valgte motiv Broderistørrelsen for det valgte motiv vises i mm i højde og bredde Nyberegning af et broderimotiv Efter ændring af størrelse eller ændring af stingtætheden osv. beregnes broderimotivet på ny Tryk på «ok», udgangsdisplayet vises Timeglasset blinker Medens motivet beregnes på ny, viser en procentangivelse motivopbygningens aktuelle stand

15 Meddelelser 15 Meddelelser MEDDELELSER Sænk trykfoden Løft trykfoden Sænk transportøren Friarmssystem: Der må ikke sættes broderramme på, før motivopbygningen er afsluttet og man har trykket på «check»-tasten (layout 1) Nålen skal være i højeste position Brug en større broderramme Dataoverløb! Motivet kan ikke broderes i fuld størrelse. Gør motivet mindre Denne version broderimodul er ikke kompatibel med maskinen Check versionen i Setup-programmet Advarsel: Motivet blev ikke gemt. Data går derfor tabt ved den valgte funktion Der er ikke hukommelse nok til at kombinere det valgte motiv Der er ikke hukommelse nok til at realisere denne kombination. Mindst et af de sidst redigerede motiver er gået tabt Dit broderimotiv er færdigt I specielle tilfælde kan følgende meddelelser komme frem i displayet. De udgør det for påmindelse, advarsel eller bekræftelse af de valgte handlinger og funktioner. Nedenfor kan du se en liste over meddelelser i broderimodulet og hvordan du skal reagere. (Se i brugsanvisningen til sycomputeren angående mulige meddelelser i sycomputeren). REAKTION Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Sænk trykfoden og sy Vælger man «check»-funktionen skal trykfoden løftes Løft trykfoden, tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Til broderi skal transportøren være sænket. Påmindelse kommer frem efter indstilling af sycomputeren, når man vælger det første motiv Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Kommer frem som påmindelse ved arbejder med friarmsadapteren, om først at afslutte sømvalget og først derefter montere rammen Medens sycomputeren aflæser rammestørrelsen skal nålen være i højeste position Drej nålen i højeste position med håndhjulet, tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Ramme- og motivstørrelse skal passe til hinanden. Gør motivet mindre eller brug en større ramme. Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Mønsterstørrelsen overstiger den mulige broderiflade. Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Gør motivet mindre Broderimodul og sycomputer skal vise samme softwareversion i Setup-programmet for at kunne sy optimalt. Se Setup-programmet i artista-brugsanvisningen. Kommer frem ved forsøg på at forlade ændringen af en motivkombination, uden at det nye motiv er gemt Gemme: Tryk på ja eller nej Der er valgt for mange motiver til at kunne gemmes som et nyt design Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse eller slet et eller to motiver og gå videre Hukommelsesmuligheden er for lille til at gemme denne mønsterkombination. Det sidst ændrede motiv kan ikke gemmes Motivet er færdigt; tag rammen af sycomputeren. Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse

16 16 Meddelelser MEDDELELSER Dit Personlige Designkort er fuldt eller du har sat en forprogrammeret diskette i, hvorpå der ikke kan gemmes noget Sæt et Personligt Designkort i broderimodulet Udskiftning af kort kan ikke accepteres. Muligt tab af data! Kig venligst i brugsanvisningen, før kort udskiftes. Der er ikke plads i rammestørrelsen til din indsatte tekst. Gør størrelsen mindre eller rotér motivet 90 Der kan kun indsættes 20 tegn Kontrollér overtråden Kontrollér undertråden Spoleapparatet er slået til Vil du virkelig slette indholdet af dette lager? Utilstrækkelig hukommelse til denne funktion. Dette motiv kan flyttes og broderes. Der er ikke monteret nogen broderramme Broderimodulets personlige hukommelse er fuld. Brug en tom motivdiskette eller slet et motiv fra den personlige design hukommelse Designs der er lownloadet fra artista Designer/Customizer software programmer kan ikke ændres i størrelsen inde i maskinen Nålen overskrider det tilladte rammeareal! REAKTION Kommer frem, hvis sycomputeren ikke kan gemme på den diskette, der er sat i Kommer frem, hvis man har valgt gemmefunktionen og ikke har sat en diskette i Sæt en ny tom diskette i, tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Gentag gemmeproceduren Fjern aldrig et kort fra broderimodulet mens timeglasset blinker! Virker det personlige kort ikke efter udskiftningen, skal det formateres på ny (se s. 36). Bogstavkombinationen er for lang til denne ramme. Gør teksten mindre eller rotér 90 Gør tegnene mindre (i layout) eller arbejd i flere trin Kontrollér, om overtråden er opbrugt eller er bristet Tråd på ny. Sycomputeren syr først igen, når fejlen er afhjulpet Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Kontrollér, om undertråden på spolen er opbrugt (restmængde ved sytråd 4 6 m, stoppetråd 6 8 m og Bobbinfil 8 13 m). Fyld spolen på ny eller sæt spolen i på ny. Sycomputeren syr først igen, når fejlen er afhjulpet Hvis spoleapparatet er slået til, kan der kun spoles. Sycomputeren syr først igen, når spolemotoren slås fra. Bemærk: Oplysningen kommer frem under spolingen og kan slettes med «esc». Bekræfter slettekommandoen, før sømmene og funktionerne slettes fra Memory. Tryk på «ok» for at fortsætte sletteprocessen Tryk på «esc» for at stoppe sletteprocessen Hukommelseskapaciteten er for lille til at omdanne så mange sting Kommer frem, hvis man har valgt et broderimotiv, uden at der er monteret en ramme på broderimodulet Tryk på «esc» og montér passende ramme, skift til layout 1 og tryk på «check» for at aflæse rammestørrelsen Kommer frem, hvis hukommelsen i broderimodulet er fuld. Man skal slette et motiv i hukommelsen eller sætte et personligt designkort i Redigér motivet i PC softwaren og send det så til maskinen eller Gem motivet på et personligt kort eller på borderimodulet og redigér herefter Tryk på motivmidte-tasten. Nålen skal være centreret i midten af designet før yderligere ændringer i den valgte retning er mulige.

17 Broderi-indlæg 17 Broderi-indlæg Store broderimotiver ser smukke ud, hvis de ligger fladt på baggrundsstoffet. For at opnå dette resultat, skal det stof, der skal broderes, forstærkes med indlæg på bagsiden. Der findes et stort udvalg af egnede broderi-indlæg med forskellige egenskaber. Det kan ikke anbefales at brodere i enkelt lag stof. I de fleste tilfælde trækker stoffet sig sammen, når der broderes, så kanterne rundt om broderimotivet bølger. Dog gælder dette ikke for fast jeansstof eller dekorationsstoffer med små mønstre. Disse hårde, tæt vævede stoftyper kan ofte broderes uden at have indlæg under (lav en broderiprøve!) Rivevlieseline Kan rives af som papir Man kan bruge et eller to lag Kan fås i to tykkelser For mere stabilitet skal rivevlieselinen fastgøres til stoffets vrangside med sprayklæber Riv det af efter endt broderi Rivevlieselinen kan ikke fjernes under større broderiflader Anvendelse: Til alle normale til tykke stoffer Vlieseline, der klippes væk Man kan bruge et eller to lag Kan fås i to tykkelser For mere stabilitet skal vlieselinen fastgøres til stoffets vrangside med sprayklæber Klip det væk efter endt broderi Broderimotivet trækker sig ikke sammen Ved store broderiflader bevares vlieselinen under brodertråden Klæbeindlæg Klæbeindlægget limes på stoffets vrangside med et varmt strygejern Klæbeindlæg kan fås i forskellige tykkelser. Vær opmærksom på, at stof og klæbeindlæg harmonerer i tykkelsen Efter syningen klippes fri fra broderiets bagside stabiliseringsmateriale fjernes ikke under store broderede områder Anvendelse: Til alle normale til tykke stoffer Brug evt. klæbeindlæg, som kan fjernes fra grundstoffet igen Anvendelse: Til alle materialer, som let trækker sig sammen, f.eks. strækbare stoffer som tricot, jersey osv. Selvklæbende indlæg anbring stabiliseringsmateriale i rammen med papiret op brug en nål til at ridse i papiret. Fjern papiret for at få den selvklæbende overflade frem placér stoffet, der skal broderes, på stabiliseringsmaterialet Anvendelse: Til stofstykker (f.eks. kraver) som er mindre end broderrammen Ideelt til vanskelige stoffer så som jersey, silke osv. Vandopløseligt indlæg til stoffer med luv Vandopløseligt indlæg ligner meget plastikfolie Vandopløseligt indlæg beskytter stoffer med luv, løkkerne i f.eks. frottéstof beskadiges ikke Placér et indlæg på stoffets bagside, læg et indlæg på stoffets overside og spænd alle lag sammen i rammen Opløs indlægget med koldt vand efter endt broderi vandopløseligt stabiliseringmateriale; der er brugt som toplag på ikkevaskbare materialer som f.eks. fløjl; kan fjernes ved forsigtigt at trække det af i vand Anvendelse: Til frottéstoffer, fløjl, bouclestoffer osv. Til tynde stoffer, hvor andre indlæg vil kunne ses, f.eks. organza, batist osv.

18 18 Broderi-indlæg/Broderramme Spraystivelse som yderligere hjælp Spraystivelse kan give fine, løst vævede stoffer ekstra hold Spray baggrundsstoffet med spraystivelse og lad det tørre godt, stryg evt. tørt med et strygejern MEN læg altid et andet indlæg (f.eks. vandopløseligt indlæg) under broderibaggrundsstoffet Anvendelse: Til fine, løse stoffer, f.eks. batist, fint hør osv. Spænde stoffet i broderrammen Afmærke stoffets midte Afmærk midten på det stof, der skal broderes Afmærk med en markeringsstift eller kridt Skille broderrammen ad Løsn evt. den yderste rammes indstillingsskrue Tag den inderste ramme ud De to rammers pilemarkeringer skal altid være ud for hinanden Pilemarkeringerne befinder sig i midten ved den store og mellemstore ramme, ved den lille ramme er de i højre side Broderiskabelon Der hører en tilsvarende broderiskabelon til hver ramme Broderiområdet er afmærket med 1 cm store kvadrater Midten samt midterlinierne er angivet med huller, for at kunne overføre de ønskede afmærkninger på stoffet Læg broderiskabelonen i den inderste ramme, således at BERNINA-påskriften ligger ved forreste kant (ved pilemarkeringen) I denne position passer skabelonen i den inderste broderramme Et hul i skabelonen gør det nemmere at tage skabelonen ud af broderrammen Spænde stoffet i rammen Læg stoffet under den inderste ramme, tilpasset det afmærkede midterpunkt midt i skabelonen Læg stof og inderste ramme på den yderste ramme De to rammers pilemarkeringer skal være ud for hinanden Skub de to rammer ind i hinanden, pas på at stoffet ikke forskubber sig De to rammer skal være lige høje Spænd det stof, der skal broderes, stramt i rammen, stram evt. skruen en gang til Fjern broderiskabelonen

19 Broderramme 19 Montere broderrammen Nål og trykfod i højeste position Nål og trykfod i højeste position hold rammen med stoffets retside opad og monteringsmekanismen til venstre Fortsæt ind under trykfoden Justering af broderrammen Fastgøre rammesammenkoblingen til broderarmen Tryk rammesammenkoblingens to tryktaster mod hinanden Placér rammen over klemmerne i broderarmen Centreringspunkterne (små forhøjninger) skal være ud for stifterne i sammenkoblingen på broderarmen Tryk rammen ned, til den går i hak Giv slip på tryktasterne Det er kun nødvendigt at foretage en engangsjustering af broderrammen, hvis broderimodulet købes efterfølgende som udvidelse af Forberedelse til justering af broderrammen Broderimodulet skal fastgøres direkte til sycomputeren, uden adapter Fjerne broderrammen Tryk de to tryktaster i rammesammenkoblingen mod hinanden Fjern broderrammmen sycomputeren. Via Setupprogrammet placeres nålen i broderrammens midte. Montér den store eller den mellemstore ramme på broderimodulet med den tilsvarende broderiskabelon Kalde Setup-programmet frem Tryk på «Setup»-tasten på sycomputeren Der vises en menu Tryk i feltet «service» Menuen vises Tryk i feltet «rammejustering» Justering af broderrammen Display med broderrammejusteringer vises Tryk i feltet «check» Sycomputeren aflæser rammekodningen og placerer til sidst nålen midt i broderrammen Hvis nålen ikke rammer nøjagtigt i broderiskabelonens midte, skal rammepositionen flyttes med pilene, indtil nålen er nøjagtigt i midten Tryk på «ok» Broderrammejusteringen er afsluttet, displayet lukkes Luk Setup-programmet med «esc» tryk på check på Layout 1 til længden på broderiet er bekræftet (referancepunktet er oprettet)

20 20 Broderrammekodning/Broderi af motiver, bogstaver og tal Broderrammekodning Starte på motivet Montér broderrammen Vælg ønsket motiv Hvis man allerede har sænket trykfoden, kommer følgende meddelelse frem i displayet, når man begynder at brodere: «løft trykfoden» Løft trykfoden Broderrammen kører bagud, for at aflæse broderrammekodningen Stemmer broderrammestørrelsen og det valgte broderimotiv overens, bringes broderrammen i startposition artista-broderimodulet kan genkende størrelsen på den monterede broderramme og i henhold hertil fremkomme med en meddelelse, hvis rammestørrelsen til det valgte motiv skal ændres. Hvis broderimotivet er for stort til broderrammen, kommer der en meddelelse frem herom Skift broderramme Tryk på «check» (i layout 1) = den nye broderrammestørrelse aflæses Tryk «ok» (Layout 1) Brodér motivet Der kommer en meddelelse frem: «sænk trykfoden» Sænk trykfoden Broderi af motiver, bogstaver og tal Brodericomputeren forberedes Sluk sycomputeren Slut broderimodulet til sycomputeren Brug en nål nr. 80 til alle fine til mellemtykke stoffer eller en nål nr. 90 til tykke, hårde stoffer Som overtråd er blank eller mat brodertråd i tykkelsen nr egnet til undertråd anvendes en fin broderi eller stoppe-tråd, f.eks. Mettler no. 60/2 eller broderi-spoletråd Tråd sycomputeren Spænd stoffet i rammen Fastgør rammen til broderimodulet Tænde sycomputeren/ broderimodulet Tænd sycomputerens hovedafbryder Samlet oversigt (menu) Tryk i feltet «broderimodul» (til venstre) Der vises de broderimotiver, der ligger i broderimodulet Luk meddelelsen «sænk transportøren» ved at tykke på «esc» Sænk transportøren Broderialfabeter og broderimotiver Broderimodul-symbolet øverst til venstre i displayet tilkendegiver at broderimodulets broderimotiver er aktiverede Man kan se alle broderimotiver ved at trykke på rullepilene Alle broderimotiver efter alfabeterne kan kombineres med bogstaver Tryk på det ønskede alfabet Tryk i feltet under rullepilen (bamsen) Motiverne fra en motivdiskette vises (hvis der er sat en motivdiskette i) Tryk på «esc», menuen vises igen

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Kærlighed ved første tryk

Kærlighed ved første tryk Kærlighed ved første tryk En kostbar juvel til kærlige øjeblikke Velkommen til en fejring af kærligheden! Uanset om det er en forlovelsesfest, en fødselsdagsfest eller en dag, der kræver lidt ekstra, så

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED

BRUGERVENLIG SY MED ENKELHED BRODERIMASKINE MED OG PRÆCISION INDBYGGET BRODERIENHED Smukt oplyst Vis din personlighed Din kreative side genspejler din personlighed. Du har en alvorlig side, der ønsker præcision. Du elsker at udforske mulighederne med broderidesigns. Du har endda en praktisk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed

Dobbelt så mange muligheder. Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så mange muligheder Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Opdag det Skjulte Potentiale... Topavanceret symaskine med mulighed for montering af broderienhed Dobbelt så

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Brugervejledning SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 750 QE Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Forskellen ligger i detaljerne!

Forskellen ligger i detaljerne! Per fection starts here. Forskellen ligger i detaljerne! Med det originale -system kun fra PFAFF Oplev symaskinerne i serien PFAFF line, og mærk selv den forskel, der får disse modeller til at skille sig

Læs mere