VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT!"

Transkript

1 Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk», før dette apparat tages i brug. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når sycomputeren ikke er i brug. FARE Beskyttelse mod elektriske stød: 1. Lad ikke sycomputer og broderimodul stå uden opsyn, når strømmen er sat til. 2. Efter endt brug og før rengøring af sycomputer og broderimodul, træk stikket ud af stikkontakten. BEMÆRK Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød eller personskader: 1. Brug ikke sycomputeren og broderimodulet som legetøj. Vær ekstra forsigtig, når sycomputeren bruges af børn eller i nærheden af børn. 2. Anvend kun sycomputeren og broderimodulet til de i brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun tilbehør anbefalet af BERNINA. 3. Anvend ikke sycomputeren, hvis: ledning eller stik er beskadiget den ikke fungerer ordentligt den har været tabt på gulvet, den er blevet beskadiget den har været i berøring med vand. Indlever sycomputer og broderimodul til din BERNINA-forhandler for kontrol eller reparation. 4. Under syningen må sycomputerens og broderimodulets lufthuller ikke blokeres. De skal holdes fri for trævler, støv og stofrester. 5. Hold fingrene langt fra alle bevægelige dele. Vær især forsigtig i nærheden af symaskinenålen. 6. Anvend altid en original BERNINA-stingplade. En forkert stingplade kan forårsage knækkede nåle. 7. Anvend aldrig krumme nåle. 8. Træk eller skub aldrig stoffet under syning. Det kan medføre knækkede nåle. 9. Sæt hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver inden for nålens område: f.eks. trådning, udskiftning af nål, trykfod osv. 10. Ved de i brugsanvisningen nævnte vedligeholdelsesopgaver, så som udskiftning af pære osv., skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten. 11. Kom aldrig nogen form for genstand i sycomputerens åbninger. 12. Anvend ikke sycomputeren og broderimodulet udendørs. 13. Anvend ikke sycomputeren og broderimodulet, hvor der bruges freon (spray) eller oxygen. 14. Sluk sycomputeren ved at sætte hovedafbryderen på «0» og trække stikket ud af stikkontakten. 15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man altid trække i stikket og ikke i ledningen. 16. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået på grund af fejlagtig betjening af sycomputeren og broderimodulet. 17. Når man bruger broderramme, må sycomputeren aldrig stå uden opsyn. 18. For at beskytte de elektroniske komponenter: Tag aldrig en diskette ud af broderimodulet, medens der broderes. VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to isoleringsenheder i stedet for en jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt har ikke jordstik og et sådant skal heller ikke sættes i. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhyggelighed og godt kendskab til systemet og skal derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originalt tilbehør til service og reparation. Et dobbeltisoleret produkt har følgende kendettegn: «dobbeltisolering» eller «dobbeltisoleret». Symbolet kendetegner et sådant produkt. OPBEVAR SIKKERHEDSFORSKRIFTERN E FORSVARLIGT! Denne sycomputer og dette broderimodul er kun beregnet til husholdningsbrug.

2 2 BERNINA Valget af BERNINA s Sy- og Broderisystem er en beslutning, der vil have en positiv effekt på din syning i mange år fremover. I mere end 100 år har vor familie lagt stor vægt på tilfredse kunder. For mig er det et personligt anliggende at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detalje, fremtidsorienteret syteknologi og omfattende kundeservice. Den nye BERNINA sycomputer-generation gør det muligt, på verdensplan à la carte Velkommen i BERNINAfamilien at vælge nøjagtigt det, du har brug for efter dine helt individuelle sybehov. Nyd den nye, kreative syning med BERNINA. Vort alsidige tilbehør samt idérige sy-publikationer, fyldt med praktiske tips, hjælper dig på vej. Det glæder mig at kunne byde dig velkommen i BERNINA syfamilien. H.P. Ueltschi Indehaver af BERNINA- Nähmaschinenfabrik Fritz Gegauf AG BERNINA Nähmaschinenfabrik CH-8266 Steckborn/Schweiz

3 Indhold Sikkerhedsforskrifter Forord Broderimodul: Betegnelser/Tilbehør Tilslutning af broderimodul Betjening Meddelelser Broderi-indlæg Spænde stoffet i broderrammen Montere/fjerne broderrammen Justering af broderrammen Broderrammekodning Broderimotiver/Bogstaver/Tal Broderibegyndelse Broderimotiv og funktioner Kombinere motiver og/eller bogstaver Gemme motiver Slette et Memorylager Friarmsbroderi Trådbrud under broderiarbejdet Brodertråd/Broderimotiver samlet oversigt Ekstratilbehør Stikordsregister

4 4 Betegnelser Detaljer på broderimodulet Broderimodulet set forfra Broderimodulet set bagfra Broderiflade Broderarm Sammenkobling til fastgørelse af broderrammen Tilbehørsskuffe Tap til højre Tap i midten Tilslutningsledning til sycomputeren Ledningsholdere Drev til motivdisketter Udløsertast til motivdisketter Broderimodulets venstre side

5 Betegnelser 5 Standard tilbehør Stor broderiramme og skabelon (145 x 255 mm) Mellem broderiramme og skabelon (til almindeligt og friarms broderi 72x50 mm) Blå skabelon til almindeligt brug Rød skabelon til friarmsbroderi Broderi trykfod nr. 15 Taske til broderimodul Net til trådspoler (træk nettet over trådspolen og få en jævn spoling) Ekstratilbehør Mellem broderiramme (incl. skabelon) Ligestingsstingplade Et stort udvalg af broderikort BERNINA artista broderisoftware Kuffertsystem til sycomputer og broderimodul Flerspoleholder

6 6 Tilslutning af broderimodul Broderimodul sluttes til sycomputeren Fastgøre broderimodulet til sycomputeren Sluk sycomputeren Fjern sycomputerens tilbehørsæske Placér broderimodulet bag på sycomputerens friarm Skub broderimodulet ind mod sycomputeren fra venstre, indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i sycomputerens bundplade Tilslutningsledning løsnes Tilslutningsledningen er forbindelsen fra broderimodulet til sycomputeren Træk tilslutningsledningen ud af ledningsholderne bag på broderimodulet Sætte ledningen fast på broderimodulet Læg ledningen over de to ledningsholdere Tryk ledningen ind Tilslutte ledningen til sycomputeren Sæt stikket i den dertil indrettede tilslutning på sycomputerens højre side Den flade side af stikket skal vende ind mod dig selv Trække ledningen ud Hold i ledningens sorte stik Træk muffen tilbage Træk derefter stikket ud Afmontere modulet tag fat i bagerste højre hjørne for at løfte modulet og tag det af mod venstre Bemærk: Vigtigt at fladen er plan, når broderimodul og/eller friarmsadapter monteres Bemærk: Skil altid broderimodul og sycomputer ad før transport! (Må aldrig transporteres som en enhed). Broderimodulets stik må kun sættes i eller tages ud, hvis sycomputeren er slukket!

7 Tilslutning af broderimodul 7 Tilslutning af adapter til friarmsbroderi Adapteren gør det muligt at brodere lukkede beklædningsdele (ærmer, bukseben, sokker osv.) på sycomputerens friarm. Fastgøre adapteren til sycomputeren Fjern sycomputerens tilbehørsæske Placér adapteren bag på sycomputerens friarm Skub adapteren ind mod sycomputeren fra venstre, indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i sycomputerens bundplade Fastgøre broderimodulet til adapteren Placér broderimodulets forreste kant så tæt på adapterens L-formede, forhøjede føring som muligt Skub broderimodulet ind mod føringen, indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i adapterens bundplade Broderramme til friarmsbroderi Den lille, ovale broderramme er konstrueret til friarmsbroderi Bemærk: Til friarmsbroderi må man KUN bruge den lille broderramme KUN med den lille broderramme broderes motiverne fejlfrit Fjerne adapteren fra sycomputeren Fjern broderimodulet fra adapteren Adapterens bageste højre hjørne er udformet som et hulrum: et greb Hold adapteren i grebet og fjern den fra sycomputerens bundplade

8 8 Betjening Forberede sycomputeren til broderi Trykfod nr. 15 til broderi Sæt Broderi fod nr. 15 på til broderi Løft trykfoden, så broderrammen senere kan fastgøres Symaskinenål til broderi Brug tykkelse 80 eller 90, alt efter brodergarn Speciel brodernål (705 H E) til broder- eller metaltråd Brug en fejlfri nål Nål i højeste position, så broderrammen senere kan fastgøres Sænke transportøren Sænk transportøren med tryktasten på sycomputerens højre side Note: For mere information om nåle se brugsanvisningen side Hvis transportøren ikke er sænket, kan sycomputeren ikke startes. Meddelelsen Sænk transportøren kommer frem Ligesømsstingsplade (ekstratilbehør) Fjern standardstingpladen Ligesømsstingpladen har kun et lille hul, hvor nålen arbejder stingdannelsen forbedres ved at reducere stingpladens hul til visse teknikker. Dette kan forbedre stingkvaliteten i broderi og til nogle quilteteknikker. Sycomputeren trådes Se brugsanvisningen til sycomputeren på side 10 Ved meget glat brodertråd skal der evt. trækkes et net ned over trådspolen med overtråd Overtråden vikles derved mere regelmæssigt af spolen og filtrer ikke Tip: Til metal- eller anden specialtråd skal man bruge den lodrette trådrulleholder

9 Betjening 9 Indstille/justere trådspændingen Se i sycomputerens brugsanvisning artista 180/185 er udstyret med automatisk trådspænding. Når et motiv vælges, indstilles trådspændingen automatisk. Justeringer til vanskelige eller usædvanlige materialer kan evt. foretages. Ændring af overtrådens spænding se sycomputerens brugsanvisning, side artista 165/170 har begge manuel indstilling af trådspændingen Trådspændingen til det samlede broderiområde skal stilles på 4 6. Det er til enhver tid muligt at foretage tilpasninger til bestemte, usædvanlige materialer. Undertrådsspænding Ved broderi føres tråden igennem øjet i spolekapslens horn (til venstre i billedet artista 165/170) eller ind i fjederen (til højre i billedet artista 180/185). Ændring af overtrådens spænding se sycomputerens brugsanvisning s. 12 Kalde broderimotiv frem «artista» sy- & broderisystemet betjenes via tryktasterne på sycomputeren og et berøringsdisplay en «touchscreen» Sycomputeren tændes Hovedafbryder på «1» Velkomst Velkomstbilledet vises i ca. 3 sekunder Kan efter ønske slås fra i sycomputerens Setup-program

10 10 Betjening Menu Den samlede oversigt har to muligheder: Broderimodul Motivdiskette Kalde broderimodulets indhold frem Trykker man i feltet «broderimodul» (modulsymbol) aktiveres de broderimotiver, der ligger i broderimodulet (forudsat at broderimodulet er tilsluttet) Åbn eller slet en gemt motiv Tryk på den eksterne mem knap Hukommelses skærmen kommer frem Kalde motivdiskettens indhold frem Trykker man i feltet «motivdiskette» (bamsen) aktiveres motivdiskettens motiver (forudsat at der er sat en diskette i) Når man trykker på et symbol første gang efter at sycomputeren er tændt, kommer der en meddelelse frem om at sænke transportøren Tryk på «esc» for at lukke meddelelsen Åbn eller slet den valgte motiv fra broderimodulet eller den personlige motivdiskette Motiv fra broderimodulet Efter at man har trykket i feltet vises broderimotiverne i displayet Hvert motiv har et nummer Man kan se hele oversigten ved at trykke på rullepilene Øverst til venstre i displayet vises symbolet for broderimodulet Dette symbol tilkendegiver at det drejer sig om motiver fra broderimodulet Vælg et broderimotiv ved at trykke i det pågældende felt I det grå felt under rullepilene vises symbolet for motivdiskette (bamsen) Tryk i feltet Motivdiskettens broderimotiver kaldes frem (man kan skifte mellem broderimodul og diskette, hvis der er sat en diskette i) Tryk på «esc» Man kan igen se den samlede oversigt (menu) Aktivere motivdiskette Tryk i feltet «motivdiskette» (bamsen) Motivdiskettens motiver aktiveres og vises i displayet (kun hvis der er sat en diskette i broderimodulet) Broderimotiver fra motivdisketten Motivdiskettens motiver vises i displayet Hvert motiv har et nummer Man kan se hele oversigten ved at trykke på rullepilene Øverst til venstre i displayet vises symbolet for motivdiskette Dette symbol tilkendegiver at det drejer sig om motiver fra en motivdiskette Vælg et broderimotiv ved at trykke i det pågældende felt I det grå felt under rullepilene vises symbolet for broderimodulet Tryk i feltet Broderimodulets broderimotiver kaldes frem (man kan skifte mellem diskette og broderimodul, hvis der er sat en diskette i broderimodulet) Tryk på «esc» Man kan igen se den samlede oversigt (menu)

11 Betjening 11 Funktioner ved broderi Broderibegyndelse med hæftetasten på lampehuset Tryk på hæftetasten på lampehuset ved broderibegyndelse (ca. 3 sek., indtil biplyden er forsvundet) Efter ca. 6 sting stopper sycomputeren, så begyndelsestrådene kan klippes væk Layout 1 og layout 2 Tryk «layout 1» eller «layout 2» for at skifte imellem de to layout skærme Det er ikke muligt at brodere i layout skærmene Menu Vises i normaldisplayet, i layout 1- og i layout 2-displaysiden Tryk i feltet Der vises en oversigt over alle broderimodulets eller motivdiskettens motiver Flerfarvede motiver vist på skærmen det valgte trådmærke** farvenavn farvenummer Manuel ændring af farverækkefølgen Når man ruller tilbage i farverækkefølgen vises altid slutningen af foregående farve. tallet, der kommer frem til venstre, viser den nuværende farve tallet, der kommer frem til højre viser antallet af farver Det store tal til venstre i rektanglet ændres fra sort til grå Enkelt/fler farvet broderi/broderitid Normal skærm Tryk i feltet Hvid baggrund = flerfarvet motiv, hver farve broderes for sig Broderitiden for den enkelte farve vises Grå baggrund ensfarvet motiv Den fulde (tilbageværende) broderitid vises i venstre side af skærmen Broderiforløb Vises i normaldisplayet Tryk i feltet Displayet skifter til den specielle visning Kontrol af broderiforløbet (ved trådbrud) Tryk på højre eller venstre pil Motivets broderirækkefølge kan kontrolleres skridt for skridt Tryk kort på en af piletasterne ved trådbrud Broderihastighed Tryk «M» = proportionel reduktion af broderihastigheden Trik «M+» =proportionel forøgelse af broderihastigheden Nålen følger broderiforløbet i små skridt frem eller tilbage (pil til venstre = tilbage, pil til højre = frem) Den procentvise hastighed (%) vises i symbolet «M+» Broderitiden er altid relateret til en hastighed på 100% Memory tryk på den eksterne mem tast en særlig memoryskærm kommer frem enkelte motiver eller kombinationer kan gemmes, åbnes eller slettes ** trådmærkerne kan vælges i Setup Programmet under Skifte trådmærke. Når feltet Ingen er valgt, vises ingen information

12 12 Betjening Start Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet Broderrammen bringes i startposition, dvs. det sted, hvor nålen stikker ned første gang Motivmidte Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet Motivets midte angives nøjagtigt Broderrammen skubbes, således at nålen er nøjagtigt i motivets midte Check motivplacering indenfor den ovale rammes mål hvis den viste firkant er placeret delvist udenfor rammen, bliver motivet udregnet på ny for at vurdere om det kan være indenfor rammens mål og dermed give et godt broderiresultat Check størrelse Dobbelt funktion 1. funktion kontrollere den maksimale rammeposition motivet læses Størrelsesændre motiv Vises i layout 1-displayet Tryk i venstre felt Broderimotivet formindskes Tryk i højre felt Broderimotivet forstørres Show Vises i layout 1 og layout 2-displayet Efter forstørrelse eller formindskelse af broderimotivet vises motivets nye størrelse i displayet Tryk i feltet Timeglas Timeglasset angiver, at et motiv, som er blevet flyttet eller ændret i størrelsen, beregnes på ny hvis et eller flere sting er udenfor rammen, kommer en meddelelse frem denne genberegning sker også ved tryk på ok-symbolet, forudsat at check-funktionen ikke har været aktiveret før 2. funktion hold tasten nede og referencepositionen læses også Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen Det ændrede broderimotiv vises i ændret form Under opbygningen af visningen vises et timeglas ved siden af «show»-feltet Beregningstiden er ca minutter, alt efter broderimotiv Medens timeglasset blinker, må man ikke foretage manipulationer på sycomputeren! Spejlbillede højre-venstre Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet Sycomputeren syr det valgte motiv spejlvendt, sideværts Rotér motiv Layout skærm 1 Tryk i det venstre symbol Motivet roteres 5 i urets retning Tryk i det højre symbol Motivet roteres 5 imod urets retning Rotationsgraden ( ) vises i det højre symbol ok = bekræftelse af indtastningen Tryk i feltet Det indtastede bekræftes Skifter til normaldisplay med farverækkefølgen Broderimotivrektanglets afmærkede hjørne skifter fra højre til venstre Broderimotivet kan roteres i 72 forskellige retninger Motivrektanglet forskubbes i displayet Nederste, højre hjørne af broderimotivet er afmærket = orientering i motivet Motivet beregnes nu, timeglasset blinker

13 Betjening 13 Piletaster Vises i layout 1-displayet Tryk på en af piletasterne Det aktive broderimotiv flyttes i den ønskede retning Med «center»-feltet placeres broderimotivet igen i midten Rammeforskydning Vises i normaldisplayet Gør det lettere at tråde, når tråden skal skiftes og broderrammen befinder sig meget tæt på nålen Tryk i feltet = symbolet får grå baggrund Rammen bevæger sig vandret mod centrum Mellemlager Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet = gemmer et motiv i et mellemlager (i layout), medens man kombinerer motiver Skift inden for mønsterkombinationen Vises i layout 1-displayet Tryk i feltet, skifter inden for de forskellige motiver, der blev kombineret sammen Delete (slette) Vises i layout 1-displayet Sletter et motiv fra mellemlageret Vælg det ønskede motiv: tryk i omskifter -feltet Tryk på «del» Ændre broderimotiv på tværs Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt Broderimotivet skubbes sammen på tværs Tryk i højre felt Broderimotivet trækkes fra hinanden på tværs Ændre broderimotiv på langs Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt Broderimotivet skubbes sammen på langs Tryk i højre felt Broderimotivet trækkes fra hinanden på langs Tråd på ny Tryk på hæftetasten for at starte maskinen igen (maskinen flytter automatisk rammen tilbage til den rigtige placering) Tryk på «start» = tilbage til sidste placering, sycomputeren broderer videre Motivet kan kaldes frem igen og kombineres på ny med andre motiver Det aktiverede broderimotiv bliver sort Motiverne aktiveres i samme rækkefølge som ved programmeringen Det pågældende motiv slettes og det næste bliver sort Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen

14 14 Betjening Ændre stingtæthed Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt Stingene bliver tættere (flere sting) Tryk i højre felt Stingene bliver mere åbne (færre sting) Ændringen vises i procent i midterste felt Tryk i midterste felt Motivets grundindstilling (100%) aktiveres igen Ændre stinglængde Vises i layout 2-displayet Tryk i venstre felt = stinget bliver kortere Tryk i højre felt = stinget bliver længere Ændringen vises i procent i midterste felt Delte sting Omdan Lange Sting til korte (lige) sting: Layout 2 skærm Tryk i det højre symbol stinglængden øges Tryk i det venstre symbol stinglængden mindskes Tryk i midterste felt = grundindstilling (100%) Vedrører kun fyldsting, ingen indramninger Ændringer kan tilpasses trådtykkelsen Stinglængden vises i mm i midtersymbolet Tryk i midtersymbolet = tilbage til grundindstilling (funktionen slukkes) Displaysymboler Disse symboler vises til venstre i normaldisplayet og i layout 1 og layout 2-displayet Trykfodsindikator Nummeret på den anbefalede trykfod til broderi (nr. 15) Broderrammekodning Der vises den lille, mellemstore og store ramme Den egnede rammestørrelse fremhæves med sort Broderitid for det valgte motiv Broderimotivet bygges op i displayet Derefter vises broderitiden for det valgte motiv i minutter Den resterende broderitid for et motiv eller en individuel farve vises mens man broderer Broderistørrelse for det valgte motiv Broderistørrelsen for det valgte motiv vises i mm i højde og bredde Nyberegning af et broderimotiv Efter ændring af størrelse eller ændring af stingtætheden osv. beregnes broderimotivet på ny Tryk på «ok», udgangsdisplayet vises Timeglasset blinker Medens motivet beregnes på ny, viser en procentangivelse motivopbygningens aktuelle stand

15 Meddelelser 15 Meddelelser MEDDELELSER Sænk trykfoden Løft trykfoden Sænk transportøren Friarmssystem: Der må ikke sættes broderramme på, før motivopbygningen er afsluttet og man har trykket på «check»-tasten (layout 1) Nålen skal være i højeste position Brug en større broderramme Dataoverløb! Motivet kan ikke broderes i fuld størrelse. Gør motivet mindre Denne version broderimodul er ikke kompatibel med maskinen Check versionen i Setup-programmet Advarsel: Motivet blev ikke gemt. Data går derfor tabt ved den valgte funktion Der er ikke hukommelse nok til at kombinere det valgte motiv Der er ikke hukommelse nok til at realisere denne kombination. Mindst et af de sidst redigerede motiver er gået tabt Dit broderimotiv er færdigt I specielle tilfælde kan følgende meddelelser komme frem i displayet. De udgør det for påmindelse, advarsel eller bekræftelse af de valgte handlinger og funktioner. Nedenfor kan du se en liste over meddelelser i broderimodulet og hvordan du skal reagere. (Se i brugsanvisningen til sycomputeren angående mulige meddelelser i sycomputeren). REAKTION Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Sænk trykfoden og sy Vælger man «check»-funktionen skal trykfoden løftes Løft trykfoden, tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Til broderi skal transportøren være sænket. Påmindelse kommer frem efter indstilling af sycomputeren, når man vælger det første motiv Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Kommer frem som påmindelse ved arbejder med friarmsadapteren, om først at afslutte sømvalget og først derefter montere rammen Medens sycomputeren aflæser rammestørrelsen skal nålen være i højeste position Drej nålen i højeste position med håndhjulet, tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Ramme- og motivstørrelse skal passe til hinanden. Gør motivet mindre eller brug en større ramme. Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Mønsterstørrelsen overstiger den mulige broderiflade. Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Gør motivet mindre Broderimodul og sycomputer skal vise samme softwareversion i Setup-programmet for at kunne sy optimalt. Se Setup-programmet i artista-brugsanvisningen. Kommer frem ved forsøg på at forlade ændringen af en motivkombination, uden at det nye motiv er gemt Gemme: Tryk på ja eller nej Der er valgt for mange motiver til at kunne gemmes som et nyt design Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse eller slet et eller to motiver og gå videre Hukommelsesmuligheden er for lille til at gemme denne mønsterkombination. Det sidst ændrede motiv kan ikke gemmes Motivet er færdigt; tag rammen af sycomputeren. Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse

16 16 Meddelelser MEDDELELSER Dit Personlige Designkort er fuldt eller du har sat en forprogrammeret diskette i, hvorpå der ikke kan gemmes noget Sæt et Personligt Designkort i broderimodulet Udskiftning af kort kan ikke accepteres. Muligt tab af data! Kig venligst i brugsanvisningen, før kort udskiftes. Der er ikke plads i rammestørrelsen til din indsatte tekst. Gør størrelsen mindre eller rotér motivet 90 Der kan kun indsættes 20 tegn Kontrollér overtråden Kontrollér undertråden Spoleapparatet er slået til Vil du virkelig slette indholdet af dette lager? Utilstrækkelig hukommelse til denne funktion. Dette motiv kan flyttes og broderes. Der er ikke monteret nogen broderramme Broderimodulets personlige hukommelse er fuld. Brug en tom motivdiskette eller slet et motiv fra den personlige design hukommelse Designs der er lownloadet fra artista Designer/Customizer software programmer kan ikke ændres i størrelsen inde i maskinen Nålen overskrider det tilladte rammeareal! REAKTION Kommer frem, hvis sycomputeren ikke kan gemme på den diskette, der er sat i Kommer frem, hvis man har valgt gemmefunktionen og ikke har sat en diskette i Sæt en ny tom diskette i, tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Gentag gemmeproceduren Fjern aldrig et kort fra broderimodulet mens timeglasset blinker! Virker det personlige kort ikke efter udskiftningen, skal det formateres på ny (se s. 36). Bogstavkombinationen er for lang til denne ramme. Gør teksten mindre eller rotér 90 Gør tegnene mindre (i layout) eller arbejd i flere trin Kontrollér, om overtråden er opbrugt eller er bristet Tråd på ny. Sycomputeren syr først igen, når fejlen er afhjulpet Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse Kontrollér, om undertråden på spolen er opbrugt (restmængde ved sytråd 4 6 m, stoppetråd 6 8 m og Bobbinfil 8 13 m). Fyld spolen på ny eller sæt spolen i på ny. Sycomputeren syr først igen, når fejlen er afhjulpet Hvis spoleapparatet er slået til, kan der kun spoles. Sycomputeren syr først igen, når spolemotoren slås fra. Bemærk: Oplysningen kommer frem under spolingen og kan slettes med «esc». Bekræfter slettekommandoen, før sømmene og funktionerne slettes fra Memory. Tryk på «ok» for at fortsætte sletteprocessen Tryk på «esc» for at stoppe sletteprocessen Hukommelseskapaciteten er for lille til at omdanne så mange sting Kommer frem, hvis man har valgt et broderimotiv, uden at der er monteret en ramme på broderimodulet Tryk på «esc» og montér passende ramme, skift til layout 1 og tryk på «check» for at aflæse rammestørrelsen Kommer frem, hvis hukommelsen i broderimodulet er fuld. Man skal slette et motiv i hukommelsen eller sætte et personligt designkort i Redigér motivet i PC softwaren og send det så til maskinen eller Gem motivet på et personligt kort eller på borderimodulet og redigér herefter Tryk på motivmidte-tasten. Nålen skal være centreret i midten af designet før yderligere ændringer i den valgte retning er mulige.

17 Broderi-indlæg 17 Broderi-indlæg Store broderimotiver ser smukke ud, hvis de ligger fladt på baggrundsstoffet. For at opnå dette resultat, skal det stof, der skal broderes, forstærkes med indlæg på bagsiden. Der findes et stort udvalg af egnede broderi-indlæg med forskellige egenskaber. Det kan ikke anbefales at brodere i enkelt lag stof. I de fleste tilfælde trækker stoffet sig sammen, når der broderes, så kanterne rundt om broderimotivet bølger. Dog gælder dette ikke for fast jeansstof eller dekorationsstoffer med små mønstre. Disse hårde, tæt vævede stoftyper kan ofte broderes uden at have indlæg under (lav en broderiprøve!) Rivevlieseline Kan rives af som papir Man kan bruge et eller to lag Kan fås i to tykkelser For mere stabilitet skal rivevlieselinen fastgøres til stoffets vrangside med sprayklæber Riv det af efter endt broderi Rivevlieselinen kan ikke fjernes under større broderiflader Anvendelse: Til alle normale til tykke stoffer Vlieseline, der klippes væk Man kan bruge et eller to lag Kan fås i to tykkelser For mere stabilitet skal vlieselinen fastgøres til stoffets vrangside med sprayklæber Klip det væk efter endt broderi Broderimotivet trækker sig ikke sammen Ved store broderiflader bevares vlieselinen under brodertråden Klæbeindlæg Klæbeindlægget limes på stoffets vrangside med et varmt strygejern Klæbeindlæg kan fås i forskellige tykkelser. Vær opmærksom på, at stof og klæbeindlæg harmonerer i tykkelsen Efter syningen klippes fri fra broderiets bagside stabiliseringsmateriale fjernes ikke under store broderede områder Anvendelse: Til alle normale til tykke stoffer Brug evt. klæbeindlæg, som kan fjernes fra grundstoffet igen Anvendelse: Til alle materialer, som let trækker sig sammen, f.eks. strækbare stoffer som tricot, jersey osv. Selvklæbende indlæg anbring stabiliseringsmateriale i rammen med papiret op brug en nål til at ridse i papiret. Fjern papiret for at få den selvklæbende overflade frem placér stoffet, der skal broderes, på stabiliseringsmaterialet Anvendelse: Til stofstykker (f.eks. kraver) som er mindre end broderrammen Ideelt til vanskelige stoffer så som jersey, silke osv. Vandopløseligt indlæg til stoffer med luv Vandopløseligt indlæg ligner meget plastikfolie Vandopløseligt indlæg beskytter stoffer med luv, løkkerne i f.eks. frottéstof beskadiges ikke Placér et indlæg på stoffets bagside, læg et indlæg på stoffets overside og spænd alle lag sammen i rammen Opløs indlægget med koldt vand efter endt broderi vandopløseligt stabiliseringmateriale; der er brugt som toplag på ikkevaskbare materialer som f.eks. fløjl; kan fjernes ved forsigtigt at trække det af i vand Anvendelse: Til frottéstoffer, fløjl, bouclestoffer osv. Til tynde stoffer, hvor andre indlæg vil kunne ses, f.eks. organza, batist osv.

18 18 Broderi-indlæg/Broderramme Spraystivelse som yderligere hjælp Spraystivelse kan give fine, løst vævede stoffer ekstra hold Spray baggrundsstoffet med spraystivelse og lad det tørre godt, stryg evt. tørt med et strygejern MEN læg altid et andet indlæg (f.eks. vandopløseligt indlæg) under broderibaggrundsstoffet Anvendelse: Til fine, løse stoffer, f.eks. batist, fint hør osv. Spænde stoffet i broderrammen Afmærke stoffets midte Afmærk midten på det stof, der skal broderes Afmærk med en markeringsstift eller kridt Skille broderrammen ad Løsn evt. den yderste rammes indstillingsskrue Tag den inderste ramme ud De to rammers pilemarkeringer skal altid være ud for hinanden Pilemarkeringerne befinder sig i midten ved den store og mellemstore ramme, ved den lille ramme er de i højre side Broderiskabelon Der hører en tilsvarende broderiskabelon til hver ramme Broderiområdet er afmærket med 1 cm store kvadrater Midten samt midterlinierne er angivet med huller, for at kunne overføre de ønskede afmærkninger på stoffet Læg broderiskabelonen i den inderste ramme, således at BERNINA-påskriften ligger ved forreste kant (ved pilemarkeringen) I denne position passer skabelonen i den inderste broderramme Et hul i skabelonen gør det nemmere at tage skabelonen ud af broderrammen Spænde stoffet i rammen Læg stoffet under den inderste ramme, tilpasset det afmærkede midterpunkt midt i skabelonen Læg stof og inderste ramme på den yderste ramme De to rammers pilemarkeringer skal være ud for hinanden Skub de to rammer ind i hinanden, pas på at stoffet ikke forskubber sig De to rammer skal være lige høje Spænd det stof, der skal broderes, stramt i rammen, stram evt. skruen en gang til Fjern broderiskabelonen

19 Broderramme 19 Montere broderrammen Nål og trykfod i højeste position Nål og trykfod i højeste position hold rammen med stoffets retside opad og monteringsmekanismen til venstre Fortsæt ind under trykfoden Justering af broderrammen Fastgøre rammesammenkoblingen til broderarmen Tryk rammesammenkoblingens to tryktaster mod hinanden Placér rammen over klemmerne i broderarmen Centreringspunkterne (små forhøjninger) skal være ud for stifterne i sammenkoblingen på broderarmen Tryk rammen ned, til den går i hak Giv slip på tryktasterne Det er kun nødvendigt at foretage en engangsjustering af broderrammen, hvis broderimodulet købes efterfølgende som udvidelse af Forberedelse til justering af broderrammen Broderimodulet skal fastgøres direkte til sycomputeren, uden adapter Fjerne broderrammen Tryk de to tryktaster i rammesammenkoblingen mod hinanden Fjern broderrammmen sycomputeren. Via Setupprogrammet placeres nålen i broderrammens midte. Montér den store eller den mellemstore ramme på broderimodulet med den tilsvarende broderiskabelon Kalde Setup-programmet frem Tryk på «Setup»-tasten på sycomputeren Der vises en menu Tryk i feltet «service» Menuen vises Tryk i feltet «rammejustering» Justering af broderrammen Display med broderrammejusteringer vises Tryk i feltet «check» Sycomputeren aflæser rammekodningen og placerer til sidst nålen midt i broderrammen Hvis nålen ikke rammer nøjagtigt i broderiskabelonens midte, skal rammepositionen flyttes med pilene, indtil nålen er nøjagtigt i midten Tryk på «ok» Broderrammejusteringen er afsluttet, displayet lukkes Luk Setup-programmet med «esc» tryk på check på Layout 1 til længden på broderiet er bekræftet (referancepunktet er oprettet)

20 20 Broderrammekodning/Broderi af motiver, bogstaver og tal Broderrammekodning Starte på motivet Montér broderrammen Vælg ønsket motiv Hvis man allerede har sænket trykfoden, kommer følgende meddelelse frem i displayet, når man begynder at brodere: «løft trykfoden» Løft trykfoden Broderrammen kører bagud, for at aflæse broderrammekodningen Stemmer broderrammestørrelsen og det valgte broderimotiv overens, bringes broderrammen i startposition artista-broderimodulet kan genkende størrelsen på den monterede broderramme og i henhold hertil fremkomme med en meddelelse, hvis rammestørrelsen til det valgte motiv skal ændres. Hvis broderimotivet er for stort til broderrammen, kommer der en meddelelse frem herom Skift broderramme Tryk på «check» (i layout 1) = den nye broderrammestørrelse aflæses Tryk «ok» (Layout 1) Brodér motivet Der kommer en meddelelse frem: «sænk trykfoden» Sænk trykfoden Broderi af motiver, bogstaver og tal Brodericomputeren forberedes Sluk sycomputeren Slut broderimodulet til sycomputeren Brug en nål nr. 80 til alle fine til mellemtykke stoffer eller en nål nr. 90 til tykke, hårde stoffer Som overtråd er blank eller mat brodertråd i tykkelsen nr egnet til undertråd anvendes en fin broderi eller stoppe-tråd, f.eks. Mettler no. 60/2 eller broderi-spoletråd Tråd sycomputeren Spænd stoffet i rammen Fastgør rammen til broderimodulet Tænde sycomputeren/ broderimodulet Tænd sycomputerens hovedafbryder Samlet oversigt (menu) Tryk i feltet «broderimodul» (til venstre) Der vises de broderimotiver, der ligger i broderimodulet Luk meddelelsen «sænk transportøren» ved at tykke på «esc» Sænk transportøren Broderialfabeter og broderimotiver Broderimodul-symbolet øverst til venstre i displayet tilkendegiver at broderimodulets broderimotiver er aktiverede Man kan se alle broderimotiver ved at trykke på rullepilene Alle broderimotiver efter alfabeterne kan kombineres med bogstaver Tryk på det ønskede alfabet Tryk i feltet under rullepilen (bamsen) Motiverne fra en motivdiskette vises (hvis der er sat en motivdiskette i) Tryk på «esc», menuen vises igen

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA

TOYOTA Quilt 50 TOYOTA VIGTIGE SIKKERHEDANVISNINGER Læs alle instruktioner før brug. For at undgå elektrisk stød ved brug af elektrisk symaskine skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges: 1. Symaskinen må aldrig

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør

Klipning. Det skal du bruge. Forside. HUSQVARNA VIKING tilbehør Smykkepung Det skal du bruge HUSQVARNA VIKING DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine DESIGNER DIAMOND deluxe sy- og broderimaskine Sampler-motiv nr. 1. Hvidt fløjlsstof 33 x 140 cm Hvidt silkestof

Læs mere

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B.

ZIGZAGSØMME. Sæt sømvælgeren på B. ZIGZAGSØMME Sæt sømvælgeren på B. Sådan fungerer stingbreddevælgeren Den maksimale zigzagstingbredde i zigzagsømme er 5. Du kan dog gøre stingene smallere i alle sømmene. Stingbredden bliver større, i

Læs mere

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China

$99_brotherE_cover Brugsanvisning Dansk XC8375-0212 Printed in China Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, inden maskinen tages i brug. FARLIGT - Sådan

Læs mere

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183

Symaskine ABC. med. Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC med Kyndøl Symaskiner 66178183 Symaskine ABC lær din symaskine at kende Vi kender det alle sammen vi bruger ligesøm og zigzag på vores symaskine, og ikke mere! Men der er jo faktisk rigtig

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen.

Vigtig information inden du starter brodering. Symaskinenålen. Vigtig information inden du starter brodering. En af de ting, du skal være opmærksom på, når du broderer er, hvordan stoffet ligger i broderirammen. Stoffet skal være så udspændt, at du kan slå på tromme

Læs mere

"Jeg garanterer. fuld. tilfredshed"

Jeg garanterer. fuld. tilfredshed "Jeg garanterer fuld tilfredshed" Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

I NV4000 Som broderimaskine.

I NV4000 Som broderimaskine. Hvis du kun ønsker at sætte et broderi på. Sådan påbegynder du et broderi: 1. Løft nålen ved at aktivere knappen på maskinen (billede nr. 1). 2. Tryk på knappen for at skifte til anden trykfod (billede

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT!

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FARE BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER OPBEVAR SIKKERHEDS- FORSKRIFTERNE FORSVARLIGT! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE

BLOMSTRET CLUTCH DET SKAL DU BRUGE creative 1.5 BLOMSTRET CLUTCH Sy denne smukke blomstrede clutch, som er pyntet med broderier fra PFAFF creative 1.5 sy- og broderimaskinen. Embroidery Intro-softwaren til din PC gør det nemt at kombinere

Læs mere

Symaskine HN 5069. Brugervejledning

Symaskine HN 5069. Brugervejledning Symaskine HN 5069 Brugervejledning Før symaskinen tages i brug, skal sikkerhedsanvisningerne følges, og brugervejledningen læses. Fare! 1. Hvis symaskinen er uden opsyn, skal strømmen afbrydes. Strømmen

Læs mere

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK

Brugsanvisning til coverlock. Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÐÓÑÑÊÈÉ DANSK Brugsanvisning til coverlock Ïëîñêîøîâíàÿ øâåéíàÿ ìàøèíà. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè INDHOLD: DANSK I. Navne på dele og deres funktioner... II. Forberedelse før trådning... 8 III. Trådning... 9 IV. Stingtyper...

Læs mere

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion:

Isætning af nål. Undervisningsmateriale. Instruktion: Isætning af nål Instruktion:. Løsn nåleholder skrue en halv omgang.. Pres nålen helt op med den flade side så den peger bagud.. Stram derefter nåleholderskruen Front Back Nålen: Runde side af kolben Skaft

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine

DANSK INSTRUKTIONSBOG, JUKI OVERLOCK, MO- 644/6544DE MO- 644D/ 654DE. 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine MO- 644D/ 654DE 2-nåle, 2-3-4-trådet Overlockmaskine 1 Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 17 Trådning, undergribertråd, rød 4 Maskinens detaljer 18 Trådning,undergribertråd, rød, mo-644

Læs mere

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z

Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z Instruktionsbog DK: HZL-27Z, HZL-29Z 1 Indholdsfortegnelse Side Indhold Side Indhold 3 Sikkerhedsforeskrifter 21 Nål skiftes 4-6 Maskinens detaljer 22 Zigzag-søm 7 Tilbehør 23 3-punkts zigzag 8 Spolepinde

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Skærmbillede og ikonforklaring Sy 2-6 og 20 Broderi 25-27 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J 7 Overlocksøm med guide og kantskærer 8 Blindsting 9 Stretchsøm 10 Knaphuller

Læs mere

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning

PFAFF -tilbehør. Det skal du bruge. Klippevejledning Viftequilt Det skal du bruge PFAFF creative sensation sy- og broderimaskine creative Deluxe Hoop 360 x 200 mm creative Elite Hoop 260 x 200 mm creative Master Hoop 240 x 150 mm PFAFF broderikollektion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56

Brugsanvisning. Symaskine. Produktkode (Product Code): 888-X53/X54/X55/X56 Brugsanvisning Symaskine Produktkode (Product Code): 888-X/X/X/X6 Besøg os på http://solutions.brother.com, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

VEDLIGEHOLDELSE AF DOBBELTISOLERED E PRODUKTER FARE ADVARSEL GEM DISSE FORSKRIFTER SAMMEN MED MASKINEN! VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Sikkerhedsforskrifter 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER! Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm

Pfaff tilbehør. Færdig størrelse: 23 x 20 cm Færdig størrelse: 23 20 cm Det skal du bruge Pfaff sy- og broderimaskine 1435 90 cm turkis læder 1025 50 cm hvid vinyl 1231 63 cm bomuld til foret 1025 25 cm mørkerød silke 1025 25 cm mørkepink filt Små

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Quilt med mange cirkler

Quilt med mange cirkler Det skal du bruge: PFAFF creative 3.0 sy- og broderimaskine PFAFF creative QUILTERS HOOP 200x200 (820940096) PFAFF forlængerbord med justerbar guide (821031096) PFAFF 0A standardtrykfod til IDT -system

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt

FLERFARVET QUILT 1 Flerfarvet quilt ILT U Q T E V FLERFAR 1 Opal flerfarvet quilt DET SKAL DU BRUGE HUSQVARNA VIKING Opal -symaskine ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545) Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod (ekstraudstyr,

Læs mere

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm

Det skal du bruge. Mærkning af denimkvadraterne og -cirklerne (23 cm) Klippevejledning. Færdig størrelse: 72 x 172 cm Quilt Færdig størrelse: 72 x 172 cm Det skal du bruge Pfaff ambition -symaskine 100 x 150 cm let sort denimstof til quilte-blokke og cirkler 15 x 115 cm ensfarvet, grålilla bomuldsstof til cirklerne 95

Læs mere

1 lille prinsesse. 1 fødselsdagskjole, 1 quilt og en ny bedste ven. 5 sy-eftermiddage med veninderne. 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning

1 lille prinsesse. 1 fødselsdagskjole, 1 quilt og en ny bedste ven. 5 sy-eftermiddage med veninderne. 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning BERNINA 710 I 750 QE 1 lille prinsesse 1 nøje udvalgte stoffer 1 ekstra lang friarm til broderi og quiltning 5 sy-eftermiddage med veninderne 3 æsker fyldt chokolade fra Schweiz 1 fødselsdagskjole, 1 quilt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port V3 V3 Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port Håndværks inspireret Brodér

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E10 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge

SØMME & SYTEKNIKKER. S/C Indstilling til overkniv, koblingsarm og brug af knivdæksel S eller dæksømsbord. Sømvælger N/R Indstilling af stingtunge 3 SØMME & SYTEKNIKKER SØMOVERSIGT De indstillinger, som er vist i nedenstående tabel, er vores anbefalinger, som er baseret på normale betingelser. Den korrekte spænding indstilles automatisk med sømvælgeren.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 710 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE

Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE Brugsanvisning 140TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION SEWING MACHINE SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine

Læs mere

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget.

Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret er beskadiget. S_brotherDa.book Page A Wednesday, October 8, 00 : PM Medfølgende tilbehør Kontrollér, at nedenstående tilbehør findes i kassen. Kontakt leverandøren, hvis der mangler noget, eller hvis noget af tilbehøret

Læs mere

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret.

Det skal du bruge. HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking. 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. Hurtigsyet taske Det skal du bruge HICLASS 100Q symaskine fra Husqvarna Viking 88 x 140 cm beigefarvet kraftigt bomuldsstof til tasken og foret. 14 x 140 cm pink kunstlæder 36 x 76 cm af 2 forskellige

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING

INSTRUKTIONS- VEJLEDNING SP00-serien SYMASKINE TIL HJEMMEBRUG INSTRUKTIONS- VEJLEDNING Læs vejledningen omhyggeligt før brug, og følg altid instruktionerne. Opbevar vejledningen et praktisk sted, så du let kan slå op i den. Hvis

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e

PR1000e. PR1000e Broderimaskine. Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e PR1000e PR1000e Broderimaskine Opnå professionelle broderier, hurtigt og nemt med Brother PR1000e 360 x 200 mm broderiareal Høj opløselig ASV LCD touch screen Avanceret dagslys lyssystem Variabel hastighed:

Læs mere

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du

Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder. Jeg

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Forord. Kære BERNINA Kunde

Forord. Kære BERNINA Kunde BERNINA 780 Forord Kære BERNINA Kunde Hjertlig tillykke! Du har besluttet dig for BERNINA og har hermed et produkt, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

GEM DISSE ANVISNINGER Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. INSTRUKTIONSBOG VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller manglende erfaring eller

Læs mere

Få øjnene op for dine muligheder. expression line

Få øjnene op for dine muligheder. expression line w Få øjnene op for dine muligheder expression line Oplev en ny dimension af syning og quiltning! Ønsker du ny inspiration, det højeste niveau af sypræcision og moderne teknologi? Du får alt dette og mere

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tilbehør til syning af cirkler

Tilbehør til syning af cirkler designer DIMOND -serien designer RUY -serien designer TOPZ -serien SPPHIRE -serien OPL -serien Tilbehør til syning af cirkler Circular attachment DNSK 4 35 5-1 4 35-1 Tilbehør til syning af cirkler Tilbehøret

Læs mere

1 fe & 1 tryllekunstner

1 fe & 1 tryllekunstner BERNINA 580 I 560 1 fe & 1 tryllekunstner mønstre og mange broderimotiver 1 gennemført maskine, som syr og broderer dage uden børnene 1 glas limonade 7 pandekager med syltetøj kostumer og mine børns uendelige

Læs mere

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port

Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port V3 V3 Broderimaskine med stort broderifelt og avancerede funktioner. Stort broderifelt 300 x 180 mm Broderihastighed op til 1.050 sting pr. minut Automatisk trådafklip USB-port Håndværks inspireret Brodér

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner.

Elna Lotus på MoMA. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden med over en million solgte maskiner. Elna Lotus på MoMA En kompakt symaskine med et unikt design: Den originale Elna Lotus fra 1968 er udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus var for Elna en salgssucces over hele verden

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm)

Det skal du bruge. Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) creative 2.0 Quilt med påfugl Omtrentlig størrelse (86 cm x 154 cm) Det skal du bruge 60 x 110 cm blåt tone i tone batikstof 60 x 110 cm blomstret blåt batikstof 40 x 160 cm lilla/pink silkestof 40 x 160

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge

Coverlock Quilt. Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Det skal du bruge Coverlock Quilt Med denne overlockteknik kan du quilte forstykke, pladevat og bagstykke sammen på én gang. Omtrentlig størrelse 170 cm x 170 cm Det skal du bruge Alle stofferne er mangefarvede fra meget

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. ELEKTRISK TILSLUTNING Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28.

SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. BRUGERHÅNDBOG E20 SIKKERHEDSANVISNINGER Denne husholdningssymaskine er konstrueret i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-28. Elektrisk tilslutning Denne symaskine skal betjenes i overensstemmelse med den

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BERNINA 215. www.bernina.com

BERNINA 215. www.bernina.com BERNINA 215 www.bernina.com Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret

Læs mere

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren

LIGESØMME. For at få den forstærkede tredobbelte ligesøm skal du dreje stinglængdevælgeren LIGESØMME Ligesøm med nålen i midterstilling Drej sømvælgeren, så der vises A i sømviservinduet. Klik standardtrykfoden på. Indstil stinglængden ved at dreje stinglængdevælgeren hen på den ønskede stinglængde.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 0 Yderligere funktioner i PR650e Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version og. Før maskinen tages i

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Jeg garanterer. fuld tilfredshed

Jeg garanterer. fuld tilfredshed Jeg garanterer fuld tilfredshed Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glæde af i mange år. I over 100 år har min familie koncentreret sig om at yde fuld

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere