Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer"

Transkript

1 Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

2 Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær 6 Muligheder for forebyggelse 7 Arbejdspladsvurdering 7 Metode og grundlag Spørgeskemaet, der ligger til grund for undersøgelsen, er udformet af Gallup i samarbejde med HK/Danmarks Miljøsekretariat. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterviews i perioden fra 6. november til 18. november 1998 med et repræsentativt udvalg af HK ere, der arbejder med administrative opgaver. I alt blev HK ere (tilfældigt) udtrukket til at medvirke i undersøgelsen. Det førte til interview. Dette anses for tilfredsstillende i undersøgelser af denne type, og undersøgelsen er repræsentativ for HK s medlemsgruppe med skærmarbejde. I gengivelsen af undersøgelsens resultater er der taget højde for den statistiske usikkerhed, en sådan undersøgelse altid vil være behæftet med. Kun de statistisk betydningsfulde træk er fremhævet. Forud for undersøgelsen er spørgsmålene blevet testet på en mindre gruppe HK ere, så der er sikkerhed for, at vi reelt har fået svar på det, vi har spurgt deltagerne om. Skærmarbejde og helbred Udgivet af Miljøsekretariatet H. C. Andersens Boulevard 50 Postboks København V Undersøgelsen Skærmskader hos HK-kontoransatte er gennemført af Gallup A/S. Tekst og redaktion: Carl Ancher Pedersen (DJ) Produktion: Kullberg Kommunikation NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag Tryk: Phønix Trykkeriet A/S, 1999 Tryksagen er svanemærket og papiret kan genbruges ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt ISBN:

3 Vores bange anelser blev bekræftet HK har længe haft mistanke om, at arbejdet ved edb-skærmene udgør en risiko for de ansattes helbred. Bekymringen for langtidspåvirkninger og nedslidning har længe været til stede, jf. debatten om museskaderne. Derfor besluttede HK i efteråret 1998 at undersøge, hvor risikofyldt arbejdet egentligt er. Denne pjece er et kortfattet sammendrag af undersøgelsen, som desværre bekræftede vores bange anelser. Det drejer sig ikke kun om museskader, men om en generel belastning af bevægeapparatet - hænder, arme, skuldre og nakke. En belastning, som medfører stærke smerter, mange lægebesøg, et stort medicinforbrug og mange tabte arbejdstimer. Overfører man undersøgelsens resultater til alle de HK ere, der dagligt arbejder med pc er - og det er ca af vores medlemmer - tegner følgende dystre billede sig: medlemmer oplever gener eller smerter i det daglige arbejde ved pc en. Heraf har smerter i hånd, arm, nakke og skuldre medlemmer oplever smerterne dagligt medlemmer tager medicin mod smerterne medlemmer har kontaktet egen læge, og medlemmer har været sygemeldt på grund af smerterne medlemmer har selv betalt for behandling. På basis af undersøgelsen har DSI Institut for Sundhedsvæsen beregnet, at de HK-ansattes arbejde ved skærmene - lavt sat - koster samfundet og medlemmerne mellem 57 og 63 mio. kr. årligt i form af behandling, sygefravær og tabt produktion. Problemerne ved skærmarbejdet er store, men de kunne løses ved bedre indretning af skærmarbejdspladserne og ved en mere fornuftig tilrettelæggelse af arbejdet - f.eks. passende pauser og mere varierede arbejdsopgaver. EU s skærmdirektiv fra 1993 og den danske lovgivning, der fulgte i kølvandet, giver faktisk en række anvisninger på, hvad der kan og skal gøres. Der er regler nok. Problemet er, at de ikke bliver overholdt. Konkret kunne vi forestille os en model, hvor arbejdsgiveren i langt højere grad betaler de udgifter til sygefravær og behandling, der er en følge af det dårlige arbejdsmiljø bag edbskærmene. Vi opfordrer alle på arbejdspladserne til at sætte ekstra gang i det forebyggende arbejde, blandt andet med arbejdspladsvurderingerne. Liselotte Knudsen, næstformand HK/Danmark 3

4 Gener ved skærmarbejde af de HK ere, der har skærmarbejde, arbejder mere end fire timer dagligt ved deres skærm, dog med en tendens blandt de årige til lidt mindre skærmarbejde end i de øvrige aldersgrupper. Ikke mindre end af HK erne oplever forskellige former for gener i forbindelse med arbejdet ved skærmen. Generne opleves stærkere, jo flere timer man tilbringer foran pc en. De tre største problemer er ifølge HK erne: Smerter i skulder og nakke ( HK ere), øjengener ( HK ere) samt smerter i håndled og albue ( HK ere). Værst for skuldre og nakke HK ere har smerter i hånd, arme, skuldre og nakke under og efter skærmarbejdet. Det er navnlig smerterne i skuldre og nakke, der plager HK erne. Smerterne i skulder og nakke er mest udbredte blandt de årige, mens de er mindst udtalte blandt de helt unge under 24 år. I denne aldersgruppe er der til gengæld en markant overhyppighed af smerter i hånden. Skemaet giver en oversigt over de problemer, HK erne oplever - med de hyppigst forekommende øverst. Gener ved skærmarbejde Oplevelse af Smerter i skuldre og nakke 25 pct. - spændinger eller infiltrationer Øjengener 15 pct. - flimren eller sand i øjnene Smerter i håndled og albue 10 pct. Hovedpine 9 pct. Rygsmerter 5 pct. 4

5 Så ondt gør det Hvor tit oplever HK erne så, at skærmarbejdet gør ondt, hvor længe og i hvilken grad? HK ere har smerter i hånd, arme, skulder eller nakke nogle få gange om ugen, mens HK ere har daglige smerter. Andre HK ere oplever smerterne flere gange om måneden. Især mange i aldersgruppen år har daglige smerter HK ere har varige smerter HK ere oplever, at deres smerter typisk varer én dag, mens mener, at de har varige smerter. Jo yngre medarbejdere, jo kortere varer smerterne. I aldersgruppen år oplyser hele 7.000, at de har varige smerter. I øvrigt fremgår det, at smerter i hånden gennemgående er af kortere varighed end smerter i arm, skulder og nakke. Ligeledes er medicinforbrug, kontakt til egen læge og fysioterapeut eller kiropraktor mindre udbredt ved smerter i hånden end ved smerter i arm, skulder og nakke. Når man taler om smerter, er det også interessant at vide, om de går ud over arbejdsindsatsen og ens velbefindende i fritiden HK ere oplever, at smerterne påvirker deres arbejdsindsats, mens mener, at smerterne har indflydelse på deres fritid. Hvor tit gør skærmarbejdet ondt? Smerternes indflydelse på arbejde og fritid Få gange om ugen 14 pct. Påvirkning af arbejdsindsats 16 pct. Dagligt 9 pct. Indflydelse på fritiden 21 pct. Flere gange om måneden 9 pct. Varige smerter 6 pct. Sammenhæng mellem arbejdstiden ved pc en og smerter % timer 129 af de adspurgte 2-4 timer 231 af de adspurgte Mere end 4 timer 639 af de adspurgte Alle helbredsmål viser statistisk sikker stigning i takt med pc-tid Gener Smerter Flere gange om ugen Stærke smerter Varige smerter 5

6 Medicin, behandling og sygefravær HK ere har behov for forskellige former for medicin mod smerterne, og heraf har fået receptpligtig medicin HK ere har haft kontakt til egen læge og til fysioterapeut eller kiropraktor. Både medicinforbrug og behovet for behandling vokser med alderen. Desuden er der en klar sammenhæng mellem daglig arbejdstid ved skærmen samt medicinforbrug og lægebesøg HK ere har selv betalt for behandlingerne hos fysioterapeut og kiropraktor - som oftest 500 kr. pr. år eller mere har fået tilskud fra sygesikringen til behandlingen. Sygefravær Smerterne ved skærmarbejde indebærer et betydeligt sygefravær på arbejdspladserne HK ere har således været sygemeldt inden for det seneste år på grund af smerter i hånd, arm, skulder eller nakke. Medicinforbrug, behandling og sygefravær Behov for medicin Kontakt til egen læge pga. smerter i hånd, arm, skulder og nakke Kontakt til fysioterapeut, kiropraktor eller anden behandler 12 pct. 14 pct. 16 pct. Har selv betalt for behandling 13 pct. Har fået tilskud fra sygesikring Har fået receptpligtig medicin Sygemeldt pga. smerter i hånd, arm, skulder og nakke Sygefravær 1-3 dage Sygefravær 4-7 dage Sygefravær mere end 7 dage 4 pct. 3 pct. 5 pct. 2 pct. 1 pct. 2 pct HK ere har haft sygefravær på denne konto fra 1-3 dage pr. år, mens har haft fravær 4-7 dage HK ere har været sygemeldt på grund af smerter i mere end 7 dage inden for det seneste år. Sammenhæng mellem arbejdstid ved pc en og forbrug af smertestillende medicin fordelt på aldersgrupper % timer 2-4 timer Mere end 4 timer 129 af de adspurgte 231 af de adspurgte 639 af de adspurgte Statistisk sikker stigning i medicinforbrug for HK'ere over 38 år år år år år 6

7 Muligheder for forebyggelse Der er flere muligheder for at afhjælpe generne ved skærmarbejde - ikke mindst bedre indrettede arbejdspladser, mindre skærmarbejde og mere variation i arbejdet. Når HK erne, der oplever smerter, bliver spurgt, peger halvdelen på mere variation i arbejdet, bedre indrettede arbejdspladser og mindre skærmarbejde som en løsning. Heraf peger de fleste på mere variation i arbejdet. HK ernes bud på, hvordan smerterne kan afhjælpes? Mere variation i arbejdet Bedre indrettede arbejdspladser Mindre skærmarbejde 20 pct. 18 pct. 17 pct. Arbejdspladsvurdering Den lovpligtige arbejdspladsvurdering er et godt værktøj til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, herunder problemerne med skærmarbejdet. I 1997 blev arbejdsmiljøloven ændret og reglerne for arbejdspladsvurdering strammet op. Regler for arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdspladsvurderingen bliver gennemført. De ansatte skal inddrages - enten gennem sikkerhedsorganisation eller på anden måde. Der er frihed til selv at vælge metode. Arbejdspladsvurderingen skal indeholde: - Identifikation og kortlægning. - Beskrivelse og vurdering. - Prioritering og handlingsplan. - Opfølgning af handlingsplan. Arbejdspladsvurderingen skal løbende revideres, når der sker ændringer i arbejdet, som kan have betydning for sikkerhed og sundhed, men den skal mindst revideres hvert tredje år. 7

8 Få mere information Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du ønsker flere oplysninger. Her kan du også få forskellige pjecer om skærmarbejde og arbejdspladsvurdering /9.99/Lagernr.:

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Teknikprojekt: Museskader. 3. Oktober 2006. Rolf Trustrup Nørregaard Andersen. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

Teknikprojekt: Museskader. 3. Oktober 2006. Rolf Trustrup Nørregaard Andersen. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Teknikprojekt: Museskader 3. Oktober 2006 Af Rolf Trustrup Nørregaard Andersen Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 1 Roskilde Tekniske Gymnasium Titel: Museskader rojektperiode: Uge 35 Uge 40, Efterår 2006

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor

Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor Ensidigt gentaget arbejde inden for den administrative sektor Indholdsfortegnelse Del I: Generelle resultater 1 Resumé... 7 2 Indledning...11 3 Baggrund for evalueringen...13 3.1 Indledning...13 3.2 Informationsteknologi

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb Søren Noah 2008 www.noah2900.dk/hgweb Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a. stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit

ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE. Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne. Et bedre arbejdsliv. arbejdsmiljøinstit ARBEJDSEVNE ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSEVNE Model til kortlægning og fremme af arbejdsevne Et bedre arbejdsliv arbejdsmiljøinstit OM INDHOLDET AF DENNE PJECE INDHOLD De senere års udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Helbredskontrol. ved natarbejde

Helbredskontrol. ved natarbejde Helbredskontrol ved natarbejde CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere