Kunsten at reflektere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at reflektere"

Transkript

1

2 INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler, end vi plejer. At stille spørgsmål til det, vi til daglig tager for givet. At sætte nye ord på det, der ellers siger sig selv. Vi reflekterer ikke for at nå et bestemt resultat eller mål. Refleksionen lykkes, når vi formår at forlade vores vante forestillinger og synspunkter, så vi kan undre os og stille gode spørgsmål. Disse 12 dialogkort kan bruges som afsæt for refleksionen. For måske kan andre arbejdspladsers erfaringer med mangfoldighed udfordre jeres vante måder at tænke, tale og handle på. Dialogkortene spiller sammen med hæftet Når forskelle gør en forskel, men I behøver ikke at have læst det på forhånd.

3 INTRODUKTION II Dialog er fælles refleksion Dialogkortene er tænkt som oplæg til en fælles refleksion på arbejdspladsen i hele personalegruppen, i team eller i andre fælles fora. I en reflekterende samtale er målet, at begge parter bliver klogere ikke at den ene får ret og den anden uret. Derfor er det i første omgang vigtigere at stille de rigtige spørgsmål end at finde de rigtige svar. Dialogens princip er at tænke i forlængelse af hinanden i stedet for at angribe og forsvare synspunkter. Siger den anden noget, man umiddelbart er uenig i eller skeptisk over for, gør man sig alligevel umage med at forstå og følge tankegangen. Når vi reflekterer sammen, er tvivl en dyd. Det er i orden at være usikker og lede efter de rigtige ord. I dialogen er begge parter nysgerrige og undersøgende. Fordomme og skråsikre vurderinger hører slet ikke hjemme i refleksionens rum. God fornøjelse med dialogen.

4 FORSKELLIGE BEHOV Når radiobølgerne går højt I dag strømmer musikken fra radioen i forvaltningens storrumskontor til alle medarbejderes tilfredshed. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere hørte flere medarbejdere radio på deres computer til stor irritation for andre, især fordi de små tidsforskydninger virkede som ekkoer. Lederen gik ind i konflikten og sørgede for, at der blev indkøbt én fælles radio. Den står nu centralt, og medarbejderne har byttet pladser, så de mest radioglade sidder tættest på. De, der ønsker arbejdsro, har fået pladserne længst væk fra apparatet. Hvordan ville I løse en lignende konflikt hos jer? Har I andre eksempler på, at forskellige behov har ført til uenighed og forhandling? Hvilke hensyn synes I, ledere bør tage, når den slags beslutninger skal træffes?

5 NYE MEDARBEJDERE Velkommen hos os! I en forvaltning får nye medarbejdere en velkomstmappe med informationer om blandt andet personalepolitik, flekstid, kommunen generelt og forvaltningens arbejdsområder. I mappen ligger også et personligt brev fra chefen, der byder velkommen til arbejdspladsen. I et sekretariat sørger man for at rydde et skrivebord og stille en buket blomster frem, så den nye føler sig ventet og velkommen. Man forsøger også på forhånd at afklare, hvilke opgaver den nye medarbejder skal løse. Hvordan byder I en ny kollega velkommen? Hvad gør I for at informere nye om arbejdspladsens systemer og regler også de uskrevne? Hvordan sikrer I, at den nye hurtigt kan komme godt i gang med sit arbejde?

6 3. HUMOR OG IRONI Man griner bedst med andre Humor kan få samarbejdet til at glide og styrke fællesskabet. I bedste fald kan smil og latter sprede sig som en godartet virus på hele arbejdspladsen. I værste fald kan humor og ironi såre eller forvirre. Derfor er man nødt til at tage hensyn også når det bare er for sjov. Det har man aftalt i et center, hvor der er mange forskellige religioner samlet. Her er spillereglerne blandt andet, at der er visse ting, man ikke joker om i hvert fald ikke før, man er kommet ind på livet af hinanden og kender hinandens grænser bedre. Hvad udløser som regel de bedste grin på jeres arbejdsplads? Beskriv, hvad humoren gør ved jeres arbejdsglæde og kollegiale fællesskab. Tænker I over faren ved at bruge humor og ironi i hverdagen? Har I talt om grænserne for, hvad man kan lave sjov med?

7 FÆLLES VÆRDIER Sociale færdselsregler På en skole har man klare regler for, hvordan eleverne opfører sig over for hinanden. Det er en del af den pædagogiske strategi, at alle klasser hvert år formulerer deres egne trivselsregler, som hænger fremme, så alle kan se dem. På samme måde har et dagcenter et klart formuleret værdigrundlag, som hænger fremme, hvor medarbejdere, borgere og pårørende går forbi hver dag. Har I et nedskrevet sæt af værdier eller andre former for sociale færdselsregler? Hvis ja: Hvordan påvirker det den måde, I omgås hinanden på? Giv gerne eksempler. Hvis nej: Hvordan skulle værdierne formuleres, hvis I skulle kunne bruge dem til noget i hverdagen?

8 KLARE PROCEDURER Fælles fodslag om opgaverne Et plejecenter har sat fælles fokus på hverdagens procedurer. Målet er at undgå dobbeltarbejde og forebygge, at brugerne spiller medarbejderne ud mod hinanden. Det sker især, hvis medarbejderne ikke har koordineret deres indsats ordentligt herunder aftalt fælles rutiner og arbejdsgange. Den fælles opmærksomhed på hverdagens rutiner er også med til at skærpe blikket for ting, der kunne gøres bedre. På et borgerservicekontor er en gruppe medarbejdere gået sammen for konkret at beskrive de bedst mulige arbejdsgange. Hvilke af jeres arbejdsgange er det vigtigt, at I gør på en nogenlunde ensartet måde? Hvordan sikrer I det nødvendige fodslag om disse opgaver? Hvornår diskuterer I, om de vedtagne rutiner kunne gøres endnu smartere?

9 VIRTUELT SAMARBEJDE Når kollegaen er håndholdt Kolleger deler ikke altid fysisk arbejdsplads. For mange består arbejdsfællesskabet af folk, der arbejder i andre afdelinger, grupper eller ude hos brugerne. På flere plejecentre er medarbejderne fx meget ude at køre og bruger en lille håndholdt computer (PDA). Den fungerer både som kamera, telefon og computer, der samler kørelister, informationer og journaler om borgerne. At samarbejde og dele viden kræver ikke altid, at man mødes personligt. Nogle gange kan kommunikation, videndeling og samarbejde foregå lige så godt eller bedre via ny teknologi. Hvordan bruger I i dag de teknologiske muligheder for at samarbejde? Pc, mobiltelefon, PDA, diktafon, kamera, GPS eller noget helt andet? Er der situationer eller opgaver, hvor I tit mangler adgang til andres viden? Kender I eksempler på teknologiens muligheder fra helt andre områder, som I kunne lade jer inspirere af?

10 BLANDEDE KOMPETENCER Forskellige børn leger bedst Eldin fra Bosnien er den eneste mandlige fastansatte i en daginstitution, og kollegerne er glade for ham. Dels leger han vildere lege med børnene. Dels er han god til at forstå de problemer, tosprogede børns forældre har med dansk sprog og kultur. På et plejecenter er en af medarbejderne stærkt ordblind. Han er værdsat som medarbejder og er god til sit arbejde, som han klarer med forskellige hjælpemidler; blandt dem en oplæser til beskeder og patientjournaler. Har I kolleger, der kan noget helt andet end flertallet på arbejdspladsen? Har du selv skæve kompetencer, som arbejdspladsen kunne få mere glæde af? Har I kolleger, der klarer arbejdet på trods af handicap eller andre forhindringer? Hvad gør I for at skabe plads til dem, der er eller kan noget anderledes?

11 TRO OG TRADITIONER Også hellige er forskellige I et center er der otte forskellige religioner repræsenteret blandt de ansatte, og her har man valgt at markere helligdage i alle religionerne. I en daginstitution tager to bosniske muslimer gerne de upopulære vagter omkring de kristne højtider. Til gengæld får de så en længere sammenhængende sommerferie. Har I forskellige religioner repræsenteret blandt medarbejderne? Hvordan tager I højde for helligdagene i andre religioner end den kristne? Gør I noget for at drage fordel af, at nogle medarbejdere fx ikke fejrer jul og påske?

12 9. MANGFOLDIGHED Forskelle, der gør en forskel Der er mange måder, medarbejdere kan være forskellige på. I et team har medarbejderne vidt forskellig etnisk oprindelse. I et sekretariat er der knap to medarbejdere med samme faglige baggrund. Og på en skole er det tydeligt, at mænd og pædagoger er i mindretal i en verden, hvor kvinder og lærere dominerer. På hvilke måder er I forskellige på jeres arbejdsplads? Hvilke af forskellighederne betyder mest positivt eller negativt i det daglige arbejde? Hvad gør I for bedre at forstå hinandens måder at være anderledes på?

13 FÆLLES FORA Måltidet kan samle alle At dele et måltid mad har til alle tider kendetegnet menneskelige fællesskaber. Her styrkes relationer, og samhørigheder bekræftes. Det gælder i familien såvel som blandt kolleger i frokostpausen eller ved særlige lejligheder. I et af forvaltningens centre styrter samtlige medarbejdere hver dag til kantinen for at komme til at sidde og spise sammen. På en skole har mændenes tipsklub inviteret alle de kvindelige kolleger til en festlig, hjemmelavet middag. Hvad betyder frokosten for det kollegiale fællesskab på jeres arbejdsplads? Hvordan kunne en fælles frokost bidrage yderligere til samvær og samarbejde? Hvilke erfaringer har I med at spise sammen uden for arbejdstid? Har I andre måder at samles på, der minder om måltidets fællesskab?

14 TVÆRFAGLIGT FÆLLESSKAB Fag kommer før fællesskab Fag og faglighed er rygraden i næsten alle kollegiale fællesskaber. Selv om man ikke kender hinanden godt og personligt, kan man altid mødes på neutral grund: det man kan og den faglige opgave, man skal løse. En arbejdsplads består ofte af flere fagligheder, og det er ofte mellem faggrupper, at de største uenigheder og konflikter opstår. Ofte er udfordringen for arbejdspladsen dels at bygge bro mellem forskellige faglige udgangspunkter, dels at opbygge et kollegialt fællesskab, der kan samle medarbejderne på tværs. Hvordan understøtter I gode fællesskaber inden for de forskellige faggrupper? Hvad gør I for at udnytte styrken i et tværfagligt samarbejde, hvor hver part bidrager med sin faglighed? Hvilke initiativer tager I for at opbygge et socialt fællesskab, der omfatter alle faggrupper?

15 DET PRIVATE PRÆG Når personen flytter ind Nogle medarbejdere vælger at bringe det private og personlige meget tydeligt ind på arbejdspladsen. Det gælder ikke kun, hvad de direkte fortæller om sig selv, men også helt fysisk i form af ting som billeder, figurer, møbler osv. Det kan inden for visse grænser få arbejdspladsen til at fremstå mere hjemlig og den enkelte medarbejder mere som et helt menneske. Det personlige kan også bruges aktivt i fællesskab som på et plejehjem, hvor gamle medbragte møbler og medarbejdernes egne illustrationer af arbejdspladsens værdier er med til at skabe en hyggelig stemning. Har du bragt personlige ting eller historier ind på arbejdspladsen, der fortæller noget om, hvem du er? Har I sammen gjort noget for at gøre de fysiske rammer mere indbydende? Hvor går jeres grænser for, hvordan man kan sætte sit eget præg på arbejdspladsen?

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser

Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser Når forskelle gør en forskel Mangfoldighed på kommunale arbejdspladser KL og KTO, september 2009 Projektgruppe Astrid Jensen-Kanstrup, KL Rikke Bumbech Frederiksen,

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere