Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget"

Transkript

1 Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

2 Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning af arbejdsmiljøet. Det er naturligvis vigtigt, at kunderne er tilfredse, og forretningen går godt, men også at arbejdsmiljøet prioriteres højt. Prioriteres arbejdsmiljøet ikke højt, kan det i værste fald betyde, at frisøren må forlade faget før tid på grund af smerter og nedslidning. Nyere undersøgelser viser, at der indberettes ca arbejdsbetingede lidelser i frisørbranchen om året. En svensk arbejdsmiljøundersøgelse fra 1998 viser, at kvindelige frisører, sammenlignet med andre faggrupper, ligger særlig højt, hvad angår følgende uhensigtsmæssige arbejdsstillinger: Arbejde fremadbøjet uden støtte af armene Arbejde i vredne stillinger Arbejde med hænderne løftet i højde med skuldrene eller højere. Samlet set arbejder kvindelige frisører med ubekvemme arbejdsstillinger i mindst 1/4 del af arbejdstiden. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har blandt andet på baggrund af forskellige undersø g- elser og for at forebygge arbejdsrelaterede gener valgt at udarbejde denne branchevejledning. Branchevejledningen henvender sig både til svende og mestre i frisørbranchen og er udarbejdet i samarbejde med branchens partnere. Denne branchevejledning har fokus på de ergonomiske forhold og skal medvirke til at forebygge ergonomiske belastninger hos frisører. Vejledningen giver forslag til, hvad man selv kan gøre som frisør, og hvilke krav man skal stille ved indkøb af redskaber og inventar for at forebygge ergonomiske belastninger. Ud over fokus på arbejdsstillinger, udstyr og indretning er det desuden vigtigt at tilrettelægge arbejdet, således at man kan variere arbejdsstillingerne i løbet af dagen. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og fi nder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Frisørfaget - drømmejob og hårdt fysisk arbejde Indledning, Holdninger og vaner, Lovgivning 2 APV - Arbejdspladsvurdering 3 Ergonomi - hvordan påvirkes kroppen? 4 Ryg 4 Nakke/skuldre 4 Hænder/fi ngre 5 Ben 5 Øjne 5 Principper for god arbejdsteknik 5 Arbejdsstillinger og inventar 6 Indretning 7 Klippestol 8 Kundestol 8 Vask 9 Redskabsbord 10 Belysning 11 Gulvbelægning og fodtøj 12 Redskaber 13 Sakse 13 Børster 14 Føntørrere 14 Fladjern 14 Kunderne 15 Hvordan kan kunderne afl aste frisørerne? 15 Arbejdets tilrettelæggelse 16 Tid, tempo, variation og pauser 16 Trivsel og indfl ydelse 16 Graviditet 17 Lyt til din krop 17 Opsamling 18 Bilag 1 18 Gode råd om arbejdsstillinger og indretning 18 Bilag 2 19 Øvelser - Strækøvelser 19 Øvelser - Venepumpeøvelser 21 Litteraturliste/Referencer 22 Klip ud og hæng op! Opsamling på gode råd 23

3 Indledning Man kan oversætte ordet ergonomi Mange frisører står op hele dagen, hvilket både kan være med en tilpasning af arbejdsredskaber og arbejdsforhold til de Arbejdet foregår ofte med løftede arme og i arbejdsstill- belastende for leddene og for kredsløbet - især i benene. menneskelige behov. Meget af inger med bøjet eller vredet nakke og håndled. Hænder arbejdet i frisørsalonerne er fysisk og fi ngre er også udsatte, idet mange af redskaberne, så belastende på grund af dårlige og som saks, kam og føntørrer, betjenes med hænderne. akavede arbejdsstillinger. Holdninger og vaner APV - Arbejdspladsvurdering Alle saloner med ansatte skal lave en APV. Salonen bestemmer selv, hvordan APV en skal laves. Det vigtigste er, at både mester og svende forholder sig til alle de problemstillinger, der fi ndes i frisørbranchen og udarbejder en skriftlig handlingsplan. Gør noget, før du får ondt Salonens holdning til arbejdsmiljø ved arbejdsmiljøet, når man får ondt. Er du bevidst om dit eget arbejdsmiljø, og indarbejder du gode vaner lige fra Følgende skal fremgå af handlingsplanen: smitter ofte af på nye medarbejdere. Prioriteres ergonomien desuden højt hos mesteren, bliver emnet ofte taget mere seriøst af svendene. Det sker ofte, at man først gør noget begyndelsen af din karriere, kan det være med til at forebygge gener/skader på kort og lang sigt. Som tidligere nævnt er det godt at tænke i arbejdsmiljø, allerede inden salonen indrettes og inden anskaffelse af udstyr. Hvilke arbejdsmiljømæssige problemer, der fi ndes Risikovurdering og prioritering af problemerne Hvornår problemerne skal være løst, og hvem der er ansvarlig Opfølgning på arbejdet. Lovgivning APV processen skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser og arbejdsgange, dog mindst hvert tredje år. Mester har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes en APV, og medarbejderne skal inddrages (jævnfør i øvrigt Sikkerhedsorganisation eller mangler ved arbejdsmiljøet samt medvirke til at fremme litteraturlisten). Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdsmiljøet i salonen. Sikkerhedsrepræsentant, medar- sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkert bejdere og mester skal kort sagt samarbejde om at fi nde Instruktion og sundt. Eksempelvis at salonen er og løse arbejdsmiljøproblemer - alle skal være med til at Det er ikke sikkert, at alle frisører kender til gode ergonomiske indrettet, samt arbejdet er planlagt forebygge, at arbejdsmiljøproblemerne opstår. arbejdsteknikker og arbejdsstillinger. Det er blandt andet et og tilrettelagt, således at arbejdet krav, at salonen har en fast politik om oplæring og instruktion i kan udføres sikkerheds- og sund- Hvis salonen har mere end 10 ansatte, skal der vælges ergonomisk arbejdsmiljø af nyansatte frisører/lærlinge for på sigt hedsmæssigt fuldt forsvarligt. en sikkerhedsrepræsentant. Mester og sikkerhedsrepræ- at forebygge gener. 2 Svendene har pligt til at overholde sikkerhedsregler og oplyse om fejl sentant udgør tilsammen en sikkerhedsgruppe. Mester og sikkerhedsrepræsentant skal gennemgå den lov- 3 pligtige arbejdsmiljøuddannelse, der varer 37 timer.

4 Ergonomi - hvordan påvirkes kroppen? 4 Dette afsnit beskriver, hvordan de forskellige dele af vores krop belastes ved frisørarbejdet, samt hvilke bevægelser og arbejdsstillinger man skal tilstræbe. Ryg Vores rygsøjle, som er en central del af vores krop, er meget bevægelig og kan være udsat for belastninger. Rygsøjlen består af 24 hvirvler, der ligger oven på hinanden. Imellem hver af disse hvirvler ligger nogle bruskskiver, der fungerer som stødpuder, når man står og går. Hvirvlerne holdes på plads af ledbånd og muskler. Ryggen har det bedst, når den holdes nogenlunde lige. Den har det også godt med bevægelse, men bliver let overbelastet, når den bøjes og vrides meget i lang tid. Når I arbejder som frisører, må I ofte bøje og vride jer, når I skal vaske, klippe og farve m.m. Disse dårlige arbejdsstillinger kan både på kort og lang sigt give jer smerter i ryggen, særligt i lænden. Nakke/skuldre Meget af jeres arbejde foregår med løftede arme. Det betyder, at jeres muskler, der sidder omkring skulderleddet og nakken, hele tiden er spændte. Dette medfører, at blodårerne i musklerne kan blive klemt, så musklerne får mindre ilt og næringsstoffer gennem blodet. Samtidigt vanskeliggøres transporten af affaldsprodukterne fra stofskiftet i musklerne. Denne ophobning af affaldsstoffer i musklerne kan give smerter i form af myoser og infi ltrationer. Belastningen på nakke- og skuldermuskulaturen er større i disse tilfælde: Jo længere tid man arbejder i de samme stillinger Jo længere væk fra kroppen, der arbejdes - det vil sige store rækkeafstande Jo tungere redskaber I arbejder med Jo mere akavede arbejdsstillingerne er. Hænder/fingre Som frisører bruger I hænderne og især fi ngrene i størstedelen af arbejds dagen. Det er en stor belastning for både skulder-, albue-, hånd-, og fi ngerled. Nogle frisører får slidgigt i fi ngrene, særligt i tommelfi ngeren, der jo benyttes hele tiden, når der klippes. Ved brug af en almindelig frisørsaks arbejder tommelfi ngerens led ofte i yderstillinger, som er belastende, når disse bevægelser udføres dag ud og dag ind. Ben Jeres arbejde foregår for en stor del af tiden stående. Det betyder en ekstra belastning på jeres hofte-, knæ- og fodled. Belastningen af benene er størst, når man står og går på hårde, glatte gulve af sten eller af marmor. Især kredsløbet i jeres ben kan blive ekstra påvirket. Venepumpen, som transporterer blodet tilbage til hjertet, er udsat for ekstra arbejde ved længere tids stående arbejde. Det betyder, at I Øjne Jeres øjne kan blive påvirket af lysforholdene. Er der for meget eller for lidt lys, eller bliver I blændet af lyset i salonen, vil jeres øjne blive overanstrengte. Det kan betyde, at I bliver trætte i øjnene og spænder i musklerne med risiko for smerter i nakke/skuldre og hovedpine. Vær opmærksom på, at jo ældre man bliver, desto mere lys behøver man, og desto mere følsom over for blænding bliver man. Principper for god arbejdsteknik Arbejd i en opret stilling, hvor du undgår at bøje og vride i nakken og i ryggen Arbejd ikke med løftede arme Arbejd med hænderne så tæt på din krop som muligt og vær også tæt på kunden, så rækkeafstanden er så lille som mulig Arbejd med dine led og muskler i en mellemstilling - undgå yderstilling som eksempelvis ved klippearbejdet Arbejd ikke i akavede arbejdsstillinger Varier dine arbejdsstillinger - skift mellem at sidde og stå op Vær opmærksom på lysforholdene - undgå blænding samtidigt med, at der er lys nok til dit arbejde. kan få hævede og/eller trætte ben med risiko for at få åreknuder. 5

5 Side gerne ned - det afl aster kredsløb og leddene i benene. Arbejdsstillinger og inventar Der fi ndes ikke én stående arbejdsstilling, som er perfekt hele tiden, men her er nogle tips: Dette afsnit giver nogle bud på, hvordan du kan opnå gode arbejdsstillinger med fokus på de fysiske rammer. Det vil sige udformning af redskaber, stedets indretning og ergonomisk arbejdsteknik. Der fi ndes ikke én rigtig arbejdsstilling, der kan afl aste hænder/fi ngre, skuldre, ryg og ben på samme tid. Når du sidder ned, kan det ofte være belastende for armene, og står du op, så belastes benene. Her gælder det igen om at variere dine arbejdsstillinger dagen igennem, så dele af kroppen skiftevis belastes og afl astes. Det er derfor vigtigt, at du hele tiden indstiller både kunde- og klippestolen således, at du kan arbejde i en passende højde uden at skulle bøje i ryggen eller løfte armene for højt. Når du sidder ned, sid da gerne så højt som muligt - du skal dog stadig kunne støtte fødderne på gulvet eller på stolen. Det afl aster ryggen og armene samt giver dig mulighed for at komme tættere på kunden. Stå med afstand mellem fødderne, ca cm. Fordel vægten ligeligt på begge ben: Som variation kan du veksle mellem at lægge vægten på skiftevis højre og venstre ben Stå ikke med overstrakte knæ Stå med et lille lændesvaj og lige ret ryg Undgå at falde sammen i ryggen Undgå at svaje bagud med overkroppen Husk, det vigtigste er at variere mellem stående og siddende arbejdsstillinger. Indretning Det er ofte de fysiske rammer, der sætter grænser for god ergonomi. Det er derfor godt at tænke i ergonomi, allerede inden I indretter salonen eller køber nyt inventar eller udstyr. Mester skal inddrage svendene ved nyindretning og nyindkøb. Jo tidligere der tages højde for arbejdsmiljøet, desto nemmere er det at forebygge ergonomiske belastninger, og jo mere fl eksibelt inventaret er, desto nemmere er det at opnå gode arbejdsstillinger. Husk rigeligt med plads omkring vaske og kundestole, ellers risikerer I dårlige arbejdsstillinger. Hvis fl ere frisører arbejder i samme salon, bør der være plads til, at fl ere klippestole kan benyttes omkring kundestolene på samme tid. Indstil kunde - og klippestolen hele tiden, det afl aster armene. 6 Stå foran kunden, hvis forhåret behandles. 7

6 Klippestol Klippestolen skal let kunne indstilles i højden og i ryggen Den skal kunne komme højt op, så du undgår at løfte armene Den skal kunne komme langt ned, så du har et godt fodfæste Klippestolen skal kunne tilpasses den enkelte frisør Rengør hjulene jævnligt for at undgå træghed i dem på grund af hår og snavs. Udskift eventuelt klippestolens gaslift, så den kommer til at passe dig i højden. Det er sjældent, at én enkelt type stol passer til alle typer mennesker. Det vil derfor være en god idé, at du fi nder den stol, som passer bedst til dine behov. Det kan eksempelvis være en fordel, at sædet kan vippes og/eller er sadelformet. Det gør, at man kan sidde som på en hest (rytterstilling). Det har blandt andet den fordel, ud over at skåne ryggen, at du kan komme tættere på kundestolen. Klippestole kan fås med fodbetjent gaslift, så du kan indstille stolens højde uden brug af hænder. Kundestol Som tidligere nævnt har indstillingen af både klippestol og kundestol stor betydning for, om du kan arbejde uden at skulle løfte arme og skuldre. Her gælder det igen, at jo mere fl eksibel stolen er, desto nemmere er det at opnå gode arbejdsstillinger. Find en stol der passer til dig. Indstil klippestolen mange gange. Vask Vasken bør placeres, således at du let kan komme hele vejen omkring den, og således at der også er rigeligt med plads til en klippestol og et rullebord. Vasken bør kunne reguleres i højden, så du undgår at bøje i ryggen, når der vaskes eller farves bryn. Det er ikke kun kundens, men også dit velbefi ndende, det kommer an på. Jo mindre vaskekummen er, desto mindre skal du række armene frem, og derved undgår du at belaste arme og skuldre. Desuden bør du ved en lille vask placere dig bagved den, så du undgår at vride i ryggen. Skift også her mellem stående og siddende arbejde. Husk også at placere shampoo og lignende i en passende højde og inden for en god rækkeafstand. Det kan være svært at undgå vrid af ryggen, når vasken er meget lang eller er placeret op ad væggen. Er det tilfældet, må du prøve at støtte siden af hoften ind mod siden af vaskekummen for at undgå at vride i ryggen. Brug et forklæde, når du farver eller vasker hår, så du kan stå helt henne ved vasken uden at blive våd eller få farve på tøjet. Så slipper du for store rækkeafstande med belastning af skuldre og arme som følge. Stå også bagved vasken, så undgår du vrid i ryggen. Hvis vasken er lang, er det bedre at stå med siden til. 8 Kundestolen skal derfor let kunne drejes og let kunne reguleres i højden Den skal kunne komme langt nok ned, så løftede arme undgås. Hvis kundestolen ikke kan det, kan det være en fordel at have en stoleryg, der kan lægges tilbage Kundestolen skal have en lille fod, så kan du komme tæt på kunden, og derved undgå at skulle række armene langt frem. Brug vaske som kan reguleres i højden - så undgår du at bøje i ryggen eller løfte armene højt. Sid evt. ned, hvis det er muligt. 9 Fodbetjent gaslift.

7 Sørg for at placere frisørredskaberne så tæt på dig som muligt. Så skal du ikke række så langt. Redskabsbord Det anbefales, at bordet har hjul og kan reguleres i højden. Indstil bordet i en god arbejdshøjde svarende til din albuehøjde uafhængigt af, om du står eller sidder. Stil bordet så tæt på dig som muligt, så du undgår at skulle række langt. Bordet skal være så stort, at der er plads til de ting, du har brug for. Placer helst de mest anvendte ting øverst. Belysning Ofte glemmes arbejdsmiljøet i forbindelse med valg og placering af lamper og pærer. Dårlig belysning kan føre til irritation af øjne, træthed, hovedpine og muskelspændinger, og det kan medføre dårlige arbejdsstillinger. Det anbefales derfor: At der er en arbejdsbelysning, som kan indstilles, således at I får tilstrækkeligt lys dér, hvor I har behov for at se tydeligt, når I arbejder, uden at lyset blænder At vælge en belysning, der gengiver farver korrekt. Dagslys er den bedste lyskilde At undgå en placering, der kan medføre blænding og refl ekser, eksempelvis i spejlene At undgå skarp overgang mellem den kraftige arbejdsbelysning og den dæmpede almene belysning Brug også et samlebælte, så skal du ikke gå for at hente sakse etc.

8 Eksempler på godt fodtøj med lille hæl/ingen hæl og god stødabsoption. Skift gerne fodtøj i løbet af dagen Redskaber Gulvbelægning og fodtøj Da frisørfaget er præget af meget stående arbejde, er det vigtigste at skifte mellem stående og siddende arbejdsstillinger i løbet af dagen. Det er også vigtigt at afl aste leddene med noget godt fodtøj. Det vil sige fodtøj, der sidder godt fast om hælen, har stødabsorption i sålen og ikke har for høje hæle. Det kan være en god idé at skifte sko i løbet af dagen. På den måde kan man ændre på belastningen af fødder og ben. Når du har en pause, kan du afl aste dine ben ved at lægge dem op på en stol. Desuden bør man vælge en gulvbelægning, der ikke er hård, men som kan give efter, da det giver færre stød op gennem benene og op i ryggen. Det kan for eksempel være et trægulv. Ved indkøb af udstyr og redskaber anbefales det: At redskaberne passer til hånden - gerne med et tykt greb eller en ergonomisk udformning, for eksempel en saks med drejeled At redskaberne er lette At vægtfordelingen føles god. Sakse Som tidligere nævnt er hånden og fi ngrene særligt udsatte hos frisører. Derfor kan det være en fordel, at du vælger en saks med ergonomisk udformning. Der fi ndes sakse, der både har en fast fi ngerstøtte samt et drejeligt led til tommelfi ngeren. Det betyder, at fi ngrene ikke låses fast af saksen, men tilpasses din naturlige fi nger/håndstilling. Ulempen ved en almindelig saks uden drejeled er, at man blandt andet ofte forsøger at korrigere sin arbejdsstilling ved eksempelvis at løfte sine arme eller skuldre. En skarp og nysleben saks går lettere og nedsætter derved den kraft, der skal bruges

9 Kunderne Børster Vælg børster med et tykt greb. Det afl aster fi ngrene og giver et afslappet greb. Frisørfaget er et servicefag, hvor kunden naturligt er i centrum, men det er vigtigt, at du også er opmærksom på, hvordan du kan nedsætte dine fysiske belastninger, når du arbejder med kunden. Føntørrere Føntørrere bør være så lette som muligt og ligge godt i hånden. Du kan eksempelvis hænge føntørreren op i loftet i en såkaldt balanceblok. Det gør føntørreren mere eller mindre vægtløs og afl aster derved dine arme og skuldre. Mange frisører har desuden glæde af en føntørrerholder, der monteres på kundebordet, så du har redskabet lige ved hånden. Undgå føntørrere, der støjer. Børste med tykt greb afl aster hånden bedre end børster med tyndt greb. Hvordan kan kunderne aflaste frisørerne? Du kan få kunderne til at bevæge hovedet, så du lettere kan komme til. Eksempelvis kan du bede kunden om at bøje og dreje hovedet eller ved føntørring bøje hele kroppen frem og bukke hovedet ned. Du kan også bede høje kunder glide lidt frem i stolen, så du ikke skal løfte armene så højt. Du kan også bede kunden dreje stolen, således at du kan stå lige foran kundens ansigt, når du skal klippe eller farve pandehåret. De fl este kunder vil gerne hjælpe, hvis de ved, at det afl aster dig. For at afl aste dig selv kan du bede kunderne om at bukke sig frem. 14 Fladjern Der fi ndes fl adjern, som er ergonomisk udformet og dermed skåner håndleddet. Fladjernet er bukket, således at frisøren undgår belastende bøjning af håndleddet og i stedet kan bevare hånden i sin naturlige stilling. Vælger man oven i købet et keramisk fl adjern med en høj temperatur, er det hurtigere og lettere at glatte håret. Det kan være med til at nedsætte arbejdstiden og dermed den ergonomiske belastning af hånden. 15

10 Arbejdets tilrettelæggelse I pauserne kan du sidde med benene oppe - det afl aster kredsløbet i benene. 16 Arbejdets tilrettelæggelse er også en vigtig faktor for den ergonomiske forebyggelse. De emner, som blandt andre har betydning for arbejdets tilrettelæggelse er, tid, tempo, variation, pauser, trivsel og indfl ydelse. når du farver bryn og fejer gulv. Her bruges forskellige muskler Varier mellem stående og siddende arbejde Planlæg arbejdet, således at du undgår fastlåste Graviditet Det er ikke en sygdom at være gravid, men der kan være risiko for at føde for tidligt, hvis gravide frisører står og går for meget i løbet af graviditeten eller løfter tunge genstande (over 4-5 kg.). Tid, tempo, variation og pauser arbejds stillinger, som betyder ensformig brug af musklerne. Du får varierede arbejdsstillinger, når du Kredsløbet er ofte lettere belastet hos gravide, derfor anbefales det: At veksle mellem stående og siddende arbejde Stress eller højt arbejdstempo ikke kun klipper eller vasker hår hele dagen, men At sidde med benene oppe i pauserne og efter arbejdets kan medføre belastning af led og muskler, særligt når det er de samme muskler, der bruges hele veksler mellem de forskellige arbejdsopgaver. Mange kunder sætter desuden pris på, at det er den ophør At udføre venepumpeøvelser. tiden. Det skyldes, at kroppen ikke kan nå at blive restitueret, det vil sige genopbygget. Hold løbende pauser og skift arbejdsopgaver, så de samme samme person, som både vasker, klipper og sætter håret. For den enkelte frisørs vedkommende kan det også give større tilfredshed at følge hele hårbehandlingsprocessen for den enkelte kunde. Trivsel og indflydelse Når den gravide er i 4. måned, anbefales det, at hun ofte afl astes ved eksempelvis at benytte sin frisørstol. Der bør indføres fl ere afl astningsperioder af 1/2 times varighed i løbet af arbejds dagen. Eksempelvis kan der lægges en afl astningsperiode inden frokost og to efter frokost. muskler ikke bruges hele tiden. Vær opmærksom på, at forskellige typer arbejdsfunktioner ikke nødvendigvis betyder, at forskellige muskler benyttes, og der Flere undersøgelser viser også, at trivslen på arbejdspladsen og muligheden for at få indfl ydelse på planlægning og indholdet i arbejdet har stor betydning for, hvordan man oplever smerter i kroppen. Særligt i de sidste måneder af graviditeten er det vigtigt, at den gravide har mulighed for at hvile sig. Der skal indrettes et sted, hvor den gravide har mulighed for dette. Jævnfør At-vejledning A.1.8, februar 2002 om Gravides og ammendes arbejdsmiljø. derved opnås variation. Ved eksempelvis klip og oprul ning af curlers belastes mange af de samme muskler. Det kan også være godt at veksle mellem præcisionsarbejde Jo bedre det professionelle forhold er indbyrdes mellem mester, medarbejdere/kolleger og kunder, og jo mere indfl ydelse man har på planlægningen og det daglige arbejde, desto større chance har man for at forebygge gener og smerter. Lyt til din krop Når du får ondt, kan det være kroppens måde at signalere, at kroppen belastes forkert. Derfor er det vigtigt at respektere disse signaler samt prøve at ændre på de forhold, der er årsager til smerterne. Prøv eksempelvis at få hjælp fra en kollega, der og mere fysisk krævende kan holde lidt øje med dine arbejdsstillinger. Det kan være, at arbejde, som du eksempelvis gør, kollegaen kan komme frem til nye gode råd eller fi f. Gør noget i 17 dag i stedet for at vente til i morgen.

11 Bilag 1 Opsamling på gode råd om arbejdsstillinger og indretning Bilag 2 Øvelser 18 Reguler kunde- og klippestolen ofte for at undgå at arbejde med bøjet ryg og nakke samt undgå løftede arme Undgå store rækkeafstande: Arbejd så tæt på din egen krop og så tæt på kunden som muligt Stil frisørredskaber inden for rækkevidde og spar benene - brug rullebordene Sørg for gode arbejdsstillinger, når du står: - Stå med afstand mellem fødderne ca cm. - Fordel vægten ligeligt på begge ben: Som variation kan du veksle mellem at lægge vægten på skiftevis højre og venstre ben - Stå ikke med overstrakte knæ - Stå med et lille lændesvaj og lige ret ryg - Undgå at falde sammen i ryggen - Undgå at svaje bagud med overkroppen Husk, det er vigtigt at variere dine arbejdsopgaver samt veksle mellem stående og siddende stillinger i løbet af dagen Brug sko med støddæmpende såler og undgå for høje hæle. Skift eventuelt fodtøj i løbet af dagen Læg benene op i pauserne, det er godt for kreds løbet Lav gerne øvelser i løbet af dagen Anskaf kun inventar, der er fl eksibelt; eksempelvis stole og vaske, der kan reguleres i højden Anskaf udstyr, der ikke vejer meget, som er ergonomisk udformet, og som ligger godt i hånden Sørg for rigeligt med plads ved vasken og kundestolen - det giver bedre arbejdsstillinger Stil krav til jeres leverandører om gode arbejds miljøvenlige produkter og udstyr. Efter en hel dags arbejde kan det være rart at strække sig. Her er nogle eksempler på øvelser, der strækker musklerne i arme, skuldre og nakke. Strækøvelser Nakken Bøj hovedet lige til venstre - så øret kommer ned mod skulderen. Hold stillingen i 10 sekunder Træk hagen ind til halsen. Så kan du mærke, at du får strakt fl ere halsmuskler. Hold stillingen i 10 sekunder Øvelsen gentages til den anden side, i alt 3 gange til hver side. Øvelsen er god for nakke, hals og skuldre. Skuldre/brystmuskel Løft begge skuldre op til ørene - hold dem oppe Træk de løftede skuldre bagud - så skulderbladene støder sammen Hold skulderbladene sammen samtidigt med, at de trækkes ned i baglommerne Slap af og ryst skulderne lidt Øvelsen kan gentages 3 gange. Øvelsen træner den store rygmuskel, der sidder fast på nakken, og begge skuldre, samt udstrækker den store brystmuskel. 19

12 Armene Bøj højre hånd, så håndryggen vipper opad Bøj venstre hånd, så håndfl aden vender opad Løft højre arm strakt op over hovedet og bagud Løft venstre arm strakt bagud Hold strækket i 10 sekunder Gentag øvelsen, men skift arm. Denne øvelse strækker skiftevis for- og bagside af armene. Fingrene Sæt højre og venstre hånds strakte fi ngerspidser mod hinanden Spred fi ngrene Pres hænder og fi ngre mod hinanden, så du mærker et stræk af musklerne i fi ngrene. Venepumpeøvelser Som nævnt har frisører meget gående og stående arbejde. Det kan være belastende for kredsløbet i benene. Derfor kan det også være en god idé at lave venepumpeøvelser i løbet af arbejdsdagen. Skulder/nakkemusklerne Placer dine 3 midterste fi ngre på modsat sides nakke/ skuldermuskel Løft skulderen op til øret, samtidigt med at du trykker let på musklen med fi ngrene Slap af, samtidigt med at du slipper trykket på musklen Gentag øvelsen 5 gange Skift hånd og skulder og gentag øvelsen 5 gange. Benene Stå skiftevis på tæer og hæle. Når du står på hælene, skal du løfte tæerne samtidigt med. Du kan også lave venepumpe øvelser siddende i pauserummet eller derhjemme. Læg benene op på en stol, vip med fødderne op og ned og drej fødderne rundt skiftevis den ene og den anden vej

13 Litteraturliste/Referencer Opsamling på gode råd om arbejdsstillinger og indretning At-bekendtgørelser Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Reguler kunde- og klippestolen ofte for at undgå at arbejde Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. med bøjet ryg og nakke samt undgå løftede arme Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Undgå store rækkeafstande: Arbejd så tæt på din egen krop og så tæt på kunden som muligt At-vejledning A.1.5. Kunstig belysning på faste arbejdssteder. Stil frisørredskaber inden for rækkevidde og spar benene - brug A.1.8. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. rullebordene A.1.9. Faste arbejdssteders indretning. Sørg for gode arbejdsstillinger, når du står: D.1.1. Arbejdspladsvurdering. - Stå med afstand mellem fødderne ca cm. D.3.2. Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde. - Fordel vægten ligeligt på begge ben: Som variation kan du veksle mellem at lægge vægten på skiftevis højre og venstre At-meddelelser Nr Inventar på faste arbejdssteder. ben Nr Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. - Stå ikke med overstrakte knæ Nr Ryg-, nakke- og skulderbesvær. - Stå med et lille lændesvaj og lige ret ryg Nr Siddende arbejde. - Undgå at falde sammen i ryggen - Undgå at svaje bagud med overkroppen Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser 31: Personlig pleje og anden service. Husk, det er vigtigt at variere dine arbejdsopgaver samt veksle mellem stående og siddende stillinger i løbet af dagen Undervisningsmateriale fra Frisørskolen. Brug sko med støddæmpende såler og undgå for høje hæle. Skift eventuelt fodtøj i løbet af dagen Kilde: Sifferfakta om belastningsergonomi. Arbetsrelaterade besvär och anmälda belastningsskador Læg benene op i pauserne, det er godt for kredsløbet Lav gerne øvelser i løbet af dagen Anskaf kun inventar, der er fleksibelt; eksempelvis stole og Information från Arbetsmiljöverket om Din arbetsmiljö. Frisör, drömyre!. vaske, der kan reguleres i højden Svensk publikation, April Anskaf udstyr, der ikke vejer meget, som er ergonomisk ud- 22 BAR service- og tjenesteydelser relevant materiale Værktøjskasse om stress, år På sporet af arbejdsmiljøledelse elektronisk håndbog, år 2003 Inspirationshæfte - Praktisk erfaringer med arbejdsmiljøledelse, år 2003 Værkstøjskasse om Mobning, år 2003 Klip ud og hæng op! formet, og som ligger godt i hånden Sørg for rigeligt med plads ved vasken og kundestolen - det giver bedre arbejdsstillinger Stil krav til jeres leverandører om gode arbejdsmiljøvenlige produkter og udstyr. 23 Psykisk arbejdsmiljø A-Å, år 2001 Branchevejledning: Arbejde med frisør produkter, år 2000 (under genoptryk).

14 1

15 Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf.: Fax.: Andre adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchevejledningen kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN Vare nr udgave, 2. oplag, 2006 Branchevejledningen kan også hentes på BAR ens hjemmeside:

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning jeg kører taxi taxi Indholdsfortegnelse... 1 Om branchevejledningen.... 1 Arbejdet som taxichauffør....

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

I I N D U S T R I E N

I I N D U S T R I E N I INDUSTRIEN I INDUSTRIEN INDHOLD Forord 3 Den gode nyhed 6 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den gode spiral 20 Balance mellem job og krop 28 Dansk Industri www.di.dk Tlf. 3377

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe

Pas godt på dig selv. Du skal holde længe Pas godt på dig selv. Du skal holde længe 1 INDHOLD Kroppens udfordringer s. 6 Hvor er det typisk, det går galt? s. 8 Forebyggelse s. 14 10 gør kroppen glad-tricks s. 14 Forebyg skader derhjemme s. 18

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere