Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget"

Transkript

1 Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

2 Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning af arbejdsmiljøet. Det er naturligvis vigtigt, at kunderne er tilfredse, og forretningen går godt, men også at arbejdsmiljøet prioriteres højt. Prioriteres arbejdsmiljøet ikke højt, kan det i værste fald betyde, at frisøren må forlade faget før tid på grund af smerter og nedslidning. Nyere undersøgelser viser, at der indberettes ca arbejdsbetingede lidelser i frisørbranchen om året. En svensk arbejdsmiljøundersøgelse fra 1998 viser, at kvindelige frisører, sammenlignet med andre faggrupper, ligger særlig højt, hvad angår følgende uhensigtsmæssige arbejdsstillinger: Arbejde fremadbøjet uden støtte af armene Arbejde i vredne stillinger Arbejde med hænderne løftet i højde med skuldrene eller højere. Samlet set arbejder kvindelige frisører med ubekvemme arbejdsstillinger i mindst 1/4 del af arbejdstiden. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har blandt andet på baggrund af forskellige undersø g- elser og for at forebygge arbejdsrelaterede gener valgt at udarbejde denne branchevejledning. Branchevejledningen henvender sig både til svende og mestre i frisørbranchen og er udarbejdet i samarbejde med branchens partnere. Denne branchevejledning har fokus på de ergonomiske forhold og skal medvirke til at forebygge ergonomiske belastninger hos frisører. Vejledningen giver forslag til, hvad man selv kan gøre som frisør, og hvilke krav man skal stille ved indkøb af redskaber og inventar for at forebygge ergonomiske belastninger. Ud over fokus på arbejdsstillinger, udstyr og indretning er det desuden vigtigt at tilrettelægge arbejdet, således at man kan variere arbejdsstillingerne i løbet af dagen. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og fi nder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Frisørfaget - drømmejob og hårdt fysisk arbejde Indledning, Holdninger og vaner, Lovgivning 2 APV - Arbejdspladsvurdering 3 Ergonomi - hvordan påvirkes kroppen? 4 Ryg 4 Nakke/skuldre 4 Hænder/fi ngre 5 Ben 5 Øjne 5 Principper for god arbejdsteknik 5 Arbejdsstillinger og inventar 6 Indretning 7 Klippestol 8 Kundestol 8 Vask 9 Redskabsbord 10 Belysning 11 Gulvbelægning og fodtøj 12 Redskaber 13 Sakse 13 Børster 14 Føntørrere 14 Fladjern 14 Kunderne 15 Hvordan kan kunderne afl aste frisørerne? 15 Arbejdets tilrettelæggelse 16 Tid, tempo, variation og pauser 16 Trivsel og indfl ydelse 16 Graviditet 17 Lyt til din krop 17 Opsamling 18 Bilag 1 18 Gode råd om arbejdsstillinger og indretning 18 Bilag 2 19 Øvelser - Strækøvelser 19 Øvelser - Venepumpeøvelser 21 Litteraturliste/Referencer 22 Klip ud og hæng op! Opsamling på gode råd 23

3 Indledning Man kan oversætte ordet ergonomi Mange frisører står op hele dagen, hvilket både kan være med en tilpasning af arbejdsredskaber og arbejdsforhold til de Arbejdet foregår ofte med løftede arme og i arbejdsstill- belastende for leddene og for kredsløbet - især i benene. menneskelige behov. Meget af inger med bøjet eller vredet nakke og håndled. Hænder arbejdet i frisørsalonerne er fysisk og fi ngre er også udsatte, idet mange af redskaberne, så belastende på grund af dårlige og som saks, kam og føntørrer, betjenes med hænderne. akavede arbejdsstillinger. Holdninger og vaner APV - Arbejdspladsvurdering Alle saloner med ansatte skal lave en APV. Salonen bestemmer selv, hvordan APV en skal laves. Det vigtigste er, at både mester og svende forholder sig til alle de problemstillinger, der fi ndes i frisørbranchen og udarbejder en skriftlig handlingsplan. Gør noget, før du får ondt Salonens holdning til arbejdsmiljø ved arbejdsmiljøet, når man får ondt. Er du bevidst om dit eget arbejdsmiljø, og indarbejder du gode vaner lige fra Følgende skal fremgå af handlingsplanen: smitter ofte af på nye medarbejdere. Prioriteres ergonomien desuden højt hos mesteren, bliver emnet ofte taget mere seriøst af svendene. Det sker ofte, at man først gør noget begyndelsen af din karriere, kan det være med til at forebygge gener/skader på kort og lang sigt. Som tidligere nævnt er det godt at tænke i arbejdsmiljø, allerede inden salonen indrettes og inden anskaffelse af udstyr. Hvilke arbejdsmiljømæssige problemer, der fi ndes Risikovurdering og prioritering af problemerne Hvornår problemerne skal være løst, og hvem der er ansvarlig Opfølgning på arbejdet. Lovgivning APV processen skal gentages, hvis der sker ændringer i arbejdsprocesser og arbejdsgange, dog mindst hvert tredje år. Mester har det overordnede ansvar for, at der udarbejdes en APV, og medarbejderne skal inddrages (jævnfør i øvrigt Sikkerhedsorganisation eller mangler ved arbejdsmiljøet samt medvirke til at fremme litteraturlisten). Det er arbejdsgiverens ansvar at arbejdsmiljøet i salonen. Sikkerhedsrepræsentant, medar- sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkert bejdere og mester skal kort sagt samarbejde om at fi nde Instruktion og sundt. Eksempelvis at salonen er og løse arbejdsmiljøproblemer - alle skal være med til at Det er ikke sikkert, at alle frisører kender til gode ergonomiske indrettet, samt arbejdet er planlagt forebygge, at arbejdsmiljøproblemerne opstår. arbejdsteknikker og arbejdsstillinger. Det er blandt andet et og tilrettelagt, således at arbejdet krav, at salonen har en fast politik om oplæring og instruktion i kan udføres sikkerheds- og sund- Hvis salonen har mere end 10 ansatte, skal der vælges ergonomisk arbejdsmiljø af nyansatte frisører/lærlinge for på sigt hedsmæssigt fuldt forsvarligt. en sikkerhedsrepræsentant. Mester og sikkerhedsrepræ- at forebygge gener. 2 Svendene har pligt til at overholde sikkerhedsregler og oplyse om fejl sentant udgør tilsammen en sikkerhedsgruppe. Mester og sikkerhedsrepræsentant skal gennemgå den lov- 3 pligtige arbejdsmiljøuddannelse, der varer 37 timer.

4 Ergonomi - hvordan påvirkes kroppen? 4 Dette afsnit beskriver, hvordan de forskellige dele af vores krop belastes ved frisørarbejdet, samt hvilke bevægelser og arbejdsstillinger man skal tilstræbe. Ryg Vores rygsøjle, som er en central del af vores krop, er meget bevægelig og kan være udsat for belastninger. Rygsøjlen består af 24 hvirvler, der ligger oven på hinanden. Imellem hver af disse hvirvler ligger nogle bruskskiver, der fungerer som stødpuder, når man står og går. Hvirvlerne holdes på plads af ledbånd og muskler. Ryggen har det bedst, når den holdes nogenlunde lige. Den har det også godt med bevægelse, men bliver let overbelastet, når den bøjes og vrides meget i lang tid. Når I arbejder som frisører, må I ofte bøje og vride jer, når I skal vaske, klippe og farve m.m. Disse dårlige arbejdsstillinger kan både på kort og lang sigt give jer smerter i ryggen, særligt i lænden. Nakke/skuldre Meget af jeres arbejde foregår med løftede arme. Det betyder, at jeres muskler, der sidder omkring skulderleddet og nakken, hele tiden er spændte. Dette medfører, at blodårerne i musklerne kan blive klemt, så musklerne får mindre ilt og næringsstoffer gennem blodet. Samtidigt vanskeliggøres transporten af affaldsprodukterne fra stofskiftet i musklerne. Denne ophobning af affaldsstoffer i musklerne kan give smerter i form af myoser og infi ltrationer. Belastningen på nakke- og skuldermuskulaturen er større i disse tilfælde: Jo længere tid man arbejder i de samme stillinger Jo længere væk fra kroppen, der arbejdes - det vil sige store rækkeafstande Jo tungere redskaber I arbejder med Jo mere akavede arbejdsstillingerne er. Hænder/fingre Som frisører bruger I hænderne og især fi ngrene i størstedelen af arbejds dagen. Det er en stor belastning for både skulder-, albue-, hånd-, og fi ngerled. Nogle frisører får slidgigt i fi ngrene, særligt i tommelfi ngeren, der jo benyttes hele tiden, når der klippes. Ved brug af en almindelig frisørsaks arbejder tommelfi ngerens led ofte i yderstillinger, som er belastende, når disse bevægelser udføres dag ud og dag ind. Ben Jeres arbejde foregår for en stor del af tiden stående. Det betyder en ekstra belastning på jeres hofte-, knæ- og fodled. Belastningen af benene er størst, når man står og går på hårde, glatte gulve af sten eller af marmor. Især kredsløbet i jeres ben kan blive ekstra påvirket. Venepumpen, som transporterer blodet tilbage til hjertet, er udsat for ekstra arbejde ved længere tids stående arbejde. Det betyder, at I Øjne Jeres øjne kan blive påvirket af lysforholdene. Er der for meget eller for lidt lys, eller bliver I blændet af lyset i salonen, vil jeres øjne blive overanstrengte. Det kan betyde, at I bliver trætte i øjnene og spænder i musklerne med risiko for smerter i nakke/skuldre og hovedpine. Vær opmærksom på, at jo ældre man bliver, desto mere lys behøver man, og desto mere følsom over for blænding bliver man. Principper for god arbejdsteknik Arbejd i en opret stilling, hvor du undgår at bøje og vride i nakken og i ryggen Arbejd ikke med løftede arme Arbejd med hænderne så tæt på din krop som muligt og vær også tæt på kunden, så rækkeafstanden er så lille som mulig Arbejd med dine led og muskler i en mellemstilling - undgå yderstilling som eksempelvis ved klippearbejdet Arbejd ikke i akavede arbejdsstillinger Varier dine arbejdsstillinger - skift mellem at sidde og stå op Vær opmærksom på lysforholdene - undgå blænding samtidigt med, at der er lys nok til dit arbejde. kan få hævede og/eller trætte ben med risiko for at få åreknuder. 5

5 Side gerne ned - det afl aster kredsløb og leddene i benene. Arbejdsstillinger og inventar Der fi ndes ikke én stående arbejdsstilling, som er perfekt hele tiden, men her er nogle tips: Dette afsnit giver nogle bud på, hvordan du kan opnå gode arbejdsstillinger med fokus på de fysiske rammer. Det vil sige udformning af redskaber, stedets indretning og ergonomisk arbejdsteknik. Der fi ndes ikke én rigtig arbejdsstilling, der kan afl aste hænder/fi ngre, skuldre, ryg og ben på samme tid. Når du sidder ned, kan det ofte være belastende for armene, og står du op, så belastes benene. Her gælder det igen om at variere dine arbejdsstillinger dagen igennem, så dele af kroppen skiftevis belastes og afl astes. Det er derfor vigtigt, at du hele tiden indstiller både kunde- og klippestolen således, at du kan arbejde i en passende højde uden at skulle bøje i ryggen eller løfte armene for højt. Når du sidder ned, sid da gerne så højt som muligt - du skal dog stadig kunne støtte fødderne på gulvet eller på stolen. Det afl aster ryggen og armene samt giver dig mulighed for at komme tættere på kunden. Stå med afstand mellem fødderne, ca cm. Fordel vægten ligeligt på begge ben: Som variation kan du veksle mellem at lægge vægten på skiftevis højre og venstre ben Stå ikke med overstrakte knæ Stå med et lille lændesvaj og lige ret ryg Undgå at falde sammen i ryggen Undgå at svaje bagud med overkroppen Husk, det vigtigste er at variere mellem stående og siddende arbejdsstillinger. Indretning Det er ofte de fysiske rammer, der sætter grænser for god ergonomi. Det er derfor godt at tænke i ergonomi, allerede inden I indretter salonen eller køber nyt inventar eller udstyr. Mester skal inddrage svendene ved nyindretning og nyindkøb. Jo tidligere der tages højde for arbejdsmiljøet, desto nemmere er det at forebygge ergonomiske belastninger, og jo mere fl eksibelt inventaret er, desto nemmere er det at opnå gode arbejdsstillinger. Husk rigeligt med plads omkring vaske og kundestole, ellers risikerer I dårlige arbejdsstillinger. Hvis fl ere frisører arbejder i samme salon, bør der være plads til, at fl ere klippestole kan benyttes omkring kundestolene på samme tid. Indstil kunde - og klippestolen hele tiden, det afl aster armene. 6 Stå foran kunden, hvis forhåret behandles. 7

6 Klippestol Klippestolen skal let kunne indstilles i højden og i ryggen Den skal kunne komme højt op, så du undgår at løfte armene Den skal kunne komme langt ned, så du har et godt fodfæste Klippestolen skal kunne tilpasses den enkelte frisør Rengør hjulene jævnligt for at undgå træghed i dem på grund af hår og snavs. Udskift eventuelt klippestolens gaslift, så den kommer til at passe dig i højden. Det er sjældent, at én enkelt type stol passer til alle typer mennesker. Det vil derfor være en god idé, at du fi nder den stol, som passer bedst til dine behov. Det kan eksempelvis være en fordel, at sædet kan vippes og/eller er sadelformet. Det gør, at man kan sidde som på en hest (rytterstilling). Det har blandt andet den fordel, ud over at skåne ryggen, at du kan komme tættere på kundestolen. Klippestole kan fås med fodbetjent gaslift, så du kan indstille stolens højde uden brug af hænder. Kundestol Som tidligere nævnt har indstillingen af både klippestol og kundestol stor betydning for, om du kan arbejde uden at skulle løfte arme og skuldre. Her gælder det igen, at jo mere fl eksibel stolen er, desto nemmere er det at opnå gode arbejdsstillinger. Find en stol der passer til dig. Indstil klippestolen mange gange. Vask Vasken bør placeres, således at du let kan komme hele vejen omkring den, og således at der også er rigeligt med plads til en klippestol og et rullebord. Vasken bør kunne reguleres i højden, så du undgår at bøje i ryggen, når der vaskes eller farves bryn. Det er ikke kun kundens, men også dit velbefi ndende, det kommer an på. Jo mindre vaskekummen er, desto mindre skal du række armene frem, og derved undgår du at belaste arme og skuldre. Desuden bør du ved en lille vask placere dig bagved den, så du undgår at vride i ryggen. Skift også her mellem stående og siddende arbejde. Husk også at placere shampoo og lignende i en passende højde og inden for en god rækkeafstand. Det kan være svært at undgå vrid af ryggen, når vasken er meget lang eller er placeret op ad væggen. Er det tilfældet, må du prøve at støtte siden af hoften ind mod siden af vaskekummen for at undgå at vride i ryggen. Brug et forklæde, når du farver eller vasker hår, så du kan stå helt henne ved vasken uden at blive våd eller få farve på tøjet. Så slipper du for store rækkeafstande med belastning af skuldre og arme som følge. Stå også bagved vasken, så undgår du vrid i ryggen. Hvis vasken er lang, er det bedre at stå med siden til. 8 Kundestolen skal derfor let kunne drejes og let kunne reguleres i højden Den skal kunne komme langt nok ned, så løftede arme undgås. Hvis kundestolen ikke kan det, kan det være en fordel at have en stoleryg, der kan lægges tilbage Kundestolen skal have en lille fod, så kan du komme tæt på kunden, og derved undgå at skulle række armene langt frem. Brug vaske som kan reguleres i højden - så undgår du at bøje i ryggen eller løfte armene højt. Sid evt. ned, hvis det er muligt. 9 Fodbetjent gaslift.

7 Sørg for at placere frisørredskaberne så tæt på dig som muligt. Så skal du ikke række så langt. Redskabsbord Det anbefales, at bordet har hjul og kan reguleres i højden. Indstil bordet i en god arbejdshøjde svarende til din albuehøjde uafhængigt af, om du står eller sidder. Stil bordet så tæt på dig som muligt, så du undgår at skulle række langt. Bordet skal være så stort, at der er plads til de ting, du har brug for. Placer helst de mest anvendte ting øverst. Belysning Ofte glemmes arbejdsmiljøet i forbindelse med valg og placering af lamper og pærer. Dårlig belysning kan føre til irritation af øjne, træthed, hovedpine og muskelspændinger, og det kan medføre dårlige arbejdsstillinger. Det anbefales derfor: At der er en arbejdsbelysning, som kan indstilles, således at I får tilstrækkeligt lys dér, hvor I har behov for at se tydeligt, når I arbejder, uden at lyset blænder At vælge en belysning, der gengiver farver korrekt. Dagslys er den bedste lyskilde At undgå en placering, der kan medføre blænding og refl ekser, eksempelvis i spejlene At undgå skarp overgang mellem den kraftige arbejdsbelysning og den dæmpede almene belysning Brug også et samlebælte, så skal du ikke gå for at hente sakse etc.

8 Eksempler på godt fodtøj med lille hæl/ingen hæl og god stødabsoption. Skift gerne fodtøj i løbet af dagen Redskaber Gulvbelægning og fodtøj Da frisørfaget er præget af meget stående arbejde, er det vigtigste at skifte mellem stående og siddende arbejdsstillinger i løbet af dagen. Det er også vigtigt at afl aste leddene med noget godt fodtøj. Det vil sige fodtøj, der sidder godt fast om hælen, har stødabsorption i sålen og ikke har for høje hæle. Det kan være en god idé at skifte sko i løbet af dagen. På den måde kan man ændre på belastningen af fødder og ben. Når du har en pause, kan du afl aste dine ben ved at lægge dem op på en stol. Desuden bør man vælge en gulvbelægning, der ikke er hård, men som kan give efter, da det giver færre stød op gennem benene og op i ryggen. Det kan for eksempel være et trægulv. Ved indkøb af udstyr og redskaber anbefales det: At redskaberne passer til hånden - gerne med et tykt greb eller en ergonomisk udformning, for eksempel en saks med drejeled At redskaberne er lette At vægtfordelingen føles god. Sakse Som tidligere nævnt er hånden og fi ngrene særligt udsatte hos frisører. Derfor kan det være en fordel, at du vælger en saks med ergonomisk udformning. Der fi ndes sakse, der både har en fast fi ngerstøtte samt et drejeligt led til tommelfi ngeren. Det betyder, at fi ngrene ikke låses fast af saksen, men tilpasses din naturlige fi nger/håndstilling. Ulempen ved en almindelig saks uden drejeled er, at man blandt andet ofte forsøger at korrigere sin arbejdsstilling ved eksempelvis at løfte sine arme eller skuldre. En skarp og nysleben saks går lettere og nedsætter derved den kraft, der skal bruges

9 Kunderne Børster Vælg børster med et tykt greb. Det afl aster fi ngrene og giver et afslappet greb. Frisørfaget er et servicefag, hvor kunden naturligt er i centrum, men det er vigtigt, at du også er opmærksom på, hvordan du kan nedsætte dine fysiske belastninger, når du arbejder med kunden. Føntørrere Føntørrere bør være så lette som muligt og ligge godt i hånden. Du kan eksempelvis hænge føntørreren op i loftet i en såkaldt balanceblok. Det gør føntørreren mere eller mindre vægtløs og afl aster derved dine arme og skuldre. Mange frisører har desuden glæde af en føntørrerholder, der monteres på kundebordet, så du har redskabet lige ved hånden. Undgå føntørrere, der støjer. Børste med tykt greb afl aster hånden bedre end børster med tyndt greb. Hvordan kan kunderne aflaste frisørerne? Du kan få kunderne til at bevæge hovedet, så du lettere kan komme til. Eksempelvis kan du bede kunden om at bøje og dreje hovedet eller ved føntørring bøje hele kroppen frem og bukke hovedet ned. Du kan også bede høje kunder glide lidt frem i stolen, så du ikke skal løfte armene så højt. Du kan også bede kunden dreje stolen, således at du kan stå lige foran kundens ansigt, når du skal klippe eller farve pandehåret. De fl este kunder vil gerne hjælpe, hvis de ved, at det afl aster dig. For at afl aste dig selv kan du bede kunderne om at bukke sig frem. 14 Fladjern Der fi ndes fl adjern, som er ergonomisk udformet og dermed skåner håndleddet. Fladjernet er bukket, således at frisøren undgår belastende bøjning af håndleddet og i stedet kan bevare hånden i sin naturlige stilling. Vælger man oven i købet et keramisk fl adjern med en høj temperatur, er det hurtigere og lettere at glatte håret. Det kan være med til at nedsætte arbejdstiden og dermed den ergonomiske belastning af hånden. 15

10 Arbejdets tilrettelæggelse I pauserne kan du sidde med benene oppe - det afl aster kredsløbet i benene. 16 Arbejdets tilrettelæggelse er også en vigtig faktor for den ergonomiske forebyggelse. De emner, som blandt andre har betydning for arbejdets tilrettelæggelse er, tid, tempo, variation, pauser, trivsel og indfl ydelse. når du farver bryn og fejer gulv. Her bruges forskellige muskler Varier mellem stående og siddende arbejde Planlæg arbejdet, således at du undgår fastlåste Graviditet Det er ikke en sygdom at være gravid, men der kan være risiko for at føde for tidligt, hvis gravide frisører står og går for meget i løbet af graviditeten eller løfter tunge genstande (over 4-5 kg.). Tid, tempo, variation og pauser arbejds stillinger, som betyder ensformig brug af musklerne. Du får varierede arbejdsstillinger, når du Kredsløbet er ofte lettere belastet hos gravide, derfor anbefales det: At veksle mellem stående og siddende arbejde Stress eller højt arbejdstempo ikke kun klipper eller vasker hår hele dagen, men At sidde med benene oppe i pauserne og efter arbejdets kan medføre belastning af led og muskler, særligt når det er de samme muskler, der bruges hele veksler mellem de forskellige arbejdsopgaver. Mange kunder sætter desuden pris på, at det er den ophør At udføre venepumpeøvelser. tiden. Det skyldes, at kroppen ikke kan nå at blive restitueret, det vil sige genopbygget. Hold løbende pauser og skift arbejdsopgaver, så de samme samme person, som både vasker, klipper og sætter håret. For den enkelte frisørs vedkommende kan det også give større tilfredshed at følge hele hårbehandlingsprocessen for den enkelte kunde. Trivsel og indflydelse Når den gravide er i 4. måned, anbefales det, at hun ofte afl astes ved eksempelvis at benytte sin frisørstol. Der bør indføres fl ere afl astningsperioder af 1/2 times varighed i løbet af arbejds dagen. Eksempelvis kan der lægges en afl astningsperiode inden frokost og to efter frokost. muskler ikke bruges hele tiden. Vær opmærksom på, at forskellige typer arbejdsfunktioner ikke nødvendigvis betyder, at forskellige muskler benyttes, og der Flere undersøgelser viser også, at trivslen på arbejdspladsen og muligheden for at få indfl ydelse på planlægning og indholdet i arbejdet har stor betydning for, hvordan man oplever smerter i kroppen. Særligt i de sidste måneder af graviditeten er det vigtigt, at den gravide har mulighed for at hvile sig. Der skal indrettes et sted, hvor den gravide har mulighed for dette. Jævnfør At-vejledning A.1.8, februar 2002 om Gravides og ammendes arbejdsmiljø. derved opnås variation. Ved eksempelvis klip og oprul ning af curlers belastes mange af de samme muskler. Det kan også være godt at veksle mellem præcisionsarbejde Jo bedre det professionelle forhold er indbyrdes mellem mester, medarbejdere/kolleger og kunder, og jo mere indfl ydelse man har på planlægningen og det daglige arbejde, desto større chance har man for at forebygge gener og smerter. Lyt til din krop Når du får ondt, kan det være kroppens måde at signalere, at kroppen belastes forkert. Derfor er det vigtigt at respektere disse signaler samt prøve at ændre på de forhold, der er årsager til smerterne. Prøv eksempelvis at få hjælp fra en kollega, der og mere fysisk krævende kan holde lidt øje med dine arbejdsstillinger. Det kan være, at arbejde, som du eksempelvis gør, kollegaen kan komme frem til nye gode råd eller fi f. Gør noget i 17 dag i stedet for at vente til i morgen.

11 Bilag 1 Opsamling på gode råd om arbejdsstillinger og indretning Bilag 2 Øvelser 18 Reguler kunde- og klippestolen ofte for at undgå at arbejde med bøjet ryg og nakke samt undgå løftede arme Undgå store rækkeafstande: Arbejd så tæt på din egen krop og så tæt på kunden som muligt Stil frisørredskaber inden for rækkevidde og spar benene - brug rullebordene Sørg for gode arbejdsstillinger, når du står: - Stå med afstand mellem fødderne ca cm. - Fordel vægten ligeligt på begge ben: Som variation kan du veksle mellem at lægge vægten på skiftevis højre og venstre ben - Stå ikke med overstrakte knæ - Stå med et lille lændesvaj og lige ret ryg - Undgå at falde sammen i ryggen - Undgå at svaje bagud med overkroppen Husk, det er vigtigt at variere dine arbejdsopgaver samt veksle mellem stående og siddende stillinger i løbet af dagen Brug sko med støddæmpende såler og undgå for høje hæle. Skift eventuelt fodtøj i løbet af dagen Læg benene op i pauserne, det er godt for kreds løbet Lav gerne øvelser i løbet af dagen Anskaf kun inventar, der er fl eksibelt; eksempelvis stole og vaske, der kan reguleres i højden Anskaf udstyr, der ikke vejer meget, som er ergonomisk udformet, og som ligger godt i hånden Sørg for rigeligt med plads ved vasken og kundestolen - det giver bedre arbejdsstillinger Stil krav til jeres leverandører om gode arbejds miljøvenlige produkter og udstyr. Efter en hel dags arbejde kan det være rart at strække sig. Her er nogle eksempler på øvelser, der strækker musklerne i arme, skuldre og nakke. Strækøvelser Nakken Bøj hovedet lige til venstre - så øret kommer ned mod skulderen. Hold stillingen i 10 sekunder Træk hagen ind til halsen. Så kan du mærke, at du får strakt fl ere halsmuskler. Hold stillingen i 10 sekunder Øvelsen gentages til den anden side, i alt 3 gange til hver side. Øvelsen er god for nakke, hals og skuldre. Skuldre/brystmuskel Løft begge skuldre op til ørene - hold dem oppe Træk de løftede skuldre bagud - så skulderbladene støder sammen Hold skulderbladene sammen samtidigt med, at de trækkes ned i baglommerne Slap af og ryst skulderne lidt Øvelsen kan gentages 3 gange. Øvelsen træner den store rygmuskel, der sidder fast på nakken, og begge skuldre, samt udstrækker den store brystmuskel. 19

12 Armene Bøj højre hånd, så håndryggen vipper opad Bøj venstre hånd, så håndfl aden vender opad Løft højre arm strakt op over hovedet og bagud Løft venstre arm strakt bagud Hold strækket i 10 sekunder Gentag øvelsen, men skift arm. Denne øvelse strækker skiftevis for- og bagside af armene. Fingrene Sæt højre og venstre hånds strakte fi ngerspidser mod hinanden Spred fi ngrene Pres hænder og fi ngre mod hinanden, så du mærker et stræk af musklerne i fi ngrene. Venepumpeøvelser Som nævnt har frisører meget gående og stående arbejde. Det kan være belastende for kredsløbet i benene. Derfor kan det også være en god idé at lave venepumpeøvelser i løbet af arbejdsdagen. Skulder/nakkemusklerne Placer dine 3 midterste fi ngre på modsat sides nakke/ skuldermuskel Løft skulderen op til øret, samtidigt med at du trykker let på musklen med fi ngrene Slap af, samtidigt med at du slipper trykket på musklen Gentag øvelsen 5 gange Skift hånd og skulder og gentag øvelsen 5 gange. Benene Stå skiftevis på tæer og hæle. Når du står på hælene, skal du løfte tæerne samtidigt med. Du kan også lave venepumpe øvelser siddende i pauserummet eller derhjemme. Læg benene op på en stol, vip med fødderne op og ned og drej fødderne rundt skiftevis den ene og den anden vej

13 Litteraturliste/Referencer Opsamling på gode råd om arbejdsstillinger og indretning At-bekendtgørelser Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. Reguler kunde- og klippestolen ofte for at undgå at arbejde Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. med bøjet ryg og nakke samt undgå løftede arme Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø. Undgå store rækkeafstande: Arbejd så tæt på din egen krop og så tæt på kunden som muligt At-vejledning A.1.5. Kunstig belysning på faste arbejdssteder. Stil frisørredskaber inden for rækkevidde og spar benene - brug A.1.8. Gravides og ammendes arbejdsmiljø. rullebordene A.1.9. Faste arbejdssteders indretning. Sørg for gode arbejdsstillinger, når du står: D.1.1. Arbejdspladsvurdering. - Stå med afstand mellem fødderne ca cm. D.3.2. Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde. - Fordel vægten ligeligt på begge ben: Som variation kan du veksle mellem at lægge vægten på skiftevis højre og venstre At-meddelelser Nr Inventar på faste arbejdssteder. ben Nr Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. - Stå ikke med overstrakte knæ Nr Ryg-, nakke- og skulderbesvær. - Stå med et lille lændesvaj og lige ret ryg Nr Siddende arbejde. - Undgå at falde sammen i ryggen - Undgå at svaje bagud med overkroppen Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejviser 31: Personlig pleje og anden service. Husk, det er vigtigt at variere dine arbejdsopgaver samt veksle mellem stående og siddende stillinger i løbet af dagen Undervisningsmateriale fra Frisørskolen. Brug sko med støddæmpende såler og undgå for høje hæle. Skift eventuelt fodtøj i løbet af dagen Kilde: Sifferfakta om belastningsergonomi. Arbetsrelaterade besvär och anmälda belastningsskador Læg benene op i pauserne, det er godt for kredsløbet Lav gerne øvelser i løbet af dagen Anskaf kun inventar, der er fleksibelt; eksempelvis stole og Information från Arbetsmiljöverket om Din arbetsmiljö. Frisör, drömyre!. vaske, der kan reguleres i højden Svensk publikation, April Anskaf udstyr, der ikke vejer meget, som er ergonomisk ud- 22 BAR service- og tjenesteydelser relevant materiale Værktøjskasse om stress, år På sporet af arbejdsmiljøledelse elektronisk håndbog, år 2003 Inspirationshæfte - Praktisk erfaringer med arbejdsmiljøledelse, år 2003 Værkstøjskasse om Mobning, år 2003 Klip ud og hæng op! formet, og som ligger godt i hånden Sørg for rigeligt med plads ved vasken og kundestolen - det giver bedre arbejdsstillinger Stil krav til jeres leverandører om gode arbejdsmiljøvenlige produkter og udstyr. 23 Psykisk arbejdsmiljø A-Å, år 2001 Branchevejledning: Arbejde med frisør produkter, år 2000 (under genoptryk).

14 1

15 Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf.: Fax.: Andre adresser Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 Postboks København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Branchevejledningen kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN Vare nr udgave, 2. oplag, 2006 Branchevejledningen kan også hentes på BAR ens hjemmeside:

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER

AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER AFSPÆNDINGSØVELSER FOR PILOTER Som pilot sidder du meget ned i løbet af en arbejdsdag. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at styrke og bevæge din krop, når det er muligt. Her er nogle gode øvelser,

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER

TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR DISCUSPROLAPS I LÆNDEN I DAGKIRURGISK CENTER Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0216

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SUNDT KLIP DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Frisører og anden personlig pleje. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken

SUNDT KLIP DREJEBOG FOREBYGGELSESPAKKE. Frisører og anden personlig pleje. Sådan gennemfører I forebyggelsespakken FOREBYGGELSESPAKKE SUNDT KLIP Frisører og anden personlig pleje DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse 5 Fase

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT

TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 2210 (i tidsrummet kl. 8-15) TIL PATIENTER OPERERET FOR PROLAPS/STENOSE I LÆNDEN PÅ NEUROKIRURGISK AFSNIT Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skærmarbejde Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skærmarbejde 2 www.krop-fysik.dk Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen?, spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 Øvelserne bør gentages 4 gange ugentligt. Øvelse Planken Diagonal løft Mavebøjninger (korte) Mavebøjninger (høje) Squats Squats på 1 ben Sideplanken Rygstræk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Information til patienter med stabilt brud i ryggen.

Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Information til patienter med stabilt brud i ryggen. Ved spørgsmål rettes henvendelse til: Ergoterapien tlf. 96 17 61 35 Fysioterapien tlf. 96 17 61 45 Efter et stabilt brud på rygsøjlen, tilpasser bandagisten

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Inspirationsmateriale om serveringsarbejde. server med manér!

Inspirationsmateriale om serveringsarbejde. server med manér! Inspirationsmateriale om serveringsarbejde server med manér! INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 1 Forord... 3 2 Servering er sagen... 4 3 12 øvelser din krop bare ikke kan få nok af... 5 4 Hvordan du kan gøre

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning hofte. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Hoftebøjer 2 Stå med benene forskudt, hæderne i siden og ret ryg. Pres hoften frem til der mærkes et stræk på forsiden af hoften. Hold 15-20 sek. og gentag øvelsen med det andet ben. 2 - Inderside

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER

ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER FOREBYGGELSESPAKKE ELASTIKTRÆNING TIL SLAGTERIER DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om elastiktræningspakken 3 Sådan gør I 5 Fase 1: Forberedelse og opstart 5 Fase

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Øvelser for gravide i vand

Øvelser for gravide i vand Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide i vand Patientinformation www.koldingsygehus.dk I løbet af graviditeten er det vigtigt, at du holder dig i god form. Det er en god idé at træne 1

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D

Træningsprogram. Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D Træningsprogram Programtitel: passive skulderøvelser Tilhører: Regionshospitalet Horsens. Terapien. Tlf 79274700 Revideret af Fysioterapeut Michael Rasmussen. D. 18.09.08 Bemærkninger: Formål: At vedligeholde

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen

Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Sådan skal du træne, når du har et brud på skulderen Du har brækket overarmen, og bruddet er fundet egnet til konservativ behandling. Derfor er det ikke nødvendigt at foretage en operation. Bruddet vil

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere