Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse"

Transkript

1 Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli Center for Kræft og Sundhed Købehavn Nørre Allé 45, 2200 København N

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Forekomst og overlevelse Stadieinddeling Behandling af hoved-halskræft Rehabiliteringsbehov hos patienter med hoved-halskræft

3 1. INDLEDNING Denne forløbsbeskrivelse er en diagnosespecifik forløbsbeskrivelse, der beskriver forekomst, nøgletal og behandling af hoved-halskræft i Danmark. Den indtil nu akkumulerede viden om behov for og effekt af rehabilitering af borgere med denne diagnose er herefter beskrevet. Forløbsbeskrivelsen er et supplement til Forløbsbeskrivelse for rehabilitering af patienter i Center for Kræft og Sundhed København - Generel del. 2. FOREKOMST OG OVERLEVELSE er en samlebetegnelse for kræftsvulster udgået fra de øvre luft- og spiseveje og tilhørende kirtler. Betegnelsen indbefatter kræft med følgende lokalisationer: Mundhule Spytkirtler Svælg Strube Næse Bihuler Halsens lymfeknuder (metastaser fra hoved-halskræft) Skjoldbruskkirtel Hver år nydiagnosticeres ca.1300 tilfælde, og heraf er ca. 140 tilfælde fra Københavns og Frederiksbergs Kommune 1. Næsten halvdelen af tilfældene forekommer hos mænd og hyppigst i aldersgruppen år. Forekomsten af hoved- halskræft stiger ca. 3 % om året 2. De fleste former for hoved-halskræft er planocellulære karcinomer altså kræft udgået fra pladeceller. De hyppigste lokalisationer er mundhule, svælg og strube. En væsentlig ætiologi er tobak og alkohol. Et mindre antal af tumorerne er virusrelaterede. Det drejer sig om Epstein-Barr virus (EBV) og Human Pappillomavirus (HPV). EBV er relateret til kræft i næsesvælget og ses især hos en række etniske risikogrupper som grønlændere, asiatere og personer med arabisk herkomst. HPV er relateret til kræft primært lokaliseret til svælgets lymfoide væv og er aktuelt i stigning. Generelt gælder, at patienter med virusinduceret hoved- halskræft er yngre end de, der er relateret til tobak og alkohol Overlevelse Den relative overlevelse angiver et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. ét eller tre år. Dette betyder, at dødsfald af anden årsag end kræftsygdommen (f.eks. trafikulykker eller hjertestop) sorteres fra. Se tabellen herunder. 1 Sundhedsstyrelsen. Pakkeforløb for hoved-halskræft. 27. juli Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. 2009; 13 3 SKA. Behandling af Hoved/Hals Cancer referenceprogram. Maj DAHANCA.dk. Vejledende retningslinier for udredning og behandling af patienter med hoved-halskræft. 2007

4 Relativ overlevelse for patienter Mænd % Kvinder % diagnosticeret med hoved- halskræft 5 Kræft i tungen 1 år år Kræft i spytkirtlerne 1 år år Kræft i mundhulen 1 år år Kræft i svælget 1 år år Kræft i næse og bihuler 1 år år Kræft i strubehovedet 1 år år Kræft i skjoldbruskkirtlen 1 år år Prognosen for overlevelse er stærkt afhængig af sygdomslokalisation og stadie 5. Den samlede 5- års overlevelse for hele gruppen er omkring 70 % STADIEINDDELING I forbindelse med diagnosticeringen er det essentielt at få fastlagt sygdommens udbredelse. TNM systemet Med dette system kan lægen klassificere knudens størrelse og eventuel spredning til væv, lymfeknuder eller andre dele af kroppen. T beskriver hvor dybt knuden (tumor) er vokset N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (nodes) M beskriver om der er spredning (metastaser) Det ligger uden for rammerne af dette dokument at beskrive stadieinddelingen for hver enkelt af de angivne kræftformer. Der henvises derfor til relevant faglitteratur. 5 Clemmensen I H, Nedergaard K H, Storm H H. Kræft i Danmark en opslagsbog. Kræftens Bekæmpelse

5 4. BEHANDLING AF HOVED-HALSKRÆFT Omkring 80 % af patienterne bliver primært behandlet med stråleterapi evt. i kombination med kemoterapi og de resterende 20 % med kirurgi og evt. stråleterapi 1. Stråleterapien gives med 6 fraktioner om ugen i 5½ - 6 uger. Nogle patienter tilbydes en speciel skånsom form for strålebehandling, kaldet intensitetesmoduleret strålebehandling (IMRT) 1. Patienter med tumorer tæt på tænder/kæbe skal have vurderet tandstatus for at få foretaget relevant odontologisk behandling før strålebehandling påbegyndes. Supplement med kemoterapi (Cisplatin) anvendes ved flere kræftformer i hoved-halsområdet. Der gives behandling en gang ugentligt 1. Nogle patienter med kræft i mundhule, svælg og strube behandles desuden med Naxogin, som bevirker, at tumorerne bliver mere følsomme overfor bestråling. Stoffet gives 1½ time før hver strålebehandling 1 3. På Rigshospitalet tilses patienten af læge, sygeplejerske og evt. diætist en gang om ugen under strålebehandlingen med henblik på løbende at vurdere og behandle akut opståede bivirkninger. Patienten ses endvidere14 dage, 2 og 5 måneder efter endt strålebehandling. Herefter følges de en gang om året i op til 5 år. Ved 2-måneders kontrollen vurderes det samlede behandlingsresultat REHABILITERINGSBEHOV HOS PATIENTER MED HOVED-HALSKRÆFT 5.1 Særlige behov hos denne patientgruppe Mundgener Mucositis udgør den største akutte bivirkning. Slimhindernes overfaldeepitel afstødes helt eller delvist i det bestrålede område. Tilstanden giver svære smerter, som dog i reglen svinder indenfor 2 måneder. Der behandles med morfika. Andre bivirkninger er stomatit (mundbetændelse), som medfører sejt trådagtigt slim, svien og en brændende fornemmelse i munden. Endvidere ses smerter, smagsforandringer, trismus (besvær med at åbne munden højt) og dysfagi (problemer med at synke). Spytkirtlerne er udtalt strålefølsomme. Xerostomi (mundtørhed) er derfor en hyppig og kronisk bivirkning, der medfører svære gener for patienten. Ved udtalt xerostomi har patienten ofte besvær med at spise og tale, og de tørre slimhinder kan medføre, at nattesøvnen forstyrres. Hos patienter med egne tænder ses øget forekomst af caries. Efterfølgende tandbehandlinger kan være yderst komplicerede pga. svære knogleforandringer. Patienterne har glæde af vejledning i korrekt mundpleje og anvendelse af mundplejemidler. For nogle er det relevant med henvisning til tandlæge og tandplejer Brown P, Rye Markussen A. Ernæringsmæsige vilkår for hoved-halscancerpatienter. Diætisten 2007; 89: Specht L K, Kirkegaard J. Hoved-hals- cancer. Ugeskr Læger 2002;164 (23): Specht L. Oral complications in the head and neck radiation patient. Support Care Cancer 2002; 10: Andreasen C N, Lindegaard J C; Grau C. Bivirkninger ved strålebehandling af hoved-hals cancer. Månedsskrift for praktisk lægegerning 2006; 5 10 Helle Falborg. Huller I tænderne efter strålebehandling kan forebygges.tæt på kræft 2009; 4:

6 Vægttab Forandringerne i mundhule og svælg resulterer ofte i, at det ikke er muligt at spise tilstrækkeligt til at holde vægten. Afhængigt af diagnosen ses store vægttab, som for mange fortsætter op til 5 måneder efter afsluttet strålebehandling. Dette kan medføre behov for anlæggelse af fødesonde. Mange har glæde af råd og vejledning fra diætist mhp. at optimere kosten Vævsforandringer Ødelæggelse af væv såsom hud, muskler, nerver, fascier og knogler sker som følge af en kombination af direkte beskadigelse af cellerne (forårsaget af strålerne), iskæmi (lokal iltmangel) og/eller dannelsen af fibrotisk væv (bindevæv). Fibrosering af underhud, muskulatur og andre bløddele i det bestrålede område kan udvikles måneder til år efter behandlingen. Fibrose kan medføre trismus, fiksering af tungen samt generelt nedsat bevægelighed af svælgets og strubens bløddele. I visse tilfælde kan fibrose i ansigtet og på halsen medføre kronisk lymfødem (væskeophobning i vævet). Fibrose af vævet på halsen og omkring kæbeleddet kan give ledsmerter og udstrålende smerter til nakke og skulder. Patienter med omfattende fibrose og bevægeindskrænkning kan i den forbindelse udvikle arthrose (slidgigt) i kæbeleddet og i halshvirvelsøjlen. Denne patientgruppe har derfor glæde af fysioterapeutisk behandling med fokus på at øge bevægelighed og vævsforskydeligheden samt træne de svage muskelgrupper i området. Et behandlingsforløb hos privatpraktiserende ergoterapeut kan være relevant i tillæg til den fysioterapeutiske behandling. Sociale problemstillinger Socialt kan både familie- og arbejdsliv blive påvirket. Mange får så svært ved at spise og drikke, at de bliver socialt isolerede, da de ikke ønsker at udstille deres handicap. Derud over vil nogle patienter pga. operation i ansigtet og i munden have ændret udseende og tale i en sådan grad, at det kan medføre social isolation. Mange patienter får endvidere så omfattende tandskader, at det for den enkelte kan betyde store udgifter. 5.2 Andre relevante tilbud Et godt og velfungerende tilbud er Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft. Læs mere på 11 Ravasco P, MOnteiro-Grillo I, Vidak P M, Camilo M E. Impact of nutrition on outcome: A prospective randomized controlled trial in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy. Head Neck 2005; 27: Maureen B Huhmann, Regina S Cunningham Importance of nutritional screening in treatment of cancerrelated weight loss. Lancet Oncol 2005; 6: Hayward MC, Shea AM. Nutritionel Needs of Patients with Malignancies of the head And Neck Seminars in Oncology Nursing 2009; 25 (3):

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Rehabilitering af kræftpatienter

Rehabilitering af kræftpatienter Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk www.sygehuse-kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2002 Rehabilitering af kræftpatienter Indhold 1. Indledning...7 1.1 Hvorfor specielt fokus

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer.

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. Udarbejdet af DAHANCA s recidivgruppe 2010 Baggrund

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer

Børnecancerfonden informerer. hjernetumorer i hjernetumorer hjernetumorer 3 Hjernetumorer udgår fra centralnervesystemets forskellige celletyper, oftest nerveceller, støttevæv eller hinder. Den oprindelige celletype er i de fleste tilfælde en del

Læs mere

Parodontitis og diabetes

Parodontitis og diabetes Parodontitis og diabetes CARLA C. PONTES ANDERSEN Diabetes er en metabolisk sygdom med stigende prævalens på verdensplan. Situationen i Danmark er den samme, og det anslås, at ud af 100 voksne danskere

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

DAHANCA 25A CIRRO IP010309

DAHANCA 25A CIRRO IP010309 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25A CIRRO IP010309 Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved hals cancer

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom

Små vaskulitter. GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Små vaskulitter GPA/Wegeners granulomatose, MPA og Churg-Strauss syndrom Vaskulitis er en stor sygdomsgruppe, som har det fælles,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne? Hudkræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på hudkræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvilken behandling findes der? 11 Hvad er bivirkningerne? 13 Er der andre behandlingsformer? 15 Hvad

Læs mere