Forsøgsprotokol. Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsprotokol. Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi."

Transkript

1 Forsøgsprotokol Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, Ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Projektansvarlige: Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark. Tlf Knud Vemming, Product Manager, Magnetic Stimulation, MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum, , Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg, , Birgitte Schantz Laursen, cand.cur. ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Tlf Lars Arendt-Nielsen, professor, SMI. Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Danmark. Tlf ,

2 Indledning og baggrund Behandling af muskelsmerter med perifer og kortikal elektromagnetisk og elektrisk terapi. Muskel- og skeletsmerter er overordentlige hyppige lidelser. I en dansk sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2000 angiver 51,2 % at have haft muskel- og skeletsmerter indenfor de sidste 14 dage (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). Sammenlignet med andre sygdomsgrupper er disse lidelser årsag til flest førtidspensioner, flest tilfælde af langvarig sygdom, størst aktivitetsnedsættelse i befolkningen, flest tabte gode leveår og flest besøg hos alment praktiserende læger (Thomsen og Danneskiold-Samsøe 2002). De samfundsøkonomiske omkostninger til muskelog skeletlidelser udgør 15% af de samlede udgifter på 140 mia. kroner og er dermed den næstdyreste sygdomsgruppe efter psykiatriske lidelser (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). Generaliserede kroniske muskelsmerter så som fibromyalgi forekommer i 1% - 4% af befolkningen. Ca. 20% af de der er involveret i en bilulykke hvor de påkøres bagfra udvikler kroniske piskesmælds smerter (whiplash). Smerter som i dag er meget svære at behandle.der findes ikke i dag, entydige teorier, der kan forklare sygdommen fibromyalgi og whiplash, og der findes heller ikke, hverken i det etablerede eller det alternative behandlersystem, en effektiv behandling af samme. Der er derfor behov for forskning, der både forsøger at afdække den fysiologiske natur af sådanne kroniske smerter, afprøver forskellige behandlingsmuligheder herunder også komplementær behandling og afdækker patienternes egne oplevelser og erfaringer. Det overordnede formål med projektet er at bedre diagnosticeringen og behandlingen af patienter med kroniske piskesmælds smerter og at sammenligne effekten med patienter med ømme punkter (trigger punkter) i nakke skulder regionen. Projektet består af tre delprojekter. Hvert delprojekt refererer til de øvrige i en løbende dialog der sikre vidensudvikling mellem delprojekterne og skaber mulighed for eventuelle justeringer i form og indhold af det enkelte delprojekt undervejs. De tre delprojekter er: 1). Højintensitets Magnet-behandlings (perifer elektromagnetisk terapi pemt) Virkning på Triggerpunkternes Aktivitet: Mekanisme Et eksperimentelt studie som har til formål dels at undersøge om der er en målbar effekt af 5 dages pemt (20 min/dag) på de triggerpunkters fysiologisk natur og dels at bedømme den mulige Magnetterapiprojekt, februar

3 virkning af perifer magnetisk terapi på triggerpunkt aktivitet og dermed skabe evidens for disse mekanismer. 2). Højintensitets Magnet-behandlings (kortikal elektromagnetisk terapi kemt) Virkning på myofasciale smerter samt piskesmæld (whiplash) Et studie der har det formål, at registrere og dokumentere, om der er en målbar effekt af 5 dages kemt (20 min/dag) på de triggerpunkter, der udløser myofasciale smerter i nakke skulder regionen samt på patienter der lider af whiplash. 3). En kvalitativ interviewundersøgelse med det formål at undersøge piskesmæld patienters subjektive oplevelser og erfaringer ved behandling med elektromagnetisk terapi (kemt) Der tages udgangspunkt i piskesmæld patienterne fra delprojekt 2. Projektet er støttet af bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til etablering af regionale teknologicentre. Projektet er således en faglig aktivitet under Center for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Den statslige finansiering i projektet beløber sig ca. til kr ,-. Derudover bidrager de projektansvarlige med selvfinansiering. Resultaterne forventes publiceret i relevante videnskabelige og ikke-videnskabelige tidsskrifter og offentliggjort på videnskabelige konferencer, kurser og temadage. Udstyret der anvendes til magnetisk stimulation er CE mærket og stilles til rådighed af MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum De enkelte delprojekter er hver for sig detaljeret beskrevet i det følgende. Referencer Biering-Sørensen F & Kjøller M. Muskel- og skeletlidelser. Ugeskrift for læger 2004; 166/14: Thomsen SX & Danneskiold-Samsøe B. Fibromyalgi. Tidsskrift for sygeplejeforskning 2002; 3: Magnetterapiprojekt, februar

4 Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, Ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Projektansvarlige: Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark. Tlf Knud Vemming, Product Manager, Magnetic Stimulation, MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum, , Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg, , Birgitte Schantz Laursen, cand.cur. ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Tlf Lars Arendt-Nielsen, professor, SMI. Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Danmark. Tlf Magnetterapiprojekt, februar

5 Lægmandsprotokol Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi Muskel- og skeletsmerter er overordentlige hyppige lidelser. I en dansk sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2000 angiver 51,2 % at have haft muskel- og skeletsmerter indenfor de sidste 14 dage (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). Sammenlignet med andre sygdomsgrupper er disse lidelser årsag til flest førtidspensioner, flest tilfælde af langvarig sygdom, størst aktivitetsnedsættelse i befolkningen, flest tabte gode leveår og flest besøg hos alment praktiserende læger (Thomsen og Danneskiold-Samsøe 2002). De samfundsøkonomiske omkostninger til muskelog skeletlidelser udgør 15% af de samlede udgifter på 140 mia. kroner og er dermed den næstdyreste sygdomsgruppe efter psykiatriske lidelser (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). En af disse muskel- og skelet smerter er det vi kender som whiplash (piskesmælds smerter efter trafik ulykke). Der findes ikke i dag entydige teorier, der kan forklare smerter som følge af whiplash, og der findes heller ikke, hverken i det etablerede eller det alternative behandlersystem, en effektiv behandling af samme. Mange personer har aktive myofaciale trigger punkter (i daglig tale myoser) i nakke skulderregionen der ligesom whiplash giver smerte i den region. Disse lokaliserede myosesmerter er ikke kroniske og medfører derfor ikke samme psykologiske overbygning som whiplash (depression mv.). Der er derfor behov for forskning, der både forsøger at afdække den fysiologiske natur af såvel whiplash som aktive myofasciale trigger punkter og afprøve forskellige behandlingsmuligheder herunder også komplementær behandling og afdækker patienternes egne oplevelser og erfaringer. Der er netop fremkommet studier der viser at højintensitet elektromagnet terapi (20 min stimulation per dag i ca. 5 dage) har en effekt på generaliserede kroniske smerter (Passard et al. 2007, Sampson et al. 2006). Det er ikke klarlagt om højintensitet elektromagnet terapi har effekt på kroniske smerter som følge af piskesmæld (whiplash) eller regionale aktive myofasciale smerter (trigger punkter). Det overordnede formål med projektet er at bedre diagnosticeringen og behandlingen af whiplash. Projektet består af tre delprojekter. Der skal inkluderes 70 patienter med whiplash (35 til aktiv behandling, 35 til placebo behandling) og 70 kontrol personer med ømme punkter i nakke-skulder regionen (myoser) (35 til aktiv behandling, 35 til placebo behandling). I delprojekt 1 bliver personer med myofasciale trigger punkter (myoser) undersøgt og den fysiologiske natur af myofasciale triggerpunkter, det vil sige smerteniveau, smerteudbredelse, Magnetterapiprojekt, februar

6 elektrisk aktivitet i smertepunkterne og blodgennemstrømningen i smertepunkter bliver vurderet før og efter punkterne behandles med 5 dages, 20 min perifer elektromagnetisk terapi. I delprojekt 2 bliver patienterne (whiplash) og personerne (myofasciale trigger punkter) ved lodtrækning delt i to grupper der modtager aktiv eller passiv (placebo) kortikal elektromagnetisk terapi. Patienterne/personerne skal i en periode på 5 dage (20 min/dag) behandles med enten aktivt system eller placebo. Delprojekt 3 tager udgangspunkt i patientperspektivet og vil, ved hjælp af interview, undersøge whiplash patienternes oplevelser og erfaringer ved kortikal elektromagnetisk behandlingen. Referencer Biering-Sørensen F & Kjøller M. Muskel- og skeletlidelser. Ugeskrift for læger 2004; 166/14: Passard A, Attal N, Benadhira R, Brasseur L, saba G, Sichere P, Januael D, Bouhassira D. Effects of unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation of the motor cortex on chronic widespread pain in fibromyalgia. Brain. 2007, October 130, (Pt 10): Sampson SM, Rome JD,, Rummans TA. Slow-frequency rtms reduces fibromyalgia pain. Pain Med Mar-Apr, 7(2):115-8 Thomsen SX & Danneskiold-Samsøe B. Fibromyalgi. Tidsskrift for sygeplejeforskning 2002; 3: Magnetterapiprojekt, februar

7 Delprojekt 1 Højintensitets Magnet-behandlings (perifer elektromagnetisk terapi pemt) Virkning på Triggerpunkternes Aktivitet: Mekanisme Projektansvarlig: Hong-You Ge, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Baggrund og formål Myofascial smerte er karakteriseret ved triggerpunkter, der er lokaliserede områder med forøget sensitivitet af dybe strukturer. Det er postuleret, at triggerpunkter er involveret i op til procent af de muskelsmertetilstande, der er forårsaget af skader (akut opstået eller på grund af længerevarende belastning) og hos patienter, der behandles på smerteklinik (Simons et al. 1999). Til trods for den anerkendte udbredelse af triggerpunkter, er der i litteraturen uoverensstemmelse omkring diagnostiske kriterier samt eksistensen af myofasciel smertesyndrom som en enkelt patologisk diagnose. Diagnosen af triggerpunkter foretages derfor udelukkende på baggrund af kliniske karakteristika (Simons et al. 1999). Triggerpunktet kan identificeres som et hypersensitivt punkt beliggende i et stramt bånd af muskelfibre. Ved manuelt tryk er triggerpunktet derfor smertefuldt og kan give anledning til en karakteristisk meddelt smerte, ømhed og autonome fænomener. Et triggerpunkt kan være aktivt eller latent. En muskel med et aktivt triggerpunkt vil som regel være smertefuld under bevægelse, have nedsat bevægelighed og i nogle tilfælde have nedsat styrke samt udholdenhed. Triggerpunkter er endvidere kendetegnet ved, at man kan udløse en hurtig kontraktion af fibre i det stramme bånd (lokalt twitch respons) under palpering. Når der palperes langs det identificerede stramme bånd, kan en lille knude lokaliseres, hvilket er triggerpunktet. Et latent triggerpunkt kan i mindre grad have de samme karakteristika som et aktivt, dog uden klinisk smerteklage (Simons et al. 1999). Magnetterapiprojekt, februar

8 Indtil nu er der foreslået to teorier til at forklare triggerpunktfænomenet: Den ene teori er foreslået af Simons et al. (1999) og postulerer, at triggerpunkter skyldes skader på ekstrafusale motorenheder, hvorimod den anden teori, som er foreslået af Hubbard et al. (1996), postulerer, at triggerpunkter skyldes skader på muskelspindlerne; de intrafusale motorenheder. Disse to teorier beskriver mulige kilder til en abnorm elektromyografisk (EMG) motoraktivitet. Men teorierne er ikke tilstrækkelige til at forklare smerte manifesteret ved triggerpunktet, ej heller den meddelersmerte, som ofte er forbundet med muskelsmerte. Disse to teorier forklarer blot, hvordan det lokale twitchrespons opstår ved at se motorenhederne som effektorer og ikke som receptorer. Det synes muligt, at det lokale twitchrespons er en rygmarvsrefleks (Hong 1994), men refleksens (strækrefleks, afværgerefleks eller startlerefleks) og de involverede receptorers natur er stadig uvis. Det er for nylig blevet påvist at det sympatiske nervesystem øger smerteintensiteter fra triggerpunkterne (Ge et al. 2006), og evidens hos dyr foreslår, at den sympatiske udstrømning influerer muskelfunktionen i form af muskelspindelafferenter. Evidens hos mennesker viser også, at muskelspindelafferenterne er hypersensitive i triggerpunktet og ikke i ikke-triggerpunktet (Ge et al, submitted). Derfor deltager muskelspindelafferenterne i triggerpunkternes patogenese. Perifer elektromagnetisk Terapi (pemt) anvendes i dag til behandling af en lang række smerte lidelser, samt forhold relateret til og livsstilssygdomme som fx nedsat kredsløb i benene, smerter ved gang og i bevægeapparatet generelt, forskellige gigtlidelser samt til generel smertelindring. pemt benyttes desuden til at accelerere heling af benbrud og sportsskader og til restitution efter hård fysisk træning. Den tilgrundliggende effekt fra magnetfelt til celle er endnu kun delvist forklaret, men der er ingen tvivl om, at pemt har en målbar effekt på cellelært niveau. Flere af de teorier, der forsøger at forklare den positive effekt af behandling, bygger på at pemt skaber en forbedret blodcirkulation (Smith 2004), skaber en immunrespons (Simko 2004), stimulerer vækst-relaterede celleresponser (Rahbek 2005), eller en kombination af flere af disse. Det ønskes derfor undersøgt, om disse påvirkninger har en gavnlig effekt på myofasciale smerter. Den neurale mekanisme for triggerpunkter er ligeledes ikke fuldstændig kendt. Der eksisterer spontan EMG aktivitet, hvor EMG-amplitude er relateret til smerteintensitet. Der eksisterer også hypersensitivitet i muskelspindelafferenterne i triggerpunktet. Disse to objektive og elektrofysiologiske metoder kan bedre vurdere triggerpunktaktivitet. Formålet med det nærværende arbejde er at bedømme den mulige virkning af perifer magnetisk terapi (pemt) på triggerpunktaktivitet og skabe evidens for disse mekanismer. Magnetterapiprojekt, februar

9 2 Forsøgsprotokol Dette studie består af 4 sessioner der gentages efter hver pemt behandlig (5 dage med hver 20 min, 10 Hz behandling): 1. Stimulation af triggerpunkter med pemt behandling (aktiv eller placebo) for at evaluere aktivitet i triggerpunktet i trapezmuskel før og efter behandling (aktiv/placebo). 2. Reflekshammerstimulation på triggerpunktet før og efter pemt/placebo for at evaluere aktivitet i triggerpunktet før og efter behandling (aktiv/placebo). 3. Laser doppler flowmetrievaluering af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter i trapezmusklen før og efter pemt behandling (aktiv/placebo). 4. Hypertonisk saline /glutamat injektion bilateralt i trapezmusklen før og efter pemt/placebo behandling hos 35 personer i hver gruppe (aktiv, placebo) med smertefulde triggerpunkter i nakkeskulder regionen. Samtig provokeres de descenderende hæmmende smertebaner ved at nedsænke hånden i isvand i 3 minutter. Smertearealet og intensiteten vil blive dokumenteret før og efter pemt/placebo behandling. Desuden registreres antallet af triggerpunkter i den behandlede skulderregion. Magnetstimulation Der stimuleres perifert med 80% af den motoriske tærskel i 20 min (10Hz) hver dag i 5 dage. pemt/placebo spolerne placeres over triggerpunkterne. Der måles (4 sessioner) efter hver behandling Elektrisk stimulation af triggerpunkterne med lav intensitet. a) Bestemmelse af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter før og efter pemt behandling En elektromyografisk (EMG) nåle-elektrode bliver indført i triggerpunktet, for at optage den spontane EMGaktivitet med en DANTEK EMG optager. Mens nålen indføres, vil der blive fremkaldt et lokalt trækningsrespons, hvis der er tale om et triggerpunkt. Et triggerpunkt er derfor defineret som havende enten et lokalt trækningsrespons eller spontan EMGaktivitet. Hvis ikke, er der tale om et ikke-triggerpunkt. b) Elektrisk stimulation Med nåle-elektroden på plads i triggerpunktet eller ikke-triggerpunkterne i musklen, bliver den forbundet til en elektrisk stimulator på DANTEK EMGoptageren. En enkelt stimulus med en Magnetterapiprojekt, februar

10 varighed på 1 ms gentages ti gange med en styrke på 1, 2, 3,...20 ma, og den motoriske respons (refleks) bliver optaget med overfladeelektroder. Denne stimulationsprocedure bliver gentaget på begge skuldre. Stimulationsintensiteten, som er mindre end intensiteten, der anvendes ved elektrisk terapi, er sikker for forsøgspersonerne. For at bevise, at elektrisk stimulation i triggerpunkterne fremkalder en lignende reflekslatens, bliver reflekslatens efter pemt/placebo optaget med en lignende procedure som ved intramuskulær stimulation. EMT spolerne placeres over triggerpunkterne og der anvendes 10 Hz, 20 min stimulation med en intensitet der er 80% af den motoriske tærskel Reflekshammerstimulation på triggerpunkterne før og efter EMT behandling. Forsøgspersonerne fra det første eksperiment vil også blive inkluderet i dette forsøg. a) Fastlæggelse af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter Fingerknips palpation på triggerpunktet fremkalder lokale og afledte smerter, mens der ikke fremkaldes smerter eller afledte smerter på ikke-triggerpunkterne. b) Reflekshammerstimulation på triggerpunkterne En computerkontrolleret reflekshammer giver en hurtig og kortvarig (5 ms) styrkestimulation på trigger og ikke-trigger punkterne, hver 10 gange. De fremkaldte refleks eller motoriske responser bliver optaget med overflade-elektroder 2 cm væk fra stimulationspunkterne. Da den anvendte styrke er ret lav, vil der ikke være nogen skade på muskelfibre eller knogler. 2.3 Laser Doppler flowmetrimåling af blodflow i triggerpunkter og ikke-triggerpunkter. a) Fastlæggelse af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter Fingerknips palpation på triggerpunktet fremkalder lokale og afledte smerter, mens der ikke fremkaldes smerter eller afledte smerter på ikke-triggerpunkterne. b) Laser Doppler flowmetrimåling Laser Doppler flowmetrimåling er en ikke-invasiv måling af blodflow i huden og i trapezmusklen. Målingerne bliver foretaget før og efter pemt/placebo behandling Hypertonisk saline injektion i den øvre del af trapezmusklen. Bilateral injektion af hypertonisk saline/glutamat vil aktivere det descenderende inhibitorsystem (DNIC), som har betydning i bekæmpelse af smerter. Denne metode er derfor egnet til at evaluere den aktuelle status af dette system hos patienter med smerter og kan bruges til at evaluere om EMT Magnetterapiprojekt, februar

11 behandling har effekt på det descenderende inhibitor-system hos patienter. Injektioner bliver givet før og efter pemt behandling, i alt to gange. Hypertonisk saline (0,5 ml i hver side for hver bilateral injektion) bliver injiceret i begge trapezmuskler. Samtidig provokeres det descenderende inhibitorsystem ved at hånden nedsænkes 3 min i isvand for at se om denne ekstra smerte påvirker effekten af saltvands induceret DNIC for at simulere effekten af en vedvarende smerte på evnen til at aktivere DNIC. Kan pemt påvirke denne interaktion vil der kunne være basis for en ny terapi. Den provokerede lokale smerte varer omkring 5 minutter. Smertetærskelen måles på de lokale injektionssteder og på de områder, hvor smerten udstråler bilateralt på nakkeregionen efter hver injektion ved VAS-skala registrering og PPT (pain pressure threshold). Denne metode har ingen kendte bivirkninger for patienterne. 3. Inklusionskriterier: Personer mellem 18 og 65 år med trigger punkter i nakke skulder regionen. Diagnosekriterier for triggerpunkter er lokaliseret smerte i en afgrænset del af kroppen, forekomst af triggerpunkter, at man kan udløse local twitch respose som er en hurtig kontraktion af fibre i det stramme bånd, som udgør triggerpunktet under palpering og meddelt smerte fra stimulation af triggerpunkter. 3.1 Styrkeberegning Tryksmertetærsklen (PPT) og et visuel analog skala (VAS) er måleresultater, hvorfor kan vi beregne en standardafvigelse af studiet på ca. 50 (kpa, mm), og en forøgelse i gennemsnittet vil være på (kpa, mm). Der er to grupper (aktiv pemt og placebo) af forsøgspersoner. For en teststyrke fastsat til 0,9, som er sandsynlig for at vise, at resultatet er sandt, og alfa niveauet er fastsat til 0,05, så den påkrævede teststørrelse er beregnet (Sigmastat) til 25 forsøgspersoner. Set i lyset af udfaldsraten (5%) i parallel studier forøger vil teststørrelsen til 35 forsøgspersoner for hver gruppe i dette studie. 3.2 Medicinregistrering Ved studiets start og slut vil forsøgspersonernes medicinforbrug blive registeret. Derudover skal de selv registrere deres forbrug af pn medicin i behandlingsperioden. Se bilag I og II. 4. Eksklusionskriterier: Magnetterapiprojekt, februar

12 Misbrug af alkohol eller medicin, psykiatriske lidelser af sværere grad, graviditet, alvorlige kroniske sygdomme så som cancer, hjerte- lungeinkompensation, uafklaret økonomisk kompensation. 5. Etiske overvejelser Undersøgelsen overholder kravene i Helsinki-deklarationen og forelægges Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland til godkendelse. Desuden anmeldes forsøget til Datatilsynet. 5.1 Risici ved de eksperimentelle metoder Det er projektgruppens opfattelse, at forsøget ikke er forbundet med væsentligt ubehag eller udgør nogen risiko. Der er ingen kendte risici ved de anvendte undersøgelsesmetoder, der anvendes rutinemæssigt på Center for Sanse-Motorisk Interaktion samt på en lang række andre institutioner i ind- og udland. Der kan sjældent (under 1 %), efter indstik af intramuskulær elektroder, ses hæmatomdannelse pga. nålestikket. Dette behandles med kulde og strækøvelser. Forsøgslederne har flere års erfaring med eksperimentelle smertestimuli og har efter mere end 1000 injektioner (saltvand/glutamat) aldrig observeret alvorligere komplikationer som følge af disse stimuli. 5.2 Risk/benefit ratio for forsøget Dette studie har til hensigt at bidrage til at klarlægge patofysiologien bag myofasciale smertesygdomme, hvilket vil være et gennembrud for forskningen af ætiologien bag muskelsmerte og smertebehandling. Den eventuelle risiko, der er for bivirkninger hos patienterne, vil være særdeles marginal i forhold til den betydelige information om patofysiologien ved muskelsmerter, som forsøget vil give. 5.3 Rationale for forsøgsdesignet For at undersøge ætiologien bag muskelsmerte er det nødvendigt med flere undersøgelser, hvor man enten vil fokusere på sensoriske eller motoriske effekter. Denne viden kan igen bruges til, på et senere tidspunkt, at behandle muskelsmertepatienter, idet behandlingsforløbet i dag ikke er optimalt grundet manglende viden omkring smertemekanismer i musklerne. Gruppen bag protokollen råder Magnetterapiprojekt, februar

13 over tilstrækkelig erfaring, laboratorier og kapacitet til at gennemføre forsøgene og efterfølgende formidle den indhentede viden gennem bl.a. publikation i relevante fagtidsskrifter. 5.4 Informering af forsøgspersonerne Alle forsøgspersoner informeres både skriftligt og mundtligt i forbindelse med anmodning om deltagelse. Desuden udleveres folderen Dine rettigheder som forsøgsperson i et biomedicinsk forskningsprojekt. Indvilger personen i at deltage, bedes denne underskrive samtykkeerklæring. Den mundtlige information vil, som det fremgår af de udarbejdede retningslinier for afgivelse af mundtlig information, indebære en understregning af at man har ret til at medbringe en bisidder ved samtalen at man har ret til betænkningstid at det er frivilligt at deltage at man til enhver tid kan trække tilsagn om deltagelse tilbage, uden at det vil have yderligere konsekvenser eller indflydelse på en eventuel behandlingen i øvrigt at myndighedernes krav og regler bliver overholdt at forsøget først er gået i gang efter, Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland har godkendt protokollen Apparater, kvalitetssikring og sponsorater De anvendte EMT apparater vil være CE-mærkede apparater. MagVenture stiller vederlagsfrit EMT forsøgsapparater til rådighed i hele forsøgsperioden. For at sikre apparaternes funktion, vil alle apparater blive testet inden forsøget sættes i gang. Under forsøgsforløbet, vil der blive taget telefonisk kontakt til de involverede forskere, for at sikre, at apparatet virker som forventet. EMT apparatet har et indbygget kredsløb, der sikrer, at der i tilfælde af fejl, ikke udføres behandling. I tilfælde af fejl, kontaktes MagVenture for udbedring af denne. Alle MagVenture apparater, der benyttes i studiet er CE-mærkede og følger retningslinier og krav nævnt ovenfor. Magnetterapiprojekt, februar

14 Udstyr med tilsvarende EMT teknologi benyttes allerede i dag på både danske og en lang række internationale klinikker. 6. Referencer Hubbard DR Jr: Chronic and recurrent muscle pain: Pathophysiology and treatment, and review of pharmacologic studies. J Musculoskel Pain 1996;4: Hong CZ. Persistence of local twitch response with loss of conduction to and from the spinal cord. Arch Phys Med Rehabil. 1994;75(1):12-6. Ge HY, César Fernández-de-las-Peñas, Arendt-Nielsen L. Sympathetic facilitation of hyperalgesia evoked from myofascial tender and trigger points in patients with unilateral shoulder pain. Clin Neurophysiol in press. Rahbek UL, Tritsaris K, Dissing S. Interaction of Low-Frequency, Pulsed Electromagnetic Fields with Living Tissue: Biochemical Responses and Clinical Results. Oral Biosci Med 2005; 2:29-40 Simko M, Mattsson M-O. Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields as Effectors of Cellular Responses In Vitro: Possible Immune Cell Activation. Journal of Cellular Biochemistry 2004; 93: Simons, D.G., Travell, J.G. and Simons L.S. Travell and Simons Myofascial Pain and Dysfunction The Trigger Point Manual, Volume 1. Upper half of the body. Ed. 2. Williams & Wilkins, Baltimore, Smania N, Corato E, Fiaschi A, Pietropoli P, Aglioti SM, Tinazzi M. Repetitive magnetic stimulation: a novel therapeutic approach for myofascial pain syndrome. J Neurol. 2005;252: Smith TL, Wong-Gibbons D, Maultsby J. Microcirculatory effects of pulsed electromagnetic fields. Journal of Orthopaedic Research 2004; 22: Magnetterapiprojekt, februar

15 Bilag I, Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Skema til registrering af medicin Dato: Patient id: Ved studiestart Ved studie afslutning Fast medicin: Præparat/dosis Morgen Middag Aften Nat Ordineret pn medicin/døgn: Magnetterapiprojekt, februar

16 Bilag II, Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Skema til registrering af pn medicin i behandlingsperioden Patient id: I den periode hvor du får behandling for dine muskelsmerter vil vi gerne at du, på dette papir, notere hver gang du tager medicin udover det du får på faste tidspunkter. Ekstra medicin: Dato Tidspunkt, præparat og dosis Magnetterapiprojekt, februar

17 Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Højintensitets Magnet-behandlings (perifer elektromagnetisk terapi pemt) Virkning på Triggerpunkternes Aktivitet: Mekanisme Vi vil gerne spørge dig om du vil deltage som forsøgsperson i vores forskningsprojekt, som udføres dels ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) ved Aalborg Universitet. Det er frivilligt om du vil deltage og du kan når som helst trække dit tilsagn om deltagelse tilbage uden at skulle begrunde dette. Du har ret til betænkningstid før et evt. samtykke gives, og du har ligeledes ret til at medbringe en bisidder, når du modtager den mundtlige information. Den vedlagte folder Dine rettigheder som forsøgsperson i et biomedicinsk forskningsprojekt indeholder oplysninger om tavshedspligt, aktindsigt og klagegang. Beskrivelse af forsøget Mange personer lider af smerter fra muskler i nakken og skuldrene som skyldes ømme punkter (myoser). Disse ømme punkter kan i nogle tilfælde medføre megen smerte og kaldes så trigger punkter. Trykker man på disse punkter stråler smerten ud i det omkringliggende område. Disse punkter kan være svære at behandle og vil normal kræve en invasiv procedure f.eks. injektion af lokalbedøvende stof. I forsøget vil vi afprøve om perifer elektromagnetisk terapi har en effekt på disse trigger punkter. Studier har vist at magnet stimulation kan øge blodcirkulation i et område og reducere smerterne. Vi ønsker derfor i et kontrolleret studie at undersøge om en aktiv magnet stimulation sammenlignet med en inaktiv (placebo) kan give smertelindring. Der vil være en lodtrækning om du skal have den ene (aktiv magnet spole) eller den anden form (inaktiv magnet spole). Magnetspolen placeres over ømme punkt(er) i nakke-skulder regionen. Stimulationerne vil ikke kunne mærkes. Du vil skulle komme 5 gange. Den første gang registrerer vi dine smerter, som beskrevet og du vil modtage 20 min stimulation. Dette gentages 5 dage i træk. Første og sidste besøg vil ca. tage to timer de øvrige vil tage ca. en time. Formålet med projektet er at bedre diagnosticeringen og behandlingen af trigger punkter. Procedure For at være sikker på at vi kan undersøge om elektromagnetisk terapi har en positiv effekt på de smertefulde områder, er det vigtigt at behandlingen gives på et sted, hvor der er diagnosticeret smerter. Derfor går første del af undersøgelsen ud på at finde frem til smertepunkterne. Det gøres ved at en tynd nål føres ind i de punkter, man efter at have følt på musklerne på din skulder har diagnostiseret som smertefulde. Når nålen bliver ført ind, vil et apparat, som nålen er koblet til reagere hvis det drejer sig om et smertepunkt. For at undersøge om smertepunkterne er mere følsomme for tryksmerter end de områder hvor der ikke er smertepunkter, vil vi påføre dig trykstimulationer på både smertepunkterne og på ikke smertepunkter. Den reaktion, der opstår i smertepunkterne, vil blive registreret. Med en laserdobler (en slags blodtryksapparat) som placeres ovenpå smertepunkter på skulderbladet, måles blodgennemstrømningen før og efter 20 minutters elektromagnetisk terapi over musklen. Magnetterapiprojekt, februar

18 Der bliver indsprøjtet en lille mængde saltvand/glutamat (½ ml) i begge dine skulder muskler samt påfører smerte ved at nedsænke hånden i isvand i 3 min. Herefter måler vi smerterne, der optræder på indstiksstederne og de smerter, der stråler ud fra indstiksstederne på begge sider af nakken. De smerter der opstår i forbindelse med indsprøjtninger ligner de smerter du normalt oplever i forbindelse med dine ømme punkter varer i ca. 1 minut. Herefter forsvinder de helt igen. Proceduren vil blive gentaget, efter du har fået 20 min elektromagnetisk terapi for at måle, om den har haft effekt. Denne metode har ingen kendte bivirkninger. Ved forsøgets start og afslutning vil vi registrere hvilken medicin du får og mens forsøget kører skal du selv notere hvis du tager ekstra medicin. Mulige risici og eventuelle bivirkninger Ulemperne ved forsøget er, at du kan opleve en svag sammentrækning af musklerne når magnetspolen placeres over musklerne. Desuden kan der, når der indsprøjtes saltvand, opstå blødning i huden forårsaget af indstik af nålen. Direkte tryk kan stoppe blødningen. Der anvendes meget tynde nåle for at minimere risikoen for at disse blødninger opstår. Deltagelse i forsøget Det er frivilligt at deltage og du kan når som helst trække dit tilsagn om deltagelse tilbage uden at skulle begrunde dette. Du kan ikke deltage, hvis du er gravid, ikke fysisk er i stand til at medvirke i forsøget, har psykiske lidelser eller indtager euforiserende stoffer. Afbrydelse af forsøget Forsøget vil blive stoppet, hvis det skulle vise sig, at du ikke tolererer stimulationerne, eller du ikke bryder dig om det. Alle besøg vil foregå i et lokale på Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7D. Du vil modtage kørselsgodtgørelse for transporten til og fra Universitetet. Projektet er støttet af bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og godkendt af Etisk Komite. Din kontaktperson under forsøget er Fysioterapeut Susanne Badsberg, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter Med venlig hilsen Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark. Tlf Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg, , Magnetterapiprojekt, februar

19 Birgitte Schantz Laursen, cand.cur. ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Tlf Lars Arendt-Nielsen, professor, dr med, ph d, SMI. Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Danmark. Tlf , Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Knud Vemming,Product Manager, MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum, Denmark Tlf , Magnetterapiprojekt, februar

20 Delprojekt 2 Højintensitets Magnet-behandlings (kortikal elektromagnetisk terapi kemt) Virkning på myofasciale smerter samt piskesmæld (whiplash) Projektansvarlig: Lars Arendt-Nielsen, PhD, dr med, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark, Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Baggrund og formål Behandlingen med EMT bliver primært anvendt til smerter i benene, men patienter med bløddelsskader, myofasciale smerter, fibromyalgi og andre kroniske smerter er også behandlet med positive resultater når spolerne placeres over de relevante kortikale motoriske (Canavero et al. 2003, Rollnik et al. 2002). I dette forsøg er det formålet at registrere og dokumentere om der er en målbar effekt af kemt på de triggerpunkter, der udløser myofasciale smerter. Samtidig vil det blive undersøgt, om en behandlingsserie af små daglige påvirkninger af kemt i 5 dage har en effekt på smerteniveauet hos patienter, der lider af whiplash. kemt tilbydes ofte som behandlinger af en 20 min varighed daglig i op til en uge. Magnetspolerne kan anvendes over de relevante motoriske centre. kemt anvendes normalt som 10Hz, 20 min, 0.8 x den intensitet der udløser en muskelsammentrækning. Dette studie skal klarlægge om denne effekt er statistisk og klinisk signifikant. Den erfaring, der opnås gennem studiet skal danne grundlag for design og videreudvikling af en prototype, som skal gøre behandling af myofasciale smerter (trigger punkter) og whiplash mere effektiv. Magnetterapiprojekt, februar

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial.

PROTOKOL SongHeart studiet. Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. PROTOKOL SongHeart studiet Stress, ongoing self monitoring and ischemic heart disease rehabilitation, a randomized controlled trial. (dansk titel: Selv monitorering af stress i hjerterehabilitering, en

Læs mere

DAHANCA 25A CIRRO IP010309

DAHANCA 25A CIRRO IP010309 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25A CIRRO IP010309 Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved hals cancer

Læs mere

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen Cancer & Massage Information om massage til cancerramte Af Rikke Pedersen Indholdsfortegnelse Forord...1 Massage til cancerramte...2 Helbredserklæring...3 Lægeerklæring...7 Trykniveau...9 Vurdering af

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING

KLINISK RÆSSONERING INDIVIDUEL RYGBEHANDLING KLINISK RÆSSONERING I INDIVIDUEL RYGBEHANDLING ABSTRAKT BAGGRUND- I Danmark andrager de samlede udgifter til ryg behandling ca. 10 mia. kroner om året. Det har ført til stigende interesse for effekten

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøget udgår fra: FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF MEDICINE SEATTLE CHILDREN S Forsøgets navn: Nonmyeloablativ

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

Professionsbachelor, januar 2013

Professionsbachelor, januar 2013 Professionsbachelor, januar 2013 Ultralydsbehandling i koldt vand givet til håndboldspiller med lateral ankeldistorsion - En case rapport Udarbejdet af: Thomas Harding Pilak Vejleder: Lis Bentzen Mørk

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN

LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN LUDOMANIBEHANDLING PÅ MAJORGÅRDEN - en karakteristik af patienterne samt en beskrivelse af patienter og pårørendes oplevelser af behandlingsforløbet Rikke Plauborg, Janne Schurmann Tolstrup, Morten Grønbæk

Læs mere

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004

Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport. Afleveret 29/3 2004 Diagnosticering, undersøgelse og behandling af en person med hovedpine. -en case-rapport Afleveret 29/3 2004 Udarbejdet af fysioterapeut Jesper Ottosen Ulrikkenborg allé 27 st. tv. 2800 Lyngby (DF-medlemsnummer:

Læs mere

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS)

Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulderregionen (VIMS) Slutrapport med hovedfund fra målinger før og efter interventionen Titel Undertitel Forfattere Institution

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse.

Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Alle rettigheder forbeholdes. Benyttelse af materialet må kun ske i sin helhed og ved kildeangivelse. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af dele af materialet er

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI DANSK DANSK. NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 13. årgang, JANUAR 2009 DET PATELLOFEMORALE LED PATELLOFEMORALE SMERTER PATELLASENE-TENDINOPATI fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt En faglig svingom

Læs mere

Protokol. KRONOS-forsøget

Protokol. KRONOS-forsøget Protokol for KRONOS-forsøget Kan den af søvndeprivation inducerede antidepressive effekt hos patienter med major depression i duloxetin-behandling vedligeholdes ved hjælp af vedvarende stabilisering af

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere