Forsøgsprotokol. Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsprotokol. Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi."

Transkript

1 Forsøgsprotokol Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, Ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Projektansvarlige: Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark. Tlf Knud Vemming, Product Manager, Magnetic Stimulation, MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum, , Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg, , Birgitte Schantz Laursen, cand.cur. ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Tlf Lars Arendt-Nielsen, professor, SMI. Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Danmark. Tlf ,

2 Indledning og baggrund Behandling af muskelsmerter med perifer og kortikal elektromagnetisk og elektrisk terapi. Muskel- og skeletsmerter er overordentlige hyppige lidelser. I en dansk sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2000 angiver 51,2 % at have haft muskel- og skeletsmerter indenfor de sidste 14 dage (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). Sammenlignet med andre sygdomsgrupper er disse lidelser årsag til flest førtidspensioner, flest tilfælde af langvarig sygdom, størst aktivitetsnedsættelse i befolkningen, flest tabte gode leveår og flest besøg hos alment praktiserende læger (Thomsen og Danneskiold-Samsøe 2002). De samfundsøkonomiske omkostninger til muskelog skeletlidelser udgør 15% af de samlede udgifter på 140 mia. kroner og er dermed den næstdyreste sygdomsgruppe efter psykiatriske lidelser (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). Generaliserede kroniske muskelsmerter så som fibromyalgi forekommer i 1% - 4% af befolkningen. Ca. 20% af de der er involveret i en bilulykke hvor de påkøres bagfra udvikler kroniske piskesmælds smerter (whiplash). Smerter som i dag er meget svære at behandle.der findes ikke i dag, entydige teorier, der kan forklare sygdommen fibromyalgi og whiplash, og der findes heller ikke, hverken i det etablerede eller det alternative behandlersystem, en effektiv behandling af samme. Der er derfor behov for forskning, der både forsøger at afdække den fysiologiske natur af sådanne kroniske smerter, afprøver forskellige behandlingsmuligheder herunder også komplementær behandling og afdækker patienternes egne oplevelser og erfaringer. Det overordnede formål med projektet er at bedre diagnosticeringen og behandlingen af patienter med kroniske piskesmælds smerter og at sammenligne effekten med patienter med ømme punkter (trigger punkter) i nakke skulder regionen. Projektet består af tre delprojekter. Hvert delprojekt refererer til de øvrige i en løbende dialog der sikre vidensudvikling mellem delprojekterne og skaber mulighed for eventuelle justeringer i form og indhold af det enkelte delprojekt undervejs. De tre delprojekter er: 1). Højintensitets Magnet-behandlings (perifer elektromagnetisk terapi pemt) Virkning på Triggerpunkternes Aktivitet: Mekanisme Et eksperimentelt studie som har til formål dels at undersøge om der er en målbar effekt af 5 dages pemt (20 min/dag) på de triggerpunkters fysiologisk natur og dels at bedømme den mulige Magnetterapiprojekt, februar

3 virkning af perifer magnetisk terapi på triggerpunkt aktivitet og dermed skabe evidens for disse mekanismer. 2). Højintensitets Magnet-behandlings (kortikal elektromagnetisk terapi kemt) Virkning på myofasciale smerter samt piskesmæld (whiplash) Et studie der har det formål, at registrere og dokumentere, om der er en målbar effekt af 5 dages kemt (20 min/dag) på de triggerpunkter, der udløser myofasciale smerter i nakke skulder regionen samt på patienter der lider af whiplash. 3). En kvalitativ interviewundersøgelse med det formål at undersøge piskesmæld patienters subjektive oplevelser og erfaringer ved behandling med elektromagnetisk terapi (kemt) Der tages udgangspunkt i piskesmæld patienterne fra delprojekt 2. Projektet er støttet af bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling til etablering af regionale teknologicentre. Projektet er således en faglig aktivitet under Center for Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Den statslige finansiering i projektet beløber sig ca. til kr ,-. Derudover bidrager de projektansvarlige med selvfinansiering. Resultaterne forventes publiceret i relevante videnskabelige og ikke-videnskabelige tidsskrifter og offentliggjort på videnskabelige konferencer, kurser og temadage. Udstyret der anvendes til magnetisk stimulation er CE mærket og stilles til rådighed af MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum De enkelte delprojekter er hver for sig detaljeret beskrevet i det følgende. Referencer Biering-Sørensen F & Kjøller M. Muskel- og skeletlidelser. Ugeskrift for læger 2004; 166/14: Thomsen SX & Danneskiold-Samsøe B. Fibromyalgi. Tidsskrift for sygeplejeforskning 2002; 3: Magnetterapiprojekt, februar

4 Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, Ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Projektansvarlige: Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark. Tlf Knud Vemming, Product Manager, Magnetic Stimulation, MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum, , Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg, , Birgitte Schantz Laursen, cand.cur. ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Tlf Lars Arendt-Nielsen, professor, SMI. Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Danmark. Tlf Magnetterapiprojekt, februar

5 Lægmandsprotokol Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi Muskel- og skeletsmerter er overordentlige hyppige lidelser. I en dansk sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2000 angiver 51,2 % at have haft muskel- og skeletsmerter indenfor de sidste 14 dage (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). Sammenlignet med andre sygdomsgrupper er disse lidelser årsag til flest førtidspensioner, flest tilfælde af langvarig sygdom, størst aktivitetsnedsættelse i befolkningen, flest tabte gode leveår og flest besøg hos alment praktiserende læger (Thomsen og Danneskiold-Samsøe 2002). De samfundsøkonomiske omkostninger til muskelog skeletlidelser udgør 15% af de samlede udgifter på 140 mia. kroner og er dermed den næstdyreste sygdomsgruppe efter psykiatriske lidelser (Biering-Sørensen og Kjøller 2004). En af disse muskel- og skelet smerter er det vi kender som whiplash (piskesmælds smerter efter trafik ulykke). Der findes ikke i dag entydige teorier, der kan forklare smerter som følge af whiplash, og der findes heller ikke, hverken i det etablerede eller det alternative behandlersystem, en effektiv behandling af samme. Mange personer har aktive myofaciale trigger punkter (i daglig tale myoser) i nakke skulderregionen der ligesom whiplash giver smerte i den region. Disse lokaliserede myosesmerter er ikke kroniske og medfører derfor ikke samme psykologiske overbygning som whiplash (depression mv.). Der er derfor behov for forskning, der både forsøger at afdække den fysiologiske natur af såvel whiplash som aktive myofasciale trigger punkter og afprøve forskellige behandlingsmuligheder herunder også komplementær behandling og afdækker patienternes egne oplevelser og erfaringer. Der er netop fremkommet studier der viser at højintensitet elektromagnet terapi (20 min stimulation per dag i ca. 5 dage) har en effekt på generaliserede kroniske smerter (Passard et al. 2007, Sampson et al. 2006). Det er ikke klarlagt om højintensitet elektromagnet terapi har effekt på kroniske smerter som følge af piskesmæld (whiplash) eller regionale aktive myofasciale smerter (trigger punkter). Det overordnede formål med projektet er at bedre diagnosticeringen og behandlingen af whiplash. Projektet består af tre delprojekter. Der skal inkluderes 70 patienter med whiplash (35 til aktiv behandling, 35 til placebo behandling) og 70 kontrol personer med ømme punkter i nakke-skulder regionen (myoser) (35 til aktiv behandling, 35 til placebo behandling). I delprojekt 1 bliver personer med myofasciale trigger punkter (myoser) undersøgt og den fysiologiske natur af myofasciale triggerpunkter, det vil sige smerteniveau, smerteudbredelse, Magnetterapiprojekt, februar

6 elektrisk aktivitet i smertepunkterne og blodgennemstrømningen i smertepunkter bliver vurderet før og efter punkterne behandles med 5 dages, 20 min perifer elektromagnetisk terapi. I delprojekt 2 bliver patienterne (whiplash) og personerne (myofasciale trigger punkter) ved lodtrækning delt i to grupper der modtager aktiv eller passiv (placebo) kortikal elektromagnetisk terapi. Patienterne/personerne skal i en periode på 5 dage (20 min/dag) behandles med enten aktivt system eller placebo. Delprojekt 3 tager udgangspunkt i patientperspektivet og vil, ved hjælp af interview, undersøge whiplash patienternes oplevelser og erfaringer ved kortikal elektromagnetisk behandlingen. Referencer Biering-Sørensen F & Kjøller M. Muskel- og skeletlidelser. Ugeskrift for læger 2004; 166/14: Passard A, Attal N, Benadhira R, Brasseur L, saba G, Sichere P, Januael D, Bouhassira D. Effects of unilateral repetitive transcranial magnetic stimulation of the motor cortex on chronic widespread pain in fibromyalgia. Brain. 2007, October 130, (Pt 10): Sampson SM, Rome JD,, Rummans TA. Slow-frequency rtms reduces fibromyalgia pain. Pain Med Mar-Apr, 7(2):115-8 Thomsen SX & Danneskiold-Samsøe B. Fibromyalgi. Tidsskrift for sygeplejeforskning 2002; 3: Magnetterapiprojekt, februar

7 Delprojekt 1 Højintensitets Magnet-behandlings (perifer elektromagnetisk terapi pemt) Virkning på Triggerpunkternes Aktivitet: Mekanisme Projektansvarlig: Hong-You Ge, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Baggrund og formål Myofascial smerte er karakteriseret ved triggerpunkter, der er lokaliserede områder med forøget sensitivitet af dybe strukturer. Det er postuleret, at triggerpunkter er involveret i op til procent af de muskelsmertetilstande, der er forårsaget af skader (akut opstået eller på grund af længerevarende belastning) og hos patienter, der behandles på smerteklinik (Simons et al. 1999). Til trods for den anerkendte udbredelse af triggerpunkter, er der i litteraturen uoverensstemmelse omkring diagnostiske kriterier samt eksistensen af myofasciel smertesyndrom som en enkelt patologisk diagnose. Diagnosen af triggerpunkter foretages derfor udelukkende på baggrund af kliniske karakteristika (Simons et al. 1999). Triggerpunktet kan identificeres som et hypersensitivt punkt beliggende i et stramt bånd af muskelfibre. Ved manuelt tryk er triggerpunktet derfor smertefuldt og kan give anledning til en karakteristisk meddelt smerte, ømhed og autonome fænomener. Et triggerpunkt kan være aktivt eller latent. En muskel med et aktivt triggerpunkt vil som regel være smertefuld under bevægelse, have nedsat bevægelighed og i nogle tilfælde have nedsat styrke samt udholdenhed. Triggerpunkter er endvidere kendetegnet ved, at man kan udløse en hurtig kontraktion af fibre i det stramme bånd (lokalt twitch respons) under palpering. Når der palperes langs det identificerede stramme bånd, kan en lille knude lokaliseres, hvilket er triggerpunktet. Et latent triggerpunkt kan i mindre grad have de samme karakteristika som et aktivt, dog uden klinisk smerteklage (Simons et al. 1999). Magnetterapiprojekt, februar

8 Indtil nu er der foreslået to teorier til at forklare triggerpunktfænomenet: Den ene teori er foreslået af Simons et al. (1999) og postulerer, at triggerpunkter skyldes skader på ekstrafusale motorenheder, hvorimod den anden teori, som er foreslået af Hubbard et al. (1996), postulerer, at triggerpunkter skyldes skader på muskelspindlerne; de intrafusale motorenheder. Disse to teorier beskriver mulige kilder til en abnorm elektromyografisk (EMG) motoraktivitet. Men teorierne er ikke tilstrækkelige til at forklare smerte manifesteret ved triggerpunktet, ej heller den meddelersmerte, som ofte er forbundet med muskelsmerte. Disse to teorier forklarer blot, hvordan det lokale twitchrespons opstår ved at se motorenhederne som effektorer og ikke som receptorer. Det synes muligt, at det lokale twitchrespons er en rygmarvsrefleks (Hong 1994), men refleksens (strækrefleks, afværgerefleks eller startlerefleks) og de involverede receptorers natur er stadig uvis. Det er for nylig blevet påvist at det sympatiske nervesystem øger smerteintensiteter fra triggerpunkterne (Ge et al. 2006), og evidens hos dyr foreslår, at den sympatiske udstrømning influerer muskelfunktionen i form af muskelspindelafferenter. Evidens hos mennesker viser også, at muskelspindelafferenterne er hypersensitive i triggerpunktet og ikke i ikke-triggerpunktet (Ge et al, submitted). Derfor deltager muskelspindelafferenterne i triggerpunkternes patogenese. Perifer elektromagnetisk Terapi (pemt) anvendes i dag til behandling af en lang række smerte lidelser, samt forhold relateret til og livsstilssygdomme som fx nedsat kredsløb i benene, smerter ved gang og i bevægeapparatet generelt, forskellige gigtlidelser samt til generel smertelindring. pemt benyttes desuden til at accelerere heling af benbrud og sportsskader og til restitution efter hård fysisk træning. Den tilgrundliggende effekt fra magnetfelt til celle er endnu kun delvist forklaret, men der er ingen tvivl om, at pemt har en målbar effekt på cellelært niveau. Flere af de teorier, der forsøger at forklare den positive effekt af behandling, bygger på at pemt skaber en forbedret blodcirkulation (Smith 2004), skaber en immunrespons (Simko 2004), stimulerer vækst-relaterede celleresponser (Rahbek 2005), eller en kombination af flere af disse. Det ønskes derfor undersøgt, om disse påvirkninger har en gavnlig effekt på myofasciale smerter. Den neurale mekanisme for triggerpunkter er ligeledes ikke fuldstændig kendt. Der eksisterer spontan EMG aktivitet, hvor EMG-amplitude er relateret til smerteintensitet. Der eksisterer også hypersensitivitet i muskelspindelafferenterne i triggerpunktet. Disse to objektive og elektrofysiologiske metoder kan bedre vurdere triggerpunktaktivitet. Formålet med det nærværende arbejde er at bedømme den mulige virkning af perifer magnetisk terapi (pemt) på triggerpunktaktivitet og skabe evidens for disse mekanismer. Magnetterapiprojekt, februar

9 2 Forsøgsprotokol Dette studie består af 4 sessioner der gentages efter hver pemt behandlig (5 dage med hver 20 min, 10 Hz behandling): 1. Stimulation af triggerpunkter med pemt behandling (aktiv eller placebo) for at evaluere aktivitet i triggerpunktet i trapezmuskel før og efter behandling (aktiv/placebo). 2. Reflekshammerstimulation på triggerpunktet før og efter pemt/placebo for at evaluere aktivitet i triggerpunktet før og efter behandling (aktiv/placebo). 3. Laser doppler flowmetrievaluering af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter i trapezmusklen før og efter pemt behandling (aktiv/placebo). 4. Hypertonisk saline /glutamat injektion bilateralt i trapezmusklen før og efter pemt/placebo behandling hos 35 personer i hver gruppe (aktiv, placebo) med smertefulde triggerpunkter i nakkeskulder regionen. Samtig provokeres de descenderende hæmmende smertebaner ved at nedsænke hånden i isvand i 3 minutter. Smertearealet og intensiteten vil blive dokumenteret før og efter pemt/placebo behandling. Desuden registreres antallet af triggerpunkter i den behandlede skulderregion. Magnetstimulation Der stimuleres perifert med 80% af den motoriske tærskel i 20 min (10Hz) hver dag i 5 dage. pemt/placebo spolerne placeres over triggerpunkterne. Der måles (4 sessioner) efter hver behandling Elektrisk stimulation af triggerpunkterne med lav intensitet. a) Bestemmelse af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter før og efter pemt behandling En elektromyografisk (EMG) nåle-elektrode bliver indført i triggerpunktet, for at optage den spontane EMGaktivitet med en DANTEK EMG optager. Mens nålen indføres, vil der blive fremkaldt et lokalt trækningsrespons, hvis der er tale om et triggerpunkt. Et triggerpunkt er derfor defineret som havende enten et lokalt trækningsrespons eller spontan EMGaktivitet. Hvis ikke, er der tale om et ikke-triggerpunkt. b) Elektrisk stimulation Med nåle-elektroden på plads i triggerpunktet eller ikke-triggerpunkterne i musklen, bliver den forbundet til en elektrisk stimulator på DANTEK EMGoptageren. En enkelt stimulus med en Magnetterapiprojekt, februar

10 varighed på 1 ms gentages ti gange med en styrke på 1, 2, 3,...20 ma, og den motoriske respons (refleks) bliver optaget med overfladeelektroder. Denne stimulationsprocedure bliver gentaget på begge skuldre. Stimulationsintensiteten, som er mindre end intensiteten, der anvendes ved elektrisk terapi, er sikker for forsøgspersonerne. For at bevise, at elektrisk stimulation i triggerpunkterne fremkalder en lignende reflekslatens, bliver reflekslatens efter pemt/placebo optaget med en lignende procedure som ved intramuskulær stimulation. EMT spolerne placeres over triggerpunkterne og der anvendes 10 Hz, 20 min stimulation med en intensitet der er 80% af den motoriske tærskel Reflekshammerstimulation på triggerpunkterne før og efter EMT behandling. Forsøgspersonerne fra det første eksperiment vil også blive inkluderet i dette forsøg. a) Fastlæggelse af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter Fingerknips palpation på triggerpunktet fremkalder lokale og afledte smerter, mens der ikke fremkaldes smerter eller afledte smerter på ikke-triggerpunkterne. b) Reflekshammerstimulation på triggerpunkterne En computerkontrolleret reflekshammer giver en hurtig og kortvarig (5 ms) styrkestimulation på trigger og ikke-trigger punkterne, hver 10 gange. De fremkaldte refleks eller motoriske responser bliver optaget med overflade-elektroder 2 cm væk fra stimulationspunkterne. Da den anvendte styrke er ret lav, vil der ikke være nogen skade på muskelfibre eller knogler. 2.3 Laser Doppler flowmetrimåling af blodflow i triggerpunkter og ikke-triggerpunkter. a) Fastlæggelse af triggerpunkter og ikke-triggerpunkter Fingerknips palpation på triggerpunktet fremkalder lokale og afledte smerter, mens der ikke fremkaldes smerter eller afledte smerter på ikke-triggerpunkterne. b) Laser Doppler flowmetrimåling Laser Doppler flowmetrimåling er en ikke-invasiv måling af blodflow i huden og i trapezmusklen. Målingerne bliver foretaget før og efter pemt/placebo behandling Hypertonisk saline injektion i den øvre del af trapezmusklen. Bilateral injektion af hypertonisk saline/glutamat vil aktivere det descenderende inhibitorsystem (DNIC), som har betydning i bekæmpelse af smerter. Denne metode er derfor egnet til at evaluere den aktuelle status af dette system hos patienter med smerter og kan bruges til at evaluere om EMT Magnetterapiprojekt, februar

11 behandling har effekt på det descenderende inhibitor-system hos patienter. Injektioner bliver givet før og efter pemt behandling, i alt to gange. Hypertonisk saline (0,5 ml i hver side for hver bilateral injektion) bliver injiceret i begge trapezmuskler. Samtidig provokeres det descenderende inhibitorsystem ved at hånden nedsænkes 3 min i isvand for at se om denne ekstra smerte påvirker effekten af saltvands induceret DNIC for at simulere effekten af en vedvarende smerte på evnen til at aktivere DNIC. Kan pemt påvirke denne interaktion vil der kunne være basis for en ny terapi. Den provokerede lokale smerte varer omkring 5 minutter. Smertetærskelen måles på de lokale injektionssteder og på de områder, hvor smerten udstråler bilateralt på nakkeregionen efter hver injektion ved VAS-skala registrering og PPT (pain pressure threshold). Denne metode har ingen kendte bivirkninger for patienterne. 3. Inklusionskriterier: Personer mellem 18 og 65 år med trigger punkter i nakke skulder regionen. Diagnosekriterier for triggerpunkter er lokaliseret smerte i en afgrænset del af kroppen, forekomst af triggerpunkter, at man kan udløse local twitch respose som er en hurtig kontraktion af fibre i det stramme bånd, som udgør triggerpunktet under palpering og meddelt smerte fra stimulation af triggerpunkter. 3.1 Styrkeberegning Tryksmertetærsklen (PPT) og et visuel analog skala (VAS) er måleresultater, hvorfor kan vi beregne en standardafvigelse af studiet på ca. 50 (kpa, mm), og en forøgelse i gennemsnittet vil være på (kpa, mm). Der er to grupper (aktiv pemt og placebo) af forsøgspersoner. For en teststyrke fastsat til 0,9, som er sandsynlig for at vise, at resultatet er sandt, og alfa niveauet er fastsat til 0,05, så den påkrævede teststørrelse er beregnet (Sigmastat) til 25 forsøgspersoner. Set i lyset af udfaldsraten (5%) i parallel studier forøger vil teststørrelsen til 35 forsøgspersoner for hver gruppe i dette studie. 3.2 Medicinregistrering Ved studiets start og slut vil forsøgspersonernes medicinforbrug blive registeret. Derudover skal de selv registrere deres forbrug af pn medicin i behandlingsperioden. Se bilag I og II. 4. Eksklusionskriterier: Magnetterapiprojekt, februar

12 Misbrug af alkohol eller medicin, psykiatriske lidelser af sværere grad, graviditet, alvorlige kroniske sygdomme så som cancer, hjerte- lungeinkompensation, uafklaret økonomisk kompensation. 5. Etiske overvejelser Undersøgelsen overholder kravene i Helsinki-deklarationen og forelægges Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland til godkendelse. Desuden anmeldes forsøget til Datatilsynet. 5.1 Risici ved de eksperimentelle metoder Det er projektgruppens opfattelse, at forsøget ikke er forbundet med væsentligt ubehag eller udgør nogen risiko. Der er ingen kendte risici ved de anvendte undersøgelsesmetoder, der anvendes rutinemæssigt på Center for Sanse-Motorisk Interaktion samt på en lang række andre institutioner i ind- og udland. Der kan sjældent (under 1 %), efter indstik af intramuskulær elektroder, ses hæmatomdannelse pga. nålestikket. Dette behandles med kulde og strækøvelser. Forsøgslederne har flere års erfaring med eksperimentelle smertestimuli og har efter mere end 1000 injektioner (saltvand/glutamat) aldrig observeret alvorligere komplikationer som følge af disse stimuli. 5.2 Risk/benefit ratio for forsøget Dette studie har til hensigt at bidrage til at klarlægge patofysiologien bag myofasciale smertesygdomme, hvilket vil være et gennembrud for forskningen af ætiologien bag muskelsmerte og smertebehandling. Den eventuelle risiko, der er for bivirkninger hos patienterne, vil være særdeles marginal i forhold til den betydelige information om patofysiologien ved muskelsmerter, som forsøget vil give. 5.3 Rationale for forsøgsdesignet For at undersøge ætiologien bag muskelsmerte er det nødvendigt med flere undersøgelser, hvor man enten vil fokusere på sensoriske eller motoriske effekter. Denne viden kan igen bruges til, på et senere tidspunkt, at behandle muskelsmertepatienter, idet behandlingsforløbet i dag ikke er optimalt grundet manglende viden omkring smertemekanismer i musklerne. Gruppen bag protokollen råder Magnetterapiprojekt, februar

13 over tilstrækkelig erfaring, laboratorier og kapacitet til at gennemføre forsøgene og efterfølgende formidle den indhentede viden gennem bl.a. publikation i relevante fagtidsskrifter. 5.4 Informering af forsøgspersonerne Alle forsøgspersoner informeres både skriftligt og mundtligt i forbindelse med anmodning om deltagelse. Desuden udleveres folderen Dine rettigheder som forsøgsperson i et biomedicinsk forskningsprojekt. Indvilger personen i at deltage, bedes denne underskrive samtykkeerklæring. Den mundtlige information vil, som det fremgår af de udarbejdede retningslinier for afgivelse af mundtlig information, indebære en understregning af at man har ret til at medbringe en bisidder ved samtalen at man har ret til betænkningstid at det er frivilligt at deltage at man til enhver tid kan trække tilsagn om deltagelse tilbage, uden at det vil have yderligere konsekvenser eller indflydelse på en eventuel behandlingen i øvrigt at myndighedernes krav og regler bliver overholdt at forsøget først er gået i gang efter, Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland har godkendt protokollen Apparater, kvalitetssikring og sponsorater De anvendte EMT apparater vil være CE-mærkede apparater. MagVenture stiller vederlagsfrit EMT forsøgsapparater til rådighed i hele forsøgsperioden. For at sikre apparaternes funktion, vil alle apparater blive testet inden forsøget sættes i gang. Under forsøgsforløbet, vil der blive taget telefonisk kontakt til de involverede forskere, for at sikre, at apparatet virker som forventet. EMT apparatet har et indbygget kredsløb, der sikrer, at der i tilfælde af fejl, ikke udføres behandling. I tilfælde af fejl, kontaktes MagVenture for udbedring af denne. Alle MagVenture apparater, der benyttes i studiet er CE-mærkede og følger retningslinier og krav nævnt ovenfor. Magnetterapiprojekt, februar

14 Udstyr med tilsvarende EMT teknologi benyttes allerede i dag på både danske og en lang række internationale klinikker. 6. Referencer Hubbard DR Jr: Chronic and recurrent muscle pain: Pathophysiology and treatment, and review of pharmacologic studies. J Musculoskel Pain 1996;4: Hong CZ. Persistence of local twitch response with loss of conduction to and from the spinal cord. Arch Phys Med Rehabil. 1994;75(1):12-6. Ge HY, César Fernández-de-las-Peñas, Arendt-Nielsen L. Sympathetic facilitation of hyperalgesia evoked from myofascial tender and trigger points in patients with unilateral shoulder pain. Clin Neurophysiol in press. Rahbek UL, Tritsaris K, Dissing S. Interaction of Low-Frequency, Pulsed Electromagnetic Fields with Living Tissue: Biochemical Responses and Clinical Results. Oral Biosci Med 2005; 2:29-40 Simko M, Mattsson M-O. Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields as Effectors of Cellular Responses In Vitro: Possible Immune Cell Activation. Journal of Cellular Biochemistry 2004; 93: Simons, D.G., Travell, J.G. and Simons L.S. Travell and Simons Myofascial Pain and Dysfunction The Trigger Point Manual, Volume 1. Upper half of the body. Ed. 2. Williams & Wilkins, Baltimore, Smania N, Corato E, Fiaschi A, Pietropoli P, Aglioti SM, Tinazzi M. Repetitive magnetic stimulation: a novel therapeutic approach for myofascial pain syndrome. J Neurol. 2005;252: Smith TL, Wong-Gibbons D, Maultsby J. Microcirculatory effects of pulsed electromagnetic fields. Journal of Orthopaedic Research 2004; 22: Magnetterapiprojekt, februar

15 Bilag I, Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Skema til registrering af medicin Dato: Patient id: Ved studiestart Ved studie afslutning Fast medicin: Præparat/dosis Morgen Middag Aften Nat Ordineret pn medicin/døgn: Magnetterapiprojekt, februar

16 Bilag II, Behandling af muskelsmerter med elektromagnetisk terapi. Skema til registrering af pn medicin i behandlingsperioden Patient id: I den periode hvor du får behandling for dine muskelsmerter vil vi gerne at du, på dette papir, notere hver gang du tager medicin udover det du får på faste tidspunkter. Ekstra medicin: Dato Tidspunkt, præparat og dosis Magnetterapiprojekt, februar

17 Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Højintensitets Magnet-behandlings (perifer elektromagnetisk terapi pemt) Virkning på Triggerpunkternes Aktivitet: Mekanisme Vi vil gerne spørge dig om du vil deltage som forsøgsperson i vores forskningsprojekt, som udføres dels ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) ved Aalborg Universitet. Det er frivilligt om du vil deltage og du kan når som helst trække dit tilsagn om deltagelse tilbage uden at skulle begrunde dette. Du har ret til betænkningstid før et evt. samtykke gives, og du har ligeledes ret til at medbringe en bisidder, når du modtager den mundtlige information. Den vedlagte folder Dine rettigheder som forsøgsperson i et biomedicinsk forskningsprojekt indeholder oplysninger om tavshedspligt, aktindsigt og klagegang. Beskrivelse af forsøget Mange personer lider af smerter fra muskler i nakken og skuldrene som skyldes ømme punkter (myoser). Disse ømme punkter kan i nogle tilfælde medføre megen smerte og kaldes så trigger punkter. Trykker man på disse punkter stråler smerten ud i det omkringliggende område. Disse punkter kan være svære at behandle og vil normal kræve en invasiv procedure f.eks. injektion af lokalbedøvende stof. I forsøget vil vi afprøve om perifer elektromagnetisk terapi har en effekt på disse trigger punkter. Studier har vist at magnet stimulation kan øge blodcirkulation i et område og reducere smerterne. Vi ønsker derfor i et kontrolleret studie at undersøge om en aktiv magnet stimulation sammenlignet med en inaktiv (placebo) kan give smertelindring. Der vil være en lodtrækning om du skal have den ene (aktiv magnet spole) eller den anden form (inaktiv magnet spole). Magnetspolen placeres over ømme punkt(er) i nakke-skulder regionen. Stimulationerne vil ikke kunne mærkes. Du vil skulle komme 5 gange. Den første gang registrerer vi dine smerter, som beskrevet og du vil modtage 20 min stimulation. Dette gentages 5 dage i træk. Første og sidste besøg vil ca. tage to timer de øvrige vil tage ca. en time. Formålet med projektet er at bedre diagnosticeringen og behandlingen af trigger punkter. Procedure For at være sikker på at vi kan undersøge om elektromagnetisk terapi har en positiv effekt på de smertefulde områder, er det vigtigt at behandlingen gives på et sted, hvor der er diagnosticeret smerter. Derfor går første del af undersøgelsen ud på at finde frem til smertepunkterne. Det gøres ved at en tynd nål føres ind i de punkter, man efter at have følt på musklerne på din skulder har diagnostiseret som smertefulde. Når nålen bliver ført ind, vil et apparat, som nålen er koblet til reagere hvis det drejer sig om et smertepunkt. For at undersøge om smertepunkterne er mere følsomme for tryksmerter end de områder hvor der ikke er smertepunkter, vil vi påføre dig trykstimulationer på både smertepunkterne og på ikke smertepunkter. Den reaktion, der opstår i smertepunkterne, vil blive registreret. Med en laserdobler (en slags blodtryksapparat) som placeres ovenpå smertepunkter på skulderbladet, måles blodgennemstrømningen før og efter 20 minutters elektromagnetisk terapi over musklen. Magnetterapiprojekt, februar

18 Der bliver indsprøjtet en lille mængde saltvand/glutamat (½ ml) i begge dine skulder muskler samt påfører smerte ved at nedsænke hånden i isvand i 3 min. Herefter måler vi smerterne, der optræder på indstiksstederne og de smerter, der stråler ud fra indstiksstederne på begge sider af nakken. De smerter der opstår i forbindelse med indsprøjtninger ligner de smerter du normalt oplever i forbindelse med dine ømme punkter varer i ca. 1 minut. Herefter forsvinder de helt igen. Proceduren vil blive gentaget, efter du har fået 20 min elektromagnetisk terapi for at måle, om den har haft effekt. Denne metode har ingen kendte bivirkninger. Ved forsøgets start og afslutning vil vi registrere hvilken medicin du får og mens forsøget kører skal du selv notere hvis du tager ekstra medicin. Mulige risici og eventuelle bivirkninger Ulemperne ved forsøget er, at du kan opleve en svag sammentrækning af musklerne når magnetspolen placeres over musklerne. Desuden kan der, når der indsprøjtes saltvand, opstå blødning i huden forårsaget af indstik af nålen. Direkte tryk kan stoppe blødningen. Der anvendes meget tynde nåle for at minimere risikoen for at disse blødninger opstår. Deltagelse i forsøget Det er frivilligt at deltage og du kan når som helst trække dit tilsagn om deltagelse tilbage uden at skulle begrunde dette. Du kan ikke deltage, hvis du er gravid, ikke fysisk er i stand til at medvirke i forsøget, har psykiske lidelser eller indtager euforiserende stoffer. Afbrydelse af forsøget Forsøget vil blive stoppet, hvis det skulle vise sig, at du ikke tolererer stimulationerne, eller du ikke bryder dig om det. Alle besøg vil foregå i et lokale på Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7D. Du vil modtage kørselsgodtgørelse for transporten til og fra Universitetet. Projektet er støttet af bevilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og godkendt af Etisk Komite. Din kontaktperson under forsøget er Fysioterapeut Susanne Badsberg, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter Med venlig hilsen Hong-You Ge, Research Assistant Professors, MD, PhD, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark. Tlf Michael Harbo, fysioterapeut, Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, J.F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg, , Magnetterapiprojekt, februar

19 Birgitte Schantz Laursen, cand.cur. ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital. Tlf Lars Arendt-Nielsen, professor, dr med, ph d, SMI. Aalborg Universitet, Frederik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Danmark. Tlf , Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Knud Vemming,Product Manager, MagVenture A/S, Lucernemarken 15, 3520 Farum, Denmark Tlf , Magnetterapiprojekt, februar

20 Delprojekt 2 Højintensitets Magnet-behandlings (kortikal elektromagnetisk terapi kemt) Virkning på myofasciale smerter samt piskesmæld (whiplash) Projektansvarlig: Lars Arendt-Nielsen, PhD, dr med, Center for Sensory-Motor Interaction (SMI) Department of Health Science & Technology, Aalborg University, Fredrik Bajers Vej 7 D-3, 9220 Aalborg Ø, Denmark, Klinisk ansvarlig: Glen Gorm Rasmussen, ledende overlæge, Ergo- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus, Hobrovej, 9000 Aalborg. Tlf Baggrund og formål Behandlingen med EMT bliver primært anvendt til smerter i benene, men patienter med bløddelsskader, myofasciale smerter, fibromyalgi og andre kroniske smerter er også behandlet med positive resultater når spolerne placeres over de relevante kortikale motoriske (Canavero et al. 2003, Rollnik et al. 2002). I dette forsøg er det formålet at registrere og dokumentere om der er en målbar effekt af kemt på de triggerpunkter, der udløser myofasciale smerter. Samtidig vil det blive undersøgt, om en behandlingsserie af små daglige påvirkninger af kemt i 5 dage har en effekt på smerteniveauet hos patienter, der lider af whiplash. kemt tilbydes ofte som behandlinger af en 20 min varighed daglig i op til en uge. Magnetspolerne kan anvendes over de relevante motoriske centre. kemt anvendes normalt som 10Hz, 20 min, 0.8 x den intensitet der udløser en muskelsammentrækning. Dette studie skal klarlægge om denne effekt er statistisk og klinisk signifikant. Den erfaring, der opnås gennem studiet skal danne grundlag for design og videreudvikling af en prototype, som skal gøre behandling af myofasciale smerter (trigger punkter) og whiplash mere effektiv. Magnetterapiprojekt, februar

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

N. Phrenicus blokade. Patientinformation

N. Phrenicus blokade. Patientinformation Patientinformation N. Phrenicus blokade Effekten af N. Phrenicus blokade på akutte og kroniske skuldersmerter hos patienter til lobektomi og pneumonektomi. Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V Deltagerinformation

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Virkning af perifer magnetisk terapi på akupunktur punkt aktivitet og dermed skabe evidens for disse mekanismer.

Virkning af perifer magnetisk terapi på akupunktur punkt aktivitet og dermed skabe evidens for disse mekanismer. Forsøgsprotokol Dette studie består af 6 sessioner der gentages efter hver PEMT behandling (6 dage med hver 28 min, 10 Hz behandling): 1. Stimulation af akupunktur punkter med PEMT behandling (aktiv) for

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af læge, ph.d.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Levorag Emulgel versus Diltiazem gel 2% Forsøgets danske titel: Behandling

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Kort projekttitel: CAT-studiet Forsøgets titel: Dansk: Kompressionsbehandling af ankelbrud. Engelsk: Compression in Anklefracture Treatment,

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Protokolresumé: Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg. Et prospektivt, kontrolleret interventionsstudie GoBack. Forsøgsansvarlig: Forsøgskoordinerende: Klinisk ansvarlig: Biostatistiker: Ann

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Information til deltagere

Information til deltagere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Information til deltagere Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie Deltagerinformation

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse

Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i en videnskabelig undersøgelse Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog En undersøgelse, der

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne DELTAGERINFORMATION Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne (FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG) Vi vil hermed spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg/projekt.

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018

Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient ( lægmand) Telerehabilitering af patienter med hjertesvigt September 2015- august 2018 Resume Future Patient 1 1. Forsøgsansvarliges/sponsors navn Birthe Dinesen, Lektor, PhD, Cand.

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. Vi vil

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder.

Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Deltagerinformation Forskningsprojektets titel Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller øverste 2/3 af urinleder. Vi vil spørge, om du vil deltage

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08 Studie 1: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på fedt-, muskel- og knoglevæv Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forbygge følgesygdomme

Læs mere

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression

Undersøgelse af. Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Deltagerinformation Undersøgelse af Pulserende Elektromagnetiske Felter (PEMF) mod depression Den originale titel: Evalueringsplan for Pulserende ElektroMagnetiske Felter (PEMF) i et kohorte studie for

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft

Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft Patientinformation Information til patienter om deltagelse i et forskningsprojekt Strålebehandling vejledt af PETskanning ved hoved-/halskræft "Dosis-eskaleret strålebehandling vejledt af funktionel billeddannelse

Læs mere

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER Kan erythopoietin beskytte hjernens gennemblødning og iltning under simuleret dyk? Vi henvender os til dig for at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Denne

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Information om BEHANDLING MED ECT

Information om BEHANDLING MED ECT Til voksne Information om BEHANDLING MED ECT Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ECT? 03 Hvem kan behandles med ECT? 05 Hvordan virker ECT? 05 Hvem møder du i ECT-teamet? 06 Forundersøgelse

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Det videnskabsetiske komitesystem

Det videnskabsetiske komitesystem Det videnskabsetiske komitesystem DanPedMed 2017 Jesper Johannesen Overlæge, klinisk lektor, dr.med Herlev Hospital Den historiske udvikling: Forsøg på mennesker under 2. verdenskrig Nürenbergproces Nürenbergkodeks

Læs mere

Deltagerinformation. Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder.

Deltagerinformation. Målgruppe: Beboere på plejehjem. Du skal være over 65 år og skal have boet på plejehjem i minimum 6 måneder. Bilag 8 Deltagerinformationsbrev Deltagerinformation En kvalitativ undersøgelse af hvordan en velfærdsteknologi i form af en Trivselsskærm, kan fremme plejehjemsbeboernes sociale netværk, med udgangspunkt

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation.

Skriftlig deltagerinformation. Skriftlig deltagerinformation. Til forældre, hvis barn skal have foretaget operation på børneortopædkirurgisk afdeling, Århus Universitets Hospital. I anmodes hermed om at jeres barn deltager i en videnskabelig

Læs mere

Patientinformation. PET ved non-hodgkin lymfom

Patientinformation. PET ved non-hodgkin lymfom Side 1 af 6 Patientinformation PET ved non-hodgkin lymfom De har for nylig fået konstateret non-hodgkin lymfom (lymfekræft). I den anledning vil vi spørge, om De ønsker at deltage i et videnskabeligt projekt,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Onkologisk afdeling XX XXXXXX Sygehus Du anmodes hermed om

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål og svar. Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål og svar Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske eller som på anden måde

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Patientoplevelser med injektionsnåle (NEEDLE) Vi tillader os at spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Formålet med projektet er at undersøge

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil DELTAGERINFORMATION INFORMATION OM DELTAGELSE I EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Læs mere

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med

Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med Deltagerinformation Information om deltagelse i den videnskabelige undersøgelse: Ambulant nefrektomi med kikkertteknik. Er der nogen begrænsende faktorer? Vi spørger hermed, om du vil deltage i en videnskabelig

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Spørgsmål/Svar. Version dateret Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet.

Spørgsmål/Svar. Version dateret Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Spørgsmål/Svar Version dateret 29.09.2016 Her finder du information om og vejledning til Re5-NTS-konceptet. Nærværende information og vejledning er til dig, som er psykiater, psykiatrisk sygeplejerske

Læs mere

BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1464 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1609203 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit Projektbeskrivelse Oktober 2016 Ortopædkirurgisk Afsnit Hospitalsenhed Midt, Viborg Løvendahl BE, Bitsch AM, Nielsen SN,

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Børneafdelingen Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Rumle www.koldingsygehus.dk Projekt-ID: S-2012 0016 Deltagerinformation til

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt.

Whiplash forskningen. rykker markant. Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. 22 Whiplash forskningen rykker markant Fagligheden var i top. Der er ingen tvivl om, at forskerne tager området dybt alvorligt. #5 2011 23 Flere og flere forskere fokuserer nu på vævsskader og andre fysiske

Læs mere

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter

Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter Godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter -regler og egne erfaringer Rikke Lund, lektor cand.med. ph.d. Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet, sept.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

4 må man være. Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen.

4 må man være. Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen. 4 må man være Massageskolen fortsætter med korte kurser, for nogle vil det være nyt, for andre vedligeholdelsespoint til RAB registreringen. Kurserne vil ikke blive lagt fast, du/i må finde sammen 4 personer

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere