Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud"

Transkript

1 Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013

2 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat på institutioner, der varetager socialpædagogiske opgaver. Undersøgelsen består af 1503 mulige respondenter. Heraf har 565 respondenter besvaret spørgeskemaet, som undersøgelsen bygger på. Dette betyder, at undersøgelsen har en svarprocent på 38 pct.. Lederundersøgelsen tager udgangspunkt i besvarelser fra 164 forstandere, centerledere og institutionsledere (ledere) og 399 dagcenterledere, souschefer, afdelingsledere, værkstedsledere, sektionsledere, viceforstandere og stedfortrædere (mellemledere). Lederne fordeler sig således over de forskellige stillingsbetegnelser, at 41 pct. er afdelingsledere, 18 pct. er forstandere, 7 pct. er centerledere, 7 pct. er stedfortrædere. 15 pct. har andre stillingsbetegnelser, hvilket blandt andet omfatter gruppeledere, områdeledere, koordinatorer og funktionsledere. De resterende 12 pct. fordeler sig over stillingsbetegnelserne souschef, viceforstander, værkstedsleder og institutionsleder. De adspurgte ledere og mellemledere har generelt mange års erfaring som ledere. 85 pct. af lederne har arbejdet som henholdsvis ledere eller mellemledere i længere end 10 år, mens 11 pct. har arbejdet som ledere og mellemledere i 6-10 år. Samlet set har 38 pct. af lederne og mellemlederne arbejdet i den stilling, de besidder på nuværende tidspunkt, i længere end 10 år. De restende 62 pct. fordeler sig jævnt over et spektrum fra under 2 år til 10 år som ansat i deres nuværende stilling. Ledelsesopgaver og socialpædagogiske opgaver Lederne og mellemledernes arbejdsopgave består både af ledelsesopgaver og socialpædagogiske opgaver. Fordelingen mellem disse to opgavetyper er, som det ses i figur 1 og 2, forskellig for ledere og mellemledere. Hos lederne består arbejdsopgaverne i 51 pct. af tilfældene næsten udelukkende af ledelsesopgaver og næsten ikke af socialpædagogiske opgaver. For mellemlederne består arbejdsopgaverne hos 35 pct. stort set udelukkende af ledelsesopgaver. Figur 1: Andel af socialpædagogiske opgaver Figur 2: Andel af ledelsesopgaver I tabel 1 ses det, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem andelen af arbejdstiden der bruges på ledelsesopgaver og budgetstørrelse hos mellemlederne. Der tegner sig et billede

3 af, at de mellemledere, som har flest ledelsesopgaver, også har det største budget til rådighed for sit ansvarsområde. Mellemledere, som benytter ca. 25 pct. af deres arbejdstid på ledelsesopgaver, havde i 2012 gennemsnitligt et budget på 4,16 mio.kr. Mellemledere, som benytter ca. 100 pct. af deres arbejdstid på ledelsesopgaver, havde i 2012 gennemsnitligt et budget på 19,66 mio. kr. Den gennemsnitlige budgetstørrelse er 15,8 mio. kr. for mellemledere. Tabel 1: Ledelsesopgaver og gennemsnitligt budgetstørrelse (mellemledere) (n:253) Ledelsesopgaver Ca. 0 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver Ca. 25 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver Ca. 50 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver Ca. 75 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver Ca. 100 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver Gennemsnitlig budgetstørrelse Respondent har ikke opgivet budget 4,16 mio. kr. 9,35 mio. kr. 16,41 mio. kr. 19,66 mio. kr. I tabel 2 ses det, hvis en mellemleder har ansættelses eller afskedigelseskompetence, er større sandsynlighed for, at den større del af arbejdstiden bruges på ledelsesopgaver. Som det fremgår af tabel 2 kan det eksempelvis ses, at 4 pct. af de, der har ansættelseskompetence bruger ca. 25 pct. af arbejdstiden på ledelsesopgaver, mens 42 pct. af de, som har ansættelseskompetence bruger ca. 100 pct. af arbejdstiden på ledelsesopgaver. Det kan altså tyde på, at mellemledernes opgavefordeling kan hænge sammen med hvor stort et budget de har til rådighed for deres afdeling, og hvorvidt de har ansættelses- eller afskedigelseskompetence. Tabel 2: Ledelsesopgaver og ansættelses- og afskedigelseskompetencer (n: 350) Ledelsesopgaver /Kompetence til at ansættelse Ja Nej Ca. 0 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 0 % 1 % Ca. 25 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 4 % 16 % Ca. 50 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 16 % 22 % Ca. 75 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 38 % 32 % Ca. 100 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 42 % 29 % Alle mellemledere 100 % 100 % Ledelsesopgaver/Kompetence til at afskedigelse Ja Nej Ca. 0 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 0 % 0 % Ca. 25 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 7 % 10 % Ca. 50 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 8 % 21 % Ca. 75 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 37 % 36 % Ca. 100 % af arbejdstiden består af ledelsesopgaver 49 % 33 % Alle mellemledere 100 % 100 % Løn 133 ledere og 257 mellemledere har i undersøgelsen givet oplysninger om deres lønforhold. De mellemledere der har deltaget i undersøgelsen tjener i gennemsnit ,44 kr. månedligt, mens de ledere, der har deltaget i undersøgelsen tjener ,95 kr. månedligt. De mellemledere, som er dækket af 'Overenskomster for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne' tjener gennemsnitligt ,40 kr. månedligt.

4 Mellemledere som er dækket af denne overenskomst tjener altså 2 pct. mere månedligt end mellemledere samlet set. Tabel 3 viser forholdet mellem, ejerforholdet på institutionen, hvor lederen er ansat og den gennemsnitlige løn. Gennemsnitslønnen varierer i forhold til institutionernes ejerforhold. Regionalt ansatte ledere får gennemsnitligt en månedsløn på ,77 kr., hvilket er 6.775,53 kr. mere end privat ansatte ledere og 2.982,27 kr. mere end den gennemsnitlige lederløn. Tabel 3: Ejerforhold og gennemsnitsløn (ledere og mellemledere). (n: 379) Ejerforhold Gennemsnitsløn Regionalt (n: 40) ,77 Kommunalt (n: 274) ,16 Privat (n: 7) ,24 Selvejende (n: 58 ) ,04 Tabel 4 viser en tendens til, at der er sammenhæng mellem, hvor mange ansatte lederne har ledelsesansvar for og ledernes månedsløn. Tendensen går i retning af, at jo højere lønnet lederne er, jo flere ansatte har de ledelsesansvar for. Denne tendens ses hos både mellemledere og ledere. Det fremgår af tabellen, at en mandlig leder med ansvar for under 20 ansatte gennemsnitligt tjener 2172,22 kr. mere om måneden, end en mandlig leder med ledelsesansvar for ansatte. Gruppen af mandlige ledere med ledelsesansvar for under 20 medarbejdere er lille (2 personer). Udsvinget kan begrundes i, at en af de mandlige ledere tjener unormalt mere end gennemsnitligt for denne gruppe medlemmer og dermed trækker gruppen op. Der ses en tydelig tendens til, at kvindernes lønninger er lavere end mændenes, selvom de har ledelsesansvar for lige mange ansatte. For eksempel fremgår det af tabel 4, at en kvindelig leder med ledelsesansvar for mellem 30 og 49 ansatte har en gennemsnitlig månedsløn på ,71 kr., mens en mandlig leder med ledelsesansvar for ansatte har en gennemsnitlig månedsløn på ,18, altså en difference på 3.805,47 kr. Denne tendens har dog en undtagelse hos ledere med ledelsesansvar for flere end 100 ansatte. Her er kvindernes lønninger gennemsnitligt 2.994,85 kr. højere end mændenes. Tabel 4: Forholdet mellem ledelsesansvar, køn og løn (ledere og mellemledere) (n: 390) Antal ansatte Kvinde leder Kvinde mellemleder Mand leder Mand mellemleder Under , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Flere end , , , ,32

5 Arbejdsmiljø og trivsel I undersøgelsen er lederne og mellemlederne blevet spurgt til en række forhold der vedrører deres arbejdsmiljø og trivsel. På spørgsmålet om i hvor høj grad ledere og mellemledere selv har mulighed for at planlægge deres arbejdsopgaver, svarer både ledere og mellemledere for 99 pct. vedkommende at de i høj grad, eller i nogen grad, har mulighed for selv at planlægge deres arbejdsopgaver. Lederne og mellemlederne er også blevet spurgt, om de bliver kontaktet i forbindelse med deres arbejde, når de har fri. I figur 3 ses det, at 34 pct. af mellemlederne ofte bliver kontaktet i deres fritid, mens dette gælder for 29 pct. af lederne. For ledernes vedkommende svarer 67 pct., at de kontaktes i deres fritid, men at det er sjældent. Dette gælder for 62 pct. af mellemlederne. 4 pct. hos begge grupper bliver ikke kontaktet, når de har fri. Figur 3: Kontakt i fritiden Bliver du kontaktet i forbindelse med dit arbejde, når du har fri? (n: 561) Ja, ofte Ja, sjældent Nej Ledere Mellemledere Størstedelen af lederne og mellemlederne har selv mulighed for at bestemme, hvornår deres mail og mobil skal være åben for kontakt. Som det ses i figur 4 svarer 82 pct. af lederne og 73 pct. af mellemlederne bekræftende på spørgsmålet, om de selv bestemmer, hvornår deres mail og mobil skal være åben for kontakt. Gruppen, som ikke selv har mulighed for at bestemme, er domineret af mellemledere. 23 pct. af mellemlederne har ikke mulighed for selv at bestemme, hvornår mobil og mail skal være åben for kontakt, mens dette gør sig gældende for 15 pct. af lederne. Der kan dog være variation i forståelsen af spørgsmålet. Det er muligt, at nogle respondenter har forstået spørgsmålet i relation til selv at bestemme i deres arbejdstid, mens andre respondenter har forstået spørgsmålet i relation til selv at bestemme udenfor arbejdstiden.

6 Figur 4: Bestemme over kontakt 10 8 Bestemmer du selv, hvornår din mail og mobil skal være åben for kontakt? (n: 558) 6 4 Ledere Mellemledere Ja Nej Ved ikke Lederne og mellemlederne er i forbindelse med arbejdsmiljø og trivsel også blevet spurgt, om de oplever, at forventningerne fra den nærmeste ledelse er klare. Som det fremgår af figur 5, svarer 88 pct. af lederne, at de i høj grad eller i nogen grad oplever, at forventningerne fra den nærmeste ledelse er klare. 92 pct. af mellemlederne oplever i høj grad eller i nogen grad, at forventningerne til dem fra den nærmeste ledelse er klare. 8 pct. af mellemlederne og 12 pct. af lederne svarer, at de i ringe grad eller slet ikke oplever, at forventningerne til dem er klare. Figur 5: Forventninger fra nærmeste ledelse I hvor høj grad oplever du, at forventningerne, fra din nærmeste ledelse, til dig som leder er klare? (n: 559) I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Leder Mellemleder Lederne og mellemledernes oplevelse af muligheden for at drøfte deres psykiske arbejdsmiljø med den nærmeste ledelse ses i figur 6. Til spørgsmålet om i hvor høj grad ledere og mellemledere oplever, at de kan drøfte deres eget psykiske arbejdsmiljø med deres nærmeste ledelse svarer 86 pct. af mellemlederne, at de i høj grad eller nogen grad har mulighed for at drøfte deres psykiske arbejdsmiljø. Dette gør sig gældende for 66 pct. af lederne. Derimod

7 oplever 32 pct. af lederne og 14 pct. af mellemlederne, at de i ringe grad eller slet ikke har mulighed for at drøfte deres psykiske arbejdsmiljø med den nærmeste ledelse. Figur 6: drøftelse af psykisk arbejdsmiljø 6 I hvor høj grad oplever du, at du har mulighed for at drøfte dit eget psykiske arbejdsmiljø med din nærmeste leder? (n:558) Leder Mellemleder I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Arbejdsmiljø og stress I forlængelse af undersøgelsens spørgsmål om arbejdsmiljø er lederne blevet spurgt om, hvorvidt de indenfor de seneste 2 år har været sygemeldt på grund af stress. Hertil svarer 8 pct., svarende til 13 personer, af lederne og 9 pct., svarende til 36 personer, af mellemlederne bekræftende. Lederne er som tidligere nævnt blevet spurgt om, hvorvidt de selv kan bestemme, hvornår deres mobil og mail skal være åben for kontakt. Vi har sammentrukket disse svar, med ledernes og mellemledernes svar på, hvorvidt de har været sygemeldt inden for de seneste 2 år. 9 pct. af de ledere og mellemledere, der svarer ja til, at de selv bestemmer over hvornår deres mobil og mail skal være åben for kontakt har været sygemeldt med stress indenfor de seneste 2 år. Af de ledere og mellemledere, der ikke har mulighed for at bestemme hvornår mobil og mail skal være åben for kontakt har 8 pct. været sygemeldt med stress indenfor de seneste 2 år. I den gruppe af ledere, som svarer, at de ikke ved, om de selv bestemmer over, om deres mobil og mail skal være åben for kontakt har 18 pct. været sygemeldt på grund af stress indenfor de seneste 2 år. Figur 7 viser forholdet mellem stressrelaterede sygemeldinger og muligheden for at drøfte sit psykiske arbejdsmiljø med sin nærmeste ledelse. Figuren omfatter både ledernes og mellemledernes besvarelser. 38 pct. af lederne, der har været sygemeldt på grund af stress indenfor de seneste 2 år, svarer, at de i ringe grad eller slet ikke oplever muligheden for at drøfte deres psykiske arbejdsmiljø med den nærmeste ledelse, hvilket er over dobbelt så stort procentpoint, som ledere, der ikke har været sygemeldt på grund af stress. 60 pct. af lederne, der har været sygemeldt med stress, oplever, at de i høj grad eller i nogen grad har mulighed for at drøfte deres psykiske arbejdsmiljø med den nærmeste ledelse. Dette gør sig gældende for 82 pct. af de ledere, som ikke har været sygemeldt med stress indenfor de seneste 2 år.

8 Figur 7: Mulighed for at drøfte arbejdsmiljø og stress. Både ledere og mellemledere. 5 I hvor høj grad oplever du, at du har mulighed for at drøfte dit eget psykiske arbejdsmiljø med din nærmeste leder? (n: 550) Har været sygemeldt med stress Har ikke været sygemeldt med stress I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Efteruddannelse og udvikling Hovedparten af lederne og mellemlederne svarende til 61 pct. er uddannede socialpædagoger. 24 pct. af lederne og mellemlederne er uddannede pædagoger, 3 pct. er lærere og 1 pct. er psykologer. 12 pct. af lederne har uddannelser, der lægger sig udenfor de nævnte områder, hvilket blandt andet omfatter omsorgsassistenter og sygeplejersker. 80 pct. af lederne og mellemlederne har taget eller er i gang med enten diplomuddannelse, kandidat, master eller anden lederefteruddannelse. 52 pct. har en diplomuddannelse, 7 pct. en master og 1 pct. en kandidat. Herudover har 32 pct. taget andre lederefteruddannelser, som blandt andet dækker over forskellige uddannelser fra de gamle amters lederuddannelser og kommunale lederuddannelser samt uddannelsesforløb hos private konsulentfirmaer pct. af lederne samlet set har ingen lederefteruddannelse. Som et led i undersøgelsen er der sat fokus på muligheder for faglig udvikling og efteruddannelse. I denne forbindelse er ledere og mellemledere blevet spurgt, om deres arbejdsgiver tilbyder supervision, coaching eller mentorordninger til ledere og mellemledere. Af figur 8 fremgår det, at 58 pct. svarer ja til, at der tilbydes supervision, 47 pct. svarer ja til, at der tilbydes coaching, og 27 pct. svarer ja til, at der tilbydes mentorordninger. 35 pct. svarer, at de ikke tilbydes supervision, 46 pct. at de ikke tilbydes coaching, og 59 pct. at de ikke tilbydes mentorordning. 35 pct. af respondenterne modtager hverken tilbud om supervision, coaching eller mentorordning. Supervision er altså det mest udbudte udviklingsredskab af de tre. Der er i spørgsmålsformuleringen ikke skelnet mellem ledelsesfaglig og socialfaglig supervision. 1 Grunden til at procentsatserne samlet ikke summer 100 er, at respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder i samme spørgsmål.

9 Figur 8:Udbud af supervision, coaching og mentorordning. (Både ledere og mellemledere) 7 6 Udbyder din arbejdsgiver nogle af følgende tilbud til ledere? (n: 513) Ja Nej Ved ikke 1 Supervision Coaching Mentorordning Figur 9 viser ledernes efteruddannelse fordelt på ejerforhold. For regionale, kommunale og selvejende institutioner er mellem 22 og 26 pct. af lederne samlet set ikke i gang med eller har gennemført en lederefteruddannelse. Dette gør sig gældende for 50 pct. af lederne ansat hos private institutioner. På kommunale, regionale og selvejende institutioner er mellem 41 og 55 pct. af lederne i gang med eller har færdiggjort en diplomuddannelse, mens dette gør sig gældende for 17 pct. af de privat ansatte ledere. Figur 9: forholdet mellem ejerforhold og efteruddannelse, der er begyndt eller færdiggjort. (Både ledere og mellemledere). Statslige institutioner er ikke inkluderet på grund af for få besvarelser. Summen for ejerforholdene bliver ikke 100 %. Dette skyldes, at respondenterne har haft mulighed for at vælge flere besvarelser. 6 Efteruddannelse og ejerforhold (n: 551) Diplom Master Kandidat Andet Nej Regional Kommunal Selvejende Privat

10 Undersøgelsen viser, at forstandere i højere grad end ledere ansat i andre stillinger svarer, at de ikke har gennemført eller er i gang med en lederefteruddannelse. 32 pct. af denne gruppe har ikke gennemført eller er i gang med en lederefteruddannelse. For de andre stillingsbetegnelser er det mellem 11 pct. og 24 pct., der ikke har gennemført eller er i gang med lederefteruddannelse. Undersøgelsen viser yderligere, at diplomuddannelse er den mest populære efteruddannelse gældende for alle stillingsbetegnelserne. Mellem 44 og 65 pct. af lederne i hver gruppe har gennemført eller er i gang med en diplomuddannelse. Figur 10: Forholdet mellem stillingsbetegnelse og efteruddannelse. Summen for hver stillingsbetegnelse bliver ikke 100 %. Dette skyldes, at respondenterne har haft mulighed for at vælge flere besvarelser. Er du i gang med eller har du gennemført en lederefteruddannelse? (n: 527) Andet Afdelingsleder Stedfortræder Forstander Centerleder Nej Andet Kandidat Master Diplom Institutionsleder Note: Værkstedsleder, Sektionsleder, viceforstander, Souschef og dagcenterleder er ikke medtaget i opgørelsen, da disse gruppe havde under 20 respondenter Ledere og mellemledere er blevet spurgt om, hvorvidt de mener, de har brug for mere uddannelse i fremtiden. Hertil svarer 70 pct. ja, 16 pct. nej og 14 pct. ved ikke. I tabel 5 ses gennemsnitsalderen for de forskellige besvarelser til spørgsmålet, om hvorvidt lederne og mellemlederne mener, de får brug for yderligere efteruddannelse i fremtiden. For den gruppe, som mener, de har brug for mere efteruddannelse, er gennemsnitsalderen 8 år lavere end hos gruppen, som ikke mener, de har brug for mere efteruddannelse i fremtiden. Tabel 5: forhold mellem behov for efteruddannelse og alder (n: 563) Brug for efteruddannelse Ja Nej Ved ikke Gennemsnitsalder Aldersgennemsnit 50 år 58 år 55 år 52 år

11 Herudover er lederne og mellemlederne blevet spurgt om, indenfor hvilke områder de har størst behov for supplerende uddannelse i fremtiden. Ledere og mellemledere har haft mulighed for at vælge tre områder. Figur 11 viser indenfor hvilke områder lederne samlet set mener, de får brug for efteruddannelse i fremtiden. De tre områder, som nævnes flest gange som vigtige for supplerende uddannelse, er forandrings- og innovationskompetence, som 201 ledere og mellemledere nævner, strategisk ledelse, som nævnes af 149 og økonomisk ledelse og styring, som nævnes af 142. De tre mest eftertragtede områder af uddannelse er de samme for ledere og mellemledere. De tre områder, som nævnes færrest gange, er kreativitet, kompetence til at samarbejde og multikulturel ledelse. Figur 11: Områder for efteruddannelse. Både ledere og mellemledere. Respondenterne har haft mulighed for at vælge tre svar, derfor det høje n. Indenfor hvilke områder har du størst behov for supplerende lederuddannelse i fremtiden? (n: 1097) Personaleadministrativ ledelse Personalejura Multikulturel ledelse Viden om sociale medier Viden om velfærdsteknologi Kreativitet Netværksdannelse Konflikthåndtering Supervision Kompetence til personlig udvikling Socialpædagogisk kompetence Kompetence til at samarbejde Strategisk ledelse Medarbejderudvikling Økonomisk ledelse og styring Værdibaseret ledelse Kompetence til at motivere og igangsætte Forandrings- og innovationskompetence

12 Metode for undersøgelsen Information, der ligger til grund for rapporten, er tilvejebragt ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet indeholder for ledernes vedkommende i alt 43 spørgsmål og for mellemledernes vedkommende 36 spørgsmål. Langt de fleste spørgsmål er stillet til alle respondenter. Få spørgsmål er uddybende spørgsmål knyttet til specifikke svar, hvorfor de kun er stillet til bestemte respondenter. Deltagere Målgruppen for undersøgelsen er ledere. Det elektroniske spørgeskema er udsendt til 1621 e- mailadresser, hvoraf 506 er ledere og 1115 er mellemledere. adresserne stammer fra Socialpædagogernes medlemsarkiv over medlemmer, som har angivet, at de er ledere eller mellemledere. Gruppen af ledere og mellemledere i Socialpædagogernes Landsforbund tæller 1685, hvoraf 64 ikke har opgivet deres adresse. Udsendelse Det elektroniske spørgeskema blev udsendt til de adresser den 4. januar adresser viste sig at være fejlbehæftede og er derfor udgået af undersøgelsen. Herudover har 78 respondenter gjort opmærksom på, at de ikke længere er ledere og mellemledere, og disse er derfor også udgået af undersøgelsen. Undersøgelsen består altså af 1503 mulige respondenter. På grund af en teknisk fejl i spørgeskemaet målrettet mellemlederne blev der den 7. januar udsendt et nyt spørgeskema til mellemlederne. En rykker blev udsendt til mellemlederne den 14. januar og til lederne den 10. januar. Undersøgelsen blev lukket den 16. januar. Besvarelser 680 respondenter har påbegyndt besvarelsen af spørgeskemaet og heraf har 565 respondenter gennemført. Det betyder, at undersøgelsens svarprocent på færdiggjorte besvarelser er 38 pct. i forhold til det teoretisk mulige antal respondenter(1503). For mellemledernes vedkommende påbegyndte 462 respondenter undersøgelsen og 399 færdiggjorde den. For ledernes vedkommende påbegyndte 218 respondenter undersøgelsen og 164 færdiggjorde den. Frafaldsanalyse Respondenterne i undersøgelsen fordeler sig således, at 35 pct. er mænd og 65 pct. er kvinder. Dette er også tilfældet for den samlede population, forstået som alle ledere og mellemledere, der er medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund. Respondenterne fordeler sig aldersmæssigt således, at den største gruppe er årige (42 pct.), den næststørste er årige (37 pct.), dernæst kommer gruppen af årige (18 pct.) og herefter gruppen af årige (3 pct.). Den samme tendens gør sig gældende for populationen. Populationen afviger dog fra respondenterne ved, at der er en overrepæsentation af respondenter i gruppen af årige og en underrepræsentation af respondenter i gruppen af årige i undersøgelsen.

13 6 Alder Respondenter (n: 661) Population (n: 1685) Under eller ældre I forhold til uddannelse afviger respondenterne fra populationen ved at 69 pct. af respondenterne er socialpædagoger mens 96 pct. af populationen er uddannede socialpædagoger. 27 pct. af respondenterne er uddannede pædagoger, mens 1 pct. af populationen er uddannede pædagoger. Der er altså en overrepræsentation af pædagoger og en underrepræsentation af socialpædagoger i undersøgelsen Uddannelse Respondenter (n: 564) Population (n: 1.685) Respondenterne fordeler sig på arbejdspladstype således, at 44 pct. arbejder på et døgntilbud på voksenhandicapområdet, 21 pct. arbejder på et døgntilbud på børn- og ungeområdet, 10 pct. arbejder på et dagtilbud på voksen-handicapområdet, 3 pct. arbejder på et dagtilbud på børn- og ungeområdet, 4 pct. arbejder på forsorgshjem, krisecenter eller lignende, 1 pct. på et tilbud med misbrugsbehandling og 1 pct. på værksteds- og revalideringsområdet. 16 pct. af respondenterne har svaret, at de arbejder på en anden type arbejdsplads end de nævnte. Respondenterne som ikke kunne placere sig selv på de nævnte arbejdspladstyper har haft mulighed for at uddybe, hvilken type arbejdsplads de arbejder på. I disse besvarelser ses en tendens til, at respondenterne arbejder på en type arbejdsplads som både består af dag- og døgntilbud. Herudover nævner flere, at de arbejder indenfor socialpsykiatrien og derfor ikke kan placerer sig i de andre svarkategorier. I forhold til populationen adskiller respondenterne sig ved en underrepræsentation af ansatte døgn- og dagtilbud på voksen- handicapområdet, samt en overrepræsentation i gruppen andet i undersøgelsen.

14 6 Arbejdspladstype Respondenter (n:565) Population (n: 1457)

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information September 2015 RAPPORT Familiepleje-undersøgelse Uddannelse, tilsyn, udfordringer og information Udgivet af Socialpædagogerne, September

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 31. marts 2016 1 Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i kommuner pr. 1. april 2015 Bemærk: Ingen ændringer pr. 1. april 2015

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Inklusion og deltagelse

Inklusion og deltagelse Inklusion og deltagelse Undersøgelse af Voksen-handicapområdet Spørgeskemaundersøgelse April-maj 2013 Forord Inklusion står højt på dagsordenen. Det gør den både blandt folketingspolitikere, meningsdannere

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser

A: De mest centrale elementer i de enkelte livsfaser. Februar 2007. mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser Februar 2007 mjb/ Medlemsundersøgelse om livsfaser DJØF har foretaget en undersøgelse af livsfaser og i den forbindelse spurgt medlemmerne om, hvad de anser for at være de centrale omdrejningspunkter i

Læs mere

Nulvækstens betydning for socialpædagoger

Nulvækstens betydning for socialpædagoger NOTAT Kontakt: oaf@sl.dk ukk@sl.dk 22. april 2015 Nulvækstens betydning for socialpædagoger Debatten om væksten i den offentlige sektor frem mod 2020 er et centralt politisk tema frem mod folketingsvalget.

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Coaching Analysen 2003 The Coaching Company Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Handelshøjskolen i København Datagrundlaget Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin Civiløkonomerne Ledernes Hovedorganisation HumanConsult

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID

SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID SOCIALPÆDAGOGERNES ARBEJDSTID - Undersøgelse om arbejdstid og implementeringen af KTO-aftale om deltidsansattes ret til ledige arbejdstimer blandt medlemmer hos Socialpædagogerne December 29 Side 1 af

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-76 Copyright Dansk Sygeplejeråd November 2016.

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen Voksenhandicapundersøgelsen Tema 3: Ledsagelse og ud af matriklen 1 Voksenhandicapundersøgelsen 3:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet blandt

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere