Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT"

Transkript

1 Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT Årsrapport 2011

2 Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland som en del af Vækstforums megasatsning Erhverv og sundhed. Vores formål er at bygge bro mellem gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds IT og ad den vej bidrage til sundhedsinnovation og vækst i Region Midtjylland. Vi har valgt at fokusere dette års rapport på temaet Et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT. Det har vi gjort, fordi det i vores arbejde med konkrete projektideer er blevet tydeligt, at vi i dag har for mange isolerede teknologiske øer, og at vi ofte løber ind i organisatoriske barrierer, når vi vil skabe bedre sundhedsløsninger. Vi har derfor i år iværksat aktiviteter, der skal skabe netværk og dialog om bedre teknologisk og organisatorisk infrastruktur og fjerne barrierer for firmaer, der vil udvikle løsninger på tværs af grænserne i sundheds- og velfærdssystemerne. Du kan læse mere herom inde i rapporten. Du kan selvfølgelig også læse om nogle af vores nye spændende projektaktiviteter. Og om hvordan vi fortsætter med at udvikle internationalt samarbejde. God læselyst! Med venlig hilsen Morten Kyng og Margit Kristensen Satsning på sundhedsinnovation Når vi i Region Midtjylland siger, at vi satser på sundhedsinnovation, handler det i disse år meget om at sikre koblingen mellem den offentlige og den private sektor. Mellem forskerne, sundhedssystemet, erhvervslivet og ikke mindst brugerne. For regionen handler det derfor om at skabe de rammer, der skal gøre det attraktivt for disse aktører at spille sammen. Så bliver resultatet nemlig, at vi får tilvejebragt de nyskabende produkter, der skal sikre velfærden i Danmark, samtidig med at virksomhederne udvikler sig og forbedrer deres konkurrenceevne til gavn for dem selv og resten af samfundet. Det er i det samspil, at vi alle sammen bliver vindere. Hvis vi skal udnytte det store potentiale, der ligger i sundhedsinnovation, kræver det imidlertid et innovationssystem af aktører, der kan dække virksomhedernes individuelle behov med en høj grad af specialistviden. En af platformene for disse aktører er Caretech Innovation, som Region Midtjylland har støttet siden starten i Bent Hansen Regionsrådsformand i Region Midtjylland 2

3 Indhold Gang i markedet for sundhedsservices...s. 4 INDBLIK I NYE MARKEDER Samarbejdet åbner mange døre...s. 8 Nyt firma skal sælge barometret...s. 9 Brugsværdi skaber forretningsværdi...s. 10 Salgskanal ind i sundhedsvæsenet...s. 11 Vejen til markedet går gennem projekter...s. 12 Mobil adgang til sundhedsdata...s. 14 Samarbejde med Kina...s. 15 NETVÆRK 2 workshops om fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen...s. 18 Caretechs medarbejdere...s. 20 Caretechs bestyrelse...s. 21 Caretechs projektmodel...s. 22 Caretech i tal...s. 23 3

4 Gang i markedet for sundhedsservices Vi skal skabe sundheds-it, der både kan spille sammen inden for fælles rammer og tilpasses individuelt. Sådan lyder den korte version af Caretech Innovations vision for fremtidens netværksbaserede velfærds- og sundhedsvæsen. Væk fra lukkede løsninger Borgere, patienter og det samlede sundheds- og velfærdsvæsen skal på sigt frit kunne vælge mellem et voksende spektrum af it-ydelser og -services, der fungerer inden for en fælles ramme, hvor stadigt flere kan spille sammen. Derfor skal vi væk fra løsninger, der er udviklet som lukkede systemer til en lille patientgruppe. Morten Kyng, der er Direktør for Caretech Innovation og Professor i datalogi, forklarer udfordringerne med nutidens løsninger således: I dag har patienten eksempelvis kun mulighed for at bruge lige præcis én bestemt blodtryksmåler med én bestemt netadgang. Udfordringen er at bevæge sig væk fra snævre og derfor dyrere løsninger, hvor man udvikler lukkede systemer fra ende til anden. I stedet skal vi tænke eksisterende telemedicinske løsninger ind i et større perspektiv, og nye systemer skal kunne gøre brug af eksisterende elementer. Mod åbne systemer For at skabe et bedre samspil mellem forskellige tilbud iværksætter Caretech Innovation flere projekter. Det seneste projekt, Net4Care, sætter fokus på infrastrukturelle udfordringer. I samarbejde med virksomheder og sundhedsfaglige aktører udvikler Net- 4Care et sæt af arkitekturer og grænseflader for telemedicinske løsninger og modeller for IKT-understøttet organisering på tværs af eksisterende afdelinger, hospitaler og sektorer. Disse elementer støtter virksomheder, hospitaler og kommuner i effektivt at udvikle, implementere og drifte nye telemedicinske løsninger. Arbejdet skal skabe rammer, retning og anbefalinger, der giver virksomheder og sundhedsfaglige aktører mulighed for at komme i gang med løsninger, der kan spille sammen til gavn for patienter, firmaer og samfund. Caretech Innovation vil bidrage til, at Danmark i fremtiden får et borgernært, allestedsnærværende sundheds- og velfærdsvæsen, som gennem innovativ udvikling af IKT, organisation og fysiske rammer indfrier borgernes forventninger om effektive ydelser af høj kvalitet. Ydelser, der leveres når og hvor, borgeren ønsker det. Et tiltag flere aktører inden for sundhedsservices hilser velkommen. Foto: Jesper Voldgaard 4

5 Net4Care projektet startede oktober 2010 og slutter august 2012 Caretech Innovation kontaktperson: Jesper Wolff Olsen, tlf Net4Cares initiativer er kritiske for at sikre en hurtig national udbredelse, samt at telemedicinske data også kan stilles til rådighed for andre sundheds-it-systemer som e-journalen og regionale EPJ er, samt et kommende Nationalt Patient Indeks. Henrik Ibsen, Direktør Salgschef i Silverbullet Thomas Kugle Industrial Designer Udvikler af LIFE LINK De fleste it-løsninger inden for sundhed er proprietære løsninger, som ofte er bestilt af klinikere med fokus på den kliniske funktionalitet og anvendelighed. Derfor implementeres løsningerne af deres leverandører - uden fokus på åbenhed og genanvendelighed. Der er simpelthen ikke fokus herpå. Caretech Innovation projektet Net4Cares tilgang til referenceimplementeringer af system, sundhedsservices og åbne infrastrukturelementer kan være med til at standardisere og normalisere måden, hvorpå man udvikler og implementerer telemedicinske løsninger. Derfor er det en god ide, at Net4Care specifikt fokuserer på den brede tilgængelighed og genanvendelighed af applikationer, services og infrastrukturelementer. Der er et stort behov for en normalisering af snitflader, services og moduler inden for bl.a. telemedicin idet national udbredelse bliver kraftig hæmmet af, at samtlige telemedicinske systemer er baseret på egne implementeringer af alt fra databaser til overvågningsmoduler. Finn Overgaard Hansen, Ingeniørdocent Ingeniørhøjskolen i Aarhus Partner i Caretech Innovation projektet Flex-control Jeg er enig i, at vi skal væk fra de 10 forskellige sundhedsapparater og mod open source. Eksisterende teknologi skal kunne tale med flere teknologier, så du ikke opfinder endnu en måler og endnu en aflæser, der kun kan kommunikere med sit eget system. Vi deltog i et Caretech projekt Flex-control. I projektet har vi arbejdet med virksomheden Flex-Control og plejehjemmet Caritas. Arbejdet lærte os, at det er vigtigt, at produktet skal kommunikere med en almindelig computer, der indhenter data fra flere systemer. Vi blev hurtigt opmærksomme på, at personalet gerne ville have mulighed for at knytte flere funktioner til et nyt system, så der eksempelvis kom kontekst-baseret information op om beboeren: Husk ekstra piller de næste 2 dage, når personalet trådte ind af beboerens dør. Jeg synes, det lyder som en rigtig god ide at sætte fokus på at løse de infrastrukturelle udfordringer. Jeg er overbevist om, at fælles åbne platforme er vejen frem. Det er svært for den lille gode ide at komme ind på et marked, fordi sygehusene har valgt en producent, der bruger egen frekvens til datakommunikation. Andre får ikke lov til at bruge den frekvens, så du skal derfor opfinde både den gode ide og udvikle den og alt det, den skal kommunikere med. Jeg har selv oplevet den udfordring, da jeg udviklede LIFE LINK, en trådløs EKGmåler, der frigør patient og personale fra de mange ledninger forbundet med EKGmåling. Med nuværende opbygning er det både dyrt og svært at komme ind på markedet. 5

6 Indblik i nye markeder 6

7 Erhvervsfremme Caretech Innovation hjælper den gode ide med at komme ud over kanten gennem rådgivning og tværfaglige projekter. Vi undersøger, om den gode ide også har et forretningsmæssigt potentiale. Vi ser på, hvilket hold, der skal sammensættes. Hvad skal opgaven indeholde, og hvem skal løfte det hele, når projektet er afsluttet. De næste sider giver eksempler fra Caretech Innovations projektarbejde, der på forskellig vis udvikler den gode ide til sund forretning. 7

8 Samarbejdet åbner mange døre Flex-control projektet sluttede november 2010 Caretech Innovation kontaktperson: Thomas Hohn, tlf For personalet på Caritas i Aarhus, et plejehjem for demente, går der meget tid med at åbne, låse og lukke døre. Låste døre betyder mange nøgler og ekstra besvær, men i Caretech Innovation projektet Flex-control udvikler de en løsning, der åbner døre for medarbejdere, beboere og virksomheden Flex-Control. Virksomheden Flex-Control har erfaring med at indrette intelligente huse. I Flex-control projektet undersøger de nu muligheden for at udarbejde en interaktiv platform, som patienter og pårørende kan benytte i hjemmet til hospitals- eller sundhedsrelaterede aktiviteter. Projektet har arbejdet med plejehjemmet Caritas i Aarhus, hvor de har installeret dørlåse, der aktiveres og låses op med personlige kort. Dørlåsene er et led i at teste, udvikle og afprøve Flex-Controls teknologi. Projektarbejdet er interessant for Flex-Control, der gerne vil ind på markedet for sundhedsservices. Indblik i markedet for sundhedsservices Aktiviteterne i projektet skaber fokus på nye anvendelsesmuligheder og giver Flex- Control ny viden om, hvilke behov deres system skal imødekomme fremover. Vi har succes med vores nuværende produkt, der eksempelvis er installeret i de store danske feriecentre. Opgaven med Caritas er noget anderledes, fordi der er mange individuelle hensyn at tage. Prototype-testene giver anledning til nye ideer og områder, hvor systemet kan anvendes. Vi har talt om at udnytte fordelene ved det personlige kort. Eksempelvis kan man forestille sig brug af det i forbindelse med medicinboks, timeregistrering og lignende. Det er meget givtigt for vores videre arbejde. Zeljko Milosevic, Flex-Control Forsøg med låsesystem Social- og sundhedsassistent Betina Sørensen arbejder på Caritas. Hun skiftede i projektet sin nøgle ud med et nøglekort fra Flex-Control. Kortet er kodet til hende personligt, og det sender signal til en døråbner om, at hun er på vej og gerne må komme ind af døren. Det er dejligt, at vi undgår at bruge så meget tid på de nøgler. Det fungerer godt, at du kan scanne dit kort fra lommen, når du har hænderne fulde i stedet for at finde nøgler frem. Betina Sørensen, Social- og sundheds assistent, Caritas Låsesystemet imødekommer også beboernes udfordringer på plejehjemmet. Beboerne er demente, og flere kan ikke finde hjem til deres egen dør. Derfor ønsker nogle beboere, at døren er låst udefra, så de ikke får uventet besøg hele tiden. Men døren skal ikke være låst for beboeren. Flex- Control har med en af deres hardwareleverandører lavet en RFID-læser, som fungerer som en dørmåtte. Sammen med RFID-tags, som kan placeres i beboernes sko, har de også løst udfordringen med, at beboerne skal huske et RFID-tag, når de forlader deres hjem. 8

9 Nyt firma skal sælge barometret Sundhedsbarometer 2 projektet startede oktober 2010 og slutter oktober 2011 Caretech Innovation kontaktperson: Hans Christian Damgaard, tlf Arbejdet med at udvikle et sundhedsbarometer i Caretech Innovation projektet af samme navn har resulteret i et spændende samarbejde mellem Wei-Con og spilfirmaet Apex. De arbejder nu på, hvordan man kan skabe de bedst mulige betingelser for at kommercialisere sundhedsbarometer konceptet. Kernen i Sundhedsbarometret er motivation Mange efterspørger et konkret hjælpemiddel for at lave om på deres livsstil. Vi udvikler en redskabskasse til folk, når de er kommet til den erkendelse, at de vil lave noget om. At de vil ændre noget og holde fast i det. Kort sagt vil vi gerne tilbyde prisbillig coaching for alle. 80 procent af det en personlig coach kan for 1/10 af prisen. Vi har i projektet kigget meget på, hvad der motiverer den enkelte og på hans eller hendes tidligere erfaringer. De fleste ved jo godt, hvor det lige gik galt. Ved at gøre opmærksom på det, kan man nedsætte risikoen for at falde tilbage igen, fordi man allerede ved, hvor farerne er henne. Eksempelvis er rygestop positivt, men vi må ikke glemme, at der er noget rart ved at ryge. Vi vil gerne få vores brugere til at tænke på, hvad de faktisk mister ved at stoppe. De skal være klar over det, så de kan finde ud af, hvad de kan sætte i stedet for og dermed finde motivation til at ændre deres livsstil. Bo Jakobsen, Læge og ejer af Wei-Con Stort behov og kundegrundlag Sundhedsbarometret henvender sig til den kundegruppe, der kan blive motiveret til deres kamp mod overvægten, rygningen, forkerte kostvaner eller den manglende motion. Det er motivation og inspiration, der skal fastholde brugeren i det forløb, han eller hun starter op. Sundhedsbarometret er et nyt koncept, der kan imødekomme de behov for støtte til livsstilsændringer, som eksempelvis KRAM-undersøgelsen fremlægger. KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen kaldes KRAM, fordi den handler om Kost, Rygning, Alkohol og Motion. Erfaringer fra spilbranchen Projektet har fået spilfirmaet Apex med ind over. Firmaet har erfaring med at håndtere og udvikle spil, og de er gode til grafisk at fremstille store datamængder. Det er vigtigt at arbejde med et firma, der kan håndtere store datamængder og få noget brugbart ud af dem. Samtidig skal systemet være brugervenligt. I den sammenhæng kan Apex bidrage med erfaringer fra deres samarbejde med industrivirksomheder om grafisk repræsentation. Det er en gensidig tanke, at erfaringerne fra Sundhedsbarometer kan videreføres i et fælles firma mellem Wei-Con og Apex. 9

10 Brugsværdi skaber forretningsværdi MIKAT projektet startede januar 2010 og slutter august 2011 Caretech Innovation kontaktperson: Svend Rostgaard Thielsen, tlf danskere lever med angst i så svær grad, at den er behandlingskrævende. Sammen med depression er det den mest udbredte psykiske lidelse. Datalog Peter Bering har netop oprettet sit eget firma, der med sparring fra Caretech Innovation skal udvikle et mobilt værktøj, som giver helt nye muligheder for angstbehandling. Caretech er et vigtigt initiativ Caretech Innovation er et meget vigtigt initiativ, der har støttet mig i processen med at udvikle forretningsmodellen for mit nye firma Ab-Research. Firmaet kombinerer evnen til at drive rådgivning med at kunne sætte produkter i verden. Det, der driver os, er at finde den rette brugsværdi. Kan vi gøre en forskel for den målgruppe, vi udvikler til, så kan vi også udvikle forretningen. Vores mission er at ramme ind på markedet for folk med behov for kognitiv adfærdsterapi. Lige nu har vi fokus på angst, men vi forventer at ende med en række produkter, som vi kan tilbyde forskellige segmenter: Disorders (angst, OCD) Stress Addiction Elitesport En typisk fælde at falde i som nystartet er, at man ikke har råd til at være eksperimenterende og eksplorativ. Her har Caretech Innovation virkelig gjort en kæmpe forskel, fordi vi har fået mulighed for at have det rum og blive støttet i processen. Jeg er sikker på, at den viden om brugerne og markedet, som vi har skabt sammen med Caretech Innovation, maksimerer vores sandsynlighed for at ramme rigtigt. Peter Bering, Direktør, Ab-Research Positiv feedback på teknologi Vi ønsker at hjælpe folk med svær angst ud af en stresset situation. En af måderne at gøre det på er at bruge bio feedback gennem teknologi, der aflæser, hvor stresset personen er og kan assistere i meditations- eller åndedrætsøvelser. Vi har sat forskellige sensorer på et overlay, der kobles på telefonen. Vi måler EKG med elektroder og puls i fingeren med en fotodiode (som dem man kender fra hospital). Vi forsøger at samle teknologien i mobiltelefonen, som brugeren ofte vil have lige ved hånden. Jacob Andersen, Datalog og ph.d., Caretech Innovation Caretech Caretech Hvad virker Funktionelle krav Hvorfor Arkitektur/ Teknologi Brugsværdi Hvordan Forretnings krav Caretech Applikation Applikation Applikation Målgruppe Disorders Stress Addiction Elitesport Angst OCD Let Middel Langtids Rygning Stoffer Sælger Leder Vi har fået positiv feedback på teknologien blandt vores brugere. Der er ingen tvivl om, at der er et behov for denne slags værktøjer. Specielt er fordelen ved at bruge telefonen, at du altid har den i lommen, og du kan tage den op, når du har et behov. Gennem dialog med brugerne og hvis nu -scenarier kan vi verificere eller tilbagevise antagelser samtidig med, at vi får nye input. Udfordringen er at få designet hen i en retning, så løsningen giver mest mulig mening og brugsværdi. Gunnar Kramp, Industriel Designer, Caretech Innovation 10

11 Salgskanal ind i sundhedsvæsenet Diabetiske komplikationer projektet startede august 2010 og slutter juli 2011 Caretech Innovation kontaktperson: Hans Christian Damgaard, tlf Kan patienter, sygeplejersker og de privatpraktiserede læger anvende måleapparatet Vagus i hjemmet, eller skal målinger foregå i almen praksis? Det er et af de store spørgsmål, som parterne sætter fokus på i Caretech Innovation projektet Diabetiske komplikationer. Projektets resultater er afgørende for at skabe en forretning omkring Vagus og samfundsmæssigt for at kunne sætte tidligt ind over for diabetiske følgesygdomme. Medicus Engineering har udviklet et apparat, Vagus, der kan afsløre en diabetisk følgesygdom autonom neuropati (beskadigelse af nerverne til indre organer som f.eks. hjerte) - før der kommer symptomer. Diabetisk autonom neuropati er en overset og alvorlig diabeteskomplikation hos borgere med type 1- og type-2 diabetes. Apparatet kan anvendes i primærsektoren til at udføre testen enten hos den praktiserende læge, på et sundhedscenter eller i hjemmet. I dag kræver undersøgelsen, at man skal være på hospitalet i flere timer, men med Vagus vil man kunne udføre undersøgelsen halv- eller helårligt i hjemmet eller hos praktiserende læge på en halv time. Caretech Innovation undersøger derfor gennem feltstudier, hvordan Vagus organisatorisk kan fungere i det danske sundhedssystem ved at eksperimentere med brug af apparatet hos praktiserende læger og hjemme hos patienterne. I dag tilbyder de praktiserende læger ikke undersøgelsen, og hvis de skal lave flere og mere tidskrævende undersøgelser, skal de have kompensation. Derfor undersøger Caretech Innovation også en salgskanal for Medicus Engineering ind i sundhedsvæsenet. Arbejdet består dermed også i at skitsere, hvordan man får nye produkter på markedet, og hvordan de praktiserende læger bliver kompenseret af systemet. Kort sagt, hvem skal man påvirke for at få nye behandlingsformer og metoder godkendt. Autonom neuropati uden at vide det Ifølge Diabetesbladet, der satte fokus på sygdommen i september 2010, viser store udenlandske studier, at omkring hver tredje diabetiker har neuropati. En ny dansk undersøgelse viser, at hver anden har symptomer, men kun hver 10. har fået diagnosen, så det tyder på, at mange danske diabetikere har neuropati uden at vide det. Læge Niels Ejskjær, Århus Universitetshospital, Medicinsk afdeling MEA, deltager i Caretech Innovation projektet Diabetiske komplikationer: De bør helt klart få det nærmere undersøgt, så man kan gøre en indsats for, at det ikke bliver værre, eller man kan give en lindrende behandling. Man er jo nødt til at stille en diagnose, før man kan give den rigtige behandling. Diabetikere i Danmark Ifølge Dagens Medicin, november 2009, kan vi om 15 år forvente op imod diabetikere i Danmark. Det kan blive dyrt for samfundet, hvis vi ikke får stoppet udviklingen af senkomplikationer som fodsår, øjenskader og hjertesygdomme. Over 30 mia. kr. - så meget brugte den danske sundhedssektor i 2008 på behandling af de mindst danskere, der i dag lider af diabetes eller diabetesrelaterede sygdomme, inklusive produktionstab som følge af diabetes. Det anslås, at 80 pct. af udgifterne til diabetes går til behandling af komplikationer, 10 pct. til primær forebyggelse og 10 pct. til medicin. 11

12 Vejen til markedet går gennem projekter AkutFlow projektet startede november 2009 og slutter september 2011 Caretech Innovation kontaktperson: Svend Rostgaard Thielsen, tlf Cetrea har taget initiativ til AkutFlow projektet for at finde nye forretningsområder inden for sundhedssektoren. I samarbejde med sundhedssektoren udforsker de forskellige cases og følger arbejdsgange, som de kan udvikle ny teknologi til at understøtte. Gennem samarbejde og udvikling kan de være first movers inden for et område, hvor de også er i stand til at levere teknologien. AkutFlow projektet udvikler en åben platform til koordinering og kommunikation mellem forskellige hospitalers akutmodtagelser og mellem akutmodtagelserne og andre aktører på akutområdet. Platformen skal øge overblikket og kvaliteten ved visitation og være med til at lette flowet på tværs af organisatoriske rammer. I regi af Caretech Innovation har vi med AkutFlow skabt et spændende projekt, der er nyskabende og har interessante forskningsmæssige perspektiver, samtidig med at der er et skarpt fokus på kvalitet og effektivitet for slutbrugerne. Thomas Riisgaard Hansen. Produktdirektør, Cetrea og projektleder på AkutFlow Horsens Sygehus & Responce Det lange hospital Tanken om Det lange hospital er opstået i AkutFlow projektet, hvor deltagerne tænker patientens rejse gennem ambulance, sygehus og hjemsendelse som et langt forløb. Det er denne ide, der bliver afprøvet og udviklet gennem flere delprojekter. Patienten skal møde sundhedsvæsenet allerede i telefonen. Vi skal arbejde på et mere enstrenget system, hvilket bl.a. skal ske igennem et styrket overblik over ressourcer, enighed om den sundhedsfaglige hastegradsvurdering og bedre kommunikation mellem præhospitalet, akutafdelingerne og de praktiserende læger. Erika F. Christensen, Lægelig chef for Præhospitalet i Region Midtjylland Tracking Kvalitet af præhospitale data Feltstudie på AMK Kapacitetsoversigt: AMK vagtcentral Sengeadministration Projekt 3.1.: Data fra ambulancer og Dansk Indeks Projekt 3.2.: Studie på præhospitalets vagtcentral Projekt 3.3.: Overblik over kapacitet på sygehuse 12

13 Projekt 1: Ambulancen som akutmodtagelsens første post På Horsens Sygehus akutmodtagelse ulykkesstedet og i ambulancen, overføres udvikler man med Cetrea et system, så fra den elektroniske ambulancejournal til vigtige data, som allerede registreres ved akutmodtagelsen. I denne del af AkutFlow projektet arbejder man ud fra devisen, at den første stue patienten indlægges på har hjul og gulgrønne vægge. Projekt 2.1.: Skabe oversigt over sengekapacitet Projekt 2.2: Tracking på traume AkutFlow projektet anvender tracking teknologi på traumestuerne for at undersøge, hvilke muligheder det kan give for at skabe overblik. For at blive klogere på mulighederne i tracking teknologi har vi sendt to prototyper til traumestuerne på Århus Sygehus. Prototyperne skal på forskellig vis fungere som hhv. overbliksværktøj og overblikskort, når patienten ankommer med redderen. Svend Rostgaard Thielsen, projektleder, Caretech Innovation. Forsøg med tracking ved Aarhus Sygehus Overbliksværktøj Overblikskort Støtte sekretærens papirarbejde ved Bruge tracking teknologi til at vise, modtagelse, hvem kommer til stuen og på hvilke traumestuer klinisk hvornår (patient, anæstesilæge, radiolog personale befinder sig. etc.)? Undersøge om der er mulighed for at Erstatte det whiteboard, hvor skader optimere flow ved traumekald og noteres på i dag med ny mulighed for at lade disse erfaringer sprede sig notere skaderne i systemet videre til hele skadestuen, flere Digitalisere ambulancedata - i fremtiden hospitaler og lign. skal man kunne se vigtige data fra ambulancejournalen på akutmodtagelsens touch-skærme, således at man allerede inden patienten ankommer til akutmodtagelsen har et overblik over triage-vurdering, skadesart, basal patientdata som blodtryk, puls, respiration osv. (i samarbejde med et andet delprojekt 3.1 om kvalitetsdata). 13

14 Mobil adgang til sundhedsdata Mobil adgang til sundhedsdata projektet startede januar 2011 og slutter december Caretech Innovation kontaktperson: Thomas Hohn, tlf Et samarbejde mellem Systematic, Regionshospitalet Randers og Grenaa og Caretech Innovation undersøger, hvordan læger mobilt kan tilgå patientdata via mobile teknologier. Formålet med samarbejdet er at udvikle og afprøve næste generation af EPJ. Regionshospitalet Randers og Grenaa var det første hospital, der tog den samlede MidtEPJ i brug. Nu går de forrest for at udvikle næste generation af EPJ ved at fokusere på, hvordan klinisk personale bedst muligt kan få mobil adgang til patientdata. I samarbejde med Systematic og Caretech Innovation tager de i løbet af de kommende måneder en række prototyper i brug. IT-understøttet nomadetilværelse Formålet med prototypeafprøvning og -udvikling er at undersøge, hvordan mobil adgang til patientdata mest effektivt kan understøtte klinikernes arbejde. Projektet starter på akutafdelingen blandt det kliniske personale men vil inddrage flere afdelinger og plejepersonale kort efter. Mange af vores læger lever en nomadetilværelse. Vi ønsker med dette projekt at blive klogere på, hvilke data lægerne har behov for at få adgang til, hvornår og hvordan, og hvilken teknologi, der kan understøtte deres arbejdsdag med mange gøremål og mange lokaliteter. Thomas Stadil Pinstrup, Sundheds-IT chef på Regionshospitalet Randers og Grenaa Personlig prototype Systematic står for den tekniske udvikling af prototyperne. Prototyperne skal hurtigt i drift, så erfaringerne bygger på afprøvning i en klinisk hverdag. Teknologien skal fungere blandt reelle arbejdsgange ude i klinikken, og derfor er det afgørende, at personalet skal have noget gennem hænderne og give input til funktioner af den vej. Projektet skal gøre EPJ mere mobil og personlig. Data skal ud af pc en og være noget man kan have med sig. Det skal fremover være tættere integreret med klinisk arbejdsgang og gøres mere personligt. Anders Goul Nielsen, Vice President, Systematic Stort flow af patienter Teknologien skal blandt andet understøtte lægens udfordring med lynhurtigt at skabe sig et overblik over den patient, han eller hun står overfor. Vi har et meget stort flow af patienter i akutafdelingen. Med projektet kan vi undersøge, hvordan vi understøtter dette flow med ny teknologi gerne for både læger og sygeplejersker, der skal have let adgang til at kommunikere med hinanden. Vi skal blive klogere på, hvad mobile teknologier kan gøre for os. Tommy Midtgaard Jensen, Ledende overlæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers og Grenaa Positiv modtagelse Gennem projektet får hospitalets personale mulighed for at præge udviklingen af et fremtidigt arbejdsredskab. Derfor fokuserer projektet også på, hvordan man kan forbedre arbejdsgangene på hospitalet og derved skabe bedre effektivitet og forbedre patientens oplevelse. Desuden giver samarbejdet anledning til at udfordre myten om, hvorvidt mobiltelefon og medico teknik kan fungere sammen. Projektet har fået en positiv modtagelse på sygehuset. Det lyder afsindigt spændende, og lad os endelig komme i gang. Thomas Pazyj, Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers og Grenaa, der også ser ideens potentiale blandt hospitalets plejepersonale Med projektet kan vi undersøge, hvordan vi understøtter dette flow med ny teknologi gerne for både læger og sygeplejersker. 14

15 Margit Kristensen, Vicedirektør, Caretech Innovation. Brugerdreven innovation med i kufferten til Kina og samarbejde med retur. Samarbejde med Kina Kineserne vil gerne lære at anvende brugerdreven innovation (BDI). Derfor har Caretech Innovation været i Kina for at støtte kineserne i at inddrage brugere. Med retur har de erfaringer og netværk, der kan medvirke til at skabe erhvervsudvikling i Region Midtjylland. Erhvervsudvikling Samarbejdet er sat i søen af Region Midtjylland for at støtte op om erhvervsudvikling i Region Midtjylland, Danmark og i venskabsbyen Shanghai, Kina. Vi samarbejder med en kinesisk virksomhed om at udvikle deres marked og samtidig tage noget med hjem til erhvervslivet i Danmark, siger Margit Kristensen, Vicedirektør, Caretech Innovation. Hun har med antropologer og dataloger fra Caretech Innovation netop besøgt itvirksomheden Tanrui i den kinesiske by Zhuhai, hvor Tanrui er ved at implementere deres seneste EPJ-løsning herunder udvikler de en mobil adgang for borgere til egne sundhedsdata. Mobil adgang til data Netop mobil adgang er et område, danskerne gerne vil lære mere om. Samarbejdet giver eksempelvis inspiration til Caretech Innovation projektet om mobil adgang til patientdata. Til gengæld vil kineserne gerne lære mere om, hvordan de udfordrer og udvikler deres produkter ved at involvere brugerne. Antropolog Johanne Korsdal Sørensen, Caretech Innovation, var med i Kina. Hun forklarer samarbejdets potentiale: Firmaets erfaringer med at udvikle mobil adgang til sundhedsdata for både klinikere og private kan inspirere os til nye produkter. Omvendt kan vi hjælpe virksomheden med at udvikle denne teknologi, så den tager udgangspunkt i de brugere, den bliver udviklet til. Dansk eksport af BDI Næste skridt i projektet er, at den kinesiske virksomhed kommer til Aarhus. Under dette besøg er der allerede planlagt møder med virksomheder fra Region Midtjylland. Kineserne skal desuden besøge sygehuse. Det forventes, at besøget fra Shanghai munder ud i konkrete virksomhedssamarbejder på tværs af de to regioner. Og der er ingen tvivl om, at der er perspektiver i projekter som disse med givtige resultater for begge parter. Ud over at der faktisk er en god chance for, at vores projekt munder ud i konkrete erhvervssamarbejdsprojekter til gavn for begge regioner, så kunne det være interessant at arbejde videre med, om brugerdreven innovation kan blive en eksportvare, siger Margit Kristensen. Projektet kører frem til slutningen af Foruden de erhvervsmæssige samarbejder, som ser ud til at blive skabt af kontakten, munder projektet ud i viden og indblik i det kinesiske sundhedsvæsen og deres anvendelse af IKT. Udfordringer og muligheder vil fremgå i en slutrapport, der vil være offentligt tilgængelig. 15

16 Netværk 16

17 Dialog Caretech Innovation projekter udforsker nye markeder og bringer gode ideer skridtet videre. Resultaterne bliver dagligt udfordret i de tværfaglige samarbejder, som udgør projekternes fundament. Alligevel har hvert projekt brug for nye input udefra. Derfor skaber Caretech Innovation også grundlag for dialog og netværk, der sætter fokus på visioner for fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen. 17

18 2 workshops om fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen INNOVATION PÅ SUNDHEDSOMRÅDET: Visioner, udfordringer og pejlemærker for fremtidens sundhedsvæsen Caretech Innovation inviterede i november til workshop om innovation på sundhedsområdet for nøglepersoner inden for Region Midtjyllands sundheds- og it-område. Workshoppen berørte i særlig grad it-innovation for patienter, præhospital og hospitaler. Dagen gav indblik i, hvad der rører sig og hvilke temaer, der er behov for at fokusere på i nye samarbejder og tiltag. Eksempler på temaer ses nedenfor. Adgang til rette og relevante data Hvordan understøtter systemet den rette adgang til data for hvem, hvornår og hvordan? Billede som supplement til patient identifikation? Den rette organisation Hvordan kan sundhedssystemet rumme både patienter, som har behov for tæt kontakt med sundhedsvæsnet, og de der gerne vil leve et uafhængigt liv trods sygdom? Flyt fokus fra system til patient. Forsknings- og innovationsprojekter om implementering af it Hvordan sikrer vi en fælles platform, hvor alle telemedicinske løsninger kan kobles på/integreres, så data kan deles og integreres på længere sigt? Det er vigtigt at skabe rammer for organisatoriske eksperimenter. Følgende emner blev prioriteret for videre arbejde: 1. Fotos i journalen 2. Borgeradgang til EPJ 3. Bedre til vidensopsamling 4. Videokommunikation 18

19 Hvem ønsker forløbene: Patienter, personale, politikere? Hvor stor en del af en patientgruppe kan klare accelererede forløb? Tænk forløb og ikke kun indlæggelsestid? Kunne slusehjem være en mulighed eller et alternativ? Patient empowerment - kan fagpersonalet følge med? Tryghed kan telemedicinske løsninger hjælpe? accelererede patientforløb: Patienter skal hurtigere fra hospital til eget hjem efter en operation. Det er kort sagt hensigten med at indføre accelererede patientforløb. Forløbene skal sikre en tryg proces for patienterne og en billigere løsning for fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen. SundhedsITnet og Caretech Innovation inviterede i juni til et par spændende timer i selskab med fire klinikere, der forsker i og har erfaring med at implementere accelererede patientforløb. Dagen bød på en diskussion af de kliniske, forskningsmæssige, sundhedsøkonomiske og tekniske udfordringer, forløbene står overfor. Ideen med denne erfaringsudveksling var at skabe debat om, hvor vi er på vej hen, og hvilken vej vi muligvis kan følge for at sikre det danske velfærdssystem. Oplægsholderne gav eksempler fra deres arbejde med accelererede patientforløb for at udveksle erfaringer med deltagerne. Accelererede operationsforløb i Danmark - hvor langt er vi nået, og hvordan kommer vi videre? - v/ Dorthe Hjort Jakobsen, klinisk oversygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje, Enhed for Perioperativ Sygepleje, Rigshospitalet, Panum Oplæggene var: Erfaringer med telemedicinsk støtte til accelererede patientforløb: En præsentation af projektet Remote Rehabilitation Support - v/ Martin Vesterby, Læge, ph.d.-studerende, Regionshospitalet Silkeborg Erfaringer med accelererede patientforløb for prostatacancer - v/ Bente Thoft Jensen, Forskningssygeplejerske, Urinvejskirurgisk Afdeling K, Århus Universitetshospital, Skejby Overblik over accelererede patientforløb hvor er vi i dag? - v/ Kjeld Søballe, Professor, Overlæge, dr. med., Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital Når man sammenligner konventionel pleje med accelererede behandlede patienter, ser vi, at sidstnævnte kommer hurtigere ud af sengen, de spiser før, får mindre morfin, mister ikke muskelmasse, og vi mindsker de medicinske komplikationer. Dorthe Hjort Jakobsen, Klinisk oversygeplejerske, Enhed for Perioperativ Sygepleje på Rigshospitalet, Panum Accelererede patientforløb handler om at forbedre og ikke om at fremskynde patienternes forløb. Det er så utroligt vigtigt for mig at understrege, at vi ikke bare sender patienterne hjem. Vi får gennem interdisciplinært samarbejde indblik i, hvordan vi kan forbedre patienternes forløb og vores praksis. Hvordan vi bedre uddanner patienterne og inddrager de pårørende. Martin Vesterby, Læge på Ortopædkirurgisk Afd., Regionshospitalet Silkeborg 19

20 Caretechs medarbejdere Holdet bag Caretech Innovation har mange års erfaringer med at arbejde med sundheds-it projekter i tværfaglige miljøer og anvende forskningsbaseret brugerdreven innovation. I samarbejde med projektdeltagere og eksterne partnere sætter vi dagligt fokus på fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen. Foto: Jesper Voldgaard - Projektledelse - Softwareudvikling - Etnografisk undersøgelse - Industriel design IKT og sundhed - Screening af projektideer - Udarbejdelse af forretningsplaner - Kommercialisering Forretningsudvikling - Videndeling - Branding - Markedsføring - Netværksdannelse Formidling og netværk - Overordnet strategi - Styring af projektpulje - Matchmaking - Afrapportering - Kontrakter Ledelse og administration 20

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT

At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT Caretech Innova.on At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT 0 Morten Kyng Forretning baseret på sundheds IT innova.on Innova.on Bedre produkt/service/proces Nyt produkt/service/proces

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Sundhedsinnovation Fra ide til forretning med IKT som værktøj

Sundhedsinnovation Fra ide til forretning med IKT som værktøj Sundhedsinnovation Fra ide til forretning med IKT som værktøj Årsrapport 2010 Caretech Innovation det manglende led i kæden fra ide til sund forretning Caretech Innovation er skabt af Region Midtjylland

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Personlig Interaktiv Hjemmeside (C-58) Deltagere/partnere: Capgemini Ortopædkirurgisk Afdeling E Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-58

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sundheds-it og velfærdsteknologi Den sunde balance mellem hurtige resultater og langsigtede løsninger INVOLVERE INNOVERE REALISERE

Sundheds-it og velfærdsteknologi Den sunde balance mellem hurtige resultater og langsigtede løsninger INVOLVERE INNOVERE REALISERE Sundheds-it og velfærdsteknologi Den sunde balance mellem hurtige resultater og langsigtede løsninger INVOLVERE INNOVERE REALISERE ÅRSRAPPORT 2012 Kolofon Grafisk Design Aarhus Design Bureau www.aadb.dk

Læs mere

Projekt Sundhedsbarometer

Projekt Sundhedsbarometer Projekt Sundhedsbarometer Præsentation af resultater Caretech Innovation, projekt C-02 0 Projekt partnere Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S Wei-con ApS Mercon A/S Aarhus Universitet, Institut

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien

Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Fra Kontorarbejde til Klinikken en udfordring for IT teknologien Jakob E. Bardram Forskningschef, Ph.D. Center for Pervasive Computing Datalogisk Institut Aarhus Universitet Forskningsmetoder Omfattende

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Caretech Innovation C-29 Flex-control

Caretech Innovation C-29 Flex-control 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-29 Flex-control Deltagere/partnere: Flex-control A/S Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) Caretech Innovation Dato 1.marts 2011 Version: caretech projektevaluering

Læs mere

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service

Invitation. til den nytænkende kommune. Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Forebyggende selvmonitorering styres af DELTA www.madebydelta.com Vi inviterer 10 kommuner til at indgå i et advisory board for ældrepleje og service Tænker din kommune nyt inden for ældrepleje? Så har

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt

Horsens på forkant med sundhed. Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Et tværsektorielt forsknings- og udviklingsprojekt Horsens en vækstkommune kendt for koncerter og FÆNGSLET 87.000 borgere - vokser med 800 pr. år en procentvækst på niveau med Storkøbenhavn og Aarhus Er

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi

Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi Erfaringer med offentlig-privat innovation af sundhedsteknologi Erling Henningsen 1980 Civilingeniør, M.Sc.EE, (Aalborg Universitet) 1981 - Medstifter / direktør for Judex A/S Udvikler software og hardware

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Pervasive Healthcare

Pervasive Healthcare Pervasive Healthcare Hvordan indtænkes informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens sundhedsydelser og sygehusbyggeri? om mursten, milliarder og mennesker! Jeppe Spure Nielsen, projektkoordinator

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel?

TEMA - patientdreven innovation i EU s 7. rammeprogram om ICT: en skandinaviske vinkel? hvorfor MODEL kunne FOR de kombineres PATIENTDREVEN? INNOVATION Teknologi vil udvikle og sundhed og gennem - parametrene: to længere praksisforløb implementere og afprøve en innovativ model for, hvorledes

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

MedTech Innovation!Center. Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø

MedTech Innovation!Center. Kickoff møde!18!november!2008 v.!trine!winterø MedTech Innovation!Center Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø Forudsætning for MTIC Region Midtjylland er et kraftcenter på sundhedsområdet Høj kvalitet af forskningen!! Stort kommercialiseringspotentiale,

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode.

Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium gældende for en 3-årig periode. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2. oktober 2015 Støtte fra Erhvervspuljen til Aarhus Kommunes deltagelse i samarbejdet omkring MedTech Innovation Consortium

Læs mere

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet

TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed. Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet TEKNOLOGISK FREMSYN Bio- og Sundhed Jens Peter Vittrup Specialkonsulent Videnskabsministeriet VTU S TEKNOLOGISKE FREMSYN! Pilotprojekt med FFL-bevilling til 2004! Formål! At afprøve forskellige former

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland

IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland IT på tværs Danmark som telemedicinsk foregangsland Morten Kyng, professor, dr. scient. Pervasive Healthcare, forskningschef Alexandra Instituttet 1 Udfordringer Fra telemedicin og patienter til telesundhed

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt

Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt Workshop 3: Fødevareingredienser og pharma produkter fra grøn biomasse, bi og restprodukt 11.03.2015 Workshop session 1: Hvor og hvordan samarbejder vi bedst? Gyda præsenterede de tre trædesten/projekter

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter Fælles Servicecenter fra tegnebræt til virkelighed Gitte Kjeldsen, Project Manager, Hospitalsenheden Horsens Medtech Innovation Center Nanna Skovgaard Sørensen, Konsulent Center for Telemedicin, Region

Læs mere

Design og innovation på Sygehus Lillebælt

Design og innovation på Sygehus Lillebælt Design og innovation på Sygehus Lillebælt Innovationsudvalget den 22. august 2013 Dorthe Crüger, lægelige direktør Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør Niels Nørgaard Pedersen, adm. sygehusdirektør

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

MedTech-CareTech Innovation: Udfordringer og muligheder, set fra en patientsynsvinkel

MedTech-CareTech Innovation: Udfordringer og muligheder, set fra en patientsynsvinkel MedTech-CareTech Innovation: Udfordringer og muligheder, set fra en patientsynsvinkel Allan Flyvbjerg Formand for Diabetesforeningen og Professor ved Aarhus Universitetshospital Kick-off møde Turbinehallen,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Caretech Innovation NemBook (C-60) Projektet var finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation.

Caretech Innovation NemBook (C-60) Projektet var finansieriet af Region Midtjylland og EU via Caretech Innovation. 1 Projektevaluering Caretech Innovation NemBook (C-60) Deltagere/partnere: Sydvestjysk Sygehus, Kirurgisk Afdeling Capgemini Systematic EG Data Inform A/S Caretech Innovation Datalogisk Institut, Aarhus

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere