Kan smerter i muskler og led forebygges og hvordan kan sygefraværet reduceres?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan smerter i muskler og led forebygges og hvordan kan sygefraværet reduceres?"

Transkript

1 Kan smerter i muskler og led forebygges og hvordan kan sygefraværet reduceres?, Arbejdsmedicinsk afdeling BBH Plan for oplægget Forekomst og udvikling i forekomst af Muskelskeletbesvær Har forebyggelsesindsatsen hjulpet? Ergonomi som forebyggelse Fysisk aktivitet som forebyggelse Særlige risikofaktorer Den bio-psyko-sociale referenceramme Tværfaglig intervention ved sygefravær Hvordan kommer vi godt videre? Konklusion 1

2 Hvad er muskel-skeletbesvær? Dækker over mange forskellige sygdomme og tilstande. Hyppigst er der tale om symptomkomplekser, der ikke kan objektiviseres. (Smerter, ondt i.) Der kan også være tale om meget veldefinerede diagnoser som slidgigt og leddegigt. Forebyggelse og behandling vanskeliggøres af manglende objektive fund. 2

3 Forekomst af muskel- og skeletbesvær, de seneste 14 dage 58% har haft muskel- og skeletbesvær. 23% har haft meget generende muskel- og skeletbesvær. 13 % har taget receptpligtig medicin som følge af muskel- og skeletbesvær 12% har taget håndkøbsmedicin som følge af muskelog skeletbesvær 8% har kontaktet egen læge som følge af muskel- og skeletbesvær <1% har været hospitalsindlagt som følge af muskel- og skeletbesvær SIF: Folkesundhedsrapporten 2007 Omkostninger 14% af alle konsultationer i almen praksis er på baggrund af muskel- og skeletbesvær 24% af alle helbredsbetingede førtidspensioner er forårsaget af muskel- og skeletbesvær En 20 årig mand kan forvente at miste 5,5 gode leveår som følge af muskel- og skeletbesvær En 20 årig kvinde kan forvente at miste 8,4 gode leveår som følge af muskel- og skeletbesvær 3

4 Omkostninger Det skønnes af omkring 35% af det langvarige sygefravær skyldes muskel-skeletsygdomme. Reduktion af sygefraværet som følge af muskelskeletsygdomme har været prioriteret i Beskæftigelses ministeriets sygefraværsplan, hvor man ønskede at reducere fraværet med 10% SIF har beregnet at alene udgifterne i forbindelse med lænderygsmerter udgør 23,4 mia. kr!!! Udbredelse smerter nakken og ryggen Oversigt alle sektorer SPM: Har du indenfor de sidste 4 uger haft ondt i nakken/ryggen? Procentdelen af de adspurgte i sektoren som svarer ja Nakken Ryggen Off. administration Undervisning Ældreområdet Børne- og ungdom Voksensektor Sundhedssektoren Rengøring Transportarbejde Affald Gennemsnit alle

5 Udbredelse konsekvens af smerter Oversigt alle sektorer SPM: Var smerten slem nok til at begrænse dine normale aktiviteter? Udregnet som procentdelen af de adspurgte i sektoren som svarer ja Nakkesmerter Rygsmerter Off. administration Undervisning 9 14 Ældreområdet Børne- og ungdom Voksensektor Sundhedssektoren Rengøring Transportarbejde 2 12 Affald Gennemsnit alle Andel med aktuelle ryggener % Ryg SuSy-undersøgelsene, Statens Institut for Folkesundhed 5

6 6

7 MSB er stadig et betydeligt problem 35% af sygefraværet i Norge skyldes MSB Forekomsten er uforandret gennem mange år. Fordelingen af MSB diagnoser ændrer sig i disse år Rygsygdomme mindre fremtrædende med hensyn til fravær. Budskabet om at være aktiv med sin ryg er slået igennem. Artrose, nakke-skuldergener og fibromyalgi er stigende som fraværsårsag Brage S et al: Tidsskrift Norske Lægeforeningen

8 Er primær forebyggelse mulig? Et stort europæisk arbejde, hvor litteraturen vedrørende muligheder for at forebygge lænderygsygdom er gennemgået konkluderer følgende: Det er ikke muligt at primær forebygge forekomsten af lænderygsygdom, hvorfor indsatsen bør rette sig imod forebyggelse af konsekvenserne af allerede opstået sygdom (Backpain Europe 2006). Er primær forebyggelse mulig? Et nyligt Cochrane review af ergonomiske interventioners effekt på nakke/skulder og overekstremitetslidelser konkluderer følgende: Der fandtes moderat evidens for at armstøtte og vekslende mus kunne nedsætte incidensen af nakke/skuldergener men ikke armgener. Der fandtes moderat evidens for at øvrige tiltag ingen effekt har på gener fra såvel nakke/skulder som arm Hue et al. Cochrane august

9 Effekt af målrettet aktiv indsats RAMIN undersøgelsen (rehabilitering af muskelsmerter i nakken) viste at aktiv træning af de muskelgrupper hvori der var gener, nedsatte graden og forekomsten af generne. SPA undersøgelsen (sundhedsfremme på arbejdspladsen) viste at muskelspecifik styrketræning medførte en signifikant nedgang i nakkebesvær for kvinder og en fremgang i skuldermuskelstyrken. Varieret træning havde samme gode effekter men gav også øget kondition. 9

10 10

11 Subjective neck/shoulder pain Fig min 12 min Control Pain intensity (0-10) Week 11

12 Risikofaktorer, individuelle Forekomst Kronicitet Alder Fysisk form, især nedsat udholdenhed af rygmuskulatur Lavt udannelsesniveau og lav social klasse Genetik og rygning Overvægt Kraftige smerter og funktionsnedsættelse Ischias smerter Langvarig sygemelding Risikofaktorer, psykosociale Forekomst Kronicitet Stress Depression Bekymring Dårlig kognitiv funktion Somatisering Aggraverende sygdomsadfærd Lav jobtilfredshed 12

13 Risikofaktorer, arbejdsrelaterede Forekomst Kronicitet Dårligt arbejdsmiljø Verserende arbejdsskadesag Mange belastende vrid EGA Verserende pensionssag Tungt arbejde og mange løft efter sygdomsdebut Mange helkropsvibrationer Hvidbog om risikofaktorer knyttet til tungt fysisk arbejde Der findes en dosis-respons mellem belastninger og udvikling af MSB. Det er ikke muligt at fastsætte en egentlig tærskelværdi. Der er ofte tale om gener, snarere end egentlige sygdomme. 13

14 Hvorfor har forebyggelsen ikke haft den forventede effekt? Handleplaner og programmer bliver ikke gennemført eller de når ikke de relevante målgrupper? Der er ingen effekt på forekomst af risikofaktorer? Der mangler tilstrækkelig viden om de faktiske eksponeringer i arbejdslivet? De individuelle årsager inddrages ikke i tilstrækkelig grad? For lidt fokus på konsekvenser af MSB? Risiko/belastning Sygdom/skade Konsekvens 14

15 Risiko/belastning Sygdom/skade Konsekvens Udbredelse smerter nakken og ryggen Oversigt alle sektorer SPM: Har du indenfor de sidste 4 uger haft ondt i nakken/ryggen? Procentdelen af de adspurgte i sektoren som svarer ja Nakken Ryggen Off. administration Undervisning Ældreområdet Børne- og ungdom Voksensektor Sundhedssektoren Rengøring Transportarbejde Affald Gennemsnit alle

16 Implementering Effektivitet Program Forebyggende indsats Bagvedliggende årsager Risikofaktorer Modtagelighed Sygdom/skade Rehabilitering Sygdomskonsekvens Implementering Effektivitet Program Forebyggende indsats Bagvedliggende årsager Risikofaktorer Modtagelighed Sygdom/skade Rehabilitering Sygdomskonsekvens 16

17 Implementering Effektivitet Program Forebyggende indsats Bagvedliggende årsager Risikofaktorer Modtagelighed Sygdom/skade Rehabilitering Sygdomskonsekvens Implementering Effektivitet Program Forebyggende indsats Bagvedliggende årsager Risikofaktorer Modtagelighed Sygdom/skade Rehabilitering Sygdomskonsekvens 17

18 Implementering Effektivitet Program Forebyggende indsats Bagvedliggende årsager Risikofaktorer Modtagelighed Sygdom/skade Rehabilitering Sygdomskonsekvens Den Bio-Psyko-Sociale referenceramme Hvorfor nu det? Brud med apparat-fejl modellen. Giver en bedre forståelse af risikofaktorers betydning. Giver en bedre beskrivelse af mulige områder tilgængelige for intervention. 18

19 UPSTREAM (MACRO) FACTORS MIDSTREAM (INTERMEDIATE) FACTORS DOWNSTREAM (MICRO) FACTORS Global Forces Government Policies Determinants of Health (social, physical, economic, environmental) Culture Psychosocial Factors Health Care System Health Behaviours Culture Physiological Systems Health Biological Reactions Priority Groups Life Stages Settings & Contexts Queensland University of Technology, School of Public Health, Centre for Public Health Research. Turell G et al 2000 Upstream (Macro Factors) Government Policies Economic Global Forces Welfare Health Housing Transport Taxation Determinants of Health (social, physical, economic, environmental) Education Employment Occupation Income Working Housing & Conditions Residence Area 19

20 Midstream (Intermediate) Factors Psychosocial Factors stress perceptions demand networks depression expectations social support coping attachment control self esteem anger Health Behaviours Nutrition Self Harm Smoking Alcohol Preventive Care Activity Health Care System Access Availability Affordability Utilisation Priority Groups low income low education Indigenous unemployed Life Stages infants children adolescents adult elderly Settings & Contexts employment home clubs community education UPSTREAM (MACRO) FACTORS MIDSTREAM (INTERMEDIATE) FACTORS DOWNSTREAM (MICRO) FACTORS Global Forces Government Policies Determinants of Health (social, physical, economic, environmental) Culture Psychosocial Factors Health Care System Health Behaviours Culture Physiological Systems Health Biological Reactions Priority Groups Life Stages Settings & Contexts Queensland University of Technology, School of Public Health, Centre for Public Health Research. Turell G et al

21 Kan Muskel-skeletbesvær forebygges? Nej, det kan det ikke. Men der skal fortsat være fokus på den primære forebyggelse. Der er arbejdsmæssige risici, derfor skal de arbejdsmæssige belastninger minimeres. Der skal tages individuelle hensyn. Der skal være fokus på konsekvenserne af MSB. Målrettet træning kan lindre konsekvenserne af MSB. Kan sygefraværet reduceres? WHO. Den Danske hvidbog. Engelsk review. Svensk Manual om Multimodal rehabilitering. 21

22 22

23 Videngrundlaget Danske og udenlandske forsøg Dansk og udenlandsk litteratur To danske hvidbøger - Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet ved muskel- og skeletbesvær (2008) - Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde (2010) Generelle anbefalinger At der sikres arbejdspladser, hvor de ansatte oplever tilfredshed med arbejdspladsens indretning, snarere end specifikke ergonomiske indsatser At patienter med muskel- og skelet besvær holder sig fysisk i gang, og arbejdet i mange tilfælde anses for terapeutisk At arbejdspladsen tilpasses med henblik på at mennesker med muskel- og skelet besvær kan arbejde i størst muligt omfang, også selvom det ikke kan lade sig gøre med 100 % effektivitet 23

24 Anbefalinger 1 En grundig medicinsk undersøgelse, der skal sikre iværksættelse af relevante og påkrævede behandlinger samt at akut behandlingskrævende sygdom ikke overses. I de fleste tilfælde kan den praktiserende læge sikre dette, men i visse tilfælde kræves yderligere undersøgelser hos specialister i muskel- skeletsygdomme og/eller arbejdsmedicin. Anbefalinger 2 Tidlig fokus på identifikation af de vigtigste barrierer for tilbagevenden til arbejdspladsen. Barriererne er både forhold på arbejdspladsen, såsom fravær af en politik overfor ansatte med helbredsproblemer og fravær af en systematisk arbejdsmiljøpolitik i forhold til det fysiske og det psykosociale arbejdsmiljø, og der er også barrierer hos de ansatte i form af manglende viden om hvordan smerter og sygemeldinger skal håndteres i det daglige. 24

25 Anbefalinger 3 Kontakt til virksomhed og kommunens jobcenter ved behov for job-tilpasning og arbejdsmodifikation. Det må anbefales at der etableres en bedre koordination mellem behandlere, arbejdspladsen og jobcentret. Uddannelse af TTA koordinatorer på store arbejdspladser og i jobcenter regi i forhold til mindre arbejdspladser kan anbefales. Anbefalinger 4 Opmærksomhed på betydningen af opretholdelse af daglige aktiviteter og tidlig, evt. gradvis, tilbagevenden til arbejdspladsen. De fleste smerter er at sammenligne med en idrætsskade, som først skal have ro og hvile, for derefter at optrænes gradvist, sædvanligvis i løbet af uger. 25

26 Anbefalinger 5 Behandlingen af længerevarende symptomer og funktionsbegrænsning foretages bedst på baggrund af en flerstrenget behandling, der ud over medicinsk behandling og arbejdsmodifikation omfatter psykologisk behandling, der baserer sig på målrettet brug af kognitiv adfærdsterapi, rettet mod at reducere frygt og katastrofetanker om lidelsens natur. Anbefalinger 6 Fysisk aktivitet ser i et vist omfang ud til at være hensigtsmæssig i forhold til at begrænse smerter i bevægeapparatet, og det kan anbefales at fysisk aktivitet i arbejdet understøttes, således at arbejdet ikke er passivt, f. eks stillesiddende hele dagen. Hvorvidt det er muligt at indarbejde fysisk aktivitet i de daglige arbejdsrutiner eller der skal gennemføres muligheder i tilknytning til arbejdspladsen må afgøres på de enkelte arbejdspladser. Mange arbejdspladser har i dag gennemført forskellige støtteordninger, således at medarbejderne kan motionere på forskellig vis, og det kan også være en løsning, hvis den baserer sig på frivillighed og lyst. 26

27 De Engelske anbefalinger In an ideal system, people who are unable to work would be swiftly identified and supported; those with conditions that are compatible with their current work would receive early treatment and support to return quickly; and those needing to change jobs would be efficiently helped back into work. Costs would be fairly distributed between employers, individuals and the State, and incentives aligned to manage these costs. 27

28 De Engelske anbefalinger 2 We therefore recommend that the Government should fund a new Independent Assessment Service (IAS). The IAS would provide an in-depth assessment of an individual s physical and/or mental function. It would also provide advice about how an individual taking sickness absence could be supported to return to work. It should be provided by approved health professionals, and be appropriately quality controlled. The service should usually be accessed when an individual s absence spell has lasted around four weeks. 28

29 Hvad siger Svensken? Grundig lægelig undersøgelse Gradueret og tilpasset fysisk aktivitet Kognitiv adfærdsterapi Kontakt til arbejdspladsen Kontakt til behandlings systemet Kontakt til Jobcenter Rehabiliterings koordinator Konklusion Hvis forekomsten og konsekvenserne af MSB skal reduceres, skal der sættes ind med risikoreduktion, styrkelse af individets handlekompetencer og hurtigt udredning og behandling. Forløbet skal have en ansvarlig koordinator, der sikre parallelle og ikke serielle forløb. Gradvis tilbagevenden til arbejde, hvilket kræver et konkret fraværspolitik og rummelighed. Psykologisk støtte til at bekæmpe angsten for bevægelse/anstrengelse. Samarbejde mellem alle parter afgørende. 29

30 Tak for opmærksomheden!! 30

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

Rygproblemer fra vugge til grav

Rygproblemer fra vugge til grav Rygproblemer fra vugge til grav Hvis man forsøger at forstå en episode med rygsmerter ved at fokusere på den ene episode, svarer det til at forsøge at forstå kompositionen af en elefant ved at studere

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA)

Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse (KIA) af sygemeldte med længerevarende smertegener fra bevægeapparatet. Jørgen Kilsgaard, Kiropraktor, MPH (1) David Sherson, Cand.Med., Speciallæge (2) Ute

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge for jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Arbejde og helbred Den praktiserende

Læs mere

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis

Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Arbejdsmedicin Stressbehandling rådgivningsguide for almen praksis Af Marianne Borritz, Bo Netterstrøm og Nanna Eller Biografi Marianne Borritz er afdelingslæge, speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har skrevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat

Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat Center for Arbejdsfastholdelse Arbejdsmedicinsk Klinik Hillerød Tværfaglig rådgivning til læge, virksomhed og ansat konkrete redskaber til arbejdsfastholdelse Denne rapport er udarbejdet af: Overlæge,

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Erfaringer fra Det store TTA-projekt

Erfaringer fra Det store TTA-projekt Kronik Erfaringer fra Det store TTA-projekt Maj Britt Dahl Nielsen & Birgit Aust november 2012 offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Arbejds- I miljø (NFA) resultaterne fra et meget omfattende

Læs mere

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE

FOREB Alk YGGELSESP ohol AKKE FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF alkohol 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med ALKOHOL 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale

Læs mere

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom

Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom NOVEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Kortlægning af udvalgte kommunale og regionale indsatser til fremme af mental sundhed og forebyggelse af psykisk sygdom ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser

kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser kø b e n h av n s u n i versitet Ulighed i sundhed Årsager og Indsatser 2011 Ulighed i Sundhed årsager og indsatser Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere