Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2010."

Transkript

1 Nr. 3 September Årgang

2 Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave Velkommen til Ordet. Så er vi, efter indskrivningen den 8. august godt i gang med efterårstræningen og selvom der ved indskrivningen ikke var det helt store fremmøde, så er vi kommet efter det senere i sæsonen. Vi har nu et AB hold, et BHP (lydighed) hold. I forbindelse med BHP holdet vil jeg gerne takke Ove for, at han er genindtrådt som træner på holdet. Det er altid godt med nogle erfarne kræfter. Og så har vi vores C hold, samt hvalpeholdet, der kører på fuld damp. Vi har også fået afholdt nogle arrangementer, hvor her bla. kan nævnes Certifikat udstillingen med 31 tilmeldte hunde, (det største antal i lang tid), en færdselsprøve. (Resultater for disse ses andetsteds i bladet). Så har vi fået vores agilityudstyr hjem og en del af det er allerede i brug. Håber det giver nogle fornøjelige timer for både hunde og deres førere. I den forbindelse skal jeg endnu engang takke Tårnby Kommune for deres økonomiske støtte til dette udstyr. Der vil være afsluttende prøver i Kreds 2 den 16. oktober og husk, - at der er Kombiskue i Kreds 2 den 17. oktober. Så er der lige den årlige tilbagevendende begivenhed, - Juleoptoget.! Igen i år vil kredsen gerne se så mange hunde og deres førere med familie mv., som det er muligt at samle, til den officielle markering af julebelysningen tændes på Amagerbrogade. Igen i år starter det hele kl , på hjørnet af Gyldenrisvej og Amagerbrogade. Man bedes møde op senest 15.30, så vi kan blive orienteret om rækkefølgen i optoget og andre nødvendige informationer. Alle kan deltage, - med og uden prøver. Jeg håber at vi kan samle endnu flere end sidste år. Vel mødt.! Til sidst vil jeg gerne igen komme med en stor henstilling til I der tager jeres børn med på træningspladsen. Børn er mere end velkomne på pladsen, men ikke på hvalpebanen!. De opstillede redskaber på hvalpebanen er legetøj til vores hunde, Og ikke til børn!! Håber at man venligst respekterer dette. Det var ordet for denne gang.. Med venlig hilsen Henning Visholm Formand Side 2 Kreds 2, Amager

3 Værd at vide som hundeejer Er du som hundeejer opdateret omkring hundelove og bekendtgørelser? Følgende er kopieret fra og det kan anbefales at gå ind på denne hjemmeside og læse mere. Lovgivning om hunde Hunden er hunde omfattet af flere andre love samt forskellige bekendtgørelser og cirkulærer. Herunder gennemgår vi nogle af de vigtige bestemmelser omkring hunde, som man skal være opmærksom på som ejer. Lovgivningen justeres og ændres dog hele tiden, derfor skal man være opmærksom på, at denne side jævnligt vil blive ændret/opdateret To vigtige love: velfærd beskyttes. Loven indeholder dels nogle generelle bestemmelser, dels bestemmelser, som skal regulere konkrete forhold. Desuden gives justitsministeren bemyndigelse til at kunne fastsætte regler på en række nærmere angivne områder herunder f.eks. regler for: Behandling af hunde og katte ( 11) Aflivning af dyr ( 13) Halekupering af visse hunderacer, der kan anvendes til jagt ( 14, stk. 3) Indretning og drift af kenneler samt dyrepensioner og -internater ( 18). Dyreværnsloven Hundeloven Regler og bestemmelser omkring hunde: Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater Overdragelse af hundehvalpe Mærkning, registrering og forsikring Dyrepas Halekupering El- og pighalsbånd Lænkehunde Udegående hunde Vagthunde Omstrejfende og bortløbne hunde Vedvarende gøen Farlige hunde De to vigtigste love overordnet beskrivelse: Dyreværnsloven (LBK nr af 4. december 2007) Loven omfatter i princippet alle dyr og skal sikre, at de behandles forsvarligt, og at deres Hundeloven (LBK nr. 259 af 12/4 2005) Mens Dyreværnsloven har til formål at beskytte dyrene, er hovedsigtet med Hundeloven at regulere holdet af og omgangen med hunde, så de ikke er til gene for deres omgivelser. Retningslinjer til politiet om Hundelovens administration er angivet i et cirkulære (CIR nr. 148 af 2/8 1963). Forskellige regler og bestemmelser om hunde: Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater Denne bekendtgørelse er relevant for dem, der beskæftiger sig med hunde erhvervsmæssigt. Regler for, hvordan et sådan erhverv skal indrettes og hvilke andre krav, der stilles kan findes her (BEK nr af 12/ ). Overdragelse af hundehvalpe Hvalpene skal være minimum 8 uger gamle: Det Kreds 2, Amager Side 3

4 Værd at vide som hundeejer er forbudt at overdrage hundehvalpe, der er under 8 uger gamle, eller indføre dem fra udlandet, medmindre de overdrages/indføres sammen med deres moder (BEK nr. 817 af 22/6 2004). Hvis den ny ejer er under 16 år: Ifølge Dyreværnsloven (LBK 1343 af 04/ ) må dyr kun overdrages til børn under 16 år, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker. Mærkning, registrering og forsikring Ejerens pligt: Man har pligt til at få sin hund mærket og registreret, inden den er 8 uger gammel (BEK nr af 20/ ). Fra hunden er 4 måneder gammel, skal den bære halsbånd forsynet med et skilt med besidderens navn og fulde adresse (BEK nr. 496 af 1/ ). Hunden skal desuden være ansvarsforsikret ligeledes fra firemånedersalderen (BEK nr. 485 af 15/9 1984). Dyrepas Ved transport af hunde, katte og fritter mellem medlemslandene inden for EU skal dyrene være øretatoverede eller chipmærkede samt være vaccineret mod rabies senest 3 uger inden afrejse. Desuden skal dyrene følges af et pas udstedt af en autoriseret dyrlæge. Passet skal indeholde opdaterede vaccinationsattester (BEK nr. 573 af 21/6 2004; EF nr. 998 af 26/5 2003). Ud over disse bestemmelser gælder særlige regler ved rejse til nogle medlemslande bl.a. Sverige, England og Irland. De enkelte landes særlige regler kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Halekupering er forbudt: Der er et generelt forbud i Dyreværnsloven (LBK nr af 4/ ) mod at foretage operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre dyrs udseende. Dette forbud omfatter også halekupering, men loven bemyndiger justitsministeren til at undtage nogle hunderacer, som anvendes til jagt. Undtagelser: Således har justitsministeren undtaget følgende 5 hunderacer (BEK nr. 627 af 29/8 1991): ruhåret hønsehund, korthåret hønsehund, weimaraner, vizsla og breton. Halekuperede hunde må kun udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundenes ydre, deres brugsegenskaber eller færdigheder, hvis de tilhører en af disse racer (LBK nr af 4/ ). Derimod er der ikke noget forbud mod f.eks. at udstille ørekuperede hunde. El- og pighalsbånd Forbud mod brug af: Fjernbetjente eller automatisk virkende aggregater, der hæftes på dyr, og som påfører dem elektriske stød eller anden væsentlig ulempe, når de aktiveres (BEK nr af 16/ , 1). Det betyder, at halsbånd, som ved fjernbetjening kan påføre hunden et elektrisk stød, samt Dog Butterfly (usynligt hegn) er forbudt at anvende. Forbud mod reklame og salg: Det er endvidere ifølge Dyreværnsloven (LBK nr af 4/ ) forbudt at reklamere for eller sælge aggregater til hunde og katte, som det ikke er tilladt at anvende til disse arter f.eks. ovennævnte halsbånd og Dog Butterfly. Men det er ikke forbudt at reklamere for eller sælge disse aggregater til anvendelse til andre dyr. Forbud mod pighalsbånd: Det er også forbudt at anvende pighalsbånd, men halsbånd må på indersiden være forsynet med stumpe metalombøjninger eller tappe, der dog højst må have en længde på 8 mm fra underkanten af efterfølgende led (BEK nr af 16/ , 2, stk. 3). Lænkehunde Det er forbudt til stadighed at holde en hund bundet (LBK nr. 259 af 12/ ). Hvis hunden står bundet, kræves det: At dens lænke skal være mindst 5 m lang, og den skal have adgang til et opholdsrum, der kan yde forsvarligt læ mod regn, blæst og kulde. Hvis opholdsrummet består af et hundehus, skal det være rummeligt og så højt, at hunden kan stå oprejst. Udegående hunde Skal sikres mod vind og vejr: Nogle særligt hårdføre hunderacer kan tåle at gå ude heleåret, hvis de har adgang til et hundehus, der sikrer dem Side 4 Kreds 2, Amager

5 Værd at vide som hundeejer mod vind og vejr. Det står dog ikke i Hundeloven (LBK nr. 259 af 12/ ), at hunde, som går i hundegård, skal have adgang til opholdsrum eller hundehus ligesom hunde, der står bundet. Men i praksis kan der henvises til Dyreværnsloven (LBK nr af 4/ ), som siger, at dyr skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov idet behovet for opholdsrum eller hundehus er erkendt for hunde, som står bundet. Tilsyn: Hundene skal tilses mindst en gang om dagen (LBK nr af 4/ ). Dette gælder dog lige meget, hvordan man holder hunde ude såvel som inde. Vagthunde Der gælder særlige regler for hunde, som anvendes til bevogtning af andet end besidderens private bopæl, herunder hunde, der anvendes til erhvervsmæssig vagtvirksomhed. Disse regler er samlet i Bekendtgørelse om hunde, som anvendes til bevogtning (BEK nr. 962 af 23/ ), som bl.a. siger: Opholdsrum og løbegård: Hundens opholdsrum på dens faste opholdssted skal være forsvarligt indrettet med hensyntagen til hundens størrelse idet der stilles en række krav til opholdsrummets udformning ( 2) På vagtstedet skal opholdsrummet have en fast bund, og det skal være så højt, at hunden kan stå oprejst ( 3) Der skal på det faste opholdssted findes en løbegård, hvor hunden kan få frisk luft og motion ( 2, stk. 2) Tilsyn, fodring og pleje: Både på hundens faste opholdssted ( 2, stk. 4) og på vagtstedet ( 3, stk. 3) skal hunden tilses med højst 8 timers mellemrum, og den skal fodres mindst 1 gang hver 24. time og til stadighed have adgang til frisk drikkevand På det faste opholdssted skal syge hunde anbringes i et særligt lokale eller fjernes fra stedet ( 2, stk. 5) Indhegning: Hvis hunden er løsgående under vagt, skal vagtstedet være indhegnet og lukket. Indhegningen skal være opført således, at hunden ikke ophidses unødigt af omboende eller forbipasserende ( 5) Hundens arbejdstid: Hunden må ikke opholde sig på et vagtsted, hvis den inden for de seneste 96 timer har opholdt sig på et vagtsted i mere end 72 timer ( 7). Omstrejfende og bortløbne hunde Ejerens pligt: Det er ejerens pligt at sørge for, at hunden ikke strejfer. Ifølge Hundeloven (LBK nr. 259 af 12/4 2005) lader politiet hunde optage (dvs. indfange og have i varetægt), hvis de færdes løse uden at være i følge med en person, der har fuldt herredømme over dem. Politiet underretter derefter besidderen. Hvis hunden ikke er mærket og registreret, bliver den fremlyst. Hund på fremmed grund: Optagelse: Ifølge Mark- og vejfredsloven (LBK nr. 61 af 19/ ) har man ret til at optage fremmede hunde (og andre husdyr), som uden hjemmel færdes på ens grund. Ejeren eller en voksen person i husstanden skal dog snarest muligt og senest inden 24 timer meddeles om optagelsen. Hvis man ikke ved, hvem hunden tilhører, skal sognefogeden eller politiet underrettes ligeledes inden 24 timer. Sognefogeden/politiet vil snarest muligt sørge for, at optagelsen bliver bekendtgjort. Ejers frist for afhentning: Hvis besidderen ikke afhenter hunden inden 24 timer efter, at han eller hun (eller en anden voksen person i husstanden) har modtaget meddelelse om optagelsen, eller inden 3 dage efter optagelsen er blevet bekendtgjort, skal hunden med mindst 3 dages varsel bortsælges ved offentlig auktion. Hvis sognefogeden eller politiet skønner, at udgifterne til bekendtgørelse af optagelse og afhændelse overstiger dyrets værdi, bliver dyret uden forudgående bekendtgørelse og auktion optagerens ejendom. Selvom mærkning og registrering af hunde er lovpligtigt, og det er en politimæssig opgave at tage sig af bortløbne hunde, har politiet normalt Kreds 2, Amager Side 5

6 Værd at vide som hundeejer ikke selv chipaflæsere. Læs mere Fjernelse og nedskydning: Ifølge Mark- og vejfredsloven (LBK nr. 61 af 19/1 2007) har man ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne omstrejfende hunde fra sin grund og er ikke pligtig til at yde erstatning, hvis hunden kommer til skade eller omkommer. Nedskydning eller andet direkte drab af dyret må dog kun anvendes, når besidderen i forvejen og inden for det sidste år er blevet advaret. Hvis ejeren er ukendt: Hvis besidderen er ukendt, kan en advarsel indeholdende en kort beskrivelse af hunden ske gennem et på egnen udbredt dagblad. Det er dog ikke nødvendigt at udsende en advarsel, hvis hunden angriber andre husdyr eller er til fare for mennesker (eller ejendom). Vedvarende gøen er det ejerens pligt at forhindre Ejeren har pligt til at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden (LBK nr. 259 af 12/ ). Hvis det ikke hjælper at holde hunden indelukket, eller den allerede holdes inde, kan politiet give besidderen pålæg om at lade hunden fjerne. Der er dog en dispensationsmulighed i forbindelse med erhvervsmæssigt opdræt af hunde, hvis der ved anlæg af hundegårde tages ethvert rimeligt hensyn til bebyggelsesforholdene. Farlige hunde: Besiddelse og avl af følgende hunde er forbudt: 1) Pitbull terrier. 2) Tosa inu. 3) Amerikansk staffordshire terrier. 4) Fila brasileiro. 5) Dogo argentino. 6) Amerikansk bulldog. 7) Boerboel. 8) Kangal. 9) Centralasiatisk ovtcharka. 10) Kaukasisk ovtcharka. 11) Sydrussisk ovtcharka. 12) Tornjak. 13) Sarplaninac. Vil du vide mere om Love, bekendtgørelser og cirkulærer, som omfatter hunde: Få yderligere information hos: Justitsministeriet (dyreværnslovgivning) Miljøministeriet (miljølovgivning) Skov- og Naturstyrelsen (miljøgodkendelser) Fødevarestyrelsen (handel og transport tidligere kredsdyrlægen) Politiet (adresser på landets politikredse) Kommunernes Landsforening (adresser på landets kommuner) Dyrenes Beskyttelses lovportal Ordforklaringer: En lov (LOV) er et sæt af bestemmelser, der er vedtaget af Folketinget, og som kun kan ændres ved en folketingsvedtagelse. Loven kan indeholde bestemmelser, som bemyndiger justitsministeren til at fastsætte regler inden for angivne områder omfattet af loven. En bekendtgørelse (BEK) er et sæt generelle regler, der med hjemmel i en lov er fastsat af et ministerium eller en styrelse. Ligesom love er bekendtgørelser bindende. Et cirkulære (CIR) er en rundskrivelse fra et ministerium til politimestre, dommere eller underordnede myndigheder f.eks. amtsråd og kommunalbestyrelser. I cirkulæret gives typisk fortolkninger af, hvordan reglerne i lovtekster og bekendtgørelser skal forstås, eller instruktioner i den praktiske fremgangsmåde ved behandlingen af sager. Yderligere kommentarer kan gives i form af en cirkulæreskrivelse (SKR). En lovbekendtgørelse (LBK) er en administrativ bekendtgørelse i Lovtidende af en lov med senere ændringer indarbejdet. En EU-forordning (EF) er et sæt af bestemmelser, som medlemslandene skal følge som beskrevet i forordningen. Et EU-direktiv skal derimod implementeres gennem national lovgivning, idet de enkelte lande kan gå videre end foreskrevet i direktivet. Side 6 Kreds 2, Amager

7 Annoncer Kreds 2, Amager Side 7

8 Annonce Side 8 Kreds 2, Amager

9 Kvartalets side 9 hund Også din kan blive kvartalets side 9 hund. Har du et godt billede og en lille forklaring, kan du sende det til redaktøren Kreds 2, Amager Side 9

10 Annonce Lidt om hundens historie. Dortes Foder og Dyrear- Hundens fortid er en broget historie. Det hænger sammen med, at hunden er et relativt sanser og en god evne til at tilpasse sig en verden som kan forandre sig. Derfor har den oner som mennesket har haft behov for, at den udfyldte. Dens tilknytning til mennesker år siden. Først langt senere opstår den opdeling af hunde i jagthunde, brugshund Vi forhandler følgende foderprodukter: ROYAL CANIN HILLS EUKANUBA Nyt MARKUS MÜHLE naturnært foder LONE STAR HENNE PETFOOD DEFU økologisk foder Vi forhandler endvidere: Zoolac, DAP midler, Serene Um, Esbilac mælkeerstatning mm. der i dag. En hund udfylder i nutidens Danmark ikke blot rollen som jagt og vagthund, handicap h Tilbehør: mere end fremragende lugtesans gør den meget velegnet til forskellige eftersøgningsopga bl.a. mennesker, Kenjan, narkotika Jokke, og andre Hunter, smuglervare, Hurrta, bomber og andet som kan afsætte duft elle Alfa nemt Scandia. sporer. Dyrs vilkår og specielt vanrøgt af dyr er noget der har samfundets bevågenhed. I vores de bedre vilkår generelt, end tilfældet var i tidligere tider. I en bog af amerikaneren Mark D Nyt: berettes om hundens rolle i Amerikas nyere historie. Beskrivelser af både brutal og rå ka Beklædning for år siden til i det hundeføren: fremspirende USA, dokumenterer dog også den utrolige hengiv Arrak Et problem fritidstøj. som er forbundet med den moderne hund, er avl. Den selektive måde som Forhandler desværre medføre af at bla. flere Vario af hundens cage. naturlige egenskaber forringes eller helt forsvinder vel som dens omgivelser. Naturen har udstyret hunden med visse egneskaber og funktio kan klare sig i omgivelserne. Disse må selvfølgelig bevares. Stort udvalg i godbidder, trænings tilbehør, legetøj m.m. Det vi ikke lagerfører, kan vi til hver en tid skaffe hjem. Til medlemmer af Schäferhundeklubben Kreds 2, ydes der 10% på samtlige OBS: Ny adresse Løjtegårdsvej 171 (mellem Falck og OK tanken) 2770 Kastrup Tlf Side 10 Kreds 2, Amager

11 Klip fra nettet. Lidt om hundens historie. Hundens fortid er en broget historie. Det hænger sammen med, at hunden er et relativt intelligent dyr med fint udviklede sanser og en god evne til at tilpasse sig en verden som kan forandre sig. Derfor har den kunnet tilpasse sig mange funktioner som mennesket har haft behov for, at den udfyldte. Dens tilknytning til mennesker antages at være begyndt for ca år siden. Først langt senere opstår den opdeling af hunde i jagthunde, brugshunde og selskabshunde, som vi kender i dag. En hund udfylder i nutidens Danmark ikke blot rollen som jagt og vagthund, handicap hjælp eller legekammerat. Dens mere end fremragende lugtesans gør den meget velegnet til forskellige eftersøgningsopgaver. Eftersøgning af begravede mennesker, narkotika og andre smuglervare, bomber og andet som kan afsætte duft eller lugt, vil en trænet hund ofte nemt sporer. Dyrs vilkår og specielt vanrøgt af dyr er noget der har samfundets bevågenhed. I vores del af verden har hunden nok fået bedre vilkår generelt, end tilfældet var i tidligere tider. I en bog af amerikaneren Mark Derr, "A dog's history of Amerika", berettes om hundens rolle i Amerikas nyere historie. Beskrivelser af både brutal og rå karakter, som karakteriserede livet for år siden i det fremspirende USA, dokumenterer dog også den utrolige hengivenhed en hund kan fremvise. Et problem som er forbundet med den moderne hund, er avl. Den selektive måde som hunde kan avles på i nutiden, kan desværre medføre at flere af hundens naturlige egenskaber forringes eller helt forsvinder. Det er til skade for hunden, såvel som dens omgivelser. Naturen har udstyret hunden med visse egneskaber og funktioner som gjorder og gør, at den kan klare sig i omgivelserne. Disse må selvfølgelig bevares. Kreds 2, Amager Side 11

12 Annonce AP Murermester Anders Prebensen ApS Weendam Alle Dragør Tlf.: Med manges års ekspertise og kvalitet til tiden til den rigtige pris leverer A. P. Murermester alt indenfor murerfaget, hvor høj kundetilfredshed er det vigtigste for vores leverancer. A. P. Murermester leverer reparationsarbejder, om og nybygning, facaderenovering og total entreprise. Vi er specialister i rådgivning og udførelse af badeværelser, hvor alle materialer mestres lige fra glasmosaik, fliser, klinker og naturstensprodukter altid med mennesket i centrum. Vores indgangsvinkel til projektet følger altid nedenstående trin for at sikre høj kvalitet: 1. Idefasen vi er en kompetent sparringspartner med holdninger og rådgiver ud fra vores erfaring. 2. Pris/Tilbudsgivning I samarbejde med kunden finder vi den rette løsning til den korrekte pris. 3. Planlægning vi sikrer at forventninger er afstemt og tilrettelægger arbejdet udfra en realistisk tidsplan. 4. Udførelse vores arbejde bliver altid gjort med respekt og oprydning følger naturligvis med. 5. Overlevering det er vigtig, at kunden altid er tilfreds og derfor evaluerer vi altid vores leverance i fællesskab før projektet er afsluttet. Ring på eller e mail på for et uforpligtende møde. Side 12 Kreds 2, Amager

13 Så er der lige den årlige tilbagevendende begivenhed, - Juleoptoget.! Igen i år vil kredsen gerne se så mange hunde og deres førere med familie mv., som det er muligt at samle, til den officielle markering af at, julebelysningen tændes på Amagerbrogade. Igen i år starter det hele kl. 16, på hjørnet af Gyldenrisvej og Amagerbrogade. Man bedes møde op senest 15 30, så vi kan blive orienteret om rækkefølgen i optoget og andre nødvendige informationer. Alle kan deltage, - med og uden prøver. Jeg håber at vi kan samle endnu flere end sidste år. Vel mødt.! Kreds 2, Amager Side 13

14 Annonce OBS! Alle medlemmer i Kreds 2 får 15% rabat På alle ikke nedsatte varer i alle vore afdelinger, dog kun 10% på Kansas og Helly-Hansen Side 14 Kreds 2, Amager

15 Færdselsprøve Så fik vi overstået færdselsprøverne. Det var den 21. august med godt vejr og godt humør. Dommeren kom i god tid og fik noget at spise og var i vældig humør. Vi kom i gang kl. 9,00 med lydighedsprogrammet. Vi var 7 der stillede op men desværre var der en, der ikke klarede den (det var ærgerligt). Vi forsatte oppe på Tårnby Torv, vi gik på Sneserevej, hvor der kom en figurant på cykel og Kurt var ham som skulle gå ind i os og skubbe lidt, derefter skulle vi stå ved udgangen til Netto og senere skulle vi binde hunden på hundekrogen og gå væk, så hunden ikke kunne se os. Deltagerne i kreds 2 var Vilja Hadersland/Grænsen s Judo Kreds 2 Lea Nielsen/Arbadi Chaos kreds 62 Jørgen Petersen/Alsac Kreds 51 Finn Mortensen/Hekami Onyx Kreds 2 John Larsen/ Hajen Zmulle Kreds 2 Ursula Larsen/Mocca Vom Kaos Kreds 2 Desværre bestod Ursula ikke men hun kommer igen. BHU siger vi tak for en god dag. Og et tillykke til Connie og Grænsens Oline (Stella) med bestået UHP den 14. september Kreds 2, Amager Side 15

16 Annonce Side 16 Kreds 2, Amager

17 Annonce Kreds 2, Amager Side 17

18 Bestyrelsen Formand: Henning Visholm Finderupvej Kastrup Tlf Mobil: Næstformand: Michael Thorgrimson Månsansväg Klagshamn Sverige Kasserer: Linda M. Nielsen Nobisvej Birkerød Tlf Sekretær: Kim Frederiksen Apeldoorn Alle Dragør Tlf Bestyrelsesmedlem: Hanne Pedersen Thorsly Alle Kastrup Tlf Brugshundeudvalg BRK kontaktmand John Larsen Ole Klokkersvej Kastrup Tlf.: Connie Visholm Finderupvej Kastrup Tlf.: Tommy Thorgrimson Vittrup Alle 34A 2770 Kastrup Tlf.: Øvrige udvalg Pladsmand Jørgen Hartvig Fælledvej Dragør Tlf Kantinefatter! Her kan man købe kaffe m.m. Redaktør Poul Christensen Tlf Webmaster Stig Christophersen Utrecht alle Dragør Tlf Side 18 Kreds 2, Amager

19 Trænerliste Hanne Pedersen Thorsly Alle Kastrup Tlf John Larsen Ole Klokkersvej Kastrup Tlf.: Michael Hansen Floridavej S Ove Frederiksen Søvænget Kastrup Tlf.: Finn Mortensen Castor alle Kqastrup Redaktionelt Bladet er planlagt til at udkomme 4 gange årligt, i begyndelsen af marts, juni, september og december. Udgivelsen kan dog rykkes for at kunne dække større arrangementer. Deadline for indlevering af materiale til bladet er den 10. i måneden før bladet udkommer. Indlæg til bladet og hjemmesiden kan afleveres i klubhuset, sendes med post eller mail til foreningens adresse Kreds 2, Amager... klubadresse Schæferhundeklubben Kreds 2 Amager Selinevej 15, 2300 København S Tlf.: adresser: Generel henvendelse: SKA-Nyt redaktion: BHU prøver og træning: Webmaster: Bestyrelsen varetager al indkommen mail fra her indgår endvidere tilmeldinger til Kombi og fester. Kreds 2, Amager Side 19

20 Kongelundsvej 289, 2770 Kastrup. Tlf

Ordet... af Henning. Ska-nyt december udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt december udgave 2009. Nr. 4 December 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt december udgave 2009. Lad mig starte med pladsen. Nu har vi fået endnu en lysmast op, så kredsen nu råder over 2 master med

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2011.

Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2011. Nr. 3 September 2011 39. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2011. Velkommen tilbage fra en våd sommer. Efterårs træningen er allerede i gang og der er en rigtig pæn

Læs mere

Ordet af Henning September 2013

Ordet af Henning September 2013 Nr. 3 September 2013 41. Årgang Formandens klumme Ordet af Henning September 2013 Velkommen til Ordet. Nu er sommeren slut, - i hvert tilfælde ifølge kalenderen. Men henover sommeren har vi fået lavet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2009. Nr. 3 September 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt september udgave 2009. Velkommen til eftersommer ordet. Jeg vil gerne starte ordet med at fortælle om afholdelsen af vores

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2011.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2011. Nr. 2 Juni 2011 39. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2011. Lad mig starte med at beklage vores alt for tidlige afsked med Lisette. Lisette var et yderst glad og smilende,

Læs mere

Ordet af Henning December 2013

Ordet af Henning December 2013 Nr. 4 December 2013 41. Årgang Formandens klumme Ordet af Henning December 2013 Velkommen til ordet. Dette er det sidste ordet fra min side, - i år. D. 7. september var der store pudsedag til lejligheden

Læs mere

Ordet af Henning Juni 2013

Ordet af Henning Juni 2013 Nr. 2 Juni 2013 41. Årgang Formandens klumme Ordet af Henning Juni 2013 Velkommen til Ordet. Forårssæsonen er nu ved at være slut og sommeren/ sommerferien står for døren. Under hele forårssæsonen har

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse

Læs mere

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold)

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) 28. november 2011 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) 2009/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5400-0016 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2011 EM 2011/XX Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Björn Forkman, Professor i etologi Iben Meyer, DVM, PhD stipendiat

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt Marts udgave 2011.

Ordet... af Henning. Ska-nyt Marts udgave 2011. Nr. 1 Marts2011 39. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt Marts udgave 2011. Velkommen til sæson 2011. Efter en veloverstået generalforsamling d. 1. februar 2011, hvor der jo ikke skete

Læs mere

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Dyreværnsloven. AMU kursus

Dyreværnsloven. AMU kursus Dyreværnsloven AMU kursus 2012 Dyreværnsloven Foruden dette kompendium vil diverse lovtekster og paragraffer blive gennemgået. Lovene findes direkte på www.retsinfo.dk Dyreværnsloven skal sørge for en

Læs mere

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg.

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Husorden for Askerød Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Opgangen skal være ryddet for alt, der kan blokere flugtveje

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE

HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 141 CHARLOTTEGÅRDSHAVE GODKENDT NOVEMBER 1996 REV. 30. APRIL 2014 Velkommen til afdeling 141 Afdelingen har selvfølgelig en husorden, den er ment som en hjælp

Læs mere

Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold.

Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold. 20. august 1998 EM 1998/32 Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold. 1. Almindelige bemærkninger Denne lover en del af det regel sæt, som udstedes i forbindelse med Hjemmestyrets

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen Ruhåret Hønsehund Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-755-9 Bogen er forfattet og fotograferet af Jens O. Pedersen 2004 Tekst og billeder

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr Forslag til beboermøder 2ot5-7 APR. 2015 tl lluovra det til administrationen. Jo før du sender dit forslag til os, jo mere tid har vi til at behandle forslaget og Forslag, du Ønsker optaget på dagsordenen

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 Referent: Deltagere: Afbud: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Pernille Dohlmann, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen,

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5703-9 Halkær. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husorden. for. Lundegården Domea Fredensborg

Husorden. for. Lundegården Domea Fredensborg Husorden for Lundegården Domea Fredensborg Husorden Lundegården Side 2 af 12 INDHOLD 1. Kontakt 4 2. Husorden 5 3. Naboklager 5 4. Forsikring 6 5. Rygepolitik 6 6. Fremleje 6 7. Fravær i længere tid 6

Læs mere

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab

Afdeling 3, Enggården - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel opførsel... 3 Støj... 3 Fælles udeområder... 3 Færdsel på stier og veje... 3 Husdyr... 3 Indgangsparti... 4 Have... 4 Affald... 4 Vask og tørring...

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 2601-7. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 191 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 13. marts 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2009-5400-0016 Dok.: MJO41683

Læs mere

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune

Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Juni 2015 RØDOVRE KOMMUNE - Teknisk Forvaltning Forslag l nye ordensreglementer i Rødovre Kommune Visualisering, Stadionparken Indhold Baggrund for forslaget 3 Forslaget 5 Rødovre Rådhus 6 Schweidalsparken

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Retsudvalget REU alm. del - Bilag 350 Offentligt Alpha Hundeadfærdscenter Foretræde for retsudvalget d.26. februar 2009. Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Alpha Hundeadfærdscenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Betænkning om farlige hunde

Betænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 240 Offentligt Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE 1.KAPITEL 1...5 2.INDLEDNING...5

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. maj 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Ordet... af Henning marts 2012

Ordet... af Henning marts 2012 Nr. 1 Marts 2011 40. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning marts 2012 Velkommen til et nyt Hunde år, - sæson 2012. Vi indledte året med at afholde vores traditionelle Pokalfest i klubhuset d.21.

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011

WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDENYT NR 1 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagtsæsonen er forbi, hundene er vel konditioneret og I har forhåbentlig alle haft mange gode oplevelser med

Læs mere

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Lejere: Navn, 7400 Herning Adresse: Bolignummer: 901-2- Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Hvis katten ikke er din

Hvis katten ikke er din Hvis katten ikke er din Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled. Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Parcelhusejerforeningen Grønneled Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester. Formanden bød velkommen

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Norma Zvolsky. retriever. Atelier

Norma Zvolsky. retriever. Atelier Norma Zvolsky retriever hvalpetræning Atelier 2 Retriever hvalpetræning Om denne bog 5 Forord 7 Vejen til din egen hund Avlsretninger 11 Hvor finder jeg min drømmehund? 16 Valg af hvalp 22 Hvalpens grundtræning

Læs mere

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE

OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 359 Offentligt ULOVLIGE HUNDE OVERSIGT OVER ANTAL AFLIVEDE HUNDE Antal hunde aflivet i medfør af hundelovens 1 b, jf. 1 a (forbudte

Læs mere

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

HUNDEREGLER KORT FORTALT

HUNDEREGLER KORT FORTALT HUNDEREGLER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk LOV OM DYREVÆRN Lov om dyreværn (uddrag) Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger af 3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt

Læs mere

Kategori 2 Selskabshunde

Kategori 2 Selskabshunde Pasningsvejledning hund Kategori 2 Selskabshunde ID-nummer i Dansk Hunderegister (udfyldes af sælger) Det er lovpligtigt, at hvalpen er ID-mærket og registreret i Dansk Hunderegister, inden den er fyldt

Læs mere

HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I

HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I GODKENDT PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE 18. APRIL 2001 REV. 3. FEBRUAR 2015 Opgang: 1 12 1. Færdsel på trapper, skal foregå uden at være til gene for

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942

LOVE. for. Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 LOVE for Stiftet i Silkeborg den 18. januar 1942 1 1 Foreningens navn er : Silkeborg Fugle-og Stuekulturforening. 2 Formålet er ved alle til rådighed stående midler at skabe og fremme interessen for akvarier,

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE 106-116 HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØJS ALLE - l - Va/højs Alle 106-116 Indholdsfortegnelse: Indledning Overholdelse af husorden A) Støjende adfærd B) Husdyr hold C) Adgangsveje og deres anvendelse

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Årgang 57 juli 2012 1

Årgang 57 juli 2012 1 Årgang 57 juli 2012 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerlundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Reglement for husdyrhold

Reglement for husdyrhold Side 1 af 7 sider Reglement for husdyrhold Revideret af den 20. marts 2012 Side 2 af 7 sider Regler om husdyr Reglement for husdyrhold Der kan gives tilladelse til to husdyr pr. bolig (hund eller kat).

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændring i ændringsforslag nr. 5 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 1. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr

Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr BKI nr 28 af 31/03/1971 Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr I henhold til kgl. resolution af 18. september 1992 har Danmark ratificeret en den 13.

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere