Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner"

Transkript

1 Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark Tlf: Direkte tlf: Fax: Vejledning til uddannelsesinstitutioner Denne vejledning henvender sig til uddannelsesinstitutioner, der har lavet en aftale med enten kommunen eller Arbejdsformidlingen om at gennemføre et kompetenceafklaringsforløb for en ledig flygtning eller indvandrer. I resten af denne vejledning bruges betegnelsen borger om den person, som har gennemført et afklaringsforløb på jeres uddannelsesinstitution. Dato Ref MHA Vejledningen beskriver trin for trin, hvordan du skal registrere resultaterne af det konkrete afklaringsforløb. Din vurdering af borgerens kompetencer er meget vigtig, fordi blandt andre dine oplysninger skal bruges til at udstede et såkaldt kompetencekort, som borgeren efterfølgende kan bruge i sin søgen efter et fast arbejde. Hvis du ønsker hjælp til at komme i gang med at udfylde skemaet, kan du bruge bruge on-line hjælpefunktionen. Du kan også altid ringe til din kontaktperson i kommunen eller hos Arbejdsformidlingen, og endelig er du meget velkommen til at kontakte dit regionale videnscenter, som du kan finde på Det er under alle omstændigheder en god idé at udfylde skemaet sammen med den borger, som har været igennem det konkrete afklaringsforløb. Sådan gør du, Trin-for-trin Du får adgang til afklaringsaftalen ved at bruge det brugernavn og password, som du har fået med posten fra din kontaktperson i kommunen eller Arbejdsformidlingen.

2 Den del af afklaringsaftalen, som du skal udfylde med din vurdering af borgerens kompetencer, indeholder 6 forskellige trin. Det er dog langt fra sikkert, at du skal igennem alle trin. Det afhænger helt af, hvad formålet med det konkrete afklaringsforløb har været og det fremgår tydeligt af afklaringsaftalen, som du har indgået med kommunen eller Arbejdsformidlingen. Side 2 Når du har udfyldt skemaet med din vurdering, trykker du på gemknappen. Så er resultatet gemt, og der bliver automatisk sendt en mail til kommunen eller Arbejdsformidlingen. Du kan også udfylde aftalen på papir og sende resultatet med posten. Trin 1: Afklaring af faglige kompetencer afklaring af arbejdsfunktioner og delmål Afklaring af faglige kompetencer handler om, at du vurderer, om borgeren kan varetage konkrete arbejdsfunktioner inden for en bestemt branche og et bestemt fag. Afklaring af faglige kompetencer kan også handle om at vurdere, hvor borgeren står i forhold til de mål, der indgår i bekendtgørelsen, studieordningen eller lignende i formelle erhvervsrettede uddannelser. Vurdering af arbejdsfunktioner Ved vurdering af arbejdsfunktioner skal du vurdere borgerens beherskelse af hver enkelt funktion ved afkrydsning og også gerne med en supplerende udtalelse. Du har mulighed for at tilføje yderligere arbejdsfunktioner, som det efter din vurdering også er relevant at få med i afklaringen. Du skal vurdere borgeren ud fra jeres almindelige krav og forventninger til de arbejdsfunktioner, som borgeren har udført. Som inspiration kan du lægge vægt på kvaliteten af det udførte arbejde, arbejdstempo, arbejdsstabilitet, indlæring, engagement osv. Du kan dele arbejdsfunktionerne op i flere arbejdsopgaver eller lignende, hvis det giver et bedre grundlag for vurderingen. Vurdering i forhold til mål i bekendtgørelse mm. Ved vurdering i forhold til mål i bekendtgørelse, studieordningen eller lignende skal du vurdere borgerens evne til at opnå specifikke delmål i forhold til en formel erhvervsrettet uddannelse. Du har mulighed for at tilføje yderligere mål, som det efter din vurdering også er relevant at få med i afklaringen.

3 Du skal vurdere, hvilke mål, borgerens kompetencer svarer til. Dvs. hvilke dele af bekendtgørelse, studieordningen eller lignende vil borgeren kunne få godskrevet. Side 3 Du kan dele målene op i flere delmål eller lignende, hvis det giver et bedre grundlag for vurderingerne. Trin 2 Afklaring af almene kompetencer Afklaring af almene kompetencer handler om at vurdere kompetencer, der ikke er specifikt knyttet til ét job. Det drejer sig om IT-kompetencer, regnemæssige færdigheder og arbejdstilrettelæggelse. Udfyld afklaringsaftalen med din vurdering af borgerens almene kompetencer. Markér din vurdering ved afkrydsning. Skriv så vidt muligt også en supplerende udtalelse. Hvis kompetencen vurderes at være i mindre grad tilfredsstillende, skal du skrive en kort begrundelse. De almene kompetencer er defineret nedenfor. ALMENE KOMPETENCER Afklaring af IT-kompetencer er en vurdering af, om borgeren er i stand til at anvende informations- og kommunikationsteknolgi i konkrete arbejdsfunktioner. Afklaring matematik og regnefærdigheder er en vurdering af, om borgeren har den for arbejdsfunktionerne matematiske forståelse og de nødvendige regnefærdigheder og talforståelse. Afklaring af arbejdstilrettelæggelse er er en vurdering af, om borgeren er i stand til at planlægge og i øvrigt tilrettelægge sit arbejde hensigtsmæssigt. Andet: Her kan indgå evt. yderligere almene kompetencer, som kommunen eller AF ønsker afklaret. Ved vurdering af IT-kompetencer skal du indsætte de konkrete ITfunktioner, du har vurderet kompetencerne i forhold til i skemaet. Trin 3 Afklaring af personlige kompetencer Afklaring af personlige kompetencer handler om at vurdere, hvordan borgeren kan begå sig på arbejdspladsen. Det drejer sig f.eks. om,

4 hvordan borgeren klarer sig i sociale og faglige sammenhænge blandt andre mennesker på en arbejdsplads og om evnen til at lære. Side 4 Udfyld afklaringsaftalen med din vurdering af borgerens personlige kompetencer. Du skal vurdere de personlige kompetencer ud fra jeres almindelige krav og forventninger til de arbejdsfunktioner, som borgeren har udført. Markér din vurdering ved afkrydsning. Skriv så vidt muligt også en supplerende udtalelse. Hvis kompetencen vurderes at være i mindre grad tilfredsstillende, skal du skrive en kort begrundelse. De personlige kompetencer er defineret nedenfor. PERSONLIGE KOMPETENCER Selvstændighed: Kan borgeren løse opgaver på egen hånd; selv gå i gang med kendte opgaver; udvikle sin arbejdsfunktion, eller sine produkter; selv finde på nye løsninger? Samarbejde: Kan borgeren samarbejde med leder og kolleger; kan han/hun finde råd hos de rette, når han/hun er i tvivl; kan borgeren modtage og give kritik? Sociale færdigheder: Er borgeren i stand til at indgå i det sociale fællesskab på arbejdspladsen; kan han/hun skabe kontakt; kan han/hun tilpasse sig arbejdspladsens særlige forhold og normer? Stabilitet: Har borgeren et stabilt fremmøde; overholdes aftaler og mødetidspunkter? Koncentration: Kan borgeren koncentrere sig om arbejdet? Fleksibilitet: Er borgeren alsidig og kan skifte mellem forskellige opgaver; kan han/hun lære nyt og omstille sig til nye opgaver? Andet: Her kan indgå evt. yderligere personlige kompetencer, som kommunen eller AF ønsker afklaret. Trin 4 Afklaring af sproglige kompetencer Afklaring af sproglige kompetencer handler om at vurdere, om borgeren kan forstå, tale, læse og/eller skrive dansk eller et konkret fremmedsprog på et niveau, der er nødvendigt i forhold til én eller flere arbejdsfunktioner.

5 Udfyld afklaringsaftalen med din vurdering af borgerens sproglige kompetencer. Der kan både være tale om en vurdering af dansksproglige kompetencer og af fremmedssproglige kompetencer. Side 5 Du skal vurdere de sproglige kompetencer ud fra jeres almindelige krav og forventninger til de arbejdsfunktioner, som borgeren har udført. Markér din vurdering ved afkrydsning. Skriv så vidt muligt også en supplerende udtalelse. Hvis kompetencen vurderes at være i mindre grad tilfredsstillende, skal du skrive en kort begrundelse. Der er eksempler på sproglige kompetencer nedenfor: SPROGLIGE KOMPETENCER Forstå (lytte): Vurderingen kan eksempelvis beskrive, om borgeren kan modtage og forstå mundtlige instruktioner eller beskeder i forbindelse med arbejdet på et tilfredsstillende niveau. Tale: Vurderingen kan eksempelvis beskrive, om borgeren kan tale med sine kolleger om arbejdsopgaverne; kan deltage i møder og arbejdsgrupper; kan varetage personlig kundekontakt; kan passe telefonen; eller andre typer af opgaver, der stiller krav om at tale dansk på et tilfredsstillende niveau. Læse: Vurderingen kan eksempelvis beskrive, om borgeren kan læse instrukser, manualer, fakturaer, rapporter eller andre relevante dokumenter i forbindelse med arbejdet på et tilfredsstillende niveau. Skrive: Vurderingen kan eksempelvis beskrive, om borgeren kan skrive beskeder, notater, referater, rapporter, analyser eller andet i forbindelse med arbejdet på et tilfredsstillende niveau. Trin 5 Øvrige kommentarer til vurderingen Når du har udfyldt afklaringsaftalens øvrige punkter, kan du her skrive eventuelle supplerende udtalelser eller fremadrettede anbefalinger. Eksempelvis hvad der efter din vurdering skal til, for at borgeren opnår yderligere kompetencer. Trin 6 Kontaktoplysninger Udfyld dette felt med oplysning om perioden for afklaring, virksomhedens / uddannelsesinstitutionens navn samt kontaktperson og telefonnummer. Oplysningerne fungerer som reference på borgerens kompetencekort.

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes

Hvad kan og vil du? Gratis værktøj til afklaring af medarbejdernes mbitiøs Effektiv Grundig Kvalitetsbevidst Resultatorienteret Syst ynamisk Pålidelig Analytisk Energisk Humørfyldt Kreativ Samarb g Tillidsvækkende Fleksibel Serviceminded Ansvarsbevidst Engag iativrig

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet Afdeling for erhvervsrettet voksenuddannelse Januar 2010 Indhold INDLEDNING...1

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere