Information og vejledning til ansøgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information og vejledning til ansøgere"

Transkript

1 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med fordel printe disse sider ud og have dem ved siden af dig, når du udfylder det elektroniske ansøgningsskema. Dette dokument indeholder: 1) Generel information til ansøger. 2) Information om Novo Nordisk Fondens (NNF) elektroniske ansøgningssystem. 3) Vejledning i at udfylde en ansøgning. 1) Generel information til ansøger Regnskab, publikationer og afrapportering Bevillingen gives til det i ansøgningen angivne formål og medmindre andet er anført, er bevillingsbeløbet fastsat på baggrund af det i ansøgningen oplyste budget. Når projektet er afsluttet, skal eventuelt ikke anvendte midler returneres til NNF. Ved omtale af projektet anføres at det er støttet af Novo Nordisk Fonden (engelsk betegnelse The Novo Nordisk Foundation). Dette gælder også alle publikationer, der udgår fra projekter som helt eller delvist er blevet støttet af NNF. Aktiviteter og resultater som følger af en bevilling, skal rapporteres til NNF ifølge NNF s afrapporteringsprocedurer (som angivet i bevillingsskrivelsen). Støtte fra anden side Ved modtagelse af støtte fra anden side til samme formål skal du straks give NNF s sekretariat besked med angivelse af beløbets størrelse. Støtte som allerede er modtaget fra anden side, til samme formål, skal angives i ansøgningen. Betingelser og vilkår for bevilling Det forudsættes, at anvendelse af bevilgede beløb overholder alle gældende love, regler og standarder for forsøg der involverer mennesker og dyr, for håndtering af følsomme data, samt følger NNF s standarder for god forskningspraksis. Enhver bevilling gives til det i bevillingsskrivelsen anførte formål, og bevillingsbeløbet er - medmindre andet er meddelt - fastsat på grundlag af det i ansøgningen anførte budget. Såfremt projektets formål ønskes ændret, eller bevillingsbeløbet ønskes anvendt på en måde som væsentligt adskiller sig fra det i ansøgningen angivne budget, skal fondens godkendelse heraf indhentes forudgående. NNF eller ansatte i Novo Gruppens selskaber har ingen rettigheder til ejerskab af de forskningsresultater, som er fremkommet af forskning støttet af NNF. Forskningsresultater (IP-rettigheder) som er fremkommet af forskning støttet af en bevilling fra NNF, er underlagt den samme IP-politik, som den institution hvor forskningen er blevet udført. Hjørnestenene for NNF s uddelinger kan findes på 2) Information om NNF s elektroniske ansøgningssystem Vigtigt NNF s ansøgningssystem understøtter IKKE Google Chrome. Det anbefales, at ansøger benytter en af følgende browsere: MS Internet Explorer - download: Mozilla Firefox download: Novo Nordisk Fonden Tuborg Havnevej 19 DK 2900 Hellerup Telefon: Fax:

2 Det er nødvendigt at deaktivere pop-up blokering og for Internet Explorer at aktivere compatibility view ved brug af ansøgningssystemet. Generelle retningslinjer Udfyldelse af felter Alle felter i ansøgningen skal være udfyldt i overensstemmelse med denne vejledning samt instruktionerne anført i det elektroniske ansøgningssystem. Forkortelser skal skrives fuldt ud ved første anvendelse. Det maksimale karakteranslag må ikke overskrides. Antal karakteranslag inkluderer mellemrum, men ikke linjeskift. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen skal i sin helhed sendes elektronisk via NNF s elektroniske ansøgningssystem. Der kan ikke fremsendes materiale som eller brev. Send IKKE manuskripter, særtryk eller abstracts. Materiale indsendt udenfor ansøgningssystemet vil ikke indgå i bedømmelsen og vil ikke blive returneret. Det er ikke muligt at ændre i ansøgningen efter ansøgningsfristen. Når ansøgningen er indsendt, vil ansøgeren modtage en kvittering på den adresse, som er anført i ansøgningen. Hvis du (ansøger) IKKE modtager en kvittering for modtagelsen, bør du kontakte NNF hurtigst muligt på adressen eller på telefon Fortrolighed Alle ansøgere og ansøgningsinformationer vil blive behandlet fortroligt. Oprettelse af ny bruger Det elektroniske ansøgningssystem kan tilgås via linket på NNF s hjemmeside. Linket fører til log ind-siden, hvor linket til oprettelse af ny bruger findes (under log ind for eksisterende bruger). Ny bruger oprettes ved at trykke Ny bruger? / New user?. For an kunne oprette en ansøgning, er det nødvendigt at være oprettet som bruger. Det er kun muligt at registrere én bruger per ansøgning. Denne bruger skal være hovedansøgeren. Vejledning til oprettelse af ny bruger: Brugernavn skal oprettes med fødselsdato efterfulgt af de to første bogstaver i dit fornavn efterfulgt af de to første bogstaver i dit efternavn (DDMMÅÅ-XXXX) f.eks. ( toha). Din vil blive brugt til al kommunikation. Anfør sprogpræference her. Det valgte password skal bestå af mindst 8 karakterer, og skal indeholde både bogstaver og tal. Efter oprettelse af password skal du trykke Fortsæt og du vil komme videre til ansøgningstrin Personlige oplysninger. Felterne med (*) er obligatoriske og skal udfyldes før du trykker OK. De indtastede personlige oplysninger vil blive overført til ansøgningen, når den oprettes. Nye brugere bedes oplyse personlige og arbejdsrelaterede oplysninger med henblik på, at NNF entydigt kan identificere og kontakte en ansøger. Personlige oplysninger ORCID (Open Researcher and Contributor ID) er et åbent, almennyttigt initiativ med det formål at registrere og sammenkoble forskningsaktiviteter og resultater. Ansøgeren skal tilmelde sig ORCID (http://orcid.org/), og indføre medlems-id et i det tilsvarende felt. ORCID er en unik identifikator hvormed en forsker kan associere navne-variationer og forskningsresultater, således at disse kan sammenkobles nøjagtigt og pålideligt. NNF anvender data fra ORCID til at sikre at bevillingsmodtageren krediteres passende for udført arbejde, til fordel for såvel ansøgeren som for værtsinstitutionen. Institutions oplysninger Denne del refererer til ansøgers nuværende ansættelse. Institution / Universitet feltet indeholder en menu med forskningsinstitutioner i de Nordiske lande. Side 2 af 6

3 Du vil modtage en som bekræftelse på din brugeroprettelse. Fonden skal kontaktes, hvis det ønskes at ændre navn eller adresse. Oprettelse og udfærdigelse af en ansøgning Når du har modtaget en , der bekræfter din oprettelse som ny bruger, opretter du en ansøgning ved at trykke på Opret ansøgning -ikonet på startsiden, under Mine arbejdsopgaver. Dette ikon skal kun benyttes én gang ved oprettelse af en ansøgning. Ansøgningen gemmes herved i ansøgningssystemet hvor den kan tilgås indtil den færdige ansøgning indsendes. Det er nødvendigt løbende at gemme ansøgningen, mens du arbejder på den. Gem - funktionen findes nederst på siden af hvert ansøgningstrin. Ved siden af Gem -knappen findes Fortsæt og Tilbage -knapperne, som bruges til at navigere mellem de forskellige ansøgningstrin. Når du trykker Fortsæt, kontrollerer systemet at alle nødvendige felter er udfyldt og gemt. Det er nødvendigt at skrive noget i alle felter, før der kan trykkes Fortsæt. For at forhindre tab af data, er det vigtigt at trykke Gem inden at ansøgningssystemet forlades, eller at menu en til venstre anvendes. Der logges ud af systemet ved at lukke ansøgnings-vinduet. Ansøgningen findes nu under Mine arbejdsopgaver på startsiden. Når du vil arbejde videre på ansøgningen, vil den åbne på det ansøgningstrin, du forlod sidst. Hvis Opret ansøgning -ikonet anvendes mere end én gang, vil flere ansøgninger blive oprettet. I dette tilfælde, skal ansøgeren udvælge én, som udfærdiges og indsendes. Det er ikke muligt at slette oprettede ansøgninger disse bliver automatisk slettet af systemet efter ansøgningsfristens udløb. For at ansøgningen kan indsendes, skal alle obligatoriske felter være udfyldt. Vejledning til indsendelse af den færdige ansøgning findes under Trin 7. Indsendte ansøgninger kan tilgås under Ansøger menuen i venstre side. Tekst Kopieret tekst fra word-filer indsættes i tekstfelter ved hjælp af copy-paste (brug CTRL+C / CTRL+V). Det er vigtigt at tjekke, at formatering, specialtegn og symboler er korrekte, da dette kan gå tabt i kopieringen. Ansøger kan benytte de tilgængelige formateringsfunktioner i værktøjslinjen over hvert tekstfelt. Specialtegn findes under funktionen markeret med det græske bogstav Omega (Ω). Unicode-formatterede tegn og symboler bliver ikke konverteret eller tabt ved kopiering. Det er muligt at græske bogstaver genereret som symbol ikke forbliver symboler ved kopiering. Ansøger er selv ansvarlig for, at teksten er læsbar. Billeder Figurer/tabeller/illustrationer o.lign., betragtes som billeder. Ansøgningen kan indeholde op til 4 billeder, som skal være i jpg eller jpeg-format. Detaljer for upload af billeder er givet under ansøgningstrin 4, nedenfor. 3) Vejledning i at udfylde en ansøgning trin for trin Det elektroniske ansøgningssystem består af syv trin. Trin 1 hvor støtteområde vælges og ansøgning oprettes Trin 2-6 omfatter selve ansøgningens fem trin Trin 7 bruges til at gennemse ansøgningen, til at generere ansøgningen i pdf-format, og til at indsende den færdige ansøgnings-pdf til NNF. Bemærkninger Nogle tekstfelter angivet her, er ikke tilgængelige eller nødvendige for alle typer ansøgninger. Side 3 af 6

4 Hjælpetekster over hvert tekstfelt uddyber betingelser for det givne felt (i tilfælde hvor der er uoverensstemmelse mellem hjælpeteksten og denne vejledning, skal hjælpeteksten anses for korrekt). Det maksimale og anvendte antal karakterer er vist under hvert tekstfelt. Trin 1 Vælg støtteområde Vælg det ønskede støtteområde fra drop-down menuen. Vælg derefter sprog ud fra kriterierne i opslaget. Bemærk at sproget i ansøgningssystemet ændres tilsvarende. For at fortsætte og færdiggøre en ansøgning, er det nødvendigt at læse og acceptere NNF s standarder for god forskningspraksis. Disse findes både på fondens hjemmeside samt via link på ansøgningstrin 1. Trin 2 Personlige oplysninger Vigtigt Det er ikke muligt at ændre navn eller adresse i ansøgningen. Hvis det ønskes at ændre disse, er det nødvendigt at kontakte fondens sekretariat. Al anden information kan ændres, enten i ansøgningen eller i Personlige oplysninger øverst på siden. Hvis du ønsker at ændre dine brugeroplysninger, tryk Personlige oplysninger øverst til venstre på siden. Udfyld felter som nødvendigt og ønsket, og tryk OK. Det er derefter nødvendigt at starte en ny ansøgning på Startsiden, for at disse ændringer bliver registreret i ansøgningen. Personlige oplysninger ORCID: se venligst informationen i sektion 3, ovenfor. CPR nummer (Det Centrale Personregister) - Information vedrørende brug og fortrolighed: For at kunne behandle din ansøgning registrerer og behandler Novo Nordisk Fonden visse personoplysninger om dig, herunder dit CPR-nummer. Formålet med indsamling af CPR-nummer er, at kunne indhente anonymiserede oplysninger fra Danmarks Statistik i forbindelse med analysearbejde på fondens bevillinger. Ved indtastning af CPR-nummer og aflevering af ansøgning, bekræfter du, at have læst herværende tekst og giver ligeledes samtykke til, at dine personoplysninger må indsamles og behandles, som beskrevet. I forbindelse med Novo Nordisk Fondens behandling af dine personoplysninger har du: 1) Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig. 2) Ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles. 3) Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen. Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, er dataansvarlig og databehandler. Ansøgers CV Anfør kort dit CV. (max karakterer) Resume af egen forskning Udfyld en sammenfatning af dine egne forskningsresultater inden for denne ansøgnings aktuelle område. (max karakterer) Publikationer Komplet reference for dine vigtigste, nylige publikationer (op til 10). (max karakterer) Supplerende personlige oplysninger Kan anvendes, såfremt der er særlige omstændigheder ved din ansøgning eller din situation, som bør medtages i vurderingen. (max karakterer) Side 4 af 6

5 Trin 3 Kort projektbeskrivelse Projektoplysninger Indtast projekt-start og -slut datoer. Projektet skal være påbegyndt senest et år efter modtagelse af en bevilling, med mindre andet er angivet i opslaget. Indtast projekttitel. Angiv hvor projektet forventes at finde sted. Kort projektbeskrivelse Angiv en kort, videnskabelig og koncis beskrivelse af projektet. (max karakterer) Kategorivalg Der skal vælges mindst en kategori, der kategoriserer projektets mest relevante forskningstype, forskningsmetode og op til 3 forskningsområder. Forskningsområder vælges ved at benytte Tilføj - knappen, og der kan vælges op til 3. Trin 4 Projektbeskrivelse, inkl. billeder Projektbeskrivelse Beskriv projektet i detaljer inkl. målsætning, baggrund, metoder, medansøgere, andre partnere og projektets betydning. (antal karakterer i dette tekstfelt afhænger af det specifikke opslag) Figurer, tabeller og diagrammer m.v. (billeder) kan uploades under tekstfeltet. Medtag venligst kun billeder som er relevante for vurderingen af din ansøgning. Upload filer Der kan uploades op til 4 billeder, som skal være i jpg eller jpeg format. Inkluder billedtekster i billederne. Angiv billednummer i filnavnet. Filnavnet må indeholde bogstaverne a-z, og ikke æ, ø eller å, mellemrum eller tal. Hver billed-fil må ikke være større end 1,5 MB. For at uploade billeder 1. Tryk på Upload i højre side. 2. For hvert billede, tryk Browse, og find filen på din computer. 3. Tryk OK for at uploade filen. Dette kan tage et par minutter, hvis du har en langsom internetforbindelse. 4. Når billedet er uploadet, kan du se det på siden. Klik "Gem" for at gemme alle ændringer. Trin 5 Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen Angiv referencer for den litteratur, der er citeret i projektbeskrivelsen. (max karakterer) Trin 6 Budget Her indtastes det forventede budget for projektet, inklusive de ansøgte beløb fra Novo Nordisk Fonden, samt hvad der haves og søges fra andet sted. Det totale budget for hvert år kan ses i sidste linje af hvert års budgetskema. Det totale budget for alle år kan ses under budgetskemaet. Vigtig information til budgettet: Alle beløb skal anføres i danske kroner (DKK) hele beløb, uden decimaler eller mellemrum. Når en budgetpost vælges, skal også anføres detaljer samt et ansøgt beløb. Hvis du har foretaget en omregning fra anden valuta til DKK, skal kursen for denne omregning anføres. Side 5 af 6

6 Opret budgetposter ved at klikke + i venstre side af budgetskemaet. Angiv en budgetpost ved at vælge en værdi i dropdown -menuen Post. Specificer budgetposten i feltet Detaljer. Angiv det ansøgte beløb i højre side af budgetskemaet. VIGTIGT: Tryk Gem for hver enkelt budgetpost du opretter. Supplerende oplysninger til budgettet Anvendes, hvis der er særlige forhold knyttet til budgettet, som har betydning for vurderingen af din ansøgning. (max karakterer) Modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til dette eller lignende projekter de sidste 3 år. Hvis du har modtaget støtte fra NNF de sidste 3 år, skal det anføres i dette felt. (max karakterer) Statusrapport Såfremt du søger om midler til et relateret, igangværende projekt, som allerede støttes af fonden, skal denne rubrik udfyldes, således at progressionen i projektet kan ses. Angiv ansøgningsnummer og anden relevant information. Hvis du undlader at udfylde feltet, vil ansøgningen blive afvist. (max karakterer) Godkend og gennemse ansøgning Ved at klikke Ja i boksen nederst på siden, bekræfter du at al information givet i ansøgningen er sand og nøjagtig. Ansøgningen skal derefter gennemses, for at sikre at den er komplet og læselig, inden indsendelse. Tryk Gennemsyn af samlet ansøgning nederst på siden, for at se hele ansøgningen i ansøgningstrin 7. Trin 7 Den samlede ansøgning På dette trin ses hele ansøgningen samlet, og du bedes således sikre dig at alle indtastede informationer er inkluderet. Det er muligt at gå tilbage til tidligere trin og rette i alle informationer ved at trykke Tilbage. Når ansøgningen er komplet, trykkes Dan PDF, hvorved en pdf-fil genereres med hele ansøgningen, nederst på siden. Åben pdf-filen ved at klikke på pdf-ikonet. Gennemse pdf-fil for at sikre, at din ansøgning ser ud, som den skal, og at al information er inkluderet. Det er denne pdf-fil som evalueres af NNF. Skal pdf-filen rettes, tryk Tilbage nederst på siden for at komme tilbage til tidligere trin. Det vil i så fald være nødvendigt at gennemse ansøgningen igen, og at danne en ny pdf-fil. Når ansøgningen er færdig, er sidste trin i ansøgningsprocessen, at trykke Indsend ansøgning. Når ansøgningen er sendt vil du (ansøger) modtage en som bekræfter modtagelsen af din ansøgning, og som indeholder pdf-filen. Denne pdf-fil kan også tilgås i ansøgningssystemet i Indsendte ansøgninger under Ansøger menuen. Hvis du (ansøger) IKKE modtager en kvittering for modtagelsen, bør du kontakte NNF hurtigst muligt på adressen eller på telefon December 2014 Side 6 af 6

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Interdisciplinary Synergy Programme 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Dette dokument blev opdateret den 15. januar 2015 Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier til forskning i udlandet 2015 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at

Læs mere

2) Generel information til ansøger

2) Generel information til ansøger Information og vejledning til ansøgere Projektstøtte til kunsthistorisk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere PROJEKTSTØTTE TIL KLINISK SYGEPLEJEFORSKNING Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere SAMFINANSIEREDE PH.D.-STIPENDIER INDEN FOR SYGEPLEJE Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt.

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Endokrinologisk forskning og eksperimentel fysiologi Norden Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning

Læs mere

POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER.

POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER. INFORMATION OG VEJLEDNING TIL ANSØGERE: POSTDOC- STIPENDIEPROGRAM INDEN FOR ENDOKRINOLOGI/METABOLISME VED UDENLANDSKE ELITEFORSKNINGSMILJØER. Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning

Læs mere

FORUDSÆTNINGER Projektet skal være forankret ved og administreret af en vidensinstitution i Danmark.

FORUDSÆTNINGER Projektet skal være forankret ved og administreret af en vidensinstitution i Danmark. INFORMATION OG VEJLEDNING TIL ANSØGERE: POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. POSTDOCSTIPENDIER I ALMEN MEDICIN... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere CHALLENGE PROGRAMME 2016

Information og vejledning til ansøgere CHALLENGE PROGRAMME 2016 Information og vejledning til ansøgere CHALLENGE PROGRAMME 2016 Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du kan med fordel printe

Læs mere

HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL. Information og vejledning for ansøgere

HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL. Information og vejledning for ansøgere HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL Information og vejledning for ansøgere PAGE 2/13 Indhold 1 HUMANITÆRE OG SOCIALE FORMÅL... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 FORUDSÆTNINGER... 4 1.3 STØTTE... 4 1.4 SPROG... 4 1.5 ANSØGNINGSPROCES...

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. NOVO NORDISK FONDENS SKOLARSTIPENDIER... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM 2017

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM 2017 Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. BORREGAARD KLINISK FORSKERSTIPENDIUM... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. Forskningsprogrammet: Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen det optimale patientforløb

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. Forskningsprogrammet: Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen det optimale patientforløb INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE Forskningsprogrammet: Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen det optimale patientforløb Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. ALMEN PRAKSIS I

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. INTERDISCIPLINARY SYNERGY PROGRAMME... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. HALLAS-MØLLER STIPENDIUM Fase 1 - interessetilkendegivelse

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE. HALLAS-MØLLER STIPENDIUM Fase 1 - interessetilkendegivelse INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE HALLAS-MØLLER STIPENDIUM Fase 1 - interessetilkendegivelse Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. HALLAS-MØLLER STIPENDIUM - INTERESSETILKENDEGIVELSE...

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORKSNING

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORKSNING INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORKSNING Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. INVESTIGATOR GRANT I KUNSTHISTORISK FORSKNING... 4 1.1. FORMÅL... 4

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET 2017

POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING I UDLANDET 2017 Biovidenskab og basal biomedicin Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. POSTDOCSTIPENDIUM TIL FORSKNING

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE CHALLENGE PROGRAMME 2017

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE CHALLENGE PROGRAMME 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE CHALLENGE PROGRAMME 2017 Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. CHALLENGE PROGRAMME 2017... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE... 4 1.3.

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE STENO COLLABORATIVE GRANTS 2017

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE STENO COLLABORATIVE GRANTS 2017 INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE STENO COLLABORATIVE GRANTS 2017 Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. STENO COLLABORATIVE GRANTS... 4 1.1. FORMÅL... 4 1.2. FORUDSÆTNINGER FOR AT SØGE...

Læs mere

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X

INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X INFORMATION & VEJLEDNING FOR ANSØGERE VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X Indhold INFORMATION OG VEJLEDNING FOR ANSØGERE 1. VISITING SCHOLAR STIPENDIER VED STANFORD BIO-X... 4 1.1. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema for Regionernes Medicinpulje 2017 Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden Generelle Vilkår for Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden December 2016 Indhold Indhold... 2 01. Novo Nordisk Fonden... 3 02. Afgrænsning... 3 03. Definitioner... 3 04. Generelle vilkår... 5 05. Kontakt...

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at: - rette i stamdata og tilføje medarbejdere til institutionens/dagplejegruppens side - tilmelde medarbejdere til kurser

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond?

Vedr.: Vejledning til efond. Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede ansøgningssystem efond? D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T Vedr.: Vejledning til efond Sagsbehandler: Dorthe Vejen Hansen Hvordan fungerer det internetbaserede

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger.

Dette er en vejledning til Medarbejderfondens webbaserede ansøgningssystem på følgende adresse: https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger. Ansøgere kan nu selv lave ansøgninger elektronisk (som fortsat skal vurderes af indledningsvist indstillingsudvalget og herefter af Medarbejderfondens bestyrelse). Såfremt en ansøger har brug for hjælp

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere