Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33."

Transkript

1 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. I dag, onsdag den 14. maj er det Landstingets 19. mødedag som starter nu. Så først Redegørelse for dagsordenen, der lyder som følger: I mødet den 13. maj 2008 nåede vi ikke at behandle punkterne 45, 53, 117, 61, 62 og 57, disse forslag er tilføjet dagsordenen efter afstemningspunktet 99. Landstingets Formandskab har efteranmeldt punkt 131, Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting. Forslaget indstilles 1. behandlet i dagens møde efter punkt 33 og med 2. og 3. behandling den 15. maj Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. Punkterne 93, 98, 110, 111 og 113 udgår af dagsordenen, da spørgerne har taget Landsstyrets skriftlige svar til efterretning. Forslagsstilleren har anmodet om udsættelse til EM 2008 af 1. og 2. behandlingen af punkt 97, Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til, at der indføres obligatorisk undervisning om seksuelt misbrug i børnehaven og folkeskolen fra skoleårets start 2009, så alle børn bliver bevidste om, hvordan de selv kan undgå at blive ofre. Det indstilles, at anmodningen imødekommes.

2 Lovudvalget har anmodet om, at genoptagelsen af 2. behandlingen af punkt 130, Forslag til Landstingslov om afholdelse af vejledende folkeafstemning om indførelse af selvstyre i Grønland udskydes. Punktet indstilles 2. og 3. behandlet til den 15.maj. Landsstyret har fremsat ændringsforslag til punkt 28, Forslag til landstingsbeslutning om at der pr indføres total rygeforbud i alle offentlige rum, alle indendørs områder, hvor offentligheden har adgang, såsom restauranter, cafeer, forretninger, skoler, institutioner, transportmidler mm. Dette gælder desuden for private virksomheder og arbejdspladser. Der er afgivet tillægsbetænkning af Sundhedsudvalget og forslagets 2. behandling foreslås genoptaget torsdag den 15. maj Sundhedsudvalget har nu færdigbehandlet forslaget under punkt 38, Forslag til landstingsbeslutning om at pålægge landsstyret at sikre, at der indrettes særlige rygeområder på offentlige steder, såsom caféer, restauranter o.lign.. Forslaget indstilles ligeledes 2. behandlet den 15. maj For perioden 14. maj til og med den 15. maj 2008 er der aftalt clearing mellem Asii Chemnitz Narup (IA) og Isak Davidsen (S) under dennes fravær. Og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit har bedt om ordet. Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Ja, tak til formanden. Først vil jeg gerne udtale, at i snart flere år så har vi i Inuit Ataqatigiit anmodet om, nemlig ændring af Landstingets Forretningsorden og forslag, og som vil blive behandlet i dag, det er vi glade for. Og da sagen skal behandles omhyggeligt, så finder vi det nødvendigt, så vil vi gerne udtale fra Inuit Ataqatigiit, at forslagets 2. og 3. behandling udskydes til efterårssamlingen, idet vi mener, at det i lovforslag vedrørende taletider, vil blive nøje vurderet i Landstingets Lovudvalg, og at man må have tid til at kunne gøre det. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets Formandskab, med hensyn til indførelse af ny forretningsorden, så har man ønsket at den bliver indført i september, og man skal lave det forberedende arbejde i løbet af sommeren. Derfor vil jeg selvfølgelig spørge overfor Landstinget, med hensyn til Ane

3 Hansen, Inuit Ataqatigiits ønske, hvad man mener om det. Palle Christiansen, Demokraterne. Palle Christiansen, Demokraterne. Det skal ikke tvivl, at vi fra Demokraterne også har ønsket en ændring af Landstingets Forretningsorden. Og da det er et emne som er rimelig vigtigt for den arbejdsform vi får fremover, så ser vi fra Demokraterne ikke noget til hinder for, at 2. og 3. behandlingen udsættes til efteråret, således at det forarbejde der skal laves, kan være grundigt udført. Vi mener heller ikke at en 2. og 3. behandling vil betyde, at vi ikke kan indføre regler under efterårssamlingen. Det kan så godt være, at den bliver 1 eller 2 uger forsinket. Men det mener vi, at det er ventetiden værd, at få en ordentlig forretningsorden. Så vi støtter forslaget fra Inuit Ataqatigiit. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Så er det Jonathan Motzfeldt, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Siumut. Denne sag, som har været behandlet længe, og har været debatteret flere gange, og hvis Landstinget vil ændre deres forretningsorden, så skal det ske i fællesskab og i forståelse. Og derfor mener jeg, at sådan en udsættelse, og hvis man skal give mulighed for den, så skal det være jo i udvalget, det er midlertidigt udvalg for forretningsordenens opgaver. Og her er det samtlige partier der er blevet repræsenteret. Og derfor, de partier der er repræsenteret, så vil jeg anmode om at de i fællesskabs enighed skal fremsætte forslaget. Så mener jeg også, at hvis man vil få det udsat til efterårssamlingen, så behøver man ikke sætte sig på bagbenene. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Så er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Ja, med hensyn til ændring af forretningsordenen, den er helt nødvendig, og det har vi diskuteret ikke kun én gang. Men det er også nødvendigt at den bliver omhyggeligt behandlet, med god tid, og færdiggøre den. Og derfor, med hensyn til 2. og 3. behandling, at det så sker

4 til efterårssamlingen, så vil vi også deltage i den fra os, fra vores side. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Augusta Salling, Atassut. Augusta Salling, Atassut. Ja selvfølgelig, med hensyn til ændring af forretningsordenen, så finder man det helt afgørende nødvendigt. Men det er lige så nødvendigt, at vores forretningsorden i fællesskab, i enighed, bliver færdigbehandling. Og derfor har vi fra Atassut ikke noget imod, at den bliver udsat til efterårssamlingen. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Er der nogen der er imod forslaget? Det er ikke tilfældet. Så er det punkt 131, hvor 2. og 3. behandlingen vil ske til efterårssamlingen. Men her skal jeg sige, at forberedelser, med hensyn til teknisk udstyr, alle disse forberedende arbejder ikke vil blive stoppet. Det er kun tidsfristerne, med hensyn til stillingtagen, at det vil blive omhyggeligt behandlet. Selvfølgelig er det også vigtigt, at den også bliver gennemført som foreslået. Og dermed er dette punkt 131 udsat til efterårssamlingen. Og så, hvis der ikke er flere der har nogle bemærkninger til vores redegørelse for dagsordenen. Så er det første punkt 99 i dagens dagsorden. Det er Forslag til landstingsbeslutning om at Grønlands Hjemmestyres udtalelsesforslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs. Det er Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer der har fremsat den. Punkt 45, Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden Ligeledes Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer. Punkt 53, Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens

5 regnskab for Det er Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender der fremlægger det. Punkt 117, 1. behandling, Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om Videnscenter for Børn og Unge, således at MIPI s hovedopgave bliver at skabe og formidle samfundsrelevant viden om børn og unge, således at MIPI indgår i Ilimmarfik som selvstændig institution og således at der gennem opnormering og etablering af stilling som centerleder skabes entydige rammer for MIPI s organisation og politiske uafhængighed. Det er Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit der har stillet forslaget. Så er det punkt 61, Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at ændre forholdene for uddannelsessøgende med børn, således at disse hjælpes økonomisk ved ændring af støtteforanstaltningerne for forældre, der i tidsbegrænsede tidspunkter må tage til andre byer og må betale for pasning af deres børn på børneinstitutioner. Og her er det så Siumuts Landstingsgruppen der har stillet forslaget. Punkt 62, Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold i Grønland - især også kollegieforholdene i København. Det er Siumuts Landstingsgruppe. Punkt 57, Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. Det er også Siumuts Landstingsgruppe der har stillet forslaget. Punkt 116, Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret fremover pålægges, i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag og forordningsforslag, at redegøre for hvilke konsekvenser forslaget vil få for børns velfærd. Det er Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit der har stillet forslaget. Punkt 95, Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at offentliggøre ændringsforslag til 2. og 3. behandlingen af forslag til Finanslov straks efter ændringsforslagenes fremsendelse til Finansudvalget. Offentliggørelsen skal som minimum ske på internettet. Og det er Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne der har stillet

6 forslaget. Så er det punkt 100, Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at tage initiativ til at ændre Landstingsforordning nr. 8, af 21. maj 2002 om folkeskolen, således skolebørn tildeles uddybende og forbedret undervisning vedr. samfundsfag, religion og filosofi og psykologi. Det er Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat der har stillet forslaget. Punkt 107, Forslag til landstingsbeslutning om, at der til Landstingets samlinger fremover tages bedre initiativer til at gøre mere brug af elektronisk udstyr, således kopiering så vidt muligt undgås. Det er 1. behandling. Det er Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat der har stillet forslaget Punkt 121, Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges på efterårssamlingen 2008 at fremsætte et lovforslag, som regulerer funktionærer og tjenestemandslignende ansattes ansættelsesforhold, og dermed giver dem en retlig beskyttelse. Det er Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit der har stillet forslaget. Så er det spørgsmål. Punkt 112, Spørgsmål til Landsstyret vedr. status for implementeringen af Demokraternes forslag om forældrekurser, vedtaget af Landstinget under EM Det er Landstingsmedlem Jens B. Frederiksen, Demokraternes forslag. Punkt 72, også spørgsmål til Landsstyret: Agter Landsstyret at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på en effektivisering af bilinspektionen i Grønland, eventuelt i form af en udlægning af opgaven til en eller flere private virksomheder? Her er det Atassuts Landstingsmedlemmer: Augusta Salling, Emilie Olsen, Kristian Jeremiassen, Thomas Kristensen, Godmand Rasmussens forslag. Punkt 76, Spørgsmål til Landsstyret vedrørende sletning af forældede data i offentlige registre. Det er Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit der har stillet spørgsmålet.

7 Punkt 80, Spørgsmål til Landsstyret om hjemtagelse af søfartsstyrelsens synsafdeling. Det er ligeledes Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiits spørgsmål. Punkt 108, Spørgsmål til Landsstyret vedr. Grønlands Hjemmestyrets gevaldige administrations omkostninger ved tilkaldt arbejdskraft. Hvordan kan dette begrænses uden forringelse af service niveauet for befolkningen? Hvilke planer har landsstyret vedrørende dette? Det er Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit partiiat der har stillet spørgsmålet. Punkt 109, Spørgsmål til Landsstyret om hvorvidt der er sat krav eller nærmere vilkår til personer, der foretager behandling af personer, der har problemer med alkohol, hash, ludomani o.l. Hvad er Landsstyrets planer vedrørende disse? Eller hvad er kravene for at blive en behandler? Det er Landstingsmedlem Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats spørgsmål. Punkt 125, det er ligeledes et spørgsmål til Landsstyret: Har Landsstyret ud fra en økonomisk betragtning og med udgangspunkt i eksisterende IT-kommunikationsudstyr undersøgt mulighederne for i højere grad end hidtil, at gøre brug af video-konferencer og lignende ITkommunikationsværktøjer kommunerne og Hjemmestyret imellem? Det er Landstingsmedlem, Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats spørgsmål. Så er det punkt 33, Hvilke tiltag agter Landsstyret at tage for at ændre 65 års pensionsalderen, for at give folk chance for selv at kunne være medbestemmende for at fortsætte deres arbejde på deres arbejdsplads. Det er Landstingsmedlem Jonathan Motzfeldt, Siumut der har spurgt sådan. Så er det punkt 131, den som Landstinget har lige ønsket at 2. og 3. behandlingen vil ske til efterårssamlingen. Men her skal den jo 1. behandles i dag, og det er: Forslag til ændring af Forretningsorden for Grønlands Landsting. Det er Landstingets Formandskab der har stillet forslaget.

8 Det er mulighed for åbne samråd, mulighed for at træffe beslutning, samt livligere behandling at forespørgselsdebatter og redegørelser, ændring af taletider med mere, med henblik på en mere dynamisk debat, stedfortræders begæring om fritagelse for hvervet. Den skal vi også 1. behandle i dag.

9 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 99. Forslag til Landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og nu er vi nået til punkt 99, som vi skal have en afstemning om. Og det er en 2. behandling, og den har følgende overskrift: Forslag til landstingsbeslutning om at Grønlands Hjemmestyres udtalelsesforslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs. Forslaget blev under 1. behandlingen henvist til udvalgsbehandling, og der er således afgivet betænkning om forslaget. Et enigt udvalg har i betænkningen indstillet lovforslaget til vedtagelse. Der er ikke fremsat ændringsforslag. Jeg skal spørge, om der er nogen der har bemærkninger? Det er ikke tilfældet. Og vi skal nu gå over til afstemning. De der stemmer for forslaget, bedes rejse sig. 25 for. De der stemmer imod forslaget, bedes rejse sig. Der er ingen. De der hverken stemmer for eller imod forslaget, bedes rejse sig. Der er heller ingen.

10 Forslaget er blevet vedtaget.

11 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 45. Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden (Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Så er det punkt 45, behandling af den. Det er Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden for Den vil blive forelagt af Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer. Værsågo. Kim Kielsen, Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer, Siumut. På Landsstyrets vegne fremlægger jeg hermed Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for I Budgetloven er det fastsat, at Landsstyret udarbejder en årlig redegørelse til Landstinget om Anlægs- og Renoveringsfondens aktivitet, herunder separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende og afsluttede eller aflyste projekter. Jeg vil ikke her gå i detaljer, men blot fremhæve nogle af de væsentligste punkter fra redegørelsen. Landsstyret må beklageligvis konstatere, at beholdningen i Anlægs- og Renoveringsfonden i 2007 er vokset yderligere og udgør 792 mio. kr. ultimo Årsagen hertil er fortrinsvis, at der i 2007 blev tilført en rekordstor bevilling på over 1 mia. kr. Forbruget i 2007 har også

12 været det højeste, siden fonden blev oprettet, idet der er forbrugt 857 mio. kr. I 2006, hvor forbruget også var det hidtil højeste, var forbruget på 688 mio. kr., og der er altså sket en stigning i forbruget fra 2006 til 2007 på ikke mindre end 169 mio. kr. Selv om der som nævnt tilføres yderligere midler til fonden, må resultatet derfor betegnes som tilfredsstillende. Et af Landsstyrets indsatsområder i det forløbne år har været at få afsluttet projekter. Det kan derfor med glæde konstateres, at der er afsluttet 215 projekter og aflyst 14 projekter. Disse projekter er derfor udtaget fra Anlægs- og Renoveringsfonden. Landsstyret vil fortsat prioritere at få afsluttet projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden. I finansloven for 2007 prioriterede Landstinget ligesom i 2006 størsteparten af anlægsmidlerne til områderne forsyning, folkeskole og boligbyggeri. Det er derfor glædeligt, at det er inden for disse områder, der har været de største forbrug. For privat boligbyggeri gælder, at der overføres 182 mio. kr. til Dette viser imidlertid ikke et reelt billede af aktiviteten på området. Bevillingerne bliver nemlig ikke udbetalt løbende, som det gælder for andre anlægsopgaver, men udbetales først, når byggeriet er færdiggjort. Jeg håber, at Landstinget har fået udbytte af at læse redegørelsen og ser frem til en god debat. Med disse ord vil jeg overlade Redegørelsen om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2007 til Landstingets velvillige behandling. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi går over til partiernes ordførere. Først Jørgen Wæver Johansen, Siumut. Efterfølgende Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit. Jørgen Wæver Johansen, Siumuts ordfører. Siumut er glad for Landsstyrets, sædvanen tro har skrevet en gennemarbejdet redegørelse om

13 Anlægs- og renoveringsfonden. Det er nu for 8. gang, vi har fået forelagt sådan en redegørelse, hvor Landstinget har mulighed for at sætte de mange penge på de rigtige projekter og sikre, at pengene bruges som anbefalet og dertil også vurdere stadiet af de almindelige bygge- og renoveringsprojekter. Siumut har i årenes løb, med glæde arbejdet med i disse sager, og vi har i år også grund til at modtage redegørelsen med glæde. Set redegørelsen som helhed, må man sige, at byggeriet sidste flere år er rettet positivt op, idet vi må konstatere, at i forhold til byggeriet i 2006, kan man se at der bedre og dygtigere arbejde er brugt 169 millioner kroner. Derved er året 2007 gået ud med det bedste resultat i forhold til årene 2000 og til Disse fakta er uden tvivl bemærket af folk, der arbejder til daglig med disse ting. Siumut ønsker at Landsstyret sikrer, at der opnås lige så gode eller bedre resultater for i år, for det må være målet, at pengene skal arbejde i stedet for at blive gemt i mølposen. Det har gennem årene været landstingets mål, at man færdiggør bestemte arbejder godt og med tilhørende gode regnskaber. Siumut har med glæde bemærket, at der i de sidste år er kommet frem, at man betragter disse arbejder med forståelse og med entusiasme. Således er 215 arbejder færdiggjort med regnskaber og efter at man har indstillet 14 planlagte arbejder er der nu 229 arbejder, der skal laves under anlægs- og renoveringsfonden, således at der i starten af året var 681 planlagte arbejder, i løbet af året er reduceret til 452. Derved er der færre arbejder, der skal kontrolleres for fremtiden, og dette vil sandsynligvis resultere i bedre byggerier. Under debatten vedrørende emnet sidste år ønskede og regnede Siumut med, at man i 2007 kommer frem til bedre resultater i forhold til foregående år, og da dette faktisk blev resultatet er vi i Siumut aldeles tilfredse med udfaldet. Ved en gennemgående vurdering af planerne for 2007, har Siumut bemærket at kommunerne de sidste år er opfordret til at tage flere og flere byggerier, og det har resulteret, at kommunerne tager ansvaret for flere og flere byggearbejder. Da dette også er kommissionens hensigt ved dannelsen af de fire storkommuner, opfordres vi de kommuner, der har kræfter og

14 økonomiske muligheder fortsætte med at tage byggearbejder. Siumut er ikke i tvivl om, at kommunerne ved tage ansvar kan gøre arbejdet endnu bedre. Det er værd at bemærke selvbyggerier og støttede byggerier bliver flere og flere de sidste år, og det er Siumut tilfreds med. For Siumut vurderer, at det er en god udvikling at flere og flere tager ansvar og bygger deres egne boliger, og opfordrer Landsstyret i ikke at forhale men at fortsætte med dette arbejde. Vi har bemærket, at byggerier der stammer fra anlægs- og renoveringsfonden i de første år af dens eksistens, var noget nyt og arbejdet derved kunne være forkrampet, med det resultat, at byggerier blev skudt tilbage og ikke gøres færdigt efter planerne. Dette problem er blevet løst bedre og bedre det kan også resultat af, at embedsfolket har vænet sig til at arbejde med fonden.. Til sidst gør Siumut opmærksom på, at vi støtter Landsstyrets bestræbelser på at arbejde for at færdiggøre planerne fra 2008, og ønsker for direktoraterne i at have medvind i deres arbejde. Det var så ordene fra Siumut til en stor og velgennemført redegørelse. Derved tager vi redegørelsen til efterretning. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Tak, den næste Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit, efterfølgende Marie Fleischer, Demokraterne. Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit s ordfører. Inuit Ataqatigiit har følgende kommentarer til redegørelsen. Anlægs og Renoveringsfonden har haft millioner til rådighed, heraf er der kun blevet brugt 857 millioner, altså ca. det halve. Allerede nu kan man se, at der er ved at blive skubbet mange flere millioner længere ud i fremtiden. Det nævnes at direktoratet (nu Departementet) for miljø og natur har haft et forbrug på kun 4%.

15 Inuit Ataqatigiit mener derfor, at det er på tide, at vi får lagt nogle meget mere realistiske projekter og budgetter for anlægs og renoveringsområdet. Inuit Ataqatigiit mener også, at det ikke kan være i orden, at der eksisterer over 200 millioner, som er beslaglagt eller overføres til senere år, af de mest velhavende i landet, til tilskud til privat boligbyggeri. Samtidig er der et kæmpe stort efterslæb på de almennyttige boliger. Værst står det til i Nuuk, hvor ventelisten er langt over 20 år. Man har besluttet at fjerne 51 millioner til et elværk i Paamiut og der er tale om måske et søkabel, måske også et diesel elværk. Man har fundet ud af, at der ikke er nok vand til vandkraftværk lige i nærheden, men der mangler en nøjere beskrivelse af, hvad indbyggerne i Paamiut kan forvente i den nærmeste fremtid. Vi skal ikke have en masse lappeløsninger i sidste øjeblik. Vi har allerede i flere år været klar over, at der er et stort problem på vej i Paamiuts elforsyning. Der er meget stort efterslæb på vedligeholdelsesområdet, hvis vi bare ville sætte flere midler af til vedligeholdelse så kunne man spare rigtig mange renoveringsmidler. De nye storkommuner har i mange år ønsket, at overtage hele anlægsområdet, men der er ikke nogen fastlagt politik på, hvad storkommunerne skal overtage. Det er ikke unormalt at bygninger som bliver vedligeholdte kan holde op til 100 år uden problemer og stadig være i god stand. Vi må dermed også konstatere, at mangelen på håndværkere ikke er blevet mindre de senere år. Vi må også forvente efterspørgslen på håndværkere bliver endnu større i fremtiden med mangel på boliger, ALCOA og mineprojekter. Inuit Ataqatigiit må derfor stille følgende spørgsmål til Landsstyret: 1. Hvad kan indbyggerne i Paamiut forvente på elforsyningsområdet i den nærmeste fremtid? 2. Er landstyret indstillet på at lave realistiske anlægs og renoverings budgetter og ikke

16 nøjes med ønsketænkning? 3. Er landsstyret indstillet på at bruge flere midler på vedligeholdelse end tilfældet er i dag? 4. Er Landsstyret villige til, at bruge flere midler til almennyttigt boligbyggeri? 5. Hvad er landsstyrets intentioner på anlægs og renoveringsområdet overfor de nye storkommuner? 6. Hvad har landsstyret tænkt sig at gøre ved den konstante mangel på håndværkere? Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Så er det Marie Fleischer, Demokraterne efterfølgende Godmand Rasmussen, Atassut. Marie Fleischer, Demokraterne. Redegørelse om anlægs og renoveringsfonden for Det er for Demokraterne glædeligt, at Landsstyret ved investering fremover har fokus på skolebyggeri, boliger og forsyning af el, vand og varme, for at opretholde væksten i bygge- og anlægssektoren ligeledes vedkender Demokraterne, at der er behov for store investeringer indenfor boliger, havne, lufthavne og vandkraftværker. I og med, at alle midlerne i fonden er øremærket, er det for Demokraterne glædeligt, at der i år 2007 er brugt rekord mange midler fra fonden da Demokraterne er af den holdning at pengene skal ud og arbejde. Vi har dog i de kommende år store udfordringer med hensyn til arbejdskraft hvorfor vi fra Demokraterne gerne så lempeligere regler for tilkaldt arbejdskraft, for om vi vil det eller ej vi kan ikke selv udfylde det behov der allerede er og som vil forstærkes i fremtiden. I så fald det ikke bliver lempeligere at få tilkaldt arbejdskraft kan vi fra Demokraterne frygte, at det i fremtiden bliver endnu dyrere byggepriser ligesom at anlægsfonden igen vil hobe penge op. Demokraterne har bemærket, at der ikke er udarbejdet sektorplaner for miljøområdet. Vi er bekendte med, at Landsstyret er i færd med at udarbejde en Affaldshandlingsplan. Vi ser frem til, at denne kan danne grundlag for prioritering af fremtidige investeringer indenfor miljøområdet. Vi venter med spænding til efteråret, hvor Landsstyret forventer at fremlægger Affaldshandlingsplanen for Landstinget.

17 Landsstyret skriver i redegørelsen, at boligbyggeriet er i rivende udvikling, hvilket blandt andet skyldes 10/40/50 ordningen. Fra Demokraterne hylder vi den enkeltes frihed til at kunne opføre sin egen bolig, hvorfor vi fra Demokraterne, selvom det decideret ikke har noget med Landsstyret at gøre, gerne vil opfordre enkelte vækstbyer til at satse mere på at byggemodne, hvorved de lokale kan få bygget egne 10/40/50 boliger. Hvis ikke man snarest sætter et fokus på problematikken angående ledige byggefelter, går udviklingen de enkelte byer forbi, hvor folk ser sig nødsaget til at flytte til andre vækstbyer hvor der er bedre levevilkår. Demokraterne vil endnu engang tale for, at man i Landstinget får vedtaget en anlægslov, således at midler til diverse byggerier afsættes et år tidligere end tilfældet er i dag. Det er vores holdning, at dette vil medfører lavere byggepriser og at det vil give lavere byggepriser og dermed mere byggeri for de samme penge. Landsstyret oplyser bl.a., at et nyt reglement vedrørende byggemodning bliver sendt ud til høring i løbet af 2009, hvor det forventes at komme på efterårssamlingen Vi ser fra Demokraterne frem til behandlingen af denne. Med disse ord tager vi fra Demokraterne Landsstyrets redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2007 til efterretning. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Her er det Godmand Rasmussen, Atassut efterfølgede er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiat. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. LABU Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Tekst fra bånd 2 mangler Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Vi vil fra Kattusseqatigiit Parti med henvisning til vores bemærkninger om den pågældende fond kommentere redegørelse for anlæg- og renoveringsfonden, således:

18 Det er en kendsgerning, at behovet for en langt bedre økonomisk styring i samfundet. Dog har den pågældende fond i slutningen af 2007 oplagring på 792 mio. kr. Penge der ellers kan gøre godt i samfundet, hvis de blot udnyttes. Hvilket Landsstyret ikke har haft større tanke omkring, for penge oplagret i fonden siden dens oprettelse i 2000, er blevet flere for hvert år. Der er ingen tvivl, at de oplagret penge når op til 1 mia. kr. om to år, hvis denne fremgangsmåde blot anvendes og de ikke udnyttes i samfundet? Selvom vi er vidende om Landsstyrets manglende evner omkring planlægning med henblik på den fremtiden i længere sigt, vil Kattusseqatigiit Parti atter hermed forsøge at opfordre Landsstyret: At seriøst planlægge udnyttelse af fonden til mere gavn for samfundet. Kattusseqatigiit Parti er vidende om, at alle pengene oplagret i fonden er øremærket til forskellige sager, dog kan man ikke lade som om man overser, når oplagret penge bliver flere og flere, at man simpelthen ikke kan følge op på sagerne, hvorfor de ubenyttede penge bliver flere og flere. Det er for et første en kendsgerning, at uddannet arbejdskraft indenfor byggeri er en mangelvare, ligeledes utilstrækkelig planlæggelse i uddannelsen heri, hvilket også er kommet agterud. En nytænkning er derfor nødvendigt: Hvorledes fondens mange midler bedre kan benyttes til og for samfundet. Mulighederne for fornyelse i lovgivningen kan forestilles entrepriser og renoveringer kan revurderes, om det kan betale sig at renovere eller om nybyggelse mon ikke er bedre?

19 Vi mener ligeledes der er behov for vurdering indenfor byggeriet, om man ikke burde prioritere at færdiggøre igangsatte opgaver, når nu forsinkelserne er så alvorlige? Idet der kan sættes spørgsmålstegn ved nødvendigheden i at investere i fonden med samme mængde penge for hvert år, når nu fonden ikke kan følge trit med opgaverne, som vi har sagt fra starten: Der er et stort økonomisk behov i andre anliggender i samfundet. Vi opfordrer derfor hermed udnyttelse af fondens oplagret midler, dog ikke til forværring og tilbagegang for byggearbejderne. Hvis man blot ejer og ikke udnytter er der ingen gavn, som det siges. Dette skal ikke forstås således at man ikke skal skynde sig og bruge al sin eje, man er selvfølgeligt nødt til at have noget sikkerhed oplagret. Det vi blot mener er, at fremmelse af fonden bør planlægges på bedst vis, idet fonden der kun bliver tykkere. Med disse bemærkninger opfordrer Kattusseqatigiit Parti til bedre planlæggelse og udnyttelse af fonden til mere gavn samfundet. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Her skal jeg udtale at den bliver sendt til udvalgs behandling det plejer man ikke med redegørelsen men det er det enkelte udvalgsmedlemmer der kan anmode om at der bliver redegøret for det udvalget. Og nu er det Landsstyret medlem for Infratruktor, miljø og Råstoffer med en besvarelse. Kim Kielsen, Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer, Siumut. Fra Siumut, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiat med hensyn til redegørelse om anlægs og renoveringsfonden for 2007 og deres bemærkninger siger jeg tak.

20 Flertallet af partierne tager redegørelsen til efterretning, jeg har lagt mærke til særskilt at Inuit Ataqatigiit s ordfører har stillet flere spørgsmål, og jeg skal prøve på og for svaret nogle af disse. Her blev der spurgt om såfølgelig med hensyn til energiforsyning om hvilken planer man har om Paamiut i det nærmeste år. Det er at det vil først for en elværk med der bruger med solar og man snakker om søkabler og man har ikke forhastet tanken men sagen foregår og men hensyn til vandkraftanlæg så pågår sagen stadigvæk men da der er behov her og nu, så skal man anlægges solarbaseret elværk og denne sag forgår allerede fra efteråret. Og her med hensyn til udmeldning om ønsketænkning med hensyn til Landsstyres formand om anlæg her skal jeg sige at det er Landstinget i det forskellige anlægsopgaver der har afgivet dem fordi Landstinget vil ikke opgive med som ønsketænkning det vil have tænkt nøje over det og...udarbejdet nøjet og her har Landsstyret selv komme med noget som det selv, men her er der ikke tale om ønsketænkning. Og her med hensyn til vedligeholdelse og renovering så har du spurgt om vi bruger flere midler i fremtiden, der kan jeg sige at den kan besvares... med hensyn til boliger og som Kattusseqatigiit Partiat Anthon Frederiksen udfører er enig i det kan vist nok ikke betale sig at forsætte renovering. Det måske mere oplagt at have noget nye byggeri såfølgelig kan man også for vurderet andre opgaver med hensyn til dem der skal finanseres. Og med hensyn til andre boliger om du tænker på det er mindre bevilge her, hvor det offentlige skal stadigvæk bygge boliger her kan jeg sige at når det offentlige skal bygge en bolig så dem... lave noget privat egen så vil det bygge tre, hvilken af dem vil så være bedre såfølge dem der har deres eget ønske dem må vi støtte men vi må også huske at vi skal ha offentlige boliger i det offentlige og det kan man ikke komme uden om. Og så er det du kom ind på den konstante mangel på håndværker og tømre og ligne indsæt bånd 3 KMJ

21 Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører... ifb. med samråd og i og med i fronneren i input, derfor kan man eventuelt komme uden om denne hindring som man har haft i flere år og finde noget et eller andet. Og det vil jeg gerne have udnyttet og det er heldigvis at Inuit Ataqatigiit og Demokraterne støtter vores udmelding. I forbindelse med politisk udvikling med hensyn til af anlægs og byggeri området, det giver et skridt i forhold til tidligere, så bliver der bygget flere projekter, men det er ikke nok stadig ved at nået. Vores behov er så stort i Grønland også når der er så stor uforbrugte midler så kan det ikke være sundt. Vi burde være mere dygtigere på det område. Der er et problem her i Grønland f.eks. skolerne som vi også har nævnt i Atassuts overfor anlæg, hvor man i forbindelse med udlicitering og på baggrund af at det er alt dyrt så er det Niaqornaarsuk og Atammik, Kangersuatsiaq og Aappilattoq vi har nogen forandringer der. Derfor at når der så ikke klart problem her i Grønland, så kan man eventuelt ved et godt samarbejde igangsætte en grønt planlagt nogen og det vi kan opnå. Så kan man måske finde noget der er mere tilfredsstillende løsning for samfundet, og måske først kan opnå dette, hvis denne skal behandles i yderligere i udvalg. Så vil jeg være, være meget glad for også fordi vi har meget dygtige personer blandt os, så kan de at med på en anden måde, kan finde nogen nye tanker der kan give os lyst til, at tage et yderligere skridt og dette samråd eller seminar vil ikke forsinke arbejdet. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, siumut Så er det Landstyremedlem for indfrastruktur og råstof og miljø, derefter Landstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked og erhvervsuddannelser. Kim Kielsen Landstyremedlem, Siumut Tak.Kattusseqatigiit Partiiat, eftersom når jeg har fået besvarelse fra Siumuts ordfører Jørgen Wæver Johansen og her vil jeg blot sige, at Landsstyret er ikke blinde. Med hensyn til det forskellige oprør, er de opmærksom på at det forskellige oprør og prøver på at køre det videre.

22 Det er også Landstinget der ligesom der peger på hvilke ting der så skal bruges til så de så selv og flere tal her så er det så, at man prioriterer anlægssektor med mere. Det har også fra Siumuts ordfører Jørgen Wæver Johansen været inde på. Med hensyn til Kattusseqatigiits Partiiats ordfører Anthon Frederiksen, fondassen for fonden det vil vi også kunne fremlægge, det er mere teknisk og op til. Så er det så Landstinget der udmyldrer hvilken opgaver de ønsker at få realiseret igangsat. Også har de så en bevilling som de så også afsætter til formålet, så er de så de at sagen kørende. Men vi konstaterer samtidigt at der er 792 mio. kr. det er blevet betegnet som uforbrugte. Men det er altså allerede planlagte opsgaver som ikke er igangsat. Allerede i begyndelsen har jeg sagt, at 452 projekter der skal igangsættes og så er det 32 som igangsatte så er det som er igangsatte der vedrører Nukissiorfiit, Mittarfiit m.m. Der er 36 som så er skylden på, at vi har så mange uforbrugte midler. Også til Atassuts ordfører, med hensyn til udmyntningen eller med hensyn til de uforbrugte midler altså her i dette sammenhæng skal vi huske på at, så har vi forbudt 169 millioner kroner flere end året før. Som jeg allerede har sagt, også er der flere projekter der er ved at være igangsat. Ja så er der så et trin eller der så bliver udmyntet trin for trin. Også er der så med hensyn til privat byggere så er det så først når byggeriet er færdigt at vi så bevilger pengene eller udmynter pengene. Kom dog også ind på med hensyn til det, ikke igangsatte projekter indenfor folkeskolen. Jeg har allerede sagt hvis ikke bruge alle kræfterne på at få det igangsat, at det er os der forvalte samfundets penge. Hvis vi skal bruge penge 3 gange så meget end den almindelig beregning, så må vi heller ikke bygge på verdens ja. Ja Godmand selvom, jeg siger for noget er forkert engang imellem, med hensyn til det der bliver sagt for lidt siden, med hensyn til boligbyggeriet, så kan jeg sige at boligbyggeriet, ja at det er så at det bedste er, hvis man laver nye byggerier, istedet for renovering. Ja, så er der så andre. Med hensyn til Nukissiorfiit så er der nu sket, at motorhavari så det så

23 reservedelen der skal fremskaffes i forbindelse med sådanne havarier. Det er så sagernes karakter der bestemmer at man skal lave et ny byggeri, tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Jeg skal også erindre om til Landstingsmedlemmernes navne skal nævnes fuldt ud, fordi man, det blev nemlig blevet nævn lige før. Nu er det Landstyremedlem for erhverv arbejdsmarked og erhvervsuddannelser efterfølgende Esmar Bergstrøm Inuit Ataqatigiit. Siverth K. Heilmann Landstyremedlem for erhverv arbejdsmarked og erhvervsuddannelser, Atassut. Ja tak. Det er til Inuit Ataqatigiits Esmar Bergstrøm som blandt andet i sit fremlæggelse sagde, at man må erkende at vi i de senere år har mangel på anlægsarbejdere samt at med hensyn til, at vi må forvente efterspørgsel på håndværkere bliver endnu større fremtil mangel bolig, Alcoa og mineprojekter. Ja godt, med hensyn til anlæg eller mangel på, af håndværkere for at bekæmpe, så er det som Anthon Frederiksen fra Kattusseqatigiit Partiiat har benævnte som manglende god planlægning, at der ikke er sket noget for uddannelsesområdet. Ihvert fald fuld færdiggjort og kigger følger med Og det er udmelding blev det blandt andet sagt, blandt andet at vi bruger denne talerstol, at mangel på arbejdskraft og at man arbejder især med hensyn til uddanelser at man eksisterer og får tilpasset de medarbejdere man har, ved at bruge alle eksisterende de har. Skoler og vi har alle sagt vi i samarbejde med organisationerne med hensyn til, at der vil blive oprettet masser arbejdspladser og vi sagde altid, at vi skal gøre dem mere aktiv og det fastholder vi. Det at skulle kritisere hinanden eller udtale, at der ikke sker noget og hvis vi gøre det, så kan vi ikke opnå noget, og heldigvis så får vi nogen opgaver fra Landstinget og vi får en forpligtigende eksforpligtelse at vi skal udføre, det og det så bliver fremlagt disse, ligesom vi har uddelt til Landstinget en uddanelsespolitik, at dem der kommer på uddannelsen også, så

24 mange af fremgang og det resultater, bliver heldighvis bedre og bedre. Og derfor med hensyn til Inuit Ataqatigiits ordfører der er man fuldstændig enig i, at i og med Alcoa bliver realiseret at have det udmelding og min til stadig udmelding med hensyn til tilpasning det skal man være opmærksom på fra Inuit Ataqatigiits side og for at være opmærksom på dem så har vi i samarbejde med arbejdsgiverforeningerne og Maniitsup Kommunea som ellers skulle ske om kort tid. Og når den bliver udsat sådan har jeg planlagt til at skulle ske den 27.maj fordi, ikke blot en dialog men også et fælles planlægning og god forståelse. Det er meget nødvendig med hensyn til, samfundsøkonomi og med hensyn til de kommende medarbejdere. Det kan man ikke komme uden om, at Landstinget at have pålæg af opgaver det nogen gange taknemligt men, det at vi siger overfor hinanden at man ikke opnår noget og hvis vi hele tiden siger sådan, så vil det overhovedet være opmuntrende og her må debatterne nogle gange vurderes som om, at det blot er tidspilde. Og der blev fremlagt lidt meget lignende andre tidspunkter og bare lidt anderledes. Men afslutningsvis så er det jeg udtaler at det er korrekt, at man tidligere, da Kommunerne og Grønlands Hjemmestyre med hensyn til medfinansering. Det kan være at nogle af dem ikke længere kan være medfinanserende og den anden, Og heldigvis er vi ved at komme ud over dette problem. Og at man udnytter bedre for den og at den er i fremgang. Den har jeg fremlagt til mine Landsstyrekollegaer og denne har sagt overfor Landstinget. Med hensyn til dem der blevet uddannet, dem skal vi også lære af altid, men det at man taget skridt fremad den burde vi også være lidt mere glad over det, Ruth Heilmann, Landstingsformand, siumut Så er det Esmar Bergstrøm fra Inuit Ataqatigiit for en kort bemærkning, efterfølgende Anthon Frederiksen Kattusseqatigiit Partiiat også for en kort bemærkning

25 Esmar Bergstrøm, Inuit Ataqatigiit Vi løser, på lang sigt løser vi problemerne med uddannelse, men vi mangler også løsning på kort sigt. Til Jørgen Wæver Johansen og Godmand Rasmussen, der vil jeg sige, at vi havde 180 almen nyttige boliger på Tuapannguit, det væk. Der kom 200 andelsboligere istedet for så almen nyttige boliger dem er der færre af og mange af dem bliver dårligere og dårligere. Vi mangler især ungdomsboliger, ældreboliger. Og som lille kommentar til, så vil jeg sige, at det er Landsstyret der fremlægger finansloven det ikke landstinget som fremlægger den, Landtinget godkender den når det landsstyret der fremlægger den så er det også med rådgivning fra Landsstyret at vi godkender finansloven. Så derfor må vi. det også Landsstyret der har folkene til at lave prioriteterne og før at have, hvad hedder det? Kompetente rådgivning til, at vi knn få en mere realistisk finanslov også på bygge og anlægsområdet, tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Så er det Anthon Frederiksen fra Kattusseqatigiit Partiiat også for en kort bemærkning Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Først til Godmand Rasmussen og god forståelse for den opgave vi har fået mange tak. Og til Landstyrekoalitionspartier selvom du med, også at du tusind gange mere modigt end Jørgen Wæver Johansen og sagde om reelle forhold ved at bruge denne talerstol at de sure, at det skal også være sådan. Vi er fuldstændig viden om, at de bevilgede midler bliver godkendt i hos Landstinget og vi er også viden om, at henhold til godkendelserne så skal Landstyret udfører opgaverne henhold til godkendelserne. De er færdigøret, selv at disse da vi ikke er tilfredse med dem, at vi kom med kritik og det er heller ikke første gange vi kommer med kritik, gad vide, hvor mange gange vi har sat kritiserende indhold til debatten af fonden. Vi er ikke tilfredsstillet med forholdene vi sagde ikke, at vi går i stå. Vi er vidende om, at det går, sagde bare at det kan være meget bedre det med resultaterne

26 burde være meget bedre. Man kan ikke blot undskylde, som Landstyre at der er nogen der er gået i stå. Det er ikke tilfældet, vi ved allesammen at der sker noget, men vi stiller krav om da vi er de bevilgende myndighed her, at de bevilgede midler bliver brugt ordentligt og have en større effekt og virkning overfor samfundet. Dette vi har behov for, at derfor med hensyn til uddannelse, vi ved også de på kommen. Vi er ikke tilfredse med dem, men de kan blive bedre. Det er det vi har ønsket, derfor kan vi ikke altid sige eller oppusitionen ikke altid kan til, at sige at der ikke sker noget. Deri kan vil altid blive enige om, at der sker noget, men vi er ikke tilfreds med dem, vi kan blive bedre. Det kan vi vist nok alle blive enige om. Heldigvis eller taknemligvis er Landstyret opmærkspm på opgaverne og sagde det, at det skal de også være sådanne. De har en forpligtelse i Landstyret at Landstyret skal udføre Landstingets pålæg om opgaver så vidt mulig bedst muligt og det værdsætter vi allesammen, men det er det vi efterlyser at når der så bliver så, så mange midler, at det bliver udnyttet bedst muligt gavn for samfundet, det er nødvendigt. Vi sagde ikke noget, for at misforstå noget eller komme med noget usikker eller man kan måske med vilje misforstå noget. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Så er det Landstyremedlemmet for Infrastruktur, miljø og råstoffer, efterfølgende Jørgen Wæver Johansen, Siumut. Kim Kielsen, Landstyremedlem for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelse, Siumut Ja tak, at der er noget midler i fonden der liggende ja, det er 792 millioner kroner der står i fonden netop nu, men det forskellige opgaver det pågår som jeg har allerede nævnt, der er flere forskellige projekter der pågår. Der er nogle projekter der er vel fungerende. I forhold til tidligere så har man brugt 169 milloner mere end i forhold til sidste år, indenfor anlægsområdet. Det næste måske også være at vi også Landsting og Landstyret sammen med kan være med til, at bygge, så kan man bruge og udnytte flere midler eller man kan have nogen medarbejder der kan arbejde dobbelt, dem der har lysten til, at arbejde værsgo der er

27 masser opgaver. Og med hensyn til forskellige opgaver at det løbende bliver bygget. Det er målsætning vi selvfølgeligt har. Landstingets Esmar Bergstøm, Inuit Ataqatigiits, henhold til hans bemærkninger, så er de dem der skal beslutte med hensyn til godkendelser af finansloven. Det Landstinget har også mulighed at fremsætte et anderledes ændringsforslag. Det er Landstinget. Med hensyn til den kommende finanslov, hvis de giver afslag på den, så kan Landstyret blot være nødsaget til, at stå stille. Det er altså flertallet der har godkendt den. At det midler, hvilken som helst midler. Det er de midler vi har og forpligelse til, at udnytte disse og i henhold til det målsætninger der er sat. Uanset om tallene på anlægsområdet uanset om de er uddannelse eller sundhedsområdet. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Jørgen Wæver Johansen, Siumut for en kort bemærkning, efterfølgende Marie Fleischer Demokraterne. Jørgen Wæver Johansen, Siumut Ja tak, til Kattusseqatigiit Partiiats ordfører vil jeg gerne sige tak for, at han i sit andet emne fik tilpasset sit ordfører her ved trejde fremlæggelse og hører ved fremlæggelse så brugte han blandt andet ord følgende der lyder og jeg citerer: Uden større gavn for samfundet man lar dem stå stille citat slut. Det ikke tilfældet, midlerne der står i fonden samtlige midler er henhold til Landstingets beslutninger øremærket til bestemte projekter og bliver brugt. Ja det er alle fakta sådan og det er en af de reelle fakta er blandt andet af det særskilte projekter, det først nu at man har færdiggjort så mange af dem og de blev budgetteret sidste år og det er først nu man har brugt mange midler i forhold til sidste år, hvor man blandt andet har brugt 169 millioner kroner mere. Det er så favlende der går i den rigtige positive retning, og det er den som vi her i forbindelse med debatten af redegørelsen må sige tak for og dem har vi kommenteret overfor Landstyret

28 tak. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Marie Fleischer Demokraterne. Marie Fleischer, Demokraterne Selvom Jørgen Wæver Johansen sagde, at fonden er vel fungerende, så er det flertal der blev enige om, at de midler der henstå i fonden det alt for mange. Og man har også en dokumentation for at når man ser på fondens midler, men denne debat må ikke trække ud og vi er blevet enige om at flertal her blevet enige om at vi selv tage den op i udvalget og have de så tal og indhold i fonden, så kan vi få dem mere nøje undersøgt og her der blev fremlagt af Landstyret den kom i fredags eftermiddag også er det i går, tirsdag den 1. Arbejdsdag. Så skal vi færdiggøre den derfor må vi erkende at vi ikke har læst alle tallene, derfor er det godt at denne sag vil blive særskilt taget op i udvalget, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at man i fremtiden skal afgive denne redegørelse tidsnok inden behandling her i salen. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut Der er ikke flere der har markeret sig dermed er behandlingen af punkt 45, det er redegørelse om anlægs og renoveringsfonden færdig. Og det er så i udvalget selv, hvis den vil gå ind for det i henhold til de egen vilje sådan at den bliver behandlet selv.

29 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 13:00. Dagsordens punkt 53. Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget godkender Landskassens regnskab for (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Så er det punkt 53 det er om punkt om godkendelse af Landskassens regnskab for Det første behandling. Og det er Landstyremedlem for finanser og udenrigsanliggender der skal fremlægge værsågod. Aleqa Hammond, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Siumut. LABU Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi sige også tak og vi vil nu holde pause. Og vi starte igen kl. 13. Og vi starter med partiernes ordførere. Vi holder pause. Mødet der startede i formiddags vil fortsætte nu. Og det er så forslag om godkendelse af landskassens regnskab for Det blev fremlagt af landstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender. Og vi går nu over til partiernes ordførere. Først Otto Jeremiasssen, Siumut, derefter Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit. Værsågod. Otto Jeremiassen, Siumuts ordfører. Vi skal fra Siumut, efter grundig gennemgang, af Landskassens regnskaber for 2007, komme

30 med følgende udtalelse. Vi vil fra Siumut takke Landsstyremedlemmet for Økonomi og Udenrigsanliggender, samt de forskellige implicerede i forbindelse med udarbejdelse af Landskassens regnskab for Landstinget havde i 2007 et underskud på 267 mio. kr., til trods for tillægsbevilling, hvor man havde budgetteret med et underskud på 430 mio. kr. Vi har bemærket i Siumut, at selvstændigt næringsdrivende også har haft et udbytterigt år i 2007, at der kun er nævnt få arbejdsløse. Herudover har der også været en stigning i indtægter, herunder øget skatteindtægter, som Landsstyret nævner, hvilket Siumut glæder sig over. Der er også stigning i indtægterne indenfor såvel råstofudvinding som turistindustrien. Herudover går det fortsat godt indenfor byggebranchen, især i Nuuk. Vi har i Siumut bemærket, at der derimod er nedgang i fiskeriet. Landstinget har i 2007 budgetteret med et underskud på 393 mio. kr. Landsstyret skriver, at dette bl.a. skyldes stigning i byggerisektoren, herunder uddannelse og vandkraftværkbyggeri. Den store udgiftforøgelse vedrører en særlig høj økonomisk bevilling til Nukissiofiit til byggeri af vandkraftværk på 200 mio. kr., som er udlæg til lån, som vi fra Siumut har forståelse for. Årets regnskabsresultat med et underskud på 267 mio. kr., hvor 200 mio. kr. er et låneudlæg til vandkraftværkbyggeri, men disse forventes at bliver tilbagebetalt. Vi har også fra Siumut forståelse for, at Landstingets Økonomiudvalg har godkendt en bevilling på 37 mio. kr., således bliver det samlede underskud på 430 mio. kr. Vi er tilfredse med, at de eksterne revisorer, der har udfærdiget Landskassens regnskaber 2007 er uden kommentarer, hvorfor vi henviser til, at arbejdet videreføres i Landstingets Revisionsudvalg. Man må forvente, at vi som sædvanlig kommer med mere uddybende kommentarer til 2. behandling af nærværende punkt til Landstingets efterårssamling.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 45.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 45. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 45. Redegørelse for Anlægs- og renoveringsfonden 2007. (Landstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder:

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

MIPI Tusaat/Nyt. Særnummer 1 april 2009. Børn og unge på Landstingets forårssamling 2009

MIPI Tusaat/Nyt. Særnummer 1 april 2009. Børn og unge på Landstingets forårssamling 2009 Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik Videnscenter om Børn og Unge Documentation Centre on Children and Youth Postboks 1290 3900 Nuuk Kalaallit Nunaat Grønland Greenland Tel.: + 299 34 69 40 Fax:

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut. 5. mødedag, onsdag den 12. marts 2008. Dagsordens punkt 10. Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden.

Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Oversættelse af Landsstyreformandens nytårstale 2008 Kære alle borgere i Grønland. Et begivenhedsrigt år 2007 er til ende, og et nyt år, der vil blive husket i vores nyere historie er oprunden. Vi skal

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut. 3. mødedag, onsdag den 24. september 2008. Dagsordenens punkt 148 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for; - at modtaget licitaitonsresultat for efterskolen i Qasigiannguit

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne?

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne? 11. mødedag, torsdag den 25. april 2002 kl. 13:00 Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbent. Formandskabet har modtaget nogen flere henvendelser fra flere landstingsmedlemmer, som er forhindret

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug.

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug. 13. mødedag, onsdag den 21. oktober 2009, kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Finn Karlsen, tredje næstformand, Atassut. Mødet er åbnet. I dag

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs.

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs. 16. mødedag, onsdag den 5. november, 2008. Dagsordenens punkt 116 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Cramer, formand Bente Christoffersen, næstformand Bent Puggaard John Würfel Jægerspris Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Jægerspris

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. 28. november 2003 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingsfinanslov for 2004 afgivet til lovforslagets 2. behandling Finansudvalget har følgende sammensætning Landstingsmedlem

Læs mere

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. FM2012/52 Forslag om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond.

Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. FM2012/52 Forslag om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond. 26. marts 2012 Naalakkersuisut I medfør af 37 i Inatsisartuts forretningsorden fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til Naalakkersuisut. Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. FM2012/52 Forslag om ændring

Læs mere