Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:"

Transkript

1 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011

2

3 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit om lændesmerter i almen praksis, hvor 88 praktiserede læger fra Region Syddanmark i 8 uger i foråret 2011 registrerede alle deres kontakter, hvor lændesmerter var hovedemnet ved konsultationen. Projektet udspringer af en ide genereret på APO-internatet i 2010 og siden udviklet i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet, DAK-E og Audit Projekt Odense. Baggrund I Region Syddanmark er der udarbejdet et patientforløbsprogram for kronisk og akut rygsygdom, som bl.a. omfatter et nyt screeningsskema for patienter med ryglidelser. Mere end halvdelen af befolkningen oplever lændesmerter, og på et givent tidspunkt rapporterer 15 %, at de har rygsymptomer. De fleste klarer sig uden kontakt til sundhedsvæsnet, men for en del fører det til undersøgelse og behandling og måske sygemelding. Hvis symptomerne bliver langvarige, er der udover de fysiske og psykologiske gener også risiko for sociale følger blandt andet i form af tab af job. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde de rigtige patienter den rigtige udredning og behandling. En hurtig og målrettet indsats når patienten henvender sig i almen praksis med lænderygsmerter er derfor påkrævet. Det er afgørende for forløbet at identificere de patienter, der er i særlig risiko for et problematisk forløb. En hurtig og målrettet indsat når patienten henvender sig med lænderygsmerter vil kunne mindske følgerne og udviklingen af patientens lidelse og nedsatte funktion. De patienter, der er i højrisiko for langvarige gener med sociale konsekvenser er det vigtigt at kunne udpege, og her har indikatorprojektet STarT (2,3) vist sig lovende. Det er i implementeringen af STarT formålet at få en viden om, hvilke patienter, der ses i primærsektoren, samt om det er muligt praktisk at anvende principperne bag STarT i primærsektoren i Danmark. Denne audit har til hensigt at undersøge dette og samtidigt oprette en fortløbende kohorte af patienter, der kan følges i fremtiden mhp at skaffe viden om patienter med lænderyglidelser i Danmark. Endeligt var audit tiltænkt at tilskynde implementering af Datafangsmodulet via DAK-E hos de alment praktiserende læger, og adskillige læger har tilsluttet sig Datafangst som led i projektet. Metode Audit Projekt Odense (APO) har siden 1989 gennemført et stort antal kvalitetsudviklingsprojekter i primærsektoren. Audit efter APO-metoden tager udgangspunkt i en simpel, prospektiv selvregistrering af hyppigt forekommende problemstillinger i den kliniske hverdag, i dette tilfælde smerter i lænderygregionen. Registreringen er for de fleste deltagende læger foretaget ved hjælp af en elektronisk pop-up af et auditskema (udarbejdet i samarbejde mellem APO og DAK-E, se bilag 1) ved en konkret patientkontakt til en patient med lænderygproblemer. Lægens journalkodning i ICPC-systemet aktiverer en pop-up, som udfyldes, hvorefter denne samt andre af data for den enkelte patient overføres elektronisk til DAK-E. Da der 3

4 stadig mange læger, der ikke har fået datafangst, har vi også tilbudt en papirregistrering på et trraditionelt APO-skema (bilag2) indeholdende de samme spørgsmål som pop-uppen. Deltagende læger I undersøgelsen har der deltaget i alt 88 praktiserende læger fra Region Syddanmark, som i ca. 10 uger fra medio februar til primo ultimo april registrerede i alt 421 tilfælde svarende til 4.8 tilfælde pr. læge. 55 af lægerne fra 38 praksis gennemførte registreringen ved hjælp af datafangst disse læger inkluderede 241 patienter svarende til 4.3 patienter pr læge. 33 læger foretog registrering på papir og inkluderede 180 patienter svarende til 5.5 patienter pr. læge. Hvilke patienter blev inkluderet? De patienter, der blev inkluderet i undersøgelsen henvendte sig til den alment praktiserende læge med rygsmerter, som lægen kodede med ICPC-koderne: L02, L03 og L86. Hvis en patient er kommet flere gange i registreringsperioden blev kun den første henvendelse taget med i analysen. Spørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med registreringen hos lægen fik patienten udleveret et spørgeskema, som efter udfyldelse skulle sendes ind til Rygcenter Syddanmark. De patienter, der har svaret på dette spørgeskema vil fra rygcentret blive fugt i forskellige forskningsmæssige sammenhænge, bl.a. via løbende SMS-beskeder fra rygcentret m.h.p. at følge, hvorledes den enkelte patients symptomer udvikler sig. Rapportens indhold Resultaterne af 1, auditregistrering er i denne rapport afbildet dels i tabelform, dels i figurer, der i det væsentlige er selvforklarende. Det skal understreges at rapporten er et arbejdsredskab i auditprocessen ikke en videnskabelig afrapportering. Afsluttende bemærkninger Aktuelle auditregistrering skal betragtes som baseline måling, og efter ca. et halvt år med opfølgningskursus og undervisning af lægerne i STarT og rygundersøgelse vil undersøgelsen blive gentaget. Herefter holdes der afslutningskursus og en samlet slutrapport udarbejdes. Odense juni 2011 Lars Poulsen og Anders Munck 4

5 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Samlet resultat i skemaform...6 Alder og køn...9 Symptomer og fund...10 Medicin...12 Behandling i egen praksis...14 Henvisning...16 Prognose...18 StarT...20 Bilag Bilag Bilag

6 SAMLET RESULTAT - 1. REGISTRERING 2011 Antal Procent LOKALISATION Lændesmerter uden udstråling ,2% Lændesmerter med udstråling til ben over knæ 99 23,5% Lændesmerter med udstråling til knæ og derunder 99 23,5% Ledsagende smerter i nakke og skuldre 62 14,7% Uoplyst lændesmerte 20 4,8% I alt ,7% SYMPTOMER/FUND Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 67 15,9% Påvirket blære-/tarmkontrol 2,5% Anden abnorm neurologi 45 10,7% Nedsat gangdistance ,2% Langsom påklædning ,4% Bevægeangst ,6% Anden patientbekymring ,2% Svært funktionspåvirket 64 15,2% Svært smertepåvirket 97 23,0% Ingen af førnævnte ,7% Uoplyst 2,5% I alt ,9% MEDICIN Svage analgetika ,3% NSAID ,5% Svage opoider 74 17,6% Stærke opoider 16 3,8% Benzodiazepiner/muskelrelexantia 5 1,2% Antidepressiva/antiepileptika 16 3,8% Lokal injektion 7 1,7% Ingen af førnævnte 76 18,1% Uoplyst 2,5% I alt ,4% BEHANDLING I EGEN PRAKSIS Instruktion i øvelser ,0% Manuel behandling 81 19,2% Akupunktur 21 5,0% Ingen af ovennævnte ,6% Uoplyst 11 2,6% I alt ,4% PT ER BLEVET HENVIST TIL MR skanning 49 11,6% CT skanning 1,2% Røntgen 57 13,5% Fysioterapeut ,3% Kiropraktor 49 11,6% Praktiserende speciallæge 16 3,8% Rygcenter 48 11,4% Anden hospitalsafdeling 13 3,1% Kommunalt tilbud 5 1,2% Ingen af førnævnte ,8% Uoplyst 11 2,6% I alt ,2% PROGNOSE Kort forløb 96 53,6% Langvarigt forløb 57 31,8% Kronisk forløb 26 14,5% I alt ,0% Summationen i alt går over 100 %, da lægen kan have afkrydset flere svar (symptomer, ordineret medicin, behandlinger og/eller henvisninger jf. vejledningen) 6

7 Samlet resultat fordelt på lokalisation Lændesmerter uden udstråling Lændesmerter m. udstråling til ben over knæ Lændesmerter m. udstråling til knæ og derunder Antal Procent Antal Procent Antal Procent LOKALISATION Lændesmerter uden udstråling ,0% 0,0% 0,0% Lændesmerter m. udstråling til ben over knæ 0,0% ,0% 0,0% Lændesmerter m. udstråling til knæ og derunder 0,0% 0,0% ,0% Ledsagende smerter i nakke og skuldre 25 12,3% 13 13,1% 14 14,1% Uoplyst lændesmerte 0,0% 0,0% 0,0% I alt ,3% ,1% ,1% SYMPTOMER OG FUND Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 5 2,5% 14 14,1% 39 39,4% Påvirket blære-/tarmkontrol 1,5% 1 1,0% 0,0% Anden abnorm neurologi 5 2,5% 7 7,1% 31 31,3% Nedsat gangdistance 45 22,2% 35 35,4% 51 51,5% Langsom påklædning 79 38,9% 46 46,5% 51 51,5% Bevægeangst 65 32,0% 29 29,3% 32 32,3% Anden patientbekymring 44 21,7% 28 28,3% 25 25,3% Svært funktionspåvirket 20 9,9% 12 12,1% 26 26,3% Svært smertepåvirket 33 16,3% 17 17,2% 38 38,4% Ingen af førnævnte 72 35,5% 19 19,2% 12 12,1% Uoplyst 0,0% 1 1,0% 1 1,0% I alt ,8% ,1% ,1% MEDICIN Svage analgetika ,1% 76 76,8% 70 70,7% NSAID 90 44,3% 53 53,5% 62 62,6% Svage opoider 20 9,9% 16 16,2% 32 32,3% Stærke opoider 1,5% 6 6,1% 9 9,1% Benzodiazepiner/muskelrelexantia 2 1,0% 1 1,0% 2 2,0% Antidepressiva/antiepileptika 2 1,0% 3 3,0% 10 10,1% Lokal injektion 3 1,5% 1 1,0% 3 3,0% Ingen af førnævnte 53 26,1% 11 11,1% 10 10,1% Uoplyst 1,5% 0,0% 1 1,0% I alt ,9% ,7% ,0% BEHANDLING I EGEN PRAKSIS Instruktion i øvelser ,2% 31 31,3% 42 42,4% Manuel behandling 55 27,1% 16 16,2% 8 8,1% Akupunktur 10 4,9% 6 6,1% 5 5,1% Ingen af ovennævnte 66 32,5% 47 47,5% 49 49,5% Uoplyst 2 1,0% 7 7,1% 2 2,0% I alt ,8% ,1% ,1% PT ER BLEVET HENVIST TIL MR skanning 8 3,9% 5 5,1% 32 32,3% CT skanning 1,5% 0,0% 0,0% Røntgen 36 17,7% 6 6,1% 9 9,1% Fysioterapeut 62 30,5% 35 35,4% 34 34,3% Kiropraktor 22 10,8% 15 15,2% 10 10,1% Praktiserende speciallæge 4 2,0% 6 6,1% 5 5,1% Rygcenter 5 2,5% 10 10,1% 26 26,3% Anden hospitalsafdeling 2 1,0% 2 2,0% 6 6,1% Kommunalt tilbud 2 1,0% 1 1,0% 2 2,0% Ingen af førnævnte 92 45,3% 28 28,3% 16 16,2% Uoplyst 4 2,0% 6 6,1% 1 1,0% I alt ,2% ,2% ,4% PROGNOSE Kort forløb 59 71,1% 29 52,7% 8 19,5% Langvarigt forløb 17 20,5% 20 36,4% 20 48,8% Kronisk forløb 7 8,4% 6 10,9% 13 31,7% I alt ,0% ,0% ,0% 7

8 Varighed af aktuelle episode i dage Uden udstråling Med udstråling til ben Med udstråling til knæ over knæ og derunder Minimum Mean 86,07 42,00 133,37 Median 8,00 12,00 21,00 Maximum Antal tidligere episoder Uden udstråling Med udstråling til ben Med udstråling til knæ over knæ og derunder Minimum Mean 5,80 3, Median 1,00 2 5,24 Maximum Antal dage patienten har været sygemeldt Uden udstråling Med udstråling til ben Med udstråling til knæ over knæ og derunder Minimum Mean 6,92 3,61 52,62 Median Maximum Lokalisation 60 % af alle registreringer 50 48, ,5 23, ,7 10 4,8 0 Lændesm. uden udstråling Lændesm. med udstråling til ben over knæ Lændesm. med udstråling til knæ og derunder Ledsagende smerter i nakke og skuldre Uoplyst lændesmerte 8

9 Alder og køn Alder i forhold til lokalisation Alder Uden udstråling Med udstråling til knæ og derunder Med udstråling til ben over knæ Ledsagende smerter i nakke og skuldre Køn i forhold til lokalisation % af alle registreringer 69, ,2 47,8 56,6 43,4 49,5 50, , Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder Ledsagende smerter i nakke og skuldre Kvinder Mænd 9

10 Symptomer og fund samlet Samlet var det hyppigste symptom langsom påklædning, som fandtes hos knapt halvdelen af alle patienterne. Ca. ¼ var stærkt smertepåvirkede og ca. 15% svært funktionspåvirkede Symptomer og fund Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 15,9 Påvirket blære- /tarmkontrol 0,5 Anden abnorm neurologi 10,7 Nedsat gangdistance 34,2 Langsom påklædning 44,4 Bevægeangst 31,6 Anden patientbekymring 24,2 Svært funktionspåvirket 15,2 Svært smertepåvirket 23 Ingen af førnævnte 24,7 Uoplyst 0, % af registreringer 10

11 Symptomer og fund opdelt De fleste symptomer og fund var ikke uventet hyppigst hos de patienter, der havde udstråling til knæ og derunder. Bevægeangst og patientbekymring var dog i det væsentlige uafhængig af om der var udstråling eller ej. Symptomer og fund % af tilfælde Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 2,4 14,9 41,3 Påvirket blære- /tarmkontrol 0 1 0,5 Anden abnorm neurologi 2,4 6,9 32,7 Nedsat gangdistance 22,2 34,7 53,8 Langsom påklædning 40,1 46,5 52,9 Bevægeangst Anden patientbekymring 22, ,7 29,7 32,9 27,7 Svært funktionspåvirket 11,9 10,1 27,9 Svært smertepåvirket 16,8 15,9 38,5 Ingen af førnævnte 11,5 19,8 34,8 Uoplyst Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder 11

12 Medicin samlet Svage analgetika blev givet til 2/3 af alle patienterne, NSAID til halvdelen. Knap 20 % fik svage opoider og ca. 4% fik stærke opoider. Medicin Svage analgetika 66,3 NSAID 51,5 Svage opoider 17,6 Stærke opoider 3,8 Benzodiazepiner/muskelrelexantia 1,2 Antidepressiva/antiepileptika 3,8 Lokal injektion 1,7 Ingen af førnævnte 18,1 Uoplyst 0, % af registreringer 161 patienter fik kombinationen af NSAID og svage analgetika. 82 patienter fik svage analgetika alene og 46 fik NSAID alene. 4 fik svage opioider alene. 12

13 Medicin opdelt Som ventet blev der givet mest medicin til de patienter, der havde udstråling til knæ og derunder. Hos denne gruppe fik 33 % svage opoider og knapt 10 % fik stærke opoider. Medicin % af tilfælde Svage analgetika 58,1 70,7 76,8 NSAID 44,3 53,5 62,6 Svage opoider 9,9 16,2 32,3 Stærke opoider Benzodiazepiner/muskelrelexantia Antidepressiva/antiepileptika Lokal injektion 0, ,5 9,1 6,1 10,1 Ingen af førnævnte 10,1 11,1 26,1 Uoplyst 1 0 0, Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder 13

14 Behandling i egen praksis samlet Samlet fik 43 % instruktion i øvelser, knapt 20 % manuel behandling og 5 % akupunktur. Behandling i egen praksis % af alle registreringer 43 41, , ,6 0 Instruktion i øvelser Manuel behandling Akupunktur Ingen af ovennævnte Uoplyst 14

15 Behandling i egen praksis opdelt Instruktion blev hyppigst givet til de patienter, der ikke havde udstråling, denne gruppe fik også hyppigst manuel behandling. Akupunktur blev giver med samme hyppighed til alle 3 grupper. Behandling i egen praksis 60 % af alle tilfælde 50 50,2 42,4 47,5 49, ,3 27,1 32, , Instruktion i øvelser 8,1 4,9 Manuel behandling Akupunktur Ingen af ovennævnte 6,1 5,1 1 7,1 Uoplyst 2 Uden udstråling Med udstråling til knæ og derunder Med udstråling til ben over knæ 15

16 Henvisning samlet Samlet blev 33 % henvist til fysioterapi. 12 % blev henvist til kiropraktor og 11 % til rygcenter. 12 % blev henvist til MR scanning og 14 % til røntgen. Patienten er blevet henvist til MR skanning 11,6 CT skanning 0,2 Røntgen 13,5 Fysioterapeut 33,3 Kiropraktor 11,6 Praktiserende speciallæge 3,8 Rygcenter 11,4 Anden hospitalsafdeling 3,1 Kommunalt tilbud 1,2 Ingen af førnævnte 32,8 Uoplyst 2, % af registreringer 16

17 Henvisning opdelt Stort set lige mange i de 3 grupper blev henvist til fysioterapeut. Jo større grad af udstråling jo større grad af henvisning til rygcenter og anden lægelig instans samt MR-scanning. Patienter uden udstråling blev henvist hyppigere til røntgen end de to andre grupper. Patienten er blevet henvist til % af tilfælde MR skanning 5,1 3,9 32,3 CT skanning 0 0 0,5 Røntgen 6,1 9,1 17,7 Fysioterapeut 30,5 34,3 35,4 Kiropraktor 10,1 10,8 15,2 Praktiserende speciallæge Rygcenter 2 2,5 5,1 6,1 10,1 26,3 Anden hospitalsafdeling 2 1 6,1 Kommunalt tilbud Ingen af førnævnte 16,2 28,3 45,3 Uoplyst 1 2 6, Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder 17

18 Prognose samlet Samlet forventede lægerne et kort forløb hos ca. halvdelen af alle patienterne, et langvarigt forløb hos 1/3 og et kronisk forløb hos ca. 15 %. Prognose 60 % af alle registreringer 53, , , Kort forløb Langvarigt forløb Kronisk forløb 18

19 Prognose opdelt Hos patienter uden udstråling forventede lægerne et kort forløb hos knapt 75 %. Hos patienter med udstråling til under knæ forventede lægerne et langvarigt forløb hos halvdelen og et kronisk forløb hos 1/3. Prognose % af alle registreringer 71,1 52,7 48, ,5 20,5 36,4 8,4 10,9 31,7 0 Kort forløb Langvarigt forløb Kronisk forløb Uden udstråling (n=83) Med udstråling til ben over knæ (n=55) Med udstråling til knæ og derunder (n=41) 19

20 Svar på StarT-spørgsmålene StarT-spørgsmålene blev kun besvaret af de læger, der var på datafangst. StarT % af registreringer Ja Har rygsmerterne bredt sig ned i dit/dine ben i løbet af de seneste 2 uger 41,9 Har du haft smerter i dine skuldre eller nakke i løbet af de seneste 2 uger 29 Kan du kun gå korte afstande pga. dine rygsmerter 56,4 Er det usikkert for en person i din tilstand at være fysisk aktiv? 42,7 Gør dine rygsmerter dig bekymret det meste af tiden? 42,7 Føler du at dine rygsmerter er forfærdelige, og at de aldrig bliver bedre? 17,8 Har du haft sværere ved at nyde alle de ting, du pljer at nyde. 53, Hvor generende har dine rygsmerter været de seneste 2 uger % af alle registreringer 49, , ,7 5,8 0,4 Slet ikke Lidt Middel Meget Extremt 20

21 Henvisninger i forhold til varighed Figuren viser hvor mange patienter, der blev henvist i forhold til symptomvarighed. Således f.eks. i gruppen MR-scanning, blev der i alt henvist i alt 11,6 % af patienterne (jvf. side 16). Af de, der havde haft symptomer mere end 30 dage blev 29,8 % henvist, mens det kun var 3,9 % af de patienter, der havde symptomer 0-14 dage som blev henvist til MR-scanning. "Henvist til" i forhold til varighed % af tilfælde MR skanning 3,4 3,9 29,8 CT skanning 0,7 Røntgen 13,6 11,2 18,5 Fysioterapeut 29,2 35,6 38,7 Kiropraktor 7,3 12,4 16,9 Praktiserende speciallæge 2,1 4,8 6,8 Rygcenter 3,4 5,6 25,8 Anden hospitalsafdeling Kommunalt tilbud 4,8 3,4 2,1 1,6 1,3 Ingen af førnævnte 15,3 32,2 42,9 Uoplyst 2,4 3, dage dage > 30 dage 21

22 Medicin i forhold til smerte Som forventet var der betydeligt øget medicinering, når der forelå stærke smerter. Medicin Svage analgetika 60,8 84,5 NSAID 47,8 63,9 Svage opoider 10,8 40,2 Stærke opoider Benzodiazepiner/muskelrelexantia Antidepressiva/antiepileptika 2,2 0,6 3,1 1,9 9,3 10,3 Lokal injektion Ingen af førnævnte Uoplyst 0,6 5,2 3,1 0,6 0 22, % af registreringer Hvis svært smertepåvirket n=97 Hvis ikke svært smertepåvirket n=324 22

23 Litteraturreferencer: 1) Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden Statens Institut for Folkesundhed ) Hill JC, Dunn KM, Lewis M, Mullis R, Main CJ, Foster NE, Hay EM. A Primary Care Back Pain Screening Tool: Identifying Patient Subgroups for Initial Treatment. Arthritis&Rheumatism. Vol 59, No 5, 2008, pp ) Hill JC, Dunn KM, Main CJ, HayEM. Subgrouping low back pain: A comparison of the STarT Back Tool with the ÖrebroMuscoskeletal Pain Screening Questionnaire. European Journal of Pain 2009, In press. 23

24 Bilag 1: Pop-uppen i den elektroniske registrering 24

25 25

26 26

27 27

28 Bilag 2: Papirskemaet 28

29 Bilag 3: Vejledning til papirskemaet 29

30

31

32

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter - casesamling Januar 2013 Nære Sundhedstilbud 1 Indledning En stor del af befolkningen oplever på et tidspunkt at have smerter i lænderyggen. Den typiske tilstand er,

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Baggrund Muskel- og skeletbesvær er hyppigt forekommende i den danske befolkning. Halvdelen af alle voksne danskere har haft muskel- og skeletbesvær indenfor de sidste 14 dage, og 24 % angav at have været

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper?

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Kan automatiseret mønstergenkendelse i patienters svar og scorer efter 1. konsultation hos kiropraktoren

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter Retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative lidelser i columna - udsendes til relevante parter 17-12-2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en høj aktivitet

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

KIROPRAKTOR- OG LÆGEPATIENTER SELVVURDERET HELBRED KOMORBIDITET. Anne Mølgaard Nielsen Kiropraktor, ph.d. studerende NIKKB, Syddansk Universitet

KIROPRAKTOR- OG LÆGEPATIENTER SELVVURDERET HELBRED KOMORBIDITET. Anne Mølgaard Nielsen Kiropraktor, ph.d. studerende NIKKB, Syddansk Universitet KIROPRAKTOR- OG LÆGEPATIENTER SELVVURDERET HELBRED KOMORBIDITET Det sundhedsvidenskabelige fakultet Anne Mølgaard Nielsen Kiropraktor, ph.d. studerende NIKKB, Syddansk Universitet Kiropraktorfonden Er

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet

Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet April 2016 Redegørelse fra arbejdsgruppe om ydelses- og tilskudsstrukturen på kiropraktorområdet Baggrund og kommissorium I forbindelse med den seneste ændring af overenskomst om kiropraktik, der trådte

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet

Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Sammenfatning af resultater i Solsideprojektet tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats til sygemeldte med problemer i bevægeapparatet Forvaltningerne indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb?

Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Kommunikation med læge i pakkeforløb Landsoverenskomst om Kiropraktik 2017-20 Hvad kan man skrive til patientens læge i pakkeforløb? Konkrete eksempler relateret til pakkeforløb (speciale 64) i Landsoverenskomst

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv

Lige sundhed blandt mænd og kvinder. -Set fra et almen praksis perspektiv Lige sundhed blandt mænd og kvinder -Set fra et almen praksis perspektiv Lektor, læge, ph.d. Forskningsenheden for Almen Praksis Nationalt Forskningscenter for Kræftrehabilitering Syddansk Universitet

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte:

Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Oplysninger for læge og forsikringssøgende/skadelidte: Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Til lægen Information til

Læs mere

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser.

Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Måling af helbred og helbredsrisici i sundheds- og sygelighedsundersøgelser. Anne Illemann Christensen 21. september 2010 Disposition Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne Interviewereffekt Sæsonvariation

Læs mere

1) Velkommen Gregers bød velkommen, og mødets dagsorden + referatet fra forrige møde blev godkendt uden kommentarer.

1) Velkommen Gregers bød velkommen, og mødets dagsorden + referatet fra forrige møde blev godkendt uden kommentarer. Odense, den 23. november 2012 Referat fra det 11. møde i Styregruppen for DAMD, den 20. november 2012 Tilstede: Afbud: Gregers Hansen-Nord, Henrik Schroll, Janus Laust Thomsen og Lone Skjoldaa (referent).

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter

Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Aftale med kiropraktorer om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter Kapitel 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark og Region Syddanmark

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen

Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Bedre koordinering mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen Seniorfagleder, sociolog og dr med Lars Iversen live@cowi.dk 28.08.09 Patientuddannelse - Region Syddanmark Også er der nye udfordringer på

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Peter Vedsted Professor Center for i Cancerdiagnostik i Praksis CaP Aarhus University Viborg 1.11.11 Plan Peter:

Læs mere

ASK 020 Generel funktionsattest

ASK 020 Generel funktionsattest afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:.. Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter

Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter 1. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om rygsmerter Strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 indeholder et mål om, at antallet med overbelastning af muskel- og skelet f.eks. ondt i ryggen

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016

Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud. Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Hjerteforeningens perspektiv på rehabilitering i det nære sundhedstilbud Rådgivningsleder Hanne L. Andersen Rådgivning Aarhus 2016 Disposition: Hjerteptt. og pårørendes oplevelser af rehabilitering i DK.

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013

Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Hospitalsenhed Midt Kick-off møde vedr. Forløbsprogram for lænderygsmerter 10. januar 2013 Indsatsen for rygpatienter i hospitalsregi Specialeansvarlig overlæge i reumatologi Søren Erik Holst Jensen Diagnostisk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Introduktion til ICPC og datafangst

Introduktion til ICPC og datafangst Introduktion til ICPC og datafangst International Classification of Primary Care Udgives af Wonca s International Classification Committee (WICC) Fordele ved klassifikation Kommunikation og viden Struktur

Læs mere

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inge Ris, PT, MR, PhD.-stud. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi Syddansk Universitet,

Læs mere

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 6. september 2011

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 6. september 2011 Til Deltagere i Muskel-skeletforum Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 6. september 2011 Dagsorden: 1. Diskussion af revideret udkast til patientforløb i primærsektoren med fokus på følgende

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Thomas Friis Larsen, PT Lene Møller Schear Mikkelsen, PT, MR Henvisning til Fysioterapi Inklusion: Skal være stabilit medicineret Muskuloskeletale problemer

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Funktionsattest ASK 430 Underben

Funktionsattest ASK 430 Underben Funktionsattest ASK 430 Underben afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Baggrund og formål Det skønnes, at 1-10 % af danske patienter med

Læs mere

Rygambulatoriet Beretning 2001-2

Rygambulatoriet Beretning 2001-2 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rygambulatoriet Beretning 00 - Sygehusene i Ringkjøbing Amt Medicinsk Center Reumatologisk afdeling Udarbejdet af Kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen

Læs mere