Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:"

Transkript

1 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011

2

3 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit om lændesmerter i almen praksis, hvor 88 praktiserede læger fra Region Syddanmark i 8 uger i foråret 2011 registrerede alle deres kontakter, hvor lændesmerter var hovedemnet ved konsultationen. Projektet udspringer af en ide genereret på APO-internatet i 2010 og siden udviklet i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Forskningsenheden for Almen Praksis Syddansk Universitet, DAK-E og Audit Projekt Odense. Baggrund I Region Syddanmark er der udarbejdet et patientforløbsprogram for kronisk og akut rygsygdom, som bl.a. omfatter et nyt screeningsskema for patienter med ryglidelser. Mere end halvdelen af befolkningen oplever lændesmerter, og på et givent tidspunkt rapporterer 15 %, at de har rygsymptomer. De fleste klarer sig uden kontakt til sundhedsvæsnet, men for en del fører det til undersøgelse og behandling og måske sygemelding. Hvis symptomerne bliver langvarige, er der udover de fysiske og psykologiske gener også risiko for sociale følger blandt andet i form af tab af job. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde de rigtige patienter den rigtige udredning og behandling. En hurtig og målrettet indsats når patienten henvender sig i almen praksis med lænderygsmerter er derfor påkrævet. Det er afgørende for forløbet at identificere de patienter, der er i særlig risiko for et problematisk forløb. En hurtig og målrettet indsat når patienten henvender sig med lænderygsmerter vil kunne mindske følgerne og udviklingen af patientens lidelse og nedsatte funktion. De patienter, der er i højrisiko for langvarige gener med sociale konsekvenser er det vigtigt at kunne udpege, og her har indikatorprojektet STarT (2,3) vist sig lovende. Det er i implementeringen af STarT formålet at få en viden om, hvilke patienter, der ses i primærsektoren, samt om det er muligt praktisk at anvende principperne bag STarT i primærsektoren i Danmark. Denne audit har til hensigt at undersøge dette og samtidigt oprette en fortløbende kohorte af patienter, der kan følges i fremtiden mhp at skaffe viden om patienter med lænderyglidelser i Danmark. Endeligt var audit tiltænkt at tilskynde implementering af Datafangsmodulet via DAK-E hos de alment praktiserende læger, og adskillige læger har tilsluttet sig Datafangst som led i projektet. Metode Audit Projekt Odense (APO) har siden 1989 gennemført et stort antal kvalitetsudviklingsprojekter i primærsektoren. Audit efter APO-metoden tager udgangspunkt i en simpel, prospektiv selvregistrering af hyppigt forekommende problemstillinger i den kliniske hverdag, i dette tilfælde smerter i lænderygregionen. Registreringen er for de fleste deltagende læger foretaget ved hjælp af en elektronisk pop-up af et auditskema (udarbejdet i samarbejde mellem APO og DAK-E, se bilag 1) ved en konkret patientkontakt til en patient med lænderygproblemer. Lægens journalkodning i ICPC-systemet aktiverer en pop-up, som udfyldes, hvorefter denne samt andre af data for den enkelte patient overføres elektronisk til DAK-E. Da der 3

4 stadig mange læger, der ikke har fået datafangst, har vi også tilbudt en papirregistrering på et trraditionelt APO-skema (bilag2) indeholdende de samme spørgsmål som pop-uppen. Deltagende læger I undersøgelsen har der deltaget i alt 88 praktiserende læger fra Region Syddanmark, som i ca. 10 uger fra medio februar til primo ultimo april registrerede i alt 421 tilfælde svarende til 4.8 tilfælde pr. læge. 55 af lægerne fra 38 praksis gennemførte registreringen ved hjælp af datafangst disse læger inkluderede 241 patienter svarende til 4.3 patienter pr læge. 33 læger foretog registrering på papir og inkluderede 180 patienter svarende til 5.5 patienter pr. læge. Hvilke patienter blev inkluderet? De patienter, der blev inkluderet i undersøgelsen henvendte sig til den alment praktiserende læge med rygsmerter, som lægen kodede med ICPC-koderne: L02, L03 og L86. Hvis en patient er kommet flere gange i registreringsperioden blev kun den første henvendelse taget med i analysen. Spørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med registreringen hos lægen fik patienten udleveret et spørgeskema, som efter udfyldelse skulle sendes ind til Rygcenter Syddanmark. De patienter, der har svaret på dette spørgeskema vil fra rygcentret blive fugt i forskellige forskningsmæssige sammenhænge, bl.a. via løbende SMS-beskeder fra rygcentret m.h.p. at følge, hvorledes den enkelte patients symptomer udvikler sig. Rapportens indhold Resultaterne af 1, auditregistrering er i denne rapport afbildet dels i tabelform, dels i figurer, der i det væsentlige er selvforklarende. Det skal understreges at rapporten er et arbejdsredskab i auditprocessen ikke en videnskabelig afrapportering. Afsluttende bemærkninger Aktuelle auditregistrering skal betragtes som baseline måling, og efter ca. et halvt år med opfølgningskursus og undervisning af lægerne i STarT og rygundersøgelse vil undersøgelsen blive gentaget. Herefter holdes der afslutningskursus og en samlet slutrapport udarbejdes. Odense juni 2011 Lars Poulsen og Anders Munck 4

5 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Samlet resultat i skemaform...6 Alder og køn...9 Symptomer og fund...10 Medicin...12 Behandling i egen praksis...14 Henvisning...16 Prognose...18 StarT...20 Bilag Bilag Bilag

6 SAMLET RESULTAT - 1. REGISTRERING 2011 Antal Procent LOKALISATION Lændesmerter uden udstråling ,2% Lændesmerter med udstråling til ben over knæ 99 23,5% Lændesmerter med udstråling til knæ og derunder 99 23,5% Ledsagende smerter i nakke og skuldre 62 14,7% Uoplyst lændesmerte 20 4,8% I alt ,7% SYMPTOMER/FUND Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 67 15,9% Påvirket blære-/tarmkontrol 2,5% Anden abnorm neurologi 45 10,7% Nedsat gangdistance ,2% Langsom påklædning ,4% Bevægeangst ,6% Anden patientbekymring ,2% Svært funktionspåvirket 64 15,2% Svært smertepåvirket 97 23,0% Ingen af førnævnte ,7% Uoplyst 2,5% I alt ,9% MEDICIN Svage analgetika ,3% NSAID ,5% Svage opoider 74 17,6% Stærke opoider 16 3,8% Benzodiazepiner/muskelrelexantia 5 1,2% Antidepressiva/antiepileptika 16 3,8% Lokal injektion 7 1,7% Ingen af førnævnte 76 18,1% Uoplyst 2,5% I alt ,4% BEHANDLING I EGEN PRAKSIS Instruktion i øvelser ,0% Manuel behandling 81 19,2% Akupunktur 21 5,0% Ingen af ovennævnte ,6% Uoplyst 11 2,6% I alt ,4% PT ER BLEVET HENVIST TIL MR skanning 49 11,6% CT skanning 1,2% Røntgen 57 13,5% Fysioterapeut ,3% Kiropraktor 49 11,6% Praktiserende speciallæge 16 3,8% Rygcenter 48 11,4% Anden hospitalsafdeling 13 3,1% Kommunalt tilbud 5 1,2% Ingen af førnævnte ,8% Uoplyst 11 2,6% I alt ,2% PROGNOSE Kort forløb 96 53,6% Langvarigt forløb 57 31,8% Kronisk forløb 26 14,5% I alt ,0% Summationen i alt går over 100 %, da lægen kan have afkrydset flere svar (symptomer, ordineret medicin, behandlinger og/eller henvisninger jf. vejledningen) 6

7 Samlet resultat fordelt på lokalisation Lændesmerter uden udstråling Lændesmerter m. udstråling til ben over knæ Lændesmerter m. udstråling til knæ og derunder Antal Procent Antal Procent Antal Procent LOKALISATION Lændesmerter uden udstråling ,0% 0,0% 0,0% Lændesmerter m. udstråling til ben over knæ 0,0% ,0% 0,0% Lændesmerter m. udstråling til knæ og derunder 0,0% 0,0% ,0% Ledsagende smerter i nakke og skuldre 25 12,3% 13 13,1% 14 14,1% Uoplyst lændesmerte 0,0% 0,0% 0,0% I alt ,3% ,1% ,1% SYMPTOMER OG FUND Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 5 2,5% 14 14,1% 39 39,4% Påvirket blære-/tarmkontrol 1,5% 1 1,0% 0,0% Anden abnorm neurologi 5 2,5% 7 7,1% 31 31,3% Nedsat gangdistance 45 22,2% 35 35,4% 51 51,5% Langsom påklædning 79 38,9% 46 46,5% 51 51,5% Bevægeangst 65 32,0% 29 29,3% 32 32,3% Anden patientbekymring 44 21,7% 28 28,3% 25 25,3% Svært funktionspåvirket 20 9,9% 12 12,1% 26 26,3% Svært smertepåvirket 33 16,3% 17 17,2% 38 38,4% Ingen af førnævnte 72 35,5% 19 19,2% 12 12,1% Uoplyst 0,0% 1 1,0% 1 1,0% I alt ,8% ,1% ,1% MEDICIN Svage analgetika ,1% 76 76,8% 70 70,7% NSAID 90 44,3% 53 53,5% 62 62,6% Svage opoider 20 9,9% 16 16,2% 32 32,3% Stærke opoider 1,5% 6 6,1% 9 9,1% Benzodiazepiner/muskelrelexantia 2 1,0% 1 1,0% 2 2,0% Antidepressiva/antiepileptika 2 1,0% 3 3,0% 10 10,1% Lokal injektion 3 1,5% 1 1,0% 3 3,0% Ingen af førnævnte 53 26,1% 11 11,1% 10 10,1% Uoplyst 1,5% 0,0% 1 1,0% I alt ,9% ,7% ,0% BEHANDLING I EGEN PRAKSIS Instruktion i øvelser ,2% 31 31,3% 42 42,4% Manuel behandling 55 27,1% 16 16,2% 8 8,1% Akupunktur 10 4,9% 6 6,1% 5 5,1% Ingen af ovennævnte 66 32,5% 47 47,5% 49 49,5% Uoplyst 2 1,0% 7 7,1% 2 2,0% I alt ,8% ,1% ,1% PT ER BLEVET HENVIST TIL MR skanning 8 3,9% 5 5,1% 32 32,3% CT skanning 1,5% 0,0% 0,0% Røntgen 36 17,7% 6 6,1% 9 9,1% Fysioterapeut 62 30,5% 35 35,4% 34 34,3% Kiropraktor 22 10,8% 15 15,2% 10 10,1% Praktiserende speciallæge 4 2,0% 6 6,1% 5 5,1% Rygcenter 5 2,5% 10 10,1% 26 26,3% Anden hospitalsafdeling 2 1,0% 2 2,0% 6 6,1% Kommunalt tilbud 2 1,0% 1 1,0% 2 2,0% Ingen af førnævnte 92 45,3% 28 28,3% 16 16,2% Uoplyst 4 2,0% 6 6,1% 1 1,0% I alt ,2% ,2% ,4% PROGNOSE Kort forløb 59 71,1% 29 52,7% 8 19,5% Langvarigt forløb 17 20,5% 20 36,4% 20 48,8% Kronisk forløb 7 8,4% 6 10,9% 13 31,7% I alt ,0% ,0% ,0% 7

8 Varighed af aktuelle episode i dage Uden udstråling Med udstråling til ben Med udstråling til knæ over knæ og derunder Minimum Mean 86,07 42,00 133,37 Median 8,00 12,00 21,00 Maximum Antal tidligere episoder Uden udstråling Med udstråling til ben Med udstråling til knæ over knæ og derunder Minimum Mean 5,80 3, Median 1,00 2 5,24 Maximum Antal dage patienten har været sygemeldt Uden udstråling Med udstråling til ben Med udstråling til knæ over knæ og derunder Minimum Mean 6,92 3,61 52,62 Median Maximum Lokalisation 60 % af alle registreringer 50 48, ,5 23, ,7 10 4,8 0 Lændesm. uden udstråling Lændesm. med udstråling til ben over knæ Lændesm. med udstråling til knæ og derunder Ledsagende smerter i nakke og skuldre Uoplyst lændesmerte 8

9 Alder og køn Alder i forhold til lokalisation Alder Uden udstråling Med udstråling til knæ og derunder Med udstråling til ben over knæ Ledsagende smerter i nakke og skuldre Køn i forhold til lokalisation % af alle registreringer 69, ,2 47,8 56,6 43,4 49,5 50, , Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder Ledsagende smerter i nakke og skuldre Kvinder Mænd 9

10 Symptomer og fund samlet Samlet var det hyppigste symptom langsom påklædning, som fandtes hos knapt halvdelen af alle patienterne. Ca. ¼ var stærkt smertepåvirkede og ca. 15% svært funktionspåvirkede Symptomer og fund Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 15,9 Påvirket blære- /tarmkontrol 0,5 Anden abnorm neurologi 10,7 Nedsat gangdistance 34,2 Langsom påklædning 44,4 Bevægeangst 31,6 Anden patientbekymring 24,2 Svært funktionspåvirket 15,2 Svært smertepåvirket 23 Ingen af førnævnte 24,7 Uoplyst 0, % af registreringer 10

11 Symptomer og fund opdelt De fleste symptomer og fund var ikke uventet hyppigst hos de patienter, der havde udstråling til knæ og derunder. Bevægeangst og patientbekymring var dog i det væsentlige uafhængig af om der var udstråling eller ej. Symptomer og fund % af tilfælde Positiv Lasegue / omvendt Lasegue 2,4 14,9 41,3 Påvirket blære- /tarmkontrol 0 1 0,5 Anden abnorm neurologi 2,4 6,9 32,7 Nedsat gangdistance 22,2 34,7 53,8 Langsom påklædning 40,1 46,5 52,9 Bevægeangst Anden patientbekymring 22, ,7 29,7 32,9 27,7 Svært funktionspåvirket 11,9 10,1 27,9 Svært smertepåvirket 16,8 15,9 38,5 Ingen af førnævnte 11,5 19,8 34,8 Uoplyst Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder 11

12 Medicin samlet Svage analgetika blev givet til 2/3 af alle patienterne, NSAID til halvdelen. Knap 20 % fik svage opoider og ca. 4% fik stærke opoider. Medicin Svage analgetika 66,3 NSAID 51,5 Svage opoider 17,6 Stærke opoider 3,8 Benzodiazepiner/muskelrelexantia 1,2 Antidepressiva/antiepileptika 3,8 Lokal injektion 1,7 Ingen af førnævnte 18,1 Uoplyst 0, % af registreringer 161 patienter fik kombinationen af NSAID og svage analgetika. 82 patienter fik svage analgetika alene og 46 fik NSAID alene. 4 fik svage opioider alene. 12

13 Medicin opdelt Som ventet blev der givet mest medicin til de patienter, der havde udstråling til knæ og derunder. Hos denne gruppe fik 33 % svage opoider og knapt 10 % fik stærke opoider. Medicin % af tilfælde Svage analgetika 58,1 70,7 76,8 NSAID 44,3 53,5 62,6 Svage opoider 9,9 16,2 32,3 Stærke opoider Benzodiazepiner/muskelrelexantia Antidepressiva/antiepileptika Lokal injektion 0, ,5 9,1 6,1 10,1 Ingen af førnævnte 10,1 11,1 26,1 Uoplyst 1 0 0, Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder 13

14 Behandling i egen praksis samlet Samlet fik 43 % instruktion i øvelser, knapt 20 % manuel behandling og 5 % akupunktur. Behandling i egen praksis % af alle registreringer 43 41, , ,6 0 Instruktion i øvelser Manuel behandling Akupunktur Ingen af ovennævnte Uoplyst 14

15 Behandling i egen praksis opdelt Instruktion blev hyppigst givet til de patienter, der ikke havde udstråling, denne gruppe fik også hyppigst manuel behandling. Akupunktur blev giver med samme hyppighed til alle 3 grupper. Behandling i egen praksis 60 % af alle tilfælde 50 50,2 42,4 47,5 49, ,3 27,1 32, , Instruktion i øvelser 8,1 4,9 Manuel behandling Akupunktur Ingen af ovennævnte 6,1 5,1 1 7,1 Uoplyst 2 Uden udstråling Med udstråling til knæ og derunder Med udstråling til ben over knæ 15

16 Henvisning samlet Samlet blev 33 % henvist til fysioterapi. 12 % blev henvist til kiropraktor og 11 % til rygcenter. 12 % blev henvist til MR scanning og 14 % til røntgen. Patienten er blevet henvist til MR skanning 11,6 CT skanning 0,2 Røntgen 13,5 Fysioterapeut 33,3 Kiropraktor 11,6 Praktiserende speciallæge 3,8 Rygcenter 11,4 Anden hospitalsafdeling 3,1 Kommunalt tilbud 1,2 Ingen af førnævnte 32,8 Uoplyst 2, % af registreringer 16

17 Henvisning opdelt Stort set lige mange i de 3 grupper blev henvist til fysioterapeut. Jo større grad af udstråling jo større grad af henvisning til rygcenter og anden lægelig instans samt MR-scanning. Patienter uden udstråling blev henvist hyppigere til røntgen end de to andre grupper. Patienten er blevet henvist til % af tilfælde MR skanning 5,1 3,9 32,3 CT skanning 0 0 0,5 Røntgen 6,1 9,1 17,7 Fysioterapeut 30,5 34,3 35,4 Kiropraktor 10,1 10,8 15,2 Praktiserende speciallæge Rygcenter 2 2,5 5,1 6,1 10,1 26,3 Anden hospitalsafdeling 2 1 6,1 Kommunalt tilbud Ingen af førnævnte 16,2 28,3 45,3 Uoplyst 1 2 6, Uden udstråling Med udstråling til ben over knæ Med udstråling til knæ og derunder 17

18 Prognose samlet Samlet forventede lægerne et kort forløb hos ca. halvdelen af alle patienterne, et langvarigt forløb hos 1/3 og et kronisk forløb hos ca. 15 %. Prognose 60 % af alle registreringer 53, , , Kort forløb Langvarigt forløb Kronisk forløb 18

19 Prognose opdelt Hos patienter uden udstråling forventede lægerne et kort forløb hos knapt 75 %. Hos patienter med udstråling til under knæ forventede lægerne et langvarigt forløb hos halvdelen og et kronisk forløb hos 1/3. Prognose % af alle registreringer 71,1 52,7 48, ,5 20,5 36,4 8,4 10,9 31,7 0 Kort forløb Langvarigt forløb Kronisk forløb Uden udstråling (n=83) Med udstråling til ben over knæ (n=55) Med udstråling til knæ og derunder (n=41) 19

20 Svar på StarT-spørgsmålene StarT-spørgsmålene blev kun besvaret af de læger, der var på datafangst. StarT % af registreringer Ja Har rygsmerterne bredt sig ned i dit/dine ben i løbet af de seneste 2 uger 41,9 Har du haft smerter i dine skuldre eller nakke i løbet af de seneste 2 uger 29 Kan du kun gå korte afstande pga. dine rygsmerter 56,4 Er det usikkert for en person i din tilstand at være fysisk aktiv? 42,7 Gør dine rygsmerter dig bekymret det meste af tiden? 42,7 Føler du at dine rygsmerter er forfærdelige, og at de aldrig bliver bedre? 17,8 Har du haft sværere ved at nyde alle de ting, du pljer at nyde. 53, Hvor generende har dine rygsmerter været de seneste 2 uger % af alle registreringer 49, , ,7 5,8 0,4 Slet ikke Lidt Middel Meget Extremt 20

21 Henvisninger i forhold til varighed Figuren viser hvor mange patienter, der blev henvist i forhold til symptomvarighed. Således f.eks. i gruppen MR-scanning, blev der i alt henvist i alt 11,6 % af patienterne (jvf. side 16). Af de, der havde haft symptomer mere end 30 dage blev 29,8 % henvist, mens det kun var 3,9 % af de patienter, der havde symptomer 0-14 dage som blev henvist til MR-scanning. "Henvist til" i forhold til varighed % af tilfælde MR skanning 3,4 3,9 29,8 CT skanning 0,7 Røntgen 13,6 11,2 18,5 Fysioterapeut 29,2 35,6 38,7 Kiropraktor 7,3 12,4 16,9 Praktiserende speciallæge 2,1 4,8 6,8 Rygcenter 3,4 5,6 25,8 Anden hospitalsafdeling Kommunalt tilbud 4,8 3,4 2,1 1,6 1,3 Ingen af førnævnte 15,3 32,2 42,9 Uoplyst 2,4 3, dage dage > 30 dage 21

22 Medicin i forhold til smerte Som forventet var der betydeligt øget medicinering, når der forelå stærke smerter. Medicin Svage analgetika 60,8 84,5 NSAID 47,8 63,9 Svage opoider 10,8 40,2 Stærke opoider Benzodiazepiner/muskelrelexantia Antidepressiva/antiepileptika 2,2 0,6 3,1 1,9 9,3 10,3 Lokal injektion Ingen af førnævnte Uoplyst 0,6 5,2 3,1 0,6 0 22, % af registreringer Hvis svært smertepåvirket n=97 Hvis ikke svært smertepåvirket n=324 22

23 Litteraturreferencer: 1) Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, Hesse U, Eriksen L, Christensen AI, Grønbæk M. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 & udviklingen siden Statens Institut for Folkesundhed ) Hill JC, Dunn KM, Lewis M, Mullis R, Main CJ, Foster NE, Hay EM. A Primary Care Back Pain Screening Tool: Identifying Patient Subgroups for Initial Treatment. Arthritis&Rheumatism. Vol 59, No 5, 2008, pp ) Hill JC, Dunn KM, Main CJ, HayEM. Subgrouping low back pain: A comparison of the STarT Back Tool with the ÖrebroMuscoskeletal Pain Screening Questionnaire. European Journal of Pain 2009, In press. 23

24 Bilag 1: Pop-uppen i den elektroniske registrering 24

25 25

26 26

27 27

28 Bilag 2: Papirskemaet 28

29 Bilag 3: Vejledning til papirskemaet 29

30

31

32

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE

Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE Alice Kongsted ULRUS - UDVIDET LÆNDERYG UNDERSØGELSE KLASSIFIKATION & ULRUS SYSTEM Mekanisk Diagnostik & Terapi Behandlingsrettet klassifikation Muskulær kontrol Strukturbaseret klassifikation TÆNKT TIL

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

værd at vide om whiplash

værd at vide om whiplash værd at vide om whiplash 2 værd at vide om whiplash Hvad er whiplash? Begrebet whiplash eller piskesmæld, som det også kaldes, har to vigtige betydninger. Det henviser både til den konkrete ulykkesmekanisme,

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

National Arbejdsgruppe

National Arbejdsgruppe Udvidet Rygundersøgelse hos Praktiserende Fysioterapeuter Oplæg til Fagligt Udvalg April 2009 Udarbejdet af: National Arbejdsgruppe Nils-Bo de Vos Andersen, Praksiskonsulent på Fysioterapiområdet Region

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED

Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge mellem jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Læge for jobcenter og borger LEDENDE OVERLÆGE SVEN VISKUM SOCIAL MEDICINSK ENHED Arbejde og helbred Den praktiserende

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Forløbsprogram for lænderygsmerter

Forløbsprogram for lænderygsmerter Forløbsprogram for lænderygsmerter Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 26. juni 2012 Godkendt af Regionsrådet den 22. august 2012 Region Midtjylland Nære Sundhedstilbud Opdateret 15. maj 2013

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Den komplekse rygpatient

Den komplekse rygpatient Den komplekse rygpatient - en kommunikativ og kognitiv tilgangsvinkel Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.D. studerende Baggrund Komplekse problemstillinger Heterogen gruppe Prognosen er meget svær at forudsige

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter

Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Sådan forebygger og behandler du rygsmerter Hver anden dansker lider af rygsmerter, og det koster samfundet milliarder af kroner. Der er derfor mange gode grunde til at bekæmpe de ubehagelige smerter.

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl

Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Forskellige typer ambulant opfølgning -med udgangspunkt i erfaringer fra reumatologien Sygeplejerske, Ph.d., lektor Jette Primdahl Kong Christian X s Gigthospital, Sygehus Sønderjylland og Institut for

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der.

Kvalitet = viden? Der er adskillige år siden, at jeg rørte ved en bog i denne reol men det er en stor behagelighed at vide, at de står der. Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Jens M. Rubak, Pia Ehlers & Flemming Bro Praksisenheden, Århus Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Nordisk Kongres 2009 Kvalitet = viden? Der er adskillige år

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere