INSTALLATIONSVEJLEDNING (Splittype)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATIONSVEJLEDNING (Splittype)"

Transkript

1 23218_dok_ver3:23218_dok :08 Page A AIRCONDITIONANLÆG INSTALLATIONSVEJLEDNING (Splittype) Apparatet skal installeres i overensstemmelse med lokale forskrifter, bestemmelser og standarder. Læs hele denne installationsvejledning, før produktet installeres. Kontrollér, at alle dele er tilstede, inden installationen påbegyndes. Kontrollér, at typebetegnelser, som er angivet på CE mærkaterne, er identiske for inden- og udendørsenhederne. Kontakt en autoriseret servicetekniker, hvis det bliver nødvendigt at udføre reparationer eller service på anlægget. Illustrationerne er kun vejledende.

2 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 1 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 INSTALLATION AF INDENDØRS OG UDENDØRS ENHED... 3 EL-ARBEJDE... 9 EVAKUERING AF ANLÆG TESTKØRSEL ADVARSEL! Forkert installation kan medføre lækage, elektrisk stød eller brand. Bemærk, at fejl, som skyldes forkert installation, ikke er omfattet af garantien. Indhold 1

3 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Nedenstående regler skal altid overholdes af hensyn til sikkerheden: Husk at læse nedenstående ADVARSEL, før anlægget installeres. De forsigtighedsanvisninger/advarsler, som er angivet her, skal overholdes, af sikkerhedsmæssige årsager. Når du har læst denne vejledning, bør du gemme den til senere brug på et praktisk sted sammen med brugsanvisningen. Installation Anlægget bør kun installeres af faguddannede installatører, dvs. elektriker og kølemontør. Anlægget skal installeres på et sted, som kan bære dets vægt. Hvis det installeres på et sted, som ikke er stærkt nok, kan det falde ned og forårsage skader. Brug de angivne ledninger til at forbinde den indendørs og den udendørs enhed. Fastgør ledningerne til klemrækkens terminaler, så ledningerne ikke belastes. ADVARSEL! Installationen skal udføres grundigt og som beskrevet i installationsvejledningen. Forkert installation kan medføre personskader som følge af brand, elektrisk stød, nedfaldende udstyr eller lækage. El-arbejdet skal udføres som angivet i installationsvejledningen. Der benyttes en særskilt strømkreds. Hvis strømkredsens kapacitet ikke er tilstrækkelig, eller hvis el-arbejdet ikke er udført korrekt, kan der opstå fare for brand eller elektrisk stød. Kontrollér, at kølemidlet ikke lækker ud, når installationen er færdig. Forkert tilslutning og montering kan forårsage brand. Det er vigtigt, at de medfølgende dele til installationen anvendes. Brug af defekte dele kan medføre risiko for personskade som følge af brand, elektrisk stød, nedfaldende udstyr etc. Fastmontér dækslet over de elektriske dele på den indendørs enhed og servicepanelet på den udendørs enhed. Hvis dækslerne over de elektriske dele på den indendørs enhed og/eller servicepanelet på den udendørs enhed ikke monteres helt fast, kan dette forårsage brand eller elektrisk stød som følge af indtrængende støv, vand etc. Enheden må ikke installeres på et sted, hvor der kan ske udslip af brændbare gasser. FORSIGTIGHEDSREGLER Afløb og rør skal installeres som beskrevet i installationsvejledningen. Hvis der lækker gas ud, som ophobes i området omkring enheden, kan der ske en eksplosion. Hvis der er en defekt i afløb/rør, kan der lække væske fra enheden, og inventaret kan blive vådt og beskadiget. 2 Sikkerhedsanvisninger

4 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 3 INSTALLATION AF INDENDØRS OG UDENDØRS ENHEDER Generelt om splitanlæg: Et aircondition anlæg af denne type består af 2 fysiske enheder: en indendørs enhed og en udendørs enhed. De 2 enheder forbindes elektrisk via et 5-leder kabel, der forsyner udendørsenheden med spænding og kontrolsignaler, og mekanisk via rørsystemet der fremfører kølemidlet. Indendørsenheden er forsynet med et netkabel der skal tilsluttes en 230 V stikdåse med jord. Indendørsenheden betjenes via en fjernbetjening og kontrollerer udendørsenhedens funktion. For versioner med varmekabel monteret i udendørsdelen (PTC versioner) medfølger et sort 2-leder kabel, som fra producenten er monteret i indendørsenheden, og som skal tilsluttes en tilsvarende stikforbindelse i udendørsdelen. For visse modeller med inverterstyret kompressor (ISCH - INV) er der ikke et separat 2-leder kabel, da varmekablet forsynes via det normale 5-leder kabel. Både inden- og udendørsenhederne afgiver kondensvand, som skal afledes på en forsvarlig måde. Læs hele vejledningen, og følg den derefter trin for trin. Mere end 15 cm Indendørs enhed Den indendørs enhed må ikke udsættes for ekstrem varme eller giftige dampe/gasser. Mere end 12 cm Vælg et sted, hvor der ikke er forhindringer foran eller omkring enheden. Kontrollér, at kondensafløbet kan ledes bort på en hensigtsmæssig måde. Den må ikke installeres i nærheden af en døråbning. Fig. 1 Sørg for, at der er mindst 12 cm luft til venstre og højre for enheden. Der skal mindst være 3 meter rør for at minimere vibrationer og støj. Den indendørs enhed skal monteres, så der er minimum 15 cm luft op til loftet. Enhver afvigelse i rørlængden vil muligvis kræve en justering af mængden af kølemiddel. Mere end 12 cm Mere end 10 cm Udendørs enhed Mere end 30 cm Hvis der bygges et udhæng over den udendørs enhed for at hindre, at den udsættes for ekstremt vejrlig, skal det sikres, at varmestrålingen fra fordamperen ikke begrænses. Det skal sikres, at der er over 10 cm luft bag enheden og min. 30 cm luft på venstre side. Foran enheden skal der være minimum 200 cm luft, og på tilslutningssiden (højre Mere end 200 cm side) skal der være mere end 60 cm luft. Der må ikke placeres dyr eller planter i luftindtagets eller Fig. 2 luftudgangens bane. Der skal tages højde for airconditionanlægges vægt og vælges et sted, hvor støj og vibrationer ikke generer. Vælg et sted, hvor den varme luft og støjen fra airconditionanlægget ikke generer omgivelserne. Mere end 60 cm Installationsvejledning 3

5 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 4 30 cm over Taginstallation: Hvis udendørsenheden installeres på et tag, er det vigtigt, at enheden monteres i vater. Kontrollér, at tagkonstruktionen og fastgøringsmetoden er tilstrækkelig for det sted, hvor enheden monteres. Tjek de lokale regler vedrørende montering på tag. Hvis den udendørs enhed monteres på tagstrukturer eller udvendige vægge, kan dette medføre kraftig støj og kraftige vibrationer, og enheden kan også blive klassificeret som en ikke-servicerbar installation. Nummer Navn på tilbehør Monteringsplade Rørkit med 5 m rør og isoleringsmateriale Fjernbetjening Afløbssamling Antal Bemærk! Med undtagelse af ovenstående medfølgende dele skal du selv sørge for de øvrige dele, som kræves i forbindelse med installationen. Herunder 5-leder elkabel til at forbinde indeog udedel. Monteringsskrue A 12 cm over Rawplug 15 cm over Monteringsplade FORSIGTIG! Sørg for, at der er mindst 12 cm luft til venstre og højre for den indendørs enhed. Den indendørs enhed skal monteres, så der er minimum 15 cm luft op til loftet. 12 cm over Der skal mindst være 3 meter rør for at minimere vibrationer og støj. Luftfilter Brug evt. et sporingsværktøj for at undgå skjulte vand/el installationer Ekstra afløbsrør Tape Fjernbetjening Monteringsskrue B ST2.9x10-C-H Luftudgang 200 cm over 30 cm over Løkke på tilslutningskabel Holder til fjernbetjening 60 cm over Denne illustration er kun vejledende. Fig. 3 4 Installationsvejledning Installationsvejledning

6 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 5 INSTALLATION AF INDENDØRS ENHED 1. Montér monteringspladen 1. Montér monteringspladen vandret på en bærende del af væggen med luft omkring monteringspladen. 2. Hvis væggen er af mursten, beton el. lign., bores otte (8) huller med en diameter på 5 mm i væggen. Sæt rawplugene til de relevante monteringsskruer i hullerne. 3. Montér monteringspladen på væggen med otte (8) skruer Sådan skal monteringspladen vende Bemærk! (Målene er i "mm" medmindre andet er angivet.) Mindst 150 mm til loft Skitse af indendørs enhed Monteringsplade Mindst 120 mm til væg Mindst 120 mm til væg Hul til kølemiddelrør 65 mm for venstrevendt udgang Hul til kølemiddelrør 65 mm for højrevendt udgang A:795, B:270(<12000Btu/h model); A:845, B:286(>12000Btu/h model ) Væg 2. Boring af hul i væggen 1. Vælg højre- eller venstrevendt udgang for kølerørene og bestem hullernes positioner ifølge ovenstående diagram. (Det anbefales at benytte højrevendt udgang, da det letter montagen). 2. Bor ét (1) hul (65 mm), som skråner let mod udesiden. Inde Ude Installationsvejledning 5

7 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 6 3. Forbindelsesrør og afløbsinstallation Afløb 1. Montér afløbsslangen, så den skråner nedad. Afløbsslangen må ikke installeres som vist nedenfor. Vandstrømmen må ikke blokeres og skal have et naturligt fald. Fig. 6 Enden af afløbsslangen må ikke befinde sig i vand. 2. Når en forlængerafløbsslange tilsluttes, skal samlingen beskyttes. Tilslutning af kølerør 1. Fjern venstre eller højre rørdæksel fra sidepanelet. Rørdækslet bør gemmes, hvis airconditionanlægget skal flyttes til et andet sted. 2. Rørene installeres som vist. 3. Bøj røret, til højst 43 mm højde fra væggen. Rørholder Rørdæksel (venstre) Skitse af indendørs enhed Tilslutningsrør Rørdæksel (højre) Venstre rør Venstre bagside Højre rør Fig. 7 Højre rør på bagside 4. Installation af indendørs enhed 1. Før rør, elkabel og afløbsslange ud gennem hullet i væggen. 2. Placér den øverste klo bag på den indendørs enhed i den øverste krog på monteringspladen. Bevæg den indendørs enhed fra side til side for at tjekke, at den sidder fast på krogen. 3. Kølerørene installeres nemt efter indendørsenheden er løftet ved hjælp af et polstringsmateriale mellem den indendørs enhed og væggen. Det fjernes, når rørene er installeret. 4. Skub den nederste del af den indendørs enhed op på væggen. Bevæg derefter den indendørs enhed fra side til side og op og ned for at tjekke, at den sidder fast på krogen. Fig. 8 Fig. 9 Øverste krog Nederste krog Polstringsmateriale 6 Installationsvejledning

8 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 7 5. Kølerør og omvikling Bundt kølerør, elkabel og afløbsslange godt sammen med tape som vist i fig.10. Kondensvandet fra bagsiden af den indendørs enhed opsamles i et afløbskar og føres ud. Der må derfor ikke lægges andet i karret. Indendørs enhed Forbindelseskabel Opsamlingsboks Rørrum Tilslutningsrør Tape Afløbsslange Fig. 10 FORSIGTIG! Tilslut først den indendørs enhed og derefter den udendørs enhed. Det er vigtigt, at afløbsslangen er af et stift materiale. Sørg for, at afløbsslangen er placeret på undersiden af bundtet. Hvis den placeres på oversiden, kan afløbskarret løbe over inde i enheden. Elkablet må ikke komme i klemme Afløbsslangen skal have et naturligt fald, så kondensvandet nemt kan løbe ud. INSTALLATION AF UDENDØRS ENHED Forholdsregler vedrørende installation udendørs Den udendørs enhed skal monteres på en fast base for at forebygge et forhøjet støj- og vibrationsniveau. Bestem en luftudgangsretning, hvor den udledte luft ikke blokeres. Hvis installationsstedet udsættes for kraftig vindt, skal den beskyttes og det sikres, at ventilatoren kan køre korrekt, eventuelt ved at montere enheden langs væggen eller ved at montere støv- eller afskærmingsplader. Hvis vægmontering benyttes, skal væggen være af mursten, beton eller en konstruktion af tilsvarende styrke. Hvis ikke, skal der træffes forholdsregler til forstærkning og dæmpning. Forbindelsen mellem beslaget og væggen samt beslaget og airconditionanlægget skal være fast, stabil og holdbar. Kontrollér, at der ikke er forhindringer, som blokerer luftstrømmen. Kraftig vind Fig. 11 Installationsvejledning 7

9 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 8 Fastgøring af den udendørs enhed Den udendørs enhed skal fastskrues (Ø8 mm) vandret på en base af beton eller et andet fast materiale. Model <9000Btu/h model A(mm) 458 B(mm) 250 Luftindtag 9000Btu/h Model 12000Btu/h Luftindtag Fig. 12 Luftudgang Montering af afløbssamling Sæt tætningen ind i afløbsstudsen, og sæt derefter afløbssamlingen i bundkarrets hul på den udvendige enhed. Drej den 90 grader for at fastgøre samlingen. Forbind eventuelt afløbssamlingen med en forlængerafløbsslange for at lede vandet væk. TILSLUTNING AF KØLERØR Procedure for ændring af rørlængde Med anlægget følger 2 rør af 5 meters længde. Disse rør kan enten være af kobber eller af aluminium. Kobberrørene kan afkortes/forlænges som beskrevet, hvorimod aluminium rørenes længde ikke kan ændres. Aluminiumrørene kan identificeres ved en sort/kobberfarvet plastik foring. Rør længder og højdeforskel (m) Tætning Afløbssamling Fig. 13 Hul i bundkar på udendørs enhed Tætning af afløbsrør Skæv Ruhed Grat Fig. 14 Kapacitet Standardlængde Min. længde (A) Max. længde (A) Max. højdeforskel (B) (Køleeffekt BTU) Note: Der skal bruges en olielås, hvis A er >5 m. 1. Udkravning Den hyppigste årsag til kølemiddellækage er en fejl i udkravningen. Udkravningen kræver specialværktøj i tommemål og foretages korrekt ved at følge nedenstående fremgangsmåde (må kun udføres af køletekniker): 8 Installationsvejledning

10 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 9 A: Afskær rør og kabel 1. Mål afstanden mellem den indendørs og den udendørs enhed. 2. Skær kølerørene en smule længere end den målte afstand. 3. Skær elkablet 1,5 meter længere end rørets længde. B: Fjernelse af grater 1. Alle grater skal fjernes helt fra rørets snitflade. 2. Hold enden af kobberrøret nedad, mens du fjerner graterne, for at undgå at der falder grater ned i røret. Vend nedad Rør Fig. 15 Rival C: Udkravning Hold kobberrøret fast i en matrice med de mål, der er angivet i tabellen nedenfor. Flangemøtrik A(mm) Udv. diam. Maks. Min. 6,35 1,3 0,7 9,53 1,6 1,0 12,7 1,8 1,0 Kobberrør Fig. 16 Håndtag Bjælke Stramning af samling Placér rørenes midtpunkter ud for hinanden. Stram flangemøtrikken til med fingrene, og stram derefter efter med en skruenøgle og en momentnøgle som vist. Kobberrør Klemhåndtag Fig. 17 Åg Kegle FORSIGTIG! Et for kraftigt tilspændingsmoment kan ødelægge møtrikken. Slanger til indendørs enhed Rør Fig. 18 Fig. 19 EL-ARBEJDE Udv. diam. 6,35 9,53 12,7 Flangemøtrik Tilspændingsmoment (N.cm) 1570 (160kgf.cm) 2940 (300kgf.cm) 4900 (500kgf.cm) Elektriske sikkerheds- og forholdsregler 1. Forsyningspændingen skal være i området 90 % ~ 110 % af mærkespændingen. 2. Forsyningsspændingen skal være fejlstrømsbeskyttet. 3. Anlægget skal jordforbindes leder kablet skal forbindes i overensstemmelse med el-diagrammet (fig. 20 og 21). 5. Al ledningsføring og elinstallation skal være i overensstemmelse med de lokale og nationale krav til elektrisk udstyr og deres installation. 6. Der skal være en separat elgruppe og kontakt til rådighed, som kun anvendes til airconditionanlægget. El-arbejde 9

11 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 10 Model Strømforsyning (Sikringsstørrelse) Elkabeldimensioner <12000Btu/h >12000Btu/h V~ 50Hz eller V~60Hz 10A 16A 1,5 mm 2 2,5 mm 2 BEMÆRK! Forsyningsspændingen skal være i overensstemmelse med anlæggets mærkespænding. Panel Kun køling Kodeledning Køling og varme Køling og varme Eller Klemblok på indendørs enhed Eller Rudedæksel Fig. 20 Ledningsklemme Til udendørs enhed Til udendørs enhed Til udendørs enhed Forbind kablet med den udendørs enhed 1. Fjern dækslet til de elektriske dele på den udendørs enhed. 2. Tilslut kablet til terminalerne i overensstemmelse med numrene/symbolerne på klemblokken på den indendørs og den udendørs enhed. Se fig. 21 (terminal 1 til terminal 1 osv). 3. For at forebygge vandindtrængning skal elkablet placeres som angivet på fig Isolér de ledninger der ikke er forbundet således at de ikke kommer i berøring med elektriske dele eller metaldele. Forsigtig: Hvis angivelserne på klemrækkerne i inde og udedel på det aktuelle anlæg ikke svarer til ovenstående skal forhandleren kontaktes. Forbindelseskabel Dæksel Kun køling Køling og varme Skrue Stik på udendørs enhed Eller Fig. 21 Forbind kablet med den indendørs enhed 1. Løft frontpanelet på den indendørs enhed op og fjern dækslet i højre side. 2. Forbind kablerne som angivet i fig Isoler de ledninger, som ikke er forbundet, så de ikke kommer i berøring med de elektriske komponenter. Ledningstavle 10 El-arbejde

12 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 11 Evakuering af anlæg SKAL FORETAGES FOR OPTIMAL DRIFT Inden anlægget tages i brug skal systemet tømmes for luft og fugt, kontrolleres for utætheder og hvis rørlængderne er ændret skal kølemiddel eventuelt efterfyldes.note: Kølemiddel må kun håndteres af autoriseret personale. Luft og fugt i kølesystemet har følgende uønskede virkninger: Trykket i systemet stiger. Strømforbruget stiger. Køle- eller varmeeffekten falder. Fugt i kølekredsen kan fryse og blokere kapillarrørene. Vand kan medføre korrosion i dele af kølesystemet. Derfor skal den indendørs enhed og rørene mellem den indendørs og den udendørs enhed lækagetestes og evakueres for at fjerne eventuelt ikke-kondenserbare gasser samt fugt fra systemet. Rørlængde og kølemiddelmængde: Tilslutningsrørets længde 3~5 m Evakueringsmetode Brug vakuumpumpe Yderligere mængde kølemiddel, som skal påfyldes 5~10 m Brug vakuumpumpe (Rørlængde -5)x30 g Når anlægget skal flyttes, skal det tømmes ved hjælp af en tømmestation. Identifikation af de 2 ventiler! A: Lavtryksventil eller gasventilen er den ventil hvor det tykke rør monteres og hvor udluftningsventilen sidder. B: Højtryksventilen eller trykventilen er den ventil hvor det tynde rør monteres. Ventilernes fysiske placering kan variere afhængig af modellen. C og D er enderne på tilslutningen til den indendørs enhed. Kontrolpunkt D på indendørs enhed Styredæksel Kontrolpunkt på udendørs enhed Flangemøtrik Evakuering 11

13 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 12 Evakuering Kontrollér, at de to ventiler er lukkede. Fjern ventildækslet og tilslut sugeslangen på vakuumsiden til tilslutningsventilens sugestuds (ventilen fungerer som en dækventil) på gassiden Flangemøtrik som er det tykkeste rør. Start vakuumpumpen for at tømme rørsystemet Stopper og den indendørs enhed. Dæksel Driftstiden for udtømningen afhænger af rørenes længde og pumpens kapacitet, men vakumpumpen skal køre min 30 min. Ventilhus Når det ønskede vakuum er nået (-76mmHg), stoppes vakumpumpen. Ventilspindel Hvis det ønskede vakuum ikke kan opnåes er der en utæthed. Efterspænd rørene, og start en fornyet evakuering. Hvis problemet gentager sig, skal anlægget trykprøves. Åben for ventilen på tryksiden ved at dreje den mod uret i ca. 3 sekunder, så trykket på vakuumpumpen stiger til 0mmHg. Herved er der et lille overtryk i systemet, der tilsikrer, at der ikke kommer luft i rørsystemet, når vakuumpumpen afmonteres. Luk trykventilen, og afmonter sugeslangen. Afslutning af installationen Sammensat Efter evakueringen er gennemført, skal rørene fyldes med kølemidlet, måler som er forfyldt i udedelen. Brug en unbrakonøgle til at dreje ventilspindlen i ventilen på væskesiden (det tynde rør) mod uret for at åbne -76 cmhg Håndtag ventilen helt. Lo (Lav) Drej ventilspindlen i ventilen på gassiden (det tykke rør) mod uret for at Vakuumpumpe åbne ventilen helt. Sæt dækslet tilbage på ventilåbningen på gassiden, og fastgør dækslet grundigt. Denne proces er meget vigtig og forebygger lækager fra systemet. Sæt dækslerne tilbage på ventilerne på både gas- og væskesiden, og Lavtryksventil fastgør dem grundigt. Nu er luftudtømningen med vakuumpumpen afsluttet, og anlægget skal nu lækagetestes. Manifoldventil Håndtag Hi (Høj) Sugeslange Trykmåler Lækagetest Der skal foretages lækagetest af alle rørsamlinger (både inde og ude) og af ventilerne på både gas og væskesiden. Hvis der er bobler, er der en utæthed. Husk at tørre sæben af med en ren klud. Gaslækagetest 1. Sæbevandsmetoden: Sprøjt sulfosæbevand fra en vandforstøver på de 2 ventiler og kontroller om sæbevandet bobler fra nogle af rørsamlingerne og fra hætterne. Efterspænd om nødvendigt og kontroller igen. Det skal ubetinget være tæt. 2. Lækagedetektor: Brug en lækagedetektor til at kontrollere, om der er utætheder. Airconditionanlægget er nu klar til testkørslen. 12 Evakuering

14 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 13 TESTKØRSEL 1. Kontrollér, at alle rør og ledninger er tilsluttet korrekt. 2. Kontrollér, at ventilerne på gas- og væskesiden er helt åbne. Udfør testkørslen efter kontrol for gaslækager og el-sikkerhedstjek. Testkørslen skal vare i mere end 30 minutter. 1. Tag fat i panelets sider på inderdelen, og skub panelet opad. Løft det derefter op i en vinkel, hvor det bliver stående. Panelet må ikke løftes højere end det punkt, hvor det stopper med en kliklyd. 2. Tryk på knappen for manuel betjening (AUTO/COOL) to gange, til driftsindikatoren lyser. Enheden kører nu i funktionen Forced Cool (Tvangskøling). 3. Kontrollér, om alle funktionerne fungerer, som de skal, under testkørslen. Det er især vigtigt at kontrollere, om dræningen af den indendørs enhed fungerer, som den skal. 4. Tryk på knappen for manuel betjening (AUTO/COOL) igen efter endt testkørsel. Driftsindikatoren bliver mørk, og anlægget stopper. Knap for manuel betjening AUTO/COOL (AUTO/ KØLING) Testkørsel 13

15 23218_dok_ver3:23218_dok :09 Page 14 CS369-I

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET

EHP 6.5 AA SPLIT AIR/AIR HEAT PUMP INSTALLATION MANUAL LUFT/LUFT-VARMEPUMPE INSTALLASJONSMANUAL SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU ASENNUSOHJEET EHP 6.5 AA Refrigerant R40A Köldmedium R40A Bruk nytt kjølemiddel R40A Använder nytt köldmedel R40A Käytä uutta kylmäainetta R40A Använder nytt köldmedium R40A Anvender nyt kølemiddel R40A SPLIT AIR/AIR

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Betjeningsvejledning. Castor

Betjeningsvejledning. Castor Betjeningsvejledning Castor Til lykke med dit nye GRAM emfang Vi ønsker dig til lykke med dit nye GRAM emfang, som vi håber, du bliver glad for at bruge. For at du kan få mest mulig glæde af det, er det

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken

Indivo. løfteenheder til det komfortable køkken Indivo løfteenheder til det komfortable køkken 2 Det fleksible køkken Er køkkenet nyt eller et, man har haft glæde af i flere år, kræver det få ændringer at gøre det fleksibelt og tilgængeligt for alle.

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk

Industrivej 4, DK 6870 Ølgod Tlf. 76 98 23 00 Fax. 76 98 23 40 Email: info@gdstrappen.dk www.gdstrappen.dk Montagevejledning. Vi ønsker dig tillykke med din nye trappe, og vil gerne sige tak fordi du valgte Gør det selv trappen fra, som din leverandør. Før opstart: Med trappen sendes en pose hvori der findes

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

DUKA vinduesventilator

DUKA vinduesventilator DUKA vinduesventilator type MAO2 L og type MAO2 L TH Anvendelse: Produktet beskrevet i denne manual er designet til ventilation af små og mellem store beboelser, hvor beboelsen også er op-varmet i vinterperioden.

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FRITHIOF Installationsvejledning

FRITHIOF Installationsvejledning 1 1 1 1 1 1 FRITHIOF Installationsvejledning 2 PRISLISTE FEBRUAR 2007 Placering af rør i hjørne med hjørneafdækning Placering af rør i skab. Det er nemt at installere en Frithiof - også i eksisterende

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527 INSTALLATIONSVEJLEDNING Fjernbetjening BRCA57 BRCA57 S M PCB S M 4 5 6 PP PP c a d b SETTING e 4 6 7 4 5 5 6 7 BRCA57 BRCA57 Fjernbetjening Installationsvejledning LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere